Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000"

Transkrypt

1 niekompletne Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000 Na prawach rękopisu Warszawa 2002 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Marta Wnukowicz

2 Spis treści 1. Wstęp Budowa okna programu Arkusze i zeszyty Informacje podstawowe Wprowadzanie danych do tabeli, formatowanie tabeli oraz serie danych Formuły - zasady wprowadzania Proste funkcje - suma Proste funkcje średnia...17 Iloczyn Formaty liczbowe, czyli sposoby wyświetlania i drukowania wartości liczbowych Adresowanie komórek adresowanie względne adresowanie bezwzględne adresowanie mieszane Drukowanie arkusza Wykres Formatowanie wykresu Spis ilustracji...21 CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 2

3 1. Wstęp EXCEL to jeden z programów komputerowych pomagających tworzyć i analizować tabelaryczne zestawienia danych i wyników obliczeń, przedstawiać je w postaci graficznej. Takie programy nazywamy arkuszami kalkulacyjnymi. EXCEL jest bogatym środowiskiem, umożliwiającym realizację bardzo różnorodnych i złożonych zadań, posiadającym różne środki do ich realizacji. Jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych, biurowych programów, z uwagi na to, iż wchodzi w skład pakietu MsOffice. Po uruchomieniu aplikacji, otwiera się okno programu. 2. Budowa okna programu Kolumna o nazwie J 13. Wiersz numer Pionowy pasek przewijania 11. Poziomy pasek przewijania Arkusz Rysunek 1. Budowa okna programu. CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 3

4 Standardowo na pasku tytułu patrz Rysunek 1 (1 1 ) - znajduje się nazwa programu z ikoną oraz nazwa zeszytu (jeśli nie nadamy konkretnej nazwy, program domyślnie nazywa nasz plik zeszytem i numeruje). Każdy zeszyt składa się z kartek tu zwanych arkuszami (8 i 9). Chmurka (8) wskazuje na aktywny arkusz, czyli taki, w którym aktualnie pracujemy. Natomiast chmurka (9) wskazuje na pozostałe arkusze w zeszycie, które aktualnie są zakryte, czyli nieaktywne. Możemy przemieszczać się między arkuszami klikając na ich nazwę. Można również pracować w kilku arkuszach równocześnie. Wtedy tabliczki z nazwami aktywnych arkuszy będą koloru białego (takiego jak w przypadku pojedynczego, aktywnego arkusza). Aby pracować w kilku arkuszach, należy klikać na tabliczki z nazwą wybranego arkusza i równocześnie trzymać wciśnięty klawisz Ctrl. Przełączanie się między arkuszami polega na klikaniu na tabliczkę z nazwą arkusza. Sami możemy ustalać ilość potrzebnych nam arkuszy w zeszycie. Wystarczy ustalić to w opcjach programu, w następujący sposób: 1. Wybieramy ilość arkuszy w zeszycie (skoroszycie). Rysunek 2. Ustalanie ilości arkuszy w zeszycie (skoroszycie). Z menu Narzędzia/Opcje wybieramy zakładkę o nazwie Ogólne i na niej ustalamy liczbę arkuszy w nowym skoroszycie (dawniej zeszyt zwano skoroszytem i ta nazwa została zachowana w opcjach). Ilość ustalonych przez nasz arkuszy w zeszycie zostanie zatwierdzona przy otworzeniu nowego zeszytu. Można również dodać arkusze w otwartym zeszycie. W tym celu należy stojąc kursorem na karteczce z nazwą arkusza, wcisnąć prawy klawisz myszy z otwartego menu podręcznego wybieramy polecenie Wstaw... W podobny sposób usuwamy niepotrzebny arkusz wybieramy polecenie Usuń. Jeżeli w zeszycie mamy wiele arkuszy to przesuwamy je za pomocą przycisków przewijania patrz Rysunek 1 (10). Paski przewijania patrz Rysunek 1 (11) służą do przewijania zawartości aktywnego arkusza (bądź aktywnych arkuszy). Możemy nadać nazwę nie tylko zeszytowi, ale również arkuszom. W podobny sposób jak przy wstawianiu i usuwaniu arkuszy otwieramy podręczne menu i wybieramy stamtąd polecenie Zmień nazwę. 1 Numer w nawiasie oznacza numer chmurki wskazującej, gdzie daną czynność możemy wykonać patrz Rysunek 1 CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 4

5 Podobnie jak w innych programach pakietu MsOffice, wyróżniamy okno aplikacji i okno zeszytu. Pod paskiem tytułu standardowo znajduje się pasek menu tekstowego patrz Rysunek 1 (2) oraz inne paski narzędzi, tu standardowy i formatowania (3) Charakterystycznym dla programu Excel jest następny pasek, zwany paskiem formuł (4) dokładniej objaśnione - patrz Rysunek 3. Wzdłuż lewej i górnej krawędzi arkusza znajdują się nagłówki wierszy patrz Rysunek 1 (6) i kolumn (5). 1. Pole nazwy 2. Linia edycji wprowadzanych danych do komórki 3. Znak formuły wyświetlający paletę formuł Rysunek 3. Pasek formuły. Objaśnienia patrz Rysunek 3! chmurka 1 - pole na lewym końcu paska formuł określa zaznaczoną komórkę, zakres komórek, element wykresu lub obiekt rysunkowy.! chmurka 2 - w tym miejscu pojawia się zawartość wskazanej komórki (widoczny wpis bądź formuła)! chmurka 3 - wyświetla paletę formuł do pomocy w tworzeniu formuły z wykorzystaniem funkcji arkusza roboczego. Paleta formuły wyświetla nazwę zaznaczonej funkcji i wszystkich jej argumentów, opisuje funkcję i każdy argument, oraz podaje aktualny wynik zarówno funkcji jak i całej formuły. Możesz edytować funkcje w formule klikając nazwę funkcji a następnie zmieniając argumenty w polach edycji. CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 5

6 Po wybraniu znaku formuły na pasku formuł patrz Rysunek 3 (3 2 ) - w polu nazwy (1) pojawi się możliwość wyboru formuł z listy rozwijalnej (3). 3. Nazwa formuły lista rozwijalna 1. Anuluj formułę 1 4. Wpis zatwierdzenie formuły; równoznaczne z wciśnięciem klawisza ENTER. 2. Wprowadź formułę 5. Na pasku formuły pojawia się budowa liczonej funkcji. 6. pole kreatora funkcji, które otwiera się po wybraniu przycisku 2.. Rysunek 4. Przyciski paska formuły - kreator funkcji 7. Komórka w której zostanie wprowadzona funkcja. Objaśnienia patrz Rysunek 4:! chmurka 1 - Anuluje formułę, zamyka Paletę formuł i powoduje powrót do aktywnej komórki;! chmurka 2 - Wprowadza formułę wyświetlaną na pasku formuły do aktywnej komórki w arkuszu roboczym. Odwołania do komórek, wartości i oczekiwany wynik wprowadzonej formuły są wyświetlane na Palecie formuł;! chmurka 3 pole wyświetlające ostatnio używaną funkcję arkusza roboczego. Kliknij strzałkę po prawej stronie pola funkcji (czyli rozwiń listę), aby obejrzeć inne dostępne funkcje arkusza roboczego. Jeśli potrzebna funkcja nie jest wyświetlana, kliknij przycisk Więcej funkcji w dolnej części listy, aby wyświetlić okno dialogowe Wklej funkcję, zawierające wszystkie dostępne funkcje arkusza roboczego. 2 Numer w nawiasie oznacza numer chmurki wskazującej, gdzie daną czynność możemy wykonać patrz Rysunek 3 CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 6

7 3. Arkusze i zeszyty W programie Microsoft Excel zeszyt (zwany też skoroszytem) jest plikiem, w którym pracujesz i przechowujesz dane. Każdy zeszyt może zwierać wiele arkuszy patrz Rysunek 1 (9). Arkusz jest podstawowym dokumentem używanym w programie Microsoft Excel do przechowywania danych i do pracy z danymi. Składa się on z komórek zorganizowanych w kolumny (nazwane A, B, C,... J, itd.) i wiersze (nazwane 1, 2, 3,... 20, itd.); arkusz jest zawsze częścią zeszytu. Nazwy arkuszy ukazują się na kartach arkuszy znajdujących się w dolnej części okna skoroszytu. Jeżeli chcemy przejść z arkusza do arkusza, to klikamy kartę arkusza. Natomiast, aby nadać nazwę arkuszowi, należy na zakładce kliknąć prawym klawiszem myszy, wybrać Zmień nazwę i wpisać żądaną nazwę. Ćwiczenie 1 3! Kliknij prawym klawiszem myszy na nazwę pierwszego arkusza, wybierz opcję Zmień nazwę i wpisz w jej miejsce nazwę Mój arkusz.! Zapisz zeszyt pod nazwą Pierwszy. Zwróć uwagę na rozszerzenie nazwy charakterystyczne dla programu Excel. Plik będzie miał teraz nazwę Pierwszy.xls (.xls będzie widoczne w zależności od ustawień systemu) 3 niektóre ćwiczenia opracowano na podstawie skryptu do programu MS Excel przygotowanego przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 7

8 4. Informacje podstawowe zaznaczanie komórek czynność poprzedzająca każdą operacje (np. edycji, formatowana): 1. za pomocą myszy:! po ustawieniu wskaźnika myszy na pierwszej komórce i uchwyceniu momentu, gdy kursor myszy ma kształt białego grubego krzyżyka, należy wcisnąć lewy klawisz myszy i trzymając go, przeciągnąć mysz zaciemniając żądany blok komórek;! z przytrzymanym klawiszem SHIFT możliwość korekty zaznaczenia;! z przytrzymanym klawiszem CTRL możliwość zaznaczenia bloków rozłącznych;! odznaczenie bloku komórek nastąpi po wskazaniu dowolnej komórki arkusza myszką lub przesunięciu klawiszami!, ", #, $ (klawisze sterowania kursorem)! cały wiersz lub kolumnę można zaznaczyć za pomocą myszy, gdy wskazany jest ich nagłówek (kursor myszy powinien mieć kształt białego, grubego krzyżyka);! sąsiednie wiersze lub kolumny można zaznaczyć ciągnąc mysz z wciśniętym lewym klawiszem, gdy wskazane są żądane nagłówki (kursor myszy powinien mieć kształt białego, grubego krzyżyka);! cały arkusz można zaznaczyć przez kliknięcie myszą, gdy wskazany jest lewy, górny róg arkusza; 2. za pomocą klawiatury:! zaznaczyć pierwszą komórkę, a następnie przytrzymując klawisz SHIFT i korzystając z klawiszy sterowania kursorem zaznaczyć żądany blok komórek. CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 8

9 5. Wprowadzanie danych do tabeli, formatowanie tabeli oraz serie danych Dane wprowadzamy do aktywnej komórki patrz Rysunek 1 (7) po prostu pisząc. Tekst będzie się pojawiał w tej komórce oraz równocześnie w linii edycji wprowadzanych danych na pasku formuły - patrz Rysunek 5. Rysunek 5. Wprowadzanie danych. Wprowadzony tekst można formatować podobnie jak w edytorze tekstu. Można go zmieniać zarówno w komórce jak i w linii edycji. Najwygodniej dokonywać wszelkich poprawek w linii edycji. Zawartość komórki usuwamy stojąc w niej lub będąc w linii edycji zaznaczając jej zawartość i wybierając klawisz Delete. Dostajemy się do zawartości wybranej komórki po prostu klikając w nią myszką. Możemy również nadać komórce obramowanie, gdyż to, które ma, jest widoczne tylko na ekranie monitora (nie będzie na wydruku) i ma za zadanie ułatwiać pracę. (siatkę tę możemy zdjąć wybierając odpowiednie opcje programu). Jeżeli chcemy, aby po wydruku nasza komórka miała kolorową ramkę, musimy ją sformatować nadając obramowanie. Jeżeli dane umieszczamy w tabeli to postępujemy tak samo nadajemy obramowanie tabeli, (jeśli jest taka potrzeba). Żeby otworzyły się okienka, służące do formatowania zawartości komórki, bądź bloku komórek tabeli z danymi, należy z menu tekstowego wybrać Format, a następnie Komórki... - patrz Rysunek 6. Rysunek 6. Formatowanie komórek. CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 9

10 Ćwiczenie 1 1. Znajdź komórkę o nazwie B4 i wpisz do niej swoje imię i nazwisko. Zmień kolor czcionki na czerwony, pogrub i podkreśl, zmień rozmiar czcionki na 20pt i zobacz, że automatycznie zmieni się szerokość wiersza. Zauważ, że formatowaniu ulega tylko zawartość komórki a nie tekst w linii edycji na pasku formuły. 2. nadaj komórce obramowanie krawędź górna czerwona, dolna zielona a boczne niebieskie - patrz Rysunek 7. Wybierz też wypełnienie kolorem komórki deseń kolor szary, deseń w drobną kratkę - patrz Rysunek Zakładka Obramowanie- tu wybieramy krawędzie, które będą wyróżnione stylem i kolorem. Rysunek 7. Formatowanie komórek - obramowanie. 1. Zakładka Desenie-tu wybieramy kolor wypełnienia komórki bądź bloku komórek. Rysunek 8. Formatowanie komórek - deseń. CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 10

11 ćwiczenie 2 Wykonaj ćwiczenia wypełniania bloków danymi polecenia są napisane na Rysunku A; Rysunek A Ćwiczenie 3 Polecenia są napisane na Rysunku B. Rysunek B CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 11

12 W Excelu można tworzyć również tekstowe serie danych, np. lista dni tygodnia czy miesięcy. Wystarczy wpisać w jednej komórce nazwę, np. dnia tygodnia, chwycić za uchwyt wypełnienia i przeciągnąć. Ćwiczenie 4 1. Wpisz w komórkę nazwę dnia tygodnia, chwyć za uchwyt wypełnienia i przeciągnij. 2. Wpisz w komórkę nazwę miesiąca, chwyć za uchwyt wypełnienia i przeciągnij. 3. Utwórz własna serie danych, np. listę imion (punkt 1 i 2 - Rysunek C, punkt 3 Rysunek D) Rysunek C Rysunek D (Są jeszcze inne możliwości tworzenia list poprzez nazwanie danego bloku komórek). Również formuły wstawione do komórek można przeciągać. Przykłady są podane w rozdziale dotyczącym Formuł. CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 12

13 Ćwiczenie 5 podsumowujące dotychczasowe wiadomości Wykonaj ćwiczenie wg załączonego rysunku i podanych poleceń: Formatowanie tabeli: 1. nagłówek! obramowanie tabeli podwójna linia, jasno szary deseń! położenie tekstu w komórce środkowe, opcja zawijaj tekst w komórce! ostatnia kolumna tekst pogrubiony 2. tabela! czcionka Arial 3. dopasuj odpowiednio szerokości kolumn 4. w kolumnie K oblicz średnią ocen ucznia i przeciągnij formułę do pozostałych wierszy w kolumnie 5. kolumnę lp. uzupełnij stosując serie danych 6. w komórkach (E;13), (F;13), (G;13), (H;13), (I;13) oblicz średnią ocen z danego przedmiotu 7. w komórce (J;15) oblicz sumę nieobecności grupy 8. w komórce (K;14) oblicz średnią ocen grupy (UWAGA - wszelkie obliczenia w tej tabeli zostaną dokonane po zapoznaniu się z definicją formuły, czyli punkt 4, 6, 7, 8) CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 13

14 6. Formuły - zasady wprowadzania Formuła - w arkuszu kalkulacyjnym jest to działanie matematyczne (może to być zarówno proste działanie arytmetyczne, jak i skomplikowana funkcja statystyczna lub księgowa), którego elementem jest zawartość wybranej przez nas komórki. Tworzenie formuł podlega ustalonym regułom. Musimy pamiętać, ze tworząc formułę nie podajemy konkretnych liczb, na których chcemy dokonać działania, lecz jedynie adresy komórek, będących źródłem tych liczb. Inaczej jest to wzór obliczania wartości danej komórki na podstawie wartości innych komórek. Jest to bardzo duże ułatwienie, gdyż zmiana wartości liczbowych w komórkach arkusza powoduje automatyczne przeliczenie wartości każdej formuły zawierającej adresy tych komórek. 1. Bezpośrednie wpisanie do komórki, w której ma znajdować się wynik znaku formuły 2. Wykorzystanie wbudowanych funkcji programu stojąc w komórce, w której ma znajdować się wynik, wybieramy z menu tekstowego opcje Wstaw/ Funkcja... otworzy się kreator funkcji 3. Wybierając znak formuły na pasku formuły, czyli używając kreatora funkcji 6.1. Proste funkcje - suma 1. Autosumowanie. Rysunek 9. Autosuma. Ćwiczenie 1 Wpisujemy dane, które chcemy zsumować w komórkach B2, B3, B4, stajemy w komórce B5, w której ma być wynik i wybieramy ze standardowego paska narzędzi przycisk autosumy patrz Rysunek 9 (1). W wyniku tej czynności zostaną domyślnie zaznaczone komórki z danymi do zsumowania. Sprawdzamy czy zaznaczony blok komórek zawiera właściwe dane i zatwierdzamy wynik przez wciśnięcie ENTERA. Po wybraniu autosumy w komórce B5 pojawi się formuła. Widzimy, ze formuła jest zbudowana w następujący sposób: poprzedza ją zawsze znak równości, potem jest nazwa funkcji w tym wypadku SUMA oraz argumenty funkcji wzięte w nawias tu zakres komórek, których zawartość sumujemy. CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 14

15 Ćwiczenie 2 Jeżeli komórki, których wartości chcemy zsumować nie leżą obok siebie to obszary do zsumowania zaznaczmy trzymając wciśnięty CTRL. Po wybraniu komórek (obszarów do zsumowania) zatwierdzamy wciskając ENTER - patrz Rysunek 10. W polu formuły możemy zobaczyć faktyczną zawartość komórki B8 jest w niej wstawiona formuła, natomiast w arkuszu, w komórce (i na wydruku) widzimy już wynik funkcji w tym wypadku sumę. Proszę zwrócić uwagę, że adresy komórek, które sumowaliśmy, nie są zapisane jako zakres (po dwukropku), ale wymieniane po średnikach. Rysunek 10. Sumowanie wartości umieszczonych w komórkach nie leżących obok siebie. CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 15

16 ćwiczenie 3 Możemy zamiast wybierać autosumę, po prostu wpisać w komórce, w której ma być wyświetlona suma znak formuły, czyli =, nazwę funkcji i wskazać kursorem myszy argumenty umieszczone w nawiasie. Tworząc w ten sposób formułę, musimy znać budowę danej funkcji. Dlatego też często wygodniej jest używać kreatorów funkcji. W polu formuły z lewej strony znajduje się znak równości. Klikając w niego myszką otwieramy kreatora, dzięki, któremu możemy wybrać interesującą nas funkcję i wskazać argumenty funkcji. Stojąc kursorem w polu argumentu funkcji wstawiamy go tam klikając myszką w pole konkretnej komórki z arkusza wstawiając w ten sposób adres tej komórki a nie jej wartość. 2. Tu wybieramy rodzaj funkcji. 1. Pola argumentów funkcji.. Rysunek 11. Suma obliczana przy użyciu kreatora funkcji. CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 16

17 6.2. Proste funkcje średnia Ćwiczenie 1 suma i średnia 1. komórka I5 W ćwiczeniu tym utrwalamy umiejętność obliczania funkcji sumy oraz uczymy się obliczać funkcję średniej. 1. uzupełniamy całą tabelę danymi; 2. sumę obliczmy w kolumnie H oraz w wierszu 9; 3. średnią obliczamy w kolumnie I:! stajemy w komórce I5;! wybieramy funkcję średniej w taki sam sposób, jak funkcję sumy (w ćwiczeniu 3 patrz Rysunek 11) patrz Rysunek 12; Rysunek 12. Wybór funkcji średnia. CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 17

18 ! otworzy się okno kreatora tej funkcji patrz Rysunek 13; 1. Pole pierwszego argumentu funkcji liczba 1 2. Pole, które ukrywa lub rozwija kreatora. Rysunek 13. Kreator funkcji średnia. Kreator domyślnie zaznacza obszar, w którym są wpisane liczby w komórkach obok siebie. Nie znaczy to, że został zaznaczony obszar, z którego wartości chcemy użyć do wykonania działania! Proszę zwrócić uwagę, że kreator zaznaczył również wartość z komórki H5, w której to znajduję się suma uczniów klas pierwszych we wszystkich latach a tej wartości nie wolno wziąć do obliczenia średniej liczby uczniów klas pierwszych w tejże szkole. Dlatego tez należy wykasować zawartość pola (1 4 );! wciskamy pole (2) kreator zwinie się, a my możemy zaznaczyć komórki, w których są właściwe wartości;! wracamy do kreatora wciskając przycisk patrz Rysunek 14 pole 1. W polu pierwszego argumentu zostanie wprowadzony właściwy zakres komórek. 1. Rysunek 14. Zwinięte okno kreatora funkcji. Wartości komórek nie musimy wprowadzać blokiem. Możemy wartości pojedynczych komórek wprowadzać pojedynczo, jako kolejne argumenty funkcji.! po wprowadzeniu wszystkich argumentów funkcji, zatwierdzamy przyciskiem OK, lub wciskamy klawisz ENTER;! w komórce I5 pojawi się wartość funkcji, a na pasku formuły zapis funkcji;! obliczanie średniej dla kolejnych poziomów, to tylko przeciągnięcie, za kwadracik wypełnienia, obliczonej przed chwilą funkcji. 4 Numer w nawiasie oznacza numer chmurki wskazującej, gdzie daną czynność możemy wykonać patrz Rysunek 13. CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 18

19 CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 19

20 Iloczyn! zaokrąglij różnica między formatem liczby a funkcją zaokrąglij! Max! Min! Jeżeli! Licz.jeżeli! Suma.jeżeli 7. Formaty liczbowe, czyli sposoby wyświetlania i drukowania wartości liczbowych 8. Adresowanie komórek Położenie komórki w arkuszu jest ściśle określone przez numer wiersza i literę oznaczającą kolumnę (np. A1 To adres pierwszej komórki w górnym lewym rogu arkusza). Informacja o adresie komórki pozwala nam, np. prawidłowo określić, (czyli właściwie adresować ) położenie wartości, umożliwia automatyczne przeliczanie formuł 5. Uwaga Należy zwrócić uwagę, że operacje obliczeniowe dokonywane są na adresach komórek! Jest to bardzo istotna funkcja arkusza. Możemy zmienić wartości w komórkach, a program automatycznie przeliczy funkcję z nowymi wartościami adresowanie względne 8.2. adresowanie bezwzględne 8.3. adresowanie mieszane 9. Drukowanie arkusza 10. Wykres Formatowanie wykresu 5 Wytłumaczenie terminu patrz rozdział o formułach CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 20

21 11. Spis ilustracji Rysunek 1. Budowa okna programu....3 Rysunek 2. Ustalanie ilości arkuszy w zeszycie (skoroszycie)....4 Rysunek 3. Pasek formuły....5 Rysunek 4. Przyciski paska formuły - kreator funkcji...6 Rysunek 5. Wprowadzanie danych....9 Rysunek 6. Formatowanie komórek...9 Rysunek 7. Formatowanie komórek - obramowanie...10 Rysunek 8. Formatowanie komórek - deseń...10 Rysunek 9. Autosuma...14 Rysunek 10. Sumowanie wartości umieszczonych w komórkach nie leżących obok siebie...15 Rysunek 11. Suma obliczana przy użyciu kreatora funkcji...16 Rysunek 12. Wybór funkcji średnia Rysunek 13. Kreator funkcji średnia Rysunek 14. Zwinięte okno kreatora funkcji CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 21

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Arkusz kalkulacyjny MS Excel Arkusz kalkulacyjny MS Excel I. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Program Excel służy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do MS Excel

Wprowadzenie do MS Excel Wprowadzenie do MS Excel Czym jest Excel? Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu programów nazywanych arkuszami kalkulacyjnymi. W

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze.

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz strona zawierająca informacje Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. Obszar roboczy fragment ekranu, na którym dokonywane są obliczenia Wiersze

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO 1. Wstęp Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień,

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie, kopiowanie formuł

Przenoszenie, kopiowanie formuł Przenoszenie, kopiowanie formuł Jeżeli będziemy kopiowali komórki wypełnione tekstem lub liczbami możemy wykorzystywać tradycyjny sposób kopiowania lub przenoszenia zawartości w inne miejsce. Jednak przy

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu EXCEL. poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe

Obsługa programu EXCEL. poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe Obsługa programu EXCEL poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE 1 Spis treści Skrypt 1. Środowi ko pracy użytkownika... 3 2. Dane w arkuszu... 10 3. Formatowanie komórek...11 4. Proste formaty warunkowe...17 5. Budowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003

INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003 INSTRUKCJE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Excel 2003 Formatowanie arkusza: Ćwiczenie 1 Przygotujmy tabelkę w arkuszu kalkulacyjnym (jak na rysunku). 1. Nazwę Arkusza1 zmieniamy na nazwę Ćw1 Naciskamy prawym

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

MS Excel. Podstawowe wiadomości

MS Excel. Podstawowe wiadomości MS Excel Podstawowe wiadomości Do czego służy arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest tam gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel SPIS TREŚCI Wstęp... 7 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 14 Excel 2007... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna... 25 4 Nawigacja i zaznaczanie...

Bardziej szczegółowo

I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym III. Formatowanie arkusza Format Komórki Czcionka II. Wprowadzanie danych Format Komórki Wyrównanie

I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym III. Formatowanie arkusza Format Komórki Czcionka II. Wprowadzanie danych Format Komórki Wyrównanie OpenOffice Calc - ćwiczenia I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym Program Calc słuŝy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umoŝliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Formuły formułom funkcji adresowania odwoływania nazwy Funkcja SUMA argumentami SUMA

Formuły formułom funkcji adresowania odwoływania nazwy Funkcja SUMA argumentami SUMA Formuły Dzięki formułom Excel jest potężnym narzędziem wykonującym na bieżąco skomplikowane obliczenia. Bez nich byłby jedynie martwą tabelą rozciągniętą na wiele kolumn i wierszy, taką pokratkowaną komputerową

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Ms Excel jest przykładem arkusza kalkulacyjnego, grupy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia: Program ten umożliwi Tobie między innymi: tworzenie arkuszy kalkulacyjnych wyszukiwanie i analizę danych tworzenie wykresów (diagramów)

Zagadnienia: Program ten umożliwi Tobie między innymi: tworzenie arkuszy kalkulacyjnych wyszukiwanie i analizę danych tworzenie wykresów (diagramów) Rozdział 5: Zagadnienia: Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych 1. Wprowadzanie i formatowanie danych 2. Praktyczne wykorzystanie możliwości Microsoft Office Excel 3. Podstawowe opcje Microsoft Office Excel

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL- wprowadzanie danych.

MS EXCEL- wprowadzanie danych. MS EXCEL- wprowadzanie danych. Ćwiczenie 1. Zapoznaj się z elementami okna początkowego programu. Uruchom program Microsoft Excel i wskaż następujące elementy: pasek menu; paski narzędzi; pasek formuły;

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia Temat 23 : Poznajemy podstawy pracy w programie Excel. 1. Arkusz kalkulacyjny to: program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników, utworzony (w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania formularza sprawozdań za 2014 w Excelu

Zasady wypełniania formularza sprawozdań za 2014 w Excelu Zasady wypełniania formularza sprawozdań za 2014 w Excelu Informacje podstawowe 1. Skoroszyt sprawozdania zawiera 9 arkuszy zatytułowanych kolejno: 1. Liczba bibliotek 2. Księgozbiory 3. Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

Operacje na Wielu Arkuszach

Operacje na Wielu Arkuszach Operacje na Wielu Arkuszach 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. 2. Przenoszenie i kopiowanie arkuszy pomiędzy plikami. 3. Ukrywanie arkuszy. Przykład 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. Często pracując

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Excel Slajd 2 Redagowanie danych Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach,

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Slajd 2 Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę rozpoczynamy wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie szerokości kolumn

Dostosowanie szerokości kolumn Dostosowanie szerokości kolumn Po wpisaniu tekstu do komórki może zdarzyć się, że nie mieści się on w szerokości komórki. Aby dostosować szerokość kolumny do tekstu należy najechać kursorem na linię oddzielającą

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania formularza sprawozdań za 2016 rok w Excelu. 6 komórek zawiera formuły. Są one oznaczone: lub wyświetla się w nich 0.

Zasady wypełniania formularza sprawozdań za 2016 rok w Excelu. 6 komórek zawiera formuły. Są one oznaczone: lub wyświetla się w nich 0. Zasady wypełniania formularza sprawozdań za 2016 rok w Excelu Informacje podstawowe 1. Objaśnienia do sprawozdania. Oznaczenie komórki Objaśnienie *, **, *** itd. Objaśnienia znajdują się pod tabelą, również

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach.

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach. Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek

Bardziej szczegółowo

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych Klasa Średnia 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Do wstawienia wykresu w edytorze tekstu nie potrzebujemy mieć wykonanej tabeli jest ona tylko

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Otwórz skoroszyt TIK Lista płac. W Arkuszu 1 wprowadź następujące dane: - w komórce A1 tekst: Uproszczona lista płac - w komórce B30 tekst: Podatek - w komórce

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej elektroniczne formularze arkuszy ocen okresowych i pierwszej oceny Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 DSC KPRM 2015

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

1.1 Wykorzystanie programu Microsoft Excel w rekonstrukcji wypadków drogowych - wprowadzenie.

1.1 Wykorzystanie programu Microsoft Excel w rekonstrukcji wypadków drogowych - wprowadzenie. 1.1 Wykorzystanie programu Microsoft Excel w rekonstrukcji wypadków drogowych - wprowadzenie. Microsoft Excel jest arkuszem kalkulacyjnym. Program słuŝy do głównie obliczeń: finansowych, technicznych,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel. Materiały pomocnicze

Microsoft Excel. Materiały pomocnicze Microsoft Excel Materiały pomocnicze 1 Spis treści: 1. WSTĘP...3 2. URUCHOMIENIE PROGRAMU...4 3. WYGLĄD OKNA PROGRAMU...5 4. WPROWADZANIE DANYCH DO KOMÓREK...6 5. WPROWADZANIE PODPISÓW...7 6. WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe

Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Praca w edytorze WORD

Praca w edytorze WORD 1 Praca w edytorze WORD Interfejs Cały interfejs tworzy pojedynczy mechanizm. Głównym jego elementem jest wstęga. Wstęga jest podzielona na karty. Zawierają one wszystkie opcje formatowania dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Makropolecenia w Excelu

Makropolecenia w Excelu Makropolecenia w Excelu Trochę teorii Makropolecenie w skrócie nazywane makro ma za zadanie automatyczne wykonanie powtarzających się po sobie określonych czynności. Na przykładzie arkusza kalkulacyjnego

Bardziej szczegółowo

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel.

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel. Tabelę można szybko wstawić do dokumentu, korzystając z przycisku Tabela w zakładce Wstawianie na wstążce. Komputer umożliwia zakreślenie myszką, ile wierszy i kolumn ma mieć tabela. Można też skorzystać

Bardziej szczegółowo

Formatowanie długich dokumentów tekstowych

Formatowanie długich dokumentów tekstowych Formatowanie długich dokumentów tekstowych Na prawach rękopisu Warszawa 2002 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Marta Wnukowicz Spis treści 1. STRESZCZENIE...3 2. WYKORZYSTANIE STYLÓW TEKSTU DO FORMATOWANIA

Bardziej szczegółowo

W tej lekcji omówimy mechanizmy za pomocą których jest możliwe wykonywanie działań w Excelu, czyli:

W tej lekcji omówimy mechanizmy za pomocą których jest możliwe wykonywanie działań w Excelu, czyli: Formuły W tej lekcji omówimy mechanizmy za pomocą których jest możliwe wykonywanie działań w Excelu, czyli: pojęcie formuły budowanie i edycja formuł podstawowe działania takie jak: dodawanie, odejmowanie,

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować Style Bardzo często w edytorze podczas pisania tekstu zachodzi potrzeba wielokrotnego powtórzenia czynności związanych z formatowaniem. Aby zapobiec stałemu otwieraniu okien dialogowych i wybierania stale

Bardziej szczegółowo

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen okresowych w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 3. Arkusze kalkulacyjne.

Laboratorium nr 3. Arkusze kalkulacyjne. Laboratorium nr 3. Arkusze kalkulacyjne. Calc, Excel 2007 arkusze kalkulacyjne pozwalające zarówno na dokonywanie skomplikowanych obliczeń matematycznych oraz statystycznych jak również na ich prezentacje

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Zarejestruj makro w trybie względnego adresowania które będzie wpisywało bieżącą datę w

Zarejestruj makro w trybie względnego adresowania które będzie wpisywało bieżącą datę w Makra 2 Makra 2... 1 Własne menu z makrami.... 1 Zadanie 1... 1 Zadanie 2... 4 Wskazówki:... 4 Zadanie 3... 4 Scenariusz sytuacji:... 4 Cel:... 4 Umiejętności zdobyte po wykonaniu ćwiczenia:... 4 Proponowane

Bardziej szczegółowo

Excel program kursu podstawowego

Excel program kursu podstawowego Excel program kursu podstawowego inż. Krzysztof Głaz e-mail: krzysztof.glaz@gmail.com tel. 606 941 957 1. Zapoznanie się z pojęciami i środowiskiem programu Excel Program MS Excel jest programem typu arkusz

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL poziom średniozaawansowany Materiały szkoleniowe

Arkusz kalkulacyjny EXCEL poziom średniozaawansowany Materiały szkoleniowe Arkusz kalkulacyjny EXCEL poziom średniozaawansowany Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁAW DZIERŻAWSKI

PRZEMYSŁAW DZIERŻAWSKI https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/38559 Stephen John Purnell/Shutterstock.com Funkcje losowe w arkuszu kalkulacyjnym Symulacja procesu o losowym przebiegu Wykres kolumnowy częstości wyników Fraktale:

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. SP 8 Lubin Zdjęcie: www.softonet.pl Otwieranie programu MS Word. Program MS Word można

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr. PROGRAM SZKOLENIA Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, chcą przyspieszyć i usprawnić pracę oraz

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Excel 2007

Podręczna pomoc Microsoft Excel 2007 Podręczna pomoc Microsoft Excel 2007 Klawisze skrótów... 1 Podstawowe funkcje... 2 Narzędzie Szukaj wyniku... 3 Aktywowanie dodatków... 4 Narzędzie Solver (dodatek)... 6 Narzędzie Tabela przestawna...

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych. PROGRAM SZKOLENIA Excel w Analizach danych SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, w codziennej pracy wykorzystują Excel jako narzędzie analizy danych i chcą zgłębić posiadaną

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M3 Arkusze kalkulacyjne Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

2 Arkusz kalkulacyjny

2 Arkusz kalkulacyjny 2 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 2.1. Tworzenie skoroszytów Tworzenie, budowa oraz zapisywanie skoroszytów w programie Excel 2007 nie uległy zasadniczym różnicom w stosunku do programu Excel 2003, dlatego

Bardziej szczegółowo

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu 1. Edytor grafiki Draw 1.1. Okno programu Draw W bezpłatnym pakiecie OpenOffice zawarty jest program graficzny Draw (rysunek 1.1), wyposażony w liczne narzędzia do obróbki obiektów. Program możesz uruchomić,

Bardziej szczegółowo

Pole formuły. Pasek narzędzi: Formatowanie. Pasek narzędzi: Standardowy. Pasek menu. Przyciski okna aplikacji. Pasek tytułu. Przyciski okna skoroszytu

Pole formuły. Pasek narzędzi: Formatowanie. Pasek narzędzi: Standardowy. Pasek menu. Przyciski okna aplikacji. Pasek tytułu. Przyciski okna skoroszytu Pasek narzędzi: Formatowanie Pasek narzędzi: Standardowy Pasek tytułu Pasek menu Nagłówki wierszy Zakładki arkuszy w skoroszycie Pole formuły Nagłówki kolumn komórka o adresie: D8 Paski przewijania Przyciski

Bardziej szczegółowo

Excel formuły i funkcje

Excel formuły i funkcje Excel formuły i funkcje Tworzenie prostych formuł w Excelu Aby przeprowadzić obliczenia w Excelu, tworzymy formuły. Każda formuła rozpoczyna się znakiem równości =, a w formułach zwykle używamy odwołania

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc . Pierwsza pomoc Autor: Bartosz Gajda ISBN: 978-83-246-1095-2 Format: A5, stron: 92 Kto w dzisiejszych zwariowanych czasach chcia³by traciæ cenne godziny na robienie papierowych sprawozdañ i zestawieñ?

Bardziej szczegółowo

Przypisy i przypisy końcowe

Przypisy i przypisy końcowe - 1 - Przypisy i przypisy końcowe Przypisami nazywamy pewne teksty służące do podawania wyjaśnień, komentarzy, odsyłaczy do tekstu, do bibliografii itp. Edytor WORD rozróżnia dwa rodzaje przypisów: przypisy

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1

Bardziej szczegółowo

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Arkusz kalkulacyjny to program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników.

Bardziej szczegółowo