LEAN Management w praktyce Executive Summary warsztat z symulacją

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LEAN Management w praktyce Executive Summary warsztat z symulacją"

Transkrypt

1 LEAN w praktyce Exective Smmary warsztat z symlacją Przegląd narzędzi i technik Lean & Theory of Constraints (ToC) Korzyści ze stosowania narzędzi Lean i Teorii Ograniczeń Pokonywanie opor przed wdrożeniem narzędzi i zmian Intensywny warsztat dla osób zarządzających, menedżerów, którzy chcieliby zwiększyć efektywność operacyjną oraz snąć ograniczenia w procesach i całej organizacji. Identyfikacja wąskich gardeł oraz zastosowanie narzędzi Lean to najskteczniejszy sposób, by osiągnąć ten cel. Termin: 8-9 października Cena: 1980 zł netto Kontakt Eliza Krzemieniewska tel Lean Manfactring to koncepcja szczpłego prowadzenia procesów biznesowych przez firmy. Klczowym elementem filozofii Lean jest optymalizacja przepływ poprzez eliminację 8 strat i praszczania procesów w oparci o standaryzację. Kltra oparta na szczpłym zarządzani korzysta z wiel narzędzi, których efektywność pozostaje bezdysksyjna ze względ na efekty, jakie przyniosły i nadal przynoszą wiel organizacjom. Nie można jednak zapomnieć, że same narzędzia są bezżyteczne bez ldzi. To pracownik jest najważniejszym elementem system, a jego zaangażowanie oraz wiedza wsparta narzędziami Lean i Teorii Ograniczeń daje doskonałe rezltaty. W trakcie warsztatów poza technikami szczpłego zarządzania prezentowane są różnorodne metody, jak przekonywać pracowników i przezwyciężać opór przed zmianami w organizacji. Stosjemy kompleksowe spojrzenie na przepływ wartości dodanej z pnkt widzenia klienta, co pozwala na efektywne sprawnianie procesów i realne korzyści w organizacjach przy wsparci i zaangażowani pracowników.

2 Cele Warsztaty koncentrją się na podstawowych zagadnieniach z obszar Lean i sposobie ich wdrażania w organizacjach przy dziale wszystkich pracowników. Po kończeni warsztat: zdobędziesz klczową wiedzę na temat Lean: 5S i bezpieczeństwo, standaryzacja pracy, zarządzanie wizalne, Kanban, TPM, SMED, Problem Solving, Kaizen, Jidoka, TQM będziesz przygotowany, żeby zacząć bdować kltrę Lean i sktecznie zarządzać zmianami w organizacji Dla kogo Na szkolenie zapraszamy: przedstawicieli kadry zarządzającej wyższego szczebla kadrę menedżerską odpowiedzialną za planowanie i zarządzanie prodkcją oraz łańcchem dostaw menedżerów procesów, kierowników obszarów, menedżerów jakości, liderów Lean, liderów Six Sigma i inne osoby odpowiedzialne za realizację i doskonalenie procesów osoby wdrażające lb planjące wdrożenie Lean w obszarach operacyjnych, słgowych i łańccha dostaw Korzyści Dzięki działowi w warsztacie: zrozmiesz podłoże koncepcji Lean i klczowe metodologie, narzędzia i mechanizmy zarządzania procesami zgodnie z podejściem Lean oraz Teorią Ograniczeń poznasz mechanizmy bdowania kltry Lean w organizacji poznasz narzędzia do identyfikacji i rozwiązywania problemów oraz rozwiniesz miejętności moderowania zespołów Problem Solving zdobędziesz wiedzę i motywację niezbędne do ciągłego doskonalenia procesów i organizacji zdobędziesz wiedzę na temat Przywództwa wspierającego we wdrażani Lean Poznasz metody aktywowania pracowników do zmian i przeciwdziałania oporowi przed zmianami przećwiczysz narzędzia Lean podczas GRY SYMULACYJNEJ przeanalizjesz stdim przypadków związanych z wdrożeniami narzędzi Lean Literatra Uczestnikom naszego warsztat polecamy literatrą zpełniającą: Eliyah M. Goldratt Cel I: Doskonałość w prodkcji (powieść biznesowa z wątkiem osobistym: fndamentalne koncepcje teorii ograniczeń oraz rachnkowości przerobowej na przykładzie zarządzania prodkcją) Mark J. Woeppel Jak wdrożyć teorię ograniczeń w firmie prodkcyjnej (przewodnik praktyka, zawiera konkretne rady, wskazania, opisy oraz przykłady wdrożenia metody TOC krok po krok) Eliyah M. Goldratt, Efrat Goldrat- Ashlag Wolność wybor (powieść biznesowa: dzięki czytelnym przykładom możemy zobaczyć, jak działa i jak może być osiągnięta Viable Vision Goldrata) Jeffrey K. Liker Droga Toyoty (książka opisjąca założenie system prodkcyjnego Toyota Prodction System - TPS i 14 zasad zarządzania Toyoty) Masaaki Imai Gemba Kaizen (praktyczny przewodnik po wdrożeni filozofii Kaizen w każdym biznesie, prodkcji i słgach) Jeffrey K. Liker Michael Hoses Kltra Toyoty serce i dsza filozofii Toyoty (książka jest poradnikiem jak bdować system prodkcyjny w oparci o zaangażowanie pracowników w oparci o doświadczenia Toyoty)

3 Program Metodologia Szkolenie prowadzone jest przez wysoko wykwalifikowanych trenerów, ekspertów EY posiadających wieloletnie bogate doświadczenie we wdrażani Lean w różnych organizacjach realizjących zróżnicowane procesy biznesowe w Polsce. Zajęcia mają charakter warsztatowy i interaktywny. Szkoleni towarzyszy GRA SYMULACYJNA, która jest odzwierciedleniem rzeczywistego proces prodkcyjnego. Realizowane są ćwiczenia ilstrjące procesy słgowe. W trakcie gry symlacyjnej czestnicy podejmją działania optymalizacyjne z wykorzystaniem wiedzy zdobywanej podczas zajęć. Ćwiczenia stanowią 50% czas zajęć - praca indywidlana i grpowa nad wybranymi case stdies, dysksje, wymiana doświadczeń. Program Dzień 1 Przekrój historyczny i podejście Kltra i świadomość Lean Manfactring rys historyczny powstania filozofii Lean i system prodkcyjnego Toyoty Zapoznanie z ideą szczpłego zarządzania w oparci o Lean i Teorię Ograniczeń (ToC) Lean bdowanie przewagi dzięki ldziom i narzędziom Przeszkolenie teoretyczne z wybranych narzędzi i metod doskonalenia procesów - przegląd wybranych narzędzi: Dzień2 Problemy związane z wdrożeniem Lean najczęściej popełniane błędy i niekorzystna atmosfera do wdrożenia Lider wspierający (Servant Leadership) jak klczowy zasób wspierający wdrożenie i trzymanie kltry Lean Poprawa przepływ i eliminacja strat klczowe założenia dla kltry Lean Ciągłe doskonalenie jako klczowy element filozofii Lean i Teorii Ograniczeń Rola pracowników podczas wdrażania kltry i narzędzi 5S i bezpieczeństwo fndamenty system Lean zarządzanie wizalne i standaryzacja pracy, narzędzia wspierające bdowanie doskonałości operacyjnej i organizacyjnej zapewnienie ciągły przepływ w oparci o system ssący PULL zarządzanie zapasami w cel optymalnego wykorzystania angażowanego majątk i system KANBAN jako narzędzie do efektywnego zarządzania poziomem zapas TPM system zarządzania wyposażeniem i maszynami w cel podnoszenia efektywności operacyjnej wspierany wskaźnikami OEE, MTBF i MTTR SMED system szybkiego przezbrajania maszyn i rządzeń Efektywne rozwiązywanie problemów i narzędzia Problem solving Filozofia KAIZEN jako główne podejście wspierające system ciągłej poprawy procesów i doskonalenia Przedstawienie pozytywnych praktyk (benchmark) wdrożonych w kraj i na świecie - analiza przypadków dotycząca wdrożenia Lean i Teorii Ograniczeń Opór przed zmianami i wdrożeniem kltry Lean - pokazanie korzyści dla pracowników i organizacji Miękkie aspekty wdrażania Lean i klczowa rola pracowników liniowych System raportowania i adytowania procesów w oparci o kltrę Lean Gra symlacyjna FOTELE z życiem wszystkich poznanych narzędzi Lean Gra symlacyjna FOTELE z życiem poznanych narzędzi Lean stanowi 50% czas zajęć

4 Organizacja Organizacja Miejsce Warszawa, Centrm Konferencyjne EY Academy of Bsiness, bdynek Focs, al. Armii Ldowej 26. Cena Udział w szkoleni kosztje 1980 zł netto + 23% VAT za osobę. Cena obejmje dział w szkoleni, serwis kawowy, lnch oraz materiały dydaktyczne i szkoleniowe. Opłatę wnosi się 2 tygodnie przed rozpoczęciem krs. Uczestnicy szkolenia Lean Exective Smmary, którzy zapiszą się na 6-modłowy program certyfikjący Green Belt/Practitioner, otrzymają zniżkę 1200 zł netto. Zgłoszenia Wypełnij formlarz zgłoszeniowy na ostatniej stronie lb zgłoszenie online: Kontakt Eliza Krzemieniewska tel Rekomendacja LEAN MANAGEMENT & TEORIA OGRANICZEŃ 12-dniowy certyfikowany krs kończący się egzaminem i zyskaniem certyfikat EY Green Belt/Practitioner. Cały program to: Warsztaty składające się z 6 dwdniowych modłów, stanowiące połączenie sesji szkoleniowych z GRĄ SYMULACYJNĄ ilstrjącą proces prodkcyjny, angażjącą całą grpę czestników we wdrażanie poznanych narzędzi i metodologii Lean i Teorii Ograniczeń w praktyce Projekt oszczędnościowy realizowany przez każdego czestnika w swojej firmie, przynoszący oszczędności w kwocie minimm złotych w skali rok Międzymodłowe indywidalne konsltacje projektowe dla każdego czestnika Egzamin końcowy i zyskanie Certyfikat EY Green Belt Practitioner ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 12-dniowy lb 16-dnioowy atorski program zaawansowanych warsztatów + egzamin. Szkolenia rekomendjemy przede wszystkim decydentom oceniającym zasadność podejmowania projektów i monitorjących ich przebieg, kierownikom projektów, członkom zespołów projektowych. Uczestnicy poznają dominjące światowe standardy zarządzania projektami: PMI, Prince, CCPM, Agile i rozwiązania hybrydowe. Krs obejmje szeroki przekrój metodyk, zbór najlepszych praktyk, narzędzi i rozwiązań rekomendowanych dla project managerów. Informacje dodatkowe Nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (PMI, ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków. Udział w naszym szkoleni przeliczany jest na wymagane pnkty PDU, CPD, CPE, itp. Warsztaty Lean organizjemy również w formle zamkniętej na indywidalne zamówienie firmy. EY Academy of Bsiness tel Pełna oferta szkoleń Wydarzenia

5 o/lean Zgłaszam dział w szkoleni: Lean Exective Smmary o Warszawa, Po przesłani wypełnionego formlarza na adres: otrzymasz potwierdzenie rejestracji na szkolenie w ciąg 24 godzin. Imię i nazwisko czestnika Stanowisko Telefon Dane osoby zgłaszającej Dane do faktry VAT Nazwa firmy Adres NIP Adres korespondencyjny Wyrażam zgodę na wystawienie i przesłanie faktry w formie elektronicznej: o TAK, na adres ... Warnki czestnictwa w szkoleniach Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp.k.: Na tydzień przed szkoleniem otrzymają Państwo faktrę pro forma. Opłata powinna być dokonana poprzez przekaz bankowy do HSBC Bank Polska, nr rachnk (PLN): Po dokonani płatności otrzymają Państwo faktrę VAT. Przy odwołani zgłoszenia wpłata na poczet czestnictwa w krsie nie podlega zwrotowi. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego czestnika. Uprzejmie informjemy, iż nieobecność na szkoleni nie stanowi podstawy do zwrot należności za szkolenie. Bezkosztowa anlacja zgłoszenia na szkolenie możliwa jest po otrzymani pisemnej rezygnacji czestnika na minimm 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadk brak pisemnej rezygnacji z zachowaniem wymaganego termin, czestnik ponosi koszt 100% ceny szkolenia. Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp.k. zastrzega sobie prawo do odwołania lb zmiany termin szkolenia. W trybie art. 10 st. 2 stawy z dnia 18 lipca 2002 rok o świadczeni słg drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204), wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp.k. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny, informacji dotyczących tego szkolenia, jak i informacji o innych prodktach szkoleniowych. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do otrzymywania informacji z firmy Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp.k., al. Armii Ldowej 26, Warszawa (zgodnie z Ustawą z r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U nr 101 poz. 926, ze zm). Równocześnie oświadczam, iż poinformowano mnie o przysłgjącym mi prawie odwołania dzielonej zgody, co spowodje niezwłoczne zaprzestanie przesyłania mi informacji handlowych. Data i podpis Pieczątka firmy Ernst & Yong. Wszystkie prawa zastrzeżone Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp.k. al. Armii Ldowej Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestr Sądowego, KRS: Kapitał zakładowy: zł, NIP