Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21"

Transkrypt

1 Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR Obowiązek wystawienia faktur przez podatników czynnych i zwolnionych Podatnicy VAT czynni a wystawienie faktur w przypadku sprzedaży zwolnionej Obowiązek wystawienia faktury przez rolników RODZAJ CZYNNOŚCI LUB NABYWCY A OBOWIĄZEK WYSTAWIENIA FAKTURY Przypadki, gdy podatnik ma obowiązek wystawienia faktury Wystawianie faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej Faktury dla rolników ryczałtowych Sprzedaż dla podatników zwolnionych a obowiązek wystawienia faktury Zmiany w zakresie wystawienia faktur na rzecz innych podmiotów od 1 stycznia 2014 r Obowiązek wystawiania faktur w 2013 i 2014 r. - porównanie Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Zaliczki i przedpłaty a obowiązek wystawienia faktury FAKTURY NA ŻĄDANIE Przypadki, gdy należy wystawić fakturę na żądanie Zgłoszenie po terminie żądania wystawienia faktury Sprzedaż dokonana przez rolnika ryczałtowego a żądanie wystawienia faktury... 39

2 5. ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR W PRZYPADKU CZYNNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 19A UST. 5 PKT 4 USTAWY VAT OBOWIĄZEK WYSTAWIENIA FAKTURY W WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWIE TOWARÓW FAKTURY OBOWIĄZKOWE, NA ŻĄDANIE I BRAK OBOWIĄZKU WYSTAWIENIA FAKTURY ZESTAWIENIE OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR PRZEZ PODATNIKÓW ZWOLNIONYCH Z VAT BRAK OBOWIĄZKU WYSTAWIENIA FAKTURY A KONIECZNOŚĆ WYSTAWIENIA RACHUNKU MIEJSCE DOKONYWANIA CZYNNOŚCI A OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR Ustawodawstwo mające zastosowanie do faktur Miejsce opodatkowania a obowiązek wystawienia faktury PODMIOT WYSTAWIAJĄCY FAKTURĘ Podmiot sporządzający fakturę Samodzielne wystawienie faktury przez podatnika Samofakturowanie Możliwość samofakturowania transakcji przez nabywcę Zmiany w zakresie samofakturowania od 1 stycznia 2014 r Samofakturowanie a transakcje opodatkowane w kraju trzecim Samofakturowanie w wyjaśnieniach Komisji Europejskiej Wystawienia faktur przez upoważnione osoby trzecie Faktury wystawiana przez komornika i organy egzekucyjne FAKTURY WEWNĘTRZNE Brak obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych Likwidacja faktur wewnętrznych a sposób dokumentowania wybranych czynności... 63

3 ROZDZIAŁ II TERMIN WYSTAWIANIA FAKTUR OD 1 STYCZNIA 2014 R TERMINY WYSTAWIANIA FAKTUR - ZASADY OGÓLNE USŁUGI BUDOWLANE I BUDOWLANO-MONTAŻOWE - TERMIN WYSTAWIENIA FAKTUR Zasady wystawiania faktur na usługi budowlane i budowlano-montażowe Usługi budowlane i budowlano-montażowe świadczone na rzecz podatników Zaliczka na usługi budowlane otrzymana od podatnika Usługi budowlane i budowlano-montażowe na rzecz niepodatników Usługi budowlane i budowlano-montażowe - moment powstania obowiązku podatkowego i termin wystawienia faktury DOSTAWA KSIĄŻEK, GAZET I CZASOPISM - TERMIN WYSTAWIENIA FAKTUR Dostawa drukowanych książek, gazet i czasopism na rzecz podatników Dostawa drukowanych książek dla niepodatników Wewnątrzwspólnotowa dostawa książek Sprzedaż wysyłkowa książek z terytorium Polski Dostawa drukowanych książek - moment powstania obowiązku podatkowego i termin wystawienia faktury USŁUGI DRUKOWANIA KSIĄŻEK, GAZET, CZASOPISM I MAGAZYNÓW Termin wystawiania faktur za usługi drukowania książek i czasopism Pozostałe usługi drukarskie Czynności drukowania książek i czasopism - moment powstania obowiązku podatkowego i termin wystawienia faktury DOSTAWA ENERGII I WYBRANYCH USŁUG - TERMIN WYSTAWIANIA FAKTUR... 95

4 5.1.Specjalne terminy wystawiania faktur dla niektórych czynności Usługi wymienione w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy VAT - termin wystawiania faktur dla zagranicznych podatników Czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy VAT - termin wystawiania faktur i moment powstania obowiązku podatkowego OPAKOWANIA ZWROTNE TERMIN WYSTAWIANIA FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR NA ŻĄDANIE NABYWCY Przypadki, gdy fakturę należy wystawić na żądanie nabywcy Termin wystawienia faktur na żądanie Faktura na żądanie - termin wystawienia faktury i moment powstania obowiązku podatkowego MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO WYSTAWIENIA FAKTURY Wcześniejsze wystawienie faktury - granica czasowa Szczególne przypadki dotyczące wcześniejszego wystawiania faktur Dostawa towarów i świadczenie usług rozliczane w okresach rozliczeniowych a wcześniejsze wystawienie faktury Wcześniejsze wystawienie faktury w przypadku czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy VAT Wcześniejsze wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego Granice czasowe wystawiania faktur VAT TERMINY WYSTAWIANIA FAKTUR OD 1 STYCZNIA 2014 R. ZESTAWIENIE MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIANIA ZBIORCZYCH FAKTUR OD 1 STYCZNIA 2014 R ZALICZKA I DOSTAWA W RÓŻNYCH TERMINACH A MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIENIA JEDNEJ CAŁOŚCIOWEJ FAKTURY

5 12.TERMIN WYSTAWIANIA FAKTUR W WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWIE TOWARÓW ROZDZIAŁ III DANE NA FAKTURZE PODSTAWOWE WYMOGI DOTYCZĄCE FAKTUR Obowiązkowe dane na fakturze Zmiana zakresu danych na fakturze od 1 stycznia 2014 r Kopia i oryginał faktury Oznaczenie nagłówka faktury Oznaczenie Faktura VAT na dokumentach wystawianych od 1 stycznia 2013 r Faktura pro-forma w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów Data sprzedaży na fakturze Dane osoby fizycznej na fakturze Nazwa skrócona na fakturze Nazwa skrócona na fakturze w wyjaśnieniach Ministra Finansów NIP krajowy i wewnątrzunijny na fakturze VAT Zmiany z zakresie umieszczania NIP krajowego na fakturach Adres na fakturze a działalność gospodarcza osoby fizycznej Numeracja faktur Faktury za paliwo a numer rejestracyjny samochodu Dodatkowe dane na fakturze Podpisy dostawcy i nabywcy na fakturach VAT Rabaty na fakturze Sposób liczenia VAT na fakturze Zaokrąglanie Faktury wystawiane w przypadku stosowania cen brutto DODATKOWE OZNACZENIA NA FAKTURACH Obowiązek umieszczania dodatkowych danych na fakturach

6 2.2.Zmiana dodatkowych oznaczeń na fakturach od 1 stycznia 2014 r Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych a dodatkowe oznaczenie Oznaczenie "metoda kasowa" Obowiązek umieszczania oznaczenia "metoda kasowa" Dodatkowe oznaczenie faktur wystawianych przez podatników rozliczających się metodą kasową Oznaczenie VAT MP na fakturach wystawianych przez małego podatnika 2014 r Oznaczenie faktur "metoda kasowa" w przypadku czynności z art. 19a ust. 5 pkt 1 ustawy VAT Dodatkowe oznaczenie faktur wystawianych w metodzie VAT marża Faktury wystawiane przez przedstawiciela podatkowego FAKTURY UPROSZCZONE Możliwość wystawiania faktur uproszczonych Transakcja do 450 zł a pełna faktura Dane na fakturze uproszczonej Dopisanie NIP na paragonie a faktura uproszczona Przypadki, gdy brak jest możliwości wystawienia faktury uproszczonej Zmiany w fakturach uproszczonych od 1 stycznia 2014 r Faktury uproszczone praktyczne problemy Odliczenia VAT naliczonego z faktury uproszczonej w wyjaśnieniach Ministra Finansów SZCZEGÓLNE UŁATWIENIA W WYSTAWIANIU FAKTUR Uproszczenia w wystawianiu faktur dokumentujących czynności zwolnione Likwidawcja uproszczeń w przypadku wystawiania faktur za tzw. Media FAKTURA W WALUCIE OBCEJ Ogólne zasady wystawiania faktur w walucie obcej Zasady przeliczania kwoty wyrażonych w walucie obcej dla celów podatku VAT Możliwość przeliczania kwot w walucie po kursie Europejskiego Banku Centralnego

7 5.4.Przeliczanie faktur korygujących OPAKOWANIA ZWROTNE NA FAKTURZE Zasady fakturowania opakowań zwrotnych Termin zwrotu opakowań zwrotnych SPECJALNE DOKUMENTY UZNAWANE ZA FAKTURY Rodzaje dokumentów uznanych za faktury Bilety kolejowe jako faktury Dowody przejazdu autostradami jako faktury FAKTURY WYSTAWIANE PRZEZ ORGANY EGZEKUCYJNE ORAZ KOMORNIKÓW SĄDOWYCH TŁUMACZENIE I JĘZYK UŻYWANY NA FAKTURACH W WYJAŚNIENIACH KOMISJI EUROPEJSKIEJ ILOŚĆ EGZEMPLARZY FAKTURY ROZDZIAŁ IV FAKTUROWANIE WYBRANYCH TRANSAKCJI ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR W KOMISIE FAKTUROWANIE ZALICZEK Zaliczka a obowiązek podatkowy w VAT Obowiązek fakturowania zaliczek Termin wystawienia faktury zaliczkowej Dane na fakturze zaliczkowej Kolejna faktura zaliczkowa a dane dotyczące poprzednich faktur Faktury zaliczkowe a rozliczenie końcowe Zwrot i zatrzymanie zaliczki a skutki w VAT VAT należny a zwrot zaliczki Zatrzymanie zaliczki Zwrot bądź zatrzymanie zaliczki, a skutki u zaliczkodawcy FAKTUROWANIE TOWARÓW OBJĘTYCH "ODWROTNYM OBCIĄŻENIEM"

8 3.1.Zasady wystawiania faktur w przypadku "odwrotnego obciążenia" Odwrotne obciążenie a wystawienie faktury do paragonu Odwrotne obciążenie a dodatkowe dokumenty do faktury FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY UPRAWNIEŃ DO EMISJI DO POWIETRZA GAZÓW CIEPLARNIANYCH FAKTURA W METODZIE VAT MARŻA Ogólne zasady wystawiania faktur w metodzie VAT marża Nagłówek faktury wystawianej w metodzie VAT marża Usługi turystyczne Fakturowanie handlu towarami używanymi, dziełami sztuki, antykami i przedmiotami kolekcjonerskimi Błędne wykazanie podatku VAT na fakturze wystawionej w metodzie VAT marża ROZDZIAŁ V DOKUMENTOWANIE WYBRANYCH TRANSAKCJI ZAGRANICZNYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW Dodatkowe dokumenty wymagane w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Dowody potwierdzające wywóz poza granice RP w przypadku, gdy wywozu dokonuje nabywca lub dostawca Dokumenty dodatkowe Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów uchwała NSA Dane na fakturze w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów Faktura w wewnątrzwspólnotowej dostawie nowych środków transportu Termin wystawienia faktury w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów Fakturowanie zaliczek w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów FAKTUROWANIE USŁUG ZAGRANICZNYCH

9 2.1.Zasady określania sposobu fakturowania usług zagranicznych Faktury wystawiane dla podmiotów z Unii Europejskiej Faktury wystawiane dla podmiotów spoza Unii Europejskiej Stawka NP na fakturze dokumentującej usługi zagraniczne Termin wystawiania faktur dla kontrahentów zagranicznych Wystawienie faktury zamiast tzw. faktury handlowej Wystawienie faktury handlowej zamiast faktury VAT DOKUMENTOWANIE EKSPORTU TOWARÓW Podstawowe zasady dokumentowania eksportu towarów Dokumnenty potwierdzające prawo do stawki 0% w eksporcie towarów Dokumentowanie eksportu pośredniego Metody liczenia podatku należnego w przypadku braku dokumentu IE DOKUMENTOWANIE SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ Z TERYTORIUM KRAJU DOKUMENT TAX FREE FAKTURA VAT W TRANSAKCJACH TRÓJSTRONNYCH Zasady opodatkowania Fakturowanie i dokumentowanie transakcji trójstronnych Pierwszy w kolejności podmiot Drugi w kolejności podmiot faktura VAT WE Trzeci w kolejności podmiot ROZDZIAŁ VI FAKTURY KORYGUJĄCE I NOTY KORYGUJĄCE PRZYPADKI, GDY WYSTAWIA SIĘ FAKTURĘ KORYGUJĄCĄ

10 2.DANE NA FAKTURZE KORYGUJĄCEJ Dane na fakturze korygującej Rabat udzielony do jednego rodzaju asortymentu towarów Obowiązek podania danych "było - jest" na fakturze korygującej ZBIORCZE FAKTURY KORYGUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2014 R Ogólne zasady wystawiania zbiorczych faktur korygujących Zbiorcze faktury korygujące dotyczące wybranych dostaw Zbiorcze faktury korygujące dotyczące wszystkich dostaw w danym okresie TERMINY ROZLICZANIA FAKTUR KORYGUJĄCYCH Ujęcie u sprzedawcy faktury korygującej na minus Możliwość ujęcia faktury korygującej bez posiadania potwierdzenia odbioru przez nabywcę Ujęcie u nabywcy faktury korygującej na minus Obowiązek ujęcia niektórych faktur korygujących "na minus" pomimo ich nieotrzymania Ujęcie u sprzedawcy faktury korygującej na plus Ujęcie u nabywcy faktury korygującej na plus Potwierdzenie odbioru faktury korygującej Przypadki, gdy wymagane jest potwierdzenie odbioru faktury korygującej Korekty wynikające z późniejszych zdarzeń NOTY KORYGUJĄCE Zasady wystawiania not korygujących Dane na nocie korygującej Nota korygująca w przypadku błędów na fakturach korygujących RABAT POŚREDNI KUPONY RABATOWE FAKTURA KORYGUJĄCA DLA FIRMY, KTÓRA ZMIENIŁA FORMĘ PRAWNĄ

11 9.FAKTURY KORYGUJĄCE DOTYCZĄCE ROKU 2010 I LAT WCZEŚNIEJSZYCH ANULOWANIE FAKTURY Możliwość anulowania faktury Anulowanie faktur niewprowadzonych do obrotu prawnego Prawo do anulowania faktur odesłanych przez kontrahentów SPRZEDAŻ PARAGONOWA I ZASADY JEJ KOREKTY Korekta obrotu kasowego Błąd na paragonie fiskalnym a art. 108 ustawy VAT Korekta błędnej stawki na fakturze VAT, a korekta sprzedaży paragonowej Ewidencje reklamacji, zwrotów i pomyłek na kasie rejestrującej WYPŁATA PREMII PIENIĘŻNEJ STANOWI RABAT ROZDZIAŁ VII FAKTURY ELEKTRONICZNE ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR ELEKTRONICZNYCH RÓWNE TRAKTOWANIE FAKTUR PAPIEROWYCH I ELEKTRONICZNYCH ZGODA NA WYSTAWIANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ COFNIĘCIE AKCEPTACJI NA WYSTAWIANIE FAKTUR ELEKTRONICZNYCH AKCEPTACJA PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIANIA FAKTUR PAPIEROWYCH I ELEKTRONICZNYCH DLA TEGO SAMEGO KONTRAHENTA ZMIANA FORMATU FAKTUR ELEKTRONICZNYCH

12 8.JEDNOCZESNE PRZESYŁANIE KILKU FAKTUR ELEKTRONICZNYCH ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR ELEKTRONICZNYCH PRZECHOWYWANIE FAKTUR ELEKTRONICZNYCH WYMOGI DOTYCZĄCE FAKTUR ELEKTRONICZNYCH W WYJAŚNIENIACH KOMISJI EUROPEJSKIEJ FAKTURA ELEKTRONICZNA WYSTAWIONA DO PARAGONU ROZDZIAŁ VIII FAKTURY VAT RR FAKTURY VAT RR FAKTURA KORYGUJĄCA VAT RR NOTY KORYGUJĄCE DO FAKTUR VAT RR WYSTAWIENIE NIEPRAWIDŁOWEGO DOKUMENTU NA ZAKUP PŁODÓW ROLNYCH Wystawienie faktury zamiast faktury VAT RR Konsekwencje dla kupującego Konsekwencje dla rolnika Wystawienie faktury VAT RR zamiast faktury Konsekwencje dla nabywcy Konsekwencje dla rolnika ROZDZIAŁ IX FAKTUROWANIE ZAGADNIENIA POZOSTAŁE WYBRANE BŁĘDY NA FAKTURACH Faktura wystawiona na inny podmiot a nota korygująca Sposób korekty błędnego podmiotu na fakturze Skutki błędnych wyliczeń na fakturze Błędne wyliczenia a zakaz odliczania VAT naliczonego Obowiązek zapłaty podatku wykazanego na fakturze

13 1.6.Zwolnienia przedmiotowe a art. 108 ust. 1 ustawy o VAT Omyłkowo wystawiona faktura a obowiązek zapłaty podatku Przekształcenie ze spółki cywilnej w spółkę jawną, a korekta danych na fakturze Zawyżenie stawki VAT na fakturze Zaniżenie stawki VAT na fakturze Likwidacja wybranych zakazów odliczania VAT naliczonego od 1 kwietnia 2013 r FAKTURY A SPRZEDAŻ ZAEWIDENCJONOWANA PRZY ZASTOSOWANIU KASY REJESTRUJĄCEJ DUPLIKATY FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH AUTENTYCZNOŚĆ POCHODZENIA I INTEGRALNOŚĆ TREŚCI Obowiązek zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści Kontrole biznesowe autentyczności pochodzenia faktur w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów Regulamin fakturowy Wiarygodna ścieżka audytu pomiędzy fakturą a dostawą Zapewnienie autentyczności pochodzenia w wyjaśnieniach Komisji Europejskiej MIEJSCE PRZECHOWYWANIA FAKTUR FORMA PRZECHOWYWANIA FAKTUR ZMIANA FORMY I FORMATU FAKTURY PRZYPADKI, GDY KONIECZNE SĄ DODATKOWE DOKUMENTY OPRÓCZ FAKTURY TERMIN PRZECHOWYWANIA PARAGONÓW ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR A PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR 2.1. Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agnieszka Puczkielewicz Copyright by DK Wydawnictwo Spółka z o.o., Białystok 2015 ISBN 978-83-64227-11-0

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia

1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia 1 3 1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

FAKTURA VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

FAKTURA VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH Paweł Barnik, Karolina Gierszewska FAKTURA VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH redakcja naukowa Ewa Sokołowska-Strug Warszawa 2014 Stan prawny na 1 marca 2014 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący

Bardziej szczegółowo

Maria Chołuj - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Opis: Rodzaje faktur vat Kategoria: prezentacja multimedialna

Maria Chołuj - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Opis: Rodzaje faktur vat Kategoria: prezentacja multimedialna Maria Chołuj - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Opis: Rodzaje faktur vat Kategoria: prezentacja multimedialna 1 Rodzaje faktur vat Faktura vat Faktura vat MP Faktura vat marża Faktura vat wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW" z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i

Bardziej szczegółowo

Aport Barter Budowlane usługi

Aport Barter Budowlane usługi S pis treści Wykaz skrótów XLVII Wstęp LI Aport 1 I Pojęcie aportu 1 II Aport na gruncie VAT 1 1 Aport przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa 2 III Rozliczanie aportu 3 1 Miejsce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT

Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT dodatek do Biuletynu VAT nr 3/2013 Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT I. FAKTURY... 3..1..Kto.i.kiedy.wystawia.fakturę... 3..2..Jakie.elementy.zawiera. zwykła.faktura... 3..3..Faktury.zaliczkowe...

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy Faktury. od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Ewa Sokołowska-Strug Członek Zarządu ECDDP Sp. z o.o.

Obowiązek podatkowy Faktury. od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Ewa Sokołowska-Strug Członek Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Obowiązek podatkowy Faktury od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Ewa Sokołowska-Strug Członek Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Obowiązek podatkowy od 1 stycznia 2014 r. Zmiany, których wejście w życie określono na

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach w praktyce część 2

Zmiany w przepisach w praktyce część 2 Zmiany w przepisach w praktyce część 2 Agenda 1. Najważniejsze zmiany w przepisach, które zaczną obowiązywać do 1 stycznia 2014 roku 2. Jak przygotować firmę na zmiany w przepisach zmiany w systemach ERP

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 68 4283 Poz. 360 360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r. Zasady wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług w obrocie krajowym i zagranicznym oraz wewnątrzwspólnotowego

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi Klienta: 05-270 Marki, ul. Okólna 40 tel. (22)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe VAT we Wspólnocie Europejskiej STOSOWANIE VAT-u W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 ROZDZIAŁ 1 Od autora... 47 Wykaz skrótów... 49 ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 1.1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1... 51 1.1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013 - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 PODATKI 2013 PODATKI 2013 cz. 1 W publikacji znajduje się ustawa o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 Faktury VAT przegląd najnowszych interpretacji 1. Czy można odliczać VAT z otrzymanych formie papierowej oryginałów faktur VAT zachowanych w formie zapisów obrazów elektronicznych...

Bardziej szczegółowo

Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu Toruń, dnia 18.02.2014 r.

Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu Toruń, dnia 18.02.2014 r. Skarbowy w Toruniu Drugi Urząd Toruń, dnia 18.02.2014 r. Ul Mazowiecka 63/65 Materiały do prezentacji opracowane przez pracowników II Urzędu Skarbowego w Toruniu Prezentację przygotował: Maciej Sznyra

Bardziej szczegółowo

NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014

NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014 Wojciech Maruchin Krzysztof Modzelewski Grzegorz Tomala NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014 Stan prawny: 2013 2014 Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2013 Wprowadzenie.................................................................27

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG JOANNA MACH WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 1. FAKTURY ELEKTRONICZNE Możliwość stosowania faktur w formie elektronicznej przewiduje delegacja dla Ministra Finansów w art.106

Bardziej szczegółowo

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014 dr Krzysztof Biernacki Gdynia, 20 października 2014 Istota rozliczenia podatek brutto (1) (2) (3) (4) (7) Faza obrotu Cena netto Wartość dodana Cena brutto (10%) Podatek do zapłaty l Faza Podatnik A 100

Bardziej szczegółowo

MARCIN JASIŃSKI. Korekta VAT

MARCIN JASIŃSKI. Korekta VAT MARCIN JASIŃSKI Korekta VAT Spis treści Korekta VAT Faktura korygująca zmniejszająca Vat 4 Skonto 4 Opusty i obniżki cen 5 Zwrot zaliczki lub towaru 5 Rabaty towarowe 6 Potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Bardziej szczegółowo

Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4

Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4 Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4 I. Zasady fakturowania od 1 stycznia 2014 roku 1. Wystawianie faktur a) Podatnik ma obowiązek wystawiania faktur pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej

Bardziej szczegółowo