PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego za I półrocze 2015 Dział Rozdział Treść PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015 Plan na Plan na Wykonanie na WYDATKI BIEŻĄCE W TYM: ,1 48,8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0 0, Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,0 0,0 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,0 0,0 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 0,0 020 LEŚNICTWO ,0 21, Gospodarka leśna ,0 50,0 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 50, Nadzór nad gospodarką leśną ,0 8,8 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,0 8,8 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 8,8 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,3 40, Drogi publiczne powiatowe ,3 40,9 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,1 40,9 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 49,3 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,2 37,7 2) dotacje na zadnia bieżące, w tym: ,0 36, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 36,8 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 52,3 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,0 59, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,0 59,6 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,0 59,6 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 53,6 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,5 60,9 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,5 22, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,1 7,1 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,1 7,0 % (5:4) % (6:5) Strona 1

2 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,9 7,0 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 34, Nadzór budowlany ,0 50,7 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,0 50,7 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 51,4 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 46,1 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 0,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,4 48, Urzędy wojewódzkie ,0 53,5 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,0 53,5 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 53, Rady powiatów ,0 37,9 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,0 33,7 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 33,7 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 38, Starostwa powiatowe ,4 49,7 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,4 49,8 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,8 50,7 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,3 47,0 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 16, Kwalifikacja wojskowa ,6 100,0 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,7 100,0 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,2 100,0 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,3 100,0 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,0 28,1 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,0 28,5 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 79,1 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,2 26,9 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 0, Pozostała działalność ,8 17,4 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,8 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,8 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ,0 15,7 752 OBRONA NARODOWA ,0 0, Pozostałe wydatki obronne ,0 0,0 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,0 0,0 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 0,0 Strona 2

3 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,2 54, Komendy powiatowe Policji ,6 1) dotacje na zadania bieżące, w tym: , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,2 54,9 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,2 54,6 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 52,2 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,3 71,1 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 62, Pozostała działalność ,0 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,0 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,0 39, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,0 39,1 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ,0 39,1 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,5 0, Rezerwy ogólne i celowe ,5 0,0 wydatki bieżące, w tym: ,5 0,0 rezerwa ogólna ,9 0,0 rezerwa celowa na Oświatę i wychowanie ,7 0,0 rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego ,0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,9 52, Szkoły podstawowe specjalne ,2 49,1 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,4 52,3 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,2 52,4 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,1 51,3 2) dotacje na zadnia bieżące, w tym: ,0 44, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,0 44,1 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 33, Gimnazja ,5 49,4 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,5 49,4 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 53,1 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 30, Gimnazja specjalne ,3 52,7 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,4 45,2 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,5 44,2 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 51,7 2) dotacje na zadnia bieżące, w tym: ,0 84, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 48,4 Strona 3

4 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,0 84,7 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 31, Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół ,0 51,0 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,0 50,9 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 52,5 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,8 39,6 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 57, Licea ogólnokształcące ,0 50,4 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,7 53,8 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 53,9 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 53,6 2) dotacje na zadnia bieżące, w tym: ,0 33, Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) ,0 24, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,0 37, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,0 29,7 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 24, Szkoły zawodowe ,5 57,0 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,4 57,1 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,6 56,8 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,7 58,2 2) dotacje na zadnia bieżące, w tym: ,0 48, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 48,4 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 19,7 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ,4 64, Szkoły zawodowe specjalne ,0 41,7 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,2 61,3 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,6 68,9 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,5 19,2 2) dotacje na zadnia bieżące, w tym: ,0 28, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,6 20, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,0 41, Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,8 56,2 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,0 58,5 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,2 60,1 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,4 54,8 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 0,0 Strona 4

5 80144 Inne formy kształcenia osobno nie wymienione ,0 38,9 1) dotacje na zadnia bieżące, w tym: ,0 38, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,0 38, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,0 32,9 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,0 25,7 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 0,0 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 26,5 2) dotacje na zadnia bieżące, w tym: ,0 50, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 50, Realiacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołych artystycznych ,9 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,9 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,8 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Pozostała działalność ,8 73,1 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,8 73,1 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 0,0 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,9 74,6 851 OCHRONA ZDROWIA ,0 32, Zwalczanie narkomanii ,0 33,7 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,0 33,7 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 33, Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,0 32,2 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,0 32,2 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 32, Pozostała działalność ,0 36,9 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,0 36,9 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 0,0 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 41,2 852 POMOC SPOŁECZNA ,2 45, Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,0 41,4 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,0 45,5 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 50,4 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 34,4 2) dotacje na zadnia bieżące, w tym: ,0 31, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 31,4 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 40,2 Strona 5

6 85202 Domy pomocy społecznej ,5 49,6 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,1 49,8 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,1 50,7 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,8 47,5 2) dotacje na zadnia bieżące, w tym: ,4 49, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,4 49,5 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 8, Rodziny zastępcze ,8 43,4 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,9 46,6 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,4 45,1 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,2 73,8 2) dotacje na zadnia bieżące, w tym: ,0 43, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 43,3 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,5 42, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,9 42,3 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,9 42,3 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,9 45,0 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 31, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,0 51,0 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,0 51,1 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,8 49,5 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,3 58,3 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 11, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,0 0,0 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,0 0,0 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 0, Pozostała działalność ,0 75,0 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,0 75,0 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 75,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,4 51, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,7 46,2 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,0 28,7 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 28,7 2) dotacje na zadnia bieżące, w tym: ,7 48, Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,7 48, Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności ,0 51,8 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,0 51,8 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 49,9 Strona 6

7 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 57, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,0 9,7 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,0 9,7 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 0,0 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 25, Powiatowe urzędy pracy ,0 52,0 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,9 52,0 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,7 51,0 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,8 58,4 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 73,6 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , Pozostała działalność ,0 1) dotacje na zadnia bieżące, w tym: , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienaleznie, lub w nadmiernej wysokości ,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,2 53, Świetlice szkolne ,0 55,3 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,0 55,3 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 55,9 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 48, Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ,0 44,0 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,0 44,0 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 42,4 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 55, Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,8 57,5 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,8 57,6 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,5 56,7 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,5 65,3 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 0, Placówki wychowania pozaszkolnego ,0 56,9 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,0 57,0 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,2 59,1 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,8 45,4 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 0, Internaty i bursy szkolne ,0 50,5 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,0 50,5 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 54,6 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 44,9 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,0 0,0 Strona 7

8 85415 Pomoc materialna dla uczniów ,4 11,3 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,0 41,6 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 41,6 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,4 9, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,1 59,1 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,7 63,2 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,7 63,2 2) dotacje na zadnia bieżące, w tym: ,0 50, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 50, Pozostała działalność ,9 21,3 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,9 21,3 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,9 21,3 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,7 15, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,0 17,3 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,0 17,3 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 17, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,0 0,0 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,0 0,0 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 0,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,3 54, Biblioteki ,0 100,0 1) dotacje na zadnia bieżące, w tym: ,0 100, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,0 0,0 1) dotacje na zadnia bieżące, w tym: ,0 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,0 0,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,0 66, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,0 66,8 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,0 66,8 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,0 54,2 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,0 69,4 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: ,3 38,9 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,1 48, Drogi publiczne powiatowe ,0 48,5 1) wydatki inwestycyjne, w tym: ,7 48,5 a) Wydatki inwestycjne jednostek budżetowych ,6 0,9 Strona 8

9 b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym: ,0 100, Wydatki inwestycjne jednostek budżetowych ,0 100, Wydatki inwestycjne jednostek budżetowych ,0 100,0 2) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: ,3 0,4 a) Wydatki na zakupy inwestycjne jednostek budżetowych ,3 0, Drogi publiczne gminne ,0 0,0 1) dotacja na zadania majątkowe, w tym: ,0 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzxielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,0 0,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,0 1) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: ,0 a) Wydatki na zakupy inwestycjne jednostek budżetowych ,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,8 4, Starostwa powiatowe ,8 4,0 1) wydatki inwestycyjne, w tym: ,3 0,0 a) Wydatki inwestycjne jednostek budżetowych ,3 0,0 2) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: ,2 6,4 a) Wydatki na zakupy inwestycjne jednostek budżetowych ,2 6,4 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,5 17, Komendy powiatowe Policji ,0 100,0 1) dotacje na zadania bieżące, w tym: ,0 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,0 100, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,0 0,0 1) wydatki inwestycyjne, w tym: ,0 0,0 a) Wydatki inwestycjne jednostek budżetowych ,0 0,0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,0 0, Rezerwy ogólne i celowe ,0 0,0 wydatki inwestycyjne, w tym: ,0 0,0 rezerwa ogólna ,0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły zawodowe ,0 1) wydatki inwestycyjne, w tym: ,0 a) Wydatki inwestycjne jednostek budżetowych ,0 852 POMOC SPOŁECZNA ,0 0, Domy pomocy społecznej ,0 0,0 1) wydatki inwestycyjne, w tym: ,0 0,0 a) Wydatki inwestycjne jednostek budżetowych ,0 0,0 2) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: ,0 0,0 Strona 9

10 a) Wydatki na zakupy inwestycjne jednostek budżetowych ,0 0,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,1 3, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,0 8,5 1) wydatki inwestycyjne, w tym: ,0 8,5 a) Wydatki inwestycjne jednostek budżetowych ,0 8, Pozostała działalność ,0 1) wydatki inwestycyjne, w tym: ,0 a) Wydatki inwestycjne jednostek budżetowych ,0 WYDATKI BUDŻETU POWIATU OGÓŁEM ,6 47,2 ROZCHODY OGÓŁEM ,2 9,0 992 spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,2 9,0 WYDATKI I ROZCHODY RAZEM ,3 43,8 Strona 10

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. potrzeby rolnictwa. przedsiębiorczośi

Załącznik Nr 2. potrzeby rolnictwa. przedsiębiorczośi Załącznik Nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI Z WYODRĘBNIENIEM WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK OD NICH NALICZANYCH, ZADAŃ STATUTOWYCH, DOTACJI NA

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO. Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO. Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok Dział Rozdział Treść Własne Zlecone Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 5 000,00 5 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym:

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: Plan wydatków na 2015 rok w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Dz. Roz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH OGÓŁEM POWIATU 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 43 620 20

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania powiatowe

Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 3.2 Wydatki na zadania powiatowe plan roku 2013 Wydatki razem 388 773 476 Wydatki bieżące 229 056 060 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 152 455 336 statutowe wydatki jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania powiatowe

Wydatki na zadania powiatowe Załącznik Nr 4.2 Wydatki na zadania powiatowe plan roku 2007 Wydatki razem 205 803 209 Wydatki bieżące 154 320 435 wynagrodzenia i pochodne 98 792 490 dotacje 21 697 025 Wydatki majątkowe 51 482 774 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/86/215 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 5000,00 5000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe 0,00 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2011 rok

Plan wydatków na 2011 rok Razem: wydatki bieżące 010 01005 020 02001 3030 02002 600 60014 4480 4520 630 63095 700 70005 3030 4610 710 71013 71014 71015 4020 Strona 1 z 9 58 162 852,00 43 961 530,00 Rolnictwo i łowiectwo 280 000,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 48/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR 48/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 2015 r. UCHWAŁA NR 48/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na 2006 rok

Plan wydatków budżetu na 2006 rok Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/805/2006 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2006r Plan wydatków budżetu na 2006 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2006r. w tym dotacje na: Struktura

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok. O10 Rolnictwo i łowiectwo 35, O1008 Melioracje wodne 35,00 - -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok. O10 Rolnictwo i łowiectwo 35, O1008 Melioracje wodne 35,00 - - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 173\2017 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 marca 2017 roku D O C H O D Y Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok w zł. Dział, Rozdz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki z dnia W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 17 947 062 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 83

Bardziej szczegółowo

Wydatki pozostałych jednostek

Wydatki pozostałych jednostek Zestawienie Nr 2 Wydatki pozostałych jednostek Urząd Miasta 311 683 248 114 008 960,92 36,58 Zadania własne gminy 263 517 456 92 314 076,29 35,03 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 618 852 34 573,60 5,59

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania:

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 263/XXXII/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2016 r. Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Plan przed zmianą

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych

Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/533/2005 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 stycznia Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 13 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby Rolnicze

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Własne 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok tj.: Dochody wg

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa

Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku Dział Rozdz Nazwa (w złotych) Plan O10 Rolnictwo i łowiectwo 178 002 O1021 Inspekcja weterynaryjna 170 922 Wydatki bieżące

Bardziej szczegółowo

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - CELOWE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na 2004 rok

Plan wydatków budżetu na 2004 rok Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/336/2004 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 luty 2004r. Plan wydatków budżetu na 2004 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2004r. w tym dotacje na: Struktura 010

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 020 Leśnictwo 118 349,04 4 02001 Gospodarka leśna 118 349,04 Środki otrzymane od pozostałych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO W 2015 ROKU

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO W 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/27/2014 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 30 grudnia 2014 roku PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO W 2015 ROKU Dział Rozdział Nazwa Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2005 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000. 01095 Pozostała działalność 10.000. * wydatki bieżące 10.000. 020 Leśnictwo 13.

Wydatki budżetowe na 2005 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000. 01095 Pozostała działalność 10.000. * wydatki bieżące 10.000. 020 Leśnictwo 13. Zał. nr 2 do Uchwały nr XXVII/201/2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/201/2004 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 23 grudnia 2004r. Wydatki budżetowe na 2005 rok w złotych Dział Rozdział W y s z c z e

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Plan wydatków Wykonanie Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na 31.12.2015 wydatków na 31.12.2015 1 2 3 4 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 863 60 367 012,44

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 % 7:6 Udział % Wykonanie za I Wykonanie za Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach w Wyszczególnienie półrocze roku I półrocze roku

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2015 na 2016 rok za rok 2016 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 października 2013 r. Poz. 4531 UCHWAŁA NR XXXVIII/263/2013 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 202 000,00 02001 Gospodarka leśna 132 000,00 3030 Różne wydatki na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem BUDŻET 2007 - UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr.../07 z dnia 16.01.2007r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 700 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność Budżet Miasta z wersji: URM Nr III/26/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2011 rok z dnia 28/12/2010 stan na dzień : 28-12-2010 00:00:00 Dochody 10 - zadania własne Gmina 237.998.113,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/64/2011 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2011

Uchwała Nr 45/64/2011 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2011 Uchwała Nr 45/64/2011 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2011 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 2 do informacji Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Rodzaj: Poroz. z JST Zestawienie z realizacji wydatków

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 kwietnia 2012 r. Poz. 1198 UCHWAŁA NR XVIII/152/2012 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miasta Nowego Sącza "Projekt" z dnia... Dz Rozdz (w złotych) Przew. wyk. Plan na wskaźn wsk. struk. wsk. struk. 2015 rok 2016 rok procent 2015 2016 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 r. /w zł, gr/ Dział/ ZADANIA WŁASNE 374 584 322,99 231 498 419,00 143 085 903,99 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000 12

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2014 na 2015 rok za rok 2015 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność 0,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność 0,00 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 674 994,75 4 158,00 679 152,75 01095 Pozostała działalność 94 894,06 4 158,00 99 052,06

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki z dnia W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 22 199 741 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 84 770 01008

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 1 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 19 440,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 19 440,00 2710

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo