RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych"

Transkrypt

1 WYCENY OBLIGACJI IZ DYSKONTUJĄ WZROST CPI, ALE SĄ WCIĄŻ ATRAKCYJNE W lipcowym raporcie specjalnym postawiliśmy tezę, że obligacje serii IZ nie w pełni dyskontują ryzyko przyszłego wzrostu inflacji. Proponowaliśmy wówczas strategię inwestycyjną zakładającą zawężenie się spreadu pomiędzy cenami obligacji IZ0823 a WS0922. Wówczas wynosił on 10 PLN. Zakładaliśmy poziom docelowy 5 PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg t: Od momentu opublikowania raportu spread dla cen IZ0823 i WS0922 zmniejszył się do 4,4 PLN. Tym samym strategia została zrealizowana. Był to najpierw efekt spadku cen papierów WS0922, a później wolniejszego spadku cen IZ0823 względem WZ0922. Przy obecnych poziomach rynkowych zakładamy, że ryzyko przyszłego wzrostu wskaźnika CPI zostało już w dużej mierze zdyskontowane. Tym samym premia z tytułu niskiej oczekiwanej inflacji wyraźnie spadła. Z naszych modeli wynika, że prawdopodobny jest wzrost cen papierów IZ, a wyceny są atrakcyjne. Spodziewamy się też, że ceny papierów IZ będą silniej skorelowane z wyceną odpowiedników o stałych kuponach. 12 września 2013 Strona 1/5

2 Obligacje indeksowane inflacją nie wyceniały ryzyka wzrostu inflacji. W raporcie specjalnym opublikowanym 19 lipca 2013 r. 1 zakładaliśmy, że wraz ze spadkiem ścieżki inflacyjnej na rynku widoczna będzie presja na silniejszy spadek cen papierów indeksowych wskaźnikiem inflacji względem papierów stałoprocentowych. W efekcie ceny obligacji IZ były coraz niższe w relacji do odpowiedników stałoprocentowych (spread osiągnął historycznie wysoki poziom). Wykorzystując nasze modele do wyceny papierów indeksowanych inflacją postawiliśmy wówczas tezę, że obligacje IZ wyceniały zbyt niski poziom przyszłej inflacji, bliski dolnym oczekiwaniom ekonomistów (zbliżony też do prognoz banku centralnego). Zakładając scenariusz, że CPI będzie przynamniej nieznacznie wyższy od dolnych oczekiwań rynkowych uważaliśmy papiery IZ za niedowartościowane (szczególnie IZ0823). Starając się wykorzystać niedoszacowany poziom inflacji przy wycenie IZ, ale jednocześnie uniknąć problemu ewentualnego negatywnego wpływu wzrostu rentowności na rynku obligacji o stałym kuponie założyliśmy strategię polegającą na: kupnie IZ0823 i sprzedaży WS0922 (lub alternatywnie IRS 10Y). Spread pomiędzy IZ0823 a WS0922 osiągnął nasz poziom docelowy. Od momentu opublikowania raportu do 11 września br. cena obligacji: - PS0418 spadła o 2,78 PLN do 99,50 PLN, natomiast IZ0816 o 0,83 PLN do 102,86 PLN; - WS0922 spadła o 6,1 PLN do 108,33 PLN, natomiast IZ0823 o 3,17 PLN do 102,36 PLN. Wspomniane zmiany na rynku doprowadziły do zawężenia się spreadu pomiędzy cenami papierów serii IZ oraz papierami stałoprocentowymi. W efekcie na początku września spread pomiędzy papierem IZ0823 a WS0922 wyniósł zaledwie 4,40 PLN. W naszym raporcie zakładaliśmy 5 PLN. Tym samym przyjmujemy założenie, że obligacja indeksowana inflacją zaczyna w sposób racjonalny dyskontować przyszłe procesy inflacyjne, a premia z tego tytułu wyraźnie spadła. Oznacza to również, że w najbliższych tygodniach obserwować powinniśmy większą korelacją pomiędzy obligacjami indeksowanymi inflacją a obligacjami o stałym kuponie, co zresztą sygnalizowaliśmy w raporcie. Po zrealizowaniu się oczekiwanego scenariusza zamykamy pozycję na spreadzie. W dniu 8 sierpnia (do tego momentu spread zawęził się o 3 PLN) w raporcie miesięcznym 2 uwzględniliśmy pozycję: kupuj IZ0823. Jednak ta strategia zakończyła się 3 września po osiągnięciu poziomu stop loss (strata wyniosła 1,23 PLN). Przecena dotyka silniej rynku obligacji skarbowych o stałych kuponach. Głównym powodem wspomnianych zmian na rynku był fakt, że obligacje o stałym kuponie traciły znacznie silniej na wartości. Początkowo papiery serii IZ opierały się przecenie na rynku długu, jednak z czasem utrzymujące się spadki cen objęły również segment papierów serii IZ. Te relatywnie lepsze notowania 1 Raport specjalny 2 Raport miesięczny VIII 2013 r. 12 września 2013 Strona 2/5

3 częściowo tłumaczyć można było sierpniową publikacją znacznie wyższych od oczekiwań rynkowych danych nt. inflacji w lipcu (1,1% r/r) wspierającą wyceny, a także niższą płynnością rynku (z tego wynikać mogła m.in. opóźniona reakcja). Naszym zdaniem czynnikiem, który również miał wpływ na notowania rynkowe były zbyt niskie oczekiwania rynkowe odnośnie przyszłej ścieżki inflacyjnej w kolejnych latach (co w pewnym stopniu potwierdziła publikacja danych za lipiec). Wykres 1 Różnice w wycenie papierów IZ na tle zmieniającej się dynamiki CPI (różnica IZ vs. PS/WS w PLN, a CPI wyrażona w %) cze 11 paź 11 lut 12 cze 12 paź 12 lut 13 cze 13 IZ0816 (LH) IZ0823 (LH) CPI (RH) Źródło: Bloomberg, NBP, PKO Bank Polski Korekta wycen obligacji serii IZ Po ostatnich zmianach rynkowych dokonaliśmy ponownej wyceny papierów indeksowanych inflacją. Zmianie w relacji do lipca 2013 r. uległ nie tylko poziom rentowności na rynku, ale również znacznie podniosły się oczekiwania inflacyjne. Widzimy też jednocześnie spadek prawdopodobieństwa wystąpienia skrajnych scenariuszy, zakładających utrzymywanie się niskiej inflacji w kolejnych latach, chociaż nie wzrosły z drugiej strony skrajne prognozy dla ekstremalnie wysokich odczytów CPI. Te czynniki miały podstawowy wpływ na poziom aktualnych wycen. Pierwszy czynnik zdeterminował korektę w dół cen dla obligacji o najdłuższych terminach wykupu, a drugi z kolei miał pozytywny wpływ na wyceny krótkich papierów IZ0816. Tabela 1 Wycena obligacji na bazie oczekiwanej rynkowej stopy inflacji (%) Scenariusz Minimalne CPI Mediana CPI Maksymalne CPI Seria obligacji IZ0816 IZ0823 IZ0816 IZ0823 IZ0816 IZ0823 Aktualne rentowności rynkowe 105,5 108,5 105,8 108,8 106,5 109,5 Źródło: Bloomberg, Reuters, NBP Jak wynika z Tabeli 1 bez względu na to, który scenariusz makroekonomiczny wybierzemy, jako najbardziej prawdopodobny, wyceny obligacji pozostają atrakcyjne (na rynku utrzymuje się w dalszym ciągu dyskonto w relacji do 12 września 2013 Strona 3/5

4 papierów stałoprocentowych). Dla porównania wg danych na dzień 11 września cena IZ0816 wyniosła 103,05 PLN, a IZ ,67 PLN. Obligacje IZ wciąż atrakcyjne. Po ostatnich zmianach rynkowych w dalszym ciągu uważamy, że obligacje IZ indeksowane inflacją pozostają niedowartościowane. Niemniej duża część ryzyk związanych z wyższą ścieżką inflacyjną została już zdyskontowana i sygnalizowana we wcześniejszym raporcie premia została już wyeliminowana. Dlatego zakładamy, że teraz silniejsza będzie korelacja pomiędzy obligacjami stałokuponowymi a indeksowanymi inflacją. W krótkim okresie spodziewamy się spadków rentowności na rynku stopy procentowej 3. Zakładamy, że będzie to korekta w długoterminowym trendzie wzrostowym (tempo wzrostów rentowności obserwowane w ostatnich tygodniach było nieuzasadnione fundamentalnie). Ponadto, tak jak zaznaczaliśmy w poprzednim raporcie, istotny wpływ na wyceny może mieć również zachowanie się dwóch głównych uczestników obrotu na rynku obligacji IZ, czyli inwestorów zagranicznych, a także OFE. Dodatkowo należy uwzględniać również niską płynność obrotu. 3 Raport miesięczny IX 2013 r. 12 września 2013 Strona 4/5

5 KWARTALNIK RYNKOWY Analizy i Strategie Rynkowe BIURO STRATEGII RYNKOWYCH PKO Bank Polski S.A. ul. Puławska 15, Warszawa t: f: Dyrektor Biura Mariusz Adamiak, CFA t: Rynek Stopy Procentowej Aleksandra Bluj t: Mirosław Budzicki t: Rynek Walutowy Joanna Bachert t: Jarosław Kosaty t: Analizy ilościowe Artur Płuska t: DEPARTAMENT SKARBU Instytucje finansowe: t: t: Zespół Klienta Strategicznego: t: t: Zespół Klienta Korporacyjnego: t: t: Zespół Klienta Detalicznego: t: t: Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, Warszawa; Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS ; NIP: , REGON: ; Kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) PLN. 12 września 2013 Strona 5/5

Dziennik Rynkowy Analizy i Strategie Rynkowe

Dziennik Rynkowy Analizy i Strategie Rynkowe Rynek stopy procentowej Dane ze strefy euro ponownie popchnęły wzwyż krótkoterminowe stawki pieniężne na rynku EUR. Wczorajsza reakcja na rynku stanowiła zdrową odpowiedź na poprawę średnioterminowych

Bardziej szczegółowo

DT Partners. Rosnące dyskonto pomimo dobrych wyników za 2014 r. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.1 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER

DT Partners. Rosnące dyskonto pomimo dobrych wyników za 2014 r. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.1 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Aktualizacja raportu DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.1 Obniżamy prognozy zysku netto o 4% w 2015 r. oraz o 3% w 2016 r. Pozostawiamy 12M cenę docelową

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 lipca 2015

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 lipca 2015 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 15 lipca 2015 Raport NBP: stabilna i korzystna sytuacja przedsiębiorstw w II kw., utrzymanie ostrożnych prognoz na kwartał kolejny. Według opublikowanego dziś

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

DT Partners. Wyższa wycena wsparta dywidendą. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.3 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER

DT Partners. Wyższa wycena wsparta dywidendą. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.3 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Aktualizacja raportu DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.3 Wyższa wycena wsparta dywidendą. Pozostawiamy prognozy zysku netto na 2015 r. oraz 2016 r.

Bardziej szczegółowo

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r.

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r. SEKTOR BANKOWY Czekając na 2H 15 PKO BP PKO Cena bieżąca [PLN] 32,2 Wycena końcowa [PLN] 36,7 Potencjał 14,1% Kapitalizacja [mln PLN] 40 250,0 Free float 68,6% Bank Pekao PEO Cena bieżąca [PLN] 184,1 Wycena

Bardziej szczegółowo

Arteria Outsourcing Polska

Arteria Outsourcing Polska EQUITY RESEARCH PARTNER Arteria Outsourcing Polska Cena docelowa: PLN 23.8 Aktualizacja raportu Podtrzymujemy cenę docelową na poziomie PLN 23.8/akcję Podwyższamy naszą prognozę zysku netto w 2015-2016p

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w cenie

Wierzytelności w cenie MAŁE I ŚREDNIE MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI SPÓŁKI Aktualizacja raportu Kruk Kredyt Inkaso Wierzytelności w cenie 21.4.2015 Od początku roku kursy akcji zarówno Kruka, jak i Kredyt Inkaso zachowywały się znacznie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Oczekujemy 18% r/r wzrostu inwestycji w 2015 r. do PLN 45m Wycena PLN 6.1 za akcję

Oczekujemy 18% r/r wzrostu inwestycji w 2015 r. do PLN 45m Wycena PLN 6.1 za akcję EQUITY RESEARCH PARTNER Raport inicjujący DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.1 Oczekujemy wzrostu zysku netto w 2015 r. o 15% r/r (do PLN 29m) Niski poziom zadłużenia (0.2x

Bardziej szczegółowo

Sektor polskich małych i średnich spółek

Sektor polskich małych i średnich spółek Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Subfunduszami: Investor Top 25 Małych Spółek Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Wrzesień 2014 Fundamenty prędzej

Bardziej szczegółowo

Arteria. Przejęcia call center katalizatorem wzrostu. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 25.3 (+32%) EQUITY RESEARCH PARTNER

Arteria. Przejęcia call center katalizatorem wzrostu. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 25.3 (+32%) EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Arteria Outsourcing Polska Cena docelowa: PLN 25.3 (+32%) Aktualizacja raportu Podwyższamy cenę docelową do PLN 25.3/akcję z PLN 23.8/akcję Podwyższamy naszą prognozę zysku netto

Bardziej szczegółowo

CENY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH na koniec III kwartału 2011 r.

CENY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH na koniec III kwartału 2011 r. a DEPARTAMENT STRATEGII I ANALIZ Zespół Analiz Sektorowych Analizy.Sektorowe@pkobp.pl tel. 22 521 81 22 RAPORT KWARTALNY 12 grudnia 211 SYNTEZA CENY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH na koniec III

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

CitiMonthly. Gospodarka i Rynki Finansowe. Po EBC nawet rubel i frank nie straszne. 29 stycznia 2015 12 stron

CitiMonthly. Gospodarka i Rynki Finansowe. Po EBC nawet rubel i frank nie straszne. 29 stycznia 2015 12 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 29 stycznia 215 12 stron CitiMonthly Po EBC nawet rubel i frank nie straszne W ciągu nieco ponad miesiąca bardzo dużo zmieniło się w otoczeniu Polski, zdecydowanie mniej w

Bardziej szczegółowo

Przegląd wydarzeń na rynku funduszy

Przegląd wydarzeń na rynku funduszy Przegląd wydarzeń na rynku funduszy Nr 18 sierpień 2015 Ekonomia Dane makroekonomiczne z ostatniego miesiąca wspierają wyrażaną w ostatnich miesiącach tezę o stopniowym i umiarkowanym przyspieszeniu ożywienia

Bardziej szczegółowo

Negatywne emocje na rynkach opadły

Negatywne emocje na rynkach opadły Wrzesień 2014 25 stron Negatywne emocje na rynkach opadły Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Sierpień przyniósł uspokojenie na większości światowych rynków akcji i długu dając w końcu zarobić

Bardziej szczegółowo

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania 1) Dlaczego zmienił się Zarządzający portfelem PKO Strategii Obligacyjnych fiz? Piotr Nowak, dotychczasowy Zarządzający PKO Strategii Obligacyjnych fiz, pozostaje w Grupie Banku PKO BP będzie współtworzył

Bardziej szczegółowo

Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r.

Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r. Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r. Chociaż na początku 2012 r. sytuacja gospodarcza w Polsce wyróżniała się pozytywnie na tle kłopotów finansowych części państw strefy euro, dla wielu obserwatorów

Bardziej szczegółowo

Sektor polskich małych i średnich spółek

Sektor polskich małych i średnich spółek Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Funduszami Investors Styczeń 2013 Małe i średnie spółki nadal mają potencjał wzrostowy W komentarzach ze stycznia i

Bardziej szczegółowo

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Luty 2014 23 strony Złe miłego początki? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Po tym jak oczekiwany rajd Świętego Mikołaja nie zawitał w grudniu na globalne parkiety, inwestorzy liczyli chociaż

Bardziej szczegółowo

Mocne fundamenty do wzrostu

Mocne fundamenty do wzrostu MAŁE I ŚREDNIE Aktualizacja rekomendacji Deweloperzy mieszkaniowi Mocne fundamenty do wzrostu 24 lutego 2014 W ostatnich kwartałach giełdowi deweloperzy systematycznie zwiększali liczbę sprzedawanych mieszkań.

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ (POPRZEDNIO REDUKUJ) WYCENA 36.6 PLN 18 PAŹDZIERNIK 212 Po umiarkowanym wzroście założeń dla spółki w segmencie rynek finansowy na lata 213 214 oraz uwzględnieniu wpływów z handlu gazem, podnosimy

Bardziej szczegółowo

W tempie odrzutowym. BRE Bank Securities. 24 sierpnia 2009. Polska. BRE Bank Securities

W tempie odrzutowym. BRE Bank Securities. 24 sierpnia 2009. Polska. BRE Bank Securities 24 sierpnia 2009 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities P/E 10 WIG Banki 6785 5908 5031 4154 3277 2400 08-08-18 08-12-14 09-04-11 09-08-07 24 sierpnia 2009 Banki Polska P/E 09 21,8 Kurs akcji WIG Banki

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Oczekujemy przejściowego spadku inflacji. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 10 sierpnia 2015 r.

CitiWeekly. Oczekujemy przejściowego spadku inflacji. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 10 sierpnia 2015 r. Gospodarka i Rynki Finansowe 10 sierpnia 2015 r. 6 stron CitiWeekly Oczekujemy przejściowego spadku inflacji W tym tygodniu oczekujemy dobrego i nieco wyższego niż zakłada rynek wstępnego odczytu PKB za

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 06(40) 18 czerwca 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Bieżący numer Biuletynu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 08(42) 1 sierpnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Sytuacja naszego wschodniego sąsiada

Bardziej szczegółowo

Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r.

Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r. Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r. Warszawa, maj 2014 r. Trigon Polskie Perły FIZ korzyści dla klienta: Oczekiwana wysoka dodatnia stopa zwrotu niezależnie od zmian głównych benchmarków giełdowych;

Bardziej szczegółowo