Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do formuł i funkcji"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością uzyskiwać wyniki różnych obliczeń. W tym samouczku objaśniono, jak można to zrobić. Przed rozpoczęciem Tworzenie prostej formuły Automatyczne aktualizow anie wyniku formuły Dodawanie zakresu przy użyciu funkcji SUMA Kopiowanie formuły za pomocą Autowypełniania Szybkie obliczanie przy użyciu funkcji Autosumowanie Edytowanie formuły Podręczna karta informacyjna Przed rozpoczęciem Zakres tematyczny Zapoznanie się z tym samouczkiem pozwoli opanować następujące umiejętności: Tworzenie prostej formuły na potrzeby podstawowych obliczeń matematycznych. Automatyczne aktualizowanie wyników formuły. Upraszczanie formuł za pomocą funkcji. Kopiowanie formuły. Edytowanie formuły. Wymagania Excel 2011 dla komputerów Mac Podstawowe umiejętności dotyczące programu Excel, w tym otwieranie skoroszytu oraz zaznaczanie komórek, kolumn i wierszy Porada Początkujący użytkownicy programu Excel powinni najpierw zapoznać się z samouczkiem Samouczek: podstawowe czynności w programie Excel. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Wprowadzenie do formuł i funkcji 1

2 Plik ćwiczeń Lekcje w samouczku zostały opracowane z myślą o ich przeglądaniu w określonej kolejności. Pobranie tego pliku ćwiczeń i korzystanie z niego w trakcie studiowania samouczka umożliwi zdobycie praktycznego doświadczenia. FunctionFormulas.xlsx (12 KB) Szacowany czas ukończenia: 20 minut 1. Tworzenie prostej formuły Zastosowana w arkuszu formuła umożliwia obliczanie wartości. Za pomocą formuły można na przykład obliczyć miesięczne wydatki na zakupy spożywcze lub określić średnią kwotę płaconą za akcje. Wprowadźmy formułę w celu obliczenia całkowitej kwoty należnej za pozycję na fakturze. Otwórz plik ćwiczeń znajdujący się na początku tego samouczka. Kliknij komórkę D11. Kliknij pasek formuły, a następnie wpisz znak równości (=). Porada Jeśli nie widać paska formuły, kliknij kolejno pozycje Widok > Pasek formuły. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Wprowadzenie do formuł i funkcji 2

3 Kliknij komórkę B11, a następnie wpisz gwiazdkę (*), która jest znakiem mnożenia. Porada Aby ukryć wstążkę na czas pracy, kliknij przycisk po prawej stronie wstążki. Kliknij komórkę C11. Komórki B11 i C11 zostaną oznaczone kolorami, co wskazuje, że są one częścią formuły. Naciśnij klawisz RETURN. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Wprowadzenie do formuł i funkcji 3

4 Zwróć uwagę, że wynik formuły (13 988,00 zł) został wyświetlony w komórce wynikowej (D11). Wskazówki Dla każdej komórki w arkuszu można określić odwołanie do niej (nazywane też adresem ). Odwołanie do komórki to zestaw współrzędnych komórki w arkuszu. Na przykład odwołanie do komórki wyświetlanej w miejscu przecięcia kolumny B i wiersza 3 to B3. Zamiast wpisywać liczby w komórce, można używać odwołań do komórek w formule. Odwołanie do komórki dla zaznaczonej komórki jest wyświetlane w polu Nazwa znajdującym się po lewej stronie paska formuły. Każda formuła zaczyna się od znaku równości (=). Znak mnożenia (*) to tak zwany operator. Inne podstawowe operatory matematyczne to znak plus (+), znak minus (-) i znak dzielenia (/). Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Tworzenie prostej formuły na pasku formuły. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Wprowadzenie do formuł i funkcji 4

5 2. Automatyczne aktualizowanie wyniku formuły W przypadku zmiany wartości komórki używanej w formule program Excel może automatycznie zaktualizować wynik. Formuły nie trzeba w ogóle zmieniać, ponieważ zamiast wartości są w niej używane odwołania do komórek. Zmieńmy koszt jednostkowy dla pozycji i sprawdźmy, jak wynik zostanie zaktualizowany. Kliknij komórkę C11. Wpisz w komórce wartość 199,99 i naciśnij klawisz RETURN. Porada Naciśnięcie klawisza RETURN jest potwierdzeniem wpisu lub zmiany i powoduje obliczenie nowego wyniku. Aby wyjść z trybu edycji komórki bez zatwierdzania zmian, należy nacisnąć klawisz ESC. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Wprowadzenie do formuł i funkcji 5

6 Zwróć uwagę, że zaktualizowany wynik (10 399,48 zł) w komórce D11 odzwierciedla zmianę w komórce C11. Wskazówki Aby usunąć formułę lub wyniki formuły, należy kliknąć komórkę zawierającą wynik i nacisnąć klawisz DELETE (lub klawisze FN+DELETE w przypadku klawiatury komputera MacBook). Usunięcie formuły lub wyniku formuły nie powoduje usunięcia formatowania komórki (na przykład cieniowania lub formatu liczbowego waluty). Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Zmienianie wartości komórki w formule i potwierdzanie automatycznej aktualizacji wyniku. 3. Dodawanie zakresu przy użyciu funkcji SUMA Funkcja w programie Excel to wstępnie zdefiniowana formuła. Na przykład funkcja SUMA sumuje określony przez użytkownika zakres wartości, dzięki czemu między wartościami nie trzeba wpisywać operatora plus (+). Inaczej mówiąc, funkcja pełni rolę skrótu, dzięki któremu nie trzeba ręcznie tworzyć formuły. Obliczmy całkowitą liczbę jednostkową pozycji na fakturze za pomocą funkcji SUMA. Kliknij komórkę B15. Na pasku formuły wpisz ciąg =SUMA(. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Wprowadzenie do formuł i funkcji 6

7 Zaznacz komórki B11, B12, B13 i B14. Wokół zaznaczonych komórek zostanie wyświetlone ruchome obramowanie. Naciśnij klawisz RETURN. Zwróć uwagę, że wynik formuły (92) został wyświetlony w komórce B15. Porada Aby zobaczyć formułę źródłową wyniku, należy kliknąć komórkę B15 i sprawdzić pasek formuły. Formuła dla tego wyniku wygląda następująco: =SUMA(B11:B14). Wskazówki Zapis B11:B14 jest nazywany odwołaniem do zakresu, co oznacza, że formuła zawiera wszystkie wartości z zakresu od komórki B11 do komórki B14. Zamiast zaznaczania komórek można wpisać odwołanie do zakresu bezpośrednio w formule. Odwołanie do zakresu może obejmować wiele kolumn i wierszy. Na przykład formuła =SUMA(B11:C14) sumuje wszystkie wartości z komórek od B11 do C14. W formule można uwzględnić komórki, które nie sąsiadują ze sobą, na przykład =SUMA(B11;C13;D11). Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Wprowadzenie do formuł i funkcji 7

8 Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Używanie funkcji SUMA w podstawowej formule. 4. Kopiowanie formuły za pomocą Autowypełniania Autowypełnianie umożliwia kopiowanie formuły do komórek w tym samym wierszu lub w tej samej kolumnie, dzięki czemu nie trzeba ponownie wpisywać formuły w kilku miejscach arkusza. Skopiujmy za pomocą Autowypełniania wcześniej utworzoną formułę, aby obliczyć całkowitą kwotę należną za każdą pozycję. Kliknij komórkę D11, a następnie umieść wskaźnik na prawym dolnym rogu komórki. Kształt wskaźnika zostanie zmieniony w czarny znak plus. Przeciągnij wskaźnik przez komórki D12, D13 i D14. Zwróć uwagę, że całkowite należności za każdą pozycję zostały wyświetlone w komórkach D12, D13 i D14. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Wprowadzenie do formuł i funkcji 8

9 Kliknij komórkę D14. Zwróć uwagę, że pasek formuły zawiera prawidłową formułę oraz odwołania do komórek B14 i C14. Porada Aby sprawdzić, czy formuła zawiera wszystkie komórki, które powinny się w niej znaleźć, należy kliknąć tę formułę na pasku formuły. Po zweryfikowaniu formuły należy nacisnąć klawisz ESC. Wskazówki Podczas używania Autowypełniania do kopiowania formuł w programie Excel automatycznie są dostosowywane odwołania do komórek w poszczególnych kolumnach i wierszach, ale we wszystkich nowych komórkach wynikowych jest używana ta sama funkcja. Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Kopiowanie formuły do kilku komórek w tym samym wierszu lub w tej samej kolumnie za pomocą Autowypełniania. Identyfikowanie skopiowanej formuły na pasku formuły. 5. Szybkie obliczanie przy użyciu funkcji Autosumowanie Funkcja Autosumowanie umożliwia wykonywanie szybkich obliczeń przy użyciu niektórych popularnych funkcji, takich jak SUMA, ŚREDNIA, MAX i MIN. Program Excel tworzy formułę zawierającą daną funkcję oraz odpowiednie odwołania do komórek. Obliczmy sumę częściową faktury za pomocą funkcji Autosumowanie bez wpisywania formuły. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Wprowadzenie do formuł i funkcji 9

10 Kliknij komórkę D16. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Autosumowanie. Zwróć uwagę, że w programie Excel został zaznaczony zakres komórek, które formuła ma obejmować. W tym przypadku jest to formuła =SUMA(D11:D15). Naciśnij klawisz RETURN. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Wprowadzenie do formuł i funkcji 10

11 Zwróć uwagę, że wynik formuły (15 379,71 zł) został wyświetlony w komórce D16. Wskazówki Aby użyć innych popularnych funkcji, takich jak ŚREDNIA, MAX i MIN, należy kliknąć strzałkę obok pozycji Autosumowanie. Za pomocą funkcji Autosumowanie można tworzyć formuły zarówno w wierszach, jak i w kolumnach. Zielony trójkąt w lewym górnym rogu komórki wskazuje na możliwy błąd. Aby rozwiązać ten problem, należy kliknąć komórkę zawierającą wskaźnik błędu, a następnie kliknąć pozycję w celu wyświetlenia opcji. Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Sumowanie zakresu komórek za pomocą funkcji Autosumowanie. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Wprowadzenie do formuł i funkcji 11

12 6. Edytowanie formuły Formułę można zmienić, aby obejmowała inne komórki lub używała innej funkcji. Formułę można edytować na pasku formuły lub bezpośrednio w komórce. Poprawmy formułę obliczającą całkowitą kwotę należności. Kliknij komórkę D20. Kliknij na pasku formuły. Zwróć uwagę, że formuła =SUMA(D19;D18;D16;D14) zawiera dodatkowe odwołanie do komórki (D14), co jest niepoprawne, ponieważ wartość w komórce D14 została już zawarta w sumie częściowej faktury w komórce D16. Na pasku formuły kliknij po prawej stronie odwołania D14, a następnie naciśnij cztery razy klawisz DELETE (lub klawisze FN+DELETE w przypadku klawiatury komputera MacBook). Nowa formuła powinna mieć postać =SUMA(D19;D18;D16). Naciśnij klawisz RETURN. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Wprowadzenie do formuł i funkcji 12

13 Zwróć uwagę, że prawidłowa kwota całkowita (16 686,99 zł) została wyświetlona w komórce D20. Wskazówki Aby anulować zmiany podczas edytowania formuły, należy nacisnąć klawisz ESC. Aby edytować formułę bezpośrednio w komórce, należy dwukrotnie kliknąć daną komórkę (lub nacisnąć klawisze CONTROL+U), a następnie wprowadzić odpowiednie zmiany. Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Edytowanie formuły na pasku formuły lub bezpośrednio w komórce. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Wprowadzenie do formuł i funkcji 13

14 Podręczna karta informacyjna Efekt Ustalenie odwołania do komórki (adresu komórki) Wyświetlenie formuły źródłowej dla danego wyniku Odnalezienie innych podręcznych funkcji (na przykład ŚREDNIA, MAX, LICZNIK NUM., MIN) Anulowanie zmian podczas wprowadzania lub edytowania formuły Skopiowanie formuły za pomocą Autowypełniania Edytowanie formuły bezpośrednio w komórce Usunięcie formuły Wykonaj te czynności Kliknij daną komórkę i sprawdź wartość znajdującą się w polu Nazwa po lewej stronie paska formuły. Kliknij w komórce wynikowej i sprawdź wartość wyświetloną na pasku formuły. Jeśli nie widać paska formuły, kliknij kolejno pozycje Widok > Pasek formuły. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij strzałkę obok pozycji Autosumowanie. Naciśnij klawisz ESC. Kliknij komórkę wynikową zawierającą formułę, którą chcesz skopiować. Umieść wskaźnik myszy na prawym dolnym rogu komórki, aby kursor przybrał kształt czarnego znaku plus, a następnie przeciągnij wskaźnik przez komórki, do których chcesz skopiować formułę. Kliknij dwukrotnie komórkę wynikową. Skrót klawiaturowy umożliwiający przejście do trybu edycji formuły to CONTROL+U. Kliknij w komórce wynikowej i naciśnij klawisz DELETE (lub klawisze FN+DELETE w przypadku klawiatury komputera MacBook). Możesz też nacisnąć klawisz CONTROL i kliknąć komórkę wynikową, a następnie kliknąć pozycję Wyczyść zawartość. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Wprowadzenie do formuł i funkcji 14

15 Więcej wskazówek Formuła to sekwencja poleceń (na przykład odwołań do komórek i operatorów), której wynikiem jest wartość. Funkcja to wstępnie zdefiniowana formuła, na przykład SUMA lub ŚREDNIA, ułatwiająca wykonywanie obliczeń, które mogą być trudne do wykonania przy użyciu formuły podstawowej. Każda formuła zaczyna się od znaku równości (=). Dostępne są cztery operatory wskazujące rodzaj operacji matematycznej do wykonania: znak plus (+), znak minus (-), znak mnożenia (*) i znak dzielenia (/). Można je wpisywać przy użyciu klawiatury numerycznej. Zapis B11:B15 jest nazywany zakresem komórek. Na przykład formuła =SUMA(B11:B15) oznacza użycie funkcji SUMA do zsumowania wszystkich wartości znajdujących się w zakresie od komórki B11 do komórki B15. W formule można uwzględnić komórki, które nie sąsiadują ze sobą, na przykład =SUMA(B11;C13;D11). Autowypełnianie pozwala na kopiowanie formuły do komórek w tym samym wierszu lub w tej samej kolumnie. Program Excel automatycznie dostosowuje odwołania do komórek. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Wprowadzenie do formuł i funkcji 15

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach.

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach. Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy Zespół Szkół w Świnoujściu Microsoft Excel kurs podstawowy 1. Budowa arkusza Excel uruchamiamy wybierając z Menu start Programy - Microsoft Office -. Pliki programu Excel nazywamy zeszytami (skoroszytami).

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Excel 007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Autor: Paul McFedries ISBN: 978-8-46-799-9 Tytu³ orygina³u: Excel 007 PivotTables and PivotCharts: Your visual blueprint for interpreting

Bardziej szczegółowo

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL dla bystrzaków

Excel 2010 PL dla bystrzaków Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro Lotus 1-2-3 Gnumeric KSpread OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath

Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath Układ Przy projektowaniu nowego, pustego formularza warto rozważyć umieszczenie formantów wewnątrz tabel układu w celu ustalenia struktury formularza. Wstępnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH Wersja 16

BAZA DANYCH Wersja 16 BAZA DANYCH Wersja 16 1/04-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Baza danych 16 Strona 1 Wstęp WSTĘP PC SCHEMATIC Baza danych jest programem obsługi baz danych,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Serwis Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

Poziom 0 poziom podstawowy

Poziom 0 poziom podstawowy Poziom 0 poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS CZ. I KOMPUTER I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik zdobędzie podstawową wiedzę na temat budowy komputera,

Bardziej szczegółowo

Access 2007PL dwiczenia praktyczne

Access 2007PL dwiczenia praktyczne Baza danych Tworzenie baz danych 1. Uruchom Access, kolejno wybierając Start/Wszystkie programy/microsoft Office/Microsoft Office Access 2007. 2. Utwórz nową bazę danych - można to zrobid na kilka sposobów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Podatkowa, Środki Trwałe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

Kadrowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 2.67

Kadrowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 2.67 1 Kadrowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI wersje Windows/dbf 2.67 Copyright by Piotr Kowaluk Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest chroniona prawami autorskimi. 2 Spis treści WSTĘP... 3 INSTALACJA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Wersja 1.0 Data publikacji: Listopad 2014 Najnowsze informacje są dostępne pod adresem http://office.microsoft.com/pl-pl/academic/

Bardziej szczegółowo