2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol"

Transkrypt

1 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol

2 Monopol Jeden sprzedawca. Krzywa popytu jaką napotyka monopolista (opadająca) to krzywa popytu rynkowego. Monopolista może zmienić cenę rynkową produktu dostosowując wielkość produkcji W. W. Norton & Company, Inc. 2

3 $/na jednostkę prod. p(y) Monopol Większa produkcja powoduje spadek ceny, p(y). Produkcja, y 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 3

4 Monopol Dlaczego powstają monopole? rozporządzenie, np. poczta patent np. lekarstwo kartel ekonomia skali W. W. Norton & Company, Inc. 4

5 Monopol Monopolista maksymalizuje swój zysk: Π( y) = p( y) y c( y). Jaka wielkość produkcji y* zapewnia mu maksymalizację zysku? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 5

6 Maksymalizacja Zysku Π( y) = p( y) y c( y). Dla wielkości produkcji max. zysk y* dπ( y) dy więc, dla y = y*, d d ( ) dy p y y dc( y) = ( ) = 0 dy ( ( ) ) dy p y y = dc( y). dy 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 6

7 Maksymalizacja Zysku $ R(y) = p(y)y c(y) y* y Π(y) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 7

8 Maksymalizacja Zysku $ R(y) = p(y)y c(y) y* Dla wielkości produkcji max. zysk nachylenie funkcji całkowitego przychodu i kosztu Π(y) całkowitego jest równe MR(y*) = MC(y*) W. W. Norton & Company, Inc. 8 y

9 Przychód Krańcowy Przychód krańcowy to zmiana przychodu całkowitego wynikła ze wzrostu wielkości produkcji d MR y ( ) dy p y y p y ydp ( ( ) ( ) ( ) y ) = = +. dy dp(y)/dy to nachylenie odwróconej krzywej popytu, więc dp(y)/dy < 0. Zatem: MR y p y y dp ( ( ) ( ) y ) = + < dy dla y > 0. p( y) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 9

10 Przychód Krańcowy Np. jeśli p(y) = a - by to R(y) = p(y)y = ay - by 2 wówczas: MR(y) = a - 2by < a - by = p(y) dla y > 0. a p(y) = a - by a/2b a/b y MR(y) = a - 2by 2010 W. W. Norton & Company, Inc

11 Koszt Krańcowy Koszt krańcowy to przyrost kosztu całkowitego wynikający ze wzrostu produkcji dc( y) MC( y) =. dy Np. jeśli c(y) = F + αy + βy 2 to MC( y) = α + 2βy W. W. Norton & Company, Inc

12 $ Koszt Krańcowy c(y) = F + αy + βy 2 F $/ na jednostkę prod. y α MC(y) = α + 2βy y 2010 W. W. Norton & Company, Inc

13 Maksymalizacja Zysku; Przykład Dla wielkości produkcji maksymalizującej zysk y*, MR(y*) = MC(y*). Jeśli p(y) = a - by i c(y) = F + αy + βy 2 to MR( y*) = a 2by* = α + 2βy* = MC( y*) to: y* = a α 2( b + β) a cena rynkowa wynosi: p y a by a b a α ( *) = * = 2( b + β) W. W. Norton & Company, Inc

14 Maksymalizacja Zysku; Przykład $/na jednostkę prod. p( y*) a = p(y) = a - by a b a α 2( b + β) MC(y) = α + 2βy α y* = a α 2( b + β) y MR(y) = a - 2by 2010 W. W. Norton & Company, Inc

15 Wycena według Narzutu Niech popyt rynkowy stanie się mniej wrażliwy na zmiany ceny (elastyczność cenowa popytu rośnie jest mniej ujemna). Czy monopolista wykorzystuje to powodując wzrost ceny rynkowej? 2010 W. W. Norton & Company, Inc

16 Wycena według Narzutu d ( ) dy p y y p y ydp y dy MR( y) = ( ) = ( ) + = p( y) 1+ y dp( y). p( y) dy Elastyczność cenowa popytu: ε = p ( y ) y dy dp( y) ( ) więc MR( y) = p( y) ε 2010 W. W. Norton & Company, Inc

17 Wycena według Narzutu MR( y) = p( y) ε Zał., że koszt krańcowy monopolisty jest stały i równy k. Dla maksymalizacji zysku: MR( y*) = p( y*) 1+ 1 k ε = co daje: k p( y*) = ε 2010 W. W. Norton & Company, Inc

18 Wycena według Narzutu k p( y*) = ε Np. dla ε = -3, p(y*) = 3k/2, dla ε = -2, p(y*) = 2k. Jak ε rośnie do -1, monopolista zmienia wielkość produkcji powodując wzrost ceny produktu W. W. Norton & Company, Inc

19 Wycena według Narzutu 1 Zauważ, że MR ( y*) = p( y*) 1 + = k, p( y*) ε 0 ε > + ε > 1 czyli, > 1 ε < 1. ε Monopolista maksymalizujący zysk zawsze wybiera wielkość produkcji, przy której popyt jest elastyczny W. W. Norton & Company, Inc

20 Narzut Cena produktu równa jest sumie kosztu krańcowego i narzutu. Jak duży jest narzut monopolisty, jak się zmienia wraz ze zmianami cenowej elastyczności popytu? 2010 W. W. Norton & Company, Inc

21 Narzut k k p( y*) 1+ 1 k p( y*) = = ε 1+ 1 = ε 1 + ε ε to cena monopolisty. Narzut wynosi: k k p( y*) k = ε k =. 1 + ε 1 + ε Np. ε = -3 to narzut wynosi k/2, ε = -2 to narzut wynosi k. Narzut rośnie wraz ze wzrostem elastyczności cenowej popytu do W. W. Norton & Company, Inc

22 Podatek od Zysku Podatek w wysokości t (stopa opodatkowania) zmniejsza zysk z Π(y*) do (1-t)Π(y*). Q: Jak maksymalizować zysk (1-t)Π(y*)? A: Maksymalizując zysk: Π(y*). Podatek od zysku nie ma wpływu na wybór monopolisty dot. wielkości produkcji, ceny produktu i popytu na czynniki produkcji. Podatek od zysku jest neutralny W. W. Norton & Company, Inc

23 Podatek Ilościowy Podatek ilościowy w wysokości t za jednostkę produktu podnosi koszt krańcowy produkcji o t. Podatek zmniejsza poziom produkcji maksymalizującej zysk, zwiększa cenę rynkową i zmniejsza popyt na czynniki produkcji. Podatek ilościowy zaburza rynek W. W. Norton & Company, Inc

24 $/ na jednostkę p(y t ) p(y*) Podatek Ilościowy p(y) Podatek ilościowy zmniejsza wielkość produkcji i popyt na czynniki produkcji, a zwiększa cenę produktu. MC(y) + t t MC(y) y t y* y MR(y) 2010 W. W. Norton & Company, Inc

25 Podatek Ilościowy Czy monopolista może przerzucić cała wielkość podatku na konsumentów? Niech koszt krańcowy produkcji jest stały i wynosi k. Bez podatku, cena wynosi: kε p( y*) =. 1 + ε 2010 W. W. Norton & Company, Inc

26 Podatek Ilościowy Podatek zwiększa koszt krańcowy do k+t, zmniejąc poziom ceny max. zysk: t p( y ) ( k + t) ε. 1+ ε Wielkość podatku płacona przez konsumentów to t = p( y ) p( y*) W. W. Norton & Company, Inc

27 Podatek Ilościowy t p( y ) p( y*) = ( k + t) ε kε tε = 1+ ε 1 + ε 1 + ε wielkość podatku płacona przez konsumentów. Np. ε = -2, to przerzucona wielkość podatku wynosi: 2t. ε < -1, to ε /(1+ε) > 1 więc monopolista przerzuca na konsumentów WIĘCEJ niż wynosi kwota podatku W. W. Norton & Company, Inc

28 Nieefektywność Monopolu Rynek jest Pareto efektywny jeśli osiąga maksymalne możliwe korzyści z wymiany. Inaczej jest nieefektywny w sensie Pareto W. W. Norton & Company, Inc

29 Nieefektywność Monopolu $/ na jednostkę p(y) Efektywna wielkość prod. y e : p(y) = MC(y). Korzyści z wymiany są max. p(y e ) CS PS MC(y) y e y 2010 W. W. Norton & Company, Inc

30 Nieefektywność Monopolu $/ na jednostkę p(y) CS p(y*) PS y* MC(y*+1) < p(y*+1) sprzedawca i nabywca skorzystaliby z prod. (y*+1). jednostki. Rynek jest Pareto MC(y) nieefektywny. y MR(y) 2010 W. W. Norton & Company, Inc

31 Nieefektywność Monopolu $/ na jednostkę p(y) Strata społeczna mierzy utracone korzyści z wymiany. p(y*) DWL MC(y) y* y MR(y) 2010 W. W. Norton & Company, Inc

32 Nieefektywność Monopolu $/ na jednostkę p(y*) p(y e ) p(y) DWL Monopolista produkuje mniej, niż wynosi efektywna wielkości produkcji, a cena rynkowa jest wyższa od tej MC(y) efektywnej. y* y e y MR(y) 2010 W. W. Norton & Company, Inc

33 Monopol Naturalny Monopol naturalny powstaje gdy ekonomia skali produkcji jest wystarczająco duża by przeciętny koszt produkcji był niższy niż w sytuacji, gdy na rynku działałaby więcej niż jedna firma W. W. Norton & Company, Inc

34 $/ na jednostkę ATC(y) p(y) Monopol Naturalny p(y*) MC(y) y* MR(y) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 34 y 34

35 Bariery Wejścia Monopol naturalny odstrasza inne firmy przed wejściem na rynek grożąc ustanowieniem agresywnej polityki cenowej. Jest to na tyle niski poziom ceny ustanowiony przez monopol (gdy pojawia się nowy gracz na rynku), że zyski ekonomiczne są ujemne co powoduje wyjście z rynku nowego gracza W. W. Norton & Company, Inc

36 Bariery Wejścia Np. nowy gracz początkowo przejmuje ¼ rynku, a monopol naturalny pozostaje z ¾ rynku W. W. Norton & Company, Inc

37 $/ na jednostkę ATC(y) Bariery Wejścia Wchodząca firma może ustalić cenę niższą od p(y*) ale... p(y), popyt całkowity = D I + D E p(y*) D E p E D I MC(y) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 37 y 37

38 Bariery Wejścia $/ na jednostkę ATC(y) Wchodząca firma może ustalić cenę niższą od p(y*) ale... p(y*) p E p I D E MC(y) p(y), popyt całkowity = D I + D E monopol naturalny może obniżyć cenę, aż do p I, powodując D I wyjście z rynku nowego gracza W. W. Norton & Company, Inc. 38 y 38

39 Nieefektywność Monopolu Naturalnego Monopol naturalny generuje, jak inne monopole, stratę społeczną W. W. Norton & Company, Inc

40 Nieefektywność Monopolu $/ na jednostkę Naturalnego ATC(y) p(y) Max. zysku: MR(y) = MC(y) Efektywność: p = MC(y) p(y*) p(y e ) MC(y) DWL y* MR(y) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 40 y e y 40

41 Regulacja Monopolu Naturalnego Dlaczego nie nakazać monopolowi efektywną wielkość produkcji? Strata społeczna powinna wynosić 0 wóczas W. W. Norton & Company, Inc

42 Regulacja Monopolu Naturalnego $/ na jednostkę ATC(y) p(y) Przy efektywnej wielkości produkcji y e, ATC(y e ) > p(y e ) ATC(y e ) p(y e ) MC(y) MR(y) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 42 y e y 42

43 Regulacja Monopolu Naturalnego $/ na jednostkę ATC(y) p(y) Przy efektywnej wielkości produkcji y e, ATC(y e ) > p(y e ) więc firma ponosi stratę. ATC(y e ) p(y e ) MC(y) Strata MR(y) 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 43 y e y 43

44 Regulacja Monopolu Naturalnego Zatem monopol naturalny nie może ustanawiać ceny tylko w oparciu o koszt krańcowy. Wówczas firma wyjdzie z rynku, niszcząc go i nie będzie żadnej wymiany. Regulacje prawne mogą spowodować, iż monopol naturalny produkuje efektywną wielkość produkcji i nie wychodzi z rynku W. W. Norton & Company, Inc

45 Zachowanie Monopolistyczne 2010 W. W. Norton & Company, Inc.

46 Jak Monopol Powinien Ustalać Cenę? Monopol do tej pory sprzedawał produkt wszystkim konsumentom po tej samej cenie. Czy różnicowanie cen (dyskryminacja cenowa) może zwiększyć zyski monopolu? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 2

47 Dyskryminacja Cenowa 1. stopnia: Monopolista sprzedaje różne jednostki produktu po różnych cenach oraz, że ceny są różne dla różnych osób (dyskryminacja doskonała). 2. stopnia: monopolista sprzedaje różne jednostki produktu po różnych cenach, ale każda osoba, która kupuje taką samą ilość dobra, płaci taką samą cenę (np. rabart hurtowy) W. W. Norton & Company, Inc. 3

48 Dyskryminacja Cenowa 3. stopnia: monopolista sprzedaje produkt różnym osobom po różnej cenie, ale każda jednostka produktu sprzedawana danej osobie (grupie osób) ma taką samą cenę (np. ulgi dla studentów) W. W. Norton & Company, Inc. 4

49 Różnicowanie Cen Pierwszego Stopnia Każda jednostka produktu sprzedawana jest po innej cenie. Ceny mogą się różnić pomiędzy kupującymi. Monopolista musi być w stanie poznać ceny graniczne poszczególnych konsumentów W. W. Norton & Company, Inc. 5

50 $/ na jednostkę p( y ) p( y ) p( y ) Różnicowanie Cen Pierwszego Stopnia Sprzedaj y jedn. wg. p( y ). Następnie sprzedaj y jedn. wg. p( y ). Potem sprzedaj y wg. kosztu krańcowego MC(y) p( y ). y y y p(y) y 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 6

51 $/ na jednostkę p( y ) p( y ) p( y ) y Różnicowanie Cen Pierwszego Stopnia Korzyści monopolisty wynoszą: p( y ) MC( y ), p( y ) MC( y ) i zero. y y MC(y) p(y) Korzyści konsumentów wynoszą 0. y 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 7

52 $/ na jednostkę Różnicowanie Cen Pierwszego Stopnia Całkowite korzyści z wymiany to korzyści monopolisty. PS MC(y) y p(y) y 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 8

53 $/ na jednostkę Różnicowanie Cen Pierwszego Stopnia Monopolista uzyskuje maksymalną możliwą nadwyżkę. PS MC(y) p(y) y Dyskryminacja 1. stopnia jest Pareto efektywna W. W. Norton & Company, Inc. 9 y

54 Różnicowanie Cen Pierwszego Stopnia Dyskryminacja 1. stopnia powoduje, iż monopolista osiąga maksymalną nadwyżkę, konsumenci nie osiągają nadwyżki z wymiany, na rynek dostarczana jest efektywna ilość produktu W. W. Norton & Company, Inc. 10

55 Różnicowanie Cen Trzeciego Stopnia Monopolista sprzedaje produkt różnym osobom po różnej cenie, ale każda jednostka produktu sprzedawana danej osobie (grupie osób) ma taką samą cenę (np. ulgi dla studentów). Ceny produktu mogą się różnić pomiędzy grupami osób W. W. Norton & Company, Inc. 11

56 Różnicowanie Cen Trzeciego Stopnia Monopolista zmienia cenę poprzez zmianę ilości produktu dostarczanego na rynek. Pozostaje zatem pytanie: ile jednostek produktu dostarczy monopolista dla dane grupy odbiorców? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 12

57 Różnicowanie Cen Trzeciego Stopnia Dwa rynki, 1 i 2. y 1 ilość produktu na rynku 1. Odwrócona krzywa popytu: p 1 (y 1 ). y 2 ilość produktu na rynku 2. Odwrócona krzywa popytu: p 2 (y 2 ) W. W. Norton & Company, Inc. 13

58 Różnicowanie Cen Trzeciego Stopnia Dla danej wielkości produkcji y 1 i y 2 zysk firmy wynosi: Π( y, y ) = p ( y ) y + p ( y ) y c( y + y ) Jakie wielkości y 1 i y 2 maksymalizują zysk? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 14

59 Różnicowanie Cen Trzeciego Stopnia Π( y1, y2) = p1( y1) y1 + p2( y2) y2 c( y1 + y2). Warunki konieczne max. zysku: Π ( ) y y p y y c y + y = 1( 1) 1 y + y 1 1 = 0 ( 1 2) ( ) 1 2 Π ( ) y y p y y c y + y = 2( 2) 2 y + y 2 2 = 0 ( 1 2) ( ) 1 2 ( y1 + y2) y 1 ( y1 + y2) y W. W. Norton & Company, Inc. 15

60 ( y1 + y2) y 1 zatem: Różnicowanie Cen Trzeciego Stopnia = 1 i ( y1 + y2) y 2 = ( ) y p y y c y + y 1( 1) 1 = y + y 1 i ( ( ) ) ( 1 2) ( ) y p y y c( y1 + y2) = ( y + y ) W. W. Norton & Company, Inc. 16

61 Różnicowanie Cen Trzeciego Stopnia ( ) ( ) y p y y y p y y c y + y 1( 1) 1 = 2( 2) 2 = y + y 1 2 ( 1 2) ( ) 1 2 MR 1 (y 1 ) = MR 2 (y 2 ) mówi, iż alokacja y 1, y 2 maksymalizuje przychód ze sprzedaży y 1 + y 2 jednostek produktu. Np. jeśli MR 1 (y 1 ) > MR 2 (y 2 ) to jednostka prod. Powinna zostać przesunięta z rynku 2 na rynek 1 by zwiększyć całkowity przychód W. W. Norton & Company, Inc. 17

62 Różnicowanie Cen Trzeciego Stopnia ( ) ( ) y p y y y p y y c y + y 1( 1) 1 = 2( 2) 2 = y + y 1 2 ( 1 2) ( ) 1 2 Przychód krańcowy wspólny dla obu rynków równy się koszowi krańcowemu produkcji, dla struktury produkcji maksymalizującej zysk W. W. Norton & Company, Inc. 18

63 Różnicowanie Cen Trzeciego Stopnia Rynek 1 Rynek 2 p 1 (y 1 *) p 1 (y 1 ) p 2 (y 2 *) p 2 (y 2 ) MC MC y 1 * y 1 y 2 * y 2 MR 1 (y 1 ) MR 2 (y 2 ) MR 1 (y 1 *) = MR 2 (y 2 *) = MC i p 1 (y 1 *) p 2 (y 2 *) W. W. Norton & Company, Inc. 19

64 Różnicowanie Cen Trzeciego Stopnia Na którym rynku cena będzie wyższa? i Ale: MR1( y1) = p1( y1) 1+ 1 ε 1 MR2( y2) = p2( y2) 1+. ε 2 * * * * 1 1 = 2 2 = MR ( y ) MR ( y ) MC( y y ) W. W. Norton & Company, Inc. 20

65 Zatem Różnicowanie Cen Trzeciego Stopnia * 1 * 1 p1( y1) 1+ p2( y2) 1. = + ε ε 1 * * 1 1 > 2 2 p ( y ) p ( y ) jeśli: < 1+ ε1 > ε 2. ε ε 1 2 Monopolista ustala wyższą cenę na rynku charakteryzowanym przez niższą elastyczność cenową W. W. Norton & Company, Inc. 21

66 Różnicowanie Cen Drugiego Stopnia Dwuczęściowy plan taryfowy składa się z opłaty stałej p 1 i ceny p 2 za każdą jednostkę produktu. Koszt zakupu x jednostek produktu (wycena nieliniowa): p 1 + p 2 x W. W. Norton & Company, Inc. 22

67 Różnicowanie Cen Drugiego Stopnia Czy monopolista preferuje wycenę nieliniową względem liniowej lub innych firm dyskryminacji cenowej? Jak ustalić plan taryfowy? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 23

68 Różnicowanie Cen Drugiego Stopnia p 1 + p 2 x Q: Ile wynosi max. p 1? A: p 1 to cena wejścia na rynek, więc wartość maksymalna to nadwyżka konsumenta jaką otrzymuje wchodząc na rynek. Niech p 1 = CS. A p 2? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 24

69 $/ na jednostkę p 2 = p(y ) Różnicowanie Cen Drugiego Stopnia p(y) CS PS Czy p 2 powinno być większe od MC? p 1 = CS. PS zysk ze sprzedaży. MC(y) Całkowity zysk y y 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 25

70 Różnicowanie Cen Drugiego Stopnia $/ na jednostkę Czy p 2 = MC? p p(y) 1 = CS. PS zysk ze sprzedaży. p 2 = p(y ) CS PS MC(y) Całkowity zysk y y 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 26

71 Różnicowanie Cen Drugiego Stopnia $/ na jednostkę Czy p 2 = MC? p p(y) 1 = CS. PS zysk ze sprzedaży. p 2 = p(y ) CS PS MC(y) y Dodatkowy zysk wynikający z p 2 = MC. y 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 27

72 Różnicowanie Cen Drugiego Stopnia Monopolista maksymalizuje zysk przy wycenie nieliniowej ustalając cenę jednostką produktu p 2 na poziomie kosztu krańcowego a stałą opłatę p 1 równą nadwyżce konsumenta W. W. Norton & Company, Inc. 28

73 Różnicowanie Cen Drugiego Stopnia Wycena nieliniowa maksymalizująca zysk prowadzi do efektywnej równowagi, w której monopolista osiąga całkowitą nadwyżkę z wymiany W. W. Norton & Company, Inc. 29

74 Różnicowanie Produktu Na wielu rynkach dobra są b. podobne, ale nie są doskonałymi substytutami. Np. rynek T-shirtów, samochodów. Każdy producent ma pewien poziom siły monopolistycznej. Jak wygląda równowaga na rynku konkurencji monopolistycznej? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 30

75 Różnicowanie Produktu Brak barier wejścia zerowy zysk dla każdego sprzedawcy. Maksymalizacja zysku MR = MC dla każdego sprzedawcy. Niedoskonała substytucja dóbr lekko opadająca krzywa popytu na każde dobro W. W. Norton & Company, Inc. 31

76 Cena Różnicowanie Produktu Opadająca krzywa popytu Popyt Ilość 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 32

77 Cena Różnicowanie Produktu Cena zerowego zysku = koszt przeciętny Maksymalizacja zysku MR = MC Koszt krańcowy p(y*) Koszt przeciętny Popyt Ilość y* Przychód krańcowy 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 33

78 Różnicowanie Produktu Konkurencja monopolistyczna. Czy rynek jest efektywny? Nie, gdyż dla każdego dobra cena równowagi rynkowej: p(y*) > MC(y*) W. W. Norton & Company, Inc. 34

79 Cena Różnicowanie Produktu Cena zerowego zysku = koszt przeciętny Maksymalizacja zysku MR = MC Koszt krańcowy p(y*) MC(y*) Koszt przeciętny Popyt Ilość Przychód krańcowy 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 35 y* y e

80 Różnicowanie Produktu Każdy sprzedawca dostarcza mniej niż efektywną wielkość produkcji. Każdy sprzedawca produkuje mniej niż ilość produktu, która minimalizuje koszt przeciętny, więc każdy ma niewykorzystane moce produkcyjne W. W. Norton & Company, Inc. 36

81 Cena Różnicowanie Produktu Cena zerowego zysku = koszt przeciętny Maksymalizacja zysku MR = MC Koszt krańcowy p(y*) MC(y*) Wolne moce produkcyjne Koszt przeciętny Popyt Ilość Przychód krańcowy 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 37 y* y e

82 Różnicowanie Przez Lokalizację Załóżmy, że konsumenci są równomiernie rozmieszczenie wzdłuż danej odległości. Każdy konsument woli podróżować jak najkrótszy odcinek drogi. Jest n 1 sprzedawców. Jak ulokują się sprzedawcy? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 38

83 Różnicowanie Przez Lokalizację ½ 0 x 1 Jeśli n = 1 (monopol) to sprzedawca maksymalizuje swój zysk w x = ½ i minimalizuje koszt dojazdu konsumentów W. W. Norton & Company, Inc. 39

84 A 0 Różnicowanie Przez Lokalizację ½ 1 x B Jak ulokują się sprzedawcy A i B, jeśli n = 2 (duopol), x A =?? and x B =?? Jeśli x A = 0 i x B = 1; to sprzedawcy odsuwają się od siebie na maksymalną odległość W. W. Norton & Company, Inc. 40

85 A 0 Różnicowanie Przez Lokalizację ½ 1 x B Jeśli x A = 0 i x B = 1 to A sprzedaje wszystkim konsumentom w [0,½) a B sprzedaje wszystkim konsumentom w (½,1]. Czy dla danej lokalizacji B w x B = 1, A może zwiększyć swoje zyski? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 41

86 0 Różnicowanie Przez Lokalizację A ½ x 1 x B Jeśli x A = 0 i x B = 1 to A sprzedaje wszystkim konsumentom w [0,½) a B sprzedaje wszystkim konsumentom w (½,1]. Niech dla B w x B = 1, A przesunie się do x W. W. Norton & Company, Inc. 42

87 0 Różnicowanie Przez Lokalizację A ½ x 1 x x /2 B Jeśli x A = 0 i x B = 1 to A sprzedaje wszystkim w [0,½) a B sprzedaje wszystkim w (½,1]. Niech dla B w x B = 1, A przesunie się do x. A sprzedaje wszystkim w [0,½+½ x ) i zwiększa swój zysk W. W. Norton & Company, Inc. 43

88 0 Różnicowanie Przez Lokalizację A ½ x x 1 x B Czy dla danej lokalizacji A w x A = x, B może zwiększyć swoje zyski przesuwając się z x B = 1? Niech B przesunie się do x B = x W. W. Norton & Company, Inc. 44

89 0 Różnicowanie Przez Lokalizację A ½ x x 1 x (1-x )/2 B Czy dla danej lokalizacji A w x A = x, B może zwiększyć swoje zyski przesuwając się z x B = 1? Niech B przesunie się do x B = x. Wówczas B sprzedaje wszystkim w ((x +x )/2,1] i zwiększa swój zysk. Jaka jest równowaga Nasha? x A = x B = ½ W. W. Norton & Company, Inc. 45

90 Różnicowanie Przez Lokalizację ½ 0 x A&B 1 Jedyna równowaga Nasha to x A = x B = ½. Czy jest efektywna? Nie. Jaka jest efektywna lokalizacja A i B? 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 46

91 Różnicowanie Przez Lokalizację ¼ ½ ¾ 0 A x B 1 Jedyna równowaga Nasha to x A = x B = ½. Czy jest efektywna? Nie. Jaka jest efektywna lokalizacja A i B? x A = ¼ i x B = ¾ minimalizuje koszt dojazdu konsumentów W. W. Norton & Company, Inc. 47

92 Różnicowanie Przez Lokalizację ½ 0 x 1 Jeśli n = 3; sprzedawcy A, B i C? Wówczas nie ma równowaga Nasha. Możliwości: (i) Wszyscy sprzedawcy znajdują się w tym samym punkcie. (ii) 2 sprzedawców jest w tym samym pkie. (iii) Każdy sprzedawca jest w innym pkcie W. W. Norton & Company, Inc. 48

93 Różnicowanie Przez Lokalizację ½ 0 x 1 (iii) Każdy sprzedawca jest w innym pkcie. Jak dla n = 2, zewnętrzni sprzedawcy zwiększają zyski przesuwając się do środkowego sprzedawcy W. W. Norton & Company, Inc. 49

94 0 Różnicowanie Przez Lokalizację x ½ A B C C ma 1/3 rynku 1 (i) Wszyscy sprzedawcy znajdują się w tym samym punkcie. Każdemu sprzedawcy opłaca się przesunąć odrobinę w lewo lub prawo przejmując część rynku na wyłączność W. W. Norton & Company, Inc. 50

95 Różnicowanie Przez Lokalizację ½ 0 x A B C C ma prawie 1/2 rynku 1 (i) Wszyscy sprzedawcy znajdują się w tym samym punkcie. Każdemu sprzedawcy opłaca się przesunąć odrobinę w lewo lub prawo przejmując część rynku na wyłączność W. W. Norton & Company, Inc. 51

96 0 Różnicowanie Przez Lokalizację x 1 A otrzymuje prawie 1/4 rynku 2 sprzedawców jest w tym samym pkie. ½ Opłaca się jednemu z dwóch sprzedawców przesunąć choć odrobinę. A B C 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 52

97 0 Różnicowanie Przez Lokalizację x A 1 A otrzymuje prawie 1/4 rynku 2 sprzedawców jest w tym samym pkie. ½ Opłaca się jednemu z dwóch sprzedawców przesunąć choć odrobinę. B C 2010 W. W. Norton & Company, Inc. 53

98 Różnicowanie Przez Lokalizację Dla n = 3 brak równowagi Nasha. Równowaga Nasha istnieje dla każdego n W. W. Norton & Company, Inc. 54

Monopol. Założenia. Skąd biorą się monopole? Jedna firma

Monopol. Założenia. Skąd biorą się monopole? Jedna firma Założenia Jedna firma Monopol Siłą rzeczy musi ona sama ustalić cenę Cena rynkowa zależy od ilości sprzedawanej przez firmę Produkt nie posiada substytuty Dużo kupujących (krzywa popytu opadająca) Istnieją

Bardziej szczegółowo

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH ZADANIE. Mamy trzech konsumentów, którzy zastanawiają się nad nabyciem trzech rożnych programów komputerowych. Właściwości popytu konsumentów przedstawiono w następującej tabeli:

Bardziej szczegółowo

Zachowanie monopolistyczne - dyskryminacja cenowa

Zachowanie monopolistyczne - dyskryminacja cenowa Zachowanie monopolistyczne - dyskryminacja cenowa Dotychczas analizowaliśmy monopolistę, który dyktował wspólną cenę dla wszystkich konsumentów Z dyskryminacją cenową mamy do czynienia wtedy, gdy różne

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia II Semestr Letni 2014/2015 Ćwiczenia 4, 5 & 6. Technologia

Mikroekonomia II Semestr Letni 2014/2015 Ćwiczenia 4, 5 & 6. Technologia Mikroekonomia II 050-792 Semestr Letni 204/205 Ćwiczenia 4, 5 & 6 Technologia. Izokwanta produkcji to krzywa obrazująca różne kombinacje nakładu czynników produkcji, które przynoszą taki sam zysk. P/F

Bardziej szczegółowo

Monopol. Założenia. Skąd biorą się monopole? Jedna firma

Monopol. Założenia. Skąd biorą się monopole? Jedna firma Założenia Jedna firma Monopol Siłą rzeczy musi ona sama ustalić cenę Cena rynkowa zależy od ilości sprzedawanej przez firmę Produkt nie posiada substytuty Dużo kupujących (krzywa popytu opadająca) Istnieją

Bardziej szczegółowo

Monopol statyczny. Problem monopolisty: Π(q) = p(q)q c(q)

Monopol statyczny. Problem monopolisty: Π(q) = p(q)q c(q) Monopol Jest jedna firma Sama ustala cenę powyżej kosztu krańcowego Zyski nadzwyczajne (największe osiągalne) Stoi przed podobnymi ograniczeniami co firmy doskonale konkurencyjne: -Ograniczenia technologiczne

Bardziej szczegółowo

MONOPOL. dr Krzysztof Kołodziejczyk

MONOPOL. dr Krzysztof Kołodziejczyk MONOPOL dr Krzysztof Kołodziejczyk https://flic.kr/p/fd2sei Agenda 1. Popyt 2. Równowaga monopolu 3. Cena monopolowa 4. Opłacalność produkcji 5. Podaż 6. Dyskryminacja cenowa Monopol słowa kluczowe cenodawca

Bardziej szczegółowo

3. O czym mówi nam marginalna (krańcowa) produktywność:

3. O czym mówi nam marginalna (krańcowa) produktywność: Ʊ1. 诲眤诲眤眪 眪 Zbiór produkcyjny: a) to zbiór wszystkich nakładów czynników produkcji, b) wykazuje możliwe techniki wytwarzania, c) pokazuje techniczne możliwości, d) poprawne są odpowiedzi a, c, e) poprawne

Bardziej szczegółowo

Przechwycić nadwyżkę konsumenta

Przechwycić nadwyżkę konsumenta Przechwycić nadwyżkę konsumenta Monopolista zna funkcję popytu rynku Dotychczas analizowaliśmy monopolistę, który dyktował wspólną cenę dla wszystkich konsumentów Jeśli ustala jednolitą cenę maksymalizującą

Bardziej szczegółowo

TEST. [2] Funkcja długookresowego kosztu przeciętnego przedsiębiorstwa

TEST. [2] Funkcja długookresowego kosztu przeciętnego przedsiębiorstwa Przykładowe zadania na kolokwium: TEST [1] Zmniejszenie przeciętnych kosztów stałych zostanie spowodowane przez: a. wzrost wielkości produkcji, b. spadek wielkości produkcji, c. wzrost kosztów zmiennych,

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - Lista 11. Przygotować do zajęć: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny, duopol

Mikroekonomia - Lista 11. Przygotować do zajęć: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny, duopol Mikroekonomia - Lista 11 Przygotować do zajęć: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny, duopol Konkurencja doskonała 1. Model konkurencji doskonałej opiera się na następujących

Bardziej szczegółowo

Konkurencja monopolistyczna

Konkurencja monopolistyczna Konkurencja monopolistyczna Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Prezentacja oparta na: http://www.swlearning.com/economics/mankiw/mankiw3e/powerpoint_micro.html Cechy: Wielu sprzedawców Zróżnicowane produkty

Bardziej szczegółowo

1) Granica możliwości produkcyjnych Krzywa transformacji jest to zbiór punktów reprezentujących różne kombinacje ilościowe dwóch produktów, które gospodarka narodowa może wytworzyć w danym okresie przy

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Monopol. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Wstęp. Monopol. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: 15 Monopol R I N C I L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights reserved W tym rozdziale szukaj

Bardziej szczegółowo

Negatywne skutki monopolu

Negatywne skutki monopolu Negatywne skutki monopolu Strata dobrobytu społecznego z tytułu: (1) mniejszej produkcji i wyższej ceny (2) kosztów poszukiwania renty, które ponoszą firmy w celu osiągnięcia monopolistycznej pozycji na

Bardziej szczegółowo

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ.

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. Wykład 4 Konkurencja doskonała i monopol 1 MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. EFEKTYWNOŚĆ RYNKU. MONOPOL CZYSTY. KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA. 1. MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ W modelu konkurencji doskonałej

Bardziej szczegółowo

Wstęp: scenariusz. Przedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Wstęp: scenariusz. Przedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: 14 rzedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych R I N C I L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all

Bardziej szczegółowo

Konkurencja monopolistyczna. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Konkurencja monopolistyczna. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: 17 Konkurencja monopolistyczna P R I N C I P L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W PowerPoint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights reserved

Bardziej szczegółowo

TEST. [4] Grzyby w lesie to przykład: a. dobra prywatnego, b. wspólnych zasobów, c. monopolu naturalnego, d. dobra publicznego.

TEST. [4] Grzyby w lesie to przykład: a. dobra prywatnego, b. wspólnych zasobów, c. monopolu naturalnego, d. dobra publicznego. Przykładowe zadania na kolokwium: TEST [1] Zmniejszenie przeciętnych kosztów stałych zostanie spowodowane przez: a. wzrost wielkości produkcji, b. spadek wielkości produkcji, c. wzrost kosztów zmiennych,

Bardziej szczegółowo

Podaż firmy. Zakładamy, że firmy maksymalizują zyski

Podaż firmy. Zakładamy, że firmy maksymalizują zyski odaż firmy Zakładamy, że firmy maksymalizują zyski Inne cele działalności firm: Maksymalizacja przychodów Maksymalizacja dywidendy Maksymalizacja zysków w krótkim okresie Maksymalizacja udziału w rynku

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa

Dyskryminacja cenowa Dyskryminacja cenowa Ceny liniowe za każdą jednostkę dla każdego nabywcy w każdych warunkach ustala się jednakową cenę - jednolita stawka żądana jest za jednostkę produktu niezależnie od jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Oligopol

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Oligopol 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Oligopol Oligopol Monopol jedna firma na rynku. Duopol dwie firmy na rynku. Oligopol kilka firm na rynku. W szczególności decyzje każdej firmy co do ceny lub ilości produktu

Bardziej szczegółowo

Modele rynków. Niedoskonała Konkurencja. Doskonała Konkurencja. Niekooperujący. Kooperujący (Kartel, Zmowa) Model Cournota (konkurencja ilościowa)

Modele rynków. Niedoskonała Konkurencja. Doskonała Konkurencja. Niekooperujący. Kooperujący (Kartel, Zmowa) Model Cournota (konkurencja ilościowa) Modele rynków Doskonała Konkurencja Niedoskonała Konkurencja Monopolistyczna Konkurencja Monopol Oligopol Niekooperujący Kooperujący (Kartel, Zmowa) Gra jednoczesna Gra sekwencyjna Gra powtarzalna Model

Bardziej szczegółowo

Oligopol. dobra są homogeniczne Istnieją bariery wejścia na rynek (rynek zamknięty) konsumenci są cenobiorcami firmy posiadają siłę rynkową (P>MC)

Oligopol. dobra są homogeniczne Istnieją bariery wejścia na rynek (rynek zamknięty) konsumenci są cenobiorcami firmy posiadają siłę rynkową (P>MC) Oligopol Jest to rynek, na którym niewielka liczba firm zachowuje się w sposób strategiczny i działają niezależnie od siebie, ale uwzględniają istnienie pozostałych firm. Na decyzję firmy wpływają decyzje

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 6: Struktury rynkowe i mechanizm konkurencji

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 6: Struktury rynkowe i mechanizm konkurencji Ekonomia Wykład dla studentów WPiA Wykład 6: Struktury rynkowe i mechanizm konkurencji Decyzje firmy o wielkości produkcji Firma podejmuje decyzje o wielkości produkcji na podstawie zderzenia kosztów i

Bardziej szczegółowo

Ryszard Rapacki, Piotr Maszczyk, Mariusz Próchniak

Ryszard Rapacki, Piotr Maszczyk, Mariusz Próchniak Struktury rynku a optymalne decyzje w przedsiębiorstwie Ryszard Rapacki, Piotr Maszczyk, Mariusz Próchniak Program MBA-SGH VI edycja PORÓWNANIE STRUKTUR RYNKU Cecha Struktura rynku Konkurencja doskonała

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONAŁA

KONKURENCJA DOSKONAŁA KONKURENCJA DOSKONAŁA Bez względu na rodzaj konkurencji, w jakiej uczestniczy firma, jej celem gospodarowania jest maksymalizacja zysku (minimalizacja straty) w krótkim okresie i maksymalizacja wartości

Bardziej szczegółowo

Temat Rynek i funkcje rynku

Temat Rynek i funkcje rynku Temat Rynek i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. Popyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie z Rozdziału 6: Koszt opodatkowania. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Powtórzenie z Rozdziału 6: Koszt opodatkowania. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: 8 Koszt opodatkowania R I N C I L E O F MICROECONOMIC F O U R T H E I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint lides by Ron Cronovich 2007 Thomson outh-western, all rights reserved W tym rozdziale

Bardziej szczegółowo

1. Które z następujących funkcji produkcji cechują się stałymi korzyściami ze skali? (1) y = 3x 1 + 7x 2 (2) y = x 1 1/4 + x 2

1. Które z następujących funkcji produkcji cechują się stałymi korzyściami ze skali? (1) y = 3x 1 + 7x 2 (2) y = x 1 1/4 + x 2 1. Które z następujących funkcji produkcji cechują się stałymi korzyściami ze skali? (1) y = 3x 1 + 7x 2 (2) y = x 1 1/4 + x 2 1/3 (3) y = min{x 1,x 2 } + min{x 3,x 4 } (4) y = x 1 1/5 x 2 4/5 a) 1 i 2

Bardziej szczegółowo

5. Utarg krańcowy (MR) można zapisać jako: A)

5. Utarg krańcowy (MR) można zapisać jako: A) 1. Na rynku pewnego dobra działają dwie firmy, które zachowują się zgodnie z modelem Stackelberga. Firmy ponoszą stałe koszty krańcowe równe 24. Odwrócona linia popytu na tym rynku ma postać: P = 480-0.5Q.

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz Mikroekonomia Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz 17.10.2009r. Mikroekonomia WNE UW 1 Co to jest monopol? Wybór monopolisty Dlaczego nie lubimy monopoli? Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Zachowania monopolistyczne

Zachowania monopolistyczne Zachowania monopolistyczne 1. The Mall Street Journal rozważa rozszerzenie swoich usług na wysyłanie swoich artykułów przez e- mail do czytelników. Zamówione badania marketingowe wskazują istnienie dwóch

Bardziej szczegółowo

4. Utarg krańcowy (MR) można zapisać jako: A)

4. Utarg krańcowy (MR) można zapisać jako: A) 1. Rozważmy rynek doskonale konkurencyjny w długim okresie. Funkcja kosztu całkowitego pojedynczej firmy jest następująca: TC = 1296q 2 + 1369 dla q > 0 oraz TC = 0 dla q = 0. Wszystkie firmy są identyczne.

Bardziej szczegółowo

Model Bertranda. np. dwóch graczy (firmy), ustalają ceny (strategie) p 1 i p 2 jednocześnie

Model Bertranda. np. dwóch graczy (firmy), ustalają ceny (strategie) p 1 i p 2 jednocześnie Model Bertranda Firmy konkurują cenowo np. dwóch graczy (firmy), ustalają ceny (strategie) p 1 i p jednocześnie Jeśli produkt homogeniczny, konsumenci kupują tam gdzie taniej zawsze firmie o wyższej cenie

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Zadanie

Mikroekonomia. Zadanie Mikroekonomia Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz 18.11.2007r. Mikroekonomia WNE UW 1 Funkcję produkcji pewnego produktu wyznacza wzór F(K,L)=2KL 1/2. Jakim wzorem

Bardziej szczegółowo

J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade

J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade Jan J. Michałek (wersja uproszczona) J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade - jakie

Bardziej szczegółowo

12. Funkcja popytu jest liniowa. Poniższa tabela przedstawia cztery punkty na krzywej popytu:

12. Funkcja popytu jest liniowa. Poniższa tabela przedstawia cztery punkty na krzywej popytu: 1. Dla której z poniższych funkcji popytu elastyczność cenowa popytu jest równa -1 i jest stała na całej długości krzywej popytu? A) Q = -5 + 10 B) Q = 40-4 C) Q = 30000-1 D) Q = 2000-2 E) Q = 100-3 F)

Bardziej szczegółowo

Przyk ladowe Kolokwium II. Mikroekonomia II. 2. Na lożenie podatku na produkty produkowane przez monopol w wysokości 10 z l doprowadzi do

Przyk ladowe Kolokwium II. Mikroekonomia II. 2. Na lożenie podatku na produkty produkowane przez monopol w wysokości 10 z l doprowadzi do Przyk ladowe Kolokwium II Mikroekonomia II Imi e i nazwisko:...... nr albumu:... Instrukcje. Bez oszukiwania. Jeżeli masz pytanie podnieś r ek e. Cz eść I. Test wyboru. 1. W zmonopolizowanej branży cena

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz POWTORZENIE ZADAN Mikroekonomia WNE UW 1

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz  POWTORZENIE ZADAN Mikroekonomia WNE UW 1 Mikroekonomia Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz POWTORZENIE ZADAN Mikroekonomia WNE UW 1 Funkcję produkcji pewnego produktu wyznacza wzór F(K,L)=2KL 1/2. Jakim

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Wymiana

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Wymiana 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Wymiana Wymiana Dwóch konsumentów A i B. Ich zasoby początkowe dóbr 1 i 2: A A A B B B 1 2 ω = ( ω1, ω2 ) i ω ω ω = (, ). Np. ω A = ( 6, 4) i ω B = ( 2, 2). Całkowita

Bardziej szczegółowo

5. Jeśli funkcja popytu na bilety do kina ma postać: q = 122-7P, to całkowity utarg ze sprzedaży biletów jest maksymalny, gdy cena wynosi:

5. Jeśli funkcja popytu na bilety do kina ma postać: q = 122-7P, to całkowity utarg ze sprzedaży biletów jest maksymalny, gdy cena wynosi: 1. Na oligopolistycznym rynku istnieje 8 firm, które zachowują się zgodnie z modelem Cournota (jednoczesne ustalanie ilości). Wszystkie firmy ponoszą takie same koszty krańcowe, równe 12 zł od jednostki

Bardziej szczegółowo

8. Jeśli funkcja popytu na bilety do kina ma postać: q = 356-3P, to całkowity utarg ze sprzedaży biletów jest maksymalny, gdy cena wynosi:

8. Jeśli funkcja popytu na bilety do kina ma postać: q = 356-3P, to całkowity utarg ze sprzedaży biletów jest maksymalny, gdy cena wynosi: 1. rzedsiębiorstwo posiada dwa zakłady. Funkcja popytu rynkowego dana jest równaniem: = 46080-4Q, gdzie Q - produkcja całego rynku. Funkcja kosztu całkowitego pierwszego i drugiego zakładu jest następująca:

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Dobra Publiczne

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Dobra Publiczne 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Dobra Publiczne Dobra Publiczne - Definicja Dobro jest publiczne jeśli jest niewykluczalne i niekonkurencyjne w konsumpcji. Niewykluczalne wszyscy konsumenci mogą konsumować

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU 1. POPYT Popyt (zapotrzebowanie) - ilość towaru, jaką jest skłonny kupić nabywca po ustalonej cenie rynkowej, dysponując do tego celu odpowiednim dochodem

Bardziej szczegółowo

Dr Łukasz Goczek. Uniwersytet Warszawski

Dr Łukasz Goczek. Uniwersytet Warszawski Dr Łukasz Goczek Uniwersytet Warszawski Wpływ podatków na podaż i popyt Co decyduje, kto naprawdę ponosi ciężar podatku Koszty i korzyści wynikające z podatków i dlaczego podatki nakładają koszt, który

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA PODSTAWOWE POJĘCIA KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA Przedsiębiorstwo - wyodrębniona jednostka gospodarcza wytwarzająca dobra lub świadcząca usługi. Cel przedsiębiorstwa - maksymalizacja zysku Nakład czynniki

Bardziej szczegółowo

6. Teoria Podaży Koszty stałe i zmienne

6. Teoria Podaży Koszty stałe i zmienne 6. Teoria Podaży - 6.1 Koszty stałe i zmienne Koszty poniesione przez firmę zwykle są podzielone na dwie kategorie. 1. Koszty stałe - są niezależne od poziomu produkcji, e.g. stałe koszty energetyczne

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin /

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin / PROPOZYCJA ROZKŁADU MATERIAŁU NAUCZANIA PRZEDMIOTU PODSTAWY EKONOMII dla zawodu: technik ekonomista-23,02,/mf/1991.08.09 liceum ekonomiczne, wszystkie specjalności, klasa I, semestr pierwszy I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

13. Teoriogrowe Modele Konkurencji Gospodarczej

13. Teoriogrowe Modele Konkurencji Gospodarczej 13. Teoriogrowe Modele Konkurencji Gospodarczej Najpierw, rozważamy model monopolu. Zakładamy że monopol wybiera ile ma produkować w danym okresie. Jednostkowy koszt produkcji wynosi k. Cena wynikająca

Bardziej szczegółowo

WAŻNE ZAGADNIENIA NA MIKRO

WAŻNE ZAGADNIENIA NA MIKRO WAŻNE ZAGADNIENIA NA MIKRO KRZYWA MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH (zwiększanie produkcji jednego dobra nie jest możliwe bez zmiany produkcji drugiego dobra) krzywa możliwości produkcyjnych pokazuje możliwości

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Minimalizacja Kosztów

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Minimalizacja Kosztów 010 W. W. Norton & Company, Inc. Minimalizacja Kosztów Minimalizacja Kosztów Przedsiębiorstwo minimalizuje koszty, jeśli produkuje daną wielkość produkcji y 0 według najmniejszych możliwych kosztów. c(y)

Bardziej szczegółowo

8. Rodzaje konkurencji

8. Rodzaje konkurencji 8. Rodzaje konkurencji Konkurencyjność dotyczy stopnia, w jakim pojedyncze firmy mają władzę nad rynkiem. Oznacza ona wpływ na cenę lub inne warunki według których sprzedawany jest produkt. Na jednym krańcu

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i Imię zł 100 zł 129 zł 260 zł 929 zł 3. Jeżeli wraz ze wzrostem dochodu, maleje popyt na dane dobro to jest to: (2 pkt)

Nazwisko i Imię zł 100 zł 129 zł 260 zł 929 zł 3. Jeżeli wraz ze wzrostem dochodu, maleje popyt na dane dobro to jest to: (2 pkt) Nazwisko i Imię... Numer albumu... A 1. Utrata wartości dobra kapitałowego w ciągu roku będąca rezultatem wykorzystania tego dobra w procesie produkcji nazywana jest: (2 pkt) ujemnym przepływem pieniężnym

Bardziej szczegółowo

Czym zajmuje się Organizacja Rynku?

Czym zajmuje się Organizacja Rynku? Czym zajmuje się Organizacja Rynku? Jest to dział Ekonomii, który bada zależno ności między strukturą rynku, zachowaniem firm i ich wynikami. To ujęcie (struktura( struktura-zachowanie-wyniki) zapoczątkowano

Bardziej szczegółowo

Temat Rynek i funkcje rynku. Elementy rynku. Rynek. Popyt i podaż. Cena - pieniężny wyraz wartości. Popyt Podaż Cena

Temat Rynek i funkcje rynku. Elementy rynku. Rynek. Popyt i podaż. Cena - pieniężny wyraz wartości. Popyt Podaż Cena Temat i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. opyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży 5.

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Monopoli ciąg dalszy...

Mikroekonomia. Monopoli ciąg dalszy... Mikroekonomia Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz 20.10.2007r. Mikroekonomia WNE UW 1 Monopoli ciąg dalszy... Co się w monopolu nie podoba... monopoliście? Dyskryminacja

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz r. Mikroekonomia WNE UW 1

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz r. Mikroekonomia WNE UW 1 Mikroekonomia Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz 19.10.2008r. Mikroekonomia WNE UW 1 Monopoli ciąg dalszy... Co się w monopolu nie podoba... monopoliście? Dyskryminacja

Bardziej szczegółowo

Podaż, popyt i polityka państwa

Podaż, popyt i polityka państwa 6 odaż, popyt i polityka państwa R I N C I L E O F MICROECONOMIC F O U R T H E I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint lides by Ron Cronovich 27 Thomson outh-western, all rights reserved W tym

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONAŁA. dr Sylwia Machowska

KONKURENCJA DOSKONAŁA. dr Sylwia Machowska KONKURENCJA DOSKONAŁA dr Sylwia Machowska Definicja Konkurencja doskonała jest modelem teoretycznym opisującym jedną z form konkurencji na rynku; cechą charakterystyczną konkurencji doskonałej w odróŝnieniu

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 1. Konkurencja doskonała (w całej gospodarce nie jest możliwa, lecz na wybranych rynkach):

LEKCJA 1. Konkurencja doskonała (w całej gospodarce nie jest możliwa, lecz na wybranych rynkach): Uniwersytet Warszawski Mikroekonomia zaawansowana Studia zaoczne dr Olga Kiuila LEKCJA 1 MODELE RYNKOWE Konkurencja doskonała (w całej gospodarce nie jest możliwa, lecz na wybranych rynkach): - Typowa

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania

Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania konkurencja doskonała konkurencja monopolistyczna oligopol monopol Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia III. Anna Bartczak Michał Krawczyk

Mikroekonomia III. Anna Bartczak Michał Krawczyk Mikroekonomia III Anna Bartczak Michał Krawczyk kontakt mkrawczyk@wne.uw.edu.pl http://wne.uw.edu.pl/mkrawczyk Dyżur: piątek, g. 15, s. 5, ale proszę najpierw umówić się mailowo Plan na dziś O mnie Zasady

Bardziej szczegółowo

Modele lokalizacyjne

Modele lokalizacyjne Modele lokalizacyjne Model Hotelling a Konsumenci jednostajnie rozłożeni wzdłuż ulicy Firmy konkurują cenowo Jak powinny ulokować się firmy? N=1 N=2 N=3 Model Salop a Konsumenci jednostajnie rozłożeni

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONAŁA. dr Krzysztof Kołodziejczyk

KONKURENCJA DOSKONAŁA. dr Krzysztof Kołodziejczyk KONKURENCJA DOSKONAŁA dr Krzysztof Kołodziejczyk Agenda 1. Popyt 2. Równowaga przedsiębiorstwa 3. Opłacalność (rentowność) produkcji 4. Podaż (powyżej poziomu zamknięcia) Konkurencja doskonała słowa kluczowe

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT (PRZEBSIĘBIORSTWO) państwowe lokalne indywidualne zbiorowe (spółki ) 3. Jak należy rozumieć prawo zmniejszającego się przychodu?

PRODUCENT (PRZEBSIĘBIORSTWO) państwowe lokalne indywidualne zbiorowe (spółki ) 3. Jak należy rozumieć prawo zmniejszającego się przychodu? A) Pytania sprawdzające: 1. Kogo uważamy za producenta? PRODUCENT zorganizowany w formie przedsiębiorstwa. Powstał w drodze ewolucji. To podmiot sfery realnej. Aktywny uczestnik procesów rynkowych. Realizuje

Bardziej szczegółowo

Moduł V. Konkurencja monopolistyczna i oligopol

Moduł V. Konkurencja monopolistyczna i oligopol Moduł V. Konkurencja monopolistyczna i oligopol Spis treści: Wstęp... 2 1. Istota konkurencji monopolistycznej... 2 2. Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji monopolistycznej w okresie krótkim

Bardziej szczegółowo

Oligopol wieloproduktowy

Oligopol wieloproduktowy Oligopol wieloproduktowy Do tej pory zakładali adaliśmy, że e produkty sąs identyczne (homogeniczne) W rzeczywistości ci produkty sprzedawane przez firmy nie są doskonałymi substytutami. W większo kszości

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia II: Kolokwium, grupa II

Mikroekonomia II: Kolokwium, grupa II Mikroekonomia II: Kolokwium, grupa II Prowadząca: Martyna Kobus 2012-06-11 Piszemy 90 minut. Sprawdzian jest za 70 punktów. Jest 10 pytań testowych, każde za 2 punkty (łącznie 20 punktów za test) i 3 zadania,

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MENEDŻERSKA. Wykład 5 Oligopol. Strategie konkurencji a teoria gier. 1 OLIGOPOL. STRATEGIE KONKURENCJI A TEORIA GIER.

EKONOMIA MENEDŻERSKA. Wykład 5 Oligopol. Strategie konkurencji a teoria gier. 1 OLIGOPOL. STRATEGIE KONKURENCJI A TEORIA GIER. Wykład 5 Oligopol. Strategie konkurencji a teoria gier. 1 OLIGOPOL. STRATEGIE KONKURENCJI A TEORIA GIER. 1. OLIGOPOL Oligopol - rynek, na którym działa niewiele przedsiębiorstw (od do 10) Cecha charakterystyczna

Bardziej szczegółowo

5. Teoria Popytu. 5.1 Różne Rodzaje Konkurencji

5. Teoria Popytu. 5.1 Różne Rodzaje Konkurencji 5. Teoria Popytu. 5.1 Różne Rodzaje Konkurencji a. Konkurencja doskonała Producenci sprzedają nierozróżnialne towary, e.g. zboże pierwszej klasy. Zakładamy że jest dużo producentów, a żaden nie ma wpływu

Bardziej szczegółowo

Monopol dynamiczny. Dodatkowe założenia modelu:

Monopol dynamiczny. Dodatkowe założenia modelu: Monopol dynamiczny Dodatkowe założenia modelu: Monopolista sprzedaje dobro trwałego użytku, u które można używau ywać przez wiele okresów w bez utraty wartości użytkowej (bez deprecjacji) Populacja (zbiór

Bardziej szczegółowo

Zasoby środowiska c.d. M. Dacko

Zasoby środowiska c.d. M. Dacko Zasoby środowiska c.d. M. Dacko Eksploatacja zasobów nieodnawialnych Zasoby nieodnawialne powinny być eksploatowane ponieważ z nieeksploatowanego zasobu nie ma pożytku Można wprawdzie przytoczyć przykłady

Bardziej szczegółowo

Wykład IV. Rynki czynników produkcji podaż pracy

Wykład IV. Rynki czynników produkcji podaż pracy Wykład IV Rynki czynników produkcji podaż pracy Substytucyjny i dochodowy efekt wzrostu płac Dochód 1440 R w = 60zl 480 P C B w = 20zl A 0 8 12 16 19 24 Czas Efekt substytucyjny wolny Efekt dochodowy Q

Bardziej szczegółowo

Adam Narkiewicz. Ćwiczenia dziewiąte, dziesiąte i jedenaste: Konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol

Adam Narkiewicz. Ćwiczenia dziewiąte, dziesiąte i jedenaste: Konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol Adam Narkiewicz Ćwiczenia dziewiąte, dziesiąte i jedenaste: doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol Rynek doskonale konkurencyjny to taki rynek, na którym zarówno sprzedający jak i kupujące

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Mikroekonomia zaawansowana Studia zaoczne dr Olga Kiuila LEKCJA 7

Uniwersytet Warszawski Mikroekonomia zaawansowana Studia zaoczne dr Olga Kiuila LEKCJA 7 LEKCJA 7 ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE Inwestując w kapitał trwały zwiększamy pojemność produkcyjną (czyli maksymalną wielkość produkcji) i tym samym możemy próbować wpływać na decyzje konkurencyjnych firm. W

Bardziej szczegółowo

Wstęp do wydania polskiego Od tłumacza Przedmowa 1. Rynek 1.1. Budowanie modelu 1.2. Optymalizacja i równowaga 1.3. Krzywa popytu 1.4.

Wstęp do wydania polskiego Od tłumacza Przedmowa 1. Rynek 1.1. Budowanie modelu 1.2. Optymalizacja i równowaga 1.3. Krzywa popytu 1.4. Wstęp do wydania polskiego Od tłumacza Przedmowa 1. Rynek 1.1. Budowanie modelu 1.2. Optymalizacja i równowaga 1.3. Krzywa popytu 1.4. Krzywa podaży 1.5. Równowaga rynkowa 1.6. Statyka porównawcza 1.7.

Bardziej szczegółowo

Ekonomia menedżerska. Struktury rynku. prof. Tomasz Bernat Katedra Mikroekonomii

Ekonomia menedżerska. Struktury rynku. prof. Tomasz Bernat Katedra Mikroekonomii Ekonomia menedżerska Struktury rynku prof. Tomasz Bernat Katedra Mikroekonomii Struktura wykładu 2 1. Struktura rynku definicja 2. Podział struktur rynkowych 3. Determinanty podziału i opisu 4. Decyzje

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Popyt

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Popyt 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Popyt Własności Funkcji Popytu Statyka porównawcza funkcji popytu pokazuje jak zmienia się funkcja popytu x 1 *(p 1,p 2,y) i x 2 *(p 1,p 2,y) gdy zmianie ulegają ceny

Bardziej szczegółowo

Konkurencja doskonała

Konkurencja doskonała Struktury rynku Konkurencja doskonała Konkurencja doskonała (nazywana także wolną konkurencją) jest modelem teoretycznym opisującym jedną z form konkurencji na rynku. Cechą charakterystyczną konkurencji

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Interwencje rządowe na rynku

Wykład I. Interwencje rządowe na rynku Wykład I Interwencje rządowe na rynku O czym będzie mowa? odatki Od ilości Od wartości Od zysku Ryczałtowy ubsydia Ograniczenia ilościowe Cła rzykłady: afera hazardowa, WR UE odatek jednostkowy (np. akcyza)

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania

Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania Ekonomia dobrobytu Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania Prezentacja oparta na materiałach z: http://www.swlearning.com/economics/mankiw/mankiw3e/powerpoint_micro.html

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA TOM 1 WYD.2. Autor: PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS

EKONOMIA TOM 1 WYD.2. Autor: PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS EKONOMIA TOM 1 WYD.2 Autor: PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS Przedmowa CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE POJĘCIA Rozdział 1. Podstawy ekonomii 1.1. Wprowadzenie Niedobór i efektywność: bliźniacze tematy ekonomii

Bardziej szczegółowo

Oligopol. Jest to rynek, na którym niewielka liczba firm zachowuje się w sposób b strategiczny i ają niezależnie od siebie, ale uwzględniaj

Oligopol. Jest to rynek, na którym niewielka liczba firm zachowuje się w sposób b strategiczny i ają niezależnie od siebie, ale uwzględniaj Oligopol Jest to rynek, na którym niewielka liczba firm zachowuje się w sposób b strategiczny i działaj ają niezależnie od siebie, ale uwzględniaj dniają istnienie pozostałych firm. Na decyzję firmy wpływaj

Bardziej szczegółowo

Ekonomia dobrobytu. Konsumenci, producenci i efektywność rynków. W tym rozdziale odpowiemy na pytania: Przypomnienie: alokacja zasobów określa:

Ekonomia dobrobytu. Konsumenci, producenci i efektywność rynków. W tym rozdziale odpowiemy na pytania: Przypomnienie: alokacja zasobów określa: 7 Konsumenci, producenci i efektywność rynków R I N C I L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint Slides by Ron Cronovich 7 Thomson South-Western, all rights

Bardziej szczegółowo

STRUKTURY RYNKU I ICH REGULACJE. Wykład 2: Monopol. Wrocław

STRUKTURY RYNKU I ICH REGULACJE. Wykład 2: Monopol.   Wrocław STRUKTURY RYNKU I ICH REGULACJE Wykład 2: Monopol Prowadzący zajęcia: dr inŝ. Edyta Ropuszyńska Surma Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Organizacji i Zarządzania E-mail:

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 8

Mikroekonomia. Wykład 8 Mikroekonomia Wykład 8 Efekty zewnętrzne Dotychczas zakładaliśmy, że wszystkie interakcje między konsumentami a producentami dokonywały się poprzez rynek: Zysk firmy zależy wyłącznie od zmiennych znajdujących

Bardziej szczegółowo

MONOPOL. dr Sylwia Machowska - Okrój

MONOPOL. dr Sylwia Machowska - Okrój MONOPOL dr Sylwia Machowska - Okrój MONOPOL PEŁNY (absolutny, czysty, doskonały) to forma rynku wykluczająca wszelką konkurencję produkcja zdominowana jest przez jedno przedsiębiorstwo, a wytwarzany produkt

Bardziej szczegółowo

Struktury rynku - konkurencja doskonała i monopol Zadanie 1 Opisz w tabeli struktury rynku

Struktury rynku - konkurencja doskonała i monopol Zadanie 1 Opisz w tabeli struktury rynku Struktury rynku - konkurencja doskonała i monopol Zadanie 1 Opisz w tabeli struktury rynku Cecha Struktura Konkurencja doskonała Konkurencja monopolistyczna Oligopol Monopol pełny Ilość kupujących Ilość

Bardziej szczegółowo

MIKROEKO OMIA STRUKTURY RY KOWE. dr Jarosław Korpysa dr Jarosław Poteralski. Katedra Mikroekonomii W EiZ US http://mikro.univ.szczecin.

MIKROEKO OMIA STRUKTURY RY KOWE. dr Jarosław Korpysa dr Jarosław Poteralski. Katedra Mikroekonomii W EiZ US http://mikro.univ.szczecin. MIKROEKO OMIA STRUKTURY RY KOWE dr Jarosław Korpysa dr Jarosław Poteralski 1 STRUKTURY RY KOWE Brak jednoznacznej definicji w literaturze... Struktura rynkowa to pewien układ sił na konkretnym rynku, wynikający

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Możliwości finansowe konsumenta opisuje równanie: 2x + 4y = 1. Jeżeli dochód konsumenta

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Oligopol. Jacek Suda (slajdy: Krzysztof Makarski) 1 / 31

Mikro II: Oligopol. Jacek Suda (slajdy: Krzysztof Makarski) 1 / 31 Mikro II: Jacek Suda (slajdy: Krzysztof Makarski) 1 / 31 Wst ep G lówny obszar zainteresowania to porównanie cen, ilości oraz efektywności poszczególnych struktur rynkowych. Poznaliśmy zachowanie ga l

Bardziej szczegółowo

Jak mierzyć reakcję popytu lub podaży na zmianę ceny?

Jak mierzyć reakcję popytu lub podaży na zmianę ceny? Jak mierzyć reakcję popytu lub podaży na zmianę ceny? Oczywistym miernikiem jest nachylenie krzywych popytu i podaży Np. obniżka ceny o 1 zł każdorazowo powoduje zwiększenie popytu na kajzerki o 20 sztuk

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO EKONOMII MENEDŻERSKIEJ.

WPROWADZENIE DO EKONOMII MENEDŻERSKIEJ. Wykład 1 Wprowadzenie do ekonomii menedżerskiej 1 WPROWADZENIE DO EKONOMII MENEDŻERSKIEJ. PODEJMOWANIE OPTYMALNYCH DECYZJI NA PODSTAWIE ANALIZY MARGINALNEJ. 1. EKONOMIA MENEDŻERSKA ekonomia menedżerska

Bardziej szczegółowo

Maksymalizacja zysku

Maksymalizacja zysku Maksymalizacja zysku Na razie zakładamy, że rynki są doskonale konkurencyjne Firma konkurencyjna traktuje ceny (czynników produkcji oraz produktów jako stałe, czyli wszystkie ceny są ustalane przez rynek

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 4

Mikroekonomia. Wykład 4 Mikroekonomia Wykład 4 Ekonomia dobrobytu Na rynku doskonale konkurencyjnym, na którym występuje dwóch konsumentów scharakteryzowanych wypukłymi krzywymi obojętności, równowaga ustali się w prostokącie

Bardziej szczegółowo

raz. dobro. Leasing (dzierżawa, wynajem) przeniesienie na sprzedaż dobra nietrwałego ego tylko bez przeniesienia prawa własnow

raz. dobro. Leasing (dzierżawa, wynajem) przeniesienie na sprzedaż dobra nietrwałego ego tylko bez przeniesienia prawa własnow Dobra trwałego użytku u Dobra trwałego użytkuu mogą być użyte więcej niż jeden raz. Producent może e sprzedawać lub leasingować takie dobro. Leasing (dzierżawa, wynajem) przeniesienie na konsumenta prawa

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA PODSTAWOWE POJĘCIA Przedsiębiorstwo - wyodrębniona jednostka gospodarcza wytwarzająca dobra lub świadcząca usługi. Cel przedsiębiorstwa - maksymalizacja zysku Nakład czynniki

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 5: Firma, produkcja, koszty

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 5: Firma, produkcja, koszty Ekonomia Wykład dla studentów WPiA Wykład 5: Firma, produkcja, koszty Popyt i podaż kategorie rynkowe Popyt i podaż to dwa słowa najczęściej używane przez ekonomistów Popyt i podaż to siły, które regulują

Bardziej szczegółowo

Rynki i konkurencja. Siły rynkowe czyli popyt i podaż. W tym rozdziale odpowiemy na pytania:

Rynki i konkurencja. Siły rynkowe czyli popyt i podaż. W tym rozdziale odpowiemy na pytania: 4 Siły rynkowe czyli popyt i podaż R I N C I L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights reserved

Bardziej szczegółowo