PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO"

Transkrypt

1 Egz. / II PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO Temat: Obiekt: Przebudowa pomieszczeń w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej Instalacja oddymiania grawitacyjnego Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Lokalizacja: ul. Grunwaldzka Poznań Inwestor: Branża: Projektant: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka Poznań Słaboprądowa inż. Michał Kaliński Projektant Systemów Sygnalizacji Pożaru Nr uprawnień KNP 4/51/2009 Wrzesień 2013 r.

2 2 Spis treści A. CZĘŚĆ OPISOWA Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Uzgodnienia i dopuszczenia Założenia projektowe Charakterystyka obiektu Instalacja oddymiania grawitacyjnego Informacje podstawowe Funkcje projektowanej instalacji Elementy instalacji Charakterystyka urządzeń Sterowanie odprowadzaniem dymu i ciepła Obliczenia dla instalacji oddymiania klatek schodowych Otwory napowietrzania Sterowanie odprowadzaniem dymu i ciepła Zasilanie instalacji Okablowanie Wydzielenie pożarowe klatek Zasady funkcjonowania instalacji - organizacja alarmowania Wskazówki montażowe Informacje dla wykonawcy Zalecenia dla użytkownika Uwagi końcowe B. TABLICE Zestawienie materiałów Zestawienie stolarki Wykaz certyfikatów C. ZAŁĄCZNIKI Protokół odbioru instalacji oddymiania grawitacyjnego Uprawnienia projektanta D. RYSUNKI I SCHEMATY Rys. nr IO-1. Instalacji oddymiania grawitacyjnego klatka schodowa K1 - schemat blokowy Rys. nr IO-2. Instalacji oddymiania grawitacyjnego klatka schodowa K1 - piwnica Rys. nr IO-3. Instalacji oddymiania grawitacyjnego klatka schodowa K1 - parter Rys. nr IO-4. Instalacji oddymiania grawitacyjnego klatka schodowa K1 I piętro Rys. nr IO-5. Instalacji oddymiania grawitacyjnego klatka schodowa K1 II piętro Rys. nr IO-6. Instalacji oddymiania grawitacyjnego klatka schodowa K1 III piętro Rys. nr IO-7. Instalacji oddymiania grawitacyjnego klatka schodowa K2 - schemat blokowy Rys. nr IO-8. Instalacji oddymiania grawitacyjnego klatka schodowa K2 - parter Rys. nr IO-9. Instalacji oddymiania grawitacyjnego klatka schodowa K2 I piętro Rys. nr IO-10. Instalacji oddymiania grawitacyjnego klatka schodowa K2 II piętro Rys. nr IO-11. Instalacji oddymiania grawitacyjnego klatka schodowa K2 III piętro

3 3 A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wykonawczy instalacji oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu. Lokalizacja: Poznań ul. Grunwaldzka 250 Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu 2. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano w oparciu o: a) Zlecenie Inwestora b) uzgodnienia z Inwestorem, c) podkłady architektoniczno-budowlane dostarczone przez Inwestora, d) Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii przy ul. Grunwaldzkiej 250 w Poznaniu, czerwiec 2013 r. e) Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr 176/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r. f) wizję lokalną w obiekcie, g) pomiary, h) szkice, i) Specyfikacja Techniczna PKN CEN/TS Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. j) obowiązujące przepisy i normy branżowe, k) Podręcznik projektanta Systemów Sygnalizacji Pożarowej - SITP, ITB - Warszawa 2008, l) Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej SITP WP-02:2010 m) dokumentacja techniczna i karty katalogowe systemu sygnalizacji pożarowej BOSCH, n) dokumentacja techniczna i karty katalogowe D+H. 3. Zakres opracowania. Niniejszy projekt obejmuje instalację oddymiania grawitacyjnego (IO). Niniejszy projekt obejmuje wykonanie instalacji oddymiania grawitacyjnego w oparciu o urządzenia systemu D+H. W skład systemu wchodzą następujące urządzenia: centrale oddymiania ręczne przyciski oddymiania i przewietrzania, elementy wykonawcze: okna oddymiające, klapy oddymiające, siłowniki elektryczne. Projekt obejmuje wykonanie tras kablowych linii dozorowych, sterujących, monitorujących i zasilających oraz instalację urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu. Instalacja oddymiania stanowi wymagane przepisami techniczno-budowlanymi wyposażenie klatek schodowych w przedmiotowym obiekcie.

4 4 4. Uzgodnienia i dopuszczenia. Projekt należy uzgodnić z rzeczoznawcą d/s zabezpieczeń p. pożarowych w zakresie zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej. Wszystkie zastosowane urządzenia muszą posiadać stosowne aprobaty, certyfikaty i dopuszczenia. 5. Założenia projektowe Założenia projektowe dotyczące projektowanych instalacji są następujące: Instalacja sygnalizacji pożarowej: ochroną objęto cały budynek (ochrona całkowita) z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych (WC, łazienki), przedsionki łazienek nadzorowane, ochroną objęto przestrzenie nad sufitem podwieszanym o wysokości, w zakresie detekcji zagrożenia pożarowego projektowana instalacja sygnalizacji pożarowej wykorzystuje punktowe czujki automatyczne oraz ręczne ostrzegacze pożarowe, alarm pożarowy rozgłaszany będzie za pomocą sygnalizatorów akustycznych, montowanych na liniach sygnałowych, instalacja steruje i nadzoruje instalację oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej, w przypadku pożaru instalacja wysterowuje windę oraz zwalnia elektrozamki drzwi z kontrolą dostępu. 6. Charakterystyka obiektu 6.1. Informacje ogólne Obiekt objęty opracowaniem to budynek Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii położony w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 250. Budynek w części biurowo-badawczej pięciokondygnacyjny. W części patologii budynek dwukondygnacyjny. W obiekcie znajdują się dwie żelbetowe klatki schodowe: klatka schodowa oznaczona jako K1 mająca swój bieg z III piętra na parter i dalej do piwnicy, klatka schodowa oznaczona jako K2 zlokalizowana przy komunikacji wejściowej głownej, mająca swój bieg z III piętra na parter. Budynek wykonany w konstrukcji żelbetowej. Fundamenty budynku stanowią ławy, stopy żelbetowe. Ściany żelbetowe monolityczne, częściowo murowane z cegły pełnej i dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej, zaś słupy żelbetowe monolityczne. Stropy wszystkich kondygnacji typu Acermana gr. 37 cm. Budynek posiada stropodach Acermana gr. 33 cm ocieplony żużlowapnem, pokrycie stanowi papa na lepiku Podstawowe dane budynku Powierzchnia zabudowy 1419,46 m 2 Powierzchnia użytkowa 4742,50 m 2 w tym: piwnica 1147,50 m 2 parter 1165,30 m 2 piętro I 817,60 m 2 piętro II 778,70 m 2 piętro III 833,40 m 2 Kubatura 11856,00 m 3 Wysokość budynku 16,02 m

5 5 Budynek zakwalifikowany jako średniowysoki (SW). Liczba kondygnacji nadziemnych 5 w części biurowo-badawczej, 2 w części patologii 6.3. Zagospodarowanie budynku Na poszczególnych kondygnacjach przewidziano następujące pomieszczenia: piwnica: kotłownia, serwerownia, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia gospodarcze, archiwum, pomieszczenia sanitarne; parter: portiernia, pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, pracowanie badań, pomieszczenia patologii, pomieszczenia sanitarne; piętro I: pomieszczenia biurowe, pracownie badań, laboratoria, pomieszczenia sanitarne; piętro II: pomieszczenia biurowe, pracownie badań, laboratoria, pomieszczenia sanitarne; piętro III: pracownie badań, laboratoria, pomieszczenia sanitarne Kategoria zagrożenia ludzi Budynek Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu zakwalifikowany do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. Na parterze przewidziano salę konferencyjną pomieszczenie nr 38 przeznaczoną do celów instruktarzowych dla stałych użytkowników (pracowników) obiektu. W sali przewidziano ponad 50 miejsc. Przewidywana ilość osób na poszczególnych kondygnacjach i w pomieszczeniach: piwnica: 5 osób, parter: 45 osób, piętro I: 40 osób, piętro II: 30 osób, piętro III: 30 osób. Ilość osób na poszczególnych kondygnacjach stanowi sumę osób przebywających poszczególnych pomieszczeniach. w 6.5. Parametry pożarowe występujących substancji palnych Spośród materiałów palnych w obiekcie znajdują się między innymi takie materiały jak: - wyposażenie pomieszczeń biurowych i pracowni badań (np. meble), - wykładziny podłogowe pomieszczeń, - papier wykorzystywany do bieżącej działalności administracyjnej, akta w archiwum. Wyżej wymienione materiały nie są zaliczane do łatwopalnych, nie ulegają samozapaleniu i nie tworzą stężeń wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiałów wynosi powyżej 200ºC. W laboratoriach zlokalizowano stanowiska badawcze, na których prowadzone są prace z wykorzystaniem m.in. takich związków chemicznych jak: eter naftowy, eter dietylowy, octan etylu, etanol, alkohol metylowy, heksan, aceton, benzen, toluen itp. Powyższe związki chemiczne są substancjami łatwopalnymi. Właściwości niektórych wykorzystywanych substancji:

6 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego Obiekt zaliczony do kategorii ZL gęstości obciążenia ogniowego nie oblicza się Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. Dokonane pomiary nie wykazały obecności stężeń wybuchowych poszczególnych substancji w powietrzu na poszczególnych stanowiskach. Istniejąca wentylacja w postaci odciągów miejscowych i wentylacji grawitacyjnej oraz ilość wykorzystywanych substancji powoduje brak możliwości wytworzenia się mieszaniny wybuchowej w objętości przekraczającej 0,01m 3 zwartej przestrzeni, wobec czego nie występują strefy zagrożenia wybuchem Podział obiektu na strefy pożarowe W obecnym stanie budynek tworzy jedną strefę pożarową o powierzchni 4742,40 m 2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL III zagrożenia ludzi w grupie budynków średniowysokich wynosi 5000 m 2 i jest zachowana. Po przebudowie budynek stanowić będzie następujące strefy pożarowe: 1. strefa 1 (ZL III) cześć dwukondygnacyjna patologii o powierzchni 564,38 m 2 (część budynku nr 2 wg oznaczenia na rys. nr 1). 2. strefa 2 (ZL III) cześć pięciokondygnacyjna biurowo-badawcza o powierzchni 4178,02 m 2 (część budynku nr 1 wg oznaczenia na rys. nr 1). 3. strefa 3 (PM) rozdzielnia NN nr 024 o powierzchni 19,93 m strefa 4 (PM) wentylatornia nr 036 o powierzchni 65,58 m strefa 5 (PM) kotłownia nr 01 i 02 o powierzchni 74,58 m 2. W stanie istniejącym brak wydzielenia: kondygnacji piwnicznej od kondygnacji nadziemnych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, brak wydzielenia pomieszczenia kotłowni, wentylatornia i rozdzielni NN w piwnicy drzwiami o klasie EI 60 odporności ogniowej.

7 Urządzenia oddymiania klatek schodowych W budynku ewakuacja odbywa się poprzez 2 klatki schodowe, które zostaną wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu i zostaną wydzielone pożarowo Inne urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice W obiekcie przewidziano przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. W budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii zastosowano hydranty wewnętrzne 52 po dwa na każdej kondygnacji z wyłączeniem kondygnacji piwnicznej (wg obowiązujących przepisów w budynku wymagana jest wewnętrzna sieć hydrantowa w postaci hydrantów 25 mm). Na drogach ewakuacyjnych w części piwnicznej oraz w części patologii projektuje się awaryjne oświetlenie ewakuacyjne Instalacje techniczne Budynek wyposażony w następujące instalacje: wodo-kanalizacyjna, gazową c.o. elektryczna, wentylacyjna grawitacyjna i mechaniczna, odgromowa, klimatyzacyjna. 7. Instalacja oddymiania grawitacyjnego 7.1. Informacje podstawowe. W budynku wykonana zostanie instalacja oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych obsługujących budynek służących jako pionowe drogi komunikacji ogólnej i drogi ewakuacyjne. Instalację oddymiania grawitacyjnego oparto na działaniu automatycznie otwieranych okien oddymiających (klatka schodowa K1) ora klapy dymowej (klatka schodowa K2), umieszczonych w najwyższych punktach klatek schodowych. Dopływ powietrza uzupełniającego do klatek będzie realizowana przez otwarcie drzwi i okien na najniższych kondygnacjach. Wyzwalanie instalacji oddymiania realizowane jest na dwa sposoby, ręcznie i automatycznie. Ręczne wyzwalanie poprzez zbicie szybki i wciśnięciu przycisku Alarm w przyciskach oddymiania zlokalizowanych w obrębie klatki schodowej, przy drzwiach ewakuacyjnych. Automatyczne wyzwalanie przez zadziałanie czujek dymu instalacji sygnalizacji pożarowej zlokalizowanych na klatce schodowej i wysterowanie central oddymiania poprzez centralę sygnalizacji pożarowej, poprzez liniowe moduły kontrolno - sterujące. Sterowanie i zasilanie instalacji realizowane jest przez centrale oddymiania. Kontrolę stanu instalacji oddymiania realizują centrale oddymiania oraz za pośrednictwem modułów kontrolnosterujących centrala sygnalizacji pożaru. Centrale oddymiania przekazują do CSP sygnał alarmu oraz uszkodzenia. Dodatkową funkcją użytkową zintegrowaną z systemem jest naturalna wentylacja poprzez podłączenie przycisków przewietrzania. W sytuacji zagrożenia pożarowego funkcje przewietrzania są blokowane pozwalając na otwarcie się klap dymowych w każdych warunkach atmosferycznych ponieważ realizacja funkcji oddymiania stanowi priorytet.

8 Funkcje projektowanej instalacji Zadaniem projektowanej instalacji jest: utrzymanie drogi ewakuacyjnej wolnej od dymu lub w strefie niewielkiego zadymienia poprzez odprowadzenie dymu i ciepła, przez automatycznie uruchamianie okna oddymiającego oraz wentylatora oddymiającego na I piętrze, ułatwienie działań ratowniczych, ochrona konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem, zmniejszenie pośrednich strat pożarowych spowodowanych dymem i gorącymi gazami pożarowymi. Stan instalacji oddymiania klatki schodowej nadzoruje centrala oddymiania. W systemie nadzorowane są następujące sygnały: awaria systemu oddymiania; uruchomienie oddymiania (alarm); otwarcie okna oddymiającego. Ponadto w instalacji oddymiani klatek schodowych stan systemu sygnalizowany jest optycznie przez przyciski oddymiania Elementy instalacji Dla obiektu objętego niniejszym projektem przewiduje się instalację opartą na podzespołach firmy D+H. W obiekcie zastosowano następujące elementy: centrala oddymiania, kompaktowa 8A - RZN 4408 K, przyciski oddymiania RT 45 PL, RT 45 LT, sygnalizator wiatr-deszcz 24 V - WRG 82, napęd okienny - KA 34/1000 PLP, siłownik okienny KA 34/800, siłownik drzwiowy DDS 50/500, klapa dymowa 100x180. Wszystkie zastosowane w projekcie urządzenia posiadają stosowne aprobaty i certyfikaty, których wykaz zawarto w niniejszej dokumentacji projektowej Charakterystyka urządzeń. a) Centrala Oddymiania kompaktowa 8A - RZN 4408-K Centrale RZN przeznaczone są do stosowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Centrale sterują i zasilają elektromechaniczne urządzenia D+H stosowane w systemach oddymiania. W stan alarmu pożarowego wprowadzane są przez zadziałanie automatycznych czujek, ręczne uruchomienie przycisku oddymiania (RT) lub wysterowanie sygnałem zewnętrznym np. z centrali sygnalizacji pożaru. Centrale kontrolują ciągłość linii napędów, czujek i przycisków oddymiania oraz posiadają optyczną sygnalizację uszkodzenia, alarmu i zasilania. Sygnalizacja ta zlokalizowana jest na płycie głównej centrali. Informacje dotyczące stanu systemu (obecności zasilania, stan gotowości, uszkodzenia) są także dostępne na płycie przycisków ręcznych oddymiania typu RT.

9 9 Centrale typu RZN mają możliwość: ręcznego uruchomienia alarmu z przycisków oddymiania typu RT automatycznego uruchomienia z czujek lub za pomocą linii pośredniczącej z SAP przekazywania informacji o alarmie pożarowym za pomocą styków przekaźnika alarmowego NO/NC (moduł dodatkowy nie stanowiący standardowego wyposażenia centrali) przekazywania sygnału o uszkodzeniu za pomocą styków przekaźnika uszkodzenia NO/NC (moduł dodatkowy nie stanowiący standardowego wyposażenia centrali) ręcznego sterowania napędów w funkcji przewietrzania automatycznego zamykania klap pracujących w trybie przewietrzania na skutek sygnału z układu wykrywania deszczu i wiatru podłączenia do 14 czujek i do 8 przycisków oddymiania na linię dozorową Funkcje alarmu pożarowego centrali mają priorytet nad funkcjami przewietrzania. Centrale RZN 4402-K są wykonane w wersji kompaktowe (K) i umożliwiają obsługę jednej strefy oddymiania. Posiadają jedno wyjście do podłączenia napędów. Centrale wyposażono w listwę zaciskową E1 z wyjściami pozwalającymi na bezpośrednie podłączenie czujki wiatrowo-deszczowej oraz linii chwytaków elektromagnetycznych. Centrale posiadają układ podtrzymania pracy przy zaniku napięcia zasilania 230VAC. Pojemność akumulatorów dobierana jest aby przez 72 godziny podtrzymać pracę systemu. Dane techniczne Typ centrali : RZN4408 -K/-KS Moc znamionowa : 60VA / 120VA Napięcie znamionowe : 230VAC, 50Hz Wyjścia napięciowe : 24VDC Maks. prąd obciążenie wyjścia napędów : 8A Maks. prąd obciążenie wyjścia chwytaków : 0,5A Emisja zakłóceń : EN , EN Odporność na zakłócenia : EN , EN do -6, EN Wymiary obudowy - standard (-K) : 250x250x91mm - stalowa (-KS) : 400x300x120mm Kategoria ochrony : II / I (dla obudowy -KS) Temperatura pracy : -10 do +55 st. C Stopień ochrony : IP42 / IP54 (dla obudowy -KS) a) przyciski oddymiania RT 45 i RT 45-LT, Przyciski oddymiania RT45 i RT45-LT są przeznaczone do stosowania w systemach oddymiania wraz z centralami typu RZN produkowanymi przez firmę D+H. Służą do ręcznego wyzwolenia procesu oddymiania za pomocą centrali sterowania oddymianiem, kasowania alarmu, oraz do sygnalizacji stanów pracy instalacji oddymiania. Dodatkowo przyciski RT45-LT wyposażone są w klawisze umożliwiające sterowanie funkcjami przewietrzania. Przyciski oddymiania typu RT45 i RT45-LT posiadają klawisze do ręcznego uruchomienia i kasowania alarmu, oraz optyczną sygnalizację sprawności systemu (LED zielony), alarmu (LED czerwony) i stanu uszkodzenia (LED Żółty). Dostęp do przycisku wyzwalającego chroniony jest szybką. Uruchomienie polega na zbiciu szybki i naciśnięciu czerwonego klawisza URUCHOMIENIE. Dane techniczne - Typ : RT45 / RT45-LT - Napięcie znamionowe : 18-28VDC

10 10 - Sygnalizacja alarmu : LED czerwona 24VDC/ 8mA - Sygnalizacja stanu pracy : LED zielona 24VDC/ 8mA - Sygnalizacja uszkodzenia : LED Ŝółta 24VDC/ 0,2mA - Klasa temperaturowa : -10 do +55 C - Stopień ochrony : IP 40 - Obudowa : aluminium, pomarańczowa (RAL 2011), - Wymiary obudowy :129x138x39mm (szer. x wys. x gł.) - Zaciski przyłączeniowe : pod przewód 2,5mm b) Napęd łańcuchowy do okna połaciowego - KA 34 Napędy łańcuchowe KA stosuje się do otwierania okien oraz elementów uchylnych w fasadach, świetlikach i pasmach świetlnych. Sterowanie napędami KA możliwe jest przez podłączenie do central D+H typu RZN i GVL. Montaż siłowników powinien być przeprowadzony przez firmy posiadające odpowiednie kwalifikacje i autoryzowane przez producenta. Siłowniki przystosowane są do montażu wewnątrz pomieszczeń i nie powinny być narażone na kontakt z wodą. Dane techniczne Typ: KA 34/ Zasilanie: 24 VDC, ±15%, 1 A Kierunek ruchu - OTWIERANIE Siła pchania: 300N* +20% (rezerwa do wyłączenia) Prędkość wysuwu Prędkość standardowa:b11,7 mm/sec. Prędkość przy opcji HS przy pchaniu; obciążenie nominalne: 12,1 mm / s* przy ciągnięciu; 1/2 obciążenia nominalnego:16,1 mm / s* Kierunek ruchu - ZAMYKANIE Siła w III strefie zamykania: 300N* +20% (rezerwa do wyłączenia) Siła w II strefie zamykania: 150N - siła wył. Bezpieczeństwa Siła w I strefie zamykania: 150N - 250N - ustawienie fabryczne 150N Prędkość zamykania w III strefie:11,7 mm / s* Prędkość zamykania w I i II strefie: 5 mm / s* Odporność ogniowa: 30min / 300 C Klasa temperaturowa: -25 do +55 C Stopień ochrony: IP 33 * Obudowa: aluminium eloksalowane Przewód przyłączeniowy: przewód silikonowy 2,5 m Napęd drzwiowy DDS 54/500 Napędy drzwiowe DDS stosuje się do otwierania drzwi dla potrzeb ewakuacji lub w celu napowietrzenia obiektu. Sterowanie napędami możliwe jest przez podłączenie do central D+H

11 11 typu RZN. Siłownik nie jest związany na sztywno ze skrzydłem drzwiowym, co umożliwia ich normalne użytkowanie. W warunkach pożaru ramię siłownika wypycha drzwi pozostawiając je w pozycji otwartej do odwołania alarmu i zamknięcia napędu przez centralę sterującą. Napędy DDS w standardzie wyposażone są w dodatkowy przewód umożliwiający współpracę z elektromechanicznymi elementami ryglującymi drzwi. (elektrozamki, rygle i zwory elektromagnetyczne). Dane techniczne - Typ: : DDS 54/500 - Zasilanie : 24 VDC, ±15%, 1 A - Siła pchania : 500N (+ 20% rezerwa do wyłączenia) - Siła ciągnienia : 500N - Prędkość wysuwu : 11,7mm/ s - Czas zwłoki w kierunku otwarcia : 3 s - Odporność ogniowa : 30min / 300 C - Klasa temperaturowa : -25 do +55 C - Stopień ochrony : IP 50 - Obudowa : aluminium anodowane - Przewód przyłączeniowy : przewód silikonowy 2,5 m 7.5. Sterowanie odprowadzaniem dymu i ciepła Uruchamianie instalacji oddymiania klatek schodowych zrealizowane będzie w sposób automatyczny po zadziałaniu ręcznych przycisków oddymiania (RT45 i RT45LT) lub czujników dymu instalacji sygnalizacji pożarowej zlokalizowanych na klatce schodowej. W przypadku wykrycia dymu na klatce schodowej przez automatyczne czujki dymu fakt ten przekazywany jest do CSP, następnie za pośrednictwem modułu kontrolno-sterującego sygnał przekazywany jest do centrali sytemu oddymiania. Na sygnał z centralki oddymiania zostaną uruchomione siłowniki przy klapach i oknach oddymiających oraz drzwiach i oknach zlokalizowanych na parterze oraz w piwnicy klatek schodowych, zapewniając dopływa powietrza do oddymianej klatki. Stan systemu oddymiania monitorują centrale oddymiania, które przekazują informacje do centrali sygnalizacji pożarowej poprzez moduły kontrolno sterujące Obliczenia dla instalacji oddymiania klatek schodowych Powierzchnia klap dymowych W oparciu o PN-B Ochrona Przeciwpożarowa Budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania - ustalono: Wymagana powierzchnia czynna oddymiania na klatkach schodowych w budynkach niskich i średniowysokich jest określona zależnością: Aczmin 5% z F F - powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej Aczmin minimalna powierzchnia czynna oddymiania Powierzchnia jednego otworu pod klapę dymową nie może być mniejsza niż Agmin = 1,0 m 2 Klatka schodowa K1

12 12 Obliczenia minimalnej powierzchni czynnej oddymiania: F = 25,56 m 2 (piwnica) Aczmin = 5% x 25,56 m 2 = 0,94 m² Minimalna powierzchnia czynna oddymiania klapy dymowej wynosi 1,278 m 2. Oddymianie realizowane będzie poprzez okna oddymiające na poziomie III pietra klatki schodowej (wymiana istniejących okien). - okno 1150x1580 jako rozwierane do wewnątrz. Czynna pow. oddymiania to 0,832 m 2. - okno 1150x1580 do oddymiania wykorzystywana część o wysokości 975 mm. Kwatera 1150x1030 zapewnia czynną pow. oddymiania 0,45 m 2 skręcana z kwaterą stałą lub otwieraną ręcznie o wymiarze 1150x550. Łączna czynna pow. oddymiania obu okien - 1,282 m 2. Łączna pow. geometryczna obu okien to zgodnie ze specyfikacjami - 2,267 m 2. Powierzchnia czynna oddymiania oraz powierzchnia geometryczna projektowanych elementów oddymiających Ac oraz Ag spełniają wymagane warunki: Ac Aczmin, Ag Agmin Klatka schodowa K2 Obliczenia minimalnej powierzchni czynnej oddymiania: F = 25,06 m 2 (piwnica) Aczmin = 5% x 25,06 m 2 = 1,253 m² Minimalna powierzchnia czynna oddymiania klapy dymowej wynosi 1,253 m 2. Oddymianie realizowane będzie poprzez klapę dymową 100x180 z owiewkami (Ac = 1,33 m 2 ). Powierzchnia geometryczna klapy 1,80 m 2. Powierzchnia czynna oddymiania oraz powierzchnia geometryczna projektowanych elementów oddymiających Ac oraz Ag spełniają wymagane warunki: Ac Aczmin, Ag Agmin

13 Otwory napowietrzania W celu zapewnienia pełnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych należy przewidzieć odpowiednią liczbę otworów przez które przedostaje się powietrze uzupełniające, umiejscowionych w dolnych częściach pomieszczenia. Dopływ powietrza kompensacyjnego do klatek schodowych realizowany jest poprzez drzwi wejściowe do klatek schodowych oraz okno na najniższej kondygnacji chronionej klatki schodowej, które w przypadku powstania pożaru zostaną otwarte i zablokowane w tej pozycji. Geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza powinna być co najmniej o 30% większa niż suma powierzchni wszystkich klap dymowych. Klatka schodowa K1 Łączna pow. geometryczna obu okien oddymiających to zgodnie ze specyfikacjami - 2,267 m 2. Wymagana pow. napowietrzania to 2,947 m 2. Do napowietrzania należy wykorzystać po obróceniu zawiasów drzwi 93x223 cm (pow. 2,074 m 2 ) i zamontować okno (O1) w miejsce luksfery (obecny wymiar 75x135 cm; 1,013 m 2 ). Okno w świetle otworu wewnętrznego ościeżnicy musi mieć pow. min. 0,88 m 2. Zakłada się, że okno będzie uchylane do wewnątrz na kąt ok. 90 st. Otwarcie drzwi i okna napowietrzającego realizowane jest automatycznie za pomocą siłowników elektrycznych zasilanych i sterowanych prze centralę oddymiania. Klatka schodowa K2 Powierzchnia geometryczna klapy 1,80 m 2. Wymagana pow. napowietrzania to 2,34 m 2. Do napowietrzania uwzględnia się drzwi, które po zamianie istniejących będą miały w świetle otworu 120(90+30)x220 cm (2,64 m 2.). Otwarcie nieblokowanego skrzydła drzwi, o szerokości 90 cm, realizowane jest automatyczne za pomocą siłownika elektrycznego zasilanego i sterowanego prze centralę oddymiania. Skrzydło blokowane (o szerokości 30 cm) należy wyposażyć w samozamykacz z funkcją STOP, który po maksymalnym otwarciu skrzydła blokuje je w powyższej pozycji Sterowanie odprowadzaniem dymu i ciepła Uruchamianie instalacji oddymiania zrealizowane zostanie poprzez otwarcie okien oddymiających na III piętrze (K1) lub klapy dymowej (K2) przez centralę oddymiania, które nastąpi z chwilą wykrycia zagrożenia pożarowego przez czujki dymu instalacji sygnalizacji pożarowej lub po wciśnięciu ręcznego przycisku oddymiania. Uruchomienie instalacji oddymiania jest synchronizowana z instalacją sygnalizacji pożarowej za pomocą modułu IM 44-K/M. Zintegrowaną funkcją instalacji jest funkcja przewietrzania, realizowana poprzez wciśnięcie przycisków przewietrzania (zintegrowane z przyciskami oddymiania III piętro chronionych klatek schodowych). Instalację wyposażono w czujki pogodowe realizujące zamknięcie okien lub klapy

14 14 wykorzystywanych do przewietrzania w momencie wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych. W sytuacji zagrożenia pożarowego funkcje przewietrzania są blokowane pozwalając na otwarcie się klap dymowych w każdych warunkach atmosferycznych ponieważ realizacja funkcji oddymiania stanowi priorytet Zasilanie instalacji Zasilanie central oddymiania napięciem 230VAC/50Hz należy doprowadzić z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielnicy elektrycznej PPOŻ. poprzez wydzielone zabezpieczenie nadprądowe, przewodem typu HDGs PH90 3x1,5, sprzed przeciwpożarowego wyłącznik prądu. Obwód zasilania zabezpieczyć odpowiednio dobranymi oznaczonym bezpiecznikiem. Jednocześnie ilość zabezpieczeń między centralą, a przyłączem nie może przekroczyć dwóch. Obwód wyznaczony do zasilania central oddymiania należy oznaczyć etykietą ODDYMIANIE i kolorem czerwonym. Zasilanie rezerwowe instalacji oddymiania stanowi bateria dwóch akumulatorów typu SLA o napięciu 12 V i pojemności 3,4 Ah (typ3a), każdy wystarczająca na 72 godziny pracy w stanie czuwania i 0,5 godziny pracy w stanie alarmu. Napięcie robocze dla wszystkich urządzeń sterowanych przez centralkę wynosi 24V DC Okablowanie Instalację oddymiania należy wykonać następującymi przewodami: a) HTKSH 3x2x0,8 PH90 linia sterowania z instalacji sygnalizacji pożarowej, b) HTKSHekw 3x2x0,8 PH90 linie przycisków oddymiania, c) HDGs 3x1,5 PH90 zasilanie central. d) HDGs 3x2,5 PH90 zasilanie siłowników otworów do napowietrzania e) HDGs 3x1,5 PH90 zasilanie klap i okien odymiających f) OMY 4x0,8 przyciski przewietrzania Kable linii dozorowych należy układać pod tynkiem oraz w rurkach instalacyjnych na tynku. W miejscach narażonych na ewentualne uszkodzenie mechaniczne, kable należy chronić rurkami. Przewody instalacji należy prowadzić w zgodnych z normami odległościach od innych instalacji. W miarę możliwości należy unikać równoległego prowadzenia linii dozorowych z przewodami energetycznymi. Kable ognioodporne HDGs/HTKSH mocować certyfikowanym systemem zgodnym z aprobatą techniczna producenta kabli. Podłączenia siłowników wykonać w puszkach instalacyjnych do systemów pożarowych Wydzielenie pożarowe klatek Zgodnie z przytoczoną w pkt 2.d ekspertyzą, klatkę schodową K1 łączącą piwnicę z ostatnią kondygnacją należy obudować w klasie odporności ogniowej REI 60 i zamknąć drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30. Klatkę schodową wydzielić ścianami wykonanymi w technologii murowanej, tj. ściana pełna z bloków lekkiego betonu, murowana na pełne spoiny, otynkowana obustronnie zaprawą cementowo wapienną o grubości 15 mm. Grubość ściany 150 mm.

15 15 Szczegóły wydzielenia klatek schodowych przedstawiono w części graficznej projektu. Drzwi podlegające wymianie przedstawiono w części graficznej projektu. Zestawienie stolarki zawarte w tabeli nr 2, stanowi część zestawienia zawartego w części głównej dokumentacji projektowej Zasady funkcjonowania instalacji - organizacja alarmowania. Podstawowym systemem bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie jest instalacja sygnalizacji pożarowej. Zadaniem instalacji jest wczesne wykrycie zagrożenia pożarowego oraz inicjowanie i kontrolowanie urządzeń przeciwpożarowych i technicznych w budynku, których działania lub wstrzymanie pracy w czasie pożaru jest niezbędne. Uruchamianie instalacji oddymiania zrealizowane jest w sposób automatyczny po zadziałaniu ręcznych przycisków oddymiania (RT45 i RT45LT) lub zadziałaniu instalacji sygnalizacji pożarowej (wykrycie przez czujki zadymienia w obrębie klatki schodowej). Na sygnał z centralki oddymiania zostaną uruchomione siłowniki przy klapie dymowej, oknach oddymiających oraz otworach do napowietrzania. Instalacja oddymiania zostanie synchronizowany z instalacją sygnalizacji pożarowej za pomocą modułu typ IM 44-K/M. Dzięki takiemu rozwiązaniu w centrali sygnalizacji pożarowej prezentowane są informacje dotyczące stanu instalacji oddymiania. Ponadto sterowanie instalacji oddymiania może być realizowana przez centralę sygnalizacji pożarowej. Centrala sygnalizacji pożarowej nadzoruje stan instalacji oddymiania, sygnalizując informacje o alarmie, zadziałaniu oraz awarii instalacji oddymiania Wskazówki montażowe. Prace instalacyjno montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Całość robót należy koordynować z innymi branżami, a zwłaszcza z branżą elektryczną. Montaż urządzeń wykonać w oparciu o aktualną dokumentację techniczno-ruchową i zalecenia producenta. Przy montażu linii kablowych należy przestrzegać następujących zasad: linie kablowe prowadzić w sposób ciągły, tj. bez łączeń, w przypadku konieczności łączenia przewodów wszystkie niezbędne połączenia wykonać w urządzeniach wchodzących w skład systemu lub w certyfikowanych puszkach koloru czerwonego, odpowiednio oznakowanych w celu ich łatwej identyfikacji, a łączenie przewodów na specjalnych zaciskach, instalacje winny być prowadzone w sposób niewidoczny, w obszarach publicznych, wszystkie kable winny być zaopatrzone w oznaczniki adresowe umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację, w pomieszczeniach, gdzie nie ma sufitów podwieszonych instalację prowadzić listwach instalacyjnych na tynku, w pomieszczeniach, gdzie znajdują się sufity podwieszone instalację linii dozorowych wykonać w korytkach instalacji słaboprądowych lub w rurkach RL 18 mocowanych uchwytami zamkniętymi, w pionach kablowych instalację prowadzić w korytkach kablowych, przepusty przez stropy i ściany wykonać w rurkach RL,

16 16 projektowane linie kablowe sygnalizacyjne (sygnalizatory) i sterujące, wykonane kablem niepalny PH90, należy mocować do ścian i stropów za pomocą certyfikowanego systemu mocowań zgodnego z aprobatą techniczna producenta kabli, np. w korytkach kablowych E90 lub na uchwytach stalowych UDF BAKS E90, mocowanie kabli PH90 bezpośrednio do podłoża w odległościach co 0,3 m, wszystkie przepusty przez stropy i ściany oddzieleń przeciwpożarowych oraz pomieszczeń nadzorowanych czujkami do przestrzeni zagrożonych wybuchem (Ex) uszczelnić za pomocą środków uszczelniających o odpowiedniej klasie odporności ogniowej np. HILTI, przewody należy prowadzić z zachowaniem odpowiednich odległości od przewodów zasilających i opraw oświetleniowych, pętle dozorowe prowadzić w odległości nie mniejszej niż 0,3 m od instalacji elektrycznych 380/220V oraz nie mniejszej niż 0,3 m od zwodów poziomych instalacji piorunochronnej, kable zasilające i sygnałowe powinny być tak prowadzone, aby uniknąć niekorzystnych wpływów na instalację. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę to: możliwość uszkodzenia mechanicznego, włącznie z uszkodzeniami, jakie mogą spowodować zwarcia pomiędzy kablami systemowymi a kablami innych instalacji, uszkodzenia powstałe przy konserwacji innych instalacji, podłączenia modułów monitorujących powinny zapewniać kontrolę zwarcia i przerwy obwodu monitorującego, wykonać niezbędne pomiary elektryczne linii dozorowych i kablowych przed uruchomieniem systemu, przed odbiorem instalacji należy dokonać próbnego alarmu każdego elementu systemu, potwierdzonego stosownym protokołem. Montaż centrali. - centrale zainstalować na klatkach schodowych w pobliżu klap i okien oddymiających, - centrale należy zainstalować w widocznym, łatwo dostępnym miejscu, nieoświetlonym bezpośrednio padającymi promieniami słońca, z dala od źródeł ciepła, nienarażonym na uszkodzenia mechaniczne, - odpływ do centrali należy oznaczyć kolorem czerwonym i opisać ODDYMIANIE. Montaż przycisków oddymiania. Przyciski oddymiania należy montować natynkowo, w trwały sposób, na wysokości 1,4 m od poziomu wykończonej posadzki mierząc do środka przycisku. Dopuszczalna tolerancja wysokości montażowej ± 0,2 m. Siłowniki oraz klapy podłączyć poprzez puszki instalacyjne do systemów pożarowych PIP- 2A. Przed przekazaniem systemu oddymiania Użytkownikowi należy przeprowadzić rozruch wstępny wraz ze sprawdzeniem fizycznego zadziałania każdego elementu. 8. Informacje dla wykonawcy. Wykonawca instalacji, podczas prowadzeniu robót, powinien:

17 17 stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w dostarczonych z urządzeniami DTR oraz zgodnie z odpowiednimi aprobatami technicznymi, modyfikować założenia projektu technicznego tylko w uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem, jeżeli będzie to prowadzić do lepszego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez projektowany sprzęt, modyfikować, w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem, konfigurację projektowanego okablowania tak, aby doprowadzić do optymalnego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez projektowany sprzęt; wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgadniać z projektantem i osobą pełniącą nadzór inwestorski, którzy powinni dokonywać odpowiednich wpisów do dziennika budowy; wszelkie problemy powinny być sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzącej nadzór inwestorski, a po ich rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej. Ponadto wprowadzane zmiany nie mogą pogarszać warunków technicznych stanu projektowanego oraz pogarszać bezpieczeństwa ludzi i obiektu. Dokonanie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji prac objętych niniejszym projektem, bez zgody projektanta, zwalnia autora niniejszego opracowania z odpowiedzialności za jakość i skuteczność przyjętych rozwiązań. Projektant informuje, że typy, symbole i numery katalogowe urządzeń, materiałów i elementów oraz nazwy ich producenta określone w niniejszym projekcie zostały podane w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno użytkowych przedmiotu niniejszego opracowania. 9. Zalecenia dla użytkownika Odbiór Odbioru zaleca się dokonać według PKN - CEN/TS Systemy sygnalizacji pożarowej, Część 14: Wytyczne planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. Odbiór robót Odbiór techniczny częściowy Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Odbiór techniczny częściowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu, a w szczególności instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych. Do odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty : dokumentację projektową z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz szkice zdawczo odbiorcze, dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów. Odbiór techniczny końcowy Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót elektrycznych po zakończeniu budowy, przed przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty : wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych, protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, dokumentację powykonawczą, certyfikaty CNBOP zamontowanych w instalacji urządzeń oraz przewodów, protokół sprawdzenia sprawności 100% elementów, protokoły współpracy z innymi urządzeniami i systemami w budynku, podpisane dwustronnie przez wykonawców obu instalacji,

18 18 protokół szkolenia osób z umiejętności obsługi instalacji, instrukcję użytkownika w języku polskim Szkolenie Wszystkie osoby zatrudnione w obiekcie powinny być zapoznane z działaniem instalacji oddymiania grawitacyjnego. Szczegółowe szkolenie powinny przejść osoby przewidziane do obsługi, kontroli lub nadzoru automatycznych urządzeń oddymiania. Szkolenie powinien przeprowadzić wykonawca instalacji. Udział w szkoleniu powinien zostać potwierdzony na piśmie, które zostaje dołączone do akt osobowych pracownika Dokumentacja W miejscu dostępnym należy umieścić: instrukcje obsługi centrali oddymiania, książkę eksploatacji central oddymiana RZN, instrukcję postępowania w przypadku alarmów pożarowych, uszkodzeniowych (numer telefonu straży pożarnej, kierownika obiektu, serwisu) Konserwacja Instalacja oddymiania grawitacyjnego po protokolarnym odbiorze powinna zostać przekazana uprawnionej firmie do stałej konserwacji. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, instalacja oddymiania powinna być regularnie kontrolowana i poddawana obsłudze technicznej. Konserwacja powinna składać się z czynności wymienionych przez producenta i powinna być wykonywana w okresach przez niego narzuconych, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Umowa z firmą prowadzącą konserwację powinna być zawarta natychmiast po odbiorze końcowym, bez względu na to, czy obiekt jest użytkowany czy też nie. Proponowane czasookresy przeglądów i obsługi technicznej: codzienny przez użytkownika, miesięczny - przez użytkownika lub firmę serwisową, roczny - przez firmę serwisową. 10. Uwagi końcowe. Wykonawstwo instalacji, dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzeń należy powierzyć firmie specjalistycznej. Po zakończeniu prac dokonać odbioru końcowego robót przez: 1. przedstawiciela Inwestora, 2. przedstawiciela wykonawcy, 3. specjalisty d/s ochrony ppoż. w obiekcie, 4. przyszłego konserwatora systemu. Komisja w w/w składzie powinna wykonać m.in. następujące czynności : sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z projektem i normami, sprawdzenie jakości wykonania instalacji i jej zgodność z projektem, sprawdzenie czułości wszystkich czujek lub żądanie protokołu ze sprawdzenia, sprawdzenie wszystkich ręcznych przycisków oddymiania poprzez ich uruchomienie. Wykonawca powinien przygotować do odbioru dokumenty zgodnie z pkt. 9.1.

19 19 Uwaga: zawartość projektu w całości i w swoich częściach, funkcjonalnie i pod względem kształtu jest intelektualną własnością projektanta i jest chroniona prawem autorskim. Przekazywanie, powielanie i publikowanie części większej jak 1/3 może się odbyć wyłącznie za zgodą autora. Autor opracowania: inż. Michał Kaliński

20 20 B. TABLICE 1. Zestawienie materiałów. Lp Opis Typ J.m. Liczba Instalacja oddymiania 1. Siłownik okienny okno napowietrzające KA 34/800 PLP szt KA Zestaw konsol RE-KA KA-BS046-VFI szt Siłownik okienny okna oddymiające KA 34/1000 PLP szt KA Zestaw konsol RE-KA-DF do montażu nakładanego KA-BS083-VFIS szt Siłownik drzwiowy DDS 50/500 szt Centrala oddymiania RZN4408-K szt Przycisk oddymiania RT 45 szt Przycisk oddymiania+przewietrzanie RT 45LT szt Moduł impulsu dla central RZN K/M IM 44-K/M szt. 2 Przekaźnik NO/NC alarm uszkodzenie TR 42 szt Czujka pogodowa WGR82 szt Akumulator 12V/3,2Ah 12V/3,2Ah szt Puszka przyłączeniowa PIP2A szt. 4 Okno NSHEV Okno 1150x1580 mm składające się z dwóch kwater: 1) Okno oddymiające 1150x1030 mm uchylane do wewnątrz 14. Czynna pow. oddymiania: 0,45 mkw. szt. 1 Specyfikacja nr V2 kolor: biały 2) Kwatera stała 1150x550 mm kolor: biały Okno NSHEV Okno oddymiające 1150x1580 mm rozwierane do wewnątrz 15. Czynna pow. oddymiania: 0,832 mkw. szt. 1 Specyfikacja nr V2 kolor: biały TPC 100X180/50 K D 100x180 p 50cm klapa oddymiająca 100x180; podstawa prosta ocynkowana 16. h=50cm, pokrycie poliwęglan 10 mm; szt. 1 czynna powierzchnia oddymiania wersji z owiewkami: 1,33 mkw. 17. Osłona przeciwwiatrowa do klap OWIEWKA szt. 1 PLP-HS Napęd zębatkowy 24V N/800mm ZA 155/800-HS szt OMY 4x0,8 m

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU Załącznik do zarządzenia nr73 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 01.07.2010 r. URZĄD MIEJSKI W DOBRODZIENIU INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU Opracował: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 1 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 A. Wstęp 1. Przedmiotem Warunków technicznych wykonania DC jest określenie prac dla projektantów i wykonawców przy realizacji : - remontu istniejącego sklepu spożywczego

Bardziej szczegółowo