DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 336/2016 ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2015 Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) uchwala się, co następuje: 1. Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za rok 2015, obejmujące zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu powiatu - według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz informację o stanie mienia Powiatu Tomaszowskiego - według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. 2. Sprawozdanie określone w 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi. 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 4. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. z up. Starosty Wicestarosta Dariusz Kowalczyk

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Tabela nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH W 2015 ROKU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan ogółem własne Dochody bieżące w tym: z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami Realizowane w drodze umów lub porozumień między jst w tym: Wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ogółem Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rolnictwo i łowiectwo , , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 1,66 1,66 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieżących jednostek sektora finansów , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publicznych Środki otrzymane od pozostałych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , Transport i łączność , , ,62 0, ,93 0, , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , Drogi publiczne powiatowe , , ,62 0, ,93 0, , ,00 0, ,11 Grzywny i inne kary pieniężne od 2 470, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osób prawnych i innych jednostek 2 470, , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 organizacyjnych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje i inne środki

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz majątkowych 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 3 108, , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 450,53 450,53 450,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego , ,93 0,00 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 na dofinansowanie własnych zadań ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0, ,11 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z samorządu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6630 podstawie porozumień (umów) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 634, , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , Działalność usługowa , ,44 543, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Prace geodezyjne i kartograficzne , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, (nieinwestycyjne) , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacja celowa otrzymana z tytułu , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Nadzór budowlany , ,44 543, ,19 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 536,00 536,00 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne , ,19 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakresu administracji rządowej oraz 7,25 7,25 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , , ,95 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Starostwo powiatowe , , ,37 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłat komunikacyjnych , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat , , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki , , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, publicznych na realizację zadań bieżących , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu 3 000, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pomocy finansowej udzielanej między 3 000, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Kwalifikacja wojskowa , ,29 0, ,34 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne , ,34 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozu , ,95 0,00 0,00 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 mień z organami administracji rządowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego 406,50 406,50 406,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 406,50 406,50 406,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w postaci pieniężnej , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , przeciwpożarowa , , , ,87 0,00 0, ,50 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , ,87 0,00 0, ,50 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6410 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 348, , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,87 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 3 500, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,40 172,40 172,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów 2760 powiatów Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, które nie wygasają z upływem roku 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,79 budżetowego Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Oświata i wychowanie , , , ,53 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe specjalne 4 292, ,10 500, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w postaci pieniężnej 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6 530, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne 3 792, ,10 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja specjalne 4 997, ,43 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne 4 997, ,43 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące , , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz ,00 810,00 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 1 043, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do , , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 733, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 2 045, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 2 000, , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 płatności, w tym wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 3 466, , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły zawodowe , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 2 104, , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do , , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 4 896, , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 płatności, w tym wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 312,29 312,29 312,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkoły zawodowe specjalne , , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do , , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 133,73 133,73 133,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Centra kształcenia ustawicznego i , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, praktycznego oraz ośrodki dokształcania , , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zawodowego

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży wyrobów , , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z , , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z , , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , , ,88 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 650,36 650,36 650,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 2 106, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z , , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów 1 963, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 1 272, , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje otrzymane z państwowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 funduszy celowych na finansowanie 6260 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne , ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadań bieżących gmin (związków 2700 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 2 441, , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozyskane z innych źródeł , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , ,75 0, , ,73 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Placówki opiekuńczo - wychowawcze , , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 2 800, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 349,20 349,20 349,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 1 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, w postaci pieniężnej 1 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , , ,10 0,00 0,00 0, , ,73 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do , , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,73 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 3 171, , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, państwa na realizację bieżących zadań , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 własnych powiatu , ,00 447, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia , ,26 977, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 475,87 475,87 475,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,00 447,00 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501,58 501,58 501,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodziny zastępcze , , ,19 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 785,82 785,82 785,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, państwa na realizację bieżących zadań , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,75 0,00 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0, jednostkami samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania 4 230, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, przemocy w rodzinie 4 230, ,74 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,74 0,74 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 4 230, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne 4 230, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 9 900, , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 900,49 900,49 900,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 9 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, państwa na realizację bieżących zadań 9 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 własnych powiatu , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodek Interwencji Kryzysowej , ,82 15,82 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,22 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 15,60 15,60 15,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, społecznej , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, osób niepełnosprawnych , ,87 5,87 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, jednostkami samorządu terytorialnego

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,87 5,87 5,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 632, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,44 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632,00 632,00 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fundusz Pracy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki z Funduszy Pracy otrzymane , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i 2690 składek na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników powiatowego urzędu pracy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Niepełnosprawnych , , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Powiatowy Urząd Pracy , , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 1 125, , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 921,42 921,42 921,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 8 520, , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 1,62 1,62 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów 8 092, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 429,00 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428,32 428,32 428,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Specjalny Ośrodek Szkolno , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wychowawczy , , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,00 184,00 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 184,00 184,00 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 1 369, , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 5 559, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,00 630,00 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 536,73 536,73 536,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00 410,00 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 289,73 289,73 289,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 247,00 247,00 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Placówki wychowania pozaszkolnego , , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do , , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 752,36 752,36 752,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Internaty i bursy szkolne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kolonie i obozy oraz inne formy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolne schroniska młodzieżowe , , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364,00 364,00 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat , , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 552,00 552,00 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 110,72 110,72 110,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, związane z realizacją zadań z 2360 zakresu administracji rządowej oraz 110,72 110,72 110,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura fizyczna 9 510, , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 9 510, , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w ,00 232,00 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 płatności, w tym wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 9 278, , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , , , , , ,00 0, ,00 Razem , , , , , , , ,73 0, ,40 Legenda czcionki: - prosta plan, - kursywa wykonanie.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU TOMASZOWSKIEGO ZA ROK 2015 Budżet Powiatu uchwalony na rok 2015 uchwałą Rady Powiatu nr V/46/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w zakresie dochodów zamknął się kwotą zł, w tym: 1. Dochody na zadania własne zł, w tym: 1) subwencje zł; 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zł; 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zł; 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu j.s.t zł; 5) dochody własne w wysokości zł. 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zł. 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zł. 4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł. 5. Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zł. 6. Dotacje z państwowych funduszy celowych zł. W trakcie 2015 roku dokonano zmian w zakresie planu dochodów budżetu z tytułu subwencji, dotacji celowych na zadania rządowe i własne, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacji celowych otrzymanych z budżetu j.s.t. i z państwowych funduszy celowych, wpływów z tytułu pomocy finansowej oraz dochodów własnych na łączną kwotę zwiększeń zł, tj. do kwoty zł, w tym: 1) subwencja oświatowa - wzrost o zł do kwoty zł; 2) subwencja równoważąca - wzrost o 325 zł do kwoty zł; 3) subwencja wyrównawcza w kwocie zł; 4) uzupełnienie subwencji ogólnej - wzrost o kwotę zł do kwoty zł; 5) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w kwocie zł; 6) dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu spadek o kwotę zł do kwoty zł; 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej - wzrost o kwotę zł do kwoty zł; 8) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - spadek o kwotę zł do kwoty zł; 9) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej - wzrost o kwotę zł do kwoty zł; 10) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrost o 916 zł do kwoty zł; 11) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich spadek o kwotę zł do kwoty zł; 12) dotacje z państwowych funduszy celowych wzrost o kwotę zł do kwoty zł; 13) dochody ze sprzedaży składników majątkowych wzrost o kwotę zł do kwoty zł;

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz ) dochody własne powiatu wzrost o kwotę zł do kwoty zł. Wykonanie dochodów budżetowych za 2015 rok w stosunku do planu rocznego przedstawia się następująco: Plan Wykonanie % (wykonanie/plan) I. Dochody na zadania własne, w tym: ,00 101,07 - subwencje ,00 100,00 - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych ,51 101,36 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych ,70 100,00 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, ,04 99,33 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacje celowe otrzymane z budżetu j.s.t ,75 108,39 - dotacja celowa z samorządu województwa ,00 100,00 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych ,73 136,46 - dochody własne ,27 103,69 II. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,32 96,05 III. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji ,95 100,00 rządowej IV. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,13 91,65 V. Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu ,50 99,73 administracji rządowej VI. Dotacje z państwowych funduszy celowych ,00 142,64 Razem dochody ,90 100,51 VII. Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetowego wolne środki ,10 136,02 OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY ,00 101,75 Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia Tabela nr 1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA Plan dochodów na 2015 rok w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Pozostała działalność wynosił zł i został zrealizowany w wysokości ,78 zł, tj. 88,59%, w tym: 1) dochody z tytułu czynszów dzierżawnych polnych obwodów łowieckich, które zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, Starosta wydzierżawia kołom łowieckim, zaplanowane w kwocie zł, zrealizowano w wysokości ,12 zł, tj. 88,58%. Niższe wykonanie dochodów wynika z faktu, iż w roku 2015 równowartość pieniężna żyta stosowana przy wymierzaniu podatku rolnego i brana pod uwagę do wyliczenia czynszu dzierżawnego była niższa niż w roku 2014; 2) nieplanowane wpływy w wysokości 1,66 zł z tytułu odsetek od nieterminowego uiszczenia przez koło łowieckie czynszu dzierżawnego. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Zaplanowane na rok 2015 dochody w tym dziale, rozdziale Gospodarka leśna w wysokości zł, zostały zrealizowane w kwocie ,21 zł, tj. 99,76%, w tym:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 4486 UCHWAŁA NR 736/2014 ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 020 Leśnictwo 118 349,04 4 02001 Gospodarka leśna 118 349,04 Środki otrzymane od pozostałych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Powiat Obornicki Budżet na rok 2016

Powiat Obornicki Budżet na rok 2016 DOCHODY Powiat Obornicki Budżet na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Obornickiego Nr 292/16 z dnia 2016-12-30 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 2460 do sektora finansów na realizację

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2015 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/89/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2015 rok 020 Leśnictwo 72 00 72 00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 października 2013 r. Poz. 4531 UCHWAŁA NR XXXVIII/263/2013 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 1 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 19 440,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 19 440,00 2710

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/86/215 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr... Rady Powiatu w Gryfinie z dnia. 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 600 Transport i łączność 5 377 500,00 63 600,00 5 313

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/96/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

DO CHO DY BUDŻETU PO WIATU NA 2015 RO K

DO CHO DY BUDŻETU PO WIATU NA 2015 RO K 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 160 405 20 000 2 140 405 01005 DO CHO DY BUDŻETU PO WIATU NA 2015 RO K Dział Rozdział Treść ogółem Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa z tego: 2 160 405 20

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r.

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017 Żary, marzec 2018 r. Spis treści Część I... 3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany na dzień 31.12.2017 r.... 3 1.1. Plan dochodów...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 kwietnia 2012 r. Poz. 1198 UCHWAŁA NR XVIII/152/2012 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 1 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 46 000,00 02001 Gospodarka leśna 46 000,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2018 ROKU ORAZ ICH STRUKTURA

DOCHODY BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2018 ROKU ORAZ ICH STRUKTURA DOCHODY BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2018 ROKU ORAZ ICH STRUKTURA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 821/2018 z dnia 11 października 2018r. Zarządu Powiatu Wągrowieckiego Planowane dochody na 2018 rok Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 48/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR 48/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 2015 r. UCHWAŁA NR 48/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

Dochody Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Dochody Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Dochody Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000,00 3 000,00 25,00 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 1 - stan na 13 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 20 000,00

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Załącznik Nr 1.3 POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA 4 700 000,00 6 200 000,00 1 915 109,20 30,89

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 1 - stan na 02 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 46 000,00 02001 Gospodarka leśna 46 000,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 1A do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 1 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 1 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 1 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 5000,00 5000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe 0,00 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela nr 1 Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 20 000 20 000 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/15 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 18.03.2015 r. Wykonanie dochodów budżetu miasta Łomża na 31.12.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 01.01.2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2019 ROKU ORAZ ICH STRUKTURA

DOCHODY BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2019 ROKU ORAZ ICH STRUKTURA DOCHODY BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2019 ROKU ORAZ ICH STRUKTURA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2019 z dnia Rady Powiatu Wągrowieckiego Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Planowane dochody na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 44/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2012 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2018

Dochody budżetu powiatu na rok 2018 Zał. nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2018 Nr XXXIV/207/2017 z dn. 21.12.2017 r. Dochody budżetu powiatu na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r.

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr. /.. /.. Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 z zakresu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2015 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2015 ROK Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK w złotych Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BIEŻĄCE 39 149 718 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2015 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Strona 1. w złotych Plan dochodów na 2015 rok

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2015 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Strona 1. w złotych Plan dochodów na 2015 rok TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2015 ROK Dział Rozdz. NAZWA w złotych Plan dochodów na 2015 rok w tym: Wykonanie dochodów na 31 w tym: % Zadania gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Powiat Golubsko-Dobrzyński

Powiat Golubsko-Dobrzyński Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Struktura % wyk. wykonania Dochody ogółem- z tego: 45.883.363,25 46.275.335,20 100 100,85 1. - dochody własne 10.783.411,00 11.114.757,73 24,02 103,07 2. -dotacje celowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2018 r.

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2018 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/238/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2017 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 577 000,00 4 000,00 573 000,00 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Ogółem Dochody zadania własne

Ogółem Dochody zadania własne Budżet Miasta z wersji: URM Nr XLIX/717/29 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 21 rok z dnia 16/12/29 stan na dzień : 16-12-29 :: 6 - Transport i łączność 615 - Drogi publiczne w miastach na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność Budżet Miasta z wersji: URM Nr III/26/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2011 rok z dnia 28/12/2010 stan na dzień : 28-12-2010 00:00:00 Dochody 10 - zadania własne Gmina 237.998.113,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.../2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia... 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 86 728 046,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 57 376 621,00

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 Układ wykonawczy dochodów budżetu u kościańskiego na rok 2006 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161/539/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11.01.2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody 10 - zadania własne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Dochody 10 - zadania własne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Budżet Miasta z wersji: URM Nr XLIX/717/29 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 21 rok z dnia 16/12/29 stan na dzień : 16-12-29 :: 6 - Transport i łączność Dochody 1 - zadania własne 615 - Drogi

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2014 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2014 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2014 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2014 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania powiatowe

Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 3.2 Wydatki na zadania powiatowe plan roku 2013 Wydatki razem 388 773 476 Wydatki bieżące 229 056 060 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 152 455 336 statutowe wydatki jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Zarząd Powiatu Kieleckiego, wypełniając dyspozycję wynikającą z art.266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r.

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2013 ROK Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 447 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK w złotych Plan dochodów na 2017 rok Zadania gminy 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 118/363/2017 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 14 listopada 2017r.

UCHWAŁA Nr 118/363/2017 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 14 listopada 2017r. UCHWAŁA Nr 118/363/2017 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2018 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Zadania gminy. w złotych

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU. Zadania gminy. w złotych TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 60 498,06 54 498,06 54 498,06 54 498,06 90,08 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały Nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2018 r zł

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2018 r zł Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Opolskiego nr z dnia 29 grudnia 2010 r. DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2018 r - 74 125 030 zł I. Dochody bieżące w złotych Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2017 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2017 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2017 ROK Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2014 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy ogółem 600 Transport i łączność 1 188 634,75

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Powiatu Tatrzańskiego na rok 2012

Dochody budżetu Powiatu Tatrzańskiego na rok 2012 Lp Dział Rozdział Kwota w złotych 1 020 Leśnictwo 2 000 02001 Gospodarka leśna 2 000 Dochody bieżące 2 000 2 600 Transport i łaczność 929 049 60014 Drogi publiczne powiatowe 929 049 Dochody bieżące 840

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2018 ROK w złotych Plan dochodów na 2018 roku Zadania gminy 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 ZADANIA WŁASNE 020 Leśnictwo 135 000,00 02001 Gospodarka leśna 135 000,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2013 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Plan dochodów na 2013 rok

TABELA nr 1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2013 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Plan dochodów na 2013 rok TABELA nr 1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy Plan dochodów na 2013 rok w złotych Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 -

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XV\114\2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 grudnia 2011 roku Dochody budżetu powiatu kozienickiego na rok 2012 Planowane dochody na 2012 rok w zł. Dział Rozdz. Treść Ogółem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo