Certyfikacja Lean Management & ToC Lean Teoria Ograniczeń Efektywność Coaching, Six Sigma, Zintegrowany System Działania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Certyfikacja Lean Management & ToC Lean Teoria Ograniczeń Efektywność Coaching, Six Sigma, Zintegrowany System Działania"

Transkrypt

1 Certyfikacja Lean Management & ToC Lean Teoria Ograniczeń Efektywność Coaching, Six Sigma, Zintegrowany System Działania Zintegrowany program poprawy efektywności operacyjnej zorientowany na pracowników Szczpłe wytwarzanie to koncepcja zarządzania procesami w organizacjach stosowana obecnie przez większość firm na świecie. Pozwala zyskiwać przewagę konkrencyjną i gwarantje wzrost efektywności organizacji poprzez działania nakierowane na elastyczność operacyjną, redkcję strat i kosztów oraz zmianę kltry organizacji. Krs Lean&ToC dla menedżerów zarządzających firmą i obszarami operacyjnymi Wybierz certyfikację dla siebie: - Practitioner - Green Belt - Pojedyncze modły Najbliższe szkolenia LEAN: kwietnia Zarządzanie zapasami, ciągły przepływ i system PULL Często obserwjemy skpienie działań organizacji na chwilowym sprawniani procesów lb obszarów w przypadk wystąpienia niepożądanych efektów, co daje niewielkie korzyści zarówno w całym łańcch dostaw, jak i bieżącej działalności operacyjnej. Połączenie Lean Management, Teorii Ograniczeń, Six Sigma i Coaching z praktyczną wiedzą prowadzenia projektów, kiernkowane na wspieranie ldzi, pozwala na przyspieszenie działań poprawy procesów dzięki skpieni się na klczowych ograniczeniach w procesach. To się przekłada na poprawę fnkcjonowania całej organizacji. Proponjemy kompleksowe spojrzenie na przepływ wartości dodanej w całym łańcch dostaw, co pozwala na efektywne sprawnianie procesów i realne oszczędności poprzez Zintegrowany System Działań i Coaching. Oferjemy certyfikowany program szkoleniowy stanowiący efektywne połączenie wiedzy teoretycznej i praktyki na temat Lean Management, Teorii Ograniczeń, Six Sigma i Coaching maja Zarządzanie maszynami, TPM, SMED, OEE, MTBF, MTTR 8-9 czerwca Efektywne rozwiązywanie problemów, Problem Soving, TQM, SIPOC, zdolność proces czerwca Ciągłe doskonalenie KAIZEN Cena modł: 1980 zł netto

2 Lean Cele Dla kogo Certyfikacja Zrozmienie klczowych metod, narzędzi i mechanizmów zarządzania procesami biznesowymi zgodnie z filozofią Lean Management, Teorią Ograniczeń i Efektywności - Six Sigma i Coaching. Zdobycie miejętności wdrożenia i trzymania Lean&ToC w organizacji Poznanie zagadnień związanych z bdowaniem kltry szczpłego wytwarzania Poznanie narzędzi rozwiązywania problemów oraz zawiązywania zespołów do rozwiązywania problemów Zdobycie wiedzy niezbędnej do ciągłego doskonalenia procesów Uzyskanie certyfikat Lean&ToC Practitioner lb Green Belt Możliwość przyniesienia wymiernych oszczędności dla firmy w skali rok poprzez realizację projektów oszczędnościowych każdy czestnik decydjący się na czestnictwo w programie Green Belt Korzyści Po kończeni program i proces certyfikacji: zdobędziesz wiedzę i miejętności praktyczne niezbędne do wdrożenia efektywnego zarządzania procesami poznasz narzędzia, tj. m.in. VSM, 6S, Kanban, TPM, SMED, Problem Solving, Kaizen, 5 why, SIPOC, DMAIC, NEM i wiele innych, które pomogą Ci zwiększać efektywność operacyjną i swać ograniczenia będziesz wiedział, jak bdować kltrę ciągłego doskonalenia i sktecznie zarządzać zmianami przyniesiesz oszczędności dla swojej organizacji i będziesz zachęcał innych do takich działań zyskasz certyfikat Lean&ToC Practitioner lb Green Belt Program kierowany jest do: kadry menedżerskiej i inżynierskiej odpowiedzialnej za planowanie i zarządzanie procesami biznesowymi w organizacjach oraz łańcchem dostaw kierowników procesów, kierowników obszarów, menedżerów jakości, liderów Lean, liderów Six Sigma i innych osób odpowiedzialnych za realizację i doskonalenie procesów osób wdrażających lb planjących wdrożenie efektywnych narzędzi w obszarze prodkcji i łańccha dostaw Strktra program Program prowadzony jest przez wysoko wykwalifikowanych ekspertów EY posiadających wieloletnie doświadczenie biznesowe we wdrażani projektów optymalizacyjnych w firmach działających w różnych branżach. Cały program ma formłę interaktywnych warsztatów i intensywnej współpracy z trenerami. Wybierz program dla siebie w zależności od tego, który certyfikat chcesz zyskać: Warsztaty - 12 dni, 6 modłów stanowiących połączenie sesji warsztatowych wraz z GRĄ SYMULACYJNĄ ilstrjącą wybrany proces prodkcyjny, angażjącą całą grpę czestników we wdrażanie poznanych narzędzi i metod Lean Teorii Ograniczeń Six Sigma i Coaching zorientowanych na ldzi Realizacja w czasie krs projekt oszczędnościowego przynoszącego oszczędności w skali rok dla organizacji, w której pracje czestnik Międzymodłowe indywidalne konsltacje projektowe dla każdego czestnika - trenerzy EY pomogą określić zakres, cel oraz pomiar efekt dla zdefiniowanych projektów - 6 godzin konsltacji dla każdego czestnika Certyfikjący egzamin końcowy (pisemny) Warnkiem zyskania Certyfikat Lean&ToC Green Belt jest: kończenie wszystkich modłów program realizacja własnego projekt przynoszącego oszczędności organizacji, minimm zł w skali rok, dokmentowana przez czestnika i pozytywnie oceniona przez EY zdanie egzamin końcowego Warnkiem zyskania Certyfikat Lean&ToC Practitioner jest: kończenie wszystkich modłów program zdanie egzamin końcowego Udział w wybranych modłach: osoby biorące dział w pojedynczych modłach krs otrzymją zaświadczenie kończenia szkolenia 2-dniowego wydawane po każdym modle osoby biorące dział w całym krsie, nieprzystępjące do egzamin końcowego, otrzymją certyfikat kończenia krs

3 Program Modł 1: Kltra i świadomość Lean, Teoria Ograniczeń i Six Sigma Historia i kltra Lean& Teoria Ograniczeń, DMAIC, pojęcie straty w procesie (jap. mda, ang. waste ), pojęcie głos klienta VOC i głos proces VOP, klczowe narzędzia Lean, korzyści płynące z zastosowania podejścia Lean i Teorii Ograniczeń, 5 pnktów skpienia Poszkiwanie strat, symlacje Teorii Ograniczeń bdowanie pdełek Modł 2: Doskonałość organizacyjna 6S, zarządzanie wizalne, standaryzacja pracy Filary koncepcji 6S, prezentacja systematycznego podejścia do wdrożenia system 6S, korzyści z wdrożenia system 6S Kapelsze myślowe dr Bono, analiza dokmentacji zdjęciowej, program czerwonej etykiety, nmbers game, ćwiczenia na standaryzację, adyt obszarów Modł 3: Zarządzanie zapasami ciągły przepływ i system ssący PULL Modł 4: Zarządzanie maszynami TPM, SMED Historia TPM, prodkcja partiami a prodkcja poziomowana, opis proces SMED 5 kroków szybkiego przezbrojenia, przykłady rozwiązań, OEE i wskaźniki wspomagające MTBF i MTTR, zarządzanie defektami, eliminacja awarii, rozwiązywanie problemów z maszynami Przezbrojenie z wykorzystaniem materiał filmowego Modł 5: Efektywne rozwiązywanie problemów Teoria Ograniczeń, Problem solving, TQM, SIPOC, zdolność proces Wykorzystanie narzędzi Teorii Ograniczeń, metody zarządzania ograniczeniami, wprowadzenie do metodologii Problem solving, narzędzia rozwiazywania problemów (5W+1H, Ishikawa, FTQ, Pareto), NEM, SIPOC, trzymywanie wprowadzanych zmian, zdolności proces i podstawy statystyki Moderowanie zespołów rozwiązywania problemów na przykładowych problemach, standaryzacja procesów Gra symlacyjna Symlacja realizowana podczas całego program jest odzwierciedleniem rzeczywistego proces prodkcyjnego. W trakcie warsztatów czestnicy będą podejmować działania związane z poprawą realizowanych procesów z wykorzystaniem wiedzy zdobywanej podczas zajęć. Symlacja składa się z 10 rnd przeprowadzanych na początk i końc każdego modł (liczb rnd symlacji może się zmienić w zależności od wyników i efektów zyskiwanych w rozgrywanych rndach). Każda z rnd to symlacja proces prodkcyjnego z zastosowaniem kolejnych sprawnień Lean i Teorii Ograniczeń. Każda rnda zakończy się analizą wyników i wpływ podjętych działań na ostateczny wynik finansowy symlowanej organizacji. Zarządzanie zapasami podstawy, filozofia one-piece-flow, system Pll, Kanban cele, pojęcia, system Kanban, wpływ Kanban na wielkość zapasów, elementy poziomowania prodkcji Symlacja działania Kanban, symlacja Lean Game Modł 6: Ciągłe doskonalenie Kaizen Wprowadzenie do filozofii Kaizen, Kaizen krok po krok, Kaizen i ciągłe doskonalenie, organizacja programów Kaizen Opracowanie założeń program Kaizen (organizacja proces, system pnktowy)

4 10% zniżki dla stałych klientów EY Academy of Bsiness! Harmonogram 2015 Cena Rekomendacja Modł 1: Kltra i świadomość Lean Teoria Ograniczeń i Six Sigma, DMAIC Modł 2: Doskonałość organizacyjna 6S, zarządzanie wizalne, standaryzacja Modł 3: Zarządzanie zapasami ciągły przepływ i system ssący PULL Modł 4: Zarządzanie maszynami TPM, SMED, OEE, MTBF, MTTR Modł 5: Efektywne rozwiązywanie problemów - Problem solving, TQM, SIPOC, zdolność proces Modł 6: Ciągłe doskonalenie - Kaizen Realizacja projekt oszczędnościowego przez czestnika program Ocena realizacji projekt i wdrożenia narzędzi Lean Egzamin oraz certyfikacja Practitioner lb Green Belt marca 9-10 kwietnia kwietnia maja 8-9 czerwca czerwca kwiecieńczerwiec czerwca 30 czerwca W tej edycji obowiązje oferta specjalna: Certyfikacja Green Belt zł netto + 23% VAT za osobę Cena obejmje sześć dwdniowych modłów szkolenia, sześć godzin konsltacji przy realizacji projekt oszczędnościowego, egzamin końcowy, certyfikację, serwis kawowy, lnch oraz materiały szkoleniowe. Certyfikacja Practitioner zł netto + 23% VAT za osobę Cena obejmje sześć dwdniowych modłów szkolenia, egzamin końcowy, certyfikację, serwis kawowy, lnch oraz materiały szkoleniowe. Udział w 1 wybranym modle szkoleniowym 1980 zł netto +23% VAT za osobę Cena obejmje serwis kawowy, lnch oraz materiały szkoleniowe. Opłaty wnosi się przed rozpoczęciem krs na podstawie faktry pro forma. LEAN Management & ToC dwdniowy warsztat obejmjący przegląd narzędzi i technik zarządzania Lean w połączeni z Theory od Constraints. Warsztaty i krsy Lean organizjemy również w formle zamkniętej na indywidalne zamówienie. Lokalizacja Warszawa, EY Academy of Bsiness, bdynek Focs, al. Armii Ldowej 26 Zgłoszenia Wypełnij formlarz zgłoszeniowy na ostatniej stronie lb zgłoszenie on-line: Kontakt Eliza Krzemieniewska tel

5 o/lean Formlarz zgłoszeniowy Certyfikacja Lean & ToC Wypełniony formlarz prosimy przesłać na adres: Potwierdzenie rejestracji na szkolenie zostanie wysłane w ciąg 24 godzin. Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Dane osoby zgłaszającej Dane do faktry VAT Nazwa firmy Adres NIP Adres korespondencyjny Zgłaszam dział w krsie: o Lean &Toc Certyfikacja Practitioner o Lean &Toc Certyfikacja Green Belt Zgłaszam dział wybranych modłach: o Modł 1 ( ) o Modł 2 ( ) o Modł 3 ( ) o Modł 4 ( ) o Modł 5 ( ) o Modł 6 ( ) Wyrażam zgodę na wystawienie i przesłanie faktry w formie elektronicznej: o TAK, na adres ... Warnki czestnictwa w szkoleniach Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k.: Warnkiem czestnictwa w szkoleni jest wypełnienie i wysłanie zgłoszenia na adres: lb faksemna nr Płatności za dział w szkoleni należy dokonać na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem krs Opłata powinna być dokonana przelewem na konto HSBC Bank Polska, nr rachnk (PLN): Warnki rezygnacji: Bezkosztowa anlacja dział w szkoleni możliwa jest po przesłani pisemnej rezygnacji na minimm 7 dni przed rozpoczęciem krs. W przypadk niedochowania termin czestnik ponosi koszt 100% ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleni nie zwalnia z dokonania opłaty i nie stanowi podstawy do zwrot należności. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego czestnika. Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k. zastrzega sobie prawo do odwołania lb zmiany termin szkolenia. W trybie art. 10 st. 2 stawy z dnia 18 lipca 2002 rok o świadczeni słg drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204), wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k., drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny, informacji dotyczących tego szkolenia, jak i informacji o innych prodktach szkoleniowych. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do otrzymywania informacji z firmy Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp. k., al. Armii Ldowej 26, Warszawa (zgodnie z Ustawą z r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U nr 101 poz. 926, ze zm). Równocześnie oświadczam, iż poinformowano mnie o przysłgjącym mi prawie odwołania dzielonej zgody, co spowodje niezwłoczne zaprzestanie przesyłania mi informacji handlowych Oświadczam, że zapoznałem się z warnkami czestnictwa i rezygnacji w szkoleni i je akceptję. Data i podpis Pieczątka firmy Ernst & Yong. Wszystkie prawa zastrzeżone Ernst & Yong spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Bsiness sp.k. al. Armii Ldowej Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestr Sądowego, KRS: Kapitał zakładowy: zł, NIP

Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków

Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków inwestycyjnych - kredytowych - leasingowych faktoringowych wedłg MSSF oraz stawy o rachnkowości Szkolenie skpia się na zagadnieniach bdzących najczęstsze

Bardziej szczegółowo

Leasing - nowe podejście MSSF, ujęcie podatkowe i prawne

Leasing - nowe podejście MSSF, ujęcie podatkowe i prawne Leasing - nowe podejście MSSF, jęcie podatkowe i prawne Cele Celem niniejszego szkolenia jest kompleksowe zapoznanie czestników z najnowszymi propozycjami zmian rachnkowych MSSF, reglacjami podatkowymi

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA 10 11 czerwca 2015 Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR Millennium Plaza Al. Jerozolimskie 123 A Warszawa Celem głównym warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu systemowego zarządzania procesami

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Manager ds. Lean

Certyfikowany Manager ds. Lean Już wkrótce dostępne kursy: Certyfikowany Redukcja kosztów poprzez Kaizen Certyfikowany Jak przeprowadzić organizację przez transformację Lean Certyfikowany Szanowni Państwo Jakim sposobem można w prosty

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVII

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVII Stdia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVII MSSF w praktyce Stdia podyplomowe MSSF w praktyce, edycja XVII, zorganizowane zostały wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

Certyfikowane Warsztaty

Certyfikowane Warsztaty Czerwiec - Wrzesień 2015 Certyfikowane Warsztaty Zobacz fabrykę Hyundaia! 30 czerwca 2015, Nosovice Letnia Akademia Managera Produkcji 6-9 lipca 2015, Sopot Jak budować i rozwijać kulturę ciągłego doskonalenia

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce!

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce! 2nd QRM Central Europe Conference Sound Garden Hotel, Żwirki i Wigury 18 14 kwietnia 2015 r., konferencja, Warszawa 15 kwietnia 2015 r., warsztaty, Warszawa 16 kwietnia 2015 r., wizyty w firmach, które

Bardziej szczegółowo

ADAPTIVE MANUFACTURING

ADAPTIVE MANUFACTURING ORGANIZATOR: 14 15 LISTOPADA 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa ADAPTIVE MANUFACTURING W SEKTORZE FMCG Pierwsze w Polsce spotkanie dotyczące elastycznych metod produkcji w sektorze FMCG 13 case

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami Zarządzanie Projektami Zawartość oferty: I. WSTĘP II. METODY KSZTAŁCENIA III. WARUNKI REKRUTACJI IV. PROGRAM V. KADRA DYDAKTYCZNA VI. ORGANIZACJA ZAJĘĆ VII. CENA VIII. AKTUALNY HARMONOGRAM IX. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI zaawansowane zarządzanie jakością praktyczne aspekty wdrażania systemów zapewnienia jakości branży FMCG KLUCZOWE TEMATY: najlepsze praktyki w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Menedżer ds. efektywności energetycznej

Menedżer ds. efektywności energetycznej Marek Jagielski Ekspert i doradca. Ma na swoim koncie liczne projekty Lean Manufacturing, A3, a w ostatnich latach także Six Sigma. Ekspert i doradca w zakresie poprawy efektywności firm. W tym celu intensywnie

Bardziej szczegółowo

TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 2015/2016

TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 2015/2016 www.luqam.com/tpm CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Absolwent kierunku będzie potrafił stworzyć wizję systemu zarządzania utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013)

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) 1 Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) LondonSAM Polska, Kraków 2014 PMI (Project Management Institute) Project

Bardziej szczegółowo

5 26 dni warsztatów. 136 modułów tematycznych

5 26 dni warsztatów. 136 modułów tematycznych WARSZTATY PRAKTYCZNE LOGISTYKA UR System Zarządzania Zakupami, Gospodarką Magazynową i Dystrybujcą Materiałami i Częściami Zamiennymi 5 26 dni warsztatów 136 modułów tematycznych zagadnień Lincoln Electric

Bardziej szczegółowo

Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w BUDYNKU MILLENNIUM PLAZA,

Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w BUDYNKU MILLENNIUM PLAZA, 22-23 maja 2014 r. S ztuka 22 23 maja 2014 r. ZAKRES TEMATYCZNY: zz Analiza własnych naturalnych predyspozycji do budowania profesjonalnych wystąpień zz Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu sterowania

Bardziej szczegółowo

VII Międzynarodowy Kongres

VII Międzynarodowy Kongres VII Międzynarodowy Kongres pozwól przepływowi zarządzać procesem, i nie pozwalaj kierownictwu zarządzać przepływem. Taiichi Ohno ORGANIZATOR PARTNERZY PATRONI MEDIALNI www.pl.kaizen.com TOTAL FLOW MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r.

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r. Główne zagadnienia Współpraca działu HR z zarządem firmy Komunikacja HR Partnera z kadrą zarządzającą Rola HR Partnera w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia roli HR Partnera Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Forum. Logistyka & Łańcuch Dostaw. nowe modele rozwiązania optymalizacja. 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa

Forum. Logistyka & Łańcuch Dostaw. nowe modele rozwiązania optymalizacja. 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa sclforum Forum Logistyka & Łańcuch Dostaw nowe modele rozwiązania optymalizacja 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa Next generation supply chain klient jako początek i koniec łańcucha

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Innowacyjna Komunikacja Program specjalizacji: Innowacyjna Komunikacja Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo