4. Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń"

Transkrypt

1 4. Pszenica ozima Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2017/18 w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono trzy doświadczenia z pszenicą ozimą, które zlokalizowano w stacjach doświadczalnych: Wrócikowo, Rychliki, Ruska Wieś. W badaniach uczestniczyły 23 odmiany spośród 121 znajdujących się w krajowym rejestrze. Wszystkie badane odmiany pszenicy ozimej w naszym województwie cechują się dość wysoką zimotrwałością. W na Listę Odmian Zalecanych (LOZ) nie wpisano nowych odmian, natomiast zostały wycofane Skagen, Arkadia, Praktik oraz Fakir. Aktualnie listę tworzą: Natula, Patras, Hondia, RGT Kilimanjaro, KWS Ozon, Jantarka, Artist, Rotax i Belissa. Doświadczenia założono w dwóch powtórzeniach. Były to doświadczenia dwuczynnikowe, gdzie pierwszym czynnikiem były odmiany, a drugim poziomy agrotechniki. Celem tych badań było sprawdzenie wartości gospodarczej odmian wybranych przez Wojewódzki Zespół PDO w warunkach naszego województwa oraz określenie ich reakcji na zróżnicowaną agrotechnikę. Doboru środków ochrony roślin do wykonywanych zabiegów dokonywali specjaliści prowadzący doświadczenia. Preparaty te były zarejestrowane w Polsce i znajdowały się w oryginalnych opakowaniach. Na obu poziomach agrotechnicznych w uzasadnionych przypadkach zwalczano również szkodniki. Wyniki doświadczeń W minionym sezonie wegetacyjnym plonowanie odmian było zróżnicowane w poszczególnych miejscowościach. Średnie plonowanie wszystkich badanych odmian wyniosło na przeciętnym poziomie agrotechniki (a 1 ) od 54,1 dt/ha do 89,4 dt/ha, a na poziomie intensywnym (a 2 ) od 58,2 dt/ha do 104,0 dt/ha. We wszystkich punktach doświadczalnych odnotowano przyrost plonu na poziomie a 2, który wynikał z zastosowania wyższego nawożenia i środków ochrony roślin. Przyrost plonu w stacjach wynosił od 15,0 dt/ha we Wrócikowie do 4,1dt/ha w Ruskiej Wsi. (tabela 3). W ostatnim roku znacznie powyżej wzorca (na poziomie a 1 ) plonowały odmiany: LG Jutta, Rotax oraz Hybery F 1. Na poziomie intensywnym, pod względem plonowania, wyróżniły się Hondia, Rotax, LG Jutta i Formacja. Stabilne wyniki plonowania powyżej wzorca na obu poziomach agrotechniki w trzyletnim cyklu badań osiągnęły odmiany RGT Kilimanjaro, Hondia i Rotax. W minionym sezonie nie zaobserwowano znaczącej presji chorób. W nieco większym nasileniu odnotowano objawy septoriozy liści, pozostałe choroby występowały w różnym nasileniu we Wrócikowie i Rychlikach (tab. 3). Stopień porażenia roślin przez poszczególne choroby analizowano na przeciętnym poziomie agrotechniki (bez ochrony fungicydowej). Wyniki tych obserwacji zamieszczone zostały w tabeli 6. Dość dobre oceny pod względem zdrowotności w ostatnim roku uzyskały: Skagen, Praktik, Fakir i LG Jutta. Zwiększoną podatność na mączniaka prawdziwego wykazały Natula, Arkadia, Patras oraz KWS Ozon. Brunatna plamistość liści wystąpiła w niewielkim nasileniu u odmian: Formacja i KWS Ozon.

2 Znaczniejsze nasilenie objawów septoriozy liści odnotowano u odmian Belissa i Arkadia. Nieco większe porażenie rdzą żółtą zaobserwowano u odmian: Arkadia, Belissa, Rotax i Natula. W minionym sezonie wegetacyjnym wyleganie w fazie dojrzałości mlecznej nie wystąpiło, natomiast przed zbiorem w ZDOO Rychliki w niewielkim stopniu na poziomie a 1 wyległy: Jantarka, Owacja, Delawar, a na poziomie a 2 Natula, Arkadia, Jantarka, Hybery F1, Medalistka i Owacja, (tabela 7). Średnia masa tysiąca ziaren (MTZ) w roku była niższa niż w roku poprzednim i wyniosła na poziomie a 1 od 43,5 g do 46,2 g, a na poziomie a 2 od 45,2 g do 46,3 g. Najwyższą MTZ na obu poziomach agrotechniki wyróżniły się odmiany Medalistka, Jantarka oraz Patras. Najniższą masę ziarna na a 1 uzyskały: LG Jutta, Rotax, Praktik i Tytanika, a na a 2: LG Jutta, Tytanika i Delawar (tabela 7).

3 Kod kraju pochodzenia Rok wpisania do Rok włączenia do LZO Tabela 1. Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana Krajowego rejestru * Hodowca (jednostka prowadząca hodowlę zachowawczą lub dla odmian zagranicznych krajowy przedstawiciel) odmiany jakościowe (grupa A) 1. Natula PL Skagen DE Arkadia PL Patras DE Praktik FR Hondia PL RGT Kilimanjaro FR Delawar DE Formacja PL KWS Spencer DE RGT Metronom FR 2017 odmiany chlebowe (grupa B) 12. Jantarka PL KWS Ozon DE Artist DE Fakir DE Rotax DE Belissa PL Hybery F 1 FR LG Jutta FR Medalistka PL Owacja PL Tytanika PL 2017 odmiany pozostałe (grupa C) Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4; PL Kraków Saaten-Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70; PL Wągrowiec DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27; PL Kościan DSV Polska sp. z o.o.; ul. Straszewska 70; PL Wągrowiec RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. Sadowa 10A; PL Łysomice DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27; PL Kościan RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. Sadowa 10A; PL Łysomice Syngenta Polska sp. z o.o.; ul. Szamocka 8; PL Warszawa Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.; ul. Kasztanowa 5; PL Tulce KWS Lochow Polska sp. z o. o. Kondratowice, ul. Słowiańska 5; PL Prusy RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. Sadowa 10A; PL Łysomice DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27; PL Kościan KWS Lochow Polska sp. z o. o. Kondratowice, ul. Słowiańska 5; PL Prusy DSV Polska sp. z o.o.; ul. Straszewska 70; PL Wągrowiec Syngenta Polska sp. z o.o.; ul. Szamocka 8; PL Warszawa Saaten-Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70; PL Wągrowiec Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR; Smolice 146; PL Kobylin Saaten-Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70; PL Wągrowiec Limagrain Central Europe Societe Europeenne sp. Europ. Oddz. w Polsce; ul. Rataje 164; PL Poznań Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4; PL Kraków Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR; ul. Główna 20; PL Strzelce DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27; PL Kościan KWS Lochow Polska sp. z o. o. Kondratowice, 23. KWS Kiran DE 2016 ul. Słowiańska 5; PL Prusy *-według,,listy odmian roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce

4 Tabela 2. Pszenica ozima. Warunki polowe doświadczeń. Rok zbioru: Miejscowość SDOO Wrócikowo pow. Olsztyn ZDOO Rychliki pow. Elbląg ZDOO Ruska Wieś pow. Ełk Kompleks rolniczej przydatności gleby pszenny dobry pszenny dobry pszenny dobry Klasa bonitacyjna gleby III b III b IV b ph gleby w KCl 5,81 6,4 6,2 Przedplon rzepak ozimy groch siewny groch siewny Data siewu Obsada nasion (szt./m 2 ) Data zbioru Nawożenie mineralne N na poziomie a 1 (kg/ha) N na poziomie a 2 (kg/ha P 2 O 5 (kg/ha) K 2 O (kg/ha) Nawożenie dolistne preparatami wieloskładnikowymi na poziomie a 2 (pierwszy zabieg) Opti Zboża (3 kg) Mikro Zboże (2 kg) I termin: Rootstar (1,2 l) + Tytanit (0,2 l) + Mikrochelat Cu (0,5 kg) + Mikrochelat Mn (1 kg) + Plonvit Opty (4 kg) + Siedmiowodny siarczan magnezu (15 kg) II termin: Plonvit Opty (3 kg) + Aminoprim (2 l) + Tytanit (0,2 l) Nawożenie dolistne preparatami wieloskładnikowymi na poziomie a 2 (drugi zabieg) Opti Zboża (3 kg) Mikro Zboże (2 kg) Plonovit Opty (3 kg) Aminoprim (2 l) Tytanit (0,2 l) Środki ochrony roślin Zaprawa nasienna (nazwa) Herbicyd Insektycyd Komplet 560 SC (0,45 l) Mustang Forte 195 SE (0,9 l) Titan 100 EW (0,1 l) tylko na poziomie a 2 Komplet 560 SC (0,4 l) Karate Zeon 050 CS (0,1 l) Herbistar 200 EC (0,33 l/ha) Tytan 75 SG (60 g) Axial 50 EC (0,9 l) Karate Zeon 050 CS (0,1 l) Fungicyd pierwszy zabieg Bumper Super 490 EC (1 l) Bumper Super 490 EC (1 l) Tilt Turbo 575 EC (1 l) Fungicyd drugi zabieg Elatus Era (1 l) Soligor 425 EC (0,7 l) Elatus Era (1 l) Regulator wzrostu Moddus 250 EC (0,4 l) Moddus 250 EC (0,4 l) Moddus Start 250 DC (0,3 l)

5 Tabela 3. Pszenica ozima. Wyniki ogólne doświadczeń. Rok zbioru: Lp. Wyszczególnienie Wrócikowo Rychliki Ruska Wieś a 1 a 2 a 1 a 2 a 1 a 2 1. Stan roślin przed zimą (skala 9 ) 9 9 8,0 8,0 5,0 5,0 2. Stan roślin po zimie (skala 9 ) 8,2 8,0 8,6 8,7 4,4 4,3 3. Martwe rośliny (%) Termin kłoszenia (data) Termin dojrzałości woskowej (data) Wysokość roślin (cm) Wyleganie roślin w fazie dojrzałości mlecznej (skala 9 ) Wyleganie roślin przed zbiorem (skala 9 ) 9 9 8,9 8, Porażenie przez choroby (skala 9 ): -rdza żółta 8,6 9 8, mączniak prawdziwy 9 9 8,5 8, rdza brunatna 9 9 8, septorioza liści 7,3 9 7,8 8, septorioza plew choroby podstawy źdźbła brunatna plamistość liści ( DTR) 9 9 8,4 8, fuzarioza kłosów 8, Masa 1000 ziaren (przy wilgotności 14%) (g) 49,0 50,1 46,8 46,5 45,8 42,6 11. Wilgotność ziarna podczas zbioru (%) 14,2 14,2 13,8 12,8 9,4 9,0 12. Plon ziarna (przy wilgotności 14%) (dt/ha) 89,0 104,0 89,4 91,6 54,1 58,2 Wyniki średnie ze wszystkich badanych odmian a 1 przeciętny poziom agrotechniki; a 2 wysoki poziom agrotechniki Skala 9-9 oznacza stan najkorzystniejszy, 1 oznacza stan najmniej korzystny

6 Tabela 4. Pszenica ozima. Plon ziarna odmian w miejscowościach (% wzorca). Rok zbioru: (przy wilgotności ziarna 14%) Lp. Odmiana Poziom a 1 Poziom a 2 Wrócikowo Rychliki Ruska Wieś Wrócikowo Rychliki Ruska Wieś Wzorzec (dt/ha) 90,6 89,2 54,1 104,8 93,7 57,9 odmiany jakościowe (grupa A) 1. Natula Skagen Arkadia Patras w Praktik Hondia RGT Kilimanjaro w Delawar Formacja w KWS Spencer RGT Metronom odmiany chlebowe (grupa B) 12. Jantarka KWS Ozon Artist w Fakir Rotax Belissa Hybery F LG Jutta Medalistka Owacja Tytanika pozostałe odmiany (grupa C ) 23. KWS Kiran w - odmiany wchodzące w skład wzorca w roku

7 Tabela 5. Pszenica ozima. Plon ziarna odmian (% wzorca). Lata zbioru:, 2017, 2016 przy wilgotności ziarna 14% Lp. Odmiana Liczba lat badań Zimotrwałość (skala 9º) a 1 a Wzorzec (dt/ha) 77,9 99,8 76,5 88,9 84,7 85,5 114,9 83,7 100,2 94,7 odmiany jakościowe (grupa A) 1. Natula Skagen Arkadia Patras w Praktik Hondia 3 5, RGT Kilimanjaro w Delawar Formacja w 1 4, KWS Spencer 1 4, RGT Metronom 1 4, odmiany chlebowe (grupa B) 12. Jantarka 3 5, KWS Ozon Artist w Fakir 3 4, Rotax Belissa Hybery F 1 2 3, LG Jutta 2 5, Medalistka 2 5, Owacja 1 4, Tytanika pozostałe odmiany (grupa C ) 23. KWS Kiran Liczba doświadczeń w- odmiany wchodzące w skład wzorca w roku 2017-

8 choroba nie wystąpiła choroba nie wystąpiła Tabela 6. Pszenica ozima. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na przeciętnym poziomie agrotechniki -a 1 (odchylenia od wzorca). Lata zbioru: 2017, Lp. Odmiana Liczba lat badań Mączniak Rdza brunatna DTR (Brunat. plam. liści) Septorioza liści Septorioza plew 2017 Rdza żółta Wzorzec (skala 9º) 8,4 7,7 8,5 8,2 7,9 7,1 7,4 6,4 9 8,2 8,8 8,9 8,5 7,7 odmiany jakościowe (grupa A) 1. Natula 3-1,4 0,2 0,5 0,8 0,1-0,1-0,1 0,3-0,1-0,6-0,9 0,5 0,4 2. Skagen 3 0,6 0,7 0,5-0,5 1,1-0,1 0,6 0,6-0,4 0,2 0,1 0,0 0,1 3. Arkadia 3-1,4-1,9 0,5 0,8 0,1-0,1-0,9-0,3 0,0-2,6-2,3 0,0 0,2 4. Patras w 3-1,9-0,3-0,5-0,2 0,1 0,3 0,1-0,1-0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 5. Praktik 3 0,6 0,6 0,5 0,8 0,1-0,4 0,4-0,1 0,0 0,2 0,1 0,5 0,3 6. Hondia 3 0,6 1,2 0,5 0,3 0,6 0,6-0,4 0,0 0,3 0,2 0,1 0,5 0,6 7. RGT Kilimanjaro 3 0,6 0,4 0,5 0,1 0,6-0,1 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 8. w Delawar 3-0,4 0,7 0,5 0,8 1,1 0,1 0,4 0,9-0,2 0,2 0,1 0,0 0,2 9. Formacja w 1 0,6-0,5 - -0,9 - -0, ,1-0,0-10. KWS Spencer 1 0,6-0,5-1,1-0, ,2-0,5-11. RGT Metronom 1 0,6 - -0,5-1,1-0, ,2-0,5 - odmiany chlebowe (grupa B) 12. Jantarka 3 0,6 0,7 0,5 0,8 0,1-0,1 0,1 0,1 0,2-0,3-0,5 0,0 0,3 13. KWS Ozon 3-1,4-1,1-0,5-0,2-0,4-0,3-0,1-0,2 0,0 0,2 0,1 0,0-0,1 14. Artist w 3 0,6 0,3-0,5-0,2 0,1 0,3-0,4-0,1 0,0-0,3-0,2 0,0 0,0 15. Fakir 3 0,6 1,1 0,5 0,8 1,1 0,9 0,1 0,3-0,3 0,2 0,1 0,5 0,8 16. Rotax 3 0,6 0,7-0,5 0,3 1,1 0,4 0,1 0,4 0,3-0,6-0,2-0,5-0,3 17. Belissa 3 0,6 0,5-1,0-0,2 1,1 0,1-1,1-0,2-0,4-0,8-0,6 0,5 0,3 18. Hybery F 1 2 0,6-0,5 0,8 1,1-0, ,2-0,0-19. LG Jutta 2 0,6-0,5 0,8 1,1-1, ,2-0,5-20. Medalistka 2 0,6 - -0,5-0,2 0,1 - -0, ,2 - -0,5-21. Owacja 1 0,6-0,5-0,1-0, ,1-0,5-22. Tytanika 1 0,6-0,5-0,1-0, ,2-0,5 - pozostałe odmiany (grupa C) 23. KWS Kiran 2 0,6-0,5 0,8 0,6-1, ,2-0,5 - Liczba doświadczeń Wyniki pochodzą jedynie z doświadczeń, w których wystąpiło dane zjawisko; wyższa wartość oznacza ocenę korzystniejszą w - odmiany wchodzące w skład wzorca w roku Fuzarioza kłosów

9 nie wystąpiło nie wystąpiło Liczba lat badań Tabela 7. Pszenica ozima. Ważniejsze właściwości rolniczo-użytkowe odmian (odchylenia od wzorca). Lata zbioru:, Lp. Odmiana Wyleganie (skala 9º) w fazie doj. mlecznej 2017 przed zbiorem Poziom agrotechniki a 1 Wysokość roślin (cm) Masa 1000 ziaren (g) Wzorzec (skala 9º) 9 8,9 9 8, ,7 50,2 odmiany jakościowe (grupa A) 1. Natula 3-0,4 0,0-0, ,5 1,9 2. Skagen 3 0,1 0,0-0, ,8-0,9 3. Arkadia 3-1,4 0,0-1, ,5-0,2 4. Patras w 3-0,4 0,0 0, ,6 3,5 5. Praktik 3 0,1 0,0 0, ,8-6,2 6. Hondia 3 0,1 0,0-0, ,0 1,2 7. RGT Kilimanjaro w 3 0,1 0,0 0, ,3-2,7 8. Delawar 3 0,1-0,5-0, ,1-5,0 9. Formacja w 1-0, ,8-10. KWS Spencer 1-0, ,8-11. RGT Metronom 1-0, ,6 - odmiany chlebowe (grupa B) 12. Jantarka 3-1,1-1 -0, ,4 1,4 13. KWS Ozon 3 0,1 0,0 0, ,6 0,4 14. Artist w 3 0,1 0,0-0, ,4 0,0 15. Fakir 3 0,1 0,0 0, ,9-4,2 16. Rotax 3 0,1 0,0-0, ,4-4,8 17. Belissa 3 0,1 0,0 0, ,3-3,0 18. Hybery F 1 2 0,1 0, ,4-19. LG Jutta 2 0,1 0, ,7-20. Medalistka 2-0,9 0, ,6-21. Owacja , ,3-22. Tytanika 1-0, ,7 - pozostałe odmiany (grupa C) 23. KWS Kiran 2-0,1 0, ,4 - Liczba doświadczeń

10 nie wystąpiło nie wystąpiło Liczba lat badań cd. Tabela 7 Lp. Odmiana Wyleganie (skala 9º) w fazie doj. mlecznej 2017 przed zbiorem Wysokość roślin (cm) Masa 1000 ziaren (g) Poziom agrotechniki a 2 Wzorzec (skala 9º) , ,8 50,8 odmiany jakościowe (grupa A) 1. Natula 3 0,0-1,5-0, ,7-1,9 2. Skagen 3 0,0 0,0-0, ,2-2,0 3. Arkadia 3-1,8-1 -0, ,2-0,3 4. Patras w 3 0,0 0,0-0, ,9 2,3 5. Praktik 3 0,0 0,0 0, ,4-4,9 6. Hondia 3 0,0 0,0 0, ,3-0,4 7. RGT Kilimanjaro w 3 0,0 0,0 0, ,3-1,8 8. Delawar 3 0,0 0,0 0, ,7-6,9 9. Formacja w 1-0, ,9-10. KWS Spencer 1-0, ,9-11. RGT Metronom 1-0, ,8 - odmiany chlebowe (grupa B) 12. Jantarka 3-0,8-1,5-0, ,1 1,2 13. KWS Ozon 3 0,0 0,0 0, ,7 0,5 14. Artist w 3 0,0 0,0-0, ,2 0,8 15. Fakir 3 0,0 0,0 0, ,9-4,4 16. Rotax 3 0,0 0,0-0, ,8-4,3 17. Belissa 3 0,0-0,5 0, ,7-2,7 18. Hybery F 1 2 0, ,3-19. LG Jutta 2 0,0 0, ,0-20. Medalistka 2-0,5-2, ,3-21. Owacja , ,9-22. Tytanika 1-0, ,8 - pozostałe odmiany (grupa C) 23. KWS Kiran 2-0,0 0, ,9 - Liczba doświadczeń wyleganie - wyniki pochodzą jedynie z doświadczeń, w których wystąpiło dane zjawisko; wyższa wartość oznacza ocenę korzystniejszą w - odmiany wchodzące w skład wzorca w roku

11 Charakterystyka odmian pszenicy ozimej wpisanych do Krajowego rejestru w sezonie wegetacyjnym 2017/ na podstawie Listy Opisowej Odmian COBORU (odmiany badane w doświadczeniach regionalnych) FORMACJA Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość prawie średnia (4,5 ). Odporność na septoriozę plew- dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistośc liści i fuzariozę kłosów- średnia, na choroby podstawy źdźbła i septoriozy liści- dość mała. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. KWS SPENCER Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość prawie średnia (4,5 ). Odporność na ważniejsze choroby przeciętna. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajnośc ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby duża. RGT METRONOM Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność średnia. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałośc prawie średnia (4,5 ). Odporność na septoriozy liści- dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, brunatną plamistośc liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów- średnia, na choroby podstawy źdźbła i rdzę brunatnądość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża. Zawartośc białka dość duża, ilośc glutenu duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby duża. OWACJA Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość prawie średnia (4,5 ). Odporność na mączniaka prawdziwego, septoriozy liści i fuzariozę kłosów- dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i septoriozę plew- średnia, na rdzę żółtąmała. Rośliny wysokie do bardzo wysokich, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym duża. Odpornośc na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

12 TYTANIKA Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość średnia (5,0 ). Odporność na brunatną plamistość liści- dość duża, na choroby podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwegośrednia, na rdzę żółtą, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów- dość mała, na rdzę brunatną- mała. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała do bardzo małej, wyrównanie ziarna słabe do bardzo słabego, gęstośc w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilośc glutenu dość małe. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. presji chorób jęczmienia ozimego. Odmianą z nieco większym porażeniem mączniakiem była

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. presji chorób jęczmienia ozimego. Odmianą z nieco większym porażeniem mączniakiem była 7. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2017/ w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i w Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

1.1. Pszenica ozima B B. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) DSV Polska sp. z o.o Wągrowiec ul.

1.1. Pszenica ozima B B. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) DSV Polska sp. z o.o Wągrowiec ul. 1.1. Pszenica ozima Tabela 3 Pszenica ozima odmiany badane w 2018 r. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR 1 ) LOZ 2 ) 1 Patras 2012 2015 2 rtist 2013 2016 3 RGT Kilimanjaro 2014 2017 4 Formacja 2017 5 Ostroga

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica ozima Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2013/14 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono cztery doświadczenia z pszenicą ozimą, które zlokalizowano w stacjach doświadczalnych:

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 6. Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2016/, w ramach PDO w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we

Bardziej szczegółowo

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2013/ w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 10. Owies Uwagi ogólne W roku w województwie warmińsko-mazurskim założono dwa doświadczenia z owsem: w ZDOO Rychliki i SDOO Wrócikowo. W ZDOO Rychliki badano większość odmian, które w roku znajdowały się

Bardziej szczegółowo

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 10. Owies Uwagi ogólne W 2018 roku w województwie warmińsko-mazurskim założono dwa doświadczenia z owsem: w ZDOO Rychliki i SDOO Wrócikowo. W ZDOO Rychliki badano większość odmian, które w 2018 roku znajdowały

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2012/13 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono cztery doświadczenia z pszenicą ozimą, które zlokalizowano w stacjach doświadczalnych:

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Do opracowania dodane są doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2015/, w ramach PDO w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie

Bardziej szczegółowo

8. Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

8. Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 8. Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzięki systemowi badań PDO możliwa jest ocena wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych. W roku Krajowy rejestr liczył 68 odmian (29 browarnych i 39 typu pastewnego).

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzięki systemowi badań PDO możliwa jest ocena wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych. W roku Krajowy rejestr liczył 64 odmiany (33 browarnych i 31 typu pastewnego). W

Bardziej szczegółowo

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 7. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2012/ w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan I Pszenica ozima Pszenica jest najważniejszym pod względem gospodarczym zbożem w kraju, a jej forma ozima jest zbożem o największym areale uprawy w Polsce. Jest podstawowym surowcem w przemyśle młynarsko-piekarskim

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima. Uwagi ogólne

Pszenica ozima. Uwagi ogólne Pszenica ozima Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2011/12 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono cztery doświadczenia z pszenicą ozimą, które zlokalizowano w stacjach doświadczalnych:

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i Pszenica twarda ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do Krajowego Lp.

Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i Pszenica twarda ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do Krajowego Lp. Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Lp. Odmiana włączenia lat w Rejestru Odmian do LZO LZO w Polsce Kod kraju pochodzenia Adres

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Do opracowania dodane są doświadczenia

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław Uwagi ogólne Na początku roku 2017 wpisano do Krajowego rejestru 7 nowych odmian w tym: 4 jakościowe chlebowe (Formacja, KWS Firebird, KWS Spencer,

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Już od trzech lat do opracowania dodane

Bardziej szczegółowo

8. Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

8. Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 8. Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzięki systemowi badań PDOiR możliwa jest ocena wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych. W roku krajowy rejestr liczył 59 odmian (31 browarnych i 28 typu pastewnego).

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Od dwóch lat do opracowania zostały

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Pszenica jara charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. 1 Bombona 2 Arabella 3 Izera

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Wstęp. Celem doświadczenia jest sprawdzenie przydatności do uprawy odmian form ozimych i jarych pszenicy przy późnym

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzięki systemowi badań PDOiR możliwa jest ocena wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych. W roku Krajowy rejestr liczył 65 odmian (35 browarnych i 30 typu pastewnego). W

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2017 r. Rok wpisania do: KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan Grupa, jakości. Lp.

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2017 r. Rok wpisania do: KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan Grupa, jakości. Lp. I Pszenica ozima Znaczenie gospodarcze pszenicy jest bardzo duże, jest to cenione i powszechnie uprawiane zboże. Ziarno pszenicy wykorzystywane jest do wielu celów. Służy do produkcji mąki, z której powstaje

Bardziej szczegółowo

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce. Adres jednostki zachowującą odmianę, Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce. Adres jednostki zachowującą odmianę, Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia Pszenica zwyczajna jara Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w ubiegłych latach wynosiła ponad 300 tys. W roku Krajowy rejestr pszenicy zwyczajnej jarej wzbogacił się o jakościową odmianę chlebową (grupa

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Wyniki.

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Wyniki. Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Celem badań było sprawdzenie plonowania odmian form ozimych i jarych pszenicy przy listopadowym terminie siewu, ich mrozoodporności,

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim. Pszenica ozima 2018

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim. Pszenica ozima 2018 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim Pszenica ozima

Bardziej szczegółowo

9. Żyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

9. Żyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 9. Żyto ozime Uwagi ogólne W roku Krajowy rejestr (KR) zawierał 65 odmian żyta ozimego. W sezonie wegetacyjnym 2016/, w ramach PDO w województwie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne W roku do Krajowego rejestru wpisano cztery nowe odmiany pszenicy zwyczajnej jarej: Atrakcja, Fala, KWS Sunny, MHR Jutrzenka.

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2017

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2017 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenica ozima

Bardziej szczegółowo

Pawo. Todan. Algoso. Leontino. Pizarro. Trigold. Tulus. Cerber. Cyrkon. Elpaso. Fredro. Constant* Baltiko. Gniewko. Alekto. Borwo. Pigmej.

Pawo. Todan. Algoso. Leontino. Pizarro. Trigold. Tulus. Cerber. Cyrkon. Elpaso. Fredro. Constant* Baltiko. Gniewko. Alekto. Borwo. Pigmej. Tabela Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana * Rok wpisania do Krajowego Rejestru Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia DE DE FR Adres hodowcy lub jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

1.1. Pszenica jara. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) Grupa, jakości. Ostka Smolicka 1) SMH 87 2 ) 2011

1.1. Pszenica jara. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) Grupa, jakości. Ostka Smolicka 1) SMH 87 2 ) 2011 1.1. Pszenica jara Tabela 31 Pszenica jara odmiany badane w 2018 roku. Rok wpisania do: KR LOZ 1 Tybalt 2005 2007 2 Ostka Smolicka 1) 2010 2012 3 SMH 87 2 ) 2011 4 Mandaryna 2014 2018 5 Harenda 2014 2015

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 6. Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2012/, w ramach PDOiR w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. W strukturze zasiewów zbóż z mieszankami, udział jarej formy pszenżyta jest

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2015roku powierzchnia uprawy pszenżyta

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana

Tabela 1 Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana Tabela Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: - ostka * Henrik Rok wpisania do Krajowego Rejestru Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia jakościowe ( grupa A) chlebowe ( grupa B) FR AT pozostałe

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR Odmiana jakościowa (grupa A), o wyróŝniających się parametrach technologicznych. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne W roku w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z jęczmieniem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głębokie, ZDOO Głodowo i HR Strzelce Grupa IHAR

Bardziej szczegółowo

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia Tabela 1 Pszenica zwyczajna jara, jara. Odmiany badane. Rok zbioru Lp Odmiana Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce Rok włączenia do LZO Liczba lat na LZO Kod kraju pochodzenia Adres jednostki

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Rok wpisania do: KRO *) LOZ **) 1 Bogatka Grupa jakości. Lp. Odmiana. 2 Figura Markiza

I Pszenica ozima. Rok wpisania do: KRO *) LOZ **) 1 Bogatka Grupa jakości. Lp. Odmiana. 2 Figura Markiza I Pszenica ozima Pszenica ozima ma największe znaczenie spośród zbóż uprawianych w Polsce. Od wielu lat hodowla pszenicy zarówno w kraju, jak i za granicą wykazuje duży postęp. Świadczy o tym wpisywana

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Jęczmień ozimy 2017

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Jęczmień ozimy 2017 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Jęczmień ozimy 2017 WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima - mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław

4. Pszenica ozima - mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław 4. Pszenica ozima - mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław Uwagi ogólne Na początku roku 2016 zarejestrowano 18 nowych odmian: 3 jakościowe chlebowe (Lindbergh, Mirek, Nordkap), 13 chlebowych (Bartosz, Bonanza,

Bardziej szczegółowo

Łódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Łódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Łódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie łódzkim Pszenica ozima 2019 Sulejów, sierpień

Bardziej szczegółowo

LOZ 2019 uprawy ozime

LOZ 2019 uprawy ozime LOZ 2019 uprawy ozime 28 stycznia w Siedzibie Sejmiku w Szczecinie obradował wojewódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, który opracował Listę odmian zalecanych do uprawy na obszarze

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2011/, w ramach PDOiR w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim Pszenica ozima STACJA

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław 4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław Uwagi ogólne Na początku roku 2018 zarejestrowano 11 nowych odmian: 4 jakościowe chlebowe (Apostel, Comandor, Euforia, Reduta), sześć chlebowych (Błyskawica,

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto jare/żyto jare

6. Pszenżyto jare/żyto jare 6. Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2016 roku na terenie województwa łódzkiego badano 6 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do:

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do: Pszenica jara Pszenicy jarej uprawia się w Polsce znacznie mniej niż ozimej z uwagi na nieco mniejszą jej plenność. Jej znaczenie gospodarcze jest jednak duże ze względu na większą, niż w pszenicy ozimej,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2017

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2017 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenica ozima WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne Rok wpisania Rok włączenia Kod kraju pochodzenia Orkisz ozimy Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z orkiszem ozimym w woj. małopolskim w r. założono w dwóch punktach - w SDOO Węgrzce oraz w IHAR Radzików

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL Pszenżyto jare Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z pszenżytem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głodowo, DANKO HR Choryń Zakład Sobiejuchy.

Bardziej szczegółowo

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław 5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór, korzystny przedplon dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017(2015-2017) Bukówka.Grudzień 2017 Dolnośląski Zespół Porejestrowego

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław 4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław Uwagi ogólne Jesienią roku 2014 zostało zarejestrowanych 10 nowych odmian: Belissa, Florus, Franz, Honda, KWS Dakota, KWS Loft, Ohio, RGT Kilimanjaro,

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław

Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne Jęczmień jary ma największe znaczenie wśród zbóż jarych w Polsce. W roku do Krajowego Rejestru wpisano aż 10 nowych odmian jęczmienia jarego - jedna

Bardziej szczegółowo

Masa 1000 ziaren wynosiła średnio na przeciętnym poziomie agrotechniki 32,0g w 3-leciu i 30,0g w ostatnim roku. Na poziomie intensywnym notowano jej

Masa 1000 ziaren wynosiła średnio na przeciętnym poziomie agrotechniki 32,0g w 3-leciu i 30,0g w ostatnim roku. Na poziomie intensywnym notowano jej ŻYTO OZIME Doświadczenia z żytem ozimym prowadzono w Głubczycach z poszerzonym doborem 19 odmian oraz w Bąkowie i Łosiowie z doborem wojewódzkim 15 odmian na dwóch poziomach agrotechniki. W latach 2011

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne Pszenżyto jare Uwagi ogólne Pszenżyto jare jest zbożem o mniejszym znaczeniu gospodarczym, w strukturze zasiewów województwa pomorskiego zajmuje ok. 2%, ale zaznacza się tendencja wzrostowa uprawy tego

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do KR Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z pszenicą jarą w 2011 roku przeprowadzono w trzech punktach. W SDOO Węgrzce przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( ) ,DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 (2014-2016) Zeszyt 6 ( 18 ) Bukówka. pażdziernik 2016..

Bardziej szczegółowo

2. Pszenica ozima oprac. mgr Ilona śpiewak W województwie łódzkim pszenica ozima ma znaczny udział w strukturze zasiewów i stanowi około 11%.

2. Pszenica ozima oprac. mgr Ilona śpiewak W województwie łódzkim pszenica ozima ma znaczny udział w strukturze zasiewów i stanowi około 11%. 2. Pszenica ozima oprac. mgr Ilona śpiewak W województwie łódzkim pszenica ozima ma znaczny udział w strukturze zasiewów i stanowi około 11%. Forma ozima pszenicy ma znaczenie strategiczne jako surowiec

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Jego udział w powierzchni uprawy pięciu podstawowych zbóż i mieszanek zbożowych wyniósł 1,7% natomiast powierzchnia,7

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima Uwagi ogólne W roku zarejestrowano 9 nowych odmian. Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się 83 odmiany z czego: 41 odmian zaliczono do grupy technologicznej jakościowej (A), 32 do chlebowej

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń ROZDZIAŁ 8 Pszenżyto jare Uwagi ogólne Ziarno pszenżyta przeznaczane jest w całości na paszę. Wykorzystuje się je bezpośrednio do żywienia wszystkich zwierząt gospodarskich w formie gniecionej lub w paszach

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare/żyto jare

Pszenżyto jare/żyto jare Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego badano 5 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul.

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul. Jęczmień ozimy Ozima forma jęczmienia jest uprawiana głównie z przeznaczeniem na cele paszowe. Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego była niewielka w skali kraju podobnie w woj. lubelskim. Ze względu

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ Pszenica jara Pszenica jara jest szczególnie podatna na wpływ temperatury - wczesną wiosną korzystnie reaguje na niewielkie przymrozki, które są jej potrzebne do jarowizacji. Do wysokiego i wiernego plonowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 ( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 (2016-2018) Bukówka. Grudzień 2018 Dolnośląski Zespół

Bardziej szczegółowo

Groch siewny. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Groch siewny. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Groch siewny Uwagi ogólne Aktualnie w KR znajduje się 25 odmian. Zostały podzielone na dwie grupy: - ogólnoużytkowa- którą stanowią odmiany wąsolistne o średniowysokich roślinach, białych kwiatach i żółtych

Bardziej szczegółowo

Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia

Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie w uprawie z pośród wszystkich zbóż jarych. Jego udział w powierzchni uprawy pięciu podstawowych zbóż i mieszanek zbożowych wynosi około 8,9%. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce Wielkopolski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce ZBOŻA, RZEPAK OZIMY. Śrem Wójtostwo, styczeń 2018 1 Przewodniczący Wielkpolskiego

Bardziej szczegółowo

Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław

Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór oraz jest dobrym przedplonem dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Rozdział 3 Pszenica ozima Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą ozimą w roku przeprowadzono w 5-ciu punktach doświadczalnych reprezentujących różne rejony klimatyczno glebowe województwa.

Bardziej szczegółowo

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Żyto ozime w strukturze zasiewów ustępuje w Polsce tylko pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym i udział ten wynosi około 16%. Do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2016 r. Rok wpisania do: Hodowca (lub polski przedstawiciel KRO LOZ dla odmian zagranicznych)

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2016 r. Rok wpisania do: Hodowca (lub polski przedstawiciel KRO LOZ dla odmian zagranicznych) Pszenica jara Pszenica jara, ze względu na słabo rozwinięty system korzeniowy, posiada duże wymagania pokarmowe i glebowe. W konsekwencji posiada małą zdolność pobierania składników pokarmowych z gleby.

Bardziej szczegółowo

2. Pszenica ozima (doświadczenie specjalne opóźniony termin siewu)

2. Pszenica ozima (doświadczenie specjalne opóźniony termin siewu) 2. Pszenica ozima (doświadczenie specjalne opóźniony termin siewu) Pszenica ozima jest rośliną o największym areale uprawy w naszym kraju, jej powierzchnia uprawy w ostatnich latach wynosi 1,8-2,0 mln

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o

Uwagi ogólne Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o Rozdział 4 Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o uregulowanym odczynie. Odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Pszenica jara Uwagi ogólne

Rozdział 4 Pszenica jara Uwagi ogólne Rozdział 4 Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o uregulowanym odczynie. Odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO i ROLNICZEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2014 (2012-2014) Zeszyt 6 ( 16 ) wydawnictwo sto

Bardziej szczegółowo

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO 6. Pszenżyto jare W 2013 roku Krajowy Rejestr Odmian liczył 10 odmian pszenżyta jarego i 1 odmianę żyta jarego. W doświadczeniach PDOiR założonych w 2013 roku na terenie województwa łódzkiego badano 4

Bardziej szczegółowo

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania.

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania. Jęczmień ozimy W 2014 roku Krajowy Rejestr Odmian obejmował 21 odmian jęczmienia ozimego. W doświadczeniach porejestrowych, realizowanych na terenie województwa łódzkiego w sezonie 2013-2014 badano 8 odmian

Bardziej szczegółowo

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento II Pszenżyto ozime Z danych statystycznych wynika, że powierzchnia uprawy tego gatunku, po drastycznych spadkach na początku ubiegłej dekady, w ostatnich latach systematycznie wzrasta. Nowe odmiany rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w woj. lubelskim, Cicibór 80,

Bardziej szczegółowo

Łubin wąskolistny. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Łubin wąskolistny. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Łubin wąskolistny Uwagi ogólne Aktualnie w KR znajdują się 24 odmiany łubinu wąskolistnego, które w większości badano w doświadczeniach PDO, realizowanych ze środków budżetowych. Odmiany te podzielono

Bardziej szczegółowo

rejestrowych oraz wyników PDO z roku zbioru R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie dwuletnich wyników doświadczeń

rejestrowych oraz wyników PDO z roku zbioru R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie dwuletnich wyników doświadczeń 6. Pszenica jara Opracowanie zawiera wyniki doświadczeń porejestrowych z jarymi odmianami pszenicy zwyczajnej z roku 2016 na tle wyników z lat 2014-2016. W omawianym sezonie wegetacyjnym w województwie

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2018

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2018 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w woj. lubelskim, Cicibór 80,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Pszenżyto jare

Rozdział 8 Pszenżyto jare Rozdział 8 Pszenżyto jare Pszenżyto jare jest zbożem odznaczającym się większą tolerancją na słabe warunki glebowe i stanowiskowe od pszenicy jarej, dlatego też budzi ono coraz większe zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

5. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W ciągu ostatniego dziesięciolecia powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego w kraju zwiększyła się niemal dwukrotnie. Jednak w strukturze zasiewów zbóż zajmuje tylko 2,7%.

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2015

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w woj. lubelskim, Cicibór Duży

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2013 r.

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2013 r. I Pszenica ozima Wzrost popularności uprawy pszenicy w Polsce polega na szerokim zastosowaniu zebranego ziarna, dużych możliwościach produkcyjnych w warunkach klimatycznych i glebowych naszego kraju oraz

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko pomorskim przeprowadzono pięć doświadczeń z pszenżytem ozimym zlokalizowanych w SDOO Chrząstowo, Farol Falęcin, DANKO HR Choryń Zakład Sobiejuchy,

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Pszenica ozima należy do zbóż o największym znaczeniu gospodarczym, ze względu na wszechstronność wykorzystania ziarna, jak najwyższy

Bardziej szczegółowo

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w Polsce w 2009 roku wynosiła 337 tys. ha i była mniejsza o około 8 tys. ha w porównaniu z rokiem 2008.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Pszenica ozima Uwagi ogólne

Rozdział 3 Pszenica ozima Uwagi ogólne Rozdział 3 Pszenica ozima Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą ozimą w roku przeprowadzono w 5-ciu punktach doświadczalnych reprezentujących różne rejony klimatyczno glebowe województwa.

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Jęczmień jary Jęczmień jary uprawiany jest w siewie czystym lub mieszankach zbożowych między gatunkowych ( z pszenicą jarą, owsem). Uprawa jęczmienia jarego w woj. lubelskim zajmuje drugą pozycję pod względem

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3 Pszenica ozima

ROZDZIAŁ 3 Pszenica ozima ROZDZIAŁ 3 Pszenica ozima Doświadczenia porejestrowe z pszenicą ozimą w roku przeprowadzono w 5-ciu punktach doświadczalnych reprezentujących różne rejony klimatyczno glebowe województwa. Przedmiotem badań

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce Wielkopolski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce ZBOŻA, RZEPAK OZIMY. Śrem Wójtostwo, styczeń 2019 Przewodniczący Wielkpolskiego

Bardziej szczegółowo

10. Owies Anna Durał ZDOO Dukla

10. Owies Anna Durał ZDOO Dukla 10. Owies Anna Durał ZDOO Dukla Uwagi ogólne W roku zarejestrowano dwie nowe odmiany: Elegant i Romulus. Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się 27 odmian oplewionych oraz 5 odmian nie oplewionych. Doświadczenia

Bardziej szczegółowo