Podstawowe czynnos ci w programie Word

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe czynnos ci w programie Word"

Transkrypt

1 Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać jej podstawowe funkcje. Ten samouczek zawiera wprowadzenie do niektórych zadań i funkcji dostępnych we wszystkich dokumentach. Przed rozpoczęciem Tworzenie now ego pustego dokumentu Opis interfejsu użytkow nika programu Word Naw igowanie w dokumencie Zaznaczanie tekstu Formatowanie tekstu Kopiowanie, w klejanie i przeciąganie Zmienianie układu dokumentu Zapisywanie dokumentu w nowym folderze Podręczna karta informacyjna Przed rozpoczęciem Zakres tematyczny Zapoznanie się z tym samouczkiem pozwoli opanować następujące umiejętności: Tworzenie nowego pustego dokumentu. Identyfikowanie elementów interfejsu użytkownika, przy użyciu których można wykonywać podstawowe zadania. Nawigowanie w dokumencie. Zaznaczanie, formatowanie, kopiowanie, wklejanie i przenoszenie tekstu. Ustawianie odstępów, marginesów i orientacji strony dla dokumentu. Zapisywanie dokumentu w nowym folderze. Wymagania Word 2011 dla komputerów Mac Szacowany czas ukończenia: 30 minut Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 1

2 1. Tworzenie nowego pustego dokumentu W programie Word zawartość tworzy się i zapisuje w dokumencie. Można rozpocząć pracę od pustego dokumentu, istniejącego dokumentu, który został wcześniej zapisany, lub szablonu. Razem z programem Word jest otwierane okno Galeria dokumentów programu Word. Zawiera ono różne szablony oraz zapewnia szybki dostęp do ostatnio używanych dokumentów. Spróbuj otworzyć pusty dokument za pomocą funkcji Galeria dokumentów programu Word. Jeśli program Word nie jest otwarty, w obszarze funkcji Dock kliknij ikonę programu Word. W oknie Galeria dokumentów programu Word w obszarze Szablony po lewej stronie kliknij pozycję Wszystko. Porada Jeśli galeria dokumentów nie jest widoczna, należy zamknąć program Word, a następnie otworzyć go ponownie. Kliknij pozycję Dokument programu Word, a następnie kliknij przycisk Wybierz. Porada Aby po otwarciu programu Word zawsze rozpoczynać pracę z pustym dokumentem, należy zaznaczyć pole wyboru Nie pokazuj tego podczas otwierania programu Word. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 2

3 Zostanie wyświetlony pusty dokument (Dokument1). Wskazówki Aby w dowolnej chwili utworzyć w programie Word nowy pusty dokument, w menu Plik należy kliknąć polecenie Nowy pusty dokument (w tym samouczku ta czynność jest też zapisywana w następujący sposób: Plik > Nowy pusty dokument). Aby wyświetlić okno Galeria dokumentów programu Word w dowolnej chwili podczas korzystania z programu Word, należy kliknąć kolejno pozycje Plik > Nowy z szablonu. Szablony są domyślnie przechowywane w lokalizacji /Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Biblioteki/Application Support/Microsoft/Office/Szablony użytkownika. W systemie Mac OS X 7 (Lion) folder Biblioteki jest domyślnie ukryty. Aby wyświetlić folder Biblioteki, w programie Finder kliknij menu Idź, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz OPCJA. Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Otwieranie programu Word w obszarze funkcji Dock systemu Mac OS X. Tworzenie nowego pustego dokumentu przy użyciu funkcji Galeria dokumentów programu Word. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 3

4 2. Opis interfejsu użytkownika programu Word W nowym pustym dokumencie można od razu rozpocząć wpisywanie tekstu. Wcześniej warto jednak zapoznać się z niektórymi elementami interfejsu użytkownika, z których można korzystać we wszystkich dokumentach. Oto opis niektórych elementów interfejsu użytkownika programu Word. Pasek menu: Obszar u góry ekranu, w którym są wyświetlane wszystkie menu. Najczęściej używane polecenia menu znajdują się w menu Plik, Edycja i Widok. Pasek narzędzi Standardowy: pasek narzędzi, na którym są wyświetlane nazwa dokumentu (w tym przypadku Dokument1) i przyciski umożliwiające wykonywanie niektórych najbardziej typowych zadań, takich jak otwieranie, zapisywanie i drukowanie dokumentu. Wstążka: Pasek poleceń z kartami znajdujący się u góry okna lub obszaru roboczego, na którym funkcje są zorganizowane w logiczne grupy. Najczęściej używane polecenia umożliwiające formatowanie tekstu i zmienianie układu dokumentu znajdują się na kartach Narzędzia główne i Układ. Kursor: migająca pionowa linia w dokumencie wskazująca miejsce, w którym będzie wyświetlany tekst po rozpoczęciu wpisywania. Pasek przewijania: Pasek znajdujący się z boku okna dokumentu. Przeciągając pasek w górę i w dół, można zobaczyć te części dokumentu, które nie są widoczne w danej chwili. Wskazówki Aby ukryć wstążkę na czas pracy, kliknij przycisk po prawej stronie wstążki. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 4

5 Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Identyfikowanie elementów interfejsu użytkownika, z których można korzystać we wszystkich dokumentach. 3. Nawigowanie w dokumencie W dokumentach może się znajdować zawartość różnego typu, na przykład obrazy, wykresy, obiekty clipart i tabele. Najczęściej zawierają one jednak tekst. Korzystając ze skrótu, utwórz przykładowy tekst, a następnie przećwicz poruszanie się po dokumencie przy użyciu paska przewijania i klawiszy strzałek. Upewnij się, że migający kursor znajduje się na początku dokumentu, i wpisz ciąg =rand(10,10), aby wprowadzić skrót, a następnie naciśnij klawisz RETURN. Program Word wstawi dziesięć akapitów tekstu na dwóch stronach. Kursor będzie widoczny pod tekstem. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 5

6 Przeciągnij pasek przewijania do początku dokumentu, a następnie kliknij na początku pierwszego zdania, tak aby umieścić kursor na początku dokumentu. Naciśnij dwa razy klawisz RETURN, a następnie naciśnij dwa razy klawisz strzałki w górę na klawiaturze, aby przejść do pierwszego wiersza dokumentu. Wpisz tekst Jeż i figi. Wskazówki Jeśli nie można kliknąć poniżej kursora, oznacza to, że dokument kończy się w tym miejscu. Aby wstawić dodatkowe puste wiersze, należy nacisnąć klawisz RETURN tyle razy, ile wierszy ma zostać wstawionych. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 6

7 Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Przechodzenie w obrębie tekstu przy użyciu paska przewijania i klawiszy strzałek. Wstawianie pustych wierszy przez naciśnięcie klawisza RETURN. 4. Zaznaczanie tekstu Aby wprowadzić zmiany w tekście (na przykład sformatować go, skopiować lub przenieść), należy najpierw zaznaczyć tekst do edycji. Można zaznaczyć pojedynczy znak, konkretne wyrazy lub całe akapity. Spróbuj zaznaczyć tekst, korzystając z kilku różnych technik. Kliknij dwukrotnie pierwsze wystąpienie wyrazu łódź. Wyróżnienie oznacza, że wyraz został zaznaczony. Kliknij po lewej stronie pierwszego wystąpienia wyrazu Pchnąć. Trzymając naciśnięty przycisk myszy, przeciągnij kursor na ukos przez cały akapit, a następnie zwolnij przycisk myszy. Zostanie zaznaczony cały akapit. Porada Cały akapit można też zaznaczyć, klikając trzykrotnie dowolny wyraz w danym akapicie. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 7

8 Na klawiaturze przytrzymaj naciśnięty klawisz COMMAND (), a następnie naciśnij klawisz A. Zostanie zaznaczony cały tekst w dokumencie. Porada Całą zawartość dokumentu można też zaznaczyć, klikając kolejno pozycje Edycja > Zaznacz wszystko. Aby wyczyścić zaznaczenie, kliknij dowolne miejsce w dokumencie. Wyróżnienie zniknie, a kursor pojawi się ponownie w miejscu kliknięcia. Wskazówki Aby zaznaczyć w tekście jeden wiersz, należy przesunąć wskaźnik na lewy margines dokumentu. Gdy wskaźnik zmieni się w następujący symbol, należy kliknąć, aby zaznaczyć wiersz tekstu. Po zaznaczeniu tekstu kursor jest ukrywany. Skróty klawiaturowe (na przykład +A) są wymienione po prawej stronie poleceń w menu (na przykład Edycja > Zaznacz wszystko). Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Zaznaczanie wyrazu, akapitu i całego tekstu w dokumencie. Czyszczenie zaznaczenia tekstu. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 8

9 5. Formatowanie tekstu Zaznaczony tekst można sformatować. Można na przykład zmienić czcionkę oraz rozmiar i kolor tekstu. Spróbuj sformatować czcionkę oraz rozmiar i kolor tekstu tytułu dokumentu. Zaznacz tytuł dokumentu (na przykład Jeż i figi). Na karcie Narzędzia główne w obszarze Czcionka kliknij menu podręczne Czcionka, a następnie kliknij pozycję Arial Black. Porada Aby wyświetlić wskazówkę dotyczącą przycisku na wstążce lub pasku narzędzi, należy umieścić wskaźnik nad przyciskiem. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 9

10 W menu podręcznym Rozmiar czcionki kliknij pozycję 16. W menu podręcznym Kolor czcionki kliknij pozycję Akcent 2. Tekst tytułu dokumentu będzie miał nowy kolor, czcionkę i rozmiar. Wskazówki Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji formatowania, należy zaznaczyć tekst, który ma zostać sformatowany, a następnie kliknąć kolejno pozycje Format > Czcionka. Aby usunąć formatowanie zastosowane do tekstu, należy zaznaczyć tekst. Następnie na karcie Narzędzia główne należy w obszarze Style kliknąć pozycję Normalny. Przy użyciu stylów można zastosować kilka typów formatowania jednocześnie. Style znajdują się na karcie Narzędzia główne. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 10

11 Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Formatowanie czcionki, rozmiaru i koloru zaznaczonego tekstu. 6. Kopiowanie, wklejanie i przeciąganie Dzięki poleceniom kopiowania i wklejania można w prosty sposób ponownie użyć tekstu bez konieczności wpisywania go od nowa. Tekst można też szybko przenieść w inne miejsce w dokumencie, przeciągając go. Spróbuj skopiować, wkleić i przeciągnąć tekst w dokumencie. Zaznacz tytuł wpisany i sformatowany w poprzednich lekcjach. Kliknij kolejno pozycje Edycja > Kopiuj. Porada Skrót klawiaturowy umożliwiający skopiowanie to +C. Przeciągnij pasek przewijania do końca dokumentu, kliknij poniżej ostatniego akapitu i naciśnij dwa razy klawisz RETURN. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 11

12 Kliknij kolejno pozycje Edycja > Wklej. Porada Skrót klawiaturowy umożliwiający wklejenie to +V. Kopia tytułu zostanie wklejona na końcu dokumentu. Zaznacz akapit nad wklejonym tytułem. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 12

13 Kliknij zaznaczony akapit, przeciągnij zaznaczenie pod wklejony tytuł, a następnie zwolnij przycisk myszy. Akapit będzie widoczny pod wklejonym tytułem. Wskazówki Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji, należy przytrzymać naciśnięty klawisz CONTROL, a następnie kliknąć dowolny zaznaczony tekst. Aby cofnąć ostatnią zmianę edycyjną, należy kliknąć kolejno pozycje Edycja > Cofnij lub użyć skrótu klawiaturowego +Z. Tekst można również kopiować i wklejać między aplikacjami (na przykład między programami Word i PowerPoint). Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Kopiowanie i wklejanie tekstu. Przeciąganie tekstu w nowe miejsce w dokumencie. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 13

14 7. Zmienianie układu dokumentu W programie Word jest dostępnych wiele opcji układu umożliwiających nadanie dokumentowi zamierzonego wyglądu. Można na przykład szybko zmienić interlinię, marginesy i orientację strony. Spróbuj zmienić niektóre opcje układu dokumentu. Kliknij kolejno pozycje Edycja > Zaznacz wszystko w celu zaznaczenia całego tekstu w dokumencie. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Akapit kliknij pozycję Interlinia, a następnie kliknij pozycję 1,5. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 14

15 Na karcie Układ w obszarze Marginesy kliknij pozycję Marginesy, a następnie kliknij pozycję Wąskie. Na karcie Układ w obszarze Ustawienia strony kliknij pozycję Orientacja, a następnie kliknij pozycję Pozioma. W programie Word zostaną zastosowane wybrane ustawienia dotyczące interlinii, marginesów i orientacji strony. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 15

16 Wskazówki Aby wprowadzić wcięcie dla pierwszego wiersza akapitu, należy kliknąć przed pierwszym wyrazem akapitu, a następnie nacisnąć klawisz TAB. Aby dodać wcięcie całego akapitu, należy kliknąć z lewej strony dowolnego innego wiersza, a następnie nacisnąć klawisz TAB. Aby przejść bezpośrednio do ustawień orientacji strony, należy kliknąć kolejno pozycje Plik > Ustawienia strony. Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Zmienianie interlinii, marginesów i orientacji strony dokumentu. 8. Zapisywanie dokumentu w nowym folderze Na tym etapie żadne ze zmian wprowadzonych w dokumencie nie zostały jeszcze zapisane. Ogólna nazwa pliku (Dokument1) widoczna powyżej paska narzędzi Standardowy wskazuje, że dokument nie został zapisany. Spróbuj zapisać dokument w nowym folderze na komputerze. Kliknij kolejno pozycje Plik > Zapisz. W polu Zachowaj jako wprowadź nazwę dokumentu (na przykład Podstawowe czynności w programie Word). Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 16

17 W menu podręcznym Miejsce kliknij pozycję Dokumenty, a następnie kliknij strzałkę obok pola Zachowaj jako, aby wyświetlana strzałka była skierowana w górę. Zostaną wyświetlone wszystkie foldery znajdujące się w folderze Dokumenty. Kliknij pozycję Nowy katalog. W oknie dialogowym Nowy katalog wpisz tekst Word folder ćwiczeniowy, a następnie kliknij przycisk Utwórz. Kliknij pozycję Zachowaj. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 17

18 Na pasku narzędzi Standardowy zostanie wyświetlona nazwa pliku zapisanego dokumentu (na przykład Podstawowe czynności w programie Word.docx). Wskazówki Aby otworzyć ostatnio używany dokument, należy kliknąć menu Plik, wskazać polecenie Otwórz ostatnio używane, a następnie kliknąć dokument, który ma zostać otwarty. Aby wyświetlić listę wszystkich dokumentów programu Word zapisanych na danym komputerze, należy kliknąć kolejno pozycje Plik > Nowy z szablonu. Następnie w okienku po lewej stronie w obszarze Ostatnio używane dokumenty należy kliknąć pozycję Wszystkie. Aby zamknąć program Word, należy kliknąć kolejno pozycje Word > Zamknij program Word lub nacisnąć klawisze +Q. Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Zapisywanie dokumentu w nowym folderze. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 18

19 Podręczna karta informacyjna Efekt Utworzenie nowego pustego dokumentu Otwarcie okna Galeria dokumentów programu Word w dowolnej chwili Ukrycie wstążki Wstawienie pustego wiersza Zaznaczenie w dokumencie jednego wyrazu Zaznaczenie całego akapitu Zaznaczenie całej zawartości dokumentu Usunięcie formatowania tekstu Odnalezienie skrótu klawiaturowego dla polecenia Skopiowanie tekstu Wklejenie tekstu Zmiana interlinii w całym dokumencie Zmiana orientacji strony dla dokumentu (na przykład na orientację poziomą) Wykonaj te czynności W oknie Galeria dokumentów programu Word kliknij pozycję Dokument programu Word, a następnie kliknij przycisk Wybierz. Jeśli Galeria dokumentów programu Word nie jest otwarta, kliknij kolejno pozycje Plik > Nowy pusty dokument. Kliknij kolejno pozycje Plik > Nowy z szablonu. Po prawej stronie wstążki kliknij przycisk. Kliknij na końcu tekstu, po którym ma zostać umieszczony pusty wiersz, a następnie naciśnij klawisz RETURN. Kliknij dwukrotnie wyraz. Kliknij na początku akapitu. Przytrzymaj naciśnięty przycisk myszy, przeciągnij kursor na ukos przez cały akapit, a następnie zwolnij przycisk myszy. Możesz też zaznaczyć cały akapit, klikając trzykrotnie dowolny wyraz. Kliknij kolejno pozycje Edycja > Zaznacz wszystko. Zaznacz tekst. Na karcie Narzędzia główne kliknij w obszarze Style pozycję Normalny. Skróty klawiaturowe znajdują się po prawej stronie poleceń w menu. Na przykład skrót klawiaturowy dla polecenia Kopiuj w menu Edycja to +C. Zaznacz tekst, który chcesz skopiować, a następnie kliknij kolejno pozycje Edycja > Kopiuj. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wkleić tekst, a następnie kliknij kolejno pozycje Edycja > Wklej. Zaznacz cały tekst w dokumencie. Na karcie Narzędzia główne kliknij w obszarze Akapit pozycję Interlinia, a następnie wprowadź odpowiedni odstęp (na przykład 1,5). Na karcie Układ w obszarze Ustawienia strony kliknij pozycję Orientacja, a następnie kliknij odpowiednią orientację. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 19

20 Otwarcie ostatnio używanego dokumentu Zamknięcie programu Word Kliknij kolejno pozycje Plik > Otwórz ostatnio używane, a następnie kliknij dokument, który chcesz otworzyć. Kliknij kolejno pozycje Word > Zamknij program Word. Więcej wskazówek Najczęściej używane opcje formatowania, takie jak opcje umożliwiające zmianę czcionki oraz rozmiaru i koloru tekstu, znajdują się na karcie Narzędzia główne. Tekst można kopiować i wklejać między aplikacjami (na przykład między programami Word i PowerPoint). Aby użyć skrótu klawiaturowego (na przykład skrótu +C), należy przytrzymać naciśnięty klawisz COMMAND (), a następnie nacisnąć klawisz C. Jedne z najczęściej używanych skrótów klawiaturowych to: +C do kopiowania tekstu, +V do wklejania tekstu oraz +Z do cofania ostatniej zmiany. Ogólna nazwa pliku (Dokument1) widoczna powyżej paska narzędzi Standardowy wskazuje, że dokument nie został zapisany. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Word 20

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Program PowerPoint to zaawansowana aplikacja do obsługi prezentacji, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać jej podstawowe funkcje.

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Czy stosowanie wciąż tego samego formatowania albo zmienianie koloru, rozmiaru lub rodzaju czcionki w celu wyróżnienia tekstu należy do często wykonywanych czynności?

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Motyw to skoordynowany zestaw czcionek, kolorów i efektów wizualnych. Za pomocą pojedynczego kliknięcia można zastosować jeden z kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Outlook

Podstawowe czynnos ci w programie Outlook Podstawowe czynnos ci w programie Outlook Program Outlook to zaawansowane narzędzie do zarządzania pocztą e-mail, kontaktami, kalendarzami i zadaniami. Aby w pełni wykorzystać jego możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Sortowanie i filtrowanie list

Sortowanie i filtrowanie list Sortowanie i filtrowanie list Program Excel jest doskonałym narzędziem do analizowania liczb, a także świetnie się nadaje do tworzenia list i zarządzania nimi. Na liście można śledzić wszystko, od adresów

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego:

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: WSTĘP Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: 1. Pasek tytułowy, w którym wyświetlana jest nazwa dokumentu 2. Pasek narzędzi szybki dostęp, w którym wyświetlane

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

Ś ledzenie i przeglądanie zmian wprowadzonych w dokumencie

Ś ledzenie i przeglądanie zmian wprowadzonych w dokumencie Ś ledzenie i przeglądanie zmian wprowadzonych w dokumencie Pisanie dokumentu wiąże się często ze współpracą kilku osób. Jeśli praca naukowa lub propozycja projektu ma kilku autorów i recenzentów, za pomocą

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Jadwiga Pawluk Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Początek roku szkolnego skłania nas do zaplanowania zajęć na najbliższe

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Word 2010 - podstawy

Edytor tekstu Word 2010 - podstawy Edytor tekstu Word 2010 - podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 WPROWADZENIE DO EXCEL 2007. Laboratorium 1 / EXCEL 2007. Co zmieniło się w porównaniu do poprzedniej wersji?

Excel 2007 WPROWADZENIE DO EXCEL 2007. Laboratorium 1 / EXCEL 2007. Co zmieniło się w porównaniu do poprzedniej wersji? Excel 2007 WPROWADZENIE DO EXCEL 2007 Co zmieniło się w porównaniu do poprzedniej wersji? Potrzebne elementy są teraz wyraźniej widoczne i łatwiej dostępne. Zamiast około 30 ukrytych pasków narzędzi i

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.2 Slajd 1 Slajd 2 Redagowanie dokumentu 1. Wprowadzanie tekstu Nowy tekst wprowadzamy w sposób analogiczny do zwykłego

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Autokształtów Autokształt AUTOKSZTAŁTY Wstaw Obraz Autokształty Autokształty GDYNIA 2009

Autokształtów Autokształt AUTOKSZTAŁTY Wstaw Obraz Autokształty Autokształty GDYNIA 2009 szkolenie zespołu matematyczno-przyrodniczego W programach pakietu MS Office (Word, PowerPoint, Excel), zamiast importować grafikę, obrazki lub wykresy sami możemy je tworzyć przy użyciu Autokształtów.

Bardziej szczegółowo

Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej.

Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej. Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej. Cele kursu: Umieszczać tekst i obrazy na slajdach. Uzyskiwać żądane obrazy tła, kolory, czcionki i tekst. Poruszać się w oknie programu PowerPoint. Stosować

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Celem ćwiczenia jest zastosowane automatycznej, wielopoziomowej numeracji nagłówków w wielostronicowym dokumencie. Warunkiem poprawnego wykonania tego ćwiczenia jest właściwe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 3 mgr inż.

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 3 mgr inż. Technologia Informacyjna semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 3 mgr inż. Adam Idźkowski Technologia informacyjna Pracownia nr 3 2 I. Style w

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 7a

Rozwiązanie ćwiczenia 7a Rozwiązanie ćwiczenia 7a Podpisy pod rysunkami, zdjęciami możesz wprowadzić w następujący sposób: 1. Kliknij obiekt (rysunek, zdjęcie) i wybierz przycisk Wstaw podpis z grupy narzędzi Podpisy na karcie

Bardziej szczegółowo

Opis rozwiązań stosowanych podczas tworzenia prezentacji w programie PowerPoint

Opis rozwiązań stosowanych podczas tworzenia prezentacji w programie PowerPoint Opis rozwiązań stosowanych podczas tworzenia prezentacji w programie PowerPoint Zanim przystąpisz do tworzenia prezentacji, opracuj jej scenariusz, zgromadź potrzebne teksty i zdjęcia lub rysunki. Przygotuj

Bardziej szczegółowo

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Monika Jaskuła m.jaskula@zsp9.pl SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. WSTEP... 3 II. Okno programu Power Point...3 III. Otwieranie, zapisywanie prezentacji...4

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Excel 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Dodawanie poleceń do paska narzędzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować Style Bardzo często w edytorze podczas pisania tekstu zachodzi potrzeba wielokrotnego powtórzenia czynności związanych z formatowaniem. Aby zapobiec stałemu otwieraniu okien dialogowych i wybierania stale

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD

EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD EDYTOR TEKSTU - MICROSOFT WORD Optymalne ustawienia formatowania tekstu. Domyślną wielkością czcionki tekstu jest 12, nagłówki pisze się 14, a przypisy 8. Aby tekst był estetyczny i czytelny należy do

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych SŁAWOMIR MICHNIKIEWICZ Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych 2006 SPIS TREŚCI 1. Wskazówki dotyczące przygotowywania pokazu slajdów... 2. Podstawowe operacje związane

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5: Style tekstu

Rozdział 5: Style tekstu 5. STYLE TEKSTU Posługując się edytorem MS Word trudno nie korzystać z możliwości jaką daje szybkie formatowanie z użyciem stylów. Stylem określa się zestaw parametrów formatowych, któremu nadano określoną

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Cz. 4. Rysunki w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścid w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystad galerię

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 Przewodnik y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 zawiera ponad 200 różnych kombinacji klawiszy wraz z opisem ich działania, których użycie pozwala

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstów Microsoft Word

Edytor tekstów Microsoft Word Microsoft Word opis 1/6 Edytor tekstów Microsoft Word Informacje podstawowe W dalszej części opisu pojęcie kliknięcie myszą oznacza jednokrotne naciśnięcie lewego przycisku myszy. Podwójne kliknięcie oznacza

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Użytkowe ćwiczenia Semestr I mgr inż. Daniel Riabcew SWSPiZ

Oprogramowanie Użytkowe ćwiczenia Semestr I mgr inż. Daniel Riabcew SWSPiZ Sekcje W czasie formatowania dokumentu może zaistnieć potrzeba podziału dokumentu na sekcje, czyli mniejsze części, z których każda może być inaczej sformatowana. Jest to konieczne w przypadku, gdy w jakiejś

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Æwiczenia praktyczne

Excel 2007 PL. Æwiczenia praktyczne IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Excel 2007 PL. Æwiczenia praktyczne Autor: Krzysztof Mas³owski ISBN: 83-246-0841-9 Format: A5, stron: 176 TWÓJ

Bardziej szczegółowo

1.5. Formatowanie dokumentu

1.5. Formatowanie dokumentu Komputerowa edycja tekstu 29 1.5. Formatowanie dokumentu Pisanie, kopiowanie czy przenoszenie tekstu to jedynie część naszej pracy z dokumentem. O tym, jak będzie się on prezentował, decydujemy, wykonując

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji informatyki w kl. VI. Temat: Praca z edytorem tekstu i edytorem grafiki.

Konspekt lekcji informatyki w kl. VI. Temat: Praca z edytorem tekstu i edytorem grafiki. Konspekt lekcji informatyki w kl. VI Temat: Praca z edytorem tekstu i edytorem grafiki. 1. Przedmiot - informatyka 2. Prowadzący - Joanna Szklarz 3. Czas trwania lekcji - 45 min 4. Temat lekcji poprzedniej

Bardziej szczegółowo

Techniki zaznaczania plików i folderów

Techniki zaznaczania plików i folderów Techniki zaznaczania plików i folderów Aby wykonać określone operacje na plikach lub folderach (np. kopiowanie, usuwanie, zmiana nazwy itp.) należy je najpierw wybrać (zaznaczyć) nazwa i ikona pliku lub

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office Podstawy pracy z edytorem tekstu na przykładzie Open Office inż. Krzysztof Głaz krzysztof.glaz@gmail.com http://krzysztofglaz.eu.org Wprowadzenie Dokument ten został napisany jako pomoc dla osób, które

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest?

3. Jednym z ważniejszych pojęć w edytorach tekstu jest AKAPIT. Co to jest? Przykładowy test zaliczeniowy z Informatyki gimnazjum I rok nauczania edytory tekstu. Test do rozwiązania na platformie edukacyjnej po zalogowaniu. Opracował: Piotr Ochmiński 1. Edytor tekstu to program

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Skopiuj dowolny tekst z Internetu, np. ze strony http://www.gazeta.pl, około jednej strony objętości. Wklej tekst do nowego dokumentu Writer.

Bardziej szczegółowo

bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika

bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika Dokumenty Dokumenty: podręcznik użytkownika data wydania środa, 25. luty 2015 Version 7.6.2 Copyright 2006-2015 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat

Otwórz okno na Świat Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo