Mikro II: Oligopol. Jacek Suda (slajdy: Krzysztof Makarski) 1 / 31

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mikro II: Oligopol. Jacek Suda (slajdy: Krzysztof Makarski) 1 / 31"

Transkrypt

1 Mikro II: Jacek Suda (slajdy: Krzysztof Makarski) 1 / 31

2 Wst ep G lówny obszar zainteresowania to porównanie cen, ilości oraz efektywności poszczególnych struktur rynkowych. Poznaliśmy zachowanie ga l ezi dzia lajacych w innych strukturach rynkowych: doskona la konkurencja monopol konkurencja monopolistyczna Teraz czas na oligopol. 2 / 31

3 Wybór strategii. Klasyfikacja: brak zmowy zmowa gra sekwencyjna przywództwo ilościowe - Stackelberg przywództwo cenowe - pomini ete gra jednoczesna ustalanie produkcji - Cournot ustalanie ceny - Bertrand 3 / 31

4 Przywództwo ilościowe (model Stackelberga). I Lider ustala wielkość produkcji przed naśladowca, naśladowca wybierajac swoja wielkość produkcji y 2 zna wielkość produkcji lidera y 1 - asymetria. Naśladowca po zaobserwowaniu wielkości produkcji lidera wybiera swoja produkcje, kieruje sie maksymalizacja zysku. Problem naśladowcy: max y 2 [p(y 1 + y 2 )y 2 c(y 2 )] Rozwiazanie tego problemu daje funkcje reakcji naśladowcy y 2 = R 2 (y 1 ). Patrz Rysunek / 31

5 Przywództwo ilościowe (model Stackelberga). II Ponieważ lider może sobie też rozwiazać problem naśladowcy, to zna funkcje reakcji naśladowcy. Znajac ja bierze ta wiedze pod uwage maksymalizujac zysk. Problem przywódcy (lidera) max[p(y 1 + R 2 (y 1 ))y 1 c(y 1 )] y 1 y 2 Rozwiazanie tego problemu daje nam wielkość produkcji lidera y 1, co razem z funkcja reakcji daje wielkość produkcji naśladowcy y 2 i latwo też policzyć cene i zyski. Zauważ, że w równowaga sk lada sie ze strategii dla obydwu graczy (a nie ich akcji). Czym różni sie strategia od akcji. Strategia musi przewidywać jakie akcje gracze powinni podjać w każdym możliwym stanie świata, który może wystapić w trakcie gry. Ponieważ lider rusza sie pierwszy jego strategia to po prostu wybór wielkości produkcji, natomiast 5 / 31

6 Przywództwo ilościowe (model Stackelberga). III ponieważ naśladowca rusza sie drugi to jego strategia musi uwzgledniać każda możliwa decyzje lidera (stan świata) a zatem strategia naśladowcy jest funkcja (tutaj nazwana funkcja reakcji). Definicja. Równowaga Stackelberga sk lada sie ze strategii dla lidera y L oraz strategii dla naśladowcy R N (y L ), spe lniajacych (i) y L rozwiazuje problem lidera. (ii) y N = R N (y L ) rozwiazuje problem naśladowcy dla każdego y L. 6 / 31

7 Przywództwo ilościowe (model Stackelberga). IV Interpretacja graficzna. Jeżeli mamy liniowy popyt (i przyjmiemy dla wygody, że zyski sa zero), wówczas problem naśladowcy przyjmuje postać π 2 (y 1, y 2 ) = [a b(y 1 + y 2 )]y 2 = ay 2 by 1 y 2 by 2 2 a funkcja reakcji ma postać (po wyliczeniu pochodnej ze wzgl edu na y 2 ): y 2 = a 2b 1 2 y 1 Patrz Rysunek / 31

8 Przywództwo ilościowe (model Stackelberga). V Podobnie lider (firma 1) rozwiazuje π 1 (y 1 ) = [a b(y 1 + R 2 (y 1 ))]y 1 = ay 1 by 2 1 by 1 y 2 Podstawiajac pod R 2 (y 1 ) otrzymujemy π 1 (y 1 ) = [a b(y 1 + a 2b 1 2 y 1)]y 1 = [a b( 1 2 y 1 + a 2b )]y 1 = ay 1 b 2 y 2 1 a 2 y 1 = a 2 y 1 b 2 y / 31

9 Przywództwo ilościowe (model Stackelberga). VI aby znaleźć wielkość produkcji maksymalizujac a zysk policzymy pochodna ze wzgledu na y 1 : a 2 by 1 = 0 rozwiazuj ac ze wzgledu na y 1 otrzymujemy y 1 = a 2b Równowaga Stackelberga: strategia firmy 1 y 1 = a firmy 2 y 2 = a 2b 1 2 y 1. Patrz Rysunek b oraz strategia 9 / 31

10 Rysunek: Funkcja reakcji oraz linie jednakowego zysku. powrót powrót

11 Rysunek: Równowaga Stackelberga i Cournot. powrót powrót

12 Jednoczesne ustalanie ilości (model Cournot). I Każda firma ustala wielkość swojej produkcji przy danym przypuszczeniu (jest to przypyszczenie a nie wiedza) co do wielkości produkcji drugiej firmy. Niech y 1 bedzie wyborem firmy 1 a y2 e niech bedzie przypuszczeniem 1 (z ang. belief) firmy 1 co do wielkości produkcji firmy 2. Firma 1 w oparciu o swoje przypuszczenie co do wielkości produkcji firmy 2, rozwiazuje problem max y 1 p(y 1 + y e 2 )y 1 c(y 1 ) Rozwiazanie tego problemu daje nam funkcje reakcji firmy 1: y 1 = R 1 (y2 e). Podobnie wygl ada problem firmy 2 max y 2 p(y e 1 + y 2 )y 2 c(y 2 ) którego rozwiazanie daje nam funkcje reakcji firmy 2: y 2 = R 2 (y1 e). 12 / 31

13 Jednoczesne ustalanie ilości (model Cournot). II Definicja. Równowaga Cournot sk lada si e ze strategii dla każdej firmy (y 1, y 2 ), gdzie y i, i {1, 2}, maksymalizuje zysk firmy i przy danej produkcji firmy j (drugiej firmy). Zatem w równowadze musi zachodzić y 1 = R 1 (y 2 ) y 2 = R 2 (y 1 ) 13 / 31

14 Jednoczesne ustalanie ilości (model Cournot). III Interpretacja graficzna. Jeżeli mamy liniowy popyt (i przyjmiemy dla wygody, że koszty sa zero), wówczas firma 2 rozwiazuje π 2 (y 1, y 2 ) = [a b(y 1 + y 2 )]y 2 = ay 2 by 1 y 2 by 2 2 a funkcja reakcji ma postać (po wyliczeniu pochodnej ze wzgl edu na y 2 ): a by 1 2by 2 = 0 y 2 = a 2b 1 2 y 1 a linia jednakowego zysku jest dana równaniem ay 2 by 1 y 2 by 2 2 π 2 = 0 Patrz Rysunek / 31

15 Jednoczesne ustalanie ilości (model Cournot). IV Podobnie firma 1 rozwiazuje π 1 (y 1, y 2 ) = [a b(y 1 + y 2 )]y 1 = ay 1 by 2 1 by 1 y 2 a funkcja reakcji ma postać (po wyliczeniu pochodnej ze wzgl edu na y 1 ): Patrz Rysunek 24.2 a 2by 1 by 2 = 0 y 1 = a 2b 1 2 y 2 1 W podreczniku jest to t lumaczone jako oczekiwanie, niestety nie jest to dobre t lumaczenie. W jezyku angielskim używa sie teorio growo pojecia belief, a nie expectation. Zatem należy w polskim też rozróżniać pomiedzy przypuszczeniem a oczekiwaniem. Sa to inne pojecia, chociaż wydaja sie podobne. 15 / 31

16 Wiele firm w warunkach równowagi Cournot. I Porównanie doskona lej konkurencji, oligopolu i monopolu. Przypuśćmy, że mamy n jednorodnych firm w danej ga l ezi, wówczas Y = y 1 + y y n. Wraz ze wzrostem ilości firm marża spada i w nieskończoności jest równa kosztowi krańcowemu. Wiemy, że w 16 / 31

17 Wiele firm w warunkach równowagi Cournot. II optimum MR = MC. W warunkach gry Cournot przychód firmy i = 1, 2,.., n, R i = p(y )y i = p(y y i y n )y i. Wówczas MR = p (y 1 +..y i y n )y i + p(y 1 +..y i y n ) = p(y ) + p (Y )y i = p(y ) + dp dy y i [ = p(y ) ] dp p(y ) dy y Y i Y [ ] = p(y ) 1 y i Y dy [ = p(y ) 1 s i ε p p dp Y ] 17 / 31

18 Wiele firm w warunkach równowagi Cournot. III gdzie s i = y i Y udzia l firmy i w rynku, ε p elastyczność cenowa popytu. Podstawiajac do warunku MR = MC [ p(y ) 1 s ] i = MC ε p Jeżeli na rynku dzia la jedna firma s i = 1, wówczas ten warunek tak samo jak monopolisty. Wraz ze wzrostem liczby firm s i maleje 1 zatem marża firmy i µ i = [ ] maleje i ponieważ s i 0 to 1 s i n εp µ i 1. Zatem równowaga Cournot sytuuje sie n pomiedzy doskona l a konkurencja a monopolem. Ponadto oligopol w sytuacji zarówno równowagi Cournot jak i Stackelberga jest nieoptymalny. Obserwacja: Zauważ, że jeżeli mamy duża liczbe firm (w sytuacji gry Cournot) to równowaga doskonale konkurencyjna jest bliskim przybliżeniem zachowania na tym rynku. 18 / 31

19 Jednoczesne ustalanie ceny (model Bertranda). I W poprzednim modelu ustaliliśmy, że firmy konkuruja ilościowo. Tutaj przyjmiemy rozważymy podobna sytuacje gdy firmy konkuruja cenowo. Dla uproszczenia koszty krańcowe sa sta le i takie same we wszystkich firmach MC = c, a koszty sta le wynosza zero FC = 0. Definicja. Równowaga Bertranda sk lada si e ze strategii dla każdej firmy (p 1, p 2 ), gdzie y i, i {1, 2}, maksymalizuje zysk firmy i przy danej cenie firmy j (drugiej firmy). 19 / 31

20 Jednoczesne ustalanie ceny (model Bertranda). II Równowaga p i = c. Skad ten wynik, przypuśćmy, że firma 2 ustala cene na poziomie p 2 > c. Wówczas jest optymalnym dla firmy 1 ustalić cene p 1 = p 2 ε, gdzie ε jest dowolnie ma l a liczba, wówczas firma 1 przejmuje ca ly popyt. Firmy bed a tak sobie nawzajem obniżać ceny, aż dojda do p i = MC, gdy obniżenie ceny poniżej MC oznacza ujemne zyski. W równowadze Bertranda otrzymujemy ta sama wielkość produkcji i cene jak w doskona lej konkurencji. Alokacja w równowadze Bertranda jest Pareto efektywna. 20 / 31

21 Zmowa. I Firmy operujace na danym rynku zmawiaja sie i podejmuja wspólnie decyzje ile produkować tak aby zmaksymalizować wspólne zyski. Problem maksymalizacji zysku ma postać max p(y 1 + y 2 )(y 1 + y 2 ) c 1 (y 1 ) c 2 (y 2 ) (y 1,y 2 ) Niech yi K oznacza produkcje firmy i w warunkach kartelu, wówczas zyski obydwu firm wynosza π K 1 (y K 1, y K 2 ) = p(y K 1 + y K 2 )y 1 c 1 (y K 1 ) π K 2 (y K 1, y K 2 ) = p(y K 1 + y K 2 )y K 2 c 2 (y K 2 ) 21 / 31

22 Zmowa. II gdzie πi K zyski firmy i w warunkach kartelu. Rozwiazuj ac problem maksymalizacji zysku kartelu otrzymujemy (liczymy pochodne po y 1 i y 2 ) p (y 1 + y 2 )(y 1 + y 2 ) + p(y 1 + y 2 ) = MC 1 (y 1 ) (27.1) p (y 1 + y 2 )(y 1 + y 2 ) + p(y 1 + y 2 ) = MC 2 (y 2 ) (27.2) Zauważ, że w sytuacji zmowy kartelowej pojawia si e pokusa odejścia od niej. Przyjmijmy (bez utraty ogólności), że firma 1 trzyma si e umowy a firma 2 rozważa czy powinna si e trzymać umowy czy zdewiować. Wówczas π 2 (y 1, y 2 ) = p(y 1 + y 2 )y 2 c 2 (y 2 ) 22 / 31

23 Zmowa. III zatem przy ustalonym y 1 = y K 1 π 2 (y K 1, y 2) y 2 = p (y 1 + y 2 )y 2 + p(y 1 + y 2 ) MC 2 (y 2 ) ponieważ, chcemy policzyć czy op laca sie firmie 2 zdewiować z produkcji w warunkach kartelu y2 K obliczymy wartość tej pochodnej w punkcie (y1 K, y 2 K ): π 2 (y K 1, y K 2 ) y 2 = p (y K 1 + y K 2 )y K 2 + p(y K 1 + y K 2 ) MC 2 (y K 2 ) 23 / 31

24 Zmowa. IV Podstawiajac z (27.2) otrzymujemy: π 2 (y K 1, y K 2 ) y 2 = p (y K 1 + y K 2 )(y K 2 + y K 1 y K 1 ) + p(y K 1 + y K 2 ) MC 2 (y K 2 ) (zauważ p ( ) < 0). = p (y K 1 + y K 2 )(y K 2 + y K 1 ) + p(y K 1 + y K 2 ) MC 2 (y K 2 ) p (y K 1 + y K 2 )y K 1 = p (y K 1 + y K 2 )y K 1 > 0 Zatem zwiekszaj ac produkcje ponad poziom wyznaczony przez kartel każda firma zwieksza swój zysk. 24 / 31

25 Strategie Kar I Ponieważ firmy maja bodźce do wy lamywania sie z umowy kartelowej potrzebna jest strategia kar. Potrzebujemy wówczas gry powtarzalnej (czyli przysz lości). Rozważmy duopol z lożony z dwóch identycznych firm. Niech π m bedzie zyskiem gdy obie firmy trzymaja sie umowy, a π c zyskiem Cournot, zauważ π m > π c. Rozważmy strategie: Trzymam sie umowy w okresie 0, jeżeli do momentu t (w l acznie) trzyma leś sie umowy to w okresie t + 1 też trzymam sie umowy, jeżeli do momentu t kiedykolwiek z lama leś umowe to ja cie karze produkujac na poziomie Cournot. Niech 1 1+r b edzie dyskontem czasowym 25 / 31

26 Strategie Kar II zysku (a r stopa procentowa). Wówczas wartość obecna wyp lat z powyższej strategii wynosi π m + π m 1 + r + π m (1 + r) = π m+ π m 1+r r = π m + π m 1+r 1+r 1 1+r = π m + π m r Natomiast wartość obecna z dewiacji z powyższej strategii (niech π d oznacza zysk gdy dewiujacej firmy gdy druga firma trzyma sie umowy, zauważ π d > π m ) wynosi π d + π c 1 + r + π c (1 + r) = π d + π c r 26 / 31

27 Strategie Kar III Kiedy dewiacja si e nie op laca? Gdy π d + π c r co po przekszta lceniach daje < π m + π m r r < π m π c π d π m Czyli dewiacja sie nie op laca jeżeli r jest wystarczajaco ma le, czyli 1 1+r wystarczaj aco duże co oznacza, że wystarczajaco dużo liczymy sie z przysz lościa. Zatem z powyższa strategia kar kartel może okazać sie stabilny. Inne podobne strategie, które daja podobny wynik, to karanie przez krótszy okres np. 1 okres lub kilka okresów. 27 / 31

28 Porównanie rozwiazań. Bertrand produkuje tyle co konkurencja doskona la (i jest efektywny), oligopol produkuje pomiedzy doskona l a konkurencja a monopolem. Monopol produkuje najmniej i najdrożej. 28 / 31

29 Podsumowanie. Różne typy oligopolu (Cournot, Stackelberg, Bertrand) Różne struktury daja różne ceny i produkcji. Mieści sie pomiedzy doskona l a konkurencja a monopolem. Lektura: Varian, rozdzia l 27. bez / 31

30 Pytania sprawdzajace I Zdefiniuj równowag e Cournot dla przypadku dwóch firm. Zapisz problem obydwu firm dla liniowej funkcji popytu i zerowych kosztów. Zilustruj równowag e na rysunku. Zdefiniuj równowag e Stackelberga dla przypadku dwóch firm. Zapisz problem naśladowcy i lidera dla liniowej funkcji popytu i zerowych kosztów. Zilustruj równowag e na rysunku. Zdefiniuj równowage Betranda dla przypadku dwóch firm, które maja sta ly i taka sama funkcje kosztów (zerowe koszty sta le i koszt krańcowy równy c). Znajdź równowage, wyjaśnij mechanizm dojścia do tej równowagi. Czy alokacja w równowadze Betranda jest efektywna? 30 / 31

31 Pytania sprawdzajace II Wyjaśnij czy możliwa jest zmowa w modelu jednookresowym, wyt lumacz intuicyjnie? A w modelu z nieskończonym horyzontem czasowym? Scharakteryzuj sytuacje rynkowa w modelu Cournot wzgledem monopolu i doskona lej konkurencji. Jak wyglada sytuacja w przypadku zawiazania kartelu. 31 / 31

Mikro II: Oligopol i Teoria Gier

Mikro II: Oligopol i Teoria Gier Mikro II: Oligopol i Teoria Gier Krzysztof Makarski 27 Oligopol Wst ep G lówny obszar zainteresowania to porównanie cen, ilości oraz efektywności poszczególnych struktur rynkowych. Poznaliśmy zachowanie

Bardziej szczegółowo

Oligopol. dobra są homogeniczne Istnieją bariery wejścia na rynek (rynek zamknięty) konsumenci są cenobiorcami firmy posiadają siłę rynkową (P>MC)

Oligopol. dobra są homogeniczne Istnieją bariery wejścia na rynek (rynek zamknięty) konsumenci są cenobiorcami firmy posiadają siłę rynkową (P>MC) Oligopol Jest to rynek, na którym niewielka liczba firm zachowuje się w sposób strategiczny i działają niezależnie od siebie, ale uwzględniają istnienie pozostałych firm. Na decyzję firmy wpływają decyzje

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Oligopol i Teoria Gier

Mikro II: Oligopol i Teoria Gier Mikro II: Oligopol i Teoria Gier Jacek Suda (slajdy: Krzysztof Makarski) 1 / 64 Oligopol Wst ep G lówny obszar zainteresowania to porównanie cen, ilości oraz efektywności poszczególnych struktur rynkowych.

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Oligopol

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Oligopol 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Oligopol Oligopol Monopol jedna firma na rynku. Duopol dwie firmy na rynku. Oligopol kilka firm na rynku. W szczególności decyzje każdej firmy co do ceny lub ilości produktu

Bardziej szczegółowo

Model Bertranda. np. dwóch graczy (firmy), ustalają ceny (strategie) p 1 i p 2 jednocześnie

Model Bertranda. np. dwóch graczy (firmy), ustalają ceny (strategie) p 1 i p 2 jednocześnie Model Bertranda Firmy konkurują cenowo np. dwóch graczy (firmy), ustalają ceny (strategie) p 1 i p jednocześnie Jeśli produkt homogeniczny, konsumenci kupują tam gdzie taniej zawsze firmie o wyższej cenie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Mikroekonomia zaawansowana Studia zaoczne dr Olga Kiuila LEKCJA 7

Uniwersytet Warszawski Mikroekonomia zaawansowana Studia zaoczne dr Olga Kiuila LEKCJA 7 LEKCJA 7 ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE Inwestując w kapitał trwały zwiększamy pojemność produkcyjną (czyli maksymalną wielkość produkcji) i tym samym możemy próbować wpływać na decyzje konkurencyjnych firm. W

Bardziej szczegółowo

Modele lokalizacyjne

Modele lokalizacyjne Modele lokalizacyjne Model Hotelling a Konsumenci jednostajnie rozłożeni wzdłuż ulicy Firmy konkurują cenowo Jak powinny ulokować się firmy? N=1 N=2 N=3 Model Salop a Konsumenci jednostajnie rozłożeni

Bardziej szczegółowo

13. Teoriogrowe Modele Konkurencji Gospodarczej

13. Teoriogrowe Modele Konkurencji Gospodarczej 13. Teoriogrowe Modele Konkurencji Gospodarczej Najpierw, rozważamy model monopolu. Zakładamy że monopol wybiera ile ma produkować w danym okresie. Jednostkowy koszt produkcji wynosi k. Cena wynikająca

Bardziej szczegółowo

Przyk ladowe Kolokwium II. Mikroekonomia II. 2. Na lożenie podatku na produkty produkowane przez monopol w wysokości 10 z l doprowadzi do

Przyk ladowe Kolokwium II. Mikroekonomia II. 2. Na lożenie podatku na produkty produkowane przez monopol w wysokości 10 z l doprowadzi do Przyk ladowe Kolokwium II Mikroekonomia II Imi e i nazwisko:...... nr albumu:... Instrukcje. Bez oszukiwania. Jeżeli masz pytanie podnieś r ek e. Cz eść I. Test wyboru. 1. W zmonopolizowanej branży cena

Bardziej szczegółowo

Oligopol. Jest to rynek, na którym niewielka liczba firm zachowuje się w sposób b strategiczny i ają niezależnie od siebie, ale uwzględniaj

Oligopol. Jest to rynek, na którym niewielka liczba firm zachowuje się w sposób b strategiczny i ają niezależnie od siebie, ale uwzględniaj Oligopol Jest to rynek, na którym niewielka liczba firm zachowuje się w sposób b strategiczny i działaj ają niezależnie od siebie, ale uwzględniaj dniają istnienie pozostałych firm. Na decyzję firmy wpływaj

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Krzywe kosztów, Podaż firmy i Podaż ga l

Mikro II: Krzywe kosztów, Podaż firmy i Podaż ga l Mikro II: Krzywe kosztów, Podaż firmy i Podaż ga l ezi. Jacek Suda (slajdy: Krzysztof Makarski) 1 / 59 Krzywe kosztów Wst ep Celem jest wyprowadzenie funkcji podaży i jej w lasności. Funkcje podaży wyprowadzamy

Bardziej szczegółowo

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH ZADANIE. Mamy trzech konsumentów, którzy zastanawiają się nad nabyciem trzech rożnych programów komputerowych. Właściwości popytu konsumentów przedstawiono w następującej tabeli:

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol Monopol Jeden sprzedawca. Krzywa popytu jaką napotyka monopolista (opadająca) to krzywa popytu rynkowego. Monopolista może zmienić cenę rynkową produktu dostosowując

Bardziej szczegółowo

Uszereguj dla obydwu firm powyższe sytuacje od najkorzystniejszej do najgorszej. Uszereguj powyższe sytuacje z punktu widzenia konsumentów.

Uszereguj dla obydwu firm powyższe sytuacje od najkorzystniejszej do najgorszej. Uszereguj powyższe sytuacje z punktu widzenia konsumentów. Strategie konkurencji w oligopolu: modele Bertranda, Stackelberga i lidera cenowego. Wojna cenowa. Kartele i inne zachowania strategiczne zadania wraz z rozwiązaniami Zadanie 1 Na rynku działają dwie firmy.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Mikroekonomia zaawansowana Studia zaoczne dr Olga Kiuila LEKCJA 9

Uniwersytet Warszawski Mikroekonomia zaawansowana Studia zaoczne dr Olga Kiuila LEKCJA 9 LEKCJA 9 Oligopol równoczesnej konkurencji cenowej przy wyborze zdolności produkcyjnych (model Kreps a) Jeżeli zdolności produkcyjne co najmniej jednej z firm są ograniczone, to na rynku będziemy obserwować

Bardziej szczegółowo

w modelu równowagi Zaawansowana Makroekonomia: Pieniadz 1 Model z ograniczeniem CIA Krzysztof Makarski Wprowadzenie Wst ep Model z pieniadzem.

w modelu równowagi Zaawansowana Makroekonomia: Pieniadz 1 Model z ograniczeniem CIA Krzysztof Makarski Wprowadzenie Wst ep Model z pieniadzem. Zaawansowana Makroekonomia: Pieniadz w modelu równowagi ogólnej Krzysztof Makarski Model z ograniczeniem CIA Wprowadzenie Wst ep Model z pieniadzem. Ocena modelu Optymalna polityka pieni eżna Koszty nieoptymalnej

Bardziej szczegółowo

Ryszard Rapacki, Piotr Maszczyk, Mariusz Próchniak

Ryszard Rapacki, Piotr Maszczyk, Mariusz Próchniak Struktury rynku a optymalne decyzje w przedsiębiorstwie Ryszard Rapacki, Piotr Maszczyk, Mariusz Próchniak Program MBA-SGH VI edycja PORÓWNANIE STRUKTUR RYNKU Cecha Struktura rynku Konkurencja doskonała

Bardziej szczegółowo

5. Jeśli funkcja popytu na bilety do kina ma postać: q = 122-7P, to całkowity utarg ze sprzedaży biletów jest maksymalny, gdy cena wynosi:

5. Jeśli funkcja popytu na bilety do kina ma postać: q = 122-7P, to całkowity utarg ze sprzedaży biletów jest maksymalny, gdy cena wynosi: 1. Na oligopolistycznym rynku istnieje 8 firm, które zachowują się zgodnie z modelem Cournota (jednoczesne ustalanie ilości). Wszystkie firmy ponoszą takie same koszty krańcowe, równe 12 zł od jednostki

Bardziej szczegółowo

5. Utarg krańcowy (MR) można zapisać jako: A)

5. Utarg krańcowy (MR) można zapisać jako: A) 1. Na rynku pewnego dobra działają dwie firmy, które zachowują się zgodnie z modelem Stackelberga. Firmy ponoszą stałe koszty krańcowe równe 24. Odwrócona linia popytu na tym rynku ma postać: P = 480-0.5Q.

Bardziej szczegółowo

Analiza cen duopolu Stackelbera

Analiza cen duopolu Stackelbera Na samym początku odpowiedzmy na pytanie czym jest duopol. Jest to forma rynku w której kontrolę nad nim posiadają 2 przedsiębiorstwa, które konkurują pomiędzy sobą wielkością produkcji lub ceną. Ze względu

Bardziej szczegółowo

12. Funkcja popytu jest liniowa. Poniższa tabela przedstawia cztery punkty na krzywej popytu:

12. Funkcja popytu jest liniowa. Poniższa tabela przedstawia cztery punkty na krzywej popytu: 1. Dla której z poniższych funkcji popytu elastyczność cenowa popytu jest równa -1 i jest stała na całej długości krzywej popytu? A) Q = -5 + 10 B) Q = 40-4 C) Q = 30000-1 D) Q = 2000-2 E) Q = 100-3 F)

Bardziej szczegółowo

4. Utarg krańcowy (MR) można zapisać jako: A)

4. Utarg krańcowy (MR) można zapisać jako: A) 1. Rozważmy rynek doskonale konkurencyjny w długim okresie. Funkcja kosztu całkowitego pojedynczej firmy jest następująca: TC = 1296q 2 + 1369 dla q > 0 oraz TC = 0 dla q = 0. Wszystkie firmy są identyczne.

Bardziej szczegółowo

8. Jeśli funkcja popytu na bilety do kina ma postać: q = 356-3P, to całkowity utarg ze sprzedaży biletów jest maksymalny, gdy cena wynosi:

8. Jeśli funkcja popytu na bilety do kina ma postać: q = 356-3P, to całkowity utarg ze sprzedaży biletów jest maksymalny, gdy cena wynosi: 1. rzedsiębiorstwo posiada dwa zakłady. Funkcja popytu rynkowego dana jest równaniem: = 46080-4Q, gdzie Q - produkcja całego rynku. Funkcja kosztu całkowitego pierwszego i drugiego zakładu jest następująca:

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Rynek i Preferencje

Mikro II: Rynek i Preferencje Mikro II: Rynek i Preferencje Jacek Suda (slajdy: Krzysztof Makarski) 1 / 40 Rynek Wst ep W tym rozdziale zasygnalizowane sa problemy jakimi bedziemy sie zajmować. Pytania jakie b edziemy sobie zadawać.

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia II Semestr Letni 2014/2015 Ćwiczenia 4, 5 & 6. Technologia

Mikroekonomia II Semestr Letni 2014/2015 Ćwiczenia 4, 5 & 6. Technologia Mikroekonomia II 050-792 Semestr Letni 204/205 Ćwiczenia 4, 5 & 6 Technologia. Izokwanta produkcji to krzywa obrazująca różne kombinacje nakładu czynników produkcji, które przynoszą taki sam zysk. P/F

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Popyt, Preferencje Ujawnione i Równanie S luckiego

Mikro II: Popyt, Preferencje Ujawnione i Równanie S luckiego Mikro II: Popyt, Preferencje Ujawnione i Równanie S luckiego Krzysztof Makarski 6 Popyt Wstep Przypomnijmy: Podstawy teoria konsumenta. Zastosowanie wszedzie. W szczególności poszukiwanie informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MENEDŻERSKA. Wykład 5 Oligopol. Strategie konkurencji a teoria gier. 1 OLIGOPOL. STRATEGIE KONKURENCJI A TEORIA GIER.

EKONOMIA MENEDŻERSKA. Wykład 5 Oligopol. Strategie konkurencji a teoria gier. 1 OLIGOPOL. STRATEGIE KONKURENCJI A TEORIA GIER. Wykład 5 Oligopol. Strategie konkurencji a teoria gier. 1 OLIGOPOL. STRATEGIE KONKURENCJI A TEORIA GIER. 1. OLIGOPOL Oligopol - rynek, na którym działa niewiele przedsiębiorstw (od do 10) Cecha charakterystyczna

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Rynek i Preferencje

Mikro II: Rynek i Preferencje Mikro II: Rynek i Preferencje Krzysztof Makarski 1 Rynek Wst ep W tym rozdziale zasygnalizowane sa problemy jakimi bedziemy sie zajmować. Pytania jakie b edziemy sobie zadawać. Sposób w jaki b edziemy

Bardziej szczegółowo

3. O czym mówi nam marginalna (krańcowa) produktywność:

3. O czym mówi nam marginalna (krańcowa) produktywność: Ʊ1. 诲眤诲眤眪 眪 Zbiór produkcyjny: a) to zbiór wszystkich nakładów czynników produkcji, b) wykazuje możliwe techniki wytwarzania, c) pokazuje techniczne możliwości, d) poprawne są odpowiedzi a, c, e) poprawne

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Popyt, Preferencje Ujawnione i Równanie S luckiego

Mikro II: Popyt, Preferencje Ujawnione i Równanie S luckiego Mikro II: Popyt, Preferencje Ujawnione i Równanie S luckiego Jacek Suda (slajdy: Krzysztof Makarski) 1 / 47 Popyt Wst ep Przypomnijmy: Podstawy teoria konsumenta. Zastosowanie wsz edzie. W szczególności

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Popyt, Preferencje Ujawnione i Równanie S luckiego

Mikro II: Popyt, Preferencje Ujawnione i Równanie S luckiego Mikro II: Popyt, Preferencje Ujawnione i Równanie S luckiego Krzysztof Makarski 6 Popyt Wstep Przypomnijmy: Podstawy teoria konsumenta. Zastosowanie wszedzie. W szczególności poszukiwanie informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

1) Granica możliwości produkcyjnych Krzywa transformacji jest to zbiór punktów reprezentujących różne kombinacje ilościowe dwóch produktów, które gospodarka narodowa może wytworzyć w danym okresie przy

Bardziej szczegółowo

Oligopol wieloproduktowy

Oligopol wieloproduktowy Oligopol wieloproduktowy Do tej pory zakładali adaliśmy, że e produkty sąs identyczne (homogeniczne) W rzeczywistości ci produkty sprzedawane przez firmy nie są doskonałymi substytutami. W większo kszości

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w badania i rozwój

Inwestycje w badania i rozwój semestr zimowy 2013/2014 Intensywność nak ladów na B&R Ga l ezie można scharakteryzować ze wzgledu na stosunek nak ladów na B&R do wartości produkcji W Stanach Zjednoczonych najwi ecej wydaja na B&R:

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Technologia, Maksymalizacja zysku i Minimalizacja kosztów.

Mikro II: Technologia, Maksymalizacja zysku i Minimalizacja kosztów. Mikro II: Technologia, Maksymalizacja zysku i Minimalizacja kosztów. Jacek Suda (slajdy: Krzysztof Makarski) 1 / 39 Technologia Wst ep. Przypomnijmy: Teoria konsumenta. w szczególności krzywa popytu. Teraz

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia II: Teoria Producenta Zadania dodatkowe. produkcji? a produkcji f(x 1, x 2 ) = x 1/4. odpowiednio, w 1 i w 2 a cena produktu p.

Mikroekonomia II: Teoria Producenta Zadania dodatkowe. produkcji? a produkcji f(x 1, x 2 ) = x 1/4. odpowiednio, w 1 i w 2 a cena produktu p. Mikroekonomia II: Teoria Producenta Zadania dodatkowe 1. Przypuśćmy, że mamy nastepuj ac a funkcje produkcji f(x 1, x 2 ) = x 1/4 1 x 1/4 2. (a) Narysuj izokwante reprezentujac a y = 1. (b) Oblicz TRS

Bardziej szczegółowo

Monopol statyczny. Problem monopolisty: Π(q) = p(q)q c(q)

Monopol statyczny. Problem monopolisty: Π(q) = p(q)q c(q) Monopol Jest jedna firma Sama ustala cenę powyżej kosztu krańcowego Zyski nadzwyczajne (największe osiągalne) Stoi przed podobnymi ograniczeniami co firmy doskonale konkurencyjne: -Ograniczenia technologiczne

Bardziej szczegółowo

1. Cirzpis lawa produkuje sakiewki. Jej funkcja kosztów ma postać c(y) = y 3 8y 2 +30y+5.

1. Cirzpis lawa produkuje sakiewki. Jej funkcja kosztów ma postać c(y) = y 3 8y 2 +30y+5. Ćwiczenia 5 i 6 Krzysztof Makarski Podaż firmy 1. Cirzpis lawa produkuje sakiewki. Jej funkcja kosztów ma postać c(y) = y 3 8y 2 +30y+5. (a) Znajdź i narysuj AC, AV C, i MC. (b) Krótki okres. Jeżeli cena

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Technologia, Maksymalizacja zysku i Minimalizacja

Mikro II: Technologia, Maksymalizacja zysku i Minimalizacja Mikro II: Technologia, Maksymalizacja zysku i Minimalizacja kosztów Krzysztof Makarski 18 Technologia Wst ep Przypomnijmy: Teoria konsumenta w szczególności krzywa popytu Teraz krzywa podaży (analogicznie)

Bardziej szczegółowo

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ.

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. Wykład 4 Konkurencja doskonała i monopol 1 MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. EFEKTYWNOŚĆ RYNKU. MONOPOL CZYSTY. KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA. 1. MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ W modelu konkurencji doskonałej

Bardziej szczegółowo

Zacznijmy od przypomnienia czym są i jak wyglądają gry jednoczesne oraz sekwencyjne w zapisie ekstensywnym.

Zacznijmy od przypomnienia czym są i jak wyglądają gry jednoczesne oraz sekwencyjne w zapisie ekstensywnym. Oligopol Oligopol jest zagadnieniem, którego zrozumienie wymaga dobrej znajomości teorii gier. Modele Oligopolu badane przez ekonomistów koncentrują się bowiem na znalezieniu rozwiązania (równowagi) w

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Monopol i Zachowania monopolistyczne.

Mikro II: Monopol i Zachowania monopolistyczne. Mikro II: Monopol i Zachowania monopolistyczne. Krzysztof Makarski 24 Monopol Wst ep Wiemy jak zachowuje sie ga l aź doskonale konkurencyjna. G lówny obszar zainteresowania to porównanie cen, ilości oraz

Bardziej szczegółowo

(aby była to nauka owocna) 23 lutego, 2016

(aby była to nauka owocna) 23 lutego, 2016 (aby była to nauka owocna) Uniwersytet Warszawski 23 lutego, 2016 1 / 21 2 / 21 3 / 21 Plan zajęć - etap (1) 1. Technologia 1 (czynniki produkcji, funkcja produkcji, krótki / długi okres, produktywność

Bardziej szczegółowo

Moduł V. Konkurencja monopolistyczna i oligopol

Moduł V. Konkurencja monopolistyczna i oligopol Moduł V. Konkurencja monopolistyczna i oligopol Spis treści: Wstęp... 2 1. Istota konkurencji monopolistycznej... 2 2. Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji monopolistycznej w okresie krótkim

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia II: Kolokwium, grupa II

Mikroekonomia II: Kolokwium, grupa II Mikroekonomia II: Kolokwium, grupa II Prowadząca: Martyna Kobus 2012-06-11 Piszemy 90 minut. Sprawdzian jest za 70 punktów. Jest 10 pytań testowych, każde za 2 punkty (łącznie 20 punktów za test) i 3 zadania,

Bardziej szczegółowo

Modele rynków. Niedoskonała Konkurencja. Doskonała Konkurencja. Niekooperujący. Kooperujący (Kartel, Zmowa) Model Cournota (konkurencja ilościowa)

Modele rynków. Niedoskonała Konkurencja. Doskonała Konkurencja. Niekooperujący. Kooperujący (Kartel, Zmowa) Model Cournota (konkurencja ilościowa) Modele rynków Doskonała Konkurencja Niedoskonała Konkurencja Monopolistyczna Konkurencja Monopol Oligopol Niekooperujący Kooperujący (Kartel, Zmowa) Gra jednoczesna Gra sekwencyjna Gra powtarzalna Model

Bardziej szczegółowo

TEST. [2] Funkcja długookresowego kosztu przeciętnego przedsiębiorstwa

TEST. [2] Funkcja długookresowego kosztu przeciętnego przedsiębiorstwa Przykładowe zadania na kolokwium: TEST [1] Zmniejszenie przeciętnych kosztów stałych zostanie spowodowane przez: a. wzrost wielkości produkcji, b. spadek wielkości produkcji, c. wzrost kosztów zmiennych,

Bardziej szczegółowo

1. Które z następujących funkcji produkcji cechują się stałymi korzyściami ze skali? (1) y = 3x 1 + 7x 2 (2) y = x 1 1/4 + x 2

1. Które z następujących funkcji produkcji cechują się stałymi korzyściami ze skali? (1) y = 3x 1 + 7x 2 (2) y = x 1 1/4 + x 2 1. Które z następujących funkcji produkcji cechują się stałymi korzyściami ze skali? (1) y = 3x 1 + 7x 2 (2) y = x 1 1/4 + x 2 1/3 (3) y = min{x 1,x 2 } + min{x 3,x 4 } (4) y = x 1 1/5 x 2 4/5 a) 1 i 2

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - Lista 11. Przygotować do zajęć: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny, duopol

Mikroekonomia - Lista 11. Przygotować do zajęć: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny, duopol Mikroekonomia - Lista 11 Przygotować do zajęć: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny, duopol Konkurencja doskonała 1. Model konkurencji doskonałej opiera się na następujących

Bardziej szczegółowo

Oligopol kooperacyjny

Oligopol kooperacyjny Oligopol kooperacyjny Konkurując c między sobą,, oligopoliści nie osiągaj gają maksymalnych możliwych zysków. Jeżeli eli firmy ograniczyłyby yby poziomy produkcji (lub podniosły y ceny), tak aby maksymalizować

Bardziej szczegółowo

10. Wstęp do Teorii Gier

10. Wstęp do Teorii Gier 10. Wstęp do Teorii Gier Definicja Gry Matematycznej Gra matematyczna spełnia następujące warunki: a) Jest co najmniej dwóch racjonalnych graczy. b) Zbiór możliwych dezycji każdego gracza zawiera co najmniej

Bardziej szczegółowo

J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade

J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade Jan J. Michałek (wersja uproszczona) J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade - jakie

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONAŁA

KONKURENCJA DOSKONAŁA KONKURENCJA DOSKONAŁA Bez względu na rodzaj konkurencji, w jakiej uczestniczy firma, jej celem gospodarowania jest maksymalizacja zysku (minimalizacja straty) w krótkim okresie i maksymalizacja wartości

Bardziej szczegółowo

TEST. [4] Grzyby w lesie to przykład: a. dobra prywatnego, b. wspólnych zasobów, c. monopolu naturalnego, d. dobra publicznego.

TEST. [4] Grzyby w lesie to przykład: a. dobra prywatnego, b. wspólnych zasobów, c. monopolu naturalnego, d. dobra publicznego. Przykładowe zadania na kolokwium: TEST [1] Zmniejszenie przeciętnych kosztów stałych zostanie spowodowane przez: a. wzrost wielkości produkcji, b. spadek wielkości produkcji, c. wzrost kosztów zmiennych,

Bardziej szczegółowo

Negatywne skutki monopolu

Negatywne skutki monopolu Negatywne skutki monopolu Strata dobrobytu społecznego z tytułu: (1) mniejszej produkcji i wyższej ceny (2) kosztów poszukiwania renty, które ponoszą firmy w celu osiągnięcia monopolistycznej pozycji na

Bardziej szczegółowo

Monopol. Założenia. Skąd biorą się monopole? Jedna firma

Monopol. Założenia. Skąd biorą się monopole? Jedna firma Założenia Jedna firma Monopol Siłą rzeczy musi ona sama ustalić cenę Cena rynkowa zależy od ilości sprzedawanej przez firmę Produkt nie posiada substytuty Dużo kupujących (krzywa popytu opadająca) Istnieją

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Możliwości finansowe konsumenta opisuje równanie: 2x + 4y = 1. Jeżeli dochód konsumenta

Bardziej szczegółowo

Blokowanie wejścia i model Stackelberga

Blokowanie wejścia i model Stackelberga Blokowanie wejścia i model Stackelberga Leader może chcieć produkować więcej niż w modelu Stackelberga, aby ograniczyć zyski innych firm, które potencjalnie mogłyby wejść na rynek L N wejść N q L q N nie

Bardziej szczegółowo

Ekonomia menedżerska. Struktury rynku. prof. Tomasz Bernat Katedra Mikroekonomii

Ekonomia menedżerska. Struktury rynku. prof. Tomasz Bernat Katedra Mikroekonomii Ekonomia menedżerska Struktury rynku prof. Tomasz Bernat Katedra Mikroekonomii Struktura wykładu 2 1. Struktura rynku definicja 2. Podział struktur rynkowych 3. Determinanty podziału i opisu 4. Decyzje

Bardziej szczegółowo

6. Teoria Podaży Koszty stałe i zmienne

6. Teoria Podaży Koszty stałe i zmienne 6. Teoria Podaży - 6.1 Koszty stałe i zmienne Koszty poniesione przez firmę zwykle są podzielone na dwie kategorie. 1. Koszty stałe - są niezależne od poziomu produkcji, e.g. stałe koszty energetyczne

Bardziej szczegółowo

Elementy Modelowania Matematycznego

Elementy Modelowania Matematycznego Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 12 Teoria gier II Spis treści Wstęp Oligopol, cła oraz zbrodnia i kara Strategie mieszane Analiza zachowań w warunkach dynamicznych Indukcja wsteczna Gry powtarzane

Bardziej szczegółowo

Konkurencja monopolistyczna. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Konkurencja monopolistyczna. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: 17 Konkurencja monopolistyczna P R I N C I P L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W PowerPoint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights reserved

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 11. Koszty wejścia na rynek Model Spence a. Czy monopolista może zyskownie zamknąć rynek przy wykorzystaniu zdolności produkcyjnych?

LEKCJA 11. Koszty wejścia na rynek Model Spence a. Czy monopolista może zyskownie zamknąć rynek przy wykorzystaniu zdolności produkcyjnych? LEKCJA 11 Koszty wejścia na rynek Model Spence a Czy monopolista może zyskownie zamknąć rynek przy wykorzystaniu zdolności produkcyjnych? Dwa okresy: t=1, 2 Dwie firmy (i=1, 2) wytwarzają homogeniczny

Bardziej szczegółowo

Podaż firmy. Zakładamy, że firmy maksymalizują zyski

Podaż firmy. Zakładamy, że firmy maksymalizują zyski odaż firmy Zakładamy, że firmy maksymalizują zyski Inne cele działalności firm: Maksymalizacja przychodów Maksymalizacja dywidendy Maksymalizacja zysków w krótkim okresie Maksymalizacja udziału w rynku

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA Struktury rynku

MIKROEKONOMIA Struktury rynku MIKROEKONOMIA Struktury rynku Katedra Mikroekonomii Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Slajd nr 2 3 Struktura wykładu 1. Struktura rynku definicja 2. Podział struktur rynkowych 3. Determinanty podziału

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Nadwyżka konsumenta, Popyt rynkowy i Równowaga.

Mikro II: Nadwyżka konsumenta, Popyt rynkowy i Równowaga. Mikro II: Nadwyżka konsumenta, Popyt rynkowy i Równowaga. Jacek Suda (slajdy: Krzysztof Makarski) 1 / 72 Nadwyżka konsumenta Wst ep. Przypomnijmy: Podstawy teoria konsumenta. Zastosowanie wsz edzie. W

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Wymiana i Asymetria Informacji

Mikro II: Wymiana i Asymetria Informacji Mikro II: Wymiana i Asymetria Informacji Krzysztof Makarski 29 Wymiana Wst ep. Do tej pory zajmowaliśmy sie g lównie analiza pojedynczych rynków. Analiza w równowadze czastkowej - teoria jednego wyizolowanego

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Nadwyżka konsumenta, Popyt rynkowy i Równowaga.

Mikro II: Nadwyżka konsumenta, Popyt rynkowy i Równowaga. Mikro II: Nadwyżka konsumenta, Popyt rynkowy i Równowaga. Krzysztof Makarski 14 Nadwyżka konsumenta Wst ep Przypomnijmy: Podstawy teoria konsumenta. Zastosowanie wsz edzie. W szczególności poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Historia ekonomii. Mgr Robert Mróz. Leon Walras

Historia ekonomii. Mgr Robert Mróz. Leon Walras Historia ekonomii Mgr Robert Mróz Leon Walras 06.12.2016 Leon Walras (1834 1910) Jeden z dwóch ojców neoklasycznej mikroekonomii (drugim Marshall) Nie był tak dobrym matematykiem jak niektórzy inni ekonomiści

Bardziej szczegółowo

Konspekt 7. Strategie postępowania oligopolu - zastosowania teorii gier.

Konspekt 7. Strategie postępowania oligopolu - zastosowania teorii gier. KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Ryszard Rapacki EKONOMIA MENEDŻERSKA Konspekt 7. Strategie postępowania oligopolu - zastosowania teorii gier. A. Cele zajęć. 1. Porównanie różnych struktur rynku

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Monopol i Zachowania monopolistyczne.

Mikro II: Monopol i Zachowania monopolistyczne. Mikro II: Monopol i Zachowania monopolistyczne. Jacek Suda (slajdy: Krzysztof Makarski) 1 / 53 Monopol Wst ep Wiemy jak zachowuje sie ga l aź doskonale konkurencyjna. G lówny obszar zainteresowania to

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO EKONOMII MENEDŻERSKIEJ.

WPROWADZENIE DO EKONOMII MENEDŻERSKIEJ. Wykład 1 Wprowadzenie do ekonomii menedżerskiej 1 WPROWADZENIE DO EKONOMII MENEDŻERSKIEJ. PODEJMOWANIE OPTYMALNYCH DECYZJI NA PODSTAWIE ANALIZY MARGINALNEJ. 1. EKONOMIA MENEDŻERSKA ekonomia menedżerska

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA Ekonomia Wykład dla studentów WPiA Wykład 7: Struktury niedoskonale konkurencyjne i ich skutki dla wielkości produkcji i poziomu cen. Konkurencja niedoskonała a oligopol. Teoria gier. Decyzje firmy o wielkości

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MENEDŻERSKA

EKONOMIA MENEDŻERSKA oraz na kierunku zarządzanie i marketing (jednolite studia magisterskie) 1 EKONOMIA MENEDŻERSKA PROGRAM WYKŁADÓW Wykład 1. Wprowadzenie do ekonomii menedŝerskiej. Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie

Bardziej szczegółowo

Maksymalizacja zysku

Maksymalizacja zysku Maksymalizacja zysku Na razie zakładamy, że rynki są doskonale konkurencyjne Firma konkurencyjna traktuje ceny (czynników produkcji oraz produktów jako stałe, czyli wszystkie ceny są ustalane przez rynek

Bardziej szczegółowo

Monopol. Założenia. Skąd biorą się monopole? Jedna firma

Monopol. Założenia. Skąd biorą się monopole? Jedna firma Założenia Jedna firma Monopol Siłą rzeczy musi ona sama ustalić cenę Cena rynkowa zależy od ilości sprzedawanej przez firmę Produkt nie posiada substytuty Dużo kupujących (krzywa popytu opadająca) Istnieją

Bardziej szczegółowo

5. Teoria Popytu. 5.1 Różne Rodzaje Konkurencji

5. Teoria Popytu. 5.1 Różne Rodzaje Konkurencji 5. Teoria Popytu. 5.1 Różne Rodzaje Konkurencji a. Konkurencja doskonała Producenci sprzedają nierozróżnialne towary, e.g. zboże pierwszej klasy. Zakładamy że jest dużo producentów, a żaden nie ma wpływu

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z MIKROEKONOMII

ZADANIA Z MIKROEKONOMII - ZADANIA Z MIKROEKONOMII BLOK B Wybór i opracowanie: Ewa Aksman,Tomasz Kopczewski Piotr Mazurowski, Irena Topińska Poprawki: Anna Bartczak, Olga Kiuila TECHNOLOGIA 1. Czy jest możliwe, aby izokwanty:

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin /

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin / PROPOZYCJA ROZKŁADU MATERIAŁU NAUCZANIA PRZEDMIOTU PODSTAWY EKONOMII dla zawodu: technik ekonomista-23,02,/mf/1991.08.09 liceum ekonomiczne, wszystkie specjalności, klasa I, semestr pierwszy I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Wymiana i Asymetria Informacji

Mikro II: Wymiana i Asymetria Informacji Mikro II: i Asymetria Informacji Jacek Suda (slajdy: Krzysztof Makarski) 1 / 40 Wst ep. Do tej pory zajmowaliśmy sie g lównie analiza pojedynczych rynków. Analiza w równowadze czastkowej - teoria jednego

Bardziej szczegółowo

MONOPOL. dr Krzysztof Kołodziejczyk

MONOPOL. dr Krzysztof Kołodziejczyk MONOPOL dr Krzysztof Kołodziejczyk https://flic.kr/p/fd2sei Agenda 1. Popyt 2. Równowaga monopolu 3. Cena monopolowa 4. Opłacalność produkcji 5. Podaż 6. Dyskryminacja cenowa Monopol słowa kluczowe cenodawca

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 8. Miara wielkości barier wejścia na rynek = różnica między ceną dla której wejście na rynek nie następuje a min AC.

LEKCJA 8. Miara wielkości barier wejścia na rynek = różnica między ceną dla której wejście na rynek nie następuje a min AC. LEKCJA 8 KOSZTY WEJŚCIA NA RYNEK Miara wielkości barier wejścia na rynek = różnica między ceną dla której wejście na rynek nie następuje a min AC. Na wysokość barier wpływ mają: - korzyści skali produkcji,

Bardziej szczegółowo

Konkurencja monopolistyczna

Konkurencja monopolistyczna Konkurencja monopolistyczna Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Prezentacja oparta na: http://www.swlearning.com/economics/mankiw/mankiw3e/powerpoint_micro.html Cechy: Wielu sprzedawców Zróżnicowane produkty

Bardziej szczegółowo

6.4. Wieloczynnikowa funkcja podaży Podsumowanie RÓWNOWAGA RYNKOWA Równowaga rynkowa w ujęciu statycznym

6.4. Wieloczynnikowa funkcja podaży Podsumowanie RÓWNOWAGA RYNKOWA Równowaga rynkowa w ujęciu statycznym Spis treœci Przedmowa do wydania ósmego... 11 Przedmowa do wydania siódmego... 12 Przedmowa do wydania szóstego... 14 1. UWAGI WSTĘPNE... 17 1.1. Przedmiot i cel ekonomii... 17 1.2. Ekonomia pozytywna

Bardziej szczegółowo

a) Znajdź równowagi Nasha tej gry oraz wypłaty w równowadze obu tenisistek...

a) Znajdź równowagi Nasha tej gry oraz wypłaty w równowadze obu tenisistek... Egzamin z przedmiotu: Wstęp do Teorii Gier Zadanie 1 Prowadzący: dr Michał Lewandowski gnieszka Radwańska gra w tenisa z Karoliną Woźniacki. gnieszka może zaserwować na backhand lub na forehand Woźniacki.

Bardziej szczegółowo

7. Podatki Podstawowe pojęcia

7. Podatki Podstawowe pojęcia 7. Podatki - 7.1 Podstawowe pojęcia Podatki są poddzielone na dwie kategorie: 1. Bezpośrednie - nałożone bezpośrednio na dochód z pracy. 2. Pośrednie - nałożone na wydatki, np. na różne towary. 1 / 35

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz Mikroekonomia Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz 17.10.2009r. Mikroekonomia WNE UW 1 Co to jest monopol? Wybór monopolisty Dlaczego nie lubimy monopoli? Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Wstęp do wydania polskiego Od tłumacza Przedmowa 1. Rynek 1.1. Budowanie modelu 1.2. Optymalizacja i równowaga 1.3. Krzywa popytu 1.4.

Wstęp do wydania polskiego Od tłumacza Przedmowa 1. Rynek 1.1. Budowanie modelu 1.2. Optymalizacja i równowaga 1.3. Krzywa popytu 1.4. Wstęp do wydania polskiego Od tłumacza Przedmowa 1. Rynek 1.1. Budowanie modelu 1.2. Optymalizacja i równowaga 1.3. Krzywa popytu 1.4. Krzywa podaży 1.5. Równowaga rynkowa 1.6. Statyka porównawcza 1.7.

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONAŁA. dr Krzysztof Kołodziejczyk

KONKURENCJA DOSKONAŁA. dr Krzysztof Kołodziejczyk KONKURENCJA DOSKONAŁA dr Krzysztof Kołodziejczyk Agenda 1. Popyt 2. Równowaga przedsiębiorstwa 3. Opłacalność (rentowność) produkcji 4. Podaż (powyżej poziomu zamknięcia) Konkurencja doskonała słowa kluczowe

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 6: Struktury rynkowe i mechanizm konkurencji

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 6: Struktury rynkowe i mechanizm konkurencji Ekonomia Wykład dla studentów WPiA Wykład 6: Struktury rynkowe i mechanizm konkurencji Decyzje firmy o wielkości produkcji Firma podejmuje decyzje o wielkości produkcji na podstawie zderzenia kosztów i

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Organizacja rynku dr Olga Kiuila LEKCJA 12

Uniwersytet Warszawski Organizacja rynku dr Olga Kiuila LEKCJA 12 LEKCJA 12 KOSZTY WEJŚCIA NA RYNEK Inwestując w kapitał trwały zwiększamy pojemność produkcyjną (czyli maksymalną wielkość produkcji) i tym samym możemy próbować wpływać na decyzje konkurencyjnych firm.

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP Ekonomia menedżerska Manager economics

Z-ZIP Ekonomia menedżerska Manager economics KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP2-0499 Ekonomia menedżerska Manager economics A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Adam Narkiewicz. Ćwiczenia dziewiąte, dziesiąte i jedenaste: Konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol

Adam Narkiewicz. Ćwiczenia dziewiąte, dziesiąte i jedenaste: Konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol Adam Narkiewicz Ćwiczenia dziewiąte, dziesiąte i jedenaste: doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol Rynek doskonale konkurencyjny to taki rynek, na którym zarówno sprzedający jak i kupujące

Bardziej szczegółowo

Ekonomia menedżerska William F. Samuelson, Stephen G. Marks

Ekonomia menedżerska William F. Samuelson, Stephen G. Marks Ekonomia menedżerska William F. Samuelson, Stephen G. Marks Ekonomia menedżerska to doskonale opracowany podręcznik, w którym przedstawiono najważniejsze problemy decyzyjne, przed jakimi stają współcześni

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 5

Centrum Europejskie Ekonomia. ćwiczenia 5 Centrum Europejskie Ekonomia ćwiczenia 5 Struktury rynkowe powtórzenie Niedoskonałości rynku Tomasz Gajderowicz. Agenda Kartkówka Struktury rynkowe Eksperyment dobra publiczne Asymetria informacji Niedoskonałości

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Hal R. Varian Mikroekonomia. Kurs średni ujęcie nowoczesne

Księgarnia PWN: Hal R. Varian Mikroekonomia. Kurs średni ujęcie nowoczesne Księgarnia PWN: Hal R. Varian Mikroekonomia. Kurs średni ujęcie nowoczesne Przedmowa do wydania polskiego 17 Przedmowa 23 Rozdział 1. Rynek 31 1.1. Budowanie modelu 31 1.2. Optymalizacja i równowaga 32

Bardziej szczegółowo

Czym zajmuje się Organizacja Rynku?

Czym zajmuje się Organizacja Rynku? Czym zajmuje się Organizacja Rynku? Jest to dział Ekonomii, który bada zależno ności między strukturą rynku, zachowaniem firm i ich wynikami. To ujęcie (struktura( struktura-zachowanie-wyniki) zapoczątkowano

Bardziej szczegółowo

Jean Tirole: Si la rynkowa i regulacje

Jean Tirole: Si la rynkowa i regulacje Wp lyw teorii na praktyke Nagroda Nobla 2014 29 października 2014 Wp lyw teorii na praktyke Model z pe ln a informacja Model z asymetria informacyjna (Laffont&Tirole, 1986, JPE) Wp lyw teorii na praktyke

Bardziej szczegółowo

Elastyczność popytu na rynku energii elektrycznej

Elastyczność popytu na rynku energii elektrycznej Elastyczność popytu na rynku energii elektrycznej Autor: Mgr inż. Magdalena Borgosz-Koczwara- IASE Wrocław ( Energetyka grudzień 2004) Praca wykonana w ramach projektu KBN nr 4 T10B 030 25 Analizujemy

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 6. INTEGRACJA POZIOMA Współpraca niejawna w modelu Bertrand a (gry powtarzane)

LEKCJA 6. INTEGRACJA POZIOMA Współpraca niejawna w modelu Bertrand a (gry powtarzane) LEKCJA 6 INTEGRACJA POZIOMA Współpraca niejawna w modelu Bertrand a (gry powtarzane) I. Skończony horyzont czasowy t = 1,...T Dwie firmy angażują się w działalność produktu homogenicznego konkurując cenowo.

Bardziej szczegółowo