Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe czynnos ci w programie Excel"

Transkrypt

1 Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać jej podstawowe funkcje. Ten samouczek zawiera wprowadzenie do niektórych zadań i funkcji dostępnych we wszystkich skoroszytach. Przed rozpoczęciem Tworzenie now ego pustego skoroszytu Opis interfejsu użytkow nika programu Excel Przechodzenie między komórkami arkusza Wprowadzanie danych Zaznaczanie i formatowanie danych Kopiowanie i w klejanie formatowania oraz danych Edytowanie danych Wstawianie kolumn i zmienianie ich rozmiaru Zapisywanie skoroszytu w nowym folderze Podręczna karta informacyjna Przed rozpoczęciem Zakres tematyczny Zapoznanie się z tym samouczkiem pozwoli opanować następujące umiejętności: Tworzenie nowego pustego skoroszytu. Identyfikowanie elementów interfejsu użytkownika, przy użyciu których można wykonywać podstawowe zadania. Wprowadzanie, zaznaczanie i formatowanie danych. Kopiowanie, wklejanie i edytowanie danych. Wstawianie kolumn i zmienianie ich rozmiaru. Zapisywanie skoroszytu w nowym folderze. Wymagania Excel 2011 dla komputerów Mac Szacowany czas ukończenia: 30 minut Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Excel 1

2 1. Tworzenie nowego pustego skoroszytu W programie Excel dane tworzy się i zapisuje w skoroszycie. Można rozpocząć pracę od pustego skoroszytu, istniejącego skoroszytu, który został wcześniej zapisany, lub szablonu. Po otwarciu programu Excel jest otwierana Galeria skoroszytów programu Excel. Zawiera ona różne szablony oraz zapewnia szybki dostęp do ostatnio używanych skoroszytów. Spróbuj otworzyć pusty skoroszyt za pomocą funkcji Galeria skoroszytów programu Excel. Jeśli program Excel nie jest otwarty, w obszarze funkcji Dock kliknij ikonę programu Excel. W oknie Galeria skoroszytów programu Excel w obszarze Szablony kliknij pozycję Wszystko. Porada Jeśli galeria skoroszytów nie jest widoczna, należy zamknąć program Excel, a następnie otworzyć go ponownie. Kliknij pozycję Skoroszyt programu Excel, a następnie kliknij przycisk Wybierz. Porada Aby po otwarciu programu Excel zawsze rozpoczynać pracę z pustym dokumentem, należy zaznaczyć pole wyboru Nie pokazuj tego podczas otwierania programu Excel. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Excel 2

3 Zostanie wyświetlony pusty skoroszyt (Skoroszyt1). Wskazówki Aby w dowolnej chwili utworzyć w programie Excel nowy pusty skoroszyt, w menu Plik należy kliknąć polecenie Nowy skoroszyt (w tym samouczku ta czynność jest też zapisywana w następujący sposób: Plik > Nowy skoroszyt). Aby wyświetlić okno Galeria skoroszytów programu Excel w dowolnej chwili podczas korzystania z programu Excel, należy kliknąć kolejno pozycje Plik > Nowy z szablonu. Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Otwieranie programu Excel w obszarze funkcji Dock systemu Mac OS X. Tworzenie nowego pustego skoroszytu przy użyciu funkcji Galeria skoroszytów programu Exce l. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Excel 3

4 2. Opis interfejsu użytkownika programu Excel W nowym pustym skoroszycie można kliknąć w dowolnej komórce i od razu rozpocząć wprowadzanie danych. Wcześniej warto jednak zapoznać się z niektórymi elementami interfejsu użytkownika, z których można korzystać we wszystkich skoroszytach. Oto opis niektórych elementów interfejsu użytkownika programu Excel. Pasek menu: Obszar u góry ekranu, w którym są wyświetlane wszystkie menu. Najczęściej używane polecenia menu znajdują się w menu Plik, Edycja i Widok. Pasek narzędzi Standardowy: pasek narzędzi, na którym są wyświetlane nazwa skoroszytu (w tym przypadku Skoroszyt1) i przyciski umożliwiające wykonywanie niektórych najbardziej typowych zadań, takich jak otwieranie, zapisywanie i drukowanie skoroszytu. Wstążka: Pasek poleceń z kartami znajdujący się u góry okna lub obszaru roboczego, na którym funkcje są zorganizowane w logiczne grupy. Najczęściej używane polecenia umożliwiające formatowanie danych w skoroszycie znajdują się na karcie Narzędzia główne. Pole nazwy i pasek formuły: W tym miejscu jest wyświetlany adres aktywnej komórki. Jeśli nie widać tego pola, należy kliknąć kolejno pozycje Widok > Pasek formuły. A r kusz: Pojedyncza strona skoroszytu. Każdy skoroszyt może zawierać wiele arkuszy. Komórka: Punkt przecięcia kolumny (A, B lub C) z wierszem (1, 2 lub 3). Każda komórka ma adres (na przykład komórka A1 to punkt przecięcia kolumny A z wierszem o numerze 1). Wokół aktywnej komórki jest widoczne niebieskie wyróżnienie. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Excel 4

5 Wskazówki Aby ukryć wstążkę na czas pracy, należy kliknąć przycisk po prawej stronie wstążki. Aby wyświetlić poradę dotyczącą przycisku na wstążce lub pasku narzędzi, należy umieścić wskaźnik nad przyciskiem. Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Identyfikowanie elementów interfejsu użytkownika, z których można korzystać we wszystkich skoroszytach. 3. Przechodzenie między komórkami arkusza Aby wprowadzać dane, trzeba najpierw poznać sposoby przechodzenia między komórkami arkusza. Do dowolnej komórki można przejść przy użyciu myszy, klawiatury lub menu. Oto niektóre sposoby przechodzenia między komórkami. Kliknij komórkę B2. Nagłówek kolumny (B) i nagłówek wiersza (2) zmienią kolor na ciemnoszary, a wokół komórki będzie widoczne wyróżnienie oznaczające, że jest to komórka aktywna. Porada Adres komórki lub odwołanie do komórki dla aktywnej komórki (na przykład B2) jest wyświetlane w polu Nazwa znajdującym się po lewej stronie paska formuły. Na klawiaturze naciśnij raz klawisz TAB. Komórka C2 stanie się komórką aktywną. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Excel 5

6 Naciśnij dwa razy klawisz strzałki w dół, a następnie naciśnij dwa razy klawisz strzałki w lewo. Komórka A4 stanie się komórką aktywną. Kliknij kolejno pozycje Edycja > Przejdź do. W polu Odwołanie wpisz ciąg A1, a następnie kliknij przycisk OK. Komórką aktywną jest teraz komórka A1. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Excel 6

7 Wskazówki Aby zmienić kolor wyróżnienia wokół komórki aktywnej, w menu Apple należy kliknąć polecenie Preferencje systemowe. Następnie w obszarze Osobiste należy kliknąć pozycję Wygląd i wybrać odpowiedni kolor wyróżnienia. Zmiana będzie widoczna dopiero po zamknięciu i ponownym otwarciu programu Excel. Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Przechodzenie między komórkami przy użyciu myszy, klawisza TAB, klawiszy strzałek i polecenia Przejdź do. 4. Wprowadzanie danych Dane w programie Excel mogą mieć formę tekstu lub liczb albo stanowić połączenie tekstu i liczb. Aby wprowadzić dane, należy je po prostu wpisać w komórce, w której mają być wyświetlane. Spróbuj wprowadzić prosty tekst i proste dane liczbowe. W komórce B1 wpisz tekst Północ, w komórce C1 wpisz tekst Wschód, a w komórce D1 wpisz tekst Południe. Uwaga Aby zatwierdzić dane w komórce, można nacisnąć klawisz RETURN, TAB lub dowolny klawisz strzałki. Naciśnięty klawisz określa, która komórka stanie się komórką aktywną. W komórce A2 wpisz tekst Styczeń, w komórce A3 wpisz tekst Luty, a w komórce A4 wpisz tekst Marzec. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Excel 7

8 W komórce B2 wpisz liczbę 5000, w komórce B3 wpisz liczbę 10000, a w komórce B4 wpisz liczbę Dane tekstowe są w komórkach wyrównane do lewej, natomiast dane liczbowe do prawej. Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Wprowadzanie danych tekstowych i liczbowych w komórkach arkusza. 5. Zaznaczanie i formatowanie danych Aby dane były bardziej czytelne i zrozumiałe, można je sformatować. Można na przykład wyśrodkować i pogrubić tekst nagłówków kolumn w górnym rzędzie (na przykład Północ, Wschód i Południe). Aby sformatować dane, należy najpierw wskazać dane, które mają zostać sformatowane, zaznaczając je. Spróbuj zaznaczyć zakres komórek i sformatować dane w zaznaczonych komórkach. Przesuwaj wskaźnik nad komórką B1, a gdy zmieni się on w biały krzyżyk, kliknij i przytrzymaj przycisk myszy, a następnie przeciągnij wskaźnik przez komórki B1, C1 i D1. Wyróżnienie wokół komórek oznacza, że zostały one zaznaczone. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Excel 8

9 Na karcie Narzędzia główne w obszarze Czcionka kliknij pozycję Pogrubienie. W obszarze Wyrównanie kliknij pozycję Wyśrodkuj tekst. Zaznacz komórki B2, B3 i B4. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Liczba kliknij pozycję Walutowe. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Excel 9

10 Regiony geograficzne są sformatowane jako pogrubiony, wyśrodkowany tekst, natomiast dane liczbowe jako waluta. Wskazówki Aby zaznaczyć komórki, które ze sobą nie sąsiadują, należy kliknąć każdą z nich, przytrzymując naciśnięty klawisz. Aby wyświetlić więcej opcji formatowania, należy zaznaczyć komórki, które mają zostać sformatowane, a następnie kliknąć kolejno pozycje Format > Komórki. Aby wyczyścić zaznaczenie, należy kliknąć dowolną komórkę arkusza. Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Zaznaczanie i formatowanie zakresu komórek. 6. Kopiowanie i wklejanie formatowania oraz danych Zamiast ponownie wprowadzać i formatować dane, można zaoszczędzić czas, kopiując do innych komórek zarówno same dane, jak i ich formatowanie. Spróbuj skopiować i wkleić dane oraz formatowanie arkusza. Zaznacz komórkę B1, a następnie na pasku narzędzi Standardowy kliknij pozycję Malarz formatów. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Excel 10

11 Wokół zaznaczonej komórki (B1) pojawi się ruchome obramowanie, a kursor zmieni się w mały pędzel i biały krzyżyk. Zaznacz komórki A2, A3 i A4. Komórki A2, A3 i A4 mają takie samo formatowanie jak komórka B1, a kursor ma teraz postać zwykłego białego krzyżyka. Zaznacz komórki B2, B3 i B4. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Excel 11

12 Kliknij kolejno pozycje Edycja > Kopiuj. Porada Aby skopiować dane przy użyciu klawiatury, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz COMMAND, a następnie nacisnąć klawisz C. Jest to skrót klawiaturowy przedstawiany w Pomocy w następujący sposób: +C. Kliknij komórkę C2, a następnie kliknij kolejno pozycje Edycja > Wklej. Kopia danych zostanie wyświetlona w komórkach C2, C3 i C4. Porada Skrót klawiaturowy dla polecenia Wklej to +V. Kliknij w komórce D2, a następnie kliknij kolejno pozycje Edycja > Wklej. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Excel 12

13 Kopia danych liczbowych jest teraz widoczna w kolumnach C i D. Wskazówki Jeśli w komórce jest zamiast danych wyświetlany ciąg znaków ########, oznacza to, że kolumna jest zbyt wąska, aby wyświetlić dane, i trzeba ją poszerzyć. Aby ukryć ruchome obramowanie wokół skopiowanego zaznaczenia, należy nacisnąć klawisz ESC (znajduje się on w lewym górnym rogu klawiatury). Aby za pomocą Malarza formatów sformatować wiele komórek, które ze sobą nie sąsiadują, na pasku narzędzi Standardowy należy kliknąć dwukrotnie pozycję Malarz formatów, a następnie zaznaczyć ( pomalować ) komórki, które mają zostać sformatowane. Po zakończeniu formatowania należy nacisnąć klawisz ESC. W przypadku popełnienia błędu podczas wprowadzania danych można cofnąć błędny wpis, klikając kolejno pozycje Edycja > Cofnij (lub naciskając klawisze +Z). Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Kopiowanie formatowania i danych oraz wklejanie skopiowanych informacji w zakresie komórek. 7. Edytowanie danych W programie Excel można w dowolnej chwili łatwo edytować dane, które zostały niepoprawnie wprowadzone lub które wymagają zmian. Spróbuj przeprowadzić edycję danych, zamieniając je, edytując je bezpośrednio w komórce i edytując na pasku formuły. Kliknij komórkę C2, wpisz liczbę 6000, a następnie naciśnij klawisz RETURN. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Excel 13

14 Kliknij dwukrotnie komórkę C3. W komórce będzie widoczny migający kursor wskazujący na to, że został włączony tryb edycji komórki. Naciskaj klawisz strzałki w prawo, aż kursor znajdzie się po prawej stronie komórki, naciśnij klawisz DELETE, aby uzyskać wartość 1000, a następnie naciśnij klawisz RETURN. Porada Skrót klawiaturowy umożliwiający przejście do trybu edycji komórki to CTRL+U. Zaznacz komórkę C4 (o ile nie jest jeszcze zaznaczona). Na pasku formuły zaznacz liczbę 15, a następnie wpisz cyfrę 7, tak aby uzyskać wartość Następnie naciśnij klawisz RETURN. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Excel 14

15 Komórką aktywną jest komórka C5, a wszelkie wprowadzone zmiany dotyczą komórek w kolumnie C. Wskazówki Aby usunąć dane z komórki, należy kliknąć komórkę, a następnie nacisnąć klawisz DELETE. Na klawiaturze komputera MacBook należy nacisnąć klawisze FN+DELETE. Aby wyjść z trybu edycji komórki bez zatwierdzania zmian, należy nacisnąć klawisz ESC. Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Edytowanie danych w komórce przez zamienianie danych wpisywanym tekstem, przy użyciu trybu edycji komórki i przy użyciu paska formuły. 8. Wstawianie kolumn i zmienianie ich rozmiaru Podczas wprowadzania i edytowania danych można wstawiać nowe kolumny, aby uzyskać więcej miejsca na nowe dane, oraz zmieniać rozmiar kolumn, tak aby lepiej dopasować zawarte w nich dane. Spróbuj wstawić kolumny i zmienić ich rozmiar. Kliknij nagłówek kolumny D. Wokół wszystkich komórek w kolumnie pojawi się wyróżnienie wskazujące, że kolumna jest zaznaczona. Kliknij kolejno pozycje Edycja > Kopiuj. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Excel 15

16 Przytrzymując naciśnięty klawisz CONTROL, kliknij nagłówek kolumny C, a następnie kliknij pozycję Wstaw skopiowane komórki. Program Excel wstawi kopię komórek i przesunie pozostałe dane na prawo. Kliknij komórkę C1, wpisz tekst Region północno-zachodni, a następnie naciśnij klawisz RETURN. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Excel 16

17 Przesuwaj wskaźnik nad krawędzią dzielącą nagłówki kolumn C i D. Gdy wskaźnik zmieni się w dwukierunkową strzałkę, kliknij dwukrotnie. Porada Aby dokładnie określić szerokość kolumny, należy przeciągnąć krawędź znajdującą się między nagłówkami kolumn. Rozmiar kolumny C zostanie dopasowany do szerokości tekstu. Wskazówki Wiersze można zaznaczać i wstawiać w ten sam sposób co kolumny. Aby wymusić zawijanie tekstu w celu dopasowania go do szerokości kolumny, należy najpierw zaznaczyć kolumnę. Następnie na karcie Narzędzia główne w obszarze Wyrównanie należy kliknąć pozycję Zawijaj tekst i wybrać odpowiednią opcję. Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Wstawianie skopiowanych komórek do nowej kolumny. Zmienianie rozmiaru kolumny w celu dopasowania jej do szerokości tekstu. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Excel 17

18 9. Zapisywanie skoroszytu w nowym folderze Na tym etapie żadne ze zmian wprowadzonych w skoroszycie nie zostały jeszcze zapisane. Ogólna nazwa pliku (Skoroszyt1) widoczna powyżej paska narzędzi Standardowy wskazuje, że skoroszyt nie został zapisany. Spróbuj zapisać skoroszyt w nowym folderze na komputerze. Kliknij kolejno pozycje Plik > Zapisz. W polu Zachowaj jako wprowadź nazwę skoroszytu (na przykład Podstawowe czynności w programie Excel). Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Excel 18

19 W menu podręcznym Miejsce kliknij pozycję Dokumenty, a następnie kliknij strzałkę obok pola Zachowaj jako, aby wyświetlana strzałka była skierowana w górę. Zostaną wyświetlone wszystkie foldery znajdujące się w folderze Dokumenty. Kliknij pozycję Nowy katalog. W oknie dialogowym Nowy katalog wprowadź tekst Excel folder ćwiczeniowy, a następnie kliknij przycisk Utwórz. Kliknij pozycję Zachowaj. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Excel 19

20 Na pasku narzędzi Standardowy zostanie wyświetlona nazwa pliku zapisanego skoroszytu (na przykład Podstawowe czynności w programie Excel.xlsx). Wskazówki Aby otworzyć ostatnio używany skoroszyt, należy kliknąć kolejno pozycje Plik > Otwórz ostatnio używane, a następnie kliknąć skoroszyt, który ma zostać otwarty. Aby wyświetlić listę wszystkich skoroszytów programu Excel zapisanych na danym komputerze, należy kliknąć kolejno pozycje Plik > Nowy z szablonu. Następnie w okienku po lewej stronie w obszarze Ostatnio używane dokumenty należy kliknąć pozycję Wszystkie. Aby zamknąć program Excel, należy kliknąć kolejno pozycje Excel > Zamknij program Excel lub nacisnąć klawisze +Q. Przed wykonaniem kolejnych czynności Upewnij się, że umiesz wykonywać następujące czynności: Zapisywanie skoroszytu w nowym folderze. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Excel 20

21 Podręczna karta informacyjna Efekt Utworzenie nowego pustego skoroszytu Otwarcie okna Galeria skoroszytów programu Excel w dowolnej chwili Ukrycie wstążki Przejście między komórkami w arkuszu Sformatowanie komórek przy użyciu Malarza formatów Ukrycie ruchomego obramowania widocznego wokół skopiowanego zaznaczenia Odnalezienie skrótu klawiaturowego dla polecenia Wprowadzenie zmian w danych bezpośrednio w komórce Wyjście z trybu edycji bez zatwierdzania zmian Dokładne określenie szerokości kolumny Wymuszenie zawijania tekstu w celu dopasowania go do szerokości kolumny Otwarcie ostatnio używanego skoroszytu Wykonaj te czynności W oknie Galeria skoroszytów programu Excel kliknij pozycję Skoroszyt programu Excel, a następnie kliknij przycisk Wybierz. Jeśli Galeria skoroszytów programu Excel nie jest otwarta, kliknij kolejno pozycje Plik > Nowy skoroszyt. Kliknij kolejno pozycje Plik > Nowy z szablonu. Po prawej stronie wstążki kliknij przycisk. Kliknij w komórce, użyj klawiszy strzałek, klawisza TAB lub klawisza RETURN na klawiaturze albo kliknij kolejno pozycje Edycja > Przejdź do, a następnie wpisz adres komórki (na przykład A1). Zaznacz komórki zawierające formatowanie, które chcesz skopiować. Następnie na pasku narzędzi Standardowy kliknij pozycję Malarz formatów i zaznacz ( pomaluj ) komórki, które chcesz sformatować. Naciśnij klawisz ESC. Skróty klawiaturowe znajdują się po prawej stronie poleceń w menu. Na przykład skrót klawiaturowy dla polecenia Kopiuj w menu Edycja to +C. Kliknij dwukrotnie w komórce, którą chcesz edytować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany. Skrót klawiaturowy umożliwiający przejście do trybu edycji to CTRL+U. Naciśnij klawisz ESC. Przeciągnij krawędź między nagłówkami kolumn (na przykład A, B lub C). Zaznacz kolumnę. Następnie na karcie Narzędzia główne w obszarze Wyrównanie kliknij pozycję Zawijaj tekst i wybierz odpowiednią opcję. Kliknij kolejno pozycje Plik > Otwórz ostatnio używane, a następnie kliknij nazwę pliku skoroszytu. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Excel 21

22 Więcej wskazówek Arkusz to pojedyncza strona skoroszytu. Każdy skoroszyt może zawierać wiele arkuszy. Adres komórki lub odwołanie do komórki dla aktywnej komórki (na przykład B2) jest wyświetlane w polu Nazwa znajdującym się po lewej stronie paska formuły. Nagłówki kolumn i wierszy (na przykład A, B lub C i 1, 2 lub 3), w których są zaznaczone komórki, mają ciemniejszy odcień szarego niż w przypadku kolumn i wierszy bez zaznaczonych komórek. Aby przekazać dane do komórki, można nacisnąć klawisz RETURN, TAB lub dowolny klawisz strzałki. Naciśnięty klawisz określa, która komórka stanie się komórką aktywną. Domyślnie dane tekstowe są w komórkach wyrównane do lewej, natomiast dane liczbowe do prawej. Aby sformatować dane (na przykład w taki sposób, aby dane liczbowe były wyświetlane jako waluta), należy najpierw zaznaczyć komórki zawierające dane, które mają zostać sformatowane. Niektóre z najczęściej używanych skrótów klawiaturowych to: +C do kopiowania danych, +V do wklejania danych oraz +Z do cofania ostatniej zmiany. Dane można edytować bezpośrednio w komórce lub na pasku formuły. Zamknięcie skoroszytu nie powoduje zamknięcia aplikacji. Aby zamknąć program Excel, należy kliknąć kolejno pozycje Excel > Zamknij program Excel. Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac: Podstawowe czynności w programie Excel 22

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Program PowerPoint to zaawansowana aplikacja do obsługi prezentacji, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać jej podstawowe funkcje.

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Sortowanie i filtrowanie list

Sortowanie i filtrowanie list Sortowanie i filtrowanie list Program Excel jest doskonałym narzędziem do analizowania liczb, a także świetnie się nadaje do tworzenia list i zarządzania nimi. Na liście można śledzić wszystko, od adresów

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Czy stosowanie wciąż tego samego formatowania albo zmienianie koloru, rozmiaru lub rodzaju czcionki w celu wyróżnienia tekstu należy do często wykonywanych czynności?

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL- wprowadzanie danych.

MS EXCEL- wprowadzanie danych. MS EXCEL- wprowadzanie danych. Ćwiczenie 1. Zapoznaj się z elementami okna początkowego programu. Uruchom program Microsoft Excel i wskaż następujące elementy: pasek menu; paski narzędzi; pasek formuły;

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Outlook

Podstawowe czynnos ci w programie Outlook Podstawowe czynnos ci w programie Outlook Program Outlook to zaawansowane narzędzie do zarządzania pocztą e-mail, kontaktami, kalendarzami i zadaniami. Aby w pełni wykorzystać jego możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 WPROWADZENIE DO EXCEL 2007. Laboratorium 1 / EXCEL 2007. Co zmieniło się w porównaniu do poprzedniej wersji?

Excel 2007 WPROWADZENIE DO EXCEL 2007. Laboratorium 1 / EXCEL 2007. Co zmieniło się w porównaniu do poprzedniej wersji? Excel 2007 WPROWADZENIE DO EXCEL 2007 Co zmieniło się w porównaniu do poprzedniej wersji? Potrzebne elementy są teraz wyraźniej widoczne i łatwiej dostępne. Zamiast około 30 ukrytych pasków narzędzi i

Bardziej szczegółowo

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Motyw to skoordynowany zestaw czcionek, kolorów i efektów wizualnych. Za pomocą pojedynczego kliknięcia można zastosować jeden z kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 Przewodnik y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 zawiera ponad 200 różnych kombinacji klawiszy wraz z opisem ich działania, których użycie pozwala

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE 1 Spis treści Skrypt 1. Środowi ko pracy użytkownika... 3 2. Dane w arkuszu... 10 3. Formatowanie komórek...11 4. Proste formaty warunkowe...17 5. Budowanie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Arkusz kalkulacyjny MS Excel Arkusz kalkulacyjny MS Excel I. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Program Excel służy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego:

LABORATORIUM 1 STUDIA PODYPLOMOWE. Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: WSTĘP Przed rozpoczęciem korzystania z programu MS WORD zapoznamy się z wyglądem okna roboczego: 1. Pasek tytułowy, w którym wyświetlana jest nazwa dokumentu 2. Pasek narzędzi szybki dostęp, w którym wyświetlane

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika

bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika Dokumenty Dokumenty: podręcznik użytkownika data wydania środa, 25. luty 2015 Version 7.6.2 Copyright 2006-2015 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Jadwiga Pawluk Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Początek roku szkolnego skłania nas do zaplanowania zajęć na najbliższe

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M3 Arkusze kalkulacyjne Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach,

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Excel program kursu podstawowego

Excel program kursu podstawowego Excel program kursu podstawowego inż. Krzysztof Głaz e-mail: krzysztof.glaz@gmail.com tel. 606 941 957 1. Zapoznanie się z pojęciami i środowiskiem programu Excel Program MS Excel jest programem typu arkusz

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Excel 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Dodawanie poleceń do paska narzędzi

Bardziej szczegółowo

Pole formuły. Pasek narzędzi: Formatowanie. Pasek narzędzi: Standardowy. Pasek menu. Przyciski okna aplikacji. Pasek tytułu. Przyciski okna skoroszytu

Pole formuły. Pasek narzędzi: Formatowanie. Pasek narzędzi: Standardowy. Pasek menu. Przyciski okna aplikacji. Pasek tytułu. Przyciski okna skoroszytu Pasek narzędzi: Formatowanie Pasek narzędzi: Standardowy Pasek tytułu Pasek menu Nagłówki wierszy Zakładki arkuszy w skoroszycie Pole formuły Nagłówki kolumn komórka o adresie: D8 Paski przewijania Przyciski

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel. Materiały pomocnicze

Microsoft Excel. Materiały pomocnicze Microsoft Excel Materiały pomocnicze 1 Spis treści: 1. WSTĘP...3 2. URUCHOMIENIE PROGRAMU...4 3. WYGLĄD OKNA PROGRAMU...5 4. WPROWADZANIE DANYCH DO KOMÓREK...6 5. WPROWADZANIE PODPISÓW...7 6. WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 Arkusze kalkulacyjne

Moduł 4 Arkusze kalkulacyjne Moduł 4 Arkusze kalkulacyjne 4.1. Użycie aplikacji 4.1.1. Praca z arkuszami kalkulacyjnymi 4.1.1.1 Otwieranie, zamykanie aplikacji. Otwieranie, zamykanie skoroszytów (składających się z wielu arkuszy kalkulacyjnych).

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Spis treści: 1. Tworzenie nowego testu. str 2...5 2. Odczyt raportów z wynikami. str 6...7 3. Edycja i modyfikacja testów zapisanych

Bardziej szczegółowo

2 Arkusz kalkulacyjny

2 Arkusz kalkulacyjny 2 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 2.1. Tworzenie skoroszytów Tworzenie, budowa oraz zapisywanie skoroszytów w programie Excel 2007 nie uległy zasadniczym różnicom w stosunku do programu Excel 2003, dlatego

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Æwiczenia praktyczne

Excel 2007 PL. Æwiczenia praktyczne IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Excel 2007 PL. Æwiczenia praktyczne Autor: Krzysztof Mas³owski ISBN: 83-246-0841-9 Format: A5, stron: 176 TWÓJ

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Ś ledzenie i przeglądanie zmian wprowadzonych w dokumencie

Ś ledzenie i przeglądanie zmian wprowadzonych w dokumencie Ś ledzenie i przeglądanie zmian wprowadzonych w dokumencie Pisanie dokumentu wiąże się często ze współpracą kilku osób. Jeśli praca naukowa lub propozycja projektu ma kilku autorów i recenzentów, za pomocą

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji 4-67 45 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji Prezentacje multimedialne tworzy się zwykle za pomocą specjalnych programów do tworzenia prezentacji Gotowe prezentacje mogą być odtwarzane na ekranie komputera

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Samouczek do korzystania z dokumentów Google

Samouczek do korzystania z dokumentów Google Samouczek do korzystania z dokumentów Google dr Paweł Cieśla dr Małgorzata Nodzyńska Uniwersytet Pedagogiczny, im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków1 Samouczek do korzystania z dokumentów Google: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Notatnik

Edytor tekstu Notatnik Temat: komputerowe pisanie w edytorze tekstu 1 (pierwsze dokumenty tekstowe) Edytor tekstu umożliwia tworzenie dokumentu tekstowego, jego wielokrotne redagowanie (pisanie, modyfikowanie istniejącego tekstu,

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy :: Trik 1. Lista rozwijana z aktywnymi hiperłączami :: Trik 2. Łączenie tabel o róŝnym układzie kolumn :: Trik 3. Automatyczne zapisywanie zmian przy zamykaniu skoroszytu :: Trik 4. Linie siatki arkusza

Bardziej szczegółowo

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład II. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl. Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ

Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl. Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ Damian Daszkiewicz 2010 www.damiandaszkiewicz.pl www.videowebmaster.pl Tworzenie strony-wizytówki dla firmy XYZ Dokument może być dowolnie rozpowszechniany w niezmiennej formie. Nie możesz pobierać opłat

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci

Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci Organizacja żywienia i HACCP I Dariusz Kwiecień Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Tworzenie bazy danych... 2 3. Formatowanie arkusza jako

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

Techniki zaznaczania plików i folderów

Techniki zaznaczania plików i folderów Techniki zaznaczania plików i folderów Aby wykonać określone operacje na plikach lub folderach (np. kopiowanie, usuwanie, zmiana nazwy itp.) należy je najpierw wybrać (zaznaczyć) nazwa i ikona pliku lub

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6 +48 56 66 24 700 +48 56 69 26 998 info@mga.com.pl MGA V3 Third Edition Menu formatki W momencie otwarcia dowolnej formatki menu główne zostaje zastąpione przez menu formatki, które zawiera standardowo

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach.

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach. Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek

Bardziej szczegółowo

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Monika Jaskuła m.jaskula@zsp9.pl SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. WSTEP... 3 II. Okno programu Power Point...3 III. Otwieranie, zapisywanie prezentacji...4

Bardziej szczegółowo

Migrowanie do programu Access 2010

Migrowanie do programu Access 2010 Zawartość tego przewodnika Microsoft Program Microsoft Access 2010 wygląda zupełnie inaczej niż program Access 2003, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócid czas nauki jego obsługi. Przewodnik

Bardziej szczegółowo