Klasyczne zdania kategoryczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klasyczne zdania kategoryczne"

Transkrypt

1 Klasyczne zdania kategoryczne Elementy logiki i metodologii nauk spotkanie III Bartosz Gostkowski Poznań, 20 X 09

2 Plan wykładu: Podział zdań z uwagi na funkcję logiczną operatora jest Zdania kategoryczne Kwadrat logiczny Konwersja, Obwersja, Kontrapozycja

3 PODZIAŁ ZDAŃ Z UWAGI NA FUNKCJĘ LOGICZNĄ OPERATORA JEST Słówko jest funkcjonuje w zdaniach na trzy różne sposoby: (i) ZDANIA EGZYSTENCJALNE: stwierdza istnienie jakiegoś obiektu; Oto jestem! Nie ma prostego sposobu rozwiązania Konfliktu Bliskowschodniego.

4 PODZIAŁ ZDAŃ Z UWAGI NA FUNKCJĘ LOGICZNĄ OPERATORA JEST Słówko jest funkcjonuje w zdaniach na trzy różne sposoby: (i) ZDANIA EGZYSTENCJALNE: stwierdza istnienie jakiegoś obiektu; Oto jestem! Nie ma prostego sposobu rozwiązania Konfliktu Bliskowschodniego. (ii) ZDANIA ATOMICZNE: orzeka przynależność elementu do kategorii; Leokadia jest słonicą. Didier Drogba jest wspaniałym napastnikiem.

5 PODZIAŁ ZDAŃ Z UWAGI NA FUNKCJĘ LOGICZNĄ OPERATORA JEST Słówko jest funkcjonuje w zdaniach na trzy różne sposoby: (i) ZDANIA EGZYSTENCJALNE: stwierdza istnienie jakiegoś obiektu; Oto jestem! Nie ma prostego sposobu rozwiązania Konfliktu Bliskowschodniego. (ii) ZDANIA ATOMICZNE: orzeka przynależność elementu do kategorii; Leokadia jest słonicą. Didier Drogba jest wspaniałym napastnikiem. (iii) ZDANIA KATEGORYCZNE: określa rodzaj relacji między klasami przedmiotów; Każdy superbohater jest na czarnej liście jakiegoś superłotra. Niektóre wieloryby są samotnikami. Żaden jedwabnik nie jest ssakiem. Niektóre zabawki nie są niebezpieczne dla dzieci.

6 PODZIAŁ ZDAŃ Z UWAGI NA FUNKCJĘ LOGICZNĄ OPERATORA JEST Cechą wyróżniającą zdań kategorycznych jest ich struktura. Każde zdanie kategoryczne można przekształcić do postaci pasującej do schematu: [K] S jest P Gdzie: (i) za S i P podstawiamy nazwy (niepuste!) (ii) zaś w miejscu [K] pojawia się któreś z następujących słówek: Każdy [każda/ każde] Niektóry [niektóra/ niektóre] Żaden [żadna/ żadne/ żadni/ żadne]

7 Plan wykładu: Podział zdań z uwagi na funkcję logiczną operatora jest Zdania kategoryczne Kwadrat logiczny Konwersja, Obwersja, Kontrapozycja

8 ZDANIA KATEGORYCZNE Podział zdań kategorycznych: z uwagi na kryterium jakości, wyróżniamy twierdzące lub przeczące z uwagi na kryterium ilości, wyróżniamy ogólne lub szczegółowe zdania kategoryczne.

9 ZDANIA KATEGORYCZNE Podział zdań kategorycznych: z uwagi na kryterium jakości, wyróżniamy twierdzące lub przeczące z uwagi na kryterium ilości, wyróżniamy ogólne lub szczegółowe zdania kategoryczne. ogólno-twierdzące AFFIRMO - twierdzę OTRZYMUJEMY ZATEM ZDANIA ogólno-przeczące szczegółowotwierdzące szczegółowoprzeczące NEGO- przeczę

10 ZDANIA KATEGORYCZNE ogólno-twierdzące ogólno-przeczące szczegółowo- twierdzące szczegółowoprzeczące

11 ZDANIA KATEGORYCZNE ogólno-twierdzące Każde S jest P. Niektóre S są P. ogólno-przeczące Żadne S nie jest P. szczegółowo- twierdzące szczegółowoprzeczące Niektóre S nie są P

12 ZDANIA KATEGORYCZNE ogólno-twierdzące Każde S jest P. Nie istnieje takie S, które nie jest P. szczegółowo- twierdzące Niektóre S są P. Istnieje S, które jest P. ogólno-przeczące Żadne S nie jest P. Nie istnieje takie S, które jest P. szczegółowoprzeczące Niektóre S nie są P Istnieje takie S, które nie jest P.

13 Plan wykładu: Podział zdań z uwagi na funkcję logiczną operatora jest Zdania kategoryczne Kwadrat logiczny Konwersja, Obwersja, Kontrapozycja

14 KWADRAT LOGICZNY WYKLUCZANIE DOPEŁNIANIE

15 KWADRAT LOGICZNY p:= q:= Edward jest głodny. Edward jest syty. Nie może być tak, że v(p)=1 i v(q)=1 (oba zdania są prawdziwe) Choć może być tak, że v(p)=0 i v(q)=0 (oba zdania są fałszywe) WYKLUCZANIE Zdania p i q wykluczają się wtw p i q nie mogą być zarazem prawdziwe DOPEŁNIANIE

16 KWADRAT LOGICZNY p:= q:= Edward jest głodny. Edward jest syty. Nie może być tak, że v(p)=1 i v(q)=1 (oba zdania są prawdziwe) Choć może być tak, że v(p)=0 i v(q)=0 (oba zdania są fałszywe) WYKLUCZANIE Zdania p i q wykluczają się wtw p i q nie mogą być zarazem prawdziwe p:= q:= Część studentów poszła na piwo. Część studentów nie poszła na piwo. Nie może być tak, że v(p)=0 i v(q)=0 (oba zdania są fałszywe) Choć może być tak, że v(p)=1 i v(q)=1 (oba zdania są prawdziwe) DOPEŁNIANIE Zdania p i q dopełniają się wtw p i q nie mogą być zarazem fałszywe

17 KWADRAT LOGICZNY; SPRZECZNOŚĆ WYKLUCZANIE Zdania p i q wykluczają się wtw p i q nie mogą być zarazem prawdziwe DOPEŁNIANIE Zdania p i q dopełniają się wtw p i q nie mogą być zarazem fałszywe SPRZECZNOŚĆ:= WYKLUCZANIE I DOPEŁNIANIE

18 KWADRAT LOGICZNY; SPRZECZNOŚĆ WYKLUCZANIE Zdania p i q wykluczają się wtw p i q nie mogą być zarazem prawdziwe DOPEŁNIANIE Zdania p i q dopełniają się wtw p i q nie mogą być zarazem fałszywe Niech: S:= słoń P:= ssak Wtedy: := Każdy słoń jest ssakiem. := Niektóre słonie nie są ssakami. To para zdań sprzecznych SPRZECZNOŚĆ:= WYKLUCZANIE I DOPEŁNIANIE

19 KWADRAT LOGICZNY; SPRZECZNOŚĆ WYKLUCZANIE Zdania p i q wykluczają się wtw p i q nie mogą być zarazem prawdziwe DOPEŁNIANIE Zdania p i q dopełniają się wtw p i q nie mogą być zarazem fałszywe Niech: S:= filozof P:= gad Wtedy: := Żaden filozof nie jest gadem. := Niektórzy filozofowie są gadami. To para zdań sprzecznych SPRZECZNOŚĆ:= WYKLUCZANIE I DOPEŁNIANIE

20 KWADRAT LOGICZNY; PRZECIWIEŃSTWO WYKLUCZANIE Zdania p i q wykluczają się wtw p i q nie mogą być zarazem prawdziwe DOPEŁNIANIE Zdania p i q dopełniają się wtw p i q nie mogą być zarazem fałszywe PRZECIWIEŃSTWO:= WYKLUCZANIE I BRAK DOPEŁNIANIA

21 KWADRAT LOGICZNY; PRZECIWIEŃSTWO WYKLUCZANIE Zdania p i q wykluczają się wtw p i q nie mogą być zarazem prawdziwe DOPEŁNIANIE Zdania p i q dopełniają się wtw p i q nie mogą być zarazem fałszywe Niech: S:= pastuszek P:= szczęśliwy Wtedy: := Każdy pastuszek jest szczęśliwy. := Żaden pastuszek nie jest szczęśliwy. To para zdań przeciwnych. PRZECIWIEŃSTWO:= WYKLUCZANIE I BRAK DOPEŁNIANIA

22 KWADRAT LOGICZNY; PRZECIWIEŃSTWO WYKLUCZANIE Zdania p i q wykluczają się wtw p i q nie mogą być zarazem prawdziwe DOPEŁNIANIE Zdania p i q dopełniają się wtw p i q nie mogą być zarazem fałszywe PODPRZECIWIEŃSTWO:= BRAK WYKLUCZANIA I DOPEŁNIANIE

23 KWADRAT LOGICZNY; PRZECIWIEŃSTWO WYKLUCZANIE Zdania p i q wykluczają się wtw p i q nie mogą być zarazem prawdziwe DOPEŁNIANIE Zdania p i q dopełniają się wtw p i q nie mogą być zarazem fałszywe Niech: S:= kosmonauta P:= alkoholik Wtedy: := Niektórzy kosmonauci są alkoholikami. := Niektórzy kosmonauci nie są alkoholikami. To para zdań podprzeciwnych. PODPRZECIWIEŃSTWO:= BRAK WYKLUCZANIA I DOPEŁNIANIE

24 KWADRAT LOGICZNY; PODPORZĄDKOWANIE WYNIKANIE Zdanie q wynika ze zdania p wtw nie może być tak, że v(p)=1, zaś v(q)=0 (ze zdania prawdziwego nie może wynikać zdanie fałszywe) PODPORZĄDKOWANIE := WYNIKANIE

25 KWADRAT LOGICZNY; PODPORZĄDKOWANIE WYNIKANIE Zdanie q wynika ze zdania p wtw nie może być tak, że v(p)=1, zaś v(q)=0 (ze zdania prawdziwego nie może wynikać zdanie fałszywe) Niech: S:= superłotr P:= nieszczęśliwy Wtedy: := Każdy superłotr jest nieszczęśliwy. := Niektórzy superłotrowie są nieszczęśliwi. Zdanie jest podporządkowane zdananiu. wynika z PODPORZĄDKOWANIE := WYNIKANIE

26 KWADRAT LOGICZNY; PODPORZĄDKOWANIE WYNIKANIE Zdanie q wynika ze zdania p wtw nie może być tak, że v(p)=1, zaś v(q)=0 (ze zdania prawdziwego nie może wynikać zdanie fałszywe) Niech: S:= bokser P:= laureat Pokojowej Nagrody Nobla Wtedy: := Żaden bokser nie jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. := Niektórzy bokserzy nie są laureatami Pokojowej Nagrody Nobla. Zdanie jest podporządkowane zdananiu. wynika z PODPORZĄDKOWANIE := WYNIKANIE

27 PRZECIWIEŃSTWO PODPORZĄDKOWANIE PODPORZĄDKOWANIE PODPRZECIWIEŃSTWO

28 Plan wykładu: Podział zdań z uwagi na funkcję logiczną operatora jest Zdania kategoryczne Kwadrat logiczny Konwersja, Obwersja, Kontrapozycja

29 KONWERSJA, OBWERSJA, KONTRAPOZYCJA Niech x oznacza któryś z operatorów zdań kategorialnych (a, i, e, o) Konwersją zdania kategorycznego SxP jest zdanie kategoryczne PxS takie, że: (i) w obu zdaniach, te same nazwy są podstawiane za S i P; (ii) jakość zostaje zachowana; (zdanie twierdzące konwertuje się na zdanie twierdzące, a przeczące wyłącznie na zdanie przeczące) (iii) prawdziwość zostaje zachowana; (tj. jeśli konwertowane zdanie było prawdziwe, to zdanie powstałe po konwersji również jest prawdziwe)

30 KONWERSJA, OBWERSJA, KONTRAPOZYCJA KONWERSJA Każdy strażak jest bohaterem. PiS Niektórzy bohaterowie są strażakami. Żaden słoń nie jest brzydki PeS Żaden brzydki (obiekt) nie jest słoniem.. Niektórzy filozofowie są surferami PiS Niektórzy surferzy są filozofami Niektórzy drwale nie są czuli.

31 KONWERSJA, OBWERSJA, KONTRAPOZYCJA Niech x oznacza któryś z operatorów zdań kategorialnych (a, i, e, o) Obwersją zdania kategorycznego SxP jest zdanie kategoryczne SxP takie, że: (i) w obu zdaniach, ta sama nazwa jest podstawiana za S; (ii) P to nazwa dopełnienia zakresu nazwy P (jeśli P:= słoń, to P := nie-słoń, tj. do zakresu P należy każdy obiekt uniwersum, który nie jest słoniem) (iii) ilość zdania zostaje zachowana; (zdanie ogólne konwertuje się na zdanie ogólne, a szczegółowe wyłącznie na zdanie szczegółowe) (iv) prawdziwość zostaje zachowana; (tj. jeśli konwertowane zdanie było prawdziwe, to zdanie powstałe po konwersji również jest prawdziwe)

32 KONWERSJA, OBWERSJA, KONTRAPOZYCJA OBWERSJA Każdy strażak jest bohaterem. Żaden strażak nie jest nie-bohaterem Żaden słoń nie jest brzydki Każdy słoń jest piękny (nie-brzydki). Niektórzy filozofowie są surferami Niektórzy filozofowie nie są nie-surferami Niektórzy drwale nie są czuli Niektórzy drwale są nie-czuli.

33 KONWERSJA, OBWERSJA, KONTRAPOZYCJA Niech x oznacza któryś z operatorów zdań kategorialnych (a, i, e, o) Kontrapozycją zdania kategorycznego SxP jest zdanie P xs takie, że: (i) S to nazwa dopełnienia zakresu nazwy S a P to nazwa dopełnienia zakresu P (jeśli P:= słoń, to P := nie-słoń, tj. do zakresu P należy każdy obiekt uniwersum, który nie jest słoniem) (iii) jakość zdania zostaje zachowana; (zdanie twierdzące konwertuje się na zdanie twierdzące, a przeczące wyłącznie na zdanie przeczące) (iv) prawdziwość zostaje zachowana; (tj. jeśli konwertowane zdanie było prawdziwe, to zdanie powstałe po konwersji również jest prawdziwe)

34 KONWERSJA, OBWERSJA, KONTRAPOZYCJA KONTRAPOZYCJA Każdy strażak jest bohaterem. P as Każdy nie-bohater jest nie-strażakiem Żaden słoń nie jest brzydki P os Niektóre ładne (obiekty) nie są nie-słoniami. Niektórzy filozofowie są surferami Niektórzy drwale nie są czuli P os Niektórzy nie-czuli nie są nie-drawalami.

35 KONWERSJA, OBWERSJA, KONTRAPOZYCJA KONWERSJA OBWERSJA KONTRAPOZYCJA PiS P as PeS P os PiS P os

Andrzej Wiśniewski Logika II. Materiały do wykładu dla studentów kognitywistyki. Wykład 14. Wprowadzenie do logiki intuicjonistycznej

Andrzej Wiśniewski Logika II. Materiały do wykładu dla studentów kognitywistyki. Wykład 14. Wprowadzenie do logiki intuicjonistycznej Andrzej Wiśniewski Logika II Materiały do wykładu dla studentów kognitywistyki Wykład 14. Wprowadzenie do logiki intuicjonistycznej 1 Przedstawione na poprzednich wykładach logiki modalne możemy uznać

Bardziej szczegółowo

Nazwy puste i niektóre problemy z nimi zwiazane

Nazwy puste i niektóre problemy z nimi zwiazane Mishellanea 4 (2004) Nazwy puste i niektóre problemy z nimi zwiazane ROZALIA SŁODCZYK Zagadnienie nazw pustych jest wciaż na tyle ciekawe i interesujace, że warte ponownego rozpatrzenia. Należy bowiem

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZADAŃ Z LOGIKI - Prawo UJ

ZBIÓR ZADAŃ Z LOGIKI - Prawo UJ ZBIÓR ZADAŃ Z LOGIKI - Prawo UJ wersja robocza - 24.07.2014 Edukacja Karol Suchoń Korepetycje, zajęcia, przygotowanie do egzaminu www.karolsuchon.pl kontakt: kontakt@karolsuchon.pl Skrypt jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Logika I. Wykład 1. Wprowadzenie do rachunku zbiorów

Logika I. Wykład 1. Wprowadzenie do rachunku zbiorów Andrzej Wiśniewski Logika I Materiały do wykładu dla studentów kognitywistyki Wykład 1. Wprowadzenie do rachunku zbiorów 1 Podstawowe pojęcia rachunku zbiorów Uwaga 1.1. W teorii mnogości mówimy o zbiorach

Bardziej szczegółowo

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE ZDANIA W LOGICE Zdaniem nazywamy w logice wypowiedź twierdzącą, której można przypisać jedną z dwóch ocen: prawdę lub fałsz. Zdanie zaczynające się np.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do logiki Podział logiczny. Definicje

Wprowadzenie do logiki Podział logiczny. Definicje Wprowadzenie do logiki Podział logiczny. Definicje Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@amu.edu.pl Jak dobrze pokroić tort? Dwie proste zasady ku pożytkowi ogólnemu i szczęśliwości:

Bardziej szczegółowo

Znaczenie i wiedza. W stronę holistycznych teorii znaczenia.

Znaczenie i wiedza. W stronę holistycznych teorii znaczenia. Janusz Maciaszek Uniwersytet Łódzki Katedra Logiki i Metodologii Nauk Łódź, ul. Kopcińskiego 16/18 e-mail: januszm@uni.lodz.pl Znaczenie i wiedza. W stronę holistycznych teorii znaczenia. Dziedzictwo Arystolelesa

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ Wrzesień 1998 2 Spis treści Wstęp 7 1 Podstawy 9 1.1 Elementy logiki............................

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI. Pytania i ich funkcja

PYTANIA I ODPOWIEDZI. Pytania i ich funkcja PYTANIA I ODPOWIEDZI Pytanie stanowi językowy wyraz sytuacji problemowej. Istnieją bardzo zaawansowane technicznie wersje logiki pytań (np. Kubiński, Belnap). Tutaj ograniczymy się do omówienia w nieformalny

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA PROJEKTU NAUKOWEGO

STRUKTURA PROJEKTU NAUKOWEGO Kazimierz Meredyk Katedra Ekonomii Politycznej Uniwersytet w Białymstoku STRUKTURA PROJEKTU NAUKOWEGO Wstęp Przyjmuje się, że jednym z głównych współczesnych problemów sfery badawczorozwojowej w Polsce

Bardziej szczegółowo

Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena

Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena WYŻSZA SZKOŁA FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNA IGNATIANUM W KRAKOWIE Wydział Filozoficzny Instytut Filozofii Krzysztof Michalski SJ Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena Praca

Bardziej szczegółowo

Struktura i dynamika teorii empirycznych

Struktura i dynamika teorii empirycznych Witold Marciszewski Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica Białystok Metodologia Nauk, 2005/2006 Struktura i dynamika teorii empirycznych Z teoriami jest jak z tej scenie z Molierowskiej

Bardziej szczegółowo

Programowanie w logice Prolog. Piotr Fulmański

Programowanie w logice Prolog. Piotr Fulmański Programowanie w logice Prolog Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Notatki do wykładów 2

Programowanie. Notatki do wykładów 2 3 czerwca 2008 Mateusz Styrczula 1 Programowanie Notatki do wykładów 2 Streszczenie Haskell, ewaluatory wyrażeń, monady, klasy typów, semantyki denotacyjne, semantyki operacyjne, transformatory monad,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania (potok funkcyjny)

Wstęp do programowania (potok funkcyjny) Wstęp do programowania (potok funkcyjny) Marcin Kubica 2010/2011 Spis treści Wstęp 5 Podstawy języka programowania 14 Dekompozycja problemu, weryfikacja rozwiązania 29 Struktury danych 37 Moduły 60 Procedury

Bardziej szczegółowo

DENOTO WANIĘ. Jakiś człowiek", pewien człowiek", jakiś mężczyzna", pewien mężczyzna".

DENOTO WANIĘ. Jakiś człowiek, pewien człowiek, jakiś mężczyzna, pewien mężczyzna. Bertrand Russell DENOTO WANIĘ Przez zwrot denotujący" rozumiem taki zwrot, jak każdy z poniższych: a man" x, some man" 2, any man" 3, all men" 4, the present King of England" 5, the present King of France"

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagania decyzji

Systemy wspomagania decyzji Systemy wspomagania decyzji Andrzej PIECZYŃSKI Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Systemy wspomagania decyzji 1 270 Plan wykładów 1. Wprowadzenie. Iloraz inteligencji. Proces podejmowania

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ LOGICZNY. Zbiór Z. Zbiór A. Zbiór B

PODZIAŁ LOGICZNY. Zbiór Z. Zbiór A. Zbiór B Fragment książki Jarosława Strzeleckiego Logika z wyobraźnią. Wszelki uwagi merytoryczne i stylistyczne proszę kierować pod adres jstrzelecki@uwm.edu.pl PODZIAŁ LOGICZNY I. DEFINICJA: Podziałem logicznym

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI Opracował: B. Jaskuła RZESZÓW 2010 PROJEKT INDYWIDUALNY 2 3 Spis treści 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem

Bardziej szczegółowo

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Gracjan Wilczewski nr albumu: 158162 Praca magisterska na kierunku informatyka InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Opiekun

Bardziej szczegółowo

Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu

Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu Tadeusz Gospodarek Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Wałbrzych 2012 1 Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Zależność kontekstowa Wprowadzenie do problematyki. Tadeusz Ciecierski

Zależność kontekstowa Wprowadzenie do problematyki. Tadeusz Ciecierski Zależność kontekstowa Wprowadzenie do problematyki Tadeusz Ciecierski BIBLIOTEKA OŚRODKA BADAŃ FILOZOFICZNYCH Komitet redakcyjny serii: Marta Bucholc, Tadeusz Ciecierski, Paweł Grabarczyk, Witold Hensel,

Bardziej szczegółowo

AKSJOLOGIA PRAWA Jest subdyscypliną aksjologii, czyli ogólnej nauki o wartościach, będącą częścią obszerniejszych rozważań filozoficznych. Przedmiotem aksjologii prawa jest skomplikowany syndrom zależności

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych.

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2003/2004 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Andrzej Dominik Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań ze wstępu do matematyki

Zbiór zadań ze wstępu do matematyki Zbiór zadań ze wstępu do matematyki Jan Kraszewski Wrocław 2009 1 Spis treści 2 Przedmowa W zbiorach zadań ze wstępu do matematyki zadania zazwyczaj są tak pogrupowane, by dotyczyły pojęć z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne?

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne? Sylwia Bedyńska Aneta Brzezicka Marzena Cypryańska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej CZĘŚĆ I PRZYGOTOWANIE DANYCH DO ANALIZY STATYSTYCZNEJ ROZDZIAŁ Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To właśnie

Bardziej szczegółowo

Leibniz o konieczności, możliwości i wolnej woli

Leibniz o konieczności, możliwości i wolnej woli Tadeusz Ciecierski Leibniz o konieczności, możliwości i wolnej woli W roku 2001 wydawana od przeszło pięćdziesięciu lat przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe seria Biblioteka Klasyków Filozofii wzbogaciła

Bardziej szczegółowo

okresie, w którym przyszło działać Kazimierzowi Twardowskiemu, przekonanie

okresie, w którym przyszło działać Kazimierzowi Twardowskiemu, przekonanie ETYKA 1993, NR 26 Ryszard Jadczak KAZIMIERZ TWARDOWSKI O OBIEKTYWNOŚCI I BEZWZGLĘDNOŚCI DOBRA* W Przeciw sceptycyzmowi etycznemu okresie, w którym przyszło działać Kazimierzowi Twardowskiemu, przekonanie

Bardziej szczegółowo

Społeczne reprezentacje polityki. Cezary Trutkowski

Społeczne reprezentacje polityki. Cezary Trutkowski Społeczne reprezentacje polityki Cezary Trutkowski ! " # $ OPEN SOCIETY INSTITUTE Open Society Institute Higher Education Support Program Nádor u. 11 H-1051 Budapest Hungary www.osi.hu/hesp This research

Bardziej szczegółowo