Modyfikacje układu pneumatycznego. Warunki modyfikacji i przeróbek PGRT WAŻNE!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modyfikacje układu pneumatycznego. Warunki modyfikacji i przeróbek PGRT WAŻNE!"

Transkrypt

1 Warunki modyfikacji i przeróbek Warunki modyfikacji i przeróbek WAŻNE! Obwodów hamulcowych nie wolno wykorzystywać do podłączania dodatkowych zbiorników sprężonego powietrza. Przeróbkę układu hamulcowego, która wymaga przeprogramowania jednostki sterującej, należy wykonywać jedynie w warsztacie Scanii. Przed rozpoczęciem modyfikacji układu pneumatycznego pojazdu należy zawsze skontaktować się z dealerem firmy Scania, aby uzyskać odpowiedzi na następujące pytania: Czy przeróbka jest dozwolona? Czy trzeba zmodyfikować plik SOPS (Scania On-board Product Specification)? Czy trzeba zaktualizować parametry za pomocą SDP3 (Scania Diagnos & Programmer 3)? Dodatkowe informacje o pliku SOPS znajdują się w dokumencie Przeprogramowanie jednostek sterujących. OSTRZEŻENIE! Przed rozpoczęciem prac należy opróżnić układ pneumatyczny, ponieważ ciśnienie panujące w układzie jest bardzo wysokie i może spowodować obrażenia ciała. 07:60-01 Wydanie 6.1 pl-pl 1 (19)

2 Wysokie zużycie powietrza Wysokie zużycie powietrza Przyczyny i sugerowane działanie W niektórych okolicznościach i warunkach jazdy może być dostarczana niewystarczająca ilość powietrza. Jeśli taka sytuacja nastąpi, pojazd zasygnalizuje, że zużycie powietrza jest zbyt wysokie. Takie okoliczności to np.: Zużycie powietrza przez przyczepę jest wysokie Zużycie powietrza przez obwód dodatkowy jest wysokie Zawieszenie pneumatyczne jest często regulowane. Na ilość doprowadzanego powietrza można wpłynąć na kilka sposobów. Wybór dostarczania dodatkowego powietrza jest zależny od sposobu wykorzystania pojazdu. Zdarzenie/zapotrzebowanie na powietrze Duże zapotrzebowanie na powietrze dla obwodu dodatkowego i prawdopodobnie dla zawieszenia pneumatycznego Częsta regulacja zawieszenia pneumatycznego, np. w celu podnoszenia i opuszczania Działania Korzyść Niekorzyść Patrz część Wspólny obwód sprężonego powietrza dla dodatkowego wyposażenia i zawieszenia pneumatycznego lub obwód sprężonego powietrza wyłącznie dla dodatkowego wyposażenia Dodatkowe zbiorniki sprężonego powietrza montowane w serwisie lub fabrycznie w celu zwiększenia wydajności zawieszenia pneumatycznego Prosta przeróbka Zwiększa rezerwę podczas wykorzystywania zawieszenia pneumatycznego Zmniejsza rezerwę zawieszenia pneumatycznego Wymaga czasu do napełnienia pomiędzy sytuacjami, w których zawieszenie pneumatyczne jest regulowane Dodatkowe sprężone powietrze dla dodatkowego wyposażenia Dodatkowe zbiorniki sprężonego powietrza dla zawieszenia pneumatycznego 07:60-01 Wydanie 6.1 pl-pl 2 (19)

3 Wysokie zużycie powietrza Zdarzenie/zapotrzebowanie na powietrze Wysokie zapotrzebowanie na powietrze we wszystkich obwodach, w tym obwodach hamulcowych, np. pełna przyczepa o wielu osiach Dla stale zwiększonego zapotrzebowania na powietrze Uwaga: Działania Korzyść Niekorzyść Patrz część Dodatkowy zbiornik sprężonego powietrza dla wszystkich obwodów w celu zwiększenia całkowitej wydajności układu Większa wydajność jednostki APS, jeżeli do działania stale wymagana jest znaczna ilość powietrza Jednostkę APS o większej wydajności można montować wyłącznie w warsztacie firmy Scania. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z warsztatem firmy Scania. Dodatkowa rezerwa zużycia dla wszystkich obwodów Skraca czas ładowania dzięki szybszej regeneracji. Można łączyć zpowyższymi alternatywami Ładowanie wymaga sporo czasu. Długi czas ładowania; wymaga nowego pliku SOPS. Wymaga znacznej przeróbki Dodatkowe zbiorniki sprężonego powietrza dla wszystkich obwodów Jednostka APS o większej wydajności Więcej informacji na temat opcji montowanych fabrycznie zapewniających dodatkowe sprężone powietrze znaleźć można w dokumencie Dodatkowe sprężone powietrze. 07:60-01 Wydanie 6.1 pl-pl 3 (19)

4 Dodatkowe sprężone powietrze dla dodatkowego wyposażenia Dodatkowe sprężone powietrze dla dodatkowego wyposażenia Poniższe połączenia mogą zaspokoić tymczasowe zapotrzebowanie na dodatkowe sprężone powietrze. W przykładowych połączeniach Wspólny obwód sprężonego powietrza dla dodatkowego wyposażenia i zawieszenia pneumatycznego oraz Obwód sprężonego powietrza wyłącznie dla dodatkowego wyposażenia połączenie należy wykonać za zaworem przelewowym (F), tak aby sprężone powietrze nie mogło przepływać z powrotem do jednostki APS. Należy zauważyć, że podłączenie obwodu sprężonego powietrza za zaworem przelewowym (F) (patrz schemat) nie opóźnia czasu uruchomienia pojazdu podczas ładowania opróżnionego układu. Podzespół Określenie Numer części E Zawór ograniczający ciśnienie F Zawór przelewowy G Zawór zwrotny (sprawdź, czy zawór jest umieszczony odpowiednio iwewłaściwym kierunku) H Dodatkowy zbiornik sprężonego powietrza Standardowy zbiornik sprężonego powietrza, 30 litrów Aluminiowy zbiornik sprężonego powietrza, 30 litrów Zawór przelewowy Opis ogólny oraz ogólny schemat układu pneumatycznego znaleźć można w dokumencie Ogólne informacje o układzie pneumatycznym. 07:60-01 Wydanie 6.1 pl-pl 4 (19)

5 Dodatkowe sprężone powietrze dla dodatkowego wyposażenia Wspólny obwód sprężonego powietrza dla dodatkowego wyposażenia i zawieszenia pneumatycznego Obwody dla dodatkowego wyposażenia i zawieszenia pneumatycznego współdzielą zbiornik sprężonego powietrza. Sprężone powietrze jest zachowywane przez układ, więc może być wykorzystane przez obwód sprężonego powietrza dla dodatkowych układów lub przez zawieszenie pneumatyczne. Poziom ciśnienia w układzie zawieszenia pneumatycznego wynosi 12,3 bar, ale jest ograniczony do 8,5 bar przez zawór ograniczający ciśnienie (E). W ten sposób przez ograniczony okres zwiększona jest wydajność zarówno obwodu zawieszenia pneumatycznego, jak i obwodu dodatkowego. Ten rodzaj połączenia jest odpowiedni, gdy elementy zużywające sprężone powietrze są stosowane często i przez krótkie okresy, a układ zawieszenia pneumatycznego często reguluje swoją wysokość idostępny jest czas na napełnienie układów. Patrz przykłady połączeń. Czerwone, pogrubione linie wskazują zmodyfikowane części układu. Podłączenie wspólnego obwodu sprężonego powietrza dla dodatkowego wyposażenia i zawieszenia pneumatycznego w pojazdach z dodatkowym zbiornikiem sprężonego powietrza zamontowanym w serwisie. Podłączenie wspólnego obwodu sprężonego powietrza dla dodatkowego wyposażenia i zawieszenia pneumatycznego w pojazdach z dodatkowym zbiornikiem sprężonego powietrza zamontowanym fabrycznie. 07:60-01 Wydanie 6.1 pl-pl 5 (19)

6 Dodatkowe sprężone powietrze dla dodatkowego wyposażenia Obwód sprężonego powietrza jedynie dla dodatkowego wyposażenia Ten rodzaj połączenia jest odpowiedni, gdy elementy zużywające sprężone powietrze są stosowane często i przez krótkie okresy oraz dostępny jest czas na napełnienie układów. Poziom ciśnienia w układzie zawieszenia pneumatycznego wynosi 12,3 bar, ale jest ograniczony do 8,5 bar przez zawór ograniczający ciśnienie (E). W ten sposób wydajność obwodu dodatkowego jest zwiększona. Takie połączenie zapewnia większą wydajność obwodu dodatkowego niż w poprzednich przykładach połączeń. Patrz przykład połączenia. Czerwone, pogrubione linie wskazują zmodyfikowane części układu. Podłączenie obwodu sprężonego powietrza dla dodatkowego wyposażenia w pojazdach z dodatkowym zbiornikiem sprężonego powietrza zamontowanym w serwisie. 07:60-01 Wydanie 6.1 pl-pl 6 (19)

7 Dodatkowe zbiorniki sprężonego powietrza dla zawieszenia pneumatycznego Dodatkowe zbiorniki sprężonego powietrza dla zawieszenia pneumatycznego Aby pojazd z obwodem zawieszenia pneumatycznego zużywającego dużo powietrza działał stabilnie, czasami potrzebne są dodatkowe zbiorniki sprężonego powietrza. Dodatkowe zbiorniki sprężonego powietrza można zamówić bezpośrednio z fabryki lub można je zamontować w serwisie. Należy korzystać ze zbiorników sprężonego powietrza o pojemności nie większej niż 30 litrów. Patrz przykład połączenia. Czerwone, pogrubione linie wskazują zmodyfikowane części układu. Należy zauważyć, że podłączenie obwodu sprężonego powietrza za zaworem przelewowym (F) (patrz schemat) nie opóźnia czasu uruchomienia pojazdu podczas ładowania opróżnionego układu. Podłączenie dodatkowych zbiorników sprężonego powietrza (H) dla zawieszenia pneumatycznego. 07:60-01 Wydanie 6.1 pl-pl 7 (19)

8 Dodatkowe zbiorniki sprężonego powietrza dla wszystkich obwodów Dodatkowe zbiorniki sprężonego powietrza dla wszystkich obwodów Ilość powietrza dla obwodów hamulców, akcesoriów, zawieszenia i hamulców przyczepy można zwiększyć, podłączając dodatkowe zbiorniki sprężonego powietrza między wylotem 25 na jednostce APS a zaworem przelewowym (F), jeśli jest zamontowany. Połączenie w przykładzie wymaga zmiany liczby zbiorników sprężonego powietrza za pomocą SDP3, tak by powietrze mogło przepływać z powrotem do jednostki APS. Można wykorzystywać do sześciu zbiorników sprężonego powietrza opojemności 30 litrów, ale w poszczególnych pojazdach liczba ta zależy od konfiguracji kół i numeru części jednostki APS. Dopuszczalna liczba zbiorników sprężonego powietrza jest podana w SDP3. Upewnij się, że nowe zbiorniki sprężonego powietrza można z łatwością odpowietrzyć z zewnętrznej strony ramy. Przykład podłączenia dodatkowego zbiornika sprężonego powietrza (E) do wylotu 25. WAŻNE! Po zakończeniu modyfikacji należy podać za pomocą SDP3 łączną liczbę dodatkowych zbiorników sprężonego powietrza umieszczonych między jednostką APS a zaworem przelewowym. W przypadku braku konfiguracji zachodzi ryzyko odkładania się wilgoci w zbiornikach sprężonego powietrza, co z kolei prowadzi do uszkodzeń spowodowanych zamarzaniem układu hamulcowego. Patrz przykład połączenia. Czerwone, pogrubione linie wskazują zmodyfikowane części układu. 07:60-01 Wydanie 6.1 pl-pl 8 (19)

9 Jednostka APS o większej wydajności Jednostka APS o większej wydajności Jednostka APS ze zbiornikiem sprężonego powietrza dla regeneracji przyspiesza odwadnianie i przywracanie zwykłego działania systemu po okresach wysokiego zużycia powietrza. Pojazd bez jednostki APS ze zbiornikiem sprężonego powietrza dla regeneracji można zmodernizować na różne sposoby w zależności od daty produkcji pojazdu. WAŻNE! Wymianę kompletnej jednostki APS i dodawanie łącznika należy wykonywać jedynie w warsztacie Scanii. Po wymianie jednostki APS warsztat firmy Scania aktualizuje plik SOPS. Więcej informacji dotyczących jednostki APS o większej wydajności można uzyskać u dealera firmy Scania. 07:60-01 Wydanie 6.1 pl-pl 9 (19)

10 Części do wykonania przeróbki Części do wykonania przeróbki 6 Określenie 1 Standardowy zbiornik sprężonego powietrza, 30 litrów Numer części Aluminiowy zbiornik sprężonego powietrza, 30 litrów Gumowa podkładka dystansowa Obejma Wspornik Obejma Wspornik Części można zakupić u dealera firmy Scania :60-01 Wydanie 6.1 pl-pl 10 (19)

11 Części do wykonania przeróbki Dodawanie łącznika Aby zmodernizować jednostkę APS w poniższych pojazdach, wystarczy uzupełnić ją o łącznik i zbiornik sprężonego powietrza, a także zaktualizować plik SOPS. Data produkcji pojazdu Miejsce produkcji Numer seryjny podwozia Södertälje Zwolle Angers São Bernardo do Campo Wymiana jednostki APS W poniższych pojazdach w celu uzyskania większej wydajności należy wymienić kompletną jednostkę APS. Data produkcji pojazdu Miejsce produkcji Numer seryjny podwozia Södertälje Zwolle Angers São Bernardo do Campo :60-01 Wydanie 6.1 pl-pl 11 (19)

12 Pojazdy z układem centralnej regulacji ciśnienia w oponach Pojazdy z układem centralnej regulacji ciśnienia w oponach Tylko oś napędowa może być podłączona do układu centralnej regulacji ciśnienia w oponach za pośrednictwem standardowej jednostki APS pojazdu. Jeśli układ centralnej regulacji ciśnienia w oponach ma obejmować wszystkie osie, należy dodać odrębny układ z własnym osuszaczem powietrza oraz odrębną sprężarkę. 07:60-01 Wydanie 6.1 pl-pl 12 (19)

13 Modyfikacje układu hamulcowego Modyfikacje układu hamulcowego WAŻNE! Więcej informacji na temat układu pneumatycznego można znaleźć w dokumencie Ogólne informacje o układzie pneumatycznym. Układ hamulcowy jest bardziej czuły niż inne podzespoły układu pneumatycznego. Z tego względu w przypadku jakichkolwiek modyfikacji należy postępować zgodnie ze specjalnymi instrukcjami. W skrócie, układ hamulcowy obejmuje część zasilającą iczęść sterującą. Część zasilająca biegnie od elementu dostarczającego powietrze (jednostka APS) aż do przewodu sztywnego za zbiornikiem sprężonego powietrza. Część sterująca biegnie od zaworów, ABS, EBS i do kół. Modyfikacji przewodów hamulcowych można dokonywać wyłącznie według instrukcji zamieszczonych w dalszej części niniejszego dokumentu. Modyfikacje przewodów sztywnych sprężonego powietrza dla dodatkowych zbiorników sprężonego powietrza należy wykonywać wyłącznie w części zasilającej, zgodnie z poniższymi instrukcjami. Uwaga: Układ hamulcowy musi spełniać różne wymogi prawne, co ogranicza, a niektórych przypadkach wyklucza niektóre typy modyfikacji. W niektórych krajach w przypadku wprowadzenia modyfikacji w układzie hamulcowym, w tym zmiany długości przewodów hamulcowych, pojazd musi zostać poddany dodatkowemu przeglądowi. Położenie jednostki APS :60-01 Wydanie 6.1 pl-pl 13 (19)

14 Modyfikacje układu hamulcowego Przewody hamulcowe W przypadku wymiany przewodów hamulcowych średnica nowego przewodu nie może być mniejsza niż średnica dotychczasowego przewodu (zazwyczaj 12 mm). Część sterująca układu hamulcowego OSTRZEŻENIE! Części sterującej układu hamulcowego, pomiędzy zaworem (5) a siłownikiem hamulca (6), nie wolno modyfikować, gdyż może to wydłużyć czas reakcji hamulców i spowodować brak równomierności hamowania. Złączki Skrócenie przewodów jest zawsze możliwe, o ile wykonuje się je zgodnie z zaleceniami. Łączenie jest dozwolone wyłącznie przy zastosowaniu złączy kompozytowych zatwierdzonych przez firmę Scania. 1. Część zasilająca układu hamulcowego 2. Część sterująca układu hamulcowego 3. Obwód zawieszenia pneumatycznego/dodatkowy (niezwiązany z hamulcami) 4. Zbiornik sprężonego powietrza 5. Wszelkie zawory, ABS/EBS 6. Siłownik hamulca. Do łączenia przewodów należy zastosować następujące złącza kompozytowe: Przewody o długości 12 mm: (1 sztuka) (2 sztuki) Przewody o długości 8 mm: (1 sztuka) (2 sztuki) Przewody o długości 6 mm: (1 sztuka) (2 sztuki) Nie wymieniaj istniejących złączy na nowe o większym kącie. Złącze proste należy wymieniać na złącze proste i nie wolno zastępować go złączką kątową. Złączki kątowej o kącie 45 stopni nie wolno zastępować złączką kątową o kącie 90 stopni itp. Jednak korzystne jest zastąpienie złączki kątowej złączem prostym lub złączką kątową o mniejszym kącie, gdyż poprawia to przepływ powietrza w układzie. 07:60-01 Wydanie 6.1 pl-pl 14 (19)

15 Modyfikacje układu hamulcowego Część zasilająca układu hamulcowego Modyfikacje długości przewodu i średnicy przewodu Przewody hamulcowe znajdujące się pomiędzy zbiornikiem sprężonego powietrza (4) a zaworem (5) zbiornika sprężonego powietrza 1 i 2 można przedłużyć do maksymalnej długości 6000 mm na odcinku pomiędzy zbiornikiem a zaworem hamulcowym. Zwiększa to jednak czas reakcji i należy unikać przeprowadzania tej czynności, jeżeli jest to możliwe. Przewody hamulcowe hamulca postojowego P są bardziej czułe i ich długość nie może przekroczyć 500 mm w celu zachowania czasu reakcji dla przyczepy. W przypadku pojazdów bez złączy przyczepy maksymalna długość wynosi 6000 mm. Przy przedłużaniu przewodów hamulcowych zawsze należy upewnić się, że są one prawidłowo zamocowane. Część zasilająca układu hamulcowego jest mniej wrażliwa niż sterująca, dzięki czemu można ją modyfikować wwiększym stopniu, przestrzegając poniższych warunków: Przedłużenie przewodu hamulcowego powinno być wykonywane przed zbiornikiem sprężonego powietrza, jednak należy tego unikać. Wczęści zasilającej dopuszcza się wykorzystanie dodatkowych złączek. Nie należy zwiększać kąta złączy. Patrz instrukcje dotyczące części sterującej układu sprężonego powietrza zamieszczone powyżej. Przewody hamulcowe można łączyć, o ile wykorzystane będą złącza zatwierdzone przez firmę Scania (patrz poprzednia strona). W przypadku wymiany przewodów hamulcowych średnica nowego przewodu nie może być mniejsza niż średnica dotychczasowego przewodu (zazwyczaj 12 mm). 1. Część zasilająca układu hamulcowego 2. Część sterująca układu hamulcowego 3. Obwód zawieszenia pneumatycznego/dodatkowy (niezwiązany z hamulcami) 4. Zbiornik sprężonego powietrza 5. Wszelkie zawory, ABS/EBS 6. Siłownik hamulca. 07:60-01 Wydanie 6.1 pl-pl 15 (19)

16 Opis czynności związanych ze złączami Opis czynności związanych ze złączami Przewody sprężonego powietrza mogą być wyposażone w złączki wykonane zmosiądzu lub materiału kompozytowego. Podłączanie i odłączanie przewodów sprężonego powietrza przeprowadzane jest na różne sposoby, w zależności od tego, czy złączki wykonane są zmosiądzu, czy materiału kompozytowego. Ważne jest, aby przewody sprężonego powietrza odznaczały się wysoką jakością. Przewody sprężonego powietrza i zawory sprężonego powietrza należy kupić u dealera firmy Scania. Narzędzie do demontażu złączek kompozytowych WAŻNE! Przewody sprężonego powietrza obwodów hamulcowych i obwodów hamulców przyczepy można podłączać wyłącznie za pomocą złączek z materiału kompozytowego, które zostały zatwierdzone przez firmę Scania. Narzędzie specjalne do złączek z materiału kompozytowego: narzędzie do demontażu Inne narzędzia: szczypce do pierścieni zwijanych lub podobne, klucz. Czynności przygotowawcze Sprawdź następujące elementy przed rozpoczęciem pracy: Wukładzie pneumatycznym nie występuje ciśnienie. Narzędzie do demontażu jest czyste i w stanie nienaruszonym. Rurka plastikowa i szybkozłącze są czyste i w stanie nienaruszonym. Powierzchnia cięcia rurki plastikowej jest prawidłowa. 07:60-01 Wydanie 6.1 pl-pl 16 (19)

17 Opis czynności związanych ze złączami Złączki kompozytowe Uwaga: Firma Scania zaleca maks. pięciokrotne powtórne użycie szybkozłącza. Następnie szybkozłącze należy wymienić. W przypadku wątpliwości wymień złączkę. Demontaż rurki plastikowej W przypadku szybkozłączy wykonanych z materiału kompozytowego należy skorzystać znastępującej metody wymiany. 1. Dociśnij rurkę plastikową do samego końca szybkozłącza, aby odblokować pierścień oporowy. 2. Załóż narzędzie do demontażu wokół rurki plastikowej. 3. Zaciśnij rurkę plastikową idociśnij narzędzie do demontażu do szybkozłącza. Utrzymaj nacisk narzędzia na szybkozłącze i zdemontuj rurkę plastikową. Montaż rurki plastikowej 1. Wciśnij i ustaw rurkę plastikową w odpowiedniej pozycji w szybkozłączu. Cichy dźwięk zatrzaśnięcia wskazuje, że rurka plastikowa jest prawidłowo zamocowana. 150 o Max :60-01 Wydanie 6.1 pl-pl 17 (19)

18 Opis czynności związanych ze złączami Demontaż złącza odgałęźnego Najlepiej jest posłużyć się szczypcami do pierścieni zwijanych z małymi końcówkami. Demontaż złącza gwintowanego Skorzystaj z klucza :60-01 Wydanie 6.1 pl-pl 18 (19)

19 Opis czynności związanych ze złączami Złączki mosiężne Złączki mosiężne mają wsuwane pierścienie uszczelniające typu O-ring. W odniesieniu do złączek mosiężnych zastosowanie mają następujące instrukcje: Jeśli przewód sprężonego powietrza ma być odłączony od jakiegoś elementu, należy odkręcić całą złączkę, ponieważ nie można ściągnąć przewodu z połączenia. W razie wymiany złączek przewodów sztywnych na nowe, stare muszą zostać przeznaczone na złom. Przykład złącza wsuwanego ze złączkami mosiężnymi :60-01 Wydanie 6.1 pl-pl 19 (19)

Ogólne informacje o układzie pneumatycznym. Konstrukcja układu pneumatycznego. Definicje PGRT. Zbiornik sprężonego powietrza

Ogólne informacje o układzie pneumatycznym. Konstrukcja układu pneumatycznego. Definicje PGRT. Zbiornik sprężonego powietrza Definicje Ważne jest, aby podczas pracy z układem pneumatycznym pojazdu znać poniższe definicje i pojęcia: Zbiornik sprężonego powietrza Zbiornik będący pod ciśnieniem, zawierający sprężone powietrze.

Bardziej szczegółowo

Centralka elektryczna. Centralka elektryczna

Centralka elektryczna. Centralka elektryczna znajduje się po stronie pasażera, pod schowkiem w tablicy rozdzielczej. Należy ją otwierać w następujący sposób: 1. Otwórz klapę schowka w tablicy rozdzielczej. Klapa znajduje się przed fotelem pasażera.

Bardziej szczegółowo

Podzespoły wyposażenia hydraulicznego. Informacje ogólne. Działania przeprowadzane przed uruchomieniem nowego układu hydraulicznego

Podzespoły wyposażenia hydraulicznego. Informacje ogólne. Działania przeprowadzane przed uruchomieniem nowego układu hydraulicznego Informacje ogólne Informacje ogólne Istnieje możliwość zamówienia podzespołów wyposażenia hydraulicznego w fabryce. Dostępne są następujące podzespoły: Element sterujący Zbiornik oleju układu hydraulicznego

Bardziej szczegółowo

Ogranicznik prędkości

Ogranicznik prędkości Informacje ogólne Informacje ogólne Za sterowanie funkcją ogranicznika prędkości odpowiada jednostka sterująca BCI (interfejs komunikacyjny zabudowy). Funkcję tę można włączyć za pośrednictwem sygnałów

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie zbiorników paliwa. Informacje ogólne na temat przenoszenia zbiorników paliwa. Pojazdy zasilane gazem PGRT

Przenoszenie zbiorników paliwa. Informacje ogólne na temat przenoszenia zbiorników paliwa. Pojazdy zasilane gazem PGRT Informacje ogólne na temat przenoszenia zbiorników paliwa Informacje ogólne na temat przenoszenia zbiorników paliwa Czasami konieczne jest przeniesienie jednego lub kilku zbiorników paliwa, aby zrobić

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje układu wydechowego. Ograniczenia dotyczące modyfikacji układu wydechowego

Modyfikacje układu wydechowego. Ograniczenia dotyczące modyfikacji układu wydechowego Ograniczenia dotyczące modyfikacji układu wydechowego Ograniczenia dotyczące modyfikacji układu wydechowego Ogólne ograniczenia dotyczące wszystkich typów silników i układów wydechowych WAŻNE! Na ogół

Bardziej szczegółowo

Podłączanie chłodnicy paliwa i udoskonalenie wlotu powietrza chłodzącego

Podłączanie chłodnicy paliwa i udoskonalenie wlotu powietrza chłodzącego Ogólne informacje na temat potrzeby zamontowania chłodnicy paliwa Ogólne informacje na temat potrzeby zamontowania chłodnicy paliwa Gdy pojazdy z układami HPI i PDE są używane, ale nie są w ruchu, a jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Wysoko mocowane reflektory. Ogólne informacje na temat wysoko mocowanych. Opcje połączeń

Wysoko mocowane reflektory. Ogólne informacje na temat wysoko mocowanych. Opcje połączeń Ogólne informacje na temat wysoko mocowanych reflektorów Ogólne informacje na temat wysoko mocowanych reflektorów Funkcja wysoko mocowanych reflektorów zastępuje zazwyczaj wykorzystywane reflektory i lampy

Bardziej szczegółowo

Wylot płynu chłodzącego do ogrzewania zewnętrznych elementów

Wylot płynu chłodzącego do ogrzewania zewnętrznych elementów Płynu chłodzącego można używać do ogrzewania zewnętrznych elementów. Przykładowo skrzyni ładunkowej, kabiny dźwigu czy schowków na narzędzia. Ciepło jest pobierane z przepływu przez blok cylindrów, a zwrot

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

STACJA ŁADOWANIA FILL PANEL FP-300 TYP MANTA. E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu

STACJA ŁADOWANIA FILL PANEL FP-300 TYP MANTA. E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu I N S T RU KC JA O B S Ł U G I STACJA ŁADOWANIA FILL PANEL FP-300 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77

Bardziej szczegółowo

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU HAMULCOWEGO

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU HAMULCOWEGO Przyrządy [1] Przyrząd do odpowietrzania typu (lub podobny) : LURO OpróŜnianie WAśNE: Przed wszelkimi operacjami podnoszenia pojazdu naleŝy zablokować zawieszenie pneumatyczne (na podnośniku pomostowym

Bardziej szczegółowo

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie.

Cysterny. Informacje ogólne na temat samochodów cystern. Konstrukcja. Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Informacje ogólne na temat samochodów cystern Informacje ogólne na temat samochodów cystern Nadwozia typu cysterna uważane są za bardzo sztywne skrętnie. Konstrukcja Rozstaw osi powinien być możliwie jak

Bardziej szczegółowo

Włączenie oświetlenia roboczego. Opis. Informacje ogólne. Montaż przycisku w serwisie. Opcje połączeń PGRT

Włączenie oświetlenia roboczego. Opis. Informacje ogólne. Montaż przycisku w serwisie. Opcje połączeń PGRT Opis Opis Informacje ogólne Funkcja Włączanie oświetlenia roboczego służy do włączania i wyłączania reflektorów roboczych. Mogą się one znajdować na tylnej ścianie kabiny, na ramie, na różnych elementach

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja podzespołów objętych homologacją firmy Scania

Modyfikacja podzespołów objętych homologacją firmy Scania Informacje ogólne Informacje ogólne Homologacja nadawana jest w celu spełnienia wymogów prawnych związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, wpływem na środowisko naturalne itd. W przypadku modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ponowne lakierowanie podwozia, osi i obręczy kół. Ogólne informacje na temat lakierowania. Informacje specjalne dotyczące pojazdów zasilanych WAŻNE!

Ponowne lakierowanie podwozia, osi i obręczy kół. Ogólne informacje na temat lakierowania. Informacje specjalne dotyczące pojazdów zasilanych WAŻNE! Ogólne informacje na temat lakierowania Ogólne informacje na temat lakierowania WAŻNE! Scania zaleca, aby nie lakierować części wykonanych z miękkich i elastycznych materiałów. Są to na przykład gumowe

Bardziej szczegółowo

Informacje o wydaniu

Informacje o wydaniu pl-pl Informacje o wydaniu Oprogramowanie Scania Diagnos & Programmer 3, wersja 2.27 Wersja 2.27 zastępuje wersję 2.26 programu Scania Diagnos & Programmer 3 i obsługuje systemy w pojazdach serii P, G,

Bardziej szczegółowo

Sterowanie prędkością obrotową silnika podczas wywrotu

Sterowanie prędkością obrotową silnika podczas wywrotu Informacje ogólne Informacje ogólne Aby ułatwić manewrowanie ciężarówką z hakowym urządzeniem załadowczym albo wywrotką może być konieczne tymczasowe zwiększenie prędkości obrotowej silnika. Jeśli pedał

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wyposażenia montowanego z przodu

Przygotowanie do wyposażenia montowanego z przodu Ogólne informacje na temat przygotowania pojazdu do wyposażenia montowanego zprzodu Standardowa wersja pojazdu dostarczana jest z 2 sworzniami holowniczymi usytuowanymi na przedniej krawędzi ramy. Wyjątek

Bardziej szczegółowo

GEKOBOX. Instrukcja montażu

GEKOBOX. Instrukcja montażu GEKOBOX Instrukcja montażu 1. GEKOBOX Podstawowe informacje GEKOBOX to programowalny, zewnętrzny, komputer sterujący przeznaczony do okresowego zwiększania mocy i momentu obrotowego silnika. GEKOBOX jest

Bardziej szczegółowo

Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce?

Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce? Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce? Producent, Dealer: "TAK" - bezpieczeństwo - obowiązujące przepisy Kupujący "TO ZALEŻY" - cena O jakich kosztach mówimy Wartość dopłaty do hamulaców w

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK SN - 10

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK SN - 10 NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK SN - 10 Nitownica SN - 10 1. Obszar zastosowania 2. Specyfikacja 3. Wyposażenie 4. Przygotowanie do pracy 5. Praca z nitownicą 6. Wymiana głowicy roboczej 7. Regulacja ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu SŁUPOWE

Instrukcja montażu SŁUPOWE Instrukcja montażu ZAWORY SŁUPOWE Automatyczne płukanie zwrotne Automatyczne płukanie powtórne Przełączanie na tryb oszczędnościowy Przełączanie basen wanna spa Przełączanie pomiędzy 2 atrakcjami basenowymi

Bardziej szczegółowo

Mocowania zabudowy. Więcej informacji dotyczących wyboru mocowań znajduje się w dokumencie Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania.

Mocowania zabudowy. Więcej informacji dotyczących wyboru mocowań znajduje się w dokumencie Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania. Mocowanie w przedniej części ramy pomocniczej Mocowanie w przedniej części ramy pomocniczej Więcej informacji dotyczących wyboru mocowań znajduje się w dokumencie Wybieranie ramy pomocniczej i mocowania.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY HAMULEC HYDRAULICZNY

ZINTEGROWANY HAMULEC HYDRAULICZNY ZINTEGROWANY HAMULEC HYDRAULICZNY Zintegrowany hamulec hydrauliczny zbudowany jest z siłownika pneumatycznego pełniącego funkcję urządzenia wykonawczego oraz obwodu hydraulicznego, którego zadaniem jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

MASZT WODNY FIRECO. W maszt wodny można wyposażyć lekkie samochody strażackie, samochody specjalistyczne oraz inne pojazdy. 1.

MASZT WODNY FIRECO. W maszt wodny można wyposażyć lekkie samochody strażackie, samochody specjalistyczne oraz inne pojazdy. 1. MASZT WODNY FIRECO Maszt wodny został skonstruowany w celu gaszenia pożarów na obszarach ciężko dostępnych dla tradycyjnych ciężkich samochodów strażackich. Jest to rozwiązanie, które można szybko zastosować

Bardziej szczegółowo

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax:

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax: Art. nr. 593672 Instrukcja obsługi wykaz części Spis Treści Charakterystyka urządzenia 4 Instrukcja montażu 4 Czyszczenie urządzenia 5 Gwarancja 5 Instrukcja bezpieczeństwa 6 Objaśnienie piktogramów 6

Bardziej szczegółowo

Nowości prawie w zasięgu ręki. ul. Wyścigowa 38 53-012 Wrocław tel. 71-364 72 88

Nowości prawie w zasięgu ręki. ul. Wyścigowa 38 53-012 Wrocław tel. 71-364 72 88 Nowości prawie w zasięgu ręki ul. Wyścigowa 38 53-012 Wrocław tel. 71-364 72 88 Tematyka prezentacji Kierunki rozwoju automatyki przemysłowej opartej na sprężonym powietrzu, mające na celu: pełne monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje na temat CAN. Informacje ogólne. Więcej informacji na temat CAN zamieszczono w następujących dokumentach:

Ogólne informacje na temat CAN. Informacje ogólne. Więcej informacji na temat CAN zamieszczono w następujących dokumentach: Informacje ogólne Jednostki sterujące często muszą wymieniać między sobą informacje. Zazwyczaj jednostki sterujące, które mogą komunikować się ze sobą bezpośrednio, są połączone. W związku z tym, jeżeli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. PODPORA PNEUMATYCZNA typ P-62M i P-62L. Do współpracy z wiertarką WUP-22 NR 4319. Wydanie 2015 KOPIA ORYGINAŁU

INSTRUKCJA. PODPORA PNEUMATYCZNA typ P-62M i P-62L. Do współpracy z wiertarką WUP-22 NR 4319. Wydanie 2015 KOPIA ORYGINAŁU PODPORA PNEUMATYCZNA typ P-62M i P-62L Do współpracy z wiertarką WUP-22 NR Wydanie 2015 KOPIA ORYGINAŁU MOJ SA ul Tokarska 6 ; 40-859 KATOWICE Tel +48 32 604 09 02 ; Fax +48 32 604 09 01 MOJ SA Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i lista części zamiennych. Inżektor OptiFlow (typu IG02)

Instrukcja obsługi i lista części zamiennych. Inżektor OptiFlow (typu IG02) PL Instrukcja obsługi i lista części zamiennych Inżektor OptiFlow (typu IG02) Dokumentacja Inżektor OptiFlow (typu IG02) Prawa autorskie 2006 ITW Gema AG Wszystkie prawa zastrzeżone. Publikacja chroniona

Bardziej szczegółowo

ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B]

ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B] ROZPIERAK HYDRAULICZNY 10 TON AE010010 [HD210B] 1 Pompa hydrauliczna 2 Wąż hydrauliczny 1,5m 3 Siłownik 10ton 4 Rozpierak 5 Przedłużka rurowa 485mm 6 Przedłużka rurowa 350mm 7 Przedłużka rurowa 250mm 8

Bardziej szczegółowo

Grupy pompowe DN 32 SA, SMT. Instrukcja montażu i obsługi

Grupy pompowe DN 32 SA, SMT. Instrukcja montażu i obsługi Grupy pompowe DN SA, SMT Instrukcja montażu i obsługi WOMIX Ul. Elizy Orzeszkowej 11 89-00 Szubin tel./fax +48 8 44 0 fax +48 8 44 1 www.womix.com.pl e-mail: biuro@womix.com.pl Grupy pompowe DN Cechy wspólne

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

UKŁADY HYDRAULIKI WYSOKIEGO CIŚNIENIA

UKŁADY HYDRAULIKI WYSOKIEGO CIŚNIENIA UWAGA! NALEŻY ZAWSZE UŻYWAĆ SIŁOWNIKA O SILE I SKOKU, MIN. 25% WIĘKSZYCH NIŻ RZECZYWISTE WARTOŚCI WYNIKAJĄCE Z WYKONANYCH OBLICZEŃ, DOTYCZĄCYCH REALIZACJI DANEJ OPERACJI UNOSZENIA LUB OPUSZCZANIA. Siłownik

Bardziej szczegółowo

COMPACT MSL seria 2,2-15 kw. Proste i kompletne rozwiązanie odpowiadające podstawowym wymogom.

COMPACT MSL seria 2,2-15 kw. Proste i kompletne rozwiązanie odpowiadające podstawowym wymogom. COMPACT MSL seria 2,2-15 kw Proste i kompletne rozwiązanie odpowiadające podstawowym wymogom. COMPACT Seria MSL Sprężarki MSL, w sposób idealny łączą w sobie prostotę budowy oraz przystępność cenową sprężarek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU

INSTRUKCJA SMAROWNICA. Typ S-3 KOPIA ORYGINAŁU SMAROWNICA Typ S-3 MONTAŻ I EKSPLOATACJA Wydanie 2013 KOPIA ORYGINAŁU MOJ SA ul Tokarska 6 ; 40-859 KATOWICE Tel: +48 32 604 09 00 ; Fax +48 32 604 09 01 MOJ SA Spis treści Lp Nazwa Strona 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 781 1781P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach. Zastosowanie Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Połączenia śrubowe. Kombinacja połączenia ciernego i zaciskowego

Połączenia śrubowe. Kombinacja połączenia ciernego i zaciskowego Informacje ogólne o połączeniach śrubowych Połączenia śrubowe dzieli się na cierne, zaciskowe lub stanowiące kombinację tych dwóch. Informacje ogólne o połączeniach śrubowych Połączenie cierne wymaga ok.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 INSTRUKCJA OBSŁUGI NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 Strona 1 z 7 Instrukcja instalacji i skrócona instrukcja obsługi pneumatycznych wibratorów tłokowych serii od NTS 120 HF do NTS 350 NF B e

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Pistolety do wody, złącza do węży i akcesoria uzupełniające

Profesjonalne Pistolety do wody, złącza do węży i akcesoria uzupełniające Profesjonalne Pistolety do wody, złącza do węży i akcesoria uzupełniające Katalog 2008/2009 NITO - Standardowy program produktów według grup Strona OPIS NiTO Areatory/Perlatory i NiTO FIX 2 6 NiTO Końcówki

Bardziej szczegółowo

Mobile Air System - dwa w jednym!

Mobile Air System - dwa w jednym! Mobile Air System - dwa w jednym! Kompletne centrum sprężonego powietrza Sprężarka mobilna Nowatorskie urządzenie Mobile Air System : kompletne centrum sprężonego powietrza z mobilną sprężarką. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

UFK-W 100-5000 UFK-W 450-10500 Z

UFK-W 100-5000 UFK-W 450-10500 Z UFK-W 100-5000 UFK-W 450-10500 Z Instrukcja obsługi Informacje ogólne: Opisywane wodne chłodnice przeznaczone są do chłodzenia w sprężarkowniach jak i w innych miejscach instalacji sprężonego. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAWIERCANIA RUROCIĄGÓW PRZY POMOCY PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE NR. KAT. 5800PL

INSTRUKCJA NAWIERCANIA RUROCIĄGÓW PRZY POMOCY PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE NR. KAT. 5800PL INSTRUKCJA NAWIERCANIA RUROCIĄGÓW PRZY POMOCY PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE NR. KAT. 5800PL 1 SPIS TREŚCI: 1. PRZYRZĄDY DO NAWIERCANIA 2. INSTRUKCJA NAWIERCANIA ZA POMOCĄ PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE

Bardziej szczegółowo

Maksymalne obciążenie w zakresie momentu obrotowego (Nm) mocy: Niezależne od sprzęgła Samochód strażacki, pompa X X

Maksymalne obciążenie w zakresie momentu obrotowego (Nm) mocy: Niezależne od sprzęgła Samochód strażacki, pompa X X Ogólne informacje o zamówieniach Ogólne informacje o zamówieniach Przystawki odbioru mocy i zestawy elektryczne potrzebne do ich zamontowania należy zamawiać bezpośrednio w fabryce. Późniejszy montaż w

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

D 06F Regulator ciśnienia

D 06F Regulator ciśnienia D 06F Regulator ciśnienia Karta katalogowa Konstrukcja Regulator ciśnienia składa się z: Korpusu z gniazdami G 1 / 4 (bez manometru) Przyłączy gwintowanych Kompletu wkładu zaworu z membraną i gniazdem

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

ŚCIĄGACZ 8/12 TON INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ściągacz hydrauliczny do montażu i demontażu łożysk. Maksymalna siła: ściąganie - 12 ton / pchanie - 8 ton

ŚCIĄGACZ 8/12 TON INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ściągacz hydrauliczny do montażu i demontażu łożysk. Maksymalna siła: ściąganie - 12 ton / pchanie - 8 ton ŚCIĄGACZ 8/12 TON INSTRUKCJA OBSŁUGI Ściągacz hydrauliczny do montażu i demontażu łożysk Maksymalna siła: ściąganie - 12 ton / pchanie - 8 ton Przed pracą z urządzeniem należy zapoznać się z instrukcją.

Bardziej szczegółowo

VA-704x i VA-706x Siłowniki z napędem elektrotermicznym do sterowania zaworami Biuletyn produktu Data wydania

VA-704x i VA-706x Siłowniki z napędem elektrotermicznym do sterowania zaworami Biuletyn produktu Data wydania VA-704x i VA-706x Siłowniki z napędem elektrotermicznym do sterowania zaworami Biuletyn produktu Data wydania 03 2008 Siłownik serii VA-704x i VA-706x umożliwią sterowanie dwupołożeniowe (otwórz/zamknij)

Bardziej szczegółowo

Montaż wyposażenia i akcesoriów na zewnątrz kabiny

Montaż wyposażenia i akcesoriów na zewnątrz kabiny Informacje ogólne Informacje ogólne Niniejszy dokument opisuje rozmieszczenie otworów, oznaczeń otworów i adaptujących nakrętek spawanych na zewnątrz kabiny. Dokument ma na celu ułatwienie montażu dodatkowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 01-2016

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 01-2016 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 01-2016 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWR 2,5 i WW 2,5

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWR 2,5 i WW 2,5 Seria WWR - podnośnik hydrauliczny Seria WW podnośnik hydrauliczno-pneumatyczny Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Włączenie pilota zdalnego sterowania po raz pierwszy lub odłączenie baterii Krok 1 - Wyłączyć urządzenie, przyciskiem panelu (lampka ON wyłączona). Krok 2 - Przycisnąć przez

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 781 1781P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... Pasywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach. Zastosowanie Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Sprężarki olejowe. VB5-37 kw

Sprężarki olejowe. VB5-37 kw Sprężarki olejowe V5-37 kw Zróżnicowane rozwiązania. trakcyjne cenowo opcje. Zamknięte sprężarki śrubowe firmy erius TM z serii V5-37 kw to wydajność w konkurencyjnej cenie. Od samodzielnych sprężarek

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE MONTAŻOWNICE DO KÓŁ

AUTOMATYCZNE MONTAŻOWNICE DO KÓŁ od 1958 roku (0) 32-352-40-33, fax (0) 32-254-86-63 (0) 501-567-447, (0) 509-815-919 biuro@autotechnika.net www.autotechnika.net ul. 1-go Maja 79 41-706 Ruda Śląska AUTOMATYCZNE MONTAŻOWNICE DO KÓŁ G 870E

Bardziej szczegółowo

WYMIANA SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI. Wskazówki Delphi

WYMIANA SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI. Wskazówki Delphi WYMIANA SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI Wskazówki Delphi Wymiana sprężarki to jedna z najpoważniejszych operacji w układzie klimatyzacji. Ze względu na relatywnie wysoki koszt naprawy konieczne jest przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

9.Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np., gdy wybrałeś odpowiedź A :

9.Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np., gdy wybrałeś odpowiedź A : 6.Czytaj uważnie wszystkie zadania. 7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. Wybór: Szeroki. Ciśnienie: Wysokie. Wynik: Doskonały. MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE STIHL RE 88, RE 98, RE 109, RE 119, RE 129 PLUS

NOWOŚĆ. Wybór: Szeroki. Ciśnienie: Wysokie. Wynik: Doskonały. MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE STIHL RE 88, RE 98, RE 109, RE 119, RE 129 PLUS 0461 655 5123. M15. K4.S0914. F&W. Wydrukowano w Niemczech ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2014. Ekologiczny papier bielony bez użycia chloru. Wybór: Szeroki. Ciśnienie: Wysokie. Wynik: Doskonały. MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA G 79/ G79 SE/ RP

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA G 79/ G79 SE/ RP INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI G 79/ G79 SE/ RP Przedstawione w niniejszej instrukcji procedury obsługowo-naprawcze powinny być realizowane po każdych 60.000 km przejechanych na paliwie

Bardziej szczegółowo

Zawory Valvex stosowane w górnictwie

Zawory Valvex stosowane w górnictwie Zawory Valvex stosowane w górnictwie Sprawdzona technika Wydział Sterowania i Napędów Elektromagnetycznych firmy Voith Turbo GmbH & Co. KG zajmuje się rozwojem oraz produkcją elektrozaworów Valvex oraz

Bardziej szczegółowo

PNEUMATYCZNY KLUCZ KĄTOWY 1/2 74L007

PNEUMATYCZNY KLUCZ KĄTOWY 1/2 74L007 PNEUMATYCZNY KLUCZ KĄTOWY 1/2 74L007 1 1 1 7 8 7 5 2 3 6 4 6 1. Narzędzie pneumatyczne 2. Szybkozłącze 3. Wąż pneumatyczny 4. Naolejacz 5. Regulator ciśnienia 6. Filtr/odwadniacz 7. 8. Zawór odcinający

Bardziej szczegółowo

Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462

Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462 Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa pracy. 1 1 Zastosowania... 2 2 Dane techniczne... 2 3 Działanie... 2 4 Montaż... 3 5 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Ciągniki siodłowe. Zalecenia. Rozstaw osi

Ciągniki siodłowe. Zalecenia. Rozstaw osi Ogólne informacje na temat ciągników siodłowych Ogólne informacje na temat ciągników siodłowych Ciągniki siodłowe są przeznaczone do ciągnięcia naczep. W związku z tym wyposażone są wsiodło, które umożliwia

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy ciepłomierz mechaniczny M-CAL

Kompaktowy ciepłomierz mechaniczny M-CAL Kompaktowy ciepłomierz mechaniczny M-CAL Instrukcja montażu Wersja 1.0 DH-JB.I JB090449 Danfoss 09/2004-1 - PL Instrukcja montażu Instrukcja montażu dedykowana jest dla wykwalifikowanych instalatorów,

Bardziej szczegółowo

Błotniki. Informacje ogólne na temat błotników ifartuchów błotników. Mata przeciwbryzgowa

Błotniki. Informacje ogólne na temat błotników ifartuchów błotników. Mata przeciwbryzgowa Informacje ogólne na temat błotników i fartuchów błotników Informacje ogólne na temat błotników ifartuchów błotników W niektórych krajach przepisy prawa określają wymagania względem błotników i fartuchów.

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012 Instrukcja oryginalna Zestaw holowniczy CX T Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka holowniczego CX T 1050 51048070060 PL - 02/2012 Spis treści g 1 Wprowadzenie Informacje o dokumentacji... 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZAWORY ODMULAJĄCE TYPU ODM-1; ODM-2

ZAWORY ODMULAJĄCE TYPU ODM-1; ODM-2 ZAWORY ODMULAJĄCE TYPU ODM-1; ODM-2 DN 20 50 INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I EKSPLOATACJI wydanie: 2009 SPIS TREŚCI 1. Zasada działania 2. Normalne warunki eksploatacji 3. Przechowywanie i transport 4. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności L.p Warunki Zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta 1 2 3 4 Agregat pompowy dużej wydajności fabrycznie nowy wyprodukowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRASKA PNEUMATYCZNA TYP PP8 #VPP8090127

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRASKA PNEUMATYCZNA TYP PP8 #VPP8090127 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRASKA PNEUMATYCZNA TYP PP8 Producent / Producer / Производитель Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak spółka jawna Bracia Pętlak ul. Ks. Jana Hanowskiego 7, 11-042 JONKOWO k/olsztyna tel./fax

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRASKA PNEUMATYCZNA TYP PP19 I SP1 #VPP19SP1090127

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRASKA PNEUMATYCZNA TYP PP19 I SP1 #VPP19SP1090127 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRASKA PNEUMATYCZNA TYP PP19 I SP1 #VPP19SP1090127 Producent / Producer / Производитель Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak spółka jawna Bracia Pętlak ul. Ks. Jana Hanowskiego 7, 11-042

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2123343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08022084.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2123343. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08022084. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2123343 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.12.2008 08022084.1

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania dodatkowego układu zasilania paliwem LPG w samochodzie: MAZDA CX7 2,3 T DISI 16V. typ silnika: 7TKXT0235DB

Instrukcja instalowania dodatkowego układu zasilania paliwem LPG w samochodzie: MAZDA CX7 2,3 T DISI 16V. typ silnika: 7TKXT0235DB Instrukcja instalowania dodatkowego układu zasilania paliwem LPG w samochodzie: MAZDA CX7 2,3 T DISI 16V typ silnika: 7TKXT0235DB Strona 1 z 16 Wersja 1 MARKA MODEL MAZDA CX7 T DISI NORMA EMISJI SPALIN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja demontażu i wymiany napędu kompresora klimatyzacji samochodowej typu DENSO 7SBU16C

Instrukcja demontażu i wymiany napędu kompresora klimatyzacji samochodowej typu DENSO 7SBU16C Instrukcja demontażu i wymiany napędu kompresora klimatyzacji samochodowej typu DENSO 7SBU16C Strona 1 Sprzęgło kompletne kompresora 7SBU16C montowanego najczęściej w samochodach marki MERCEDES. Pierwszym

Bardziej szczegółowo

D 06F Regulator ciśnienia

D 06F Regulator ciśnienia D 06F Regulator ciśnienia Karta katalogowa Konstrukcja Regulator ciśnienia składa się z: Korpusu z gniazdami G 1 / 4 (bez manometru) Przyłączy gwintowanych (wersja A i B) Kompletnego wkładu zaworu z membraną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PISTOLETU LAKIERNICZEGO L-897

INSTRUKCJA OBSŁUGI PISTOLETU LAKIERNICZEGO L-897 INSTRUKCJA OBSŁUGI PISTOLETU LAKIERNICZEGO L-897 MODEL POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA H-891 125ml 250ml LM-891 125ml 250ml RODZAJ ZASILANIA GWINT WEWN. ZUZYCIE POWIETRZA Górny pobór 1/4' 4.5-8.0cfm (128-230l/min)

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Reduktor ciśnienia typu 2422/2424

Rys. 1 Reduktor ciśnienia typu 2422/2424 Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania Reduktor ciśnienia, typ 2422/2424 Zastosowanie Regulator ciśnienia dla wartości zadanych od 0,05 bar do 2,5 bar, z zaworami o średnicach nominalnych DN 125

Bardziej szczegółowo

Informacje o podwoziach i oznaczeniach modeli. System modułowy firmy Scania

Informacje o podwoziach i oznaczeniach modeli. System modułowy firmy Scania System modułowy firmy Scania System modułowy firmy Scania Modułowy system budowy stosowany przez firmę Scania umożliwia optymalne dopasowanie podwozia do różnych zastosowań. Każde podwozie firmy Scania

Bardziej szczegółowo

Instalacje pneumatyczne Seria SPEEDFIT

Instalacje pneumatyczne Seria SPEEDFIT Instalacje pneumatyczne Seria SPEEDFIT budowa średnica zew. rury materiały zalecane materiały rur połączenia wtykowe z uszczelnieniami typu o-ring 12...28mm korpus POM lub mosiądz, uszczelnienia NBR rury

Bardziej szczegółowo

Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3

Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3 1 Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKM35/3-8/3... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240 SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MAN 12240 Podstawa Rozp. MI z dnia 27.10.2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, załącznik nr

Bardziej szczegółowo

HERZ-7217 GV. do regulacji strefowej. Arkusz znormalizowany 7217 GV, Wydanie Wymiary w mm

HERZ-7217 GV. do regulacji strefowej. Arkusz znormalizowany 7217 GV, Wydanie Wymiary w mm HERZ-7217 GV do regulacji strefowej Arkusz znormalizowany 7217 GV, Wydanie 0312 Wymiary w mm DN Rp L H H1 H + napęd A M kvs 1 7217 71 15 1/2 90 101 82 162 50 28 x 1,5 5,0 1 7217 72 20 3/4 97 101 82 162

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE WAśNE: Ze względu na szczególne cechy pneumatycznego układu zawieszenia naleŝy przestrzegać poniŝszych zaleceń. Przed wszelkimi naprawami WAśNE: W zaleŝności od wykonywanej naprawy przestrzegać zasad zablokowania

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

ZŁĄCZA SIŁOWNIKI 1 ZAWORY STEROWANE ELEKTRYCZNIE I PNEUMATYCZNIE ZAWORY STEROWANE MECHANICZNIE ZAWORY STEROWANE RĘCZNIE

ZŁĄCZA SIŁOWNIKI 1 ZAWORY STEROWANE ELEKTRYCZNIE I PNEUMATYCZNIE ZAWORY STEROWANE MECHANICZNIE ZAWORY STEROWANE RĘCZNIE 2005-2006 K A T A L O G 7.00 Przewodnik produktów 7.01 Mikroz³¹cza wtykowe do przewodów z tworzyw sztucznych 7.02 Z³¹cza wtykowe Compact z polimerowych tworzyw sztucznych 7.03 Z³¹cza wtykowe do przewodów

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA DO BEL T954 KATALOG CZĘŚCI

PLATFORMA DO BEL T954 KATALOG CZĘŚCI PLATFORMA DO BEL T94 KATALOG CZĘŚCI WYDANIE I, 0 PL 6-00 SOKÓŁKA, ul. KRESOWA 6 KATALOG CZĘŚCI - PLATFORMA DO BEL T94 SPIS TREŚCI. BORTA 4. STOPKA PODPOROWA 6 3. ZAWIESZENIE, HAMULEC RĘCZNY 8 4. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo