literatura Sylabus przedmiotu Ubezpieczenie poj cie Poj cie ubezpiecze, specyfika i funkcje Ubezpieczenie jako metoda zarz dzania ryzykiem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "literatura Sylabus przedmiotu Ubezpieczenie poj cie Poj cie ubezpiecze, specyfika i funkcje Ubezpieczenie jako metoda zarz dzania ryzykiem"

Transkrypt

1 Sylabus przedmiotu dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 1 Pojcie ubezpiecze, specyfika i funkcje Ubezpieczenie jako metoda zarzdzania ryzykiem Historia ubezpiecze Klasyfikacja i charakterystyka ubezpiecze Organizacja systemu ubezpiecze gospodarczych Umowa ubezpieczenia zagadnienia prawne Konstrukcja produktów ubezpiecze gospodarczych Skadka ubezpieczeniowa i ocena ryzyka Proces zakupu i kanay dystrybucji ubezpiecze gospodarczych Proces likwidacji szkód Organizacja systemu ubezpiecze spoecznych i zdrowotnych dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 3 literatura + Ubezpieczenia. Podrcznik akademicki; Handschke J., Monkiewicz J. (red.), Poltext; Warszawa 2010 Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko Ronka-Chmielowiec W. (red.); PWE Warszawa; 2002 Podstawy ubezpiecze - tom I mechanizmy i funkcje; Monkiewicz J. (red.); Poltext; Warszawa; 2002 Podstawy ubezpiecze - tom II produkty Monkiewicz J. (red.); Poltext; Warszawa 2002 Ubezpieczenia gospodarcze; Sangowski T. (red.) Poltext Warszawa; 2002 Ubezpieczenia w zarzdzaniu ryzykiem przedsibiorstwa TOM 2 Zastosowania, pod red. Lecha Gsiorkiewicza i Jana Monkiewicza, Poltext 2010 dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 4 Ubezpieczenie pojcie dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 5 Ubezpieczenia, 1979 broszura krytykujca powszechne ubezpieczenia spoeczne wydana w ramach zeszytów seminaryjnych Prawica Liberalizm Konserwatyzm dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 6 dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 7 1

2 ? Rowerzysta. zawsze naraony na ryzyko urazu gowy Ale.. zdarzenie i jego konsekwencje nie s pewne Rowerzyci nosz kaski ochronne, je ostronie.... Kupuj take ubezpieczenia. Po co? dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 8 9 ciciel budynku By zabezpieczyrodki na koszty leczenia lub dla rodziny By zabezpieczyrodki na roszczenia osób trzecich By wypeni wymogi prawa naraony na ryzyko poaru Chroni mienie przez.. Instalowanie piorunochronów, spryskiwaczy, zakazy palenia, materiay ognioodporne, ale nie jest w stanie wyeliminowa ryzyka. Kupuj take ubezpieczenia. Po co? By zabezpieczyrodki na rekonstrukcj obiektu Wynajcie obiektu zastpczego Pokrycie utraty zysku Zatem, w przypadku szkody (zdarzenia) ekonomiczne konsekwencje (straty, potrzeby) pokrywa ubezpieczyciel w ustalonym zakresie, pod ustalonymi warunkami

3 UBEZPIECZENIE: Ubezpieczenie = Instrument finansowy Produkt/ usuga - przedmiot dziaalnoci ZU; przedmiot zakupu klientów Metoda ZR transfer ryzyka z jednostki na grup, podzia ciaru strat/potrzeb finansowych na czonków grupy. definicja azowski 1948 Ubezpieczenie stanowi urzdzenie gospodarcze, zapewniajce pokrycie przyszych potrzeb majtkowych, wywoanych u poszczególnych jednostek przez odznaczajce si pewn prawidowoci zdarzenia losowe, w drodze rozenia tego ciaru na wiele jednostek, którym te same zdarzenia losowe zagraaj dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 14 dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 15 dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 15 4 paszczyzny zarzdzania ryzykiem ubezpieczenie to metoda RM - kombinacja innych metod ekonomiczna urzdzenie gospodarcze j.w. zapewniajce kompensacj ewentualnych strat lub wzmoonych potrzeb; te: jako usuga niematerialna organizacyjno finansowa - forma organizacji scentralizowanego funduszu ubezpieczeniowego, ze róde zdecentralizowanych - wpat uczestników; dziaalno ubezpieczeniowa prowadzona przez instytucje ubezpieczenia gospodarcze a ubezpieczenia spoeczne prawna umowa ubezpieczenia kontrakt wicy ubezpieczyciela z ubezpieczajcym, na podstawie którego ubezpieczyciel zobowizuje si, w razie wystpienia okrelonego zdarzenia losowego, do wypacenia odszkodowania lub wiadczenia pieninego, ubezpieczajcy za obowizany jest do uiszczenia ubezpieczycielowi okrelonej kwoty pieninej tytuem skadki ubezpieczeniowej /inaczej w ub. Spoecznych regulacja ustawowa/ system ubezpiecze prywatnych a system ubezpiecze pastwowych ubezpieczenia gospodarstw domowych ubezpieczenia przedsibiorstw dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 16 dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 17 Elementy rónicujce ubezpieczenia spoeczne i gospodarcze Ubezpieczenia spoeczne ubezpieczenia gospodarcze cel zabezpieczenie spoeczne obywateli podjcie ryzyka - prewencja, kompensacja zysk ubezpieczyciela Funkcje ubezpiecze regulacje u. o systemie ubezpiecze spoecznych i inne Pakiet ustaw ubezpieczeniowych kodeks cywilny i inne instytucje pastwowe ZUS, KRUS, NFZ! Prywatne PTE, ZE, ZU.. zakady ubezpiecze podmioty gospodarcze SA lub TUW! Ubezpieczenia pastwowe! przymus obowizkowe dobrowolne obowizkowe wyjtek podmiot/ryzyko osoby fizyczne ryzyka osobowe osoby fizyczne, jedn. org. z lub bez osob. prawnej ryzyka osobowe i majtkowe skadka wiadczenia zalena od dochodów zalena od ustawodawcy ustawowe zalena od oceny ryzyka i kosztów wiadczenia ochrony umowne dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 18 dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 19 3

4 Funkcje ubezpiecze (g. Gospodarczych) Funkcja ochronna ródo finansowania strat - wymiar finansowy i organizacyjny + poczucie bezpieczestwa Funkcja prewencyjna Funkcja finansowa - wpyw na finanse pastwa i obywateli (przedsibiorców) stabilno finansowa przedsibiorców, zabezpieczenie spoeczestwa - uwolnienie rodków obywateli (przedsibiorców) i ich wprowadzeniem do obrotu w formie inwestycji czy konsumpcji b gromadzenie w formie oszczdnoci - dziaalno zakadów jako podmiotów gospodarczych - zatrudniaj, pac podatki, inwestuj - prewencyjne wymogi zw. z ubezpieczeniem akceptacja ryzyka, skadka, obowizki umowne - dziaania zakadów ubezpiecze na rzecz zmniejszenia czstotliwoci wystpowania pewnych zdarze i surowoci szkód, zmiany nawyków spoeczestwa dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 20 Inne: - uzupenienie systemu ubezpiecze spoecznych - system ochrony ofiar ryzyk o tzw. masowym dziaaniu ubezpieczenia obowizkowe - wsparcie eksportu, wiarygodnoci przedsibiorców dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 21 Dlaczego dziedzina Ubezpieczenia ma takie znaczenie: Najbardziej popularna metoda RM (prywatne, komercyjne, pastwowe) istotna cz (uzupenienie) systemu emerytalnego i ub. Zdrowotnych trudnoci z wykorzystaniem (niematerialny charakter, ryzyko kontraktowe, pozycja ubezpieczyciela znaczenie dla rynku finansowego (ubezpieczenia na ycie z FK, lokaty) - Interdyscyplinarno (aktuariat, matematyka, finanse, prawo, marketing) Znaczenie rynku ubezpiecze (gosp) Aktywa wg. sektora 2013/2014 Ubezpieczenia ca 167 mld z (wrzesie 2013), w tym 101 Life Fundusze emerytalne 299 mld z (grudzie 2013) Banki ok. 1 biliona 400 miliardów ( ) Fundusze inwestycyjne ok 189 mld z (stycze 2014) koniec w Polsce aktywa sektora ubezpieczeniowego ponad 62 mld z. fundusze emerytalne - ponad 45 mld z fundusze inwestycyjne - ponad 30 mld z banki - ponad 490 mld z. dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 22 dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 23 wiatowe aktywa systemu finansowego w ujciu globalnym = 212 bln USD w 2010 r. przekroczyy poziom z roku 2007, czyli ostatniego roku przed kryzysem (202 bln USD). Warto aktywów zarzdzanych przez instytucje ubezpieczeniowe w 2009 to 20 bln USD Wzrost po spadku w 2008 do poziomu z 2007 Skadka przypisana w 2012 wiatowy rynek ubezpiecze bn USD (4.101 bn USD w2009, 2008 = bn USD = bn USD) life bn USD (2.359 bn USD w 2009) non-life bn USD ( bn USD w 2009) dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 24 dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 25 4

5 Udzia w wiatowym przypisie skadki ub. gospodarcze Ameryka Pn 36,8 33,8 Europa zach 28,6 31,7 Azja 21,8. Japonia 29,19 Pozostae kraje 12,8 3,6 Afryka = 1,56 Oceania 2,10 Europa rodkowo/wsch 1,7 Kraje OECD 82 % Wskanik penetracji ubezpieczeniowej US = 8,02 % WE = 8,47 % Central & Eastern Europe = 2,75 % Japan and newly industrailized asian economies = 10,58 % South & East Asia = 3,34 Middle east & central Asia = 1,55 Africa = 3,3 % World = 7,01 Industralised countries = 8,68 % Emerging markets = 2,85 % Taiwan = 17 % Netherlands 14 % South Africa, UK = 13 % Polska (1995) = 1,66 % (2003) = 2,94 % (2005) = 3,24 % dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 26 dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 27 Skadka per capita 2012 (USD) ogóem W tym non-life Ameryka Pn Japonia Szwajcaria Holandia Niemcy RPA Chiny Ubezpieczenie a ryzyko Hiszpania Czechy Polska gry Ukraina dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 28 dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 29 Ryzyko Brak jednolitej uniwersalnej definicji -ekonomia, statystyka, finanse, prawo, RM, - Ryzyko niebezpieczestwo -Ryzyko to szansa, moliwo -Ryzyko to niepewno co do przyszci, efektu, wyniku Ryzyko kategorie Czyste spekulatywne Obiektywne subiektywne Partykularne fundamentalne Osobowe-majtkowe odpowiedzialnoci Ubezpieczeniowe ubezpieczyciela - ubezpieczonego -Pozytywny - negatywny aspekt neutralny - 3 wyniki dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 30 dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 31 5

6 Mechanizm ubezpieczenia jako metody ZR: PROCES RM IDENTYFIKACJA OCENA PODJCIE/PODEJCIE METODY UNIKANIE RETENCJA aktywna, pasywna TRANSFER transfer na ZU - profesjonalist dywersyfikacja Zakad ubezpiecze - na grup podmiotów podobnie zagroonych (prawo wielkich liczb im wiksza grupa tym dokadniejsze wyznaczenie prawdopodobiestwa wielkoci strat) retencja zaplanowana lub wymuszona przez ZU finansowanie skadka jako wyrana cena, inne koszty dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 33 Warunki ubezpieczalnoci ryzyka: dua liczba jednostek zagroonych szkoda zdarzenie losowe, niezalene od woli Historia ubezpiecze strata moliwa do okrelenia i wyraenia w pienidzu brak natury katastroficznej skadka relatywnie maa dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 34 dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 35 idea ubezpiecze wspólne ponoszenie ryzyka i jego ujemnych ekonomicznych konsekwencji I) STAROYTNO pocztki form ubezpieczeniowych (Indie, Grecja, Rzym) czyny samopomocy umowy o wspólnym pokrywaniu strat za Hammurabiego, ok. 2 tys. lat p.n.e. umowy uczestników karawan w egludze morskiej awaria wspólna - zachowana do dzisiaj instytucja prawa morskiego - wspólne ponoszenie strat poczynionych rozmylnie w celu uniknicia wspólnego niebezpieczestwa wyraz solidarnoci interesów uczestników morskiej wyprawy handlowej Poyczka morska stosowana w staroytnym Rzymie i potem potem take w podróach ldowych; straciy znaczenie w zwizku z bull papiesk z XIII w. zakazuj pobierania odsetek w zakresie ycia i mienia w staroytnym Rzymie zrzeszenia zawodowe, religijne, które udzielay pomocy materialnej swoim czonkom ( z funduszów powstaych ze skadek)w razie nieszcz czonków i ich rodzin; w redniowieczu gildie (zrzeszenia) kupieckie i cechy rzemielnicze, potem kasy i bractwa czeladnicze (pomoc w razie choroby, niezdolnoci do pracy, mierci); kasy w górnictwie. dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 36 dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 37 6

7 II) REDNIOWIECZE XIV XVII w. ubezpieczenie wyodrbnia si jako samodzielna instytucja gospodarcza i prawna a izba ubezpieczeniowa we Flamandii kupcu ubezpieczali towary na czas transportu XIV poyczki morskie zastpoway prywatne umowy, zblione do ubezpieczenia, dowód ich zawarcia to dokument polizza oskie oznaczajcego pokwitowanie: najstarsze umowy z Genui, Pizzy, Florencji 1347; pojawili si maklerzy (take domy bankowe) dziaali g. w interesie osób zajmujcych si transportem morskim, aby jak najkorzystniej zawrze umow. zaczto stosowa tez koasekuracj i reasekuracj /Great Fire/ dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 38 The Great Fire of London September 2, 1666 Ogie zacz si wczesnym rankiem w piekarni w Pudding Lane i rozprzestrzeni si byskawicznie Po 5 dniach udao si opanowa Londyn by zdewastowany cztery piate miasta w popiole Ponad 13,000 budynków zniszczonych Odnotowano jedynie 16 ofiar miertelnych W nastpnym roku 1667 world's first insurance company the Sun Fire Office Dzi znany jako Royal & SunAlliance - Britain's largest insurance company. dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 39 The Insurance Office utworzyo fire-fighting teams.do ochrony ubezpieczonych (!) budynków Wydawano znaczki identyfikujce Inne zakady te utworzyy SP Potem miasto Inne Konsekwencje: - Uwaga na RM w zakadzie ubezpiecze - Rozwój reasekuracji - Popyt na ub. Od ognia Instytucje Pocztkowo ubezpieczycielami byy pojedyncze osoby (bankierzy) lub grona osób Wracajc do historii redniowiecza od. Pocz. XVIII w. Specjalne przedsibiorstwa ubezpieczeniowe (Sun Fire Office/. w XVII pojawiaj si wielkie kompanie asekuracyjne 1688 w kawiarni Edwarda Lloyda w Londynie zacza dziaalno grupa kupców i wcicieli statków zajmucych si m.in.. transferem ryzyka - tak powstaa korporacja Lloyd s /do 1994 stowarzyszenie Names../ dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 40 dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 41 Lloyd's - najbardziej znana i najprawdopodobniej najmniej rozumiana marka w ubezpieczeniach.. Lloyd's to nie zakad ubezpiecze ale stwowarzyszenie czonków indywidualnych i korporacji, którzy przez syndykaty przy pomocy profesjonalnych underwriterów ryzyko Kapita dostarczany jest te przez instytucje inwestycyjne, inwestorów, midzynarodowych ubezpieczycieli i podmioty indywidualne Lloyd s of London : 5ty zakad ubezpiecze na wiecie - commercial lines 6ty reasekurator /net premiums/ Znana jako firma która zawsze paci za szkody dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 42 dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 43 7

8 (I) ówne szkody wypacone przez Lloyd s La Lutine 1799 (francuska fregata wiozca zoto i srebro zatona u wybrzey Holandii ) $ 1 mln (II) San Francisco earthquake 1906 ponad $50 mln ekwiwalent ponad 1 billion in today s dollars. Umocnio reputacj Lloyd's jako paccego odszkodowania (III) Asbestos claims Przeom 1980s /1990s ( IV) 2001 WTC losses Lloyd s wypaci ok.. 2 bln USD (z ok ) jako reasekurator redniowiecze..cd Naukowe podstawy i rozwój ubezpieczeyciowych Pierwsze znane ubezpieczenie na ycie kapitan William Gybbons, zmar krótko przed kocem okresu ubezpieczenia odmówiono zapaty na podstawie technicznego zarzutu, e prze 12 miesicy polisy (liczc 28 dni na miesiac) s nakaza zapat Teoria ub. Na zycie - holenderski matematyk Jan de Witt 1a tablica wymieralnoci (trwania ycia) 1693 English astronomer Edmund Halley 1 zakad ubezpiecze na ycie 1699 Society of Assurance for Widows and Orphans (mutual) dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 44 dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 45 + Pocztki ubezpiecze na ycie tontyny (XVII w Francja) wpaca si okreslone sumy do skarbu pastwa, potem doywotnia renta wysoko rent w kolejnych latach zalea od liczby yjcych osób z grupy cych w tym samym wieku w chwili dokonywania wpaty; w miar wymierania czonków tontyny pozostali otrzymywali coraz wicej. OD XIX WIEKU - REWOLUCJA PRZEMYSOWA lawinowy rozwój towarzystw - zawodowi ubezpieczyciele i reasekuratorzy, majcy zarobkowy charakter, spóki akcyjne, wikszy zasig,; w 1900 byy 1272 zakady ubezpiecze, przodoway USA, Anglia i Niemcy pojawiaj si ubezpieczenia obowizkowe g. Ogniowe, ale te NW pracowników fabryk nowe ubezpieczenia rolne (trzody, upraw, gradobicia), finansowe - OC, kredytów, utraty zysku, take ubezpieczenia spoeczne chorobowe wypadkowe Colonge Reinsurance Company, Germany (1852), Swiss Reinsurance of Zurich, Swiss (1863) dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 46 dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe pierwsza polisa OC komunikacyjna (auto) (IV) Wiek 20ty 1902 ubezpieczenie ryzyk AC fire and theft 1912 underwriterzy Lloyd's pierwsza polisa lotnicza casco i osobowa Rozwój nauki o ubezpieczeniach matematyka, prawo, ekonomia Zawód aktuariusza Nowe ryzyka oc za produkt, polisy kosmiczne, odpowiedzialno zawodowa, captiveinsurance research development dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 48 dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 49 8

9 Poowa 20ego wieku Nowe podejcie do ubezpiecze i ZR Zwrócono uwag na koszt i efektywno ubezpieczenia Pojawi si problem nowych ryzyk (kursów walut, stóp procentowych, odpowiedzialnosci za rodowisko, za produkt..) HISTORIA UBEZPIECZE POLSKA Departamenty RM na uniwersytetach Dzi: Terroryzm, katastrofy naturalne, OC dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 50 dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 51 2 etap - rozbiory XVII/XIX 1 etap - redniowiecze XV i XVI wieku - siy przyrody - poar i powód pierwsze formy ubezpiecze od wypadków - kas brackie na sku kasa bracka do pomocy ubogim, chorym i niezdolnym do pracy górnikom w Zotym Stoku rozwój gównie ubezpiecze ogniowych w XVIII mieszkacy polskich miast asekurowali swe budynki w towarzystwach zagranicznych np. Bydgoszcz i Gdask w londyskim Feniksie w zaborze pruskim 1803 Towarzystwo Ogniowe dla Miast 1804 Towarzystwo Ogniowe Wiejskie 1 prywatny zakad ubezpiecze na ycie oparty cakowicie na kapitaach polskich - Vesta Bank Wzajemnych Zabezpiecze na ycie, bya na 20 miejscu w Prusach na 116 zakadów, dziaa do II wojny wiatowej w Królestwie przewaga TUW, ubezpieczenia rolne dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 52 dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 53 3 etap - po I wojnie 1921 na rynku 53 zakady - 19 spóek akcyjnych i 34 TUW due spóki: 1917 Polskie Tow. Asekuracyjne i reasekuracyjne PATRIA 1920 zorganizowano w poznaniu Tow. Reasekuracyjne WARTA 1921 organ samorzdowy Polska Dyrekcja ubezpiecze Wzajemnych (przeksztacona w Powszechny Zakad Ubezpiecze Wzajemnych) 1929 najwysza suma zbioru skadek 234 mln = 45 mln $ tu przed II wojn 67 zakadów, najwiksze: Powszechny Zakad Ub. Wzajemnych Pocztowa Kasa Oszczdnoci (yciowe) Warta reasekuracja zagraniczne: Prudential, Generali, polski Lloyd 4 etap - po II wojnie 1947 dekrety rzdowe zlikwidowano prywatne polskie i zagraniczne zakady ubezpiecze, dziaalno mog prowadzi jedynie pastwowe i spódzielcze de facto - prawo dziaania otrzyma jedynie PZUW (monopol w zakresie ub. obowizkowych) a w zakresie reasekuracji Warta. bezporedni nadzór pastwa W 1952 ustawa o ubezpieczeniach pastwowych potwierdza upastwowienie zakadów likwiduje TUW Powszechny ZU przeksztacono w Pastwowy ZU wczono do planu narodowego 1osobowe kierownictwo, nadwyki do budetu Warta - dostaa bezporedni dziaalno ubezpieczeniow w egludze morskiej, handel zagraniczny, obrót dewizowy dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 54 dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 55 9

10 1958 dopuszczono poredników ub. w zakresie ub. dobrowolnych 1961 umow ubezpieczenia wprowadzono do kodeksu cywilnego i morskiego 1984 ustawa o ubezpieczeniach majtkowych i obowizkowych dopuszcza wielo zakadów ub. pastwowych, spódzielczych z udziaem wikszociowym Skarbu Pastwa. (poza Jugosawi wyjtek). Na pocz pojawia si Spódzielczy Zakad Ubezpiecze Westa w odzi; pod koniecpod koniec 1988 Polisa 5 etap wspóczesny system ubezpiecze w Polsce 1990 ustawa o dziaalnoci ubezpieczeniowej wyznaczya nowy ksztat ubezpiecze gospodarczych: prywatyzacja i demonopolizacja rozdzielenie ubezpiecze: life i non-life umowno ubezpiecze przywrócono brokera i aktuariusza powoano PIU czonka Europejskiej Komisji Ubezpiecze 95 wielka nowelizacja PUNU, Rzecznik, aktuariusz, licencje dla poredników od 1999 otwarcie dla zakadów zagranicznych GO od 2002 KNUiFE dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 56 dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 57 w 1998 ustawa o systemie ubezpiecze spoecznych wyodrbnienie ryzyk indywidualne konta w ZUS fundusze emerytalne obecnie pakiet ustaw z 22 maja 2003 o dziaalnoci ubezpieczeniowej o ubezpieczeniach obowizkowych, UFG i PBUK o porednictwie ubezpieczeniowym u nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rz.U. + u. o nadzorze nad rynkiem finansowym z 21 lipca 2006 (KNF) - Zmiany 2007, 2008 kc, 2009 u. o dz. ub. 1 maja 2004 wejcie w struktury JRU Jednolity rynek ubezpieczeniowy w Unii Europejskiej Pocztek procesu integracji - Traktat Rzymski z 25 marca 1957r. o ustanowieniu EWG cel: stworzenie wspólnego rynku we wszystkich dziedzinach gospodarki 1986r. (w ycie 1987) Jednolity Akt Europejski zobowizywa strony do ustanowienia do koca 1992 warunków dla stworzenia rynku wewntrznego obszaru bez granic wewntrznych dla swobodnego przepywu towarów, usug, kapitau i osób 1992 traktat o Unii Europejskiej z Maastricht (w ycie 1 listopada 1993) dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 58 dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 59 zaenia tworzenia jednolitego rynku ubezpiecze: Zasada jednolitej licencji (single pass) Zasada home country control naby polis mona w dowolnym miejscu we Wspólnocie konieczno kontroli nad metodami sprzeday i rodzajem produktów ubezpieczeniowych w celu ochrony konsumentów jednakowe zasady porednictwa ubezpieczeniowego dostateczna i porównywalna informacja o wszystkich zakadach ub. na rynku zasady i przepisy, zapewniajace, e wybór prawa wasciwego nie stanie si elementem konkurencyjnym brak ogranicze przepywu srodków miedzy stronami transakcji dla realizacji Dyrektywy Rady UE (3generalne) Wspópraca z Polsk - Polska podpisaa 16 XII 1991 w Brukseli Ukad o stowarzyszeniu wszed w ycie 1 I 1994r. dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 60 dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 61 10

11 Konsekwencje JRU stopie rozwoju JRU - trzy róne wskaniki, które charakteryzuj : udziay rynkowe podmiotów kontrolowanych przez zagranic; znaczenie rynkowe oddziaów; udzia rynkowy transakcji transgranicznych. mierz stopie efektywnej otwartoci narodowych rynków ubezpieczeniowych krajów UE, oraz efektywne wykorzystanie wspólnorynkowych instrumentów ekspansji zagranicznej (oddziay i usugi transgraniczne). dr Ilona Kwiecie - materiay wykadowe 62 11

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE Spis treści Wykaz skrótów......................................................... 8 Wstęp................................................................. 9 CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 1. RYZYKO

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. A. Manes, Versicherungslexikon, Tübingen 1909, s. 760 761.

Wprowadzenie. A. Manes, Versicherungslexikon, Tübingen 1909, s. 760 761. Ubezpieczenia na życie wywodzą się z kilku źródeł. Pierwsze formy ubezpieczeń na życie pojawiły się w starożytności w ramach świadczonej przez zrzeszenia zawodowe i religijne pomocy wzajemnej. Pomoc w pokrywaniu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Miejsce ubezpieczeń w gospodarce narodowej

Miejsce ubezpieczeń w gospodarce narodowej 14-1-3 Rozkład zboru składki według kontynentów w 1 r. Afryka i Oceania; 3,7 Ameryka Łacińska i Karaiby; 3, Charakterystyka polskiego rynku Azja; 9, Ameryka Północna; 3, Europa; 33,3 Składka przypisana

Bardziej szczegółowo

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Wprowadzenie - Ewa Wierzbicka 11. 1. Rynek ubezpieczeń non-life w Polsce - Kazimierz Ortyński 15

Opis: Spis treści: Wprowadzenie - Ewa Wierzbicka 11. 1. Rynek ubezpieczeń non-life w Polsce - Kazimierz Ortyński 15 Tytuł: Ubezpieczenia non-life Autorzy: Ewa Wierzbicka (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: W książce Ubezpieczenia non-life szczegółowo przedstawiono klasyczne oraz nowoczesne ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego?

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? Cz I Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? 1. Podstawowe definicje wprowadzenie!" # " " $ % % & &%'# " (& )#&!* *! "(* *! "(* ł ł $ % # &+,"% + & ", *! "(*! " #$% $ % # &!

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja ubezpiecze gospodarczych

Klasyfikacja ubezpiecze gospodarczych ubezpieczenia gospodarcze a ubezpieczenia spo eczne system ubezpiecze prywatnych a system ubezpiecze pa stwowych dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 1 dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 2 Elementy

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA. Co to jest ubezpieczenie??? Warunki zaliczenia 2014-12-03. Literatura: Literatura: Słownik języka polskiego

UBEZPIECZENIA. Co to jest ubezpieczenie??? Warunki zaliczenia 2014-12-03. Literatura: Literatura: Słownik języka polskiego Warunki zaliczenia Egzamin pisemny: 22 stycznia 2012 r. Godz. 11.05-12.40 w Sali RA3. UBEZPIECZENIA Prowadzący: dr Jacek Rodzinka Katedra Makroekonomii pokój A 109, tel. (17) 866 11 34 1 jrodzinka@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Polski eksport ze wsparciem KUKE Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 Warszawa, 01.04.2014 r. Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 W dniu 31 grudnia 2013 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało pięćdziesiąt osiem zakładów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 W dniu 31 marca 2014

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Część I Istota i historia ubezpieczeń

Spis treści. Wstęp. Część I Istota i historia ubezpieczeń Spis treści Wstęp Część I Istota i historia ubezpieczeń Rozdział 1. Pojęcie ubezpieczenia i podstawowa terminologia (Piotr Jaworski, Jacek Micał) 1.1. Istota ubezpieczeń 1.2. Wspólnota ryzyka i zasada

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia prywatne i długoterminowa opieka

Ubezpieczenia prywatne i długoterminowa opieka Ubezpieczenia prywatne i długoterminowa opieka zdrowotna dr Adam Kozierkiewicz Zawartość Statystyka sektora ubezpieczeń komercyjnych Opieka długoterminowa wobec starzenia się społeczeństwał ń Podstawy

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA, podręcznik akademicki Red: Jerzy Handschke i Jan Monkiewicz

UBEZPIECZENIA, podręcznik akademicki Red: Jerzy Handschke i Jan Monkiewicz UBEZPIECZENIA, podręcznik akademicki Red: Jerzy Handschke i Jan Monkiewicz Wstęp Rozdział 1 Przewidywalność, wartość i ryzyko {Bogusław Hadyniak) 1.1. Zdarzenia i ich przewidywalność 1.2. Wartość i skutki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 22 września 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 W dniu 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku Warszawa, 10 stycznia 2007 i finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku (Informacja zweryfikowana w stosunku do opublikowanej w dniu 20 grudnia 2006, stosownie do korekty danych przekazanych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 21.06.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2013 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20.12.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2013

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW Książka przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat ubezpieczeń gospodarczych, ale również dla pracowników sektora ubezpieczeń oraz

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku ubezpiecze gospodarczych

Organizacja rynku ubezpiecze gospodarczych Rzecznik Ubezpieczonych UFG KNF PIU PBUK Organizacja rynku ubezpiecze gospodarczych klient Agent ubezp. /multiagent/ Zakad ubezpiecze ZR Broker reasekuracyjny Broker ubezp. Risk rzeczoznawca Aktuariusz

Bardziej szczegółowo

Co to jest ubezpieczenie???

Co to jest ubezpieczenie??? SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Prowadzący: dr Jacek Rodzinka Co to jest ubezpieczenie??? INSTYTUT BADAŃ i ANALIZ FINANSOWYCH pokój RA 50, tel. (17) 866 15 29 1 jrodzinka@wsiz.rzeszow.pl 2 Słownik języka

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz...

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz... Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse Spis treœci Wstêp..................................................... 13 1. Pojêcie i funkcje finansów....................................... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA. Katedra Bankowości Katedra Ubezpieczeń

BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA. Katedra Bankowości Katedra Ubezpieczeń BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA Katedra Bankowości Katedra Ubezpieczeń Siła tradycji IK1 Potęga nowoczesności Synergia obszarów IK4 Znaczący sektor na rynku finansowym IK2 IK3 Nieunikniona potrzeba wiedzy Slajd

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. Informacje organizacyjne 3 marca 2015 r.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. Informacje organizacyjne 3 marca 2015 r. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Informacje organizacyjne 3 marca 2015 r. Plan spotkania Tematyka zajęć Rekomendowana literatura Organizacja spotkań Warunki zaliczenia Przydatne informacje Zarys tematyki spotkań

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka.

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka. Podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe. Klasyfikacja ubezpieczeń Ubezpieczenia dzielimy na: Społeczne, Gospodarcze. Ubezpieczenia społeczne naleŝą do sektora publicznego, są ściśle związane z pracownikiem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r.

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r. Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010 Warszawa, 16 marca 2011 r. Plan prezentacji Kontekst rynkowy Informacje o działalności Wyniki finansowe Pytania i odpowiedzi 1 Wolniejszy wzrost

Bardziej szczegółowo

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - cznie

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - cznie DziennikUstawNr294 17154 Poz.1735 WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia23grudnia2011 r.(poz. 1735) Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i

Bardziej szczegółowo

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie Wybrane akty prawne krajowe i europejskie I. Rynek kapitałowy A. Regulacje UE 1. dyrektywa Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych j instytucji

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja systemu ubezpieczeń upraw rolnych w Polsce

Modyfikacja systemu ubezpieczeń upraw rolnych w Polsce Modyfikacja systemu ubezpieczeń upraw rolnych w Polsce dr Marietta Janowicz-Lomott, Uniwersytet Gdański dr Krzysztof Łyskawa, Uniwersytet Ekonomiczny Poznań Agenda Działanie ubezpieczeń dotowanych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Zasada wzajemności w ubezpieczeniach uczelni wyższych. Spotkanie KRASP Warszawa, 3 czerwca 2016 r.

Zasada wzajemności w ubezpieczeniach uczelni wyższych. Spotkanie KRASP Warszawa, 3 czerwca 2016 r. Zasada wzajemności w ubezpieczeniach uczelni wyższych Spotkanie KRASP Warszawa, 3 czerwca 2016 r. Ubezpieczenia majątkowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych 2 Czym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012

Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012 Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012 Raport Polski rynek bancassurance II Q 2012 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

specjalnościowy obowiązkowy polski letni wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne C.EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

specjalnościowy obowiązkowy polski letni wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne C.EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-689 Nazwa modułu Ubezpieczenia i ryzyko w działalności gospodarczej Nazwa modułu w języku angielskim Insurance and Risk in Business Obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2015 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZANIE RYZYK W HANDLU ZAGRANICZNYM. 1. Zakres przedmiotowy ubezpieczeń w handlu zagranicznym.

UBEZPIECZANIE RYZYK W HANDLU ZAGRANICZNYM. 1. Zakres przedmiotowy ubezpieczeń w handlu zagranicznym. Romuald Holly UBEZPIECZANIE RYZYK W HANDLU ZAGRANICZNYM 1. Zakres przedmiotowy ubezpieczeń w handlu zagranicznym. - Ryzyka w handlu zagranicznym jako ryzyka związane z transportem towarów: ryzyka i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Bożena Wolińska Warszawa, wrzesień 2003 Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Broker ubezpieczeniowy. Leszek Niedałtowski Wiceprezes Zarządu STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. Poznań, 26.01.2010

Broker ubezpieczeniowy. Leszek Niedałtowski Wiceprezes Zarządu STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. Poznań, 26.01.2010 Leszek Niedałtowski Wiceprezes Zarządu STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. Poznań, 26.01.2010 Program 1. STBU i Brokerownia Umiejętności; 2. Ryzyko i Ubezpieczenia; 3. Struktura Rynku. Rola Brokera;

Bardziej szczegółowo

,,Klient-Regulator-Kapitał. Jak zapewnić wartość rynku ubezpieczeń w warunkach ciągłej zmiany? VI Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń

,,Klient-Regulator-Kapitał. Jak zapewnić wartość rynku ubezpieczeń w warunkach ciągłej zmiany? VI Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń ,,Klient-Regulator-Kapitał. Jak zapewnić wartość rynku ubezpieczeń w warunkach ciągłej zmiany? VI Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń J. Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń Sopot

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw2013. Warszawa, 6 września 2013 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw2013. Warszawa, 6 września 2013 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw2013 Warszawa, 6 września 2013 r. Raport Polski rynek bancassurance 2 kw. 2013 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA WYBRANE ZAGADNIENIA

UBEZPIECZENIA WYBRANE ZAGADNIENIA ETYMOLOGIA SŁOWA UBEZPIECZENIA securitas (łac.) bezpieczeństwo securus, secura, securum (łac.) bezpieczny assecuramentum (łac.) ubezpieczenie sine cura vivere (łac.) żyć bez troski i obawy Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r.

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r. Kredyt kupiecki w działalności eksportowej Warszawa, 15 września 2009 r. Ryzyko sprzedaŝy z odroczonym terminem płatności SprzedaŜ towarów lub świadczenie usług z odroczonym terminem płatności (kredyt

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S )

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod UTHRad/E/A/HES / Nazwa w języku polskim: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w języku angielskim: Motor Third

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa, 18.09.2009 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1 W dniu 30 czerwca 2009 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało sześćdziesiąt

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ REASEKURACYJNA W SYSTEMIE WYPŁACALNOŚĆ II

DZIAŁALNOŚĆ REASEKURACYJNA W SYSTEMIE WYPŁACALNOŚĆ II DZIAŁALNOŚĆ REASEKURACYJNA W SYSTEMIE WYPŁACALNOŚĆ II Szkolenie dla Polskiej Izby Ubezpieczeń www.dlapiper.com Insert date with Firm Tools > Change Presentation 0 System aktów prawnych regulujących działalność

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Ubezpieczenia Nazwa modułu w języku angielskim Insurance Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów Kierunek prawno-ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Reasekuracja a zdarzenia katastroficzne. Warszawa, 14.05.2012 r.

Reasekuracja a zdarzenia katastroficzne. Warszawa, 14.05.2012 r. Reasekuracja a zdarzenia katastroficzne. Czy działamy świadomie? Warszawa, 14.05.2012 r. AGENDA 1. Zdarzenia katastroficzne na świecie 2. 2010 rok w Polsce, ale nie tylko 3. Dlaczego? 4. Prewencja reasekuracja,,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania regulacyjne i samoregulacyjne w zakładach ubezpieczeń III Ogólnopolska Konferencja Compliance, Warszawa 24-25 listopada 2014 r.

Wyzwania regulacyjne i samoregulacyjne w zakładach ubezpieczeń III Ogólnopolska Konferencja Compliance, Warszawa 24-25 listopada 2014 r. Wyzwania regulacyjne i samoregulacyjne w zakładach ubezpieczeń III Ogólnopolska Konferencja Compliance, Warszawa 24-25 listopada 2014 r. Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Seminarium naukowe Instrumenty zarządzania ryzykiem katastrof naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem powodzi

Seminarium naukowe Instrumenty zarządzania ryzykiem katastrof naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem powodzi Seminarium naukowe Instrumenty zarządzania ryzykiem katastrof naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem powodzi Wydział Zarządzania Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem 5 marzec 2013 Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014. Warszawa, 2 czerwca 2014 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014. Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014 Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2014 Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO A UBEZPIECZENIA

BUDOWNICTWO A UBEZPIECZENIA GRAS SAVOYE BROKER UBEZPIECZENIOWY BUDOWNICTWO A UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ DZIESIĘCIOLETNIA W KONTEKSCIE FRANCUSKICH I POLSKICH MOŻLIWOŚCI UBEZPIECZANIA Dokument poufny - nie rozpowszechniać FRANCUSKI

Bardziej szczegółowo

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition Opis produktu Ubezpieczenie na życie i dożycie NORD GOLDEN edition to grupowe ubezpieczenie ze składką w PLN, płatną jednorazowo, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. Informacje organizacyjne 24 lutego i 2 marca 2016 r.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. Informacje organizacyjne 24 lutego i 2 marca 2016 r. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Informacje organizacyjne 24 lutego i 2 marca 2016 r. Plan spotkania Tematyka zajęć Rekomendowana literatura Organizacja spotkań Warunki zaliczenia Przydatne informacje Zarys tematyki

Bardziej szczegółowo

BZ WBK- Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń 5 lat na rynku bancassurance. Warszawa,13.06.2013 r.

BZ WBK- Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń 5 lat na rynku bancassurance. Warszawa,13.06.2013 r. BZ WBK- Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń 5 lat na rynku bancassurance Warszawa,13.06.2013 r. O nas joint venture 50% / 50% BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń to dwie spółki (na życie i ogólna). Start operacyjny

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń

Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń Stan prac legislacyjnych w zakresie ubezpieczeń ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 28 fax :+48 22 694 39 50 Warszawa, 23 października 2014 r. www.mf.gov.pl Deregulacja Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w transakcjach eksportowych

Ryzyko w transakcjach eksportowych Ryzyko w transakcjach eksportowych Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Katarzyna Smołka, Manager Regionu Katowice, 19.03.2013 r. Obszar ryzyka w transakcjach handlowych Towar

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Historia i stan obecny ubezpieczeń rolnych w. Konrad Rojewski. Warszawa, dnia 5 list 2012.

Historia i stan obecny ubezpieczeń rolnych w. Konrad Rojewski. Warszawa, dnia 5 list 2012. Historia i stan obecny ubezpieczeń rolnych w Polsce. Konrad Rojewski. Warszawa, dnia 5 list 2012. AGENDA 1. Ubezpieczenia rolne w Polsce, czyli które? 2. Krótki rys historyczny ubezpieczeń rolnych. 3.

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2014. Warszawa, 18 marca 2015 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2014. Warszawa, 18 marca 2015 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 18 marca 2015 r. Raport Polski rynek bancassurance Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów ubezpieczeń przy tworzeniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1 Warszawa, 23.04.2010 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1 uznać: W roku 2009 za najważniejsze zjawiska zaobserwowane na rynku ubezpieczeń można wycofywanie się klientów z ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem: propozycje na okres po 2013 roku

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem: propozycje na okres po 2013 roku Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem: propozycje na okres po 2013 roku 05 listopada 2012 r. Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisja

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA Przewodnik po ubezpieczeniach dostępnych dla członków Izb Adwokackich w ramach umowy Generalnej NRA - PZU SA, TUiR Warta SA Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ewa Wierzbicka Instytut Zarządzania Wartością, SGH w Warszawie Konferencja 20 21.06. 2016r. Ubezpieczenie na życie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

Mundialowa Inwestycja

Mundialowa Inwestycja inwestycje produkt strukturyzowany Mundialowa Inwestycja Forma prawna indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Okres Odpowiedzialności 0 miesięcy 3 od 25.06.2014 r. do 25.12.2016 r. Maksymalny zysk

Bardziej szczegółowo

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych.

Licencjonowani zarządcy nieruchomości podlegają obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych. W Polsce jest ok. 15 tys. licencjonowanych zarządców nieruchomości; podlegają oni obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynności zawodowych. Licencjonowani zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH. 19 listopada 2008 r.

POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH. 19 listopada 2008 r. POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH 19 listopada 2008 r. REGULACJE PRAWNE POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO: ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym wraz z aktami

Bardziej szczegółowo

Dobre wyniki w trudnych czasach

Dobre wyniki w trudnych czasach Warszawa, 10 marca 2009 roku Wyniki finansowe Grupy PZU w 2008 roku Dobre wyniki w trudnych czasach W 2008 roku Grupa PZU zebrała 21.515,4 mln złotych z tytułu składek ubezpieczeniowych, osiągając zysk

Bardziej szczegółowo

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy POLA JASNE WYPENIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPENIA URZD. WYPENI NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RCZNIE DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

Partner raportu. Bancassurance. ewolucja współpracy banków z ubezpieczycielami

Partner raportu. Bancassurance. ewolucja współpracy banków z ubezpieczycielami M y ln ja K ec N sp rt BA po Ra F Partner raportu Bancassurance ewolucja współpracy banków z ubezpieczycielami Raport Bancassurance ewolucja współpracy banków z ubezpieczycielami Powoli, ale do przodu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU : I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1. Lokaty 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. WARSZAWA, 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. WARSZAWA, 2011 r. RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2010 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 r. Autor: Zbigniew Kalisiewicz (Departament Pośredników Finansowych) SŁOWA KLUCZOWE: UBEZPIECZENIA, REJESTR

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Magdalena Zielińska

Bardziej szczegółowo

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39 00-121 Warszawa. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, członek niezależny

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39 00-121 Warszawa. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, członek niezależny Grzegorz Kiełpsz Przewodniczący Rady Nadzorczej 47 lat średnie 09/2008 -do dziś Przewodniczący Rady Nadzorczej Dom Development S.A. 07/2008-09/2008 Dom Development S.A., Wiceprezes Zarządu 2006-06/2008

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA OD A DO Z. Marek Krawczyk Częstochowa, 25.11.2014 r.

UBEZPIECZENIA OD A DO Z. Marek Krawczyk Częstochowa, 25.11.2014 r. UBEZPIECZENIA OD A DO Z. Marek Krawczyk Częstochowa, 25.11.2014 r. Kontrakt! PLAN SPOTKANIA: Częstochowa, 25.11.2014 r. 1. CZYM SA UBEZPIECZENIA? A) WSTĘP B) PRZYKŁAD C) HISTORIA D) KTO OFERUJE? 2. RODZAJE

Bardziej szczegółowo

Finanse. Opracowała: dr Bożena Ciupek

Finanse. Opracowała: dr Bożena Ciupek Finanse Opracowała: dr Bożena Ciupek Ogólne informacje o przedmiocie Cel przedmiotu: 1. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z zakresu finansów, umiejscowienie zjawisk finansowych w całokształcie

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S )

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Nazwa w języku polskim: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w języku angielskim: Motor Third Party Liability

Bardziej szczegółowo

do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Protokół rozbieżności do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej l. Art.420 MG, MAiC, MZ, MRiRW; MSZ MG, MAiC, MZ oraz MRiRW zgłaszają dotycząca niezasadności zmes1enia członkostwa

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo