wrz-09 lip-10 Oprocentowanie w bieżącym ok. odsetkowym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wrz-09 lip-10 Oprocentowanie w bieżącym ok. odsetkowym"

Transkrypt

1 Raport Poranny, 22 piernika 28 r. 2 listopad 211 r. Udany debiut PBS121. Rosną obroty na rynku. Październik przerwał krótką serię miesięcy, w których obroty na rynku Catalyst malały. Jednocześnie porównując dane o obrotach z ilością zawieranych transakcji widoczne jest, że w warunkach wzrostu obrotów nastąpił spadek ilości zawieranych transakcji, co może sugerować, że w wyniku ryzyka niewypłacalności Grecji, na rynku Catalyst aktywni pozostali więksi gracze. Powyższą tezę potwierdza wzrost średniej wartości transakcji zawieranej we wrześniu i październiku. Być może część inwestorów w wyniku wzrostu awersji do ryzyka zdecydowała się pomijać przy inwestycjach obligacje, które zasadniczo są bardziej bezpieczne niż akcje. W takich mało sprzyjających warunkach zwiększyły się obroty papierami banków spółdzielczych. Wartość obrotu nimi licząc od początku roku przekroczyła poziom 1 mln zł. Stosunkowo duża aktywność na tych papierach widoczna jest także w zwiększonym udziale obrotu obligacjami spółdzielczymi w strukturze handlu na GPW ASO (do 67%). Sygnalizowane przed miesiącem wychodzenie przez inwestora bądź grupę inwestorów z obligacji WBS521 odbiło się na cenach tego papieru. Z drugiej strony niższa cena została odnotowana przy niskim wolumenie, co z technicznego punktu widzenia nie potwierdza trwałości ruchu spadkowego. Relatywnie niska cena rynkowa może zachęcić inwestorów do nabycia tej serii papierów. Generalnie rentowność bieżącą obligacji spółdzielczych ogólnie lekko się zmniejszyła za sprawą wysokiego popytu, który podbił ceny poszczególnych serii papierów. Za relatywnie tanią można uznać nową serie obligacji PBS121. Zestawienie obligacji spółdzielczych Nazwa obligacji Data wykupu Wartość emisji (w mln zł) Oprocentowanie w bieżącym ok. odsetkowym Obroty na rynku Catalyst (w mln zł) wrz-9 paź-9 lis-9 gru-9 sty-1 lut-1 mar-1 kwi-1 maj-1 cze-1 lip-1 sie-1 wrz-1 paź-1 lis-1 gru-1 sty-11 lut-11 mar-11 kwi-11 maj-11 cze-11 lip-11 sie-11 wrz-11 paź-11 lip-1 sie-1 wrz-1 Obroty obligacjami spółdzielczymi na tle rynku GPW ASO paź-1 lis-1 Rentowność bieżąca gru-1 sty-11 lut-11 obroty na obligacjach spółdzielczych (w mln zł; l.o.) udział w strukturze GPW ASO (p.o.) mar-11 kwi-11 maj-11 cze-11 lip-11 YTM* (rentowność w okresie do wykupu) sie-11 wrz-11 paź-11 1% 8% 6% 4% 2% % Cena brutto (w zł) BBS ,9 7,74% 7,55% 7,45% 12,53 BOM , 8,32% 8,18% 8,1% 12,1 BPL , 7,86% 7,67% 7,49% 12,5 BPS , 7,77% 7,7% 7,59% 1,92 BPS , 8,26% 7,94% 7,62% 14,2 BPT , 7,83% 7,66% 7,48% 12,23 BRB , 8,36% 8,16% 8,5% 12,5 BSC , 7,73% 7,62% 7,49% 11,53 BSC , 7,74% 7,74% 7,74% 1,3 BSL , 7,71% 7,63% 7,56% 11,4 BSP , 7,75% 7,56% 7,51% 11,54 BSS , 8,36% 8,16% 7,86% 12,5 BSW , 7,96% 7,84% 7,73% 11,53 ESB , 7,76% 7,59% 7,5% 12,22 GBS ,8 7,42% 7,31% 7,24% 11,23 MBS , 7,98% 7,81% 7,63% 12,22 OKB , 7,62% 7,46% 7,27% 12,23 PBS , 8,75% 8,36% 8,42% 12,4 PBS , 8,6% 8,5% 8,4% 1,12 PMS , 7,73% 7,66% 7,62% 1,93 SBK ,7 8,92% 8,3% 8,44% 13, SBR , 8,35% 8,16% 8,8% 12,21 SBR , 8,26% 8,6% 7,95% 12,52 WBS , 7,82% 7,76% 7,7% 1,83 *- przy założeniu, że nie zmieni się kupon Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul. Płocka 11/13, Warszawa, infolinia: , str. 1

2 Raport Poranny, 22 piernika 28 r. 2 listopad 211 r. W pierwszej części października do najbardziej płynnych obligacji spółdzielczych należały papiery z serii BSW721 i WBS521, które zadebiutowały na rynku pod koniec lipca 211 r. Nie wyróżniają się one na tle średniej rynkowej ani wartością emisji, ani wysokością oprocentowania. Inwestorów prawdopodobnie przyciągała stosunkowo niska cena rynkowa, która w ich przypadku w dość niewielkim stopniu ogranicza przyszłe zyski z posiadanych obligacji. Największe obroty w przekroju całego miesiąca osiągnięto na nowej serii obligacji (PBS121), co świadczyć może, że w ocenie inwestorów te papiery są atrakcyjne. Przyciągać może ich niska cena rynkowa. Dodatkowym wsparciem dla wskaźnika płynności może być niska wartość nominalna jednej obligacji. Generalnie stosunkowo duże obroty uzyskiwały papiery o wysokiej wartości emisji (jednocześnie ze względu na dużą wartość emisji były one umiarkowanie wysoko płynne) i o wysokim oprocentowaniu w bieżącym okresie odsetkowym Najpłynniejsze obligacje spółdzielcze Nazwa obligacji Płynność PBS121 17,33% BSL521 11,41% SBK12 1,2% Obligacje z serii BPS718 wolumen obrotu (l.o.) cena (p.o.) , 11,5 11, 1,5 1, W nowym (trzecim) okresie odsetkowym obligacje z serii SBK12 oprocentowane są na 8,92%, na co złożył się wzrost kosztu sześciomiesięcznego pieniądza na rynku międzybankowym (stawki WIBOR 6M) w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy zwiększyła się o,41 pp. Więcej również można uzyskać odsetek z obligacji BPL421 i BRB425, których oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym wzrosło o odpowiednio,39 i,41 pp. W efekcie pierwsza z wymienionych serii nie ma już jednego z najniższych oprocentowań (jej bieżące oprocentowanie wynosi 7,86%), a druga z wymienionych serii należy do jednej z najwyżej oprocentowanych wśród obligacji spółdzielczych. Uwzględniając fakt, że licząc od początku roku płynność BRB425 wyniosła 8,6% to ta seria jest jedną z bardziej atrakcyjnych. Potencjalne zyski z inwestycji pomniejsza cena rynkowa (12,49), która powoduje, że rentowność bieżąca wynosi 8,16%. SBK12 BRB425 Najatrakcyjniejsze oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym Nazwa obligacji Wysokość oprocentowania SBK12 8,92% PBS72 8,75% BRB425 8,36% PBS72 BSS418 Obligacje spółdzielcze o największym oprocentowaniu w bieżącym okresie odsetkowym 8,36% 8,36% 8,75% 8,92% 8,% 8,2% 8,4% 8,6% 8,8% 9,% Rynek w dalszym ciągu wycenia możliwość obniżki stawki WIBOR 6M w rocznym horyzoncie, ale już w nieco mniejszym zakresie niż przed miesiącem na co złożył się silniejszy wzrost kontraktów FRAPLN (6x12) niż stawki WIBOR 6M. To dobra informacja dla posiadaczy obligacji o zmiennym oprocentowaniu opartym na tej stawce, czyli wszystkich obligacji spółdzielczych. Jednak utrzymująca się perspektywa obniżki stawki sugeruje, że w perspektywie roku zyski obligatariuszy mogą być nieco niższe (o,13 pp.). Choć jeszcze na niektórych seriach papierów ze względu na niską bazę z początku poprzedniego okresu odsetkowego będzie można liczyć na wzrost oprocentowania, tak jak to było w przypadku papierów z serii BPL421 i BRB425. 5,4 5,2 5, 4,8 4,6 4,4 4,2 4, 3,8 lip 1 sie 1 Stawka WIBOR 6M na tle kontraktów FRA (dane w %) WIBOR 6M FRA PLN 6x12 wrz 1 paź 1 lis 1 gru 1 sty 11 lut 11 mar 11 kwi 11 maj 11 cze 11 lip 11 sie 11 wrz 11 paź 11 5,4 5,2 5, 4,8 4,6 4,4 4,2 4, 3,8 Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul. Płocka 11/13, Warszawa, infolinia: , str. 2

3 Raport Poranny, 22 piernika 28 r. 2 listopad 211 r. W arkuszach zleceń widoczna jest utrzymująca się przewaga zleceń kupna nad sprzedażą (zbiorczo dla wszystkich obligacji spółdzielczych), co nastąpiło w warunkach silniejszego wzrostu wolumenu zleceń kupna niż sprzedaży. Relacja tych wielkości wzrosła do poziomu 2,33:1, co czysto teoretycznie stwarza presję na dalszą zwyżkę cen. Z tego ogólnego obrazu przez większość miesiąca wyodrębniały się trzy serie obligacji, na których przeważały oferty sprzedaży były to obligacje BPS718, BSW721 i WBS521. Aczkolwiek w przypadku dwóch ostatnich serii przeprowadzone duże zostały stosunkowo duże transakcje w skutek których zmniejszyła się presja na spadek cen tych papierów (zrealizowane zostały zlecenia sprzedaży). Odmiennie przedstawia się sytuacja na BPS718, na których wolumen zleceń sprzedaży zwiększył się z 28 do 589. Pomimo wysokiej dynamiki wzrostu, nie jest to ilość, która znacząco ciążyłaby na cenach papierów, gdyż w ciągu miesiąca (października) obroty przekroczyły 325 obligacji. Tym samym wolumen zleceń sprzedaży zostałby w pełni pokryty średnio po niepełnym tygodniu handlu, gdyby zostały zaoferowane po cenie akceptowanej przez rynek. Relatywnie niską wartość tych zleceń widać również przyrównując do wartości emisji stanowią ok.,6% wartości emisji. Ponadto na uwagę zwraca fakt, że średnia cena zleceń sprzedaży ważona wolumenem wynosi 12,14, czyli wyraźnie przewyższa wartość rynkową. Można to interpretować w ten sposób, że obligatariusze traktują ten papier jak dobrą lokatę, którą przekażą innemu inwestorowi w zamian za uzyskanie satysfakcjonującej ceny. Na pozostałych papierach przeważają zlecenia kupna wśród których dominują ceny nominalne albo nieco powyżej nominału. Inwestorzy starają się poszukiwać okazji, a te zdarzają się rzadko, gdyż rynek obligacji spółdzielczych wydaje się być odporny na zawirowania w jego otoczeniu. Duże zainteresowanie obligacjami infrastrukturalnymi Obligacje korporacyjne są bardzo różnorodne zarówno pod względem wartości nominału (od 1 zł do 5 tys. zł), jak i wysokości oprocentowania (od 4,99% do 15,% w skali roku). Łączy je to, że z reguły mają niską płynność. Do tej grupy papierów zaliczają się także obligacje wyemitowane przez BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), tzw. obligacje infrastrukturalne, które są gwarantowane przez Skarb Państwa, a przy tym nieco lepiej oprocentowane (niż obligacje skarbowe). Na przykład seria obligacji IDS118 ze stałym kuponem 6,25% jest o 75-1 pb. wyżej oprocentowana niż jej odpowiedniki skarbowe DS117 i DS119. W październiku cieszyły się one największym zainteresowaniem spośród wszystkich papierów - patrząc wyłącznie na wielkość obrotów. Jednak uwzględniając ich wysoką wartość emisji (blisko 11,7 mld zł) nie należą one do najbardziej płynnych instrumentów. Trudno się dziwić, gdyż inwestorzy o niskiej skłonności do ryzyka traktują ten papier jak lokatę. Ze względu na oprocentowanie mogą być one dobrą Wolumen zleceń kupna netto na obligacjach spółdzielczych (stan na początek handlu 2 listopada 211r.) wolumen zleceń kupna netto zmiana stanu wolumenu zleceń kupna netto (m/m) BBS1225 BOM221 BPL421 BPS718 BPS72 BPT62 BRB425 BSC62 BSC621 BSL521 BSP62 BSS418 BSW721 ESB725 GBS621 MBS72 OKB52 PBS72 PBS121 PMS624 SBK12 SBR325 SBR725 WBS521 Wolumen zleceń kupna i sprzedaży na obligacjach spółdzielczych (stan na początek handlu 2 listopada 211r.) wolumen zleceń sprzedaży wolumen zleceń kupna BBS1225 BOM221 BPL421 BPS718 BPS72 BPT62 BRB425 BSC62 BSC621 BSL521 BSP62 BSS418 BSW721 ESB725 GBS621 MBS72 OKB52 PBS72 PBS121 PMS624 SBK12 SBR325 SBR725 WBS521 Najpłynniejsze obligacje korporacyjne Nazwa obligacji Płynność PCZ514 9,7% ORK712 5,72% MVG1213 4,78% Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul. Płocka 11/13, Warszawa, infolinia: , str. 3

4 Raport Poranny, 22 piernika 28 r. 2 listopad 211 r. alternatywą dla obligacji skarbowych. Na zamieszczonym obok wykresie pod pozycją 218+ znajdują się właśnie przede wszystkim papiery z tej serii. Choć na rynku obligacji korporacyjnych dominują papiery ze zmiennym oprocentowaniem, to w obrocie znajdują się także ze stałym kuponem i zerokuponowe. Porównując ich średnie ważone wartością emisji oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (po wyłączeniu emisji papierów większej bądź równej 1 mld zł których oprocentowanie jest niskie) widoczne jest, że o ile w przypadku papierów o stosunkowo krótkim terminie zapadalności (do 1 roku) różnica oprocentowania pomiędzy papierami ze zmiennym i stałym kuponem wynosi,34 pp., o tyle w przypadku obligacji dwuletnich różnica ta wynosi,95 pp. W uproszeniu zakładającym, że ceny rynkowe tych papierów są takie same, oznacza to, że dla inwestorów trzymających obligacje w terminie do wykupu bardziej atrakcyjne są papiery ze zmiennym oprocentowaniem, o ile koszt pieniądza sześciomiesięcznego na rynku międzybankowym obniży się nie więcej niż,95 pp. W rzeczywistości rynkowej, kwotowania papierów ze zmiennym oprocentowaniem są obecnie nieco wyższe niż ich odpowiedniki ze stałym kuponem, co pomniejsza wielkość potencjalnych zysków z punktu widzenia inwestora. Różnica w cenach rynkowych pomiędzy tymi grupami papierów zmniejsza się prawdopodobnie ze względu na wycenianą przez rynek możliwość niewielkiego obniżenia kosztu pieniądza w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. Na ten moment jednak rentowność bieżąca obligacji ze zmiennym kuponem pozostaje wyższa. Śladowe obroty na papierach komunalnych Wartość obligacji korporacyjnych w poszczególnych terminach wykupu (dane w mln zł) Mało atrakcyjne oprocentowanie większości obligacji komunalnych, w połączeniu z wysoką ceną rynkową tych papierów mających nieco wyższy kupon, odbija się na płynności obligacji komunalnych. Śladowy handel był na obligacjach miasta Warszawy i Wodzisławia Śląskiego. To właśnie seria WSL314 okazała się najbardziej płynna, ale wynikało to z niskiej wartości wyemitowanych papierów (2 mln zł). Na pozostałych seriach obligacji nie było handlu, co podkreśla problem płynnościowych na tym rynku. W sytuacji konieczności dokonania szybkiej sprzedaży istnieje problem ze znalezieniem drugiej strony dla transakcji. Inwestorzy często pomijają te papiery prawdopodobnie ze względu na niskie potencjalne zyski wynikające z jednej strony z niewielkiego oprocentowania, a z drugiej z wysokiej ceny rynkowej obligacji komunalnych o nieco wyższym niż przeciętnym oprocentowaniu. Powyższa kwestia dotyczy papierów ze stosunkowo krótkim terminem wykupu. Rentowność obligacji ze zmiennym oprocentowaniem z zapadalnością zbliżoną do jednego roku ważona wartością emisji jest wyższa niż ich skarbowe odpowiedniki o średnio 2,42 pp., ale ich wysoka cena obniża częściowo jego atrakcyjność. W przypadku papierów z dłuższym terminem różnica w oprocentowaniu stopniowo zmniejsza się, a w przypadku Najpłynniejsze obligacje komunalne Nazwa obligacji Płynność WSL314,8% WAW117,6% WAW318,1% Obligacje z serii WAW117 wolumen obrotu (l.o.) cena (p.o.) , 97, 96, 95, 94, 93, 92, Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul. Płocka 11/13, Warszawa, infolinia: , str. 4

5 Raport Poranny, 22 piernika 28 r. 2 listopad 211 r. papierów ok. 6-letnich rentowność obligacji komunalnych ważona wartością emisji jest niższa od WZ118 za sprawą emisji niskooprocentowanej serii RYB1117 (obecnie 4,31%). Rentowność bieżąca obligacji PLZ915 (najwyższa spośród wszystkich obligacji komunalnych), która kształtuje się na poziomie 7,44% jest wyższa tylko od jednej serii obligacji spółdzielczych (GBS621). Biorąc pod uwagę sytuacje płynnościową wydaje się, że lokowanie środków w obligacje komunalne ma sens jedynie w przypadku zadowolenia się niewiele większym zyskiem niż w przypadku papierów skarbowych z nastawieniem, że obligacje te będzie trzymać się do terminu wykupu. Określenie tej grupy papierów jako rynkowe może być w pewnym sensie na wyrost biorąc pod uwagę śladowy handel tymi obligacjami Porównanie oprocentowania obligacji komunalnych i skarbowych ze zmiennym oprocentowaniem i ich dyferencjał oproc. obligacji komunalnych (l.o.) oproc. obligacji skarbowych (l.o.) dyferencjał (p.o.; w pp.) ok.1y ok.2y ok.3y ok.6y Pięciolatki i dziesięciolatki odrabiają straty Poprawa nastrojów wśród inwestorów na świecie sprzyjała obniżeniu rentowności polskich obligacji skarbowych, zwłaszcza długoterminowych. Z kolei krótki koniec krzywej dochodowości wydaje się być pod wpływem oczekiwań w zakresie kształtowania polityki pieniężnej. Bieżące dane makroekonomiczne wskazują na to, że popyt pozostaje silny pomimo słabości rynku pracy. Presja inflacyjna jest niska, a wzrost wskaźników inflacji wynika z czynników będących poza sferą oddziaływania narzędzi RPP. Wskazuje na to wskaźnik inflacji bazowej, czyli po wyłączeniu cen żywności i energii. Stwarza to więc przestrzeń do obniżek stóp procentowych. Obecnie rynek wycenia 44-procentowe prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. Oczekiwania te na początku września były jeszcze większe. Generalnie jednak perspektywa obniżek stóp procentowych wpływa na ceny obligacji skarbowych z około dwuletnim terminem zapadalności. Na rynku detalicznym cena obligacji z serii PS413 (o stałym kuponie 5,25%) utrzymywała się w październiku na relatywnie wysokim poziomie, podczas gdy papiery o podobnej długości, ale ze zmiennym oprocentowaniem w dalszym ciągu są kwotowane w rejonie wartości nominalnej. Widać tym samym, że możliwy zwrot w kształtowaniu polityki pieniężnej wspiera ceny papierów o stałym kuponie, które w środowisku oczekiwanych obniżek stóp stają się bardziej atrakcyjne. Z kolei ceny obligacji z dłuższym terminem wykupu, których wrażliwość na zmiany parametrów polityki pieniężnej jest mniejsza, pozostają stabilne i kwotowane są poniżej nominału, co wynika z dużej niepewności co do przyszłości. Stosunkowo niska cena rynkowa powoduje, że rentowność bieżąca tych papierów wzrasta i według stanu na koniec października wynosi dla DS12 5,37%, a dla WZ121 4,95%. Ich rentowności w dalszym ciągu pozostają wyraźnie niższe niż papierów spółdzielczych, choć oczywiście inwestycji w te papiery towarzyszy mniejsze ryzyko niewypłacalności. Natomiast zakup tych obligacji na pewno wiąże się z ryzykiem płynnościowym, gdyż handel na tych papierach jest znikomy biorąc pod ,4 5,2 5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 3, Rentowności obligacji skarbowych i ich zmiany w ciągu miesiąca (dane w %) Zmiany rentowności (p.o.) Krzywa dochodowości (l.o.) 2Y 5Y 1Y Rentowność dwuletnich obligacji skarbowych na tle oczekiwań co do zmiany kosztu pieniądza rentowność obligacji 2-letnich (l.o.) ,3,2,1, -,1 -,2 -,3 różnica między stawką WIBOR6M a FRAPLN 6x12 (p.o.) ,,8,6,4,2, -,2 -,4 -,6 Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul. Płocka 11/13, Warszawa, infolinia: , str. 5

6 Raport Poranny, 22 piernika 28 r. 2 listopad 211 r. uwagę wartość ich emisji. Na jedynym przetargu obligacji zorganizowanym przez Ministerstwo Finansów sprzedano pięcioletnie obligacje z serii PS116. Ograniczona podaż papierów w ostatnim kwartale br. spowodowała stosunkowo duże zainteresowanie ze strony inwestorów podczas, gdy górne ograniczenie oferty wyniosło 3 mld zł, to popyt ukształtował się na poziomie 9,9 mld zł, czyli był ponad trzykrotnie wyższy. Resort na przetargu podstawowym sprzedał wszystkie wystawione w ofercie papiery, a na przetargu uzupełniającym kolejne 6 mln zł. Uzyskane ceny pozwoliły na osiągnięcie średniej rentowności na poziomie 5,11%, która jednocześnie była niższa niż na poprzedniej sprzedaży pięciolatków o 15 pb. Perspektywy: krótki koniec powinien pozostać stabilny. Dobre wykonanie potrzeb pożyczkowych wzmacniać może obligacje z krótkim terminem zapadalności. Natomiast długi koniec krzywej będzie determinowany przez sytuacje w strefie euro w tym przede wszystkim informacje o kryzysie zadłużeniowym. Wzrost awersji do ryzyka może wystromić krzywą dochodowości. 12, 11,5 11, 1,5 1, 99,5 99, 98,5 Zmiany cen obligacji skarbowych (z ok. 2-letnim terminem wykupu) na rynku detalicznym PS413 TZ Wyniki przetargu sprzedaży obligacji z 1 sierpnia br. oferta (w mld zł) popyt (w mld zł) sprzedaż (w mld zł) średnia rentowność PS116 1,-3, 9,9 3, 5,11% Załącznik 1. Zestawienie obligacji korporacyjnych o stałym oprocentowaniu (wyłączając duże emisje) Wartość Nazwa Rentowność Data wykupu emisji Oprocentowanie obligacji bieżąca (w mln zł) Płynność Cena brutto** 6N ,6 1,% 1,%,5% 1,1 AOW , 1,2% 9,97%,57% 12,37 AOW , 11,% 1,68%,% 13,2 ARH , 1,1% 9,76%,% 12,5 BBZ ,6 1,5% 1,46%,11% 1,46 BBZ ,4 11,% 1,96%,19% 1,44 BLI , 9,5% 8,96%,3% 11,1 FOJ ,1 11,% 11,31% 1,95% 97,35 GND , 7,1% 7,1%,% 1,4 MSA ,1 12,% 11,65% 1,31% 13,5 MVF , 9,45% 9,36%,14% 99,2 MVG , 9,45% 9,4% 4,78% 12,1 MVP , 9,45% 9,31%,4% 12,51 ORK ,9 12,% 11,91% 1,8% 1,1 ORK ,3 12,% 11,76% 5,72% 1,1 ORL ,5 15,% 14,63% 1,38% 12,5 PCR , 9,% 8,81%,42% 12,21 PCZ , 14,% 13,59% 9,7% 13,1 PSG ,3 15,% 14,9% 1,88% 1,73 ROB , 8,9% 8,9%,63% 1,1 ROB , 8,9% 8,86%,2% 1,51 ROB , 8,35% 8,16%,% 12,37 ROB ,8 8,9% 8,88%,15% 1,22 SDV , 9,45% 9,5%,7% 99,52 VED , 11,5% 11,33%,1% 11,54 WXF ,3 8,5% 8,5%,% 1,4 ZPS ,4 12,% 11,92% 1,15% 1,71 **- w przypadku notowań na dwóch rynkach dotyczy rynku detalicznego Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul. Płocka 11/13, Warszawa, infolinia: , str. 6

7 Raport Poranny, 22 piernika 28 r. 2 listopad 211 r. Załącznik 2. Zestawienie obligacji korporacyjnych o wartości emisji niemniejszej niż 1 mld zł rynek detaliczny Oprocentowanie Nazwa Rodzaj Wartość emisji Rentowność Data wykupu w bieżącym ok. obligacji oprocentowania (w mld zł) bieżąca odsetkowym Cena brutto IDS stałe 11,65 6,25% 6,4% 13,5 IPS stałe 6,89 5,75% 5,6% 12,69 BGK zmienne 1, 5,21% 5,21% 1,1 BGK zmienne 1, 4,99% 4,99% 1,2 BGK zmienne 1, 5,47% 5,47% 1,1 PLK zmienne 1, 6,55% 6,55% 1,1 IWS stałe 1, 6,% 6,13% 97,92 Załącznik 3. Zestawienie obligacji korporacyjnych o zmiennym oprocentowaniu (wyłączając duże emisje) Wartość Oprocentowanie Nazwa Rentowność Data wykupu emisji w bieżącym ok. obligacji bieżąca (w mln zł) odsetkowym Płynność ADM , 11,67% 11,44%,56% BBD ,5 1,34% 1,34%,% BBD ,5 1,84% 1,48% 3,2% BBI , 1,84% 1,84%,% BL ,3 11,46% 11,46%,% BL ,7 12,96% 12,79% 2,15% BL , 11,46% 11,44% 1,16% BL , 11,96% 11,96%,49% BOB , 6,1% 6,1%,% BOC , 5,76% 5,73%,% BOD , 7,46% 7,46%,% BS , 9,44% 9,44%,% BS , 11,64% 11,3%,6% BS ,2 1,22% 1,22%,% BS ,2 11,92% 11,25%,33% BS , 11,2% 11,2%,% BS , 12,12% 12,12%,% BS , 11,22% 1,89%,4% BS , 1,87% 1,74%,% BS , 11,77% 11,54%,% BST , 11,12% 11,8%,% BST , 12,12% 12,9%,% BST , 13,12% 12,85% 1,22% BST , 11,62% 11,28%,6% BST , 12,62% 12,59%,% EFHOHA , 7,72% 7,72%,% ELC ,8 1,76% 1,6%,29% ERB , 8,17% 8,17%,% FFI ,3 11,26% 11,24%,22% FRO , 1,36% 9,87%,36% FRR , 12,11% 12,1%,15% GHE , 9,77% 9,77%,% GHI , 9,85% 9,85%,% GNB , 8,71% 8,71%,2% GNB , 8,29% 8,29%,% GNB , 8,31% 8,31%,% GND , 11,21% 11,26% 1,42% GND , 1,2% 1,2% 1,94% GNT ,9 11,26% 11,26% 1,62% GNT , 8,85% 8,94%,12% GNT ,1 9,22% 9,23%,73% GNT , 8,75% 8,62%,% Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul. Płocka 11/13, Warszawa, infolinia: , str. 7

8 Raport Poranny, 22 piernika 28 r. 2 listopad 211 r. GNT , 1,96% 1,96%,% GNT , 11,22% 11,3% 2,24% GNT ,3 1,76% 1,81%,% IIF ,7 13,35% 13,22% 2,24% IMC , 11,71% 11,71%,% IPF , 12,36% 11,54%,% KRI , 9,86% 9,86%,% KRI , 1,86% 1,86%,% LCC , 8,86% 8,86%,% MCI ,4 8,86% 8,64%,3% MCI ,5 9,5% 9,31%,% MCI , 8,% 8,%,% MER , 12,77% 11,93%,% MER , 12,22% 11,98%,52% MKD ,3 1,28% 1,28%,4% MMP , 7,92% 7,47%,47% MMP , 8,11% 7,99%,13% MVP ,1 1,65% 1,34%,19% MVP ,4 7,76% 7,62%,6% MVP ,5 1,51% 1,35% 1,93% NAV , 14,72% 14,15%,3% NAV , 13,92% 13,65% 1,15% NAV ,9 13,94% 13,87% 2,44% PCM , 11,35% 11,24%,54% PCM , 11,35% 1,91%,1% PRF , 9,36% 9,22%,1% PRI , 1,86% 1,66% 3,62% PRI , 1,61% 1,25%,72% RBC , 1,87% 1,87%,2% RBC , 12,74% 12,68%,15% RNA ,3 9,11% 9,11%,% RNB ,2 9,81% 9,81%,% RNK , 9,63% 9,36% 1,34% ROD , 12,8% 12,54% 4,53% SCO , 11,76% 11,88% 1,11% SOL ,4 1,89% 1,89%,% TRU , 9,36% 9,22%,19% WDK ,9 12,3% 11,91%,% WDK ,3 12,26% 12,15%,7% WDK ,6 12,53% 12,41%,6% WDK ,6 11,87% 11,75%,% WIK ,3 11,1% 11,1%,% Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul. Płocka 11/13, Warszawa, infolinia: , str. 8

9 Raport Poranny, 22 piernika 28 r. 2 listopad 211 r. Załącznik 4. Zestawienie obligacji komunalnych Nazwa Data wykupu Wartość emisji (w mln zł) Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym Płynność miesięczna YTM* (rentowność w okresie do wykupu) Cena brutto** BRZ ,5 6,86%,% 6,86% 1, KON ,6 6,78%,% 5,6% 13,94 KON ,2 6,85%,% 5,54% 15,51 KRN ,5 6,99%,% 5,56% 11,58 PLZ ,6 7,85%,% 6,22% 15,51 PLZ ,7 7,85%,% 6,39% 16,1 PLZ ,8 7,85%,% 6,49% 16,51 RAD , 6,41%,% 3,78% 12,71 RYB ,5 4,31%,% 4,31% 1, RYB , 5,26%,% 6,77% 97,5 RYB ,5 5,26%,% 5,61% 99,5 TCZ , 5,63%,% 5,63% 1,1 USM ,8 6,72%,% 1,87% 11,51 USM ,8 6,72%,% 5,12% 12,1 USM ,8 6,75%,% 5,64% 12,45 USM ,3 6,75%,% 6,75% 1,1 WAW , 6,48%,1% 5,73% 14,3 WAW , 6,64%,% 6,64% 1,4 WAW , 6,45%,% 6,31% 11,11 WAW , 5,35%,6% 5,55% 98,99 WAW , 6,7%,1% 5,91% 14,99 WSL , 6,85%,% 5,35% 12,1 WSL , 6,85%,8% 5,5% 13,1 ZAM , 6,72%,% -3,94% 11,33 ZAM , 6,72%,% 4,49% 12,43 *- przy założeniu, że nie zmieni się kupon (dla papierów ze zmiennym oprocentowaniem) **- w przypadku notowań na dwóch rynkach dotyczy rynku detalicznego Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul. Płocka 11/13, Warszawa, infolinia: , str. 9

10 Raport Poranny, 22 piernika 28 r. 2 listopad 211 r. Dom Maklerski Banku BPS SA ul. Płocka 11/ Warszawa, tel.: , fax.: Biuro Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego: Sobiesław Kozłowski, MPW - instytucje finansowe tel.: (22) Kamil Artyszuk - deweloperzy tel.: (22) Łukasz Kopeć - przemysł, górnictwo tel.: (22) Marcin Stebakow - handel tel.: (22) Departament Operacji: Katarzyna Patora-Kopeć, makler papierów wartościowych tel.: (22) Bogdan Dzimira, makler papierów wartościowych tel.: (22) Grzegorz Kołcz, makler papierów wartościowych tel.: (22) Artur Kobos, makler papierów wartościowych tel.: (22) Jan Woźniak, makler papierów wartościowych tel.: (22) Grzegorz Górski, makler papierów wartościowych tel.: (22) Bartosz Szaniawski tel.: (22) Wyjaśnienia dotyczące stosowanej terminologii fachowej i wskaźników: ASO Alternatywny System Obrotu platforma transakcyjna prowadzona przez GPW lub Bond-Spot dla wtórnego obrotu nieskarbowymi dłuŝnymi papierami wartościowymi. BondSpot spółka akcyjna Bond Spot S.A. naleŝąca do grupy kapitałowej GPW, dawniej MTS CeTO, prowadząca dwie platformy sprzedaŝy niepublicznych, dłuŝnych papierów wartościowych. Catalyst rynek instrumentów dłuŝnych GPW i BondSpot. Cena brutto cena rynkowa powiększona o narosłe odsetki. Data wykupu termin, w jakim naleŝność główna z tytułu wykupu obligacji jest wymagalna i płatna. Data wypłaty odsetek termin, w jakim nastąpi wypłata odsetek za dany okres odsetkowy. Kupon odsetkowy kwota płatności z tytułu odsetek, przypadająca na koniec okresu odsetkowego. Wyliczany zgodnie z warunkami emisji w oparciu o oprocentowanie obligacji w danym okresie odsetkowym i wartość nominalną papieru dłuŝnego. MarŜa liczba wyraŝona w pkt. proc. dodawana do stopy bazowej w celu obliczenia oprocentowania obligacji w danym okresie odsetkowym. Obligacja dłuŝny papier wartościowy, emitowany w serii, wystawiony zgodnie z wymogami odpowiedniej ustawy. Obligatariusz pierwotny (pierwszy) właściciel obligacji lub wtórny jej nabywca. Stopa bazowa stopa wyznaczająca oprocentowanie obligacji o zmiennym oprocentowaniu. Wysokość stopy bazowej podawana jest w warunkach emisji obligacji. Termin wykupu/zapadalności dzień, w którym emitent musi wykupić obligacje, to jest zapłacić obligatariuszowi cenę wykupu (zwykle równą wartości nominalnej). Dzień ten wypada wraz z upływem okresu zapadalności obligacji, to jest czasu, na jaki obligacje były emitowane (np. 2 lata). WIBOR ang. Warsaw Interbank Offered Rate stawka procentowa na warszawskim międzybankowym rynku od depozytów oferowanych, podawana dla róŝnych, standardowych przedziałów czasowych tych depozytów. YTM ang. Yield To Maturity stopa dochodu, którą inwestor uzyskuje nabywając obligację po cenie rynkowej i trzymając ją w swoim portfelu inwestycyjnym do terminu wykupu. Wskaźnik obliczany w celu porównania atrakcyjności instrumentu z innymi moŝliwościami inwestycyjnymi. Raport wyraŝa wiedzę oraz poglądy jej autorów według stanu na dzień sporządzenia niniejszego opracowania. Materiał został sporządzony z zachowaniem naleŝytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności i dokładności. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1. Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 19 października 25 r. Nr 26, poz. 1715). DM Banku BPS SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody DM Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul. Płocka 11/13, Warszawa, infolinia: , str. 1

Lista instrumentów dłużnych na Catalyst w 2011 r.

Lista instrumentów dłużnych na Catalyst w 2011 r. Lista instrumentów dłużnych na Catalyst w 2011 r. Lp. Kod ISIN Instrument Emitent Rynek / ¹ Obligacje korporacyjne 1 PLNFI0600028 06N0213 NFI MAGNA POLONIA GPW ASO BS ASO 2 PLADMBT00021 ADM1212 ADMIRAL

Bardziej szczegółowo

wrz-09 lis-09 Oprocentowanie w bieŝącym ok. odsetkowym

wrz-09 lis-09 Oprocentowanie w bieŝącym ok. odsetkowym Pod koniec lipca na rynku Catalyst zadebiutowało pięć serii obligacji spółdzielczych, z czego jedna z emisji trafiła zarówno na rynek detaliczny, jak i hurtowy (BondSpot - BS ASO). Nowe papiery cieszyły

Bardziej szczegółowo

Obligacje kupuj w dołku, sprzedawaj na górce Raport Poranny, 22 piernika 2008 r. 2 luty 2012 r.

Obligacje kupuj w dołku, sprzedawaj na górce Raport Poranny, 22 piernika 2008 r. 2 luty 2012 r. Raport Poranny, 22 piernika 28 r. 2 luty 212 r. Spóźniony prezent pod choinkę Pierwszy miesiąc tegorocznego handlu na obligacjach spółdzielczych znacząco różni się od tego z początku 211 r., gdy obroty

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r.

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r. Informacja prasowa Warszawa, 15 września 2014 r. Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r. Sierpień był kolejnym miesiącem, w którym wartość sprzedaży obligacji Skarbu Państwa wzrosła. Wciąż

Bardziej szczegółowo

Obligacje okazja czyni inwestora Raport Poran y, 22 piernika 2008 r.

Obligacje okazja czyni inwestora Raport Poran y, 22 piernika 2008 r. wrz-9 paź-9 lis-9 gru-9 sty-1 lut-1 mar-1 kwi-1 maj-1 cze-1 lip-1 sie-1 wrz-1 paź-1 lis-1 gru-1 sty-11 lut-11 mar-11 kwi-11 maj-11 cze-11 lip-11 sie-11 wrz-11 paź-11 lis-11 gru-11 sty-12 lut-12 mar-12

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Podczas czwartkowej aukcji Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii OK0116 (16,9 mld PLN), PS0416 (19,6 mld PLN) i OK0716 (12,6 mld PLN) o łącznej wartości 49,1

Bardziej szczegółowo

Obligacje w okresie dekoniunktury

Obligacje w okresie dekoniunktury lip 1 sie 1 wrz 1 paź 1 lis 1 gru 1 sty 11 lut 11 mar 11 kwi 11 maj 11 cze 11 lip 11 sie 11 wrz 11 paź 11 lis 11 gru 11 sty 1 lut 1 mar 1 kwi 1 maj 1 cze 1 lip 1 sie 1 wrz 1 paź 1 Obligacje w okresie dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku. Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku. W grudniu 2014 sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 685,7 mln zł. Jest to najlepszy miesięczny wynik od listopada

Bardziej szczegółowo

Strategia obligacyjna

Strategia obligacyjna Podsumowanie ostatniej strategii W ciągu 24 dni wartość portfela wzrosła o 0,01%. Wsparciem dla wyniku była przede wszystkim wypłata odsetek. Negatywny wpływ wywarła zmiana cen netto. Spadła cena prawie

Bardziej szczegółowo

Strategia obligacyjna

Strategia obligacyjna 22 mar 13 22 kwi 13 20 maj 13 14 cze 13 10 lip 13 5 sie 13 22 mar 13 22 kwi 13 20 maj 13 14 cze 13 10 lip 13 5 sie 13 30 sie 13 25 wrz 13 21 paź 13 18 lis 13 12 gru 13 15 sty 14 10 lut 14 6 mar 14 1 kwi

Bardziej szczegółowo

% w skali roku. Bezpieczna inwestycja i szybki zysk mogą iść w parze. KOS. Wysokie oprocentowanie. Tylko w listopadzie

% w skali roku. Bezpieczna inwestycja i szybki zysk mogą iść w parze. KOS. Wysokie oprocentowanie. Tylko w listopadzie Bezpieczna inwestycja i szybki zysk mogą iść w parze. 1% w pierwszych 5 miesiącach 3% od 6. do 12. miesiąca 13% w 13. miesiącu 3 ACJE LIG Wysokie oprocentowanie RESOWE OB OK W AR A KOS O SK nowa 13-miesięczna

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa Warszawa, 4 grudnia 2015 r.

Informacja prasowa Warszawa, 4 grudnia 2015 r. Informacja prasowa Warszawa, 4 grudnia 2015 r. Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w listopadzie 2015 r. Polacy po raz kolejny docenili emisję specjalną Listopadową 11 W listopadzie sprzedano

Bardziej szczegółowo

Jest grupa inwestorów, która podwyżki stóp przyjmuje z zadowoleniem, bowiem pośrednio przekłada się to na wzrost ich zysków.

Jest grupa inwestorów, która podwyżki stóp przyjmuje z zadowoleniem, bowiem pośrednio przekłada się to na wzrost ich zysków. Jest grupa inwestorów, która podwyżki stóp przyjmuje z zadowoleniem, bowiem pośrednio przekłada się to na wzrost ich zysków. Kolejna podwyżka stóp procentowych wywołuje z reguły niezbyt przyjemne myśli

Bardziej szczegółowo

Obligacje spółdzielcze jeszcze bardziej bezpieczne

Obligacje spółdzielcze jeszcze bardziej bezpieczne sierpnia r. Struktura rynku obligacji Catalyst pod względem wielkości emisji (w %): Obligacje skarbowe 9, Obligacje korporacyjne 7, Obligacje komunalne, Obligacje spółdzielcze,7 Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Strategia obligacyjna

Strategia obligacyjna 22 mar 13 22 mar 13 22 mar 13 13 lip 15 6 sie 15 1 wrz 15 13 lip 15 6 sie 15 Strategia obligacyjna Podsumowanie ostatniej strategii W ciągu 35 dni portfela wzrosła o 0,21%. Wsparciem dla wyniku były przede

Bardziej szczegółowo

Obligacje korporacyjne inwestycja na trudne czasy

Obligacje korporacyjne inwestycja na trudne czasy Obligacje korporacyjne inwestycja na trudne czasy Radosław Tadajewski 18 listopada 2011 r., Kołobrzeg Agenda A. Obligacje wprowadzenie B. Jak zacząć inwestować? C. Niezbędnik inwestora D. Catalyst w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Intensywny rozwój rynku Treasury BondSpot Poland w 2012 roku

Intensywny rozwój rynku Treasury BondSpot Poland w 2012 roku Intensywny rozwój rynku Treasury BondSpot Poland w 2012 roku Polski hurtowy rynek obrotu obligacjami skarbowymi oraz bonami skarbowymi Treasury BondSpot Poland (TBSP) został uruchomiony w 2002 roku. Na

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje Inwestowanie w obligacje Ile zapłacić za obligację aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Jaką stopę zwrotu uzyskamy kupując obligację po danej cenie? Jak zmienią się ceny obligacji, kiedy Rada olityki ieniężnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH W czwartek na aukcji zamiany Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii DS1015 i OK0116. W zamian będą emitowane papiery PS0421 i DS0726. Dr Mirosław Budzicki Starszy

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r.

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Trendy i możliwości Perspektywa makroekonomiczna - wysoki potencjał wzrostu w Polsce Popyt na kapitał - Wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Obligacyjny newsletter

Obligacyjny newsletter Przebudowa portfela Przełom roku to okres podsumowao i przebudowy portfeli (głównie przez inwestorów instytucjonalnych). Zwiększona aktywnośd na rynku Catalyst jest już widoczna w podwyższonym poziomie

Bardziej szczegółowo

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Agenda Wprowadzenie Definicja kontraktu Czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów podczas czwartkowej aukcji zaoferuje inwestorom obligacje skarbowe OK0717 i PS0420 za 4-6 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Strategia obligacyjna (odsłona 5)

Strategia obligacyjna (odsłona 5) 22 mar 13 4 kwi 13 15 kwi 13 25 kwi 13 8 maj 13 17 maj 13 28 maj 13 7 cze 13 18 cze 13 27 cze 13 8 lip 13 17 lip 13 Strategia obligacyjna (odsłona 5) Podsumowanie ostatniej strategii Wartośd portfela bardzo

Bardziej szczegółowo

Nowa obligacja oszczędnościowa

Nowa obligacja oszczędnościowa Nowa obligacja oszczędnościowa ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 50 00 fax :+48 22 694 50 08 www.mf.gov.pl Ocena wyników sprzedaży obligacji detalicznych w listopadzie i grudniu 2013

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Standaryzacja pozwoli także na płynne wprowadzenie obligacji do notowań na platformie CATALYST.

WSTĘP. Standaryzacja pozwoli także na płynne wprowadzenie obligacji do notowań na platformie CATALYST. REKOMENDACJA w sprawie niektórych warunków technicznych emisji obligacji komunalnych, które nie zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i o wartości emisji niższej niż 100 mln zł Niniejsza Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Raport o obligacjach: krok do przodu na drodze do poprawy rynku y, 22 piernika 2008 r.

Raport o obligacjach: krok do przodu na drodze do poprawy rynku y, 22 piernika 2008 r. sty 4 kwi 4 lip 4 paź 4 sty 5 kwi 5 lip 5 paź 5 sty 6 kwi 6 lip 6 paź 6 sty 7 kwi 7 lip 7 paź 7 sty 8 kwi 8 lip 8 paź 8 sty 9 kwi 9 lip 9 paź 9 sty 1 kwi 1 lip 1 paź 1 sty 11 kwi 11 lip 11 paź 11 sty 12

Bardziej szczegółowo

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce Najlepsze miejsce do obrotu obligacjami w Polsce GRUPAKAPITAŁOWAGPW BondSpot S.A. doświadczenie i rozwój BondSpot S.A. jest drugą, obok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., instytucją na polskim

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów podczas czwartkowej aukcji zaoferuje inwestorom obligacje PS721, WZ12 i WZ126 za 5-8 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl t:

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Notowania i wyceny instrumentów finansowych

Notowania i wyceny instrumentów finansowych Notowania i wyceny instrumentów finansowych W teorii praktyka działa, w praktyce nie. Paweł Cymcyk 11.12.2016, Gdańsk W co będziemy inwestować? Rodzaj instrumentu Potrzebna wiedza Potencjał zysku/poziom

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych OBLIGACJE SERII WZ Z POTENCJAŁEM DO WZROSTU CEN Nasza analiza sygnalizuje, że obligacje skarbowe serii WZ mają wysoką premię ponad stawkę referencyjną WIBOR6M, która powinna w najbliższych miesiącach obniżyć

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Kurs na Złoto powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNE OPROCENTOWANIE OBLIGACJI DZIESIĘCIOLETNICH

ATRAKCYJNE OPROCENTOWANIE OBLIGACJI DZIESIĘCIOLETNICH Informacja prasowa Warszawa, 30 czerwca 2009 r. ATRAKCYJNE OPROCENTOWANIE OBLIGACJI DZIESIĘCIOLETNICH Ministerstwo Finansów zaprezentowało ofertę obligacji detalicznych na lipiec. Odsetki od papierów dziesięcioletnich

Bardziej szczegółowo

Podział rynku finansowego. Podział rynku finansowego. Rynek pienięŝny. Rynek lokat międzybankowych

Podział rynku finansowego. Podział rynku finansowego. Rynek pienięŝny. Rynek lokat międzybankowych Podział rynku finansowego Podział rynku finansowego 1. Ze względu na rodzaj instrumentów będących przedmiotem obrotu: rynek pienięŝny rynek kapitałowy rynek walutowy rynek instrumentów pochodnych 2. Ze

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez

Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez LC Corp Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław www.lcc.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

I. Czwarta emisja specjalna Listopadowa 11

I. Czwarta emisja specjalna Listopadowa 11 1 I. Czwarta emisja specjalna Listopadowa 11 W listopadzie br. standardowa oferta MF zostanie jednorazowo rozszerzona o dodatkowy instrument - obligację oszczędnościową o jedenastomiesięcznym terminie

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Obligacje, Swapy, FRAsy i Bob Citron

Obligacje, Swapy, FRAsy i Bob Citron Obligacje, Swapy, FRAsy i Bob Citron Andrzej Kulik andrzej.kulik@pioneer.com.pl +22 321 4106/ 609 691 729 1 Plan Przypomnienie informacji o rynku długu Rodzaje obligacji Ryzyko obligacji yield curve Duration

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

Catalyst Oferta GPW dla samorządów. Beata Kacprzyk GPW Kwiecieo 2011

Catalyst Oferta GPW dla samorządów. Beata Kacprzyk GPW Kwiecieo 2011 Catalyst Oferta GPW dla samorządów Beata Kacprzyk GPW Kwiecieo 2011 Catalyst to pierwszy zorganizowany rynek obrotu papierami dłużnymi w Polsce nowatorskie rozwiązanie łączące w sobie cechy rynku regulowanego

Bardziej szczegółowo

Obligacje Skarbu Państwa zyskowną lokatą kapitału

Obligacje Skarbu Państwa zyskowną lokatą kapitału Informacja prasowa Warszawa, 02 grudnia 2009 r. Obligacje Skarbu Państwa zyskowną lokatą kapitału Oprocentowanie oferowanych w grudniu przez Ministerstwo Finansów detalicznych Obligacji Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r.

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r. Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG20-20110609 18-29 Maj 2009 r. OPIS Dwuletnia inwestycja w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferująca 100% ochronę kapitału w

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych WYCENY OBLIGACJI IZ DYSKONTUJĄ WZROST CPI, ALE SĄ WCIĄŻ ATRAKCYJNE W lipcowym raporcie specjalnym postawiliśmy tezę, że obligacje serii IZ nie w pełni dyskontują ryzyko przyszłego wzrostu inflacji. Proponowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie obligacji wciąż wysokie

Oprocentowanie obligacji wciąż wysokie Informacja prasowa Warszawa, 30 września 2009 r. Oprocentowanie obligacji wciąż wysokie Skarbowe Papiery Wartościowe to korzystna propozycja dla odbiorcy detalicznego - Ministerstwo Finansów zdecydowało

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA AGENT EMISJI. Data sporządzenia Noty Informacyjnej: 15 lipca 2011 r.

NOTA INFORMACYJNA AGENT EMISJI. Data sporządzenia Noty Informacyjnej: 15 lipca 2011 r. NOTA INFORMACYJNA Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii BPS0718 do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Warszawa, 06 maja 2010 r. Agenda Wyniki sprzedażowe Pioneer Pekao TFI Rynek obligacji nieskarbowych Odpowiedź Pioneer Pekao TFI nowe produkty Strona 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego 6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego Produkt Strukturyzowany Seria PEURDU111031 18 22 kwietnia 2011 r. OPIS Sześciomiesięczny produkt strukturyzowany, emitowany przez Alior Bank S.A. oferujący 100% ochronę

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Czwórka na Medal powiązane z akcjami polskich spółek ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank

Bardziej szczegółowo

Raport Catalyst: rynek obligacji w 2014 roku

Raport Catalyst: rynek obligacji w 2014 roku Patronat: Raport Catalyst: rynek obligacji w 2014 roku maj 2015 Co w raporcie? Podsumowanie rozwoju rynku Catalyst Wielkość rynku Płynność rynku Catalyst na tle rynków obligacji Europy Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Struktura terminowa rynku obligacji

Struktura terminowa rynku obligacji Krzywa dochodowości pomaga w inwestowaniu w obligacje Struktura terminowa rynku obligacji Wskazuje, które obligacje są atrakcyjne a których unikać Obrazuje aktualną sytuację na rynku długu i zmiany w czasie

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Rola rynku obligacji Catalyst w finansowaniu rozwoju samorządów. Warszawa, 9 maja 2013

Rola rynku obligacji Catalyst w finansowaniu rozwoju samorządów. Warszawa, 9 maja 2013 Rola rynku obligacji Catalyst w finansowaniu rozwoju samorządów Warszawa, 9 maja 2013 Rynek obligacji nieskarbowych w Polsce Wartość rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych do PKB w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości dla samorządów. Robert Kwiatkowski Dział Rozwoju Rynku

Nowe możliwości dla samorządów. Robert Kwiatkowski Dział Rozwoju Rynku Catalyst rok później Nowe możliwości dla samorządów Robert Kwiatkowski Dział Rozwoju Rynku Co to jest Catalyst? Obszar handlu detalicznego Obligacje Samorządowe Inwestorzy Uczestnicy Catalyst Banki Obszar

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNA NOTA AGENT EMISJI

INFORMACYJNA NOTA AGENT EMISJI NOTA INFORMACYJNA NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY WPROWADZENIA OBLIGACJI SERII H1, H2, H3 DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w styczniu 2014 r.

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w styczniu 2014 r. Informacja prasowa Warszawa, 13 lutego 2014 r. Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w styczniu 2014 r. W styczniu 2014 roku inwestorzy kupili obligacje skarbowe o łącznej wartości 256,2 mln zł to trzeci

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka:

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka: ogół transakcji kupna-sprzedaŝy, których przedmiotem są instrumenty finansowe o okresie wykupu dłuŝszym od roku; środki uzyskane z emisji tych instrumentów mogą być przeznaczone na działalność rozwojową

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Baryłka Zysku powiązane z ropą Brent ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w obligacje? Ewa Dziwok Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katedra Matematyki Stosowanej

Jak inwestować w obligacje? Ewa Dziwok Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katedra Matematyki Stosowanej Jak inwestować w obligacje? Katedra Matematyki Stosowanej YTM a obligacja kuponowa i = IRR YTM IRR 0 1 2 3 4 P - cena gdzie : P - cena obligacji N - nominał i - wymagana stopa zwrotu n - czas do wykupu

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE 1 SWAP - fixed-to-floating rate IRS - swap procentowy jest umową, w której dwie strony uzgadniają, że będą w ustalonych terminach

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

Forward, FX Swap & CIRS

Forward, FX Swap & CIRS Forward, FX Swap & CIRS Andrzej Kulik andrzej.kulik@pioneer.com.pl +22 321 4106/ 609 691 729 1 Plan prezentacji Bob Citron & Orange County Transakcje forward FX Swap CIRS FRA 2 Orange County & Bob Citron

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Nadal wysokie oprocentowanie obligacji Skarbu Państwa

Nadal wysokie oprocentowanie obligacji Skarbu Państwa Informacja prasowa Warszawa, 3 listopada 2009 r. Nadal wysokie oprocentowanie obligacji Skarbu Państwa Oferowane w sprzedaŝy detalicznej obligacje skarbowe są wciąŝ atrakcyjną formą oszczędzania. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 04.04.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I

Matematyka finansowa 04.04.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Raport o obligacjach: Dobry otwarcie sezonu publikacji wyników y, r.

Raport o obligacjach: Dobry otwarcie sezonu publikacji wyników y, r. niskie umiarkowane podwyższone Podwyższamy ocenę Dom Development, GPW i PKN Orlen Początek sezonu publikacji wyników dał podstawy do zmiany oceny 4 z rynku Catalyst. Ponownie podwyższyliśmy WII dla PKN

Bardziej szczegółowo

W CZERWCU OPROCENTOWANIE OBLIGACJI WCIĄŻ WYSOKIE

W CZERWCU OPROCENTOWANIE OBLIGACJI WCIĄŻ WYSOKIE Informacja prasowa Warszawa, 28 maja 2009 r. W CZERWCU OPROCENTOWANIE OBLIGACJI WCIĄŻ WYSOKIE Ministerstwo Finansów zaprezentowało czerwcową ofertę obligacji detalicznych. Papiery dwuletnie przyniosą po

Bardziej szczegółowo

raport miesięczny styczeń 2015

raport miesięczny styczeń 2015 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Sierpień 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarz MF... 7 ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje System finansowy gospodarki Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje Krzywa rentowności (dochodowości) Yield Curve Krzywa ta jest graficznym przedstawieniem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Obligacje. Nieograniczone możliwości inwestowania

Obligacje. Nieograniczone możliwości inwestowania Obligacje Nieograniczone możliwości inwestowania Spis treści Obligacje... Kryteria podziału Obligacji... Ogólna informacja o Dłużnych Papierach Wartościowych... Przykład Obligacji stałokuponowej... Obligacje

Bardziej szczegółowo

Lokata inwestycyjna oparta o kurs EUR/USD. Solidny Duet (12M) SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013. Strona 1

Lokata inwestycyjna oparta o kurs EUR/USD. Solidny Duet (12M) SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013. Strona 1 Lokata inwestycyjna oparta o kurs EUR/USD Solidny Duet (12M) SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013 Strona 1 Zalety lokaty inwestycyjnej Solidny Duet łączy bezpieczeństwo depozytu bankowego oraz korzyści płynące

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 20.06.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

Matematyka finansowa 20.06.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo