Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce"

Transkrypt

1 Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce

2 Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać źródło (tytuł, instytucję). Polska Izba Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne decyzje i ich skutki, jakie zostaną podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

3 3 i. Ubezpieczenia w polsce na tle europy I. Ubezpieczenia w Polsce na tle Europy///////////////////////////////////////////////////////////////3 II. III. IV. Rola ubezpieczeń w gospodarce narodowej////////////////////////////////////////////////4 Aktywa zakładów ubezpieczeń////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////5 Składka przypisana brutto///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////6 A. Ubezpieczenia na życie////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////7 B. Pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////8 C. Ubezpieczenia komunikacyjne///////////////////////////////////////////////////////////////////9 V. Odszkodowania i świadczenia////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////10 VI. VII. VIII. A. Ubezpieczenia na życie/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////11 B. Pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////12 C. Ubezpieczenia komunikacyjne////////////////////////////////////////////////////////////////13 Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami//////////////////////////////////14 Wartość rynku obowiązkowych ubezpieczeń rolnych//////////////////////15 Wartość rynku bancassurance///////////////////////////////////////////////////////////////////////////16 IX. Wynik techniczny/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 17 X. Liczba polis/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////18 XI. Zakłady ubezpieczeń i reasekuracji///////////////////////////////////////////////////////////////19 Wielka Brytania Niemcy Francja Włochy Holandia Hiszpania Szwajcaria Belgia Szwecja Dania Finlandia Norwegia Austria Polska Portugalia Irlandia Turcja Czechy Grecja Liechtenstein Węgry Słowacja Słowenia Luksemburg Rumunia Chorwacja Cypr Bułgaria Estonia Islandia Malta Łotwa 17,49 16,28 14,82 10,91 10,60 8,57 5,79 4,32 3,50 2,65 2,12 2,02 1,90 1,68 1,20 0,84 0,81 0,30 0,29 0,27 0,21 56,06 47,31 32,29 25,99 21,08 19,85 Zgodnie z raportem Insurance Europe, w 2012 r. największym europejskim rynkiem ubezpieczeniowym pozostawała Wielka Brytania. Tuż za nią plasowały się najsilniejsze gospodarki europejskie Niemcy i Francja. Polska zajmowała 14. pozycję, wyprzedzając m.in. Portugalię, Irlandię i Turcję. Wykres 1. Wartość składki przypisanej brutto w poszczególnych krajach Europy w 2012 r. (mld euro) Źródło: Insurance Europe 75,15 105,12 181,59 180,70 241,

4 4 5 ii. rola Ubezpieczeń w gospodarce narodowej iii. Aktywa zakładów ubezpieczeń Zakłady ubezpieczeń pełnią rolę stabilizatora cykli koniunkturalnych i są długoterminowym inwestorem w krajową gospodarkę. W 2013 r. rynek ubezpieczeń w Polsce stanowił około 3,5 % wartości polskiego PKB. Inwestycje krajowych zakładów ubezpieczeń, z wyłączeniem aktywów z ubezpieczeń na życie z UFK, w akcje i inne papiery o zmiennej stopie dochodu wyniosły na koniec 2013 r. 21,88. Natomiast lokaty w instrumenty dłużne, emitowane głównie przez Skarb Państwa, wyniosły ponad 53,7. Na koniec 2013 r. łączna wartość aktywów krajowych zakładów ubezpieczeń przekraczała 167,59. To o 2,9 % więcej niż rok wcześniej. Aktywa ubezpieczeń na życie z UFK wyniosły na koniec 2013 r. 48,5, z czego 11,7 było ulokowanych w polskich funduszach akcyjnych. Wartość lokat z całego rynku na ryzyku zakładów ubezpieczeń wyniosła 99. Źródło: Analizy Online Wykres 2. Wartość lokat krajowych zakładów ubezpieczeń w papiery wartościowe o stałej i zmiennej stopie dochodu, z wyłączeniem lokat ubezpieczeń z UFK () Wykres 3. Wartość aktywów krajowych zakładów ubezpieczeń () Dłużne papiery wartościowe Akcje i inne papiery o zmiennej 2011 stopie 2012 dochodu ,0 60,4 108,3 126,9 138,0 138,8 145,1 58,1 146,158,1 162,957,1 167,6 55,0 53, , , ,5 10 6,7 6,4 5,2 5,9 6,8 8, ,6 162,9 146, ,1 146,1 137,9 138,8 126, ,

5 6 7 iv. Składka przypisana brutto a. Ubezpieczenia na życie Wykres 4. Wartość składki przypisanej brutto z ubezpieczeń na życie () Ogółem wartość zebranych składek ubezpieczeniowych w 2013 r. wyniosła 57,86 zł, z czego największy udział w rynku stanowiły ubezpieczenia na życie (54%). W pozostałych ubezpieczeniach osobowych i majątkowych najważniejszą pozycję od lat stanowią ubezpieczenia komunikacyjne ,1 25,5 38,9 30,3 31,4 31,8 36,4 31, ,7 15,3 10 wartość składek 57,86 ubezpieczeniowych w 2013 r. 54% udział ubezpieczeń na życie ,05 31,24 wartość składki mld przypisanej brutto ogółem zł w tym: ubezpieczenia na życie 13,1 ubezpieczenia z UFK ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe 4,83 ubezpieczenia posagowe i rentowe 0,22

6 8 9 B. Pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe C. Ubezpieczenia komunikacyjne Wykres 5. Wartość składki przypisanej brutto z pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, bez ubezpieczeń komunikacyjnych () Wykres 6. Wartość składki przypisanej brutto z ubezpieczeń komunikacyjnych () ,5 5,7 6, ,9 12,2 12,0 12,7 14,4 14,4 13, ,2 8,1 9 9,4 9,9 9, , , , , ,

7 10 11 V. odszkodowania i świadczenia a. Ubezpieczenia na życie Łączna wartość wypłaconych przez ubezpieczycieli odszkodowań i świadczeń wyniosła w 2013 r. prawie 36,8. Zdecydowaną większość wypłaconych kwot stanowiły odszkodowania i świadczenia z ubezpieczeń na życie (23,08 ). Wykres 7. Wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń na życie () 30 27,7 26,1 25, ,6 23,1 36,8 wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń ogółem w 2013 r ,2 7,6 8,5 10,4 19,

8 12 13 B. Pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe C. Ubezpieczenia komunikacyjne Wykres 8. Wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń z pozostałych ubezpieczeń Wykres 9. Wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń osobowych i majątkowych, bez ubezpieczeń komunikacyjnych () z ubezpieczeń komunikacyjnych (),9 2,0 2,1 2,5 2,8 3,7 4,9 4,6 5,3 4, ,9 2,0 2,1 2,5 2,8 3,7 4,9 4,6 5,3 4, ,3 6,3 6,3 6,7 7,5 8,8 8,7 8,7 8,8 8,

9 14 15 Vi. Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami 2013 r. w Polsce ubezpieczenie od ognia i innych W żywiołów miało zawartych ponad 8 mln osób fizycznych oraz 766 tys. przedsiębiorstw. Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym z tytułu takich polis ponad 1,3 odszkodowań. ViI. wartość rynku obowiązkowych Ubezpieczeń rolnych 2011 r. ubezpieczyciele oferujący obowiązkowe W ubezpieczenia rolne zebrali składki o wartości przekraczającej 867,2 mln zł polis polis ubezpieczenie budynków rolniczych odszkodowań 1,3wypłaconych polis ubezpieczenie OC rolników ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich dotowanych polis

10 16 17 viii. Wartość rynku bancassurance 2013 r. w ramach bancassurance polscy W ubezpieczyciele oferujący ubezpieczenia na życie zebrali składki o wartości 15,2, natomiast wartość składek z ubezpieczeń majątkowych wyniosła 2,04. Na rynku ubezpieczeń na życie bancassurance stanowi obecnie ponad 46% wartości zbieranej składki. IX. Wynik techniczny 3 mld ubezpieczenia na życie zł 46,7% 2,04 15,2 wartość składki życiowej wartość składki majątkowej udział bancassurance w składce ubezpieczeń na życie 1,11pozostałe ubezpieczenia majątkowe i osobowe 0,22 ubezpieczenia komunikacyjne

11 18 19 X. Liczba polis xi. Zakłady ubezpieczeń i reasekuracji liczba polis na życie 1 28 reasekurator zakładów ubezpieczeń na życie w tym: polisy grupowe polisy indywidualne liczba polis pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych Polsce w 2013 r. działał jeden zakład reasekuracji W oraz 66 zakładów ubezpieczeń, w tym 28 krajowych zakładów ubezpieczeń oferujących ubezpieczenia na życie oraz 30 zakładów oferujących pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe. Spośród działających zakładów ubezpieczeń 58 to spółki akcyjne, a 8 to towarzystwa 30 ubezpieczeń wzajemnych. zakładów pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych 8towarzystw ubezpieczeń wzajemnych

12 20 Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek 19 ubezpieczeń w Polsce oddziałów zakładów 4oddziały zakładów pozostałych ubezpieczeń ubezpieczeń na życie osobowych i majątkowych Oprócz tego w Polsce w 2013 r. prowadziły działalność 23 oddziały zakładów ubezpieczeń mające siedzibę w krajach UE, w tym 4 oddziały oferujące ubezpieczenia na życie oraz 19 oddziałów oferujących pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe. Szacuje się, że na koniec 2013 r. w zakładach ubezpieczeń zatrudnionych było około 34 tys. osób, a w całym sektorze ubezpieczeniowym około 220 tys. osób. około liczba osób pracujących na rynku ubezpieczeniowym* 18 około 000agenci około osoby wykonujące czynności agencyjne liczba osób zatrudnionych w sektorze ubezpieczeń około około multiagenci pracujący dla jednego agenta pracujący dla wielu agentów *szacunki na podstawie danych KNF z 2013 r.

13 polska izba Ubezpieczeń Warszawa, ul. Wspólna 47/49 tel.: , faks:

www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki

www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki Raport wrzesień 2011 2 Spis Treści Streszczenie 5 Przegląd rynku farmaceutycznego w Polsce 11 Rola w gospodarce 33

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego

Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego Dr Teresa Korbutowicz Uniwersytet Wrocławski Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego Rozpoczęta z końcem lat dziewięćdziesiątych XX wieku reforma polityki konkurencji objęła również zasady

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl Uwaga na emerytury! Określenie wielkości luki emerytalnej w Europie Wrzesień 2010 Spis treści Streszczenie 1. Wstęp 5 2. Luka emerytalna w Europie 6. Luka emerytalna w ujęciu indywidualnym 11 4. Podejście

Bardziej szczegółowo

Współczesne formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej

Współczesne formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej Formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej PAWEŁ GOŁĄB Współczesne formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej Przedsiębiorstwa prowadzące działalność ubezpieczeniową mogą być zorganizowane w

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Zaaprobował: Jacek Osiński, Dyrektor Departamentu Stabilności

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie:

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie: WPŁYW ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI W POLSCE Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz Opracowanie wykonano

Bardziej szczegółowo

Historia i stan obecny ubezpieczeń rolnych w. Konrad Rojewski. Warszawa, dnia 5 list 2012.

Historia i stan obecny ubezpieczeń rolnych w. Konrad Rojewski. Warszawa, dnia 5 list 2012. Historia i stan obecny ubezpieczeń rolnych w Polsce. Konrad Rojewski. Warszawa, dnia 5 list 2012. AGENDA 1. Ubezpieczenia rolne w Polsce, czyli które? 2. Krótki rys historyczny ubezpieczeń rolnych. 3.

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo

Obecny Stan Zwalczania

Obecny Stan Zwalczania Obecny Stan Zwalczania Healthcare Nowotworów w Polsce Opracowane przez Wstęp Obecny Stan Zwalczania Nowotworów w Polsce został przygotowany w związku z realizacją projektu pn. Strategia Walki z Rakiem

Bardziej szczegółowo

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry OBECNI CZŁONKOWIE: 1995: Belgia, Francja, Holandia, Niemcy Luksemburg, Hiszpania, Portugalia 1997: Austria, Włochy 2000: Grecja 2001: Dania, Finlandia, Szwecja oraz Islandia, Norwegia pozostające poza

Bardziej szczegółowo

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY ul. Mińska 62/74, 03-828 Warszawa, NIP: 524-257-93-54, REGON: 016361530 kontakt: koliber@koliber.org, nr konta bankowego: 23 2130 0004 2001 0204 6274 0001 DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY Raport Koordynator

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Pomoc humanitarna Unii Europejskiej

Pomoc humanitarna Unii Europejskiej ISSN 1896 6659 nr 12(59) 25 czerwca 2009 zagadnienia społeczno gospodarcze Zapotrzebowanie na pomoc humanitarną na świecie systematycznie wzrasta. Unia Europejska i jej państwa członkowskie udzielają wsparcia

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KREDYTOBIORCY ZASADNICZA PRZESŁANKA BEZPIECZEŃSTWA BANKU

INFORMACJA O KREDYTOBIORCY ZASADNICZA PRZESŁANKA BEZPIECZEŃSTWA BANKU Grażyna Szustak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach INFORMACJA O KREDYTOBIORCY ZASADNICZA PRZESŁANKA BEZPIECZEŃSTWA BANKU Wprowadzenie Sukces działalności każdego podmiotu, także banku, w bardzo dużej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Cycowie, tak jak w pozostałych

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI

KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Kary za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w wybranych krajach OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT 628 luty 2014 BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Zespół Analiz i

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Młodzi na rynku pracy. Patron

Młodzi na rynku pracy. Patron Młodzi na rynku pracy Pod lupą Patron 2014 Młodzi na rynku pracy Pod lupą Raport 2014 Sytuacja młodych na rynku pracy z perspektywy przedsiębiorstw MŚP Patron 2 młodzi na rynku pracy Rozdział piąty Spis

Bardziej szczegółowo

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA Gdańsk, Dr Ewa Lechman Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk eda@zie.pg.gda.pl EKSPERTYZA DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY

Bardziej szczegółowo

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH Jacek Białas, Bogusława Domańska, Marta Górczyńska, Małgorzata Jaźwińska, Maja Łysienia, Ewa Ostaszewska-Żuk, Marta Szczepanik, Daniel Witko Red. Maja Łysienia CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się :

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL 1. Definicje Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : Awaria stanowi nagłą i nieprzewidywalną niesprawność Pojazdu objętego ochroną

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO

STAN REALIZACJI PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO STAN REALIZACJI PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO W okresie spowolnienia gospodarczego w 2008 roku rząd - wspólnie z partnerami społecznymi - w ramach negocjacji w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1 Trzeci etap reform J aki system podatko wy Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski www.case.com.pl 1 Prezentowane stanowiska merytoryczne wyra aj¹ osobiste pogl¹dy autora (autorów) i niekoniecznie s¹ zbie

Bardziej szczegółowo