DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka"

Transkrypt

1 DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

2 Spis Treści Wykaz skrótów: WSTĘP CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT ROZDZIAŁ I ZASADY KWALIFIKACJI SAMOCHODÓW W VAT OD 1 KWIETNIA 2014 R POJĘCIE POJAZDU SAMOCHODOWEGO OGRANICZENIE 50% W ODLICZANIU VAT OD POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PROPORCJONALNE ODLICZANIE VAT NALICZONEGO A OGRANICZENIE 50% W ODLICZANIU VAT OD POJAZDÓW POJAZDY UPRAWNIAJĄCE DO ODLICZENIA CAŁEGO VAT NALICZONEGO SAMOCHODY NABYTE DO 31 MARCA 2014 R. A NOWE ZASADY ODLICZANIA VAT NALICZONEGO SAMOCHODY O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ RÓWNEJ 3,5 TONY PRZEZNACZENIE POJAZDU A ODLICZENIE VAT NALICZONEGO INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POJAZDÓW OD 1 KWIETNIA 2014 R WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO ODLICZENIA CAŁEGO VAT NALICZONEGO W PRZYPADKU SAMOCHODÓW DO 3,5 TONY POJAZD TYPOWO OSOBOWY A MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA VAT W CAŁOŚCI WYKLUCZENIE MOŻLIWOŚCI UŻYTKU SAMOCHODU DO CELÓW NIEZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Wykluczenie możliwości użytku samochodu do celów prywatnych a ewidencja przebiegu pojazdu Potencjalne czy faktyczne używanie do celów prywatnych a 50% ograniczenie VAT naliczonego... 49

3 11.3.Sposób wykluczenia możliwości użytku do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą Prowadzenie działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania Udział pracownika w porannym spotkaniu a wykluczenie możliwości użytku pojazdu do celów prywatnych Dojazd pracownika z domu do pracy i z pracy do domu Odpłatne udostępnienie samochodu pracownikowi a wykluczenie możliwości użytku do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą Doliczenie pracownikowi przychodu ze stosunku pracy z tytułu nieodpłatnego używania pojazdu a możliwość odliczenia całego VAT naliczonego EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU Ewidencja przebiegu pojazdu jako warunek odliczania całego VAT naliczonego Wymogi dotyczące ewidencji przebiegu pojazdu Ewidencja przebiegu pojazdu w przypadku udostępnienia samochodu osobie niebędącej pracownikiem Zakład serwisowy udostępniający samochody zastępcze Wynajem samochodów dla pracowników a obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu Zakres informacji w ewidencji przebiegu pojazdu - wątpliwości praktyczne Wadliwość prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu Ewidencja przebiegu dla potrzeb VAT a ewidencja przebiegu pojazdu dla celów podatku dochodowego Błędy formalne w ewidencji przebiegu pojazdów Przypadki, gdy podatnik nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów Ustawowe przypadki wyłączające obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów Pojazdy przeznaczone do odsprzedaży a obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów Samochody w komisie a obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu Samochody przeznaczone do wynajmu... 70

4 Samochody demonstracyjne a obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu Samochody, od których podatnik odlicza 50% VAT naliczonego a obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdem a ewidencja przebiegu pojazdów Samochody nabyte przed 1 kwietnia a obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu Zagrożenia związane z prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdu ZAWIADOMIENIE O POJAZDACH WYKORZYSTYWANYCH WYŁĄCZNIE DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Obowiązek złożenia zawiadomienia o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej Termin i forma złożenia zawiadomienia o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej Skutki podatkowe niezłożenia w terminie zawiadomienia o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej Zmiana sposobu wykorzystania pojazdu Samochody wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, od których VAT jest odliczany w 50% a obowiązek złożenia zawiadomienia Złożenie zawiadomienia a zwiększone kontrole u podatnika Złożenie informacji o wykorzystaniu pojazdu tylko do celów działalności gospodarczej a stwierdzenie w trakcie kontroli wykorzystania w inny sposób Brak zawiadomienia o wykorzystaniu pojazdu tylko do celów działalności gospodarczej a domniemanie, że pojazd jest wykorzystywany również do celów prywatnych NARUSZENIE NOWYCH ZASAD ODLICZANIA VAT NALICZONEGO A PRZEPISY KARNE POJAZDY, KTÓRYCH KONSTRUKCJA WYKLUCZA ICH UŻYCIE DO CELÓW NIEZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ... 90

5 15.1.Brak obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów dla pojazdów specjalnych i z jednym rzędem siedzeń Zmiana konstrukcyjna w pojazdach z jednym rzędem siedzeń Zmiana w pojazdach z jednym rzędem siedzeń a możliwość odliczenia VAT w 100% ze względu na sposób wykorzystania pojazdu Pojazdy specjalne Bankowozy typu C od 1 kwietnia 2014 r Pojazdy z dwoma rzędami siedzeń DODATKOWE BADANIA TECHNICZNE DLA NIEKTÓRYCH SAMOCHODÓW Obowiązek przeprowadzenia nowych badań technicznych Pojazdy, które nie uzyskają zaświadczenia z badań technicznych po 1 kwietnia 2014 r Dodatkowe badania techniczne i wpis w dowodzie rejestracyjnym jako warunki odliczenia całego VAT POJAZDY Z DWOMA RZĘDAMI SIEDZEŃ I BANKOWOZY A PRAWO DO ODLICZENIA 100% VAT POJAZDY PRZEZNACZONE DO PRZEWOZU CO NAJMNIEJ 10 OSÓB ŁĄCZNIE Z KIEROWCĄ ORES OBOWIĄZYWANIA NOWYCH REGULACJI WAŻNE TERMINY DOTYCZĄCE SAMOCHODÓW OD 1 KWIETNIA 2014 R ROZDZIAŁ II ZAKUP I SPRZEDAŻ SAMOCHODU W VAT ODLICZENIE VAT OD NABYCIA SAMOCHODU INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NABYCIA SAMOCHODU PROPORCJONALNE ODLICZANIE VAT NALICZONEGO A OGRANICZENIE 50% W ODLICZANIU VAT OD POJAZDÓW KOREKTA VAT NALICZONEGO OD NABYCIA POJAZDU ZWIĄZANA ZE ZMIANĄ PRZEZNACZENIA LUB SPRZEDAŻĄ POJAZDU

6 4.1.Zmiana sposobu wykorzystania pojazdu a korekta VAT od nabycia lub importu pojazdu Wykorzystywanie samochodu do działalności opodatkowanej i zwolnionej a korekta związana ze zmianą przeznaczenia Sprzedaż samochodu a korekta VAT naliczonego Niezłożenie w terminie informacji o wykorzystaniu samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej a korekta VAT naliczonego Samochody o wartości początkowej do zł a korekta VAT naliczonego w związku ze zmianą sposobu wykorzystania pojazdu Zasady korekty w przypadku samochodów o wartości początkowej do zł Zasady ustalenia wartości początkowej dla potrzeb korekty VAT naliczonego Zmiana sposobu przeznaczenia a VAT od eksploatacji pojazdu Zaprzestanie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu a konieczność korekty VAT Zmiany w pojazdach specjalnych lub pojazdach z jednym rzędem siedzeń Przeróbki w pojeździe specjalnym lub pojeździe przeznaczonym do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą Moment od którego należy liczyć 60 miesięczny okres korekty Prawo czy obowiązek korekty w przypadku zmiany prawa do odliczenia Sprzedaż samochodu a wcześniejsza korekta VAT związana ze zmianą sposobu wykorzystania SAMOCHODY SŁUŻĄCE DZIAŁALNOŚCI OPODATKOWANEJ I ZWOLNIONEJ Korekta roczna VAT naliczonego przy zakupie samochodu Samochody osobowe służące do sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT Samochody o wartości początkowej do zł a proporcjonalne rozliczenie VAT Data przekazania samochodu do użytku a termin korekty

7 6.NABYCIE SAMOCHODU Z INNEGO KRAJU UE Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu Instrukcja postępowania w przypadku nabycia samochodów z innych krajów UE Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu przez podatników VAT czynnych Nabycie samochodu do odsprzedaży a późniejsza rejestracja Nabycie samochodu a rozliczenie VAT zapłaconego do urzędu skarbowego Pojęcie nowych środków transportu Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu przez osoby, które nie są podatnikami ZAKUP SAMOCHODU NA RATY A PODATEK NALICZONY SPRZEDAŻ SAMOCHODU W KRAJU Zasady postępowania przy sprzedaży samochodu Sprzedaż samochodu od którego podatnik mógł odliczyć cały VAT naliczony Sprzedaż samochodu od którego podatnik mógł odliczyć 50% lub 60% VAT naliczonego Stawka VAT w przypadku sprzedaży samochodu, od którego podatnik mógł odliczyć 50% lub 60% VAT naliczonego od 1 kwietnia 2014 r Zasady opodatkowania sprzedaży samochodów, od których odliczono 50% lub 60% VAT naliczonego obowiązujące od 1 stycznia do 31 marca 2014 r Sprzedaż samochodów, przy nabyciu których podatnik nie miał prawa do odliczenia VAT naliczonego Stawka VAT przy sprzedaży samochodu, od którego nabycia podatnik nie miał prawa do odliczenia VAT naliczonego Brak prawa do odliczenia VAT naliczonego a sprzedaż samochodu po 1 kwietnia 2014 r. w metodzie VAT marża WYŁĄCZENIA ZE ZWOLNIENIA Z ART. 113 USTAWY VAT

8 11.SPRZEDAŻ SAMOCHODU NA RATY A PODATEK NALEŻNY PRZEWŁASZCZENIE SAMOCHODU NA ZABEZPIECZENIE KREDYTU HANDEL SAMOCHODAMI A METODA OPODATKOWANIA MARŻY SPRZEDAŻ SAMOCHODU DO INNEGO KRAJU UE Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu Rozliczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu przez podatników VAT czynnych Rozliczanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów przez osoby fizyczne niebędące podatnikami VAT Dokumenty potwierdzające wywóz nowych środków transportu ROZDZIAŁ III LEASING SAMOCHODU W VAT LEASING DOSTAWA TOWARÓW CZY ŚWIADCZENIE USŁUG? UMOWY LEASINGOWE ZAWARTE OD 1 KWIETNIA 2014 R Zasady odliczania VAT w przypadku umów leasingu zawartych od 1 kwietnia 2014 r Odliczanie 50% VAT od rat leasingowych Zaprzestanie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu a korekta VAT od rat leasingowych Proporcjonalne odliczaniu VAT a ograniczenie 50% w odliczaniu VAT od leasingu UMOWY LEASINGU ZAWARTE DO 31 MARCA 2014 R Możliwość rejestracji umów leasingowych zawartych do 31 marca 2014 r Umowy leasingu uprawniające do 31 marca 2014 r. do pełnego odliczenia VAT naliczonego

9 3.2.1.Zasady odliczania VAT od rat leasingowych w przypadku umów zawartych do 31 marca 2014 r. dających wcześniej pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego Rejestracja umowy leasingu w urzędzie skarbowym a zasady odliczania VAT od eksploatacji pojazdu Zmiana zasad odliczania VAT w czasie umowy leasingu a możliwość rejestracji umowy Obowiązek ponownej rejestracji umów zawartych do końca 2010 r Niedochowanie terminu rejestracji umowy leasingowej w urzędzie skarbowym Zmiana umowy leasingowej po jej zarejestrowaniu w urzędzie skarbowym Umowy leasingu uprawniające do 31 marca 2014 r. do odliczenia 60% VAT naliczonego Zasady odliczania VAT od rat leasingowych w przypadku umów zawartych do 31 marca 2014 r. dających wcześniej prawo do odliczenia 60% VAT naliczonego Umowa leasingu samochodu osobowego wykorzystywanego tylko do działalności gospodarczej Zmiana prawa do odliczenia z 60% na 50% - zasady postępowania Odliczenie VAT od faktur leasingowych na przełomie marcai kwietnia 2014 r ROZLICZENIE UMOWY LEASINGU STANOWIĄCEJ ŚWIADCZENIE USŁUG Zasady rozliczenia umowy leasingu będącego świadczeniem usług Moment powstania obowiązku podatkowego od usług leasingu świadczonych na rzecz podatników LEASING Z ZAGRANICY Zasady opodatkowania usług wynajmu od zagranicznych podmiotów Pojęcie krótkoterminowego wynajmu środków transportu Zasady określania okresu używania środka transportu

10 5.4. Wynajem krótko- i długoterminowy z zagranicy środków transportu ROZLICZENIE UMOWY LEASINGU STANOWIĄCEJ DOSTAWĘ TOWARÓW Zasady rozliczenia umowy leasingu będącego dostawą towarów Stawka VAT w przypadku leasingu finansowego ROZDZIAŁ IV PALIWO I POZOSTAŁE WYDATKI EKSPLOATACYJNE ZASADY ODLICZANIA VAT OD PALIWA I INNYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z EKSPLOATACJĄ POJAZDÓW PRAWO DO ODLICZANIA VAT OD WYDATKÓW EKSPLOATACYJNYCH I PALIWA PALIWO DO SAMOCHODÓW Z HOMOLOGACJĄ WYDATKI ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ POJAZDÓW Pojęcie wydatków związanych z eksploatacją pojazdów Przejazd autostradą - ile VAT można odliczyć? Pakowanie samochodu TOWARY MONTOWANE W POJAZDACH I PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PODATNIKA FAKTURY ZA PALIWO I WYDATKI EKSPLOATACYJNE NA PRZEŁOMIE MARCA I KWIETNIA 2014 R WYDATKI ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ POJAZDÓW NABYTYCH DO 31 MARCA 2014 R NUMER REJESTRACYJNY NA FAKTURACH ZA PALIWO I WYDATKI EKSPLOATACYJNE KARNET NA MYCIE SAMOCHODU ZAKUPY EKSPLOATACYJNE DO SAMOCHODÓW WYKORZYSTYWANYCH DO DZIAŁALNOŚCI OPODATKOWANEJ I ZWOLNIONEJ Z VAT

11 ROZDZIAŁ V POZOSTAŁE ZAGADNIENIA NIEODPŁATNE UŻYCIE SAMOCHODÓW DO CELÓW INNYCH NIŻ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Zasady opodatkowania nieodpłatnego używania samochodów do celów innych niż działalność gospodarcza Nieodpłatne używanie samochodu przy częściach składowych do którego odliczono VAT naliczony Nieodpłatne używanie samochodów, od których podatnik mógł odliczyć 50% lub 60% nie więcej niż zł lub zł Zestawienie zasad opodatkowania nieodpłatnego używania samochodów od celów innych niż działalność gospodarcza Podstawa opodatkowania w przypadku nieodpłatnego używania samochodu do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY NIEODPŁATNEJ DOSTAWIE SAMOCHODU CZĘŚĆ II SAMOCHODY W PODATKU DOCHODOWYM ROZDZIAŁ I NABYCIE SAMOCHODU KWALIFIKACJA SAMOCHODÓW NABYTYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DEFINICJA SAMOCHODU NA GRUNCIE PODATKU DOCHODOWEGO Definicja samochodu osobowego od dnia 1 kwietnia 2014 r Konsekwencje kwalifikacji pojazdów na gruncie podatku dochodowego SAMOCHÓD JAKO ŚRODEK TRWAŁY LUB WYPOSAŻENIE Warunki uznania pojazdu za środek trwały

12 3.3.Samochód jako współwłasność małżonków Kompletność i zdatność do użytku samochodu Oddanie samochodu ujętego w ewidencji środków trwałych do używania kontrahentowi Przewidywany okres używania samochodu Ujęcie odsetek naliczanych w przypadku niewprowadzenia do ewidencji środków trwałych pojazdu Pojazd o wartości początkowej do 3500 zł ROZDZIAŁ II WARTOŚĆ POCZĄTKOWA SAMOCHODU WARTOŚĆ POCZĄTKOWĄ POJAZDU BĘDĄCEGO ŚRODKIEM TRWAŁYM WARTOŚĆ POCZĄTKOWA SAMOCHODU NABYTEGO ODPŁATNIE PODATEK VAT A WARTOŚĆ POCZĄTKOWA SAMOCHODU BĘDĄCEGO ŚRODKIEM TRWAŁYM ROCZNA KOREKTA VAT A WARTOŚĆ POCZĄTKOWA POJAZDU KOREKTA WYNIKAJĄCA ZE ZMIANY SPOSOBU WYKORZYSTYWANIA SAMOCHODU A WARTOŚĆ POCZĄTKOWA ŚRODKA TRWAŁEGO WARTOŚĆ POCZĄTKOWA SAMOCHODU NABYTEGO ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ LUB NIEODPŁATNIE WYTWORZENIE SAMOCHODU WE WŁASNYM ZAKRESIE A JEGO WARTOŚĆ POCZĄTKOWA PRZEKSZTAŁCENIE FORMY PRAWNEJ A WARTOŚĆ POCZĄTKOWA SAMOCHODU BĘDĄCEGO ŚRODKIEM TRWAŁYM SAMOCHÓD STANOWIĄCY WSPÓŁWŁASNOŚĆ KILKU PODMIOTÓW ODŁĄCZENIE I PRZYŁĄCZENIE CZĘŚCI SKŁADOWYCH A WARTOŚĆ POCZĄTKOWA SAMOCHODU WARTOŚĆ POCZĄTKOWA SAMOCHODU OSOBOWEGO UŻYWANEGO WCZEŚNIEJ DO CELÓW PRYWATNYCH KONTYNUACJA WYCENY SAMOCHODU PRZYJĘTEJ PRZEZ POPRZEDNI PODMIOT UBEZPIECZENIE ORAZ OPŁATA REJESTRACYJNA A WARTOŚĆ POCZĄTKOWA SAMOCHODU

13 ROZDZIAŁ III AMORTYZACJA SAMOCHODÓW ZAKUP SAMOCHODU A KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW AMORTYZACJA SAMOCHODÓW METODĄ LINIOWĄ PODSTAWOWA STAWKA AMORTYZACYJNA SAMOCHODU PODWYŻSZANIE LUB OBNIŻANIE STAWKI AMORTYZACYJNEJ SAMOCHODU DEGRESYWNA METODA AMORTYZACJI SAMOCHODÓW KONTYNUACJA ZASAD I METODY AMORTYZACJI PRZYJĘTEJ PRZEZ POPRZEDNIKA AMORTYZACJA SAMOCHODÓW UŻYWANYCH I ULEPSZONYCH JEDNORAZOWA AMORTYZACJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH CIĘŻARÓWKI W FIRMACH TRANSPORTOWYCH A JEDNORAZOWA AMORTYZACJA AMORTYZACJA SAMOCHODU OSOBOWEGO O WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ POWYŻEJ EURO AMORTYZACJA SAMOCHODÓW A NIEOPŁACONE FAKTURY AMORTYZACJA SAMOCHODÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM W LEASINGU FINANSOWEGO A NIEOPŁACONE FAKTURY NABYCIE SAMOCHODU NA RATY A AMORTYZACJA AMORTYZACJA SAMOCHODÓW ODDANYCH DO UŻYWANIA INNEMU PODMIOTOWI AMORTYZACJA SAMOCHODU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU FINANSOWEGO U KORZYSTAJĄCEGO AMORTYZACJA SAMOCHODÓW BĘDĄCYCH WSPÓŁWŁASNOŚCIĄ MAŁŻONKÓW NIEUŻYWANY SAMOCHÓD A ODPISYAMORTYZACYJNE AMORTYZACJA SAMOCHODU UŻYWANEGO DO CELÓW PRYWATNYCH ROZDZIAŁ IV MODERNIZACJA SAMOCHODU BĘDĄCEGO ŚRODKIEM TRWAŁYM MODERNIZACJA SAMOCHODU A JEGO WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MODERNIZACJA SAMOCHODU OSOBOWEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ EURO

14 4.MODERNIZACJA SAMOCHODU PRYWATNEGO UŻYWANEGO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NAPRAWA SAMOCHODU PRZED REJESTRACJĄ ULEPSZENIE ZAMORTYZOWANEGO SAMOCHODU ROZDZIAŁ V LEASING POJAZDÓW MECHANICZNYCH LEASING SAMOCHODU WARIANT I UMÓW LEASINGOWYCH WARIANT II UMÓW LEASINGOWYCH WARIANT III UMÓW LEASINGOWYCH LEASING FINANSOWY I OPERACYJNY TABELA ROZLICZENIE UMOWY LEASINGU FINANSOWEGO U FINANSUJĄCEGO ROZLICZENIE UMOWY LEASINGU FINANSOWEGO U KORZYSTAJĄCEGO NABYCIE SAMOCHODU PO UPŁYWIE OKRESU LEASINGU FINANSOWEGO SPRZEDAŻ PRZEDMIOTU LEASINGU PO ZAKOŃCZENIU LEASINGU FINANSOWEGO OSOBIE TRZECIEJ UPŁYW PODSTAWOWEGO OKRESU UMOWY LEASINGU FINANSOWEGO SAMOCHODU ZASADY ROZLICZANIA UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO W PODSTAWOWYM OKRESIE WSTĘPNA OPŁATA LEASINGOWA A DATA JEJ ZALICZENIA W KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW CESJA UMÓW LEASINGU ZAWARTYCH OD DNIA 1 STYCZNIA 2013 R LEASING SAMOCHODÓW OSOBOWYCH A EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU RATY LEASINGOWE PO UTRACIE PRZEDMIOTU LEASINGU JEDNORAZOWA SPŁATA RAT LEASINGOWYCH W CELU SPRZEDAŻY SAMOCHODU RATY LEASINGOWA OD SAMOCHODU O WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ PRZEKRACZAJĄCEJ EURO JAKO KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU

15 ROZDZIAŁ VI KOSZTY UŻYWANIA SAMOCHODU KOSZTY UŻYWANIA SAMOCHODÓW ZALICZONYCH DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH RODZAJE KOSZTÓW ZWIĄZANE ZE ŚRODKAMI TRWAŁYMI SAMOCHÓD BĘDĄCY ŚRODKIEM TRWAŁYM A WYDATKI NIESTANOWIĄCE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW UBEZPIECZENIE SAMOCHODU O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ZŁ KOSZTY UŻYWANIA SAMOCHODU NIE BĘDĄCEGO ŚRODKIEM TRWAŁYM Koszty używania samochodów ciężarowych niestanowiących środków trwałych Prywatny samochód osobowy przedsiębiorcy a koszty uzyskania przychodów Ewidencja przebiegu pojazdu Pojęcie kosztów eksploatacji samochodu ujmowanych w ewidencji przebiegu pojazdu ZBYCIE I LIKWIDACJA SAMOCHODU SPRZEDAŻ SAMOCHODU ZALICZONEGO DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH KRADZIEŻ SAMOCHODU PRZEKAZANIE SAMOCHODU NA POTRZEBY OSOBISTE PODATNIKA WYCOFANIE POJAZDÓW Z DZIAŁALNOŚCI PRZED UPŁYWEM ROKU KOSZTY PRZY ZBYCIU SAMOCHODU, KTÓREGO ZAKUP NIE BYŁ FINANSOWANY PRZEZ PODATNIKA ROZDZIAŁ VII ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM SAMOCHODU SAMOCHODY PRYWATNE UŻYWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW W DZIAŁALNOŚCI PODATNIKA RYCZAŁT ZA JAZDY LOKALNE ROZLICZENIE NA PODSTAWIE TZW. KILOMETRÓWKI

16 4.SAMOCHODY UŻYWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW A KOSZTY U PRACODAWCY SAMOCHÓD NIEBĘDĄCY WŁASNOŚCIĄ PRACOWNIKA UŻYWANY NA CELE PRACODAWCY ZWROT KOSZTÓW UŻYWANIA SAMOCHODU PRZEZ PRACOWNIKA W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ UŻYWANIE PRZEZ PRACOWNIKA SŁUŻBOWEGO SAMOCHODU DO CELÓW PRYWATNYCH UŻYWANIE PRZEZ PODATNIKA SAMOCHODU BĘDĄCEGO ŚRODKIEM TRWAŁYM DO CELÓW PRYWATNYCH

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE PODATKI NR 9 INDEKS 36990X ISBN 9788374403559 MARZEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE Jak ustalić ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do

Bardziej szczegółowo

3 Spis treści. DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT...

3 Spis treści. DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT... 3 Spis treści DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT.... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Rodzaj pojazdu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19 Spis Treści ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 15 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym.. 15 Umowa leasingu, zgodnie z przepisami 15 2. Strony umowy leasingu.. 16 3. Umowa leasingu w prawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo - Szkolenia - Wydawnictwo www.kosacka.pl

DK Doradztwo - Szkolenia - Wydawnictwo www.kosacka.pl SAMOCHODY W 2014 r. W 2014 r. dwukrotnie zmienią się przepisy dotyczące odliczenia VAT od nabycia samochodów i wydatków eksploatacyjnych dotyczących używania pojazdów. Od 1 stycznia 2014 r. do czasu wejścia

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia Od 1 kwietnia 2014 r. wszelkie ograniczenia w odliczaniu VAT dotyczą wszystkich pojazdów samochodowych. Dla celów VAT za "pojazd

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie. Bezbłędne rozliczenia podatkowe po zmianie przepisów, aktualne stanowisko organów podatkowych oraz ważne wyroki sądów.

Samochód w firmie. Bezbłędne rozliczenia podatkowe po zmianie przepisów, aktualne stanowisko organów podatkowych oraz ważne wyroki sądów. Samochód w firmie Bezbłędne rozliczenia podatkowe po zmianie przepisów, aktualne stanowisko organów podatkowych oraz ważne wyroki sądów Warszawa, 24 czerwca 2015 r. prowadzący: Samir Kayyali doradca podatkowy

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r.

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Od 1 kwietnia br. wszelkie ograniczenia w odliczaniu VAT dotyczą wszystkich pojazdów samochodowych. Dla celów VAT za "pojazd samochodowy" uważa

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku VAT 2014. Marta Szafarowska Warszawa, 6 marca 2014 r.

Zmiany w podatku VAT 2014. Marta Szafarowska Warszawa, 6 marca 2014 r. Zmiany w podatku VAT 2014 Marta Szafarowska Warszawa, 6 marca 2014 r. Zwolnienie dla towarów używanych Do 31.12.2013 r. Od 1.1.2014 r. Art. 43 ust. 1 pkt 2 Zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych,

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Wydatki związane z pojazdami samochodowymi objęte Limit odliczenia ograniczeniem odliczenia VAT naliczonego 1. Samochód 50%

Bardziej szczegółowo

Ewidencja przebiegu pojazdu

Ewidencja przebiegu pojazdu Ewidencja przebiegu pojazdu Kto powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów i na jakiej podstawie? Ewidencję przebiegu pojazdów, zwaną potocznie kilometrówką, dla celów podatku dochodowego powinni

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. VAT w 2015r. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. i praktyczne problemy. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. VAT w 2015r. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. i praktyczne problemy. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Wydawnictwo Sp. z o.o. VAT w 2015r. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. i praktyczne problemy Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agnieszka Puczkielewicz Copyright by DK Wydawnictwo Spółka z

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R

ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R 1. NOWE ZASADY OPODATKOWANIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, ELEKTRONICZNYCH I NADAWCZYCH ŚWIADCZONYCH DLA

Bardziej szczegółowo

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare Skuteczna optymalizacja kosztów Kamila Ciszczonik TaxCare Optymalizacja w pigułce Samochód w działalności gospodarczej Lokal w działalności gospodarczej samozatrudnienie Samochód w działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE Marcin Szymankiewicz Tomasz Poznañski Katarzyna Sztubiñska SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE (z suplementem elektronicznym) Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Ostatni moment na samochód z kratką

Ostatni moment na samochód z kratką Ostatni moment na samochód z kratką Nowe zasady odliczania VAT-u od nabycia samochodów osobowych oraz innych wydatków z nimi związanych są coraz bliżej wejścia w życie. Rząd przyjął przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY ROZLICZANIA VAT OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

NOWE ZASADY ROZLICZANIA VAT OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Husarski Michalski Doradcy Podatkowi Sp.p. ul. Grzybowska 80/82 pok. 550 00-844 Warszawa Tel. 22 661 55 50 Tel. 22 661 55 52 www.hmdp.pl NOWE ZASADY ROZLICZANIA VAT OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) od 1 stycznia 2014 r. Podatek naliczony

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) od 1 stycznia 2014 r. Podatek naliczony Izba Skarbowa w Bydgoszczy Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) od 1 stycznia 2014 r. Podatek naliczony 1 Odliczenie podatku naliczonego Powstanie prawa zasada generalna (art. 86 ust.

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku Źródło : http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/odliczanie-i-zwrotpodatku/324631,nowe-zasady-odliczania-vat-od-samochodow-w-2014-roku.html Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT WZORCOWEGO REGULAMINU

SCHEMAT WZORCOWEGO REGULAMINU SCHEMAT WZORCOWEGO REGULAMINU w zakresie podatku od towarów i usług określającego zasady używania samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej po dniu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 1. Uwagi wstępne str. 17 2. Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 kwietnia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 kwietnia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 kwietnia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r.

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Strona 1 z 7 Artykuł pochodzi z czasopisma: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (836) z dnia 2014-03-20 www.czasopismaksiegowych.pl wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 312 USTAWA. z dnia 7 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 312 USTAWA. z dnia 7 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 312 USTAWA z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014

Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 VAT od samochodów po zmianach 1 IV 2014r. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ BYDGOSZCZ WARSZAWA GDYNIA WWW.OSTROWSKI-LEGAL.NET

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Druk nr 563 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiam najczęściej pojawiające się błędy w postępowaniu podatników.

Poniżej przedstawiam najczęściej pojawiające się błędy w postępowaniu podatników. Jakie błędy popełniają najczęściej podatnicy? W trakcie audytów podatkowych dokładnej kontroli badających podlegają zasady wprowadzania do ewidencji środków trwałych oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17

Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17 Spis treści Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17 ROZDZIAŁ I. JAK CZYTAĆ PRZEPISY PODATKOWE...19 1. Skąd brać treść przepisów podatkowych...19 2. Które akty

Bardziej szczegółowo

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie?

Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Która opcja jest korzystniejsza pod względem podatkowym: wykup na firmę czy prywatnie? Umowa leasingu Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT Warsztaty portalu TaxFin.pl Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT 9 Lipca 2015 r., JM HOTEL, Warszawa Prelegent: Radosław Żuk, Redaktor Naczelny portalu TaxFin.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiana od 1 stycznia 2011 r. zasad odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych przy świadczeniu usług weterynaryjnych

Zmiana od 1 stycznia 2011 r. zasad odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych przy świadczeniu usług weterynaryjnych Zmiana od 1 stycznia 2011 r. zasad odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych przy świadczeniu usług weterynaryjnych Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE

OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE Strona1 OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE Zmiany w zakresie opodatkowania nabycia samochodów osobowych po 1 kwietnia 2014 r. Wrocław, dnia 10 kwietnia 2014 r. Strona2 Spis treści 1. STAN PRAWNY DO KOŃCA MARCA

Bardziej szczegółowo

VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności

VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności Wyposażenie, środki trwałe ewidencje Amortyzacja jednorazowa Teksty zebrała i opracowała

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE PODATKI NR 9 INDEKS 36990X ISBN 9788374403559 MARZEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE Jak ustalić ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura ITPP2/4512-237/16/AJ Data 2016.07.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: 2015-11-05 Angelika Borowska

Data: Autor: 2015-11-05 Angelika Borowska VAT zakupu + 50% VAT niepodlegającego odliczeniu Prawo do 100% odliczenia VAT Wartość netto z faktury zakupu Podmiot zwolniony z VAT Brakprawadoodliczenia VAT ze względu na status nabywcy Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Podstawowe zagadnienia związane z transportem 7 1. Pojęcie i funkcje transportu 7 2. Pojęcie i zakres spedycji 8 3. Kiedy ma miejsce transport międzynarodowy 9 4. Jak zatrudnić kierowcę

Bardziej szczegółowo

A. Ograniczenia w odliczaniu podatku przy nabyciu samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów samochodowych

A. Ograniczenia w odliczaniu podatku przy nabyciu samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów samochodowych III. SAMOCHODY Od 1 stycznia 2011 r. zmieniają się zasady odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu 1. Ograniczenia w

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

Odliczanie VAT. od samochodów. wyjaśnienia praktyczne. Nowe zasady

Odliczanie VAT. od samochodów. wyjaśnienia praktyczne. Nowe zasady P O L E C A Nowe zasady Odliczanie VAT od samochodów wyjaśnienia praktyczne Praktyczne aspekty stosowania nowych przepisów Stanowiska organów podatkowych Odpowiedzi ekspertów na pytania Nowości VAT PIT

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2.

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Ogólne wiadomości związane z najmem na podstawie kodeksu cywilnego 7 1. Najem rzeczy i nieruchomości 7 2. Czynsz 8 3. Sposoby rozwiązania umowy najmu 8 4. Zbycie rzeczy wynajmowanej

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek Spis treści Wstęp Rozdział 1. Informacje ogólne W gąszczu przepisów - wprowadzenie Status małego podatnika może ułatwić działalność Działalność gospodarcza, czyli zostałeś przedsiębiorcą Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Sposób rozliczania zależy od tego, czy samochód jest osobowy czy ciężarowy. DEF. Samochodu osobowego (wg PIT,CIT): Zgodnie z nowymi przepisami

Sposób rozliczania zależy od tego, czy samochód jest osobowy czy ciężarowy. DEF. Samochodu osobowego (wg PIT,CIT): Zgodnie z nowymi przepisami Maria Chołuj Sposób rozliczania zależy od tego, czy samochód jest osobowy czy ciężarowy. DEF. Samochodu osobowego (wg PIT,CIT): Zgodnie z nowymi przepisami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy 1 Leasing - narzędzie optymalizacji podatkowej Marta Szafarowska 4 marca 2008 2 Zagadnienia 1. Leasing a inne formy finansowania inwestycji na gruncie podatków

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Łukasz Cudanowski, Jarosław Ferdyn, Marcin Kolmas, Agata Kulig-Karkoszka, Dariusz Orczykowski, Jacek Sztyler Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów praca zbiorowa pod red. Jacka Sztylera

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [Dziennik Ustaw Nr 152, Poz. 1475] OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Dział I. Przepisy ogólne Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Art. 2 [Słowniczek pojęć] Art. 2a [Mosty graniczne i wspólne odcinki dróg] Art. 3 [Właściwość miejscowa organów

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Menedżer oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt CZĘŚĆ I - VAT Pomimo, iż leasing samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

Adam Bartosiewicz SAMOCHODY A VAT I PODATKI DOCHODOWE

Adam Bartosiewicz SAMOCHODY A VAT I PODATKI DOCHODOWE Adam Bartosiewicz SAMOCHODY A VAT I PODATKI DOCHODOWE Warszawa 2014 Stan prawny na 1 kwietnia 2014 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Anna Berska Opracowanie redakcyjne Elżbieta Jóźwiak Łamanie

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Przedmowa...13 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r.

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Czynności podlegające opodatkowaniu Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem",

Bardziej szczegółowo

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - Anna Kubala Prof. dr hab. Witold Modzelewski - Bartosz Banach - Małgorzata Dzedzej Doradca podatkowy - Anna Rózga Nr wpisu 00001

INSTRUKCJA. - Anna Kubala Prof. dr hab. Witold Modzelewski - Bartosz Banach - Małgorzata Dzedzej Doradca podatkowy - Anna Rózga Nr wpisu 00001 INSTRUKCJA dotycząca dokumentowania, ewidencjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług transportu osób i towarów na terenie kraju, transportu wewnątrzwspólnotowego, a

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W publikacji zastosowano aktualne w roku 2010 stawki i wskaźniki oraz wykorzystano aktualne druki i formularze podatkowe.

WSTĘP. W publikacji zastosowano aktualne w roku 2010 stawki i wskaźniki oraz wykorzystano aktualne druki i formularze podatkowe. WSTĘP Żaden środek trwały nie wywołuje takiego zainteresowania polskiego ustawodawcy podatkowego jak samochód, a szczególnie samochód osobowy. Ograniczenia dotyczące pojazdów uznanych za samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

Praktyczny leksykon VAT 2015 r.

Praktyczny leksykon VAT 2015 r. rekomenduje BIULETYN VAT Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min PROGRAM Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min MODUŁ 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Uczymy się prawidłowego rozliczania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1)

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 247, poz. 1652. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1)

Bardziej szczegółowo

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego.

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego. PROGRAM SZKOLENIA Akademia Podatków. I. VAT 1. Systematyka aktów prawnych w zakresie VAT - praktyczne wykorzystanie w pracy zawodowej: źródła prawa krajowego oraz prawa unijnego, indywidualne interpretacje

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów o nowych zasadach odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Ministerstwo Finansów o nowych zasadach odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Ministerstwo Finansów o nowych zasadach odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o.

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. 2 Odliczanie podatku obecny stan

Bardziej szczegółowo

VAT. od 1 kwietnia 2014 r. NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU OD AUT, BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY PALIWA I WYDATKÓW EKSPLOATACYJNYCH UOM 43

VAT. od 1 kwietnia 2014 r. NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU OD AUT, BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY PALIWA I WYDATKÓW EKSPLOATACYJNYCH UOM 43 VAT od 1 kwietnia 2014 r. NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU OD AUT, ISBN 978-83-269-2993-9 9 788326 PALIWA I WYDATKÓW EKSPLOATACYJNYCH 929939 UOM 43 BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY Rafał Kuciński prawnik, specjalista

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Jacek Kalinowski (red.) UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Autorzy: Monika Kalinowska Jacek Kalinowski Tomasz Miłek Mikołaj Turzyński Łódź 2009 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 9 WSTĘP...10 CZĘŚĆ I: PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego Program: Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego I. PODATKI POŚREDNIE (7 godz.) 1. Zasady opodatkowania podatkiem VAT aportów. 2. Opodatkowanie reprezentacji i reklamy. 3. Obowiązek podatkowy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt

Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt Autor: Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care; Agata Szymborska-Sutton, Tax Care 13.12.2011. Prawie 15 tys. zł może zaoszczędzić przedsiębiorca, który kupując drogi

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.02.05 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów

Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów Szkolenie portalu TaxFin.pl Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów 16-17 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Cel szkolenia: Koniec roku kalendarzowego

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE Spis treści Wstęp...9 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE...13 1.1. Podstawa prawna podatku od towarów i usług...13 1.2. Podatek VAT w świetle 112 Dyrektywy Unii Europejskiej...16 1.3.

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie samochodów VAT, CIT, PIT

Rozliczanie samochodów VAT, CIT, PIT Rozliczanie samochodów VAT, CIT, PIT dr Krzysztof Biernacki Gdynia, 22 października 2014 Regulacje Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARREKS S.A. OSRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ADEPT UL. GŁÓWNA 122, 97 410 KLESZCZÓW ZAPRASZA NA :

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARREKS S.A. OSRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ADEPT UL. GŁÓWNA 122, 97 410 KLESZCZÓW ZAPRASZA NA : AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARREKS S.A. OSRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ADEPT UL. GŁÓWNA 122, 97 410 KLESZCZÓW ZAPRASZA NA : SZKOLENIE JEDNODNIOWE SAMOCHÓD W DZIAŁALNOŚCI FIRMY PO 1.IV. 2014 R. NA GRUNCIE

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 108013 Temat: Podatki 2013 - CIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku. Rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej. 22-23

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU VAT OD WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI (WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA FINANSÓW)

NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU VAT OD WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI (WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA FINANSÓW) NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU VAT OD WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI (WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA FINANSÓW) Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie nowe zasady odliczania i rozliczania na

Bardziej szczegółowo

Zawiera również wzory pism związanych z funkcjonowaniem spółki, które niewątpliwie będą pomocne w działalności spółki.

Zawiera również wzory pism związanych z funkcjonowaniem spółki, które niewątpliwie będą pomocne w działalności spółki. Spółka z o.o. Kompendium podatkowe. Skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki z o.o. z uwzględnieniem interpretacji i orzecznictwa. Rafał Styczyński Publikacja niezbędna nie tylko dla osób profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

indeks zmian na platformie księgowych 19 23 sierpnia 2013 r.

indeks zmian na platformie księgowych 19 23 sierpnia 2013 r. indeks zmian na platformie księgowych 19 23 sierpnia 2013 r. (porady, artykuły, wideo-szkolenia) Hasło Tytuł Forma Źródło Agencja zatrudnienia Rejestr agencji zatrudnienia artykuł Monitor Księgowego 17/2013

Bardziej szczegółowo

Zmiana odliczeń VAT od samochodów

Zmiana odliczeń VAT od samochodów Zmiana odliczeń VAT od samochodów Autor: Administrator środa, 30 kwiecień 2014 Zmieniony środa, 30 kwiecień 2014 Cech Rzemiosł Drzewnych Zmiana w zakresie odliczeń VAT - samochody - od 01.04.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Leasing co warto wiedzieć przed podpisaniem umowy

Leasing co warto wiedzieć przed podpisaniem umowy OPUBLIKOWANO: 22 WRZEŚNIA 2016 Leasing co warto wiedzieć przed podpisaniem umowy Opracowała: Aleksandra Trocińska, konsultant podatkowy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2095)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2095) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2122 SPRA WOZDANIE KOMISJI FINANSÓW PURLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą co do zasady nie mogą zaliczać

Bardziej szczegółowo

Wykaz stosowanych skrótów

Wykaz stosowanych skrótów Spis treści Wstęp Wykaz stosowanych skrótów Obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania 1. Sumy otrzymane na poczet przyszłych dostaw nie zawsze skutkują powstawaniem obowiązku podatkowego 2. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe Spis treści str. Akty prawne 9 CZĘŚĆ I PODATKI DOCHODOWE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 11 1. Podatek dochodowy od osób prawnych 11 1.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 11 1.1.1. Podmioty podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo