Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000"

Transkrypt

1 niekompletne Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000 Na prawach rękopisu Warszawa 2002 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Marta Wnukowicz

2 Spis treści 1. Wstęp Budowa okna programu Arkusze i zeszyty Informacje podstawowe Wprowadzanie danych do tabeli, formatowanie tabeli oraz serie danych Formuły - zasady wprowadzania Proste funkcje - suma Proste funkcje średnia...17 Iloczyn Formaty liczbowe, czyli sposoby wyświetlania i drukowania wartości liczbowych Adresowanie komórek adresowanie względne adresowanie bezwzględne adresowanie mieszane Drukowanie arkusza Wykres Formatowanie wykresu Spis ilustracji...21 CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 2

3 1. Wstęp EXCEL to jeden z programów komputerowych pomagających tworzyć i analizować tabelaryczne zestawienia danych i wyników obliczeń, przedstawiać je w postaci graficznej. Takie programy nazywamy arkuszami kalkulacyjnymi. EXCEL jest bogatym środowiskiem, umożliwiającym realizację bardzo różnorodnych i złożonych zadań, posiadającym różne środki do ich realizacji. Jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych, biurowych programów, z uwagi na to, iż wchodzi w skład pakietu MsOffice. Po uruchomieniu aplikacji, otwiera się okno programu. 2. Budowa okna programu Kolumna o nazwie J 13. Wiersz numer Pionowy pasek przewijania 11. Poziomy pasek przewijania Arkusz Rysunek 1. Budowa okna programu. CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 3

4 Standardowo na pasku tytułu patrz Rysunek 1 (1 1 ) - znajduje się nazwa programu z ikoną oraz nazwa zeszytu (jeśli nie nadamy konkretnej nazwy, program domyślnie nazywa nasz plik zeszytem i numeruje). Każdy zeszyt składa się z kartek tu zwanych arkuszami (8 i 9). Chmurka (8) wskazuje na aktywny arkusz, czyli taki, w którym aktualnie pracujemy. Natomiast chmurka (9) wskazuje na pozostałe arkusze w zeszycie, które aktualnie są zakryte, czyli nieaktywne. Możemy przemieszczać się między arkuszami klikając na ich nazwę. Można również pracować w kilku arkuszach równocześnie. Wtedy tabliczki z nazwami aktywnych arkuszy będą koloru białego (takiego jak w przypadku pojedynczego, aktywnego arkusza). Aby pracować w kilku arkuszach, należy klikać na tabliczki z nazwą wybranego arkusza i równocześnie trzymać wciśnięty klawisz Ctrl. Przełączanie się między arkuszami polega na klikaniu na tabliczkę z nazwą arkusza. Sami możemy ustalać ilość potrzebnych nam arkuszy w zeszycie. Wystarczy ustalić to w opcjach programu, w następujący sposób: 1. Wybieramy ilość arkuszy w zeszycie (skoroszycie). Rysunek 2. Ustalanie ilości arkuszy w zeszycie (skoroszycie). Z menu Narzędzia/Opcje wybieramy zakładkę o nazwie Ogólne i na niej ustalamy liczbę arkuszy w nowym skoroszycie (dawniej zeszyt zwano skoroszytem i ta nazwa została zachowana w opcjach). Ilość ustalonych przez nasz arkuszy w zeszycie zostanie zatwierdzona przy otworzeniu nowego zeszytu. Można również dodać arkusze w otwartym zeszycie. W tym celu należy stojąc kursorem na karteczce z nazwą arkusza, wcisnąć prawy klawisz myszy z otwartego menu podręcznego wybieramy polecenie Wstaw... W podobny sposób usuwamy niepotrzebny arkusz wybieramy polecenie Usuń. Jeżeli w zeszycie mamy wiele arkuszy to przesuwamy je za pomocą przycisków przewijania patrz Rysunek 1 (10). Paski przewijania patrz Rysunek 1 (11) służą do przewijania zawartości aktywnego arkusza (bądź aktywnych arkuszy). Możemy nadać nazwę nie tylko zeszytowi, ale również arkuszom. W podobny sposób jak przy wstawianiu i usuwaniu arkuszy otwieramy podręczne menu i wybieramy stamtąd polecenie Zmień nazwę. 1 Numer w nawiasie oznacza numer chmurki wskazującej, gdzie daną czynność możemy wykonać patrz Rysunek 1 CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 4

5 Podobnie jak w innych programach pakietu MsOffice, wyróżniamy okno aplikacji i okno zeszytu. Pod paskiem tytułu standardowo znajduje się pasek menu tekstowego patrz Rysunek 1 (2) oraz inne paski narzędzi, tu standardowy i formatowania (3) Charakterystycznym dla programu Excel jest następny pasek, zwany paskiem formuł (4) dokładniej objaśnione - patrz Rysunek 3. Wzdłuż lewej i górnej krawędzi arkusza znajdują się nagłówki wierszy patrz Rysunek 1 (6) i kolumn (5). 1. Pole nazwy 2. Linia edycji wprowadzanych danych do komórki 3. Znak formuły wyświetlający paletę formuł Rysunek 3. Pasek formuły. Objaśnienia patrz Rysunek 3! chmurka 1 - pole na lewym końcu paska formuł określa zaznaczoną komórkę, zakres komórek, element wykresu lub obiekt rysunkowy.! chmurka 2 - w tym miejscu pojawia się zawartość wskazanej komórki (widoczny wpis bądź formuła)! chmurka 3 - wyświetla paletę formuł do pomocy w tworzeniu formuły z wykorzystaniem funkcji arkusza roboczego. Paleta formuły wyświetla nazwę zaznaczonej funkcji i wszystkich jej argumentów, opisuje funkcję i każdy argument, oraz podaje aktualny wynik zarówno funkcji jak i całej formuły. Możesz edytować funkcje w formule klikając nazwę funkcji a następnie zmieniając argumenty w polach edycji. CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 5

6 Po wybraniu znaku formuły na pasku formuł patrz Rysunek 3 (3 2 ) - w polu nazwy (1) pojawi się możliwość wyboru formuł z listy rozwijalnej (3). 3. Nazwa formuły lista rozwijalna 1. Anuluj formułę 1 4. Wpis zatwierdzenie formuły; równoznaczne z wciśnięciem klawisza ENTER. 2. Wprowadź formułę 5. Na pasku formuły pojawia się budowa liczonej funkcji. 6. pole kreatora funkcji, które otwiera się po wybraniu przycisku 2.. Rysunek 4. Przyciski paska formuły - kreator funkcji 7. Komórka w której zostanie wprowadzona funkcja. Objaśnienia patrz Rysunek 4:! chmurka 1 - Anuluje formułę, zamyka Paletę formuł i powoduje powrót do aktywnej komórki;! chmurka 2 - Wprowadza formułę wyświetlaną na pasku formuły do aktywnej komórki w arkuszu roboczym. Odwołania do komórek, wartości i oczekiwany wynik wprowadzonej formuły są wyświetlane na Palecie formuł;! chmurka 3 pole wyświetlające ostatnio używaną funkcję arkusza roboczego. Kliknij strzałkę po prawej stronie pola funkcji (czyli rozwiń listę), aby obejrzeć inne dostępne funkcje arkusza roboczego. Jeśli potrzebna funkcja nie jest wyświetlana, kliknij przycisk Więcej funkcji w dolnej części listy, aby wyświetlić okno dialogowe Wklej funkcję, zawierające wszystkie dostępne funkcje arkusza roboczego. 2 Numer w nawiasie oznacza numer chmurki wskazującej, gdzie daną czynność możemy wykonać patrz Rysunek 3 CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 6

7 3. Arkusze i zeszyty W programie Microsoft Excel zeszyt (zwany też skoroszytem) jest plikiem, w którym pracujesz i przechowujesz dane. Każdy zeszyt może zwierać wiele arkuszy patrz Rysunek 1 (9). Arkusz jest podstawowym dokumentem używanym w programie Microsoft Excel do przechowywania danych i do pracy z danymi. Składa się on z komórek zorganizowanych w kolumny (nazwane A, B, C,... J, itd.) i wiersze (nazwane 1, 2, 3,... 20, itd.); arkusz jest zawsze częścią zeszytu. Nazwy arkuszy ukazują się na kartach arkuszy znajdujących się w dolnej części okna skoroszytu. Jeżeli chcemy przejść z arkusza do arkusza, to klikamy kartę arkusza. Natomiast, aby nadać nazwę arkuszowi, należy na zakładce kliknąć prawym klawiszem myszy, wybrać Zmień nazwę i wpisać żądaną nazwę. Ćwiczenie 1 3! Kliknij prawym klawiszem myszy na nazwę pierwszego arkusza, wybierz opcję Zmień nazwę i wpisz w jej miejsce nazwę Mój arkusz.! Zapisz zeszyt pod nazwą Pierwszy. Zwróć uwagę na rozszerzenie nazwy charakterystyczne dla programu Excel. Plik będzie miał teraz nazwę Pierwszy.xls (.xls będzie widoczne w zależności od ustawień systemu) 3 niektóre ćwiczenia opracowano na podstawie skryptu do programu MS Excel przygotowanego przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 7

8 4. Informacje podstawowe zaznaczanie komórek czynność poprzedzająca każdą operacje (np. edycji, formatowana): 1. za pomocą myszy:! po ustawieniu wskaźnika myszy na pierwszej komórce i uchwyceniu momentu, gdy kursor myszy ma kształt białego grubego krzyżyka, należy wcisnąć lewy klawisz myszy i trzymając go, przeciągnąć mysz zaciemniając żądany blok komórek;! z przytrzymanym klawiszem SHIFT możliwość korekty zaznaczenia;! z przytrzymanym klawiszem CTRL możliwość zaznaczenia bloków rozłącznych;! odznaczenie bloku komórek nastąpi po wskazaniu dowolnej komórki arkusza myszką lub przesunięciu klawiszami!, ", #, $ (klawisze sterowania kursorem)! cały wiersz lub kolumnę można zaznaczyć za pomocą myszy, gdy wskazany jest ich nagłówek (kursor myszy powinien mieć kształt białego, grubego krzyżyka);! sąsiednie wiersze lub kolumny można zaznaczyć ciągnąc mysz z wciśniętym lewym klawiszem, gdy wskazane są żądane nagłówki (kursor myszy powinien mieć kształt białego, grubego krzyżyka);! cały arkusz można zaznaczyć przez kliknięcie myszą, gdy wskazany jest lewy, górny róg arkusza; 2. za pomocą klawiatury:! zaznaczyć pierwszą komórkę, a następnie przytrzymując klawisz SHIFT i korzystając z klawiszy sterowania kursorem zaznaczyć żądany blok komórek. CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 8

9 5. Wprowadzanie danych do tabeli, formatowanie tabeli oraz serie danych Dane wprowadzamy do aktywnej komórki patrz Rysunek 1 (7) po prostu pisząc. Tekst będzie się pojawiał w tej komórce oraz równocześnie w linii edycji wprowadzanych danych na pasku formuły - patrz Rysunek 5. Rysunek 5. Wprowadzanie danych. Wprowadzony tekst można formatować podobnie jak w edytorze tekstu. Można go zmieniać zarówno w komórce jak i w linii edycji. Najwygodniej dokonywać wszelkich poprawek w linii edycji. Zawartość komórki usuwamy stojąc w niej lub będąc w linii edycji zaznaczając jej zawartość i wybierając klawisz Delete. Dostajemy się do zawartości wybranej komórki po prostu klikając w nią myszką. Możemy również nadać komórce obramowanie, gdyż to, które ma, jest widoczne tylko na ekranie monitora (nie będzie na wydruku) i ma za zadanie ułatwiać pracę. (siatkę tę możemy zdjąć wybierając odpowiednie opcje programu). Jeżeli chcemy, aby po wydruku nasza komórka miała kolorową ramkę, musimy ją sformatować nadając obramowanie. Jeżeli dane umieszczamy w tabeli to postępujemy tak samo nadajemy obramowanie tabeli, (jeśli jest taka potrzeba). Żeby otworzyły się okienka, służące do formatowania zawartości komórki, bądź bloku komórek tabeli z danymi, należy z menu tekstowego wybrać Format, a następnie Komórki... - patrz Rysunek 6. Rysunek 6. Formatowanie komórek. CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 9

10 Ćwiczenie 1 1. Znajdź komórkę o nazwie B4 i wpisz do niej swoje imię i nazwisko. Zmień kolor czcionki na czerwony, pogrub i podkreśl, zmień rozmiar czcionki na 20pt i zobacz, że automatycznie zmieni się szerokość wiersza. Zauważ, że formatowaniu ulega tylko zawartość komórki a nie tekst w linii edycji na pasku formuły. 2. nadaj komórce obramowanie krawędź górna czerwona, dolna zielona a boczne niebieskie - patrz Rysunek 7. Wybierz też wypełnienie kolorem komórki deseń kolor szary, deseń w drobną kratkę - patrz Rysunek Zakładka Obramowanie- tu wybieramy krawędzie, które będą wyróżnione stylem i kolorem. Rysunek 7. Formatowanie komórek - obramowanie. 1. Zakładka Desenie-tu wybieramy kolor wypełnienia komórki bądź bloku komórek. Rysunek 8. Formatowanie komórek - deseń. CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 10

11 ćwiczenie 2 Wykonaj ćwiczenia wypełniania bloków danymi polecenia są napisane na Rysunku A; Rysunek A Ćwiczenie 3 Polecenia są napisane na Rysunku B. Rysunek B CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 11

12 W Excelu można tworzyć również tekstowe serie danych, np. lista dni tygodnia czy miesięcy. Wystarczy wpisać w jednej komórce nazwę, np. dnia tygodnia, chwycić za uchwyt wypełnienia i przeciągnąć. Ćwiczenie 4 1. Wpisz w komórkę nazwę dnia tygodnia, chwyć za uchwyt wypełnienia i przeciągnij. 2. Wpisz w komórkę nazwę miesiąca, chwyć za uchwyt wypełnienia i przeciągnij. 3. Utwórz własna serie danych, np. listę imion (punkt 1 i 2 - Rysunek C, punkt 3 Rysunek D) Rysunek C Rysunek D (Są jeszcze inne możliwości tworzenia list poprzez nazwanie danego bloku komórek). Również formuły wstawione do komórek można przeciągać. Przykłady są podane w rozdziale dotyczącym Formuł. CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 12

13 Ćwiczenie 5 podsumowujące dotychczasowe wiadomości Wykonaj ćwiczenie wg załączonego rysunku i podanych poleceń: Formatowanie tabeli: 1. nagłówek! obramowanie tabeli podwójna linia, jasno szary deseń! położenie tekstu w komórce środkowe, opcja zawijaj tekst w komórce! ostatnia kolumna tekst pogrubiony 2. tabela! czcionka Arial 3. dopasuj odpowiednio szerokości kolumn 4. w kolumnie K oblicz średnią ocen ucznia i przeciągnij formułę do pozostałych wierszy w kolumnie 5. kolumnę lp. uzupełnij stosując serie danych 6. w komórkach (E;13), (F;13), (G;13), (H;13), (I;13) oblicz średnią ocen z danego przedmiotu 7. w komórce (J;15) oblicz sumę nieobecności grupy 8. w komórce (K;14) oblicz średnią ocen grupy (UWAGA - wszelkie obliczenia w tej tabeli zostaną dokonane po zapoznaniu się z definicją formuły, czyli punkt 4, 6, 7, 8) CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 13

14 6. Formuły - zasady wprowadzania Formuła - w arkuszu kalkulacyjnym jest to działanie matematyczne (może to być zarówno proste działanie arytmetyczne, jak i skomplikowana funkcja statystyczna lub księgowa), którego elementem jest zawartość wybranej przez nas komórki. Tworzenie formuł podlega ustalonym regułom. Musimy pamiętać, ze tworząc formułę nie podajemy konkretnych liczb, na których chcemy dokonać działania, lecz jedynie adresy komórek, będących źródłem tych liczb. Inaczej jest to wzór obliczania wartości danej komórki na podstawie wartości innych komórek. Jest to bardzo duże ułatwienie, gdyż zmiana wartości liczbowych w komórkach arkusza powoduje automatyczne przeliczenie wartości każdej formuły zawierającej adresy tych komórek. 1. Bezpośrednie wpisanie do komórki, w której ma znajdować się wynik znaku formuły 2. Wykorzystanie wbudowanych funkcji programu stojąc w komórce, w której ma znajdować się wynik, wybieramy z menu tekstowego opcje Wstaw/ Funkcja... otworzy się kreator funkcji 3. Wybierając znak formuły na pasku formuły, czyli używając kreatora funkcji 6.1. Proste funkcje - suma 1. Autosumowanie. Rysunek 9. Autosuma. Ćwiczenie 1 Wpisujemy dane, które chcemy zsumować w komórkach B2, B3, B4, stajemy w komórce B5, w której ma być wynik i wybieramy ze standardowego paska narzędzi przycisk autosumy patrz Rysunek 9 (1). W wyniku tej czynności zostaną domyślnie zaznaczone komórki z danymi do zsumowania. Sprawdzamy czy zaznaczony blok komórek zawiera właściwe dane i zatwierdzamy wynik przez wciśnięcie ENTERA. Po wybraniu autosumy w komórce B5 pojawi się formuła. Widzimy, ze formuła jest zbudowana w następujący sposób: poprzedza ją zawsze znak równości, potem jest nazwa funkcji w tym wypadku SUMA oraz argumenty funkcji wzięte w nawias tu zakres komórek, których zawartość sumujemy. CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 14

15 Ćwiczenie 2 Jeżeli komórki, których wartości chcemy zsumować nie leżą obok siebie to obszary do zsumowania zaznaczmy trzymając wciśnięty CTRL. Po wybraniu komórek (obszarów do zsumowania) zatwierdzamy wciskając ENTER - patrz Rysunek 10. W polu formuły możemy zobaczyć faktyczną zawartość komórki B8 jest w niej wstawiona formuła, natomiast w arkuszu, w komórce (i na wydruku) widzimy już wynik funkcji w tym wypadku sumę. Proszę zwrócić uwagę, że adresy komórek, które sumowaliśmy, nie są zapisane jako zakres (po dwukropku), ale wymieniane po średnikach. Rysunek 10. Sumowanie wartości umieszczonych w komórkach nie leżących obok siebie. CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 15

16 ćwiczenie 3 Możemy zamiast wybierać autosumę, po prostu wpisać w komórce, w której ma być wyświetlona suma znak formuły, czyli =, nazwę funkcji i wskazać kursorem myszy argumenty umieszczone w nawiasie. Tworząc w ten sposób formułę, musimy znać budowę danej funkcji. Dlatego też często wygodniej jest używać kreatorów funkcji. W polu formuły z lewej strony znajduje się znak równości. Klikając w niego myszką otwieramy kreatora, dzięki, któremu możemy wybrać interesującą nas funkcję i wskazać argumenty funkcji. Stojąc kursorem w polu argumentu funkcji wstawiamy go tam klikając myszką w pole konkretnej komórki z arkusza wstawiając w ten sposób adres tej komórki a nie jej wartość. 2. Tu wybieramy rodzaj funkcji. 1. Pola argumentów funkcji.. Rysunek 11. Suma obliczana przy użyciu kreatora funkcji. CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 16

17 6.2. Proste funkcje średnia Ćwiczenie 1 suma i średnia 1. komórka I5 W ćwiczeniu tym utrwalamy umiejętność obliczania funkcji sumy oraz uczymy się obliczać funkcję średniej. 1. uzupełniamy całą tabelę danymi; 2. sumę obliczmy w kolumnie H oraz w wierszu 9; 3. średnią obliczamy w kolumnie I:! stajemy w komórce I5;! wybieramy funkcję średniej w taki sam sposób, jak funkcję sumy (w ćwiczeniu 3 patrz Rysunek 11) patrz Rysunek 12; Rysunek 12. Wybór funkcji średnia. CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 17

18 ! otworzy się okno kreatora tej funkcji patrz Rysunek 13; 1. Pole pierwszego argumentu funkcji liczba 1 2. Pole, które ukrywa lub rozwija kreatora. Rysunek 13. Kreator funkcji średnia. Kreator domyślnie zaznacza obszar, w którym są wpisane liczby w komórkach obok siebie. Nie znaczy to, że został zaznaczony obszar, z którego wartości chcemy użyć do wykonania działania! Proszę zwrócić uwagę, że kreator zaznaczył również wartość z komórki H5, w której to znajduję się suma uczniów klas pierwszych we wszystkich latach a tej wartości nie wolno wziąć do obliczenia średniej liczby uczniów klas pierwszych w tejże szkole. Dlatego tez należy wykasować zawartość pola (1 4 );! wciskamy pole (2) kreator zwinie się, a my możemy zaznaczyć komórki, w których są właściwe wartości;! wracamy do kreatora wciskając przycisk patrz Rysunek 14 pole 1. W polu pierwszego argumentu zostanie wprowadzony właściwy zakres komórek. 1. Rysunek 14. Zwinięte okno kreatora funkcji. Wartości komórek nie musimy wprowadzać blokiem. Możemy wartości pojedynczych komórek wprowadzać pojedynczo, jako kolejne argumenty funkcji.! po wprowadzeniu wszystkich argumentów funkcji, zatwierdzamy przyciskiem OK, lub wciskamy klawisz ENTER;! w komórce I5 pojawi się wartość funkcji, a na pasku formuły zapis funkcji;! obliczanie średniej dla kolejnych poziomów, to tylko przeciągnięcie, za kwadracik wypełnienia, obliczonej przed chwilą funkcji. 4 Numer w nawiasie oznacza numer chmurki wskazującej, gdzie daną czynność możemy wykonać patrz Rysunek 13. CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 18

19 CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 19

20 Iloczyn! zaokrąglij różnica między formatem liczby a funkcją zaokrąglij! Max! Min! Jeżeli! Licz.jeżeli! Suma.jeżeli 7. Formaty liczbowe, czyli sposoby wyświetlania i drukowania wartości liczbowych 8. Adresowanie komórek Położenie komórki w arkuszu jest ściśle określone przez numer wiersza i literę oznaczającą kolumnę (np. A1 To adres pierwszej komórki w górnym lewym rogu arkusza). Informacja o adresie komórki pozwala nam, np. prawidłowo określić, (czyli właściwie adresować ) położenie wartości, umożliwia automatyczne przeliczanie formuł 5. Uwaga Należy zwrócić uwagę, że operacje obliczeniowe dokonywane są na adresach komórek! Jest to bardzo istotna funkcja arkusza. Możemy zmienić wartości w komórkach, a program automatycznie przeliczy funkcję z nowymi wartościami adresowanie względne 8.2. adresowanie bezwzględne 8.3. adresowanie mieszane 9. Drukowanie arkusza 10. Wykres Formatowanie wykresu 5 Wytłumaczenie terminu patrz rozdział o formułach CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 20

21 11. Spis ilustracji Rysunek 1. Budowa okna programu....3 Rysunek 2. Ustalanie ilości arkuszy w zeszycie (skoroszycie)....4 Rysunek 3. Pasek formuły....5 Rysunek 4. Przyciski paska formuły - kreator funkcji...6 Rysunek 5. Wprowadzanie danych....9 Rysunek 6. Formatowanie komórek...9 Rysunek 7. Formatowanie komórek - obramowanie...10 Rysunek 8. Formatowanie komórek - deseń...10 Rysunek 9. Autosuma...14 Rysunek 10. Sumowanie wartości umieszczonych w komórkach nie leżących obok siebie...15 Rysunek 11. Suma obliczana przy użyciu kreatora funkcji...16 Rysunek 12. Wybór funkcji średnia Rysunek 13. Kreator funkcji średnia Rysunek 14. Zwinięte okno kreatora funkcji CET Opracowanie materiałów: Marta Wnukowicz, Janusz S. Wierzbicki Strona 21

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE 1 Spis treści Skrypt 1. Środowi ko pracy użytkownika... 3 2. Dane w arkuszu... 10 3. Formatowanie komórek...11 4. Proste formaty warunkowe...17 5. Budowanie

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 Arkusz kalkulacyjny jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję danych w różnych postaciach. Patrz menu Format komórki liczby (menu zakładkowe).

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO 1. Wstęp Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień,

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy Zespół Szkół w Świnoujściu Microsoft Excel kurs podstawowy 1. Budowa arkusza Excel uruchamiamy wybierając z Menu start Programy - Microsoft Office -. Pliki programu Excel nazywamy zeszytami (skoroszytami).

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Materiały szkoleniowe na kurs: Podstaw obsługi komputera 2013 - opracowanie: dr Marcin Skuba Wersja 2.0 Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział I. Wprowadzenie 1.1. Treści

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

4.3 Arkusze kalkulacyjne

4.3 Arkusze kalkulacyjne 4-49 4.3 Arkusze kalkulacyjne Arkuszem kalkulacyjnym nazywamy obszerną tabelę, do której można wprowadzać różnego rodzaju dane, takie jak tekst, liczby, ceny, czy jakiekolwiek inne przetwarzane przez komputer

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL dla bystrzaków

Excel 2010 PL dla bystrzaków Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika Ruch Chorych Dokumentacja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o systemie Rozdział 2 Informacje techniczne 2.1 2.2 Architektura... systemu i wymagania sprzętowe 2-2 Program... a system operacyjny

Bardziej szczegółowo

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT EXCEL 2007

MICROSOFT EXCEL 2007 MICROSOFT EXCEL 2007 POZIOM PODSTAWOWY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro Lotus 1-2-3 Gnumeric KSpread OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach.

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach. Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO

WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Arkusz kalkulacyjny (spreadsheet) komputerowy program umożliwiający wykonywanie obliczeń na danych w postaci tekstu, liczb i formuł (wzorów). Wbudowane w programie

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna 1 Technologia Informacyjna Akusz kalkulacyjny 2 Czym jest arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przeznaczony do przetwarzania danych, głównie liczbowych, z wykorzystaniem tabel.

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia w zakresie obsługi zestawów komputerowych, dołączonego do nich oprogramowania oraz zasad i możliwości korzystania z Internetu w ramach projektu Tychy w sieci

Bardziej szczegółowo