Ubezpieczenia prywatne i długoterminowa opieka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenia prywatne i długoterminowa opieka"

Transkrypt

1 Ubezpieczenia prywatne i długoterminowa opieka zdrowotna dr Adam Kozierkiewicz

2 Zawartość Statystyka sektora ubezpieczeń komercyjnych Opieka długoterminowa wobec starzenia się społeczeństwał ń

3 Podstawy prawne Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych y Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

4 Działy ubezpieczeń Dział I to Ubezpieczenia na życie: Grupa 1. Ubezpieczenia na życie. Grupa 2. Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci. Grupa 3. Ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Grupa 4. Ubezpieczenia rentowe. Grupa 5. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4. W Dziale II o nazwie Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe wyróżnia się w szczególności ubezpieczenia bezpośrednio i pośrednio odnoszące się do ryzyk związanych z utratą zdrowia. Te grupy to: Grupa 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej: 1) świadczenia jednorazowe; 2) świadczenia powtarzające się; 3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2; 4) przewóz osób. Grupa 2. Ubezpieczenia choroby: 1) świadczenia jednorazowe; 2) świadczenia powtarzające się; 3) świadczenia kombinowane.

5 Dane za rok 2006 Wyszczególnienie / Specification Udział w wartości Wartość (w tys. zł) Dynamika (w %) ogółem (w %) Value (in thous. ZL) Dynamics (in %) Share in total value (in %) / (źródło: opracowanie własne na podstawie raportów statystycznych KNUiFE i KNF, Składka zarobiona na udziale własnym ogółem 27,793,527 34,341,973 Total earned premiums - net of reinsurance Dział I / Life 15,048,417 20,658, Dział II / Non-life 12,745,110 13,683, Składka przypisana brutto ogółem Total gross written premiums 30,981,407 37,533, Odszkodowania i świadczenia Claims incured Dił Dział I/Lif Life 15,323, ,108, Dział II / Non-life 15,657,883 16,424, ,363,606 16,466, Dział I / Life 7,456,779 8,433, Dział II / Non-life 7,906,826 8,033, Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem Total gross claims paid 15,839,089 16,831, Dział I / Life 7,549,263 8,462, Dział II / Non-life 8,289,826 8,369, Koszty działalności ubezpieczeniowej ogółem Total net - operating expenses 6,536,092 7,563, Dział I / Life 2,752,438 3,451, Dział II / Non-life 3,783,653 4,112, Koszty akwizycji ogółem Total acquisition costs 3,774,658 4,754, Koszty administracyjne ogółem Total administrative expenses Wynik techniczny ogółem Total balance on technical account Dział I / Life 1,389,436 2,085, Dział II / Non-life 2,385,221 2,669, ,324,916 3,402, Dział I / Life 1,374,364 1,397, Dział II / Non-life 1,950, ,005, ,342,920 4,796, Dział I / Life 2,434,059 3,223, Dział II / Non-life 908,861 1,573,

6 (źródło: opracowanie własne na podstawie raportów statystycznych KNUiFE i KNF, Wyszczególnienie / Specification Wartość (w tys. zł) Value (in thous. ZL) Dynamika (w %) Dynamics (in %) Udział w wartości ogółem (w %) Share in total value (in %) / / Suma bilansowa ogółem Total balance-sheet sum 89,576, ,587, Dział I / Life 53,471,319 67,435, Dział II / Non-life 36,105,656, 41,152,654, Lokaty w ujęciu bilansowym ogółem Total balance-sheet investments 82,304, ,246, Dział I / Life w tym: / of which: lokaty (poz. B) / investments (item B) 32,848,139 36,949, aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający (poz. C) net assets for life assurance where the investment risk is borne by 18,843,623 28,139, the policyholders (item C) Dział II / Non-life 30,612,492 35,157, Aktywa stanowiące ą pokrycie rezerw techniczno- ubezpieczeniowych ogółem 77,912,207 95,165, Total assets that cover technical provisions Dział I / Life 49,450,173 62,468, Dział II / Non-life 28,462,034 32,696, Kapitały własne ogółem Ttl Total capital l and reserves 22,204,600, 26,233,676, Dział I / Life 7,723,925 8,659, Dział II / Non-life 14,480,674 17,574, Kapitały podstawowe ogółem Total subscribed capital 4,724,394 4,785, Dział I/Life 2,211, ,243, Dział II / Non-life 2,512,653 2,542, Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na udziale własnym ogółem 61,246,789 73,894, Total technical provisions - net of reinsurance Dział I / Life 43,507,496 54,935, Dział II / Non-life 17,739,293 18,959, Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto ogółem 65,196,444 77,747,166 Total gross technical provisions Dział I / Life 44,084,018 55,575, Dział II / Non-life 21,112,426 22,171,

7 Struktura wydatków w rachunku przepływów pieniężnych zakładów ubezpieczeń, ogółem (I poł. 2007) II. Wydatki / Expenses 73% 1. Wydatki z tytułu działalności bezpośredniej i reasekuracji czynnej 64% 1.1. Zwroty składek brutto 1% 1.2. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto 39% 1.3. Wydatki z tytułu akwizycji 12% 1.4. Wydatki o charakterze administracyjnym 9% 1.5. Wydatki z tytułu likwidacji szkód i windykacji regresów 1% 1.6. Wypłacone prowizje i udziały w zyskach z tytułu reasekuracji czynnej 0% 1.7. Pozostałe wydatkizdziałalności działalności bezpośredniejorazreasekuracjiczynnejoraz reasekuracji czynnej 1% 2. Wydatki z tytułu reasekuracji biernej 5% 2.1. Składki zapłacone z tytułu reasekuracji biernej 4% 2.2. Pozostałe wydatki z tytułu reasekuracji biernej 1% (źródło: opracowanie własne na podstawie raportów statystycznych KNUiFE i KNF, 3. Wydatki z pozostałej działalności operacyjnej 4% 3.1. Wydatki z tytułuczynności komisarza awaryjnego 0% 3.2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty 0% 3.3. Pozostałe wydatki operacyjne 3%

8 Przypis składki i wydatki na likwidację szkód w roku 2006, w ramach ubezpieczeń chorobowych i wypadkowych, w dziale I i II działalności ubezpieczeniowej Wypłaty/świa Odsetek Składka dczenia wypłat/świadczeń Indywidualne Grupowe Razem Okresowe Jednorazowe Razem Dział I - ubezpieczenia życiowe wypadkowe i chorobowe % w tym ubezpieczenia chorobowe % Dział II - inne osobowe i majątkowe wypadku % w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej % choroby % Ubezpieczenia chorobowe dział I i II %

9 Składka i świadczenia dobrowolnego ubezpieczenia od zachorowania w roku Składka 100% Usługi zdrowotne 38% Ubezpieczenia chorobowe dział I i II Sprawozdanie Komisji Nadzoru Finansowego za rok 2006,

10 Optymalne przepływy finansowe (wg systematyki SHA) Źródła Obywatel/przedsiębiorstwo ę 100 % Towarzystwa NFZ ubezpiecze- Agenci (+ ZUS) niowe 98,6% 38% OOP Dostawcy Wysokie ryzyka: szpitalnictwo, opieki długoterminowa Rys. wg systematyki System of Health Accounts (SHA) OECD Niskie ryzyka: poradnictwo ambulatoryjne, diagnostyka

11 Korzyści z tytułu istnienia ubezpieczenia prywatnego Pooling (rozkład) ryzyka Ujawnianie przepływów finansowych Mobilizacja środków

12 Model dostarczania usług opieki długoterminowej Prywatne luksusowe domy opieki Ubezpiecze nie pielęgnacyj ne i prywatne ubezpiecze nia opieki długotermin owej FFS Fundusz Fundusze opieki Opieki społecznej Społecznej ZPS NFZ NHF Opłaty za świadcze OD ZOM Opłaty nia za COD DPS procedury zdrowotne medyczne

13 Wnioski i rekomendacje dot. opieki długoterminowej Traktować opiekę zdrowotną i społeczną jako części ś itego samego organizmu Stosować zasadę pomocniczości Zapewnić koordynację opieki Zapewnić zrównoważenie motywacji dla osób zaangażowanych w system: Ocena potrzeb oddzielona od wykonawstwa Bieżąca ą ocena jakości opieki

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT Opracowanie publikacji Preparation of the publication GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 W dniu 31 marca 2014

Bardziej szczegółowo

Zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej w zakładach ubezpieczeń

Zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej w zakładach ubezpieczeń Ewa Spigarska * Zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej w zakładach ubezpieczeń Wstęp Czynniki ryzyka związane z ubezpieczeniami nie znajdują bezpośredniego odzwierciedlenia w rachunkowości zakładu

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA UBEZPIECZEŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE

MIEJSCE I ROLA UBEZPIECZEŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Anna Piechota Uniwersytet Łódzki MIEJSCE I ROLA UBEZPIECZEŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Wprowadzenie System zdrowotny (system ochrony zdrowia, soz) według definicji World Health Organizations (WHO)

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Sumplement do wykładów

Ubezpieczenia Sumplement do wykładów Ubezpieczenia Sumplement do wykładów I. Podział ubezpieczeń na działy i grupy wg polskiego prawa (w skrócie) Dział I Ubezpieczenia na życie(szerzej na ten temat w wykładzie nr 4) 1. Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r.

Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego 2008 Celem analizy było sprawdzenie spełniania przez zakłady ubezpieczeń wymogów kapitałowych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Obowiązkowy Dobrowolny Dobrowolny

EMERYTURA Obowiązkowy Dobrowolny Dobrowolny ZUS OFE Zabezpieczenie indywidualne 2015-01-12 Reforma ubezpieczeń społecznych podzieliła społeczeństwo na trzy grupy Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Ubezpieczenia społeczne I Filar czyli zreformowany ZUS Urodzeni

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne dr Małgorzata Paszkowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne WPROWADZENIE Rynek usług medycznych w Polsce jest finansowany w świetle prawa głównie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

100 pytań o... ubezpieczenia

100 pytań o... ubezpieczenia 100 pytań o... ubezpieczenia 1 1. Czym jest ubezpieczenie? Ubezpieczenie jest narzędziem gospodarczym służącym zabezpieczeniu się przed skutkami wypadków losowych, poprzez przeniesienie ryzyka na instytucję

Bardziej szczegółowo

Obowiązek czy dobrowolność ubezpieczenia wybrane aspekty ekonomiczne

Obowiązek czy dobrowolność ubezpieczenia wybrane aspekty ekonomiczne Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 1/2014 Anna Gierusz * Beata Jackowska ** Mirosław Szreder *** Obowiązek czy dobrowolność ubezpieczenia wybrane aspekty ekonomiczne Wstęp

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK 48/2013 ISSN 1507-4757

KWARTALNIK 48/2013 ISSN 1507-4757 KWARTALNIK 48/2013 ISSN 1507-4757 48 Ubezpieczenia w rolnictwie Materiały i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WARSZAWA 2013 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIAŁY I STUDIA Kwartalnik Nr 48/2013

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich

Wybrane aspekty funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich Marta Borda Wybrane aspekty funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich Wprowadzenie W większości krajów europejskich ochrona zdrowia jest finansowana zarówno ze źródeł publicznych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NALEŻNOŚCI NA KSIĘGOWY I PODATKOWY WARIANT RACHUNKU WYNIKÓW NA PRZYKŁADZIE KOPALNI ODKRYWKOWEJ X **

WPŁYW NALEŻNOŚCI NA KSIĘGOWY I PODATKOWY WARIANT RACHUNKU WYNIKÓW NA PRZYKŁADZIE KOPALNI ODKRYWKOWEJ X ** Górnictwo i Geoinżynieria Rok 34 Zeszyt 4 2010 Beata Trzaskuś-Żak* WPŁYW NALEŻNOŚCI NA KSIĘGOWY I PODATKOWY WARIANT RACHUNKU WYNIKÓW NA PRZYKŁADZIE KOPALNI ODKRYWKOWEJ X ** 1. Wprowadzenie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2013 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2013 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2013 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,

Bardziej szczegółowo

Warsztat ZPL PZU likwidacja szkód. Warszawa, 06.11.2014 r. PZU SA, Biuro Likwidacji Szkód i Świadczeń

Warsztat ZPL PZU likwidacja szkód. Warszawa, 06.11.2014 r. PZU SA, Biuro Likwidacji Szkód i Świadczeń Warsztat ZPL PZU likwidacja szkód Warszawa, 06.11.2014 r. PZU SA, Biuro Likwidacji Szkód i Świadczeń Szkody komunikacyjne w Polsce Tablica D.2. Rodzaje ubezpieczeń według podmiotów ubezpieczających (cz.

Bardziej szczegółowo