DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka"

Transkrypt

1 DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

2 Spis Treści Wykaz skrótów: WSTĘP CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT ROZDZIAŁ I ZASADY KWALIFIKACJI SAMOCHODÓW W VAT OD 1 KWIETNIA 2014 R POJĘCIE POJAZDU SAMOCHODOWEGO OGRANICZENIE 50% W ODLICZANIU VAT OD POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PROPORCJONALNE ODLICZANIE VAT NALICZONEGO A OGRANICZENIE 50% W ODLICZANIU VAT OD POJAZDÓW POJAZDY UPRAWNIAJĄCE DO ODLICZENIA CAŁEGO VAT NALICZONEGO SAMOCHODY NABYTE DO 31 MARCA 2014 R. A NOWE ZASADY ODLICZANIA VAT NALICZONEGO SAMOCHODY O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ RÓWNEJ 3,5 TONY PRZEZNACZENIE POJAZDU A ODLICZENIE VAT NALICZONEGO INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POJAZDÓW OD 1 KWIETNIA 2014 R WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO ODLICZENIA CAŁEGO VAT NALICZONEGO W PRZYPADKU SAMOCHODÓW DO 3,5 TONY POJAZD TYPOWO OSOBOWY A MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA VAT W CAŁOŚCI WYKLUCZENIE MOŻLIWOŚCI UŻYTKU SAMOCHODU DO CELÓW NIEZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Wykluczenie możliwości użytku samochodu do celów prywatnych a ewidencja przebiegu pojazdu Potencjalne czy faktyczne używanie do celów prywatnych a 50% ograniczenie VAT naliczonego... 49

3 11.3.Sposób wykluczenia możliwości użytku do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą Prowadzenie działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania Udział pracownika w porannym spotkaniu a wykluczenie możliwości użytku pojazdu do celów prywatnych Dojazd pracownika z domu do pracy i z pracy do domu Odpłatne udostępnienie samochodu pracownikowi a wykluczenie możliwości użytku do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą Doliczenie pracownikowi przychodu ze stosunku pracy z tytułu nieodpłatnego używania pojazdu a możliwość odliczenia całego VAT naliczonego EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU Ewidencja przebiegu pojazdu jako warunek odliczania całego VAT naliczonego Wymogi dotyczące ewidencji przebiegu pojazdu Ewidencja przebiegu pojazdu w przypadku udostępnienia samochodu osobie niebędącej pracownikiem Zakład serwisowy udostępniający samochody zastępcze Wynajem samochodów dla pracowników a obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu Zakres informacji w ewidencji przebiegu pojazdu - wątpliwości praktyczne Wadliwość prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu Ewidencja przebiegu dla potrzeb VAT a ewidencja przebiegu pojazdu dla celów podatku dochodowego Błędy formalne w ewidencji przebiegu pojazdów Przypadki, gdy podatnik nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów Ustawowe przypadki wyłączające obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów Pojazdy przeznaczone do odsprzedaży a obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów Samochody w komisie a obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu Samochody przeznaczone do wynajmu... 70

4 Samochody demonstracyjne a obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu Samochody, od których podatnik odlicza 50% VAT naliczonego a obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdem a ewidencja przebiegu pojazdów Samochody nabyte przed 1 kwietnia a obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu Zagrożenia związane z prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdu ZAWIADOMIENIE O POJAZDACH WYKORZYSTYWANYCH WYŁĄCZNIE DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Obowiązek złożenia zawiadomienia o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej Termin i forma złożenia zawiadomienia o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej Skutki podatkowe niezłożenia w terminie zawiadomienia o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej Zmiana sposobu wykorzystania pojazdu Samochody wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, od których VAT jest odliczany w 50% a obowiązek złożenia zawiadomienia Złożenie zawiadomienia a zwiększone kontrole u podatnika Złożenie informacji o wykorzystaniu pojazdu tylko do celów działalności gospodarczej a stwierdzenie w trakcie kontroli wykorzystania w inny sposób Brak zawiadomienia o wykorzystaniu pojazdu tylko do celów działalności gospodarczej a domniemanie, że pojazd jest wykorzystywany również do celów prywatnych NARUSZENIE NOWYCH ZASAD ODLICZANIA VAT NALICZONEGO A PRZEPISY KARNE POJAZDY, KTÓRYCH KONSTRUKCJA WYKLUCZA ICH UŻYCIE DO CELÓW NIEZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ... 90

5 15.1.Brak obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów dla pojazdów specjalnych i z jednym rzędem siedzeń Zmiana konstrukcyjna w pojazdach z jednym rzędem siedzeń Zmiana w pojazdach z jednym rzędem siedzeń a możliwość odliczenia VAT w 100% ze względu na sposób wykorzystania pojazdu Pojazdy specjalne Bankowozy typu C od 1 kwietnia 2014 r Pojazdy z dwoma rzędami siedzeń DODATKOWE BADANIA TECHNICZNE DLA NIEKTÓRYCH SAMOCHODÓW Obowiązek przeprowadzenia nowych badań technicznych Pojazdy, które nie uzyskają zaświadczenia z badań technicznych po 1 kwietnia 2014 r Dodatkowe badania techniczne i wpis w dowodzie rejestracyjnym jako warunki odliczenia całego VAT POJAZDY Z DWOMA RZĘDAMI SIEDZEŃ I BANKOWOZY A PRAWO DO ODLICZENIA 100% VAT POJAZDY PRZEZNACZONE DO PRZEWOZU CO NAJMNIEJ 10 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ ORES OBOWIĄZYWANIA NOWYCH REGULACJI WAŻNE TERMINY DOTYCZĄCE SAMOCHODÓW OD 1 KWIETNIA 2014 R ROZDZIAŁ II ZAKUP I SPRZEDAŻ SAMOCHODU W VAT ODLICZENIE VAT OD NABYCIA SAMOCHODU INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NABYCIA SAMOCHODU PROPORCJONALNE ODLICZANIE VAT NALICZONEGO A OGRANICZENIE 50% W ODLICZANIU VAT OD POJAZDÓW KOREKTA VAT NALICZONEGO OD NABYCIA POJAZDU ZWIĄZANA ZE ZMIANĄ PRZEZNACZENIA LUB SPRZEDAŻĄ POJAZDU

6 4.1.Zmiana sposobu wykorzystania pojazdu a korekta VAT od nabycia lub importu pojazdu Wykorzystywanie samochodu do działalności opodatkowanej i zwolnionej a korekta związana ze zmianą przeznaczenia Sprzedaż samochodu a korekta VAT naliczonego Niezłożenie w terminie informacji o wykorzystaniu samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej a korekta VAT naliczonego Samochody o wartości początkowej do zł a korekta VAT naliczonego w związku ze zmianą sposobu wykorzystania pojazdu Zasady korekty w przypadku samochodów o wartości początkowej do zł Zasady ustalenia wartości początkowej dla potrzeb korekty VAT naliczonego Zmiana sposobu przeznaczenia a VAT od eksploatacji pojazdu Zaprzestanie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu a konieczność korekty VAT Zmiany w pojazdach specjalnych lub pojazdach z jednym rzędem siedzeń Przeróbki w pojeździe specjalnym lub pojeździe przeznaczonym do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą Moment od którego należy liczyć 60 miesięczny okres korekty Prawo czy obowiązek korekty w przypadku zmiany prawa do odliczenia Sprzedaż samochodu a wcześniejsza korekta VAT związana ze zmianą sposobu wykorzystania SAMOCHODY SŁUŻĄCE DZIAŁALNOŚCI OPODATKOWANEJ I ZWOLNIONEJ Korekta roczna VAT naliczonego przy zakupie samochodu Samochody osobowe służące do sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT Samochody o wartości początkowej do zł a proporcjonalne rozliczenie VAT Data przekazania samochodu do użytku a termin korekty

7 6.NABYCIE SAMOCHODU Z INNEGO KRAJU UE Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu Instrukcja postępowania w przypadku nabycia samochodów z innych krajów UE Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu przez podatników VAT czynnych Nabycie samochodu do odsprzedaży a późniejsza rejestracja Nabycie samochodu a rozliczenie VAT zapłaconego do urzędu skarbowego Pojęcie nowych środków transportu Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu przez osoby, które nie są podatnikami ZAKUP SAMOCHODU NA RATY A PODATEK NALICZONY SPRZEDAŻ SAMOCHODU W KRAJU Zasady postępowania przy sprzedaży samochodu Sprzedaż samochodu od którego podatnik mógł odliczyć cały VAT naliczony Sprzedaż samochodu od którego podatnik mógł odliczyć 50% lub 60% VAT naliczonego Stawka VAT w przypadku sprzedaży samochodu, od którego podatnik mógł odliczyć 50% lub 60% VAT naliczonego od 1 kwietnia 2014 r Zasady opodatkowania sprzedaży samochodów, od których odliczono 50% lub 60% VAT naliczonego obowiązujące od 1 stycznia do 31 marca 2014 r Sprzedaż samochodów, przy nabyciu których podatnik nie miał prawa do odliczenia VAT naliczonego Stawka VAT przy sprzedaży samochodu, od którego nabycia podatnik nie miał prawa do odliczenia VAT naliczonego Brak prawa do odliczenia VAT naliczonego a sprzedaż samochodu po 1 kwietnia 2014 r. w metodzie VAT marża WYŁĄCZENIA ZE ZWOLNIENIA Z ART. 113 USTAWY VAT

8 11.SPRZEDAŻ SAMOCHODU NA RATY A PODATEK NALEŻNY PRZEWŁASZCZENIE SAMOCHODU NA ZABEZPIECZENIE KREDYTU HANDEL SAMOCHODAMI A METODA OPODATKOWANIA MARŻY SPRZEDAŻ SAMOCHODU DO INNEGO KRAJU UE Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu Rozliczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu przez podatników VAT czynnych Rozliczanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów przez osoby fizyczne niebędące podatnikami VAT Dokumenty potwierdzające wywóz nowych środków transportu ROZDZIAŁ III LEASING SAMOCHODU W VAT LEASING DOSTAWA TOWARÓW CZY ŚWIADCZENIE USŁUG? UMOWY LEASINGOWE ZAWARTE OD 1 KWIETNIA 2014 R Zasady odliczania VAT w przypadku umów leasingu zawartych od 1 kwietnia 2014 r Odliczanie 50% VAT od rat leasingowych Zaprzestanie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu a korekta VAT od rat leasingowych Proporcjonalne odliczaniu VAT a ograniczenie 50% w odliczaniu VAT od leasingu UMOWY LEASINGU ZAWARTE DO 31 MARCA 2014 R Możliwość rejestracji umów leasingowych zawartych do 31 marca 2014 r Umowy leasingu uprawniające do 31 marca 2014 r. do pełnego odliczenia VAT naliczonego

9 3.2.1.Zasady odliczania VAT od rat leasingowych w przypadku umów zawartych do 31 marca 2014 r. dających wcześniej pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego Rejestracja umowy leasingu w urzędzie skarbowym a zasady odliczania VAT od eksploatacji pojazdu Zmiana zasad odliczania VAT w czasie umowy leasingu a możliwość rejestracji umowy Obowiązek ponownej rejestracji umów zawartych do końca 2010 r Niedochowanie terminu rejestracji umowy leasingowej w urzędzie skarbowym Zmiana umowy leasingowej po jej zarejestrowaniu w urzędzie skarbowym Umowy leasingu uprawniające do 31 marca 2014 r. do odliczenia 60% VAT naliczonego Zasady odliczania VAT od rat leasingowych w przypadku umów zawartych do 31 marca 2014 r. dających wcześniej prawo do odliczenia 60% VAT naliczonego Umowa leasingu samochodu osobowego wykorzystywanego tylko do działalności gospodarczej Zmiana prawa do odliczenia z 60% na 50% - zasady postępowania Odliczenie VAT od faktur leasingowych na przełomie marcai kwietnia 2014 r ROZLICZENIE UMOWY LEASINGU STANOWIĄCEJ ŚWIADCZENIE USŁUG Zasady rozliczenia umowy leasingu będącego świadczeniem usług Moment powstania obowiązku podatkowego od usług leasingu świadczonych na rzecz podatników LEASING Z ZAGRANICY Zasady opodatkowania usług wynajmu od zagranicznych podmiotów Pojęcie krótkoterminowego wynajmu środków transportu Zasady określania okresu używania środka transportu

10 5.4. Wynajem krótko- i długoterminowy z zagranicy środków transportu ROZLICZENIE UMOWY LEASINGU STANOWIĄCEJ DOSTAWĘ TOWARÓW Zasady rozliczenia umowy leasingu będącego dostawą towarów Stawka VAT w przypadku leasingu finansowego ROZDZIAŁ IV PALIWO I POZOSTAŁE WYDATKI EKSPLOATACYJNE ZASADY ODLICZANIA VAT OD PALIWA I INNYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z EKSPLOATACJĄ POJAZDÓW PRAWO DO ODLICZANIA VAT OD WYDATKÓW EKSPLOATACYJNYCH I PALIWA PALIWO DO SAMOCHODÓW Z HOMOLOGACJĄ WYDATKI ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ POJAZDÓW Pojęcie wydatków związanych z eksploatacją pojazdów Przejazd autostradą - ile VAT można odliczyć? Pakowanie samochodu TOWARY MONTOWANE W POJAZDACH I PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PODATNIKA FAKTURY ZA PALIWO I WYDATKI EKSPLOATACYJNE NA PRZEŁOMIE MARCA I KWIETNIA 2014 R WYDATKI ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ POJAZDÓW NABYTYCH DO 31 MARCA 2014 R NUMER REJESTRACYJNY NA FAKTURACH ZA PALIWO I WYDATKI EKSPLOATACYJNE KARNET NA MYCIE SAMOCHODU ZAKUPY EKSPLOATACYJNE DO SAMOCHODÓW WYKORZYSTYWANYCH DO DZIAŁALNOŚCI OPODATKOWANEJ I ZWOLNIONEJ Z VAT

11 ROZDZIAŁ V POZOSTAŁE ZAGADNIENIA NIEODPŁATNE UŻYCIE SAMOCHODÓW DO CELÓW INNYCH NIŻ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Zasady opodatkowania nieodpłatnego używania samochodów do celów innych niż działalność gospodarcza Nieodpłatne używanie samochodu przy częściach składowych do którego odliczono VAT naliczony Nieodpłatne używanie samochodów, od których podatnik mógł odliczyć 50% lub 60% nie więcej niż zł lub zł Zestawienie zasad opodatkowania nieodpłatnego używania samochodów od celów innych niż działalność gospodarcza Podstawa opodatkowania w przypadku nieodpłatnego używania samochodu do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY NIEODPŁATNEJ DOSTAWIE SAMOCHODU CZĘŚĆ II SAMOCHODY W PODATKU DOCHODOWYM ROZDZIAŁ I NABYCIE SAMOCHODU KWALIFIKACJA SAMOCHODÓW NABYTYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DEFINICJA SAMOCHODU NA GRUNCIE PODATKU DOCHODOWEGO Definicja samochodu osobowego od dnia 1 kwietnia 2014 r Konsekwencje kwalifikacji pojazdów na gruncie podatku dochodowego SAMOCHÓD JAKO ŚRODEK TRWAŁY LUB WYPOSAŻENIE Warunki uznania pojazdu za środek trwały

12 3.3.Samochód jako współwłasność małżonków Kompletność i zdatność do użytku samochodu Oddanie samochodu ujętego w ewidencji środków trwałych do używania kontrahentowi Przewidywany okres używania samochodu Ujęcie odsetek naliczanych w przypadku niewprowadzenia do ewidencji środków trwałych pojazdu Pojazd o wartości początkowej do 3500 zł ROZDZIAŁ II WARTOŚĆ POCZĄTKOWA SAMOCHODU WARTOŚĆ POCZĄTKOWĄ POJAZDU BĘDĄCEGO ŚRODKIEM TRWAŁYM WARTOŚĆ POCZĄTKOWA SAMOCHODU NABYTEGO ODPŁATNIE PODATEK VAT A WARTOŚĆ POCZĄTKOWA SAMOCHODU BĘDĄCEGO ŚRODKIEM TRWAŁYM ROCZNA KOREKTA VAT A WARTOŚĆ POCZĄTKOWA POJAZDU KOREKTA WYNIKAJĄCA ZE ZMIANY SPOSOBU WYKORZYSTYWANIA SAMOCHODU A WARTOŚĆ POCZĄTKOWA ŚRODKA TRWAŁEGO WARTOŚĆ POCZĄTKOWA SAMOCHODU NABYTEGO ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ LUB NIEODPŁATNIE WYTWORZENIE SAMOCHODU WE WŁASNYM ZAKRESIE A JEGO WARTOŚĆ POCZĄTKOWA PRZEKSZTAŁCENIE FORMY PRAWNEJ A WARTOŚĆ POCZĄTKOWA SAMOCHODU BĘDĄCEGO ŚRODKIEM TRWAŁYM SAMOCHÓD STANOWIĄCY WSPÓŁWŁASNOŚĆ KILKU PODMIOTÓW ODŁĄCZENIE I PRZYŁĄCZENIE CZĘŚCI SKŁADOWYCH A WARTOŚĆ POCZĄTKOWA SAMOCHODU WARTOŚĆ POCZĄTKOWA SAMOCHODU OSOBOWEGO UŻYWANEGO WCZEŚNIEJ DO CELÓW PRYWATNYCH KONTYNUACJA WYCENY SAMOCHODU PRZYJĘTEJ PRZEZ POPRZEDNI PODMIOT UBEZPIECZENIE ORAZ OPŁATA REJESTRACYJNA A WARTOŚĆ POCZĄTKOWA SAMOCHODU

13 ROZDZIAŁ III AMORTYZACJA SAMOCHODÓW ZAKUP SAMOCHODU A KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW AMORTYZACJA SAMOCHODÓW METODĄ LINIOWĄ PODSTAWOWA STAWKA AMORTYZACYJNA SAMOCHODU PODWYŻSZANIE LUB OBNIŻANIE STAWKI AMORTYZACYJNEJ SAMOCHODU DEGRESYWNA METODA AMORTYZACJI SAMOCHODÓW KONTYNUACJA ZASAD I METODY AMORTYZACJI PRZYJĘTEJ PRZEZ POPRZEDNIKA AMORTYZACJA SAMOCHODÓW UŻYWANYCH I ULEPSZONYCH JEDNORAZOWA AMORTYZACJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH CIĘŻARÓWKI W FIRMACH TRANSPORTOWYCH A JEDNORAZOWA AMORTYZACJA AMORTYZACJA SAMOCHODU OSOBOWEGO O WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ POWYŻEJ EURO AMORTYZACJA SAMOCHODÓW A NIEOPŁACONE FAKTURY AMORTYZACJA SAMOCHODÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM W LEASINGU FINANSOWEGO A NIEOPŁACONE FAKTURY NABYCIE SAMOCHODU NA RATY A AMORTYZACJA AMORTYZACJA SAMOCHODÓW ODDANYCH DO UŻYWANIA INNEMU PODMIOTOWI AMORTYZACJA SAMOCHODU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU FINANSOWEGO U KORZYSTAJĄCEGO AMORTYZACJA SAMOCHODÓW BĘDĄCYCH WSPÓŁWŁASNOŚCIĄ MAŁŻONKÓW NIEUŻYWANY SAMOCHÓD A ODPISYAMORTYZACYJNE AMORTYZACJA SAMOCHODU UŻYWANEGO DO CELÓW PRYWATNYCH ROZDZIAŁ IV MODERNIZACJA SAMOCHODU BĘDĄCEGO ŚRODKIEM TRWAŁYM MODERNIZACJA SAMOCHODU A JEGO WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MODERNIZACJA SAMOCHODU OSOBOWEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ EURO

14 4.MODERNIZACJA SAMOCHODU PRYWATNEGO UŻYWANEGO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NAPRAWA SAMOCHODU PRZED REJESTRACJĄ ULEPSZENIE ZAMORTYZOWANEGO SAMOCHODU ROZDZIAŁ V LEASING POJAZDÓW MECHANICZNYCH LEASING SAMOCHODU WARIANT I UMÓW LEASINGOWYCH WARIANT II UMÓW LEASINGOWYCH WARIANT III UMÓW LEASINGOWYCH LEASING FINANSOWY I OPERACYJNY TABELA ROZLICZENIE UMOWY LEASINGU FINANSOWEGO U FINANSUJĄCEGO ROZLICZENIE UMOWY LEASINGU FINANSOWEGO U KORZYSTAJĄCEGO NABYCIE SAMOCHODU PO UPŁYWIE OKRESU LEASINGU FINANSOWEGO SPRZEDAŻ PRZEDMIOTU LEASINGU PO ZAKOŃCZENIU LEASINGU FINANSOWEGO OSOBIE TRZECIEJ UPŁYW PODSTAWOWEGO OKRESU UMOWY LEASINGU FINANSOWEGO SAMOCHODU ZASADY ROZLICZANIA UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO W PODSTAWOWYM OKRESIE WSTĘPNA OPŁATA LEASINGOWA A DATA JEJ ZALICZENIA W KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW CESJA UMÓW LEASINGU ZAWARTYCH OD DNIA 1 STYCZNIA 2013 R LEASING SAMOCHODÓW OSOBOWYCH A EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU RATY LEASINGOWE PO UTRACIE PRZEDMIOTU LEASINGU JEDNORAZOWA SPŁATA RAT LEASINGOWYCH W CELU SPRZEDAŻY SAMOCHODU RATY LEASINGOWA OD SAMOCHODU O WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ PRZEKRACZAJĄCEJ EURO JAKO KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU

15 ROZDZIAŁ VI KOSZTY UŻYWANIA SAMOCHODU KOSZTY UŻYWANIA SAMOCHODÓW ZALICZONYCH DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH RODZAJE KOSZTÓW ZWIĄZANE ZE ŚRODKAMI TRWAŁYMI SAMOCHÓD BĘDĄCY ŚRODKIEM TRWAŁYM A WYDATKI NIESTANOWIĄCE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW UBEZPIECZENIE SAMOCHODU O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ZŁ KOSZTY UŻYWANIA SAMOCHODU NIE BĘDĄCEGO ŚRODKIEM TRWAŁYM Koszty używania samochodów ciężarowych niestanowiących środków trwałych Prywatny samochód osobowy przedsiębiorcy a koszty uzyskania przychodów Ewidencja przebiegu pojazdu Pojęcie kosztów eksploatacji samochodu ujmowanych w ewidencji przebiegu pojazdu ZBYCIE I LIKWIDACJA SAMOCHODU SPRZEDAŻ SAMOCHODU ZALICZONEGO DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH KRADZIEŻ SAMOCHODU PRZEKAZANIE SAMOCHODU NA POTRZEBY OSOBISTE PODATNIKA WYCOFANIE POJAZDÓW Z DZIAŁALNOŚCI PRZED UPŁYWEM ROKU KOSZTY PRZY ZBYCIU SAMOCHODU, KTÓREGO ZAKUP NIE BYŁ FINANSOWANY PRZEZ PODATNIKA ROZDZIAŁ VII ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM SAMOCHODU SAMOCHODY PRYWATNE UŻYWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW W DZIAŁALNOŚCI PODATNIKA RYCZAŁT ZA JAZDY LOKALNE ROZLICZENIE NA PODSTAWIE TZW. KILOMETRÓWKI

16 4.SAMOCHODY UŻYWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW A KOSZTY U PRACODAWCY SAMOCHÓD NIEBĘDĄCY WŁASNOŚCIĄ PRACOWNIKA UŻYWANY NA CELE PRACODAWCY ZWROT KOSZTÓW UŻYWANIA SAMOCHODU PRZEZ PRACOWNIKA W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ UŻYWANIE PRZEZ PRACOWNIKA SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU DO CELÓW PRYWATNYCH UŻYWANIE PRZEZ PODATNIKA SAMOCHODU BĘDĄCEGO ŚRODKIEM TRWAŁYM DO CELÓW PRYWATNYCH

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE Marcin Szymankiewicz Tomasz Poznañski Katarzyna Sztubiñska SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE (z suplementem elektronicznym) Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności

Samochody w działalności Samochody w działalności 2011 DLA TAX CARE S.A. Samochody w działalności Konsekwencje podatkowe M. Flis 2011-02-10 1 S t r o n a Spis treści Samochody w działalności gospodarczej... 2 Definicja samochodu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 ROZDZIAŁ 1 Od autora... 47 Wykaz skrótów... 49 ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 1.1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1... 51 1.1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015 dodatek nr 8 Temat na czasie Paweł Muż ekonomista, redaktor MONITORA księgowego, specjalista ds. rachunkowości Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

JAK KUPIĆ I SPRZEDAĆ SAMOCHÓD FIRMOWY?

JAK KUPIĆ I SPRZEDAĆ SAMOCHÓD FIRMOWY? JAK KUPIĆ I SPRZEDAĆ SAMOCHÓD FIRMOWY? 2014 Wstęp Samochód firmowy to uzasadnione źródło kosztów niemal w każdej firmie. Właśnie dlatego warto poznać wszystkie aspekty rozliczania samochodu w firmie i

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Koszty podatkowe w praktyce Koszty podatkowe w praktyce dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady Marek Kutarba Autor Marek Kutarba Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY JEŻELI PODATNIK OTRZYMAŁ CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ ZAPŁATY PRZED DOKONANIEM DOSTAWY TOWARÓW, STAWKĘ PODATKU 0% W EKSPORCIE TOWARÓW STOSUJE SIĘ W ODNIESIENIU DO OTRZYMANEJ ZAPŁATY, POD WARUNKIEM ŻE WYWÓZ TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Rachunkowość. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Rachunkowość Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Leasing składników majątku skutki podatkowe dla korzystającego

Leasing składników majątku skutki podatkowe dla korzystającego Leasing PRZEDSIĘBIORSTWO składników majątku skutki I REGION podatkowe NR dla korzystającego 5/2013 65 Leasing składników majątku skutki podatkowe dla korzystającego Bożena Sowa 1 Wstęp Rozwój firmy stanowi

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo