Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1

2 Excel Slajd 2

3 Adresy względne i bezwzględne Jedną z najważniejszych spraw jest tzw. adresacja. Mówiliśmy już o adresach (tzw. konwencja A1). Excel używa różnych rodzajów adresacji: adresy względne adresy bezwzględne adresy mieszane Slajd 3

4 Adresy względne i bezwzględne Różnica między adresem względnym i adresem bezwzględnym jest szczególnie ważna, gdy kopiujemy formuły z jednej komórki do drugiej. Slajd 4

5 Adresy względne i bezwzględne W programie Microsoft EXCEL domyślnie stosowane są adresy względne, oznaczane jako zwyczajne adresy np. C3, adresy bezwzględne oznaczamy z wykorzystanie znaku dolara $, np. $C$3 Gdy przenosimy lub kopiujemy formuły z adresem bezwzględnym, skopiowany zostanie dokładnie taki adres bezwzględny, jaki widnieje w wyjściowej formule. Slajd 5

6 Adresy względne i bezwzględne Adresy względne są natomiast automatycznie dostosowywane do nowego położenia, dlatego też adresy względne w skopiowanej lub przeniesionej formule odnoszą się do innych komórek niż adresy w wyjściowej formule. Relacja między tymi komórkami, a komórką zawierającą skopiowaną formułę jest taka sama, jak relacja między komórkami, do których odwołuje się wyjściowa formuła, a komórką zawierającą tę formułę. Slajd 6

7 Adresy względne i bezwzględne A B =3*A Formuła korzysta z adresu względnego A1, a wynikiem jest liczba 300 Slajd 7

8 Adresy względne i bezwzględne Gdy formuła zostanie skopiowana do komórki B2, zostanie tak dostosowana, aby odnosiła się do komórki B1 - komórki bezpośrednio powyżej komórki zawierającej formułę, a wynikiem jest liczba 600. A B =3*B1 Slajd 8

9 Adresy względne i bezwzględne Jeśli w poprzednim przykładzie zamiast adresu względnego zostałby wprowadzony adres bezwzględny, obie formuły, tj. wyjściowa i skopiowana, mnożyłyby wartość z komórki A1 razy 3, zwracając liczbę 300. A B =3*$A$1 Slajd 9

10 Adresy względne i bezwzględne Możemy również korzystać z adresów mieszanych, np. A$1 lub $A1. W takich sytuacjach dostosowana zostanie tylko ta litera kolumny lub ten numer wiersza, który nie jest poprzedzony znakiem "$"; pozostała część adresu pozostanie niezmieniona Slajd 10

11 Adresy względne i bezwzględne Slajd 11

12 Adresy względne i bezwzględne Wzór Cena w złotych = cena w euro * kurs euro Slajd 12

13 Adresy względne i bezwzględne Do komórki D7 wprowadzamy formułę =C7*D4 Slajd 13

14 Adresy względne i bezwzględne Formułę z D7 rozkopiowujemy sygnalizacja błędu Slajd 14

15 Adresy względne i bezwzględne Analiza błędu w D9 Slajd 15

16 Adresy względne i bezwzględne Inspekcja formuł Karta Formuły grupa Inspekcja formuł Sprawdzanie błędów Śledź poprzedniki Usuń strzałki Śledź zależności Slajd 16

17 Adresy względne i bezwzględne Inspekcja formuły Śledź poprzedniki Slajd 17

18 Adresy względne i bezwzględne Inspekcja formuły Śledź poprzedniki Slajd 18

19 Adresy względne i bezwzględne Prawidłowa formuła to: =C7 * $D$4 Slajd 19

20 Excel Slajd 20

21 Kopiowanie formuł Podobnie jak dane możemy przenosić i kopiować formuły. W przypadku przenoszenia formuły - odwołania do komórek w formule nie ulegają zmianie. W przypadku kopiowania formuły - odwołania do komórek mogą ulegać zmianie, zależnie od typu użytego odwołania. Slajd 21

22 Kopiowanie formuł Jak skopiować formułę??? Zaznacz komórkę zawierającą formułę. Sprawdź, czy odwołania do komórek użyte w formule dadzą oczekiwany wynik. Jeśli będzie to konieczne, zmień typ odwołania. Slajd 22

23 Kopiowanie formuł Karta Narzędzia główne grupa Schowek Polecenie Wklej Formatowanie formuł i liczb (O) Wklej(E) Wklej formuły (F) Bez obramowania (B) Zachowaj szerokość kolumn źródłowych (Z) Wartości (W) Formatowanie(F) Wklej łącze (C) Zachowaj formatowanie źródłowe (Z) Transpozycja (T) Formatowanie wartości i liczb (A) Formatowanie wartości i źródła (M) Obraz połączony (B) Obraz (O) Slajd 23

24 Kopiowanie formuł Zaznacz komórkę, do której chcesz skopiować formułę W karcie Narzędzia główne, grupa Schowek kliknij polecenie Kopiuj. Aby skopiować formułę i dowolne formatowanie, wybierz w karcie Narzędzia główne, w grupie Schowek polecenie Wklej, opcja Wklej(E). Slajd 24

25 Kopiowanie formuł Można też skorzystać z opcji Wklej specjalnie. Slajd 25

26 Kopiowanie formuł Obliczanie wartości wyrażenia a*x+b Slajd 26

27 Kopiowanie formuł Obliczanie wartości wyrażenia a*x+b Formuła w komórce C10 jest następująca: =C9 * B10 + D7 Slajd 27

28 Kopiowanie formuł Obliczanie wartości wyrażenia a*x+b Ponieważ wartości a znajdują się zawsze w wierszu 9, zmieniają się kolumny (od C do J) w pierwszym argumencie naszej formule blokujemy wiersz 9 (C$9). Wartości parametru x umieszczone są zawsze w kolumnie B, w drugim argumencie blokujemy kolumnę B ($B10). Trzeci argument naszej formuły jest zawsze w komórce D7, blokujemy cały adres ($D$7). Tym samym nasza formuła ma postać: =C$9 * $B10 + $D$7 Tą formułę następnie rozkopiowujemy na cały obszar (C10 J19) Slajd 28

29 Kopiowanie formuł Obliczanie wartości wyrażenia a*x+b Slajd 29

30 Excel Slajd 30

31 Pisanie formuł przy użyciu Kreatora funkcji Program Microsoft EXCEL ma wiele specjalnych funkcji arkusza. Są to formuły zawierające nazwę funkcji oraz argumenty. Uwaga: Dla niektórych funkcji - tylko nazwę, jak np. funkcja PI() Slajd 31

32 Wstawienie funkcję do arkusza: uaktywniamy komórkę, w której będziemy liczyć funkcję, na pasku formuły klikamy na ikonę Wstaw funkcję. lub wybieramy z karty Formuły grupę Biblioteka funkcji Slajd 32

33 Polecenie Wstaw Funkcję Slajd 33

34 Wyszukiwanie funkcji Wybór kategorii funkcji Lista funkcji Pomoc dotycząca wybranej funkcji Slajd 34 Opis funkcji

35 Slajd 35

36 Kategorie funkcji Autosumowanie znajdziemy tu takie funkcje jak np. funkcje Suma Średnia Zliczanie Maksimum Minimum Slajd 36

37 Kategorie funkcji Finansowe znajdziemy tu takie funkcje jak np. funkcje obliczania amortyzacji DB, DDB i SYD, funkcja obliczania wartości spłat kredytu PMT, wartość inwestycji po latach PV i wiele innych Slajd 37

38 Kategorie funkcji Logiczne najczęściej używana jest funkcja Jeżeli, sprawdzająca warunek zwracająca jedną wartość gdy on zachodzi, a inną, gdy warunek nie jest spełniony Slajd 38

39 Kategorie funkcji Tekstowe są to funkcje operujące na tekście, pozwalające zmieniać wielkość liter, odszukiwać podciągi tekstowe itp. Slajd 39

40 Kategorie funkcji Data i godzina pozwalają nam określić bieżący czas (funkcja Dziś), dzień tygodnia, miesiąc itp. Slajd 40

41 Kategorie funkcji Wyszukiwania i odwołania (wyszukiwania i adresu) pozwalają nam uzyskać określone informacje o wartościach komórek. Kreator funkcji Slajd 41

42 Kategorie funkcji Matematyczne są tu standardowe funkcje trygonometryczne (SIN, COS, TAN), funkcje hiperboliczne oraz funkcje ułatwiające obliczanie (np. SUMA, ILOCZYN), funkcje obliczające logarytmy (LOG, LN, LOG10) i wiele innych, Slajd 42

43 Kategorie funkcji Statystyczne są to funkcje ułatwiające obliczenia statystyczne takie jak np. MIN, MAX, MEDIANA, ŚREDNIA Slajd 43

44 Kategorie funkcji Inżynierskie są to funkcje działające na liczbach zespolonych, jak np. CZ.RZECZ.LICZBY.ZESP, funkcje Bessela, przeliczające w różnych systemach pozycyjnych itp. Slajd 44

45 Kategorie funkcji Modułowe funkcje te ułatwiają nam traktowanie arkusza Excela jako prostej bazy danych Kreator funkcji Slajd 45

46 Kategorie funkcji Informacyjne umożliwiające sprawdzenie zawartości komórek na podstawie określonych kryteriów Slajd 46

47 Kategorie funkcji Bazy danych są to funkcje wyszukiwania komórek na podstawie określonych kryteriów oraz umożliwiające sprawdzenie ich zawartości Slajd 47

48 Kategorie funkcji Zgodności są to funkcje, które zostały zastąpione innymi funkcjami, ale pozostawione w celu zapewnienia zgodności z poprzednią wersja Excela w większości są to funkcje statystyczne Slajd 48

49 Prócz tego są dwie kategorie specjalne: Wszystkie tu dostępne są wszystkie funkcje Ostatnio używane (niedawno używane) jest to lista ostatnio używanych w programie funkcji Slajd 49

50 Slajd 50

51 Szukamy funkcji związanych ze słowem logarytm Odszukane funkcje Slajd 51

52 Nazwa funkcji Przycisk minimalizując y Slajd 52

53 Wartości argumentów Wynik funkcji Opis argumentu Slajd 53

54 Argument niezbędny Argument domyślny Slajd 54

55 Uwaga Przy wprowadzaniu adresów przy wstawianiu argumentów możemy używać adresów względnych i adresów bezwzględnych. Umożliwia nam to kopiowanie formuł. Slajd 55

56 Jeżeli chcemy poprawić już wprowadzoną formułę to uaktywniamy komórkę zawierającą formułę. Jeżeli klikniemy na ikonę Wstaw funkcję, to otwiera się okno wprowadzania argumentów. Możemy je zmieniać i poprawiać. Slajd 56

57 Jeżeli źle wybraliśmy funkcję i chcemy ją zmienić, to dwukrotnie klikamy na komórkę zawierającą formułę. Okno nazwy zastępowane jest przez listę rozwijalna (pole kombi). Jeżeli listę tę rozwiniemy, dostajemy listę ostatnio używanych funkcji (wraz z Więcej funkcji). Slajd 57

58 Przykład Sformatujmy funkcję y = sin (a * x) dla a {1,2,3,4,5,6} x [0 o, 90 o ] Innymi słowy, policzymy wartości funkcji sin(a * x) dla a =1,2,3,4,5,6 i x = 0 o,5 o,,85 o,90 o Slajd 58

59 Przykład Slajd 59

60 Slajd 60

61 Przykład Argumenty funkcji sinus są w radianach, wprowadzimy teraz wartość przelicznika, umożliwiającego przeliczanie naszych argumentów w stopniach na radiany. radianów = 180 o, stąd 1 o = ( / 180) radianów. Tym samym wartość przelicznika wynosi / 180 Do wyliczenia przelicznika użyjemy funkcji matematycznej PI(). Slajd 61

62 Przykład Slajd 62

63 Przykład Slajd 63

64 Przykład By zakończyć wprowadzanie przelicznika, ustawiamy się na pasku formuły i przekształcamy formułę na formułę =PI() =PI()/180 Slajd 64

65 Przykład Teraz można już wprowadzić formułę liczącą wartość funkcji sinus. Chcemy ją wprowadzić tylko raz, w komórce C11, a następnie rozkopcować na cały obszar. Ustawiamy się w komórce C11, klikamy na ikonę Wstaw funkcję na pasku formuły. W oknie wyboru funkcji wybieramy kategorię Matematyczne i funkcje SIN. Akceptujemy i przechodzimy do okna wprowadzania parametrów. Slajd 65

66 Przykład Wartości parametru a są zawsze w wierszu 10, parametru x zawsze w kolumnie B, wartości przelicznika w komórce E6, stąd formuła liczenia parametru funkcji sin w komórce C11 jest następująca: =C$10*$B11*$E$6 Slajd 66

67 Slajd 67

68 Slajd 68

69 Po sformatowaniu Slajd 69

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach.

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach. Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT EXCEL 2007

MICROSOFT EXCEL 2007 MICROSOFT EXCEL 2007 POZIOM PODSTAWOWY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 Arkusz kalkulacyjny jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję danych w różnych postaciach. Patrz menu Format komórki liczby (menu zakładkowe).

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna 1 Technologia Informacyjna Akusz kalkulacyjny 2 Czym jest arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przeznaczony do przetwarzania danych, głównie liczbowych, z wykorzystaniem tabel.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Arkusz do naliczania opłat za udział w zajęciach dodatkowych organizowanych w przedszkolu w programie MS Excel

Arkusz do naliczania opłat za udział w zajęciach dodatkowych organizowanych w przedszkolu w programie MS Excel Organizacja pracy kuchni I Dariusz Kwiecień Arkusz do naliczania opłat za udział w zajęciach dodatkowych organizowanych w przedszkolu w programie MS Excel.. Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Tabela podstawowych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO

WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Arkusz kalkulacyjny (spreadsheet) komputerowy program umożliwiający wykonywanie obliczeń na danych w postaci tekstu, liczb i formuł (wzorów). Wbudowane w programie

Bardziej szczegółowo

Arkusze Kalkulacyjne

Arkusze Kalkulacyjne Arkusze Kalkulacyjne O czym będziemy mówić Nawigacja w arkuszu Formuły Nagłówki Suma Pośrednia Tabela Przestawna Łączenie Tabeli i Pobieranie Informacji Formularz Sortowanie, Filtr Definicja, historia

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Redakcja: Leszek Plak. Copyright: Wydawnictwo Placet 2011. Wydanie ebook. Wydawca

Projekt okładki: Aleksandra Olszewska. Redakcja: Leszek Plak. Copyright: Wydawnictwo Placet 2011. Wydanie ebook. Wydawca 1 Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright: Wydawnictwo Placet 2011 Wydanie ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą

Bardziej szczegółowo

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.5 Slajd 1/25 Slajd 2/25 Warianty W wielu wypadkach, przeprowadzając różne rozważania, chcemy zastanowić się

Bardziej szczegółowo

Copyright 2013 by John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana.

Copyright 2013 by John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana. Tytuł oryginału: Excel 2013 Bible Tłumaczenie: Piotr Cieślak z wykorzystaniem fragmentów Excel 2010 PL. Biblia w tłumaczeniu Daniela Kaczmarka ISBN: 978-83-246-7864-8 Copyright 2013 by John Wiley & Sons,

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL. Biblia.

Excel 2010 PL. Biblia. Excel 2010 PL. Biblia. Autor: John Walkenbach Twoje kompletne źródło wiedzy o Excelu 2010! Przedstaw dane za pomocą wykresów Dokonaj szczegółowej analizy trendów Ujarzmij formuły, funkcje, tabele, arkusze

Bardziej szczegółowo

Excel. Wybrane zagadnienia

Excel. Wybrane zagadnienia Excel Wybrane zagadnienia Spis treści Najważniejsze porady dotyczące programu Excel: Praca z danymi... 3 Zaznaczanie danych... 3 Edytowanie danych... 3 Formatowanie danych... 4 Funkcje i formuły... 5 Obliczanie

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY. Arkusz kalkulacyjny. Ćw. 1 MP 2012-02-12

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY. Arkusz kalkulacyjny. Ćw. 1 MP 2012-02-12 GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Arkusz kalkulacyjny Ćw. 1 MP 2012-02-12 Spis treści Opis... 3 Narzędzia główne... 3 Wstawianie... 3 Formuły... 4 Dane... 4 Wprowadzanie danych... 5 Budowa komórki... 5 Adresacja

Bardziej szczegółowo

Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych

Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych POZNAO 2009 Spis treści 1 Edycja... 4 1.1 Dane... 4 1.1.1 Nadawanie nazwy blokom komórek... 4 1.1.2 Zastosowanie automatycznego formatowania w obrębie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy Zespół Szkół w Świnoujściu Microsoft Excel kurs podstawowy 1. Budowa arkusza Excel uruchamiamy wybierając z Menu start Programy - Microsoft Office -. Pliki programu Excel nazywamy zeszytami (skoroszytami).

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

11. Tabele przestawne

11. Tabele przestawne 11. Tabele przestawne 11.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny jest zwykle postrzegany, jako narzędzie do wykonywania prostych lub bardziej zaawansowanych obliczeń, z wykorzystaniem wbudowanych funkcji lub

Bardziej szczegółowo

Środowisko pracy informatyka Praca z oprogramowaniem biurowym oraz jego automatyzacja za pomocą MS Visual Basic for Application (VBA).

Środowisko pracy informatyka Praca z oprogramowaniem biurowym oraz jego automatyzacja za pomocą MS Visual Basic for Application (VBA). Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Środowisko pracy informatyka Praca z oprogramowaniem biurowym oraz jego automatyzacja za pomocą MS Visual Basic for Application (VBA). 1 Cena Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro Lotus 1-2-3 Gnumeric KSpread OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

4.3 Arkusze kalkulacyjne

4.3 Arkusze kalkulacyjne 4-49 4.3 Arkusze kalkulacyjne Arkuszem kalkulacyjnym nazywamy obszerną tabelę, do której można wprowadzać różnego rodzaju dane, takie jak tekst, liczby, ceny, czy jakiekolwiek inne przetwarzane przez komputer

Bardziej szczegółowo

Numbers 09 Podręcznik użytkownika

Numbers 09 Podręcznik użytkownika Numbers 09 Podręcznik użytkownika KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawo autorskie zabrania kopiowania (w całości lub w części) tej instrukcji bez pisemnego zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia Temat 23 : Poznajemy podstawy pracy w programie Excel. 1. Arkusz kalkulacyjny to: program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników, utworzony (w

Bardziej szczegółowo