(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2394827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2009 09839524."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. B60C 23/04 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2013/32 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: System monitorowania ciśnienia w oponach (30) Pierwszeństwo: CN (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2011/50 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2014/02 (73) Uprawniony z patentu: Shanghai Baolong Automotive Corporation, Shanghai, CN (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 WEI LI, Shanghai, CN (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Anna Stenzel JWP RZECZNICY PATENTOWI DOROTA RZĄŻEWSKA SP. J. ul. Żelazna 28/30 Sienna Center Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 17925/13/P-RO/AS EP Opis DZIEDZINA TECHNIKI System monitorowania ciśnienia w oponach [0001] Wynalazek dotyczy systemu monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS, ang. tire pressure monitoring system), a zwłaszcza systemu TPMS do samochodów ciężarowych, których przyczepa jest często wymieniana. TŁO WYNALAZKU [0002] System monitorowania ciśnienia w oponach wszedł na rynek samochodowy i osiągnął swą dojrzałość, jeśli chodzi o zastosowania techniczne. Jednak system monitorowania ciśnienia w oponach jest rzadko stosowany w sektorze samochodów ciężarowych, ponieważ przyczepa samochodu ciężarowego jest często wymieniana, czasami kilka razy dziennie. Powoduje to, że monitorowane podzespoły w systemie samochodu ciężarowego, opony, są często wymieniane, czego wynikiem jest utrudniony monitoring. [0003] W takich warunkach, powszechnym rozwiązaniem jest montaż odbiornika na przyczepie do monitorowania opon przyczepy oraz montaż odbiornika z przodu samochodu ciężarowego do monitorowania opon samochodu ciężarowego; dwóch odbiorników, które są połączone ze sobą za pomocą przewodów, a dane są przesyłane do wyświetlacza w samochodzie ciężarowym za pomocą przewodów. W przypadku wymiany przyczepy samochodu ciężarowego należy zmienić przewody przyłączeniowe pomiędzy nimi. [0004] Takie rozwiązanie może usunąć problem związany z wymianą przyczepy, ale ma oczywisty minus związany przykładowo z rozmieszczeniem wielu przewodów na zespole samochodu ciężarowego co sprawia, że jego instalacja jest dość uciążliwa. Ponadto, wymaga ono fachowej obsługi ręcznej po wymianie przyczepy, dla umożliwienia aktualizacji systemu rozpoznania monitorowanego nadajnika. Rozwiązanie to ma wysoki koszt instalacyjny przy niskiej efektywności obsługi konserwacyjno-serwisowej. [0005] Dla rozwiązania powyższego problemu, US2006/ A1 ujawnia system monitorowania ciśnienia w oponach, który monitoruje opony w części przyczepy poprzez połączenie transpondera 21 oraz czytnika ID 13. Czytnik ID 13 jest montowany na tylnej części samochodu ciężarowego, a transponder 21 montowany jest na przyczepie. Odbiornik umieszczony na samochodzie ciężarowym steruje transponderem 21 poprzez informacje przesyłane za pomocą czytnika ID 13, następnie transponder 21 przesyła dane do czytnika ID 13, a czytnik ID 13 następnie w ramach sprzężenia zwrotnego przesyła przekazane dane do odbiornika. W związku z tym, znika problem podłączania przewodów pomiędzy samochodem ciężarowym oraz przyczepą. Jednak, rozwiązanie to nadal ma następujące wady: 1. System jest stosunkowo skomplikowany, ponieważ część czołowa samochodu ciężarowego musi zawierać czytnik ID oraz układ odbioru informacji z przyczepy, a przewody powinny być poprowadzone do tylnej części samochodu ciężarowego, w związku z tym ilość zainstalowanych przewodów w części czołowej z oczywistych względów nie jest zmniejszona;

3 Czytnik ID powinien być aktywowany, do odczytu informacji o ID opony części samochodu ciężarowego, po wymianie przyczepy. [0006] US B2 dotyczy systemu monitorowania ciśnienia w oponach przy stałej identyfikacji opon. EP Al dotyczy systemu monitoringu pojazdu. US 2002/ Al dotyczy komunikacji czujnika stanu opon z lokalizacją opony zapewnioną za pomocą jednostek identyfikacyjnych zamontowanych na pojeździe. JP A dotyczy systemu rozpoznawania informacji na temat koła, urządzenia bocznego nadwozia pojazdu do rozpoznawania informacji na temat koła oraz urządzenia bocznego koła do rozpoznawania informacji na temat koła. UJAWNIENIE WYNALAZKU [0007] Przedmioty wynalazku są określone w załączonych zastrzeżeniach. [0008] Dla rozwiązania powyższych problemów, rozwiązanie według wynalazku zapewnia system monitoringu ciśnienia w oponach, który jest prostszy i bardziej elastyczny. [0009] Według przykładu wykonania wynalazku, przedstawiono system monitorowania ciśnienia w oponach przystosowany do zespołu pojazdów zawierającego pierwszą część oraz drugą część wymienną, system monitorowania ciśnienia w oponach zawierający rejestr, przekaźnik oraz odbiornik. Rejestr przesyła zarejestrowany kod zespołu pojazdów w sposób bezprzewodowy. Przekaźnik jest umieszczony w drugiej części dla przekazywania drugiej informacji o oponie, przesyłanej poprzez nadajnik ciśnienia w oponach dla każdej opony w drugiej części. Gdy przekaźnik odbiera zarejestrowany kod, załącza on zarejestrowany kod do drugiej informacji o oponie i przekazuje drugą informację o oponie. A odbiornik jest umieszczony w pierwszej części dla odbierania drugiej informacji o oponie przekazywanych dalej przez przekaźnik. Gdy zarejestrowany kod zawarty w drugiej informacji o oponie jest zgodny z zarejestrowanym kodem zespołu pojazdów przechowywanym w odbiorniku, odbiornik przetwarza drugą informację o oponie jako informację o oponie drugiej części zespołu pojazdów. [0010] W przykładzie wykonania wynalazku, pierwszą część stanowi część czołowa zespołu pojazdów, a drugą część stanowi przyczepa zespołu pojazdów. [0011] W przykładzie wykonania wynalazku, rejestr jest umieszczony w pierwszej części i przesyła zarejestrowany kod okresowo. W innym przykładzie wykonania wynalazku, rejestr może być oddzielnym urządzeniem. [0012] W przykładzie wykonania wynalazku, druga informacja o oponie zawiera informację o ID opony oraz o ciśnieniu opony, a informacja o ID opony odpowiada informacji o ID nadajnika ciśnienia w oponach w drugiej części. [0013] W przykładzie wykonania wynalazku, przekaźnik zawiera jednostkę odczytu kodu do odczytu informacji o ID opony każdej opony w drugiej części oraz sterownik do obsługi przekazu drugiej informacji o oponie. Informacje o ID opony są przechowywane w pamięci informacji o kodzie ID, która jest umieszczona w jednostce odczytu kodu. Sterownik przetwarza drugą informację o oponie, gdy informacje o ID opony w drugiej informacji o

4 - 3 - oponie przesyłane przez nadajnik ciśnienia w oponach są zgodne z informacją o ID odczytaną przez jednostkę odczytu kodu. [0014] W przykładzie wykonania, przekaźnik może ponadto zawierać układ ustawiania ciśnienia standardowego dla zapewnienia interfejsu do ustawienia standardowej wartości ciśnienia każdej opony w drugiej części. [0015] W przykładzie wykonania wynalazku, odbiornik odświeża informację o ID opony zgodnie z odebraną drugą informacją o oponie. [0016] W przykładzie wykonania wynalazku, odbiornik jest dodatkowo stosowany do odbierania pierwszej informacji o oponie przesyłanej przez nadajnik ciśnienia w oponach dla każdej opony w pierwszej części. Jeżeli odebrana informacja o ID opony, zawarta w pierwszej informacji o oponie jest spójna z informacją o ID opony przechowywaną w odbiorniku, odbiornik przetwarza pierwszą informację o oponie jako informację o oponie pierwszej części zespołu pojazdów. W tym przykładzie wykonania, odbiornik zawiera jednostkę odczytu kodu do odczytu informacji o ID opony, każdej opony w pierwszej części oraz o układzie ustawiania ciśnienia standardowego dla zapewnienia interfejsu do ustawiania standardowej wartości ciśnienia każdej opony w pierwszej części. Informacje o ID opony są przechowywane w pamięci informacji o kodzie ID, który jest wprowadzany do jednostki odczytu kodu. [0017] W porównaniu ze stanem techniki, wynalazek ma co najmniej niektóre z wyróżniających zalet: 1. Nadajnik zarejestrowanego kodu służy do automatycznego rozpoznawania kodów tak, że proces monitorowania jest całkowicie zautomatyzowany, nie wymaga obsługi ręcznej i obsługi specjalistycznej podczas użytkowania, a dodatkowo ograniczono potencjalne błędy, które mogą być spowodowane ręcznym rozpoznawaniem kodów, jego stosowanie jest prostsze i wygodniejsze, cały proces jest zautomatyzowany oraz zwiększono wydajność obsługi zespołu pojazdów. 2. Ponieważ połączenie pomiędzy przekaźnikiem, a odbiornikiem jest połączeniem bezprzewodowym, jego montaż jest o wiele prostszy, liczba przewodów jest zredukowana, zredukowano również koszt sprzętu i koszty pracy. KRÓTKI OPIS RYSUNKÓW [0018] Cechy wynalazku będą dalej przedstawione za pomocą następujących przykładów wykonania oraz figur. Fig. 1 jest widokiem schematycznym, przedstawiającym system monitorowania ciśnienia w oponach według przykładu wykonania wynalazku, umieszczonym na zespole pojazdów. Fig. 2 przedstawia strukturę systemu monitorowania ciśnienia w oponach według przykładu wykonania wynalazku. Fig. 3 przedstawia strukturę rejestru, według przykładu wykonania wynalazku. Fig. 4 przedstawia strukturę przekaźnika, według przykładu wykonania wynalazku.

5 - 4 - Fig. 5 przedstawia strukturę odbiornika, według przykładu wykonania wynalazku. Fig. 6 jest widokiem cyklu pracy, który przedstawia odbiornik, według przykładu wykonania wynalazku, odbierający informacje z przekaźnika. NAJLEPSZY SPOSÓB REALIZACJI WYNALAZKU [0019] W przypadku wielu samochodów ciężarowych istnieje konieczność zamiany samochodów ciężarowych i przyczep, w związku z tym, opony w tym samym systemie nie są stałe, co oznacza, że opony monitorowane przez system nie są tymi samymi. Jednak opony w samochodzie ciężarowym lub opony w przyczepie są zasadniczo niezmienne. W związku z tym przedstawiono system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) według przykładu wykonania wynalazku. System może rozpoznać automatycznie zmianę przyczepy, a jego instalacja i obsługa jest stosunkowo prosta poprzez zapewnienie rejestru kodów, rejestrującego w sposób bezprzewodowy. [0020] Fig. 1 jest widokiem schematycznym, przedstawiającym system monitorowania ciśnienia w oponach, według przykładu wykonania wynalazku, umieszczony na zespole pojazdów. Fig. 2 przedstawia strukturę systemu monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), według przykładu wykonania wynalazku. System monitorowania ciśnienia w oponach jest zamontowany na zespole pojazdów 100, który ma pierwszą część (taką jak część czołowa 101) i drugą część (taką jak przyczepa 102). System monitorowania ciśnienia w oponach zawiera rejestr 10, nadajniki 20a ciśnienia w oponach w części przyczepy, nadajniki 20b ciśnienia w oponach w części czołowej, przekaźnik 30 oraz odbiornik 40. [0021] Nadajniki 20a, 20b ciśnienia w oponach, są odpowiednio montowane na oponach zespołów pojazdów tak, że monitorują ciśnienie (i opcjonalnie temperaturę) w oponach, a następnie przesyłają okresowo informacje. Jeżeli konieczne jest wysłanie komunikatu alarmowego, nadajniki ciśnienia w oponach przesyłają dane tak, że informują odbiornik 40 o konieczności uruchomienia alarmu. Informacje przesłane przez nadajniki 20a ciśnienia w oponach są określane jako drugie informacje o oponie, a informacje o oponie przekazywane przez nadajniki 20b ciśnienia w oponach są określane jako pierwsze informacje o oponie. Zarówno pierwsza i druga informacja o oponie może zawierać informację o ciśnieniu w oponach oraz informację o ID opony. Informacje o ID opony faktycznie odpowiadają ID nadajnika ciśnienia. Nadajniki 20a ciśnienia w oponach w części przyczepy nadają informację, która powinna być przekazana przez przekaźnik 30, a nadajniki 20b ciśnienia w oponach w części czołowej przesyłają informację bezpośrednio do odbiornika 40. W poniższym opisie uwydatniony będzie przepływ informacji od nadajników 20a ciśnienia w oponach w części przyczepy. [0022] W przykładzie wykonania, jak pokazano na fig. 3, rejestr 10 jest zamontowany w części czołowej 101, zawiera stały i unikalny zarejestrowany kod zespołu pojazdów i przesyła okresowo zarejestrowany kod. Rejestr 10 ma strukturę pokazaną na fig. 3, która zawiera sterownik 11, jednostkę 12 transmisji sygnału oraz układ zasilania 13 typu akumulatorowego. Rejestr 10 jest zasilany przez akumulator litowy. W praktycznym przykładzie wykonania, moc nadawcza rejestru 10 jest sterowana tak, że jego zakres pokrycia zawiera anteną

6 - 5 - odbiorczą 31 odbiornika 30 w systemie, tym samym, przekaźnik może odebrać bezpiecznie zarejestrowany kod, a przekaźnik w innym pojeździe nie może odebrać zarejestrowanego kodu. Rejestr 10 stosuje akumulator dużej pojemności tak, że jego okres użytkowania może wynosić nawet dziesięć lat. W innym przykładzie wykonania, rejestr 10 może również zapewniać rejestrację poprzez przesyłanie zarejestrowanego kodu do odbiornika 40. W jeszcze innym przykładzie wykonania, rejestr 10 może być samodzielnym urządzeniem przenośnym tak, że w razie potrzeby operator może zastosować go do przesłania zarejestrowanego kodu do przekaźnika 30. [0023] Jak pokazano na fig. 2 oraz fig. 4, przekaźnik 30 zawiera sterownik centralny 32, jednostkę 33 odbioru sygnału z nadajnika, jednostkę 34 odbioru sygnału rejestrowego, jednostkę 35 nadawania sygnału, układ zasilania 36, układ 37 ustawiania ciśnienia standardowego oraz jednostkę 38 odczytu kodu itd. Przekaźnik 30 jest montowany na przyczepie 102 i jest połączony z dodatnim biegunem źródła zasilania w części przyczepy, dla przekazania drugiej informacji o oponie przesyłanej przez nadajniki 20a ciśnienia w oponach w przyczepie 20. Przekaźnik 30 może działać normalnie dopiero po rejestracji w rejestrze 10. Dokładniej, przekaźnik 30 odbiera informację o zarejestrowanym kodzie poprzez jednostkę 34 odbioru sygnału rejestrowego, zapisuje informację o zarejestrowanym kodzie, a po pomyślnej rejestracji przesyła drugą monitorowaną informację o oponie (np. ID opony, pozycję opony, ciśnienie standardowe opony, ciśnienie w oponach, temperaturę itp.), a informację o zarejestrowanym kodzie do odbiornika 40 poprzez jednostkę 35 nadawania sygnału. Przykładowy proces nadawczy jest zasadniczo zgodny z poniższym: przekaźnik 30 odbiera informację o oponie od nadajników 20a ciśnienia w oponach poprzez jednostkę 33 odbioru sygnału nadawczego. Jednostka 38 odczytu kodu przekaźnika 30 może odczytać informację o ID opon w części przyczepy. W przykładzie wykonania, informacje o ID opony odpowiadające każdemu nadajnikowi 20a, mogą być odpowiednio przechowywane w pamięci informacji o kodzie ID (takiej jak karta IC) i mogą być odczytywane za pomocą jednostki 38 odczytu kodu, w której pamięć jest wprowadzana po zamontowaniu nadajników. Jednostka 38 odczytu kodu może być skonfigurowana przez sprzęt i/lub oprogramowanie. Gdy przekaźnik 30 odbiera drugą informację o oponie, sterownik centralny 32 pobiera informację o ID opony i porównuje ją z informacją o ID opony pierwotnie zamieszczoną w jednostce 32 odczytu kodu. Jeśli są spójne, sterownik centralny 32 przesyła ją do odbiornika 40 za pomocą jednostki 35 nadawania sygnału, a jeśli są niespójne, sterownik centralny 32 odrzuca ją bez przetwarzania. [0024] Korzystnie przekaźnik 30 jest wyposażony w funkcję ustalania standardowej wartości ciśnienia. Układ 37 ustawiania ciśnienia standardowego zapewnia interfejs do ustawienia standardowej wartości ciśnienia każdej opony. Sposób ustawiania standardowej wartości ciśnienia przedstawia się następująco: w przypadku, gdy w oponie ma być ustawiona standardowa wartość ciśnienia (np. przy montażu nadajnika po raz pierwszy i przy wymianie nadajnika), najpierw ciśnienie w oponie jest zwiększane do ciśnienia standardowego, a następnie przycisk nastawczy przekaźnika 30 jest naciskany przez 5 sekund tak, że przekaźnik może być ustawiony w standardowym trybie ustawiania ciśnienia. W tym trybie ustawiania ciśnienia standardowego, ciśnienie w oponie może być zwiększone do ciśnienia

7 - 6 - standardowego, a następnie przekaźnik uzyskuje ciśnienie standardowe dla każdej opony w przyczepie, według określonego algorytmu (na przykład uśredniającego) na podstawie odebranych danych. [0025] W praktyce, po włączeniu przekaźnika 30, odczytuje on informację o ID opony, ustawioną wartość ciśnienia standardowego i temu podobne dane, w pamięci informacji o kodzie ID. Następnie, przekaźnik 30 oczekuje na odebranie zarejestrowanego kodu, wchodzi w zwykły tryb monitorowania po odebraniu zarejestrowanego kodu, następnie bezzwłocznie przesyła wszystkie monitorowane drugie informacje o oponie załączone z zarejestrowanym kodem. Następnie, za każdym razem, po odebraniu przez przekaźnik 30 drugiej monitorowanej informacji o oponie, przekazuje tę informację. [0026] Jak pokazano na fig. 2 oraz fig. 5, odbiornik 40 jest montowany w części czołowej 101 i zawiera sterownik centralny 41, układ zasilania 42, jednostkę 43 odbioru sygnału nadajnika, jednostkę 44 odbioru sygnału przekaźnika, jednostkę 45 odczytu kodu, wyświetlacz 46, układ 47 ustawiania ciśnienia standardowego oraz antenę 48, itp. [0027] Pamięć informacji o kodzie ID (nie pokazana) odpowiadająca nadajnikom 20b w części czołowej, może być montowana na jednostce 45 odczytu kodu w odbiorniku 40, dla bezpośredniego monitorowania nadajników 20b ciśnienia w oponach w części czołowej. Dokładniej, odbiornik 40 odbiera pierwszą informację o oponie z nadajników 20b ciśnienia w oponach, poprzez jednostkę 43 odbioru sygnału nadajnika. Gdy odbiornik 40 odbiera pierwszą informację o oponie, sterownik centralny 41 pobiera informację o ID opony i porównuje ją z informacją o ID opony pierwotnie umieszczoną w jednostce 45 odczytu kodu. Jeśli są spójne, sterownik centralny 41 przetwarza je jako informacje o oponie części czołowej, a jeśli nie są spójne, sterownik centralny 41 odrzuca je bez przetwarzania. [0028] Układ 47 ustawiania ciśnienia standardowego może również być umieszczony w odbiorniku 40, jak i w przekaźniku 30 tak, że ustawia ciśnienie standardowe w oponach w części czołowej. [0029] Odbiornik 40 może zawierać zarejestrowany kod, który jest zgodny z tym z rejestru 10, jako odróżniającą identyfikację dla rozpoznawania sygnału przesyłanego przez przekaźnik. Ten zarejestrowany kod może zostać wstępnie ustawiony w odbiorniku lub może być również uzyskany poprzez zarejestrowanie przez rejestr 10. Rejestr 10 może być przymocowany do pewnego miejsca w części czołowej lub może być oddzielnym urządzeniem przenośnym. [0030] Jak pokazano na fig. 6, po odebraniu przez odbiornik 40 informacji o oponach, w tym o zarejestrowanym kodzie przesyłanym przez przekaźnik 30 za pomocą jednostki 44 odbioru sygnału przekaźnika (etap 201), odbiornik 40 pobiera zarejestrowany kod (etap 202) i porównuje go z oryginalnie zarejestrowanym w nim kodem (etap 203). Jeżeli są spójne, oznacza to, że ta informacja o oponie jest informacją dotycząca bieżącej przyczepy, a następnie odbiornik 40 rejestruje informację o oponie przyczepy monitorowaną przez przekaźnik, przetwarza informację o temperaturze/ciśnieniu opon przesłaną przez przekaźnik 30 w kolejności (etap 204) i przykładowo przesyła informację do wyświetlania na

8 - 7 - wyświetlaczu 46 tak, że monitorowane są wszystkie opony w zespole pojazdów. W przypadku braku spójności danych, odbiornik 40 traktuje je jako dane nie dotyczące aktualnej przyczepy i odrzuca je. [0031] W przypadku wymiany przyczepy, przekaźnik 30 oraz nadajniki 20a ciśnienia w oponach nie muszą być wymieniane. Zamiast tego, system odświeża informację o ID opony zgodnie z drugą informacją o oponie zawierającą zarejestrowany kod przekazywany przez przekaźnik. A monitoring jest wdrażany w oparciu o niedawno zestawiony system. [0032] Podsumowując, przykłady wykonania wynalazku proponują rozwiązanie w postaci systemu do monitorowania ciśnienia w oponach samochodu ciężarowego, którego przyczepa jest często wymieniana, który może automatycznie rozpoznawać zmianę nadajnika ciśnienia w oponach, w związku z wymianą przyczep i automatycznie dostosowuje system tak, że system może automatycznie monitorować nowy nadajnik ciśnienia w oponach. W porównaniu z wcześniejszymi rozwiązaniami, rozwiązanie zaproponowane według wynalazku ma następujące zalety: 1. Nadajnik zarejestrowanego kodu jest stosowany do automatycznego rozpoznawania kodów, więc proces monitorowania jest całkowicie zautomatyzowany, nie wymaga obsługi ręcznej i obsługi specjalistycznej podczas stosowania, a przy tym ograniczono potencjalne błędy, które mogą być spowodowane ręcznym rozpoznawaniem kodów, jego stosowanie jest prostsze i wygodniejsze, cały proces jest zautomatyzowany, koszty utrzymania podczas użytkowania są ograniczone oraz zwiększono wydajność obsługi zespołu pojazdów. 2. Ponieważ połączenie pomiędzy przekaźnikiem, a odbiornikiem jest połączeniem bezprzewodowym, jego montaż jest o wiele prostszy, ilość przewodów jest zredukowana, zredukowano również koszt sprzętu i koszty pracy. Sporządziła i zweryfikowała Anna Stenzel Rzecznik patentowy

9 - 8 - Zastrzeżenia patentowe 1. System monitorowania ciśnienia w oponach przystosowany do zespołu pojazdów zawierającego część czołową (101) i wymienną przyczepę (102), przy czym system monitorowania ciśnienia w oponach zawiera: rejestr (10) umieszczony w części czołowej (101) zespołu pojazdów do okresowego bezprzewodowego przesyłania zarejestrowanego kodu zespołu pojazdów; przekaźnik (30) umieszczony w przyczepie (102) do przekazywania drugiej informacji o oponie, przesyłanej przez nadajnik (20a) ciśnienia w oponach dla każdej opony w przyczepie zespołu pojazdów, przy czym, gdy przekaźnik (30) odbiera zarejestrowany kod, przekazuje drugą informację o oponie po dołączeniu zarejestrowanego kodu do drugiej informacji o oponie; i odbiornik (40) umieszczony w części czołowej (101) zespołu pojazdów dla odbioru drugiej informacji o oponie przekazywanej przez przekaźnik, przy czym, gdy zarejestrowany kod zawarty w drugiej informacji o oponie jest spójny z zarejestrowanym kodem zespołu pojazdów przechowywanym w odbiorniku (40), odbiornik przetwarza drugą informację o oponie jako informację o oponie przyczepy (102). 2. System monitorowania ciśnienia w oponach według zastrz. 1, w którym rejestr przesyła okresowo zarejestrowany kod. 3. System monitorowania ciśnienia w oponach, według zastrz. 1, w którym druga informacja o oponie zawiera informację o ID opony oraz o ciśnieniu opony, i przy czym informacja o ID opony odpowiada informacji o ID nadajnika ciśnienia w oponach w przyczepie zespołu pojazdów. 4. System monitorowania ciśnienia w oponach, według zastrz. 3, w którym przekaźnik (30) zawiera: jednostkę (38) odczytu kodu do odczytu informacji ID o każdej oponie w przyczepie (102) zespołu pojazdów, przy czym informacja o ID opony jest przechowywana w pamięci informacji o kodzie ID, która jest umieszczona w jednostce (38) odczytu kodu; i sterownik (32) do przetwarzania przekazywanej drugiej informacji o oponie, przy czym sterownik (32) przetwarza drugą informację o oponie, gdy informacja o ID opony w drugiej informacji o oponie, przesyłana przez nadajnik (20a) ciśnienia w oponach, jest spójna z informacjami o ID opony odczytywanymi przez jednostkę (32) odczytu kodu. 5. System monitorowania ciśnienia w oponach, według zastrz. 4, w którym przekaźnik (30) zawiera ponadto: układ (37) ustawiania ciśnienia standardowego dla zapewnienia interfejsu do ustawiania wartości ciśnienia standardowego każdej opony w przyczepie (102) zespołu pojazdów.

10 System monitorowania ciśnienia w oponach, według zastrz. 3, w którym odbiornik (40) odświeża informację o ID opony zgodnie z odebraną drugą informacją o oponie. 7. System monitorowania ciśnienia w oponach, według zastrz. 1, w którym odbiornik (40) jest ponadto stosowany do odbierania pierwszej informacji o oponie, przesyłanej przez nadajnik (20b) ciśnienia w oponach dla każdej opony w części czołowej (101) zespołu pojazdów, przy czym, gdy odebrana informacja o ID opony dołączona do pierwszej informacji o oponie jest spójna z informacją o ID opony przechowywaną w odbiorniku (40), odbiornik (40) przetwarza pierwszą informację o oponie jako informację o oponie części czołowej (101) zespołu pojazdów. 8. System monitorowania ciśnienia w oponach, według zastrz. 7, w którym odbiornik (40) zawiera: jednostkę (45) odczytu kodu do odczytu informacji o ID opony każdej opony w części czołowej (101) zespołu pojazdów, przy czym informacja o ID opony jest przechowywana w pamięci informacji o kodzie ID, która jest umieszczona w jednostce (45) odczytu kodu; i układ (47) ustawiania ciśnienia standardowego dla zapewnienia interfejsu do ustawiania wartości ciśnienia standardowego każdej opony w części czołowej (101) zespołu pojazdów. 9. System monitorowania ciśnienia w oponach przystosowany do zespołu pojazdów zawierających część czołową (101) oraz wymienną przyczepę (102), przy czym system monitorowania ciśnienia w oponach zawiera: oddzielny rejestr przenośny (10) do przesyłania zarejestrowanego kodu zespołu pojazdów w sposób bezprzewodowy w trakcie obsługi przez operatora; przekaźnik (30) umieszczony w przyczepie (102) do przekazywania drugiej informacji o oponie przesyłanej przez nadajnik (20a) ciśnienia w oponach dla każdej opony w przyczepie zespołu pojazdów, przy czym, gdy przekaźnik (30) odbiera zarejestrowany kod, przekazuje on drugą informację o oponie po dołączeniu zarejestrowanego kodu do drugiej informacji o oponie; i odbiornik (40) umieszczony w części czołowej (101) zespołu pojazdów, do odbioru drugiej informacji o oponie przekazywanej przez przekaźnik, przy czym, gdy zarejestrowany kod zawarty w drugiej informacji o oponie jest spójny z zarejestrowanym kodem zespołu pojazdów przechowywanym w odbiorniku (40), odbiornik (40) przetwarza drugą informację o oponie jako informację o oponie przyczepy (102). 10. System monitorowania ciśnienia w oponach, według zastrz. 9, w którym druga informacja o oponie zawiera informację o ID opony oraz informację o ciśnieniu opony, i przy czym informacja o ID opony odpowiada informacji o ID nadajnika ciśnienia w oponach w przyczepie zespołu pojazdów. 11. System monitorowania ciśnienia w oponach, według zastrz. 10, w którym przekaźnik (30) zawiera:

11 jednostkę (38) odczytu kodu do odczytu informacji o ID opony każdej opony w przyczepie (102) zespołu pojazdów, przy czym informacja o ID opony jest przechowywana w pamięci informacji o kodzie ID, która jest umieszczona w jednostce (38) odczytu kodu; i sterownik (32) do przetwarzania przekazywanej drugiej informacji o oponie, przy czym sterownik przetwarza drugą informację o oponie, gdy informacja o ID opony w drugiej informacji o oponie przesyłana przez nadajnik (20a) ciśnienia w oponach, jest spójna z informacjami o ID opony odczytywanymi przez jednostkę (38) odczytu kodu. 12. System monitorowania ciśnienia w oponach, według zastrz. 11, w którym przekaźnik (30) zawiera ponadto: układ (37) ustawiania ciśnienia standardowego dla zapewnienia interfejsu do ustawiania wartości ciśnienia standardowego każdej opony w przyczepie (102) zespołu pojazdów. 13. System monitorowania ciśnienia w oponach, według zastrz. 10, w którym odbiornik (40) odświeża informację o ID opony zgodnie z odebraną drugą informacją o oponie. 14. System monitorowania ciśnienia w oponach, według zastrz. 9, w którym odbiornik (40) jest ponadto stosowany do odbierania pierwszej informacji o oponie, przesyłanej przez nadajnik (20b) ciśnienia w oponach dla każdej opony w części czołowej (101) zespołu pojazdów, przy czym, gdy odebrana informacja o ID opony dołączona do pierwszej informacji o oponie jest spójna z informacją o ID opony przechowywaną w odbiorniku (40), odbiornik (40) przetwarza pierwszą informację o oponie jako informację o oponie części czołowej (101) zespołu pojazdów. 15. System monitorowania ciśnienia w oponach, według zastrz. 14, w którym odbiornik (40) zawiera ponadto: jednostkę (45) odczytu kodu do odczytu informacji o ID opony każdej opony w części czołowej (101) zespołu pojazdów, przy czym informacja o ID opony jest przechowywana w pamięci informacji o kodzie ID, która jest umieszczona w jednostce (45) odczytu kodu; i układ (47) ustawiania ciśnienia standardowego dla zapewnienia interfejsu do ustawiania wartości ciśnienia standardowego każdej opony w części czołowej (101) zespołu pojazdów. Sporządziła i zweryfikowała Anna Stenzel Rzecznik patentowy

12 - 11 -

13 - 12 -

14 - 13 -

15 - 14 -

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2263196. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2008 08735255.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2263196. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2008 08735255. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2263196 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2008 08735255.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G06K 19/077 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DK95/00460

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DK95/00460 RZECZPO SPO LITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178727 (13) B1 (2 1 ) Numer zgłoszenia: 320334 ( 2 2 ) D a t a z g ł o s z e n i a : 21.11.1995 (86) Data

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2814723 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2013 13704452.5 (13) (51) T3 Int.Cl. B63G 8/39 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F01M 11/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1740398 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.03.200 071703.9 (1) Int. Cl. B60C1/06 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/26 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2290785 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2010 10162823.8 (13) (51) T3 Int.Cl. H02J 9/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9)

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 23234 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..09 0940193.9 (13) (1) T3 (skorygowany po B9) Int.Cl. G07B /00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2743897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.12.2013 13005744.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G08G 1/07 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044552 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.05.2007 07719230.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848.4 (13) (51) T3 Int.Cl. B62B 3/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719295 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.02.2005 05708583.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 52/02 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku PL/EP 147737 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 147737 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2004 0438009.2 (1) Int. Cl. B60N2/28

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1464787 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 (13) T3 (51) Int. Cl. E06B1/60 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1466532 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 (13) T3 (51) Int. Cl. A23G9/28 A23G9/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1841919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B27/10 E01B27/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689955 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1 (13) T3 (51) Int. Cl. E04G1/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1941656. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.10.2006 06820163.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1941656. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.10.2006 06820163. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1941656 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.10.2006 06820163.1

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.09.2007 07116913.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.09.2007 07116913.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1903524 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.09.2007 07116913.0 (13) T3 (51) Int. Cl. G08B17/107 G08B17/113

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309.0 (13) (1) T3 Int.Cl. A41B 11/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1700812 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2006 06004461.7 (51) Int. Cl. B66B9/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1843693. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.01.2006 06710784.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1843693. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.01.2006 06710784. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1843693 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.01.2006 06710784.7

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1601564 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2004 04718219.1 (13) T3 (51) Int. Cl. A47C7/74 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1504998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 (13) T3 (51) Int. Cl. B65C9/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173. PL/EP 1859720 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2006 06804347.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2006 06804347.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1943177 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..2006 06804347.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719485 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199888 (21) Numer zgłoszenia: 360082 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.08.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1658592 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 (13) T3 (51) Int. Cl. G07C7/00 B41J11/42

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.03.2004 04718894.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.03.2004 04718894.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1603770 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.03.2004 04718894.1 (13) T3 (51) Int. Cl. B60P1/64 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.09.2006 06019976.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.09.2006 06019976. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 177267 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.09.2006 06019976.7 (1) Int. Cl. F16L9/00 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744955. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.04.2005 05732206.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744955. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.04.2005 05732206. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744955 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.04.2005 05732206.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A45D 34/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Czytnik RFID UW-M4GM

Dokumentacja Techniczna. Czytnik RFID UW-M4GM Dokumentacja Techniczna Czytnik RFID UW-M4RM UW-M4GM -man-2 1 WPROWADZENIE... 3 2 DANE TECHNICZNE... 4 3 OPIS ELEMENTÓW OBUDOWY... 5 4 KOMENDY PROTOKÓŁU MODBUS RTU... 6 4.1 Adresy MODBUS...7 2 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912546. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.08.2006 06761852.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912546. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.08.2006 06761852. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912546 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.08.2006 06761852.0 (13) (51) T3 Int.Cl. A47J 41/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2123343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08022084.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2123343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08022084. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2123343 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08022084.1

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1477628 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04102103.1 (51) Int. Cl. E05D11/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Mobilny Rejestrator Zdarzeń ECS jako narzędzie w zarządzaniu nowoczesną flotą

Mobilny Rejestrator Zdarzeń ECS jako narzędzie w zarządzaniu nowoczesną flotą Mobilny Rejestrator Zdarzeń ECS jako narzędzie w zarządzaniu nowoczesną flotą Rejestracja pracy maszyn i pojazdów ECS (EQUIPMENT CONTROL SYSTEM) jest elektronicznym systemem kontroli dostępu i zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 24924 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11. 190492.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G07F 1/00 (06.01) B60L 11/18

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.04.2004 04009079.7

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.04.2004 04009079.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1586782 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.04.2004 04009079.7 (13) T3 (51) Int. Cl. F16D3/12 F16D3/66

Bardziej szczegółowo

Urządzenie diagnostyczne TEXA AXONE S TPS + Navigator Nano S

Urządzenie diagnostyczne TEXA AXONE S TPS + Navigator Nano S Urządzenie diagnostyczne TEXA AXONE S TPS + Navigator Nano S TXDZ11011 Axone S TPS to urządzenie diagnostyczne przygotowane do szybkiej diagnozy czujników ciśnienia montowanych w kołach samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK

STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK STEROWNIK ŚWIATEŁ i SZLABANÓW SWS-4/485K/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego

Bardziej szczegółowo

PL 204370 B1. Moduł pomiarowy wielokrotnego użytku do pomiaru temperatury wewnątrz konstrukcji budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa,PL

PL 204370 B1. Moduł pomiarowy wielokrotnego użytku do pomiaru temperatury wewnątrz konstrukcji budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204370 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 365980 (22) Data zgłoszenia: 08.03.2004 (51) Int.Cl. G01K 1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1887379 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1887379 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.07.2007

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1817186 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.05.2005 05746418.2 (13) T3 (51) Int. Cl. B60G21/055 F16D1/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.2006 06425080.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.2006 06425080. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1818196 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.06 06480.6 (1) Int. Cl. B60H1/00 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.12.2004 04803591.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.12.2004 04803591.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1692022 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.12.2004 04803591.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B60R25/00 B60R25/10

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1561894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2005 05001385.3 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2004 04742371.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2004 04742371. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16726 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.04 04742371.0 (1) Int. Cl. A61F2/16 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1883565. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.05.2006 06741009.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1883565. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.05.2006 06741009. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18836 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.0.06 067409.2 (13) (1) T3 Int.Cl. B61K 9/12 (06.01) G01M 17/

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1731914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.06.2005 05012519.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1731914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.06.2005 05012519. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1731914 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.06.200 001219.4 (13) (1) T3 Int.Cl. G01R 11/04 (2006.01) H0K

Bardziej szczegółowo

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306167 (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 (51) IntCl6: G01K 13/00 G01C

Bardziej szczegółowo

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 1 z 11 Terminal GPRS Albatross S6 Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 2 z 11 Spis treści: 1. Ogólne informacje... 3 2. Montaż Terminala GPRS w wersji S6.1 (pojazd bez instalacji CAN)... 5 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890929. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.04.2006 06754800.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890929. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.04.2006 06754800. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890929 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.04.2006 06754800.8 (13) (51) T3 Int.Cl. B62D 65/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1855490 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799.8 (51) Int. Cl. H04W8/28 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244.7 (13) (51) T3 Int.Cl. C22C 38/40 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181834 (21) Numer zgłoszenia: 326385 (22) Data zgłoszenia: 30.10.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

WZORU Y1 \1Y\ Numer zgłoszenia: /^\ t + i7.

WZORU Y1 \1Y\ Numer zgłoszenia: /^\ t + i7. RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCH^'- x3 OPIS OCHRONNY PL 58518 WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 \1Y\ Numer zgłoszenia: 105195 /^\ t + i7. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 30.08.1996

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.2009 09158145.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.2009 09158145. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2113444 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.04.09 09814.4 (13) (1) T3 Int.Cl. B62D /04 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2064507 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.09.2007 07820275.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F28D 9/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 218203 B1. R&D PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL 17.12.2012 BUP 26/12

PL 218203 B1. R&D PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL 17.12.2012 BUP 26/12 PL 218203 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218203 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 395134 (51) Int.Cl. B23B 3/16 (2006.01) B23B 3/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1889527. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.06.2006 06764742.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1889527. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.06.2006 06764742. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1889527 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.06.2006 06764742.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H05K 7/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2151950. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2008 08161850.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2151950. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2008 08161850. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2151950 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2008 08161850.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1600805 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0 (13) T3 (51) Int. Cl. G02C7/04 A01K13/00

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji Sz@rk ST do współpracy z kolektorem DENSO BHT 8000

Opis konfiguracji Sz@rk ST do współpracy z kolektorem DENSO BHT 8000 Opis konfiguracji Sz@rk ST do współpracy z kolektorem DENSO BHT 8000 1. Wstęp Program Sz@rk ST od wersji 10.10.20 został rozbudowany o możliwośd współpracy z kolektorami typu DENSO BHT 80xx z zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Format złożonego polecenia konfigurującego system pozycjonowania GPS SPY-DOG SAT ProSafe-Flota -KGPS A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2002154 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2007 07758548.7 (13) (51) T3 Int.Cl. F16H 61/662 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Odbiornik pilotów RC-5. z interfejsem RS-485 / MODBUS

Odbiornik pilotów RC-5. z interfejsem RS-485 / MODBUS Odbiornik pilotów RC-5 z interfejsem RS-485 / MODBUS Wersja urządzenia: 1.0 Wersja dokumentacji: 1.1 http://plc-home.pl 1. Projekt, prawa i użytkowanie Poniżej opisane urządzenie jest projektem hobbystycznym

Bardziej szczegółowo

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07.

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07. PL 217306 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217306 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387605 (22) Data zgłoszenia: 25.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2192386. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.11.2008 08170102.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2192386. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.11.2008 08170102. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2192386 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.11.08 081702.1 (13) (1) T Int.Cl. G01D 4/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.07.2008 08773809.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.07.2008 08773809.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 27879 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.07.08 08773809.2 (13) T3 (1) Int. Cl. A47J31/42 A47J42/08 (06.01)

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1488695 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.06.2004 04102732.7 (13) T3 (51) Int. Cl. A01K31/17 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1632272 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.2005 05105692.7 (13) T3 (51) Int. Cl. A62C3/02 A62C5/02

Bardziej szczegółowo

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach.

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach. Termometr radiowy. Nr zam. 100255 Instrukcja obsługi. Wprowadzenie. System składa się z jednostki odbiorczej i oddzielnego nadajnika. Dodatkowo nadajnik może współpracować z dwoma innymi jednostkami nadawczymi

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US93/11439

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US93/11439 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 309248 (22) Data zgłoszenia: 24.11.1993 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.08.2006 06777034.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.08.2006 06777034. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1931828 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.08.2006 06777034.7 (51) Int. Cl. E01B29/28 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku GPS Global Positioning System System Globalnej Lokalizacji Satelitarnej System GPS zrewolucjonizował nawigację lądową, morską, lotniczą a nawet kosmiczną.

Bardziej szczegółowo