(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. B60C 23/04 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2013/32 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: System monitorowania ciśnienia w oponach (30) Pierwszeństwo: CN (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2011/50 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2014/02 (73) Uprawniony z patentu: Shanghai Baolong Automotive Corporation, Shanghai, CN (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 WEI LI, Shanghai, CN (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Anna Stenzel JWP RZECZNICY PATENTOWI DOROTA RZĄŻEWSKA SP. J. ul. Żelazna 28/30 Sienna Center Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 17925/13/P-RO/AS EP Opis DZIEDZINA TECHNIKI System monitorowania ciśnienia w oponach [0001] Wynalazek dotyczy systemu monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS, ang. tire pressure monitoring system), a zwłaszcza systemu TPMS do samochodów ciężarowych, których przyczepa jest często wymieniana. TŁO WYNALAZKU [0002] System monitorowania ciśnienia w oponach wszedł na rynek samochodowy i osiągnął swą dojrzałość, jeśli chodzi o zastosowania techniczne. Jednak system monitorowania ciśnienia w oponach jest rzadko stosowany w sektorze samochodów ciężarowych, ponieważ przyczepa samochodu ciężarowego jest często wymieniana, czasami kilka razy dziennie. Powoduje to, że monitorowane podzespoły w systemie samochodu ciężarowego, opony, są często wymieniane, czego wynikiem jest utrudniony monitoring. [0003] W takich warunkach, powszechnym rozwiązaniem jest montaż odbiornika na przyczepie do monitorowania opon przyczepy oraz montaż odbiornika z przodu samochodu ciężarowego do monitorowania opon samochodu ciężarowego; dwóch odbiorników, które są połączone ze sobą za pomocą przewodów, a dane są przesyłane do wyświetlacza w samochodzie ciężarowym za pomocą przewodów. W przypadku wymiany przyczepy samochodu ciężarowego należy zmienić przewody przyłączeniowe pomiędzy nimi. [0004] Takie rozwiązanie może usunąć problem związany z wymianą przyczepy, ale ma oczywisty minus związany przykładowo z rozmieszczeniem wielu przewodów na zespole samochodu ciężarowego co sprawia, że jego instalacja jest dość uciążliwa. Ponadto, wymaga ono fachowej obsługi ręcznej po wymianie przyczepy, dla umożliwienia aktualizacji systemu rozpoznania monitorowanego nadajnika. Rozwiązanie to ma wysoki koszt instalacyjny przy niskiej efektywności obsługi konserwacyjno-serwisowej. [0005] Dla rozwiązania powyższego problemu, US2006/ A1 ujawnia system monitorowania ciśnienia w oponach, który monitoruje opony w części przyczepy poprzez połączenie transpondera 21 oraz czytnika ID 13. Czytnik ID 13 jest montowany na tylnej części samochodu ciężarowego, a transponder 21 montowany jest na przyczepie. Odbiornik umieszczony na samochodzie ciężarowym steruje transponderem 21 poprzez informacje przesyłane za pomocą czytnika ID 13, następnie transponder 21 przesyła dane do czytnika ID 13, a czytnik ID 13 następnie w ramach sprzężenia zwrotnego przesyła przekazane dane do odbiornika. W związku z tym, znika problem podłączania przewodów pomiędzy samochodem ciężarowym oraz przyczepą. Jednak, rozwiązanie to nadal ma następujące wady: 1. System jest stosunkowo skomplikowany, ponieważ część czołowa samochodu ciężarowego musi zawierać czytnik ID oraz układ odbioru informacji z przyczepy, a przewody powinny być poprowadzone do tylnej części samochodu ciężarowego, w związku z tym ilość zainstalowanych przewodów w części czołowej z oczywistych względów nie jest zmniejszona;

3 Czytnik ID powinien być aktywowany, do odczytu informacji o ID opony części samochodu ciężarowego, po wymianie przyczepy. [0006] US B2 dotyczy systemu monitorowania ciśnienia w oponach przy stałej identyfikacji opon. EP Al dotyczy systemu monitoringu pojazdu. US 2002/ Al dotyczy komunikacji czujnika stanu opon z lokalizacją opony zapewnioną za pomocą jednostek identyfikacyjnych zamontowanych na pojeździe. JP A dotyczy systemu rozpoznawania informacji na temat koła, urządzenia bocznego nadwozia pojazdu do rozpoznawania informacji na temat koła oraz urządzenia bocznego koła do rozpoznawania informacji na temat koła. UJAWNIENIE WYNALAZKU [0007] Przedmioty wynalazku są określone w załączonych zastrzeżeniach. [0008] Dla rozwiązania powyższych problemów, rozwiązanie według wynalazku zapewnia system monitoringu ciśnienia w oponach, który jest prostszy i bardziej elastyczny. [0009] Według przykładu wykonania wynalazku, przedstawiono system monitorowania ciśnienia w oponach przystosowany do zespołu pojazdów zawierającego pierwszą część oraz drugą część wymienną, system monitorowania ciśnienia w oponach zawierający rejestr, przekaźnik oraz odbiornik. Rejestr przesyła zarejestrowany kod zespołu pojazdów w sposób bezprzewodowy. Przekaźnik jest umieszczony w drugiej części dla przekazywania drugiej informacji o oponie, przesyłanej poprzez nadajnik ciśnienia w oponach dla każdej opony w drugiej części. Gdy przekaźnik odbiera zarejestrowany kod, załącza on zarejestrowany kod do drugiej informacji o oponie i przekazuje drugą informację o oponie. A odbiornik jest umieszczony w pierwszej części dla odbierania drugiej informacji o oponie przekazywanych dalej przez przekaźnik. Gdy zarejestrowany kod zawarty w drugiej informacji o oponie jest zgodny z zarejestrowanym kodem zespołu pojazdów przechowywanym w odbiorniku, odbiornik przetwarza drugą informację o oponie jako informację o oponie drugiej części zespołu pojazdów. [0010] W przykładzie wykonania wynalazku, pierwszą część stanowi część czołowa zespołu pojazdów, a drugą część stanowi przyczepa zespołu pojazdów. [0011] W przykładzie wykonania wynalazku, rejestr jest umieszczony w pierwszej części i przesyła zarejestrowany kod okresowo. W innym przykładzie wykonania wynalazku, rejestr może być oddzielnym urządzeniem. [0012] W przykładzie wykonania wynalazku, druga informacja o oponie zawiera informację o ID opony oraz o ciśnieniu opony, a informacja o ID opony odpowiada informacji o ID nadajnika ciśnienia w oponach w drugiej części. [0013] W przykładzie wykonania wynalazku, przekaźnik zawiera jednostkę odczytu kodu do odczytu informacji o ID opony każdej opony w drugiej części oraz sterownik do obsługi przekazu drugiej informacji o oponie. Informacje o ID opony są przechowywane w pamięci informacji o kodzie ID, która jest umieszczona w jednostce odczytu kodu. Sterownik przetwarza drugą informację o oponie, gdy informacje o ID opony w drugiej informacji o

4 - 3 - oponie przesyłane przez nadajnik ciśnienia w oponach są zgodne z informacją o ID odczytaną przez jednostkę odczytu kodu. [0014] W przykładzie wykonania, przekaźnik może ponadto zawierać układ ustawiania ciśnienia standardowego dla zapewnienia interfejsu do ustawienia standardowej wartości ciśnienia każdej opony w drugiej części. [0015] W przykładzie wykonania wynalazku, odbiornik odświeża informację o ID opony zgodnie z odebraną drugą informacją o oponie. [0016] W przykładzie wykonania wynalazku, odbiornik jest dodatkowo stosowany do odbierania pierwszej informacji o oponie przesyłanej przez nadajnik ciśnienia w oponach dla każdej opony w pierwszej części. Jeżeli odebrana informacja o ID opony, zawarta w pierwszej informacji o oponie jest spójna z informacją o ID opony przechowywaną w odbiorniku, odbiornik przetwarza pierwszą informację o oponie jako informację o oponie pierwszej części zespołu pojazdów. W tym przykładzie wykonania, odbiornik zawiera jednostkę odczytu kodu do odczytu informacji o ID opony, każdej opony w pierwszej części oraz o układzie ustawiania ciśnienia standardowego dla zapewnienia interfejsu do ustawiania standardowej wartości ciśnienia każdej opony w pierwszej części. Informacje o ID opony są przechowywane w pamięci informacji o kodzie ID, który jest wprowadzany do jednostki odczytu kodu. [0017] W porównaniu ze stanem techniki, wynalazek ma co najmniej niektóre z wyróżniających zalet: 1. Nadajnik zarejestrowanego kodu służy do automatycznego rozpoznawania kodów tak, że proces monitorowania jest całkowicie zautomatyzowany, nie wymaga obsługi ręcznej i obsługi specjalistycznej podczas użytkowania, a dodatkowo ograniczono potencjalne błędy, które mogą być spowodowane ręcznym rozpoznawaniem kodów, jego stosowanie jest prostsze i wygodniejsze, cały proces jest zautomatyzowany oraz zwiększono wydajność obsługi zespołu pojazdów. 2. Ponieważ połączenie pomiędzy przekaźnikiem, a odbiornikiem jest połączeniem bezprzewodowym, jego montaż jest o wiele prostszy, liczba przewodów jest zredukowana, zredukowano również koszt sprzętu i koszty pracy. KRÓTKI OPIS RYSUNKÓW [0018] Cechy wynalazku będą dalej przedstawione za pomocą następujących przykładów wykonania oraz figur. Fig. 1 jest widokiem schematycznym, przedstawiającym system monitorowania ciśnienia w oponach według przykładu wykonania wynalazku, umieszczonym na zespole pojazdów. Fig. 2 przedstawia strukturę systemu monitorowania ciśnienia w oponach według przykładu wykonania wynalazku. Fig. 3 przedstawia strukturę rejestru, według przykładu wykonania wynalazku. Fig. 4 przedstawia strukturę przekaźnika, według przykładu wykonania wynalazku.

5 - 4 - Fig. 5 przedstawia strukturę odbiornika, według przykładu wykonania wynalazku. Fig. 6 jest widokiem cyklu pracy, który przedstawia odbiornik, według przykładu wykonania wynalazku, odbierający informacje z przekaźnika. NAJLEPSZY SPOSÓB REALIZACJI WYNALAZKU [0019] W przypadku wielu samochodów ciężarowych istnieje konieczność zamiany samochodów ciężarowych i przyczep, w związku z tym, opony w tym samym systemie nie są stałe, co oznacza, że opony monitorowane przez system nie są tymi samymi. Jednak opony w samochodzie ciężarowym lub opony w przyczepie są zasadniczo niezmienne. W związku z tym przedstawiono system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) według przykładu wykonania wynalazku. System może rozpoznać automatycznie zmianę przyczepy, a jego instalacja i obsługa jest stosunkowo prosta poprzez zapewnienie rejestru kodów, rejestrującego w sposób bezprzewodowy. [0020] Fig. 1 jest widokiem schematycznym, przedstawiającym system monitorowania ciśnienia w oponach, według przykładu wykonania wynalazku, umieszczony na zespole pojazdów. Fig. 2 przedstawia strukturę systemu monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), według przykładu wykonania wynalazku. System monitorowania ciśnienia w oponach jest zamontowany na zespole pojazdów 100, który ma pierwszą część (taką jak część czołowa 101) i drugą część (taką jak przyczepa 102). System monitorowania ciśnienia w oponach zawiera rejestr 10, nadajniki 20a ciśnienia w oponach w części przyczepy, nadajniki 20b ciśnienia w oponach w części czołowej, przekaźnik 30 oraz odbiornik 40. [0021] Nadajniki 20a, 20b ciśnienia w oponach, są odpowiednio montowane na oponach zespołów pojazdów tak, że monitorują ciśnienie (i opcjonalnie temperaturę) w oponach, a następnie przesyłają okresowo informacje. Jeżeli konieczne jest wysłanie komunikatu alarmowego, nadajniki ciśnienia w oponach przesyłają dane tak, że informują odbiornik 40 o konieczności uruchomienia alarmu. Informacje przesłane przez nadajniki 20a ciśnienia w oponach są określane jako drugie informacje o oponie, a informacje o oponie przekazywane przez nadajniki 20b ciśnienia w oponach są określane jako pierwsze informacje o oponie. Zarówno pierwsza i druga informacja o oponie może zawierać informację o ciśnieniu w oponach oraz informację o ID opony. Informacje o ID opony faktycznie odpowiadają ID nadajnika ciśnienia. Nadajniki 20a ciśnienia w oponach w części przyczepy nadają informację, która powinna być przekazana przez przekaźnik 30, a nadajniki 20b ciśnienia w oponach w części czołowej przesyłają informację bezpośrednio do odbiornika 40. W poniższym opisie uwydatniony będzie przepływ informacji od nadajników 20a ciśnienia w oponach w części przyczepy. [0022] W przykładzie wykonania, jak pokazano na fig. 3, rejestr 10 jest zamontowany w części czołowej 101, zawiera stały i unikalny zarejestrowany kod zespołu pojazdów i przesyła okresowo zarejestrowany kod. Rejestr 10 ma strukturę pokazaną na fig. 3, która zawiera sterownik 11, jednostkę 12 transmisji sygnału oraz układ zasilania 13 typu akumulatorowego. Rejestr 10 jest zasilany przez akumulator litowy. W praktycznym przykładzie wykonania, moc nadawcza rejestru 10 jest sterowana tak, że jego zakres pokrycia zawiera anteną

6 - 5 - odbiorczą 31 odbiornika 30 w systemie, tym samym, przekaźnik może odebrać bezpiecznie zarejestrowany kod, a przekaźnik w innym pojeździe nie może odebrać zarejestrowanego kodu. Rejestr 10 stosuje akumulator dużej pojemności tak, że jego okres użytkowania może wynosić nawet dziesięć lat. W innym przykładzie wykonania, rejestr 10 może również zapewniać rejestrację poprzez przesyłanie zarejestrowanego kodu do odbiornika 40. W jeszcze innym przykładzie wykonania, rejestr 10 może być samodzielnym urządzeniem przenośnym tak, że w razie potrzeby operator może zastosować go do przesłania zarejestrowanego kodu do przekaźnika 30. [0023] Jak pokazano na fig. 2 oraz fig. 4, przekaźnik 30 zawiera sterownik centralny 32, jednostkę 33 odbioru sygnału z nadajnika, jednostkę 34 odbioru sygnału rejestrowego, jednostkę 35 nadawania sygnału, układ zasilania 36, układ 37 ustawiania ciśnienia standardowego oraz jednostkę 38 odczytu kodu itd. Przekaźnik 30 jest montowany na przyczepie 102 i jest połączony z dodatnim biegunem źródła zasilania w części przyczepy, dla przekazania drugiej informacji o oponie przesyłanej przez nadajniki 20a ciśnienia w oponach w przyczepie 20. Przekaźnik 30 może działać normalnie dopiero po rejestracji w rejestrze 10. Dokładniej, przekaźnik 30 odbiera informację o zarejestrowanym kodzie poprzez jednostkę 34 odbioru sygnału rejestrowego, zapisuje informację o zarejestrowanym kodzie, a po pomyślnej rejestracji przesyła drugą monitorowaną informację o oponie (np. ID opony, pozycję opony, ciśnienie standardowe opony, ciśnienie w oponach, temperaturę itp.), a informację o zarejestrowanym kodzie do odbiornika 40 poprzez jednostkę 35 nadawania sygnału. Przykładowy proces nadawczy jest zasadniczo zgodny z poniższym: przekaźnik 30 odbiera informację o oponie od nadajników 20a ciśnienia w oponach poprzez jednostkę 33 odbioru sygnału nadawczego. Jednostka 38 odczytu kodu przekaźnika 30 może odczytać informację o ID opon w części przyczepy. W przykładzie wykonania, informacje o ID opony odpowiadające każdemu nadajnikowi 20a, mogą być odpowiednio przechowywane w pamięci informacji o kodzie ID (takiej jak karta IC) i mogą być odczytywane za pomocą jednostki 38 odczytu kodu, w której pamięć jest wprowadzana po zamontowaniu nadajników. Jednostka 38 odczytu kodu może być skonfigurowana przez sprzęt i/lub oprogramowanie. Gdy przekaźnik 30 odbiera drugą informację o oponie, sterownik centralny 32 pobiera informację o ID opony i porównuje ją z informacją o ID opony pierwotnie zamieszczoną w jednostce 32 odczytu kodu. Jeśli są spójne, sterownik centralny 32 przesyła ją do odbiornika 40 za pomocą jednostki 35 nadawania sygnału, a jeśli są niespójne, sterownik centralny 32 odrzuca ją bez przetwarzania. [0024] Korzystnie przekaźnik 30 jest wyposażony w funkcję ustalania standardowej wartości ciśnienia. Układ 37 ustawiania ciśnienia standardowego zapewnia interfejs do ustawienia standardowej wartości ciśnienia każdej opony. Sposób ustawiania standardowej wartości ciśnienia przedstawia się następująco: w przypadku, gdy w oponie ma być ustawiona standardowa wartość ciśnienia (np. przy montażu nadajnika po raz pierwszy i przy wymianie nadajnika), najpierw ciśnienie w oponie jest zwiększane do ciśnienia standardowego, a następnie przycisk nastawczy przekaźnika 30 jest naciskany przez 5 sekund tak, że przekaźnik może być ustawiony w standardowym trybie ustawiania ciśnienia. W tym trybie ustawiania ciśnienia standardowego, ciśnienie w oponie może być zwiększone do ciśnienia

7 - 6 - standardowego, a następnie przekaźnik uzyskuje ciśnienie standardowe dla każdej opony w przyczepie, według określonego algorytmu (na przykład uśredniającego) na podstawie odebranych danych. [0025] W praktyce, po włączeniu przekaźnika 30, odczytuje on informację o ID opony, ustawioną wartość ciśnienia standardowego i temu podobne dane, w pamięci informacji o kodzie ID. Następnie, przekaźnik 30 oczekuje na odebranie zarejestrowanego kodu, wchodzi w zwykły tryb monitorowania po odebraniu zarejestrowanego kodu, następnie bezzwłocznie przesyła wszystkie monitorowane drugie informacje o oponie załączone z zarejestrowanym kodem. Następnie, za każdym razem, po odebraniu przez przekaźnik 30 drugiej monitorowanej informacji o oponie, przekazuje tę informację. [0026] Jak pokazano na fig. 2 oraz fig. 5, odbiornik 40 jest montowany w części czołowej 101 i zawiera sterownik centralny 41, układ zasilania 42, jednostkę 43 odbioru sygnału nadajnika, jednostkę 44 odbioru sygnału przekaźnika, jednostkę 45 odczytu kodu, wyświetlacz 46, układ 47 ustawiania ciśnienia standardowego oraz antenę 48, itp. [0027] Pamięć informacji o kodzie ID (nie pokazana) odpowiadająca nadajnikom 20b w części czołowej, może być montowana na jednostce 45 odczytu kodu w odbiorniku 40, dla bezpośredniego monitorowania nadajników 20b ciśnienia w oponach w części czołowej. Dokładniej, odbiornik 40 odbiera pierwszą informację o oponie z nadajników 20b ciśnienia w oponach, poprzez jednostkę 43 odbioru sygnału nadajnika. Gdy odbiornik 40 odbiera pierwszą informację o oponie, sterownik centralny 41 pobiera informację o ID opony i porównuje ją z informacją o ID opony pierwotnie umieszczoną w jednostce 45 odczytu kodu. Jeśli są spójne, sterownik centralny 41 przetwarza je jako informacje o oponie części czołowej, a jeśli nie są spójne, sterownik centralny 41 odrzuca je bez przetwarzania. [0028] Układ 47 ustawiania ciśnienia standardowego może również być umieszczony w odbiorniku 40, jak i w przekaźniku 30 tak, że ustawia ciśnienie standardowe w oponach w części czołowej. [0029] Odbiornik 40 może zawierać zarejestrowany kod, który jest zgodny z tym z rejestru 10, jako odróżniającą identyfikację dla rozpoznawania sygnału przesyłanego przez przekaźnik. Ten zarejestrowany kod może zostać wstępnie ustawiony w odbiorniku lub może być również uzyskany poprzez zarejestrowanie przez rejestr 10. Rejestr 10 może być przymocowany do pewnego miejsca w części czołowej lub może być oddzielnym urządzeniem przenośnym. [0030] Jak pokazano na fig. 6, po odebraniu przez odbiornik 40 informacji o oponach, w tym o zarejestrowanym kodzie przesyłanym przez przekaźnik 30 za pomocą jednostki 44 odbioru sygnału przekaźnika (etap 201), odbiornik 40 pobiera zarejestrowany kod (etap 202) i porównuje go z oryginalnie zarejestrowanym w nim kodem (etap 203). Jeżeli są spójne, oznacza to, że ta informacja o oponie jest informacją dotycząca bieżącej przyczepy, a następnie odbiornik 40 rejestruje informację o oponie przyczepy monitorowaną przez przekaźnik, przetwarza informację o temperaturze/ciśnieniu opon przesłaną przez przekaźnik 30 w kolejności (etap 204) i przykładowo przesyła informację do wyświetlania na

8 - 7 - wyświetlaczu 46 tak, że monitorowane są wszystkie opony w zespole pojazdów. W przypadku braku spójności danych, odbiornik 40 traktuje je jako dane nie dotyczące aktualnej przyczepy i odrzuca je. [0031] W przypadku wymiany przyczepy, przekaźnik 30 oraz nadajniki 20a ciśnienia w oponach nie muszą być wymieniane. Zamiast tego, system odświeża informację o ID opony zgodnie z drugą informacją o oponie zawierającą zarejestrowany kod przekazywany przez przekaźnik. A monitoring jest wdrażany w oparciu o niedawno zestawiony system. [0032] Podsumowując, przykłady wykonania wynalazku proponują rozwiązanie w postaci systemu do monitorowania ciśnienia w oponach samochodu ciężarowego, którego przyczepa jest często wymieniana, który może automatycznie rozpoznawać zmianę nadajnika ciśnienia w oponach, w związku z wymianą przyczep i automatycznie dostosowuje system tak, że system może automatycznie monitorować nowy nadajnik ciśnienia w oponach. W porównaniu z wcześniejszymi rozwiązaniami, rozwiązanie zaproponowane według wynalazku ma następujące zalety: 1. Nadajnik zarejestrowanego kodu jest stosowany do automatycznego rozpoznawania kodów, więc proces monitorowania jest całkowicie zautomatyzowany, nie wymaga obsługi ręcznej i obsługi specjalistycznej podczas stosowania, a przy tym ograniczono potencjalne błędy, które mogą być spowodowane ręcznym rozpoznawaniem kodów, jego stosowanie jest prostsze i wygodniejsze, cały proces jest zautomatyzowany, koszty utrzymania podczas użytkowania są ograniczone oraz zwiększono wydajność obsługi zespołu pojazdów. 2. Ponieważ połączenie pomiędzy przekaźnikiem, a odbiornikiem jest połączeniem bezprzewodowym, jego montaż jest o wiele prostszy, ilość przewodów jest zredukowana, zredukowano również koszt sprzętu i koszty pracy. Sporządziła i zweryfikowała Anna Stenzel Rzecznik patentowy

9 - 8 - Zastrzeżenia patentowe 1. System monitorowania ciśnienia w oponach przystosowany do zespołu pojazdów zawierającego część czołową (101) i wymienną przyczepę (102), przy czym system monitorowania ciśnienia w oponach zawiera: rejestr (10) umieszczony w części czołowej (101) zespołu pojazdów do okresowego bezprzewodowego przesyłania zarejestrowanego kodu zespołu pojazdów; przekaźnik (30) umieszczony w przyczepie (102) do przekazywania drugiej informacji o oponie, przesyłanej przez nadajnik (20a) ciśnienia w oponach dla każdej opony w przyczepie zespołu pojazdów, przy czym, gdy przekaźnik (30) odbiera zarejestrowany kod, przekazuje drugą informację o oponie po dołączeniu zarejestrowanego kodu do drugiej informacji o oponie; i odbiornik (40) umieszczony w części czołowej (101) zespołu pojazdów dla odbioru drugiej informacji o oponie przekazywanej przez przekaźnik, przy czym, gdy zarejestrowany kod zawarty w drugiej informacji o oponie jest spójny z zarejestrowanym kodem zespołu pojazdów przechowywanym w odbiorniku (40), odbiornik przetwarza drugą informację o oponie jako informację o oponie przyczepy (102). 2. System monitorowania ciśnienia w oponach według zastrz. 1, w którym rejestr przesyła okresowo zarejestrowany kod. 3. System monitorowania ciśnienia w oponach, według zastrz. 1, w którym druga informacja o oponie zawiera informację o ID opony oraz o ciśnieniu opony, i przy czym informacja o ID opony odpowiada informacji o ID nadajnika ciśnienia w oponach w przyczepie zespołu pojazdów. 4. System monitorowania ciśnienia w oponach, według zastrz. 3, w którym przekaźnik (30) zawiera: jednostkę (38) odczytu kodu do odczytu informacji ID o każdej oponie w przyczepie (102) zespołu pojazdów, przy czym informacja o ID opony jest przechowywana w pamięci informacji o kodzie ID, która jest umieszczona w jednostce (38) odczytu kodu; i sterownik (32) do przetwarzania przekazywanej drugiej informacji o oponie, przy czym sterownik (32) przetwarza drugą informację o oponie, gdy informacja o ID opony w drugiej informacji o oponie, przesyłana przez nadajnik (20a) ciśnienia w oponach, jest spójna z informacjami o ID opony odczytywanymi przez jednostkę (32) odczytu kodu. 5. System monitorowania ciśnienia w oponach, według zastrz. 4, w którym przekaźnik (30) zawiera ponadto: układ (37) ustawiania ciśnienia standardowego dla zapewnienia interfejsu do ustawiania wartości ciśnienia standardowego każdej opony w przyczepie (102) zespołu pojazdów.

10 System monitorowania ciśnienia w oponach, według zastrz. 3, w którym odbiornik (40) odświeża informację o ID opony zgodnie z odebraną drugą informacją o oponie. 7. System monitorowania ciśnienia w oponach, według zastrz. 1, w którym odbiornik (40) jest ponadto stosowany do odbierania pierwszej informacji o oponie, przesyłanej przez nadajnik (20b) ciśnienia w oponach dla każdej opony w części czołowej (101) zespołu pojazdów, przy czym, gdy odebrana informacja o ID opony dołączona do pierwszej informacji o oponie jest spójna z informacją o ID opony przechowywaną w odbiorniku (40), odbiornik (40) przetwarza pierwszą informację o oponie jako informację o oponie części czołowej (101) zespołu pojazdów. 8. System monitorowania ciśnienia w oponach, według zastrz. 7, w którym odbiornik (40) zawiera: jednostkę (45) odczytu kodu do odczytu informacji o ID opony każdej opony w części czołowej (101) zespołu pojazdów, przy czym informacja o ID opony jest przechowywana w pamięci informacji o kodzie ID, która jest umieszczona w jednostce (45) odczytu kodu; i układ (47) ustawiania ciśnienia standardowego dla zapewnienia interfejsu do ustawiania wartości ciśnienia standardowego każdej opony w części czołowej (101) zespołu pojazdów. 9. System monitorowania ciśnienia w oponach przystosowany do zespołu pojazdów zawierających część czołową (101) oraz wymienną przyczepę (102), przy czym system monitorowania ciśnienia w oponach zawiera: oddzielny rejestr przenośny (10) do przesyłania zarejestrowanego kodu zespołu pojazdów w sposób bezprzewodowy w trakcie obsługi przez operatora; przekaźnik (30) umieszczony w przyczepie (102) do przekazywania drugiej informacji o oponie przesyłanej przez nadajnik (20a) ciśnienia w oponach dla każdej opony w przyczepie zespołu pojazdów, przy czym, gdy przekaźnik (30) odbiera zarejestrowany kod, przekazuje on drugą informację o oponie po dołączeniu zarejestrowanego kodu do drugiej informacji o oponie; i odbiornik (40) umieszczony w części czołowej (101) zespołu pojazdów, do odbioru drugiej informacji o oponie przekazywanej przez przekaźnik, przy czym, gdy zarejestrowany kod zawarty w drugiej informacji o oponie jest spójny z zarejestrowanym kodem zespołu pojazdów przechowywanym w odbiorniku (40), odbiornik (40) przetwarza drugą informację o oponie jako informację o oponie przyczepy (102). 10. System monitorowania ciśnienia w oponach, według zastrz. 9, w którym druga informacja o oponie zawiera informację o ID opony oraz informację o ciśnieniu opony, i przy czym informacja o ID opony odpowiada informacji o ID nadajnika ciśnienia w oponach w przyczepie zespołu pojazdów. 11. System monitorowania ciśnienia w oponach, według zastrz. 10, w którym przekaźnik (30) zawiera:

11 jednostkę (38) odczytu kodu do odczytu informacji o ID opony każdej opony w przyczepie (102) zespołu pojazdów, przy czym informacja o ID opony jest przechowywana w pamięci informacji o kodzie ID, która jest umieszczona w jednostce (38) odczytu kodu; i sterownik (32) do przetwarzania przekazywanej drugiej informacji o oponie, przy czym sterownik przetwarza drugą informację o oponie, gdy informacja o ID opony w drugiej informacji o oponie przesyłana przez nadajnik (20a) ciśnienia w oponach, jest spójna z informacjami o ID opony odczytywanymi przez jednostkę (38) odczytu kodu. 12. System monitorowania ciśnienia w oponach, według zastrz. 11, w którym przekaźnik (30) zawiera ponadto: układ (37) ustawiania ciśnienia standardowego dla zapewnienia interfejsu do ustawiania wartości ciśnienia standardowego każdej opony w przyczepie (102) zespołu pojazdów. 13. System monitorowania ciśnienia w oponach, według zastrz. 10, w którym odbiornik (40) odświeża informację o ID opony zgodnie z odebraną drugą informacją o oponie. 14. System monitorowania ciśnienia w oponach, według zastrz. 9, w którym odbiornik (40) jest ponadto stosowany do odbierania pierwszej informacji o oponie, przesyłanej przez nadajnik (20b) ciśnienia w oponach dla każdej opony w części czołowej (101) zespołu pojazdów, przy czym, gdy odebrana informacja o ID opony dołączona do pierwszej informacji o oponie jest spójna z informacją o ID opony przechowywaną w odbiorniku (40), odbiornik (40) przetwarza pierwszą informację o oponie jako informację o oponie części czołowej (101) zespołu pojazdów. 15. System monitorowania ciśnienia w oponach, według zastrz. 14, w którym odbiornik (40) zawiera ponadto: jednostkę (45) odczytu kodu do odczytu informacji o ID opony każdej opony w części czołowej (101) zespołu pojazdów, przy czym informacja o ID opony jest przechowywana w pamięci informacji o kodzie ID, która jest umieszczona w jednostce (45) odczytu kodu; i układ (47) ustawiania ciśnienia standardowego dla zapewnienia interfejsu do ustawiania wartości ciśnienia standardowego każdej opony w części czołowej (101) zespołu pojazdów. Sporządziła i zweryfikowała Anna Stenzel Rzecznik patentowy

12 - 11 -

13 - 12 -

14 - 13 -

15 - 14 -

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2224595 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.02.2010 10001353.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H03K 17/96 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445186 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2011 11184611.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2263196. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2008 08735255.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2263196. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2008 08735255. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2263196 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2008 08735255.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G06K 19/077 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 71811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.06 06791167.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2003466 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2008 08460024.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G01S 5/02 (2010.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 161679 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.0 064.7 (1) Int. Cl. B60R21/01 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 182634 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.04.07 070963.1 (13) T3 (1) Int. Cl. F16H/17 F16H7/04 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1816307 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.07.06 060114.3 (1) Int. Cl. E06B9/68 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689214 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01.06 06091.4 (1) Int. Cl. H0B37/02 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DK95/00460

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DK95/00460 RZECZPO SPO LITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178727 (13) B1 (2 1 ) Numer zgłoszenia: 320334 ( 2 2 ) D a t a z g ł o s z e n i a : 21.11.1995 (86) Data

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2383703 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04. 40068.1 (13) (1) T3 Int.Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 213136 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2008 08723469.6 (13) (1) T3 Int.Cl. F24D 19/ (2006.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 221611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01. 000481.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B28C /42 (06.01) B60P 3/16

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL BUP 07/14. DARIUSZ MICHALAK, Bytom, PL ŁUKASZ JASZCZYK, Pyskowice, PL

PL B1. INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice, PL BUP 07/14. DARIUSZ MICHALAK, Bytom, PL ŁUKASZ JASZCZYK, Pyskowice, PL PL 223534 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223534 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 400834 (51) Int.Cl. E21C 35/24 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2161881 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.05.2008 08748622.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2828428 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.03.13 13731877.0 (13) (1) T3 Int.Cl. D0B 19/12 (06.01) D0B

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2814723 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2013 13704452.5 (13) (51) T3 Int.Cl. B63G 8/39 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F01M 11/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326237 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.07.2009 09780285.4 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L 15/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1740398 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.03.200 071703.9 (1) Int. Cl. B60C1/06 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat. PL 221679 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221679 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396076 (51) Int.Cl. G08B 29/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2848897 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.06.2014 14002113.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2210706 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.01.2010 10000580.0 (13) (51) T3 Int.Cl. B24B 21/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2743897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.12.2013 13005744.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G08G 1/07 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/26 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9)

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 23234 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..09 0940193.9 (13) (1) T3 (skorygowany po B9) Int.Cl. G07B /00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1799953 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.08.2005 05770398.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614553 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2005 05014326.2 (51) Int. Cl. B60C27/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(54) PL B1 (19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY

(54) PL B1 (19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 317797 (22) Data zgłoszenia: 30.12.1996 (19) PL (11) 181841 (13) B1 (51) IntCl7 G01D 3/00 G01R

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2290785 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2010 10162823.8 (13) (51) T3 Int.Cl. H02J 9/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1957760 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.10.2006 06807111.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F01K 13/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2776315 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.07.2013 13753588.6 (13) (51) T4 Int.Cl. B64C 29/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1886585 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.07.2006 06291197.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1699990 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1699990 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2004 04800186.1 (13) (51) T3 Int.Cl. E04G

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2321656 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.08.09 09807498.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G01R /18 (06.01) G01R 19/

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2254778 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08873395.1 (13) (51) T3 Int.Cl. B60T 13/38 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1754519 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.08.2006 06016676.6 (51) Int. Cl. A62C13/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719295 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.02.2005 05708583.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 52/02 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326839 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.2008 08813786.4 (13) (51) T3 Int.Cl. F04B 33/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1730054 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.03.2005 05731932.9 (51) Int. Cl. B65G17/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18761 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.03.06 06726163.6 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1671552 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.12.2005 05026319.3 (13) T3 (51) Int. Cl. A23L1/305 A23J3/16

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 198480 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.04.08 08007708.4 (1) Int. Cl. B60H1/24 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1854925 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.12.2005 05826699.0 (13) (51) T3 Int.Cl. E03D 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku PL/EP 147737 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 147737 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2004 0438009.2 (1) Int. Cl. B60N2/28

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1837003 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2007 07005252.7 (51) Int. Cl. A61G5/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1464787 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 (13) T3 (51) Int. Cl. E06B1/60 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2085942 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.12.2008 08021985.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.02.2010 10001703.7 (13) (51) T3 Int.Cl. B60D 5/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2440360 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2010 10723594.7

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 164949 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.2004 04740236.7 (13) T3 (1) Int. Cl. H01R12/04 H01R4/24

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848.4 (13) (51) T3 Int.Cl. B62B 3/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1660738 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.04.2005 05737864.8 (51) Int. Cl. E04G1/32 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2744371 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.09.2012 12777842.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A47B 88/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZ LCD. Ten system będzie automatycznie wykrywał ciśnienie oraz temperaturę

WYŚWIETLACZ LCD. Ten system będzie automatycznie wykrywał ciśnienie oraz temperaturę WYŚWIETLACZ LCD Ten system będzie automatycznie wykrywał ciśnienie oraz temperaturę z każdej opony i ostrzega kiedy temperatura i ciśnienie opon jest poniżej stanu normalnego. (Wysokie/Niskie ciśnienie,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2086467 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.11.2007 07824706.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A61F 2/16 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1466532 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 (13) T3 (51) Int. Cl. A23G9/28 A23G9/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.03.06 06726236.0 (13) T3 (1) Int. Cl. E03C1/32 E03C1/22 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2631926 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.01.2013 13153269.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H01H 3/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2084998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2009 09151619.5 (13) (51) T3 Int.Cl. A47F 3/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1841919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B27/10 E01B27/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2548493 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.07.2011 11425196.0 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L 15/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1802536 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.09.2004 04774954.4 (13) T3 (51) Int. Cl. B65D77/20 B65D85/72

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689955 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1 (13) T3 (51) Int. Cl. E04G1/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1508941 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2004 04018799.9

Bardziej szczegółowo

eldrim el3v5q Jednokanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz; zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Rev.1.

eldrim el3v5q Jednokanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz; zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Rev.1. eldrim el3v5q Jednokanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz; zgodny ze standardem transmisji KEELOQ 1 Rev.1.2 OPROGRAMOWANIE OZNACZENIE UWAGI 2.1.0 Wersja el3v5q WPROWADZENIE Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1960017 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.07.2006 0674727.3 (13) (1) T3 Int.Cl. A61M 1/36 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1755549 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2005 05780098.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1941656. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.10.2006 06820163.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1941656. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.10.2006 06820163. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1941656 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.10.2006 06820163.1

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1810954 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.2006 06025226.9 (13) (51) T3 Int.Cl. C03B 9/41 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1529464 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2004 04105133.5 (13) T3 (51) Int. Cl. A47B91/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL BUP 03/06. JANUSZ BACZYŃSKI, Łódź, PL MICHAŁ BACZYŃSKI, Łódź, PL

PL B1. UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL BUP 03/06. JANUSZ BACZYŃSKI, Łódź, PL MICHAŁ BACZYŃSKI, Łódź, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208357 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 369252 (22) Data zgłoszenia: 23.07.2004 (51) Int.Cl. H04B 3/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2337642 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.09 0978272.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B21B 4/08 (06.01) B08B

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.0.07 070438. (13) T3 (1) Int. Cl. H0B3/34 D04B1/14 (06.01) (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.09.2007 07116913.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.09.2007 07116913.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1903524 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.09.2007 07116913.0 (13) T3 (51) Int. Cl. G08B17/107 G08B17/113

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1510645 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.08.2004 04019758.4 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/58 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1632650 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.2004 04020807.6 (13) (51) T3 Int.Cl. F01K 7/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2006 06804347.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2006 06804347.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1943177 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..2006 06804347.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674344 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.12.04 04293140.2 (13) T3 (1) Int. Cl. E0D11/00 B60R16/02 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1712702 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2006 06006359.1 (51) Int. Cl. E04F15/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1591364 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2005 05103299.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1449961 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.04.2004 04405227.2 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B9/14 F16B13/00

Bardziej szczegółowo