wrz-09 lip-10 Oprocentowanie w bieżącym ok. odsetkowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wrz-09 lip-10 Oprocentowanie w bieżącym ok. odsetkowym"

Transkrypt

1 Raport Poranny, 22 piernika 28 r. 2 listopad 211 r. Udany debiut PBS121. Rosną obroty na rynku. Październik przerwał krótką serię miesięcy, w których obroty na rynku Catalyst malały. Jednocześnie porównując dane o obrotach z ilością zawieranych transakcji widoczne jest, że w warunkach wzrostu obrotów nastąpił spadek ilości zawieranych transakcji, co może sugerować, że w wyniku ryzyka niewypłacalności Grecji, na rynku Catalyst aktywni pozostali więksi gracze. Powyższą tezę potwierdza wzrost średniej wartości transakcji zawieranej we wrześniu i październiku. Być może część inwestorów w wyniku wzrostu awersji do ryzyka zdecydowała się pomijać przy inwestycjach obligacje, które zasadniczo są bardziej bezpieczne niż akcje. W takich mało sprzyjających warunkach zwiększyły się obroty papierami banków spółdzielczych. Wartość obrotu nimi licząc od początku roku przekroczyła poziom 1 mln zł. Stosunkowo duża aktywność na tych papierach widoczna jest także w zwiększonym udziale obrotu obligacjami spółdzielczymi w strukturze handlu na GPW ASO (do 67%). Sygnalizowane przed miesiącem wychodzenie przez inwestora bądź grupę inwestorów z obligacji WBS521 odbiło się na cenach tego papieru. Z drugiej strony niższa cena została odnotowana przy niskim wolumenie, co z technicznego punktu widzenia nie potwierdza trwałości ruchu spadkowego. Relatywnie niska cena rynkowa może zachęcić inwestorów do nabycia tej serii papierów. Generalnie rentowność bieżącą obligacji spółdzielczych ogólnie lekko się zmniejszyła za sprawą wysokiego popytu, który podbił ceny poszczególnych serii papierów. Za relatywnie tanią można uznać nową serie obligacji PBS121. Zestawienie obligacji spółdzielczych Nazwa obligacji Data wykupu Wartość emisji (w mln zł) Oprocentowanie w bieżącym ok. odsetkowym Obroty na rynku Catalyst (w mln zł) wrz-9 paź-9 lis-9 gru-9 sty-1 lut-1 mar-1 kwi-1 maj-1 cze-1 lip-1 sie-1 wrz-1 paź-1 lis-1 gru-1 sty-11 lut-11 mar-11 kwi-11 maj-11 cze-11 lip-11 sie-11 wrz-11 paź-11 lip-1 sie-1 wrz-1 Obroty obligacjami spółdzielczymi na tle rynku GPW ASO paź-1 lis-1 Rentowność bieżąca gru-1 sty-11 lut-11 obroty na obligacjach spółdzielczych (w mln zł; l.o.) udział w strukturze GPW ASO (p.o.) mar-11 kwi-11 maj-11 cze-11 lip-11 YTM* (rentowność w okresie do wykupu) sie-11 wrz-11 paź-11 1% 8% 6% 4% 2% % Cena brutto (w zł) BBS ,9 7,74% 7,55% 7,45% 12,53 BOM , 8,32% 8,18% 8,1% 12,1 BPL , 7,86% 7,67% 7,49% 12,5 BPS , 7,77% 7,7% 7,59% 1,92 BPS , 8,26% 7,94% 7,62% 14,2 BPT , 7,83% 7,66% 7,48% 12,23 BRB , 8,36% 8,16% 8,5% 12,5 BSC , 7,73% 7,62% 7,49% 11,53 BSC , 7,74% 7,74% 7,74% 1,3 BSL , 7,71% 7,63% 7,56% 11,4 BSP , 7,75% 7,56% 7,51% 11,54 BSS , 8,36% 8,16% 7,86% 12,5 BSW , 7,96% 7,84% 7,73% 11,53 ESB , 7,76% 7,59% 7,5% 12,22 GBS ,8 7,42% 7,31% 7,24% 11,23 MBS , 7,98% 7,81% 7,63% 12,22 OKB , 7,62% 7,46% 7,27% 12,23 PBS , 8,75% 8,36% 8,42% 12,4 PBS , 8,6% 8,5% 8,4% 1,12 PMS , 7,73% 7,66% 7,62% 1,93 SBK ,7 8,92% 8,3% 8,44% 13, SBR , 8,35% 8,16% 8,8% 12,21 SBR , 8,26% 8,6% 7,95% 12,52 WBS , 7,82% 7,76% 7,7% 1,83 *- przy założeniu, że nie zmieni się kupon Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul. Płocka 11/13, Warszawa, infolinia: , str. 1

2 Raport Poranny, 22 piernika 28 r. 2 listopad 211 r. W pierwszej części października do najbardziej płynnych obligacji spółdzielczych należały papiery z serii BSW721 i WBS521, które zadebiutowały na rynku pod koniec lipca 211 r. Nie wyróżniają się one na tle średniej rynkowej ani wartością emisji, ani wysokością oprocentowania. Inwestorów prawdopodobnie przyciągała stosunkowo niska cena rynkowa, która w ich przypadku w dość niewielkim stopniu ogranicza przyszłe zyski z posiadanych obligacji. Największe obroty w przekroju całego miesiąca osiągnięto na nowej serii obligacji (PBS121), co świadczyć może, że w ocenie inwestorów te papiery są atrakcyjne. Przyciągać może ich niska cena rynkowa. Dodatkowym wsparciem dla wskaźnika płynności może być niska wartość nominalna jednej obligacji. Generalnie stosunkowo duże obroty uzyskiwały papiery o wysokiej wartości emisji (jednocześnie ze względu na dużą wartość emisji były one umiarkowanie wysoko płynne) i o wysokim oprocentowaniu w bieżącym okresie odsetkowym Najpłynniejsze obligacje spółdzielcze Nazwa obligacji Płynność PBS121 17,33% BSL521 11,41% SBK12 1,2% Obligacje z serii BPS718 wolumen obrotu (l.o.) cena (p.o.) , 11,5 11, 1,5 1, W nowym (trzecim) okresie odsetkowym obligacje z serii SBK12 oprocentowane są na 8,92%, na co złożył się wzrost kosztu sześciomiesięcznego pieniądza na rynku międzybankowym (stawki WIBOR 6M) w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy zwiększyła się o,41 pp. Więcej również można uzyskać odsetek z obligacji BPL421 i BRB425, których oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym wzrosło o odpowiednio,39 i,41 pp. W efekcie pierwsza z wymienionych serii nie ma już jednego z najniższych oprocentowań (jej bieżące oprocentowanie wynosi 7,86%), a druga z wymienionych serii należy do jednej z najwyżej oprocentowanych wśród obligacji spółdzielczych. Uwzględniając fakt, że licząc od początku roku płynność BRB425 wyniosła 8,6% to ta seria jest jedną z bardziej atrakcyjnych. Potencjalne zyski z inwestycji pomniejsza cena rynkowa (12,49), która powoduje, że rentowność bieżąca wynosi 8,16%. SBK12 BRB425 Najatrakcyjniejsze oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym Nazwa obligacji Wysokość oprocentowania SBK12 8,92% PBS72 8,75% BRB425 8,36% PBS72 BSS418 Obligacje spółdzielcze o największym oprocentowaniu w bieżącym okresie odsetkowym 8,36% 8,36% 8,75% 8,92% 8,% 8,2% 8,4% 8,6% 8,8% 9,% Rynek w dalszym ciągu wycenia możliwość obniżki stawki WIBOR 6M w rocznym horyzoncie, ale już w nieco mniejszym zakresie niż przed miesiącem na co złożył się silniejszy wzrost kontraktów FRAPLN (6x12) niż stawki WIBOR 6M. To dobra informacja dla posiadaczy obligacji o zmiennym oprocentowaniu opartym na tej stawce, czyli wszystkich obligacji spółdzielczych. Jednak utrzymująca się perspektywa obniżki stawki sugeruje, że w perspektywie roku zyski obligatariuszy mogą być nieco niższe (o,13 pp.). Choć jeszcze na niektórych seriach papierów ze względu na niską bazę z początku poprzedniego okresu odsetkowego będzie można liczyć na wzrost oprocentowania, tak jak to było w przypadku papierów z serii BPL421 i BRB425. 5,4 5,2 5, 4,8 4,6 4,4 4,2 4, 3,8 lip 1 sie 1 Stawka WIBOR 6M na tle kontraktów FRA (dane w %) WIBOR 6M FRA PLN 6x12 wrz 1 paź 1 lis 1 gru 1 sty 11 lut 11 mar 11 kwi 11 maj 11 cze 11 lip 11 sie 11 wrz 11 paź 11 5,4 5,2 5, 4,8 4,6 4,4 4,2 4, 3,8 Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul. Płocka 11/13, Warszawa, infolinia: , str. 2

3 Raport Poranny, 22 piernika 28 r. 2 listopad 211 r. W arkuszach zleceń widoczna jest utrzymująca się przewaga zleceń kupna nad sprzedażą (zbiorczo dla wszystkich obligacji spółdzielczych), co nastąpiło w warunkach silniejszego wzrostu wolumenu zleceń kupna niż sprzedaży. Relacja tych wielkości wzrosła do poziomu 2,33:1, co czysto teoretycznie stwarza presję na dalszą zwyżkę cen. Z tego ogólnego obrazu przez większość miesiąca wyodrębniały się trzy serie obligacji, na których przeważały oferty sprzedaży były to obligacje BPS718, BSW721 i WBS521. Aczkolwiek w przypadku dwóch ostatnich serii przeprowadzone duże zostały stosunkowo duże transakcje w skutek których zmniejszyła się presja na spadek cen tych papierów (zrealizowane zostały zlecenia sprzedaży). Odmiennie przedstawia się sytuacja na BPS718, na których wolumen zleceń sprzedaży zwiększył się z 28 do 589. Pomimo wysokiej dynamiki wzrostu, nie jest to ilość, która znacząco ciążyłaby na cenach papierów, gdyż w ciągu miesiąca (października) obroty przekroczyły 325 obligacji. Tym samym wolumen zleceń sprzedaży zostałby w pełni pokryty średnio po niepełnym tygodniu handlu, gdyby zostały zaoferowane po cenie akceptowanej przez rynek. Relatywnie niską wartość tych zleceń widać również przyrównując do wartości emisji stanowią ok.,6% wartości emisji. Ponadto na uwagę zwraca fakt, że średnia cena zleceń sprzedaży ważona wolumenem wynosi 12,14, czyli wyraźnie przewyższa wartość rynkową. Można to interpretować w ten sposób, że obligatariusze traktują ten papier jak dobrą lokatę, którą przekażą innemu inwestorowi w zamian za uzyskanie satysfakcjonującej ceny. Na pozostałych papierach przeważają zlecenia kupna wśród których dominują ceny nominalne albo nieco powyżej nominału. Inwestorzy starają się poszukiwać okazji, a te zdarzają się rzadko, gdyż rynek obligacji spółdzielczych wydaje się być odporny na zawirowania w jego otoczeniu. Duże zainteresowanie obligacjami infrastrukturalnymi Obligacje korporacyjne są bardzo różnorodne zarówno pod względem wartości nominału (od 1 zł do 5 tys. zł), jak i wysokości oprocentowania (od 4,99% do 15,% w skali roku). Łączy je to, że z reguły mają niską płynność. Do tej grupy papierów zaliczają się także obligacje wyemitowane przez BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), tzw. obligacje infrastrukturalne, które są gwarantowane przez Skarb Państwa, a przy tym nieco lepiej oprocentowane (niż obligacje skarbowe). Na przykład seria obligacji IDS118 ze stałym kuponem 6,25% jest o 75-1 pb. wyżej oprocentowana niż jej odpowiedniki skarbowe DS117 i DS119. W październiku cieszyły się one największym zainteresowaniem spośród wszystkich papierów - patrząc wyłącznie na wielkość obrotów. Jednak uwzględniając ich wysoką wartość emisji (blisko 11,7 mld zł) nie należą one do najbardziej płynnych instrumentów. Trudno się dziwić, gdyż inwestorzy o niskiej skłonności do ryzyka traktują ten papier jak lokatę. Ze względu na oprocentowanie mogą być one dobrą Wolumen zleceń kupna netto na obligacjach spółdzielczych (stan na początek handlu 2 listopada 211r.) wolumen zleceń kupna netto zmiana stanu wolumenu zleceń kupna netto (m/m) BBS1225 BOM221 BPL421 BPS718 BPS72 BPT62 BRB425 BSC62 BSC621 BSL521 BSP62 BSS418 BSW721 ESB725 GBS621 MBS72 OKB52 PBS72 PBS121 PMS624 SBK12 SBR325 SBR725 WBS521 Wolumen zleceń kupna i sprzedaży na obligacjach spółdzielczych (stan na początek handlu 2 listopada 211r.) wolumen zleceń sprzedaży wolumen zleceń kupna BBS1225 BOM221 BPL421 BPS718 BPS72 BPT62 BRB425 BSC62 BSC621 BSL521 BSP62 BSS418 BSW721 ESB725 GBS621 MBS72 OKB52 PBS72 PBS121 PMS624 SBK12 SBR325 SBR725 WBS521 Najpłynniejsze obligacje korporacyjne Nazwa obligacji Płynność PCZ514 9,7% ORK712 5,72% MVG1213 4,78% Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul. Płocka 11/13, Warszawa, infolinia: , str. 3

4 Raport Poranny, 22 piernika 28 r. 2 listopad 211 r. alternatywą dla obligacji skarbowych. Na zamieszczonym obok wykresie pod pozycją 218+ znajdują się właśnie przede wszystkim papiery z tej serii. Choć na rynku obligacji korporacyjnych dominują papiery ze zmiennym oprocentowaniem, to w obrocie znajdują się także ze stałym kuponem i zerokuponowe. Porównując ich średnie ważone wartością emisji oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (po wyłączeniu emisji papierów większej bądź równej 1 mld zł których oprocentowanie jest niskie) widoczne jest, że o ile w przypadku papierów o stosunkowo krótkim terminie zapadalności (do 1 roku) różnica oprocentowania pomiędzy papierami ze zmiennym i stałym kuponem wynosi,34 pp., o tyle w przypadku obligacji dwuletnich różnica ta wynosi,95 pp. W uproszeniu zakładającym, że ceny rynkowe tych papierów są takie same, oznacza to, że dla inwestorów trzymających obligacje w terminie do wykupu bardziej atrakcyjne są papiery ze zmiennym oprocentowaniem, o ile koszt pieniądza sześciomiesięcznego na rynku międzybankowym obniży się nie więcej niż,95 pp. W rzeczywistości rynkowej, kwotowania papierów ze zmiennym oprocentowaniem są obecnie nieco wyższe niż ich odpowiedniki ze stałym kuponem, co pomniejsza wielkość potencjalnych zysków z punktu widzenia inwestora. Różnica w cenach rynkowych pomiędzy tymi grupami papierów zmniejsza się prawdopodobnie ze względu na wycenianą przez rynek możliwość niewielkiego obniżenia kosztu pieniądza w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. Na ten moment jednak rentowność bieżąca obligacji ze zmiennym kuponem pozostaje wyższa. Śladowe obroty na papierach komunalnych Wartość obligacji korporacyjnych w poszczególnych terminach wykupu (dane w mln zł) Mało atrakcyjne oprocentowanie większości obligacji komunalnych, w połączeniu z wysoką ceną rynkową tych papierów mających nieco wyższy kupon, odbija się na płynności obligacji komunalnych. Śladowy handel był na obligacjach miasta Warszawy i Wodzisławia Śląskiego. To właśnie seria WSL314 okazała się najbardziej płynna, ale wynikało to z niskiej wartości wyemitowanych papierów (2 mln zł). Na pozostałych seriach obligacji nie było handlu, co podkreśla problem płynnościowych na tym rynku. W sytuacji konieczności dokonania szybkiej sprzedaży istnieje problem ze znalezieniem drugiej strony dla transakcji. Inwestorzy często pomijają te papiery prawdopodobnie ze względu na niskie potencjalne zyski wynikające z jednej strony z niewielkiego oprocentowania, a z drugiej z wysokiej ceny rynkowej obligacji komunalnych o nieco wyższym niż przeciętnym oprocentowaniu. Powyższa kwestia dotyczy papierów ze stosunkowo krótkim terminem wykupu. Rentowność obligacji ze zmiennym oprocentowaniem z zapadalnością zbliżoną do jednego roku ważona wartością emisji jest wyższa niż ich skarbowe odpowiedniki o średnio 2,42 pp., ale ich wysoka cena obniża częściowo jego atrakcyjność. W przypadku papierów z dłuższym terminem różnica w oprocentowaniu stopniowo zmniejsza się, a w przypadku Najpłynniejsze obligacje komunalne Nazwa obligacji Płynność WSL314,8% WAW117,6% WAW318,1% Obligacje z serii WAW117 wolumen obrotu (l.o.) cena (p.o.) , 97, 96, 95, 94, 93, 92, Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul. Płocka 11/13, Warszawa, infolinia: , str. 4

5 Raport Poranny, 22 piernika 28 r. 2 listopad 211 r. papierów ok. 6-letnich rentowność obligacji komunalnych ważona wartością emisji jest niższa od WZ118 za sprawą emisji niskooprocentowanej serii RYB1117 (obecnie 4,31%). Rentowność bieżąca obligacji PLZ915 (najwyższa spośród wszystkich obligacji komunalnych), która kształtuje się na poziomie 7,44% jest wyższa tylko od jednej serii obligacji spółdzielczych (GBS621). Biorąc pod uwagę sytuacje płynnościową wydaje się, że lokowanie środków w obligacje komunalne ma sens jedynie w przypadku zadowolenia się niewiele większym zyskiem niż w przypadku papierów skarbowych z nastawieniem, że obligacje te będzie trzymać się do terminu wykupu. Określenie tej grupy papierów jako rynkowe może być w pewnym sensie na wyrost biorąc pod uwagę śladowy handel tymi obligacjami Porównanie oprocentowania obligacji komunalnych i skarbowych ze zmiennym oprocentowaniem i ich dyferencjał oproc. obligacji komunalnych (l.o.) oproc. obligacji skarbowych (l.o.) dyferencjał (p.o.; w pp.) ok.1y ok.2y ok.3y ok.6y Pięciolatki i dziesięciolatki odrabiają straty Poprawa nastrojów wśród inwestorów na świecie sprzyjała obniżeniu rentowności polskich obligacji skarbowych, zwłaszcza długoterminowych. Z kolei krótki koniec krzywej dochodowości wydaje się być pod wpływem oczekiwań w zakresie kształtowania polityki pieniężnej. Bieżące dane makroekonomiczne wskazują na to, że popyt pozostaje silny pomimo słabości rynku pracy. Presja inflacyjna jest niska, a wzrost wskaźników inflacji wynika z czynników będących poza sferą oddziaływania narzędzi RPP. Wskazuje na to wskaźnik inflacji bazowej, czyli po wyłączeniu cen żywności i energii. Stwarza to więc przestrzeń do obniżek stóp procentowych. Obecnie rynek wycenia 44-procentowe prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. Oczekiwania te na początku września były jeszcze większe. Generalnie jednak perspektywa obniżek stóp procentowych wpływa na ceny obligacji skarbowych z około dwuletnim terminem zapadalności. Na rynku detalicznym cena obligacji z serii PS413 (o stałym kuponie 5,25%) utrzymywała się w październiku na relatywnie wysokim poziomie, podczas gdy papiery o podobnej długości, ale ze zmiennym oprocentowaniem w dalszym ciągu są kwotowane w rejonie wartości nominalnej. Widać tym samym, że możliwy zwrot w kształtowaniu polityki pieniężnej wspiera ceny papierów o stałym kuponie, które w środowisku oczekiwanych obniżek stóp stają się bardziej atrakcyjne. Z kolei ceny obligacji z dłuższym terminem wykupu, których wrażliwość na zmiany parametrów polityki pieniężnej jest mniejsza, pozostają stabilne i kwotowane są poniżej nominału, co wynika z dużej niepewności co do przyszłości. Stosunkowo niska cena rynkowa powoduje, że rentowność bieżąca tych papierów wzrasta i według stanu na koniec października wynosi dla DS12 5,37%, a dla WZ121 4,95%. Ich rentowności w dalszym ciągu pozostają wyraźnie niższe niż papierów spółdzielczych, choć oczywiście inwestycji w te papiery towarzyszy mniejsze ryzyko niewypłacalności. Natomiast zakup tych obligacji na pewno wiąże się z ryzykiem płynnościowym, gdyż handel na tych papierach jest znikomy biorąc pod ,4 5,2 5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 3, Rentowności obligacji skarbowych i ich zmiany w ciągu miesiąca (dane w %) Zmiany rentowności (p.o.) Krzywa dochodowości (l.o.) 2Y 5Y 1Y Rentowność dwuletnich obligacji skarbowych na tle oczekiwań co do zmiany kosztu pieniądza rentowność obligacji 2-letnich (l.o.) ,3,2,1, -,1 -,2 -,3 różnica między stawką WIBOR6M a FRAPLN 6x12 (p.o.) ,,8,6,4,2, -,2 -,4 -,6 Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul. Płocka 11/13, Warszawa, infolinia: , str. 5

6 Raport Poranny, 22 piernika 28 r. 2 listopad 211 r. uwagę wartość ich emisji. Na jedynym przetargu obligacji zorganizowanym przez Ministerstwo Finansów sprzedano pięcioletnie obligacje z serii PS116. Ograniczona podaż papierów w ostatnim kwartale br. spowodowała stosunkowo duże zainteresowanie ze strony inwestorów podczas, gdy górne ograniczenie oferty wyniosło 3 mld zł, to popyt ukształtował się na poziomie 9,9 mld zł, czyli był ponad trzykrotnie wyższy. Resort na przetargu podstawowym sprzedał wszystkie wystawione w ofercie papiery, a na przetargu uzupełniającym kolejne 6 mln zł. Uzyskane ceny pozwoliły na osiągnięcie średniej rentowności na poziomie 5,11%, która jednocześnie była niższa niż na poprzedniej sprzedaży pięciolatków o 15 pb. Perspektywy: krótki koniec powinien pozostać stabilny. Dobre wykonanie potrzeb pożyczkowych wzmacniać może obligacje z krótkim terminem zapadalności. Natomiast długi koniec krzywej będzie determinowany przez sytuacje w strefie euro w tym przede wszystkim informacje o kryzysie zadłużeniowym. Wzrost awersji do ryzyka może wystromić krzywą dochodowości. 12, 11,5 11, 1,5 1, 99,5 99, 98,5 Zmiany cen obligacji skarbowych (z ok. 2-letnim terminem wykupu) na rynku detalicznym PS413 TZ Wyniki przetargu sprzedaży obligacji z 1 sierpnia br. oferta (w mld zł) popyt (w mld zł) sprzedaż (w mld zł) średnia rentowność PS116 1,-3, 9,9 3, 5,11% Załącznik 1. Zestawienie obligacji korporacyjnych o stałym oprocentowaniu (wyłączając duże emisje) Wartość Nazwa Rentowność Data wykupu emisji Oprocentowanie obligacji bieżąca (w mln zł) Płynność Cena brutto** 6N ,6 1,% 1,%,5% 1,1 AOW , 1,2% 9,97%,57% 12,37 AOW , 11,% 1,68%,% 13,2 ARH , 1,1% 9,76%,% 12,5 BBZ ,6 1,5% 1,46%,11% 1,46 BBZ ,4 11,% 1,96%,19% 1,44 BLI , 9,5% 8,96%,3% 11,1 FOJ ,1 11,% 11,31% 1,95% 97,35 GND , 7,1% 7,1%,% 1,4 MSA ,1 12,% 11,65% 1,31% 13,5 MVF , 9,45% 9,36%,14% 99,2 MVG , 9,45% 9,4% 4,78% 12,1 MVP , 9,45% 9,31%,4% 12,51 ORK ,9 12,% 11,91% 1,8% 1,1 ORK ,3 12,% 11,76% 5,72% 1,1 ORL ,5 15,% 14,63% 1,38% 12,5 PCR , 9,% 8,81%,42% 12,21 PCZ , 14,% 13,59% 9,7% 13,1 PSG ,3 15,% 14,9% 1,88% 1,73 ROB , 8,9% 8,9%,63% 1,1 ROB , 8,9% 8,86%,2% 1,51 ROB , 8,35% 8,16%,% 12,37 ROB ,8 8,9% 8,88%,15% 1,22 SDV , 9,45% 9,5%,7% 99,52 VED , 11,5% 11,33%,1% 11,54 WXF ,3 8,5% 8,5%,% 1,4 ZPS ,4 12,% 11,92% 1,15% 1,71 **- w przypadku notowań na dwóch rynkach dotyczy rynku detalicznego Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul. Płocka 11/13, Warszawa, infolinia: , str. 6

7 Raport Poranny, 22 piernika 28 r. 2 listopad 211 r. Załącznik 2. Zestawienie obligacji korporacyjnych o wartości emisji niemniejszej niż 1 mld zł rynek detaliczny Oprocentowanie Nazwa Rodzaj Wartość emisji Rentowność Data wykupu w bieżącym ok. obligacji oprocentowania (w mld zł) bieżąca odsetkowym Cena brutto IDS stałe 11,65 6,25% 6,4% 13,5 IPS stałe 6,89 5,75% 5,6% 12,69 BGK zmienne 1, 5,21% 5,21% 1,1 BGK zmienne 1, 4,99% 4,99% 1,2 BGK zmienne 1, 5,47% 5,47% 1,1 PLK zmienne 1, 6,55% 6,55% 1,1 IWS stałe 1, 6,% 6,13% 97,92 Załącznik 3. Zestawienie obligacji korporacyjnych o zmiennym oprocentowaniu (wyłączając duże emisje) Wartość Oprocentowanie Nazwa Rentowność Data wykupu emisji w bieżącym ok. obligacji bieżąca (w mln zł) odsetkowym Płynność ADM , 11,67% 11,44%,56% BBD ,5 1,34% 1,34%,% BBD ,5 1,84% 1,48% 3,2% BBI , 1,84% 1,84%,% BL ,3 11,46% 11,46%,% BL ,7 12,96% 12,79% 2,15% BL , 11,46% 11,44% 1,16% BL , 11,96% 11,96%,49% BOB , 6,1% 6,1%,% BOC , 5,76% 5,73%,% BOD , 7,46% 7,46%,% BS , 9,44% 9,44%,% BS , 11,64% 11,3%,6% BS ,2 1,22% 1,22%,% BS ,2 11,92% 11,25%,33% BS , 11,2% 11,2%,% BS , 12,12% 12,12%,% BS , 11,22% 1,89%,4% BS , 1,87% 1,74%,% BS , 11,77% 11,54%,% BST , 11,12% 11,8%,% BST , 12,12% 12,9%,% BST , 13,12% 12,85% 1,22% BST , 11,62% 11,28%,6% BST , 12,62% 12,59%,% EFHOHA , 7,72% 7,72%,% ELC ,8 1,76% 1,6%,29% ERB , 8,17% 8,17%,% FFI ,3 11,26% 11,24%,22% FRO , 1,36% 9,87%,36% FRR , 12,11% 12,1%,15% GHE , 9,77% 9,77%,% GHI , 9,85% 9,85%,% GNB , 8,71% 8,71%,2% GNB , 8,29% 8,29%,% GNB , 8,31% 8,31%,% GND , 11,21% 11,26% 1,42% GND , 1,2% 1,2% 1,94% GNT ,9 11,26% 11,26% 1,62% GNT , 8,85% 8,94%,12% GNT ,1 9,22% 9,23%,73% GNT , 8,75% 8,62%,% Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul. Płocka 11/13, Warszawa, infolinia: , str. 7

8 Raport Poranny, 22 piernika 28 r. 2 listopad 211 r. GNT , 1,96% 1,96%,% GNT , 11,22% 11,3% 2,24% GNT ,3 1,76% 1,81%,% IIF ,7 13,35% 13,22% 2,24% IMC , 11,71% 11,71%,% IPF , 12,36% 11,54%,% KRI , 9,86% 9,86%,% KRI , 1,86% 1,86%,% LCC , 8,86% 8,86%,% MCI ,4 8,86% 8,64%,3% MCI ,5 9,5% 9,31%,% MCI , 8,% 8,%,% MER , 12,77% 11,93%,% MER , 12,22% 11,98%,52% MKD ,3 1,28% 1,28%,4% MMP , 7,92% 7,47%,47% MMP , 8,11% 7,99%,13% MVP ,1 1,65% 1,34%,19% MVP ,4 7,76% 7,62%,6% MVP ,5 1,51% 1,35% 1,93% NAV , 14,72% 14,15%,3% NAV , 13,92% 13,65% 1,15% NAV ,9 13,94% 13,87% 2,44% PCM , 11,35% 11,24%,54% PCM , 11,35% 1,91%,1% PRF , 9,36% 9,22%,1% PRI , 1,86% 1,66% 3,62% PRI , 1,61% 1,25%,72% RBC , 1,87% 1,87%,2% RBC , 12,74% 12,68%,15% RNA ,3 9,11% 9,11%,% RNB ,2 9,81% 9,81%,% RNK , 9,63% 9,36% 1,34% ROD , 12,8% 12,54% 4,53% SCO , 11,76% 11,88% 1,11% SOL ,4 1,89% 1,89%,% TRU , 9,36% 9,22%,19% WDK ,9 12,3% 11,91%,% WDK ,3 12,26% 12,15%,7% WDK ,6 12,53% 12,41%,6% WDK ,6 11,87% 11,75%,% WIK ,3 11,1% 11,1%,% Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul. Płocka 11/13, Warszawa, infolinia: , str. 8

9 Raport Poranny, 22 piernika 28 r. 2 listopad 211 r. Załącznik 4. Zestawienie obligacji komunalnych Nazwa Data wykupu Wartość emisji (w mln zł) Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym Płynność miesięczna YTM* (rentowność w okresie do wykupu) Cena brutto** BRZ ,5 6,86%,% 6,86% 1, KON ,6 6,78%,% 5,6% 13,94 KON ,2 6,85%,% 5,54% 15,51 KRN ,5 6,99%,% 5,56% 11,58 PLZ ,6 7,85%,% 6,22% 15,51 PLZ ,7 7,85%,% 6,39% 16,1 PLZ ,8 7,85%,% 6,49% 16,51 RAD , 6,41%,% 3,78% 12,71 RYB ,5 4,31%,% 4,31% 1, RYB , 5,26%,% 6,77% 97,5 RYB ,5 5,26%,% 5,61% 99,5 TCZ , 5,63%,% 5,63% 1,1 USM ,8 6,72%,% 1,87% 11,51 USM ,8 6,72%,% 5,12% 12,1 USM ,8 6,75%,% 5,64% 12,45 USM ,3 6,75%,% 6,75% 1,1 WAW , 6,48%,1% 5,73% 14,3 WAW , 6,64%,% 6,64% 1,4 WAW , 6,45%,% 6,31% 11,11 WAW , 5,35%,6% 5,55% 98,99 WAW , 6,7%,1% 5,91% 14,99 WSL , 6,85%,% 5,35% 12,1 WSL , 6,85%,8% 5,5% 13,1 ZAM , 6,72%,% -3,94% 11,33 ZAM , 6,72%,% 4,49% 12,43 *- przy założeniu, że nie zmieni się kupon (dla papierów ze zmiennym oprocentowaniem) **- w przypadku notowań na dwóch rynkach dotyczy rynku detalicznego Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul. Płocka 11/13, Warszawa, infolinia: , str. 9

10 Raport Poranny, 22 piernika 28 r. 2 listopad 211 r. Dom Maklerski Banku BPS SA ul. Płocka 11/ Warszawa, tel.: , fax.: Biuro Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego: Sobiesław Kozłowski, MPW - instytucje finansowe tel.: (22) Kamil Artyszuk - deweloperzy tel.: (22) Łukasz Kopeć - przemysł, górnictwo tel.: (22) Marcin Stebakow - handel tel.: (22) Departament Operacji: Katarzyna Patora-Kopeć, makler papierów wartościowych tel.: (22) Bogdan Dzimira, makler papierów wartościowych tel.: (22) Grzegorz Kołcz, makler papierów wartościowych tel.: (22) Artur Kobos, makler papierów wartościowych tel.: (22) Jan Woźniak, makler papierów wartościowych tel.: (22) Grzegorz Górski, makler papierów wartościowych tel.: (22) Bartosz Szaniawski tel.: (22) Wyjaśnienia dotyczące stosowanej terminologii fachowej i wskaźników: ASO Alternatywny System Obrotu platforma transakcyjna prowadzona przez GPW lub Bond-Spot dla wtórnego obrotu nieskarbowymi dłuŝnymi papierami wartościowymi. BondSpot spółka akcyjna Bond Spot S.A. naleŝąca do grupy kapitałowej GPW, dawniej MTS CeTO, prowadząca dwie platformy sprzedaŝy niepublicznych, dłuŝnych papierów wartościowych. Catalyst rynek instrumentów dłuŝnych GPW i BondSpot. Cena brutto cena rynkowa powiększona o narosłe odsetki. Data wykupu termin, w jakim naleŝność główna z tytułu wykupu obligacji jest wymagalna i płatna. Data wypłaty odsetek termin, w jakim nastąpi wypłata odsetek za dany okres odsetkowy. Kupon odsetkowy kwota płatności z tytułu odsetek, przypadająca na koniec okresu odsetkowego. Wyliczany zgodnie z warunkami emisji w oparciu o oprocentowanie obligacji w danym okresie odsetkowym i wartość nominalną papieru dłuŝnego. MarŜa liczba wyraŝona w pkt. proc. dodawana do stopy bazowej w celu obliczenia oprocentowania obligacji w danym okresie odsetkowym. Obligacja dłuŝny papier wartościowy, emitowany w serii, wystawiony zgodnie z wymogami odpowiedniej ustawy. Obligatariusz pierwotny (pierwszy) właściciel obligacji lub wtórny jej nabywca. Stopa bazowa stopa wyznaczająca oprocentowanie obligacji o zmiennym oprocentowaniu. Wysokość stopy bazowej podawana jest w warunkach emisji obligacji. Termin wykupu/zapadalności dzień, w którym emitent musi wykupić obligacje, to jest zapłacić obligatariuszowi cenę wykupu (zwykle równą wartości nominalnej). Dzień ten wypada wraz z upływem okresu zapadalności obligacji, to jest czasu, na jaki obligacje były emitowane (np. 2 lata). WIBOR ang. Warsaw Interbank Offered Rate stawka procentowa na warszawskim międzybankowym rynku od depozytów oferowanych, podawana dla róŝnych, standardowych przedziałów czasowych tych depozytów. YTM ang. Yield To Maturity stopa dochodu, którą inwestor uzyskuje nabywając obligację po cenie rynkowej i trzymając ją w swoim portfelu inwestycyjnym do terminu wykupu. Wskaźnik obliczany w celu porównania atrakcyjności instrumentu z innymi moŝliwościami inwestycyjnymi. Raport wyraŝa wiedzę oraz poglądy jej autorów według stanu na dzień sporządzenia niniejszego opracowania. Materiał został sporządzony z zachowaniem naleŝytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności i dokładności. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1. Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 19 października 25 r. Nr 26, poz. 1715). DM Banku BPS SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody DM Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Dom Maklerski Banku BPS S.A., ul. Płocka 11/13, Warszawa, infolinia: , str. 1

Strategia obligacyjna

Strategia obligacyjna Podsumowanie ostatniej strategii W ciągu 24 dni wartość portfela wzrosła o 0,01%. Wsparciem dla wyniku była przede wszystkim wypłata odsetek. Negatywny wpływ wywarła zmiana cen netto. Spadła cena prawie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Obligacje i akcje Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze na Catalyst Emitenci obligacji spółdzielczych notowanych na Catalyst (lipiec 2011) Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r.

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r. SEKTOR BANKOWY Czekając na 2H 15 PKO BP PKO Cena bieżąca [PLN] 32,2 Wycena końcowa [PLN] 36,7 Potencjał 14,1% Kapitalizacja [mln PLN] 40 250,0 Free float 68,6% Bank Pekao PEO Cena bieżąca [PLN] 184,1 Wycena

Bardziej szczegółowo

Powyższa tabela podsumowuje najważniejsze cechy charakteryzujące wyselekcjonowane przez Raiffeisen Brokers ciekawe obligacje.

Powyższa tabela podsumowuje najważniejsze cechy charakteryzujące wyselekcjonowane przez Raiffeisen Brokers ciekawe obligacje. 1. Podsumowanie wybranych obligacji Spółka Obligacja Nominał Ostatni kurs YTM Oprocentowanie Wartość obrotu w sierpniu 213 r. (tys. PLN) Wartość emisji (mln PLN) 1 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach BSS418

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 06(40) 18 czerwca 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Bieżący numer Biuletynu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY Wstęp BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo ) zwraca Państwa uwagę w szczególności na fakt,

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ WYCENA 16.5 PLN 15 GRUDZIEŃ 211 Zwracamy uwagę na spółkę Pragma Faktoring. Podmioty z obszaru finansów notowane na GPW są wg nas ciągle obszarem o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym (w przyszłym roku

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji

Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji Pozyskiwanie kapitału za pośrednictwem obligacji Kryzys finansowy wpłynął na istotne ograniczenia w możliwości finansowania przedsiębiorstwa kredytem bankowym. W poprzednich latach był on łatwy do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji korporacyjnych

Rynek obligacji korporacyjnych 8 MARZEC 213 ROKU Rynek obligacji korporacyjnych miesięcznik, marzec 213 Luty okazał się spokojnym miesiącem na rynku obligacji korporacyjnych. W porównaniu do ubiegłego roku, na rynek trafiły papiery

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI

ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI KBF-4101-03-00/2013 Nr ewid.14/2014/ P/13/041/KBF Informacja o wynikach kontroli ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior Banku

Bardziej szczegółowo

Oczekujemy 18% r/r wzrostu inwestycji w 2015 r. do PLN 45m Wycena PLN 6.1 za akcję

Oczekujemy 18% r/r wzrostu inwestycji w 2015 r. do PLN 45m Wycena PLN 6.1 za akcję EQUITY RESEARCH PARTNER Raport inicjujący DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.1 Oczekujemy wzrostu zysku netto w 2015 r. o 15% r/r (do PLN 29m) Niski poziom zadłużenia (0.2x

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji finansowych

Wprowadzenie do inwestycji finansowych Krzysztof Jajuga Wprowadzenie do inwestycji finansowych Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 49

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo