(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2323343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11.2010 10190827."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 14/02 EP B1 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/00 (09.01) H04L 29/08 (06.01) H04W 4/14 (09.01) (4) Tytuł wynalazku: Uruchamianie usługi sieciowej w sieci komunikacyjnej () Pierwszeństwo: DE (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 11/ (4) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 14/08 (73) Uprawniony z patentu: Vodafone Holding GmbH, Düsseldorf, DE (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 FRANK FAMULLA, Düsseldorf, DE ERIK HENGELS, Korschenbroich, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Andrzej Rosa POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 - 2 - Opis 2 [0001] Wynalazek dotyczy usług sieciowych, które mogą być wykorzystywane w sieci komunikacyjnej za pomocą terminalu komunikacyjnego. W szczególności wynalazek dotyczy sposobu uruchamiania usługi sieciowej w sieci komunikacyjnej oraz terminalu komunikacyjnego, który nadaje się do realizacji sposobu, jak również urządzenia serwerowego nadającego się do realizacji sposobu. [0002] Sieci telefonii komórkowej zapewniają często usługę sieciową dla wymiany informacji pomiędzy połączonym z siecią telefonii komórkowej terminalem komunikacyjnym a serwerem usługi sieci telefonii komórkowej. Przykładem takiej usługi transmisji, która może być świadczona w sieciach GSM i UMTS, jest określana jako USSD (Unstructured Supplementary Services Data) i jest wyjaśniona w dokumentach 3GPP GSM 02.90, GSM i GSM bądź TS i TS (GSM: Global System for Mobile Communications; UMTS: Universal Mobile Telecommunications System). Wiadomości USSD są wymieniane poprzez kanał sygnalizacyjny z sieci telefonii komórkowej przezroczyście, tzn. niewidocznie dla użytkownika, pomiędzy terminalem komunikacyjnym a serwerem usługi i z reguły wykorzystywane są dla dostępu do usług bądź aplikacji sieci telefonii komórkowej. [0003] W ramach usług sieciowych, które są implementowane na podstawie USSD, można uzyskać dostęp przykładowo do funkcji sieci, takich jak przykładowo przekierowywanie połączeń lub mogą być zapewniane z góry określone informacje do wyświetlania na terminalu komunikacyjnym. Poza tym mogą być zapewniane przykładowo również menu - tak zwane menu USSD - które będą wyświetlane na terminalach komunikacyjnych oraz z których użytkownicy mogą wybierać

3 - 3-2 pozycje menu. Wybór użytkowników może być zgłaszany poprzez usługę transmisji do serwera usługi. [0004] Funkcjonalność usług sieciowych bazujących na USSD można stosować dla wielu aplikacji, zwłaszcza jeżeli dostawca aplikacji chce zapewnić użytkownikowi informacje lub menu wyboru do wyświetlania na jego terminalu komunikacyjnym. Usługa sieciowa mogłaby być przy tym uruchamiana przez użytkownika terminalu komunikacyjnego na podstawie odpowiedniego wprowadzania danych ( Mobile Initiated USSD operations ). Byłoby to jednakże czasochłonne dla użytkownika. Dlatego byłoby pożądane, aby usługa sieciowa mogła być uruchamiana automatycznie przez systemy operatora sieci telefonii komórkowej i przez osoby trzecie. Do tego mogłaby być inicjowana usługa sieciowa po stronie sieci, tzn. przez odpowiedni serwer usługi sieci telefonii komórkowej ( Network initiated USSD operations ), jak opisano wcześniej w standardowych dokumentach. Jednakże musiałby być przy tym przewidziany interfejs dla zewnętrznego dostępu do serwera usługi. Urządzenie takich interfejsów jest jednak zazwyczaj związane z wysokimi kosztami dla operatora sieci. [000] W odniesieniu do wykorzystywania usług podsystemu multimedialnego IP (IMS) (IP Multimedia Subsystem), dokument WO 07/174 A1 opisuje sposób rejestracji w IMS. Rejestracja jest inicjowana poprzez krótką wiadomość, która jest wysyłana z sieci do terminalu i przekazywana dalej do SIP bądź klienta IMS terminalu. Klient poprzez krótką wiadomość jest poproszony o uruchomienie tradycyjnej rejestracji IMS, jaka jest zdefiniowana w standardzie IMS. W tym przypadku klient wysyła wiadomość rejestru SIP do IMS. Dokument EP A1 ujawnia także sposób, w którym rejestracja terminalu w IMS zostaje zainicjowana

4 - 4-2 przy pomocy krótkiej wiadomości do terminalu. Po odebraniu wiadomości terminal automatycznie rejestruje się w IMS. [0006] Celem wynalazku jest umożliwienie automatycznego uruchomienia usługi sieciowej opartej na usłudze transmisji, zwłaszcza na USSD oraz utrzymanie możliwie niskich kosztów związanych z zapewnieniem niezbędnej do tego infrastruktury. [0007] Cel ten osiąga się poprzez sposób mający cechy zastrzeżenia 1, terminal komunikacyjny mający cechy zastrzeżenia 12 oraz urządzenie serwera mające cechy zastrzeżenia 13. Postaci wykonania tego sposobu, terminalu komunikacyjnego oraz urządzenia serwera są podane w zastrzeżeniach zależnych. [0008] Zgodnie z pierwszym aspektem wynalazku, proponowany jest sposób uzyskiwania dostępu do usługi sieciowej w sieci komunikacyjnej, w którym terminal komunikacyjny połączony z siecią komunikacyjną wysyła żądanie usługi sieciowej do sieci komunikacyjnej w celu wywołania usługi. Sposób wyróżnia się tym, że w terminalu komunikacyjnym odbierana jest wiadomość urządzenia serwerowego z co najmniej jednym poleceniem i przekazywana dalej do urządzenia terminalu komunikacyjnego, a to urządzenie na podstawie odbioru wiadomości steruje wysyłaniem żądania usługi sieciowej, w zależności od polecenia. [0009] Zgodnie z dalszym aspektem wynalazku, zapewniony jest terminal komunikacyjny do wykorzystywania usługi sieciowej w sieci komunikacyjnej. Terminal komunikacyjny jest połączony z siecią komunikacyjną i jest zaprojektowany do tego, żeby wysyłać żądanie usługi sieciowej do sieci komunikacyjnej w celu wywołania usługi sieciowej. W terminalu komunikacyjnym zawarte jest urządzenie, które jest skonfigurowane do tego, żeby odbierać wiadomość z urządzenia serwerowego z co najmniej jednym poleceniem i

5 - - 2 sterować wysyłaniem żądania usługi sieciowej na podstawie odbioru wiadomości, w zależności od polecenia. [00] Ponadto, według jednego z aspektów wynalazku, zapewnione jest urządzenie serwerowe do inicjowania usługi sieciowej dla terminalu komunikacyjnego połączonego z siecią komunikacyjną. Urządzenie serwerowe jest połączone z siecią komunikacyjną i jest zaprojektowane do tego, żeby generować wiadomość i wysyłać ją poprzez sieć komunikacyjną do terminalu komunikacyjnego. Wiadomość zawiera co najmniej jedno polecenie, które umożliwia urządzeniu terminalu komunikacyjnego sterowanie przesyłaniem żądania usługi sieciowej w celu uruchomienia usługi sieciowej, z terminalu komunikacyjnego do sieci komunikacyjnej. [0011] Wynalazek zawiera pomysł, aby wywołać uruchomienie usługi sieciowej za pomocą wiadomości z poleceniem, która jest wysyłana do terminalu komunikacyjnego. To z kolei uruchamia usługę sieciową za pomocą żądania usługi sieciowej, które jest wysyłane do sieci komunikacyjnej. Wiadomość z poleceniem jest przesyłana przez urządzenie serwera. [0012] W przypadku urządzenia serwera może chodzić o system operatora sieci telefonii komórkowej lub osobę trzecią, od której wychodzi inicjatywa uruchomienia usługi sieciowej. W tym przypadku nie muszą być przewidziane w ogóle dodatkowe interfejsy dla dostępu do komponentów sieci telefonii komórkowej powiązanych z usługą sieciową, aby uruchomić usługę sieciową automatycznie. Tym samym infrastruktura konieczna do uruchomienia usługi sieciowej jest znacznie uproszczona. [0013] Także w przypadku urządzenia serwera może chodzić o serwer OTA, który jest zaprojektowany do tego, aby wysyłać wiadomości zawierające polecenia, w sposób odporny na manipulację, do terminali komunikacyjnych (OTA: Over the

6 - 6-2 Air). W ten sposób można zapobiec przypadkom, że polecenia w terminalu komunikacyjnym są bezprawnie realizowane. Jednak w tym przypadku wymagany jest interfejs pomiędzy serwerem OTA a system, który mógłby zainicjować usługę sieciową. Taki interfejs może być jednakże zainstalowany przy mniejszych kosztach niż interfejs dla dostępu do serwera usługi, który zapewnia usługę sieciową. Poza tym, odpowiedni interfejs serwera OTA może być na ogół wykorzystywany także dla innych aplikacji niż do opisanego tu inicjowania usług sieciowych. Tak więc nie musi być instalowany żaden dodatkowy interfejs do inicjowania usługi sieciowej. Zatem również w tej postaci wykonania są zmniejszone koszta do zapewnienia infrastruktury niezbędnej do uruchomienia usługi sieciowej. [0014] W postaci wykonania przewidziane jest sposób, terminal komunikacyjny oraz urządzenie serwerowe takie, że wiadomość w terminalu komunikacyjnym jest przezroczyście przekazywana dalej do urządzenia. Oznacza to, że wiadomość jest niewidocznie dla użytkownika terminalu komunikacyjnego przekazywana dalej. Ma to tę zaletę, że przewidywany mechanizm do uruchamiania usługi sieciowej może być ukryty przed użytkownikiem, a ten nie jest rozpraszany przez dalsze przekazywanie wiadomości. [00] Inna postać wykonania sposobu, terminalu komunikacyjnego oraz serwera urządzenia przewiduje, że w przypadku wiadomości chodzi o krótką wiadomość, zwłaszcza wiadomość tekstową SMS (SMS: Short Message Service). Stwierdzono, że takiego rodzaju krótkie wiadomości szczególnie dobrze nadają się do przesyłania do terminalu komunikacyjnego polecenia przewidzianego dla urządzenia terminalu komunikacyjnego. [0016] Postać wykonania sposobu, terminalu komunikacyjnego oraz serwera urządzenia przewiduje, że urządzenie zawiera

7 - 7-2 aplikację oprogramowania w karcie SIM terminalu komunikacyjnego. Przez kartę SIM rozumie się tutaj ogólnie kartę chipową, która jest wykorzystywana do identyfikacji i/lub uwierzytelnienia terminalu komunikacyjnego i/lub jego użytkownika. Karta SIM może zawierać SIM (Subscriber Identification Module) według standardu GSM. Termin nie jest jednakże ograniczony do tego rodzaju kart SIM, lecz obejmuje również karty SIM, które są zaprojektowane w inny sposób. [0017] Odnośnie uruchomienia usługi sieciowej stwierdzono, że karty SIM z uwagi na ich funkcjonalność nadają się zwłaszcza do użycia wewnątrz przewidzianego mechanizmu do uruchomienia usługi sieciowej. Wynika to, po pierwsze, z faktu, że polecenia za pomocą mechanizmu OTA, na podstawie krótkiej wiadomości, mogą być w prosty sposób przesyłane do karty SIM. Po drugie, karty SIM mogą na ogół za pomocą rozkazów tak zwanego zestawu aplikacji karty (CAT) - (Card Application Toolkit) sterować zwłaszcza rozsyłaniem wiadomości, jak żądań usługi sieciowej. [0018] Jak wyjaśniono na wstępie, przewidziana usługa sieciowa może być powiązana z usługą transmisji, poprzez którą jest zapewniana usługa sieciowa. Dlatego postać wykonania sposobu, terminalu komunikacyjnego oraz urządzenia serwera przewiduje, że żądanie usługi sieciowej jest przesyłane poprzez usługę transmisji powiązaną z usługą sieciową, zwłaszcza jako wiadomość USSD. [0019] Postać wykonania sposobu, terminalu komunikacyjnego oraz urządzenia serwera wyróżnia się tym, że żądanie usługi sieciowej jest generowane w urządzeniu, a urządzenie terminalu komunikacyjnego poleca wysłanie żądania usługi sieciowej za pomocą usługi transmisji. W ten sposób, żądanie usługi sieciowej może być korzystnie generowane i rozsyłane, jeżeli urządzenie jest w stanie informować

8 - 8-2 terminal komunikacyjny do przesyłania wiadomości o usłudze transmisji. [00] W kolejnej postaci wykonania przewidziany jest sposób, terminal komunikacyjny oraz urządzenie serwera takie, że urządzenie zapewnia informacje o sygnalizacji zgodnie z poleceniem, zwłaszcza informacje o sygnalizacji w celu nawiązania połączenia telefonicznego oraz wytwarza żądanie usługi sieciowej w terminalu komunikacyjnym na podstawie informacji o sygnalizacji i jest powiązane z usługą transmisji. Pozwala to w szczególności na to, żeby urządzenie mogło również wtedy sterować nadawaniem żądania usługi sieciowej, jeżeli urządzenie nie jest w stanie bezpośrednio instruować terminale komunikacyjne do tego, by rozesłały wiadomości poprzez usługę transmisji. [0021] Postać wykonania sposobu, terminalu komunikacyjnego oraz urządzenia serwera wyróżnia się również tym, że urządzenie wykorzystuje komendy CAT, żeby polecić terminalowi komunikacyjnemu wysłanie żądania usługi sieciowej, lub zapewnić informacje o sygnalizacji. CAT jest z góry określonym zbiorem rozkazów, które umożliwiają zwłaszcza karcie SIM uzyskanie dostępu do funkcji terminalu. Korzystnie rozkazy te są tutaj wykorzystywane w celu sterowania nadawaniem żądania usługi sieciowej. [0022] Ponadto, postać wykonania obejmuje sposób, terminal komunikacyjny oraz urządzenie serwerowe takie, że żądanie usługi sieciowej w sieci komunikacyjnej jest przekazywane dalej do serwera usługi powiązanego z usługą sieciową, która zapewnia usługę sieciową na podstawie odbioru żądania usługi sieciowej dla terminalu komunikacyjnego. Ponadto postać wykonania sposobu, terminalu komunikacyjnego oraz urządzenia serwera charakteryzuje się tym, że usługa sieciowa obejmuje zapewnienie wstępnie skonfigurowanej informacji do wyświetlania na terminalu komunikacyjnym,

9 - 9-2 zwłaszcza menu, z którego za pomocą terminalu komunikacyjnego można dokonać wyboru, który to poprzez usługę transmisji jest zgłaszany do sieci komunikacyjnej. Informacje i/lub raport o wyborze są przesyłane w postaci wykonania sposobu, terminalu komunikacyjnego oraz urządzenia serwera za pomocą wiadomości USSD. [0023] Te wcześniej wymienione oraz inne zalety, cechy oraz korzystne postaci wykonania wynalazku będą opisane dokładnie również na podstawie przykładów wykonania, w odniesieniu do Figur. [0024] Figury przedstawiają: Fig. 1 schematyczne ujęcie terminalu komunikacyjnego, który jest połączony z siecią komunikacyjną, w której dostępna jest usługa sieciowa, która może być uruchamiana zgodnie z wynalazkiem, oraz Fig. 2 schematyczny diagram przebiegu do zilustrowania wymiany wiadomości w celu uruchomienia usługi sieciowej w postaci wykonania zgodnie z wynalazkiem. [002] Figura 1 przedstawia terminal komunikacyjny 1, który w przedstawionej sytuacji jest połączony z siecią komunikacyjną 2. W zilustrowanej postaci wykonania, w przypadku sieci komunikacyjnej 2, chodzi o sieć telefonii komórkowej z którą terminal komunikacyjny 1 jest bezprzewodowo połączony interfejsem radiowym. Sieć telefonii komórkowej może być przykładowo zaprojektowana według standardów GSM lub UMTS, ale może również chodzić o inną sieć telefonii komórkowej. [0026] Terminal komunikacyjny 1 zawiera terminal, z interfejsami użytkownika 4 do wydawania i wprowadzania informacji jak również z jednostką sterującą do sterowania funkcjami terminalu komunikacyjnego 1.

10 - - 2 Interfejsy użytkownika 4 mogą zawierać urządzenie wyświetlające do wizualnego przedstawiania informacji jak również przykładowo urządzenie wprowadzające mające postać klawiatury do wprowadzania danych użytkownika. Poza tym, interfejsy użytkownika 4 mogą zawierać urządzenia wprowadzające oraz wydające, do wprowadzania oraz wydawania akustycznych informacji. Jednostka sterująca jest przykładowo zaprojektowana jak programowalny mikroprocesor, w którym programy mogą być wykonane w celu sterowania funkcjami terminalu komunikacyjnego 1 a dane mogą być przechowywane, które są wykorzystywane w pracy terminalu komunikacyjnego 1. [0027] Terminal jest połączony z kartą SIM 6, która jest zaprojektowana w formie karty chipowej i może być wkładana do czytnika kart terminalu. Karta SIM 6 jest wykorzystywana zwłaszcza do identyfikacji i/lub uwierzytelniania terminalu komunikacyjnego 1 bądź jego użytkownika w sieci komunikacyjnej 2. Karta SIM 6 jest zaprojektowana odpowiednio do sieci komunikacyjnej 2, w której obsługiwany jest terminal komunikacyjny 1. Jeżeli chodzi przy tym o sieć GSM, to wtedy karta SIM 6 zawiera SIM według standardu GSM; jeżeli w przypadku sieci komunikacyjnej 2 chodzi o sieć UMTS, to wtedy karta SIM 6 zawiera USIM (Universal Subscriber Identification Module) zgodnie ze standardem UMTS. W innych sieciach komunikacyjnych 2 są możliwe także inne postaci wykonania karty SIM 6. [0028] Za pomocą terminalu komunikacyjnego 1 mogą być wykorzystywane usługi, które są zapewniane przez sieć komunikacyjną 2. Poza łączeniem połączeń telefonicznych obejmują one usługę transmisji do przezroczystej wymiany informacji pomiędzy terminalem komunikacyjnym 1 a serwerem usługi 7 sieci komunikacyjnej 2.

11 Przezroczystość wymiany informacji oznacza, że przesyłanie informacji jako takich jest niewidoczne dla użytkownika terminalu komunikacyjnego 1 (mimo że użytkownik może zainicjować przesyłanie informacji i/lub może zostać poinformowany o odbiorze informacji). Korzystnie usługa transmisji działa w sposób zorientowany na sesję, wobec czego jest umożliwiony dialog pomiędzy terminalem komunikacyjnym 1 a serwerem usługi 7. [0029] Usługa transmisji może być wykorzystywana do uzyskania dostępu do usług bądź aplikacji sieci komunikacyjnej 2, które są tu określane jako usługi sieciowe. Przykładami tego rodzaju usług sieciowych są ustawianie przekierowywania połączenia lub zapewnianie wstępnie skonfigurowanych informacji do wyświetlania na terminalu komunikacyjnym 1. Poza tym, w ramach usługi sieciowej może być zapewnione przez serwer usługi 7 menu poprzez usługę transmisji, które będzie wyświetlane na terminalu komunikacyjnym 1 oraz z którego użytkownik może wybierać pozycję menu. Wybór użytkownika może być zgłaszany do serwera usługi 7. To z kolei zdarza się na podstawie wiadomości przesyłanej za pomocą usługi transmisji. [00] W menu mogą być przedstawione w postaci wykonania, za pomocą urządzenia wyświetlającego terminalu komunikacyjnego 1, linia po linii, różne pozycje menu oraz każdorazowo jedna cyfra może być powiązana z poszczególnymi pozycjami menu. Wybór pozycji menu następuje w tym przypadku poprzez wprowadzenie odpowiedniej cyfry za pomocą urządzenia wprowadzającego terminalu komunikacyjnego 1. Wprowadzenie to jest zapisywane i zgłaszane do serwera usługi 7. Wprowadzona cyfra może być przy tym przesyłana, a serwer usługi 7 może ustalać pozycję menu wybraną za pomocą cyfry.

12 [0031] Transmisja bądź wymiana wiadomości przy pomocy usługi transmisji następuje korzystnie poprzez kanał sygnalizacyjny sieci komunikacyjnej 2 i może być inicjowana zarówno przez terminal komunikacyjny 1 jak i przez serwer usługi 7. Terminal komunikacyjny 1 zawiera procedurę obsługi usługi do wykorzystywania usługi transmisji, która jest korzystnie zaprojektowana jako aplikacja wykonana w jednostce sterującej. Poprzez procedurę obsługi usługi może być wysyłana oraz odbierana wiadomość, która przesyłana jest za pomocą usługi transmisji. Poza tym, procedura obsługi usługi jest również do tego zaprojektowana, żeby oceniać odebrane wiadomości i wykonywać funkcje przewidziane dla wiadomości. Zatem procedura obsługi usługi może sterować przedstawieniem menu oraz innych informacji na terminalu komunikacyjnym 1 i zapisywać dane wprowadzone przez użytkownika, jak na przykład wybór pozycji menu oraz zgłaszać usługę transmisji do serwera usługi 7. Alternatywnie procedura obsługi usługi może przekazywać odebrane wiadomości do innej aplikacji w celu oceny oraz przyjmować wygenerowane przez tę aplikację wiadomości i wysyłać poprzez usługę transmisji. [0032] Wiadomości wysyłane poprzez usługę transmisji mogą mieć określone informacje o sygnalizacji, tak zwane łańcuchy znaków, które mogą być wykorzystywane przykładowo przez terminal komunikacyjny 1 dla wywołania określonych funkcji serwera usługi 7 lub do wywoływania z góry określonych menu lub informacji. Łańcuchy znaków zawierają ciąg znaków sterujących, jak przykładowo * lub # oraz liczby. Mogą być one również wprowadzane przez użytkownika terminalu komunikacyjnego 1. Wprowadzenie danych może być przykładowo potwierdzane przez naciśniecie klawisza nawiązywania połączenia terminalu komunikacyjnego 1.

13 Procedura obsługi usługi terminalu komunikacyjnego 1 przyporządkowuje potem łańcuchy znaków do usługi transmisji i wysyła odpowiednią wiadomość poprzez usługę transmisji do sieci, zamiast przykładowo przeprowadzać nawiązywanie połączenia. Także generowana może być wiadomość do przesyłania poprzez usługę transmisji, bezpośrednio za pomocą aplikacji w terminalu komunikacyjnym 1. Aplikacja może rozsyłać wiadomość poprzez procedurę obsługi usługi lub bezpośrednio instruować sam terminal, by nadać wiadomości. W sieci komunikacyjnej 2 są rozpoznawane wiadomości przychodzące, które są przesyłane poprzez usługę transmisji, przykładowo w centrali telefonicznej i przekazywane dalej do serwera usługi 7. [0033] W sieci GSM lub UMTS usługa transmisji może być zaprojektowana jako USSD. Jak już wyjaśniono na początku, USSD jest przedstawione zwłaszcza w dokumentach 3GPP GSM 02.90, GSM i GSM bądź TS oraz TS Wykorzystywanie USSD jest możliwe w wielu sieciach GSM i UMTS i z reguły bezpłatne (co nie musi dotyczyć usługi sieciowej implementowanej za pomocą USSD). Poza tym, USSD jest obsługiwane przez większość terminali komunikacyjnych 1 uaktywnionych GSM i/lub UMTS, tzn. procedura obsługi usługi określonej jako procedura obsługi USSD do wykorzystywania USSD jest zawarta w terminalach komunikacyjnych 1. [0034] Chociaż serwer usługi 7 jest z reguły obsługiwany przez operatora sieci komunikacyjnej 2, może być atrakcyjny dla osób trzecich w celu wywoływania usług sieciowych, które są zapewniane przez serwer usługi 7 poprzez usługę transmisji. Tak więc, osoba trzecia może przykładowo poprzez uruchomienie odpowiedniej usługi sieciowej, udostępnić klientowi wiadomości, które są dostarczane przez operatora sieci i z góry określane przez

14 osobę trzecią. Inną aplikacją jest na przykład realizacja zapłaty rachunku osoby trzeciej, przy pomocy rachunku telefonicznego użytkownika wystawionego przez operatora sieci lub poprzez konto użytkownika u operatora sieci. Do tego, osoba trzecia może inicjować dialog pomiędzy serwerem usługi 7 a terminalem komunikacyjnym 1, w którym użytkownik potwierdza rezerwację pewnej kwoty. W ramach tego dialogu mogą być wykorzystywane menu, które przykładowo umożliwiają użytkownikowi rezerwację poprzez potwierdzenie lub odrzucenie wyboru odpowiedniej pozycji menu. [003] Uruchomienie usługi sieciowej przez osobę trzecią następuje za pośrednictwem terminalu komunikacyjnego 1 użytkownika. Ma to zwłaszcza tę zaletę, że serwer usługi 7 nie potrzebuje żadnych interfejsów dla zewnętrznego dostępu w celu uruchomienia usługi sieciowej. [0036] Wewnątrz terminalu komunikacyjnego 1 jest automatycznie generowane żądanie usługi sieciowej w celu uruchomienia usługi sieciowej, które jest wysyłane poprzez usługę transmisji do serwera usługi 7 bądź do sieci komunikacyjnej 2. W tym celu stosuje się korzystnie aplikację, która jest instalowana i wykonywana w karcie SIM 6 terminalu komunikacyjnego 1. W przypadku żądania usługi sieciowej chodzi o wiadomość do przesyłania poprzez usługę transmisji z informacjami o sygnalizacji, które umożliwiają serwerowi usługi 7 zidentyfikowanie i zapewnienie żądanej usługi. Podczas odbioru żądania usługi sieciowej jest ona oceniana przez serwer usługi 7, oraz serwer usługi 7 wykonuje żądane operacje. [0037] Aplikacja karty SIM 6 wykorzystuje funkcje CAT. Chodzi przy tym o zbiór rozkazów, które umożliwiają karcie SIM 6 informowanie przez terminal o wydarzeniach jak na przykład o przychodzących połączeniach telefonicznych lub

15 - - 2 krótkich wiadomościach oraz uzyskiwanie dostępu do funkcji i komponentów terminalu, jak na przykład interfejsów użytkownika 4. Taki CAT jest w szczególności opisany w specyfikacji ETSI TA Implementacja dla karty SIM 6 według standardu GSM jest znana pod nazwą zestaw aplikacji SIM (SAT) - (SIM Application Toolkit) i jest opisywana w dokumentach 3GPP TS i TS Dla karty SIM 6 istnieje zgodnie ze standardem UMTS odpowiedni USIM Application Toolkit (USAT), który jest opisywany w dokumencie 3GPP TS Funkcje CAT są obsługiwane przez większość wydawanych kart SIM 6. [0038] Żądanie usługi sieciowej jest wydawane w postaci wykonania przez aplikację karty SIM 6. Na podstawie rozkazu CAT, za pomocą którego terminal jest instruowany, by wysyłać wiadomości poprzez usługę transmisji, żądanie usługi sieciowej jest przekazywane przez kartę SIM 6 do terminalu a terminal instruuje, by nadać żądanie usługi sieciowej. Korzystnie dzieje się to przezroczyście, tzn. bez interakcji z użytkownikiem terminalu komunikacyjnego 1. W terminalu komunikacyjnym 1, który jest wykorzystywany w sieci GSM lub UMTS, może być wykorzystywany do tego celu rozkaz Send USSD zapewniony przez SAT bądź USAT. [0039] W alternatywnej postaci wykonania wykorzystywany jest rozkaz CAT, który samodzielnie umożliwia karcie SIM 6 inicjowanie nawiązywania połączenia głosowego. Wewnątrz SAT i USAT jest implementowany tego samego rodzaju rozkaz na podstawie komendy Set up call. Przy zastosowaniu takiego rozkazu, terminal jest instruowany do tego, by nawiązać połączenie telefoniczne przy zastosowaniu numeru telefonu. Jako numer telefonu są przekazywane informacje o sygnalizacji, przewidziane dla żądania usługi sieciowej przez aplikację karty SIM 6 do terminalu. Procedura

16 obsługi usługi terminalu przyporządkowuje później informacje o sygnalizacji, jak to już opisano w odniesieniu do informacji o sygnalizacji wprowadzonych przez użytkownika, do usługi transmisji i steruje nadawaniem wiadomości z informacjami o sygnalizacji jako żądanie usługi sieciowej do sieci komunikacyjnej 2. [0040] Nie wszystkie karty SIM 6 obsługują wszystkie rozkazy CAT. W związku z tym, może być przewidziany wybór wykorzystywanego rozkazu, w zależności od zdolności karty SIM 6. O ile karta SIM 6 obsługuje rozkaz, za pomocą którego terminal jest instruowany, żeby wysyłać wiadomości poprzez usługę transmisji, jednakże nie rozkazu do inicjowania połączenia głosowego, to rozkaz wymieniony jako pierwszy jest wykorzystywany w celu sterowania nadawaniem żądania usługi sieciowej. Jeżeli ten rozkaz nie jest natomiast obsługiwany przez kartę SIM 6, jednakże rozkazu do inicjowania połączenia głosowego, to wtedy zostanie użyty ostatnio wymieniony rozkaz. Tak więc, usługa sieciowa może być uruchamiana za pomocą karty SIM 6, która obsługuje wyłącznie jeden z wymienionych rozkazów CAT, przez co usługa sieciowa może być uruchamiana za pomocą bardzo dużej liczby kart SIM 6. [0041] W celu umożliwienia osobie trzeciej dokonania uruchomienia usługi sieciowej przewidziane jest wywoływanie opisanego wcześniej nadawania żądania usługi sieciowej, sterowanego przez aplikację karty SIM 6, za pomocą wiadomości do terminalu komunikacyjnego 1. Przy tym wykorzystywany jest tak zwany mechanizm OTA, który umożliwia wysyłanie wiadomości z poleceniami do karty SIM 6. Taka wiadomość jest, poprzez usługę wiadomości sieci komunikacyjnej 2, zwłaszcza poprzez usługę krótkich wiadomości, przesyłana i zawiera oznaczenie, na podstawie którego terminal podczas odbioru przekazuje dalej wiadomość

17 do karty SIM 6. To dzieje się korzystnie znowu przezroczyście. W sieciach GSM i UMTS mogą być wysyłane tego rodzaju krótkie wiadomości za pomocą znanego SMS. [0042] Wysłana wiadomość OTA zawiera obok wcześniej opisanego oznaczenia, polecenie, które instruuje aplikację karty SIM 6, by inicjować i sterować nadawaniem żądania usługi sieciowej. Polecenia obejmują w postaci wykonania informacje o sygnalizacji, które przewidziane są dla żądania usługi sieciowej. Alternatywnie, informacje o sygnalizacji mogą być przechowywane w karcie SIM 6. W tym przypadku polecenia mogą zawierać wskazówkę o przechowywanych informacjach o sygnalizacji. Poza tym, na podstawie poleceń może być z góry określony rozkaz CAT, który powinien być wykorzystywany przez aplikację karty SIM 6, żeby inicjować nadawanie żądania usługi sieciowej. Przy tym można również przewidzieć, że na podstawie poleceń ustalane jest, że pierwszy rozkaz, przykładowo rozkaz Send USSD, powinien zostać użyty, jeżeli jest dostępny, a w przeciwnym razie jest wykorzystywany kolejny rozkaz, przykładowo Set up Call. W ten sposób osiąga się to, że aplikacja karty SIM 6 wybiera z możliwych rozkazów jeden rozkaz, który jest obsługiwany przez kartę SIM 6. [0043] Ponadto, wiadomość OTA może być kryptograficznie tak zabezpieczona, że karta SIM 6 może sprawdzić, czy wiadomość OTA pochodzi od upoważnionego nadawcy i czy została odebrana bez zmian. Przetworzenie wiadomości OTA w tym przypadku następuje tylko po pomyślnym zakończeniu tego sprawdzenia. Dla zabezpieczenia mogą być zawarte w wiadomości OTA przykładowo informacje uwierzytelniające nadawcę, takie jak na przykład cyfrowa sygnatura, która jest sprawdzana w karcie SIM 6 przed dalszym przetworzeniem wiadomości OTA. Alternatywnie lub dodatkowo, wiadomość OTA jest przynajmniej częściowo kodowana tajnym

18 kluczem OTA, i dekodowana w karcie SIM 6. Środki te zapobiegają przypadkom, że mechanizm OTA może być wykorzystywany przez nieupoważnione osoby, w celu uzyskania dostępu do karty SIM 6. [0044] W postaci wykonania, która nie jest przedstawiona na Figurach, wiadomość OTA jest generowana przez osobę trzecią i przekazywana dalej poprzez sieć komunikacyjną 2 do terminalu komunikacyjnego 1. Przekazywanie wiadomości OTA w sieci komunikacyjnej 2 następuje przy tym w sposób zwykły, przewidziany dla transmisji krótkich wiadomości. Wiadomość OTA może być w tej postaci wykonania generowana przez serwer dostawcy 9 osoby trzeciej i przekazywana do sieci komunikacyjnej 2. [004] W kolejnej postaci wykonania przedstawionej na Figurach, wiadomość OTA jest wysyłana przez serwer OTA 8 sieci komunikacyjnej 2 do terminalu komunikacyjnego 1. Zabezpieczenie może być przez to zwiększone, ponieważ kryptograficzne mechanizmy do ochrony mechanizmu OTA są implementowane wyłącznie w serwerze OTA 8 i tym samym są lepiej chronione przed dostępem nieupoważnionych osób. W tej postaci wykonania, osoba trzecia może kontaktować się z serwerem OTA 8, w celu dokonania wysłania krótkiej wiadomości. Do tego wysyłana jest przykładowo odpowiednia instrukcja przez serwer dostawcy 9 osoby trzeciej do serwera OTA 8, jeżeli usługa sieciowa powinna być uruchomiona. Instrukcje, które są wysyłane przez serwer dostawcy 9, identyfikują dostarczoną usługę sieciową oraz ewentualnie niezbędne parametry usługi sieciowej (takich jak cena do zapłacenia). Do tego serwer dostawcy 9 może już przekazać informacje o sygnalizacji w celu żądania usługi sieciowej bądź odpowiednich wskazówek o informacjach o sygnalizacji składanych w karcie SIM 6, które także wyszczególniają usługę sieciową, jak również ewentualnie

19 niezbędne parametry usługi, lub serwer dostawcy 9 podaje te informacje w innej formie a informacje o sygnalizacji lub wskazówki są generowane w serwerze OTA 8. Ponadto, serwer dostawcy 9 jest korzystnie zarejestrowany w serwerze OTA 8, a serwer OTA 8 sprawdza tożsamość serwera dostawcy 9. Wiadomość OTA jest wysyłana tylko w tym przypadku, gdy serwer OTA 8 sprawdził skutecznie tożsamość serwera dostawcy 9. W ten sposób zapobiega się przypadkom, że nieupoważnione osoby mogą dokonać uruchomienia usługi. [0046] Kiedy wiadomość OTA jest generowana i rozsyłana przez serwer OTA 8, to usługa sieciowa może być inicjowana także za pomocą serwera dostawcy 9, bez konieczności przewidzenia interfejsu dla uzyskania dostępu serwera dostawcy 9 do serwera usługi 7. W celu komunikacji pomiędzy serwerem dostawcy 9 a serwerem OTA 8 musi jednak być dostępny odpowiedni interfejs serwera OTA 8. Ten interfejs może jednak być implementowany, w zależności od postaci wykonania serwera OTA 8 oraz serwera usługi 7, z mniejszymi kosztami niż interfejs pomiędzy serwerem OTA 7 a serwerem dostawcy 9. Ponadto, odpowiedni interfejs serwera OTA 8 może być wykorzystywany z reguły również dla innych aplikacji, niż w wyjaśnionym tutaj inicjowaniu usług sieciowych, i dlatego jest już często dostępny. Niniejszy wynalazek umożliwia wspólne wykorzystywanie takiego interfejsu do inicjowania usług sieciowych. Pozwala to uniknąć sytuacji, że operator sieci komunikacyjnej 2 musi przewidzieć dodatkowy interfejs dla zewnętrznego dostępu do serwera usługi 7. [0047] Nadawanie wiadomości OTA przez serwer dostawcy 9 lub przez serwer OTA 8, może być przeprowadzane na przykład podczas interakcji pomiędzy serwerem dostawcy 9 a użytkownikiem terminalu komunikacyjnego 1. Taka

20 - - 2 interakcja może nastąpić przy zastosowaniu terminalu komunikacyjnego 1, poprzez sieć komunikacyjną 2 lub w inny sposób. W ten sposób użytkownik za pomocą innego sprzętu, takiego jak PC (Personal Computer), może mieć dostęp do serwera dostawcy 9, za pośrednictwem innej sieci, która nie jest przedstawiona na Figurze 1, jak na przykład Internet. W postaci wykonania serwer dostawcy 9 może mieć sklep online, w którym użytkownik kupuje za pomocą swojego PC. Aby zapłacić za zakupy może przy tym zostać użyta w sposób wcześniej opisany usługa sieciowa, która jest zapewniona podczas zakupów lub bezpośrednio po nich. [0048] W opisanym wcześniej sposobie, osoba trzecia może uruchomić usługi sieciowe, które są oferowane przez operatora sieci komunikacyjnej 2. Może być przy tym również przewidziane, że usługa sieciowa jest wcześniej skonfigurowana przez osobę trzecią bądź zgodnie ze swoimi poleceniami. Tzn., osoba trzecia może przykładowo najpierw składać informacje i/lub menu, które powinny być wysyłane w ramach usługi sieciowej do terminalu komunikacyjnego 1. W ten sposób dana jest osobie trzeciej możliwość zapewnienia własnych usług jako usług sieciowych poprzez sieć komunikacyjną 2. [0049] Na Figurze 2 są przedstawione na diagramie przebiegu etapy wyjaśnionego wcześniej postępowania w postaci wykonania, w którym wiadomość OTA jest generowana i wysyłana przez serwer OTA 8. Pionowe linie symbolizują jednostki, które biorą udział w wykonywaniu etapów, a poziome strzałki oznaczają wiadomości bądź informacje, które są w odpowiednich etapach wymieniane pomiędzy jednostkami. Oś czasu przebiega od góry do dołu, tzn. dalej podane poniżej wiadomości są wysyłane czasowo po tych podanych wiadomościach.

21 [000] Pokazany na Figurze 2 etap 1 odnosi się do wyjaśnionej wcześniej instrukcji, która jest wysyłana przez serwer dostawcy 9 do serwera OTA 8. Na podstawie odbioru instrukcji serwer OTA 8 wysyła w etapie 2 wiadomość OTA z poleceniami do uruchomienia usługi sieciowej do terminalu komunikacyjnego 1 bądź karty SIM 6 terminalu komunikacyjnego 1. W karcie SIM 6 oceniana jest wiadomość OTA przez przewidzianą do tego aplikację. Uwzględniając polecenia zawarte w wiadomości OTA, aplikacja karty SIM 6 steruje nadawaniem żądania usługi sieciowej, które jest wysyłane w etapie 3 przez terminal komunikacyjny 1 poprzez sieć komunikacyjną 2 do serwera usługi 7. [001] Serwer usługi 7 ocenia żądanie usługi sieciowej i zapewnia w etapie 4 usługę sieciową dla terminalu komunikacyjnego 1. Do tego serwer usługi 7 identyfikuje najpierw żądaną usługę sieciową. W tym celu mogą być sprowadzane informacje o sygnalizacji, zawarte w żądaniu usługi sieciowej. Następnie serwer usługi 7 wykonuje operacje przewidziane w ramach usługi sieciowej. [002] Jak wyjaśniono wcześniej, można przy tym przewidzieć wysyłanie z góry określonych informacji lub z góry określonego menu poprzez usługę transmisji do terminalu komunikacyjnego 1. Wewnątrz terminalu komunikacyjnego 1 procedura obsługi usługi lub inna aplikacja będąca w kontakcie z procedurą obsługi usługi steruje wyświetlaniem informacji bądź menu. W przypadku przedstawienia menu, zapisywany jest poza tym wybór pozycji menu przez użytkownika i poprzez usługę transmisji zgłaszany do serwera usługi 7. [003] Chociaż wynalazek został szczegółowo opisany na rysunkach i w poprzednim przedstawieniu, to ujęcia są rozumiane jako ilustrujące i przykładowe, a nie

22 ograniczające; w szczególności wynalazek nie ogranicza się do wyjaśnionych przykładów wykonania. W ten sposób przedstawiony mechanizm może być wykorzystywany do inicjowania usługi sieciowej nie tylko przez osobę trzecią, ale także przez samego operatora sieci. Tak więc, zamiast serwera dostawcy 9 osoby trzeciej może inicjować uruchomienie usługi sieciowej odpowiedni serwer dostawcy 9 operatora sieci. Inne warianty wynalazku i jego przykłady wykonania wynikają dla znawcy z poprzedniego ujawnienia, Figur oraz zastrzeżeń patentowych. [004] Zastosowane w zastrzeżeniach patentowych określenia takie jak obejmować, mieć, zawierać i tym podobne nie wykluczają innych elementów lub etapów. Użycie rodzajnika nieokreślonego nie wyklucza liczby mnogiej. Pojedyncze urządzenie może wykonywać funkcje kilku jednostek bądź urządzeń wymienionych w zastrzeżeniach patentowych. [00] Podane w zastrzeżeniach patentowych oznaczenia odsyłające nie powinny być interpretowane jako ograniczenia zastosowanych środków i etapów.

23 Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób uzyskiwania dostępu do usługi sieciowej w sieci komunikacyjnej (2), w którym terminal komunikacyjny (1) połączony z siecią komunikacyjną (2) wysyła żądanie usługi sieciowej do sieci komunikacyjnej (2) w celu wywoływania usługi, przy czym w terminalu komunikacyjnym (1) odbierana jest wiadomość urządzenia serwerowego (8; 9) z co najmniej jednym poleceniem i przekazywana dalej do urządzenia terminalu komunikacyjnego (1), a to urządzenie na podstawie odbioru wiadomości steruje wysyłaniem żądania usługi sieciowej w zależności od polecenia, przy czym polecenie zawiera informacje o sygnalizacji przewidziane dla żądania usługi sieciowej i/lub co najmniej jeden rozkaz wykorzystywany do inicjowania wysyłania żądania usługi sieciowej znamienny tym, że polecenie zawiera kilka rozkazów do inicjowania wysyłania żądania usługi sieciowej oraz że urządzenie wybiera z rozkazów jeden rozkaz, który obsługiwany jest przez kartę SIM terminalu. 2. Sposób według zastrzeżenia 1, w którym wiadomość w terminalu komunikacyjnym (1) jest przezroczyście przekazywana dalej do urządzenia. 3. Sposób według zastrzeżenia 1 albo 2, w którym w przypadku wiadomości chodzi o krótką wiadomość, zwłaszcza wiadomość tekstową SMS. 4. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, w którym urządzenie zawiera aplikację oprogramowania w karcie SIM (6) terminalu komunikacyjnego (1).

24 Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, w którym żądanie usługi sieciowej jest przesyłane poprzez usługę transmisji powiązaną z usługą sieciową, zwłaszcza jako wiadomość USSD. 6. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, w którym żądanie usługi sieciowej jest generowane w urządzeniu, a urządzenie poleca terminalowi komunikacyjnemu (1) wysłanie żądania usługi sieciowej za pomocą usługi transmisji. 7. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, w którym urządzenie zapewnia informacje o sygnalizacji zgodnie z poleceniem, zwłaszcza informacje o sygnalizacji w celu nawiązania połączenia telefonicznego oraz generuje żądanie usługi sieciowej w terminalu komunikacyjnym (1) na podstawie informacji o sygnalizacji i jest powiązane z usługą transmisji. 8. Sposób według zastrzeżenia 6 albo 7, w którym urządzenie wykorzystuje komendy zestawu aplikacji karty (card application toolkit command), żeby polecić terminalowi komunikacyjnemu (1) wysłanie żądania usługi sieciowej lub zapewnić informacje o sygnalizacji. 9. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, w którym żądanie usługi sieciowej w sieci komunikacyjnej (2) jest przekazywane dalej do serwera usługi (7) powiązanego z usługą sieciową, który zapewnia usługę sieciową na podstawie odbioru żądania usługi sieciowej dla terminalu komunikacyjnego (1).. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, w którym usługa sieciowa obejmuje zapewnienie wstępnie skonfigurowanych informacji do wyświetlania na terminalu

25 - 2 - komunikacyjnym (1), zwłaszcza menu, z którego za pomocą terminalu komunikacyjnego (1) można dokonać wyboru, który to poprzez usługę transmisji jest zgłaszany do sieci komunikacyjnej (2). 11. Sposób według zastrzeżenia, w którym informacje i/lub raport o wyborze są przesyłane w oparciu o wiadomość USSD. 12. Terminal komunikacyjny (1) do wykorzystywania usługi sieciowej w sieci komunikacyjnej (2), przy czym terminal komunikacyjny (1) jest połączony z siecią komunikacyjną (2) i jest zaprojektowany do tego, żeby wysyłać żądanie usługi sieciowej do sieci komunikacyjnej (2) w celu wywołania usługi sieciowej, przy czym zawarte jest urządzenie, które jest skonfigurowane do tego, żeby odbierać wiadomość z urządzenia serwerowego (8; 9) z co najmniej jednym poleceniem i sterować wysyłaniem żądania usługi sieciowej na podstawie odbioru wiadomości w zależności od polecenia, przy czym polecenie zawiera informacje o sygnalizacji przewidziane dla żądania usługi sieciowej i/lub co najmniej jeden rozkaz wykorzystywany do inicjowania wysyłania żądania usługi sieciowej znamienny tym, że polecenie zawiera kilka rozkazów do inicjowania wysyłania żądania usługi sieciowej oraz że urządzenie wybiera z rozkazów jeden rozkaz, który obsługiwany jest przez kartę SIM terminalu. 13. Urządzenie serwerowe (8; 9) do inicjowania usługi sieciowej dla terminalu komunikacyjnego (1) połączonego z siecią komunikacyjną (2), przy czym urządzenie serwerowe (8; 9) jest połączone z siecią komunikacyjną (2) i jest zaprojektowane do tego, żeby generować wiadomość i

26 wysyłać ją poprzez sieć komunikacyjną (2) do terminalu komunikacyjnego (1) oraz przy czym wiadomość zawiera co najmniej jedno polecenie, które umożliwia urządzeniu terminalu komunikacyjnego (1) sterowanie przesyłaniem z terminalu komunikacyjnego (1) do sieci komunikacyjnej (2), przy czym polecenie zawiera informacje o sygnalizacji przewidziane dla żądania usługi sieciowej i/lub co najmniej jeden rozkaz wykorzystywany do inicjowania wysyłania żądania usługi sieciowej znamienny tym, że polecenie zawiera kilka rozkazów do inicjowania wysyłania żądania usługi sieciowej oraz że urządzenie wybiera z rozkazów jeden rozkaz, który obsługiwany jest przez kartę SIM terminalu. Vodafone Holding GmbH Pełnomocnik:

27 - 27 -

28 - 28 -

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/26 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 71811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.06 06791167.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199888 (21) Numer zgłoszenia: 360082 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.08.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9)

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 23234 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..09 0940193.9 (13) (1) T3 (skorygowany po B9) Int.Cl. G07B /00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2003466 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2008 08460024.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G01S 5/02 (2010.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241139 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:..08 08868460.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 48/ (09.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1957760 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.10.2006 06807111.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F01K 13/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2743897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.12.2013 13005744.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G08G 1/07 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1855490 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799.8 (51) Int. Cl. H04W8/28 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2161881 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.05.2008 08748622.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL BUP 03/06. JANUSZ BACZYŃSKI, Łódź, PL MICHAŁ BACZYŃSKI, Łódź, PL

PL B1. UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL BUP 03/06. JANUSZ BACZYŃSKI, Łódź, PL MICHAŁ BACZYŃSKI, Łódź, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208357 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 369252 (22) Data zgłoszenia: 23.07.2004 (51) Int.Cl. H04B 3/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689214 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01.06 06091.4 (1) Int. Cl. H0B37/02 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173. PL/EP 1859720 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2006 06723398.1

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2006 06723398.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859599 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2006 06723398.1 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L12/18 H04L29/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2016794 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2007 07724822.7 (51) Int. Cl. H04W28/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1911248 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.08.2006 0677641.2 (13) (1) T3 Int.Cl. H04L 29/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 171664 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.12.04 0480016. (1) Int. Cl. H04B7/06 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.2004 04798010.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.2004 04798010. PL/EP 1692906 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1692906 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.2004 04798010.7 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2028811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.07.2007 07014467.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 182634 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.04.07 070963.1 (13) T3 (1) Int. Cl. F16H/17 F16H7/04 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719295 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.02.2005 05708583.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 52/02 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1712702 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2006 06006359.1 (51) Int. Cl. E04F15/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1876754 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.04.2006 06741751.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F01M 11/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2156605. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.06.2008 08759055.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2156605. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.06.2008 08759055. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 21660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.06.08 08790.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04L 12/14 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1685723 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.11.2004 04800782.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 48/16 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1561894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2005 05001385.3 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

MODEM GSM-01. INSTRUKCJA OBŁUGI MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO GSM-01 wersja 1.0 GSM-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI - 1 -

MODEM GSM-01. INSTRUKCJA OBŁUGI MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO GSM-01 wersja 1.0 GSM-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI - 1 - INSTRUKCJA OBŁUGI MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO GSM-01 wersja 1.0 GSM-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI - 1 - - 2 - Spis treści 1. Wymagania...5 2. Komendy SMS...5 3. Konfiguracja przez SMS...6 4. Łączenie modułu GSM aplikacją

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1626539. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.2004 04292052.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1626539. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.2004 04292052. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 162639 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.04 04292.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 28/12 (09.01) H04W 92/12

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1709829 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.01.0 070783.4 (13) T3 (1) Int. Cl. H04Q7/32 H04M17/00 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 PL 180331 B1 H04M 11/00 H04L 12/16 G06F 13/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 315315

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 PL 180331 B1 H04M 11/00 H04L 12/16 G06F 13/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 315315 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 315315 (22) Data zgłoszenia: 17.07.1996 (51) IntCl7: H04M 1/64 H04M

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1658592 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 (13) T3 (51) Int. Cl. G07C7/00 B41J11/42

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2004 04719361.0

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2004 04719361.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1602257 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2004 04719361.0 (13) T3 (51) Int. Cl. G06Q30/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA TELEFONICZNE VoIP. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl

ROZWIĄZANIA TELEFONICZNE VoIP. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl ROZWIĄZANIA TELEFONICZNE VoIP SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl INTERNET = TELEFON Coraz częściej firmy i instytucje wykorzystują połączenie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524.7 (13) (51) T3 Int.Cl. B60C 23/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2401852 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.02.2010 10710079.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/24 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16234 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18..0 0022716.4 (1) Int. Cl. B6D71/00 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. INTERPHONE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, PL BUP 26/

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. INTERPHONE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, PL BUP 26/ PL 67418 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120114 (22) Data zgłoszenia: 10.06.2011 (19) PL (11) 67418 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2263196. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2008 08735255.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2263196. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2008 08735255. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2263196 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2008 08735255.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G06K 19/077 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1699990 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1699990 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2004 04800186.1 (13) (51) T3 Int.Cl. E04G

Bardziej szczegółowo

(11) 173692 (13) B1 PL 173692 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 311466. (22) Data zgłoszenia: 23.03.

(11) 173692 (13) B1 PL 173692 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 311466. (22) Data zgłoszenia: 23.03. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 311466 (22) Data zgłoszenia: 23.03.1994 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719485 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1731914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.06.2005 05012519.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1731914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.06.2005 05012519. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1731914 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.06.200 001219.4 (13) (1) T3 Int.Cl. G01R 11/04 (2006.01) H0K

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G06Q 20/32 (2012.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1730054 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.03.2005 05731932.9 (51) Int. Cl. B65G17/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1743449. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05740449.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1743449. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05740449. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1743449 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05740449.3 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614553 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2005 05014326.2 (51) Int. Cl. B60C27/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku PL/EP 147737 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 147737 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2004 0438009.2 (1) Int. Cl. B60N2/28

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Jerzy Paczocha - gł. specjalista Waldemar Szczęsny - adiunkt Debata o przyszłych regulacjach usługi VoIP Urząd Komunikacji Elektronicznej 26 listopad

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1740398 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.03.200 071703.9 (1) Int. Cl. B60C1/06 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2084998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2009 09151619.5 (13) (51) T3 Int.Cl. A47F 3/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.0.07 070438. (13) T3 (1) Int. Cl. H0B3/34 D04B1/14 (06.01) (06.01)

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest ustawienie nowego abonenta VOIP w centrali Platan Libra, oraz konfiguracja programu do połączeń VOIP na komputerze i

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1504998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 (13) T3 (51) Int. Cl. B65C9/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.04.2005 05734559.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.04.2005 05734559. PL/EP 171911 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 171911 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.04.0 07349.7 (1) Int. Cl. H04L9/08

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 ust. 1 poniżej;

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie TI do wymiany informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 7

Zastosowanie TI do wymiany informacji. Technologia Informacyjna Lekcja 7 Zastosowanie TI do wymiany informacji Technologia Informacyjna Lekcja 7 Komunikacja międzyludzka 1) Jakie są możliwe sposoby komunikowania się między ludźmi? 2) W jaki sposób można komunikować się poprzez

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Web Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Web Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Web Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja Web Softphone? Klient internetowy Alcatel-Lucent Web Softphone umożliwia wygodne korzystanie z

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 24924 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11. 190492.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G07F 1/00 (06.01) B60L 11/18

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2216871 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.01.2010 10150028.8

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 Instrukcja obsługi ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 1 ArtPlayer to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich wybór poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 419/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków identyfikacji Klientów w kanałach

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.09.2006 06019976.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.09.2006 06019976. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 177267 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.09.2006 06019976.7 (1) Int. Cl. F16L9/00 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 178007 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19..06 061224.6 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1941705. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.10.2006 06831295.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1941705. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.10.2006 06831295. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1941705 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.10.2006 06831295.8

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 654/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków identyfikacji Klientów

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1856901. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.02.2006 06709523.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1856901. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.02.2006 06709523. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1856901 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.02.2006 06709523.2 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/56 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

SMB protokół udostępniania plików i drukarek

SMB protokół udostępniania plików i drukarek SMB protokół udostępniania plików i drukarek Początki protokołu SMB sięgają połowy lat 80., kiedy to w firmie IBM opracowano jego wczesną wersję (IBM PC Network SMB Protocol). W kolejnych latach protokół

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Administratora CSIZS - OTM

Administratora CSIZS - OTM Powykonawcza Dokumentacja Wykonawca: Asseco Poland S.A. Ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów Informacje o dokumencie: Autor Zespół ds. Wytwarzania i Analizy Tytuł Produkt 33.3 Dokumentacja administratora OTM

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1902591 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.07.2006 06775699.9

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych Copyright 2007 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 DRUKARKI FISKALNE W USŁUGACH TERMINALOWYCH... 3 2.1 2.2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848.4 (13) (51) T3 Int.Cl. B62B 3/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Komunikatory internetowe i czaty. 6.1. Jak działa komunikator?

Rozdział 6. Komunikatory internetowe i czaty. 6.1. Jak działa komunikator? Rozdział 6 Komunikatory internetowe i czaty Komunikatory internetowe umożliwiają korzystającym z nich użytkownikom sieci m.in. prowadzenie pogawędek tekstowych czy przesyłanie plików. Większość programów

Bardziej szczegółowo

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje Informacja o warunkach realizacji uprawnień abonentów związanych ze zmianą dostawcy roamingu międzynarodowego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 90/2013/JM z dnia 4 września 2013 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo