2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22"

Transkrypt

1 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT Obowiązek wystawiania faktur VAT Zmiany w zakresie obowiązku wystawiania faktur VAT od 1 stycznia 2013 r Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 3.PODMIOTY, DLA KTÓRYCH NALEŻY WYSTAWIĆ FAKTURĘ VAT Wystawianie faktur dla podmiotów gospodarczych Wystawianie faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej Faktury dla rolników ryczałtowych MIEJSCE DOKONYWANIA CZYNNOŚCI A OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR Przypadki, kiedy wystawia się fakturę VAT Ustawodawstwo mające zastosowanie do faktur SAMOFAKTUROWANIE Zmiany w zakresie samofakturowania od 1 stycznia 2013 r Samofakturowanie a transakcje opodatkowane w kraju trzecim Samofakturowanie w wyjaśnieniach Komisji Europejskiej 31 6.FAKTURY WEWNĘTRZNE Brak obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych Przypadki, kiedy wystawiane są faktury wewnętrzne Zasady wystawiania faktury wewnętrznej Posiadanie faktury jako warunek odliczenia podatku naliczonego przy imporcie usług Likwidacja faktur wewnętrznych a sposób dokumentowania wybranych czynności 36

2 ROZDZIAŁ II TERMIN WYSTAWIANIA FAKTUR TERMINY WYSTAWIANIA FAKTUR MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIANIA ZBIORCZYCH FAKTUR OD 1 STYCZNIA 2013 R TERMIN WYSTAWIANIA FAKTUR W WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWIE TOWARÓW 44 4.SZCZEGÓLNE MOMENTY POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO A DATA WYSTAWIENIA FAKTURY 45 5.FAKTURY DOTYCZĄCE USŁUG W ZAKRESIE KONTROLI I NADZORU RUCHU LOTNICZEGO 49 ROZDZIAŁ III DANE NA FAKTURZE PODSTAWOWE WYMOGI DOTYCZĄCE FAKTUR Podstawowe dane na fakturze wynikające z ustawy VAT Wymogi dotyczące danych na fakturach wynikające z rozporządzenia wykonawczego Zmiana zakresu danych na fakturze od 1 stycznia 2013 r Kopia i oryginał faktury Oznaczenie nagłówka faktury Oznaczenie Faktura VAT na dokumentach wystawianych od 1 stycznia 2013 r Data sprzedaży na fakturze Dane osoby fizycznej na fakturze Nazwa skrócona na fakturze Nazwa skrócona na fakturze w wyjaśnieniach Ministra Finansów NIP krajowy i wewnątrzunijny na fakturze VAT Adres na fakturze a działalność gospodarcza osoby fizycznej Numeracja faktur Faktury za paliwo a numer rejestracyjny samochodu Dodatkowe dane na fakturze Podpisy dostawcy i nabywcy na fakturach VAT Rabaty na fakturze Sposób liczenia VAT na fakturze. 71

3 1.19.Obliczanie kwoty podatku od kwoty brutto Zaokrąglanie Faktury wystawiane w przypadku stosowania cen brutto DODATKOWE OZNACZENIA NA FAKTURACH Obowiązek umieszczania dodatkowych danych na fakturach Zmiana dodatkowych oznaczeń na fakturach od 1 stycznia 2013 r Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych a dodatkowe oznaczenie Dodatkowe oznaczenie faktur wystawianych przez podatników rozliczających się metodą kasową Oznaczenie VAT MP na fakturach wystawianych przez małego podatnika od 1 stycznia 2013 r Dodatkowe oznaczenie faktur wystawianych w metodzie VAT marża Oznaczenie Faktura VAT marża i Faktura VAT M P od 1 stycznia 2013 r Faktury wystawiane przez przedstawiciela podatkowego FAKTURY UPROSZCZONE Możliwość wystawiania faktur uproszczonych Transakcja do 450 zł a pełna faktura Dane na fakturze uproszczonej Dopisanie NIP na paragonie a faktura uproszczona Przypadku, gdy brak jest możliwości wystawienia faktury uproszczonej Faktury uproszczone praktyczne problemy Odliczenia VAT naliczonego z faktury uproszczonej w wyjaśnieniach Ministra Finansów 91 4.SZCZEGÓLNE UŁATWIENIA W WYSTAWIANIU FAKTUR Uproszczenia w wystawianiu faktur dokumentujących czynności zwolnione Uproszczenia w wystawianiu faktur za tzw. Media FAKTURA W WALUCIE OBCEJ Ogólne zasady wystawiania faktur w walucie obcej Zmiany w zakresie przeliczania kwot w walucie obcej od 1 stycznia 2013 r Zasady przeliczania kwoty wyrażonych w walucie obcej dla celów podatku VAT Nowe zasady przeliczania faktur wystawionych przed powstaniem obowiązku podatkowego 96

4 5.5.Możliwość przeliczania kwot w walucie po kursie Europejskiego Banku Centralnego Przeliczanie faktur korygujących OPAKOWANIA ZWROTNE NA FAKTURZE Zasady fakturowania opakowań zwrotnych Termin zwrotu opakowań zwrotnych SPECJALNE DOKUMENTY UZNAWANE ZA FAKTURY Rodzaje dokumentów uznanych za faktury Bilety kolejowe jako faktura VAT Dowody przejazdu autostradami jako faktury VAT Dokumenty dotyczące usług bankowych i ubezpieczeniowych jako faktury Dokumenty dotyczące usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego FAKTURY WYSTAWIANE PRZEZ ORGANY EGZEKUCYJNE ORAZ KOMORNIKÓW SĄDOWYCH TŁUMACZENIE I JĘZYK UŻYWANY NA FAKTURACH W WYJAŚNIENIACH KOMISJI EUROPEJSKIEJ ILOŚĆ EGZEMPLARZY FAKTURY ROZDZIAŁ IV FAKTUROWANIE WYBRANYCH TRANSAKCJI FAKTURA W KOMISIE Zasady ogólne wystawiania faktur w komisie Termin wystawienia faktur przez komitenta FAKTUROWANIE ZALICZEK Zasady ogólne Dane na fakturze zaliczkowej Kolejna faktura zaliczkowa a dane dotyczące poprzednich faktur Faktury zaliczkowe a rozliczenie końcowe Zwrot i zatrzymanie zaliczki a skutki w VAT FAKTUROWANIE ZŁOMU FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY UPRAWNIEŃ DO EMISJI DO POWIETRZA GAZÓW CIEPLARNIANYCH 127

5 5.FAKTURA W METODZIE VAT MARŻA Ogólne zasady wystawiania faktur w metodzie VAT marża Nagłówek faktury wystawianej w metodzie VAT marża Usługi turystyczne Fakturowanie handlu towarami używanymi, dziełami sztuki, antykami i przedmiotami kolekcjonerskimi Błędne wykazanie podatku VAT na fakturze wystawionej w metodzie VAT marża 136 ROZDZIAŁ V DOKUMENTOWANIE WYBRANYCH TRANSAKCJI ZAGRANICZNYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW Dodatkowe dokumenty wymagane w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Dowody potwierdzające wywóz poza granice RP w przypadku, gdy wywozu dokonuje nabywca lub dostawca Dokumenty dodatkowe Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów uchwała NSA Dokumenty potwierdzające wywóz nowych środków transportu Dane na fakturze w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów Faktura w wewnątrzwspólnotowej dostawie nowych środków transportu Termin wystawienia faktury w wewnątrz-wspólnotowej dostawie towarów FAKTUROWANIE USŁUG ZAGRANICZNYCH Zasady określania sposobu fakturowania usług zagranicznych Faktury wystawiane dla podmiotów z Unii Europejskiej Faktury wystawiane dla podmiotów spoza Unii Europejskiej Stawka np na fakturze dokumentującej usługi zagraniczne Termin wystawiania faktur dla kontrahentów zagranicznych Wystawienie faktury zamiast tzw. faktury handlowej Wystawienie faktury handlowej zamiast faktury VAT Termin wystawiania faktur w przypadku usług świadczonych dla kontrahentów zagranicznych a moment powstania obowiązku podatkowego DOKUMENTOWANIE EKSPORTU TOWARÓW

6 3.1.Podstawowe zasady dokumentowania eksportu towarów Dokumnenty potwierdzające prawo do stawki 0 % eksporcie towarów od 1 kwietnia 2013 r Dokumentowanie eksportu pośredniego od 1 stycznia 2013 r Metody liczenia podatku należnego w przypadku braku dokumentu SAD DOKUMENTOWANIE SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ Z TERYTORIUM KRAJU DOKUMENT TAX FREE FAKTURA VAT W TRANSAKCJACH TRÓJSTRONNYCH Zasady opodatkowania Fakturowanie i dokumentowanie transakcji trójstronnych. 178 ROZDZIAŁ VI FAKTURY KORYGUJĄCE I NOTY KORYGUJĄCE PRZYPADKI, GDY WYSTAWIA SIĘ FAKTURĘ KORYGUJĄCĄ FAKTURY KORYGUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2013 R DANE NA FAKTURZE KORYGUJĄCEJ Dane na fakturze korygującej wystawionej w przypadku udzielenia rabatu Rabat udzielony do jednego rodzaju asortymentu towarów Dane na fakturze korygującej wystawionej w przypadku podwyższenia ceny Dane na fakturze korygującej wystawionej w przypadku pomyłek ZBIORCZE FAKTURY KORYGUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2011 R Ogólne zasady wystawiania zbiorczych faktur korygujących Zbiorcze faktury korygujące dotyczące wybranych dostaw Zbiorcze faktury korygujące dotyczące wszystkich dostaw w danym okresie TERMINY ROZLICZANIA FAKTUR KORYGUJĄCYCH Ujęcie u sprzedawcy faktury korygującej na minus Ujęcie u nabywcy faktury korygującej na minus Ujęcie u sprzedawcy faktury korygującej na plus Ujęcie u nabywcy faktury korygującej na plus Potwierdzenie odbioru faktury korygującej 201

7 5.6.Przypadki, gdy wymagane jest potwierdzenie odbioru faktury korygującej Korekty wynikające z późniejszych zdarzeń NOTY KORYGUJĄCE Zasady wystawiania not korygujących Noty korygujące od 1 stycznia 2013 r Dane na nocie korygującej Nota korygująca w przypadku błędów na fakturach korygujących RABAT POŚREDNI KUPONY RABATOWE FAKTURA KORYGUJĄCA DLA FIRMY, KTÓRA ZMIENIŁA FORMĘ PRAWNĄ FAKTURY KORYGUJĄCE DOTYCZĄCE ROKU 2010 I LAT WCZEŚNIEJSZYCH ANULOWANIE FAKTURY Możliwość anulowania faktury Anulowanie faktur niewprowadzonych do obrotu prawnego Prawo do anulowania faktur odesłanych przez kontrahentów SPRZEDAŻ PARAGONOWA I ZASADY JEJ KOREKTY WYPŁATA PREMII PIENIĘŻNEJ STANOWI RABAT ROZDZIAŁ VII FAKTURY ELEKTRONICZNE ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR ELEKTRONICZNYCH OD 1 STYCZNIA 2011 R RÓWNE TRAKTOWANIE FAKTUR PAPIEROWYCH I ELEKTRONICZNYCH ZGODA NA WYSTAWIANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ COFNIĘCIE AKCEPTACJI NA WYSTAWIANIE FAKTUR ELEKTRONICZNYCH AKCEPTACJA PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIANIA FAKTUR PAPIEROWYCH I ELEKTRONICZNYCH DLA TEGO SAMEGO KONTRAHENTA ZMIANA FORMATU FAKTUR ELEKTRONICZNYCH JEDNOCZESNE PRZESYŁANIE KILKU FAKTUR ELEKTRONICZNYCH PRZECHOWYWANIE FAKTUR ELEKTRONICZNYCH.. 232

8 10.WYMOGI DOTYCZĄCE FAKTUR ELEKTRONICZNYCH W WYJAŚNIENIACH KOMISJI EUROPEJSKIEJ 233 ROZDZIAŁ VIII FAKTURY VAT RR FAKTURY VAT RR FAKTURA KORYGUJĄCA VAT RR NOTY KORYGUJĄCE DO FAKTUR VAT RR WYSTAWIENIE NIEPRAWIDŁOWEGO DOKUMENTU NA ZAKUP PŁODÓW ROLNYCH Wystawienie faktury zamiast faktury VAT RR Wystawienie faktury VAT RR zamiast faktury. 243 ROZDZIAŁ IX FAKTUROWANIE ZAGADNIENIA POZOSTAŁE WYBRANE BŁĘDY NA FAKTURACH Faktura wystawiona na inny podmiot a nota korygująca Sposób korekty błędnego podmiotu na fakturze Skutki braku oznaczenia metoda kasowa Skutki błędnych wyliczeń na fakturze Błędne wyliczenia a zakaz odliczania VAT naliczonego Obowiązek zapłaty podatku wykazanego na fakturze Termin zapłaty podatku z faktury, o której mowa w art. 108 ustawy o VAT Zwolnienia przedmiotowe a art. 108 ust. 1 ustawy o VAT Omyłkowo wystawiona faktura a obowiązek zapłaty podatku Przekształcenie ze spółki cywilnej w spółkę jawną, a korekta danych na fakturze Zawyżenie stawki VAT na fakturze Zaniżenie stawki VAT na fakturze Likwidacja wybranych zakazów odliczania VAT naliczonego od 1 kwietnia 2013 r FAKTURY A SPRZEDAŻ ZAEWIDENCJONOWANA PRZY ZASTOSOWANIU KASY REJESTRUJĄCEJ DUPLIKATY FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH.. 265

9 4.ZMIANY DOTYCZĄCE DUPLIKATÓW FAKTUR OD 1 STYCZNIA 2013 R AUTENTYCZNOŚC POCHODZENIA I INTEGRALNOŚĆ TREŚCI Obowiązek zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści od 1 stycznia 2013 r Kontrole biznesowe autentyczności pochodzenia faktur w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów Regulamin fakturowy Wiarygodna ścieżka audytu pomiędzy fakturą a dostawą Zapewnienie autentyczności pochodzenia w wyjaśnieniach Komisji Europejskiej MIEJSCE PRZECHOWYWANIA FAKTUR FORMA PRZECHOWYWANIA FAKTUR ZMIANA FORMY I FORMATU FAKTURY ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W FAKTU-ROWANIU OD 1 STYCZNIA 2013 R ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR A PRZEPISY PRZEJŚCIOWE PRZYPADKI, GDY KONIECZNE SĄ DODATKOWE DOKUMENTY OPRÓCZ FAKTURY TERMIN PRZECHOWYWANIA PARAGONÓW

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ... 21 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR. 22 2.1.Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR 2.1. Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agnieszka Puczkielewicz Copyright by DK Wydawnictwo Spółka z o.o., Białystok 2015 ISBN 978-83-64227-11-0

Bardziej szczegółowo

Maria Chołuj - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Opis: Rodzaje faktur vat Kategoria: prezentacja multimedialna

Maria Chołuj - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Opis: Rodzaje faktur vat Kategoria: prezentacja multimedialna Maria Chołuj - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Opis: Rodzaje faktur vat Kategoria: prezentacja multimedialna 1 Rodzaje faktur vat Faktura vat Faktura vat MP Faktura vat marża Faktura vat wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

dodatek nr 3 Faktury VAT i faktury korygujące po zmianach w 2013 r.

dodatek nr 3 Faktury VAT i faktury korygujące po zmianach w 2013 r. MONITOR księgowego nr 5(225) 1.03.2013 dodatek nr 3 TEMAT na czasie Anna Adamiec doradca podatkowy Faktury VAT i faktury korygujące I. Zasady wystawiania faktur w 2013 r..... 3 1. Obowiązek zapewnienia

Bardziej szczegółowo

FAKTURA VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

FAKTURA VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH Paweł Barnik, Karolina Gierszewska FAKTURA VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH redakcja naukowa Ewa Sokołowska-Strug Warszawa 2014 Stan prawny na 1 marca 2014 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia

1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia 1 3 1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Aport Barter Budowlane usługi

Aport Barter Budowlane usługi S pis treści Wykaz skrótów XLVII Wstęp LI Aport 1 I Pojęcie aportu 1 II Aport na gruncie VAT 1 1 Aport przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa 2 III Rozliczanie aportu 3 1 Miejsce

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW" z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach w praktyce część 2

Zmiany w przepisach w praktyce część 2 Zmiany w przepisach w praktyce część 2 Agenda 1. Najważniejsze zmiany w przepisach, które zaczną obowiązywać do 1 stycznia 2014 roku 2. Jak przygotować firmę na zmiany w przepisach zmiany w systemach ERP

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 68 4283 Poz. 360 360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT

Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT dodatek do Biuletynu VAT nr 3/2013 Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT I. FAKTURY... 3..1..Kto.i.kiedy.wystawia.fakturę... 3..2..Jakie.elementy.zawiera. zwykła.faktura... 3..3..Faktury.zaliczkowe...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy Faktury. od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Ewa Sokołowska-Strug Członek Zarządu ECDDP Sp. z o.o.

Obowiązek podatkowy Faktury. od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Ewa Sokołowska-Strug Członek Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Obowiązek podatkowy Faktury od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Ewa Sokołowska-Strug Członek Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Obowiązek podatkowy od 1 stycznia 2014 r. Zmiany, których wejście w życie określono na

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 ROZDZIAŁ 1 Od autora... 47 Wykaz skrótów... 49 ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 1.1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1... 51 1.1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi Klienta: 05-270 Marki, ul. Okólna 40 tel. (22)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe VAT we Wspólnocie Europejskiej STOSOWANIE VAT-u W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013 - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 PODATKI 2013 PODATKI 2013 cz. 1 W publikacji znajduje się ustawa o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - zmiany od 2013r. Przewozy osób

Opodatkowanie transportu i spedycji - zmiany od 2013r. Przewozy osób Opodatkowanie transportu i spedycji - zmiany od 2013r. Przewozy osób 1 Bazy informacji o projektach ustaw i rozporządzeń, dostęp do Dziennika Ustaw www.legislacja.rcl.gov.pl www.sejm.gov.pl/sejm.nsf/proces.xsp

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r. Zasady wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług w obrocie krajowym i zagranicznym oraz wewnątrzwspólnotowego

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 Faktury VAT przegląd najnowszych interpretacji 1. Czy można odliczać VAT z otrzymanych formie papierowej oryginałów faktur VAT zachowanych w formie zapisów obrazów elektronicznych...

Bardziej szczegółowo

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie.

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Mała książeczka o zmianach w przepisach Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Spis treści Dlaczego warto przeczytać małą książeczkę o zmianach

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG JOANNA MACH WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 1. FAKTURY ELEKTRONICZNE Możliwość stosowania faktur w formie elektronicznej przewiduje delegacja dla Ministra Finansów w art.106

Bardziej szczegółowo

NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014

NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014 Wojciech Maruchin Krzysztof Modzelewski Grzegorz Tomala NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014 Stan prawny: 2013 2014 Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2013 Wprowadzenie.................................................................27

Bardziej szczegółowo

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014 dr Krzysztof Biernacki Gdynia, 20 października 2014 Istota rozliczenia podatek brutto (1) (2) (3) (4) (7) Faza obrotu Cena netto Wartość dodana Cena brutto (10%) Podatek do zapłaty l Faza Podatnik A 100

Bardziej szczegółowo