CZĘŚĆ I - VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNO- TOWE 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ I - VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNO- TOWE 29"

Transkrypt

1 Spis treści WSTĘP 27 CZĘŚĆ I - VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNO- TOWE 29 ROZDZIAŁ I-EKSPORT TOWARÓW Pojęcie eksportu towarów Definicja eksportu towarów Terytorium Wspólnoty Państwa członkowskie UE Obowiązek podatkowy Eksport bezpośredni i eksport pośredni Termin otrzymania dokumentów celnych w celu wykazania stawki 0% Stawka VAT w eksporcie bezpośrednim Stawka 0% w eksporcie pośrednim od 1 grudnia 2008 r Data wywozu późniejsza niż data faktury a opóźnienie w otrzymaniu dokumentu celnego Komis a stawka 0% Fałszywy kontrahent a prawo do zastosowania stawki 0% Zaliczka w eksporcie towarów Zaliczka na eksport towarów a brak wywozu towaru w terminie 6 miesięcy Rozliczenie eksportu towaru a wcześniejsze zaliczki Kolejne zaliczki na eksport towarów Zaliczka na eksport towarów a brak dokumentu celnego Opóźnienie w otrzymaniu dokumentu celnego a zaliczka na eksport towarów Zatrzymanie zaliczki otrzymanej na poczet eksportu Dokumentowanie eksportu towarów Papierowa forma dokumentowania eksportu towarów Dokument SAD Dokumenty potwierdzające wwóz towarów do kraju trzeciego Tożsamość towaru w przypadku eksportu pośredniego Zaświadczenie z urzędu celnego w przypadku zagubienia dokumentu SAD Elektroniczna forma dokumentowania eksportu towarów Elektroniczne potwierdzenie wywozu towarów poza granice Wspólnoty Komunikat IE-599 w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów System ECS Komunikaty elektroniczne a stawka 0% Eksport bezpośredni i eksport pośredni a komunikaty elektroniczne Utrata komunikatu IE Eksport pośredni a komunikaty elektroniczne 59

2 20.3. Dokumentowanie eksportu towaru - zagadnienia wspólne Potwierdzenie wywozu części towaru a stawka 0% Urząd celny wywozu i urząd celny wyjazdu Urząd celny potwierdzający wywóz towaru poza Unię Europejskąw przypadku zaginięcia dokumentu celnego Brak dokumentu celnego a inne dokumenty potwierdzające bezspornie wywóz towaru poza UE Błędy w dokumentach celnych a prawo do zastosowania stawki 0% Wysyłka towarów do USA pocztą Podstawa opodatkowania Sprzedaż towaru do oddziału firmy Sprzedaż towaru dla podmiotu krajowego z przeznaczeniem na eksport Metody liczenia podatku należnego w przypadku braku dokumentu celnego Zastosowanie nieprawidłowej metody liczenia VAT Sprzedaż towarów znajdujących się w magazynie położonym za granicą Sprzedaż towaru na targach w USA Wywóz towaru przez zagraniczne przejście graniczne poza Polską Reklamacje w eksporcie towarów Obniżenie ceny Wymiana towaru na niewadliwy Naprawa towarów Zwrot wyeksportowanego towaru od 1 grudnia 2008 r Zwrot wyeksportowanego towaru do 30 listopada 2008 r Braki i nadwyżki w dostawie Reklamacja w eksporcie towarów a brak przywozu towarów do Polski Odszkodowanie za palety uszkodzone w transporcie Powrót do Polski wyeksportowanego towaru Wywóz próbek i prezentów o niewielkiej wartości Nabycie i sprzedaż towaru poza granicami UE Sprzedaż towarów do firmy z UE i wywóz poza UE Faktura dla niemieckiej firmy, towar poza UE Sprzedaż towarów z montażem poza granice UE Faktura eksportowa w maju, wywóz w czerwcu Usługi związane bezpośrednio z eksportem towarów Podstawa zastosowania stawki 0% do usług związanych z eksportem towarów Usługi polegające na wypełnianiu dokumentów eksportowych Koszty transportu dotyczące eksportu towarów Eksport towaru a kurs waluty Wysokość zwrotu VAT w terminie 60 dni a eksport towarów od 1 grudnia 2008 r Dotacja z Agencji Rynku Rolnego związana z eksportem towarów Sprzedaż w kraju a późniejszy wywóz towaru przez kontrahenta Zgłoszenie do eksportu dokonane przez podmiot trzeci 87 ROZDZIAŁ II - WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWĄ DOSTAWA TOWARÓW Rozróżnienie pomiędzy eksportem towarów, wewnątrzwspólnotową dostawą towarów i sprzedażą wysyłkową 89

3 2. Zasady ustalania miejsca opodatkowania dostawy towarów Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów-pojęcie Czynności zrównane z wewnątrzwspólnotowa dostawą towarów i zasady ich opodatkowania Czynności zrównane z wewnątrzwspólnotowa dostawą towarów Zmiana definicji czynności zrównanych z wewnątrzwspólnotowa dostawą towarów Przemieszczenia towarów pomiędzy oddziałami firmy w różnych krajach Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku przemieszczania towaru pomiędzy magazynami podatnika Dokumentowanie czynności zrównanych z wewnątrzwspólnotowa dostawą towarów Warunki zastosowania stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów Stawka 0% a niezidentyfikowanie kontrahenta w systemie VIES Stawka 0% a oszustwo dokonane przez kontrahenta Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Dowody potwierdzające wywóz poza granice RP w przypadku, gdy wywozu dokonuje firma transportowa Dowody potwierdzające wywóz poza granice RP w przypadku, gdy wywozu dokonuje nabywca lub dostawca Dokumenty dodatkowe Dokumenty pomocnicze a prawo do stawki 0% Brak niektórych dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% Dokumenty potwierdzające wywóz nowych środków transportu Pojęcie dokumentów przewozowych Faktura i specyfikacja - razem czy osobno Specyfikacja sztuk ładunku Dokumenty w WDT - razem czy osobno Odbiór towaru przez dostawcę Faktura VAT w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów Faktura korygująca w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów Dokumentowanie korekt dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Dokumenty otrzymane po terminie a stawka 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów Data dokonania dostawy Moment powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowej dostawie złomu Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu Odliczenie VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie nowych środków transportu Definicja nowego środka transportu Zaliczka w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów Termin wystawienia faktury na zaliczkę w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów Zaliczka a brak dokumentów do zastosowania stawki 0% do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Stawka 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów Ujęcie WDT u podatników rozliczających się metodą miesięczną Ujęcie WDT u podatników rozliczających się metodą kwartalną 121

4 18.3. Zasady dokonania przesunięcia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Termin otrzymania dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% Zasady korekty deklaracji VAT w przypadku opóźnienia w otrzymaniu dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% Komis a wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Komis w WDT Podstawa opodatkowania Zasady określania podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów Ryczałt składnicowy a podstawa opodatkowania Metody liczenia podatku należnego w przypadku braku dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% Zasady rozliczenia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów przy braku wymaganych dokumentów Sprzedaż towarów znajdujących się w magazynie położonym w innym kraju UE a wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Reklamacje w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów Obniżenie ceny Wymiana towaru na niewadliwy Naprawa towarów Zwrot towaru wywiezionego w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Braki w dostawie wewnątrzwspólnotowej Nadwyżki w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów Nieodpłatna dostawa towarów a wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Wywóz próbek i prezentów o niewielkiej wartości Sprzedaż towarów z montażem do innego kraju UE Dostawa wyrobów stolarskich z montażem w Niemczech Usługi związane bezpośrednio z wewnątrzwspólnotowa dostawą towarów Sprzedaż towaru zagranicznej firmie do przerobu na terytorium Polski Stawka VAT do dostawy towarów do przerobu Moment powstania obowiązku podatkowego Przerób uszlachetniający-zmiany od 1 grudnia 2008 r Faktura dla podmiotu spoza UE, a towar do kraju UE Towar do Niemiec, faktura do firmy szwajcarskiej Brak potwierdzenia rejestracji kontrahenta przez Biuro Wymiany Informacji o VAT Wywóz towaru do innego kraju UE w celu jego dalszego eksportu Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów a metoda opodatkowania marży Sprzedaż towarów na zagranicznych targach Zakup towaru z Niemiec i sprzedaż na Ukrainę z tranzytem przez Polskę Wywóz towarów po dłuższym okresie ich składowania w Polsce przez kontrahenta Dostawa towarów dla cypryjskiego armatora morskiego Wysokość zwrotu VAT w terminie 60 dni Sprzedaż towaru dla zagranicznego kontrahenta do przerobu w Polsce Obowiązek rejestracji jako podatnika VAT UE przez podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów a rejestracja jako podatnika VAT UE 152

5 43.2. Rejestracja jako podatnika VAT UE a brak obowiązku wpłacania kaucji Rejestracja jako podatnika VAT UE a aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego Brak zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R/UE a stawka 0% Brak aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R/UE a stawka 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów Brak rejestracji jako podatnik VAT UE a prawo do zastosowania stawki 0% Brak zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R/UE, jeżeli podatnik powiadomił organ o WDT, nie pozbawia prawa do zastosowania stawki 0% Dostawa towarów wykonanych w części z materiałów powierzonych 155 ROZDZIAŁ III - SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA Z TERYTORIUM KRAJU Pojęcie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju Miejsce opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju Przekroczenie limitu sprzedaży wysyłkowej Sprzedaż nowego środka transportu dla osoby fizycznej z innego kraju UE Sprzedaż towarów z montażem dla osoby fizycznej z innego kraju UE Sprzedaż wyrobów akcyzowych Sprzedaż towarów używanych, przedmiotów kolekcjonerskich i dzieł sztuki do innego kraju UE Zawiadomienie organu podatkowego o wyborze miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej Limity sprzedaży wysyłkowej w poszczególnych krajach Dokumentowanie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju Termin otrzymania dokumentów a pominięcie sprzedaży wysyłkowej Możliwość odliczenia VAT naliczonego od zakupów służących czynnościom wykonywanym poza terytorium kraju 170 ROZDZIAŁ IV-ZWROT TURYSTYCZNY VAT Zasady ogólne Warunki nabycia prawa do otrzymania zwrotu podatku Podróżny spoza UE posiadający paszport UE Wywóz w bagażu osobistym Pojęcie bagaż osobisty" Dokumenty i pieczątki potwierdzające wywóz towaru poza granice UE Podmioty dokonujące zwrotu Prawo do dokonywania samodzielnie zwrotu a wartość obrotów podatnika Brak prawa do dokonywania zwrotu VAT w ramach Tax Free w pierwszym roku działalności Przekroczenie obrotu zł a dokonywanie zwrotu Tax Free w pierwszym roku działalności Dokonywanie zwrotu podróżnym Zwrot VAT w systemie TaxFree a limit 200 zł Obowiązki sprzedawców Zasady stosowania stawki 0% Termin korekty VAT przypadku późniejszego otrzymania Tax Free Termin otrzymania dokumentów Tax Free Termin wykazania stawki 0% w deklaracji VAT 186

6 18. Zasady wystawiania i skutki błędów Braki w dokumencie TaxFree a prawo do stawki 0% Sfałszowanie dokumentu Tax Free przez nabywcę Brak obowiązku legitymowania podróżnych Zagubienie dokumentów Tax Free przez podróżnego 189 ROZDZIAŁ V-IMPORT TOWARÓW Pojęcie importu towarów Podatnik VAT w imporcie towarów Obowiązek podatkowy Podstawa opodatkowania Zasady ogólne Uszlachetnianie bierne Odprawa czasowa z częściowym zwolnieniem od cła oraz procedura przetwarzania pod kontrolą celną Import towarów a usługa transportowa Cło antydumpingowe a podstawa opodatkowania VAT Import usług transportowych a import towarów Odliczanie VAT naliczonego z tytułu importu towarów Rozliczanie VAT od importu towarów w zgłoszeniu celnym a VAT naliczony Rozliczanie VAT od importu towarów w deklaracji VAT (art. 33a ustawy) a VAT naliczony Rozliczanie VAT od importu towarów, z tzw. deklaracji importowej (art. 33b ustawy VAT) a VAT naliczony Procedura uproszczona polegająca na wpisie do rejestru a VAT naliczony Termin odliczenia podatku VAT od importu towarów w ramach procedury uproszczonej Decyzje celne uzupełniające Dokumenty uprawniające do odliczenia Dokument celny jako podstawa odliczenia VAT naliczonego VAT od towarów nabytych nieodpłatnie Zasady pozostałe Zaliczki w imporcie towarów Wiążąca interpretacja taryfowa a stawka VAT Przeliczanie wartości importu towarów Aport z zagranicy Komis w imporcie towarów Zaliczka u komisanta realizującego import towarów Różnice kursowe Darowizna z zagranicy Odliczenie VAT z błędnego SAD do czasu jego korekty Błędy formalne Błędy merytoryczne Zaniżenie podatku VAT Zawyżenie podatku VAT Duplikat dokumentu celnego w imporcie towarów 207

7 17. Import towaru w ramach umowy użyczenia Rozliczenie VAT należnego z tytułu importu towarów Zasady poboru VAT w imporcie towarów Rozliczanie VAT od importu towarów w deklaracji VAT Możliwość rozliczenia VAT z tytułu importu towarów w deklaracji VAT Objęcie towaru procedurą uproszczoną przez przedstawiciela pośredniego Zabezpieczenie kwoty VAT z tytułu importu towarów Deklaracje importowe Import towarów doręczanych w formie przesyłek pocztowych Nadpłata w imporcie towarów Organ podatkowy właściwy w VAT z tytułu importu towarów Reklamacje w imporcie towarów Rabaty otrzymane od kontrahentów zagranicznych Wymiana towaru Naprawa towarów w związku z reklamacją Zwrot importowanego towaru Nadwyżki i niedobory Przywóz towaru spoza UE tranzytem przez inny kraj Wspólnoty Towar z USA wieziony przez Austrię Towar zakupiony od firmy niemieckiej, sprowadzony z Chin Nabycie z Rosji towaru z montażem Zwolnienia z tytułu importu towarów Zwolnienie z VAT importu towarów do 22 euro Zaliczka w imporcie towarów Dostawa zaimportowanych wcześniej towarów Dostawa towarów pochodzących z importu Zwolnienie z VAT towarów przywożonych w bagażu osobistym Kradzież towaru wiezionego pod osłoną karnetu TIR Przesyłanie decyzji urzędu celnego do urzędu skarbowego Zaniżenie kwoty VAT z tytułu importu towarów w deklaracji VAT lub deklaracji importowej 226 ROZDZIAŁ VI - WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW Pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Zmiana definicji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Metoda opodatkowania marży a wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Zmiana limitu wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od 1 stycznia 2008 r. a przepisy przejściowe Zawiadomienie o rezygnacji z wyłączenia z rozliczania nabycia wewnątrzwspólnotowego Podatnik zwolniony podmiotowo a rejestracja jako podatnik VAT UE Rolnik ryczałtowy a nabycie wewnątrzwspólnotowe Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów u podatnika zwolnionego z VAT Miejsce opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Zasady rozliczania czynności zrównanych z nabyciem wewnątrzwspólnotowym Czynności zrównane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym 239

8 11.2. Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku przemieszczenia towaru pomiędzy magazynami podatnika Obowiązek podatkowy przy przemieszczaniu własnego towaru Dokumentowanie czynności zrównanych z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku przemieszczenia towarów pomiędzy krajami UE w ramach majątku podatnika Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przemieszczonych w celu wykonania na nich usługi Przemieszczenie własnego towaru z Belgii do Polski i późniejsza sprzedaż towaru na terytorium kraju Przekroczenie 30 dni na wywóz towaru - kto płaci VAT z tytułu WNT Nieodpłatna dostawa z innego kraju UE Darowizna z kraju UE a wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Nieodpłatne otrzymanie towarów z zagranicy Otrzymanie nieodpłatnie z zagranicy katalogów w celu rozdania klientom Rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów Zaliczka w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów Faktura pro-forma a obowiązek rozliczenia zaliczki Faktura zaliczkowa wystawiona przez kontrahenta zagranicznego przed otrzymaniem zaliczki Podstawa opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów Zasady ustalania podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów Inne należności a podstawa opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a usługa transportowa Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - podstawa opodatkowania a koszty transportu Koszty transportu a podstawa opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów WNT a VAT zapłacony za granicą Rabaty a podstawa opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów Upust za zapłatę gotówką a podstawa opodatkowania Skonto od kontrahenta zagranicznego Termin uwzględnienia skonta Brak faktury od kontrahenta zagranicznego a podstawa opodatkowania Odsetki od kredytu kupieckiego Podstawa opodatkowania w przypadku czynności zrównanych z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów Import usług transportowych a WNT Faktura wewnętrzna dotycząca wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Rejestr wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Reklamacje w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów 263

9 23.1. Rabaty otrzymane od kontrahentów zagranicznych Wymiana towaru Naprawa towarów w związku z reklamacją Zwrot towaru Nadwyżki Niedobory Zwrot w ramach reklamacji do WNT Nieuwzględnienie reklamacji przez kontrahenta zagranicznego Faktury korygujące w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów Obowiązek podatkowy w VAT i akcyzie Nabycie towarów od osoby fizycznej niebędącej podatnikiem Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu Nabycie towarów z montażem Przeliczanie faktur w walucie obcej Zasady przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej w WNT Przeliczenie kwot wykazanych na fakturze w euro Kurs walut w przypadku faktury korygującej dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Koszty transportu - kurs waluty Brak NIP UE na fakturze od kontrahenta zagranicznego VAT zapłacony w innym kraju UE Faktura z USA, towar z Niemiec Faktura z Szwajcarii, towar z Niemiec Odliczenia VAT z tytułu WNT, a brak NIP na fakturze Późniejsze otrzymanie towaru niż faktury a termin odliczenia VAT naliczonego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów Brak rejestracji podatnika VAT UE a nabycie towaru w Niemczech Paliwo tankowane za granicą do samochodów Nabycie od zagranicznej firmy towarów znajdujących się w Polsce Bonus od sprzedawcy z Holandii Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zaimportowanych z innego kraju UE Przywóz towaru spoza UE tranzytem przez inny kraj Wspólnoty Wykazywanie w deklaracji nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów importowanych wcześniej do innego kraju UE Podstawa opodatkowania w przypadku przemieszczenia do Polski towarów zaimportowanych do innego kraju UE 288 ROZDZIAŁ VII - SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA NA TERYTORIUM KRAJU Zasady opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju Sprzedaż nowego środka transportu dla osoby fizycznej z Polski Sprzedaż towarów z montażem dla osoby fizycznej z innego kraju UE Sprzedaż wyrobów akcyzowych Zawiadomienie organu podatkowego o wyborze terytorium Polski jako miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju Limit sprzedaży wysyłkowej na terytorium Polski od 1 stycznia 2008 r 294

10 ROZDZIAŁ VIII - MAGAZYNY KONSYGNACYJNE Magazyny konsygnacyjne a rozliczenie VAT Definicja magazynów konsygnacyjnych Warunki rozliczania WNT przez prowadzącego magazyn konsygnacyjny Obowiązek podatkowy w przypadku towarów pobranych z magazynu konsygnacyjnego Przemieszczenie towaru do magazynu konsygnacyjnego w innym kraju Podstawa opodatkowania w przypadku dostawy do magazynów konsygnacyjnych w innych krajach Podstawa opodatkowania w przypadku towarów dostarczanych do magazynów konsygnacyjnych w Polsce 304 ROZDZIAŁ IX - TRANSAKCJE WIELOSTRONNE Szczególna procedura dla transakcji trójstronnych Szczególne i ogólne zasady rozliczania transakcji trójstronnych Zasady opodatkowania transakcji trójstronnych Dokumentowanie transakcji trójstronnej przez pierwszy w kolejności podmiot Dokumentowanie transakcji trójstronnej przez drugi w kolejności podmiot Rozliczenie VAT przez drugiego w kolejności podatnika w transakcji trójstronnej Dokumentowanie transakcji trójstronnej przez trzeci w kolejności podmiot Ewidencje VAT w transakcjach trójstronnych Zmiany w zakresie transakcji trójstronnych od 1 grudnia 2008 r Sprzedaż towaru do firmy z W. Brytanii i wysyłka do Francji Zasady rozliczania wybranych transakcji łańcuchowych Transakcje dokonywane na terytorium Wspólnoty Miejsce opodatkowania transakcji łańcuchowych Dostawa towarów w łańcuszku Polska - Francja - Niemcy Dostawa towarów w łańcuszku Niemcy - Francja - Polska z zastosowaniem procedury przewidzianej dla transakcji trójstronnych Dostawa towarów w łańcuszku Niemcy - Francja - Polska bez zastosowania procedury przewidzianej dla transakcji trójstronnych Dostawa towarów w łańcuszku Francja - Polska - Niemcy z zastosowaniem procedury przewidzianej dla transakcji trójstronnych Dostawa towarów w łańcuszku Francja - Polska - Niemcy bez zastosowania procedury przewidzianej dla transakcji trójstronnych Transakcje trójstronne, gdy jednym z podmiotów jest firma spoza Wspólnoty Dostawa towarów w łańcuszku Rosja - Polska - Litwa Dostawa towarów w łańcuszku Litwa - Polska - Rosja Dostawa towarów w łańcuszku Polska - Niemcy - Rosja Dostawa towarów w łańcuszku Polska - Rosja - Niemcy Dostawa towarów w łańcuszku Rosja - Niemcy - Polska Dostawa towarów w łańcuszku Niemcy - Rosja - Polska Dostawa towarów w łańcuszku Chiny - Rosja - Polska Dostawa towarów w łańcuszku Polska - Chiny - Rosja Dostawa towarów w łańcuszku Chiny - Polska - Rosja Podmiot dokonujący transportu a zasady rozliczania transakcji łańcuchowych Warunki transportu a miejsce opodatkowania w transakcjach łańcuchowych Dostawa łańcuchowa w wyroku ETS Towar z Danii, faktura ze Szwajcarii Towar nabyty w Wietnamie i sprzedany do Czech 326

11 ROZDZIAŁ X - TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU Pojęcie nowego środka transportu Warunki zaliczenia pojazdu do nowych środków transportu Naczepy i przyczepy a definicja środków transportu Transakcje wewnątrzwspólnotowe dotyczące nowych środków transportu Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu przez podatników VAT czynnych Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu przez podatników VAT czynnych Zakup używanych samochodów z innego kraju UE Nabycie samochodu do odsprzedaży a późniejsza rejestracja Nabycie środka transportu - rozliczenie VAT w deklaracji a późniejsza rejestracja Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu używanego Nabycie samochodu a rozliczenie VAT zapłaconego do urzędu skarbowego Nabycie z Niemiec używanych towarów Wewnątrzwspólnotowe nabycie wózka widłowego a VAT Podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu podatkiem naliczonym WNT środków transportu a VAT naliczony Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu przez osoby fizyczne Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu przez osobę fizyczną Sprowadzenie samochodu z Niemiec przez osobę fizyczną Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu Rozliczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu przez podatników VAT czynnych Rozliczanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów przez osoby fizyczne niebędące podatnikami VAT Zasady dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu Sprzedaż przed pierwszą rejestracją samochodu sprowadzonego z zagranicy przez osobę fizyczną Zaświadczenia niezbędne do rejestracji środków transportu Podatek akcyzowy a metoda opodatkowania marży Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych samochodu nabytego wcześniej prywatnie z innego kraju UE 349 ROZDZIAŁ XI - OBOWIĄZKI PODATNIKÓW DOKONUJĄCYCH TRANSAKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH Informacje podsumowujące Obowiązek składania informacji podsumowujących Usługi, które należy wykazać w informacji podsumowującej Podmioty zobowiązane do składania informacji podsumowujących Termin składania informacji podsumowującej Przekroczenie limitów uprawniających do składania informacji podsumowujących za okresy kwartalne Termin składania elektronicznych informacji podsumowujących Dane zawarte w informacji podsumowującej Brak numerów NIP UE kontrahentów a obowiązek złożenia informacji podsumowującej 358

12 1.9. Zerowa" informacja podsumowująca Ewidencja towarów otrzymanych do przerobu uszlachetniającego Ewidencja towarów wywiezionych do przerobu Ewidencja czasowo przemieszczonych towarów Rejestr towarów nabytych z UE przez podmioty zwolnione z rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Dodatkowe wymogi dotyczące rejestrów VAT w przypadku świadczenia usług zagranicznych Rejestracja jako podatnik VAT UE Podmioty zobowiązane do rejestracji jako podatnik VATUE Nabywanie usług zagranicznych a obowiązek rejestracji jako podatnik VAT UE Świadczenie usług dla podmiotów zagranicznych a obowiązek rejestracji jako podatnik VATUE Podatnicy zarejestrowani wcześniej jako podatnicy VAT UE a zmiana przepisów od 1 stycznia 2010 r Termin zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnika VATUE Zawiadomienie o rezygnacji z wyłączenia z rozliczenia nabycia wewnątrzwspólnotowego Baza podatników VAT UE Identyfikacja kontrahenta w systemie VIES Rola rozporządzeń i dyrektyw UE 372 ROZDZIAŁ XII - DOSTAWA TOWARÓW W RÓŻNYCH KRAJACH - ZAGADNffi- NIA POZOSTAŁE Wybrane przypadki przemieszczenia towaru Dostawa na pokładach statków, samolotów lub pociągów Miejsce zatrzymania statku Import towarów przeznaczonych do konsumpcji w samolotach Zakup i sprzedaż towaru na terytorium Rosji Zakup towaru w Polsce od firmy szwajcarskiej Sprzedaż formy, która pozostała w Polsce Sprzedaż nieruchomości położonej w Hiszpanii Ułożenie kabla na terytorium kilku krajów Dostawa dla której podatnikiem jest nabywca Pojęcie dostawy dla której podatnikiem jest nabywca Obowiązek podatkowy w dostawie, dla której podatnikiem jest nabywca Przeliczanie faktur wystawionych w walucie obcej Wystawienie faktury w walucie obcej -przeliczanie w podatku VAT Zasady ogólne przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej dla celów podatku VAT Przeliczanie faktur korygujących Zasady przeliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług i dostawy dla której podatnikiem jest nabywca Faktury eksportowe - zasady przeliczania Bonus od sprzedawcy z Niemiec Skład celny a podatek VAT Sprzedaż towarów w składzie celnym Wprowadzenie towaru do składu celnego z innego kraju UE Pojęcie składu celnego Nowe państwa członkowskie UE od 1 stycznia 2007 r 392

13 15. Status Gibraltaru dla celów podatku VAT Druk książek w Finlandii - dostawa towarów czy świadczenie usług 392 ROZDZIAŁ XIII -USŁUGI ZAGRANICZNE OD 1 STYCZNIA 2010 R Zasady opodatkowania usług zagranicznych Zmiany miejsca opodatkowania usług od 1 stycznia 2010 r Podstawowe pojęcia istotne dla określania miejsca opodatkowania usług Sposób określania miejsca świadczenia usług od 1 stycznia 2010 r Pojęcie podatnika dla celów określania miejsca opodatkowania usług Pojęcie siedziby i stałego miejsca zamieszkania Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Usługi świadczone na rzecz podatników Zasada podstawowa określania miejsca świadczenia usług na rzecz podatników Szczególne zasady określania miejsca opodatkowania usług świadczonych na rzecz podatników Usługi związane z nieruchomościami świadczone na rzecz podatników Transport osób świadczony na rzecz podatników Usługi w dziedzinie kultury świadczone na rzecz podatników Usługi restauracyjne i cateringowe na rzecz podatników Usługi krótkotrwałego wynajmu środków transportu na rzecz podatników Usługi turystyki opodatkowane VAT marża na rzecz podatników Skutki zmian miejsca świadczenia usług na rzecz podatników od 1 stycznia 2010 r Usługi świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami Zasada podstawowa określania miejsca opodatkowania usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami Usługi świadczone dla podatników przeznaczone na cele osobiste podatnika lub jego pracowników Szczególne zasady określania miejsca opodatkowania usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami Usługi pośredników świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami Usługi związane z nieruchomościami świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami Transport osób świadczony na rzecz podmiotów niebędących podatnikami Transport towarów świadczony na rzecz podmiotów niebędących podatnikami Usługi w dziedzinie kultury świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami Usługi pomocnicze do usług transportowych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami Wycena rzeczowego majątku ruchomego oraz usługi na rzeczowym majątku ruchomym na rzecz podmiotów niebędących podatnikami Usługi restauracyjne i cateringowe na rzecz podmiotów niebędących podatnikami Usługi krótkotrwałego wynajmu środków transportu na rzecz podmiotów niebędących podatnikami Usługi elektroniczne na rzecz podmiotów niebędących podatnikami Usługi niematerialne świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami spoza Wspólnoty Usługi telekomunikacyjne oraz usługi nadawcze i telewizyjne na rzecz osób niebędących podatnikami. 1 /

14 5.16. Usługi turystyki opodatkowane VAT marża" na rzecz osób niebędących podatnikami Skutki zmian miejsca świadczenia usług na rzecz osób niebędących podatnikami od 1 stycznia 2010 r Moment powstania obowiązku podatkowego od 1 stycznia 2010 r Zmiany w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego od 1 stycznia 2010 r Moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług Zaliczki a moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług Moment wykazania w ewidencji usług świadczonych dla kontrahentów zagranicznych Import usług a przepisy przejściowe Opóźnienie faktury od kontrahenta a rozliczenie importu usług Import usług Pojęcie importu usług Zmiana definicji podatnika VAT w przypadku importu usług Podatnik VAT w imporcie usług Odliczenie VAT z tytułu importu usług Obliczanie VAT od importu usług Import usług a zwolnienie podmiotowe Reklamacje w imporcie usług Faktura za prąd zużyty podczas targów Podmiot świadczący wyłącznie nieodpłatne usługi Refakturowanie zagranicznych usług 443 ROZDZIAŁ XIV - ZASADY OPODATKOWANIA WYBRANYCH RODZAJÓW USŁUG ZAGRANICZNYCH Usługi związane z nieruchomościami Miej sce opodatkowania usług związanych z nieruchomościami Zakres usług związanych z nieruchomościami Usługi budowlane wykonywane za granicą Wynajem lokalu położonego w Polsce od osoby fizycznej zamieszkałej w Niemczech Pojęcie usług związanych z nieruchomościami Cesja praw do połowu Usługi budowlane świadczone na terenie Niemiec Najem magazynu w Niemczech Monitoring sytemu alarmowego Świadczenie usług w dziedzinie kultury, sportu, nauki Usługi w dziedzinie kultury w 2010 r Zasady opodatkowania usług w dziedzinie kultury w 2010 r Świadczenie usług szkoleniowych w Szwecji w 2010 r Targi i wystawy w 2010 r Usługa organizacji targów w 2010 r Szkolenie wykonane na terytorium Polski przez podmiot francuski do 31 grudnia 2010 r Usługi w dziedzinie kultury w 2011 r Usługi w dziedzinie kultury świadczone na rzecz podatników w 2011 r Usługi w dziedzinie kultury świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami w 2011 r Świadczenie usług szkoleniowych Usługi pośrednictwa Usługi pośredników świadczone na rzecz podatników 456

15 3.2. Usługi pośredników świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami Usługi pośredników na rzecz osób niebędących podatnikami a warunek świadczenia usług w imieniu i na rzecz osób trzecich Podstawa opodatkowania usług świadczonych we własnym imieniu ale na rzecz osób trzecich Działanie w imieniu i na rzecz Pośrednicy działający na rzecz ludności w transakcjach transgranicznych Usługi wynajmu Zmiana zasad opodatkowania usług wynajmu od 1 stycznia 2010 r Wynajem na rzecz podatników a zasady określania miejsca opodatkowania Usługi wynajmu na rzecz podmiotów niebędących podatnikami od 1 stycznia 2010 r Usługi krótkoterminowego wynajmu środków transportu Wynajem przyczep i naczep Import usług wynajmu a moment powstania obowiązku podatkowego Usługi niematerialne Usługi niematerialne na rzecz podatników Usługi niematerialne świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami spoza Wspólnoty Usługi niematerialne świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami z Unii Europejskiej Usługi niematerialne w transakcjach zagranicznych a moment powstania obowiązku podatkowego Zagraniczna kampania reklamowa Ogłoszenia w prasie Prawo do odliczenia podatku VAT od niektórych usług finansowych Pożyczka od szwedzkiego kontrahenta Sprzedaż oprogramowania na rzecz kontrahenta z Niemiec Usługi księgowe dla firmy rosyjskiej Usługi w zakresie tłumaczeń Świadczenie usług elektronicznych na terytorium Wspólnoty przez podmioty zagraniczne osobom niebędącym podatnikami - szczególna procedura Usługi na rzeczach ruchomych Usługi na rzeczach ruchomych na rzecz podatników Wycena rzeczowego majątku ruchomego oraz na rzeczowym majątku ruchomym na rzecz podmiotów niebędących podatnikami Pojęcie usług na rzeczach ruchomych Dostawa towarów czy usługa na rzeczach ruchomych Wywóz towaru po wykonaniu usługi do innego kraju niż kraj pochodzenia towarów Przerób uszlachetniający Usługa przerobu - stawka VAT Przerób uszlachetniający a towar spoza UE Uszlachetnianie dokonywane przez podatnika, który sprowadził towar do Polski Podwykonawstwo w uszlachetnianiu czynnym Pośrednictwo w przerobie uszlachetniającym Przerób uszlachetniający w ramach kontraktów wielostronnych Opodatkowanie stawką 0% usług uszlachetniania Przerób uszlachetniający-zmiany od 1 grudnia 2008 r Usługi transportowe Transport osób 485

16 8.2. Transport towarów Transport towarów na rzecz podatników Transport towarów świadczony na rzecz podmiotów niebędących podatnikami Miejsce rozpoczęcia i zakończenia transportu Moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie i świadczeniu usług transportowych Miejsce świadczenia usług międzynarodowych transportu morskiego i lotniczego Stawka 0% na nabywane przez biuro turystyczne usługi transportu lotniczego i morskiego Import usług transportowych a import towarów Import usług transportowych a WNT Import usługi transportowej a stawka VAT Brak transportu w SAD a stawka VAT na transport towarów Stawka VAT dla usług transportowych w przypadku braku dokumentu potwierdzającego włączenie transportu do podstawy opodatkowania Posiłki dla pasażerów a VAT naliczony Transport międzynarodowy Definicja transportu międzynarodowego towarów Transport międzynarodowy osób Dokumentowanie transportu międzynarodowego Pozostałe przypadki transportu objęte stawką0% Stawka VAT dla usług transportowych w różnych krajach UE Usługi pomocnicze do usług transportowych Usługi pomocnicze do usług transportowych na rzecz podatników Usługi pomocnicze do usług transportowych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami Usługi restauracyjne i cateringowe Zasady określania miejsca opodatkowania usług restauracyjnych i cateringowych Usługi restauracyjne i cateringowe na pokładach statków i pociągów Miejsce zatrzymania statku Usługi gastronomiczne czy sprzedaż towarów w orzecznictwie ETS Usługi turystyczne a faktura VAT Zasady opodatkowania usług turystycznych Faktury VAT w przypadku usług turystycznych Usługi turystyczne - podstawa opodatkowania Usługi turystyczne w Turcji 506 ROZDZIAŁ XV - VAT W TRANSAKCJACH ZAGRANICZNYCH - ZAGADNIENIA POZOSTAŁE Nowe wzory informacji podsumowujących Nowe wzory deklaracji VAT Termin złożenia deklaracji przez podatników zwolnionych z VAT, którzy dokonali wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług Zmiana zasad wystawiania faktur w przypadku transakcji zagranicznych Faktury wystawiane przez polskich podatników dla kontrahentów zagranicznych Faktury wystawiane przez kontrahentów zagranicznych zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni w Polsce Termin wystawiania faktur w przypadku usług świadczonych dla kontrahentów zagranicznych 513

17 5. Zwrot VAT zapłaconego w innym kraju UE Nowe zasady zwrotu VAT zapłaconego za granicą Zasady zwrotu VAT zapłaconego w innym kraju w wyjaśnieniach Ministra Finansów Zwrot polskiego podatku VAT dla podmiotów z innych krajów Zakupy niedające prawa do otrzymania zwrotu w krajach UE Limity zwolnień podmiotowych w poszczególnych krajach UE Stawki podatku VAT w poszczególnych krajach UE 525 CZĘŚĆ II - ZAGADNIENIA POZOSTAŁE 527 ROZDZIAŁ XVI-RÓŻNICE KURSOWE Różnice kursowe Rozliczanie różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości Podmioty uprawnione do rozliczania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości Zasady ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości Zasady wyboru i termin stosowania rozliczania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości Rezygnacja z ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości Przejście z metody podatkowej ustalania różnic kursowych na metodę przewidzianą w ustawie o rachunkowości Kurs waluty przy ustalaniu różnic na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości Ustalanie różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości w wyjaśnieniach organów podatkowych Ustalanie różnic kursowych na podstawie przepisów podatkowych Podatkowa metoda ustalania różnic kursowych Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe Przeszacowanie a różnice kursowe Kurs walut stosowany w transakcjach walutowych Kurs waluty przy transakcjach bez przewalutowywania Kurs faktycznie zastosowany Kurs faktycznie zastosowany w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów Kurs waluty różniący się o więcej niż 5% od średniego kursu NBP Brak możliwości stosowania kursu Europejskiego Banku Centralnego zamiast kursu NBP Zakup waluty w kantorze a różnice kursowe Potrącenie a różnice kursowe Waluty nienotowane a różnice kursowe Sprzedaż eksportowa w walutach obcych Wartość początkowa nabytego środka trwałego a różnice kursowe Pożyczka w walucie obcej na nabycie środka trwałego a różnice kursowe Przeliczanie faktury korygującej Data wydania towaru inna niż data faktury a zasady przeliczania kwoty w walutach obcych Przeliczanie faktur kosztowych Przeliczenie faktury wyrażonej w walucie obcej na potrzeby podatku dochodowego oraz podatku VAT Data wpływu faktury akurs waluty Przewalutowanie kredytu 554

18 22 ROZDZIAŁ XVII - ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW Z PRACY NAJEM NEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ Ogólne zasady wynikające z Umowy Modelowej OECD Sposób obliczania dni pobytu pracownika w danym kraju Wynagrodzenie załóg statków i samolotów Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników skierowanych do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę Zasady ogólne Zwolnienie części dochodów osób przebywających czasowo za granicą Zmiany dotyczące zaliczek od dochodów z pracy wykonywanej za granicą od 1 stycznia 2007 r Przeliczenie wynagrodzenia wypłaconego w walucie obcej Rozliczenie roczne Wynagrodzenie za czas choroby wypłacone dla oddelegowanego do pracy do Niemiec PIT-11 za pracownika oddelegowanego za granicę Obowiązki obcokrajowców zatrudnionych w Polsce przez zagraniczne firmy Opodatkowanie wynagrodzenia osoby fizycznej zatrudnionej przez zagranicznego pracodawcę Brak rozliczenia w Polsce dochodów uzyskanych na terytorium Niemiec Obowiązki płatnika w przypadku wynagrodzenia płaconego obcokrajowcowi wykonującemu pracę w Polsce Składki zapłacone za granicą Możliwość odliczania składek zapłaconych za granicą Warunki odliczenia składek uiszczonych za granicą Wynagrodzenie za czas choroby wypłacone dla pracownika oddelegowanego do pracy do Niemiec Dochody zagraniczne zwolnione z opodatkowania Praca za granicą a deklaracje miesięczne i roczne w Polsce 571 ROZDZIAŁ XVIII - ZAGADNIENIA POZOSTAŁE Zagraniczne podróże służbowe w jednostkach sfery budżetowej Diety i inne należności z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju Sposób liczenia czasu podróży służbowej Rozliczenie diety Zwrot kosztów przejazdu Zwrot kosztów dojazdów - ryczałty Zwrot kosztów noclegów Zwrot kosztów leczenia Inne wydatki poniesione przez pracownika Rozliczanie kosztów podróży służbowych poza granicami kraju Zasady rozliczania kosztów zagranicznych podróży służbowych w jednostkach spoza sfery budżetowej Zagraniczny wyjazd służbowy przedsiębiorcy Diety wypłacane kierowcom Diety wypłacane kierowcom po wyroku Naczelnego Sądu Adminsitracyjnego Zagraniczne szkolenia - wykazanie związku z przychodem Praca za granicą a podróż służbowa Moment ujęcia kosztów delegacji 581

19 9. Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi Szczegółowa dokumentacja podatkowa Dokumentacja transakcji podmiotów powiązanych a inne obowiązki informacyjne Definicja pojęcia transakcja dla potrzeb szczególnej dokumentacji podatkowej Porozumienie w sprawie ustalania cen transakcyjnych Dokumentacja transakcji podmiotów powiązanych Konsekwencje naruszenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej Termin przedawnienia sankcyjnego 50% podatku Termin przedawnienia sankcyjnego 50% podatku Podmioty powiązane a korekta dochodów uzyskanych w innym kraju Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w przypadku osób fizycznych Przebywanie w Polsce powyżej 183 dni a nieograniczony obowiązek podatkowy Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych Zakup usług niematerialnych u podmiotów zagranicznych a obowiązek poboru podatku Dochody z praw majątkowych wypłacane przez firmy polskie firmom zagranicznym Zwolnienie z podatku należności licencyjnych wypłacanych niektórym podmiotom Możliwość rozliczenia przez nierezydentów dochodów według skali podatkowej Dochody nierezydentów rozliczane według skali podatkowej Pobór podatku od dochodów osób zagranicznych w trakcie roku Rodzaje dochodów, które cudzoziemiec może opodatkować według skali podatkowej Skala podatkowa czy ryczałt - zasady wyboru formy opodatkowania Obowiązki płatników wypłacających wynagrodzenia obcokrajowcom Uregulowanie podatku od należności przekazywanej za granicę z własnych środków polskiej firmy Certyfikat rezydencji Certyfikat rezydencji jako warunek zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Zapłata dla nierezydenta za kurs językowy Zasady opodatkowania należności licencyjnych za programy komputerowe Usługi weryfikacji jakości odzieży Działalność gospodarcza oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego Dochody polskiej firmy uzyskane za granicą Prowadzenie działalności gospodarczej przez polską firmę na terenie innego kraju Definicja zakładu Metoda wyłączenia z progresją. Sposób obliczania podatku Metoda wyłączenia pełnego. Sposób wyliczenia podatku Metoda zaliczenia. Sposób wyliczenia podatku Metoda unikania podwójnego opodatkowania w przypadku dochodów uzyskanych w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 608 CZĘŚĆ III - ZMIANY W PRZEPISACH NA 2010 R 609 ROZDZIAŁ XIX - ZMIANY W TRANSAKCJACH ZAGRANICZNYCH NA 2010 R Miejsce świadczenia usług od 1 stycznia 2010 r Poj ecie podatnika dla celów określania miej sca opodatkowania usług Usługi świadczone na rzecz podatników Zasada podstawowa określania miejsca świadczenia usług na rzecz podatników Szczególne zasady określania miejsca opodatkowania usług świadczonych na rzecz podatników 613

20 3.3. Usługi związane z nieruchomościami świadczone na rzecz podatników Transport osób świadczony na rzecz podatników Usługi w dziedzinie kultury świadczone na rzecz podatników Usługi restauracyjne i cateringowe na rzecz podatników Usługi krótkoterminowego wynajmu środków transportu na rzecz podatników Usługi turystyki opodatkowane VAT marża" na rzecz podatników Usługi świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami Zasada podstawowa określania miejsca opodatkowania usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami Szczególne zasady określania miejsca opodatkowania usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami Usługi pośredników świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami Usługi związane z nieruchomościami świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami Transport osób świadczony na rzecz podmiotów niebędących podatnikami Transport towarów świadczony na rzecz podmiotów niebędących podatnikami Usługi w dziedzinie kultury świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami Usługi pomocnicze do usług transportowych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami Wycena rzeczowego majątku ruchomego oraz usługi na rzeczowym majątku ruchomym na rzecz podmiotów niebędących podatnikami Usługi restauracyjne i cateringowe na rzecz podmiotów niebędących podatnikami Usługi krótkoterminowego wynajmu środków transportu na rzecz podmiotów niebędących podatnikami Usługi elektroniczne na rzecz podmiotów niebędących podatnikami Usługi niematerialne świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami spoza Wspólnoty Usługi telekomunikacyjne oraz usługi nadawcze i telewizyjne na rzecz osób niebędących podatnikami Usługi turystyki opodatkowane VAT marża" na rzecz osób niebędących podatnikami Moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług od 1 stycznia 2010 r Zaliczki a moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług Moment wykazania w ewidencji usług świadczonych dla kontrahentów zagranicznych Import usług a przepisy przejściowe Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - nowe zasady określania momentu powstania obowiązku podatkowego Obowiązek składania informacji podsumowujących Termin składania informacji podsumowującej Przekroczenie limitów uprawniających do składania informacji podsumowujących za okresy kwartalne Termin składania elektronicznych informacj i podsumowuj ących Zmiana definicji podatnika VAT w przypadku importu usług Podmioty zobowiązane do rejestracji jako podatnik VAT UE Nabywanie usług zagranicznych a obowiązek rejestracji jako podatnik VAT UE Świadczenie usług dla podmiotów zagranicznych a obowiązek rejestracji jako podatnik VATUE Podatnicy zarejestrowani wcześniej jako podatnicy VAT UE a zmiana przepisów od 1 stycznia 2010 r 654

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min PROGRAM Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min MODUŁ 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Uczymy się prawidłowego rozliczania

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 27

Spis treści WSTĘP... 27 Spis treści WSTĘP... 27 CZĘŚĆ I VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNO- TOWE... 29 ROZDZIAŁ I EKSPORT TOWARÓW... 31 1. Pojęcie eksportu towarów... 31 2. Definicja eksportu towarów... 32 3.

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 27

Spis treści WSTĘP... 27 Spis treści WSTĘP... 27 CZĘŚĆ I VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNO- TOWE... 29 ROZDZIAŁ I EKSPORT TOWARÓW... 31 1. Pojęcie eksportu towarów... 31 2. Definicja eksportu towarów... 32 3.

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego po zmianach w 2013 r.

Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego po zmianach w 2013 r. Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego po zmianach w 2013 r. CEL: Celem kursu jest kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego, przyswojenie uczestnikom praktycznej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNO- TOWE 29

CZĘŚĆ I - VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNO- TOWE 29 Spis treści WSTĘP 27 CZĘŚĆ I - VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNO- TOWE 29 ROZDZIAŁ I-EKSPORT TO WARÓW 31 1. Pojęcie eksportu towarów 31 2. Definicja eksportu towarów 32 3. Terytorium Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Dział I. Przepisy ogólne Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Art. 2 [Słowniczek pojęć] Art. 2a [Mosty graniczne i wspólne odcinki dróg] Art. 3 [Właściwość miejscowa organów

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2016 r.

Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2016 r. Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2016 r. (4 dniowy kurs weekendowy lub dzienny) CEL: Celem kursu jest kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNO- TOWE... 27

CZĘŚĆ I VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNO- TOWE... 27 Spis treści WSTĘP... 25 CZĘŚĆ I VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNO- TOWE... 27 ROZDZIAŁ I EKSPORT TOWARÓW... 29 1. Pojęcie eksportu towarów...29 2. Nowa definicja eksportu towarów... 3.

Bardziej szczegółowo

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe zaprasza na VI edycję kursu:

Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe zaprasza na VI edycję kursu: W i e l k o p o l s k i e S t o w a r z y s z e n i e P o d a t k o w e Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe zaprasza na VI edycję kursu: SPECJALISTA DS. HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO W TRANSAKCJACH ZAGRANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 517114 Temat: WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług. Aktualne problemy i projektowane zmiany na 2015 10 Grudzień Kraków, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Przedmowa...13 Wykaz

Bardziej szczegółowo

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady)

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 20712 Temat: Vademecum VAT - warsztaty praktyczne 10-30 Maj Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 20712 Koszt szkolenia: 1580.00 + 23% VAT Program Celem

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak (red.) Justyna Pomorska-Porębska Monika Bartosiewicz z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2017 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Przedmowa...11 Wykaz

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2013 r. (z uwzględnieniem zmian na dzień 1 stycznia 2014 r.) ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zmian w VAT 2013/2014

Harmonogram zmian w VAT 2013/2014 Harmonogram zmian w VAT 2013/2014 Zmiany od 1 stycznia 2013 Zmiany od 1 stycznia 2014 pi rkzoyrgzoytsutaj 2 HARMONOGRAM ZMIAN W VAT Harmonogram zmian w VAT W trakcie prac r ządowych i sejmowych nad zmianami

Bardziej szczegółowo

Celem szkolenia jest omówienie ww. zmian oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłyną one w praktyce na rozliczanie VAT przez podatników.

Celem szkolenia jest omówienie ww. zmian oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłyną one w praktyce na rozliczanie VAT przez podatników. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 845213 Temat: Podatek od towarów i usług - nowelizacja ustawy wchodząca w życie od 1 października 2013r. oraz od 1 stycznia 2014 r. 16 Grudzień Olsztyn, Centrum

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV

Spis treści. Wykaz skrótów. Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV Spis treści Wykaz skrótów Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV Wprowadzenie do niemieckiego prawa o podatku od towarów i usług (podatku obrotowego) 1. Rys historyczny 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - Anna Kubala Prof. dr hab. Witold Modzelewski - Bartosz Banach - Małgorzata Dzedzej Doradca podatkowy - Anna Rózga Nr wpisu 00001

INSTRUKCJA. - Anna Kubala Prof. dr hab. Witold Modzelewski - Bartosz Banach - Małgorzata Dzedzej Doradca podatkowy - Anna Rózga Nr wpisu 00001 INSTRUKCJA dotycząca dokumentowania, ewidencjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług transportu osób i towarów na terenie kraju, transportu wewnątrzwspólnotowego, a

Bardziej szczegółowo

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Księgowe czwartki w SIT Zasady ogólne -opodatkowanie transakcji zagranicznych miejsce dokonania dostawy towarów Determinuje

Bardziej szczegółowo

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ... 21 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR. 22 2.1.Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR 2.1. Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 728913 Temat: Nowelizacja ustawy VAT - 2014 - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 1.01.2014 roku oraz projektowane zmiany przepisów od 1.10.2013 (uchwalone

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT 1. Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D 1.1. Zagadnienia ogólne 1.2. Pojęcie deklaracji 1.3. Deklaracja VAT-7 1.4. Deklaracja VAT-7K 1.5.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług (art. 5, 6, 7, 8 ustawy o VAT)... 9

Rozdział I. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług (art. 5, 6, 7, 8 ustawy o VAT)... 9 Spis treści Rozdział I. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług (art. 5, 6, 7, 8 ustawy o VAT)... 9 1. Aporty... 10 1.1. Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)... 11 1.2. Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 515109 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2009 26-29 Styczeń Zakopane, Hotel Crocus, Kod szkolenia: 515109 Koszt szkolenia: 2650.00

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. W dniu 7 listopada 2008 r. zostały uchwalone przez Sejm zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 462116 Temat: VAT w aktualnym stanie prawnym oraz przewidywane kierunki zmian przepisów na 2016 rok. 19 Kwiecień Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 33713 Temat: Podatki 2013 - CIT, PIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku.cit 2013 - rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego.

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego. PROGRAM SZKOLENIA Akademia Podatków. I. VAT 1. Systematyka aktów prawnych w zakresie VAT - praktyczne wykorzystanie w pracy zawodowej: źródła prawa krajowego oraz prawa unijnego, indywidualne interpretacje

Bardziej szczegółowo

Handel samochodami sprowadzonymi - rozliczenie

Handel samochodami sprowadzonymi - rozliczenie Handel samochodami sprowadzonymi - rozliczenie Wielu przedsiębiorców trudni się sprzedażą samochodów używanych. Największą popularnością cieszy się handel samochodami sprowadzonymi z zagranicy, gdyż w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 556014 Temat: VAT od podstaw. Certyfikowany kurs dla początkujących. Zmiany obowiązujące od 01.01.2014 roku oraz projektowane zmiany na 2015 rok. Przepisy

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 128315 Temat: Certyfikowany kurs specjalisty w zakresie VAT po nowelizacji ustawy w 2015. Warsztaty praktyczne 20 Maj - 2 Czerwiec Poznań, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RAMOWA. Marzanna Pydyn Prof. dr hab. Witold Modzelewski Karol Szelągowski Doradca podatkowy Anna Żarkowska Nr wpisu 00001

INSTRUKCJA RAMOWA. Marzanna Pydyn Prof. dr hab. Witold Modzelewski Karol Szelągowski Doradca podatkowy Anna Żarkowska Nr wpisu 00001 INSTRUKCJA RAMOWA dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług przez podatników świadczących usługi oraz nabywających usługi będące importem usług (wersja skrócona) Opracował

Bardziej szczegółowo

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R

ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R 1. NOWE ZASADY OPODATKOWANIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, ELEKTRONICZNYCH I NADAWCZYCH ŚWIADCZONYCH DLA

Bardziej szczegółowo

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Miejsce szkolenia: Millenium Plaza - Golden Floor, al. Jerozolimskie 123a -

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 280815 Temat: odw-kompendium podatkowe - VAT I CIT. Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 27 Sierpień Częstochowa, Hotel Mercure, Kod szkolenia: 280815

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11 Wstęp........................................ 9 Definicje i skróty................................. 11 Rozdział I. Aspekty cywilnoprawne............................. 13 1. Pojęcie i zakres umowy komisu.....................

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agnieszka Puczkielewicz Copyright by DK Wydawnictwo Spółka z o.o., Białystok 2015 ISBN 978-83-64227-11-0

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Zespół wfirma.pl

Data: Autor: Zespół wfirma.pl Transakcje zagraniczne dotyczące towarów ustawa o VAT rozróżnia jako: 1. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT), 2. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), 3. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju,

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnik zamierzający rozpocząć dokonywanie transakcji handlowych z podmiotami z państw

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

1. Stosowanie przepisów w zakresie odwrotnego obciążenia - omówienie praktyki stosowania przepisów.

1. Stosowanie przepisów w zakresie odwrotnego obciążenia - omówienie praktyki stosowania przepisów. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 458316 Temat: Kompendium podatku VAT - Omówienie problematyki oraz projektowanych zmian na 2016 rok wynikających z projektu PIS z 15.09.2015 7-8 Kwiecień

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka Spis Treści Wykaz skrótów:... 20 WSTĘP... 23 CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT...

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe 100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wprowadziła szereg nowych regulacji i instytucji prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

339 zł przy zgłoszeniu do 15 stycznia. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Adresaci: Cele szkolenia: Prowadzący: Program szkolenia:

339 zł przy zgłoszeniu do 15 stycznia. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Adresaci: Cele szkolenia: Prowadzący: Program szkolenia: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie: VAT W INSTYTUCJACH KULTURY AKTUALNE PROBLEMY I ZMIANY 2015-2016 Data: 29 stycznia 2016, 10:00-15:00 Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

PODATNICY PODATKU VAT

PODATNICY PODATKU VAT Spis treści WPROWADZENIE I. ZAKRES OPODATKOWANIA 1. Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? 2. Wyłączenia z zakresu opodatkowania 3. Komis jakie czynności podlegają opodatkowaniu? 4. Nieodpłatne przekazanie

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h):

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): Działalność jednoosobowa, działalność w formie spółki osobowej, zarządzanie podmiotem w oparciu o umowę na kontrakt menadżerski: 1. Omówienie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Podstawa opodatkowania w podatku VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 2013-12-28 Wybór zmian w przepisach dotyczących podstawy opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz stosowanych skrótów

Wykaz stosowanych skrótów Spis treści Wstęp Wykaz stosowanych skrótów Obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania 1. Sumy otrzymane na poczet przyszłych dostaw nie zawsze skutkują powstawaniem obowiązku podatkowego 2. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Gospodarki Rynkowej5

Polskie Towarzystwo Gospodarki Rynkowej5 Zatrudnianie i Optymalizacja _PTPiGR From: Zatrudnianie i Optymalizacja _PTPiGR Sent: 11 września 201503:02 To: 'towarzystwo@towarzystwo.org.pl' Subject: Transakcje

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 530816 Temat: Letnie warsztaty podatkowe 2016 - VAT,CIT. Zmiany, najnowsze interpretacje oraz orzecznictwo. 5-8 Lipiec Gdynia, Hotel Nadmorski, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r.

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Czynności podlegające opodatkowaniu Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem",

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 234513 Temat: Przegląd podatkowy -podatki CIT i VAT - nowelizacja przepisów 2013/2014 - przegląd orzecznictwa - porady praktyczne. 26-29 Sierpień Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2013 r.

Zmiany w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2013 r. Zmiany w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2013 r. Przepis Czego dotyczy zmiana? Przed zmianami Po zmianach od 01.04.2013 Art. 2 pkt 7 Definicja importu Literalne brzmienie wskazywało, że import towarów miał

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT

OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT 1 Nowa ustawa o VAT Nowe regulacje Zasady określające miejsce powstania obowiązku podatkowego Korekta podatku naliczonego

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8.

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8. Spis treści A. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH I. Czynniki wpływające na dochód jako przedmiot opodatkowania 1. Przychód 1.1. Moment powstania przychodu

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy art. 5

Zakres przedmiotowy art. 5 Zakres przedmiotowy art. 5 Opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowenabycie towarów za wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

Praktyczny leksykon VAT 2015 r.

Praktyczny leksykon VAT 2015 r. rekomenduje BIULETYN VAT Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.09.01 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 193914 Temat: VAT od podstaw. Certyfikowany kurs dla początkujących 31 Lipiec Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO, Kod szkolenia: 193914 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

KURS SPECJALISTY PODATKU VAT I stopień

KURS SPECJALISTY PODATKU VAT I stopień Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: KURS SPECJALISTY PODATKU VAT I stopień Kurs 4-dniowy: 1 dzień 21.10, 2 dzień 22.10, 3 dzień 25.11, 4 dzień 26.11 Szkolenie 4-dniowe organizowane

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 757017 Temat: odw-kompendium podatku VAT - Podatek VAT a JPK, Fakturowanie, odliczenia i zwrot nadwyżki podatku naliczonego 24-30 Sierpień Częstochowa, Hotel

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy

II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy 1/30 II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy Opracowali: Katarzyna Dyrcz Tomasz Łanowy Wrocław, 2014 2/30 Plan prezentacji Przypomnienie Zakres opodatkowania Podatnicy i płatnicy Bibliografia

Bardziej szczegółowo

2) zmiany w zasadach rejestracji VAT

2) zmiany w zasadach rejestracji VAT Obszerny i szczegółowy komentarz do jednej z najtrudniejszych ustaw podatkowych przygotowany przez doświadczonych doradców podatkowych z renomowanej firmy doradczej Rödl & Partner: wnikliwe omówienie przepisów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O ODLICZANIE VAT NALICZONEGO

PYTAŃ O ODLICZANIE VAT NALICZONEGO PODATKI NR 12 INDEKS 36990X ISBN 9788374403603 MAJ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O ODLICZANIE VAT NALICZONEGO Od jakich wydatków dla pracowników nie odliczymy VAT

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w praktyce

Faktury VAT w praktyce Faktury VAT w praktyce Informacje ogólne Miejscowość: Katowice Termin: 2017-03-31 Cena: 490 PLN + 23% VAT Czas trwania: 1 dzień Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia. Prowadzący Ekspert

Bardziej szczegółowo

Podatek Vat. Maria Chołuj

Podatek Vat. Maria Chołuj 1 Podatek Vat Maria Chołuj 2 Podstawy prawne Ustawa z 1 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DU 54 poz.535) Ustawa o zmianie ustawy o podatku vat z 23.10.2009 r. (DU 195 poz.1504) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Łukasz Cudanowski, Jarosław Ferdyn, Marcin Kolmas, Agata Kulig-Karkoszka, Dariusz Orczykowski, Jacek Sztyler Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów praca zbiorowa pod red. Jacka Sztylera

Bardziej szczegółowo

Zmiany te dotyczą podatku dochodowego od osób prawnych, od osób fizycznych i podatku VAT.

Zmiany te dotyczą podatku dochodowego od osób prawnych, od osób fizycznych i podatku VAT. Zmiany te dotyczą podatku dochodowego od osób prawnych, od osób fizycznych i podatku VAT. Poniżej przedstawiam zmiany, które zostały uchwalone i zaczęły obowiązywać od 2010 roku. W przykładach przedstawiłam

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE Spis treści Wstęp...9 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE...13 1.1. Podstawa prawna podatku od towarów i usług...13 1.2. Podatek VAT w świetle 112 Dyrektywy Unii Europejskiej...16 1.3.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Praktyczne zastosowanie zasad rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle przepisów VAT

Temat szkolenia: Praktyczne zastosowanie zasad rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle przepisów VAT Partner wiodący: Partner projektu: Temat szkolenia: Praktyczne zastosowanie zasad rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle przepisów VAT Wykładowca: Ewa Stolarczyk Projekt: Profesjonalista

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE I. TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE Transakcje łańcuchowe są rodzajem transakcji zawieranych pomiędzy kilkoma kontrahentami w ten sposób, że towar jest wysyłany od

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. VAT w 2015r. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. i praktyczne problemy. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. VAT w 2015r. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. i praktyczne problemy. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Wydawnictwo Sp. z o.o. VAT w 2015r. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. i praktyczne problemy Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agnieszka Puczkielewicz Copyright by DK Wydawnictwo Spółka z

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem działalności transgranicznej

Rozliczanie podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem działalności transgranicznej Title of the presentation Date # Rozliczanie podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem działalności transgranicznej European Commission Enterprise and Industry Podatek VAT (1) Podatek od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Przypadki, w których wystawia się faktury

Przypadki, w których wystawia się faktury Fakturowanie bez tajemnic Księgowe czwartki w SIT Przepisy podatkowe Ustawa o podatku od towarów i usług podatnik VAT (aktywny lub zwolniony) Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 392814 Temat: VI Forum Rachunkowości i Podatków. Roczne sprawozdanie finansowe za 2014 rok wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych. Podatkowe

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy w VAT

Obowiązek podatkowy w VAT Obowiązek podatkowy w VAT Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, obowiązek podatkowy to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego

Bardziej szczegółowo