Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego"

Transkrypt

1 Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz, Dyrektor Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 9 czerwca 2011 r.

2 BGK podstawowe informacje o Banku (2/2) Suma bilansowa w wysokości 61,5 mld PLN (na ) czwarta pozycja w sektorze bankowym * Sieć 21 placówek na terenie wszystkich polskich województw Wysoka efektywność operacji wskaźnik Cost/Income na poziomie 29,7% (pozycja 1-3 w sektorze bankowym w Polsce) Instytucja aktywnie współpracująca z jednostkami publicznymi i samorządowymi: udział w rynku kredytów dla samorządów (1-2 pozycja), udział w rynku depozytów dla jednostek budżetowych (1 pozycja) Wsparcie polskiej gospodarki poprzez: Obsługę funduszy państwowych np. Krajowy Fundusz Drogowy, Krajowy Fundusz Mieszkaniowy Zarządzanie programami rządowymi np. Wsparcia Eksportu, Rodzina na Swoim, Pierwszy Biznes Ofertę rynkową dla samorządów i firm. Rating długoterminowy: A- (równy ratingowi Polski) Komunikat Fitch z 10 maja 2011 r. * z uwzględnieniem funduszy przepływowych 2

3 Szeroka oferta banku BGK dla eksporterów Programy rządowe w BGK: Program wspierania eksportu Kredyt dla banku nabywcy (od 2 do 10 lat) Kredyt dla nabywcy (od 2 do 10 lat) Postfinansowanie akredytywy (do 2 lat) Dyskonto akredytywy z odroczonym terminem płatności (do 2 lat) Program DOKE dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych Program wspierania przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK Finansowanie eksportu: Postfinansowanie akredytywy Dyskonto akredytywy Prefinansowanie eksportu Operacje dokumentowe w handlu: Akredytywy eksportowe (również potwierdzenia) Akredytywy importowe Inkaso Gwarancje Finansowanie Projektów Inwestycyjnych: Kredyt dla nabywcy Kredyt konsorcjalny Rachunki, rozliczenia, kredyty: Pakiet Pewny Biznes Opcja eksport Kredyt obrotowy Kredyt inwestycyjny Gwarancje i poręczenia Płatności masowe Produkty skarbowe: Transakcje walutowe Lokaty negocjowane Instrumenty zabezpieczenia ryzyk finansowych Zarządzanie płynnością 3

4 Prefinansowanie kredyt na realizację produkcji eksportowej

5 Prefinansowanie: przeznaczenie, korzyści Prefinansowanie to kredyt udzielany firmom na pokrycie płatności związanych z produkcją eksportową, wynikających z faktur za: zakup dóbr i usług, odtworzenie, powiększenie i modernizację istniejącego majątku trwałego Eksportera. Z produktu mogą skorzystać eksporterzy na wszystkie rynki Korzyści dla Eksportera: Wymagane zabezpieczenia uwzględniają specyfikę kontraktu eksportowego gwarancja KUKE SA, cesja z płatności z kontraktu. Atrakcyjne oprocentowanie Okres spłaty dostosowany do harmonogramu płatności z tytułu realizacji kontraktu eksportowego Dodatkowe preferencje cenowe w przypadku spłaty z kredytu udzielanego przez BGK w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu. 5

6 Parametry kredytu Warunki uzyskania kredytu na prefinansowanie 1. podpisany kontrakt eksportowy (lub jego projekt) 2. uzyskanie gwarancji KUKE SA krajowe pochodzenie eksportowanego produktu Warunki kredytu Kwota: nie wyższa niż wartość kontraktu Okres wypłat i spłaty: do 2 lat Waluta: EUR, USD lub PLN Wymagany udział własny: od 0% Wypłaty z kredytu: zapłata za prezentowane faktury Spłata kredytu: z kredytu dla nabywcy/ banku nabywcy w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu z akredytywy finansowanej w Ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu ze środków własnych eksportera/ płatności z kontraktu 6

7 Łączny koszt kredytu i ubezpieczenia - przykłady Koszt kredytu dla Eksportera Oprocentowanie (stawka referencyjna + marża) oraz Prowizja za udzielenie kredytu oraz Koszt gwarancji KUKE Profil ryzyka eksportera niskie ryzyko średnie ryzyko wysokie ryzyko Udział własny Eksportera 20% 10% 20% Zabezpieczenia 80% - gwarancja KUKE 80% - gwarancja KUKE 80% - gwarancja KUKE 20% - hipoteka 20% - cesja z kontraktu 20% - kaucja Okres finansowania 12 miesięcy 5 miesięcy 12 miesięcy Źródło spłaty Kredyt dla nabywcy Kredyt dla nabywcy Finansowana akredytywa Stawka referencyjna WIBOR/LIBOR/EURIBOR Marża BGK 0,55% 0,85% 0,25% Prowizja BGK 0,50% 0,50% 0,50% Koszt gwarancji KUKE* 1,57% 2,24% 3,50% Roczny koszt kredytu i gwarancji WIBOR/LIBOR/EURIBOR + 2,34% WIBOR/LIBOR/EURIBOR + 3,10% WIBOR/LIBOR/EURIBOR + 3,64% * od kwoty gwarancji 7

8 Rządowy Program Wspierania Eksportu Finansowanie nabywców

9 Program rządowy poprawa konkurencyjności polskich eksporterów Uzupełnienie oferty eksportera o możliwość finansowania zagranicznych odbiorców Możliwość finansowania nabywców polskich towarów i usług, także z krajów tzw. ryzyka nierynkowego, np. Rosja, Ukraina, Uzbekistan Preferencyjne koszty finansowania, dzięki wsparciu państwa oraz formule non-profit programu Szybka wypłata środków na rzecz Eksportera, w terminie 5 dni roboczych od daty prezentacji zgodnych dokumentów, potwierdzających eksport Przeniesienie ryzyka zapłaty na BGK (brak regresu wobec eksportera) Formalności związane z ubezpieczeniem realizuje BGK Koszty finansowania pokrywa importer Niskie koszty finansowania Brak ryzyka zapłaty przez zagranicznego kontrahenta Uproszczone formalności w BGK 9

10 Warunki finansowania Warunki uzyskania finansowania Produkty w ramach programu rządowego Produkt Finansowanie krótkoterminowe Finansowanie długoterminowe Warunki Postfinansowanie akredytywy Dyskonto akredytywy Kredyt dla (banku) nabywcy Kredyt dla nabywcy (bezpośredni) Pochodzenie towaru (usługi) krajowe 1 Przedmiot eksportu bez ograniczeń dobra lub usługi inwestycyjne Kraj eksportu kraje ryzyka nierynkowego 2 bez ograniczeń Min. kwota kredytu bez ograniczeń 0,2 mln EUR 10 mln EUR Limit dla pośredniczącego banku Tak nie dotyczy 3 Okres finansowania do 2 lat od 2 do 10 lat Maks. kwota kredytu do 100% wart. kontraktu do 85% wart. kontraktu Koszt kredytu ponosi importer eksporter importer 1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 6 sierpnia 2001, Dz.U. z 2001 r. nr 101 poz wszystkie kraje za wyjątkiem krajów UE oraz Kanady, USA, Japonii, Nowej Zelandii, Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Australii 3 w kredycie dla nabywcy (bezpośrednim) nie jest wymagane pośrednictwo banku lokalnego 10

11 Łączny koszt kredytu i ubezpieczenia w EUR Komponenty kosztu dla banku importera Rosja Ukraina Kazachstan Uzbekistan Gruzja Finansowanie krótkoterminowe Okres spłaty: do 2 lat (bez ograniczeń odnośnie do przedmiotu eksportu) Przykład. Okres spłaty: 1 rok, waluta: EUR EURIBOR12 M 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% Marża (zawierająca składkę KUKE) 1,65% 2,50% 2,00% 2,20% 2,20% Roczny koszt kredytu i ubezpieczenia 3,75% 4,60% 4,10% 4,30% 4,30% Finansowanie długoterminowe Okres spłaty: od 2 do 5 lat (eksport usług i dóbr inwestycyjnych) Przykład. Okres spłaty: 5 lat, waluta: EUR Oprocentowanie kredytu - stopa CIRR (stała) 1 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% Prowizja administracyjna (płatna corocznie) 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% Roczny koszt kredytu (jeżeli składka płatna jednorazowo)* 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% Składka ubezpieczeniowa KUKE 1,44% 3,81% 2,32% 2,98% 2,98% Roczny koszt kredytu i ubezpieczenia 5,19% 7,56% 6,07% 6,73% 6,73% *Wartość składki KUKE płatnej jednorazowo 3,20% 8,70% 5,29% 6,82% 6,82% Brak innych opłat i prowizji związanych z kredytem w BGK Koszt dla Importera = koszt dla Banku Importera + marża Banku Importera 1 stawka obowiązująca w okresie 15 V 14 VI Aktualne stawki CIRR są dostępne pod adresem 11

12 Prefinansowanie Kompleksowe finansowanie eksportu od etapu produkcji do kredytowania nabywcy Kredyt dla importera Faza produkcji Eksport Spłata kredytu dla importera Dzięki ofercie BGK, zarówno produkcja eksportowa, jak i Poddostawcy/ Importer sam eksport może być Eksporter (zagraniczny realizowany z wykorzystaniem Podwykonawcy nabywca) kredytów udzielanych ze wsparciem państwa Legenda: 1a 1b 2a 2b Wypłaty z kredytu BGK 1a wypłata środków z kredytu na prefinansowanie 2a wypłata eksporterowi środków z kredytu dla importera pomniejszona o spłatę kredytu na prefinansowanie (1b) 2b spłaty kredytu przez importera Spłata kredytu 12

13 KONTAKT Produkt Kontakt ogólny oraz prefinansowanie eksportu Kredyt dla banku nabywcy w ramach programu rządowego, Prefinansowanie eksportu Kredyt dla nabywcy Postfinansowanie akredytywy, dyskonto akredytywy, potwierdzenie akredytywy w ramach programu rządowego; operacje dokumentowe Odpowiedzialna jednostka Sieć placówek BGK Lista placówek jest dostępna na stronie: Departament Wspierania Handlu Zagranicznego tel , , , Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych tel , Departament Wspierania Handlu Zagranicznego tel , , ,

Kierunki rozwoju wsparcia polskiego eksportu

Kierunki rozwoju wsparcia polskiego eksportu Kierunki rozwoju wsparcia polskiego eksportu Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu BGK Konferencja Export Finance II Warszawa, 14 września 2011 1. Cel: Kierunki rozwoju wsparcia polskiego eksportu w Banku Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Wspierania Eksportu w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu

Instrumenty Wspierania Eksportu w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu 2010 Instrumenty Wspierania Eksportu w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu Andrzej Ślączko Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Warszawa, 20 października 2010r. BGK wspiera polski eksport

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wsparcia wymiany handlowej w obszarze działalności ubezpieczeniowej KUKE Maciej Poprawski Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Rodzaje wsparcia wymiany handlowej w obszarze działalności ubezpieczeniowej KUKE Maciej Poprawski Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Rodzaje wsparcia wymiany handlowej w obszarze działalności ubezpieczeniowej KUKE Maciej Poprawski Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Anna Pawlak Dyrektor Biura Polis i Gwarancji Gwarantowanych przez

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE)

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE) KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE) KIM JESTEŚMY? KUKE prowadzi działalność od 1991 roku i:. jest firmą polską z przeważającym udziałem Skarbu Państwa, ubezpiecza należności

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny handel z gwarancją zapłaty

Bezpieczny handel z gwarancją zapłaty Bezpieczny handel z gwarancją zapłaty Kim jesteśmy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE) prowadzi działalność już od ponad 20 lat. q jest firmą polską z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Próg zgłoszenia do ubezpieczenia Saldo należności od poszczególnych kredytobiorców Zgłoszeni w celu ustalenia limitów kredytowych Klienci nazwani

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem

Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem Weronika Wichrowska Warszawa, 19 marca 2012 r. Kontrakt jest ważnym elementem oferty i procesu sprzedaży Dobrze napisany kontrakt,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Katarzyna Smołka, Manager Regionu Katowice, 19.03.2013 r. Obszar ryzyka w transakcjach handlowych Towar

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych za usługi oferowane Klientom Korporacyjnym ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ POWSZECHNĄ

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r.

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego Grupę Kapitałową PKO BP tworzy Bank oraz

Bardziej szczegółowo

Jak chronić naleŝności i zabezpieczać przed ryzykiem utraty płynności finansowej

Jak chronić naleŝności i zabezpieczać przed ryzykiem utraty płynności finansowej Jak chronić naleŝności i zabezpieczać przed ryzykiem utraty płynności finansowej Jolanta Czekalska, Dyrektor Biura Terenowego KUKE S.A. w Katowicach Katowice, 25.06.2013 r. Obszar ryzyka w transakcjach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2005 ROKU Warszawa, wrzesień 2005 r. SPIS TREŚCI: Rozdział I. Grupa Kapitałowa BOŚ S.A....4 I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Obowiązuje od dnia 20.04.2015 r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Konin, 24.02.2015r. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych prowadzących księgi rachunkowe Obowiązuje od dnia 01.03.2013 r. 1. Niniejsza Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych, zwana

Bardziej szczegółowo

Wzrost znaczenia handlu zagranicznego

Wzrost znaczenia handlu zagranicznego Sergiusz Kuczyński Wzrost znaczenia handlu zagranicznego Przyczyny, które spowodowały zmianę warunków gospodarowania: Rozwój biznesu międzynarodowego, likwidacja granic Przejście od rynku producenta do

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY Programu Publicznych i Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 6.000.000.000 PLN z s i e d z i b ą w W a r s z a w i e, Al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe Alternatywne formy finansowania inwestycji Obligacje przychodowe Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej Duża jednostkowa skala nakładów inwestycyjnych Długi okres użytkowania Opłaty za korzystania

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH Plan prezentacji Fundusze pożyczkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Program Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku.

Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku. Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku. Warszawa, 17 marca 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski SA Finansowanie przedsiębiorstw w czasach niepewności gospodarczej wybierz silnego i pewnego partnera. Katowice, 25 czerwiec 2013r.

PKO Bank Polski SA Finansowanie przedsiębiorstw w czasach niepewności gospodarczej wybierz silnego i pewnego partnera. Katowice, 25 czerwiec 2013r. PKO Bank Polski SA Finansowanie przedsiębiorstw w czasach niepewności gospodarczej wybierz silnego i pewnego partnera. Katowice, 25 czerwiec 2013r. Formy kredytowania oferowane przez PKO BP 1. Kredyt obrotowy

Bardziej szczegółowo