Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach."

Transkrypt

1 Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek w roku 1987 i stała się przebojem. Postępujący sukces rynkowy programu sprawił, że w roku 1993 programy pakietu Microsoft Office zostały przeprojektowane tak, by przypominać wyglądem arkusz Excel. Od wersji 5 wydanej w 1995 program zawiera wbudowany język Visual Basic. Od wersji 4.0 dostępny w wersji polskiej. Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach. Wprowadzenie Budżet zawarty w arkuszu wymaga wprowadzenia kwoty w komórce C6. Wyobraź sobie, że program Excel jest otwarty, a Ty spoglądasz na sekcję Rozrywki" w budżecie dotyczącym wydatków domowych. Komórka C6 arkusza jest pusta; kwota wydatków na płyty CD w lutym nie została jeszcze wprowadzona. Rozpoczynanie od znaku równości

2 Wprowadź formułę w komórce C6. Naciśnij klawisz ENTER, aby wyświetlić wynik formuły. Każdorazowe zaznaczenie komórki C6 powoduje wyświetlenie formuły na pasku formuły. Dwie płyty CD zakupione w lutym kosztowały 12,99 zł i 16,99 zł. Suma tych wartości stanowi kwotę wydatków na płyty CD w tym miesiącu. Działania matematyczne w programie Excel wykonuje się, wpisując w komórkach proste formuły. Formuły programu Excel rozpoczynają się zawsze od znaku równości (=). Oto formuła wpisana w komórce C6, która sumuje wartości 12,99 i 16,99: =12,99+16,99 Znak dodawania (+) jest operatorem matematycznym, który sprawia, że program Excel dodaje wartości. W przypadku wątpliwości, w jaki sposób otrzymano dany wynik, formułę można zobaczyć na pasku formuły w górnej części arkusza po zaznaczeniu komórki C6. Używanie innych operatorów matematycznych Operatory matematyczne dodawania (+) =10+5 odejmowania (-) =10-5 mnożenia (*) =10*5 dzielenia (/) =10/5 Program Excel używa powszechnie znanych znaków do budowania formuł.

3 Aby wykonywać inne działania, poza dodawaniem, podczas wpisywania formuł w komórkach arkusza można używać innych operatorów matematycznych. Każdą formułę należy rozpocząć od znaku równości i wprowadzić znak minus (-) na potrzeby odejmowania, gwiazdkę (*) na potrzeby mnożenia lub kreskę ułamkową (/) na potrzeby dzielenia. Uwaga W jednej formule można umieścić więcej niż jeden operator matematyczny. Niniejszy kurs obejmuje tylko formuły z jednym operatorem, ale należy pamiętać, że w przypadku więcej niż jednego operatora formuły nie są obliczane z lewej do prawej strony. Zasady kolejności użycia operatorów, a także formuły z dwoma operatorami można znaleźć w Karcie referencyjnej na końcu tego kursu. Sumowanie wszystkich wartości w kolumnie Zaznacz komórkę B7, a następnie kliknij przycisk Autosuma. Wokół komórek zawartych w formule pojawi się kolorowe obramowanie, a w komórce B7 pojawi się formuła. Naciśnij klawisz ENTER, aby wyświetlić wynik w komórce B7. Zaznacz komórkę B7, aby wyświetlić formułę na pasku formuły. Aby zsumować wydatki poniesione w styczniu, nie trzeba ponownie wpisywać wszystkich wartości. Wystarczy użyć wstępnie zdefiniowanej formuły, zwanej funkcją. Sumę wydatków poniesionych w styczniu można uzyskać, zaznaczając komórkę B7, a następnie klikając przycisk Autosuma na pasku narzędzi Standardowy. Użycie przycisku powoduje wprowadzenie funkcji SUMA, która sumuje wszystkie wartości w danym zakresie komórek. Aby zaoszczędzić czas, należy używać tej funkcji zawsze wtedy, gdy trzeba zsumować więcej niż kilka wartości. Dzięki temu wpisanie formuły nie będzie konieczne. Naciśnięcie klawisza ENTER powoduje wyświetlenie wyniku funkcji SUMA (wartości 95,94) w komórce B7. Formuła =SUMA(B3:B6) pojawia się na pasku formuły za każdym razem, gdy zostanie zaznaczona komórka B7.

4 B3:B6 to informacja nazywana argumentem, która wskazuje funkcji SUMA, które wartości mają być zsumowane. Używanie odwołania do komórki (B3:B6) zamiast wartości w tych komórkach sprawia, że program Excel może automatycznie zaktualizować wyniki, jeśli wartości te ulegną zmianie. Dwukropek (:) w argumencie B3:B6 oznacza zakres komórek w kolumnie B, wierszach od 3 do 6. Nawiasy są konieczne do oddzielenia argumentu od funkcji. W kolejnych dwóch lekcjach bardziej szczegółowo omówiono odwołania do komórek oraz funkcje. Kopiowanie formuły zamiast tworzenia nowej formuły Przeciągnij czarny znak plus z komórki zawierającej formułę do komórki, do której formuła ma być skopiowana, a następnie zwolnij uchwyt wypełniania. Pojawi się przycisk Opcje Autowypełniania, ale nie wymaga on żadnych akcji. Czasami lepiej skopiować gotową formułę, niż utworzyć nową. W tym przykładzie przedstawiono sposób, w jaki można skopiować formułę wydatków poniesionych w styczniu i użyć jej do podsumowania wydatków poniesionych w lutym. Zaznacz komórkę B7, zawierającą formułę wydatków poniesionych w styczniu, następnie umieść wskaźnik myszy nad prawym dolnym rogiem komórki, dopóki nie pojawi się czarny znak plus (+). Następnie przeciągnij uchwyt wypełniania nad komórkę C7. Po zwolnieniu uchwytu wypełniania w komórce C7 pojawi się podsumowana kwota wydatków poniesionych w lutym - 126,93. Formuła =SUMA(C3:C6) jest widoczna na pasku formuły w górnej części arkusza zawsze wtedy, gdy zostanie zaznaczona komórka C7. Po skopiowaniu formuły pojawi się przycisk Opcje Autowypełniania oferujący kilka opcji formatowania. W tym przypadku skorzystanie z nich nie jest koniecznie. Przycisk zniknie po wprowadzeniu nowego wpisu w dowolnej komórce. Uwaga Uchwyt wypełniania można przeciągnąć w celu skopiowania formuł tylko do komórek sąsiadujących poziomo lub pionowo.

5 Ćwiczenia Co musisz wpisać w pustej komórce, aby rozpocząć formułę? = Znak równości informuje program Excel, że po nim następuje działanie. Czym jest funkcja? Jest to wstępnie zdefiniowana formuła. Funkcjami nazywamy wstępnie zdefiniowane formuły, takie jak SUMA, których użycie może zaoszczędzić czas użytkownika. Używanie odwołań do komórek Odwołania do komórek A10 A10;A20 A10:A20 B15:E15 A10:E20 Odwołują się do wartości w komórce znajdującej się w kolumnie A i wierszu 10 komórce A10 i komórce A20 zakresie komórek znajdujących się w kolumnie A i wierszach od 10 do 20 zakresie komórek znajdujących się w wierszu 15 i kolumnach od B do E zakresie komórek znajdujących się w kolumnach od A do E i wierszach od 10 do 20 Odwołania do komórek mogą wskazywać poszczególne komórki lub zakresy komórek w kolumnach i wierszach. Odwołania do komórek identyfikują poszczególne komórki arkusza. Wskazują one programowi Excel, gdzie szukać wartości użytych w formule. W tej lekcji dowiesz się, dlaczego program Excel może automatycznie aktualizować wyniki formuł używających odwołań do komórek i jak działają odwołania do komórek podczas kopiowania formuł. Program Excel domyślnie używa stylu odwołania określanego jako A1, który odwołuje się do kolumn oznaczonych literami i wierszy oznaczonych liczbami. Litery i liczby są określane jako nagłówki wierszy i kolumn. W tabeli przedstawiono, jak odwołać się do komórek, używając litery kolumny i następującej po niej liczby wiersza. Co się dzieje, jeśli po obliczeniu sumy wartość w komórce ulegnie zmianie? Aktualizowanie wyników formuły

6 Program Excel może automatycznie aktualizować sumy, uwzględniając zmiany tworzących ją wartości. Załóżmy, że okazało się, że kwota 11,97 w komórce C4 dotycząca filmów wideo w lutym była nieprawidłowa. Pominięto kwotę 3,99. Aby dodać 3,99 do 11,97, zaznacz komórkę C4 i wpisz tę formułę w komórce: =11,97+3,99 Tak, jak pokazano na ilustracji, gdy wartość w komórce C4 ulegnie zmianie, program Excel automatycznie zaktualizuje sumę wydatków poniesionych w lutym w komórce C7 z kwoty 126,93 do kwoty 130,92. Program Excel może to zrobić, ponieważ pierwotna formuła =SUMA(C3:C6) z komórki C7 zawiera odwołania do komórek. Jeśli w formule w komórce C7 wprowadzono kwotę 11,97 oraz inne charakterystyczne wartości, program Excel nie będzie w stanie zaktualizować sumy. Konieczna będzie zmiana kwoty 11,97 na kwotę 15,96 nie tylko w komórce C4, ale również w formule w komórce C7. Uwaga Możesz poprawić formułę w zaznaczonej komórce, wpisując dane w komórce lub na pasku formuły. Inne sposoby wprowadzania odwołań do komórek

7 W komórce C9 wpisz znak równości, tekst SUMA oraz nawias otwierający. Kliknij komórkę C4, a następnie wpisz średnik w komórce C9. Kliknij komórkę C6, a następnie wpisz nawias zamykający w komórce C9. Naciśnij klawisz ENTER, aby wyświetlić wynik formuły. Odwołania do komórek można wpisać bezpośrednio w komórkach lub klikając komórki - zapobiega to powstawaniu błędów. W pierwszej lekcji pokazano, jak używać funkcji SUMA do sumowania wszystkich wartości w kolumnie. Funkcji SUMA można również użyć do zsumowania tylko kilku wartości w kolumnie, zaznaczając odpowiednie odwołania do komórek. Wyobraź sobie, że chcesz poznać łączny koszt dotyczący filmów wideo i płyt CD w lutym. Nie musisz zachowywać sumy, żeby móc wprowadzić formułę w pustej komórce i usunąć ją później. W przykładzie użyto komórki C9. W przykładzie przedstawiono sposób wprowadzania formuły. Zamiast wpisywać odwołania do komórek można klikać komórki, które mają być zawarte w formule. Wokół każdej zaznaczonej komórki zawartej w formule pojawia się kolorowe obramowanie, które znika po naciśnięciu klawisza ENTER i jest wyświetlany wynik wynoszący 45,94. Formuła =SUMA(C4;C6) pojawi się na pasku formuły w górnej części arkusza zawsze wtedy, gdy zostanie zaznaczona komórka C9. Argumenty C4 i C6 informują funkcję SUMA, które wartości mają być obliczane. Nawiasy są konieczne do oddzielenia argumentów od funkcji. Średnik, również konieczny, oddziela argumenty. Typy odwołań

8 Odwołania względne zmieniają się, gdy zostaną skopiowane w inne miejsce. Odwołania bezwzględne pozostają takie same po skopiowaniu ich w inne miejsce. Ponieważ już masz informacje na temat używania odwołań do komórek, nadszedł czas, aby omówić różne typy odwołań: Względne Każde względne odwołanie do komórki w formule automatycznie się zmienia, gdy formuła zostanie skopiowana w inne miejsce kolumny lub wiersza. To dlatego w pierwszej lekcji można było skopiować formułę obliczającą wydatki w styczniu i zastosować ją do zsumowania wydatków w lutym. Tak, jak pokazano to w tym przykładzie, gdy formuła =C4*$D$9 jest kopiowana z jednego wiersza do innego, względne odwołania do komórek zmieniają się z C4 na C5 oraz na C6. Bezwzględne Bezwzględne odwołanie do komórki jest odwołaniem stałym. Nie zmienia się, jeśli formuła zostanie skopiowana z jednej komórki do innej. Odwołania bezwzględne zawierają symbol dolara ($), np. $D$9. Tak jak pokazano na ilustracji, gdy formuła =C4*$D$9 zostanie skopiowana z jednego wiersza do innego, bezwzględne odwołanie do komórki ($D$9) nie zmieni się. Mieszane Mieszane odwołanie do komórki może mieć bezwzględną kolumnę i względny wiersz lub bezwzględny wiersz i względną kolumnę. Na przykład $A1 jest bezwzględnym odwołaniem do kolumny A i względnym odwołaniem do wiersza 1. Gdy mieszane odwołanie zostanie skopiowane z jednej komórki do innej, odwołanie bezwzględne pozostanie niezmienione, ale zmieni się odwołanie względne. Używanie bezwzględnych odwołań do komórek

9 Względne odwołania do komórek są różne w różnych wierszach. Bezwzględne odwołanie do komórki zawsze odnosi się do komórki D9. Komórka D9 zawiera wartość 7-procentowego rabatu. Użyj bezwzględnego odwołania, aby odwołać się do komórki, która ma się nie zmieniać po skopiowaniu formuły. Domyślnie odwołania są względne, więc aby je zmienić na bezwzględne, musisz wpisać symbol dolara, jak pokazano w punkcie 2 niniejszego przykładu. Wyobraź sobie, że przyznano Ci kupony zapewniające 7-procentowy rabat na filmy wideo, kino i płyty CD. Zastanawiasz się, ile możesz miesięcznie zaoszczędzić, biorąc pod uwagę rabaty. Do pomnożenia wydatków w lutym przez 7 procent możesz zastosować formuły. Wpisz stawkę rabatu - 0,07 w pustej komórce D9, a następnie wpisz formułę w komórce D4, rozpoczynając ją od =C4*. Następnie wprowadź symbol dolara ($) i D, aby odwołanie do kolumny D było bezwzględne, oraz $9, aby odwołanie do wiersza 9 było bezwzględne. Formuła będzie mnożyć wartość z komórki C4 przez wartość z komórki D9. Następnie skopiuj formułę z komórki D4 do komórki D5, używając uchwytu wypełniania. Po skopiowaniu formuły względne odwołanie do komórki zmienia się z C4 na C5, podczas gdy odwołanie bezwzględne do rabatu w komórce D9 pozostaje bez zmian; zachowuje postać $D$9 w każdym wierszu, do którego jest kopiowane. Ćwiczenia Które odwołanie do komórki odnosi się do zakresu komórek znajdujących się w kolumnie B i w wierszach 3-6? (B3:B6) Dwukropek oznacza zakres komórek rozpoczynający się od komórki B3 i obejmujący komórki B4, B5 i B6. Które z poniższych jest odwołaniem bezwzględnym? $A$1 Symbol dolara oznacza bezwzględne odwołanie do kolumny A, wiersza 1. Nie zmienia się ono po skopiowaniu formuły w inne miejsce.

10 Upraszczanie formuł za pomocą funkcji ŚREDNIA MAX MIN Nazwa funkcji średnią największą liczbę najmniejszą liczbę Oblicza Nazwa funkcji wyjaśnia opisowo długie formuły. Funkcja SUMA jest tylko jedną z wielu funkcji dostępnych w programie Excel. Te wstępnie zdefiniowane formuły upraszczają proces wprowadzania obliczeń. Dzięki funkcjom można łatwo i szybko tworzyć formuły, których samodzielne tworzenie mogłoby nastręczać trudności. W tej lekcji dowiesz się, w jaki sposób można przyspieszyć wykonywanie zadań przez użycie kilku innych łatwych funkcji. W sesji ćwiczeń na końcu tej lekcji spróbujesz zastosować poznane funkcje. Znajdowanie średniej Kliknij komórkę D7, kliknij strzałkę na przycisku Autosuma, a następnie kliknij pozycję Średnia na liście. Naciśnij klawisz ENTER, aby wyświetlić wynik w komórce D7. Funkcji ŚREDNIA można użyć do znalezienia uśrednionych wydatków na rozrywki w styczniu i lutym. Program Excel wstawia formułę po kliknięciu komórki D7, kliknięciu strzałki na przycisku Autosuma i kliknięciu pozycji Średnia na liście. Formuła =ŚREDNIA(B7:C7) pojawia się na pasku formuły w górnej części arkusza.

11 Formułę można również wpisać bezpośrednio w komórce. Znajdowanie największej lub najmniejszej wartości Kliknij komórkę F7, kliknij strzałkę na przycisku Autosuma, a następnie kliknij pozycję Max na liście. Naciśnij klawisz ENTER, aby wyświetlić wynik w komórce F7. Funkcja MAX znajduje największą liczbę w danym zakresie liczb, a funkcja MIN - najmniejszą liczbę w danym zakresie liczb. W przykładzie użyto zestawu nowych wartości. Oto formuła znajdująca największą wartość z przedstawionego zestawu liczb. Kliknij komórkę F7, kliknij strzałkę na przycisku Autosuma, kliknij pozycję Max na liście i naciśnij klawisz ENTER. Formuła =MAX(F3:F6) pojawia się na pasku formuły w górnej części arkusza. Największą wartością jest 131,95. Aby znaleźć najmniejszą wartość w zakresie, kliknij pozycję Min na liście i naciśnij klawisz ENTER. Formuła =MIN(F3:F6) pojawia się na pasku formuły. Najmniejszą wartością w tym zestawie jest 131,75. Każdą formułę można wpisać również bezpośrednio w komórce. Drukowanie formuł

12 Formuły wyświetlone w arkuszu. Formuły można wydrukować i umieścić je na tablicy ogłoszeń, aby pamiętać sposób ich tworzenia. Aby wydrukować formuły, należy je wyświetlić w arkuszu. W tej sesji ćwiczeniowej dowiesz się jak to zrobić, klikając polecenie Inspekcja formuł w menu Narzędzia, a następnie klikając polecenie Tryb inspekcji formuł. Porady Aby wyświetlać i ukrywać formuły można również naciskać klawisze CTRL+` (obok klawisza 1). Wyświetlanie formuł ułatwia wykrywanie błędów. Co to za dziwne znaczki w moim arkuszu?

13 Wartość błędu ##### oznacza, że kolumna jest zbyt wąska, aby w niej wyświetlić zawartość tej komórki. Czasami program Excel nie może obliczyć formuły, ponieważ zawiera ona błąd. Jeśli tak się zdarzy, zamiast wyniku w komórce zostanie wyświetla wartość błędu. Oto trzy częste wartości błędu: ##### Kolumna jest zbyt wąska, aby wyświetlić w niej zawartość. Zwiększ szerokość kolumny, zmniejsz rozmiar zawartości, aby dopasować ją do kolumny lub zastosuj inny format liczb. #ADR! Odwołanie do komórki jest nieprawidłowe. Możliwe, że komórki zostały usunięte lub pominięte. #NAZWA? Możliwe, że błędnie wpisano nazwę funkcji lub użyto nazwy, której program Excel nie rozpoznaje. Należy pamiętać, że komórki zawierające wartości błędu, takie jak #NAZWA?, mogą wyświetlać kolorowy trójkąt. Kliknięcie komórki powoduje wyświetlenie przycisku błędu oferującego opcje poprawy błędu. Niniejszy kurs nie obejmuje korzystania z tego przycisku. Znajdowanie większej liczby funkcji Okno dialogowe Wstawianie funkcji. Program Excel oferuje wiele innych przydatnych funkcji, takich jak funkcje daty i czasu oraz funkcje, za pomocą których można manipulować tekstem. Funkcje te omówiono w ramach innych kursów szkoleniowych programu Excel: Obliczanie dat za pomocą formuł", Tworzenie licznika czasu za pomocą formuł" oraz Używanie formuł do edytowania, poprawiania i sprawdzania tekstu". Z innymi funkcjami można się zapoznać, klikając pozycję Więcej funkcji na liście Autosuma. Pozycja Więcej funkcji otwiera okno dialogowe Wstawianie funkcji, które pomaga w wyszukiwaniu funkcji. To okno dialogowe oferuje również kolejny sposób wprowadzania formuł w programie Excel.

14 W otwartym oknie dialogowym w polu Wyszukaj funkcję wpisz, co chcesz robić, lub wybierz kategorię, a następnie przewiń listę funkcji w danej kategorii. Kliknij przycisk Pomoc dotycząca tej funkcji w dolnej części tego okna dialogowego, aby dowiedzieć się więcej na temat wybranej funkcji. Okno dialogowe Wstawianie funkcji omówiono szczegółowo w rozdziale Znajdowanie funkcji i wprowadzanie argumentów". Ćwiczenia Jak można drukować formuły? Wskaż polecenie Inspekcja formuł w menu Narzędzia, kliknij polecenie Tryb inspekcji formuł, a następnie kliknij przycisk Drukuj. To polecenie umożliwia wyświetlanie formuł w arkuszu przed ich wydrukowaniem. Co oznacza wartość #####? Kolumna jest zbyt wąska, aby wyświetlić w niej zawartość. Zwiększ szerokość kolumny, aby wyświetlić jej zawartość. Podręczna karta informacyjna Poznaj lepszy kalkulator Wpisz znak równości (=), użyj operatorów matematycznych, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie Używanie odwołań do komórek w formułach =10+5, aby wykonać dodawanie =10-5, aby wykonać odejmowanie =10*5, aby wykonać mnożenie =10/5, aby wykonać dzielenie Formuły są widoczne na pasku formuły po zaznaczeniu komórki zawierającej wynik. Jeśli pasek formuły nie jest widoczny, w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje. Kliknij kartę Widok i zaznacz pole wyboru Pasek formuły. Wprowadzanie odwołań do komórek pozwala programowi Microsoft Excel automatyczne aktualizować wyniki formuły, jeśli wartości komórek ulegną zmianie. Na przykład: A10 Wpisz w komórce =C4+C7. Możesz również wpisać znak równości (=), kliknąć komórkę C4, następnie wpisać znak plus (+) i na koniec kliknąć komórkę C7. Odwołania do komórek Odwołują się do wartości w komórce znajdującej się w kolumnie A i wierszu 10

15 A10;A20 A10:A20 B15:E15 A10:E20 komórce A10 i komórce A20 zakresie komórek znajdujących się w kolumnie A i wierszach od 10 do 20 zakresie komórek znajdujących się w wierszu 15 i kolumnach od B do E zakresie komórek znajdujących się w kolumnach od A do E i wierszach od 10 do 20 Uwaga Jeśli wyniki nie zostały zaktualizowane, w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje. Kliknij kartę Przeliczanie i zaznacz pole wyboru Automatyczne. Użyj funkcji SUMA, wstępnie zdefiniowanej formuły, aby zsumować wszystkie wartości w wierszu lub kolumnie: Dodawanie wartości w wierszu lub kolumnie 1. Kliknij komórkę poniżej kolumny z wartościami lub po prawej stronie wiersza z wartościami. 2. Kliknij przycisk Autosuma na pasku narzędzi Standardowy, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Aby zsumować wybrane wartości z kolumny lub wiersza: 1. Wpisz znak równości, wpisz tekst SUMA, a następnie wpisz nawias otwierający. 2. Wpisz lub zaznacz odwołania do komórek, które chcesz zsumować. Średnik (;) oddziela poszczególne argumenty, informujące funkcję, na których wartościach ma być wykonane obliczenie. 3. Wpisz nawias zamykający, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Znajdowanie średniej, wartości maksymalnej lub wartości minimalnej Na przykład: =SUMA(B2:B4;B6) i =SUMA(B2;B5;B7) Użyj funkcji ŚREDNIA, MAX lub MIN. 1. Kliknij komórkę poniżej lub po prawej stronie wartości, dla których chcesz znaleźć średnią (arytmetyczną), wartość największą lub wartość najmniejszą. 2. Kliknij strzałkę obok przycisku Autosuma na pasku narzędzi Standardowy. Kliknij pozycję Średnia, Maksimum lub Minimum, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Aby wyświetlić więcej funkcji, kliknij pozycję Więcej funkcji na liście Autosuma. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie funkcji. Porada Formuły oraz odwołania do komórek można również wprowadzić, wpisując je na pasku formuły po zaznaczeniu komórki.

16 Do sąsiadującej komórki za pomocą uchwytu wypełniania: 1. Zaznacz komórkę zawierającą formułę, następnie umieść wskaźnik myszy nad prawym dolnym rogiem komórki, dopóki nie pojawi się czarny znak plus (+). 2. Przeciągnij uchwyt wypełniania nad komórką lub komórkami, do których formuła ma być skopiowana, a następnie zwolnij przycisk myszy. Kopiowanie formuły Drukowanie formuł Rozróżnianie wartości błędu Bez używania uchwytu wypełniania: 1. Zaznacz komórkę zawierającą formułę, a w menu Edycja kliknij polecenie Kopiuj. 2. Zaznacz komórkę lub komórki, do których chcesz ją skopiować. o Aby skopiować formułę wraz z formatowaniem, w menu Edycja kliknij polecenie Wklej. o Aby skopiować samą formułę, w menu Edycja kliknij polecenie Wklej specjalnie, a następnie kliknij polecenie Formuły. 1. Wyświetl formuły w arkuszu. W menu Narzędzia wskaż polecenie Inspekcja formuł, a następnie kliknij polecenie Tryb inspekcji formuł. 2. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj. 3. Ukryj formuły w arkuszu, powtarzając krok 1. Porada Aby wyświetlać lub ukrywać formuły, można również naciskać klawisze CTRL+` (obok klawisza 1). ##### Kolumna jest zbyt wąska, aby wyświetlić w niej zawartość. Zwiększ szerokość kolumny, zmniejsz rozmiar zawartości, aby ją dopasować do kolumny, lub zastosuj inny format liczb. #ADR! Odwołanie do komórki jest nieprawidłowe. Możliwe, że komórki zostały usunięte lub pominięte. #NAZWA? Możliwe, że nazwa funkcji została wpisana błędnie. Używanie więcej niż jednego operatora matematycznego w formule Komórki zawierające błędy, takie jak #NAZWA?, mogą wyświetlać kolorowy trójkąt. Kliknięcie komórki powoduje wyświetlenie przycisku błędu oferującego opcje poprawy błędu. Niniejszy kurs nie obejmuje korzystania z tego przycisku. Jeśli formuła zawiera więcej niż jeden operator, program Excel postępuje zgodnie z zasadami kolejności użycia operatorów, zamiast wykonywać obliczenia z lewej strony do prawej. Mnożenie jest wykonywane przed dodawaniem: =11,97+3,99*2 wynosi 19,95. Program Excel mnoży 3,99 przez 2, a następnie dodaje wynik do 11,97. Operacje zawarte w nawiasach są wykonywane w pierwszej kolejności: =(11,97+3,99)*2 wynosi 31,92. Program Excel najpierw wykonuje

17 dodawanie, a następnie mnoży wynik dodawania przez 2. Wybieranie formatu dla wartości używanych w obliczeniach Program Excel stosuje operatory z prawej strony do lewej, jeśli kolejność ich wykonywania jest taka sama. Mnożenie i dzielenie jest na tym samym poziomie. Niżej od mnożenia i dzielenia znajduje się dodawanie i odejmowanie - również na tym samym poziomie. Arkusze w sesjach ćwiczeniowych zostały sformatowane w ten sposób, że wyświetlają liczby z dokładnością do dwóch miejsc dziesiętnych. Aby tego dokonać, należało kliknąć polecenie Komórki w menu Format, kliknąć kartę Liczby, zaznaczyć kategorię Liczbowe i wybrać cyfrę 2 w polu Miejsca dziesiętne.

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Arkusz kalkulacyjny to program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników.

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Arkusz kalkulacyjny MS Excel Arkusz kalkulacyjny MS Excel I. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Program Excel służy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

Excel formuły i funkcje

Excel formuły i funkcje Excel formuły i funkcje Tworzenie prostych formuł w Excelu Aby przeprowadzić obliczenia w Excelu, tworzymy formuły. Każda formuła rozpoczyna się znakiem równości =, a w formułach zwykle używamy odwołania

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Excel Slajd 2 Adresy względne i bezwzględne Jedną z najważniejszych spraw jest tzw. adresacja. Mówiliśmy

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W

TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W CENTRUM EDUKACJI AKADEMIA SUKCESU Praca Semestralna TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W ARKUSZU KALKULACYJNYM EXCEL. Kierunek: Technik Informatyk Semestr: II Wykładowca: Jan Nosal Słuchacz: Łukasz Stocki CO TO

Bardziej szczegółowo

dolar tylko przed numerem wiersza, a następnie tylko przed literą kolumny.

dolar tylko przed numerem wiersza, a następnie tylko przed literą kolumny. Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 0, przypomnienie (Excel 2007) Autor: dr Mariusz Giero 1. Pobieramy plik z linku przypomnienie. Należy obliczyć wartości w komórkach zaznaczonych żółtym kolorem. 2. Obliczenie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Excel Slajd 2 Redagowanie danych Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia Temat 23 : Poznajemy podstawy pracy w programie Excel. 1. Arkusz kalkulacyjny to: program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników, utworzony (w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Slajd 2 Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę rozpoczynamy wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO 1. Wstęp Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL- wprowadzanie danych.

MS EXCEL- wprowadzanie danych. MS EXCEL- wprowadzanie danych. Ćwiczenie 1. Zapoznaj się z elementami okna początkowego programu. Uruchom program Microsoft Excel i wskaż następujące elementy: pasek menu; paski narzędzi; pasek formuły;

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Otwórz skoroszyt TIK Lista płac. W Arkuszu 1 wprowadź następujące dane: - w komórce A1 tekst: Uproszczona lista płac - w komórce B30 tekst: Podatek - w komórce

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania formularza sprawozdań za 2014 w Excelu

Zasady wypełniania formularza sprawozdań za 2014 w Excelu Zasady wypełniania formularza sprawozdań za 2014 w Excelu Informacje podstawowe 1. Skoroszyt sprawozdania zawiera 9 arkuszy zatytułowanych kolejno: 1. Liczba bibliotek 2. Księgozbiory 3. Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w

Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Formatowanie tekstu przy uz yciu stylo w Czy stosowanie wciąż tego samego formatowania albo zmienianie koloru, rozmiaru lub rodzaju czcionki w celu wyróżnienia tekstu należy do często wykonywanych czynności?

Bardziej szczegółowo

Pole formuły. Pasek narzędzi: Formatowanie. Pasek narzędzi: Standardowy. Pasek menu. Przyciski okna aplikacji. Pasek tytułu. Przyciski okna skoroszytu

Pole formuły. Pasek narzędzi: Formatowanie. Pasek narzędzi: Standardowy. Pasek menu. Przyciski okna aplikacji. Pasek tytułu. Przyciski okna skoroszytu Pasek narzędzi: Formatowanie Pasek narzędzi: Standardowy Pasek tytułu Pasek menu Nagłówki wierszy Zakładki arkuszy w skoroszycie Pole formuły Nagłówki kolumn komórka o adresie: D8 Paski przewijania Przyciski

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym III. Formatowanie arkusza Format Komórki Czcionka II. Wprowadzanie danych Format Komórki Wyrównanie

I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym III. Formatowanie arkusza Format Komórki Czcionka II. Wprowadzanie danych Format Komórki Wyrównanie OpenOffice Calc - ćwiczenia I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym Program Calc słuŝy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umoŝliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować.

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować. 1. Tabele przestawne Tabele przestawne pozwalają zestawiać dane zawarte w bazach danych przechowywanych w skoroszytach lub plikach zewnętrznych. Tabela przestawna jest dynamicznym zestawieniem danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

MS Excel. Podstawowe wiadomości

MS Excel. Podstawowe wiadomości MS Excel Podstawowe wiadomości Do czego służy arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest tam gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT. Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 7 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT. Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 7 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE WI-ET / IIT / ZTT Instrukcja do zajęc laboratoryjnych nr 7 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I rok Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Temat: Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMUŁY AUTOSUMOWANIE SUMA

FORMUŁY AUTOSUMOWANIE SUMA Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 1, ocena sprawdzianu (Excel 2007) Autor: dr Mariusz Giero 1. Pobierz plik do pracy. W pracy należy wykonać obliczenia we wszystkich żółtych polach oraz utworzyć wykresy

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M3 Arkusze kalkulacyjne Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK

SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK SPOSÓB WYKONANIA OBLICZEŃ I FORMATOWANIA KOMÓREK Tworzenie Listy wyboru Tworzenie obliczeo z wykorzystaniem adresowania mieszanego (symbol $) Tworzenie wykresu i zmiana jego parametrów Wszelkie wskazówki

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE 1 Spis treści Skrypt 1. Środowi ko pracy użytkownika... 3 2. Dane w arkuszu... 10 3. Formatowanie komórek...11 4. Proste formaty warunkowe...17 5. Budowanie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Jedną z najważniejszych spraw jest tzw. adresacja. Mówiliśmy już o adresach (tzw.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Ćw. IV. Tabele przestawne

Ćw. IV. Tabele przestawne Ćw. IV. Tabele przestawne Przykład 1. Dysponujemy raportem w formacie tabeli (Arkusz: Tabele Przestawne ) o trzech kolumnach zawierających: nazwę produktu, kategorie, do której produkt ten należy, oraz

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Ms Excel jest przykładem arkusza kalkulacyjnego, grupy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000

Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000 niekompletne Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000 Na prawach rękopisu Warszawa 2002 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Marta Wnukowicz Spis treści 1. Wstęp...3 2. Budowa okna programu...3 3. Arkusze

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 Przewodnik y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 zawiera ponad 200 różnych kombinacji klawiszy wraz z opisem ich działania, których użycie pozwala

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/16/5015/23696 Cena netto 570,00 zł Cena brutto 701,10 zł Cena netto za godzinę 47,50 zł Cena brutto za godzinę 58,43

Bardziej szczegółowo

Przykład 4. (Tabela z Danymi Arkusz: Tabele Przestawne 1 ) (Przykład 2 wykonany Arkusz: Tabele Przestawne 5 )

Przykład 4. (Tabela z Danymi Arkusz: Tabele Przestawne 1 ) (Przykład 2 wykonany Arkusz: Tabele Przestawne 5 ) Przykład 4. (Tabela z Danymi Arkusz: Tabele Przestawne 1 ) (Przykład 2 wykonany Arkusz: Tabele Przestawne 5 ) W tym przykładzie będziemy kontynuować pracę na tabeli przestawnej utworzonej w przykładzie

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc . Pierwsza pomoc Autor: Bartosz Gajda ISBN: 978-83-246-1095-2 Format: A5, stron: 92 Kto w dzisiejszych zwariowanych czasach chcia³by traciæ cenne godziny na robienie papierowych sprawozdañ i zestawieñ?

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip :: Trik 1. Analiza działania formuły krok po kroku :: Trik 2. Przejrzysty harmonogram zadań :: Trik 3. Dane w kolejności losowej :: Trik 4. Najszybszy sposób utworzenia kopii arkusza :: Trik 5. Szybka

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 5. Tabulatory i inne funkcje edytora OpenOffice Writer Tabulatory umożliwiają wyrównanie tekstu do lewej, do prawej, do środka, do znaku dziesiętnego lub do

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Operacje na Wielu Arkuszach

Operacje na Wielu Arkuszach Operacje na Wielu Arkuszach 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. 2. Przenoszenie i kopiowanie arkuszy pomiędzy plikami. 3. Ukrywanie arkuszy. Przykład 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. Często pracując

Bardziej szczegółowo

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń PROGRAM SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA MS Excel poziom podstawowy FORMA KSZTAŁCENIA Zgodnie z 3 pkt. 5 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Excel

Arkusz kalkulacyjny Excel Arkusz kalkulacyjny Excel Ćwiczenie 1. Sumy pośrednie (częściowe). POMOC DO ĆWICZENIA Dzięki funkcji sum pośrednich (częściowych) nie jest konieczne ręczne wprowadzanie odpowiednich formuł. Dzięki nim

Bardziej szczegółowo

1.1 Wykorzystanie programu Microsoft Excel w rekonstrukcji wypadków drogowych - wprowadzenie.

1.1 Wykorzystanie programu Microsoft Excel w rekonstrukcji wypadków drogowych - wprowadzenie. 1.1 Wykorzystanie programu Microsoft Excel w rekonstrukcji wypadków drogowych - wprowadzenie. Microsoft Excel jest arkuszem kalkulacyjnym. Program słuŝy do głównie obliczeń: finansowych, technicznych,

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej elektroniczne formularze arkuszy ocen okresowych i pierwszej oceny Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 DSC KPRM 2015

Bardziej szczegółowo

Dodatek Solver Teoria Dodatek Solver jest częścią zestawu poleceń czasami zwaną narzędziami analizy typu co-jśli (analiza typu co, jeśli?

Dodatek Solver Teoria Dodatek Solver jest częścią zestawu poleceń czasami zwaną narzędziami analizy typu co-jśli (analiza typu co, jeśli? Dodatek Solver Teoria Dodatek Solver jest częścią zestawu poleceń czasami zwaną narzędziami analizy typu co-jśli (analiza typu co, jeśli? : Proces zmieniania wartości w komórkach w celu sprawdzenia, jak

Bardziej szczegółowo

Lekcja 28, 29 i 30. Konspekt lekcji Arkusz kalkulacyjny. Materiał z podręcznika: Rozdział 16. Arkusz kalkulacyjny

Lekcja 28, 29 i 30. Konspekt lekcji Arkusz kalkulacyjny. Materiał z podręcznika: Rozdział 16. Arkusz kalkulacyjny Lekcja 28, 29 i 30 Materiał z podręcznika: Rozdział 16. Arkusz kalkulacyjny Konspekt lekcji Arkusz kalkulacyjny Temat: Arkusz kalkulacyjny Czas: 3x45 minut Uczeń powinien znać pojęcia: arkusz kalkulacyjny,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel

Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel Copyright Datapartner Oy 2014 1 Spis treści Wygląd... 3 Dla których wersji Microsoft Excel program jest objęty wsparciem?... 3 Kod programu z podpisem cyfrowym...

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 WPROWADZENIE DO EXCEL 2007. Laboratorium 1 / EXCEL 2007. Co zmieniło się w porównaniu do poprzedniej wersji?

Excel 2007 WPROWADZENIE DO EXCEL 2007. Laboratorium 1 / EXCEL 2007. Co zmieniło się w porównaniu do poprzedniej wersji? Excel 2007 WPROWADZENIE DO EXCEL 2007 Co zmieniło się w porównaniu do poprzedniej wersji? Potrzebne elementy są teraz wyraźniej widoczne i łatwiej dostępne. Zamiast około 30 ukrytych pasków narzędzi i

Bardziej szczegółowo

inż. Konrad Postawa Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza

inż. Konrad Postawa Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza inż. Konrad Postawa Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza W ramach programu: Organizator: Wrocław 2012 Arkusz kalkulacyjny MS Excel Wstęp ARKUSZ KALKULACYJN - MS EXCEL Po zapoznaniu się z podstawami

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kompetencje Podstawy obsługi pakietu biurowego. Excel i Calc cz.2 Projekt pt:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 Plan dzisiejszych zajęć Podstawy obsługi pakietu biurowego. Excel i Calc

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres

Trik 1 Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres :: Trik 1. Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres :: Trik 2. Dostosowanie kolejności danych w tabeli przestawnej :: Trik 3. Wyznaczanie najmniejszej wartości z pominięciem liczb ujemnych :: Trik

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego 2. Otwórz bazę (F:\M5KW) 3. Zapoznaj się ze strukturą bazy (tabele, relacje) 4. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

2,34E7 (tzw. format naukowy - odpowiada 2,34 107) przecinek Lp. Data Towar Ilość Cena jednostkowa Wartość

2,34E7 (tzw. format naukowy - odpowiada 2,34 107) przecinek Lp. Data Towar Ilość Cena jednostkowa Wartość PWSW ćw.5 MS EXCEL (1) 1. Rozpocząć pracę w nowym skoroszycie w arkuszu1. 2. Kliknąć myszką dowolną komórkę i wprowadzić dowolny tekst. 3. Wprowadzić dane do kilku komórek w różnych formatach, np.: 5-4,5

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach,

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. Arkusz kalkulacyjny

Technologia Informacyjna. Arkusz kalkulacyjny Technologia Informacyjna Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny - program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro

Bardziej szczegółowo

EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia

EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia 1. Nadaj nazwę arkuszowi Ćwiczenie 1 W lewej, dolnej części okna programu znajdują się nazwy otwartych arkuszy programu (Arkusz 1..). Zmiana nazwy, w tym celu należy kliknąć

Bardziej szczegółowo

4.2. Ustawienia programu

4.2. Ustawienia programu 4.2. Ustawienia programu Zmiana wielkości dokumentu Pracując w programie MS Excel 2010 niejednokrotnie doświadczysz sytuacji, w której otwarty przez Ciebie arkusz nie będzie mieścił się na ekranie monitora.

Bardziej szczegółowo

Wojciech Kaszuba 01-06-12. Kurs programu EXCEL. 2. Przypomnienie ważniejszych parametrów i terminologii arkusza (rys 3.).

Wojciech Kaszuba 01-06-12. Kurs programu EXCEL. 2. Przypomnienie ważniejszych parametrów i terminologii arkusza (rys 3.). Kurs programu EXCEL 1. Włączenie programu Excel pierwszy sposób: przycisk start > programy > excel (rys 1.); drugi sposób: ikona excel na pulpicie (rys 2.). rys 1. Wybór programu Excel z menu start Microsoft

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: Ćwiczenie 4. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: - 1 -

Ćwiczenie 3. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: Ćwiczenie 4. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: - 1 - Ćwiczenie 1. Uruchom MS Excel i zmień domyślną liczbę arkuszy dodając trzy nowe, po czym: a) usuń jeden z nowo dodanych arkuszy, b) zmień nazwę obu nowo dodanych arkuszy na: Nowy1 i Nowy2, c) za pomocą

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Identyfikator klienta generowany za pomocą formuły

Trik 1 Identyfikator klienta generowany za pomocą formuły :: Trik 1. Identyfikator klienta generowany za pomocą formuły :: Trik 2. Warunkowe podsumowanie z wielu kolumn :: Trik 3. Komunikaty o błędach niewidoczne na wydruku :: Trik 4. Wyliczanie wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo