Włączenie przystawki montowanej na wale napędowym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Włączenie przystawki montowanej na wale napędowym"

Transkrypt

1 Działanie Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Przystawką odbioru mocy steruje jednostka sterująca BCI. Aby sterowanie przystawką odbioru mocy odbywało się prawidłowo, przystawkę zawsze należy podłączać przez interfejs zabudowy firmy Scania. Parametry ustawia się za pośrednictwem SDP3 (Scania Diagnos & Programmer 3). Więcej informacji na temat łączenia przystawek odbioru mocy zamieszczono w dokumencie pt. Kombinacje przystawek odbioru mocy w części Przystawki odbioru mocy i układ hydrauliczny. Przystawka montowana na wale napędowym jest używana, gdy wymagana jest bardzo duża moc wyjściowa. Umożliwia ona odłączenie obu półosi napędowych i wykorzystanie całej mocy do napędzania przystawki odbioru mocy. Przystawka jest montowana między skrzynią biegów a osią tylną. 22: Wydanie 2.1 pl-pl 1 (27)

2 Działanie Włączenie Istnieją różne warunki włączenia przystawki odbioru mocy. W zależności od typu przystawki odbioru mocy dostępne są podstawowe oraz wybieralne warunki włączenia. Parametry wybieralnych warunków włączenia można dopasować do określonej instalacji. Warunki włączenia mają na celu ochronę wyposażenia zabudowy. Gdy wszystkie warunki włączenia są spełnione, funkcję można aktywować za pomocą BIC (Bodywork Interface Configuration) i zewnętrznej sieci CAN. Włącznik powinien być przełącznikiem 2-pozycyjnym. Podstawowe warunki włączenia Pojazd nie porusza się Wybieralne warunki włączenia Warunki włączenia hamulca postojowego Jeśli pojazd wyposażony jest w funkcjonalność BCI, możliwe jest zastosowanie następujących warunków włączenia. Położenie neutralne skrzyni biegów Warunki dla biegu wstecznego Górny limit prędkości obrotowej silnika dla włączenia Dolny limit prędkości obrotowej silnika dla włączenia 22: Wydanie 2.1 pl-pl 2 (27)

3 Działanie Ustawienia włączenia Istnieją 3 różne ustawienia włączenia. 1 Ręczne Automatyczne Pozycja jazdy Ręczne W przypadku włączania ręcznego przed włączeniem przystawki odbioru mocy z wykorzystaniem przełącznika należy spełnić następujące warunki włączania. Jeśli przełącznik zostanie przyciśnięty po spełnieniu warunków bezpieczeństwa, konieczne będzie wyłączenie i ponowne włączenie przystawki odbioru mocy. Automatyczne W przypadku włączania automatycznego można włączyć przełącznik zanim spełnione zostaną inne warunki włączenia. Napięcie należy włączyć przed przełącznikiem. W innym przypadku przełącznik należy wyłączyć, a następnie włączyć ponownie. Przystawka odbioru mocy jest włączana, gdy spełnione są wszystkie warunki włączenia. Pozycja jazdy W przypadku włączania poprzez ustawienie pozycji jazdy obowiązują takie same warunki wstępne jak dla włączenia automatycznego. W tym przypadku nie jest jednak wymagane wcześniejsze włączenie napięcia. 1. Funkcjonalność BCI jest wymagana w celu zmiany ustawień. Włączenie poprzez ustawienie ręczne jest standardem fabrycznym. 22: Wydanie 2.1 pl-pl 3 (27)

4 Działanie Wyłączenie Żądanie wyłączenia realizuje się poprzez przerwanie sygnału wejściowego włączenia z przełącznika lub poprzez sygnał wysłany w zewnętrznej sieci CAN. Przystawka odbioru mocy jest automatycznie odłączana, jeśli warunki wyłączenia zostaną spełnione. Wybieralne warunki wyłączenia Hamulec postojowy Jeśli pojazd wyposażony jest w funkcjonalność BCI, możliwe jest zastosowanie następujących warunków wyłączenia. Położenie neutralne skrzyni biegów Warunki dla biegu wstecznego Górny limit prędkości obrotowej silnika dla wyłączenia Dolny limit prędkości obrotowej silnika dla wyłączenia Górny limit prędkości jazdy dla wyłączenia Dolny limit prędkości pojazdu dla wyłączenia Działanie przystawki podczas jazdy i w nieruchomym pojeździe. Ta funkcja jest zazwyczaj wykorzystywana w pojazdach nieruchomych, gdyż przeniesienie mocy na półosie napędowe jest wyłączone. Możliwe jest korzystanie z przystawki podczas jazdy, np. w pojazdach z wyposażeniem do zamiatania ulic. W takiej sytuacji konieczne jest doprowadzenie napędu do półosi ze źródła innego niż silnik, np. napędu hydraulicznego. 22: Wydanie 2.1 pl-pl 4 (27)

5 Działanie Bieg bezpośredni Bardzo ważne jest włączenie biegu bezpośredniego w głównej skrzyni biegów, aby zmniejszyć ciepło wydzielane podczas działania przystawki odbioru mocy. Bieg bezpośredni oznacza, że przełożenie skrzyni biegów wynosi 1:1. W skrzyni biegów z nadbiegiem (GRSO) należy włączyć bieg o jeden niższy od najwyższego. W skrzyni biegów bez nadbiegu (GR, GRS) należy włączyć najwyższy bieg. W skrzyniach biegów Allison bieg bezpośredni to bieg 4. Jeśli przystawka odbioru mocy została włączona zgodnie z instrukcją w niniejszym dokumencie, jednostka sterująca Opticruise lub skrzyni biegów Allison włączy bieg bezpośredni automatycznie po spełnieniu następujących warunków: Jednostka sterująca BCI otrzymała sygnał potwierdzenia wskazujący, że przystawka montowana na wale napędowym została włączona. Dźwignię zmiany biegów przestawiono w położenie D i położenie trybu automatycznego (Opticruise) lub w położenie jazdy (Allison). Wciśnięto sprzęgło (jeśli pedał sprzęgła jest zamontowany). Jeśli dźwignię zmiany biegów przestawiono w położenie D zanim jednostka sterująca BCI otrzymała sygnał potwierdzenia, włączony zostanie bieg startowy. Jeśli wymagany jest inny bieg niż bezpośredni, ustawienia parametru można dokonać za pomocą programu SDP3. Kierowca nie musi zmieniać biegu na bezpośredni przy każdym włączeniu przystawki odbioru mocy. 22: Wydanie 2.1 pl-pl 5 (27)

6 Działanie Regulacja prędkości obrotowej silnika Jeśli przystawka na wale napędowym została zamontowana zgodnie z instrukcją podaną w tej publikacji, nie działają niektóre funkcje zabezpieczające zespół napędowy. 1. Jest to niezbędne do sterowania prędkością obrotową silnika. Firma Scania zaleca stosowanie funkcji sterowania prędkością obrotową silnika w przypadku przystawek montowanych na wale napędowym. Sterowanie prędkością obrotową silnika w inny sposób (np. korzystając z funkcji ręcznego gazu) może mieć następujące skutki: Jednostka sterująca silnika przełączy się w tryb sterowania prędkością jazdy zamiast regulować prędkość obrotową silnika, jeśli oczekiwana prędkość jazdy wynosi ponad 20 km/h. Taka sytuacja zachodzi, gdy czujnik prędkości jazdy nie reaguje. Patrz następna część. Dotknięcie pedału sprzęgła lub hamulca wyłącza funkcję sterowania prędkością obrotową silnika. 1. Warunki bezpieczeństwa, które zwykle zmniejszają prędkość obrotową silnika do poziomu biegu jałowego, aby zapobiec konfliktowi pracy silnika i hamulców. Więcej informacji na temat zabezpieczeń zamieszczono w części Zabezpieczenia dokumentu pt. Sterowanie prędkością obrotową silnika. 22: Wydanie 2.1 pl-pl 6 (27)

7 Działanie Przeniesienie czujnika prędkości jazdy. Czujnik prędkości jazdy musi znajdować się na wale napędowym za przystawką montowaną na wale napędowym z następujących przyczyn: Będzie on wtedy wskazywał prawidłową prędkość również podczas działania przystawki. Tachograf zarejestruje prawidłowy tryb pracy. Pozwoli to uniknąć zapisania chwilowych kodów usterek w jednostkach sterujących układu hamulcowego i skrzyni biegów. Kody te nie mają wpływu na działanie pojazdu, ale mogą utrudniać diagnostykę rzeczywistych usterek. Opticruise umożliwia kierowcy zmianę biegów, dopóki nie zarejestruje prędkości obrotowej wału napędowego. Czujnik prędkości jazdy Firma Scania zaleca, aby w przypadku przeniesienia czujnika prędkości jazdy na wał napędowy zastosować koło o tej samej liczbie zębów, co oryginalne koło nadajnika impulsów. Jeśli zmieni się liczba zębów (impulsów na jeden obrót), należy zaktualizować plik SOPS za pomocą SDP3 (Scania Diagnos & Programmer 3). Dostępne są następujące wersje: Opcja Stała prędkość obrotowa dla czujników prędkości jazdy Liczba impulsów na jeden obrót Kod wersji A D W tabeli nie podano kodu wersji 1541B dla skrzynki rozdzielczej, gdyż Scania nie zaleca jednoczesnego stosowania skrzynki rozdzielczej i przystawki montowanej na wale napędowym. 22: Wydanie 2.1 pl-pl 7 (27)

8 Działanie Całkowicie zautomatyzowany układ Opticruise W pojazdach z całkowicie zautomatyzowanym układem Opticruise pedał przyspieszenia steruje pracą sprzęgła. Sterowanie sprzęgłem odbywa się w następujący sposób: Sprzęgło włącza się, gdy pedał przyspieszenia zostaje wciśnięty. Stopień sprzęgnięcia jest bezpośrednio zależny od stopnia wciśnięcia pedału przyspieszenia. Im bardziej wciśnięty jest pedał przyspieszenia, tym szybciej włącza się sprzęgło. Sprzęgło wyłącza się, gdy pedał przyspieszenia zostaje zwolniony przed całkowitym włączeniem sprzęgła. Aby wyłączyć przystawkę odbioru mocy, należy przestawić wybierak tryby pracy w położenie N (neutralne). Uwaga: Wartość parametru hamowania podczas pracy przystawki montowanej na wale napędowym określa, czy po wciśnięciu pedału hamulca następuje wyłączenie sprzęgła, czy też pozostaje ono włączone Wartość domyślna to wyłączenie sprzęgła. 22: Wydanie 2.1 pl-pl 8 (27)

9 Działanie Logika zabezpieczająca wyłączenie W momencie wyłączenia przystawki odbioru mocy i doprowadzenia napędu do osi napędowych musi nastąpić redukcja momentu oraz prędkości obrotowej wału napędowego na wyjściu z głównej skrzyni biegów do odpowiednio niskiego poziomu. Zazwyczaj kierowca włącza bieg neutralny w głównej skrzyni biegów zanim wyłączy przystawkę. Uwaga: Scania zaleca podłączenie obwodu zabezpieczającego w celu ochrony pojazdu przed skutkami błędu operatora, który mógłby doprowadzić do usterki mechanicznej. Zadaniem obwodu zabezpieczającego jest utrzymanie włączonej przystawki odbioru mocy do czasu, gdy wyjściowa prędkość obrotowa będzie dostatecznie niska. 22: Wydanie 2.1 pl-pl 9 (27)

10 Działanie Różne Informacja o włączeniu przystawki odbioru mocy jest przesyłana do innych jednostek sterujących, a także wskazywana w zestawie wskaźników. Potwierdzenie Gdy przystawka odbioru mocy zostanie włączona, w zestawie wskaźników włącza się lampka kontrolna, co stanowi sygnał potwierdzenia dla kierowcy. Ta lampka kontrolna wykorzystywana jest przez wszystkie przystawki odbioru mocy w pojeździe. Kierowca nie może zatem stwierdzić, która przystawka jest włączona. Potwierdzenie włączenia przystawki odbioru mocy w zestawie wskaźników Jeśli pojazd wyposażony jest w funkcjonalność BCI, lampki kontrolne i ostrzegawcze 2, 8, 9 i 10 mogą sygnalizować kierowcy, która przystawka jest włączona. Lampka kontrola ustawiana jest za pomocą parametrów w programie SDP3. Dla każdej przystawki odbioru mocy istnieje unikalny sygnał potwierdzenia, który wysyłany jest do innych układów w pojeździe, gdy potrzebują one informacji na temat tego, która przystawka jest włączona. Równoważenie pracy cylindrów Funkcja równoważenia pracy cylindrów zarządza ilością paliwa wtryskiwaną do każdego z cylindrów w celu zredukowania poziomu drgań silnika w niskim zakresie prędkości obrotowej. W pewnych przypadkach obciążenie w połączeniu z równoważeniem pracy cylindrów, może spowodować wzrost poziomu drgań silnika. W takich przypadkach funkcję można wyłączyć za pomocą parametru równoważenia pracy cylindrów w programie SDP3. Montaż jednostek sterujących w serwisie Jeśli w serwisie zamontowano przystawkę odbioru mocy, należy zainstalować jednostkę sterującą BCI i zaktualizować plik SOPS (Scania On-board Product Specification). Jeśli pojazd nie jest wyposażony w jednostkę sterującą BCI, można zamontować ją w serwisie. Skontaktuj się z warsztatem firmy Scania, aby uzyskać pomoc w zakresie montażu jednostki sterującej BCI w serwisie. 22: Wydanie 2.1 pl-pl 10 (27)

11 Warunki dla podwozia Warunki dla podwozia Data produkcji pojazdu Przygotowanie fabryczne Miejsce produkcji Numer seryjny podwozia Opcja Alternatywa Kod wersji Przygotowanie instalacji elektrycznej dla przystawki Jest 3545A montowanej na wale napędowym Södertälje Zwolle W razie potrzeby Angers Funkcjonalność BCI Jest 5837A Wiązka przewodów zabudowy z kabiny do ramy stykowa 2411F São Bernardo do Campo Wiązka przewodów zabudowy w ramie 2 m 3023A 8 m 3023D 12 m 3023C 22: Wydanie 2.1 pl-pl 11 (27)

12 Parametry, które można zmieniać za pomocą SDP3 W przypadku braku dostępu do SDP3 należy skontaktować się z dealerem firmy Scania. Parametry są regulowane w funkcjach oprogramowania SDP3. Parametry, które można zmieniać za pomocą SDP3 22: Wydanie 2.1 pl-pl 12 (27)

13 Parametry, które można zmieniać za pomocą SDP3 Parametr Możliwa wartość Ustawienie podstawowe Grupa Warunki dla hamulca postojowego Brak Brak Włącz Włącz/Wyłącz Równoważenie pracy cylindrów Aktywne Nieaktywne, gdy przystawka Brak aktywności odbioru mocy jest używana lub Brak aktywności, gdy przystawka pojazd jest w ruchu. odbioru mocy jest uży- wana Ograniczenie prędkości obrotowej silnika w pojazdach z przystawką montowaną na wale napędowym Nieaktywne, gdy przystawka odbioru mocy jest używana lub pojazd jest w ruchu obr./min 3000 obr./min Przystosowanie do przystawki odbioru mocy Aktywne Aktywne Brak aktywności Hamowanie podczas pracy przystawki montowanej Wyłączenie sprzęgła Wyłączenie sprzęgła na wale napędowym Utrzymuj włączone sprzęgło Przystawka odbioru mocy, wstępnie wybrany Niewłączone Niewłączone bieg Dla wszystkich skrzyń biegów oprócz GR: 1-12 GR 1-8 Zespół napędowy 22: Wydanie 2.1 pl-pl 13 (27)

14 Parametry, które można zmieniać za pomocą SDP3 Następujące parametry można dopasować, jeśli pojazd wyposażony jest w funkcjonalność BCI: Parametr Możliwa wartość Ustawienie podstawowe Grupa Lampka kontrolna Brak Brak Lampka kontrolna 1 Lampka kontrolna 2 Lampka kontrolna 3 Lampka kontrolna 4 Typ włączenia Ręczne Ręczne Automatyczne Pozycja jazdy Warunki dla położenia neutralnego Brak Brak Włącz Włącz/Wyłącz Warunki dla biegu wstecznego Jest Brak Brak Górny limit prędkości obrotowej silnika dla dopuszczalnego obr./min Brak włączenia Brak Dolny limit prędkości obrotowej silnika dla dopuszczalnego obr./min Brak włączenia Brak Górny limit prędkości obrotowej silnika dla wyłączenia obr./min Brak Brak Zespół napędowy 22: Wydanie 2.1 pl-pl 14 (27)

15 Parametry, które można zmieniać za pomocą SDP3 Parametr Możliwa wartość Ustawienie podstawowe Grupa Dolny limit prędkości obrotowej silnika dla wyłączenia obr./min Brak Brak Górny limit prędkości jazdy dla wyłączenia km/h Brak Brak Dolny limit prędkości pojazdu dla wyłączenia km/h Brak Brak Zespół napędowy 22: Wydanie 2.1 pl-pl 15 (27)

16 Podłączanie i włączanie funkcji Podłączanie i włączanie funkcji Przykłady włączania funkcji Montaż przystawki na wale napędowym przeprowadzany jest przez producenta nadwozia. Przystawki montowane na wale napędowym powinny zawsze być wyposażone w umieszczony na zabudowie czujnik potwierdzenia. Czujnik połączony jest wówczas z sygnałem potwierdzenia w jednostce sterującej BCI i kontroluje wskazanie w zestawie wskaźników. Aby zamontować przystawkę montowaną na wale napędowym, należy zmienić położenie czujnika prędkości jazdy, patrz część Przeniesienie czujnika prędkości jazdy. Typ włączenia BIC (Bodywork Interface Configuration) Zewnętrzna sieć CAN Sposób włączenia Przez styk złącza C259 lub inny sygnał w BIC. Bodywork PTO Control: PTO SplitShaft Request 22: Wydanie 2.1 pl-pl 16 (27)

17 Podłączanie i włączanie funkcji Fabryczne przygotowania elektryczne Wcelu ułatwienia montażu przystawek odbioru mocy udostępniono elektryczne pakiety przygotowawcze dla przystawek, patrz Przygotowanie fabryczne w części Warunki dla podwozia. S171 S171 Pakiety przygotowawcze obejmują sterowanie przystawki odbioru mocy w jednostce sterującej BCI oraz wiązkę przewodów z kabiny do ramy. Wiązka przewodów montowana jest fabrycznie. Pozwala bezpośrednio połączyć zabudowę ze złączem na ramie. C259 1 Informacje dotyczące części oraz miejsc wykonywania połączeń C259 G2 1 Włącznik Zwierny Montaż przez producenta nadwozia 2 Czujnik potwierdzenia Montaż przez producenta nadwozia 3 Zawór elektromagnetyczny Montaż przez producenta nadwozia Złącza V151/V152 oraz B106 znajdują się po wewnętrznej stronie lewej podłużnicy ramy. B13 V151/V152 B106 2 Informacje dotyczące sposobu podłączenia przystawki odbioru mocy do złącza C259 zamieszczono w dokumencie pt. Kombinacje przystawek odbioru mocy wczęści Przystawki odbioru mocy i układ hydrauliczny. V151/V152 3 Lista połączeń styków, przystawka montowana na wale napędowym, przygotowanie elektryczne Sygnał Złącze Styk Sygnał potwierdzenia do jednostki sterującej B106 2 Podłączenie do masy czujnik potwierdzenia B106 1 Sygnał do zaworu elektromagnetycznego V151/V : Wydanie 2.1 pl-pl 17 (27)

18 Podłączanie i włączanie funkcji Sygnał Złącze Styk Podłączenie do masy zawór elektromagnetyczny V151/V : Wydanie 2.1 pl-pl 18 (27)

19 Podłączanie i włączanie funkcji Przykład podłączenia dla ręcznej skrzyni biegów z Opticruise lub bez: Poniższy opis przedstawia podłączenie wewnątrz kabiny. Informacje na temat podłączenia z wykorzystaniem przedłużającej wiązki przewodów w podwoziu zamieszczono w części Fabryczne przygotowanie elektryczne, a także w dokumencie pt. Wiązka przewodów kabiny i ramy (22:10-080). Podłączenie z wykorzystaniem BICT, podłączenie zasilania +24 V i podłączenie do masy Wykonaj następujące czynności: Podłącz przewód elektryczny przełącznika do dowolnego styku wejściowego złącza C259. Podłącz przewód elektryczny czujnika potwierdzenia do dowolnego styku wejściowego złącza C V C Podłącz zawór elektromagnetyczny do dowolnego styku wyjściowego złącza C259. Korzystając z BICT (Bodywork Interface Configuration Tool), sygnał potwierdzenia jest przypisywany do wybranego styku. 5 4 BCI Przełącznik przystawki odbioru mocy do wejścia złącza C259, zasilanie +24 V lub masowe 2. Złącze C259 w interfejsie zabudowy 3. Jednostka sterująca BCI 4. Zawór elektromagnetyczny przystawki odbioru mocy do wyjścia złącza C Czujnik potwierdzenia, wejścia złącza C259 22: Wydanie 2.1 pl-pl 19 (27)

20 Podłączanie i włączanie funkcji Typ sygnału Sposób włączenia 1 Styk (BWE) Podłączenie zasilania +24 V do wybranego styku złącza C259 lub Połączenie do masy wybranego styku złącza C259 4 C259 pin (1 10), High or low 2 3 Power take-off with acknowledgment C259 pin (11 16) C259 pin (1 10), High or low BCI 1. Styk wybrany do włączenia przystawki odbioru mocy 2. Element funkcyjny przystawki odbioru montowanej na wale napędowym 3. Styk do podłączenia zaworu elektromagnetycznego 4. Styk do podłączenia czujnika potwierdzenia 22: Wydanie 2.1 pl-pl 20 (27)

21 Podłączanie i włączanie funkcji Podłączenie za pośrednictwem zewnętrznej sieci CAN Poniższy opis przedstawia podłączenie wewnątrz kabiny. Informacje na temat podłączenia z wykorzystaniem przedłużającej wiązki przewodów w podwoziu zamieszczono w części Fabryczne przygotowanie elektryczne, a także w dokumencie pt. Wiązka przewodów kabiny i ramy (22:10-080). Więcej informacji na temat sieci CAN podano w dokumentach na temat sieci CAN w części pt. Układy elektryczne. Aby dokonać podłączenia przez zewnętrzną sieć CAN, należy spełnić następujące warunki: Pojazd musi być wyposażony w BCI, kod wersji 5837A Parametr dla zewnętrznej sieci CAN jest aktywowany Podłączenie wykonywane jest bezpośrednio do złącza C493 (Zewnętrzna CAN-low do styku 3, zewnętrzna CAN-high do styku 4). 3 C Typ sygnału CAN Komunikat Bodywork PTO Control: PTO SplitShaft Request 4 Wykonaj następujące czynności: Podłącz przewód elektryczny czujnika potwierdzenia do dowolnego styku wyjściowego złącza C259. Podłącz zawór elektromagnetyczny do dowolnego styku wyjściowego złącza C259. Sygnał potwierdzenia jest przypisywany do wybranego styku za pomocą BICT (narzędzia do konfiguracji interfejsu zabudowy). BCI C CAN 1. Interfejs CAN, zewnętrzna sieć CAN 2. Złącze C493 do podłączenia zewnętrznej sieci CAN 3. Jednostka sterująca BCI 4. Złącze C259 w interfejsie zabudowy 5. Zawór elektromagnetyczny przystawki odbioru mocy do wyjścia złącza C Czujnik potwierdzenia, wejścia złącza C : Wydanie 2.1 pl-pl 21 (27)

22 Podłączanie i włączanie funkcji Typ sygnału Styk (BWE) Sygnał potwierdzenia, sposób włączenia Podłączenie zasilania +24 V do wybranego styku złącza C259 lub 1 C259 pin (1 10), High or low 2 3 Power take-off with acknowledgment C259 pin (11 16) Połączenie do masy wybranego styku złącza C259 BCI 1. Styk do podłączenia czujnika potwierdzenia 2. Element funkcyjny przystawki odbioru montowanej na wale napędowym 3. Styk do podłączenia zaworu elektromagnetycznego 22: Wydanie 2.1 pl-pl 22 (27)

23 Podłączanie i włączanie funkcji Przykład podłączenia dla automatycznej skrzyni biegów Poniższy opis przedstawia podłączenie wewnątrz kabiny. Informacje na temat podłączenia z wykorzystaniem przedłużającej wiązki przewodów w podwoziu zamieszczono w części Fabryczne przygotowanie elektryczne, a także w dokumencie pt. Wiązka przewodów kabiny i ramy (22:10-080). Podłączenie z wykorzystaniem BICT, podłączenie zasilania +24 V i podłączenie do masy Wykonaj następujące czynności: V 4 C259 2 BCI 3 Podłącz przewód elektryczny przełącznika do dowolnego styku wejściowego złącza C259. Podłącz przewód elektryczny czujnika potwierdzenia do dowolnego styku wejściowego złącza C259. C449 Podłącz zawór elektromagnetyczny do dowolnego styku wyjściowego złącza C Zamontuj przekaźnik informujący jednostkę sterującą skrzyni biegów owłączeniu przystawki odbioru mocy. 6 Funkcja jest przypisywana do wybranego styku za pomocą BICT (narzędzia do konfiguracji interfejsu zabudowy) Przełącznik przystawki odbioru mocy do wejścia złącza C259, zasilanie +24 V lub masowe 2. Złącze C259 w interfejsie zabudowy 3. Jednostka sterująca BCI 4. Zawór elektromagnetyczny przystawki odbioru mocy do wyjścia złącza C Czujnik potwierdzenia, wejścia złącza C Złącze C449 w interfejsie zabudowy 7. Przekaźnik 22: Wydanie 2.1 pl-pl 23 (27)

24 Podłączanie i włączanie funkcji Typ sygnału Sygnał potwierdzenia, sposób włączenia 1 Styk (BWE) Podłączenie zasilania +24 V do wybranego styku złącza C259 lub Połączenie do masy wybranego styku złącza C259 4 C259 pin (1 10), High or low 2 3 Power take-off with acknowledgment C259 pin (11 16) C259 pin (1 10), High or low BCI 5 6 Power take-off engaged C259 pin (11 16) Styk wybrany do włączenia przystawki odbioru mocy 2. Element funkcyjny przystawki odbioru montowanej na wale napędowym 3. Styk do podłączenia zaworu elektromagnetycznego 4. Styk do podłączenia czujnika potwierdzenia 5. Sygnał informujący, przystawka montowana na wale napędowym włączona 6. Styk do podłączenia przekaźnika 22: Wydanie 2.1 pl-pl 24 (27)

25 Podłączanie i włączanie funkcji Przykład podłączenia przez zewnętrzną sieć CAN Poniższy opis przedstawia podłączenie wewnątrz kabiny. Informacje na temat podłączenia z wykorzystaniem przedłużającej wiązki przewodów w podwoziu zamieszczono w części Fabryczne przygotowanie elektryczne, a także w dokumencie pt. Wiązka przewodów kabiny i ramy (22:10-080). Aby dokonać podłączenia przez zewnętrzną sieć CAN, należy spełnić następujące warunki: Pojazd musi być wyposażony w BCI, kod wersji 5837A Parametr dla zewnętrznej sieci CAN jest aktywowany Więcej informacji na temat sieci CAN podano w dokumentach na temat sieci CAN w części pt Układy elektryczne C BCI 4 C Podłączenie wykonywane jest bezpośrednio do złącza C493 (Zewnętrzna CAN-low do styku 3, zewnętrzna CAN-high do styku 4). 1 CAN Typ sygnału Komunikat CAN Bodywork PTO Control: PTO SplitShaft Request Wykonaj następujące czynności: C Podłącz przewód elektryczny czujnika potwierdzenia do dowolnego styku wejściowego złącza C259. Podłącz zawór elektromagnetyczny do dowolnego styku wyjściowego złącza C259. Zamontuj przekaźnik informujący jednostkę sterującą skrzyni biegów owłączeniu przystawki odbioru mocy. Sygnał potwierdzenia jest przypisywany do wybranego styku za pomocą BICT (narzędzia do konfiguracji interfejsu zabudowy) Interfejs CAN, zewnętrzna sieć CAN 2. Złącze C493 do podłączenia zewnętrznej sieci CAN 3. Jednostka sterująca BCI 4. Złącze C259 w interfejsie zabudowy 5. Zawór elektromagnetyczny przystawki odbioru mocy do wyjścia złącza C Czujnik potwierdzenia, wejścia złącza C Złącze C449 w interfejsie zabudowy 8. Przekaźnik : Wydanie 2.1 pl-pl 25 (27)

26 Podłączanie i włączanie funkcji Typ sygnału Styk (BWE) Sygnał potwierdzenia, sposób włączenia Podłączenie zasilania +24 V do wybranego styku złącza C259 lub 1 C259 pin (1 10), High or low 2 3 Power take-off with acknowledgment C259 pin (11 16) Połączenie do masy wybranego styku złącza C Power take-off engaged C259 pin (11 16) BCI 1. Styk do podłączenia czujnika potwierdzenia 2. Element funkcyjny przystawki odbioru montowanej na wale napędowym 3. Styk do podłączenia zaworu elektromagnetycznego 4. Sygnał informujący, przystawka montowana na wale napędowym włączona 5. Styk do podłączenia przekaźnika 22: Wydanie 2.1 pl-pl 26 (27)

27 Podłączanie i włączanie funkcji Zmiana oprogramowania skrzyni biegów Allison Oprogramowanie jednostki sterującej skrzyni biegów Allison trzeba zmienić na pakiet Vocation package dostosowany do opcji wyposażenia, który obejmuje Pump Mode Program. Programowanie można zlecić w stacji obsługi firmy Allison. W tym przykładzie opisano pakiet dla samochodów strażackich i ratowniczych Allison Vocation Package 124, Fire and Emergency Vehicles. Zaletą tego przykładu jest to, że wszystkie niezbędne przewody elektryczne i styki są dostępne przez złącze C449. Inne opcje wymagają zmiany styków. Zawsze najpierw zapoznaj się zinstrukcją podłączenia dla odpowiedniego pakietu specjalnego Vocation Package firmy Allison. Uwaga: SDP3 rozpozna wyłącznie pakiet Vocation Package, który został zaprogramowany przez firmę Scania. Numer części jest nieprawidłowy. Można odczytać kody usterek, ale nie da się wyświetlić ich objaśnienia. Logika zabezpieczająca wyłączenie Logika zabezpieczająca może być podłączona w celu zabezpieczenia skrzyni biegów. Funkcja ta zabezpiecza przed wyłączeniem przystawki gdy prędkość obrotowa wału wyjściowego skrzyni biegów jest zbyt wysoka. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z dealerem firmy Scania. Przykład: Pompa do betonu : Wydanie 2.1 pl-pl 27 (27)

Włączanie przystawki odbioru mocy AWD. Działanie

Włączanie przystawki odbioru mocy AWD. Działanie Działanie Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Przystawką odbioru mocy steruje jednostka sterująca BCI. Aby sterowanie przystawką odbioru mocy

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy EK. Działanie

Włączanie przystawki odbioru mocy EK. Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Przystawką odbioru mocy steruje jednostka sterująca BCI. Przystawkę odbioru mocy napędzaną kołem zamachowym można odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Automatyczne włączenie przystawki odbioru mocy napędzanej od skrzyni biegów

Automatyczne włączenie przystawki odbioru mocy napędzanej od skrzyni biegów Działanie Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Za sterowanie przystawką odbioru mocy odpowiada jednostka sterująca BCI (interfejs komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Sterowanie przystawkami odbioru mocy. Informacje ogólne

Sterowanie przystawkami odbioru mocy. Informacje ogólne Informacje ogólne Informacje ogólne Sterowanie przystawkami odbioru mocy odbywa się za pośrednictwem jednostki sterującej BCI pojazdu (interfejs komunikacyjny zabudowy). Funkcja jest dostępna, jeżeli pojazd

Bardziej szczegółowo

Zdalne uruchomienie silnika. Działanie. Działanie. Funkcja zdalnego uruchomienia silnika służy do uruchamiania silnika spoza kabiny.

Zdalne uruchomienie silnika. Działanie. Działanie. Funkcja zdalnego uruchomienia silnika służy do uruchamiania silnika spoza kabiny. Działanie Działanie Funkcja zdalnego uruchomienia silnika służy do uruchamiania silnika spoza kabiny. Działanie Kierunkowskazy są wykorzystywane w celu wzrokowego potwierdzenia, czy próba uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Włączenie automatycznego biegu neutralnego. Informacje ogólne

Włączenie automatycznego biegu neutralnego. Informacje ogólne Informacje ogólne Informacje ogólne Ta funkcja jest dostępna w pojazdach z następującymi układami: Automatyczna skrzynia biegów Całkowicie zautomatyzowany układ Opticruise (pojazdy bez pedału sprzęgła)

Bardziej szczegółowo

Ogranicznik prędkości. Informacje ogólne. Kolejność priorytetów włączania ograniczeń prędkości

Ogranicznik prędkości. Informacje ogólne. Kolejność priorytetów włączania ograniczeń prędkości Informacje ogólne Informacje ogólne Scania oferuje 4 różne funkcje ograniczania prędkości. Funkcje te mają za zadanie spełnienie oczekiwań klientów i wymogów prawnych, np. dotyczących śmieciarek, wozów

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy ED przez COO

Włączanie przystawki odbioru mocy ED przez COO Informacje ogólne na temat funkcji Informacje ogólne na temat funkcji Ten opis funkcji z instrukcjami podłączania odnosi się do pojazdów, w których włączeniem przystawki odbioru napędzanej od silnika steruje

Bardziej szczegółowo

Zdalna aktywacja funkcji układu zapewnienia widoczności

Zdalna aktywacja funkcji układu zapewnienia widoczności Możliwa jest zdalna aktywacja następujących funkcji układu zapewnienia widoczności i oświetlenia: Więcej informacji na temat oświetlenia zamieszczono w dokumentach pt. Dezaktywacja świateł zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Sterowanie prędkością obrotową silnika podczas wywrotu

Sterowanie prędkością obrotową silnika podczas wywrotu Informacje ogólne Informacje ogólne Podczas korzystania z hakowego urządzenia załadowczego lub platformy ładunkowej wywrotki zaleca się czasowe zwiększenie prędkości obrotowej silnika w celu ułatwienia

Bardziej szczegółowo

Włączenie stałego ograniczenia prędkości obrotowej silnika

Włączenie stałego ograniczenia prędkości obrotowej silnika Ogólne informacje na temat ograniczenia prędkości obrotowej silnika Ogólne informacje na temat ograniczenia prędkości obrotowej silnika Ograniczenie prędkości obrotowej silnika zapobiega przekroczeniu

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy EG przez BWS

Włączanie przystawki odbioru mocy EG przez BWS Zasada działania, informacje ogólne Zasada działania, informacje ogólne Ten opis funkcji z instrukcjami podłączania dotyczy pojazdów, w których układ nadwozia (BWS) steruje włączaniem jednej lub dwóch

Bardziej szczegółowo

Sterowanie prędkością obrotową silnika podczas wywrotu

Sterowanie prędkością obrotową silnika podczas wywrotu Informacje ogólne Informacje ogólne Aby ułatwić manewrowanie ciężarówką z hakowym urządzeniem załadowczym albo wywrotką może być konieczne tymczasowe zwiększenie prędkości obrotowej silnika. Jeśli pedał

Bardziej szczegółowo

Włączenie ograniczenia stałej prędkości obrotowej silnika

Włączenie ograniczenia stałej prędkości obrotowej silnika Ogólne informacje na temat ograniczenia prędkości obrotowej silnika Ogólne informacje na temat ograniczenia prędkości obrotowej silnika Ograniczenie prędkości obrotowej silnika zapobiega przekroczeniu

Bardziej szczegółowo

Zdalne uruchomienie silnika. Opis

Zdalne uruchomienie silnika. Opis Funkcja zdalnego uruchomienia silnika służy do uruchamiania silnika spoza kabiny. Aby było możliwe włączenie funkcji, muszą być spełnione następujące warunki: Kluczyk w położeniu jazdy Przełącznik EXT

Bardziej szczegółowo

Zdalny ręczny gaz. Opis. Informacje ogólne. Warunki. Włączanie

Zdalny ręczny gaz. Opis. Informacje ogólne. Warunki. Włączanie Opis Opis Informacje ogólne Funkcja zdalnego sterowania ręcznym gazem służy do zdalnego sterowania funkcjami ręcznego gazu, ograniczonego ręcznego gazu i zwiększonej prędkości obrotowej silnika. Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogranicznik prędkości

Ogranicznik prędkości Informacje ogólne Informacje ogólne Za sterowanie funkcją ogranicznika prędkości odpowiada jednostka sterująca BCI (interfejs komunikacyjny zabudowy). Funkcję tę można włączyć za pośrednictwem sygnałów

Bardziej szczegółowo

Podłączanie zewnętrznych wskaźników. Działanie PGRT

Podłączanie zewnętrznych wskaźników. Działanie PGRT Działanie Działanie Wykorzystywane w celu odczytywania i wskazywania danych pojazdu za pomocą wskaźników umieszczonych poza miejscem kierowcy. Uwaga: Funkcji nie można aktywować za pomocą zewnętrznej sieci

Bardziej szczegółowo

Zdalne włączanie wycieraczek szyby przedniej. Opis

Zdalne włączanie wycieraczek szyby przedniej. Opis Opis Opis Funkcja zdalnego włączania wycieraczek szyby przedniej służy do uruchamiania wycieraczek spoza kabiny. Dużą lub małą prędkość wycieraczek ustawia się za pomocą parametru zmiennego w SDP3. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Opcjonalne sygnały wyjściowe (UF 356) Opcjonalne sygnały wyjściowe. Sygnał o odwróconej biegunowości

Opcjonalne sygnały wyjściowe (UF 356) Opcjonalne sygnały wyjściowe. Sygnał o odwróconej biegunowości Opcjonalne sygnały wyjściowe Opcjonalne sygnały wyjściowe W tej publikacji opisano opcjonalne sygnały wyjściowe dla styków 8-12 złącza C493 (przeznaczonego dla dodatkowych funkcji). Sygnały te można włączać

Bardziej szczegółowo

Zdalne włączanie sygnału dźwiękowego. Opis

Zdalne włączanie sygnału dźwiękowego. Opis Opis Opis Funkcja zdalnego włączania sygnału dźwiękowego służy do włączania sygnału dźwiękowego spoza kabiny. Aby było możliwe włączenie funkcji, muszą być spełnione następujące warunki: Kluczyk w stacyjce

Bardziej szczegółowo

Włączenie oświetlenia roboczego. Opis. Informacje ogólne. Montaż przycisku w serwisie. Opcje połączeń PGRT

Włączenie oświetlenia roboczego. Opis. Informacje ogólne. Montaż przycisku w serwisie. Opcje połączeń PGRT Opis Opis Informacje ogólne Funkcja Włączanie oświetlenia roboczego służy do włączania i wyłączania reflektorów roboczych. Mogą się one znajdować na tylnej ścianie kabiny, na ramie, na różnych elementach

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do zamontowania windy załadunkowej

Przygotowanie do zamontowania windy załadunkowej Informacje ogólne na temat przygotowania Informacje ogólne na temat przygotowania W celu ułatwienia podłączenia windy załadunkowej do instalacji elektrycznej można zamówić w fabryce pakiet przygotowania

Bardziej szczegółowo

Interfejs zabudowy. Opis. Interfejs zabudowy. BCI (Bodywork Communication Interface)

Interfejs zabudowy. Opis. Interfejs zabudowy. BCI (Bodywork Communication Interface) Opis Opis Interfejs zabudowy Układ elektryczny pojazdów Scania jest zbudowany z kilku jednostek sterujących, które komunikują się za pośrednictwem wspólnej sieci. Aby można było zastosować istniejącą technologię,

Bardziej szczegółowo

C489 - złącze dla funkcji standardowych C489

C489 - złącze dla funkcji standardowych C489 to 21-stykowe złącze, zapewniające dostęp do ogólnych funkcji pojazdu. Złącze ma kolor brązowy i znajduje się w wewnętrznej części wspornika zabudowy. 316 371 C234 C493 C259 C449 C447 C494 C234 C260 C493

Bardziej szczegółowo

Kogut. Ogólny opis funkcji. Włączanie zainstalowanej funkcji

Kogut. Ogólny opis funkcji. Włączanie zainstalowanej funkcji Ogólny opis funkcji Ogólny opis funkcji Kogut może zostać podłączony na różne sposoby, zależnie od tego, która z poniższych trzech opcji klienta została zamówiona dla danego pojazdu: Opcja : Kogut zamontowany

Bardziej szczegółowo

Podłączanie dodatkowych bocznych świateł obrysowych

Podłączanie dodatkowych bocznych świateł obrysowych Opis Opis Boczne światła obrysowe można podłączyć na różne sposoby w zależności od tego, czy pojazd został do tego przystosowany fabrycznie: Wszystkie pojazdy można wyposażyć w boczne światła obrysowe,

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik. Opis. Informacje ogólne. Obrotomierz. Kalibracja

Wskaźnik. Opis. Informacje ogólne. Obrotomierz. Kalibracja Opis Opis Informacje ogólne Istnieje możliwość podłączenia wskaźników, np. prędkości obrotowej silnika lub ciśnienia oleju, do złącza C49. W niniejszym rozdziale opisano sposób wykonania połączeń. Styk

Bardziej szczegółowo

Parametry Widoczność. SDP3 dla producentów nadwozi

Parametry Widoczność. SDP3 dla producentów nadwozi Wprowadzenie Wprowadzenie Niniejszy dokument opisuje parametry powiązane z widocznością. Zawarto w nim wyłącznie te parametry, które uważane są za przydatne dla producenta nadwozi. Dostępne parametry i

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy EG. Działanie

Włączanie przystawki odbioru mocy EG. Działanie Działanie Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Przystawką odbioru mocy steruje jednostka sterująca BCI (Bodywork Communication Interface). Więcej

Bardziej szczegółowo

Wysoko mocowane reflektory. Ogólne informacje na temat wysoko mocowanych. Opcje połączeń

Wysoko mocowane reflektory. Ogólne informacje na temat wysoko mocowanych. Opcje połączeń Ogólne informacje na temat wysoko mocowanych reflektorów Ogólne informacje na temat wysoko mocowanych reflektorów Funkcja wysoko mocowanych reflektorów zastępuje zazwyczaj wykorzystywane reflektory i lampy

Bardziej szczegółowo

Centralka elektryczna. Centralka elektryczna

Centralka elektryczna. Centralka elektryczna znajduje się po stronie pasażera, pod schowkiem w tablicy rozdzielczej. Należy ją otwierać w następujący sposób: 1. Otwórz klapę schowka w tablicy rozdzielczej. Klapa znajduje się przed fotelem pasażera.

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o konsoli zabudowy i złączach. Konsola nadwozia i złącza. Lokalizacja wspornika

Informacje ogólne o konsoli zabudowy i złączach. Konsola nadwozia i złącza. Lokalizacja wspornika Konsola nadwozia i złącza Konsola nadwozia i złącza Konsola nadwozia jest panelem pełniącym rolę wspornika złączy przeznaczonych dla funkcji nadwozia. Złącza łączą dwie wiązki przewodów. Szczegółowe informacje

Bardziej szczegółowo

Kombinacje przystawek odbioru mocy. Informacje ogólne. Różne rodzaje przystawek odbioru mocy

Kombinacje przystawek odbioru mocy. Informacje ogólne. Różne rodzaje przystawek odbioru mocy Informacje ogólne Informacje ogólne Tabele zawarte w niniejszym dokumencie przedstawiają wszystkie kombinacje przystawek odbioru mocy, które można zamontować w tym samym pojeździe dostarczonym z fabryki.

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dotyczące konsoli zabudowy i złączy

Informacje ogólne dotyczące konsoli zabudowy i złączy Konsola zabudowy i złącza Konsola zabudowy i złącza Konsola nadwozia jest panelem pełniącym rolę wspornika złączy przeznaczonych dla funkcji nadwozia. Szczegółowe informacje na temat złączy w konsoli zabudowy

Bardziej szczegółowo

YZ Wskazówka: pola wskazań, które nie są pokazywane lub mają podwójne zastosowanie nie są wymienione w poszczególnych grupach wskazań!

YZ Wskazówka: pola wskazań, które nie są pokazywane lub mają podwójne zastosowanie nie są wymienione w poszczególnych grupach wskazań! Odczyt bloku wartości mierzonych Audi R8 2008> - Ręczna zautomatyzowana skrzynia biegów 086 Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: YZ Wskazówka: pola wskazań, które nie są pokazywane

Bardziej szczegółowo

Audi A > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L

Audi A > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L Odczyt bloku wartości mierzonych Audi A4 2001 > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych:

Bardziej szczegółowo

Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003

Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003 Odczytywanie bloku wartości mierzonych Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003 Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań

Bardziej szczegółowo

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi Q > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi Q > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005 Odczyt bloku wartości mierzonych Audi Q7 2007 > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005 Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań 1: liczba obrotów

Bardziej szczegółowo

Złącza C162, C328, C364 i C365. Informacje ogólne na temat złączy

Złącza C162, C328, C364 i C365. Informacje ogólne na temat złączy Informacje ogólne na temat złączy Informacje ogólne na temat złączy Oprócz złączy specjalnie przeznaczonych do funkcji nadwozia i zebranych w konsoli nadwozia, istnieje pewna liczba złączy, które mogą

Bardziej szczegółowo

Parametry ochrona przed kradzieżą. Wprowadzenie

Parametry ochrona przed kradzieżą. Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie W celu ograniczenia listy parametrów w niniejszym dokumencie opisane zostały tylko parametry, które mogą być wykorzystywane przez producentów nadwozi. Pełne informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Podzespoły wyposażenia hydraulicznego. Informacje ogólne. Działania przeprowadzane przed uruchomieniem nowego układu hydraulicznego

Podzespoły wyposażenia hydraulicznego. Informacje ogólne. Działania przeprowadzane przed uruchomieniem nowego układu hydraulicznego Informacje ogólne Informacje ogólne Istnieje możliwość zamówienia podzespołów wyposażenia hydraulicznego w fabryce. Dostępne są następujące podzespoły: Element sterujący Zbiornik oleju układu hydraulicznego

Bardziej szczegółowo

Bloki wartości mierzonych sterownika -J361-, silnik AEH, AKL

Bloki wartości mierzonych sterownika -J361-, silnik AEH, AKL Bloki wartości mierzonych sterownika -J361-, silnik AEH, AKL Blok wartości mierzonych 1 (funkcje podstawowe) 2. Temperatura płynu chłodzącego 3. Napięcie sondy lambda (0... 1 V) 4. Warunki nastaw podstawowych

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe światła dalekosiężne. Opis. Opcje połączeń

Dodatkowe światła dalekosiężne. Opis. Opcje połączeń Opis Opis Istnieją dwie opcje połączenia w zależności od jednostki sterującej funkcjami oświetlenia i widoczności zamontowanej w pojeździe. W niniejszym dokumencie nowsza jednostka nosi nazwę CUV2, a wersja

Bardziej szczegółowo

Odczytywanie bloku wartości mierzonych. Audi Q7 2007> - Automatyczna skrzynia biegów 09D

Odczytywanie bloku wartości mierzonych. Audi Q7 2007> - Automatyczna skrzynia biegów 09D Odczytywanie bloku wartości mierzonych Audi Q7 2007> - Automatyczna skrzynia biegów 09D Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań 1: obroty silnika (0 do

Bardziej szczegółowo

Przystawka odbioru mocy ED120

Przystawka odbioru mocy ED120 Informacje ogólne Informacje ogólne Dla przystawki odbioru mocy ED120 można zamówić następujące opcje: Montowany fabrycznie zestaw narzędzi do założenia przystawki odbioru mocy ipodłączenia pompy hydraulicznej

Bardziej szczegółowo

Układ przeniesienia napędu

Układ przeniesienia napędu Układ przeniesienia napędu STYCZEŃ 2005 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez producenta w niniejszej dokumentacji zostały opracowane na podstawie warunków technicznych obowiązujących w dniu

Bardziej szczegółowo

Przystawki odbioru mocy, zestawienie. Spis treści. Objaśnienie podstawowych terminów

Przystawki odbioru mocy, zestawienie. Spis treści. Objaśnienie podstawowych terminów Spis treści Spis treści Ten dokument zawiera podsumowanie gamy przystawek odbioru mocy firmy Scania oraz najważniejsze szczegóły techniczne. Objaśnienie podstawowych terminów Oznaczenie zakończone literą

Bardziej szczegółowo

Silnik AFB AKN. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań)

Silnik AFB AKN. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Silnik Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Numer bloku Opis Wartość wymagana Odpowiada wartości 1. Obroty silnika. 30 do

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX ZATWIERDZENIE DIAGNOSTYKI BSI BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 G10 PROCEDURY KONTROLNE FUNKCJI WYCIERACZKA SZYBY Zastosowanie w pojazdach PEUGEOT 206 (Od nr DAM 9076) 307

Bardziej szczegółowo

Praca z pojazdami o napędzie hybrydowym. Informacje ogólne na temat pojazdów o napędzie hybrydowym i układów hybrydowych

Praca z pojazdami o napędzie hybrydowym. Informacje ogólne na temat pojazdów o napędzie hybrydowym i układów hybrydowych Informacje ogólne na temat pojazdów o napędzie hybrydowym i układów hybrydowych Pojazdy hybrydowe firmy Scania wykorzystują tzw. napędy równoległe. Wyposażone są one w silnik spalinowy i elektryczny. Pojazdy

Bardziej szczegółowo

Forterra HSX - komunikaty o błędzie

Forterra HSX - komunikaty o błędzie Forterra HSX - komunikaty o błędzie WAŻNE USTERKI UKŁADÓW SPRZĘGIEŁ JEZDNYCH I REWERSU Usterka z kategorii ważna jest sygnalizowana przez zaświecenie czerwonej lampki kontrolnej skrzyni biegów, ciągle

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje na temat CAN. Informacje ogólne. Więcej informacji na temat CAN zamieszczono w następujących dokumentach:

Ogólne informacje na temat CAN. Informacje ogólne. Więcej informacji na temat CAN zamieszczono w następujących dokumentach: Informacje ogólne Jednostki sterujące często muszą wymieniać między sobą informacje. Zazwyczaj jednostki sterujące, które mogą komunikować się ze sobą bezpośrednio, są połączone. W związku z tym, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Zespoły holownicze PGRT

Zespoły holownicze PGRT Ogólne informacje o jednostkach holowniczych Ogólne informacje o jednostkach holowniczych Zespół holowniczy to określenie ogólne dla jednego lub kilku podzespołów, w jakie pojazd musi być wyposażony, aby

Bardziej szczegółowo

Wiązka przewodów do funkcji zabudowy. Wiązka przewodów z kabiny do ramy

Wiązka przewodów do funkcji zabudowy. Wiązka przewodów z kabiny do ramy Wiązka przewodów z kabiny do ramy Sygnały z konsoli zabudowy są wyprowadzane do funkcji zabudowy na ramie podwozia za pośrednictwem wiązki przewodów. Wiązka przewodów przebiega od złącza C494 w konsoli

Bardziej szczegółowo

Audi A3 2004> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Audi A3 USA 2006> - Automatyczna skrzynia biegów 09G

Audi A3 2004> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Audi A3 USA 2006> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Odczyt bloku wartości mierzonych Audi A3 2004> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Audi A3 USA 2006> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA : REGULACJA PRĘDKOŚCI POJAZDU

PREZENTACJA : REGULACJA PRĘDKOŚCI POJAZDU PREZENTACJA : REGULACJA PRĘDKOŚCI POJAZDU 1. Układ regulacji prędkości pojazdu umożliwia kierowcy utrzymanie prędkości pojazdu równej zaprogramowanej wartości zadanej bez używania pedału przyspieszenia.

Bardziej szczegółowo

Informacje o wydaniu

Informacje o wydaniu pl-pl Informacje o wydaniu Oprogramowanie Scania Diagnos & Programmer 3, wersja 2.27 Wersja 2.27 zastępuje wersję 2.26 programu Scania Diagnos & Programmer 3 i obsługuje systemy w pojazdach serii P, G,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Tempomat. Volvo Trucks. Driving Progress CECHY I KORZYŚCI

OPIS TECHNICZNY. Tempomat. Volvo Trucks. Driving Progress CECHY I KORZYŚCI Volvo Trucks. Driving Progress OPIS TECHNICZNY pomaga kierowcy w utrzymywaniu stałej i ekonomicznej prędkości jazdy. Układ ten w sposób automatyczny koryguje rzeczywistą prędkość, zależnie od prędkości

Bardziej szczegółowo

Maksymalne obciążenie w zakresie momentu obrotowego (Nm) mocy: Niezależne od sprzęgła Samochód strażacki, pompa X X

Maksymalne obciążenie w zakresie momentu obrotowego (Nm) mocy: Niezależne od sprzęgła Samochód strażacki, pompa X X Ogólne informacje o zamówieniach Ogólne informacje o zamówieniach Przystawki odbioru mocy i zestawy elektryczne potrzebne do ich zamontowania należy zamawiać bezpośrednio w fabryce. Późniejszy montaż w

Bardziej szczegółowo

Podłączanie chłodnicy paliwa i udoskonalenie wlotu powietrza chłodzącego

Podłączanie chłodnicy paliwa i udoskonalenie wlotu powietrza chłodzącego Ogólne informacje na temat potrzeby zamontowania chłodnicy paliwa Ogólne informacje na temat potrzeby zamontowania chłodnicy paliwa Gdy pojazdy z układami HPI i PDE są używane, ale nie są w ruchu, a jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Silniki AJM ARL ATD AUY

Silniki AJM ARL ATD AUY Silniki AJM AUY Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C). Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Numer bloku Opis Wartość wymagana Odpowiada wartości. Obroty silnika.

Bardziej szczegółowo

Bloki wartości mierzonych komputera sterującego -J743 (DQ250-6Q):

Bloki wartości mierzonych komputera sterującego -J743 (DQ250-6Q): Bloki wartości mierzonych komputera sterującego -J743 (DQ250-6Q): Blok wartości mierzonych 1: 1. Przełącznik świateł hamowania (wskaźnik dla naciśniętego pedału hamulca / brak wskazania dla nienaciśniętego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY SYSTEM KONTR OLI TRAKCJI OLI ukła uk dy dy be zpiec zeńs zpiec zeńs a tw czyn czyn

SYSTEMY SYSTEM KONTR OLI TRAKCJI OLI ukła uk dy dy be zpiec zeńs zpiec zeńs a tw czyn czyn SYSTEMY KONTROLI TRAKCJI układy bezpieczeństwa czynnego Gdańsk 2009 Układy hamulcowe w samochodach osobowych 1. Roboczy (zasadniczy) układ hamulcowy cztery koła, dwuobwodowy (pięć typów: II, X, HI, LL,

Bardziej szczegółowo

J A Z D A. Zaciskanie ręczne

J A Z D A. Zaciskanie ręczne HAMULEC POSTOJOWY STEROWANY ELEKTRYCZNIE Hamulec postojowy sterowany elektrycznie jest wyposażony w dwa tryby działania: - Automatyczne zaciskanie/zwalnianie Automatyczne zaciskanie po zatrzymaniu silnika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400 Instalacja i obsługa CR10H Instrukcja EMS 2 6 720 647 292-00.3O Działa tylko z HPC400 Informacje o produkcie 1 Informacje oprodukcie Modułu zdalnego sterowania CR10H można używać tylko wpołączeniu z nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A U Ż Y T K O W N I K A T E M P O M A T U / O G R A N I C Z N I K A P R Ę D K O Ś C I A P / A P C Z M A N E T K Ą C M

I N S T R U K C J A U Ż Y T K O W N I K A T E M P O M A T U / O G R A N I C Z N I K A P R Ę D K O Ś C I A P / A P C Z M A N E T K Ą C M 1 2 f I N S T R U K C J A U Ż Y T K O W N I K A T E M P O M A T U / O G R A N I C Z N I K A P R Ę D K O Ś C I A P 9 0 0 / A P 9 0 0 C Z M A N E T K Ą C M 3 5 231.0004570 rev.1.0 www.tempomaty.pl www.tempomaty.pl

Bardziej szczegółowo

Wybór przystawki odbioru mocy

Wybór przystawki odbioru mocy Ogólne informacje o zamówieniach Ogólne informacje o zamówieniach Uwaga: Przystawki odbioru mocy i zestawy elektryczne potrzebne do ich zamontowania należy zamawiać bezpośrednio w fabryce. Późniejszy montaż

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP)

Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) Przedpłatowy System Radiowy IVP (PSR IVP) www.amps.com.pl 1 ver. 1.00 SPIS TREŚCI: 1. OBSŁUGA MENU ADMINISTRATORA SYSTEMU PSR IVP... 3 Menu Administratora... 3 Pozycja 0 Doładowanie... 3 Pozycja 1 Jednostki...

Bardziej szczegółowo

Uproszczona instrukcja DAF FA LF55. Widok ogólny

Uproszczona instrukcja DAF FA LF55. Widok ogólny Uproszczona instrukcja obsługi DAF FA LF55 Widok ogólny 1 Widok ogólny Widok ogólny Światła a przednie mijania drogowe Dostęp p do elementów w kontroli Przednia atrapa Otwarcie przedniej atrapy następuje

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX ZATWIERDZENIE DIAGNOSTYKI BSI BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 G01 PROCEDURY KONTROLNE FUNKCJI OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE Zastosowanie w pojazdach PEUGEOT 206 (Od nr DAM 9076)

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Wylot płynu chłodzącego do ogrzewania zewnętrznych elementów

Wylot płynu chłodzącego do ogrzewania zewnętrznych elementów Informacje ogólne Informacje ogólne Płynu chłodzącego można używać do ogrzewania zewnętrznych elementów. Przykładowo skrzyni ładunkowej, kabiny dźwigu czy schowków na narzędzia. Ciepło jest pobierane z

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH 2-SKRZYDŁOWYCH

PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH 2-SKRZYDŁOWYCH Elpro 14 PLUS PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY DO BRAM PRZESUWNYCH 2-SKRZYDŁOWYCH INSTRUKCJA v. 1.0 (11.02.2010) KRAŃCOWY ZAMYKANIA M2 WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY OTWIERANIA M2 F6=630mA 24V Elektrozamek i oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r.

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r. Instrukcja Obsługi Motion wer. 1.2 2016 r. Sp. z o.o. Zalecenia bezpieczeństwa Przeczytaj tę instrukcję bardzo uważnie zanim zaczniesz podłączać i używać urządzenie. Zatrzymaj instrukcję obsługi do przyszłego

Bardziej szczegółowo

Silniki ABZ/AEW/AKG/AKJ/AHC/AKH

Silniki ABZ/AEW/AKG/AKJ/AHC/AKH Silniki / Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer kanału 1 funkcje podstawowe- 1. Obroty silnika. 660 do 740 /min 2. Obciążenie silnika. 15 28 % 9 16 % 3. Kąt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje układu pneumatycznego. Warunki modyfikacji i przeróbek PGRT WAŻNE!

Modyfikacje układu pneumatycznego. Warunki modyfikacji i przeróbek PGRT WAŻNE! Warunki modyfikacji i przeróbek Warunki modyfikacji i przeróbek WAŻNE! Obwodów hamulcowych nie wolno wykorzystywać do podłączania dodatkowych zbiorników sprężonego powietrza. Przeróbkę układu hamulcowego,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do montażu oświetlenia tablicy informacyjnej. Informacje ogólne

Przygotowanie do montażu oświetlenia tablicy informacyjnej. Informacje ogólne Informacje ogólne Przygotowania obejmują przełączniki, otwory przelotowe i wiązkę przewodów ze złączami. Możliwe jest także zamówienie montowanego fabrycznie oświetlenia tablicy informacyjnej. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Sterownik źródła zasilania STR-Z01

Sterownik źródła zasilania STR-Z01 Sterownik źródła zasilania STR-Z01 Instrukcja obsługi i instalacji v1.0 1 Instrukcja obsługi sterownika źródła zasilania STR-Z01 Spis treści 1. Parametry urządzenia... 2 2. Zasada działania sterownika...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU AUTOALARMU. Logic VS 20 ver 1.0

INSTRUKCJA MONTAśU AUTOALARMU. Logic VS 20 ver 1.0 INSTRUKCJA MONTAśU AUTOALARMU Logic VS 20 ver 1.0 Informacje i serwis: AAC Clifford 03-687 Warszawa ul. Łodygowa 25 tel. 679 44 49 fax.679 56 54 www.clifford.com.pl, e-mail: aac@clifford.com.pl Opis podłączeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia autoalarmu Vulcan V1n w samochodzie Honda Civic 96-00 (bez seryjnego modułu zdalnego sterowania zamkiem) Schemat alarmu

Instrukcja podłączenia autoalarmu Vulcan V1n w samochodzie Honda Civic 96-00 (bez seryjnego modułu zdalnego sterowania zamkiem) Schemat alarmu Instrukcja podłączenia autoalarmu Vulcan V1n w samochodzie Honda Civic 96-00 (bez seryjnego modułu zdalnego sterowania zamkiem) Schemat alarmu Podłączenie zasilania Masa ( ) Przewód CZARNY centralki alarmu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

KODY MIGOWE CITROEN (Sprawdzone na modelu Xantia 1.8i 8V 1994r.)

KODY MIGOWE CITROEN (Sprawdzone na modelu Xantia 1.8i 8V 1994r.) KODY MIGOWE CITROEN (Sprawdzone na modelu Xantia 1.8i 8V 1994r.) Odczyt kodów: - wyłączyć zapłon - podłączyć diodę LED miedzy wyjściem C1 (K-line) w kostce diagnostycznej a plusem akumulatora czyli A1

Bardziej szczegółowo

Parametry podwozie. Wprowadzenie

Parametry podwozie. Wprowadzenie Wprowadzenie W celu ograniczenia listy parametrów w niniejszym dokumencie opisane zostały tylko parametry, które mogą być wykorzystywane przez producentów nadwozi. Pełne informacje na temat aktualnych

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

q PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ! Zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Wyświetlacz (LED) ORYGINALNE INSTRUKCJE

q PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ! Zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Wyświetlacz (LED) ORYGINALNE INSTRUKCJE q PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ! Zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Wyświetlacz (LED) ORYGINALNE INSTRUKCJE OPIS 1 1. Wyświetlacz (LED) SYSTEMY E-BIKE Systemy e-bike

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o układzie pneumatycznym. Konstrukcja układu pneumatycznego. Definicje PGRT. Zbiornik sprężonego powietrza

Ogólne informacje o układzie pneumatycznym. Konstrukcja układu pneumatycznego. Definicje PGRT. Zbiornik sprężonego powietrza Definicje Ważne jest, aby podczas pracy z układem pneumatycznym pojazdu znać poniższe definicje i pojęcia: Zbiornik sprężonego powietrza Zbiornik będący pod ciśnieniem, zawierający sprężone powietrze.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 221611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01. 000481.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B28C /42 (06.01) B60P 3/16

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry)

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Opis Siłowniki AME 438 SU stosowane są z zaworami 2- i 3- drogowymi typu VRB, VRG, VF i VL o średnicy do DN 50. Siłownik automatycznie

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Wprowadzenie Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD jest używana w systemach do programowania i operacji użytkownika, wyświetlania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo