Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE"

Transkrypt

1

2 Spis treści Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 1. RYZYKO JAKO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1.1. Istota ryzyka Definicja ryzyka ubezpieczeniowego Klasyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego Proces zarządzania ryzykiem Modele ryzyka ubezpieczeniowego RYS HISTORYCZNY UBEZPIECZEŃ 2.1. Rozwój ubezpieczeń na świecie Geneza ubezpieczeń w Polsce KLASYFIKACJA, ZASADY I FUNKCJE UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH 3.1. Pojęcie ubezpieczenia Klasyfikacja ubezpieczeń Zasady ochrony ubezpieczeniowej Funkcje ubezpieczeń REGULACJE PRAWNE UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH 4.1. Zakres regulacji Podstawowe akty prawne Ustawa o działalności ubezpieczeniowej Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym Umowa ubezpieczenia POLSKI RYNEK UBEZPIECZENIOWY 5.1. Pojęcie rynku Podstawowe zasady określające organizację polskiego rynku ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego Formy organizacyjne zakładów ubezpieczeń Spółka akcyjna Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

3 4 Spis treści 5.4. Analiza rynku ubezpieczeniowego w Polsce Najważniejsze wskaźniki rynkowe Wymogi kapitałowe prowadzenia działalności ubezpieczeniowej Analiza SWOT polskiego rynku ubezpieczeniowego Organizacje i instytucje na rynku ubezpieczeniowym Komisja Nadzoru Finansowego Polska Izba Ubezpieczeń Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Rzecznik Ubezpieczonych Inne organizacje i instytucje MARKETING USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH 6.1. Rola i znaczenie marketingu ubezpieczeniowego Specyfika usług ubezpieczeniowych Rynek klientów usług ubezpieczeniowych Promocja System dystrybucji Dystrybucja bezpośrednia Etatowi pracownicy zakładów ubezpieczeń Internet Telefon Dystrybucja pośrednia Pośrednictwo ubezpieczeniowe Bank Inni pośrednicy instytucjonalni REASEKURACJA 7.1. Istota i znaczenie reasekuracji Definicja i charakterystyka reasekuracji Funkcje reasekuracji Rodzaje reasekuracji Reasekuracja finansowa Koasekuracja, derywaty ubezpieczeniowe, sekurytyzacja ryzyka WYBRANE ELEMENTY FINANSOWE ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 8.1. Składka ubezpieczeniowa Analiza sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń Bilans zakładu ubezpieczeń (aktywa i pasywa) Rachunek zysków i strat SYSTEMY I SUMY UBEZPIECZENIA W UBEZPIECZENIACH MAJĄTKU 9.1. Systemy ubezpieczenia majątku Zasady ustalania sumy ubezpieczenia majątku trwałego

4 Spis treści Suma ubezpieczenia oparta na wartości odtworzeniowej (nowej) Suma ubezpieczenia oparta na wartości rzeczywistej i wartości upłynnienia Suma ubezpieczenia oparta na wartości księgowej brutto i netto Suma ubezpieczenia aktywów obrotowych CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Ubezpieczenia komunikacyjne Charakterystyka ubezpieczeń komunikacyjnych Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów Ubezpieczenie autocasco Ubezpieczenie assistance Ubezpieczenie OC w ruchu zagranicznym tzw. Zielona Karta Ubezpieczenie graniczne Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z ruchem pojazdów mechanicznych Ubezpieczenia transportowe Charakterystyka transportu lądowego i morskiego Ubezpieczenia w transporcie lądowym Ubezpieczenia w transporcie morskim Ubezpieczenie rolne Potencjał produkcyjno-ekonomiczny polskiego rolnictwa Ryzyko w rolnictwie Obowiązkowe ubezpieczenia w rolnictwie Dobrowolne ubezpieczenia w rolnictwie Ubezpieczenia finansowe Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie kredytu Gwarancja ubezpieczeniowa Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie sekurytyzacji aktywów Ubezpieczenie od specyficznych ryzyk instytucji finansowych Ochrona przed finansowymi następstwami sprzeniewierzenia UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Istota i cel ubezpieczeń na życie Cechy specyficzne ubezpieczeń na życie Produkty ubezpieczeń na życie Klasyfikacja ubezpieczeń na życie Klasyczne ubezpieczenia na życie

5 6 Spis treści Ubezpieczenie posagowe, zaopatrzenia dzieci Ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Ubezpieczenie rentowe Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe Ubezpieczenia grupowe na życie CZĘŚĆ II. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 12. UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE JAKO METODA ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Istota i geneza idei zabezpieczenia społecznego Techniki zabezpieczenia społecznego Pracownicze ubezpieczenia społeczne w Polsce Historia rolniczych ubezpieczeń społecznych CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZEŃ PRACOWNICZYCH Uwagi ogólne Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym Zasady i tryb finansowania składek na ubezpieczenie społeczne Świadczenia z ubezpieczenia społecznego EMERYTURY Pojęcie i ogólne zasady Filarowa konstrukcja systemu emerytalnego w Polsce Kryterium daty urodzenia Emerytura w systemie zdefiniowanego świadczenia Emerytura w systemie zdefiniowanej składki Zasady funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych System dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego Pracownicze programy emerytalne Indywidualne konta emerytalne UBEZPIECZENIA RENTOWE, CHOROBOWE I WYPADKOWE Ubezpieczenie rentowe Renta z tytułu niezdolności do pracy Renta szkoleniowa Renta rodzinna Zasiłek pogrzebowy Ubezpieczenie chorobowe Zasiłek chorobowy Świadczenie rehabilitacyjne Zasiłek wyrównawczy

6 Spis treści Zasiłek macierzyński Zasiłek opiekuńczy Ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Pojęcie wypadku przy pracy i choroby zawodowej Składki na ubezpieczenie wypadkowe Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Wypadkowość w gospodarce narodowej SZCZEGÓLNE ZASADY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW Ubezpieczenia w ramach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) Zakres podmiotowy ubezpieczenia Składki ubezpieczeniowe Świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników Poziom i dynamika świadczeń emerytalno-rentowych Finansowanie systemu Renty strukturalne w rolnictwie Wypadkowość w rolnictwie indywidualnym Uwarunkowania sytuacji zdrowotnej ludności wiejskiej w Polsce Literatura

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. Informacje organizacyjne 3 marca 2015 r.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. Informacje organizacyjne 3 marca 2015 r. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Informacje organizacyjne 3 marca 2015 r. Plan spotkania Tematyka zajęć Rekomendowana literatura Organizacja spotkań Warunki zaliczenia Przydatne informacje Zarys tematyki spotkań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

Spis treści. 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych Spis treści Wstęp... 9 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce... 11 1.1. Charakterystyka i regulacje prawne rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Europie... 11 1.2.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 W dniu 31 marca 2014

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia turystyczne w systemie ubezpieczeń gospodarczych

Ubezpieczenia turystyczne w systemie ubezpieczeń gospodarczych 48 ZNUV 2013;32;48-67 Maria Gasińska Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa Ubezpieczenia turystyczne w systemie ubezpieczeń gospodarczych Streszczenie Celem rozważań jest ukazanie miejsca i roli

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA UBEZPIECZEŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE

MIEJSCE I ROLA UBEZPIECZEŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Anna Piechota Uniwersytet Łódzki MIEJSCE I ROLA UBEZPIECZEŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Wprowadzenie System zdrowotny (system ochrony zdrowia, soz) według definicji World Health Organizations (WHO)

Bardziej szczegółowo

100 pytań o... ubezpieczenia

100 pytań o... ubezpieczenia 100 pytań o... ubezpieczenia 1 1. Czym jest ubezpieczenie? Ubezpieczenie jest narzędziem gospodarczym służącym zabezpieczeniu się przed skutkami wypadków losowych, poprzez przeniesienie ryzyka na instytucję

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 13. Część I. Wprowadzenie do ubezpieczeń... 15

Spis treści. Przedmowa... 13. Część I. Wprowadzenie do ubezpieczeń... 15 Spis treści Przedmowa... 13 Część I. Wprowadzenie do ubezpieczeń... 15 Rozdział 1. Podstawy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Regulacje prawne (Stanisław Borkowski)... 17 1.1. Historia i rola

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne. Indywidualne konto emerytalne. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego PPE IKE IKZE

Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne. Indywidualne konto emerytalne. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego PPE IKE IKZE Rodzaje kwalifikowanych programów emerytalnych PPE Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne IKE Indywidualne (od II poł 2004) Indywidualne konto emerytalne IKZE Indywidulane (od stycznia 2012)

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Sumplement do wykładów

Ubezpieczenia Sumplement do wykładów Ubezpieczenia Sumplement do wykładów I. Podział ubezpieczeń na działy i grupy wg polskiego prawa (w skrócie) Dział I Ubezpieczenia na życie(szerzej na ten temat w wykładzie nr 4) 1. Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA Z UBEZPIECZEŃ wykładowca Andrzej Jurowski

ZAJĘCIA Z UBEZPIECZEŃ wykładowca Andrzej Jurowski ZAJĘCIA Z UBEZPIECZEŃ wykładowca Andrzej Jurowski Program zajęć oraz tematów obowiązujących na egzaminie w sesji letniej 2005/2006 z przedmiotu Ubezpieczenia, dla semestru VI. 1. Historia ubezpieczeń ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 13

Zeszyty Naukowe nr 13 Zeszyty Naukowe nr 13 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2012 Marek Monkiewicz Uniwersytet Warszawski Grażyna Sordyl Akademia Leona Koźmińskiego Działalność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Danuta Łyżwa Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU Spis treści Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna WSTĘP... 5 1. Podsumowanie wyników finansowych...

Bardziej szczegółowo

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne dr Małgorzata Paszkowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne WPROWADZENIE Rynek usług medycznych w Polsce jest finansowany w świetle prawa głównie

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Świadomość ubezpieczeniowa konsumenta jako warunek lojalności wobec zakładu ubezpieczeń

Świadomość ubezpieczeniowa konsumenta jako warunek lojalności wobec zakładu ubezpieczeń Studia Gdańskie, t. V, 276 284 Andrzej Grzebieniak * Świadomość ubezpieczeniowa konsumenta jako warunek lojalności wobec zakładu ubezpieczeń Wstęp Konsument to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

ŚWIADOMOŚC UBEZPIECZNIOWA

ŚWIADOMOŚC UBEZPIECZNIOWA ŚWIADOMOŚC UBEZPIECZNIOWA 1. Załóżmy, że masz na koncie bankowym 100 złotych, a stała stopa oprocentowania wynosi 2% rocznie. Po 5 latach, jak kwotę miałbyś na koncie? 1 Więcej niż 102 złote 2 Dokładnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze a elementy gospodarki finansowej firm ubezpieczeniowych w Polsce

Ubezpieczenia gospodarcze a elementy gospodarki finansowej firm ubezpieczeniowych w Polsce EkonomIczneJ w Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak Ka... Rachunkowości Flnan.. wef Ubezpieczenia gospodarcze a elementy gospodarki finansowej firm ubezpieczeniowych w Polsce l. Wstęp Transformacja polityczna

Bardziej szczegółowo

III edycja Konkursu START DO KARIERY Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga WYRÓŻNIENIE

III edycja Konkursu START DO KARIERY Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga WYRÓŻNIENIE III edycja Konkursu START DO KARIERY Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga WYRÓŻNIENIE Grupy bankowo-ubezpieczeniowe a rozwój nowych form dystrybucji produktów finansowych w Polsce Marcin Krzemiński KATOLICKI

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia prywatne i długoterminowa opieka

Ubezpieczenia prywatne i długoterminowa opieka Ubezpieczenia prywatne i długoterminowa opieka zdrowotna dr Adam Kozierkiewicz Zawartość Statystyka sektora ubezpieczeń komercyjnych Opieka długoterminowa wobec starzenia się społeczeństwał ń Podstawy

Bardziej szczegółowo

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Dać radę w Polsce broszura informacyjna dla cudzoziemców Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska,

Bardziej szczegółowo

System ubezpieczeń społecznych

System ubezpieczeń społecznych System ubezpieczeń społecznych Dr Karolina Stopka 1system Zabezpieczenie społeczne Zabezpieczenie społeczne jako: idea, instytucja stanowiąca kolejną fazę rozwojową, istniejący stan rzeczy. 2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki europejskie służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych

Dobre praktyki europejskie służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych Autor opracowania dr Marietta Janowicz-Lomott Patronem merytorycznym

Bardziej szczegółowo

City Broker Sp. z o. o. 60-808 Poznań ul. J. Zeylanda 3/1

City Broker Sp. z o. o. 60-808 Poznań ul. J. Zeylanda 3/1 Oferta świadczenia usługi serwisu brokerskiego City Broker Sp. z o. o. 60-808 Poznań ul. J. Zeylanda 3/1 City Broker Sp. z o.o. ul. Zeylanda 3/1, 60-808 Poznań Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. KIM JEST BROKER...3

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STRUKTURZE UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE W POLSCE W LATACH 1991-2008

ZMIANY W STRUKTURZE UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE W POLSCE W LATACH 1991-2008 Ewa SZAFRANIEC-SILUTA* 1 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA ZMIANY W STRUKTURZE UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE W POLSCE W LATACH 1991-2008 Zarys treści: Artykuł koncentruje się na zmianach zachodzących

Bardziej szczegółowo