UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. Informacje organizacyjne 3 marca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. Informacje organizacyjne 3 marca 2015 r."

Transkrypt

1 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Informacje organizacyjne 3 marca 2015 r.

2 Plan spotkania Tematyka zajęć Rekomendowana literatura Organizacja spotkań Warunki zaliczenia Przydatne informacje

3 Zarys tematyki spotkań Co to są ubezpieczenia? wprowadzenie do ubezpieczeń: pojęcia, klasyfikacje ubezpieczeń Co wyróżnia ubezpieczenia społeczne? Kto i kiedy podlega ubezpieczeniom społecznym? czyli zakres podmiotowy i przedmiotowy Ile to kosztuje? Konstrukcja składki, sposoby jej obliczania A gdyby tak pracować na swoim? składka w działalności przedsiębiorcy istota, mechanizm obliczania Kto odpowiada za papierkowe formalności? podstawowe zadania płatnika składek Co dostanę w zamian? charakterystyka wybranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych Z jakich źródeł może pochodzić moja przyszła emerytura? system emerytalny w Polsce, założenia reformy i jej zmiany

4 Literatura i inne źródła Wyciąg z aktualnej wersji ustaw (m. in.): Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października1998 r. Podręczniki (m.in.): W. Sułkowska (red.), System ubezpieczeń społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014 G. Szpor (red.), System ubezpieczeń społecznych, Zagadnienia podstawowe, LexisNexis, Warszawa 2011 M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Ubezpieczenia, PWE, Warszawa, 2013 W. Muszalski, Prawo socjalne, Wyd. Naukowe PWN, 2010

5 Organizacja spotkań 8 spotkań (częstotliwość co dwa tygodnie) praca głównie z aktami prawnymi;-) Warunkiem przystąpienia do zaliczenia ćwiczeń z tego przedmiotu jest udział w minimum 4 spotkaniach (najlepiej aktywny) przy >50% nieobecności na ćwiczeniach konieczność indywidualnego zaliczania zajęć na konsultacjach, Zwolnienia/ usprawiedliwienia akceptowane na konsultacjach, do 14 dni od nieobecności

6 Ocena z ćwiczeń punkty za indywidualne zadanie domowe max 3 pkt za wszystkie aktywne obecności 3 pkt za 7 obecności (tj. przy 1 nieobecności nieusprawiedliwionej) 1 pkt pisemne zaliczenie 18 pkt SUMA 24 pkt, zaliczenie prawdopodobnie od 13 pkt Termin zaliczenia zostanie ustalony pod koniec zajęć

7 Istotne informacje Konsultacje (pokój 23, ul. Rakowicka 16): poniedziałek godz Wtorek godz Kontakt: tel. (12) , Bieżące informacje na e-wizytówce, na Moodle

8 UBEZPIECZENIA?

9 Pojęcie ubezpieczenia To metoda zabezpieczania się przed skutkami wypadków losowych, polegająca na transferze (przeniesieniu) ryzyka na instytucję zapewniającą ochronę ubezpieczeniową, czyli zobowiązującą się do skompensowania ewentualnych przyszłych strat poprzez finansowe wyrównanie uszczerbku majątkowego spowodowanego przez te wypadki, jak i zaspokojenia potrzeb nimi wywołanych (A. Szkarłat)

10 Wybrane zagadnienia Wypadek losowy (ubezpieczeniowy) zdarzenie losowe, zazwyczaj o negatywnych skutkach powodujące różnorodne materialne konsekwencje lub pilnie odczuwalne potrzeby Ryzyko możliwość wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego, zdarzenia, szkody losowej, możliwość poniesienia straty Ochrona ubezpieczeniowa polega na przejęciu przez zakład ubezpieczeń odpowiedzialności za mające powstać szkody w zamian za zapłaconą przez ubezpieczonego składkę Na podstawie: E. Wierzbicka (red), Ubezpieczenia,osobowe, Oficyna Wolters, 2008

11 Świadczenie/odszkodowanie Świadczenie pokrycie szkody odniesionej w zakresie utraty zdrowia, utraty zdolności do pracy czy też śmierci członka rodziny Odszkodowanie kwota wypłacana z tytułu racji szkód majątkowych Rodzaje świadczeń: Okresowe: Krótkookresowe Długookresowe Jednorazowe

12 PODZIAŁ UBEZPIECZEŃ

13 Klasyfikacja ubezpieczeń (1) Ubezpieczenia Publiczne (powszechne, non profit, skierowane do gospodarstw domowych) Prywatne (dobrowolne lub obowiązkowe, nakierowane na zysk lub non profit, kierowane do gospodarstw domowych lub korporacji) Źródło: M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Ubezpieczenia, PWE, Warszawa, 2013

14 Klasyfikacja ubezpieczeń (2) UBEZPIECZENIA społeczne gospodarcze zdrowotne osobowe majątkowe Na podstawie: W. Sułkowska (red), Ubezpieczenia, Wydawnictwo AE w Krakowie 2007 życiowe Wypadkowe NNW chorobowe Mienia (tzw rzeczowe) Praw i zobowiązań

15 Podstawowe różnice w ubezpieczeniach gospodarczych Przedmiot Ubezpieczenia osobowe Ryzyko osobowe; obejmujące zdrowie, życie zdolność do pracy ubezpieczonego Ubezpieczenia majątkowe Ryzyko majątkowe, obejmujące prawa i obowiązki majątkowe osoby ubezpieczonej Podmiot Osoby fizyczne Osoby fizyczne i prawne Szkoda Suma ubezpieczenia Charakter świadczenia Czas Ma charakter niewymierny w pieniądzu i nie zawsze ma charakter negatywny Swobodnie ustalana przez strony umowy Świadczenie Zazwyczaj długookresowe (powyżej 1 roku) Ma charakter wymierny w pieniądzu i zawsze charakter zdarzenia negatywnego Ustalana na podstawie wartości przedmiotu ubezpieczenia Odszkodowanie Wyłącznie krótkoterminowe (do 1 roku) Źródło: J. Monkiewicz, (red), Podstawy ubezpieczeń, Poltex 2005

16 Podział ubezpieczeń gospodarczych wg ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Dział I ubezpieczenia na życie 1. Ubezpieczenie na życie 2. Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci 3. Ubezpieczenia na życie, jeśli są związane w ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 4. Ubezpieczenia rentowe 5. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem wymienionych w grupach 1-4 Dział II pozostałe ub. osobowe i majątkowe, np. 1. Ub. wypadku (w tym wypadku przy pracy) 2. Ub. choroby 3. Ub. casco pojazdów lądowych, szynowych, statków powietrznych 4. Ub. przedmiotów w transporcie 5. Ub. szkód spowodowanych żywiołami 6. Ub. kredytu.

17 Klasyfikacja ubezpieczeń Ubezpieczenia gospodarcze osobowe majątkowe Dział I Dział II życiowe wypadkowe chorobowe Mienia (tzw rzeczowe) Praw i zobowiązań Na podstawie: Załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

18 Rodzaje ubezpieczeń cd. Ze względu na kryterium stopnia swobody w zakresie nawiązywania stosunku ubezpieczeń: Dobrowolne Obowiązkowe Ze względu na liczbę podmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową: Jednostkowe Zbiorowe

19 Przed następnymi zajęciami proszę zastanowić się, czego dotyczą ubezpieczenia społeczne oraz zabezpieczenie społeczne Dodatkowo proszę zapoznać się z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października 1998 r.

Ubezpieczenia Sumplement do wykładów

Ubezpieczenia Sumplement do wykładów Ubezpieczenia Sumplement do wykładów I. Podział ubezpieczeń na działy i grupy wg polskiego prawa (w skrócie) Dział I Ubezpieczenia na życie(szerzej na ten temat w wykładzie nr 4) 1. Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne dr Małgorzata Paszkowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne WPROWADZENIE Rynek usług medycznych w Polsce jest finansowany w świetle prawa głównie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA UBEZPIECZEŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE

MIEJSCE I ROLA UBEZPIECZEŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Anna Piechota Uniwersytet Łódzki MIEJSCE I ROLA UBEZPIECZEŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Wprowadzenie System zdrowotny (system ochrony zdrowia, soz) według definicji World Health Organizations (WHO)

Bardziej szczegółowo

Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Systemy ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem WARSZAWA LUBLIN 2014 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Systemy ubezpieczeń społecznych między

Bardziej szczegółowo

System ubezpieczeń społecznych

System ubezpieczeń społecznych System ubezpieczeń społecznych Dr Karolina Stopka 1system Zabezpieczenie społeczne Zabezpieczenie społeczne jako: idea, instytucja stanowiąca kolejną fazę rozwojową, istniejący stan rzeczy. 2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 W dniu 31 marca 2014

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Eugeniusz ZDROJEWSKI * Iwona PAWEŁCZAK ** ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Zarys treści: Celem artykułu jest ukazanie wpływu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY Opracowanie publikacji GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT PRACY I WARUNKÓW ŻYCIA Zespół w składzie: Maria Basta, Agata Cendrowska, Lidia Kapczyńska, Grażyna Marciniak, Ewa Rupniewska, Hanna Strzelecka,

Bardziej szczegółowo

100 pytań o... ubezpieczenia

100 pytań o... ubezpieczenia 100 pytań o... ubezpieczenia 1 1. Czym jest ubezpieczenie? Ubezpieczenie jest narzędziem gospodarczym służącym zabezpieczeniu się przed skutkami wypadków losowych, poprzez przeniesienie ryzyka na instytucję

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA (1) Część I Część II Część III Część IV

PLAN SZKOLENIA (1) Część I Część II Część III Część IV PLAN SZKOLENIA (1) Część I Odpowiedzialność cywilna - zagadnienia ogólne (pojęcie szkody, odpowiedzialność deliktowa / kontraktowa, przesłanki odpowiedzialności, przedawnienie roszczeń). Część II Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Dać radę w Polsce broszura informacyjna dla cudzoziemców Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska,

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń Warszawa, 24 czerwca 2014 r. Strona 1 z 13 Wstęp W toku prac nad przyjęciem Rekomendacji U, dotyczącej zagadnień

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych. Opracowano na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego

Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych. Opracowano na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego ABCD Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Opracowano na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. D. Dobkowski sp.k. Dokument

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Nasz serwis 2015 www.svagw.at Prosimy odwiedzić nas na Facebook

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18 września 2012 r. Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ

OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ Konrad Buczkowski Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Prawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 5/2014. Z orzecznictwa S¹du Najwy szego. Zdaniem Pañstwowej Inspekcji Pracy. WskaŸniki i sk³adki ZUS

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 5/2014. Z orzecznictwa S¹du Najwy szego. Zdaniem Pañstwowej Inspekcji Pracy. WskaŸniki i sk³adki ZUS PiZS 5_2014.qxd 2014-05-14 17:39 Page 1 Kolegium redakcyjne Krzysztof Rączka redaktor naczelny Małgorzata Gersdorf redaktor tematyczny Urszula Joachimiak sekretarz redakcji Rada naukowa Teresa Bińczycka-Majewska,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 30.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 284/43 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 988/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Słowacji

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Słowacji Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego na Słowacji Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej w zakładach ubezpieczeń

Zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej w zakładach ubezpieczeń Ewa Spigarska * Zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej w zakładach ubezpieczeń Wstęp Czynniki ryzyka związane z ubezpieczeniami nie znajdują bezpośredniego odzwierciedlenia w rachunkowości zakładu

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja ubezpiecze gospodarczych

Klasyfikacja ubezpiecze gospodarczych ubezpieczenia gospodarcze a ubezpieczenia spo eczne system ubezpiecze prywatnych a system ubezpiecze pa stwowych dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 1 dr Ilona Kwiecie - materia y wyk adowe 2 Elementy

Bardziej szczegółowo

ILONA KWIECIEŃ. Wprowadzenie. Czynniki determinujące skuteczność transferu ryzyka

ILONA KWIECIEŃ. Wprowadzenie. Czynniki determinujące skuteczność transferu ryzyka Czynniki determinujące skuteczność transferu ryzyka ILONA KWIECIEŃ Czynniki determinujące skuteczność transferu ryzyka poniesienia ciężaru kompensacji szkód na osobie poprzez obowiązkowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 2004R0883 PL 28.06.2012 003.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ ULGĘ W SPŁACIE LUB UMORZENIE NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS

JAK OTRZYMAĆ ULGĘ W SPŁACIE LUB UMORZENIE NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS Publikacja bezpłatna Poradnik JAK OTRZYMAĆ ULGĘ W SPŁACIE LUB UMORZENIE NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników dla płatników składek 1 9 3 4 2 0 1 4 spis treści 1 Co znajdziesz

Bardziej szczegółowo