LibreOffice Calc Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LibreOffice Calc Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe"

Transkrypt

1 LibreOffice Calc Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

2 [/25] [Calc] Uruchamianie programu Na pasku zadań kliknij ikonę Start W wyświetlonym oknie, na liście dostępnych programów kliknij nazwę programu LibreOffice. Rysunek. Uruchamianie programu Na liście dostępnych modułów pakietu kliknij Arkusz kalkulacyjny. Budowa okna programu Arkuszem kalkulacyjnym nazywamy obszerną tabelę, do której można wprowadzać różnego rodzaju dane, takie jak tekst, liczby, ceny, czy jakiekolwiek inne dane. Plik arkusza kalkulacyjnego nazywany zeszytem lub skoroszytem. Po uruchomieniu programu pojawia się poniższe okno. Rysunek 2. Okno programu

3 [2/25] [Calc] Arkusz kalkulacyjny to tabela dwuwymiarowa, tak jak na rysunku. Tabelę dwuwymiarową rozumieć można jako zestaw wierszy i kolumn. Przecięcie wiersza i kolumny to komórka., która ma swój adres. Adres komórki składa się z litery i liczby. Jeżeli np. komórka stanowi przecięcie kolumny B z wierszem 3, adresem komórki jest B3. Pierwszym elementem adresu jest zawsze nazwa kolumny, drugim nazwa wiersza, Adres komórki Nagłówek kolumny Nagłówek wiersza Numer wiersza Rysunek 3. Aktywna komórka arkusza kalkulacyjnego Nazwa kolumny Aktywna komórka Na rysunku widać, że aktywną komórką jest ta na przecięciu B kolumny i 3-go wiersza, zatem otrzymała ona adres B3. Aktywna komórka jest zawsze wyróżniona, tak jak na rysunku. Do komórek możemy wprowadzać dane tekstowe lun dane liczbowe. Jednakże wszystkie operacje algebraiczne (obliczenia) możemy wykonywać tylko na komórkach, w których są liczby. Dane, zawsze wpisujemy do komórki aktywnej (bieżącej). Z komórki do komórki możemy przechodzić w różny sposób:. Używając strzałek na klawiaturze: (góra -, dół -, w lewo -, w prawo - 2. Wciskając klawisz [Enter] przesuwamy się z góry na dół lub wciskamy klawisz [Tab] przesuwamy się z dołu do góry 3. Klikamy lewym klawiszem myszy wybraną komórkę Okno programu składa się z następujących elementów: - Paska nagłówka 2 - Paska górnego menu 3 - Paska standardowego 4 - Paska formatowania 5 - Pola nazwy 6 - Paska formuły 7 - Obszaru arkusza 8 - Pasek zakładek z nazwami arkusza 9 - Pasek stanu

4 [3/25] [Calc] Rysunek 3. Budowa okna programu Nadawanie nazw arkuszom Po uruchomieniu programu do dyspozycji mamy jeden arkusz o nazwie Arkusz. Jego nazwa domyślna widnieje w dolnym obszarze okna programu; Rysunek 4. Nazwa arkusza W komórkach arkusza przechowujemy pewne dane, zatem jego nazwa powinna identyfikować się z tymi danymi. Dlatego istnieje potrzeba nadawania swoich nazw arkuszom. Ponieważ w naszym arkuszu będziemy przechowywać dane dotyczące zarobków wybranych osób, zatem nazwy tych arkuszy będą imionami i nazwiskami tych osób. Aby zmienić nazwę arkusza należy: - Kliknąć prawym klawiszem myszy na nazwie arkusza 2 - W rozwiniętym oknie kliknąć polecenie Zmień nazwę arkusza 3 - W nowym oknie wpisać nazwę Jan Nowak 4 - Klikamy przycisk OK

5 [4/25] [Calc] 2 Rysunek 5. Zmiana nazwy arkusza 3 4 Rysunek 6. Okno wpisania nowej nazwy arkusza Wstawianie nowych, pustych arkuszy Na pasku z nazwami arkuszy znajduje się przycisk, pozwalający wstawić nowy, pusty arkusz. Arkusz ten otrzyma nową nazwę Arkusz2. Wstaw pusty arkusz Rysunek 7. Wstawianie pustych arkuszy W analogiczny sposób jak na rysunku 6 i 7, wstaw dwa nowe arkusze i nadaj im nazwy: Adam Kowalski i Jerzy Adamski. Powinniśmy otrzymać następujący obraz Rysunek 8. Okno z nazwami arkuszy Przemieszczanie się między arkuszami

6 [5/25] [Calc] Klikając w dolnej części ekranu nazwę arkusza, czynimi go aktywnym (bieżącym). Zaznaczanie komórek Podczas edycji i formatowania danych w arkuszu kalkulacyjnym zachodzi konieczność zaznaczenia kilku lub kilkunastu komórek. Możemy tego dokonać zarówno przy pomocy klawiatury jak i przy pomocy myszy. Wygodniejszym sposobem jest zaznaczanie przy pomocy myszy. Aby zaznaczyć kolumnę, klikamy jej nazwę w nagłówku kolumny, tak jak poniżej: Klikamy lewym klawiszem myszy nagłówek kolumny Rysunek 9. Zaznaczanie kolumny Podobnie postępuj my przy zaznaczaniu wiersza: Rysunek 0. Zaznaczanie wiersza Klikamy lewym klawiszem myszy nagłówek wiersza Jeżeli chcemy zaznaczyć kilka sąsiednich kolumn, to po kliknięciu nagłówka pierwszej kolumny przytrzymujemy wciśnięty lewy przycisk myszy i przeciągamy kursor w prawo zaznaczając sąsiednie.

7 [6/25] [Calc] Przeciągamy do kolumny E Rysunek. Zaznaczanie kilku sąsiednich kolumn Klikamy lewym klawiszem myszy nagłówek kolumny Podobnie postępujemy przy zaznaczaniu sąsiednich wierszy: klikamy pierwszy wiersz, wciskam i przetrzymuję lewy przycisk myszy i przeciągam w dół Klikamy lewym klawiszem myszy nagłówek wiersza Przeciągam do wiersza 4 Rysunek 2. Zaznaczanie kilku sąsiednich wierszy Zaznaczanie kilku kolumn nie sąsiadujących z sobą dokonujemy, przytrzymując wciśnięty klawisz [Ctrl]. Klikamy lewym klawiszem myszy nagłówek kolumny Rysunek 3. Zaznaczanie kolumn nie sąsiadujących z sobą 2. Trzymam wciśnięty klawisz [Ctrl] i klikam nagłówek kolumny D

8 [7/25] [Calc] Podobnie zaznaczamy kilka nie sąsiadujących z sobą wierszy:. Klikamy lewym klawiszem myszy nagłówek wiersza Rysunek 4. Zaznaczanie kilku nie sąsiadujących z sobą wierszy 2. Trzymam wciśnięty klawisz [Ctrl] i klikam nagłówek wiersza czwartego Kliknięcie narożnika z lewej stronie obszary edycji powoduje zaznaczenie całego arkusza Rysunek 5. Zaznaczanie całego arkusza Klikam w narożniku Poza zaznaczaniem takich dużych obszarów arkusza możemy zaznaczać poszczególne komórki lub ich zakresy, wystarczy przesunąć nad nimi kursorem, jednocześnie przytrzymując wciśnięty lewy przycisk myszy. Aby zaznaczyć niespójne grupy komórek, musimy dodatkowo przytrzymywać klawisz [Ctrl]. Klikam w komórkę B2 2. Trzymam wciśnięty lewy przycisk myszy przeciągam do komórki D5 Rysunek 6. Zaznaczanie zakresu komórek

9 [8/25] [Calc] Przytrzymuję wciśnięty przycisk [Ctrl] i klikam dowolne komórki Rysunek 7. Zaznaczanie niespójnych zakresów komórek Edycja zawartości komórek Uwaga: liczby i daty wpisywane do komórki są wyrównywane do prawej jej krawędzi, teksty do lewej. Stwórzmy przykładowy arkusz zawierający zestawienie kosztów paliwa samochodu pan Nowaka w styczniu 207r, Na początku należy usunąć wszystkie dane, które są wpisane do tego arkusza. Zaznaczamy zatem cały arkusz i wciskamy klawisz [Delete] na klawiaturze.. Rozpoczynamy od wpisania nagłówka w komórce A: Zestawienie kosztów zakupu paliwa styczeń 207. Zauważmy, że wprowadzony tekst jest dłuższy niż szerokość komórki i rozciąga się aż do komórki D. Dopóki w komórkach B, C, D nie umieścimy żadnych danych, tekst wyświetlany będzie w całości. W przypadku, gdy któraś z tych komórek nie będzie pusta, tekst zostanie obcięty, a miejsce obcięcia zostanie zaznaczone czerwonym trójkątem 2. W komórce A2 wpisujemy tekst: Data, w B2: Ilość paliwa, w C2: Cena za litr. 3. W komórkach A3, A4, A5, A6, A7 wpisujemy odpowiednio daty tankowań: 2 styczeń [Enter], 8 styczeń [Enter], 5 styczeń [Enter], 2 styczeń [Enter], 27 styczeń [Enter]. Zauważmy, że daty te zostaną automatycznie przeformatowane na format daty, tak jak na poniższym rysunku 4. W polach od B2 do B7 wpisujemy liczbę zatankowanych litrów paliwa: 48 [Enter], 32 [Enter], 46 [Enter], 43 [Enter], 49 [Enter] 5. W polach od C2 do C7 wpisujemy cenę za litr paliwa: 4,90 [Enter], 4,85 [Enter], 4,87 [Enter], 5,5 [Enter], 5,0 [Enter] Nasz arkusz powinien wyglądać następująco:

10 [9/25] [Calc] Rysunek 8. Arkusz wypełniony danymi Uzupełnijmy teraz arkusz formułami pozwalającymi obliczyć miesięczny koszt paliwa:. W komórce D2 wpisujemy tekst: Koszt paliwa [Enter] W komórce D3 wpisujemy: =B3*C3. Program wyliczy wartość iloczynu i wyświetli ją w komórce. W komórce pojawia się wynik formuły, natomiast na pasku formuły jej definicja. Formułę w komórce D3 możemy również zapisać inaczej: klikamy komórkę D3, naciskamy klawisz [=] na klawiaturze, klikamy komórkę B3, wciskamy klawisz [*] na klawiaturze i klikamy komórkę C3, a następnie wciskamy [Enter] Rysunek 9. Wprowadzenie for muły do komórki D3 Analogicznie, moglibyśmy dalej wpisywać odpowiednie formuły, lecz jest to pracochłonne. Każda aktywna (bieżąca) komórka ma w prawym dolnym rogu mały kwadracik zwany uchwytem autowypełniania

11 [0/25] [Calc] Uchwyt autowypełniania Rysunek 20. Uchwyt autowypełniana W momencie, gdy naprowadzę kursor myszy na ten kwadracik pojawi się symbol +, tak jak na rysunku poniżej Rysunek 2. Uchwyt autowypełniana Wystarczy kliknąć ten kwadracik i przytrzymując wciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągając kursor do komórki D7. Program automatycznie skopiuje formuły do zaznaczonych komórek, zmieniając jednocześnie odpowiednie adresy wchodzące w jej skład. W komórce D4 jest formuła =B4*C4, w D5 mamy =B5*C5, w D6 jest =B6*C6, a w D7 B7*C7. W efekcie otrzymamy automatycznie wypełnioną grup komórek: Rysunek 22. Zakres komórek wypełniony formułami Miesięczny koszt paliwa otrzymamy, sumując wartości z zakresu D3:D7. Postępujemy następująco:. Klikamy komórkę D8 2. Klikamy przycisk Ʃ w pasku formuły 3. Wciskamy klawisz [Enter] Program automatycznie wypełni komórkę D8 formułą sumowania

12 [/25] [Calc] 2 Rysunek 23.Użycie formuły Autosumowanie Na poniższym rysunku widać, że po wybraniu przycisku sigma (Ʃ) w komórce pojawi się zapis =SUMA(D3:D7). Zapis D3:D7 oznacza, że do obliczeń program ma pobrać zawartość komórek od D3 do D7 Rysunek 24. Treść formuły Autosumowania Po wciśnięciu [Enter] komórka D8 zostanie wypełniona wartością Rysunek 25. Efekt funkcji Autosumowania Edycję komórki możemy dokonać za pomocą myszki i to jest najlepsza metoda. Prześledźmy ten sposób na przykładzie, dodając w arkuszu nowe pole zawierające średnią cenę paliwa w danym miesiącu.

13 [2/25] [Calc]. W komórce A8 wpiszmy tekst: Łączne koszty:, a w komórce A9: Średnia cena paliwa: 2. Klikamy komórkę C9, a następnie ikonę Funkcji = w pasku formuły 2 Rysunek 26. Definiowanie formuły 3. Wybieramy myszą funkcję, za pomocą której zostanie obliczona wartość średniej. Po wciśnięciu = klikamy po lewej stronie w pasku funkcji przycisk rozwijający listę dostępnych funkcji 4. Klikamy funkcję ŚREDNIA 3 Rysunek 27. Wybór funkcji ŚREDNIA 5. Zaznaczamy komórki, na podstawie których ma zostać obliczona średnia. W tym celu klikamy pierwszą komórkę C3 i przytrzymując wciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągamy kursor do ostatniej komórki, czyli C7. Zwalniamy lewy przycisk myszy. Formuła automatycznie obliczy wartość średniej 6. W ostatnim kroku klikamy w pasku formuły przycisk Akceptuj 4

14 [3/25] [Calc] 6 5 Rysunek 28. Obliczanie wartości średniej arytmetycznej W wyniku tych wykonania tych czynności w komórce C9 zostanie obliczona wartość średniej, tak jak poniżej Rysunek 29. Wyznaczenie wartości średniej Dodawanie i usuwanie komórek Często podczas edycji arkusza zachodzi potrzeba umieszczenia nowych danych pomiędzy danymi już wcześniej wprowadzonymi. W naszym przykładzie zaszła potrzeba dopisania pustego wiersza, w którym dopiszemy dodatkowe tankowanie w dniu stycznia 207. Musimy zatem pomiędzy wiersz 4 a 5 wstawić nowy pusty. Aby wstawić nowy pusty wiersz między 4 a 5 należy:. W polu nagłówka wiersza kliknąć prawym przyciskiem myszy nagłówek wiersza 5-tego 2. W rozwiniętym menu podręcznym kliknąć polecenie Wstaw wiersze powyżej

15 [4/25] [Calc] 2 Rysunek 30. Wstawianie pustych wierszy W wyniku wykonania tych czynności pojawił się nowy pusty wiersz 5-ty, a kolejne zostaną automatycznie przenumerowane Rysunek 3. Wstawiony nowy pusty wiersz Wpiszmy teraz nowe dane do komórek A5:C5: stycznia [Tab], 28 [Tab], 4,8. Należy teraz skopiować formułę z komórki D4 do D5. Klikamy zatem komórkę D3 i przeciągamy uchwytem Autowypełniania w dół do komórki D5. Otrzymamy wygląd taki jak na rysunku 32. Rysunek 32. Uzupełnianie formułą dodatkowej komórki

16 [5/25] [Calc] Formatowanie komórek Program po jego uruchomieniu ma swoje ustawienia domyślne (krój czcionki, rozmiar czcionki, wyrównania tekstu, wyrównania liczb, itp.), co czasami nie jest wystarczającym rozwiązaniem, zwłaszcza, że wszystkie dane dotyczące wydatków powinny być zapisane w formacie walutowym. Aby zobaczyć jak będzie wyglądał nasz arkusz przy użyciu domyślnych usttawień, należy uruchomić Podgląd wydruku:. W pasku górnego menu klikamy przycisk Plik 2. W rozwiniętym oknie klikamy polecenie Podgląd wydruku Rysunek 33. Uruchamianie Podglądu wydruku Nasz arkusz powinien wyglądać następująco:

17 [6/25] [Calc] Rysunek 34. Podgląd wydruku arkusza Formatowanie poszczególnych komórek rozpoczynamy od ich zaznaczenia, a następnie przy użyciu ikon paska Formatowania doprowadzamy nasz arkusz do następującego wyglądu: Rysunek 35. Sformatowana tabela arkusza Zanim przejdziemy do wykonania wszystkich czynności w celu takiego sformatowania tabeli opiszemy podstawowe ikony na pasku Formatowanie

18 [7/25] [Calc] Zmniejszenie wcięcia Zwiększenie wcięcia Kontur komórki Wypełnienie komórki Odjęcie miejsca dziesiętnego Dodanie miejsca dziesiętnego Zapis standardowy liczby Styl krawędzi Zapis procentowy liczby Zapis walutowy liczby Wyrównaj do dołu Wyrównaj w pionie Wyrównaj do góry Scal i wyśrodkuj komórki Rysunek 36. Przyciski paska Formatowania Zawijaj tekst Wyrównaj do prawej Wyśrodkuj w poziomie Wyrównaj do lewej Kolor tła Kolor czcionki Podkreślenie czcionki Pochylenie czcionki Pogrubienie czcionki Wybór wielkości czcionki Wybór kroju czcionki

19 [8/25] [Calc] Nagłówek tabeli, czyli tekst: Zestawienie kosztów paliwa styczeń 207 należy wyśrodkować, zapisać czcionką pkt, czcionką pogrubioną kursywą:. Zaznacz komórki A:D sposobem przeciągania, opisany wcześniej 2. Na pasku Formatowanie kliknij ikonę Scal i wyśrodkuj 2 Rysunek 37. Zaznaczanie i scalanie komórek 3. W polu Wielkość czcionki wybierz pkt 4. Na pasku Formatowanie kliknij ikonę Pogrubienie 5. Na pasku Formatowanie kliknij ikonę Kursywa 6. Kliknij dwukrotnie prawą krawędź nagłówka kolumny A, dopasowując szerokość tej kolumny do najdłuższego zapisu w tej kolumnie Rysunek 38. Formatowanie komórki Wyrównamy tekst w komórkach A2:D2:. Zaznaczamy zakres A2:D2 sposobem przeciągania 2. Klikamy ikonę Wyśrodkuj w poziomie na pasku Formatowania

20 [9/25] [Calc] 2 Rysunek 39. Wyśrodkowanie zapisów w komórce Formułę z komórki C0 przeniesiemy do komórki D0:. Kliknij komórkę C0 2. Na pasku Standardowym kliknij ikonę Wytnij 3. Kliknij komórkę D0 4. Na pasku Standardowym kliknij ikonę Wklej 5. Wciśnij na klawiaturze klawisz ESC Rysunek 40. Przenoszenie formuły z jednej komórki do drugiej 2 Rysunek 4. Przenoszenie formuły z jednej komórki do drugiej Scal i wyśrodkuj tekst w komórkach A9:C9:. Zaznacz komórki A9:C9 sposobem przeciągania 2. Na pasku Formatowanie kliknij ikonę Scal i wyśrodkuj 3. Zawartość scalonych komórek zapisz czcionką pogrubioną

21 [20/25] [Calc] Rysunek 42. Scalanie komórek Podobnie zrobimy z komórkami A0:C0. Otrzymamy obraz taki, jak na poniższym rysunku: Rysunek 43. Zawartość scalonych komórek Komórki w kolumnie C oraz D, w których występują wartości w złotych zapiszemy w zapisie walutowym:. Zaznacz komórki C3:D0 sposobem przeciągania 2. Na pasku Formatowanie kliknij ikonę Format walutowy 2 Rysunek 44. Zastosowanie zapisu walutowego do zakresu komórek Naszej tabeli nadajmy obramowanie zewnętrzne (krawędzie zewnętrzne)

22 [2/25] [Calc]. Zaznacz zakres A:D0 sposobem prrzeciągania 2. Na pasku górnego menu kliknij Format 3. W rozwiniętym menu kliknij polecenie Komórki 2 3 Rysunek 45. Otwieranie okna Formatowanie komórki 4. W wyświetlonym oknie Formatuj komórki w polu szerokość z listy wybierz 2 pkt 5. Kliknij przycisk Tylko zewnętrzne krawędzie po lewej stronie okna 6. Kliknij przycisk OK 5 4 Rysunek 46. Nadawanie krawędzi zakresowi komórek Pozostałe krawędzie zapiszmy szerokością 0,75 pkt:. W oknie Formatuj komórki na rysunku Rozmieszczanie linii użytkownika kliknij poziomą krawędź środkową 6

23 [22/25] [Calc] 2. W polu szerokość wybierz 0,75 pkt 3. na rysunku Rozmieszczanie linii użytkownika kliknij pionową krawędź środkową 4. Kliknij przycisk OK Rysunek 47. Nadawanie środkowych krawędzi zakresowi komórek Po tych czynnościach otrzymujemy obraz taki jak na poniższym rysunku: Rysunek 48. Tabela po nadaniu wszystkich krawędzi Komórkom pierwszego wiersza: Zestawienie kosztów zakupu paliwa styczeń 207 nadajmy szare tło:. Kliknij komórkę A 2. Na pasku formatowania kliknij strzałkę ikony Kolor tła 3. Na liście dostępnych kolorów kliknij szósty kolor os prawe strony pierwszego wiersza 4. Na pasku formatowania kliknij strzałkę ikony Kolor czcionki 5. Na liście dostępnych kolorów kliknij szósty kolor zielony

24 [23/25] [Calc] 2 3 Rysunek 49. Nadawanie tła komórkom 4 5 Rysunek 49. Nadawanie koloru zawartości komórki Po wykonaniu tych czynności otrzymujemy poniższy obraz:

25 Rysunek 50. Sformatowana tabela arkusza [24/25] [Calc]

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Arkusz kalkulacyjny MS Excel Arkusz kalkulacyjny MS Excel I. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Program Excel służy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Excel Slajd 2 Redagowanie danych Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Slajd 2 Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę rozpoczynamy wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL- wprowadzanie danych.

MS EXCEL- wprowadzanie danych. MS EXCEL- wprowadzanie danych. Ćwiczenie 1. Zapoznaj się z elementami okna początkowego programu. Uruchom program Microsoft Excel i wskaż następujące elementy: pasek menu; paski narzędzi; pasek formuły;

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Operacje na Wielu Arkuszach

Operacje na Wielu Arkuszach Operacje na Wielu Arkuszach 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. 2. Przenoszenie i kopiowanie arkuszy pomiędzy plikami. 3. Ukrywanie arkuszy. Przykład 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. Często pracując

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach,

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003

INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003 INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003 Formatowanie arkusza: Ćwiczenie 1 Przygotujmy tabelkę w arkuszu kalkulacyjnym (jak na rysunku). 1. Nazwę Arkusza1 zmieniamy na nazwę Ćw1 Naciskamy prawym

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Ms Excel jest przykładem arkusza kalkulacyjnego, grupy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kompetencje Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word i Writer cz.2 Projekt pt:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 Plan dzisiejszych zajęć: 1. Podstawy obsługi pakietu biurowego. Word

Bardziej szczegółowo

I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym III. Formatowanie arkusza Format Komórki Czcionka II. Wprowadzanie danych Format Komórki Wyrównanie

I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym III. Formatowanie arkusza Format Komórki Czcionka II. Wprowadzanie danych Format Komórki Wyrównanie OpenOffice Calc - ćwiczenia I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym Program Calc słuŝy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umoŝliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 1. Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 2. Czytelne formatowanie walutowe :: Trik 3. Optymalny układ wykresu punktowego :: Trik 4. Szybkie oznaczenie wszystkich komórek z formułami

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Otwórz skoroszyt TIK Lista płac. W Arkuszu 1 wprowadź następujące dane: - w komórce A1 tekst: Uproszczona lista płac - w komórce B30 tekst: Podatek - w komórce

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE 1 Spis treści Skrypt 1. Środowi ko pracy użytkownika... 3 2. Dane w arkuszu... 10 3. Formatowanie komórek...11 4. Proste formaty warunkowe...17 5. Budowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI. Tabele i ich możliwości

Rozdział VI. Tabele i ich możliwości Rozdział VI Tabele i ich możliwości 3.6. Tabele i ich możliwości W wielu dokumentach zachodzi konieczność przedstawienia danych w formie tabelarycznej. Dlatego też program OO Writer jest wyposażony w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO 1. Wstęp Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień,

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej,

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej, Tworzenie wykresu do danych z tabeli zawierającej analizę rozwoju wyników sportowych w pływaniu stylem dowolnym na dystansie 100 m, zarejestrowanych podczas Igrzysk Olimpijskich na przestrzeni lat 1896-2012.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel. Materiały pomocnicze

Microsoft Excel. Materiały pomocnicze Microsoft Excel Materiały pomocnicze 1 Spis treści: 1. WSTĘP...3 2. URUCHOMIENIE PROGRAMU...4 3. WYGLĄD OKNA PROGRAMU...5 4. WPROWADZANIE DANYCH DO KOMÓREK...6 5. WPROWADZANIE PODPISÓW...7 6. WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy Zespół Szkół w Świnoujściu Microsoft Excel kurs podstawowy 1. Budowa arkusza Excel uruchamiamy wybierając z Menu start Programy - Microsoft Office -. Pliki programu Excel nazywamy zeszytami (skoroszytami).

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Ćw. IV. Tabele przestawne

Ćw. IV. Tabele przestawne Ćw. IV. Tabele przestawne Przykład 1. Dysponujemy raportem w formacie tabeli (Arkusz: Tabele Przestawne ) o trzech kolumnach zawierających: nazwę produktu, kategorie, do której produkt ten należy, oraz

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000

Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000 niekompletne Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000 Na prawach rękopisu Warszawa 2002 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Marta Wnukowicz Spis treści 1. Wstęp...3 2. Budowa okna programu...3 3. Arkusze

Bardziej szczegółowo

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen okresowych w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 5. Tabulatory i inne funkcje edytora OpenOffice Writer Tabulatory umożliwiają wyrównanie tekstu do lewej, do prawej, do środka, do znaku dziesiętnego lub do

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

dolar tylko przed numerem wiersza, a następnie tylko przed literą kolumny.

dolar tylko przed numerem wiersza, a następnie tylko przed literą kolumny. Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 0, przypomnienie (Excel 2007) Autor: dr Mariusz Giero 1. Pobieramy plik z linku przypomnienie. Należy obliczyć wartości w komórkach zaznaczonych żółtym kolorem. 2. Obliczenie

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

1. Włączamy listę wielopoziomową: rozwijamy trzecią ikonę do włączania list i wybieramy wzór:

1. Włączamy listę wielopoziomową: rozwijamy trzecią ikonę do włączania list i wybieramy wzór: Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 2 (Word 2007) ze strony http://logika.uwb.edu.pl/mg/ Wg wzoru praca do wykonania http://logika.uwb.edu.pl/mg/cw2n.pdf Część A. LISTA WIELOPOZIOMOWA Autor: dr Mariusz Giero

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. DuŜa liczba nazw zakresów. Rys. 2. Procedura usuwająca wszystkie nazwy w skoroszycie

Rys. 1. DuŜa liczba nazw zakresów. Rys. 2. Procedura usuwająca wszystkie nazwy w skoroszycie :: Trik 1. Hurtowe usuwanie niepotrzebnych nazw zakresów :: Trik 2. WyróŜnianie powtórzonych wartości w kolumnie :: Trik 3. Oznaczenie wierszy kolejnymi literami alfabetu :: Trik 4. Obliczanie dziennych

Bardziej szczegółowo

Tabele Przestawne Podstawy

Tabele Przestawne Podstawy Tabele Przestawne Podstawy Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Tabele Przestawne Podstawy.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Pole formuły. Pasek narzędzi: Formatowanie. Pasek narzędzi: Standardowy. Pasek menu. Przyciski okna aplikacji. Pasek tytułu. Przyciski okna skoroszytu

Pole formuły. Pasek narzędzi: Formatowanie. Pasek narzędzi: Standardowy. Pasek menu. Przyciski okna aplikacji. Pasek tytułu. Przyciski okna skoroszytu Pasek narzędzi: Formatowanie Pasek narzędzi: Standardowy Pasek tytułu Pasek menu Nagłówki wierszy Zakładki arkuszy w skoroszycie Pole formuły Nagłówki kolumn komórka o adresie: D8 Paski przewijania Przyciski

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

2 Arkusz kalkulacyjny

2 Arkusz kalkulacyjny 2 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 2.1. Tworzenie skoroszytów Tworzenie, budowa oraz zapisywanie skoroszytów w programie Excel 2007 nie uległy zasadniczym różnicom w stosunku do programu Excel 2003, dlatego

Bardziej szczegółowo

Zarejestruj makro w trybie względnego adresowania które będzie wpisywało bieżącą datę w

Zarejestruj makro w trybie względnego adresowania które będzie wpisywało bieżącą datę w Makra 2 Makra 2... 1 Własne menu z makrami.... 1 Zadanie 1... 1 Zadanie 2... 4 Wskazówki:... 4 Zadanie 3... 4 Scenariusz sytuacji:... 4 Cel:... 4 Umiejętności zdobyte po wykonaniu ćwiczenia:... 4 Proponowane

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej elektroniczne formularze arkuszy ocen okresowych i pierwszej oceny Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 DSC KPRM 2015

Bardziej szczegółowo

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego.

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. Bazy danych raporty 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. 2. Otwórz bazę (F:\M5BIB). 3. Utwórz raport wyświetlający wszystkie pola z tabeli KSIAZKI. Pozostaw ustawienia

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Formatowanie komórek

Formatowanie komórek Formatowanie komórek 3.4 Formatowanie komórek Praca w MS Excel 2010 byłaby bardzo uciążliwa gdyby nie formatowanie. Duże ilości danych sprawiają, iż nasz arkusz staje się coraz pełniejszy, a my nie mamy

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7 Fenomen Excela... 8 Twoje korzyści... 8

Wstęp... 7 Fenomen Excela... 8 Twoje korzyści... 8 Wstęp... 7 Fenomen Excela... 8 Twoje korzyści... 8 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 13 Excel 2003... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna...

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMATOWANIE DOKUMENTU

FORMATOWANIE DOKUMENTU FORMATOWANIE DOKUMENTU Poznamy narzędzia umieszczone na wstążce karty Narzędzia główne w grupie Czcionka i Akapit ZMIANA WIELKOŚCI I KROJU CZCIONKI Aby zmienić wielkość i krój czcionki, zaznaczamy część

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK

SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK Tworzenie Listy wyboru Tworzenie obliczeo z wykorzystaniem adresowania mieszanego (symbol $) Tworzenie wykresu i zmiana jego parametrów Wszelkie wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować Style Bardzo często w edytorze podczas pisania tekstu zachodzi potrzeba wielokrotnego powtórzenia czynności związanych z formatowaniem. Aby zapobiec stałemu otwieraniu okien dialogowych i wybierania stale

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

Opis rozwiązań stosowanych podczas tworzenia prezentacji w programie PowerPoint

Opis rozwiązań stosowanych podczas tworzenia prezentacji w programie PowerPoint Opis rozwiązań stosowanych podczas tworzenia prezentacji w programie PowerPoint Zanim przystąpisz do tworzenia prezentacji, opracuj jej scenariusz, zgromadź potrzebne teksty i zdjęcia lub rysunki. Przygotuj

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office Podstawy pracy z edytorem tekstu na przykładzie Open Office inż. Krzysztof Głaz krzysztof.glaz@gmail.com http://krzysztofglaz.eu.org Wprowadzenie Dokument ten został napisany jako pomoc dla osób, które

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia

EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia 1. Nadaj nazwę arkuszowi Ćwiczenie 1 W lewej, dolnej części okna programu znajdują się nazwy otwartych arkuszy programu (Arkusz 1..). Zmiana nazwy, w tym celu należy kliknąć

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia nr 3_cz2 Praca z tekstem: WORD Wzory matematyczne. Tabele

Zajęcia nr 3_cz2 Praca z tekstem: WORD Wzory matematyczne. Tabele Zajęcia nr 3_cz2 Praca z tekstem: WORD Wzory matematyczne. Tabele W swoim folderze utwórz folder o nazwie 5_11_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Jadwiga Pawluk Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Początek roku szkolnego skłania nas do zaplanowania zajęć na najbliższe

Bardziej szczegółowo

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji 4-67 45 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji Prezentacje multimedialne tworzy się zwykle za pomocą specjalnych programów do tworzenia prezentacji Gotowe prezentacje mogą być odtwarzane na ekranie komputera

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

OpenOffice Writer. Edytor tekstu. podstawy. Warszawa 2012

OpenOffice Writer. Edytor tekstu. podstawy. Warszawa 2012 Edytor tekstu OpenOffice Writer podstawy Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany rządu amerykańskiego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Przygotuj za pomocą tabulatorów element formularza. Utwórz pole tekstowe i sformatuj tak, aby dół napisu w polu był dokładnie nad kropkami.

Przygotuj za pomocą tabulatorów element formularza. Utwórz pole tekstowe i sformatuj tak, aby dół napisu w polu był dokładnie nad kropkami. FORMULARZE POLA TEKSTOWE Pole tekstowe Pole tekstowe kilka wierszy Karta Developer Formanty Formant i pole tekstowe Ćwiczenia Jak wypełnić danymi utworzony w edytorze tekstów formularz? Jak wpisać informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M3 Arkusze kalkulacyjne Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA

Bardziej szczegółowo