Strategia obligacyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia obligacyjna"

Transkrypt

1 22 mar kwi maj cze lip 13 5 sie mar kwi maj cze lip 13 5 sie sie wrz paź lis gru sty lut 14 6 mar 14 1 kwi kwi maj cze lip sie 14 5 wrz 14 1 paź paź lis gru sty lut mar 15 6 kwi kwi maj cze sie wrz paź lis gru sty lut 14 6 mar 14 1 kwi kwi maj cze lip sie 14 5 wrz 14 1 paź paź lis gru sty lut mar 15 6 kwi kwi maj cze lip 15 6 sie 15 Strategia obligacyjna Podsumowanie ostatniej strategii W ciągu 52 dni wartość portfela wzrosła o 0,26%. Wsparciem dla wyniku była przede wszystkim wypłata odsetek. Negatywny wpływ wywarła zmiana cen netto. Wzrosła wartość nominalna ponad połowy posiadanych przez nas serii obligacji Skarbu Państwa. Kontynuujemy proces zabezpieczenia portfela przed pogorszeniem koniunktury rynkowej, inwestując w obligacje emitentów o wysokim WII. Wygasła seria obligacji PRESCO (PRE0815), która w całym okresie przyniosła niespełna 14% zysk. W portfelu zwiększyliśmy zaangażowanie obligacji serii CAS1216 oraz CAS1117. Niedostateczna płynność pozwoliła nam na otwarcie tylko nieznacznej pozycji na tych papierach w poprzednim okresie. Benchmark osiągnął wynik lepszy niż portfel. Stopa zwrotu*: 10,73% Rentowność roczna**: 4,46% * w okresie 2.0 lat ** przy założeniu powtarzalności uzyskanego wyniku Podstawowe założenia strategii inwestycyjnej: Wartość początkowa portfela w dniu 26 marca 2013 wynosiła 100 mln PLN. Portfel został skonstruowany głównie w oparciu o obligacje korporacyjne, a jego dopełnieniem są obligacje skarbowe. Udział poszczególnych emitentów nie powinien istotnie przekraczać poziomu 5% wielkości portfela. Emitenci są selekcjonowani wg kryterium jakościowego, które opiera się na Wewnętrznym Indeksie Inwestycyjnym (WII), będącym kombinacją kilku starannie wybranych wskaźników finansowych. Przy doborze obligacji uwzględniamy ich płynność, wielkość emisji oraz Indeks WWI Determinanty wzrostu wartości portfela Determinanty (dane wzrostu w tys. PLN) wartości PLN) portfela (dane w tys. PLN) wartość zmiana ceny narosłe odsetki otrzymane wartość zmiana ceny narosłe odsetki otrzymane początkowa netto środki początkowa wartość zmiana netto ceny narosłe odsetki otrzymane środki początkowa netto środki wartość bieżąca wartość wartość bieżąca bieżąca 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% Stopa Stopa zwrotu: portfel vs. portfel portfel obligacyjny obligacyjny (TBSP (TBSP - indeks indeks obligacji obligacji skarbowych) skarbowych) (85% (85% mbank mbank PCBI, PCBI, 15% 15% TBSP) TBSP) Struktura terminowa i branżowa zapadalności obligacji do 1Y do 2Y do 3Y 3Y+ wszystkie obligacje skarbowe 0,0% 28,3% 8,1% 24,5% 24,6% 7,9% 7,8% 7,7% 4,7% 40,5% 40,4% 40,9% bankowa 0,0% 0,0% 10,1% 10,6% 12,7% 12,8% 12,0% 22,8% 22,9% 22,6% paliwowa 0,0% 5,1% 0,0% 5,2% 5,3% 10,3% 10,4% deweloperska 1,1% 5,3% 0,0% 0,0% 6,5% 6,4% wierzytelności 2,0% 1,5% 4,1% 4,3% 0,0% 0,0% 6,1% 5,8% energetyczna 0,0% 0,0% 0,0% 5,2% 5,2% finanse 0,1% 5,1% 0,0% 0,0% 5,2% chemiczna 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% 3,5% informatyczna 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Wynik w przekroju branżowym i struktura udziałów udział w wkład w wynik portfelu [w PLN] wkład w wynik obligacje skarbowe 40,5% 40,9% ,2% 96,1% bankowa 22,8% 22,6% ,1% -96,5% paliwowa 10,3% 10,4% ,3% 32,6% deweloperska 6,4% ,6% 18,7% wierzytelności 6,1% 5,8% ,1% 17,9% energetyczna 5,2% ,3% 7,7% finanse 5,2% ,6% 14,1% chemiczna 3,5% ,3% 9,4% informatyczna 0,0% 0 0,0% SUMA 100,0% ,0% 1

2 Strategia obligacyjna podsumowanie od 26 czerwca 2015 do 17 sierpnia 2015: emitent seria nominał ilość * uwzględniająca zmiany cen i narosłe odsetki, ale nie uwzględniająca odsetek otrzymanych ** obejmuje zarówno wpływy odsetkowe, jak i uzyskane prawa do odsetek oraz wykupione obligacje *** nie uwzględniając kosztów transakcyjnych **** uwzględnia nabyte prawa do odsetek Komentarz: wartość bieżąca* z wartość bieżąca* z zmiana wartości bieżącej otrzymane środki** łączny wynik [w PLN] stopa zwrotu w okresie*** rentowność roczna stopa zwrotu BS Ostrów Maz. BOM ,85% 14,54% Bank BPS BPS ,70% 5,44% Bank BPS BPS ,85% 6,68% BS Biała Rawska BRB ,21% 11,53% BEST BST ,01% 1,50% SK Bank BSW ,23% 10,14% Casus Finanse CAS ,52% 1,52% Casus Finanse CAS ,28% 2,28% Dom Development DOM ,73% 13,03% Energa ENG ,44% 6,69% Getin GNB ,92% 11,13% Getin GNB ,35% 10,35% Getin GNB ,74% 10,39% Getin GNB ,07% 10,34% GPW GPW ,79% 7,28% ING ING ,38% 6,81% Kredyt Inkaso KRI ,99% 16,22% Kruk KRU ,23% 8,41% MW Trade MWT ,75% 0,08% PBS Sanok PBS ,02% 14,00% PBS Sanok PBS ,32% 7,84% PCC Rokita PCR ,79% 2,70% PGNiG PGN ,43% 7,06% PKN Orlen PKN ,44% 6,49% PRESCO PRE ,80% 13,98% Robyg ROB ,47% 13,60% SBK Kraków SBK ,85% 12,40% Skarb Państwa WZ ,25% 5,77% Skarb Państwa WZ ,82% 5,04% Skarb Państwa PS ,31% 6,56% Skarb Państwa PS ,18% 6,93% Skarb Państwa DS ,77% 26,71% wszystkie obligacje ,29% 4,46% 10,73% gotówka**** suma Obligacje skarbowe wszystkich serii zachowały miejsce w naszym portfelu. W dalszym ciągu liczymy na wystąpienie fali wzrostowej jeszcze przed rozpoczęciem cyklu zacieśniania polityki pieniężnej przez RPP, który najprawdopodobniej nie nastąpi w okresie najbliższych kilku miesięcy. Co więcej w niepewnej sytuacji na rynku spowodowanej ewentualnym obciążeniem instytucji finansowych dodatkowym podatkiem, bezpieczne papiery skarbowe wydają się być dobrą inwestycją. Pozytywnie wyróżniły się obligacje SBK Kraków SBK1020, które w segmencie korporacyjnym odnotowały najwyższy wzrost ceny netto. W chwili obecnej są notowane powyżej nominału. Wartość rynkowa wynosi obecnie 102,49% wartości nominalnej. W sierpniu wygasły obligacje PRESCO serii PRE0815. Na tej serii obligacji uzyskaliśmy wysoki zwrot z inwestycji 13,98% (). W związku z obniżającym się wskaźnikiem WII spółki póki co nie będziemy nabywać kolejnych obligacji PRESCO. Do wykupu zbliżają się serie obligacji PKN Orlen (PKN0219) oraz Getin Noble Bank(GNB0218). Do tej pory na tych seriach obligacji uzyskaliśmy stopę zwrotu () odpowiednio 6,49% oraz 11,13%. 2

3 Wynik na poszczególnych pozycjach w okresie: 2,28% 1,85% 1,85% 1,82% 1,77% CAS1117 SBK1020 BPS1122 WZ0118 DS1023 1,52% 1,47% 1,44% 1,18% 1,01% CAS1216 ROB0616 PKN0219 PS0418 BST0516 0,99% 0,85% 0,80% 0,79% 0,79% KRI0916 BOM0221 PRE0815 GPW0117 PCR0419 0,75% 0,73% 0,70% 0,44% 0,43% MWT1115 DOM0217 BPS0718 ENG1019 PGN0617 0,38% 0,31% 0,25% 0,23% 0,02% ING1217 PS0417 WZ0117 KRU1116 PBS0720-0,21% -0,32% -3,92% -4,35% -4,74% BRB0425 PBS1021 GNB0218 GNB0318 GNB0418-7,07% -14,23% GNB0518 BSW Rozkład stóp zwrotu w obligacje z portfela (ilość serii) poniżej 0 0-0,2% 0,2-0,4% 0,4-0,6% 0,6-0,8% 0,8-1,0% 1,0-1,2% 1,2-1,4% 1,4%+ Istotne wydarzenia: W ostatnim okresie na wynikach portfela zdecydowanie negatywnie zaważyły posiadane przez nas obligacje Getin Noble Banku, którego wszystkie cztery serie osiągnęły ujemną stopę zwrotu, w tym seria GNB0518, aż -8,54%. Tak duży spadek jest spowodowany wzrostem ryzyka politycznego. Nie pomaga również nieustający chaos informacyjny dotyczący ewentualnego nowego podatku obciążającego sektor bankowy oraz rozwiązań dotyczących kredytów zaciągniętych w walutach obcych. Wydaje się, iż zmienność na papierach będzie dosyć duża, przynajmniej do październikowych wyborów parlamentarnych. Póki co bacznie będziemy się przyglądać doniesieniom odnośnie sektora bankowego oraz ich wpływowi na posiadane papiery. Największą ujemną stopę zwrotu (-14,23%) zanotowały obligacje SK Banku (BSW0721). Tak znaczny spadek spowodowany był ustanowieniem dla banku zarządu komisarycznego 11 sierpnia KNF zdecydowała się na takie działania w związku z nieopracowaniem programu postępowania naprawczego oraz niewdrożeniem zaleceń dotyczących zarządzania ryzykiem przez SK Bank. W ostatnim okresie najlepszą inwestycją w portfelu okazała się seria obligacji Casus Finanse (CAS1217) oraz seria obligacji Krakowskiego Banku Spółdzielczego (SBK1020). W obydwu przypadkach wskaźnik WII od dłuższego czasu utrzymuje się na stabilnym poziomie i wynosi 7. Pozytywny wynik na obligacjach Casus Finanse serii CAS1217 skłania nas do zwiększenia pozycji tego emitenta w naszym portfelu. W sierpniu Hawe nie wykupiło trzech serii obligacji. Na początku miesiąca spółka nie wykupiła papierów serii L (8,3 mln PLN), będących zrolowanymi obligacjami serii J, które zapadały w maju. Następnie nie wykupione zostały obligacje serii K_01 (20,8 mln PLN) oraz K_02 (5 mln PLN). Papiery serii K są zabezpieczone zastawem rejestrowym na teletechnicznej należącej do Hawe Telekom (spółka zależna). Spółka tłumaczy opóźnienia problemy z wykupem obligacji niewielkim poziomem rozliczeń realizowanych projektów. Nowe propozycje do portfela: Planujemy wprowadzić do portfela obligacje spółki Trakcja serii TRK1215 oraz TRJ1215, zakładając wypełnienie kryterium wolumenu przy cenie w granicach wartości nominalnej. Warunki emisji ustaliły oprocentowanie obu serii odpowiednio na WIBOR6M+3,75% oraz WIBOR6M+4,75%. Spółka charakteryzuje się umiarkowanie wysokim poziomem WII wynoszącym 8/10. Niezmiennie w obrębie naszego zainteresowania jest seria obligacji serii CAS1216 oraz CAS1117. Uważamy, iż na podstawie ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych spółka powinna także w najbliższym okresie utrzymywać stabilny, umiarkowanie wysoki wskaźnik WII (7/10). W chwili obecnej zarówno seria CAS1216, jak i CAS1117 notowane są nieznacznie powyżej nominału. Jeżeli zostanie spełnione kryterium płynności w nadchodzącym miesiącu to planujemy uzupełnić naszą pozycję w portfelu, tak jak wcześniej planowaliśmy, łącznie do poziomu 50 tysięcy sztuk obligacji serii CAS1216 (przy wartości nominalnej 100 PLN) oraz do 5 tysięcy sztuk obligacji serii CAS1117 (przy wartości nominalnej 1000 PLN). 3

4 Załącznik 1. Płynność poszczególnych pozycji portfela (obroty w relacji do ilości obligacji w portfelu): emitent seria wolumen obrotu w okresie wolumen obrotu ilość obligacji w portfelu płynność w okresie płynność Getin GNB % 18941% Getin GNB % 13663% Bank BPS BPS % 8692% ING ING % 3396% Getin GNB % 2700% PGNiG PGN % 2032% Energa ENG % 2029% Getin GNB % 2009% BS Ostrów Maz. BOM % 1086% Bank BPS BPS % 973% MW Trade MWT % 1305% Robyg ROB % 873% SK Bank BSW % 599% PBS Sanok PBS % 447% SBK Kraków SBK % 430% PBS Sanok PBS % 390% Dom Development DOM % 270% GPW GPW % 389% BEST BST % 188% PKN Orlen PKN % 110% Casus Finanse CAS % 109% Casus Finanse CAS % 105% Kruk KRU % 73% BS Biała Rawska BRB % 70% PCC Rokita PCR % 43% Kredyt Inkaso KRI % 8% Michał Tarkowski Makler Papierów Wartościowych 4

5 Dom Maklerski Banku BPS SA ul. Grzybowska 81, Warszawa, tel.: , fax.: Departament Analiz: Marcin Stebakow, MPW handel Dyrektor Departamentu Analiz tel.: (22) Marta Czajkowska-Bałdyga banki tel.: (22) Tomasz Kania usługi finansowe, deweloperzy, producenci maszyn górniczych tel.: (22) Marek Olewiecki, MPW przemysł tworzyw sztucznych, automotive tel.: (22) Dariusz Świniarski, MPW przemysł spożywczy tel.: (22) Analitycy techniczni: Jacek Borawski, Sławomir Rudaś Departament Sprzedaży Instytucjonalnej: Krzysztof Solus, MPW Dyrektor Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej tel.: (22) Jan Woźniak, MPW tel.: (22) Artur Kobos, MPW Tel.: (22) Bartosz Szaniawski tel.: (22) Departament Sprzedaży Detalicznej: Mariusz Musiał, MPW Dyrektor Departamentu Sprzedaży Detalicznej tel.: (22) Beata Zbrzezna, MPW Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży Detalicznej tel.: (22) Lech Kucharski, MPW tel.: (22) Wyjaśnienia dotyczące stosowanej terminologii oraz wskaźników: Altman EM score wskaźnik Altmana dla rynków wschodzących, który jest miernikiem oceny kondycji finansowej spółki. Wzór: 6,56*x1+3,26*x2+6,72*x3+1,05*x4+3,25 Benchmark ze względu na strukturę portfela oparty jest w 85% na indeksie obligacji korporacyjnych (mbank PCBI), a w 15% na indeksie obligacji skarbowych (TBSP). C/I czyli koszty do dochodów. Wskaźnik efektywności kosztowej liczony według wzoru: (koszty działania + amortyzacja)*100%/(wynik na działalności bankowej + wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych) mbank PCBI indeks obligacji korporacyjnych. Płynność w okresie i relacja wolumenu obrotów do ilości obligacji w portfelu, czyli jaka część z posiadanych obligacji można było kupić/sprzedać na rynku w danym horyzoncie czasu. TBSP indeks obligacji skarbowych YTM rentowność w okresie do wykupu WII = Wewnętrzny Indeks Inwestycyjny wyliczony na podstawie 5 wskaźników, tj. Altman EM Score, dług netto/ebitda, dług netto/kapitały własne, EBIT/koszty finansowe i zmianę EBIT. Dla banków obliczany jest na podstawie współczynnika wypłacalności, udziale kredytów zagrożonych w strukturze kredytów ogółem i relacji kosztów do dochodów banku. Maksymalna wartość wewnętrznego ratingu wynosi 10. Podwyższone ryzyko inwestycyjne występuje wówczas, gdy wskaźnik znajduje się poniżej 5, w przedziale 5-8 ryzyko jest umiarkowane, a powyżej tego poziomu ryzyko uznawane jest za niskie. Współczynnik wypłacalności stosunek kapitałów własnych do aktywów ważonych ryzykiem. Strategia obligacyjna wyraża wiedzę oraz poglądy jej autorów według stanu na dzień sporządzenia niniejszego opracowania. Materiał został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności i dokładności. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1. Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 19 października 2005 r. Nr 206, poz. 1715). DM Banku BPS SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody DM Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Jest prawdopodobne, iż DM Banku BPS S.A. świadczył, świadczy lub będzie świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu.dm Banku BPS S.A., jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitentów lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitentów wymienionych w opracowaniu. 5

Strategia obligacyjna

Strategia obligacyjna Podsumowanie ostatniej strategii W ciągu 24 dni wartość portfela wzrosła o 0,01%. Wsparciem dla wyniku była przede wszystkim wypłata odsetek. Negatywny wpływ wywarła zmiana cen netto. Spadła cena prawie

Bardziej szczegółowo

wrz-09 lip-10 Oprocentowanie w bieżącym ok. odsetkowym

wrz-09 lip-10 Oprocentowanie w bieżącym ok. odsetkowym Raport Poranny, 22 piernika 28 r. 2 listopad 211 r. Udany debiut PBS121. Rosną obroty na rynku. Październik przerwał krótką serię miesięcy, w których obroty na rynku Catalyst malały. Jednocześnie porównując

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - 2014-08-14

Puls parkietu - 2014-08-14 Indeksy WIG WIG20 mwig40 swig80 Obrót (mpln) Wybrane dane Kurs zamknięcia Wolumen Otwarte pozycje BSE 30 (INDIE) Zamknięcie [pkt.] dzienna tyg. [t/t] 50 957,5 1,06% - 0,68% 2 381,7 1,37% 0,31% 0,82% 3

Bardziej szczegółowo

1,5 -0,5 1,0 -1,0 0,5 -1,5 -2,0 0,0 -2,5 -0,5 -3,0. lis 07. lip 07

1,5 -0,5 1,0 -1,0 0,5 -1,5 -2,0 0,0 -2,5 -0,5 -3,0. lis 07. lip 07 mar 7 lip 7 lis 7 mar 8 lip 8 lis 8 mar 9 lip 9 lis 9 mar 1 lip 1 lis 1 mar 11 lis 11 mar 1 lip 1 lis 1 lip 7 lis 7 mar 8 lip 8 lis 8 mar 9 lip 9 lis 9 mar 1 lip 1 lis 1 mar 11 lis 11 mar 1 lip 1 lis 1

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji 2011-02-09

Puls parkietu - rynek akcji 2011-02-09 SK-15 SK-45 SK-200 WIG 48500 48000 47500 47000 46500 46000 45500 45000 44500 44000 43500 43000 42500 December 2011 February SK-15 SK-45 SP500 SK-200 Decem ber 2011 February 15000 10000 x100 1330 1320 1310

Bardziej szczegółowo

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r.

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r. SEKTOR BANKOWY Czekając na 2H 15 PKO BP PKO Cena bieżąca [PLN] 32,2 Wycena końcowa [PLN] 36,7 Potencjał 14,1% Kapitalizacja [mln PLN] 40 250,0 Free float 68,6% Bank Pekao PEO Cena bieżąca [PLN] 184,1 Wycena

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji

Puls parkietu - rynek akcji Indeksy WIG WIG20 mwig40 swig80 Obrót (mpln) Wybrane dane zamknięcia Wolumen Otwarte pozycje Indeks Zamknięcie [pkt.] dzienna tyg. [t/t] 45 851,8-0,41% - 0,18% 2 370,3-0,27% 0,14% -0,69% 2 759,6-1,04%

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji 2011-08-01

Puls parkietu - rynek akcji 2011-08-01 WIG SK-15 50500 50000 49500 49000 48500 SK-45 48000 47500 47000 SK-200 46500 46000 45500 45000 15000 10000 x100 Mar Apr May Jun Jul Aug SP500 1380 1370 SK-15 1360 1350 1340 1330 1320 1310 1300 SK-45 1290

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P KUPUJ WYCENA 21.14 PLN 27 LISTOPAD 213 Po kilku trudnych dla spółki kwartałach dostrzegamy pierwsze sygnały, że Pragma Faktoring wchodzi na ścieżkę odbudowy wyników. Pozytywnie oceniamy też widoczny już

Bardziej szczegółowo

Powyższa tabela podsumowuje najważniejsze cechy charakteryzujące wyselekcjonowane przez Raiffeisen Brokers ciekawe obligacje.

Powyższa tabela podsumowuje najważniejsze cechy charakteryzujące wyselekcjonowane przez Raiffeisen Brokers ciekawe obligacje. 1. Podsumowanie wybranych obligacji Spółka Obligacja Nominał Ostatni kurs YTM Oprocentowanie Wartość obrotu w sierpniu 213 r. (tys. PLN) Wartość emisji (mln PLN) 1 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach BSS418

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Spółka Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) Czerwona Torebka CZT0416 7.00 77.8 EGB EGB0118 4.50 2.1 BZ WBK BZW1216 3.00 107.6 Uboat - Line UBT0915 1.60 1.3 Rank

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji 2012-04-16

Puls parkietu - rynek akcji 2012-04-16 Indeksy WIG WIG20 mwig40 swig80 Obrót (mpln) Wybrane dane zamknięcia Wolumen Otwarte pozycje BSE 30 (INDIE) Zamknięcie [pkt.] dzienna tyg. [t/t] 40 668,7-0,94% - 1,12% 2 249,9-1,26% -0,32% -0,59% 2 472,8-0,07%

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

Kredyt po Lupą: PKN Orlen.

Kredyt po Lupą: PKN Orlen. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Spółka Seria Δ (pkt. proc.) Obrót (PLNk) BGK IDS1022 6.00 36.49 Kredyt Inkaso I NS FIZ KIN0315 2.98 18.68 E-Kancelaria EKA0515 2.64 13.16 E-Kancelaria EKA1115

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Spółka Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) EFM EFM0915 6.50 10.9 2C Partners 2CP0317 2.95 4.0 Meritum Bank MRT0421 2.14 11.9 Czerwona Torebka CZT0416 1.99 33.4

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ (POPRZEDNIO REDUKUJ) WYCENA 36.6 PLN 18 PAŹDZIERNIK 212 Po umiarkowanym wzroście założeń dla spółki w segmencie rynek finansowy na lata 213 214 oraz uwzględnieniu wpływów z handlu gazem, podnosimy

Bardziej szczegółowo

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P

2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ WYCENA 16.5 PLN 15 GRUDZIEŃ 211 Zwracamy uwagę na spółkę Pragma Faktoring. Podmioty z obszaru finansów notowane na GPW są wg nas ciągle obszarem o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym (w przyszłym roku

Bardziej szczegółowo

DT Partners. Wyższa wycena wsparta dywidendą. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.3 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER

DT Partners. Wyższa wycena wsparta dywidendą. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.3 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Aktualizacja raportu DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.3 Wyższa wycena wsparta dywidendą. Pozostawiamy prognozy zysku netto na 2015 r. oraz 2016 r.

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012* 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012* 2013P 2014P 2015P CIECH SPRZEDAJ (POPRZEDNIO SPRZEDAJ) WYCENA 25,4 PLN 12 LUTY 2014 W naszej opinii wycena spółki jest dość wymagająca i nie uwzględnia szeregu ryzyk operacyjnych. Do tej pory konkurencyjność u podnosiły

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji 2011-12-29

Puls parkietu - rynek akcji 2011-12-29 Indeksy WIG WIG20 mwig40 swig80 Obrót (mpln) Wy brane dane zamknięcia Wolumen Otwarte pozy cje S&P 500 (USA) Indeks Zamknięcie [pkt.] NIKKEI225 (JAPONIA) HANG SENG (HONG KONG) BSE 30 (INDIE) KOSPI 100

Bardziej szczegółowo

Robyg. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT

Robyg. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT RAPORT Robyg Sektor deweloperski Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 2.29 Cena docelowa (PLN) 2.30 Min 52 tyg (PLN) 1.24 Max 52 tyg (PLN) 2.56 Kapitalizacja (mln PLN) 600.19 EV (mln PLN) 755.08

Bardziej szczegółowo

2012 2013 2014 2015P 2016P 2017P

2012 2013 2014 2015P 2016P 2017P KUPUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.6 PLN 1 CZERWIEC 215 Z uwagi na pozytywną ocenę podjętych działań poprawiających wolumeny sprzedaży i dostrzeganą przez nas w 2H 15 perspektywę odbudowy konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji 2010-10-19

Puls parkietu - rynek akcji 2010-10-19 Indeksy 20 m40 s80 Obrót (mpln) Wy brane dane zamknięcia Wolumen Otwarte pozy cje Indeks Zamknięcie [pkt.] BOVESPA (BRAZYLIA) BUX (WĘGRY) CAC 40 (FRANCJA) DAX (NIEMCY) DIJA (USA) EUROSTOXX 50 (EU) FTSE

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji 2010-10-14

Puls parkietu - rynek akcji 2010-10-14 Indeksy 20 m40 s80 Obrót (mpln) Wy brane dane zamknięcia Wolumen Otwarte pozy cje Indeks Zamknięcie [pkt.] BOVESPA (BRAZYLIA) BUX (WĘGRY) CAC 40 (FRANCJA) DAX (NIEMCY) DIJA (USA) EUROSTOXX 50 (EU) FTSE

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) Getin Noble GNB0221 4.01 253.5 Rank Progress RNK0616 3.90 430.6 Getin Noble GNB0220 3.50 220.6 Getin Noble GNB0720 3.50 615.4

Bardziej szczegółowo

Oczekujemy 18% r/r wzrostu inwestycji w 2015 r. do PLN 45m Wycena PLN 6.1 za akcję

Oczekujemy 18% r/r wzrostu inwestycji w 2015 r. do PLN 45m Wycena PLN 6.1 za akcję EQUITY RESEARCH PARTNER Raport inicjujący DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.1 Oczekujemy wzrostu zysku netto w 2015 r. o 15% r/r (do PLN 29m) Niski poziom zadłużenia (0.2x

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 48,0 PLN 06 MARZEC 2013 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji z października 2012 (Akumuluj) kurs akcji Śnieżki wzrósł o 56%. Bardzo dobrze przez rynek

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) PTI PTI1115 5.45 3.0 FKD FKD0516 5.00 7.4 REGIS RGS0717 4.99 3.0 Getin Noble GNO1120 4.98 1.9 Getin Noble GNB1120 4.39 11.1

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) Włodarzewska WLO0516 14.00 28.5 Getin Noble GNB0320 3.45 332.6 Getin Noble GNB0321 3.00 2063.6 Getin Noble GNB0421 3.00 1802.7

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Ulma

Aktualizacja raportu. Ulma 31 października 2007 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities Budownictwo Polska Ulma BAUA.WA; ULM.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo