DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH Rozdział I. Zakup samochodu skutki w VAT... 58

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58"

Transkrypt

1 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH Rozdział I. Zakup samochodu Skutki w VAT Zakup nowego samochodu w kraju Samochody, od zakupu których odliczymy pełny VAT Samochody, od zakupu których odliczymy 50% VAT Samochody, od nabycia których odliczyliśmy VAT na podstawie przepisów. obowiązujących przed 1 kwietnia br Badania techniczne Informacja o przeznaczeniu samochodu Zakup używanego samochodu w kraju Zakup samochodu za granicą Zakup w krajach UE Rozliczenie podatku należnego od nabycia Rozliczenie podatku naliczonego od nabycia Akcyza od sprowadzanych samochodów Samochody kupione poza UE skutki w podatkach dochodowych Samochód jako środek trwały Ustalenie wartości początkowej samochodu Wybór metody amortyzacji samochodu Metoda liniowa Stawki podwyższone Stawki indywidualne Metoda degresywna Amortyzacja jednorazowa Która metoda najkorzystniejsza Odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodów Rejestracja samochodu firmowego pierwsza rejestracja nowych pojazdów na terenie Polski Rejestracja pojazdów używanych zarejestrowanych w Polsce Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy Dokonanie adnotacji VAT w dowodzie rejestracyjnym Rozdział II. Używanie samochodu w firmie skutki w VAT Obowiązki ewidencyjne Zmiany w pojazdach samochodowych korekty podatku odliczonego związane ze zmianą sposobu wykorzystywania pojazdu. samochodowego korekty podatku odliczonego związane ze zmianą sposobu wykorzystywania pojazdów. samochodowych nabytych do końca marca 2013 r Skutki w podatkach dochodowych

2 4 SPIS TREŚCI 1...Samochód osobowy będący prywatną własnością przedsiębiorcy Ewidencja przebiegu pojazdu Koszty eksploatacyjne rozliczane w ramach limitu kilometrówki wprowadzenie przez przedsiębiorcę prywatnego samochodu osobowego. do ewidencji środków trwałych Ustalenie wartości początkowej samochodu Ustalenie stawki amortyzacyjnej Wydatki eksploatacyjne Samochód osobowy będący prywatną własnością pracownika Kilometrówka Rozliczenie ryczałtowe PIT oraz ZUS od kilometrówki i ryczałtu za jazdy lokalne pit.oraz ZUS od kilometrówki za podróże służbowe (jazdy zamiejscowe) Kilometrówka i ryczałt w kosztach podatkowych pracodawcy Rozdział III. Używanie samochodu firmowego przez pracowników skutki w VAT skutki w PODATKACH DOCHODOWYCH kiedy powstaje przychód po stronie pracownika z tytułu używania służbowego. samochodu do celów prywatnych ustalenie wysokości przychodu po stronie pracownika z tytułu używania służbowego. samochodu do celów prywatnych Zaliczenie do kosztów wydatków związanych z samochodami, które są wykorzystywane. przez pracowników również do celów prywatnych Rozdział IV. Leasing samochodów SKUTKI W VAT Zasady odliczania VAT od rat leasingowych Terminy odliczania VAT z faktur za leasing wydatki, których dotyczą ograniczenia w odliczeniu VAT Ubezpieczenie samochodu leasingowanego Wykupienie samochodu z leasingu Cesja umowy leasingu Odszkodowanie za skrócenie umowy leasingu Udostępnienie leasingowanych samochodów pracownikom do celów prywatnych SKUTKI w podatkach dochodowych Rozliczenie opłaty wstępnej Leasing operacyjny samochodów Leasing operacyjny samochodu osobowego Leasing operacyjny samochodu ciężarowego Cesja umowy leasingu operacyjnego i ponowny leasing samochodu Wykupienie samochodu po zakończeniu leasingu operacyjnego Leasing finansowy samochodów Raty leasingowe Amortyzacja u korzystającego Wydatki eksploatacyjne Ubezpieczenie leasingowe samochodu SAMOCHÓD PO ZMIANACH

3 SPIS TREŚCI Naprawy powypadkowe Wykup przez korzystającego Sprzedaż przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy przez finansującego na rzecz. osoby trzeciej oddanie przedmiotu leasingu do dalszego używania korzystającemu Leasing finansowy samochodu brak obowiązku dokonywania korekty kosztów Rozdział V. Zakup paliwa SKUTKI W VAT Zakupy paliwa na kartę paliwową Zakupy paliwa na kartę paliwową wystawioną przez zagraniczną firmę Zakup paliwa tankowanego do samochodu za granicą SKUTKI w podatkach dochodowych Zakup paliwa do samochodów będących środkami trwałymi w firmie Zakup paliwa do samochodów niebędących środkami trwałymi w firmie Zakup paliwa za granicą Rozdział VI. Eksploatacja samochodu Skutki w VAT Zakupy w kraju Paragony za przejazd autostradą Paragony za parkingi Zakup za granicą Zakupy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych Zakupy usług naprawy pojazdów samochodowych Opłaty za przejazdy drogami (w tym autostradami) i mostami Zakup usług promowych Usługi parkingowe SKUTKI w podatkach dochodowych wydatki związane z eksploatacją samochodów będących środkami trwałymi w firmie wydatki związane z eksploatacją samochodów niebędących środkami trwałymi. w firmie wydatki na czynsz za najem samochodu nie są ograniczone limitem kilometrówki Rozdział VII. Wypadki samochodowe Skutki w VAT Odliczenie VAT od napraw powypadkowych Sprzedaż samochodu powypadkowego SKUTKI w podatkach dochodowych odszkodowanie powypadkowe otrzymane z własnej polisy AC Odszkodowanie powypadkowe otrzymane z polisy OC sprawcy odszkodowanie AC otrzymane za zniszczony samochód, który został wycofany. z działalności gospodarczej Rozdział VIII. Kradzież samochodu Skutki w VAT SKUTKI w podatkach dochodowych Strata z tytułu utraty samochodu na skutek kradzieży Rozdział IX. Sprzedaż samochodu

4 6 SPIS TREŚCI Skutki w VAT Zwolnienie z VAT przy sprzedaży samochodu Wycofanie samochodu z działalności Sprzedaż samochodu firmowego w procedurze marży Sprzedaż pojazdu samochodowego w okresie korekty Korekta odliczonego podatku na podstawie art. 91 ustawy korekty podatku odliczonego związane ze zmianą sposobu wykorzystywania pojazdu samochodowego SKUTKI w podatkach dochodowych Sprzedaż samochodu stanowiącego środek trwały Sprzedaż samochodu osobowego o wartości początkowej przekraczającej euro Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej Rozdział X. Podatek od środków transportowych Pojazdy podlegające podatkowi od środków transportu Kto musi zapłacić podatek Kiedy trzeba zapłacić podatek Obowiązki podatnika Urząd, w którym rozliczamy podatek Ustalenie wysokości podatku Zapłata podatku od środków transportowych Zwrot podatku Rozdział XI.Optymalizacja kosztów floty samochodowej Odpowiedzialni za flotę Problemy w zakresie optymalizacji kosztów Nabywanie pojazdów oraz metody finansowania Rozwiązania ograniczające koszt zużycia paliwa Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne Koszty serwisowania pojazdów Współpraca z firmą zewnętrzną Niezbędne wsparcie informatyczne DZIAŁ II. PORADY EKSPERTÓW czy można odliczyć 100% VAT z faktury zakupu samochodu, gdy wydanie samochodu. nastąpi po 1 kwietnia 2014 r Co jest warunkiem odliczenia 100% VAT naliczonego od samochodu i paliwa Czy dojazd do miejsca zamieszkania samochodem firmowym wyklucza pełne odliczenie VAT Jak po 1 kwietnia br. rozliczać leasing samochodu Czy podatnik może odliczyć 100% VAT od leasingu samochodu z homologacją ciężarową czy w 2014 r. można odliczać VAT od paliwa do samochodu od dawna używanego. w działalności w.jakiej wysokości odliczać VAT naliczony od opłat za autostrady i parkingi W jakiej wysokości można odliczyć VAT od wykupu samochodu z leasingu SAMOCHÓD PO ZMIANACH

5 SPIS TREŚCI od kiedy należy rozpocząć prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu oraz w jakim terminie trzeba złożyć informację VAT jak zabezpieczyć się przed niewłaściwym prowadzeniem ewidencji przebiegu samochodu służbowego przez pracownika DZIAŁ III. TABELARYCZNY PRZEWODNIK PO ZMIANACH Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177,. poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 312)* VAT przepisy wykonawcze USTAWA z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 312)* USTAWA z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 312)* DZIAŁ IV. WZORY EWIDENCJI Ewidencja przebiegu pojazdu VAT Ewidencja przebiegu pojazdu VAT, gdy samochód użytkuje inna osoba niż pracownik Ewidencja przebiegu pojazdu Miesięczne zestawienie poniesionych wydatków Wyliczenie kwoty wydatków, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. związanych z eksploatacją samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. w danym miesiącu DZIAŁ V. USTAWA O VAT DZIAŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ II. Zakres opodatkowania Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 2. Dostawa towarów i świadczenie usług Rozdział 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. 226 Rozdział 4...opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności. przez osobę fizyczną DZIAŁ III. Podatnicy, płatnicy i przedstawiciele podatkowi Rozdział 1. Podatnicy i płatnicy Rozdział 2. Przedstawiciele podatkowi DZIAŁ IV. Obowiązek podatkowy Rozdział 1. Zasady ogólne Rozdział 2...obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów Rozdział 3. Obowiązek podatkowy u małych podatników DZIAŁ V. Miejsce świadczenia Rozdział 1. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów Rozdział 2. Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowymnabyciu towarów

6 8 SPIS TREŚCI Rozdział 2a. Miejsce świadczenia przy imporcie towarów Rozdział 3. Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług DZIAŁ VI. Podstawa opodatkowania DZIAŁ VII. Zasady wymiaru i poboru podatkuz tytułu importu towarów DZIAŁ VIII. Wysokość opodatkowania Rozdział 1. Stawki Rozdział 2. Zwolnienia Rozdział 3. Zwolnienia z tytułu importu towarów Rozdział 4. Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% Rozdział 5. Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego DZIAŁ IX. Odliczenie i zwrot podatku.odliczanie częściowe Rozdział 1. Odliczenie i zwrot podatku Rozdział 1a. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności Rozdział 2. Odliczanie częściowe podatkuoraz korekta podatku naliczonego DZIAŁ X. Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku Rozdział 1. Rejestracja Rozdział 2. Deklaracje Rozdział 3. Informacje podsumowujące Rozdział 4. Zapłata podatku DZIAŁ Xa. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach DZIAŁ XI. Dokumentacja Rozdział 1. Faktury Rozdział 2. Ewidencje Rozdział 3. Kasy rejestrujące Rozdział 4. Terminy przechowywania dokumentów DZIAŁ XII. Procedury szczególne Rozdział 1. Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców Rozdział 2. Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych Rozdział 3. Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki Rozdział 4...Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki,. przedmiotów kolekcjonerskich i antyków Rozdział 5. Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego Rozdział 6. System zwrotu podatku podróżnym Rozdział 7...procedury szczególne dotyczące podmiotów zagranicznych świadczącychna. terytorium Unii Europejskiej usługi elektroniczne osobom niepodlegającym. opodatkowaniu Rozdział 7a...Szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego. okazjonalnego przewozu drogowego osób Rozdział 8. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne procedura uproszczona DZIAŁ XIII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe Załączniki do ustawy SAMOCHÓD PO ZMIANACH

7 SPIS TREŚCI 9 DZIAŁ VI. AKTY WYKONAWCZE DO USTAWY O VAT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz.U. z 2014 r., poz. 371) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 marca 2014 r. 366 w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (Dz.U. z 2014 r., poz. 407) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013 r., poz. 1722; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 369) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego (Dz.U. z 2012 r., poz. 767) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (Dz.U. z 2012 r., poz. 780) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (Dz.U. z 2013 r.,. poz. 367; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 209) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego (Dz.U. z 2012 r., poz. 781) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego (Dz.U. z 2012 r., poz. 777) DZIAŁ VII. USTAWA O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; zm: Dz.U. z 2012 r., poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448,. 1529, 1540; Dz.U. z 2013 r. poz. 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387, 1717; Dz.U. z 2014 r., poz. 223 i 312) Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Rozdział 2. Źródła przychodów Rozdział 3. Zwolnienia przedmiotowe Rozdział 4. Koszty uzyskania przychodów Rozdział 4a. Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 5. Szczególne zasady ustalania dochodu Rozdział 6. Podstawa obliczenia i wysokość podatku Rozdział 7. Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników Rozdział 8. Zeznania podatkowe

8 10 SPIS TREŚCI Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących Rozdział 10. Przepisy przejściowe i końcowe Załączniki do ustawy USTAWA z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 226, poz. 1478; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1726). (wyciąg) USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387) (wyciąg) USTAWA z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 312) (wyciąg) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2003 r.. Nr 224, poz. 2226; Dz.U. z 2004 r. Nr 282, poz. 2807; Dz.U. z 2007 r. Nr 140, poz. 988,. Nr 36, poz. 229; Dz.U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1691; Dz.U. z 2013 r., poz. 551) Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 2. Sposób prowadzenia księgi przez podatników niebędących rolnikami Rozdział 3. Sposób prowadzenia księgi przez rolników, o których mowa w 2 ust Rozdział 4. Przepisy końcowe Załączniki do rozporządzenia USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r.. Nr 226, poz. 1478; Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397; Nr 102, poz. 585; Nr 106, poz. 622;. Nr 134, poz. 781; Nr 178, poz. 1059; Nr 205, poz. 1202; Nr 234, poz. 1389; Nr 234,. poz. 1391; Dz.U. z 2012 r., poz. 362; poz. 596; poz. 769; poz. 1010; poz. 1342; poz. 1448;. poz. 1540; Dz.U. z 2013 r., poz. 613; poz. 888; poz. 1012; poz. 1036; poz. 1287; poz. 1387; Dz.U. z 2014 r., poz. 40; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 312) Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Rozdział 2. Przychody Rozdział 3. Koszty uzyskania przychodów Rozdział 4. Zwolnienia przedmiotowe Rozdział 4a. Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 5. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku Rozdział 6. Pobór podatku Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących Rozdział 8. Przepisy przejściowe i końcowe Załączniki do ustawy USTAWA z dnia 7 lutego 2014 r.o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 312) (wyciąg) SAMOCHÓD PO ZMIANACH

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE Marcin Szymankiewicz Tomasz Poznañski Katarzyna Sztubiñska SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE (z suplementem elektronicznym) Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE PODATKI NR 9 INDEKS 36990X ISBN 9788374403559 MARZEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE Jak ustalić ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności

Samochody w działalności Samochody w działalności 2011 DLA TAX CARE S.A. Samochody w działalności Konsekwencje podatkowe M. Flis 2011-02-10 1 S t r o n a Spis treści Samochody w działalności gospodarczej... 2 Definicja samochodu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Koszty podatkowe w praktyce Koszty podatkowe w praktyce dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady Marek Kutarba Autor Marek Kutarba Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I N F O R M A T O R dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Decyzja o podjęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków oraz powinności wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe VAT we Wspólnocie Europejskiej STOSOWANIE VAT-u W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 ROZDZIAŁ 1 Od autora... 47 Wykaz skrótów... 49 ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 1.1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1... 51 1.1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia

Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia Podatki, Ubezpieczenia... ewidencje i rozliczenia 1 Podatki, wybór formy O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW ORGANY WŁAŚCIWE DO REJESTRACJI POJAZDÓW Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r.

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48 56 669 9002 www.kip.gov.pl

Bardziej szczegółowo

podatkową księgę przychodów i rozchodów

podatkową księgę przychodów i rozchodów BIBLIOTEKA Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Forma opodatkowania Obowiązkowe prowadzenie dodatkowych ewidencji Niezbędna dokumentacja Remanent i zamknięcie księgi Prowadzenie księgi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 września 2014 r. Poz. 1215 U S T A W A z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2351 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r.

Druk nr 2351 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-18-14 Druk nr 2351 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo