SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 3 czerwca 211 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 21 rok Wysoka Rado, w 21 roku podjęto 4 uchwał w sprawie uchwalenia budżetu oraz jego zmian: 1)Uchwała nr XL/335/21 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 21 rok; 2)Uchwała nr 8/21/III Zarządu Powiatu Radomszczańskie4go z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 21; 3)Uchwała nr XLI.341/21 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 5 lutego 21 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 21; 4)Uchwała nr 15/21/III Zarządu Powiatu Radomszczańskie4go z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 21; 5)Uchwała nr XLII/35/21 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26 lutego 21 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 21; 6)Uchwała nr 27/21/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 21; 7)Uchwała nr 31/21/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 21; 8)Uchwała nr 33/21/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 21; 9)Uchwała nr XLIV/365/21 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 21; 1)Uchwała nr 4/21/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 21; 11)Uchwała nr 44/21/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 21; 12)Uchwała nr 5/21/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 21; 13)Uchwała nr XLV/38/21 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 21; 14)Uchwała nr 52/21/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 21; 15)Uchwała nr 56/21/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 21; 16)Uchwała nr 57/21/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 21; 17)Uchwała nr XLVI/394/21 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 21; 18)Uchwała nr 63/21/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 21; 19)Uchwała nr XLVII/396/21 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 21; 2)Uchwała nr 69/21/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 21; 21)Uchwała nr 74/21/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 21; 22)Uchwała nr 79/21/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 21; Strona 1

2 23)Uchwała nr 86/21/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 21; 24)Uchwała nr 87/21/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 21; 25)Uchwała nr 89/21/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 21; 26)Uchwała nr 97/21/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 21; 27)Uchwała nr 1/21/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 21; 28)Uchwała nr XLIX/49/21 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 21; 29)Uchwała nr 12/21/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 21; 3)Uchwała nr 17/21/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 21; 31)Uchwała nr 112/21/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 21; 32)Uchwała nr L/417/21 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 21; 33)Uchwała nr 12/21/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 21; 34)Uchwała nr 131/21/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 21; 35)Uchwała nr 134/21/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 21; 36)Uchwała nr 138/21/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 21; 37)Uchwała nr 4/21/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 21; 38)Uchwała nr II/18/21 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na rok 21; 39)Uchwała nr 18/21/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 21; 4)Uchwała nr 22/21/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 21. Dochody budżetu Powiatu zrealizowano z następujących źródeł: 1)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi; 2)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu bieżących i inwestycyjnych otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi; 3)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; 4)dotacje celowe otrzymane na realizację zadań w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; 5)środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowego urzędu pracy; 6)dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych; 7)udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu; 8)udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych; 9)subwencja ogólna składająca się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej; Strona 2

3 1)dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych; 11)środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych; 12)pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych własnych powiatu; 13)środki otrzymane w ramach programu COMENIUS; 14)dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej; 15)tenuty za dzierżawę obwodów łowieckich wpłacane przez koła łowieckie z terenu powiatu; 16)dochody powiatu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami; 17)wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej; 18)pozostałe dochody pochodzące z: najmu i dzierżawy, darowizn, opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd nieruchomości powiatowych, sprzedaży składników majątkowych, odsetek bankowych od środków na rachunkach Powiatu, opłaty za wydawanie kart wędkarskich, kart parkingowych i za zajęcie pasa drogi. Ogółem zaplanowano dochody na kwotę zł, z czego wykonano kwotę ,97 zł, tj. 1,35 % planu. W ogólnej kwocie dochodów zaplanowano: dochody bieżące na kwotę zł wykonano ,38 zł oraz dochody majątkowe na kwotę zł wykonano ,59 zł. Poniżej została przedstawiona realizacja dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu. Dział 1 Rolnictwo Rozdział 15. Prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa a) dochody bieżące: Plan 8.27 zł, wykonano dochód na kwotę 8.126,88 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego. Rozdział 22. Pozostała działalność a) dochody bieżące: Plan zł, wykonano dochód na kwotę ,6 zł z tytułu środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ( ,8 zł) oraz wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie opłat (11.816,98 zł). Dział 6 Transport Rozdział 614. Drogi powiatowe a) dochody bieżące: Plan zł, zrealizowano dochody na kwotę 59.7,16 zł. Zrealizowane dochody pochodzą z pomocy finansowej przekazanej przez gminy na dofinansowanie realizacji remontów dróg powiatowych (442.92,3 zł), opłat za zajęcie pasa drogi ( ,1 zł), odsetek za nieterminowe regulowanie płatności za zajęcie pasa drogi (422,12 zł), opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych (19.89 zł). b) dochody majątkowe: Plan zł, zrealizowano dochody na kwotę ,82 zł. Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji przekazanej na realizację inwestycji drogowej w ramach RPO ( ,3 zł), pomocy finansowej przekazanej z gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych ( ,43 zł) oraz dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ( ,9 zł). Rozdział 678. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) dochody bieżące: Plan 6. zł, zrealizowano dochody na kwotę 6. zł z tytułu dotacji przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego. Strona 3

4 Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 75. Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) dochody bieżące: Plan zł, zrealizowano dochody na kwotę ,42 zł Środki pochodzą z opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomości (2.186,11 zł), najmu (11.439,79 zł), opłat za media zużyte przez najemców (12.747,6 zł), odsetek bankowych (2.357,78 zł), zwrotu za najem garaży za 29 rok (17.276,47 zł), dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego (6.348,99 zł), udziału powiatu we wpływach z dochodów z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami ( ,22 zł). b) dochody majątkowe: Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę zł z tytułu sprzedaży mienia powiatowego. Dział 71 Działalność usługowa Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne a) dochody bieżące: Plan 173. zł, zrealizowano dochód na kwotę 173. z tytułu dotacji celowej Wojewody Łódzkiego. Rozdział Nadzór budowlany a) dochody bieżące: Plan zł, wykonano dochody na kwotę ,9 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone bieżące ( ,65 zł) przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego, odsetek bankowych od środków na rachunku Inspektoratu (778,38 zł), udziału powiatu we wpływach z dochodów z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami (619,6 zł). Dział 75 Administracja publiczna Rozdział Urzędy wojewódzkie a) dochody bieżące: Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę ,59 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego. Rozdział 752. Starostwa Powiatowe a) dochody bieżące: Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę ,32 zł. Środki pochodzą z opłat komunikacyjnych ( ,94 zł), różnych opłat (44.473,6 zł) np. wpłat za koszty upomnienia, sprzedaży kart wędkarskich, opłat za karty parkingowe; sprzedaży usług (5.56,22 zł) np. zwrotów za zużyte media przez najemców pomieszczeń w budynku Starostwa, pozostałych dochodów (4.2,64 zł) np. refundacji przez Urząd Pracy części kosztów organizacji prac interwencyjnych, wpłat na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego, wynagrodzenia z tytułu inkasa opłaty skarbowej, rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek bankowych ( ,48 zł) oraz odsetek od pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku (2.31,44 zł). b) dochody majątkowe: Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 6. zł z tytułu sprzedaży składników majątku. Rozdział Kwalifikacja wojskowa a) dochody bieżące: Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę 3.793,76 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone i zadania realizowane na mocy porozumień, przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego na organizację i przeprowadzenie poboru do wojska. Strona 4

5 Rozdział Promocja jst a) dochody bieżące: Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę ,43 zł z tytułu wpłat na organizację Letniego Pikniku Wakacyjnego (58.134,43 zł) oraz pomocy finansowej przekazanej przez Gminę Lgota Wielka na organizację Letniego Pikniku Wakacyjnego (2. zł). Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw a) dochody bieżące: Plan zł, wykonano dochód zna kwotę 3.415,15 zł z tytułu dotacji przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne Rozdział Komendy powiatowe Policji a) dochody bieżące: Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę,6 zł z tytułu rozliczenia środków przekazanych w 29 roku na dofinansowanie KP Policji w Radomsku. Rozdział Komendy powiatowe PSP a) dochody bieżące: Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę ,17 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone bieżące ( ,71 zł) przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego oraz odsetek bankowych od środków na koncie Komendy (7.146,46 zł). b) dochody majątkowe: Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę ,6 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone inwestycyjne przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego ( zł), dotacji z WFOŚiGW w Łodzi ( ,6 zł) oraz pomocy finansowej przekazanej przez Gminę i Miasto Radomsko (25. zł). Rozdział Zarządzanie kryzysowe a) dochody majątkowe: Plan zł, wykonano dochód na kwotę 175.1,14 zł. Środki pochodzą z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi (142.24,64 zł) oraz pomocy finansowej z gmin (32.769,5 zł) na utworzenie i wyposażenie magazynu kryzysowego. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) dochody bieżące: Plan zł, wykonano dochodów na kwotę ,83 zł. Środki pochodzą z darowizn przekazanych przez osoby prywatne i firmy na pomoc osobom poszkodowanym w czasie powodzi. Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej Rozdział Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a) dochody bieżące: Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę ,62 zł. Środki pochodzą z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych ( zł) i od osób prawnych ( ,62 zł). Rozdział Dywidendy a) dochody bieżące: Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 3 zł z tytułu dywidendy w spółce Ekoregion. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej a) dochody bieżące: Plan zł, wykonano dochód na kwotę zł. Strona 5

6 Rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst a) dochody majątkowe: Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę zł. Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej a) dochody bieżące: Plan zł, wykonano dochód na kwotę zł. Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej a) dochody bieżące: Plan zł, wykonano dochód na kwotę zł. Dział 81 Oświata i wychowanie Rozdział 812. Szkoły podstawowe specjalne a) dochody bieżące: Plan 4.32 zł, zrealizowano dochód na kwotę 8.95,5 zł z tytułu najmu pomieszczeń na zajęcia edukacyjne w SOS-W w Radomsku. Rozdział 812. Licea ogólnokształcące a) dochody bieżące: Plan zł, zrealizowano dochody na kwotę ,58 zł. Środki pochodzą z najmu pomieszczeń szkolnych (12.294,86 zł), opłat za wydane duplikaty świadectw (467 zł), odsetek bankowych (2.843,86 zł), odsetek bankowych od konta programu COMENIUS (663,81 zł) oraz pozostałych dochodów (23.182,5 zł) pochodzących ze sprzedaży złomu i rozliczeń z lat ubiegłych. Rozdział 813. Szkoły zawodowe a) dochody bieżące: Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę ,96 zł. Środki pochodzą z różnych opłat (2.773,4 zł) np. opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji; najmu pomieszczeń szkolnych i czynszu za dzierżawę gruntu (37.529,97 zł), wpływów ze sprzedaży usług (74.853,2 zł) np. media dla najemców pomieszczeń szkolnych, usługi świadczone przez warsztaty szkolne; odsetek bankowych (5.653,43 zł); pozostałych dochodów (77.351,46 zł) np. sprzedaż złomu, zwrot VAT, rozliczeń z lat ubiegłych za media; środków przekazanych w ramach programu Comenius (2.811,68 zł). Rozdział 814. Centra kształcenia praktycznego a) dochody majątkowe: Plan 6.95 zł, wykonano dochód na kwotę 6.88,38 zł z tytułu dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Łodzi na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z wiaty znajdującej się na terenie ZSDiOŚ w Radomsku. Rozdział Pozostała działalność a) dochody bieżące: Plan zł, wykonano dochód na kwotę ,57 zł. Środki pochodzą z najmu pomieszczeń szkolnych (7.491,79 zł), odsetek bankowych od kont projektów w ramach programu EFS (1.36,3 zł), dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich otrzymanych na realizację projektów w I LO w Radomsku i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku ( ,48 zł), dotacji Wojewody Łódzkiego na prace komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli (1.932 zł). b) dochody majątkowe: Plan 11. zł, zrealizowano dochód na kwotę 11. zł z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Strona 6

7 Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Szpitale ogólne a) dochody bieżące: Plan zł, wykonano dochód na kwotę ,58 zł. Środki pochodzą z najmu pomieszczeń w budynku zaplecza budowanego szpitala dla firm Centrum Dializ i Dozorbud DGP (39.113,19 zł), sprzedaży usług zwroty za media na budowie szpitala ( ,97 zł), odsetek za nieterminowe regulowanie płatności (6.859,42 zł). b) dochody majątkowe: Plan zł, wykonano dochody na kwotę ,94 zł. Środki pochodzą ze sprzedaży układu pomiarowego na obiekcie budowanego szpitala ( zł), dotacji na realizację projektu w ramach RPO zakup aparatury dla szpitala ( ,9 zł), dotacji Wojewody Łódzkiego na realizację inwestycji budowa szpitala ( ,85 zł). Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia a) dochody bieżące: Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę ,9 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone, przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i dzieci przebywające na utrzymaniu SOS-W w Radomsku ( ,95 zł) oraz odsetek bankowych (92,95 zł). Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze a) dochody bieżące: Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 2.832,7 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach (353,4 zł), kosztów upomnienia (8,8 zł) oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (2.47,5 zł). Rozdział Domy pomocy społecznej a) dochody bieżące: Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę ,43 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania własne przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego ( ,65 zł), dochodów z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej ( ,65 zł), odszkodowania przekazanego przez ubezpieczyciela za zniszczone pomieszczenia DPS w Radomsku (5.92,92 zł) oraz odsetek bankowych (4.459,21 zł). b) dochody majątkowe: Plan zł, wykonano dochód w wysokości 73.75,71 zł z tytułu dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania inwestycyjne związane z realizacją programu naprawczego w DPS w Radziechowicach. Rozdział Rodziny zastępcze a) dochody bieżące: Plan 93.7 zł, wykonano dochody na kwotę ,43 zł. Środki pochodzą z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (2.78,98 zł), wpłat za koszty upomnienia (79,2 zł), zwrotu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (3.726,17 zł) oraz zwrotu nadpłaconej dotacji za 29 rok (2.99,7 zł), wpływów dotacji przekazywanych przez inne powiaty w ramach podpisanych porozumień w związku z umieszczeniem dzieci z terenu innego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (82.737,38 zł). Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a) dochody bieżące: Plan 7.5 zł, zrealizowano dochodów w wysokości 7.91,89 zł z tytułu dotacji Wojewody Łódzkiego. Strona 7

8 Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie a) dochody bieżące: Plan zł, wykonano dochód na kwotę ,6 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych (2.447,39 zł), pozostałych dochodów (27.71,21 zł) np. refundacje wynagrodzeń przez PUP, zwrot zgodnie z wyrokiem sądowym przywłaszczonych pieniędzy przez byłego pracownika Centrum, dotacji celowej wojewody przekazanej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych PCPR w Radomsku świadczących pracę w środowisku (15.3 zł). Rozdział Pozostała działalność a) dochody bieżące: Plan 23.8 zł, wykonano dochód na kwotę 17.63,59 zł. Środki pochodzą z tytułu dotacji w ramach porozumienia z ministerstwem pracy (16.854,1 zł) oraz odsetek bankowych (29,49 zł). Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności a) dochody bieżące: Plan zł, wykonano dochód na kwotę ,82 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone, przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego. Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a) dochody bieżące: Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę zł. Środki pochodzą z tytułu obsługi zadań PFRON. Rozdział Powiatowe urzędy pracy a) dochody bieżące: Plan zł, wykonano dochód na kwotę ,35 zł. Dochody pochodzą ze środków Funduszu Pracy przekazywanych na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP w Radomsku (795.8 zł), odsetek bankowych (1.1,13 zł), odsetek bankowych od konta projektu współfinansowanego ze środków UE (67,82 zł), pozostałych dochodów (19.895,35 zł) np. zwrot za przeprowadzone badanie ewaluacyjne projektu, wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku, środków dotacji na realizację programu Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia (313.23,5 zł). Rozdział Pozostała działalność a) dochody bieżące: Plan zł, wykonano dochód na kwotę ,81 zł z tytułu środków dotacji na realizację projektu Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej ( ,29 zł) oraz odsetek bankowych od konta tego projektu (3.23,52 zł). Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Świetlice szkolne a) dochody bieżące: Plan 7.1 zł, wykonano dochód na kwotę ,5 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci przebywających w SOS-W w Radomsku (4.71 zł) oraz rozliczeń z lat ubiegłych (19.78,5 zł) np. wpłat za żywienie dzieci przekazanych przez ośrodki pomocy społecznej. Rozdział Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze a) dochody bieżące: Plan 7.82 zł, zrealizowano dochód na kwotę ,27 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci przebywających w SOS-W (23.976,5 zł), najmu pomieszczeń szkolnych (1.62 zł), odsetek bankowych (875,21 zł), wpływów z różnych dochodów (74.98,56 zł) np. wpłat za żywienie dzieci przekazanych przez ośrodki pomocy społecznej, opłat za dowóz dzieci, opłat za pobyt uczestników turnieju tenisa stołowego. Strona 8

9 Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne a) dochody bieżące: Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 348,95 zł z tytułu odsetek bankowych (328,95 zł) oraz rozliczeń z lat ubiegłych (2 zł). Rozdział Bursy szkolne a) dochody bieżące: Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę ,35 zł. Środki pochodzą z najmu pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku (16.46,97 zł), odsetek bankowych (796,38 zł), wpływów za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków bursy oraz opłat eksploatacyjnych (16.55,34 zł) oraz pozostałych dochodów np. zwrot VAT, refundacja wynagrodzenia przez PUP (8.841,66 zł). Rozdział Szkolne schroniska młodzieżowe a) dochody bieżące: Plan 17. zł, zrealizowano dochód na kwotę ,47 zł. Środki pochodzą z najmu pomieszczeń na noclegi przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku. Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 94. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) dochody bieżące: Plan 5. zł, zrealizowano dochód na kwotę zł z tytułu dotacji przekazanej z WFOŚiGW w Łodzi na renowację drzewostanu na terenie zabytkowego parku w Strzałkowie. Rozdział 919. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska a) dochody bieżące: Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę ,5 zł. Środki pochodzą ze zlikwidowanego powiatowego funduszu ochrony środowiska, kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz odsetek bankowych. WYDATKI Ogółem zaplanowano wydatki na kwotę zł, z czego wykonano kwotę ,56 zł, tj. 93,46 % planu. W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano: wydatki bieżące na kwotę zł wykonano ,5 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę zł wykonano ,51 zł. Poniżej została przedstawiona realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu. Dział 1 Rolnictwo Rozdział 15. Prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa a) wydatki bieżące: Plan 8.27 zł, wykonano wydatki na kwotę 8.126,88 zł. Środki przeznaczono na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,88 zł (zmiana klasyfikacji gruntów leśnych w powiecie). Rozdział 195. Pozostała działalność a) wydatki bieżące: Plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,74 zł. Srodki przeznaczono na: - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,76 zł (wypłata ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych założonych w latach 22-23); - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,98 zł (środki pochodzące z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie przekazane do gmin i nadleśnictw). Strona 9

10 Dział 2 Leśnictwo Rozdział 22. Nadzór nad gospodarką leśną a) wydatki bieżące: Plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,8 zł. Środki przeznaczono na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,8 zł (środki przekazane nadleśnictwom na nadzór nad gospodarką leśną oraz zakup oznaczników i świadectw do legalizacji drewna). Dział 6 Transport Rozdział 614. Drogi publiczne powiatowe a) wydatki bieżące: Plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,7 zł: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,67 zł (zakup energii do sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych 7.634,59 zł; remonty w formie nakładek ,7 zł, remonty cząstkowe dróg powiatowych ,7 zł, oznakowanie poziome i pionowe ,49 zł, konserwacja sygnalizacji świetlnej ,8 zł, remont i wykonanie rowów i przepustów ,2 zł, czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej 3.646,4 zł, dostawa materiałów brukowych na remont chodników w ramach porozumień z gminami ,3 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych nieprzejętych przez gminy ,77 zł, utrzymanie zieleni w pasie drogowym zł, ubezpieczenie OC dróg powiatowych zł, pozostałe 62.96,17 zł) - dotacje na zadania bieżące ,3 zł (dotacje dla gmin na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych ,3 zł i zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 29 roku 9.15 zł) b) wydatki majątkowe: Plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,99 zł: - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,99 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,41 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania: Przebudowa drogi nr 3948E ul. Jagiellońska w Radomsku ,46 zł, Przebudowa drogi nr 359E odc. Dobryszyce-Brudzice ,1 zł, Przebudowa mostu na rz. Radomce w ciągu drogi powiatowej ul. Kościuszki w Radomsku ,35 zł, Przebudowa drogi nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku ,87 zł, Przebudowa drogi nr 393E ul. Sanicka w Radomsku ,3 zł, Przebudowa drogi nr 3934E RadomskoKrzętów ,5 zł, Przebudowa drogi nr 3934E ul. Rynek w Wielgomłynach ,82 zł, Przebudowa drogi nr 3934E ul. Krzętowska ,94 zł, Przebudowa drogi nr 3915E Kamieńsk Gorzędów zł, Przebudowa ciągu dróg nr 3922E i 3923E Kletnia-Kodrąb ,52 zł, Przebudowa drogi nr 3947E RadomskoSulmierzyce odc. Rożny- most na rz. Kręcicy i odc. Stobiecko Szl.-DK nr ,19 zł, Przebudowa drogi nr 3928E ul. Sucharskiego w Radomsku ,39 zł, Przebudowa drogi nr 3916E Chełmo-Niwa Goszczowska ,68 zł, Przebudowa ciągu dróg nr 3922E i 3923E Kletnia-Kodrąb w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ,41 zł. Rozdział 678. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki bieżące: Plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,75 zł: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,75 zł (usunięcie uszkodzeń przepustu drogowego w m. Szczepocice w wyniku powodzi). Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 75. Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące: Plan 2.2 zł, wykonano wydatki na kwotę ,5 zł: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł (wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości powiatowych, podział nieruchomości Skarbu Państwa i aktualizacja ewidencji gruntów) Strona 1

11 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,5 zł (pokrycie kosztów administrowania częściami wspólnymi budynków ,7 zł, ubezpieczenie mienia powiatowego ,8 zł, podatek od nieruchomości zł, wyceny nieruchomości zł, wykonanie operatów szacunkowych zł, odszkodowanie za zajęcie przez Skarb Państwa nieruchomości zł i inne drobne wydatki związane z nieruchomościami Skarbu państwa i powiatu 9.865,18 zł) b) wydatki majątkowe: Plan 35. zł, wykonano wydatki na kwotę ,78 zł: - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,78 zł (termomodernizacja SPZOZ w Radomsku). Dział 71 Działalność usługowa Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne a) wydatki bieżące: Plan 173. zł, wykonano wydatki na kwotę 173. zł: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 173. zł ( założenie ewidencji budynków w Gminie Przedbórz i Kodrąb). Rozdział Nadzór budowlany a) wydatki bieżące: Plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,65 zł. W rozdziale tym realziowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomsku: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,57 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 49.48,98 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7,1 zł. Dział 75 Administracja publiczna Rozdział Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące: Plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,59 zł: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,6 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 259,99 zł Rozdział Rady powiatów a) wydatki bieżące: Plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,81 zł: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,13 zł ( bieżące wydatki związane z organizacją sesji i komisji Rady Powiatu) - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,68 zł (diety dla Radnych Rady Powiatu). Rozdział 752. Starostwa powiatowe a) wydatki bieżące: Plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,28 zł: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,99 zł (wynagrodzenia pracowników Starostwa oraz umowy zlecenia w zakresie nadzoru na budowanym szpitalu oraz prac porządkowych na drogach powiatowych) Strona 11

12 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,61 zł (zakup tablic i druków komunikacyjnych ,59 zł, ogłoszenia o lokalizacji inwestycji celu publicznego ,54 zł, usługi pocztowe ,35 zł, składka na Związek Powiatów Polskich ,2 zł, szkolenia pracowników ,43 zł, zakup paliwa do samochodów służbowych ,4 zł, zakup papieru ,4 zł, zakup tuszy i tonerów 55.24,1 zł, usługi telefoniczne ,62 zł, odpis FŚS ,7 zł, obsługa prawna i koszty zastępstwa procesowego ,78 zł, prowizja za prowadzenie rachunków bankowych i za udzielenie kredytu długoterminowego ,5 zł, energia elektryczna, woda, ścieki i centralne ogrzewanie ,65 zł, zakup programów, aktualizacje programów i licencje 8.964,8 zł, inne 25.78,9 zł w tym np. artykuły gospodarcze ,24 zł, materiały biurowe 3.468,79 zł, meble biurowe i wyposażenie ,62 zł, artykuły spożywcze ,84 zł, abonament na oprogramowanie antywirusowe 6.99,83 zł, publikacja modułów internetowych zł, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego i samochodów służbowych ,46 zł, prenumeraty 16.94,39 zł, druki 6.767,34 zł, usługi internetowe 12.68,27 zł, wywóz nieczystości 8.265,99 zł, wyrobienie pieczątek 3.368,5 zł, ubezpieczenie samochodów służbowych zł, zakup środków czystości 9.678,11 zł, zakup skanera i niszczarki 2.63,61 zł, delegacje 4.982,56 zł, analizy i tłumaczenia komunikacyjne 5.232,5 zł, ogłoszenia prasowe 1.317,6 zł ) - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,68 zł (wydatki związane ze świadczeniami z zakresu BHP dla pracowników Starostwa refundacja części kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup wody mineralnej) b) wydatki majątkowe: Plan zł, wykonano wydatki na kwotę zł: - inwestycje i zakupy inwestycyjne zł (zakup routera do sieci komputerowej 6.29 zł, zakup klimatyzatorów do serwerowni wydziału komunikacji zł). Rozdział Kwalifikacja wojskowa a) wydatki bieżące: Plan zł, wykonano wydatki na kwotę 3.793,76 zł. Z rozdziału tego sfinansowane zostały wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,68 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5.432,55 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 42,53 zł. Rozdział Promocja jst a) wydatki bieżące: Plan zł, wykonano wydatki na kwotę 231.2,67 zł: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.434,35 zł (umowa zlecenie na wykonywanie czynności związanych z realizacją partnerstwa z powiatem Offenbach oraz wykonanie projektu rysunków na kubki promujące powiat) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,32 zł (np. organizacja festynu powiatowego ,79 zł, organizacja wigilii powiatowej 3.52,75 zł, organizacja zakończenia Kadencji zł, współpraca z Kreiss Offenbach 6.278,2 zł, ogłoszenia prasowe, artykuły i reklamy ,6 zł, spartakiada samorządowców 7.799,75 zł, dofinansowanie organizacji koncertu noworocznego i Wigilii Radomszczan 6.5 zł). 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw a) wydatki bieżące: Plan zł, wykonano wydatki na kwotę 3.415,15 zł. Z rozdziału tego zostały sfinansowane wydatki związane z pracą powiatowej komisji wyborczej: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.517,1 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 18.28,14 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.87 zł. Strona 12

13 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne Rozdział Komendy powiatowe Policji a) wydatki bieżące: Plan 2. zł, wykonano wydatki na kwotę ,31 zł: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,31 zł (dofinansowanie dodatkowych patroli Policji 12. zł oraz zakup sprzętu dla KP Policji w Radomsku 7.994,31 zł). Rozdział Komendy powiatowe PSP a) wydatki bieżące: Plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,71 zł: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,65 zł (wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KP PSP w Radomsku) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,68 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem KP PSP w Radomsku zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup paliwa i żywności, energia elektryczna, cieplna i woda, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, równoważniki i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy) - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,38 zł b) wydatki majątkowe: Plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,6 zł: - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,6 zł (rozbudowa strażnicy zł, zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej ,6 zł). Rozdział Zarządzanie kryzysowe a) wydatki bieżące: Plan 15.5 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.9,72 zł: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1.9,72 zł b) wydatki majątkowe: Plan zł, wykonano wydatki na kwotę 175.3,14 zł: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 175.3,14 zł (zakup doposażenia dla międzygminnego-powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego). Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,2 zł: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.45,2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zł (sfinansowano wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi na terenie powiatu zakup worków na piasek i napełniaczy, kamizelek ratunkowych, pompy szlamowej, ubrań przeciwdeszczowych, agregatów prądotwórczych, silnika do łodzi, woderów) - dotacje na zadania bieżące 45. zł (pomoc finansowa udzielona Gminie Gorzyce i Gminie Bogatynia na likwidację skutków powodzi). Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział Obsługa kredytów i pożyczek a) wydatki bieżące:plan 9. zł, wykonano wydatki na kwotę ,51 zł: - obsługa długu ,51 zł (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek). Strona 13

14 Rozdział Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę zł:brak realizacji planu w tym zakresie wynika z faktu, że Szpital Powiatowy w Radomsku na bieżąco spłaca poręczony przez powiat kredyt bankowy i nie ma konieczności realizacji umowy poręczenia. 758 Różne rozliczenia Rozdział Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę zł. W rozdziale tym znajdują się środki rezerwy ogólnej budżetu: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zł Dział 81 Oświata i wychowanie Rozdział 812. Szkoły podstawowe specjalne a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,14 zł. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z działalnością Szkoły Podstawowej Specjalnej przy SOS-W w Radomsku: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,46 zł (wynagrodzenia nauczycieli ,97 zł, wynagrodzenia pracowników obsługi ,49 zł, umowa zlecenia na nadzór budowlany 1. zł) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,78 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.18,9 zł. b) wydatki majątkowe:plan zł, wykonano wydatki na kwotę zł:w planie ujęto środki na Modernizację szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład SOS-W w Radomsku. Zadanie będzie realizowane w 211 roku. Rozdział Gimnazja specjalne a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,3 zł. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z działalnością Gimnazjum specjalnego przy SOS-W w Radomsku: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,85 zł (wynagrodzenia nauczycieli ,85 zł, umowy zlecenie na obsługę programu Płatnik, zabezpieczenie turnieju tenisa stołowego oraz wykonanie inwentaryzacji sprzętu komputerowego zł) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8.269,4 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.219,41 zł Rozdział 812. Licea ogólnokształcące a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,47 zł. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem liceów ogólnokształcących I LO w Radomsku, II LO w Radomsku, ZSP nr 1 w Radomsku oraz ZSP w Przedborzu: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,23 zł (wynagrodzenia nauczycieli ,44 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi ,79 zł, wynagrodzenia w ramach umów-zlecenie na obsługę sieci informatycznej 6. zł) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,33 zł - dotacje na zadania bieżące ,66 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych) - świadczenia na rzecz osób fizycznych 69.41,81 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,44 zł (wydatki na realizowany przez I LO w Radomsku program COMENIUS Uczenie się przez całe życie ). Strona 14

15 Rozdział Licea profilowane a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,32 zł. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki na funkcjonowanie liceów profilowanych przy ZSEE w Radomsku, ZSDiOŚ w Radomsku, ZSE w Radomsku oraz ZSP w Przedborzu: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,65 zł (wynagrodzenia nauczycieli ,51 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi ,14 zł, wynagrodzenia w ramach umów-zlecenie na przegląd techniczny budynku szkolnego 1.1 zł) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,77 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.222,9 zł Rozdział 813. Szkoły zawodowe a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,9 zł. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z działalnością szkół zawodowych przy ZSP nr 1 w Radomsku, ZSDiOŚ w Radomsku, ZSEE w Radomsku, ZSE w Radomsku, ZSP w Przedborzu i ZSA w Strzałkowie: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,3 zł (wynagrodzenia nauczycieli ,71 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi ,32 zł, wynagrodzenia w ramach umów-zlecenie opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i szkolenie pracowników, kontrola stanu technicznego budynku, wymiana grzejników w szkole 1.6 zł) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,9 zł - dotacje na zadania bieżące ,52 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych) - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,64 zł Rozdział Szkoły zawodowe specjalne a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,57 zł. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki Szkoły Zawodowej Specjalnej przy SOS-W w Radomsku: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł (wynagrodzenia nauczycieli zł, wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenie na regenerację zaworu 4 zł) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1.788,18 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.745,39 zł Rozdział 814. Centra kształcenia praktycznego a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,58 zł. Z rozdziału tego finansowane są wydatki związane z praktyczną nauką zawodu: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,43 zł (wynagrodzenia nauczycieli ,43 zł, wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenie 2.99 zł) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,15 zł b) wydatki majątkowe:plan 6.95 zł, wykonano wydatki na kwotę 6.88,38 zł: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.88,38 zł (usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z wiaty znajdującej się na terenie ZSDiOŚ w Radomsku). Rozdział Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,48 zł: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.4 zł (umowa-zlecenia na przeprowadzenie szkolenia kadry kierowniczej szkół i placówek w zakresie systemu informacji oświatowej) Strona 15

16 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,48 zł (szkolenia rad pedagogicznych, dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli). Rozdział Pozostała działalność a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,41 zł: 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,78 zł (wynagrodzenia nauczycieli ,78 zł, wydatki w ramach umów-zlecenie na prace komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli, realizowanie zadań służby BHP w podległych jednostkach oświatowych zł) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,87 zł - dotacje na zadania bieżące 8. zł (wsparcie realizacji zadania Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży zamieszkałej w Powiecie Radomszczańskim ) - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.4 zł (świadczenia zdrowotne dla nauczycieli) - wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,76 zł (realizacja projektów: Rozszerzamy horyzonty myślowe 6.71,92 zł, Lepiej widzę, słyszę i mówię ,84 zł) b) wydatki majątkowe: Plan 11. zł, wykonano wydatki na kwotę 11. zł: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 11. złw tym wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i zł (zakup kolorowej kserokopiarki w ramach projektu Lepiej widzę, słyszę i mówię ). Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Szpitale ogólne a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,23 zł: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,23 zł (energia elektryczna, cieplna i woda na budowie szpitala ,93 zł, konserwacja stacji TRAFO oraz prace remontowe na zapleczu szpitala ,63 zł, dozór techniczny urządzeń na kotłowni, dozór obiektów zaplecza, opracowanie operatu wodno-prawnego, odśnieżanie dachu 96.52,67 zł, ubezpieczenie sprzętu zł) b) wydatki majątkowe:plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,3 zł: - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,3 zł (budowa szpitala ,67 zł, wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń pralni zaplecza Szpitala Powiatowego w Radomsku na oddział obserwacyjno-zakaźny zł, zakup aparatury ,36 zł)w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i ,96 zł (zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia dla nowego szpitala współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego). Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,95 zł: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,95 zł (składka zdrowotna za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i dzieci przebywające na utrzymaniu SOSW w Radomsku). Rozdział Pozostała działalność a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę zł: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.6 zł (umowa-zlecenie z lekarzem onkologiem) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zł (zakup pralki na 1-lecie DPS w Radomsku, wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej oddziału obserwacyjno-zakaźnego). Strona 16

17 Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,92 zł: - dotacje na zadania bieżące ,9 zł (dotacje dla innych powiatów na terenie których działają placówki opiekuńcze w których przebywają dzieci z terenu naszego powiatu) - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,2 zł (świadczenia społeczne dotyczące pomocy pieniężnej dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kontynuujących naukę i na zagospodarowanie w formie rzeczowej) - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł (wydatki na wkład własny w związku z realizowanym programem współfinansowanym ze środków UE Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej ). Rozdział Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,65 zł. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z działalnością podległych domów pomocy społecznej w Radomsku i w Radziechowicach: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł (wynagrodzenia pracowników zł, wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenie na usługi psychologa, mediatora i informatyka oraz prace księgowe zł) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,65 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.5 zł b) wydatki majątkowe:plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,71 zł: - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,71 zł (Adaptacja pomieszczeń sanitarnych i mieszkalnych DPS w Radziechowicach w celu dostosowania do obowiązujących standardów). Rozdział Rodziny zastępcze a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,55 zł: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,57 zł (wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem) - dotacje na zadania bieżące ,95 zł (dotacje dla innych powiatów na terenie których działają rodziny zastępcze w których znajdują się dzieci z terenu naszego powiatu) - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 zł (świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych ,86 zł, osób kontynuujących nauką przebywających w rodzinach zastępczych ,6 zł, usamodzielnienia zł, zagospodarowanie w formie rzeczowej 33.76,99 zł, jednorazowe świadczenia pieniężne zł, pogotowia rodzinne ,9 zł, rodziny zawodowe wielodzietne ,68 zł) - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł (wydatki na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków UE Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej. Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,4 zł. W rozdziale tym realziowane są wydatki związane z działalnością PCPR w Radomsku: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,13 zł (wynagrodzenia pracowników PCPR w Radomsku ,13 zł, wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenie na opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, strategii powiatowego programu pomocy dziecku i rodzinie oraz szkolenie dla rodzin zastępczych 3.21 zł) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.33,2 zł Strona 17

18 Ponadto w ramach rozdziału realizowano wydatki związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków UE Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej PCPR w Radomsku: - wynagrodzenia i pochodne ,47 zł - pozostałe wydatki bieżące ,94 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.471,71 zł Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a) wydatki bieżące:plan 27.5 zł, wykonano wydatki na kwotę 7.91,89 zł. Środki zostały wykorzystane na realizację przez PCPR w Radomsku programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.52,8 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 589,9 zł - dotacje na zadania bieżące zł (brak realizacji planu w tym zakresie z powodu braku ofert w konkursie). Rozdział Ośrodki interwencji kryzysowej a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę zł. W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z pomocą prawną oraz pozostałe dotyczące interwencji kryzysowej: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł (wynagrodzenia pracowników PCPR w Radomsku zł) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zł Rozdział Pozostała działalność a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,1 zł: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,1 zł (wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenia związane z realizacją projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy Nowe pogotowie rodzinne i Nowa rodzina zastępcza ). Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych a) wydatki bieżące:plan 41.1 zł, wykonano wydatki na kwotę 41.43,26 zł: - dotacje na zadania bieżące 41.43,26 zł (dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej). Rozdział Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,82 zł. Środki przeznaczono na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Radomsku: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,98 zł (wynagrodzenia pracowników zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności ,98 zł, umowy-zlecenie dla lekarzy orzeczników i specjalistów ds. orzekania zł) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,62 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 179,22 zł. Rozdział PFRON a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę 4.57,3 zł: Strona 18

19 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł (wynagrodzenia pracowników PCPR w Radomsku realizujących zadania w zakresie obsługi zadań PFRON) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 16.85,45 zł - dotacje na zadania bieżące 376,58 zł (zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości). b) wydatki majątkowe:plan zł, wykonano wydatki na kwotę zł: - inwestycje i zakupy inwestycyjne zł (likwidacja barier architektonicznych w PSP nr 3 w Radomsku 1.658,58 zł, zakup i montaż urządzenia do transportu pionowego osób niepełnosprawnych dla SPZOZ w Radomsku ,71 zł, budowa windy wewnętrznej w SPZOZ w Przedborzu ,37 zł, dotacja dla GOZ w Kobielach Wielkich na zakup i montaż dwuprzystankowej windy dla osób niepełnosprawnych 97.6 zł, dotacja dla GOZ w Gidlach na budowę podjazdu oraz wymianę drzwi wejściowych ,34 zł, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości zł). Rozdział Powiatowe urzędy pracy a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,71 zł: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,83 zł (wynagrodzenia pracowników PUP w Radomsku) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,64 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,34 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,9 zł (wydatki związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków UE Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia. b) -wydatki majątkowe:plan 5.35 zł, wydatkowano kwotę 5.349,99 zł: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.349,99 zł (Zakup kserokopiarki dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku). Rozdział Pozostała działalność a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,29 zł: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,29 zł (wydatki związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków UE Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej realizatorem jest PCPR w Radomsku). Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Świetlice szkolne a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,49 zł. W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w ZSP nr 1 w Radomsku, II LO w Radomsku, ZSDiOŚ w Radomsku, ZSEE w Radomsku, ZSE w Radomsku, ZSP w Przedborzu, SOSW w Radomsku, I LO w Radomsku: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,79 zł (wynagrodzenia nauczycieli ,79 zł) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,26 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.726,44 zł Rozdział Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,87 zł. Środki przeznaczono na działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,23 zł (wynagrodzenia nauczycieli ,8 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi ,43 zł, wynagrodzenia w ramach umów-zlecenie na modernizację, serwis i naprawy bieżące sieci komputerowej oraz kontrolę stanu technicznego instalacji sanitarnej zł) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,81 zł Strona 19

20 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.826,83 zł Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,21 zł. Środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,12 zł (wynagrodzenia nauczycieli ,12 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi zł, wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenie na reprezentację w sprawie sądowej oraz sporządzenie instrukcji programów użytkowych 2.22 zł) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,31 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.997,78 zł. Rozdział Internaty i bursy szkolne a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,2 zł. Środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ZPO-W w Radomsku: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,71 zł (wynagrodzenia nauczycieli ,33 zł, wynagrodzenia administracji i obsługi ,38 zł, wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie usługi informatyczne 1.2 zł) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.623,81 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.181,68 zł Rozdział Kolonie i obozy dla uczniów a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę zł: - dotacje na zadania bieżące zł (oferent nie spełnił wymogów w konkursie i umowa nie została zawarta). Rozdział Szkolne schroniska młodzieżowe a) wydatki bieżące:plan 835 zł, wykonano wydatki na kwotę 833,28 zł. Środki przeznaczono na funkcjonowanie szkolnego schroniska młodzieżowego w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomsku: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 833,28 zł Rozdział Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę 2.824,1 zł: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2.824,1 zł (doskonalenie zawodowe nauczycieli). Rozdział Pozostała działalność a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,81 zł: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,81 zł (wynagrodzenia nauczycieli). Strona 2

21 Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 94. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące:plan 5. zł, wykonano wydatki na kwotę zł: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zł (renowacja drzewostanu zabytkowego parku przy ZSA w Strzałkowie). - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 589,9 zł - dotacje na zadania bieżące zł (brak realizacji planu w tym zakresie z powodu braku ofert w konkursie). Rozdział 919. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,1 zł: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,1 zł - dotacje na zadania bieżące 2. zł (udzielono pomocy finansowej Gminie Gorzyce poszkodowanej w czasie powodzi). b) wydatki majątkowe:plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,89 zł: - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,89 zł (doposażenie międzygminnego-powiatowego magazynu ds. zarządzania kryzysowego ,54 zł, zakup zestawu PSP 1 dla OSP Przedbórz 5.27,93 zł, termomodernizacja budynku ZSP w Przedborzu i I LO w Radomsku ,42 zł). Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Biblioteki a) wydatki bieżące:plan 35. zł, wykonano wydatki na kwotę 35. zł: - dotacje na zadania bieżące 35. zł (dotacja dla Miasta Radomsko na prowadzenie biblioteki powiatowej). Rozdział Pozostała działalność a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,4 zł: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,98 zł (nagrody w konkursach, przeglądach artystycznych) - dotacje na zadania bieżące ,42 zł (dotacja na dofinansowanie zadań: Opracowanie i wydanie publikacji dot. historii powiatu 6.25 zł, Zorganizowanie cyklu spektakli teatralnych 6. zł, Zorganizowanie imprezy powiatowej z przedstawieniem 4.885,42 zł, Zorganizowanie happeningu historycznego 5. zł, Zorganizowanie wędrownego spektaklu odtwarzającego zwyczaj chodzenia z szopką 7. zł, Zorganizowanie cyklu koncertów chóralnych dla mieszkańców powiatu 6. zł, Zorganizowanie spotkań z piosenką patriotyczną 6. zł, Wydanie albumu fotograficznego pt. Stanisław Sojczyński Warszyc ). Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę zł: - dotacje na zadania bieżące zł (dotacja na dofinansowanie zadań: Szkolenie sportowe młodzieży powiatu w strzelectwie zł, Szkolenie sportowe młodzieży powiatu w ratownictwie wodnym zł, Szkolenie sportowe młodzieży powiatu w piłce nożnej 4.6 zł, Szkolenie sportowe młodzieży powiatu w podnoszeniu ciężarów 4.6 zł, Szkolenie sportowe młodzieży powiatu w zapasach 4.6 zł. Strona 21

22 Rozdział Pozostała działalność a) wydatki bieżące:plan zł, wykonano wydatki na kwotę 51.38,41 zł: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.51,12 zł (wynagrodzenia w ramach umów-zlecenie na obsługę medyczną zawodów sportowych oraz koordynację zadań w zakresie współzawodnictwa sportowego) - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,29 zł (zakup nagród w konkursach i zawodach, najem obiektów sportowych, opłata za transport na zawody sportowe). Podsumowanie W 21 roku zrealizowano: a) Dochody: ,97 zł b) Wydatki: ,56 zł c) Deficyt budżetu (a-b): ,59 zł d) Kredyty i pożyczki zaciągnięte na pokrycie planowanego deficytu i spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek: 9.. zł e) Spłata udzielonych przez jst pożyczek: 5. zł f) Nadwyżka budżetowa za 29 rok: ,9 zł g) Wolne środki z 29 roku: ,23 zł h) Spłata rat kredytów i pożyczek: ,5 zł i) Udzielone przez jst pożyczki: 5. zł j) Wolne środki pozostałe na rachunku bankowym w dniu r. (c+d+e+f+g-h-i) ,23 zł FUNDUSZE CELOWE Dział 71 Działalność usługowa Rozdział 713. Powiatowy fundusz gospodarowania zasobem geodezyjnym i kartograficznym 1)Stan środków obrotowych na początek okresu: - plan zł - wykonanie ,8 zł 2)Przychody: - plan 72. zł - wykonanie ,16 zł 3)Koszty: - plan zł - wykonanie 739.6,12 zł 4)Stan środków na koniec okresu: - plan zł - wykonanie ,84 zł Środki pochodzą z opłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego - wypisy i wyrysy geodezyjne oraz odsetek bankowych. Środki przeznaczono na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z przechowywaniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracowników, obsługa prawna, zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania, zakup sprzętu komputerowego i rozbudowa sieci komputerowej, zakup urządzenia wielofunkcyjnego OCE, zakup kserokopiarki, zakup samochodu). Strona 22

23 RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne Rozdział Komendy powiatowe PSP 1)Przychody: - plan 54. zł - wykonanie ,54 zł 2)Stan środków pieniężnych na początek okresu: - plan zł - wykonanie ,61 zł 3)Wydatki: - plan zł - wykonanie ,15 zł 4)Stan środków pieniężnych na koniec okresu zł. Środki przeznaczono na dofinansowanie działalności KP PSP w Radomsku. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Domy pomocy społecznej 1)Przychody: - plan 33.5 zł - wykonanie ,61 zł 2)Stan środków pieniężnych na początek okresu: - plan zł - wykonanie 19.92,86 zł 3)Wydatki: - plan zł - wykonanie ,47 zł 4)Stan środków pieniężnych na koniec okresu zł. Środki są przeznaczane na polepszenie warunków bytowych i dofinansowanie wyżywienia pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Radomsku i w Radziechowicach. Strona 23

24 SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ Na terenie Powiatu Radomszczańskiego funkcjonują dwa samodzielne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Powiat Radomszczański. Zgodnie z art. 265 pkt 2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych jednostki te przedstawiły Zarządowi Powiatu Radomszczańskiego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, a Zarząd Powiatu w związku z art. 267 ust. 1 pkt 2) cytowanej wyżej ustawy przedstawia te sprawozdania organowi stanowiącemu. Starosta Powiatu Radomszczańskiego mgr. Robert Zakrzewski Strona 24

25 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 3 czerwca 211 r. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Radomszczańskiego za okres roku Dział Rozdział Nazwa DOCHODY OGÓŁEM: Rodzaj zadania: Porozumienia bieżące: 75 Administracja publiczna 7545 Kwalifikacja wojskowa 212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat w drodze porozumień z organami administracji rządowej 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność 212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat w drodze porozumień z organami administracji rządowej Rodzaj zadania: Własne bieżące: 1 Rolnictwo i łowiectwo 195 Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Transport i łączność 614 Drogi publiczne powiatowe Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Pozostałe odsetki Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy z pomocy finanoswej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Gospodarka mieszkaniowa Plan Wykonanie , 38 49, 38 49, 14 69, 14 69, 14 69, , ,64 % wykonani a planu 1,35% 81,91% ,64 81,91% 14 68,54 1,% 14 68,54 1,% 14 68,54 1,% 23 8, 23 8, 23 8, ,1 7,82% ,1 7,82% ,1 7,82% , , , , , , 642 5, 582 5, 12,,, 15, 447 5, 6, 6, , , ,6 1,38% ,6 1,% ,8 1,% ,98 99,97% 65 7,16 11,18% 59 7,16 11,3% ,1 15,71% 422,12, 19 89, 132,6% ,3 98,97% 6, 1,% 6, 1,% ,43 17,4% 1,56% 1,% Strona 1

26 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Działalność usługowa Nadzór budowlany Pozostałe odsetki Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Administracja publiczna 752 Starostwa powiatowe Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Odsetki od pożyczek udzielonych przez jst 7575 Promocja jst Wpływy z usług Wpływy z pomocy finanoswej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe policji Wpływy z różnych dochodów Komendy powiatowe PSP Pozostałe odsetki Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Otrzymane spadki, zapisy, darowizny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 332, , 2 2, 1 8, 13, 1 4, 12 52, 337 6, ,43 17,4% 2 186,11 99,37% ,79 113,49% , ,78 168,41% ,47 143,35% ,22 16,9%,,,, 1 397, ,44 778,38 619, , , , , 5 3, , 3,, , , 2, 11 41,,,,, 11 41, 6 41, 5, , , , ,75 13,27% ,32 13,48% ,94 99,51% ,6 17,76% 5 56,22 95,4% ,48 139,% 4 2,64 133,34% 2 31, ,43 96,13% ,43-2, 1,% ,89 16,45%,6, , , ,83 99,98% 6 49,32 1,% ,51 99,96% , , , ,62 97,28% 97,28% 97,87% 85,82% Strona 2

27 , Dywidendy, Wpływy z dywidend, Różne rozliczenia 442, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 993, Subwencje ogólne z budżetu państwa 993, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 53, Subwencje ogólne z budżetu państwa 53, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 396, Subwencje ogólne z budżetu państwa 396, 824 Oświata i wychowanie 576, 4 Szkoły podstawowe specjalne 32, 4 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 32, 122 Licea ogólnokształcące 174, Wpływy z różnych opłat 6, 1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 853, Pozostałe odsetki, Pozostałe odsetki, 2 Wpływy z różnych dochodów 721, 385 Szkoły zawodowe 558, 1 Wpływy z różnych opłat 5, 256 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 511, 82 Wpływy z usług, Pozostałe odsetki, 45 Wpływy z różnych dochodów 547, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł 312 Pozostała działalność 524, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Pozostałe odsetki, Pozostałe odsetki, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 264 z udziałem środków europejskich oraz środków o których 3, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 46 z udziałem środków europejskich oraz środków o których 589, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1 bieżących zadań własnych powiatu 932, 98 Ochrona zdrowia 47, 3, 3, , , , , 1,% 1,% 1,% 1,% , 1,% , 1,% , 1,% ,61 114,56% 8 95,5 27,19% 8 95,5 27,19% ,58 15,96% 467, ,86 77,83% 11,43% 2 843,86 663, , ,96 122,15% 2 773,4 184,89% ,97 119,89% ,2 91,28% 5 653, ,46 169,83% 2 811, ,57 17,28% 7 491, ,36 195, ,96 86,44% ,52 71,56% 1 932, 1,% ,53 96,16% Strona 3

28 85111 Szpitale ogólne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług Pozostałe odsetki Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostałe odsetki Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach op.-wych. i w rodzinach zastępczych Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Rodziny zastępcze Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach op.-wych. i w rodzinach zastępczych Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Powiatowe centra pomocy rodzinie Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Pozostała działalność Pozostałe odsetki Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej PFRON Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy Pozostałe odsetki Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat 98 47, 39 5, , 6 859,, ,58 96,7% ,19 1,2% ,97 94,18% 6 859,42 1,1% 92,95 -, ,,, 92, ,65 99,33%,, , 2 225,, 5 86, , 93 7, 1 6,, 1 47, 9, 25 75,, 9 775, 15 3,,, , , , ,,,, , 8,8 2 47, ,43 98,89% 1 1,13 67, , ,5 96,29% , 1,% 2 832,7 353, ,65 1,5% 4 459, ,92 1,73% ,65 97,88% ,43 99,1% 2 78,98 173,81% 79, ,87 451,42% ,38 91,93% ,6 178,74% 2 447, ,21 276,94% 15 3, 1,% 29,49 29, ,16 99,85% , 83,22% , 83,22% ,35 1,8% Strona 4

29 z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Pozostała działalność Pozostałe odsetki Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Edukacyjna opieka wychowawcza 8541 Świetlice szkolne Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach op.-wych. i w rodzinach zastępczych Wpływy z różnych dochodów Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach op.-wych. i w rodzinach zastępczych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Internaty i bursy szkolne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Szkolne schroniska młodzieżowe 75 9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ. Wpływy i wydatki związane z gromadzieniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny i inne kary pieniężne od osób Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 8, ,,, , ,81 98,79% 3 42,45 161, ,7 98,1% , 23 17,59 98,1% , 7 1, 2 4, 4 7, 7 82, 21, 1 62,, 48 2,,,, , , 151,, 7, 17, 17, , 5, 5, , 2, 1 958,, ,54 123,2% ,5 334,92% 4 71, 195,88% 19 78,5 45,93% ,27 143,25% ,5 114,17% 1 62, 1,% 875, ,56 155,56% 348,95 328,95 2, ,35 16,79% 16 46,97 1,89% 16 55,34 16,% 796, , , , ,5 111,69% 49 22, 98,44% 49 22, 98,44% ,5 111,84% 166,2 8,31% ,99 127,97% 4 17, ,23 98,51% Strona 5

30 majątkowe: 6 Transport i łączność 614 Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 21, , , , , , , 1 14 Gospodarka mieszkaniowa, 1 14 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 1 14 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, Administracja publiczna, Starostwa powiatowe, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, 466 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 975, 291 Komendy powiatowe PSP 944, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 266 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 944, inwestycyjnych jednostek sektora fin. publ. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na 25 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów, inwestycyjnych 175 Zarządzanie kryzysowe 31, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 142 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 261, inwestycyjnych jednostek sektora fin. publ. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na 32 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 77, inwestycyjnych 713 Różne rozliczenia 9, 713 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 9, Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych 713 i wojewódzkich 9, 17 Oswiata i wychowanie 95, 6 Centra kształcenia praktycznego 95, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 95, inwestycyjnych jednostek sektora fin. publ. 11 Pozostała działalność, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 9 z udziałem środków europejskich oraz środków o których 35, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ,18% 28, ,82 99,85% ,82 99,85% ,3 99,99% ,43 99,32% ,9 1,% , 11,74% , 11,74% , 11,74% 6, 6, 6, ,74 1,% ,6 1,% ,6 1,% 25, 1,% 175 1,14 99,99% ,64 99,99% ,5 1,% 713 9, 1,% 713 9, 1,% 713 9, 1,% 17 88,38 99,61% 6 88,38 99,% 6 88,38 99,% 11, 1,% 9 35, 1,% 1 65, 1,% Strona 6

31 z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 852 Pomoc społeczna 8522 Domy pomocy społecznej 643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Rodzaj zadania: Zlecone bieżące: 1 Rolnictwo i łowiectwo 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Gospodarka mieszkaniowa 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna 7511 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa 65, , , , , , , , 1,2% ,31 1,% , ,78 12,25% , , , , , , 8 27, 8 27, 8 27, , ,71 1,% 73 75,71 1,% 73 75,71 1,% 1,2% 1,% 1,% ,97% 389, ,85 99,96% 8 126,88 98,27% 8 126,88 98,27% 8 126,88 98,27% , , , 6 348,99 95,59% 6 348,99 95,59% 6 348,99 95,59% , 173, 173, ,65 1,% 173, 1,% 173, 1,% , , ,65 1,% ,65 1,% , , , ,81 1,% ,59 1,% ,59 1,% , ,22 1,% Strona 7

32 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe PSP Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna 8525 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds. rzekania o stopniu niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat majątkowe: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe PSP 641 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,22 1,% 3 447, 3 447, 3 447, 3 415,15 99,9% 3 415,15 99,9% 3 415,15 99,9% , , , ,71 1,% 8 497, 8 497, 8 497, 1,% 8 497, 1,% , , , ,95 99,99% 7 5, 7 5, 7 5, 7 91,89 94,56% 7 91,89 94,56% 7 91,89 94,56% 217 9, 217 9, 217 9, ,82 99,99% ,82 99,99% ,82 99,99% , , , , , 1,% ,71 1,% ,71 1,% ,95 99,99% ,95 99,99% , 1,% , 1,% , 1,% Strona 8

33 Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 3 czerwca 211 r. Wykonanie wydatków budżetowych za rok 21 Strona 1

34 Strona 2

35 Strona 3

36 Strona 4

37 Strona 5

38 Strona 6

39 Załącznik Nr 2a do Sprawozdania Nr 1 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 3 czerwca 211 r. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za okres r. Rozdział Nazwa zadania Jednostka realizująca Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi powiatowej nr 3916E Niwa Goszczowska-Chełmo Wykonano: Podbudowa i nawierzchnia z warstwy ścieralnej na długości 1 km Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3934E w m. Krzętów na rzece Pilicy Do wykonania w 211 roku zaplanowano sporządzenie dokumantacji projektowokosztorysowej Przebudowa drogi powiatowej 3934E Radomsko-Krzętów ul. Krzętowska Wykonano: frezowanie starej nawierzchni, remont i budowa nowych studni kanalizacji deszczowej, remont chodnika, wykonanie warstwy wyrównawczej Do wykonania pozostało: położenie warstwy ścieralnej SMA Wykonanie adaptacji pomieszczeń pralni zaplecza Szpitala Powiatowego w Radomsku ul. Jagiellońska 36 na oddział obserwacyjno-zakaźny Wykonano: Sporządzono projekt W 211 roku prowadzone będą prace budowlane Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku Wykonano: Zakończono realizację inwestycji Starostwo Powiatowe w Radomsku ,68 344, Starostwo Powiatowe w Radomsku, Starostwo Powiatowe w Radomsku ,94 944, 1,% Starostwo Powiatowe w Radomsku ,, 99,94% Starostwo Powiatowe w Radomsku Starostwo Powiatowe w Radomsku , 672,67 1,% ,42 283, 95,96% Rozdział Szpitale ogólne Zakończenie procesu termomodernizacji placówek oświatowych, dla których organem Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie prowadzącym jest Powiat Radomszczański - termomodernizacje ZSP w Przedborzu i I LO w Radomsku ze środowiska Wykonano: - w I LO - wymiana okien, remont dachu wraz z ociepleniem, docieplenie ścian, tynkowanie, wymiana węzła cieplnego; - w ZSP w Przedborzu - remont dachu wraz z ociepleniem, wymiana okien i drzwi, ocieplenie ścian wraz z tynkowaniem, wymiana instalacji c.o. oraz remont kotłowni z wymianą pieca Plan Wykonanie, % wykonani a 1,% - Strona 1

40 Załącznik Nr 2b do Sprawozdania Nr 1 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 3 czerwca 211 r. Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 21 Zmiany uchwały budżetowej na 21 rok Projekt Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia Realizator projektu Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku wartość całkowita projektu do realizacji w 21 r. w tym: budżet krajowy środki z budżetu UE Zakup aparatury, sprzętu medycznego Starostwo i wyposażenia medycznego niezbędnego do Powiatowe osiągnięcia celów realziowanego zadania w Radomsku inwestycyjnego "Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku" Lata realizacji projektu do realizacji w 21 r. w tym: budżet krajowy środki z budżetu UE Starostwo Powiatowe wartość całkowita projektu Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3922E i 3923E Kletnia-Żytno Plan po UR UR UR UR UR UZ UZ UR UR Uchwała II/18/2 zmianac budżetowa XLI/341/2 XLIV/3 XLV/38 XLVI/3 89/21 97/21 XLIX/4 L/417/ h na /21 /21 94/21 /III /III 9/21 21 na 21 r r. 21 r. 1 r. 1 r. 1 r. 1 r. 1 r. 1 r. 1 r. r Strona 1

41 w Radomsku wartość całkowita projektu do realizacji w 21 r. w tym: budżet krajowy środki z budżetu UE I Liceum Ogólnokształ Partnerski projekt Comenius "Uczenie się przez cące całe życie" w Radomsku wartość całkowita projektu do realizacji w 21 r. w tym: budżet krajowy środki z budżetu UE Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku Lepiej widzę, słyszę, mówię - program zajęć specjalistycznych pozalekcyjnych, indywidualnych i grupowych dla uczniów szkół wiejskich wartość całkowita projektu do realizacji w 21 r. w tym: 21 wartość całkowita projektu do realizacji w 21 r. w tym: budżet krajowy środki z budżetu UE Poradnia Psychologicz nopedagogiczn a w Radomsku Strona 2

42 32 budżet krajowy środki z budżetu UE Rozszerzamy horyzonty myślowe I Liceum Ogólnokształ cące w Radomsku środki z budżetu UE Razem: Zmiana Po zmianie wartość całkowita projektu do realizacji w 21 r. w tym: budżet krajowy Strona 3

43 Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 3 czerwca 211 r. Informacja o stanie zobowiazań za rok 21 Powiat Radomszczański Stan na dzień roku 1)Pożyczki zł 2)Kredyty zł 3)Ogółem: zł z tego do spłaty w 211 roku zł 4)Poręczenia zł z tego do spłaty w 211 roku zł 5)Zobowiązania wymagalne w 21 roku zł 6)Umorzenia pożyczek w 21 r. przez WFOŚiGW w Łodzi ,99 zł Strona 1

44 Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 3 czerwca 211 r. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych za 21 rok Stan środków na początek roku Dochody Wydatki Komenda Powiatowa PSP Komendy w Radomsku powiatowe PSP Razem: , ,61 54, ,54 % wykonania planu 31,32% , ,61 54, ,54 31,32% Dom Pomocy Społecznej Domy w Radomsku pomocy społecznej Razem: 4 16, 4 16, , 3 491, , 4 16, , Dom Pomocy Społecznej Domy w Radziechowicach pomocy społecznej Razem: , , , , Nazwa jednostki Rozdział OGÓŁEM: Plan Stan środków na koniec roku , , ,15 % wykonania planu 64,78% ,15 64,78%, 16,24% , 7 57,67 29,42%, 3 491,56 16,24% , 7 57,67 29,42%, 12, 9 337,5 77,81% , ,8 9,45%, ,75 12, 9 337,5 77,81% , ,8 9,45%, , , 29 74,15 33,99% , 1 956,62 63,61%, Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie, Strona 1

45 Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 3 czerwca 211 r. Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków PFGZGiK za 21 r. Dział - 71 Działalność usługowa Rozdział Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Przychody: 83 Usługi 92 Odsetki bankowe 97 Pozostałe dochody Plan 7 Wykonanie 77 53,24 % wykonania planu 11,7% ,42 68,1% 22,5 - Inne zwiększenia - Razem przychody: Stan środków obrotowych na początek Ogółem: ,16 18,91% , ,96 15,5% Plan 16 Wykonanie , % wykonania planu 98,2% Wydatki 296 Przelewy redystrybucyjne 41 Wynagr. osobowe 5,,% Składki ZUS ,72 22,89% Fundusz Pracy ,34 4,92% Wynagr. bezosobowe ,36 36,36% Zakup mat. i wypos ,67 23,62% ,8 47,15% 427 Usługi remontowe 43 Usługi pozostałe ,69 7,18% 47 Szkolenia pracowników ,2 15,57% 474 Zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero ,71 93,78% 475 Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji ,13 98,13% 611 wydatki inwest ,7 97,31% 612 Zakupy inwest ,8 Inne zmniejszenia 81,9% - Razem: Stan środków obrotowych na koniec Ogółem: ,12 66,58% , ,96 15,5% Strona 1

46 Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 3 czerwca 211 r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Radomsku Strona 1

47 Strona 2

48 Strona 3

49 Strona 4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR... ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2009 rok

SPRAWOZDANIE NR... ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2009 rok SPRAWOZDANIE NR... ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2009 rok Wysoka Rado, w 2009 roku podjęto 40 uchwał w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie (w złotych) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 2110 zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE

MATERIAŁY INFORMACYJNE MATERIAŁY INFORMACYJNE Na podstawie 4 ust. 3 Uchwały Nr XXXVIII/360/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego, z późn.

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Plan dochodów w wysokości 113.333.312,28 zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonany został w 54,8%, tj. w kwocie 62.114.039,63 złotych.

DOCHODY. Plan dochodów w wysokości 113.333.312,28 zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonany został w 54,8%, tj. w kwocie 62.114.039,63 złotych. DOCHODY Plan dochodów w wysokości 113.333.312,28 zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonany został w 54,8%, tj. w kwocie 62.114.039,63 złotych. Plan dochodów ogółem i jego realizacje według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia.

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. Projekt przygotowany przez Zarząd Powiatu Pabianickiego UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 UCHWAŁA NR 100 /2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR 294/110/12 ZARZĄDU POWIATU W KUTNIE z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia grudnia 2015 roku

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia grudnia 2015 roku Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Konina z dnia grudnia 2015 u PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2016 ROK w złotych Przewidywane wykonanie planu dochodów na 2015 w złotych Projekt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 1473 UCHWAŁA NR 718/249/14 ZARZĄDU POWIATU W KUTNIE z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Strona 14 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Według aktualnego stanu prawnego planowane w roku 2014 dochody pochodzą z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Strona 17 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2010 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 sierpnia 2015 r. Poz. 3320 UCHWAŁA NR 42/15 ZARZĄDU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pajęczańskiego

Bardziej szczegółowo

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane 3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK w złotych Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BIEŻĄCE 39 149 718 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/89/11 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 22 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XII/89/11 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 22 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XII/89/11 RADY POWIATU WIELICKIEGO z dnia 22 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 6, pkt 8 lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp...4. 2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5. Dochody...5. Wydatki...14. 3. Część druga realizacja budżetu...

1. Wstęp...4. 2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5. Dochody...5. Wydatki...14. 3. Część druga realizacja budżetu... SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ŻARSKIEGO ZA ROK 2005 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp...4 2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5 Dochody...5 Wydatki...14

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo