Ś ledzenie i przeglądanie zmian wprowadzonych w dokumencie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ś ledzenie i przeglądanie zmian wprowadzonych w dokumencie"

Transkrypt

1 Ś ledzenie i przeglądanie zmian wprowadzonych w dokumencie Pisanie dokumentu wiąże się często ze współpracą kilku osób. Jeśli praca naukowa lub propozycja projektu ma kilku autorów i recenzentów, za pomocą funkcji śledzenia zmian programu Word można śledzić zmiany wprowadzone przez inne osoby i dodawać do nich komentarze. W tym samouczku objaśniono, jak można to zrobić. Przed rozpoczęciem Włączanie i w yłączanie funkcji śledzenia zmian Omów ienie różnych typów śledzonych zmian Akceptowanie i odrzucanie zmian w prowadzonych przez recenzenta Dodawanie własnych zmian Praca z komentarzami Ukryw anie śledzonych zmian na wydruku Upew nianie się, że w szystkie zmiany wprowadzane w przyszłości będą śledzone Podręczna karta informacyjna Przed rozpoczęciem Zakres tematyczny Zapoznanie się z tym samouczkiem pozwoli opanować następujące umiejętności: Włączanie i wyłączanie funkcji śledzenia zmian. Identyfikowanie różnych typów śledzonych zmian. Akceptowanie lub odrzucanie komentarzy i zmian wprowadzonych przez recenzenta. Wstawianie własnych śledzonych zmian i komentarzy. Ukrywanie prześledzonych zmian na wydruku. Ustawianie hasła w celu zapewnienia śledzenia przyszłych zmian. Wymagania Word 2011 dla komputerów Mac Podstawowe umiejętności dotyczące programu Word, w tym otwieranie dokumentu oraz wycinanie, wklejanie i formatowanie tekstu Porada Początkujący użytkownicy programu Word powinni najpierw zapoznać się z samouczkiem Samouczek: podstawowe czynności w programie Word. dokumencie 1

2 Plik ćwiczeń Lekcje w samouczku zostały opracowane z myślą o ich przeglądaniu w określonej kolejności. Pobranie tego pliku ćwiczeń i korzystanie z niego w trakcie studiowania samouczka umożliwi zdobycie praktycznego doświadczenia. TrackChanges.docx (50 KB) Szacowany czas ukończenia: 25 minut 1. Włączanie i wyłączanie funkcji śledzenia zmian W przypadku otwierania dokumentu zawierającego śledzone zmiany funkcja śledzenia zmian jest już włączona. Aby śledzić zmiany w nowym dokumencie, należy włączyć tę funkcję. Otwórzmy dokument zawierający śledzone zmiany, a następnie wyłączmy i włączmy funkcję śledzenia zmian. Otwórz plik ćwiczeń znajdujący się na początku tego samouczka. Na karcie Recenzja w obszarze Śledzenie zwróć uwagę, że opcja Śledzenie zmian jest ustawiona na pozycję WŁ. Kliknij przełącznik Śledzenie zmian. Funkcja śledzenia zmian zostanie wyłączona. dokumencie 2

3 Kliknij ponownie przełącznik Śledzenie zmian. Funkcja śledzenia zmian zostanie włączona. Wskazówki Ustawienia określające, czy funkcja śledzenia zmian jest włączona, czy wyłączona, mają zastosowanie tylko do bieżącego dokumentu. Zaleca się używanie funkcji śledzenia zmian w widoku układu wydruku. Aby wyświetlić dokument w układzie wydruku, należy kliknąć kolejno pozycje Widok > Układ wydruku. Aby ukryć wstążkę na czas pracy, kliknij przycisk po prawej stronie wstążki. Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Włączanie i wyłączanie funkcji śledzenia zmian. dokumencie 3

4 2. Omówienie różnych typów śledzonych zmian Niezależnie od tego, czy recenzuje się zmiany wprowadzone przez inną osobę, czy też wprowadza się własne zmiany, istnieje pięć typów zmian, które należy znać: wstawienia, usunięcia, zawartość przeniesiona, zmiany formatowania i komentarze. Każdy typ zmian powoduje utworzenie w dokumencie innego znacznika poprawki, a zmiany wprowadzone przez różnych recenzentów są wyświetlane w rożnych kolorach. Przyjrzyjmy się, jak każdy typ zmiany wygląda w dokumencie. Zm iana formatowania: Zmiany formatowania są wyświetlane na prawym marginesie w dymkach oznaczonych etykietą Sformatowano. Dymek jest łączony z odpowiednią zmianą formatowania za pomocą linii przerywanej. Aby linia przerywana zmieniła się w linię ciągłą, należy kliknąć dany dymek. Wstawienie: Wstawienia są wyświetlane z podkreśleniem. Aby zobaczyć godzinę i datę wprowadzenia zmiany oraz recenzenta, który ją wprowadził, należy umieścić wskaźnik na dowolnej części wstawionego tekstu. Komentarz: Komentarze są wyświetlane na prawym marginesie dokumentu w dymkach oznaczonych etykietą Komentarz. Dymek jest łączony z odpowiednim skomentowanym tekstem za pomocą linii przerywanej. Aby linia przerywana zmieniła się w linię ciągłą, należy kliknąć dany dymek. Zawartość przeniesiona: Przeniesiony tekst lub inna przeniesiona zawartość są usuwane z pierwotnej lokalizacji i wyświetlane na prawym marginesie w dymku oznaczonym etykietą Pr zeniesione. Zawartość przeniesiona jest także wyświetlana w nowej lokalizacji jako wstawienie z podwójnym podkreśleniem. Usunięcie: Usunięcia są usuwane z dokumentu, a usunięty tekst jest wyświetlany na prawym marginesie w dymku oznaczonym etykietą Usunięto. Dymek jest łączony z odpowiednim usunięciem za pomocą linii przerywanej. Aby linia przerywana zmieniła się w linię ciągłą, należy kliknąć dany dymek. dokumencie 4

5 Wskazówki Aby zmienić sposób wyświetlania prześledzonych zmian (na przykład ukryć dymki lub zmienić kolor), należy kliknąć kolejno pozycje Word > Preferencje, a następnie należy kliknąć pozycję Śledzenie zmian. Aby ukryć dowolny typ prześledzonej zmiany, na karcie Recenzja w obszarze Śledzenie należy kliknąć pozycję Pokaż adjustację. Następnie należy wyczyścić znacznik wyboru znajdujący się obok typu zmiany, która ma zostać ukryta (na przykład obok pozycji Wstawienia i usunięcia). Na lewym marginesie obok wszystkich wierszy zawierających zmiany jest wyświetlana czarna pionowa linia. Aby wyświetlić wszystkie prześledzone zmiany w pionowym okienku, na karcie Recenzja w obszarze Zmiany należy kliknąć pozycję Okienko recenzowania. Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Identyfikowanie każdego typu zmiany na podstawie znacznika poprawki. 3. Akceptowanie i odrzucanie zmian wprowadzonych przez recenzenta Aby zrecenzować dokument, można przejrzeć każdą zmianę i zaakceptować ją lub odrzucić. Jeśli dokument jest przepełniony znacznikami poprawek pochodzącymi od kilku recenzentów, można ukryć zmiany wprowadzone przez określone osoby. Ukryjmy prześledzone zmiany pochodzące od wszystkich recenzentów, oprócz jednego, a następnie zaakceptujmy i odrzućmy zmiany wprowadzone przez tego recenzenta. Na karcie Recenzja w obszarze Śledzenie kliknij pozycję Pokaż adiustację, wskaż pozycję Recenzenci, a następnie kliknij pozycję Mike Miller, aby ukryć prześledzone zmiany wprowadzone przez Mike a Millera. dokumencie 5

6 W obszarze Zmiany kliknij pozycję Następna. Zwróć uwagę, że zostało zaznaczone wstawienie ofertę o podróże Carol Troup. Kliknij przycisk Zaakceptuj. Porada Aby zaakceptować wszystkie zmiany jednocześnie, należy kliknąć małą strzałkę obok przycisku Zaakceptuj, a następnie kliknąć pozycję Zaakceptuj wszystkie zmiany w dokumencie. Zwróć uwagę, że znacznik poprawki został usunięty, wstawienie ofertę o podróże zostało zaakceptowane i została zaznaczona następna zmiana (usunięcie flagowy przez Carol Troup). dokumencie 6

7 Kliknij przycisk Odrzuć. Porada Odrzucone zmiany i usunięte komentarze nie są zapisywane w dokumencie. Jeśli w przyszłości może wystąpić konieczność odwołania się do nich, należy zapisać kopię dokumentu przed odrzuceniem zmian lub usunięciem komentarzy. Zwróć uwagę, że znacznik poprawki i dymek zostały usunięte, tekst flagowy pozostał w dokumencie i została zaznaczona następna zmiana (komentarz Carol Troup). Wskazówki Aby cofnąć zaakceptowanie lub odrzucenie zmiany, należy kliknąć kolejno pozycje Edycja > Cofnij. Aby zaakceptować lub odrzucić zmiany bezpośrednio w dokumencie, należy przytrzymać naciśnięty klawisz CONTROL i kliknąć dowolny znacznik poprawki lub dymek (można też kliknąć prawym przyciskiem myszy dany znacznik poprawki lub dymek), a następnie kliknąć p ozycję Zaakceptuj zmianę lub Odrzuć zmianę. Można też klikać przyciski Zaakceptuj i Odrzuć w prawym górnym rogu dymków. Po otwarciu dokumentu w programie Word wszystkie zmiany i komentarze wprowadzone przez recenzentów są wyświetlane automatycznie. Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Pokazywanie prześledzonych zmian jednego recenzenta. Akceptowanie i odrzucanie zmian oraz komentarzy. dokumencie 7

8 4. Dodawanie własnych zmian Dopóki jest włączona funkcja śledzenia zmian, śledzone są wszystkie wstawienia, usunięcia, zmiany formatowania, przeniesienia tekstu i komentarze dodane do dokumentu. Czasami ukrycie komentarzy innych recenzentów ułatwia śledzenie własnych zmian. Ukryjmy prześledzone zmiany wprowadzone przez innych recenzentów, a następnie usuńmy, wstawmy i przenieśmy tekst w dokumencie. Na karcie Recenzja w obszarze Śledzenie kliknij pozycję Pokaż adiustację, wskaż pozycję Recenzenci, a następnie kliknij pozycję Carol Troup, aby ukryć prześledzone zmiany wprowadzone przez Carol Troup. W pierwszym akapicie zaznacz wyraz listy, a następnie naciśnij klawisz DELETE. Zwróć uwagę, że zaznaczony tekst został usunięty z dokumentu i jest wyświetlany w dymku na prawym marginesie. dokumencie 8

9 W akapicie przed listą punktowaną dodaj słowo będą. Zwróć uwagę, że wstawiony tekst został podkreślony linią innego koloru niż zmiany wprowadzone przez pozostałych recenzentów. Zaznacz element punktowany Meksykański blues i przeciągnij go na początek elementu punktowanego Miasto i wybrzeże. Zwróć uwagę, że przeniesiony tekst został usunięty z pierwotnej lokalizacji i podkreślony podwójną linią w nowej lokalizacji. Został on także wyświetlony w dymku Przeniesione w górę połączonym z oryginalną lokalizacją. Wskazówki Aby zmienić sposób wyświetlania prześledzonych zmian (na przykład ukryć dymki lub zmienić kolor), należy kliknąć kolejno pozycje Word > Preferencje, a następnie kliknąć pozycję Śledzenie zmian. Aby edytować dokument bez dodawania znaczników poprawek, należy wyłączyć funkcję śledzenia zmian. dokumencie 9

10 Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Usuwanie, wstawianie i przenoszenie tekstu oraz identyfikowanie znacznika poprawki dla każdego typu zmiany. 5. Praca z komentarzami W trakcie procesu pisania lub recenzowania dokumentu może zajść potrzeba dodania komentarzy. Komentarze są wyświetlane w dymkach na prawym marginesie dokumentu. Odpowiedzmy na komentarz innego recenzenta, a następnie wstawmy nowy komentarz. Kliknij pozycję Pokaż adiustację, wskaż pozycję Recenzenci, a następnie kliknij pozycję Carol Troup. Kliknij w dymku z komentarzem recenzenta Carol Troup oznaczonym etykietą Komentarz [2]. dokumencie 10

11 Na karcie Recenzja w obszarze Komentarze kliknij przycisk Nowy. W dymku komentarza wpisz swój komentarz (na przykład Potwierdziłem, że cena jest poprawna ). Zwróć uwagę, że obydwa dymki komentarzy zostały połączone z komentowanym tekstem (4500). Porada Tekst [3R2] w dymku komentarza wskazuje, że jest to trzeci komentarz w dokumencie umieszczony w odpowiedzi na komentarz numer dwa. W tytule informacji prasowej zaznacz tekst Ameryki Środkowej. W obszarze Komentarze kliknij przycisk Nowy. dokumencie 11

12 W dymku komentarza wpisz swój komentarz (na przykład Czy mamy wspominać o którejś z nowych wycieczek do Ameryki Południowej? ). Zwróć uwagę, że zaznaczony tekst został ujęty w nawiasy, a dymek został połączony ze skomentowanym tekstem za pomocą linii ciągłej. Wskazówki Funkcja śledzenia zmian nie musi być włączona, aby można było wstawiać komentarze. Jeśli dymki komentarzy nie są widoczne, w obszarze Śledzenie należy kliknąć pozycję Pokaż adiustację i upewnić się, że obok pozycji Komentarze znajduje się znacznik wyboru. Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Odpowiadanie na komentarz innego recenzenta. Wstawianie nowego komentarza. dokumencie 12

13 6. Ukrywanie śledzonych zmian na wydruku Jeśli użytkownik chce zobaczyć tylko zawartość dokumentu, śledzone zmiany mogą spowodować, że wydruk będzie nieczytelny. W celu uzyskania czytelnego wydruku można tymczasowo ukryć śledzone zmiany. Ukryjmy śledzone zmiany w celu wyświetlenia widoku dokumentu do wydruku. Kliknij kolejno pozycje Narzędzia > Śledź zmiany > Wyróżnij zmiany. Wyczyść pola wyboru Wyróżnij zmiany na ekranie i Wyróżnij zmiany w dokumentach drukowanych, a następnie kliknij przycisk OK. dokumencie 13

14 Zwróć uwagę, że wszystkie zmiany w dokumencie zostały ukryte. Porada Aby ponownie pokazać na ekranie prześledzone zmiany, na karcie Recenzja w obszarze Śledzenie należy kliknąć menu podręczne, a następnie kliknąć polecenie Adiustacja pokazana w wersji końcowej. Wskazówki Dopóki funkcja śledzenia zmian jest włączona, zmiany są śledzone, nawet jeśli znaczniki poprawek są w danej chwili ukryte. Opcje w obszarze Wyróżnianie zmian w menu Narzędzia > Śledź zmiany (Wyróżnij zmiany na ekranie, Wyróżnij zmiany w dokumentach drukowanych) oraz opcje w menu podręcznym karty Recenzja (Adiustacja pokazana w wersji końcowej, Wersja końcowa, Adiustacja pokazana w oryginale, Oryginał) nie są zapisywanymi ustawieniami. Aby prześledzone zmiany nie były wyświetlane po ponownym otwarciu dokumentu, należy zaakceptować lub odrzucić zmiany. Aby zachować historię poprawek, należy zapisać kopię dokumentu przed zaakceptowaniem lub odrzuceniem zmian. Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Ukrywanie prześledzonych zmian w dokumencie, aby nie były widoczne na wydruku. dokumencie 14

15 7. Upewnianie się, że wszystkie zmiany wprowadzane w przyszłości będą śledzone Przed rozesłaniem dokumentu do recenzji można dodać do niego hasło, aby mieć pewność, że wszystkie zmiany wprowadzone w dokumencie w przyszłości będą śledzone. Jest to najlepszy sposób na zapewnienie wyświetlania zmian i komentarzy wprowadzonych przez wszystkich recenzentów. Dodajmy hasło w celu zapewnienia śledzenia wszystkich przyszłych zmian. Na karcie Recenzja w obszarze Ochrona kliknij pozycję Dokument. Kliknij pozycję Prześledzone zmiany, wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK. Porada Jeśli dokument jest chroniony z pominięciem komentarzy, jedynym sposobem wprowadzenia zmian w dokumencie jest wstawienie komentarzy. dokumencie 15

16 W oknie dialogowym Potwierdzanie hasła wpisz ponownie hasło, a następnie kliknij przycisk OK. Zwróć uwagę, że przełącznik Śledzenie zmian nie jest już dostępny, co oznacza, że wszystkie zmiany będą śledzone do momentu, aż osoba znająca hasło wyłączy ochronę dokumentu. Wskazówki Aby wyłączyć ochronę dokumentu, w obszarze Ochrona należy kliknąć pozycję Dokument, a następnie wpisać odpowiednie hasło. Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Chronienie dokumentu za pomocą hasła w celu śledzenia przyszłych zmian. dokumencie 16

17 Podręczna karta informacyjna Efekt Włączenie lub wyłączenie funkcji śledzenia zmian Ukrycie określonych typów prześledzonych zmian (na przykład wstawień i usunięć) Ukrycie dymków i pokazanie śledzonych zmian tylko w dokumencie Ukrycie śledzonych zmian określonego recenzenta Przejrzenie dokumentu w celu zaakceptowania lub odrzucenia poszczególnych zmian Zaakceptowanie lub odrzucenie zmian bez korzystania z narzędzi na karcie Recenzja Wyświetlenie godziny i daty wprowadzenia zmiany oraz nazwy recenzenta, który ją wprowadził Edytowanie dokumentu bez śledzenia zmian Pokazanie ukrytych śledzonych zmian Dodanie hasła w celu zapewnienia śledzenia przyszłych zmian w dokumencie Wyłączenie ochrony dokumentu pod kątem prześledzonych zmian Wykonaj te czynności Na karcie Recenzja w obszarze Śledzenie kliknij przełącznik Śledzenie zmian. Na karcie Recenzja w obszarze Śledzenie kliknij pozycję Pokaż adiustację. Następnie wyczyść znacznik wyboru obok typu poprawki, który chcesz ukryć. Kliknij kolejno pozycje Word > Preferencje, a następnie kliknij pozycję Śledzenie zmian. W obszarze Dymki wyczyść pole wyboru Wyświetlaj zmiany w dymkach. Na karcie Recenzja w obszarze Śledzenie kliknij pozycję Pokaż adiustację. Następnie wskaż pozycję Recenzenci i wyczyść znacznik wyboru obok nazwy wybranego recenzenta. Na karcie Recenzja w obszarze Zmiany kliknij przycisk Następna. Przytrzymaj naciśnięty klawisz CONTROL i kliknij (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) dowolny znacznik poprawki lub dymek, a następnie kliknij pozycję Zaakceptuj zmianę lub Odrzuć zmianę. Możesz też klikać przyciski Zaakceptuj lub Odrzuć znajdujące się w dymkach. Umieść wskaźnik myszy na wybranym znaczniku poprawki. Informacje zostaną wyświetlone w etykietce ekranowej. Wyłącz funkcję śledzenia zmian, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany. Na karcie Recenzja w obszarze Śledzenie kliknij menu podręczne, a następnie kliknij polecenie Adiustacja pokazana w wersji końcowej. Na karcie Recenzja w obszarze Ochrona kliknij pozycję Chroń. Następnie kliknij pozycję Prześledzone zmiany i wpisz hasło. Na karcie Recenzja w obszarze Ochrona kliknij pozycję Dokument, a następnie wpisz hasło. dokumencie 17

18 Więcej wskazówek Ustawienia określające, czy funkcja śledzenia zmian jest włączona, czy wyłączona, mają zastosowanie tylko do bieżącego dokumentu. Pięć typów znaczników poprawek, które mogą być wyświetlane w prześledzonym dokumencie, to: wstawienia, usunięcia, zawartość przeniesiona, zmiany formatowania i komentarze. Gdy funkcja śledzenia zmian zostanie włączona, na lewym marginesie obok wszystkich wierszy w dokumencie zawierających znaczniki poprawek będzie wyświetlana czarna pionowa linia. Odrzucone zmiany i usunięte komentarze nie są zapisywane w dokumencie. Jeśli w przyszłości może wystąpić konieczność odwołania się do nich, należy zapisać kopię dokumentu przed odrzuceniem zmian lub usunięciem komentarzy. Funkcja śledzenia zmian nie musi być włączona, aby można było wstawiać komentarze. Dopóki funkcja śledzenia zmian jest włączona, zmiany są śledzone, nawet jeśli znaczniki poprawek są w danej chwili ukryte. Jeśli przełącznik śledzenia zmian jest niedostępny, dokument został zabezpieczony hasłem w celu śledzenia zmian. Wszystkie zmiany będą śledzone do momentu, aż osoba znająca hasło wyłączy ochronę dokumentu. Utraconych haseł śledzenia zmian nie można odzyskać. Wszystkie hasła należy zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu. dokumencie 18

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Czy stosowanie wciąż tego samego formatowania albo zmienianie koloru, rozmiaru lub rodzaju czcionki w celu wyróżnienia tekstu należy do często wykonywanych czynności?

Bardziej szczegółowo

Sortowanie i filtrowanie list

Sortowanie i filtrowanie list Sortowanie i filtrowanie list Program Excel jest doskonałym narzędziem do analizowania liczb, a także świetnie się nadaje do tworzenia list i zarządzania nimi. Na liście można śledzić wszystko, od adresów

Bardziej szczegółowo

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Motyw to skoordynowany zestaw czcionek, kolorów i efektów wizualnych. Za pomocą pojedynczego kliknięcia można zastosować jeden z kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Outlook

Podstawowe czynnos ci w programie Outlook Podstawowe czynnos ci w programie Outlook Program Outlook to zaawansowane narzędzie do zarządzania pocztą e-mail, kontaktami, kalendarzami i zadaniami. Aby w pełni wykorzystać jego możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Program PowerPoint to zaawansowana aplikacja do obsługi prezentacji, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać jej podstawowe funkcje.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru Pole wyboru Pole wyboru może zostać wykorzystane wtedy, gdy istnieją dwie alternatywne opcje. Umożliwia wybranie jednej z wzajemnie wykluczających się opcji przez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Celem ćwiczenia jest zastosowane automatycznej, wielopoziomowej numeracji nagłówków w wielostronicowym dokumencie. Warunkiem poprawnego wykonania tego ćwiczenia jest właściwe

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego:

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: WSTĘP Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: 1. Pasek tytułowy, w którym wyświetlana jest nazwa dokumentu 2. Pasek narzędzi szybki dostęp, w którym wyświetlane

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 Witam serdecznie. Poniżej przedstawię w jaki sposób tworzyć formularze w programie WORD 2007. Poprzednie wersje programu WORD 2007 również udostępniały opcję tworzenia formularzy,

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Program Outlook 2010 udostępnia światowej klasy narzędzia umożliwiające utrzymanie produktywności oraz podtrzymywanie kontaktów służbowych i prywatnych

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer Problemy techniczne Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Udostępniając treści w naszych serwisach internetowych wykorzystujemy pliki cookie (tzw. ciasteczka) na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Word 2002/XP. Æwiczenia zaawansowane

Word 2002/XP. Æwiczenia zaawansowane IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Word 2002/XP. Æwiczenia zaawansowane Autor: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 83-7361-090-1 Format: B5, stron: 168 TWÓJ

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Excel 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Dodawanie poleceń do paska narzędzi

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer Problemy techniczne Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Udostępniając treści w naszych serwisach internetowych wykorzystujemy pliki cookie (tzw. ciasteczka) na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pokaz album w Logomocji

Jak przygotować pokaz album w Logomocji Logomocja zawiera szereg ułatwień pozwalających na dość proste przygotowanie albumu multimedialnego. Najpierw należy zgromadzić potrzebne materiały, najlepiej w jednym folderze. Ustalamy wygląd strony

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp Logowanie Główny interfejs aplikacji Ogólny opis interfejsu Poruszanie się po mapie...

Spis treści 1. Wstęp Logowanie Główny interfejs aplikacji Ogólny opis interfejsu Poruszanie się po mapie... Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 2 3. Główny interfejs aplikacji... 2 3.1. Ogólny opis interfejsu... 2 3.2. Poruszanie się po mapie... 3 3.3. Przełączanie widocznych warstw... 3 4. Urządzenia...

Bardziej szczegółowo

DesignCAD 3D Max 24.0 PL

DesignCAD 3D Max 24.0 PL DesignCAD 3D Max 24.0 PL Październik 2014 DesignCAD 3D Max 24.0 PL zawiera następujące ulepszenia i poprawki: Nowe funkcje: Tryb RedSDK jest teraz dostępny w widoku 3D i jest w pełni obsługiwany przez

Bardziej szczegółowo

WordPad Materiały szkoleniowe

WordPad Materiały szkoleniowe WordPad Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie. Działania szkoleniowe na rzecz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Wstawianie filmu i odtwarzanie go automatycznie

Wstawianie filmu i odtwarzanie go automatycznie Wstawianie filmu (pliku wideo) w programie PowerPoint 2003 i wyświetlanie go na pełnym ekranie Ten artykuł dotyczy odtwarzania filmów (nazywanych także plikami wideo) i opisuje sposób wykonywania następujących

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i modyfikowanie wykresów

Tworzenie i modyfikowanie wykresów Tworzenie i modyfikowanie wykresów Aby utworzyć wykres: Zaznacz dane, które mają być zilustrowane na wykresie: I sposób szybkie tworzenie wykresu Naciśnij na klawiaturze klawisz funkcyjny F11 (na osobnym

Bardziej szczegółowo

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Narzędzia do nawigacji znajdują się w lewym górnym rogu okna mapy. Przesuń w górę, dół, w lewo, w prawo- strzałki kierunkowe pozwalają przesuwać mapę w wybranym

Bardziej szczegółowo

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Maj 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 i jego nowsze wersje są dostępne dla urządzeń przenośnych z systemami ios i Android oraz urządzeń BlackBerry. Dzięki możliwości

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu S4

Instrukcja użytkownika systemu S4 Instrukcja użytkownika systemu S4 kandydaci 12.02.2013 SPIS TREŚCI Spis treści... 1 1. Rozwiązywanie problemów z uruchomieniem systemu... 2 2. Wybór programu kształcenia... 3 3. Praca z programem kształcenia...

Bardziej szczegółowo

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 17 kwietnia 2017 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

xchekplus Przewodnik Użytkownika

xchekplus Przewodnik Użytkownika xchekplus Przewodnik Użytkownika Dodatek Charakterystyka ogólna Zmiana domyślnego hasła administratora Zarządzanie ochroną systemu Ręczne wprowadzanie danych Edytowanie wartości OD dołków Używanie funkcji

Bardziej szczegółowo

Otwórz i zamknij kilka dokumentów tekstowych, następnie sprawdź zawartość menu Plik.

Otwórz i zamknij kilka dokumentów tekstowych, następnie sprawdź zawartość menu Plik. tym rozdziale odnajdziesz użyteczne drobiazgi związane z programem Word, które z różnych względów nie zostały omówione szczegółowo w osobnych rozdziałach. Otwórz i zamknij kilka dokumentów tekstowych,

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Obserwacje w Agrinavia MOBILE OGÓLNE INFORMACJE

Obserwacje w Agrinavia MOBILE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE Rejestrowanie GPS w terenie pozwala na określenie położenia punktów z możliwością załączenia zdjęcia w danym punkcie. Punkty zamieszczone na mapie nazywamy obserwacjami. Mogą one zostać

Bardziej szczegółowo

Polityka cookies w serwisie internetowym

Polityka cookies w serwisie internetowym Polityka cookies w serwisie internetowym www.bacca.pl Bacca dokłada wszelkich starań, aby Serwis był wygodny w użyciu. Dla poprawy wygody korzystania z Serwisu korzystamy z plików cookie. Za pomocą technologii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu S4

Instrukcja użytkownika systemu S4 Instrukcja użytkownika systemu S4 12.02.2013 SPIS TREŚCI Spis treści... 1 1. Rozwiązywanie problemów z uruchomieniem systemu... 2 2. Wybór programu kształcenia... 3 3. Praca z programem kształcenia...

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie programu Notebook do przygotowania i przeprowadzenia lekcji

Wykorzystanie programu Notebook do przygotowania i przeprowadzenia lekcji Wykorzystanie programu Notebook do przygotowania i przeprowadzenia lekcji Zanim rozpoczniesz Przed rozpoczęciem lekcji, upewnij się, że komputer został włączony a interaktywna tablica SMART Board jest

Bardziej szczegółowo

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word Formularz MS Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje moŝna następnie zebrać

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów.

Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów. Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów. Wstążka: Podgląd listy raportów wraz z menu kontekstowym: Podgląd aktualnego raportu wraz z menu kontekstowym: Przeglądanie bieżącego raportu. Zmiana

Bardziej szczegółowo

bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika

bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika Dokumenty Dokumenty: podręcznik użytkownika data wydania środa, 25. luty 2015 Version 7.6.2 Copyright 2006-2015 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 3 mgr inż.

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 3 mgr inż. Technologia Informacyjna semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 3 mgr inż. Adam Idźkowski Technologia informacyjna Pracownia nr 3 2 I. Style w

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3 DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY 1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji... 2 2. Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 3 Omówienie zawartości portletu (usunięcie ramki itd.)... 4 3. Ikonki wybierz

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce internetowej?

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce internetowej? Spis treści Wyłączanie plików cookie w przeglądarce Google Chrome... 2 Wyłączanie plików cookie w przeglądarce Microsoft Internet Explorer... 5 Wyłączanie plików cookie w przeglądarce Mozilla Firefox...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Visio 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zaktualizowane szablony Szablony

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign

SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign Spis treści 1. SAP Przewodnik podpisującego w usłudze DocuSign... 2 2. Otrzymywanie wiadomości e-mail z powiadomieniem... 2 3. Podpisywanie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Autokształtów Autokształt AUTOKSZTAŁTY Wstaw Obraz Autokształty Autokształty GDYNIA 2009

Autokształtów Autokształt AUTOKSZTAŁTY Wstaw Obraz Autokształty Autokształty GDYNIA 2009 szkolenie zespołu matematyczno-przyrodniczego W programach pakietu MS Office (Word, PowerPoint, Excel), zamiast importować grafikę, obrazki lub wykresy sami możemy je tworzyć przy użyciu Autokształtów.

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą programu NVU

edycja szablonu za pomocą programu NVU edycja szablonu za pomocą programu NVU 2 Edycja szablonu za pomocą dodatkowego oprogramowania daje nam znacznie więcej możliwości. Zarówno posiada wiele dodatkowych opcji formatowania tekstu jak również

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo