SPRAWOZDANIE NR... ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2009 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE NR... ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2009 rok"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE NR... ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2009 rok Wysoka Rado, w 2009 roku podjęto 40 uchwał w sprawie uchwalenia budżetu oraz jego zmian: 1)Uchwała nr XXVI/218/08 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2009 rok; 2)Uchwała nr 5/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok; 3)Uchwała nr XXVII/221/09 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2009 rok; 4)Uchwała nr 17/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie 5)Uchwała nr XXVIII/223/09 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2009 rok; 6)Uchwała nr 24/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok; 7)Uchwała nr 35/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie 8)Uchwała nr XXIX/236/09 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2009 rok; 9)Uchwała nr 46/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie 10)Uchwała nr XXX/238/09 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2009 rok; 11)Uchwała nr 50/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie 12)Uchwała nr 55/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie 13)Uchwała nr XXXII/254/09 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2009 rok; 14)Uchwała nr 58/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie 15)Uchwała nr 62/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie 16)Uchwała nr XXXIV/276/09 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2009 rok; 17)Uchwała nr 71/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie 18)Uchwała nr 74/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie 19)Uchwała nr XXXV/285/09 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2009 rok; 20)Uchwała nr 79/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie 21)Uchwała nr 81/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 1

2 22)Uchwała nr 84/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie 23)Uchwała nr 89/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie 24)Uchwała nr XXXVI/299/09 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2009 rok; 25)Uchwała nr 97/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie 26)Uchwała nr 102/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie 27)Uchwała nr 107/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie 28)Uchwała nr XXXVII/317/09 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2009 rok; 29)Uchwała nr 116/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie 30)Uchwała nr 123/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie 31)Uchwała nr XXXVIII/325/09 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2009 rok; 32)Uchwała nr 130/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie 33)Uchwała nr 137/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie 34)Uchwała nr 141/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie 35)Uchwała nr 144/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie 36)Uchwała nr 148/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie 37)Uchwała nr XXXIX/328/09 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2009 rok; 38)Uchwała nr 152/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie 39)Uchwała nr 154/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie 40)Uchwała nr 157/2009/III Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok. Dochody budżetu Powiatu zrealizowano z następujących źródeł: 1)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi; 2)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu bieżących i inwestycyjnych otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi; 3)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; 4)dotacje celowe otrzymane na realizację zadań w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; 5)środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowego urzędu pracy; 6)dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych; 7)udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu; 8)udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych; Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 2

3 9)subwencja ogólna składająca się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej; 10)dotacje rozwojowe przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi na finansowanie programów realizowanych w ramach środków funduszy europejskich; 11)środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych; 12)pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu; 13)środki otrzymane w ramach programu COMENIUS; 14)środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia oraz Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej ; 15)dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej; 16)tenuty za dzierżawę obwodów łowieckich wpłacane przez koła łowieckie z terenu powiatu; 17)dochody powiatu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami; 18)wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej; 19)pozostałe dochody pochodzące z: najmu i dzierżawy, darowizn, opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd nieruchomości powiatowych, sprzedaży składników majątkowych, odsetek bankowych od środków na rachunkach Powiatu, opłaty za wydawanie kart wędkarskich, kart parkingowych i za zajęcie pasa drogi. Ogółem zaplanowano dochody na kwotę zł, z czego wykonano kwotę ,91 zł, tj. 97,33 % planu. W ogólnej kwocie dochodów zaplanowano: dochody bieżące na kwotę zł wykonano ,44 zł oraz dochody majątkowe na kwotę zł wykonano ,47 zł. Poniżej została przedstawiona realizacja dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu. DZIAŁ 010 ROLNICTWO Rozdział Prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa Plan zł, wykonano dochód na kwotę ,67zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego. Rozdział Pozostała działalność Plan zł, wykonano dochód na kwotę ,51 zł, z czego: - środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ,74 zł; - środki pochodzące z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie opłat ,77 zł. DZIAŁ 600 TRANSPORT Rozdział Drogi powiatowe Plan zł, zrealizowano dochody na kwotę ,65 zł. Zrealizowane dochody pochodzą z pomocy finansowej przekazanej przez gminy na dofinansowanie realizacji remontów dróg powiatowych ( zł), opłat za zajęcie pasa drogi ( ,17 zł), odsetek za nieterminowe regulowanie płatności za zajęcie pasa drogi (4.371,42 zł), opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych i środków z zabezpieczenia należytego wykonania umowy (6.474,06 zł) oraz odsetek bankowych (2.269 zł). b) dochody majątkowe: Plan zł, zrealizowano dochody na kwotę ,60 zł. Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji rozwojowej przekazanej na realizację inwestycji drogowej w ramach RPO ( ,01 zł), pomocy finansowej przekazanej z gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych ( ,53 zł) oraz dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ( ,06 zł). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 3

4 Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan zł, zrealizowano dochody na kwotę ,50 zł Środki pochodzą z opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomości (2.174,81 zł), najmu (20.307,14 zł), opłat za media zużyte przez najemców ( zł), odsetek bankowych ( zł), zwrotu za najem garaży za 2008 rok oraz zwrotu przez szpital opłaconego podatku od nieruchomości (702,70 zł), dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego (95.499,86 zł), udziału powiatu we wpływach z dochodów z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami ( ,14 zł). b) dochody majątkowe: Plan 0 zł, zrealizowano nieplanowany dochód z tytułu sprzedaży mienia powiatowego na kwotę ,20 zł. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę zł z tytułu dotacji celowej Wojewody Łódzkiego. Rozdział Nadzór budowlany Plan zł, wykonano dochody na kwotę ,34 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone bieżące ( ,32 zł) przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego, odsetek bankowych od środków na rachunku Inspektoratu (1.022,78 zł), udziału powiatu we wpływach z dochodów z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych ustawami (170,24 zł). b) dochody majątkowe: Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę zł z tytułu dotacji celowej Wojewody Łódzkiego. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy wojewódzkie Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę ,50 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego. Rozdział Starostwa Powiatowe Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę ,58 zł. Środki pochodzą z opłat komunikacyjnych ( zł), różnych opłat (41.320,39 zł) np. wpłat za koszty upomnienia, sprzedaży kart wędkarskich, opłat za karty parkingowe; sprzedaży usług (8.228,57 zł) np. usług ksero, zwrotów za zużyte media przez najemców pomieszczeń w budynku Starostwa; pozostałych dochodów (42.913,01 zł) np. refundacji przez Urząd Pracy części kosztów organizacji prac interwencyjnych, wpłat na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego, wynagrodzenia z tytułu inkasa opłaty skarbowej, rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek bankowych ( ,61 zł). Rozdział Kwalifikacja wojskowa Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę ,51 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone i zadania realizowane na mocy porozumień, przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego na organizację i przeprowadzenie poboru do wojska. Rozdział Promocja jst Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę ,59 zł z tytułu wpłat na organizację Letniego Pikniku Wakacyjnego. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 4

5 Rozdział Komendy powiatowe PSP Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę ,39 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone bieżące ( ,29 zł) przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego, pomocy finansowej z gmin ( zł) oraz odsetek bankowych od środków na koncie Komendy (9.122,10 zł). b) dochody majątkowe: Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone inwestycyjne przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego. a) dochody majątkowe: Rozdział Zarządzanie kryzysowe Plan zł, wykonano dochód na kwotę ,050 zł z tytułu pomocy finansowej z gmin na utworzenie i wyposażenie magazynu kryzysowego. Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej Rozdział Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę ,58 zł. Środki pochodzą z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych ( zł) i od osób prawnych ( ,58 zł). Rozdział Dywidendy Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 440 zł z tytułu dywidendy w spółce Ekoregion. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej Plan zł, wykonano dochód na kwotę zł. Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę zł. Rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej Plan zł, wykonano dochód na kwotę zł. Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej Plan zł, wykonano dochód na kwotę zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe specjalne Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę zł z tytułu najmu pomieszczeń na zajęcia edukacyjne w SOS-W w Radomsku. Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 5

6 Rozdział Licea ogólnokształcące Plan zł, zrealizowano dochody na kwotę ,77 zł. Środki pochodzą z najmu pomieszczeń szkolnych (90.351,95 zł), opłat za wydane duplikaty świadectw (343 zł), odsetek bankowych (3.794,99 zł), odsetek bankowych od konta programu COMENIUS (306,03 zł) oraz transzy przekazanej na realizację programu COMENIUS (47.836,80 zł). Rozdział Szkoły zawodowe Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę ,07 zł. Środki pochodzą z różnych opłat ( zł) np. opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji; najmu pomieszczeń szkolnych i czynszu za dzierżawę gruntu ( ,24 zł), wpływów ze sprzedaży usług ( ,07 zł) np. media dla najemców pomieszczeń szkolnych, usługi świadczone przez warsztaty szkolne, odsetek bankowych (8.118,47 zł), odsetek bankowych od kont projektów współfinansowanych ze środków programu Leonardo da Vinci (5,70 zł), pozostałych dochodów (48.802,69 zł) np. zwrot VAT, rozliczeń z lat ubiegłych za media, środków przekazanych w ramach programu Leonardo da Vinci na pokrycie wydatków w ramach programu realizowanego w 2008 roku (508,60 zł). Rozdział Pozostała działalność Plan zł, wykonano dochód na kwotę ,05 zł z tytułu dotacji Wojewody Łódzkiego na prace komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli oraz przeprowadzenie egzaminów maturalnych poza obowiązkowym tygodniowym wymiarem godzin. b) dochody majątkowe: Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę ,35 zł z tytułu dotacji Wojewody Łódzkiego na zakup i montaż monitoringu wizyjnego. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Szpitale ogólne Plan zł, wykonano dochód na kwotę ,13 zł. Środki pochodzą z najmu pomieszczeń w budynku zaplecza budowanego szpitala (Centrum Dializ i Dozorbud DGP) ,01 zł, sprzedaży usług (zwroty za media na budowie szpitala) ,45 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie płatności 9.567,09 zł, odsetek bankowych od konta projektu zakup aparatury dla szpitala ( ,35 zł), pozostałych dochodów zwrot wydatku za 2008 rok (12.451,32 zł), dotacji PFRON na działalność bieżącą wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (32.727,91 zł). b) dochody majątkowe: Plan zł, wykonano dochody na kwotę ,82 zł. Środki pochodzą ze sprzedaży wiat oraz części wyposażenia pralni zaplecza szpitalnego (98.480,73 zł), dotacji rozwojowej na realizację projektu zakup aparatury dla szpitala ( ,69 zł), dotacji PFRON na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla wypożyczalni (19.178,40 zł), dotacji Wojewody Łódzkiego na realizację inwestycji budowa szpitala ( zł). Rozdział Zwalczanie narkomanii Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę zł z tytułu pomocy finansowej przekazanej przez Miasto Radomsko na realizację przez II LO w Radomsku zadania Wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla mieszkańców promujących życie bez narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę ,89 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone, przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i dzieci przebywające na utrzymaniu SOS-W w Radomsku ,30 zł oraz odsetek bankowych 926,59 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 6

7 Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 5.695,48 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach (3.979,60 zł), kosztów upomnienia (26,40 zł) oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (1.689,48 zł). Rozdział Domy pomocy społecznej Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę ,72 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania własne przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego zł, dochodów z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS ,97 zł, rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja wydatków za miesiąc grudzień 2008 roku przekazana przez Wojewódzki Urząd Pracy dla DPS w Radziechowicach za żołnierzy odbywających zastępczą służbę wojskową) 1.673,65 zł oraz odsetek bankowych 5.057,10 zł. Rozdział Rodziny zastępcze Plan zł, wykonano dochody na kwotę ,97 zł. Środki pochodzą z różnych opłat - koszty upomnienia 63,32 zł, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 1.739,92 zł, zwrotu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 7.571,52 zł, z tytułu dotacji przekazywanych przez inne powiaty w ramach podpisanych porozumień w związku z umieszczeniem dzieci z terenu innego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu ,21 zł. Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie Plan zł, wykonano dochód na kwotę ,86 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych (2.265,99 zł), odsetek bankowych od konta projektu w ramach środków UE (2.797,07 zł), pozostałych dochodów (17.020,39 zł) np. refundacje wynagrodzeń przez PUP i PFRON, dotacji rozwojowej na realizację projektu w ramach środków UE ( ,41 zł), dotacji celowej wojewody przekazanej na dofinansowanie działalności PCPR w Radomsku zł. Rozdział Pozostała działalność Plan zł, wykonano dochód na kwotę ,46 zł. Środki pochodzą z tytułu dotacji przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego (7.469,45 zł) oraz dotacji w ramach porozumienia z ministerstwem pracy (18.931,01 zł). Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności Plan zł, wykonano dochód na kwotę ,08 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone, przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego. Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę ,57 zł. Środki pochodzą z tytułu obsługi zadań PFRON (38.514,11 zł) oraz dotacji przekazanej przez PFRON na obsługę rozliczenia środków dla gmin (6.525,46 zł). b) dochody majątkowe: Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę zł z tytułu dotacji PFRON przekazanej celem transferu do gmin, które będą przeprowadzać likwidację barier architektonicznych np. budowa wind w ZOZ-ach, budowa podjazdów. Zadanie będzie realizowane w 2010 roku. Rozdział Powiatowe urzędy pracy Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 7

8 Plan zł, wykonano dochód na kwotę ,32 zł. Dochody pochodzą ze środków Funduszu Pracy przekazywanych na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP w Radomsku ( zł), odsetek bankowych (1.064,61 zł), odsetek bankowych od konta projektu współfinansowanego ze środków UE (571,58 zł), pozostałych dochodów (1.050,70 zł), środków dotacji rozwojowej otrzymanej na realizację programu Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia ( ,43 zł). Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Świetlice szkolne Plan zł, wykonano dochód na kwotę zł. Środki pochodzą z wpłat za wyżywienie dzieci przebywających w SOS-W w Radomsku ( zł) oraz rozliczeń z lat ubiegłych (128 zł). Rozdział Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę ,58 zł. Środki pochodzą z wpłat za wyżywienie dzieci przebywających w SOS-W ,16 zł, najmu pomieszczeń szkolnych 3.317,50 zł; odsetek bankowych 1.793,95 zł, darowizny z PZU w ramach środków prewencyjnych zł, pozostałych dochodów ,97 zł (np. wpłaty za żywienie za 2008 rok, wpłaty za dowóz dzieci za 2008 rok, wynajem samochodu na dowóz dzieci). Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Plan zł. Zrealizowano dochód na kwotę 1.309,42 zł z tytułu odsetek bankowych (309,42 zł) oraz darowizny (1.000 zł). Rozdział Bursy szkolne Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę ,63 zł. Środki pochodzą z najmu pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku ,38 zł, odsetek bankowych 945,16 zł, usług (wpływów za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków bursy oraz opłat eksploatacyjnych) ,09 zł oraz pozostałych dochodów (zwrot VAT) zł. Rozdział Szkolne schroniska młodzieżowe Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę ,62 zł. Środki pochodzą z najmu pomieszczeń na noclegi przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Ochrona gleby i wód podziemnych Plan zł, zrealizowano dochód na kwotę zł z tytułu dotacji przekazanej z WFOŚiGW w Łodzi na inwentaryzację mogilników. W Y D A T K I Ogółem zaplanowano wydatki na kwotę zł, z czego wykonano kwotę ,82 zł, tj. 93,20 % planu. W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano: wydatki bieżące na kwotę zł wykonano ,03 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę zł wykonano ,79 zł. Poniżej została przedstawiona realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu. Plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,67 zł: Dział 010 Rolnictwo Rozdział Prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 8

9 - pozostałe wydatki bieżące ,67 zł (wykonanie klasyfikacji gruntów i aktualizacji ewidencji gruntów). Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową zadanie polegające na regulacji stanu prawnego cieku podstawowego rzeki Czarna przesunięto do realizacji w 2010 roku. Plan zł, wydatkowano ,93 zł: Rozdział Pozostała działalność - pozostałe wydatki bieżące ,93 zł (wypłata ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych założonych w latach ,74 zł oraz czynsze dzierżawne kół łowieckich ,19 zł). Plan zł, wydatkowano ,54 zł: Dział 020 Leśnictwo Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną - pozostałe wydatki bieżące ,54 zł (środki wydatkowano na nadzór w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa ,32 zł, zakup oznaczników i świadectw legalizacji drewna zł). Dział 600 Transport Rozdział Drogi publiczne powiatowe Plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,76 zł. Środki przeznaczono na: - dotacje dla gmin na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych ,87 zł - pozostałe wydatki bieżące ,89 w tym: zakup odzieży roboczej, rękawic, łopat, paliwa i oleju do wykaszarek 5.591,60 zł zakup energii do sygnalizacji świetlnej 7.948,47 zł usługi remontowe ,32 zł (w tym remonty w formie nakładek i pobocza ,71 zł, remonty cząstkowe ,80 zł, oznakowanie pionowe i poziome ,65 zł, remonty i budowa chodników ,07 zł, konserwacje sygnalizacji świetlnej ,92 zł, czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej ,57 zł, remonty rowów i przepustów ,65 zł, inne ,95 zł) usługi pozostałe ,50 zł ( w tym: zobowiązania 2008 r ,24 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych nie przejętych przez gminy ,15 zł, wycinka i pielęgnacja drzew w pasie drogowym zł, inne 9.659,11 zł) różne opłaty i składki zł (składka ubezpieczeniowa za ubezpieczenie OC dróg powiatowych) Plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,26 zł, w tym: - przebudowa drogi nr 3934E Radomsko-Krzętów (wykonano projekt, roboty w II półroczu) zł przebudowa ciągu dróg 3922Ei 3923E Kletnia-Kodrąb odc. Kobiele Wlk. do gr. gminy Żytno (zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych) ,62 zł przebudowa drogi 3947E Radomsko-Sulmierzyce odc. granice gmin Dobryszyce/Lgota Wlk. (zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych) ,51 zł przebudowa mostu w m. Szreniawa zł (wykonano dokumentację) przebudowa ciągu dróg 3922E i 3923E Kletnia-Żytno (RPO) ,34 zł przebudowa drogi 3916E Chełmo-Niwa Goszczowska ,63 zł przebudowa mostu na rz. Radomce zł (wykonano dokumentację) przebudowa drogi 3915E Kamieńsk-Gorzędów ,79 zł przebudowa drogi 3948E ul. Jagiellońska w Radomsku zł (wykonano dokumentację) przebudowa drogi 3509E Kietlin-Dobryszyce zł (wykonano dokumentację) przebudowa drogi 3930E ul. Sanicka w Radomsku ,61 zł Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 9

10 przebudowa drogi nr 3934E Radomsko-Krzętów zł (wykonano projekt) przebudowa drogi 3928E ul. Sucharskiego w Radomsku ,76 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan zł, wydatkowano ,61 zł. Środki przeznaczono na: - wynagrodzenia i pochodne zł (w ramach umowy-zlecenie wykonano mapy do wydzielenia dróg publicznych, wycenę nieruchomości, wykonanie pomiarów geodezyjnych w celu wydzielenia działek przyzagrodowych, wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości); - pozostałe wydatki bieżące ,61 zł w tym: usługi pozostałe ,61 zł (ogłoszenia sądowe, wpisy do KW, pokrycie kosztów prowadzenia części wspólnych budynków w których znajdują się lokale będące własnością powiatu, operaty szacunkowe nieruchomości, prace geodezyjne w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa) różne opłaty i składki zł (ubezpieczenie mienia powiatowego) podatek od nieruchomości zł podatek rolny 173 zł odszkodowania na rzecz osób fizycznych zł (odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę powiatową ul. Piłsudskiego). Plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,93 zł (zakup klimatyzatorów do budynku starostwa ,66 zł, termomodernizacja budynku ZSE w Radomsku ,27 zł, opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla termomodernizacji ZSP w Przedborzu i I LO w Radomsku zł). Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne Plan zł, wydatkowano kwotę zł. Środki przeznaczono na: - pozostałe wydatki bieżące zł (wykonanie mapy numerycznej oraz konwersji EWOPIS). Rozdział Nadzór budowlany Plan zł, wydatkowano kwotę ,32 zł. Środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomsku: - wynagrodzenia i pochodne ,41 zł - pozostałe wydatki bieżące ,91 zł w tym: odpis FŚS zł świadczenia BHP 1.360,86 zł wydatki rzeczowe ,05 zł (materiały biurowe i wyposażenie, energia elektryczna, cieplna i woda, usługi pocztowe i telefoniczne, zakup papieru, tuszy i tonerów, zakup i aktualizacja programów komputerowych, naprawa samochodu służbowego, konserwacja sprzętu biurowego). Plan zł, wydatkowano zł. Środki przeznaczono na zakup zestawu komputerowego i laptopa na potrzeby PINB w Radomsku. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy wojewódzkie Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 10

11 Plan zł, wydatkowano kwotę ,50 zł. Środki przeznaczono na bieżącą działalność związaną z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym: - wynagrodzenia i pochodne ,60 zł - pozostałe wydatki bieżące 237,90 zł. Rozdział Rady powiatów Plan zł, wydatkowano ,37 zł na wydatki związane z utrzymaniem Rady Powiatu: - pozostałe wydatki bieżące ,37 zł w tym: wypłaty diet dla Radnych ( ,30 zł), wydatki bieżące związane z organizacją sesji Rady Powiatu i posiedzeń Komisji Rady Powiatu ,07 zł (usługi pocztowe, zakup art. spożywczych na posiedzenia, zakup art. biurowych na organizację sesji Rady) Plan zł, wydatkowano zł na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Biura Rady. Rozdział Starostwa powiatowe Plan zł, wydatkowano ,59 zł. Środki przeznaczono na: - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa ,23 zł - pozostałe wydatki bieżące ,36 zł w tym: odpis na FŚS ,76 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.468,80 zł (świadczenia rzeczowe z zakresu bhp - obuwie i odzież ochronna, zakup wody mineralnej, refundacja kosztów okularów korygujących) zakup materiałów i wyposażenia ,51 zł (np. wyposażenie pomieszczeń biurowych (30.906,24 zł), środki czystości i art. spożywcze, paliwo, artykuły papiernicze) energia elektryczna, cieplna, woda i ścieki ,82 zł naprawa samochodów służbowych, konserwacja sprzętu 7.832,64 zł remont parkingu przy budynku starostwa ,54 zł usługi pozostałe ,42 zł (np. zakup tablic i druków komunikacyjnych ,68 zł; prowizja za prowadzenie rachunku bankowego oraz udzielenie kredytu ,02 zł, ogłoszenia prasowe o lokalizacji inwestycji celu publicznego 6.129,28 zł; usługi pocztowe ,65 zł; wykonanie sieci logiczno-elektrycznej w budynku starostwa zł; obsługa i publikacja modułów internetowych zł, usługi komunalne i wydatki gospodarcze ,04 zł; obsługa prawna zł; inne ,75 zł) usługi internetowe, telefoniczne stacjonarne i komórkowe ,53 zł delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 9.105,19 zł ubezpieczenie samochodów służbowych oraz składka do Związku Powiatów Polskich ,60 zł szkolenia pracowników ,94 zł zakup papieru i tonerów do drukarek ,50 zł akcesoria komputerowe, programy, licencje, zestawy do podpisów elektronicznych, tusze i tonery ,33 zł podatek VAT ,28 zł pozostałe 9.198,50 zł. Plan zł, wydatkowano ,02 zł. Środki przeznaczono na zakup schodołazu (14.400,41 zł), rozbudowa parkingu przy budynku starostwa (25.652,31 zł) oraz zakup sprzętu komputerowego na potrzeby starostwa (10.304,30 zł). Rozdział Kwalifikacja wojskowa Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 11

12 Plan zł, wydatkowano ,51 zł. Środki przeznaczono na wydatki związane z przeprowadzeniem poboru do wojska w tym: - wynagrodzenia i pochodne dla członków komisji poborowej ,34 zł - pozostałe wydatki bieżące ,17 zł (zakup wyposażenia do pomieszczeń komisji poborowej oraz art. biurowych na potrzeby komisji, badania lekarskie poborowych). Plan zł, wydatkowano ,27 zł: - wynagrodzenia i pochodne zł - pozostałe wydatki bieżące ,27 zł. Rozdział Promocja jst Środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z promocją powiatu np. organizację Spartakiady Samorządowców, wykonanie materiałów promocyjnych, nagrody w konkursach, organizację Festynu Powiatowego oraz obchodów 10-lecia powiatu). Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne Rozdział Komendy powiatowe Policji Plan zł, wydatkowano zł. Środki przeznaczono na dotację dla policji na organizację dodatkowych patroli ( zł) oraz zakup materiałów biurowych i paliwa dla KP Policji w Radomsku (5.000 zł). Rozdział Komendy powiatowe PSP Plan zł, wydatkowano kwotę ,29 zł. Środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Powiatowej PSP w Radomsku: - wynagrodzenia i pochodne ,12 w tym: wynagrodzenia i pochodne funkcjonariuszy ,06 zł wynagrodzenia i pochodne pracowników cywilnych ,06 zł - pozostałe wydatki bieżące ,17 zł w tym: odpis FŚS 3.166,79 zł wydatki rzeczowe ,38 zł (materiały biurowe i wyposażenie, żywność, energia elektryczna, cieplna i woda, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zakup systemu operacyjnego do komputera, konserwacja sprzętu i budynku, zakup paliwa, odzieży ochronnej, sprzętu łączności, sprzętu kwaterunkowego, szkolenia, usługi zdrowotne) Plan zł, wydatkowano zł. Środki przeznaczono na rozbudowę strażnicy ( zł), zakup serwera komputerowego (6.335 zł) oraz zakup drabiny (665 zł). Plan zł, wydatkowano kwotę 7.992,06 zł: Rozdział Zarządzanie kryzysowe - pozostałe wydatki bieżące 7.992,06 zł (środki przeznaczono na zakup butów gumowych, zakup CB-radio i radiotelefonów i zakup znaków Konwencji Haskiej ). Plan zł, wydatkowano kwotę ,50 zł na utworzenie i wyposażenie powiatowego-międzygminnego magazynu zarządzania kryzysowego. Dział 757 Obsługa długu publicznego Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 12

13 Plan zł, wydatkowano ,52 zł: Rozdział Obsługa kredytów i pożyczek - wydatki na obsługę długu jst ,52 zł (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek). Rozdział Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji W rozdziale tym zaplanowano kwotę zł w związku z poręczeniami udzielonymi w 2005 roku dla SP ZOZ w Radomsku i w 2007 roku dla Szpitala Powiatowego w Radomsku. Ponieważ jednostki te dokonują terminowej spłaty rat nie zaszła konieczność zrealizowania wydatku z tego tytułu ze środków budżetu powiatu. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe specjalne Plan zł, wydatkowano ,90 zł. Środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku: - wynagrodzenia i pochodne ,90 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ,90 zł wynagrodzenia realizowane w ramach umów-zlecenie zł (udrożnienie przewodów wentylacyjnych) - pozostałe wydatki bieżące zł w tym: odpis FŚS zł świadczenia BHP zł wydatki rzeczowe związane z bieżącą pracą placówki zł, w tym remonty bieżące ,30 zł. Rozdział Gimnazja specjalne Plan zł, wykonano wydatki na kwotę ,22 zł. Środki przeznaczono na wydatki bieżące gimnazjum specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku: - wynagrodzenia i pochodne ,44 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ,16 zł wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenie 1.185,28 zł (administrowanie programem księgowym, kadrowym i płacowym) - pozostałe wydatki bieżące ,78 zł w tym: odpis FŚS zł świadczenia BHP 980 zł odprawy emerytalne zł wydatki rzeczowe związane z bieżącą pracą placówki ,78 zł, w tym remonty bieżące 5.780,40 zł. Rozdział Licea ogólnokształcące Plan zł, wydatkowano ,55 zł. Środki przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem podległych liceów ogólnokształcących (I LO w Radomsku, II LO w Radomsku, ZSP nr 1 w Radomsku, ZSP w Przedborzu) oraz dotacje dla szkół niepublicznych: - dotacje dla szkół niepublicznych ,35 zł - wynagrodzenia i pochodne ,57 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ,57 zł Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 13

14 wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenie zł (obsługa i konserwacja sieci informatycznej szkoły, wycinka drzew, wykonanie dokumentacji dla adaptacji pomieszczeń szkolnych) - pozostałe wydatki bieżące ,63 zł w tym: odpis FŚS zł dodatki wiejskie i mieszkaniowe ,60 zł świadczenia BHP ,94 zł odprawa emerytalna zł wydatki rzeczowe związane z bieżącą pracą placówek ,14 zł, w tym remonty bieżące ,71 zł wydatki rzeczowe związane z realizowanym przez I LO w Radomsku programem COMENIUS 3.475,95 zł. Rozdział Licea profilowane Plan zł, wydatkowano ,88 zł. Środki przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem podległych liceów profilowanych (ZSDiOŚ w Radomsku, ZSE-E w Radomsku, ZSP w Przedborzu, ZSE w Radomsku): - wynagrodzenia i pochodne ,05 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ,05 zł - pozostałe wydatki bieżące ,83 zł w tym: odpis FŚS zł dodatki wiejskie i mieszkaniowe 9.299,67 zł świadczenia BHP 604,20 zł wydatki rzeczowe związane z bieżącą pracą placówek ,96 zł, w tym remonty bieżące ,90 zł. Rozdział Szkoły zawodowe Plan zł, wydatkowano ,67 zł. Środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem podległych szkół zawodowych (ZSP nr 1 w Radomsku, ZSDiOŚ w Radomsku, ZSE-E w Radomsku, ZSE w Radomsku, ZSA w Strzałkowie, ZSP w Przedborzu) oraz dotacje dla szkół niepublicznych: - dotacje dla szkół niepublicznych ,13 zł - wynagrodzenia i pochodne ,38 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ,38 zł wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenie zł (przegląd budynku, sporządzenie planu ewakuacji, malowanie pomieszczeń) - pozostałe wydatki bieżące ,16 zł w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe ,63 zł świadczenia BHP ,72 zł odprawa emerytalna zł odpis FŚS ,98 zł wydatki rzeczowe związane z bieżącą pracą placówek ,83 zł, w tym remonty bieżące ,77 zł Plan zł, wydatkowano zł na modernizację kotłowni c.o. w ZSA w Strzałkowie. Rozdział Szkoły zawodowe specjalne Plan zł, wydatkowano kwotę ,45 zł. Środki przeznaczono na działalność szkoły zawodowej specjalnej w SOS-W w Radomsku: - wynagrodzenia i pochodne ,69 zł Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 14

15 - pozostałe wydatki bieżące ,76 zł w tym: odpis FŚS zł świadczenia BHP zł wydatki rzeczowe ,76 zł, w tym remonty bieżące zł. Rozdział Centra kształcenia praktycznego Plan zł, wydatkowano kwotę ,99 zł. Środki przeznaczono na działalność bieżącą ZSDiOŚ w Radomsku i ZSE-E w Radomsku: - wynagrodzenia i pochodne ,07 zł wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ,07 zł wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenia zł (okresowy przegląd budynku szkoły) - pozostałe wydatki bieżące ,92 zł w tym: wydatki rzeczowe ,92 zł, w tym remonty bieżące ,39 zł. Plan zł, wydatkowano kwotę zł na zakup samochodu na potrzeby ZSDiOŚ w Radomsku. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Plan zł, wydatkowano ,48 zł. Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (szkolenie dyrektorów w zakresie funduszu socjalnego, w zakresie zmian w prawie oświatowym, w zakresie wydatków strukturalnych, w zakresie arkuszy organizacyjnych, w zakresie wynagradzania pracowników samorządowych, w zakresie Karty Nauczyciela, w zakresie nadzoru pedagogicznego, kurs kwalifikacyjny dla dyrektora Poradni, szkolenia rad pedagogicznych, dofinansowanie do studiów dla nauczycieli oraz pracę metodyka w ZSE w Radomsku: - wynagrodzenia i pochodne ,04 zł - pozostałe wydatki bieżące ,44 zł w tym: odpis FŚS zł wydatki rzeczowe ,44 zł. Rozdział Pozostała działalność Plan zł, wydatkowano ,14 zł. Środki przeznaczono na: - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne w zakresie opracowania ekspozycji Powiat Radomszczański w fotografii, edukacji artystycznej i udzielania pierwszej pomocy zł - wynagrodzenia i pochodne ,37 zł wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ,43 zł (wynagrodzenie za przeprowadzenie matur ustnych poza tygodniowym wymiarem czasu pracy, nagrody na Dzień Edukacji) wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenie ,94 zł (realizacja zadania służby bhp w podległych szkołach, przygotowanie wokalnej części artystycznej na Dzień Edukacji, prace komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli) - pozostałe wydatki bieżące ,77 zł w tym: świadczenia zdrowotne dla nauczycieli zł wydatki rzeczowe ,77 zł (zakup art. spożywczych na organizowane szkolenia, szkolenie pracowników administracji podległych szkół w zakresie wydatków strukturalnych, obsługa delegacji zagranicznej w ramach wymiany młodzieży, nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów, prenumeraty czasopism oświatowych, użytkowanie systemu Optivum i VULCAN). Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 15

16 Plan zł, wydatkowano ,90 zł na zakup i instalację zestawów monitoringu wizyjnego w ZSE w Radomsku. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Szpitale ogólne Plan zł, wydatkowano ,13 zł. Środki wykorzystano na: - zwrot dotacji niewykorzystanej na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 5.140,37 zł - wynagrodzenia i pochodne ,90 zł w tym: wydatki osobowe związane z funkcjonowaniem wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego ,90 zł - pozostałe wydatki bieżące ,86 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 6.505,32 zł (koszty eksploatacji samochodu dla wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego) zakup wody, energii elektrycznej i cieplnej ,23 zł (na obiektach budowanego szpitala ,23 zł, wypożyczalnia zł) usługi remontowe zł (konserwacja stacji TRAFO na zapleczu szpitala oraz wydatki związane z remontem kuchni na zapleczu szpitala pod wynajem firmie DGP) usługi pozostałe ,68 zł (opłata za dozór zaplecza, dozór techniczny urządzeń kotłowni, przegląd budynku zaplecza ,06 zł, usługi pocztowe dla wypożyczalni zł) usługi telefoniczne dla wypożyczalni 800 zł różne opłaty i składki zł - ubezpieczenie samochodu zakupionego dla wypożyczalni (3.095 zł) i wyposażenia zakupionego dla nowego szpitala (120 zł) zwrot odsetek od niewykorzystanej dotacji na wypożyczalnię 371,63 zł. Plan zł, wykonano ,72 zł. Środki przeznaczono na: - realizację zadania Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku zł - zakup części sprzętu w ramach RPO dla wyposażenia nowego szpitala ,72 zł - zakup sprzętu do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego zł - dotacja na zakup ambulansów dla Szpitala Powiatowego w Radomsku ZŁ. Rozdział Zwalczanie narkomanii Plan zł, wydatkowano kwotę zł na realizację przez II LO w Radomsku programu Wspieranie dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla mieszkańców promujących życie bez narkotyków i innych substancji psychoaktywnych sfinansowanego ze środków otrzymanych z Miasta Radomsko: - wynagrodzenia i pochodne zł - pozostałe wydatki bieżące zł. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia Plan zł, wydatkowano ,30 zł. Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku oraz za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku. - pozostałe wydatki bieżące ,30 zł. Plan zł, wydatkowano 9.006,43 zł: Rozdział Pozostała działalność Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 16

17 - wynagrodzenia i pochodne zł (umowa zlecenie z lekarzem onkologiem) - pozostałe wydatki bieżące 2.406,43 zł (organizacja Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, zakup terakoty dla Centrum Monar/Markot w Klizinie, dofinansowanie organizacji dnia pracownika socjalnego). Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze Plan zł, wydatkowano ,53 zł. Środki przeznaczono na: - dotacje dla powiatów, na terenie których działają placówki opiekuńcze, w których umieszczono dzieci z terenu naszego powiatu ,41 zł - pozostałe wydatki bieżące ,12 zł (wypłata pomocy pieniężnej dla wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych kontynuujących naukę, usamodzielnienia oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej). Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków UE Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej : - pozostałe wydatki bieżące zł. Rozdział Domy pomocy społecznej Plan zł, wydatkowano ,90 zł. Środki przeznaczono na działalność podległych domów pomocy społecznej w Radomsku i Radziechowicach: - wynagrodzenia i pochodne ,85 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ,85 zł wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenia zł (prace magazynowe, usługi komputerowe, usługi psychologiczne) - pozostałe wydatki bieżące ,05 zł w tym: odpis FŚS zł świadczenia BHP zł pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem podległych domów ,05 zł, w tym wydatki remontowe związane z dostosowaniem budynku DPS w Radziechowicach do obowiązujących standardów zł. Plan zł, wydatkowano zł. Środki przeznaczono na zakup 2 podnośników transportowo-kąpielowych dla DPS w Radziechowicach. Rozdział Rodziny zastępcze Plan zł, wydatkowano ,51 zł. Środki przeznaczono na: - dotacje dla powiatów na terenie których działają rodziny zastępcze, w których umieszczono dzieci z terenu naszego powiatu ,60 zł - wynagrodzenia i pochodne ,73 zł (prowadzenie pogotowia rodzinnego i rodzin zawodowych wielodzietnych) - pozostałe wydatki bieżące ,18 zł (świadczenia dla rodzin zastępczych ,03 zł, dla osób kontynuujących naukę ,17 zł, usamodzielnienia zł, pogotowia rodzinne ,60 zł, zasiłki na zagospodarowanie zł, jednorazowe świadczenia pieniężne zł, rodziny zawodowe wielodzietne ,38 zł). Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków UE Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej : - pozostałe wydatki bieżące zł. Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 17

18 Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie Plan zł, wydatkowano ,19 zł. Środki przeznaczono na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku: - wynagrodzenia i pochodne ,60 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ,60 zł wynagrodzenia w ramach umów-zlecenie zł (przewóz dziecka-położna, szkolenie PRIDE) - pozostałe wydatki bieżące ,18 zł w tym: odpis FŚS ,61 zł świadczenia BHP 2.495,96 zł wydatki rzeczowe ,61 zł. Ponadto w ramach rozdziału realizowano wydatki związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków UE Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej PCPR w Radomsku: - wynagrodzenia i pochodne ,47 zł - pozostałe wydatki bieżące ,94 zł. Plan zł, wydatkowano zł na zakup kserokopiarki. Plan zł, wydatkowano zł: - wynagrodzenia i pochodne zł - odpis FŚS zł Rozdział Ośrodki interwencji kryzysowej - pozostałe wydatki bieżące zł (obsługa prawna w zakresie prawa rodzinnego i seminarium dot. przemocy). Plan zł, wydatkowano ,46 zł na: Rozdział Pozostała działalność - dotacje zł (dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne w zakresie prowadzenia ośrodka dla ofiar przemocy oraz ośrodka interwencji kryzysowej) - wynagrodzenia i pochodne ,71 zł - pozostałe wydatki bieżące 4.967,75 zł. Plan zł, wydatkowano ,72 zł: Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacja ,72 zł na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Rozdział Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności Plan zł, wydatkowano ,08 zł. Środki przeznaczono na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Radomsku: - wynagrodzenia i pochodne ,41 zł w tym: Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 18

19 wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne ,41 zł umowy zlecenia dla lekarzy orzeczników i doradcy zawodowego zł - pozostałe wydatki bieżące ,67 zł w tym: odpis FŚS zł świadczenia z zakresu BHP 168,30 zł wydatki rzeczowe ,37 zł. Plan zł, wydatkowano ,65 zł: Rozdział PFRON - dotacje ,60 zł (zwrot niewykorzystanych środków dotacji PFRON za 2008 rok) - wynagrodzenia i pochodne zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne zł wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenia zł (obsługa PFRON, rzeczoznawca likwidacja barier architektonicznych) - pozostałe wydatki bieżące 1.188,05 zł. Plan zł, wydatkowano ,26 zł. Środki przeznaczono na: - dotację dla Gminy Wielgomłyny na zakup, dostawę i montaż windy do transportu osób niepełnosprawnych w SPZOZ ,46 zł - zakup zestawu komputerowego dla potrzeb starostwa 3.281,80 zł. W planie roku 2009 ujęte były środki dotacji otrzymanych z PFRON na realizację zadań związanych z likwidacją barier architektonicznych w SPZOZ-ach i szkole. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami nastąpi w roku Rozdział Powiatowe urzędy pracy Plan zł, wydatkowano ,72 zł. Środki przeznaczono na: 1)działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku: - wynagrodzenia i pochodne ,12 zł - pozostałe wydatki bieżące ,28 zł w tym: odpis FŚS ,50 zł świadczenia BHP 4.318,59 zł pozostałe wydatki rzeczowe ,19 zł 2)wydatki w ramach realizacji programu współfinansowanego ze środków UE Profesjonalista w publicznych służbach zatrudnienia : - wynagrodzenia i pochodne ,85 zł - pozostałe wydatki bieżące ,47 zł szkolenia ,80 zł delegacje 1.300,67 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Świetlice szkolne Plan zł, wykonano wydatki na kwotę zł. Środki przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w podległych placówkach oświatowych: Id: LYQVT-UWVKI-FRXSL-FVZGS-KKSFM. Podpisany Strona 19

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 -

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XV\114\2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 grudnia 2011 roku Dochody budżetu powiatu kozienickiego na rok 2012 Planowane dochody na 2012 rok w zł. Dział Rozdz. Treść Ogółem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE

MATERIAŁY INFORMACYJNE MATERIAŁY INFORMACYJNE Na podstawie 4 ust. 3 Uchwały Nr XXXVIII/360/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego, z późn.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Plan dochodów w wysokości 113.333.312,28 zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonany został w 54,8%, tj. w kwocie 62.114.039,63 złotych.

DOCHODY. Plan dochodów w wysokości 113.333.312,28 zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonany został w 54,8%, tj. w kwocie 62.114.039,63 złotych. DOCHODY Plan dochodów w wysokości 113.333.312,28 zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonany został w 54,8%, tj. w kwocie 62.114.039,63 złotych. Plan dochodów ogółem i jego realizacje według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 17 OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2011 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 1473 UCHWAŁA NR 718/249/14 ZARZĄDU POWIATU W KUTNIE z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Strona 17 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2010 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011

UCHWAŁA NR 100 /2012. z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 UCHWAŁA NR 100 /2012 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za rok 2011 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 oraz

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Strona 14 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Według aktualnego stanu prawnego planowane w roku 2014 dochody pochodzą z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Załącznik Nr 1.3 POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA 4 700 000,00 6 200 000,00 1 915 109,20 30,89

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie (w złotych) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 2110 zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp...4. 2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5. Dochody...5. Wydatki...14. 3. Część druga realizacja budżetu...

1. Wstęp...4. 2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5. Dochody...5. Wydatki...14. 3. Część druga realizacja budżetu... SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ŻARSKIEGO ZA ROK 2005 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp...4 2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5 Dochody...5 Wydatki...14

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r. UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2011 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Choszcznie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Choszcznie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za 2014 r. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Choszcznie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za 2014 r. Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie Uchwały Rady Powiatu XXVII/232/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 3 czerwca 211 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 21 rok Wysoka Rado, w 21 roku podjęto 4 uchwał w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia Powiatu

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/205/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 23 sierpnia 2016r.

Uchwała Nr 50/205/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 23 sierpnia 2016r. Uchwała Nr 50/205/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego pierwsze półrocze 2016 roku. za Na podstawie art. 266

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 UCHWAŁA Nr 537/2013 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK w złotych Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BIEŻĄCE 39 149 718 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Choszcznie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Choszcznie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego 2012 r. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Choszcznie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego 2012 r. Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie Uchwały Rady Powiatu XI/80/2011z dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/142/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXI/142/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XXI/142/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 -

Dochody budżetu powiatu na rok O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - Dochody budżetu powiatu na rok 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/30/2007 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 24 stycznia 2007 roku Dział Rozdz. Ogółem dotacje na zadania zlecone (z i 6410) dotacje na

Bardziej szczegółowo