PODATNICY PODATKU VAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODATNICY PODATKU VAT"

Transkrypt

1 Spis treści WPROWADZENIE I. ZAKRES OPODATKOWANIA 1. Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? 2. Wyłączenia z zakresu opodatkowania 3. Komis jakie czynności podlegają opodatkowaniu? 4. Nieodpłatne przekazanie towarów 4.1. Drukowane materiały reklamowe i informacyjne 4.2. Prezenty o małej wartości i próbki 4.3. Dostarczanie pracownikom posiłków profilaktycznych, napojów i odzieży roboczej 4.4. Przekazanie artykułów spożywczych kontrahentom i pracownikom 5. Prawo do odliczenia VAT od towarów przekazanych nieodpłatnie 6. Nieodpłatne świadczenie usług przez przedsiębiorcę 7. Odpowiedzi na pytania 7.1. Usługa wykonana na własne potrzeby a VAT 7.2. Kaucja przy usłudze najmu 7.3. Nieodpłatny eksport próbek towarów 7.4. Nieodpłatne udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego a cele prywatne 7.5. Dostawa towarów przez osobę fizyczną za pośrednictwem komisu 7.6. Opodatkowanie towarów otrzymanych w formie darowizny 7.7. Przekroczenie limitu wyłączającego z WNT 7.8. Wynajem samochodu poza terytorium Polski 7.9. Upominki przekazywane kontrahentom Opodatkowanie VAT prezentu ujętego w ewidencji osób obdarowanych II. III. PODATNICY PODATKU VAT 1. Definicja podatnika i płatnika VAT 2. Podatnicy wykonujący działalność gospodarczą osobiście 3. Najem i dzierżawa jako przejaw działalności gospodarczej 4. Organy i urzędy administracji publicznej oraz samorządowej 5. Komornik sądowy wykonujący czynności egzekucyjne 6. Nabycie towarów i usług od zagranicznych podatników na terytorium kraju 7. Przedstawiciel podatkowy 8. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w przypadku dostawy towarów wrażliwych 9. Odpowiedzi na pytania 9.1. Działalność gospodarcza małżonków 9.2. Zakup licencji importem usług 9.3. Wynajem lokalu użytkowego 9.4. Świadczenie usług budowlanych i dostawa produktów rolnych jak rozliczać VAT? 9.5. Zakup towarów wymienionych w załączniku nr 11 przez organy władzy publicznej 9.6. Rolnik podatnik VAT 9.7. Usługi budowlane świadczone dla dewelopera SPRZEDAŻ TOWARÓW OBJĘTYCH MECHANIZMEM ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA 1. Obowiązki sprzedawcy towaru podlegającego odwrotnemu obciążeniu 2. Odwrotne obciążenie przy świadczeniu usług budowlanych 3. Wartość dostaw towarów przesądzająca o stosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia 4. Jak rozliczyć towary elektroniczne podlegające odwrotnemu obciążeniu sprzedawane w zestawach? 5. Podwyższenie wartości dostaw towarów przy jednolitych gospodarczo transakcjach 6. Obowiązek składania informacji podsumowującej w obrocie

2 krajowym 7. Odpowiedzi na pytania 7.1. Rozliczenie błędnie wystawionej faktury dotyczącej towarów objętych odwrotnym obciążeniem 7.2. Zasady ogólne zamiast odwrotnego obciążenia jak skorygować VAT? 7.3. Ulga na złe długi w przypadku odwrotnego obciążenia 7.4. Dostawa elektroniki jako jednolita gospodarczo transakcja 7.5. Hurtowa sprzedaż odpadów i złomu a odwrotne obciążenie 7.6. Dane na fakturze dokumentującej sprzedaż objętą odwrotnym obciążeniem 7.7. Odwrotne obciążenie a odliczenie VAT naliczonego od zakupów towarów i usług IV. ZWOLNIENIA Z VAT DOTYCZĄCE DROBNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW 1. Ustalenie limitu sprzedaży 2. Wyłączenia z prawa do korzystania ze zwolnienia z VAT 3. Rozpoczęcie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego 4. Utrata prawa do zwolnienia z VAT 5. Dobrowolna rezygnacja ze zwolnienia z VAT 6. Powrót do zwolnienia z VAT 7. Odpowiedzi na pytania 7.1. Jak wyliczyć wartość sprzedaży uprawniającą do zwolnienia z VAT? 7.2. Obowiązki podatnika tracącego zwolnienie 7.3. Rezygnacja ze zwolnienia 7.4. Usługi świadczone przez biura rachunkowe 7.5. Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rezygnacją z prawa do zwolnienia z VAT V. STAWKI I ZWOLNIENIA Z VAT 1. Podstawy prawne i wysokość stawek VAT 2. Wpływ klasyfikacji statystycznych na wysokość stawki VAT 3. Podstawowe zasady ustalania stawki VAT 4. Zwolnienia z podatku VAT 4.1. Zwolnienia wynikające z ustawy o VAT 4.2. Zwolnienia określone w rozporządzeniu 5. Towary i usługi opodatkowane stawką 0% 6. Stawka 5% na sprzedaż towarów 7. Towary i usługi opodatkowane stawką 8% 8. Odpowiedzi na pytania 8.1. Usuwanie śniegu z dachów 8.2. Sprzedaż gazet i czasopism 8.3. Usługi przyjmowania opłat 8.4. Stawka VAT na drewno opałowe 8.5. Dostawa sprzętu przeciwpożarowego 8.6. Organizacja imprezy kulturalnej 8.7. Stawka VAT na produkty rolne 8.8. Montaż okien w domku na rodzinnym ogródku działkowym 8.9. Zakładanie instalacji elektrycznych na klatkach schodowych Stawka VAT na usługi wyceny mienia Usługi prywatnego nauczania Dostawa części do wyrobów medycznych VI. OBOWIĄZEK PODATKOWY I PODSTAWA OPODATKOWANIA VAT 1. Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego 2. Szczególne zasady określania obowiązku podatkowego w VAT 2.1. Dostawa mediów 2.2. Usługi najmu, dzierżawy, leasingu, przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, itp 2.3. Usługi budowlane

3 2.4. Dostawa i drukowanie książek, gazet i czasopism 2.5. Sprzedaż komisowa 2.6. Zakończenie działalności gospodarczej 3. Zasady ustalania podstawy opodatkowania 3.1. Ogólna zasada ustalania podstawy opodatkowania w VAT 3.2. Obniżenie podstawy opodatkowania 3.3. Podstawa opodatkowania czynności nieodpłatnych 3.4. Sprzedaż gruntu zabudowanego i prawa wieczystego użytkowania gruntu 3.5. Wartość rynkowa jako podstawa opodatkowania VAT 4.1. Refakturowanie usług 4.2. Moment powstania obowiązku podatkowego przy samofakturowaniu 4.3. Ustalenie w umowie momentu wykonania usługi 4.4. Zwrot nakładów ulepszających poniesionych przez najemcę 4.5. Towar pozostawiony do dyspozycji klienta a obowiązek podatkowy 4.6. Świadczenie usług najmu 4.7. Obowiązek podatkowy przy usługach świadczonych przez komorników 4.8. Darowizna zamortyzowanego komputera 4.9. Usługi o charakterze ciągłym Obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usług transportowych Data wydania towarów przy sprzedaży wysyłkowej za zaliczeniem pocztowym VII. VIII. ROZLICZENIA DOKONYWANE PRZEZ MAŁYCH PODATNIKÓW 1. Kwartalne rozliczanie VAT przez małych podatników 2. Na czym polega kasowa metoda rozliczeń? 3. Odliczanie podatku naliczonego przez małych podatników rozliczających się kasowo 4.1. Wybór kasowej metody rozliczeń 4.2. Deklaracje składane przez małych podatników rozliczających się kwartalnie 4.3. Utrata prawa do stosowania kasowej metody rozliczeń 4.4. Dokumentowanie sprzedaży przez małego podatnika 4.5. Termin złożenia formularza VAT-Z przez małego podatnika rozliczającego VAT metodą kasową 4.6. Rozliczenie należności w formie kompensaty PRAWO DO ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO 1. Wyłączenia podmiotowe z prawa do odliczenia 2. Podstawa dokonywania odliczenia podatku naliczonego 3. Wyłączenia przedmiotowe z prawa do odliczenia 4. Błędy formalne uniemożliwiające skorzystanie z prawa do odliczenia podatku 5. Moment dokonywania odliczenia 6. Odpowiedzi na pytania 6.1. Ustalenie w umowie momentu wykonania usługi 6.2. Zapłata za usługę dokonaną po otrzymaniu faktury 6.3. Termin odliczenia VAT z faktury za najem 6.4. Data sprzedaży na fakturze i jej wpływ na termin odliczenia VAT 6.5. Kiedy odliczyć VAT z faktury dokumentującej zaliczkę? 6.6. Odliczenie VAT z faktury VAT RR 6.7. Termin odliczenia podatku naliczonego z faktury metoda kasowa 6.8. Zakup na raty a termin odliczenia VAT 6.9. Zakaz odliczenia VAT z pustej faktury Dokument uprawniający do odliczenia VAT

4 IX. ZASADY ODLICZANIA VAT OD SAMOCHODÓW 1. Nabycie pojazdów samochodowych 2. Pełne odliczenie VAT od samochodu 3. Odpowiedzi na pytania 3.1. Zakup samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej i na cele prywatne 3.2. Samochód osobowy wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej 3.3. Termin złożenia informacji VAT Rozliczenie VAT przy sprzedaży pojazdu w okresie korekty 3.5. Sprzedaż samochodu prywatnego, dla którego prowadzona była ewidencja przebiegu pojazdu 3.6. Podatek naliczony od opłat parkingowych ponoszonych przez podwykonawców 3.7. Odliczenie podatku VAT od nabycia paliwa tankowanego do dystrybutora 3.8. Sprzedaż samochodu osobowego po wykupie z leasingu X. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE I KOREKTY PODATKU NALICZONEGO 1. Odliczanie VAT przy działalności mieszanej (zwolnionej i opodatkowanej) 1.1. Wstępne rozliczanie VAT naliczonego 1.2. Proporcja ustalana szacunkowo 1.3. Obliczanie wskaźnika proporcji 1.4. Zasady dokonywania rocznej korekty podatku naliczonego 1.5. Korekta VAT naliczonego od zakupu środków trwałych 2. Skutki zmiany przeznaczenia towarów 2.1. Zmiana przeznaczenia środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej zł 2.2. Korekta VAT od niskocennych składników majątku i wyposażenia 2.3. Towary, surowce i materiały 3. Odliczanie VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika 3.1. Podmioty, które stosują prewspółczynnik 3.2. Sposoby określenia proporcji 3.3. Zasady dokonywania rocznej korekty VAT 3.4. Wydatki związane z nabyciem nieruchomości 4. Korekta VAT naliczonego w związku ze zmianą sposobu wykorzystywania pojazdu samochodowego 5. Odpowiedzi na pytania 5.1. Termin dokonania rocznej korekty 5.2. Sporadyczne czynności zwolnione z VAT 5.3. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania a korekta VAT 5.4. Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność opodatkowaną 5.5. Jak rozliczyć VAT od inwestycji przy działalności mieszanej? 5.6. Korekta VAT w przypadku samochodu będącego towarem handlowym 5.7. Stosowanie prewspółczynnika w stowarzyszeniu 5.8. Ustalenie prewspółczynnika dla uczelni publicznej XI. DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA ROZLICZANIA PODATKU VAT 1. Faktura definicja ustawowa 2. Zasady wystawiania i wysyłania faktur w formie elektronicznej 3. Faktury wystawiane przez nabywców 3.1. Faktury VAT RR 3.2. Dokumentowanie transakcji przez nabywcę 4. Inne dokumenty wykorzystywane dla potrzeb podatku VAT 5. Rodzaje ewidencji niezbędnych dla rozliczenia podatku VAT 6. Odpowiedzi na pytania 6.1. Opodatkowanie zaliczki na poczet przyszłej sprzedaży 6.2. Korekta faktury VAT RR

5 6.3. Faktura korygująca błędną cenę towaru 6.4. Rozliczenie faktury korygującej przez sprzedawcę 6.5. Czynności wykonywane na rzecz osób fizycznych 6.6. Przechowywanie duplikatu faktury 6.7. Dokumentowanie sprzedaży przez małego podatnika 6.8. Forma prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT 6.9. Ewidencje zakupów niezwiązanych ze sprzedażą opodatkowaną XII. XIII. KASY REJESTRUJĄCE 1. Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących 1.1. Zwolnienia podmiotowe 1.2. Przekroczenie limitu zwolnieniowego 1.3. Zwolnienia przedmiotowe 1.4. Zwolnienia ze względu na strukturę obrotów 2. Czynności wyłączone ze zwolnienia 3. Warunki techniczne stosowania kas rejestrujących 4. Zwrot części kwot wydatkowanych na zakup kas 5. Praktyczne rady dla podatników zobowiązanych do stosowania kas fiskalnych 6. Odpowiedzi na pytania 6.1. Ewidencjonowanie usług doradztwa podatkowego 6.2. Sprzedaż na rzecz przedsiębiorców a kasa fiskalna 6.3. Zmiana miejsca użytkowania kasy rejestrującej 6.4. Wymiana użytkowanej kasy fiskalnej na nową 6.5. Skutki instalacji kasy fiskalnej po obowiązującym terminie 6.6. Zakończenie pracy przez kasę rejestrującą 6.7. Obowiązki związane z instalacją kas rejestrujących 6.8. Kasa rejestrująca w gastronomii obwoźnej DEKLARACJE I ZAPŁATA PODATKU 1. Deklaracje składane za okresy miesięczne 1.1. Deklaracja składana przez czynnych podatników VAT VAT Deklaracja składana przez podmioty niebędące czynnymi podatnikami VAT VAT Import usług i nabycie towarów na terytorium kraju deklaracja VAT-9M 1.4. Deklaracja składana przez podatników świadczących usługi taksówkowe opodatkowane na zasadzie ryczałtu VAT Deklaracja składana przez przedstawiciela podatkowego VAT Deklaracje VAT składane za okresy kwartalne 2.1. Kwartalne deklaracje składane przez małych podatników VAT- 7K 2.2. Wyłączenia z możliwości kwartalnego rozliczania VAT 3. Wewnątrzwspólnotowy obrót środkami transportu 3.1. Deklaracja składana w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego VAT Deklaracja składana w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy VAT Deklaracja importowa VAT-IM/VAT-IM/A 5. Deklaracja o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych VAT Deklaracje składane w ramach stosowania procedury MOSS VIU-D, VIN-D 7. Deklaracje składane drogą elektroniczną 8. Składanie deklaracji przez podatników VAT zawieszających działalność 9. Odpowiedzi na pytania 9.1. Korekta deklaracji VAT 9.2. Deklaracja podatkowa składana przez podatnika dokonującego wyłącznie zakupów 9.3. Rozliczenie wynajmu w deklaracji VAT

6 9.4. Deklarowanie kwot należnych z tytułu sprzedaży towarów używanych 9.5. Usługi świadczone na terytorium Niemiec wykazane w deklaracji VAT Sprzedaż opodatkowana zamiast zwolnienia moment ujęcia korekty 9.7. Rozliczenie podatku należnego w przypadku powrotu do zwolnienia z VAT 9.8. Zawieszenie działalności przez podatnika VAT UE 9.9. Forma składania deklaracji VAT XIV. XV. ZWROT BEZPOŚREDNI NADWYŻKI PODATKU NALICZONEGO NAD NALEŻNYM 1. Zwrot bezpośredni jako ustawowe prawo podatnika 2. Terminy zwrotu 3. Zwrot VAT jako zabezpieczenie kredytu 4. Brak sprzedaży opodatkowanej a bezpośredni zwrot VAT 5. Zwrot zaliczony na poczet innych zobowiązań podatkowych 6. Odpowiedzi na pytania 6.1. Zwrot z tytułu nabycia gruntu 6.2. Likwidacja działalności a zwrot VAT 6.3. Przedłużenie terminu zwrotu 6.4. Zwrot bezpośredni przy braku sprzedaży opodatkowanej 6.5. Termin zwrotu w przypadku złożenia korekty deklaracji 6.6. Zwrot w deklaracji złożonej po terminie 6.7. Czy 180-dniowy termin zwrotu można przedłużyć? 6.8. Różne terminy zwrotu w jednej deklaracji 6.9. Zaliczenie zwrotu VAT spółki na poczet zobowiązań jej wspólników TOWAROWE TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE 1. Rejestracja podatnika VAT UE 2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 2.1. Uproszczenia w opodatkowaniu WNT magazyn konsygnacyjny 2.2. Kiedy wewnątrzwspólnotowe nabycie nie powstaje? 2.3. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów 2.4. Podstawa opodatkowania 2.5. Terminy odliczenia podatku naliczonego 2.6. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w deklaracji podatkowej 3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 3.1. Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów 3.2. Warunki zastosowania obniżonej stawki VAT 3.3. Obowiązek podatkowy w WDT 3.4. Ustalanie podstawy opodatkowania 4.1. Niepełne dane nabywcy na fakturze dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 4.2. Brak numeru VAT UE dostawcy rozliczenie dokonanego zakupu 4.3. Potwierdzenie wywozu towarów własnym środkiem transportu nabywcy 4.4. Przekazanie towarów zagranicznej firmie bez wynagrodzenia 4.5. Dostawa nowego środka transportu 4.6. Nabycie towaru w Niemczech przez podatnika niezarejestrowanego jako podatnik VAT UE 4.7. Zakup używanego samochodu z Niemiec, opodatkowanego w systemie marży 4.8. Wyłączone z opodatkowania wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 4.9. Wywóz towarów wyłączony z WDT Dostawa towarów do Grecji na rzecz szwedzkiego podatnika

7 zarejestrowanego w Niemczech Opodatkowanie WDT stawką krajową Potwierdzenie wywozu towarów otrzymane z opóźnieniem rozliczenie WDT Przekroczenie limitu nabyć wewnątrzwspólnotowych przez podatnika zwolnionego z VAT XVI. XVII. XVIII. MIEJSCE ŚWIADCZENIA 1. Dostawa towarów 2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 3. Import towarów 4. Świadczenie usług 4.1. Usługi świadczone na rzecz podatników 4.2. Świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami 4.3. Opodatkowanie usług w sposób szczególny 5. Odpowiedzi na pytania 5.1. Sprzedaż towarów w magazynie położonym na terytorium kraju 5.2. Dostawa posiłków na pokładzie samolotu 5.3. Usługi naprawy towarów świadczone w Niemczech 5.4. Dostawa towarów z montażem na terytorium Unii Europejskiej 5.5. Zakup usług elektronicznych od zagranicznej firmy 5.6. Nabycie patentu od firmy z Niemiec 5.7. Sprzedaż towarów na terytorium Niemiec przez polskiego podatnika 5.8. Wynajem pokoi hotelowych poza granicami kraju 5.9. Krótkoterminowy wynajem środków transportu Transport towarów wykonany poza granicami kraju Usługi budowlane świadczone w innym państwie członkowskim Naprawa urządzeń wykonana poza terytorium Polski Usługi restauracyjne nabywane w innym państwie Nabycie usług transportu morskiego towarów Miejsce opodatkowania wynajmu powierzchni wystawienniczej poza granicami kraju IMPORT TOWARÓW 1. Import towarów 2. Miejsce dokonania importu 3. Obowiązek podatkowy w imporcie 4. Podstawa opodatkowania importowanych towarów 5. Rozliczenie podatku VAT od importu 6. Odpowiedzi na pytania 6.1. Miejsce opodatkowania importu towarów 6.2. Import towarów od unijnego dostawcy 6.3. Kurs walut w imporcie towarów 6.4. Przywóz towarów z terytorium Rosji w celu uszlachetnienia 6.5. Korekta podatku VAT w związku ze zwrotem zaimportowanego towaru 6.6. Odliczenie podatku naliczonego przez importera towarów IMPORT USŁUG 1. Definicja podatnika w imporcie usług 2. Podstawa opodatkowania 3. Obowiązek podatkowy 4. Podatek naliczony od importu usług 5. Odpowiedzi na pytania 5.1. Moment powstania obowiązku podatkowego przy zakupie licencji od podmiotu francuskiego 5.2. Zakup usług na terytorium innego kraju, w którym podatnik jest zarejestrowany na potrzeby VAT UE 5.3. Opodatkowanie importu usług przez podatnika zwolnionego przedmiotowo z VAT 5.4. Usługi prawnicze świadczone w Polsce przez zagraniczną firmę na rzecz osoby fizycznej

8 5.5. Zakup usług reklamowych od kontrahenta zagranicznego 5.6. Import usług zwolnionych z opodatkowania w deklaracji VAT Naprawa urządzeń wykonana w innym kraju UE 5.8. Nabycie usługi transportu międzynarodowego od zagranicznej firmy 5.9. Zakup przez osobę fizyczną usług budowlanych XIX. XX. XXI. EKSPORT TOWARÓW 1. Definicja eksportu towarów 2. Stawka VAT w eksporcie 3. Dokumenty potwierdzające wywóz eksportowanych towarów 4. Zaliczka na poczet eksportu towarów 5. Usługi związane z eksportem towarów 6. Przeliczanie walut obcych z faktur eksportowych 7. Odpowiedzi na pytania 7.1. Stawka VAT właściwa dla usługi transportu towaru poza granice UE 7.2. Moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie 7.3. Obliczanie podatku należnego przy braku dokumentu potwierdzającego wywóz 7.4. Wywóz towarów do państwa unijnego na rzecz nabywcyz państwa trzeciego 7.5. Eksport pośredni w ramach dostaw łańcuchowych 7.6. Nieodpłatny eksport towarów 7.7. Obrót towarami w składzie celnym 7.8. Wywóz towarów za pośrednictwem poczty INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE W OBROCIE Z ZAGRANICĄ 1. Obowiązek składania informacji podsumowującej 2. Terminy składania informacji podsumowujących 3. Zakres danych, które należy uwzględnić w informacji podsumowującej 4.1. Sumowanie nabycia wewnątrzwspólnotowego od każdego z kontrahentów 4.2. Zerowe informacje podsumowujące 4.3. Nabycia wewnątrzwspólnotowe na niewielkie kwoty 4.4. Sprzedaż wysyłkowa a informacje podsumowujące 4.5. Usługi budowlane a informacja podsumowująca 4.6. Pierwsza informacja podsumowująca 4.7. Informacje podsumowujące w złotych polskich 4.8. Nabycie usług reklamowych od zagranicznej firmy 4.9. Usługi świadczone poza terytorium kraju na rzecz unijnego podatnika Wykazywanie nabycia wewnątrzwspólnotowego i transakcji trójstronnych ROZLICZANIE PODATKU VAT W ODNIESIENIU DO NIEŚCIĄGALNYCH WIERZYTELNOŚCI 1. Podstawa zastosowania ulgi na złe długi 2. Termin dokonania korekty przez wierzyciela 3. Zawiadomienie organu podatkowego o dokonanej korekcie 4. Obowiązek korekty VAT naliczonego przez dłużnika 5. Korekta VAT w związku z uregulowaniem należności 6. Odpowiedzi na pytania 6.1. Warunki zastosowania ulgi na złe długi 6.2. Obowiązek zmniejszenia podatku naliczonego przez dłużnika 6.3. Ponowna korekta w związku z uregulowaniem należności 6.4. Termin płatności przedłużony przez strony a prawo do ulgi na złe długi 6.5. Korzystanie z ulgi na złe długi przez następcę prawnego podatnika 6.6. Ulga na złe długi w przypadku umorzenia wierzytelności

9 6.7. Sprzedaż na rzecz podatnika zwolnionego z VAT 6.8. Transakcje objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia a ulga na złe długi XXII. XXIII. XXIV. XXV. SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA W OBROCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM 1. Dostawy uznawane za sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju 2. Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju 3. Odpowiedzi na pytania 3.1. Dokumentowanie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju 3.2. Sprzedaż wysyłkowa opodatkowana w kraju dostawy 3.3. Termin rozliczenia sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju 3.4. Na czym polega sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju? 3.5. Sprzedaż suszu tytoniowego do innych krajów SZCZEGÓLNE PROCEDURY DOTYCZĄCE ROLNIKÓW 1. Rolnicy niekorzystający z procedur szczególnych 2. Rolnicy ryczałtowi 3. Dokumentowanie zakupów dokonywanych u rolników ryczałtowych 4.1. Rozliczanie działalności rolniczej 4.2. Obowiązek posiadania rachunku bankowego 4.3. Usługi w zakresie rolnictwa 4.4. Oświadczenie o statusie rolnika ryczałtowego 4.5. Odliczenie podatku z faktur VAT RR 4.6. Dokumentowanie zakupu produktów od rolnika 4.7. Gotówkowa zapłata w przypadku faktur VAT RR 4.8. Gospodarstwo rolne prowadzone przez małżonków 4.9. Zaliczka na poczet zakupu produktów rolnych Dostawa produktów rolnych przez rolnika ryczałtowego na rzecz podatnika unijnego ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH 1. Szczególne zasady opodatkowania usług turystyki 2. Ustalanie obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług turystyki 3. Stawka VAT na usługi turystyki 4. Opodatkowanie usług własnych świadczonych w ramach usługi turystyki 5. Odliczanie podatku naliczonego 6. Dokumentowanie usług turystycznych 7. Odpowiedzi na pytania 7.1. Zwolnienie z VAT przy świadczeniu usług turystyki 7.2. Czy przy ustalaniu marży należy uwzględnić tylko wydatki udokumentowane fakturami? 7.3. Ustalanie marży od usług turystycznych 7.4. Nieodpłatne przekazanie usług TOWARY UŻYWANE, DZIEŁA SZTUKI, PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE I ANTYKI 1. Towary używane 2. Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki 3. Odpowiedzi na pytania 3.1. Sprzedaż towarów używanych w systemie marży brak obowiązku zawiadamiania urzędu 3.2. Opodatkowanie zaliczki na poczet sprzedaży towarów używanych 3.3. Odprzedaż używanych samochodów osobowych przez podatnika VAT 3.4. Sprzedaż środków trwałych a opodatkowanie w systemie marży 3.5. Dokumentowanie sprzedaży i wynajmu towarów zakupionych w systemie marży 3.6. Ujemna marża przy sprzedaży towarów używanych

10 XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX. SYSTEM ZWROTU VAT PODRÓŻNYM 1. Podmioty dokonujące zwrotu 2. Warunki dokonywania zwrotu 3. Stosowanie stawki 0% dla sprzedaży dokonywanej na rzecz podróżnych zagranicznych 4.1. Zwrot turystyczny podatku VAT warunki stosowania stawki 0% 4.2. Sprzedaż na rzecz podróżnych w deklaracji VAT Wysokość osiągniętych obrotów a prawo do stosowania procedury zwrotu 4.4. Zwrot dokumentu potwierdzającego wywóz towarów po upływie dziesięciu miesięcy 4.5. Sprzedaż na rzecz osoby fizycznej spoza UE eksport czy sprzedaż dla podróżnych? 4.6. Otrzymanie dokumentu od pośrednika przed upływem terminu do złożenia deklaracji 4.7. Zwrot dokumentu potwierdzającego wywóz towarów po upływie kilku miesięcy PROCEDURY SZCZEGÓLNE DLA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, NADAWCZYCH I ELEKTRONICZNYCH 1. Usługi telekomunikacyjne, nadawcze, elektroniczne definicje ustawowe 2. Miejsce świadczenia usług 3. Procedura MOSS mały punkt kompleksowej obsługi w zakresie VAT 3.1. Podmioty uprawnione do rozliczania VAT w systemie MOSS 3.2. Informacje dotyczące rejestracji 3.3. Kilka miejsc stałego prowadzenia działalności gospodarczej 3.4. Zapłata podatku rozliczanego w systemie MOSS 3.5. Deklaracje i ewidencja 3.6. Wykluczenie i wyrejestrowanie z procedury 4.1. Rozliczanie sprzedaży publikacji elektronicznych w systemie MOSS 4.2. Usługi elektroniczne świadczone na rzecz podatnika krajowego 4.3. Zakup usług elektronicznych od podatnika z innego kraju Unii 4.4. Usługa elektroniczna świadczona na rzecz unijnej firmy niezarejestrowanej dla potrzeb podatku VAT 4.5. Udostępnianie bazy danych przez internet WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE 1. Istota wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych 2. Zastosowanie uproszczonej procedury, w sytuacji gdy polski podatnik VAT jest drugim lub trzecim uczestnikiem obrotu 3. Obowiązki ciążące na podatnikach w związku ze stosowaniem uproszczonej procedury w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych 4.1. Transakcje trójstronne w deklaracjach podatkowych 4.2. Istota wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych 4.3. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne w informacjach podsumowujących 4.4. Zakup towaru od kontrahenta z Norwegii i jego wysyłka do Niemiec 4.5. Transakcja wielostronna z udziałem podmiotów spoza UE 4.6. Transakcje seryjne realizowane poza terytorium kraju 4.7. Identyfikacja dostawy, w której dwóch uczestników jest z tego samego kraju BUDOWNICTWO I DOSTAWA NIERUCHOMOŚCI 1. Dostawa budynków i lokali

11 1.1. Stawki VAT 1.2. Zwolnienie z VAT dostawy używanego obiektu budowlanego 1.3. Podstawa opodatkowania w przypadku dostawy nieruchomości 1.4. Obowiązek podatkowy 2. Dostawa gruntów 2.1. Stawka VAT dla dostawy gruntu 2.2. Obowiązek podatkowy 3. Spółdzielczość mieszkaniowa 3.1. Przedmiot opodatkowania 3.2. Przekształcenia spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych 4. Usługi budowlane 5. Odpowiedzi na pytania 5.1. Stawka VAT w przypadku podwykonawstwa budowlanego 5.2. Wysokość stawki VAT na usługi budowlane 5.3. Zakup lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na biuro 5.4. Stawka VAT na budowę świetlicy 5.5. Użyczenie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności 5.6. Budowa obiektu mieszkalnego wraz z podziemnymi miejscami garażowymi 5.7. Pierwsze zasiedlenie w rozumieniu ustawy o VAT 5.8. Sprzedaż gruntu przez nadleśnictwo 5.9. Dostawa gruntu ornego przeznaczonego pod zabudowę Rozliczenie wynajmu w deklaracji VAT USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług USTAWA z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (wersja przekształcona) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

12

Spis treści WPROWADZENIE

Spis treści WPROWADZENIE Spis treści WPROWADZENIE I. ZAKRES OPODATKOWANIA 1. Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? 2. Wyłączenia z zakresu opodatkowania 3. Komis - jakie czynności podlegają opodatkowaniu? 4. Nieodpłatne przekazanie

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zmian w VAT 2013/2014

Harmonogram zmian w VAT 2013/2014 Harmonogram zmian w VAT 2013/2014 Zmiany od 1 stycznia 2013 Zmiany od 1 stycznia 2014 pi rkzoyrgzoytsutaj 2 HARMONOGRAM ZMIAN W VAT Harmonogram zmian w VAT W trakcie prac r ządowych i sejmowych nad zmianami

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług (art. 5, 6, 7, 8 ustawy o VAT)... 9

Rozdział I. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług (art. 5, 6, 7, 8 ustawy o VAT)... 9 Spis treści Rozdział I. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług (art. 5, 6, 7, 8 ustawy o VAT)... 9 1. Aporty... 10 1.1. Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)... 11 1.2. Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11 Wstęp........................................ 9 Definicje i skróty................................. 11 Rozdział I. Aspekty cywilnoprawne............................. 13 1. Pojęcie i zakres umowy komisu.....................

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE Spis treści Wstęp...9 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE...13 1.1. Podstawa prawna podatku od towarów i usług...13 1.2. Podatek VAT w świetle 112 Dyrektywy Unii Europejskiej...16 1.3.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Dział I. Przepisy ogólne Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Art. 2 [Słowniczek pojęć] Art. 2a [Mosty graniczne i wspólne odcinki dróg] Art. 3 [Właściwość miejscowa organów

Bardziej szczegółowo

Celem szkolenia jest omówienie ww. zmian oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłyną one w praktyce na rozliczanie VAT przez podatników.

Celem szkolenia jest omówienie ww. zmian oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłyną one w praktyce na rozliczanie VAT przez podatników. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 845213 Temat: Podatek od towarów i usług - nowelizacja ustawy wchodząca w życie od 1 października 2013r. oraz od 1 stycznia 2014 r. 16 Grudzień Olsztyn, Centrum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min PROGRAM Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min MODUŁ 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Uczymy się prawidłowego rozliczania

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 462116 Temat: VAT w aktualnym stanie prawnym oraz przewidywane kierunki zmian przepisów na 2016 rok. 19 Kwiecień Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 728913 Temat: Nowelizacja ustawy VAT - 2014 - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 1.01.2014 roku oraz projektowane zmiany przepisów od 1.10.2013 (uchwalone

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak (red.) Justyna Pomorska-Porębska Monika Bartosiewicz z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2017 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

Praktyczny leksykon VAT 2015 r.

Praktyczny leksykon VAT 2015 r. rekomenduje BIULETYN VAT Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Przedmowa...13 Wykaz

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Przedmowa...11 Wykaz

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2013 r. (z uwzględnieniem zmian na dzień 1 stycznia 2014 r.) ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R

ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R 1. NOWE ZASADY OPODATKOWANIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, ELEKTRONICZNYCH I NADAWCZYCH ŚWIADCZONYCH DLA

Bardziej szczegółowo

Studium VAT, czyli kompleksowo o zasadach i mechanizmach opodatkowania transakcji VAT w Polsce i w obrocie międzynarodowym

Studium VAT, czyli kompleksowo o zasadach i mechanizmach opodatkowania transakcji VAT w Polsce i w obrocie międzynarodowym Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Studium VAT, czyli kompleksowo o zasadach i mechanizmach opodatkowania transakcji VAT w Polsce i w obrocie międzynarodowym Szkolenie 4-dniowe:

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa. Fakturowanie

Metoda kasowa. Fakturowanie Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi odnośnie zmian w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r. Metoda kasowa 1. Czy mały podatnik stosujący metodę kasową, który nie dokona obniżenia kwoty

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. VAT w 2015r. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. i praktyczne problemy. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. VAT w 2015r. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. i praktyczne problemy. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Wydawnictwo Sp. z o.o. VAT w 2015r. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. i praktyczne problemy Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agnieszka Puczkielewicz Copyright by DK Wydawnictwo Spółka z

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O ODLICZANIE VAT NALICZONEGO

PYTAŃ O ODLICZANIE VAT NALICZONEGO PODATKI NR 12 INDEKS 36990X ISBN 9788374403603 MAJ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O ODLICZANIE VAT NALICZONEGO Od jakich wydatków dla pracowników nie odliczymy VAT

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 20712 Temat: Vademecum VAT - warsztaty praktyczne 10-30 Maj Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 20712 Koszt szkolenia: 1580.00 + 23% VAT Program Celem

Bardziej szczegółowo

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego.

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego. PROGRAM SZKOLENIA Akademia Podatków. I. VAT 1. Systematyka aktów prawnych w zakresie VAT - praktyczne wykorzystanie w pracy zawodowej: źródła prawa krajowego oraz prawa unijnego, indywidualne interpretacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT 1. Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D 1.1. Zagadnienia ogólne 1.2. Pojęcie deklaracji 1.3. Deklaracja VAT-7 1.4. Deklaracja VAT-7K 1.5.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

KURS SPECJALISTY PODATKU VAT I stopień

KURS SPECJALISTY PODATKU VAT I stopień Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: KURS SPECJALISTY PODATKU VAT I stopień Kurs 4-dniowy: 1 dzień 21.10, 2 dzień 22.10, 3 dzień 25.11, 4 dzień 26.11 Szkolenie 4-dniowe organizowane

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 757017 Temat: odw-kompendium podatku VAT - Podatek VAT a JPK, Fakturowanie, odliczenia i zwrot nadwyżki podatku naliczonego 24-30 Sierpień Częstochowa, Hotel

Bardziej szczegółowo

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Miejsce szkolenia: Millenium Plaza - Golden Floor, al. Jerozolimskie 123a -

Bardziej szczegółowo

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ... 21 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR. 22 2.1.Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT dla początkujących

Podatek VAT dla początkujących Terminy szkolenia Podatek VAT dla początkujących Opis Omówienie zmian w podatku VAT wchodzących w życie od 1 stycznia 2013r., 1 kwietnia 2013r. oraz 1 stycznia 2014r. Cele szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy art. 5

Zakres przedmiotowy art. 5 Zakres przedmiotowy art. 5 Opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowenabycie towarów za wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K)

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K) OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8)) wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR 2.1. Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

VAT od podstaw w szkołach, czyli jak prawidłowo stosować ustawę VAT po konsolidacji rozliczeń jednostek budżetowych z Gminą/Powiatem

VAT od podstaw w szkołach, czyli jak prawidłowo stosować ustawę VAT po konsolidacji rozliczeń jednostek budżetowych z Gminą/Powiatem Zapraszamy na szkolenie: VAT od podstaw w szkołach, czyli jak prawidłowo stosować ustawę VAT po konsolidacji rozliczeń jednostek budżetowych z Gminą/Powiatem 18-19 października 2016 r. Adresaci: Skarbnicy

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego po zmianach w 2013 r.

Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego po zmianach w 2013 r. Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego po zmianach w 2013 r. CEL: Celem kursu jest kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego, przyswojenie uczestnikom praktycznej

Bardziej szczegółowo

VAT. od 1 lipca 2015 r. Ustawa ze zmianami od 1 lipca 2015 r. i 1 stycznia 2016 r. Akty wykonawcze po zmianach od 1 lipca

VAT. od 1 lipca 2015 r. Ustawa ze zmianami od 1 lipca 2015 r. i 1 stycznia 2016 r. Akty wykonawcze po zmianach od 1 lipca PODATKI NR 13 INDEKS 36990X ISBN 9788374403658 LIPIEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT N owe f o rm u l a r ze VAT na C D po zmianach od 1 lipca 2015 r. Ustawa ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. W dniu 7 listopada 2008 r. zostały uchwalone przez Sejm zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - Anna Kubala Prof. dr hab. Witold Modzelewski - Bartosz Banach - Małgorzata Dzedzej Doradca podatkowy - Anna Rózga Nr wpisu 00001

INSTRUKCJA. - Anna Kubala Prof. dr hab. Witold Modzelewski - Bartosz Banach - Małgorzata Dzedzej Doradca podatkowy - Anna Rózga Nr wpisu 00001 INSTRUKCJA dotycząca dokumentowania, ewidencjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług transportu osób i towarów na terenie kraju, transportu wewnątrzwspólnotowego, a

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redaktor prowadzący: Piotr Wickowski Redaktor

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redaktor prowadzący: Piotr Wickowski Redaktor Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redaktor prowadzący: Piotr Wickowski Redaktor merytoryczny: Anita Jackiewicz DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV

Spis treści. Wykaz skrótów. Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV Spis treści Wykaz skrótów Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV Wprowadzenie do niemieckiego prawa o podatku od towarów i usług (podatku obrotowego) 1. Rys historyczny 2.

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w praktyce

Faktury VAT w praktyce Faktury VAT w praktyce Informacje ogólne Miejscowość: Katowice Termin: 2017-03-31 Cena: 490 PLN + 23% VAT Czas trwania: 1 dzień Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia. Prowadzący Ekspert

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH

PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/02/8058/10133 Cena netto 934,15 zł Cena brutto 934,15 zł Cena netto za godzinę 66,72 zł Cena brutto za godzinę 66,72 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

1. Stosowanie przepisów w zakresie odwrotnego obciążenia - omówienie praktyki stosowania przepisów.

1. Stosowanie przepisów w zakresie odwrotnego obciążenia - omówienie praktyki stosowania przepisów. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 458316 Temat: Kompendium podatku VAT - Omówienie problematyki oraz projektowanych zmian na 2016 rok wynikających z projektu PIS z 15.09.2015 7-8 Kwiecień

Bardziej szczegółowo

Odwrotne obciążenie uciążliwy obowiązek podatników VAT czynnych i zwolnionych w rozliczeniu podatku VAT

Odwrotne obciążenie uciążliwy obowiązek podatników VAT czynnych i zwolnionych w rozliczeniu podatku VAT Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Odwrotne obciążenie uciążliwy obowiązek podatników VAT czynnych i zwolnionych w rozliczeniu podatku VAT Pragniemy Państwa zaprosić na szkolenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz stosowanych skrótów

Wykaz stosowanych skrótów Spis treści Wstęp Wykaz stosowanych skrótów Obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania 1. Sumy otrzymane na poczet przyszłych dostaw nie zawsze skutkują powstawaniem obowiązku podatkowego 2. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 999,00 zł Cena brutto 1 999,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 1 999,00 zł Cena brutto 1 999,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji AKADEMIA VAT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/11/8058/957 Cena netto 1 999,00 zł Cena brutto 1 999,00 zł Cena netto za godzinę 68,93 zł Cena brutto za godzinę 68,93 Usługa z możliwością dofinansowania

Bardziej szczegółowo

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady)

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agnieszka Puczkielewicz Copyright by DK Wydawnictwo Spółka z o.o., Białystok 2015 ISBN 978-83-64227-11-0

Bardziej szczegółowo

1. Realizacja przepisów dotyczących odwrotnego obciążenia sprzedaży towarów z załącznika nr. 11 oraz usług budowlanych.

1. Realizacja przepisów dotyczących odwrotnego obciążenia sprzedaży towarów z załącznika nr. 11 oraz usług budowlanych. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 757117 Temat: Kompendium VAT - Podatek VAT w 2017 roku pół roku po nowelizacji. Aspekty praktyczne stosowania przepisów. Problematyka wynikająca z raportowania

Bardziej szczegółowo

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT Podatek VAT 2013/2014 Omówienie najważniejszych zmian w VAT VAT 2013 1 Ułatwienia dla małych podatników Mały podatnik rozliczający się kasowo będzie rozliczał VAT : 1) przy sprzedaży na rzecz podatnika

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 128315 Temat: Certyfikowany kurs specjalisty w zakresie VAT po nowelizacji ustawy w 2015. Warsztaty praktyczne 20 Maj - 2 Czerwiec Poznań, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Podstawowe zagadnienia związane z transportem 7 1. Pojęcie i funkcje transportu 7 2. Pojęcie i zakres spedycji 8 3. Kiedy ma miejsce transport międzynarodowy 9 4. Jak zatrudnić kierowcę

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy w VAT

Obowiązek podatkowy w VAT Obowiązek podatkowy w VAT Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, obowiązek podatkowy to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Zmiany w podatku od towarów i usług od 2013 r. Styczeń 2013

SZKOLENIE. Zmiany w podatku od towarów i usług od 2013 r. Styczeń 2013 SZKOLENIE Zmiany w podatku od towarów i usług od 2013 r. Styczeń 2013 LEKCJA NR 1 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W VAT 2013 Najnowsze zmiany w VAT wynikają przede wszystkim z następujących aktów prawnych: - ustawy

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 517114 Temat: WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług. Aktualne problemy i projektowane zmiany na 2015 10 Grudzień Kraków, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 280815 Temat: odw-kompendium podatkowe - VAT I CIT. Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 27 Sierpień Częstochowa, Hotel Mercure, Kod szkolenia: 280815

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online LIPIEC 2015 CENA 24,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.SKLEP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU WYDANIE SPECJALNE Nowe formularze VAT online Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r. Jak wypełniać nowe deklaracje

Bardziej szczegółowo

Podatek Vat. Maria Chołuj

Podatek Vat. Maria Chołuj 1 Podatek Vat Maria Chołuj 2 Podstawy prawne Ustawa z 1 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DU 54 poz.535) Ustawa o zmianie ustawy o podatku vat z 23.10.2009 r. (DU 195 poz.1504) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 515109 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2009 26-29 Styczeń Zakopane, Hotel Crocus, Kod szkolenia: 515109 Koszt szkolenia: 2650.00

Bardziej szczegółowo

2) zmiany w zasadach rejestracji VAT

2) zmiany w zasadach rejestracji VAT Obszerny i szczegółowy komentarz do jednej z najtrudniejszych ustaw podatkowych przygotowany przez doświadczonych doradców podatkowych z renomowanej firmy doradczej Rödl & Partner: wnikliwe omówienie przepisów

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Rozdział 1. Opodatkowanie transakcji przeniesienia własności nieruchomości str. 15 1.1. Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości - informacje ogólne str. 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka Spis Treści Wykaz skrótów:... 20 WSTĘP... 23 CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT...

Bardziej szczegółowo

339 zł przy zgłoszeniu do 15 stycznia. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Adresaci: Cele szkolenia: Prowadzący: Program szkolenia:

339 zł przy zgłoszeniu do 15 stycznia. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Adresaci: Cele szkolenia: Prowadzący: Program szkolenia: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie: VAT W INSTYTUCJACH KULTURY AKTUALNE PROBLEMY I ZMIANY 2015-2016 Data: 29 stycznia 2016, 10:00-15:00 Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r.

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. PODATKI NR 10 INDEKS 36990X ISBN 9788374403702 CZERWIEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. Kiedy kupujący będzie rozliczał

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 193914 Temat: VAT od podstaw. Certyfikowany kurs dla początkujących 31 Lipiec Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO, Kod szkolenia: 193914 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 556014 Temat: VAT od podstaw. Certyfikowany kurs dla początkujących. Zmiany obowiązujące od 01.01.2014 roku oraz projektowane zmiany na 2015 rok. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XVII Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Przedmowa... XVII Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa... XVII Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Rozdział I. Jednostki sektora finansów publicznych podatnikiem podatku VAT (Michał Samborski)... 1 1. Definicja podatnika VAT... 1 1.1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania faktur

Zasady wystawiania faktur Zasady wystawiania faktur Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady warunkuje możliwość odliczenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium r.

Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium r. Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium 14.12.2016 r. 1. Najważniejsze zmiany Przedłużenie stosowania podwyższonych stawek podatku VAT do końca 2018 r., Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200.000

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 33713 Temat: Podatki 2013 - CIT, PIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku.cit 2013 - rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT

OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług OGÓLNE ZASADY PODATKU VAT 1 Nowa ustawa o VAT Nowe regulacje Zasady określające miejsce powstania obowiązku podatkowego Korekta podatku naliczonego

Bardziej szczegółowo

indeks zmian na platformie księgowych 19 23 sierpnia 2013 r.

indeks zmian na platformie księgowych 19 23 sierpnia 2013 r. indeks zmian na platformie księgowych 19 23 sierpnia 2013 r. (porady, artykuły, wideo-szkolenia) Hasło Tytuł Forma Źródło Agencja zatrudnienia Rejestr agencji zatrudnienia artykuł Monitor Księgowego 17/2013

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r.

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r. Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014 29 Listopada 2013 r. Podatek od towarów i usług zasadnicze zmiany ustawy Podatek od towarów i usług projekty aktów wykonawczych Podatek dochodowy zmiany dotyczące spółek

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia

1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia 1 3 1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

Faktury 2013 zasady wystawiania

Faktury 2013 zasady wystawiania Faktury 2013 zasady wystawiania Zasady wystawiania faktur w 2013 r. wynikają z zapisów zmodyfikowanego rozporządzenia w sprawie ich wystawiania. W 2014 r. dokonana zostanie kolejna modyfikacja w zakresie

Bardziej szczegółowo