Miejsce ubezpieczeń w gospodarce narodowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejsce ubezpieczeń w gospodarce narodowej"

Transkrypt

1 Rozkład zboru składki według kontynentów w 1 r. Afryka i Oceania; 3,7 Ameryka Łacińska i Karaiby; 3, Charakterystyka polskiego rynku Azja; 9, Ameryka Północna; 3, Europa; 33,3 Składka przypisana brutto w ubezpieczeniach gospodarczych na świecie Miejsce w gospodarce narodowej Kraje w mld USD Ogółem Europa Azja Ameryka Północna Pozostałe Polska na tle krajów europejskich (dane OECD): udział składki w PKB - wskaźnik gęstości przemysłu ubezpieczeniowego, składka na mieszkańca - wskaźnik penetracji rynku. 3 4 Relacja składki przypisanej brutto do PKB w krajach UE w 11 r. Udział składki przypisanej brutto w Polsce ogółem w PKB (w %) I Ogółem 1

2 Składka per capita w krajach UE w 11 r. Składka przypisana brutto ogółem na Polaka w USD I Ogółem Jedna z najmniejszych składka na mieszkańca wśród analizowanych krajów!!! Ogółem 811,9 zł 984,47 zł 1 147,74 zł 1554,4 zł 1344,8 zł 1417,78 zł 1495,3 15, zł 151,53 zł 41,59 zł 553, zł 9,35 zł 1,9 zł 79,7 zł 8,5 zł 833,9 943,91 zł 811,4 zł I 41,37 zł 43,81 zł 478,39 zł 531,9 zł 551,3 zł 595, zł, 81,14 zł 9,9 zł 8 Udział wybranych krajów w europejskim rynku ubezpieczeniowym [proc. składki przypisanej brutto w krajach należących do CEA] Struktura systemu finansowego w Polsce według aktywów finansowych 9 1 Podstawowe problemy, z którymi boryka się polski rynek gospodarczych Niska świadomość ubezpieczeniowa, zbyt duży udział w rynku PZU Życie S.A. w dziale I i PZU S.A. w dziale II, coraz większe nasycenie rynku zakładami, coraz szybszy wzrost rynku. Podstawowe charakterystyki sektora Wielkość i struktura zbieranej składki brutto, oraz podział zebranej składki na działy, liczba funkcjonujących na polskim rynku zakładów, procesy konsolidacyjne w sektorze, koncentracja polskiego rynku, inne wielkości charakteryzujące rynek w Polsce. 11 1

3 Zmiana wartości składki przypisanej brutto na polskim rynku (w tys. PLN) 7 Dynamika zmian składki oraz poziom inflacji w stosunku do roku poprzedniego (w %) I Ogółem Dynamika Działu I Dynamika Działu II Dynamika ogółem Inflacja Udział działów w wielkości zebranej składki ubezpieczeniowej w Polsce (%). Składka przypisana brutto w krajach UE w 11 r. 1% 9% 8% 7% % 5% 4% 3% % 1% % I 15 1 Struktura portfela ubezpieczenia na życie Składka przypisana brutto w dziale I według grup (%). 1% 9% 8% 7% % 5% 4% 3% % 1% % Struktura składki przypisanej brutto działu I Dominacja klasycznych na życie (ok. 48,15% udział) Dynamiczny rozwój nowoczesnych form na życie (z kapitałowym funduszem inwestycyjnym) kosztem produktów klasycznych (udział ok. 3,%) Wzrastający udział wypadkowych i chorobowych (ok. 18%) 48,19 48,78 17 Gr. 1 Gr. Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 1 Gr. Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 RC 18 1% 9% 8% 7% % 5% 4% 3% % 1% % 18,3 18,3 1,5 14,49 13,59,18,19 31,99 31,83 3,9 1,34 1,1 1, 45,4,,17,18 4,1 4,97,7,54 38,53 38,7 1,48 1,15,34 7,88,1 14,37 13,1 13,9,4,7, ,38,4 3, 5,9,38 59,85 3,41,38 5,94 1,8 33,14,3 53,35 1,1 15,4,34 41,78,3 4, 3

4 Struktura portfela majątkowych Struktura portfela majątkowych (%). 1% 1% 8% % 4% % Struktura składki przypisanej brutto działu II Stabilna struktura portfela Dominacja tradycyjnych: komunikacyjnych (średnio 8% i spada - % w r.), majątkowych (średnio 19% i rośnie) oraz osobowych (ok. %) 9% 8% 7% % 5% 4% 3% %,34% 5,9% 7,5% 17,95% 1,54% 7,78% 7,%,5% 5,85% 7,1% 5,4% 5,79% 5,99% 7,% 7,35% 7,% 7,5%,78%,98% 7,38% 19,18% 19,7%,49% 1,3%,% 58,3% 57,5% 57,91% 5,77% 53,17% 1% % % Os. Sa. Tr. Ma. OC Fi. Po. Komunikacyjne Majątkowe Wypadkowe OC Finansowe Pozostałe Liczba funkcjonujących na polskim rynku zakładów Charakterystyka zakładów 5 Forma prawna I 5 1 Spółka Akcyjna TUW Sektor własności 7 3 I Ogółem I Ogółem Prywatny Publiczny 1 Liczba działających w Polsce zakładów w podziale na formy działalności I Krajowe zakłady : Zakłady państw członkowskich UE Oddziały zakładów państw członkowskich UE Główne Oddziały zakładów z państw poza UE S.A. 5 5 TUW Koncentracja polskiego rynku 4

5 Udział w rynku największych zakładów dział I Udział w rynku największych zakładów działających w dziale I (%) największe 5 największych 1 największych PZU ZYCIE 49,47% PZU ZYCIE 45,9% PZU ZYCIE 43,% PZU ZYCIE 39,74% CU 17,7% CU 15,9% CU 13,8% CU 1,37% AMPLICO 1,38% AMPLICO 9,38% AMPLICO 8,14% AMPLICO 7,98% ING NN 9,3% ING NN 8,1% ING NN 7,13% AEGON,% PRUMERICA 1,7% WARTA VITA 4,3% NATION WIDE 5,3% ING NN,55% ŻYCIE PZU ZYCIE 35,9% PZU ZYCIE 8,48 % PZU ZYCIE 33,55 % PZU ZYCIE 3,75 % CU 11,3% CU 1,3 % CU 1,4 % TUnŻ Europa 8,89 % AEGON 8,74% AEGON 1,93 % ING 9,9 % TUnŻ Warta 8,1 % AMPLICO 7,59% AMPLICO 7,4 % WARTA 7,5 % ING TUnŻ 8,4 % ALLIANZ ZYCIE,8% ALLIANZ ZYCIE,4 % EUROPA,81 % Allianz Życie,13 % PZU ZYCIE 9, % PZU ZYCIE 3,8 % PZU ŻYCIE SA PZU ŻYCIE SA 5, % 8,8 % BENEFIA Vienna OPEN LIFE TU TUnŻ Europa 1,4 % TUnŻ Europa 8, % Insurance Group 1, % ŻYCIE S.A. 8,4 % OPEN LIFE TU TUnŻ WARTA TUnŻ Warta 8,1 % TUnŻ Warta 7,8 % ŻYCIE S.A. 9,15 % S.A. 7,11 % TUnŻ WARTA ING TUnŻ,3 % ING TUnŻ,41 % ING TUnŻ S.A. S.A. 7,3 %,51 % TU na ŻYCIE METLIFE TUnŻiR Nordea,17 % Aviva TunŻ 5,8 % EUROPA S.A.,7 % S.A.,3 % Udział w rynku największych zakładów działających w dziale II (%). Udział w rynku największych zakładów dział II PZU 5,87 % PZU 53,9 % PZU 5,% PZU 48,9% WARTA 13,5% WARTA 1,83% WARTA 11,4% WARTA 11,45% ERGO-HESTIA,9% ERGO-HESTIA,9% ERGO-HESTIA,4% ERGO-HESTIA,8% największe 5 największych 1 największych 7 ALLIANZ 3,7% ALLIANZ 5,11% ALLIANZ 5,8% ALLIANZ,% SAMO SAMO SAMOPOMOC,71% SAMOPOMOC,79% 3,1% 3,% POMOC POMOC PZU 4,74% PZU 43,77 % PZU 4,51 % PZU 3,99 % WARTA 1,% WARTA 1,14 % WARTA 9,95 % ERGO-HESTIA 1,37 % ERGO-HESTIA 7,1% ERGO-HESTIA 8,14 % ERGO-HESTIA 8,9 % WARTA 8,83% ALLIANZ,89% ALLIANZ 7,5 % ALLIANZ 7,94 % ALLIANZ 7,58 % 5,3% 4,9 % 4, % 3,98 % PZU 34,3 % PZU 3,1 % PZU SA 3, % PZU SA 31,1 % ERGO-HESTIA 1,31 % ERGO-HESTIA 1,47 % TUiR WARTA S.A. 13,8 % TUiR WARTA S.A. 1,85 % STU ERGO WARTA 8,77 % WARTA 9,1 % ERGO HESTIA SA 1,45 % 11,8 HESTIA SA TUiR ALLIANZ ALLIANZ 7, % INTERRISK 4,1 % ALLIANZ POLSKA,75 %,75 % POLSKA S.A. INTERRISK 4, % UNIQA 4,13 % UNIQA TU S.A. 4,39 % UNIQA TU S.A. 4, % 8 i osiągnięte przez poszczególne działy w mln PLN Inne wielkości charakteryzujące rynek I brutto netto brutto netto 1.784,.784,3 3.5, , 3.13, 4.898, 4.437,7 3.57,1 3.54, 1.41,.81,9.88, 3.87,8.579, 3.999,9 3.5,7.918,8.97,8 1.74, , 4.384,1.498,7 3.73,.91, , 3.47, , 1.44,7.91, ,1.3,3 3.3,8.3,8 3.94, 3.84,7 3.33,7 3 5

6 Charakterystyka zakładów Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w polskim sektorze w 1 r. Stan w dniu 31 XII Przeważający kapitał I Przeważający kapitał 1 Krajowy Zagraniczny Najważniejsze zagrożenia, które musi pokonać rynek Zagrożenia i szanse dalszego rozwoju rynku w Polsce Niska świadomość ubezpieczeniowa. Niestabilna sytuacja gospodarcza. Wzrost niebezpieczeństwa wystąpienia katastrof. Wzrost niebezpieczeństwa wystąpienia zamachów terrorystycznych. Spadek inflacji. Wzrost konkurencji po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Słaby rozwój alternatywnych kanałów dystrybucji. Duże uzależnienie rozwoju rynku majątkowych od kondycji rynku motoryzacyjnego. 34 Najważniejsze szanse do wykorzystania na rynku Możliwość świadczenia usług poza terytorium Polski po naszym wstąpieniu do Unii Europejskiej. Przewidywany wzrost gospodarczy Polski. Wzrost świadomości ubezpieczeniowej. Niekończąca się reforma emerytalna. Wzrost szacowanej długości trwania życia przeciętnego Polaka. Perspektywy na najbliższe lata Z danych KNF wynika, że trwa dobry okres dla. Prognozuje się dalsze zwiększenie zainteresowania Polaków ubezpieczeniami. 35 3

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce w 2008 r.

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce w 2008 r. Rynek ubezpieczeniowy w Polsce w 2008 r. informacja dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych 1. O Polskiej Izbie Ubezpieczeń Polska Izba Ubezpieczeń jest działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM

INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM Wprowadzenie Rynek kapitałowy w Polsce powstał na początku lat 90-tych XX wieku, gdy wraz z powołaniem Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A.

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Czerwiec 2012 Spis treści 1. METODOLOGIA 3 2. WARTOŚĆ I STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W SEKTOR UBEZPIECZENIOWY W POLSCE - SKUTKI DLA RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W SEKTOR UBEZPIECZENIOWY W POLSCE - SKUTKI DLA RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO Tomasz Bernat Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński INWESTYCJE ZAGRANICZNE W SEKTOR UBEZPIECZENIOWY W POLSCE - SKUTKI DLA RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO Rynek ubezpieczeniowy w Polsce podobnie jak większość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PZU za cały rok 2012. Warszawa, 13 marca 2013 roku

Wyniki finansowe Grupy PZU za cały rok 2012. Warszawa, 13 marca 2013 roku Wyniki finansowe Grupy PZU za cały rok 2012 Warszawa, 13 marca 2013 roku Plan prezentacji 1. 1 Struktura Zarządu PZU 2. Rynek ubezpieczeń w Polsce po III kwartale 2012 3. Wyniki operacyjne za rok 2012

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Ubezpieczenia

prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Ubezpieczenia prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Ubezpieczenia Ryzyko Teorie (podejście do) ryzyka: ryzyko jako zagrożenie (niebezpieczeństwo) ryzyko jako możliwość wystąpienia straty ryzyko jako niepewność mierzalna ryzyko

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 W dniu 31 marca 2014

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STRUKTURZE UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE W POLSCE W LATACH 1991-2008

ZMIANY W STRUKTURZE UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE W POLSCE W LATACH 1991-2008 Ewa SZAFRANIEC-SILUTA* 1 ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA ZMIANY W STRUKTURZE UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE W POLSCE W LATACH 1991-2008 Zarys treści: Artykuł koncentruje się na zmianach zachodzących

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce w latach 2006 2010. Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń

Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce w latach 2006 2010. Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce w latach 2006 2010 Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń Styczeń 2012 Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i wyłącznie uprawnione z tytułu takich praw podmioty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 22 września 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 W dniu 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU

Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU Kraków, sierpień 2004 Spis treści WSTĘP...2 1. STAN I TENDENCJE ROZWOJOWE W POLSKIM SEKTORZE FINANSOWYM W 2003 ROKU JAKO DETERMINANTY

Bardziej szczegółowo

Anna Trzcińska, Kinga Wiśniewska W regulacyjnym zawieszeniu. Wyniki życiówki po I kwartale 2015 r.

Anna Trzcińska, Kinga Wiśniewska W regulacyjnym zawieszeniu. Wyniki życiówki po I kwartale 2015 r. Nr 124 (3771) 2015-07-02 Anna Trzcińska, Kinga Wiśniewska Wyniki życiówki po I kwartale 2015 r. Wzrost składki zebranej przez ubezpieczycieli życiowych może wskazywać na pewną stabilizację. Nie wiadomo

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym

Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym AGNIESZKA PARLIŃSKA Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym W niniejszym artykule autorka zaprezentowała rolę i znaczenie instytucji ubezpieczeniowych na rynku kapitałowym w Polsce. Przedstawiony został rozmiar

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok 1 01 02 03 04 05 06 07 08 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PZU 4 OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE W 2014 ROKU 10 2.1 PODSTAWOWE TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE 12 2.2 SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI RYNEK UBEZPIECZEŃ WYZWANIE DLA UKRAINY

EUROPEJSKI RYNEK UBEZPIECZEŃ WYZWANIE DLA UKRAINY Tomasz Bernat Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński EUROPEJSKI RYNEK UBEZPIECZEŃ WYZWANIE DLA UKRAINY Wprowadzenie Rynek ubezpieczeń, będący częścią rynku finansowego Unii Europejskiej jest jedną

Bardziej szczegółowo

Zakłady ubezpieczeń na polskim rynku kapitałowym w latach 2005 2013

Zakłady ubezpieczeń na polskim rynku kapitałowym w latach 2005 2013 Zakłady ubezpieczeń na polskim rynku kapitałowym Agnieszka Parlińska Zakłady ubezpieczeń na polskim rynku kapitałowym w latach 2005 2013 W niniejszym artykule autorka dokonała oceny roli i aktywności zakładów

Bardziej szczegółowo

Rozwój kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Polsce na tle trendów europejskich

Rozwój kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Polsce na tle trendów europejskich Marta Penczar * Monika Liszewska ** Rozwój kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Polsce na tle trendów europejskich Wstęp W latach 2007 2011 były widoczne istotne zmiany w strukturze źródeł pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW.

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW. 9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA fot: fotolia 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW 26 9 15 maja 2014 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU Spis treści Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna WSTĘP... 5 1. Podsumowanie wyników finansowych...

Bardziej szczegółowo

Bariery rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce

Bariery rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce Prof. zw. dr hab. Wanda Sułkowska Akademia Ekonomiczna w Krakowie Katedra Ubezpieczeń Bariery rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce Podejmując próbę systematyzacji i oceny czynników wpływających na rozwój

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Sektor ubezpieczeniowy w dobie niestabilności finansowej

Spis treści. Część I. Sektor ubezpieczeniowy w dobie niestabilności finansowej Spis treści Wstęp....7 Część I Sektor ubezpieczeniowy w dobie niestabilności finansowej Magdalena Mulawa, Marta Mulawa Dostosowywanie regulacji prawnych rynku ubezpieczeniowego w Polsce do zmieniających

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane:

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane: ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych 1 7 marca 2013 r. 19 instytucji finansowych Nagrody przyznane: Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii: leasing Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA

ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA ZUS 2015-01-12 ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA 1 Jednym z podstawowych założeń reformy było zwiększenie bezpieczeństwa systemu emerytalnego poprzez zapewnienie wypłaty świadczeń emerytalnych z różnych

Bardziej szczegółowo

Największy czy najlepszy?

Największy czy najlepszy? RAPORT ANALITYCZNY REKOMENDACJA Pekao Sektor bankowy AKUMULUJ 26 października 5 stycznia 2001 2001 r. r. Kurs 76,0 zł Wycena 85,0 zł Kody ISIN Bloomberg Reuters PLPEKAO00016 PEO PW BAPE.WA Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych

System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych 1. Wprowadzenie Znaczenie zabezpieczenia społecznego dla gospodarstw domowych jest niepodważalne. Przedmiotem szczególnego zainteresowania

Bardziej szczegółowo