Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT"

Transkrypt

1 Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT 1. Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D 1.1. Zagadnienia ogólne 1.2. Pojęcie deklaracji 1.3. Deklaracja VAT Deklaracja VAT-7K 1.5. Deklaracja VAT-7D 1.6. Wyjaśnienia do wzorów deklaracji VAT-7 i VAT-7K 1.7. Wyjaśnienia do wzoru deklaracji VAT-7D 2. Pozostałe deklaracje VAT 2.1. Wstęp 2.2. Deklaracja VAT-8 podmioty zobowiązane oraz zasady składania 2.3. Deklaracja VAT-9M podmioty zobowiązane oraz zasady składania 2.4. Deklaracja VAT-10 podmioty zobowiązane oraz zasady składania 2.5. Deklaracja VAT-11 podmioty zobowiązane oraz zasady składania 2.6. Deklaracja VAT-12 podmioty zobowiązane oraz zasady składania 3. Pozostałe zagadnienia związane ze składaniem deklaracji VAT 3.1. Przypadki szczególne deklaracje zerowe 3.2. Deklaracje składane w formie elektronicznej Zasady składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Składanie e-deklaracji gdy zawiadomienia dokonano do r Korekta deklaracji Zasady ogólne Odsetki związane z korektą Korekta dokonana przez organ podatkowy Uzasadnienie złożenia korekty deklaracji Korekta deklaracji a powstanie nadpłaty Korekta deklaracji a prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego Zawieszenie prawa do korekty deklaracji Korekta deklaracji złożona w trakcie czynności sprawdzających organu podatkowego 3.4. Odroczenie terminu do złożenia deklaracji 3.5. Konsekwencje niezłożenia deklaracji 3.6. Określenie terminu do złożenia deklaracji podatkowej 4. Informacje podsumowujące VAT-UE 4.1. Wstęp 4.2. Podmioty zobowiązane do składania informacji podsumowujących 4.3. Termin złożenia informacji podsumowujących 4.4. Korekta informacji podsumowujących 4.5. Rejestracja na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych Zasady ogólne Procedura rejestracyjna Rejestracja w innych państwach UE Niedopełnienie obowiązków rejestracyjnych 4.6. Sporządzenie informacji podsumowującej Obowiązujące wzory formularzy

2 Instrukcja wypełniania informacji VAT-UE Część II. Dokumentacja podatkowa 1. Instrukcja fakturowania faktura VAT 1.1. Zasady ogólne 1.2. Obowiązek wystawienia faktury 1.3. Dane zawarte w fakturach 1.4. Stawki VAT 1.5. Zwolnienia z opodatkowania 1.6. Pozostałe dane i informacje 1.7. Termin wystawienia faktury Zasady ogólne Zasady szczególne 1.8. Faktura zaliczkowa 1.9. Faktura pro forma Faktura VAT-NP Faktura korygująca Zasady ogólne Faktura korygująca in minus Faktura korygująca in plus Zbiorcze faktury korygujące Nota korygująca Anulowanie faktur Duplikat faktury Faktura wewnętrzna Faktura VAT, gdy sprzedaż jest zarejestrowana za pośrednictwem kasy rejestrującej Nota księgowa Faktury przesyłane w formie elektronicznej Zasady ogólne Przechowywanie e-faktury Podpis elektroniczny Wymiana informacji EDI Faktura VAT marża Faktura VAT-RR Faktura VAT-MP Faktura VAT-WE uproszczona Faktury wystawiane w imieniu sprzedawcy i przez nabywcę Faktura przy dostawie złomu oraz sprzedaży praw do emisji CO Konsekwencje wadliwego i nierzetelnego wystawiania faktur 2. Instrukcja rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) 2.1. Zasady ogólne 2.2. Rozliczenie WNT 2.3. Podstawa opodatkowania WNT 2.4. Korekty obrotu z tytułu WNT 2.5. Szczególny rodzaj WNT przemieszczenie nietransakcyjne 3. Instrukcja rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) 3.1. Zasady ogólne 3.2. Rozliczenie WDT 3.3. Podstawa opodatkowania WDT 3.4. Korekta podstawy opodatkowania WDT

3 3.5. Stawka podatku w WDT Wstęp Warunki podmiotowe Warunki dokumentacyjne Warunki czasowe Brak dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% Jaką stawkę podatku zastosować do zaliczki otrzymanej na poczet WDT 3.6. Szczególny rodzaj WDT przemieszczenie nietransakcyjne 4. Instrukcja rozliczania transakcji polegającej na dostawie z montażem 4.1. Wstęp 4.2. Klasyfikacja wykonanych czynności 4.3. Dostawa z montażem 4.4. Rozliczenie transakcji dostawy z montażem 5. Instrukcja dokumentacji i rozliczania podatku w transakcjach łańcuchowych 5.1. Wstęp 5.2. Miejsce świadczenia - kraj opodatkowania transakcji 5.3. Przyporządkowanie transportu 5.4. Transakcje łańcuchowe instrukcja rozliczeń 5.5. Transakcje trójstronne uproszczone (WTT) szczególny przypadek transakcji łańcuchowej 6. Jak odzyskać VAT z niezapłaconej faktury instrukcja postępowania (ulga za złe długi) 6.1. Zasady ogólne 6.2. Warunki szczegółowe skorzystania z ulgi 6.3. Zawiadomienie dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego 6.4. Korekta podatku przez wierzyciela 6.5. Korekta podatku przez dłużnika 6.6. Instrukcja postępowania dla wierzyciela 6.7. Instrukcja postępowania dla dłużnika 7. Instrukcja składania wniosków o zwrot podatku VAT zapłaconego za granicą 7.1. Zasady ogólne 7.2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o zwrot 7.3. Okres zwrotu VAT 7.4. Kwota uprawniająca do ubiegania się o zwrot 7.5. Procedura złożenia wniosku 7.6. Instrukcja wypełniania wniosku 7.7. Preferencje poszczególnych państw członkowskich 8. Miejsce świadczenia w podatku VAT 8.1. Miejsce świadczenia usług Definicja podatnika dla celów ustalenia miejsca świadczenia Zasady określania miejsca świadczenia usług Zasady identyfikacji podatników Miejsce świadczenia dla określonych usług 8.2. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów Definicja dostawy towarów w podatku VAT Miejsce świadczenia Sprzedaż wysyłkowa Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów 9. Interpretacja indywidualna instrukcja wypełniania i składania wniosków ORD-IN 9.1. Zasady ogólne 9.2. Tryb złożenia wniosku

4 9.3. Instrukcja wypełniania wniosku ORD-IN 9.4. Rozpatrzenie wniosku przez organ podatkowy 10. Zapytanie telefoniczne KIP Spis treści CD: 1. Dokumenty księgowe Faktura VAT arkusz liczący Excel Faktura proforma arkusz liczący Excel Faktura zaliczkowa arkusz liczący Excel Faktura wewnętrzna arkusz liczący Excel Faktura wewnętrzna UE-WNT arkusz liczący Excel Faktura korygująca arkusz liczący Excel Faktura VAT RR w formacie RTF Nota korygująca w formacie RTF 2. Deklaracje podatkowe Deklaracja VAT-7 (12) arkusz liczący Excel Deklaracja VAT-7D (3) arkusz liczący Excel Deklaracja VAT-7K (6) arkusz liczący Excel Deklaracja VAT-8 (4) arkusz liczący Excel Deklaracja VAT-9 (1) arkusz liczący Excel Deklaracja VAT-9M (2) arkusz liczący Excel Deklaracja VAT-10 (2) arkusz liczący Excel Deklaracja VAT-11 (1) arkusz liczący Excel Deklaracja VAT-12 (1) arkusz liczący Excel Zawiadomienie VAT-21 (2) arkusz liczący Excel Dokument VAT-22 (1) arkusz liczący Excel Informacja VAT-23 (1) arkusz liczący Excel Wniosek VAT-24 (1) arkusz liczący Excel Zaświadczenie VAT-25 (1) arkusz liczący Excel Informacja VAT-UE (2) arkusz liczący Excel Informacja VAT-UE/A (2) arkusz liczący Excel Informacja VAT-UE/B (2) arkusz liczący Excel Informacja VAT-UE/C (1) arkusz liczący Excel Korekta informacji VAT-UEK (2) arkusz liczący Excel Deklaracja VAT-IM (2) arkusz liczący Excel Informacja VAT-IM/A (1) arkusz liczący Excel Deklaracja VAT-R (10) arkusz liczący Excel Deklaracja VAT-R/UE (1) arkusz liczący Excel Deklaracja VAT-Z (4) arkusz liczący Excel Wniosek VZM-1 (4) arkusz liczący Excel VZM-1/A (3) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych podatkowanych podatkiem VAT wg stawki 22% - arkusz liczący Excel VZM-1/B (3) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych podatkowanych podatkiem VAT wg stawki 22% - arkusz liczący Excel

5 VZM-1/C (1) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych podatkowanych podatkiem VAT wg stawki 23% - arkusz liczący Excel 3. Wzory pism Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w formacie Word Czynny żal w formacie Word Wniosek do urzędu skarbowego o potwierdzenie statusu podatnika VAT czynnego w formacie Word Zawiadomienie dłużnika o zamiarze dokonania korekty podatku należnego w formacie Word Zawiadomienie dłużnika o dokonanej korekcie podatku należnego w formacie Word Zawiadomienie urzędu skarbowego o dokonaniu korekty podatku należnego w formacie Word Zawiadomienie urzędu skarbowego o powiadomieniu dłużnika o dokonanej korekcie podatku należnego w formacie Word Wniosek o zwrot VAT - osoba zagraniczna w formacie Word Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN (3) arkusz liczący Excel Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN/A (3) arkusz liczący Excel 4. Akty prawne 4.1. VAT Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - w brzmieniu od r. do r. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - w brzmieniu od r. do r. Załącznik 2. Wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług Załącznik 3. Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% Załącznik 6. Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3% Załącznik 7. Wykaz towarów, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 17 ustawy Załącznik 8. Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy Załącznik 10. Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5% Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Załącznik 1. Lista towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8% Załącznik 2. Towary będące przedmiotem importu, przeznaczone na zaopatrzenie barów, mes i kantyn kwatery oraz barów, mes i kantyn centrum szkolenia sił połączonych w Bydgoszczy zlokalizowanych na jego terenie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

6 oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług Załącznik. Lista towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom Załącznik 1. Informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku od towarów i usług składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oraz sposób opisu niektórych informacji Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przedstawiciela podatkowego Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie Załącznik 1. Wykaz towarów, których import objęty jest stawką podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Załącznik 2. Wykaz towarów, których import objęty jest stawką podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej Załącznik. Informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej, oraz sposób opisu niektórych informacji Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Załącznik. Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania Załącznik 6. Warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas mające znaczenie dla ewidencjonowania Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

7 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju 4.2. VAT UE Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Załącznik I. Wykaz czynności, o których mowa w art. 13 ust. 1 akapit trzeci Załącznik II. Przykładowy wykaz usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w art. 58 i art. 59 ust. 1 lit. k) Załącznik III. Wykaz dostaw towarów i świadczenia usług, do których można zastosować stawki obniżone, o których mowa w art. 98 Załącznik V. Kategorie towarów objętych procedurą o składach innych niż celne zgodnie z art. 160 ust. 2 Załącznik VI. Wykaz dostaw towarów i świadczenia usług, o których mowa w art. 199 ust. 1 lit. d) Załącznik VII. Wykaz czynności związanych z produkcją rolną, o których mowa w art. 295 ust. 1 pkt 4 Załącznik VIII. Przykładowy wykaz usług rolniczych, o których mowa w art. 295 ust. 1 pkt 5 Załącznik IX. Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki, o których mowa w art. 311 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 Załącznik X. Wykaz transakcji objętych odstępstwami, o których mowa w art. 370 i 371 oraz art b Załącznik XI. Uchylone dyrektywy Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim 4.3. Rachunkowość Ustawa o rachunkowości Załącznik 1. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji Załącznik 2. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla banków Załącznik 3. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji 4.4. Podatki Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Załącznik 1. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych Ustawa - Ordynacja podatkowa - brzmienie od r. do r. Ustawa - Ordynacja podatkowa - brzmienie od r. do r. Ustawa - Ordynacja podatkowa - brzmienie od r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych

8 Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej 4.5. Działalność gospodarcza Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Ustawa o podpisie elektronicznym 4.6. Kodeksy Kodeks cywilny Kodeks karny Kodeks karny skarbowy

1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia

1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia 1 3 1. Ustawa z dnia 26 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) 2. Ustawa z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Aport Barter Budowlane usługi

Aport Barter Budowlane usługi S pis treści Wykaz skrótów XLVII Wstęp LI Aport 1 I Pojęcie aportu 1 II Aport na gruncie VAT 1 1 Aport przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa 2 III Rozliczanie aportu 3 1 Miejsce

Bardziej szczegółowo

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013 - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 PODATKI 2013 PODATKI 2013 cz. 1 W publikacji znajduje się ustawa o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XVII Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Przedmowa... XVII Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa... XVII Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Rozdział I. Jednostki sektora finansów publicznych podatnikiem podatku VAT (Michał Samborski)... 1 1. Definicja podatnika VAT... 1 1.1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe VAT we Wspólnocie Europejskiej STOSOWANIE VAT-u W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h):

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): Działalność jednoosobowa, działalność w formie spółki osobowej, zarządzanie podmiotem w oparciu o umowę na kontrakt menadżerski: 1. Omówienie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne

K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne KASY REJESTRUJĄCE - uregulowania prawne, stan na dzień 2013-10-01 K A S Y R E J E S T R U J Ą C E Uregulowania prawne Od wprowadzenia w roku 1993 obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Podatnikami dokonującymi transakcji wewnątrzwspólnotowych są: podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów, podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej wymiany usług. Na gruncie polskiego prawa

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR 2.1. Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe 100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wprowadziła szereg nowych regulacji i instytucji prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - zmiany od 2013r. Przewozy osób

Opodatkowanie transportu i spedycji - zmiany od 2013r. Przewozy osób Opodatkowanie transportu i spedycji - zmiany od 2013r. Przewozy osób 1 Bazy informacji o projektach ustaw i rozporządzeń, dostęp do Dziennika Ustaw www.legislacja.rcl.gov.pl www.sejm.gov.pl/sejm.nsf/proces.xsp

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r.

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48 56 669 9002 www.kip.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 ROZDZIAŁ 1 Od autora... 47 Wykaz skrótów... 49 ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 1.1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1... 51 1.1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW" z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o podatku od towarów i usług (projekt)

USTAWA z dnia r. o podatku od towarów i usług (projekt) USTAWA z dnia r. o podatku od towarów i usług (projekt) Spis treści: Dział I. Definicje ustawowe.... 3 Rozdział 1.... 3 Dział II. Podmiot podatku od towarów i usług.... 6 Rozdział 1. Podmioty będące podatnikami....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT

Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT dodatek do Biuletynu VAT nr 3/2013 Instrukcja wystawiania i rozliczania nowych dokumentów VAT I. FAKTURY... 3..1..Kto.i.kiedy.wystawia.fakturę... 3..2..Jakie.elementy.zawiera. zwykła.faktura... 3..3..Faktury.zaliczkowe...

Bardziej szczegółowo

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ... 21 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR. 22 2.1.Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agnieszka Puczkielewicz Copyright by DK Wydawnictwo Spółka z o.o., Białystok 2015 ISBN 978-83-64227-11-0

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3.

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Amortyzacja samochodów 4. Analiza rynkowości transakcji

Bardziej szczegółowo

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014 dr Krzysztof Biernacki Gdynia, 20 października 2014 Istota rozliczenia podatek brutto (1) (2) (3) (4) (7) Faza obrotu Cena netto Wartość dodana Cena brutto (10%) Podatek do zapłaty l Faza Podatnik A 100

Bardziej szczegółowo

NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014

NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014 Wojciech Maruchin Krzysztof Modzelewski Grzegorz Tomala NOWY LEKSYKON VAT 2013/2014 Stan prawny: 2013 2014 Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2013 Wprowadzenie.................................................................27

Bardziej szczegółowo

Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17

Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17 Spis treści Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17 ROZDZIAŁ I. JAK CZYTAĆ PRZEPISY PODATKOWE...19 1. Skąd brać treść przepisów podatkowych...19 2. Które akty

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2222 Warszawa, 28 lipca 2009 r.

Druk nr 2222 Warszawa, 28 lipca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-81-09 Druk nr 2222 Warszawa, 28 lipca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo