DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski"

Transkrypt

1 DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski

2 Projekt okładki: Agnieszka Puczkielewicz Copyright by DK Wydawnictwo Spółka z o.o., Białystok 2015 ISBN Wydawca: DK Wydawnictwo Spółka z o.o. ul. Broniewskiego 4 lok 209, Białystok tel./fax (85) lub (85) DRUK: BookPress.eu ul. Struga Olsztyn

3 SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR Obowiązek wystawienia faktur przez podatników czynnych i zwolnionych Podatnicy VAT czynni a wystawienie faktur w przypadku sprzedaży zwolnionej Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego a obowiązek wystawienia faktury Obowiązek wystawienia faktury przez rolników RODZAJ CZYNNOŚCI LUB NABYWCY A OBOWIĄZEK WYSTAWIENIA FAKTURY Przypadki, gdy podatnik ma obowiązek wystawienia faktury Wystawianie faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej Faktury dla rolników ryczałtowych Sprzedaż dla podatników zwolnionych a obowiązek wystawienia faktury Faktury na rzecz innych podmiotów Obowiązek wystawiania faktur - zestawienie Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Zaliczki i przedpłaty a obowiązek wystawienia faktury FAKTURY NA ŻĄDANIE Przypadki, gdy należy wystawić fakturę na żądanie Zgłoszenie po terminie żądania wystawienia faktury Sprzedaż dokonana przez rolnika ryczałtowego a żądanie wystawienia faktury ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR W PRZYPADKU CZYNNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 19A UST. 5 PKT 4 USTAWY VAT 40

4 6. OBOWIĄZEK WYSTAWIENIA FAKTURY W WEWNĄTRZ- WSPÓLNOTOWEJ DOSTAWIE TOWARÓW FAKTURY OBOWIĄZKOWE, NA ŻĄDANIE I BRAK OBO- WIĄZKU WYSTAWIENIA FAKTURY ZESTAWIENIE OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR PRZEZ PODATNIKÓW ZWOLNIONYCH Z VAT BRAK OBOWIĄZKU WYSTAWIENIA FAKTURY A KONIECZNOŚĆ WYSTAWIENIA RACHUNKU MIEJSCE DOKONYWANIA CZYNNOŚCI A OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR Ustawodawstwo mające zastosowanie do faktur Miejsce opodatkowania a obowiązek wystawienia faktury Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne dla konsumentów z innych krajów UE a zasady wystawiania faktur od 1 stycznia 2015 r PODMIOT WYSTAWIAJĄCY FAKTURĘ Podmiot sporządzający fakturę Samodzielne wystawienie faktury przez podatnika Samofakturowanie Możliwość samofakturowania transakcji przez nabywcę Samofakturowanie a transakcje opodatkowane w kraju trzecim Samofakturowanie w wyjaśnieniach Komisji Europejskiej Wystawienia faktur przez upoważnione osoby trzecie Faktury wystawiana przez komornika i organy egzekucyjne FAKTURY WEWNĘTRZNE Brak obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych Likwidacja faktur wewnętrznych a sposób dokumentowania wybranych czynności ROZDZIAŁ II TERMIN WYSTAWIANIA FAKTUR W 2015R TERMINY WYSTAWIANIA FAKTUR - ZASADY OGÓLNE USŁUGI BUDOWLANE I BUDOWLANO-MONTAŻOWE - TERMIN WYSTAWIENIA FAKTUR... 67

5 2.1.Zasady wystawiania faktur na usługi budowlane i budowlanomontażowe Usługi budowlane i budowlano-montażowe świadczone na rzecz podatników Zaliczka na usługi budowlane otrzymana od podatnika Data wykonania usługi budowlanej a data wystawienia faktury Usługi budowlane i budowlano-montażowe na rzecz niepodatników Usługi budowlane i budowlano-montażowe - moment powstania obowiązku podatkowego i termin wystawienia faktury77 3.DOSTAWA KSIĄŻEK, GAZET I CZASOPISM - TERMIN WYSTAWIENIA FAKTUR Dostawa drukowanych książek, gazet i czasopism na rzecz podatników Dostawa drukowanych książek dla niepodatników Wewnątrzwspólnotowa dostawa książek Sprzedaż wysyłkowa książek z terytorium Polski Dostawa drukowanych książek - moment powstania obowiązku podatkowego i termin wystawienia faktury USŁUGI DRUKOWANIA KSIĄŻEK, GAZET, CZASOPISM I MAGAZYNÓW Termin wystawiania faktur za usługi drukowania książek i czasopism Pozostałe usługi drukarskie Czynności drukowania książek i czasopism moment powstania obowiązku podatkowegoi termin wystawienia faktury DOSTAWA ENERGII I WYBRANYCH USŁUG - TERMIN WYSTAWIANIA FAKTUR Specjalne terminy wystawiania faktur dla niektórych czynności Usługi wymienione w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy VAT - termin wystawiania faktur dla zagranicznych podatników Czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy VAT - termin wystawiania faktur i moment powstania obowiązku podatkowego Zmiana pojęcia usług telekomunikacyjnych od 1 stycznia

6 5.4. Zmiana pojęcia usług telekomunikacyjnych od 1 stycznia 2015 r. a termin wystawiania faktur OPAKOWANIA ZWROTNE - TERMIN WYSTAWIANIA FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR NA ŻĄDANIE NABYWCY Przypadki, gdy fakturę należy wystawić na żądanie nabywcy Termin wystawiania faktur na żądanie Faktura na żądanie - termin wystawienia faktury i moment powstania obowiązku podatkowego MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO WYSTAWIENIA FAKTURY Wcześniejsze wystawienie faktury - granica czasowa Szczególne przypadki dotyczące wcześniejszego wystawiania faktur Dostawa towarów i świadczenie usług rozliczane w okresach rozliczeniowych a wcześniejsze wystawienie faktury Wcześniejsze wystawienie faktury w przypadku czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy VAT Wcześniejsze wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego Granice czasowe wystawiania faktur VAT TERMINY WYSTAWIANIA FAKTUR ZESTAWIENIE MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIANIA ZBIORCZYCH FAKTUR OD 1 STYCZNIA 2014 R ZALICZKA I DOSTAWA W RÓŻNYCH TERMINACH A MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIENIA JEDNEJ CAŁOŚCIOWEJ FAKTURY TERMIN WYSTAWIANIA FAKTUR W WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWIE TOWARÓW 130 ROZDZIAŁ III DANE NA FAKTURZE PODSTAWOWE WYMOGI DOTYCZĄCE FAKTUR Obowiązkowe dane na fakturze

7 1.3.Oznaczenie nagłówka faktury Oznaczenie Faktura VAT na dokumentach wystawianych od 1 stycznia 2013 r Faktura pro-forma w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów Data dostawy na fakturze Umieszczenie na fakturze pojęcia data sprzedaży Dane osoby fizycznej na fakturze Nazwa skrócona na fakturze Nazwa skrócona na fakturze w wyjaśnieniach Ministra Finansów NIP krajowy i wewnątrzunijny na fakturze VAT Zmiany z zakresie umieszczania NIP krajowego na fakturach Adres na fakturze a działalność gospodarcza osoby fizycznej Numeracja faktur Faktury za paliwo a numer rejestracyjny samochodu Dodatkowe dane na fakturze Podpisy dostawcy i nabywcy na fakturach VAT Rabaty na fakturze Sposób liczenia VAT na fakturze Zaokrąglanie Faktury wystawiane w przypadku stosowania cen brutto DODATKOWE OZNACZENIA NA FAKTURACH Obowiązek umieszczania dodatkowych danych na fakturach Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych a dodatkowe oznaczenie Oznaczenie "metoda kasowa" Obowiązek umieszczania oznaczenia "metoda kasowa" Dodatkowe oznaczenie faktur wystawianych przez podatników rozliczających się metodą kasową Oznaczenie VAT MP na fakturach wystawianych przez małego podatnika 2014 r Oznaczenie faktur "metoda kasowa" w przypadku czynności z art. 19a ust. 5 pkt 1 ustawy VAT

8 2.4.Dodatkowe oznaczenie faktur wystawianych w metodzie VAT marża Faktury wystawiane przez przedstawiciela podatkowego FAKTURY UPROSZCZONE Możliwość wystawiania faktur uproszczonych Transakcja do 450 zł a pełna faktura Dane na fakturze uproszczonej Dopisanie NIP na paragonie a faktura uproszczona Przypadki, gdy brak jest możliwości wystawienia faktury uproszczonej Faktury uproszczone praktyczne problemy Odliczenia VAT naliczonego z faktury uproszczonej w wyjaśnieniach Ministra Finansów SZCZEGÓLNE UŁATWIENIA W WYSTAWIANIU FAKTUR Uproszczenia w wystawianiu faktur dokumentujących czynności zwolnione Faktury dokumentujące czynności zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 2-6, 8-36 ustawy VAT Faktury dokumentujące czynności zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, ustawy VAT Faktury dokumentujące czynności zwolnione z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy VAT FAKTURA W WALUCIE OBCEJ Ogólne zasady wystawiania faktur w walucie obcej Zasady przeliczania kwoty wyrażonych w walucie obcej dla celów podatku VAT Możliwość przeliczania kwot w walucie po kursie Europejskiego Banku Centralnego Przeliczanie faktur korygujących OPAKOWANIA ZWROTNE NA FAKTURZE Zasady fakturowania opakowań zwrotnych Termin zwrotu opakowań zwrotnych SPECJALNE DOKUMENTY UZNAWANE ZA FAKTURY Rodzaje dokumentów uznanych za faktury

9 7.2. Bilety kolejowe jako faktury Dowody przejazdu autostradami jako faktury FAKTURY WYSTAWIANE PRZEZ ORGANY EGZEKUCYJNE ORAZ KOMORNIKÓW SĄDOWYCH TŁUMACZENIE I JĘZYK UŻYWANY NA FAKTURACH W WYJAŚNIENIACH KOMISJI EUROPEJSKIEJ ILOŚĆ EGZEMPLARZY FAKTURY ROZDZIAŁ IV FAKTUROWANIE WYBRANYCH TRANSAKCJI ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR W KOMISIE FAKTUROWANIE ZALICZEK Zaliczka a obowiązek podatkowy w VAT Obowiązek fakturowania zaliczek Termin wystawienia faktury zaliczkowej Dane na fakturze zaliczkowej Kolejna faktura zaliczkowa a dane dotyczące poprzednich faktur Faktury zaliczkowe a rozliczenie końcowe Zwrot i zatrzymanie zaliczki a skutki w VAT VAT należny a zwrot zaliczki Zatrzymanie zaliczki Zwrot bądź zatrzymanie zaliczki, a skutki u zaliczkodawcy FAKTUROWANIE TOWARÓW OBJĘTYCH "ODWROTNYM OBCIĄŻENIEM" Zasady wystawiania faktur w przypadku "odwrotnego obciążenia" Odwrotne obciążenie a wystawienie faktury do paragonu Odwrotne obciążenie a dodatkowe dokumenty do faktury FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY UPRAWNIEŃ DO EMISJI DO POWIETRZA GAZÓW CIEPLARNIANYCH FAKTURA W METODZIE VAT MARŻA Ogólne zasady wystawiania faktur w metodzie VAT marża Nagłówek faktury wystawianej w metodzie VAT marża Usługi turystyczne

10 5.4.Fakturowanie handlu towarami używanymi, dziełami sztuki, antykami i przedmiotami kolekcjonerskimi Błędne wykazanie podatku VAT na fakturze wystawionej w metodzie VAT marża PRZEDAWNIENIE A MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIENIA FAKTURY KORYGUJĄCEJ ROZDZIAŁ V DOKUMENTOWANIE WYBRANYCH TRANSAKCJI ZAGRANICZNYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW Dodatkowe dokumenty wymagane w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Dowody potwierdzające wywóz poza granice RP w przypadku, gdy wywozu dokonuje nabywca lub dostawca Dokumenty dodatkowe Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów uchwała NSA Dane na fakturze w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów Faktura w wewnątrzwspólnotowej dostawie nowych środków transportu Termin wystawienia faktury w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów Fakturowanie zaliczek w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów FAKTUROWANIE USŁUG ZAGRANICZNYCH Zasady określania sposobu fakturowania usług zagranicznych Faktury wystawiane dla podmiotów z Unii Europejskiej Faktury wystawiane dla podmiotów spoza Unii Europejskiej Zasady fakturowania usługi telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych dla konsumentów a zasady wystawiania faktur od 1 stycznia 2015 r Stawka NP na fakturze dokumentującej usługi zagraniczne Termin wystawiania faktur dla kontrahentów zagranicznych

11 2.7.Wystawienie faktury zamiast tzw. faktury handlowej Wystawienie faktury handlowej zamiast faktury VAT DOKUMENTOWANIE EKSPORTU TOWARÓW Podstawowe zasady dokumentowania eksportu towarów Dokumnenty potwierdzające prawo do stawki 0% w eksporcie towarów Dokumentowanie eksportu pośredniego Metody liczenia podatku należnego w przypadku braku dokumentu IE DOKUMENTOWANIE SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ Z TERYTORIUM KRAJU DOKUMENT TAX FREE FAKTURA VAT W TRANSAKCJACH TRÓJSTRONNYCH Zasady opodatkowania Fakturowanie i dokumentowanie transakcji trójstronnych Pierwszy w kolejności podmiot Drugi w kolejności podmiot faktura VAT WE Trzeci w kolejności podmiot ROZDZIAŁ VI FAKTURY KORYGUJĄCE I NOTY KORYGUJĄCE PRZYPADKI, GDY WYSTAWIA SIĘ FAKTURĘ KORYGUJĄCĄ DANE NA FAKTURZE KORYGUJĄCEJ Dane na fakturze korygującej Rabat udzielony do jednego rodzaju asortymentu towarów Obowiązek podania danych "było - jest" na fakturze korygującej ZBIORCZE FAKTURY KORYGUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2014 R Ogólne zasady wystawiania zbiorczych faktur korygujących Zbiorcze faktury korygujące dotyczące wybranych dostaw Zbiorcze faktury korygujące dotyczące wszystkich dostaw w danym okresie

12 4.TERMINY ROZLICZANIA FAKTUR KORYGUJĄCYCH Ujęcie u sprzedawcy faktury korygującej na minus Możliwość ujęcia faktury korygującej bez posiadania potwierdzenia odbioru przez nabywcę Ujęcie u nabywcy faktury korygującej na minus Obowiązek ujęcia niektórych faktur korygujących "na minus" pomimo ich nieotrzymania Ujęcie u sprzedawcy faktury korygującej na plus Ujęcie u nabywcy faktury korygującej na plus Potwierdzenie odbioru faktury korygującej Przypadki, gdy wymagane jest potwierdzenie odbioru faktury korygującej Korekty wynikające z późniejszych zdarzeń NOTY KORYGUJĄCE Zasady wystawiania not korygujących Dane na nocie korygującej Nota korygująca w przypadku błędów na fakturach korygujących RABAT POŚREDNI KUPONY RABATOWE FAKTURA KORYGUJĄCA DLA FIRMY, KTÓRA ZMIENIŁA FORMĘ PRAWNĄ FAKTURY KORYGUJĄCE DOTYCZĄCE ROKU 2010 I LAT WCZEŚNIEJSZYCH ANULOWANIE FAKTURY Możliwość anulowania faktury Anulowanie faktur niewprowadzonych do obrotu prawnego Prawo do anulowania faktur odesłanych przez kontrahentów SPRZEDAŻ PARAGONOWA I ZASADY JEJ KOREKTY Korekta obrotu kasowego Błąd na paragonie fiskalnym a art. 108 ustawy VAT

13 11.3.Korekta błędnej stawki na fakturze VAT, a korekta sprzedaży paragonowej Ewidencje reklamacji, zwrotów i pomyłek na kasie rejestrującej WYPŁATA PREMII PIENIĘŻNEJ STANOWI RABAT ROZDZIAŁ VII FAKTURY ELEKTRONICZNE ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR ELEKTRONICZNYCH RÓWNE TRAKTOWANIE FAKTUR PAPIEROWYCH I ELEKTRONICZNYCH ZGODA NA WYSTAWIANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ COFNIĘCIE AKCEPTACJI NA WYSTAWIANIE FAKTUR ELEKTRONICZNYCH AKCEPTACJA PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIANIA FAKTUR PAPIEROWYCH I ELEKTRONICZNYCH DLA TEGO SAMEGO KONTRAHENTA ZMIANA FORMATU FAKTUR ELEKTRONICZNYCH JEDNOCZESNE PRZESYŁANIE KILKU FAKTUR ELEKTRONICZNYCH ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR ELEKTRONICZNYCH PRZECHOWYWANIE FAKTUR ELEKTRONICZNYCH WYMOGI DOTYCZĄCE FAKTUR ELEKTRONICZNYCH W WYJAŚNIENIACH KOMISJI EUROPEJSKIEJ FAKTURA ELEKTRONICZNA WYSTAWIONA DO PARAGONU ROZDZIAŁ VIII FAKTURY VAT RR FAKTURY VAT RR FAKTURA KORYGUJĄCA VAT RR

14 3.NOTY KORYGUJĄCE DO FAKTUR VAT RR WYSTAWIENIE NIEPRAWIDŁOWEGO DOKUMENTU NA ZAKUP PŁODÓW ROLNYCH Wystawienie faktury zamiast faktury VAT RR Konsekwencje dla kupującego Konsekwencje dla rolnika Wystawienie faktury VAT RR zamiast faktury Konsekwencje dla nabywcy Konsekwencje dla rolnika ROZDZIAŁ IX FAKTUROWANIE- ZAGADNIENIA POZOSTAŁE WYBRANE BŁĘDY NA FAKTURACH Faktura wystawiona na inny podmiot a nota korygująca Sposób korekty błędnego podmiotu na fakturze Skutki błędnych wyliczeń na fakturze Błędne wyliczenia a zakaz odliczania VAT naliczonego Obowiązek zapłaty podatku wykazanego na fakturze Zwolnienia przedmiotowe a art. 108 ust. 1 ustawy o VAT Omyłkowo wystawiona faktura a obowiązek zapłaty podatku Przekształcenie ze spółki cywilnej w spółkę jawną, a korekta danych na fakturze Zawyżenie stawki VAT na fakturze Zaniżenie stawki VAT na fakturze Likwidacja wybranych zakazów odliczania VAT naliczonego od 1 kwietnia 2013 r FAKTURY A SPRZEDAŻ ZAEWIDENCJONOWANA PRZY ZASTOSOWANIU KASY REJESTRUJĄCEJ DUPLIKATY FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH AUTENTYCZNOŚĆ POCHODZENIA I INTEGRALNOŚĆ TREŚCI Obowiązek zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści Kontrole biznesowe autentyczności pochodzenia faktur w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów

15 4.3.Regulamin fakturowy Wiarygodna ścieżka audytu pomiędzy fakturą a dostawą Zapewnienie autentyczności pochodzenia w wyjaśnieniach Komisji Europejskiej MIEJSCE PRZECHOWYWANIA FAKTUR FORMA PRZECHOWYWANIA FAKTUR ZMIANA FORMY I FORMATU FAKTURY PRZYPADKI, GDY KONIECZNE SĄ DODATKOWE DOKUMENTY OPRÓCZ FAKTURY TERMIN PRZECHOWYWANIA PARAGONÓW ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR A PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

FAKTURA VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

FAKTURA VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH Paweł Barnik, Karolina Gierszewska FAKTURA VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH redakcja naukowa Ewa Sokołowska-Strug Warszawa 2014 Stan prawny na 1 marca 2014 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW" z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 68 4283 Poz. 360 360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Urszula Wróblewska DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi Klienta: 05-270 Marki, ul. Okólna 40 tel. (22)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r. Zasady wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług w obrocie krajowym i zagranicznym oraz wewnątrzwspólnotowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 ROZDZIAŁ 1 Od autora... 47 Wykaz skrótów... 49 ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 1.1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1... 51 1.1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe VAT we Wspólnocie Europejskiej STOSOWANIE VAT-u W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 Faktury VAT przegląd najnowszych interpretacji 1. Czy można odliczać VAT z otrzymanych formie papierowej oryginałów faktur VAT zachowanych w formie zapisów obrazów elektronicznych...

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie drugi etap rewolucyjnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług, które będą miały bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wszystkich podatników. Biuro poczyniło

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG JOANNA MACH WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE FAKTUR W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 1. FAKTURY ELEKTRONICZNE Możliwość stosowania faktur w formie elektronicznej przewiduje delegacja dla Ministra Finansów w art.106

Bardziej szczegółowo

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie.

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Mała książeczka o zmianach w przepisach Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Spis treści Dlaczego warto przeczytać małą książeczkę o zmianach

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZASADACH FAKTUROWANIA W 2013 I 2014 ROKU

ZMIANY W ZASADACH FAKTUROWANIA W 2013 I 2014 ROKU Adam Bartosiewicz, Karolina Gierszewska Tomasz Krywan, Ewa Sokołowska-Strug Rafał Styczyński, Paweł Tomasz Ziółkowski ZMIANY W ZASADACH FAKTUROWANIA W 2013 I 2014 ROKU Warszawa 2013 Stan prawny na 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej dodatek do Biuletynu VAT nr 18/2013 UWAGA ZMIANY! od 1 października 2013 r. Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej zmiany od 1 października br. zwroty towarów i reklamacje zaliczki oczywiste

Bardziej szczegółowo

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Dyrektywa Rady 2010/45/UE Dlaczego uwagi wyjaśniające? Uwagi wyjaśniające mają na celu zapewnienie lepszego rozumienia przepisów prawnych przyjmowanych

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY JEŻELI PODATNIK OTRZYMAŁ CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ ZAPŁATY PRZED DOKONANIEM DOSTAWY TOWARÓW, STAWKĘ PODATKU 0% W EKSPORCIE TOWARÓW STOSUJE SIĘ W ODNIESIENIU DO OTRZYMANEJ ZAPŁATY, POD WARUNKIEM ŻE WYWÓZ TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE Marcin Szymankiewicz Tomasz Poznañski Katarzyna Sztubiñska SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE (z suplementem elektronicznym) Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka Spis Treści Wykaz skrótów:... 20 WSTĘP... 23 CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT...

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

1. Faktura w świetle obowiązują cych przepisów - prawa i obowią. zki podatnika VAT w zakresie dokumentowania w roku 2015

1. Faktura w świetle obowiązują cych przepisów - prawa i obowią. zki podatnika VAT w zakresie dokumentowania w roku 2015 Faktura w świetle obowiązują cych przepisów prawa i obowią zki podatnika VAT w zakresie dokumentowania w roku 2015 Opis Omówienie najnowszych zmian w przepisach normują cych zasady wystawiania oraz przechowywania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo