4. Pszenica ozima - mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Pszenica ozima - mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław"

Transkrypt

1 4. Pszenica ozima - mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław Uwagi ogólne Na początku roku 2016 zarejestrowano 18 nowych odmian: 3 jakościowe chlebowe (Lindbergh, Mirek, Nordkap), 13 chlebowych (Bartosz, Bonanza, Dakar, Dolores, Frisky, Hybery, Kometa, KWS Kiran, LG Jutta, Medalistka, Opcja, Paweł, Rivero), 2 pastewne (RGT Kicker, Viborg). Hybery jest pierwszą odmianą mieszańcową pszenicy ozimej zarejestrowaną w Polsce. Obecnie w Krajowym rejestrze znajduje się 108 odmian z czego: 1 zaliczona jest do grupy technologicznej elitarnej chlebowej (E), 51 zaliczono do grupy technologicznej jakościowej chlebowej (A), 44 do chlebowej (B), jedną na ciastka (K) i 11 do pastewnych lub innych (C). W województwie podkarpackim w sezonie 2015/2016 doświadczenia zostały założone w czterech miejscach: SDOO Przecław, ZDOO Nowy Lubliniec, ZDOO Skołoszów i PODR Boguchwała. W Przecławiu, Nowym Lublińcu i w Boguchwale zostały założone doświadczenia z doborem wojewódzkim 27 odmian a w Skołoszowie z szerokim doborem 52 odmian. Odmiany, które uczestniczyły w doświadczeniach wojewódzkich należały do dwóch grup technologicznych: A - jakościowych - 14, B chlebowych Doświadczenia przeprowadzone były według metodyki opracowanej w COBORU na dwóch poziomach agrotechniki. Wyniki doświadczeń Zima w sezonie 2015/2016 charakteryzowała się niewielkimi temperaturami ujemnymi jak również niewielką ilością opadów śniegu. Te warunki nie sprzyjały rozwojowi pleśni śniegowej. Nie wystąpiły straty roślin po zimie w doświadczeniach w Przecławiu i Skołoszowie. Niewielki % martwych roślin odnotowano w doświadczeniu w Nowym Lublińcu. Tylko w doświadczeniu w Boguchwale straty po zimie były nieco większe. Stan roślin przed zimą był bardzo dobry, jedynie w Boguchwale stan roślin oceniano nieco niżej - 8 o. W analizowanym roku średnie plony ziarna były niższe niż w roku poprzednim i wynosiły na poziomie agrotechnicznym przeciętnym a 1 85 dt z ha, a na poziomie agrotechnicznym wysokim a 2 95 dt z ha. Plony te są niższe niż w roku ubiegłym o 8,7 dt z ha na poziomie a 1 i o 20 dt na poziomie a 2 z wyższym nawożeniem i ochroną. W porównaniu z rokiem 2014 na poziomie a 1 plon był wyższy o 3,6 dt z ha, a na a 2 mniejszy o 4,5 dt z ha. Najwyższy średni plon ziarna z hektara na a 1 zebrano w Przecławiu - 94,3 dt i był wyższy o 2,1 dt niż w Skołoszowie i o 3,6 dt niż w Boguchwale. Najniżej plonowały odmiany w Nowym Lublińcu - 62,7 dt z ha. Na wyższym poziomie agrotechniki a 2 najwyżej plonowały odmiany w doświadczeniu w Boguchwale dt z ha. W Przecławiu odmiany plonowały na podobnym poziomie. W Skołoszowie średni plon ziarna wyniósł 96,2 dt z ha. Najniższa średnia plonowania wystąpiła w ZDOO Nowy Lubliniec - 70,5 dt z ha. Niższe plony ziarna w Nowym Lublińcu są spowodowane mniej korzystnymi warunkami glebowymi. W wieloleciu najlepiej plonowały odmiany na poziomie a 1 : Linus (A), Platin (B), Artist (B). Z odmian badanych dwa lata 10 odmian przekroczyło 100 % wzorca z czego kilka w bardziej znaczącym stopniu: Linus (A), RGT Kilomanjaro (A), KWS Dakota (A), Fidelis (B), Platin (B), Artist (B) i Rotax (B). Na wyższym poziomie agrotechniki a 2 na przestrzeni trzech ostatnich lat z grupy odmian jakościowych (A) wysoko plonowała odmiana Linus (A), a z badanych dwa lata: Arkadia (A), Linus (A), RGT Kilimanjaro (A), Franz (A). W 2016 roku powyżej wzorca na poziomie a 1 plonowały odmiany w grupie jakościowej: Natula, Linus, Patras, RGT Kilimanjaro i KWS Dakotana, natomiast w grupie chlebowej: Mulan, Fidelius, Jantarka, Artist, KWS Livius, Belissa i Pokusa. Analogicznie na poziomie a 2 w grupie odmian jakościowych a 2 najlepiej plonowały: RTG Kilimanjaro, Linus, Franz, Patras, Arkdia i KWS Dakotana, a w grupie chlebowych B: Belissa, Artist, KWS Livius, Pokusa i Mulan. Odmiany w trakcie wegetacji w różnym stopniu były porażane chorobami. W wieloleciu odmianami najmniej porażanymi poszczególnymi chorobami były; - mączniakiem - Bamberka, Natula, Fidelius, Jantarka, Fakir i Pengar, - rdzą brunatną - Ostroga, Fidelis, Jantarka, Platin, Fakir i Pengar, - septosteriozą liści - Bamberka, Linus, Patras, Platin i KWS Livius, - septosteriozą plew - Ostroga, Mulan i Artist,

2 - brunatną plamistością liści - Ostroga, W bieżącym roku najwyższymi roślinami cechowały się odmiany: Natula (A), Arkadia (A), KWS Livius (B), a najniższymi: RGT Kilimanjaro (A) i KWS Ozon (B). Wyleganie w czasie dojrzałości mlecznej w większym nasileniu wystąpiło u odmiany Arkadia (A) na obu poziomach agrotechniki. W wyleganiu przed zbiorem na podstawowym poziomie agrotechniki 4 odmiany przekroczyły próg -1 poniżej wzorca i były to: Ostroga (A), Arkadia (A), Jantarka (B) i Rotax. Natomiast na wyższym poziomie agrotechniki wyleganie było znacznie niższe, i tylko jedna odmiana Ostroga(A) przekroczyła -0,5.

3 Kod kraju pochodzenia Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2016 Lp. Odmiana Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian Rok włączenia do LOZ Liczba lat w LOZ Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej - - pełnomocnika w Polsce Jakościowe grupa A 1 Ostroga - ostka DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń 27, Kościan 2 Bamberka 2009 Hodowla Roślin Strzelce sp. z o. o., ul. Główna 20, Strzelce 3 Natula 2009 Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, Kraków 4 Arkadia DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń 27, Kościan 5 Linus FR RAGT Semences Polska sp. z o. o. ul.sadowa 10A Łysomice 6 Sailor DE DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń 27, Kościan 7 Patras DE DSV Polska sp. z o.o., ul. Straszewska 70, RGT Kilimanjaro 2014 FR RAGT Semences Polska sp.z o. o. ul.sadowa 10A, Łysomice 9 Franz 2014 DE Saaten - Union Polska sp. z o. o., ul. Straszewska 70, Hondia DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń 27, Kościan 11 KWS Dakotana 2014 DE KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice, ul. Słowiańska 5, Prusy 12 Delawar 2015 DE Syngenta Polska sp. z o.o. ul. Szamocka 8, Warszawa 13 Florus 2014 DE Saaten - Union Polska sp. z o. o., ul. Straszewska 70, Leandrus 2015 Strube Polska sp.z o.o., ul. Ostrowska 9, Wrocław Chlebowe grupa B 15 Mulan DE Saaten - Union Polska sp. z o. o., ul. Straszewska 70, Fidelius AT DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń 27, Kościan 17 Jantarka 2010 DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń 27, Kościan 18 KWS Ozon DE KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice, ul. Słowiańska 5, Prusy 19 Platin DE Saaten - Union Polska sp. z o. o., ul. Straszewska 70, Fakir 2013 DE Syngenta Polska sp. z o.o. ul Szamocka 8, Warszawa 21 Artist DE DSV Polska sp. z o.o., ul. Straszewska 70, KWS Livius 2013 DE KWS Lochow Polska sp. o.o., Kondratowice, ul. Słowiańska 5, Prusy 23 Pengar 2013 DE Saaten - Union Polska sp. z o. o., ul. Straszewska 70, Rotax 2014 DE Saaten - Union Polska sp. z o. o., ul. Straszewska 70, Belissa 2014 Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR, Smolice 146, Kobylin 26 Tobak 2014 DE Saaten - Union Polska sp. z o. o., ul. Straszewska 70, Pokusa 2015 Hodowla Roślin Strzelce sp. z o. o., ul. Główna 20, Strzelce

4 Tabela 2 Pszenica zwyczajna ozima. Warunki polowe doświadczeń. Rok zbioru: 2016 SDOO ZDOO PODR ZDOO Miejscowość Przecław Skołoszów Boguchwała Nowy Lubliniec Powiat Mielec Jarosław Rzeszów Lubaczów Kompleks rolniczej przydatności gleby Klasa bonitacyjna gleby IIIa II II IVb ph gleby w KCl 7,16 5,92 5,33 6,02 Przedplon Rzepak ozimy Rzepak ozimy Groch siewny Groch na nasiona Data siewu (dzień, m-c, rok) 07 X X X IX 2015 Obsada nasion (szt/ m ²) Data zbioru (dzień, m-c, rok) 26 VII VII VIII VII 2016 Nawożenie mineralne N na poziomie a 1 (kg/ha) N na poziomie a 2 (kg/ha) P 2 O 5 (kg/ha) K 2 O (kg/ha) Nawożenie dolistne preparatami wieloskładnikami na poziomie a 2 l/ha Plonvit Z - 1,0 l Plonvit Z - 1,0 l Insol 3 Basfoliar 36 Extra-1,0 l +Adob Mn-2,0 l +Adob Cu-1,0 l + Adobe Zn-1,0 l Basfoliar 36 Extra-4,0 l+ Basfoliar S+amino-4,0 l Plonvit Z - 1,5 l Plonvit Z - 1,5 l Środki ochrony roślin Zaprawa nasienna (nazwa) Lamardor 400 FC Funaben T Funaben Plus 02 WS Funaben Plus 02 WS Expert Met 56 WG- Maraton 375 SC - 4,0 l Trinity 590 SC- 2,5 l Herbicyd (nazwa,dawka/ha) Chisel 75 WG - 60 g 0,35kg Huzar Activ 378 OD-1,0l Huzar Activ 378 OD-1,0 l Grodyl 75 WG - 0,04 kg Insektycyd (nazwa,dawka/ha) Karate Zeon 050 CS-0,1 l Karate Zeon 050CS-0,12 l Karate Zeon 050 CS-0,1 l Karate Zeon 050 CS-0,1 l ( tylko na poziomie a 2 ) Fungicyd - pierwszy zabieg (nazwa,dawka/ha) Soligor 425 EC-1,0 l Priori Xtra 280 SC-0,8 l Prosaro 250 EC - 0,7 l Boogie XPro400EC- 1,5 l Boogie XPro400EC- 1,5 l Fungicyd - drugi zabieg (nazwa,dawka/ha) Artea 330 EC - 0,5 l Tebu 250 EW Fandango 200 EC - 1,0 l Fandango 200 EC - 1,0 l Antywylegacz 675 SC - Moddus 250 EC - 0,3 l + Regulator wzrostu (nazwa,dawka/ha) Moddus 250 EC - 0,4 l 0,8 l + Moddus 250 EC - 0,2 l Antywylegacz pł. 675 SL - 1,0 l Cuadro 250 EC - 0,4 l - zabiegu nie wykonano, szkodniki nie wystąpiły

5 Tabela 3 Pszenica zwyczajna ozima. Wyniki ogólne doświadczeń. Rok zbioru: 2016 Lp. Cecha Przecław Skołoszów Boguchwała Nowy Lubliniec a 1 a 2 a 1 a 2 a 1 a 2 a 1 a 2 1 Stan roślin przed zimą (skala 9 o ) 9,0 9,0 8,0 9,0 2 Stan roślin po zimie (skala 9 o ) 9,0 8,9 7,9 8,1 3 Martwe rośliny ( % ) 0,0 0,0 3,7 0,5 4 Termin kłoszenia (dzień, m-c) 26 V 26 V 29 V 29 V 05 VI 07 V 22 V 25 V 5 Termin dojrzałości woskowej (dzień, m-c) 09 VII 07 VII 01 VII 01 VII 20 VII 14 VII 10 VII 07 VII 6 Wysokość roślin (cm) Wyleganie roślin w fazie dojrzałości mlecznej (skala 9 o ) 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,7 8,9 8 Wyleganie roślin przed zbiorem (skala 9 o ) 7,9 8,6 9,0 9,0 8,5 9,0 8,6 8,9 9 Porażenie przez choroby: - pleśnią śniegową (skala 9 o ) 9,0 9,0 9,0 9, mączniakiem (skala 9 o ) 7,1 7,5 7,0 7,6 7,7 9,0 9,0 9,0 11 -rdzą brunatną (skala 9 o ) 8,6 9,0 9,0 9,0 8,0 9,0 8,6 9,0 12 -septoriozą liści (skala 9 o ) 7,6 8,1 7,0 7,4 7,4 9,0 5,3 7,0 13 -septoriozą plew (skala 9 o ) 8,6 8,7 7,2 7,7 7,3 9,0 6,6 8,5 14 -choroby podstawy źdźbła /ocena kompleksowa/ (skala 9 o ) 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 9,0 8,0 8,8 15 -fuzariozą kłosów (skala 9 o ) 8,9 9,0 9,0 9,0 7,9 9,0 9,0 9,0 16 -brunatną plamistością liści (skala 9 o ) 7,9 8,5 7,6 7,9 7,8 9,0 6,8 7,8 17 -rdzą źdźbłową (skala 9 o ) 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9, mączniakiem kłosów (skala 9 o ) 7,6 7,9 9,0 9,0 8,0 9,0 9,0 9, czernią kłosów (skala 9 o ) 8,9 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 21 Masa 1000 ziaren (g) 38,7 40,7 44,4 40,4 39,4 42,0 43,9 46,3 22 Wilgotność ziarna podczas zbioru (%) 16,6 15,9 11,4 11,2 12,5 12,1 11,9 12,1 23 Plon ziarna (dt z ha) 94,3 106,6 92,2 96,2 90,7 107,0 62,7 70,5 Wyniki średnie z wszystkich badanych odmian a 1 przeciętny poziom agrotechnik i ; a 2 wysoki poziom agrotechniki Skala 9 : 9- oznacza stan najkorzystniejszy, 1 oznacza stan najmniej korzystny

6 Tabela 4 Pszenica zwyczajna ozima. Plon ziarna odmian w miejscowościach (% wzorca). Rok zbioru: 2016 Poziom a 1 Poziom a 2 Lp. Odmiana Nowy Przecław Skołoszów Boguchwała Przecław Skołoszów Lubliniec Boguchwała Wzorzec, dt z ha Nowy Lubliniec 94,3 92,2 90,7 62,7 106,6 96, ,5 Jakościowe grupa A 1 Ostroga Bamberka Natula Arkadia Linus Sailor Patras RGT Kilimanjaro Franz Hondia KWS Dakotana Delawar Florus Leandrus Chlebowe grupa B 15 Mulan Fidelius Jantarka KWS Ozon Platin Fakir Artist KWS Livius Pengar Rotax Belissa Tobak Pokusa Wzorzec wszystkie badane odmiany, - odmiana nie badana

7 Tabela 5 Pszenica ozima. Plon ziarna odmian (% wzorca). Lata zbioru: 2016, 2015, 2014 Mrozoodpor Poziom a 1 Poziom a 2 Lp. Odmiana ność Wzorzec, dt z ha 85,0 93,7 81,4 89,4 86,7 95, , ,2 Jakościowe grupa A 1 Ostroga Bamberka Natula Arkadia Linus Sailor 4, Patras RGT Kilimanjaro Franz Hondia 5, KWS Dakotana Delawar Florus Leandrus Chlebowe grupa B 15 Mulan Fidelius 4, Jantarka 5, KWS Ozon Platin Fakir 4, Artist KWS Livius Pengar Rotax Belissa Tobak Pokusa Liczba doświadczeń Wzorzec - wszystkie badane odmiany. Mrozoodporność wg Listy Opisowej Odmian 2016 COBORU wyższe stopnie oznaczają lepszą ocenę

8 Tabela 6. Pszenica zwyczajna ozima. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na przeciętnym poziomie agrotechniki - a 1 (odchylenia od wzorca). Lata zbioru: 2016, Lp. Odmiana Liczba lat badań Mączniak Rdza brunatna Septorioza liści Septorioza plew Brunatna plamistość Wzorzec, (skala 9 o ) 7,3 7,6 8,6 7,9 6,8 6,8 7,0 7,2 7,5 7,7 Jakościowe grupa A 1 Ostroga 3-0,9-0,4-0,1 0,2 0,4 0,1 0,3 0,2 0,5 0,4 2 Bamberka 3 0,4 0,3-0,1-0,2 0,3 0,5-0,2-0,2-0,2-0,1 3 Natula 3 0,2 0,4 0,1 0,1-0,1-0,2 0,0 0,0 0,2 0,1 4 Arkadia 3-2,1-1,8 0,1-0,2-1,2-0,9 0,1-0,1-0,5-0,3 5 Linus 3-0,3-0,1-0,6 0,0 0,7 0,6 0,0 0,1 0,3 0,4 6 Sailor 3-0,3-0,1-0,1-0,3-0,5-0,5 0,1-0,1-0,3-0,1 7 Patras 3 0,2 0,2 0,1-0,1-0,2 0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 8 RGT Kilimanjaro 2-0,1-0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,0 0,1 0,5 0,5 9 Franz 2 0,7 0,7-0,4 0,3 0,5 0,7-0,5-0,4 0,5 0,5 10 Hondia 2 0,7 0,7 0,4 0,5-0,3 0,2 0,0 0,0-0,3-0,1 11 KWS Dakotana 2-1,1-0,5 0,1 0,0 0,4 0,6-0,2-0,1 0,2 0,3 12 Delawar 1 0,7 0,1 0,7 0,1 0,1 13 Florus 1 0,1 0,1-0,1 0,0 0,3 14 Leandrus 1 0,1 0,1 0,4 0,0 0,0 Chlebowe grupa B 15 Mulan 3-0,4-0,3-0,1-0,4 0,0-0,1 0,5 0,3 0,1 0,0 16 Fidelius 3 0,4 0,3 0,1 0,3-0,7-0,7-0,2-0,2-0,2 0,0 17 Jantarka 3 0,6 0,5-0,1 0,1-0,5-0,6 0,5 0,1-0,3-0,2 18 KWS Ozon 3-0,3 0,2 0,1 0,0-0,2 0,0-0,2-0,3 0,0 0,0 19 Platin 3-1,1-0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0 0,1 20 Fakir 3 0,9 0,5 0,1 0,3-0,1-0,1 0,0 0,1 0,2-0,1 21 Artist 3-0,3 0,0-0,1 0,0-1,1-1,0 0,1 0,2-0,5-0,4 22 KWS Livius 3-0,3-0,4 0,1-0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 23 Pengar 3 0,4 0,4 0,1 0,3 0,0-0,1 0,1 0,0-0,4-0,2 24 Rotax 2 0,9 0,7 0,4 0,5 0,8 0,6 0,0-0,1-0,3-0,3 25 Belissa 2 0,1-0,1-0,1-1,0 0,2-0,4-0,5-0,1 0,1 0,2 26 Tobak 2 1,1 0,9-0,4-0,1-0,1 0,4-0,2 0,0-0,3 0,0 27 Pokusa 1-0,6-0,1 0,3 0,0 0,3 Liczba doświadczeń Wyniki pochodzą tylko z tych doświadczeń w których dana choroba wystąpiła; wyższa wartość oznacza ocenę korzystniejszą Liczba doświadczeń dla okresu odnosi się do odmian badanych trzy lata, dla odmian badanych dwa lata jest odpowiednio mniejsza liści

9 Tabela 7 Pszenica zwyczajna ozima. Ważniejsze właściwości rolniczo-użytkowe odmian (odchylenia od wzorca).lata zbioru: 2016, Lp. Liczba lat badań Wyleganie (skala 9 o ) Wysokość roślin (cm) Masa 1000 ziarn (g) Odmiana w fazie dojrzałości mlecznej przed zbiorem Poziom agrotechniki a 1 Wzorzec 8,7 8,6 8,4 6, ,6 41,6 43,9 Jakościowe grupa A 1 Ostroga 3 0,3 0,2-1,0-1, ,3 3,0 2 Bamberka 3 0,3 0,0 0,3-0, ,4 2,2 3 Natula 3 0,3 0,0-0,2 0, ,9 2,5 4 Arkadia 3-2,2-0,9-1,4-0, ,1 2,0 5 Linus 3 0,3 0,5 0,6 0, ,2-3,2 6 Sailor 3-0,2-0,1 0 0, ,9 1,0 7 Patras 3 0,3 0,0 0,3-0, ,9 4,0 8 RGT Kilimanjaro 2 0,3 0,1 0,6 0, ,0 0,9 9 Franz 2 0,3 0,1 0,3-0, ,0-2,5 10 Hondia 2-0,2-0,1 0,3 0, ,0 5,0 11 KWS Dakotana 2 0,3 0,1 0,6-0, ,1 0,7 12 Delawar 1 0,3 0,6-8 -6,8 13 Florus 1 0,3-0,2 3-1,9 14 Leandrus 1-0,7-0,5-5 -6,7 Chlebowe grupa B 15 Mulan 3 0,3 0,0-0,7-0, ,7-0,5 16 Fidelius 3 0,3 0,1-0,9-0, ,9 0,7 17 Jantarka 3-0,7-0,4-1,5-1, ,9 2,1 18 KWS Ozon 3 0,3 0,4 0,6 1, ,9 1,9 19 Platin 3-0,7 0,0 0,3 1, ,7-2,9 20 Fakir 3 0,3 0,2 0,6 0, ,6-0,9 21 Artist 3 0,3 0,0 0,1 0, ,7 1,8 22 KWS Livius 3-0,2-0,1 0,1-0, ,0 1,5 23 Pengar 3 0,3 0,1 0,6 0, ,7-4,7 24 Rotax 2 0,3 0,1-1,4-1, ,2-3,2 25 Belissa 2 0,3 0,1 0,6 0, ,4 0,0 26 Tobak 2 0,3 0,1 0,6-0, ,2-0,2 27 Pokusa 1-0,7 0,0 9 0,3 Liczba doświadczeń Wyleganie: wyniki pochodzą tylko z tych doświadczeń w których miało ono miejsce; wyższa wartość oznacza ocenę korzystniejszą Liczba doświadczeń dla okresu odnosi się do odmian badanych trzy lata, dla odmian badanych dwa lata jest odpowiednio mniejsza

10 Tabela 8 Pszenica zwyczajna ozima. Ważniejsze właściwości rolniczo-użytkowe odmian (odchylenia od wzorca).lata zbioru: 2016, Lp. Odmiana Liczba lat badań W fazie dojrzałości mlecznej Wyleganie (skala 9 o ) przed zbiorem Wysokość roślin (cm) Masa 1000 ziarn (g) Poziom agrotechniki a 2 Wzorzec 8,9 9,0 8,8 7, ,6 42,4 45,8 Jakościowe grupa A 1 Ostroga 3 0,1 0,0-0,7-0, ,3 3,3 2 Bamberka 3 0,1-0,1 0,0-0, ,0 2,2 3 Natula 3 0,1-0,1 0,2 0, ,5 0,6 4 Arkadia 3-1,4-0,6-0,3 0, ,6 3,7 5 Linus 3 0,1 0,3 0,2-0, ,8-2,1 6 Sailor 3 0,1 0,1 0,2 0, ,4 0,6 7 Patras 3 0,1-0,2 0,0-0, ,6 5,7 8 RGT Kilimanjaro 2 0,1 0,1 0,2 0, ,5 0,8 9 Franz 2 0,1 0,1 0,2-0, ,6-2,0 10 Hondia 2 0,1 0,1 0,2 0, ,3 3,3 11 KWS Dakotana 2 0,1 0,1 0,2-0, ,6 0,5 12 Delawar 1 0,1 0,2-4 -5,7 13 Florus 1 0,1 0,2 0-3,2 14 Leandrus 1 0,1-0,5-3 -7,4 Chlebowe grupa B 15 Mulan 3 0,1-0,1-0,2-0, ,6-0,2 16 Fidelius 3 0,1-0,1 0,0 0, ,8 1,4 17 Jantarka 3-0,4-0,3-0,2-0, ,4 2,8 18 KWS Ozon 3 0,1 0,2 0,2 0, ,5 2,2 19 Platin 3-0,4 0,1 0,0 0, ,9-3,5 20 Fakir 3 0,1 0,2 0,0-0, ,6-2,0 21 Artist 3 0,1-0,1 0,2-0, ,0 1,2 22 KWS Livius 3 0,1-0,1 0,2 0, ,4 1,0 23 Pengar 3 0,1 0,1 0,2 0, ,3-4,4 24 Rotax 2 0,1 0,1-0,5-0, ,0-4,1 25 Belissa 2 0,1 0,1 0,2 0, ,1 0,5 26 Tobak 2 0,1 0,1 0,2-0, ,0-1,6 27 Pokusa 1-0,4-0,2 1-0,2 Liczba doświadczeń Wyleganie: wyniki pochodzą tylko z tych doświadczeń w których miało ono miejsce; wyższa wartość oznacza ocenę korzystniejszą

11 Charakterystyka odmian pszenicy ozimej wpisanych do krajowego rejestru w roku 2016 COBORU - LOO 2016 LINDBERGH - jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość mała (2,5 ). Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i rdzę żółtą - dość duża, na brunatną plamistość liści i septoriozy liści - średnia, na choroby podstawy źdźbła, septoriozę plew i fuzariozę kłosów - dość mała. Rośliny dość wysokie o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczna opadanie duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Reprezentant Hodowcy - Saaten-Union Polska sp. z o.o., ul. Straszewska 70, MIREK - jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość mała do bardzo małej (2,0 ). Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, septoriozy liści i fuzariozę kłosów - dość duża, na brunatną plamistość liści - średnia, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i septoriozy plew - dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała do bardzo małej. Wyrównanie ziarna i gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczna opadania duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Reprezentant Hodowcy - Saaten-Union Polska sp. z o.o., ul. Straszewska 70, NORDKAP - jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość mała (2,5 ). Odporność na mączniaka prawdziwego - dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy liści i fuzariozę kłosów - średnia, na septoriozę plew - dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna i gęstość w stanie zsypnym - średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczna opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Reprezentant Hodowcy - Saaten-Union Polska sp. z o.o., ul. Straszewska 70, BARTOSZ - odmian chlebowa (grupa B). Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość dość mała (3,5 ). Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzą żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy liści, septoriozy plew i fuzariozę kłosów - średnia, na rdzę brunatną - dość mała. Rośliny dość wysokie o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

12 Reprezentant Hodowcy - Saaten-Union Polska sp. z o.o., ul. Straszewska 70, BONANZA - odmian chlebowa (grupa B). Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość mała do średniej (4,0 ). Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i fuzariozę kłosów - dość duża, na rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy liści i septoriozy plew - średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin koszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Reprezentant Hodowcy - Saaten-Union Polska sp. z o.o., ul. Straszewska 70, DAKAR - odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość mała do bardzo małej (2,0 ). Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozy liści - dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów - średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania późny. Masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna i gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczna opadania duża. Zawartość białka dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Reprezentant Hodowcy - KWS Lochow-Petkus sp. z o.o., Kondratowice, ul. Słowiańska 5, Prusy DOLORES - odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość mała do średniej (4,0 ). Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozy liści - dość duża, na rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów - średnia, na choroby podstawy źdźbła - dość mała. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie ziaren i gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Reprezentant Hodowcy - Syngenta Polska sp. z o.o., ul. Szamocka 8, Warszawa FRISKY - odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość mała (3,0 ). Odporność na rdzę brunatną - duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, septoriozy liści i septoriozy plew - dość duża, na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów - średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała do bardzo małej, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Reprezentant Hodowcy - Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 2, Komorniki

13 HYBERY - mieszańcowa odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra, Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość dość mała (3,5 ). Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę żółtą, septoriozę plew i fuzariozę kłosów - dość duża, na brunatną plamistość liści i septoriozę liści - średnia. Rośliny dość wysokie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i wylegania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna i gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS dość duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Reprezentant Hodowcy - Saaten-Union Polska sp. z o.o., ul. Straszewska 70, KOMETA - odmian chlebowa (grupa B). Plenność średnia. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość mała do bardzo małej (2,0 ). Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i rdzę żółtą - dość duża, na choroby podstawy źdźbła, septoriozy liści i fuzariozę kłosów - średnia, na brunatną plamistość liści i septoriozę plew - dość mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna przeciętne, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS dość duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca - Małopolska Hodowla Roślin sp. z o. o., ul. Zbożowa 4, Kraków KWS KIRAN - odmian chlebowa (grupa B). Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość mała do średniej (4,0 ). Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę żółtą i septoriozy liści - dość duża, na brunatną plamistość liści - średnia, na septoriozy plew i fuzariozę kłosów - dość mała. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn, wyrównanie ziarna i gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża. Zawartość białka dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Reprezentant Hodowcy - KWS Lochow-Petkus sp.z o.o., Kondratowice, ul. Słowiańska 5, Prusy LG JUTTA - odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość dość duża (5,5 ). Odporność na septoriozę liści - duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i rdzę żółtą - dość duża, na brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów - średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren mała do bardzo małej, wyrównanie ziarna słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczna opadania duża. Zawartość białka dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Reprezentant Hodowcy - Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 2, Komorniki MEDALISTKA - odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dość słaba. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość dość duża (5,5 ). Odporność na

14 choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów - średnia, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści i septoriozę plew - dość mała. Rośliny wysokie do bardzo wysokich, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna i gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczna opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca - Małopolska Hodowla Roślin sp. z o. o., ul. Zbożowa 4, Kraków OPCJA - odmiana chlebowa (grupa B). Plenność średnia. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość mała (3,0 ). Odporność na rdzę brunatną i rdzę żółtą - dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, septoriozy liści i fuzariozy kłosów - średnia, na brunatną plamistość liści i septoriozy plew - dość mała. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna i gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca - Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., Grupa IHAR, ul Główna 20, Strzelce PAWEŁ - odmian chlebowa (grupa B). Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość mała do bardzo małej (1,5 ). Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, septoriozy liści i septoriozy plew - dość duża, na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów - średnia, na rdzę brunatną - mała. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren mała do bardzo małej, wyrównanie ziarna bardzo słabe, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Reprezentant Hodowcy - Saaten-Union Polska sp. z o.o., ul. Straszewska 70, RIVERO - odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość dość mała (3,5 ). Odporność na mączniaka przedziwnego, rdzę brunatną, rdzę żółtą i septoriozę liści - dość duża, na brunatną plamistość liści - średnia, na choroby podstawy źdźbła, septoriozę plew i fuzariozę kłosów - dość mała. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie ziarna i gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Reprezentant Hodowcy - Saaten-Union Polska sp. z o.o., ul. Straszewska 70, RGT KICKER - odmiana pastewna (grupa C). Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość mała (3,0 ). Odporność na rdzę żółtą - dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozy liści, septoriozy plew i fuzariozę kłosów - średnia, na mączniaka prawdziwego - dość mała. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie.

15 Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo mała, wyrównanie ziarna słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Tolerancja za zakwaszenie gleby dość duża. Reprezentant Hodowcy RAGT Semences Polska sp. z o.o., ul. Sadowa 10 A, Łysomice VIBORG - odmiana pastewna (grupa C). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość mała (2,5 ). Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę żółtą i septoriozy liści - dość duża, na brunatną plamistość liści i septoriozę plew - średnia, na choroby podstawy źdźbła i fuzariozę kłosów - dość mała. Rośliny bardzo niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała do bardzo małej, wyrównanie ziarna bardzo słabe, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS dość duży. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Reprezentant Hodowcy - KWS Lochow-Petkus sp.z o.o., Kondratowice, ul. Słowiańska 5, Prusy

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław Uwagi ogólne Na początku roku 2017 wpisano do Krajowego rejestru 7 nowych odmian w tym: 4 jakościowe chlebowe (Formacja, KWS Firebird, KWS Spencer,

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i Pszenica twarda ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do Krajowego Lp.

Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i Pszenica twarda ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do Krajowego Lp. Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Lp. Odmiana włączenia lat w Rejestru Odmian do LZO LZO w Polsce Kod kraju pochodzenia Adres

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima Uwagi ogólne W roku zarejestrowano 9 nowych odmian. Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się 83 odmiany z czego: 41 odmian zaliczono do grupy technologicznej jakościowej (A), 32 do chlebowej

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław 4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław Uwagi ogólne Jesienią roku 2014 zostało zarejestrowanych 10 nowych odmian: Belissa, Florus, Franz, Honda, KWS Dakota, KWS Loft, Ohio, RGT Kilimanjaro,

Bardziej szczegółowo

1.1. Pszenica ozima B B. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) DSV Polska sp. z o.o Wągrowiec ul.

1.1. Pszenica ozima B B. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) DSV Polska sp. z o.o Wągrowiec ul. 1.1. Pszenica ozima Tabela 3 Pszenica ozima odmiany badane w 2018 r. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR 1 ) LOZ 2 ) 1 Patras 2012 2015 2 rtist 2013 2016 3 RGT Kilimanjaro 2014 2017 4 Formacja 2017 5 Ostroga

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław 4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław Uwagi ogólne Na początku roku 2018 zarejestrowano 11 nowych odmian: 4 jakościowe chlebowe (Apostel, Comandor, Euforia, Reduta), sześć chlebowych (Błyskawica,

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan I Pszenica ozima Pszenica jest najważniejszym pod względem gospodarczym zbożem w kraju, a jej forma ozima jest zbożem o największym areale uprawy w Polsce. Jest podstawowym surowcem w przemyśle młynarsko-piekarskim

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Wstęp. Celem doświadczenia jest sprawdzenie przydatności do uprawy odmian form ozimych i jarych pszenicy przy późnym

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Wyniki.

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Wyniki. Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Celem badań było sprawdzenie plonowania odmian form ozimych i jarych pszenicy przy listopadowym terminie siewu, ich mrozoodporności,

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2017 r. Rok wpisania do: KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan Grupa, jakości. Lp.

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2017 r. Rok wpisania do: KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan Grupa, jakości. Lp. I Pszenica ozima Znaczenie gospodarcze pszenicy jest bardzo duże, jest to cenione i powszechnie uprawiane zboże. Ziarno pszenicy wykorzystywane jest do wielu celów. Służy do produkcji mąki, z której powstaje

Bardziej szczegółowo

Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne W roku do Krajowego rejestru wpisano cztery nowe odmiany pszenicy zwyczajnej jarej: Atrakcja, Fala, KWS Sunny, MHR Jutrzenka.

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2017/18 w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono trzy doświadczenia z pszenicą ozimą, które zlokalizowano w stacjach doświadczalnych:

Bardziej szczegółowo

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia Tabela 1 Pszenica zwyczajna jara, jara. Odmiany badane. Rok zbioru Lp Odmiana Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce Rok włączenia do LZO Liczba lat na LZO Kod kraju pochodzenia Adres jednostki

Bardziej szczegółowo

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław 5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór, korzystny przedplon dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław

Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór oraz jest dobrym przedplonem dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

5. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W ciągu ostatniego dziesięciolecia powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego w kraju zwiększyła się niemal dwukrotnie. Jednak w strukturze zasiewów zbóż zajmuje tylko 2,7%.

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2017

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2017 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenica ozima

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Rok wpisania do: KRO *) LOZ **) 1 Bogatka Grupa jakości. Lp. Odmiana. 2 Figura Markiza

I Pszenica ozima. Rok wpisania do: KRO *) LOZ **) 1 Bogatka Grupa jakości. Lp. Odmiana. 2 Figura Markiza I Pszenica ozima Pszenica ozima ma największe znaczenie spośród zbóż uprawianych w Polsce. Od wielu lat hodowla pszenicy zarówno w kraju, jak i za granicą wykazuje duży postęp. Świadczy o tym wpisywana

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Żyto ozime w strukturze zasiewów ustępuje w Polsce tylko pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym i udział ten wynosi około 16%. Do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce. Adres jednostki zachowującą odmianę, Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce. Adres jednostki zachowującą odmianę, Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia Pszenica zwyczajna jara Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w ubiegłych latach wynosiła ponad 300 tys. W roku Krajowy rejestr pszenicy zwyczajnej jarej wzbogacił się o jakościową odmianę chlebową (grupa

Bardziej szczegółowo

Pawo. Todan. Algoso. Leontino. Pizarro. Trigold. Tulus. Cerber. Cyrkon. Elpaso. Fredro. Constant* Baltiko. Gniewko. Alekto. Borwo. Pigmej.

Pawo. Todan. Algoso. Leontino. Pizarro. Trigold. Tulus. Cerber. Cyrkon. Elpaso. Fredro. Constant* Baltiko. Gniewko. Alekto. Borwo. Pigmej. Tabela Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana * Rok wpisania do Krajowego Rejestru Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia DE DE FR Adres hodowcy lub jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Springer. Pszenica jara

Krzysztof Springer. Pszenica jara Krzysztof Springer Pszenica jara Uwagi ogólne Lokalizacja i liczba doświadczeń w ostatnim trzyleciu jak i w roku była podobna. Udział pszenicy jarej zwyczajnej w latach 2009-2011 w krajowej strukturze

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław

Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne Jęczmień jary ma największe znaczenie wśród zbóż jarych w Polsce. W roku do Krajowego Rejestru wpisano aż 10 nowych odmian jęczmienia jarego - jedna

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Podkarpacki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Podkarpacki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych w województwie podkarpackim Pszenica ozima 2017 Przecław sierpień, 2017

Bardziej szczegółowo

LOZ 2019 uprawy ozime

LOZ 2019 uprawy ozime LOZ 2019 uprawy ozime 28 stycznia w Siedzibie Sejmiku w Szczecinie obradował wojewódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, który opracował Listę odmian zalecanych do uprawy na obszarze

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR Odmiana jakościowa (grupa A), o wyróŝniających się parametrach technologicznych. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Pszenica ozima Uwagi ogólne

Rozdział 3 Pszenica ozima Uwagi ogólne Rozdział 3 Pszenica ozima Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą ozimą w roku przeprowadzono w 5-ciu punktach doświadczalnych reprezentujących różne rejony klimatyczno glebowe województwa.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana

Tabela 1 Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana Tabela Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: - ostka * Henrik Rok wpisania do Krajowego Rejestru Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia jakościowe ( grupa A) chlebowe ( grupa B) FR AT pozostałe

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do:

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do: Pszenica jara Pszenicy jarej uprawia się w Polsce znacznie mniej niż ozimej z uwagi na nieco mniejszą jej plenność. Jej znaczenie gospodarcze jest jednak duże ze względu na większą, niż w pszenicy ozimej,

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2015roku powierzchnia uprawy pszenżyta

Bardziej szczegółowo

Poziom a2 L.p. Odmiana Poziom a1

Poziom a2 L.p. Odmiana Poziom a1 Pszenica ozima. Przedplon rzepak ozimy, optymalny termin siewu. Plon ziarna przy 14% wilgotności (% wzorca) na dwóch poziomach agrotechniki. Województwo opolskie. Lata zbioru, 2015-. Poziom a1 Poziom a2

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 6. Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2016/, w ramach PDO w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we

Bardziej szczegółowo

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne Rok wpisania Rok włączenia Kod kraju pochodzenia Orkisz ozimy Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z orkiszem ozimym w woj. małopolskim w r. założono w dwóch punktach - w SDOO Węgrzce oraz w IHAR Radzików

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce Wielkopolski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce ZBOŻA, RZEPAK OZIMY. Śrem Wójtostwo, styczeń 2018 1 Przewodniczący Wielkpolskiego

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne W roku w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z jęczmieniem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głębokie, ZDOO Głodowo i HR Strzelce Grupa IHAR

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. W strukturze zasiewów zbóż z mieszankami, udział jarej formy pszenżyta jest

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Pszenica jara charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. 1 Bombona 2 Arabella 3 Izera

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017(2015-2017) Bukówka.Grudzień 2017 Dolnośląski Zespół Porejestrowego

Bardziej szczegółowo

2. Pszenica ozima oprac. mgr Ilona śpiewak W województwie łódzkim pszenica ozima ma znaczny udział w strukturze zasiewów i stanowi około 11%.

2. Pszenica ozima oprac. mgr Ilona śpiewak W województwie łódzkim pszenica ozima ma znaczny udział w strukturze zasiewów i stanowi około 11%. 2. Pszenica ozima oprac. mgr Ilona śpiewak W województwie łódzkim pszenica ozima ma znaczny udział w strukturze zasiewów i stanowi około 11%. Forma ozima pszenicy ma znaczenie strategiczne jako surowiec

Bardziej szczegółowo

1.1. Pszenica jara. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) Grupa, jakości. Ostka Smolicka 1) SMH 87 2 ) 2011

1.1. Pszenica jara. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) Grupa, jakości. Ostka Smolicka 1) SMH 87 2 ) 2011 1.1. Pszenica jara Tabela 31 Pszenica jara odmiany badane w 2018 roku. Rok wpisania do: KR LOZ 1 Tybalt 2005 2007 2 Ostka Smolicka 1) 2010 2012 3 SMH 87 2 ) 2011 4 Mandaryna 2014 2018 5 Harenda 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime mgr inż. Marek Kolb ZDOO Dukla

Pszenżyto ozime mgr inż. Marek Kolb ZDOO Dukla Pszenżyto ozime mgr inż. Marek Kolb ZDOO Dukla Uwagi ogólne Krajowy rejestr dla pszenżyta ozimego w roku wzbogacił się o siedem nowych odmian: trzy polskie (Avocado, Kasyno, Sekret) i aż cztery zagraniczne(elanto,

Bardziej szczegółowo

10. Owies. Wyniki doświadczeń

10. Owies. Wyniki doświadczeń 10. Owies Uwagi ogólne W roku zarejestrowano dwie nowe odmiany: Harnaś i Amant (nagoziarnista). Obecnie w krajowym rejestrze znajdują się 23 odmiany oplewione w tym jedna o brązowym zabarwieniu plewki

Bardziej szczegółowo

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento II Pszenżyto ozime Z danych statystycznych wynika, że powierzchnia uprawy tego gatunku, po drastycznych spadkach na początku ubiegłej dekady, w ostatnich latach systematycznie wzrasta. Nowe odmiany rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2015/, w ramach PDO w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce Wielkopolski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce ZBOŻA, RZEPAK OZIMY. Śrem Wójtostwo, styczeń 2019 Przewodniczący Wielkpolskiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( ) ,DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 (2014-2016) Zeszyt 6 ( 18 ) Bukówka. pażdziernik 2016..

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA 2015 ( )

PSZENICA OZIMA 2015 ( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENICA OZIMA 2015 (2013 2015) Zeszyt 7 (17) Bukówka. Październik 2015. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Wstęp Doświadczenie zostało założone w SDOO w Przecławiu. Celem doświadczenia było określenie reakcji odmian na opóźniony

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica ozima Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2013/14 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono cztery doświadczenia z pszenicą ozimą, które zlokalizowano w stacjach doświadczalnych:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2017

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2017 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenica ozima WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. presji chorób jęczmienia ozimego. Odmianą z nieco większym porażeniem mączniakiem była

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. presji chorób jęczmienia ozimego. Odmianą z nieco większym porażeniem mączniakiem była 7. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2017/ w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i w Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r.

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r. Pszenżyto jare Pszenżyto jare ma najmniejsze znaczenie gospodarcze wśród wszystkich gatunków zbóż, gdyż jego uprawa zajmuje niewielki areał i w bilansie paszowym kraju nie odgrywa większej roli. Ziarno

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2013 r.

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2013 r. I Pszenica ozima Wzrost popularności uprawy pszenicy w Polsce polega na szerokim zastosowaniu zebranego ziarna, dużych możliwościach produkcyjnych w warunkach klimatycznych i glebowych naszego kraju oraz

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 ( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 (2016-2018) Bukówka. Grudzień 2018 Dolnośląski Zespół

Bardziej szczegółowo

10. Owies Anna Durał ZDOO Dukla

10. Owies Anna Durał ZDOO Dukla 10. Owies Anna Durał ZDOO Dukla Uwagi ogólne W roku zarejestrowano dwie nowe odmiany: Elegant i Romulus. Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się 27 odmian oplewionych oraz 5 odmian nie oplewionych. Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ Pszenica jara Pszenica jara jest szczególnie podatna na wpływ temperatury - wczesną wiosną korzystnie reaguje na niewielkie przymrozki, które są jej potrzebne do jarowizacji. Do wysokiego i wiernego plonowania

Bardziej szczegółowo

Masa 1000 ziaren wynosiła średnio na przeciętnym poziomie agrotechniki 32,0g w 3-leciu i 30,0g w ostatnim roku. Na poziomie intensywnym notowano jej

Masa 1000 ziaren wynosiła średnio na przeciętnym poziomie agrotechniki 32,0g w 3-leciu i 30,0g w ostatnim roku. Na poziomie intensywnym notowano jej ŻYTO OZIME Doświadczenia z żytem ozimym prowadzono w Głubczycach z poszerzonym doborem 19 odmian oraz w Bąkowie i Łosiowie z doborem wojewódzkim 15 odmian na dwóch poziomach agrotechniki. W latach 2011

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Do opracowania dodane są doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do KR Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z pszenicą jarą w 2011 roku przeprowadzono w trzech punktach. W SDOO Węgrzce przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA 2017( )

PSZENICA OZIMA 2017( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENICA OZIMA 2017(2015-2017) Bukówka.Grudzień 2017 Dolnośląski Zespół Porejestrowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 ( ) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015 r.

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 ( ) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015 r. DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 (2013-2015) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3 Pszenica ozima

ROZDZIAŁ 3 Pszenica ozima ROZDZIAŁ 3 Pszenica ozima Doświadczenia porejestrowe z pszenicą ozimą w roku przeprowadzono w 5-ciu punktach doświadczalnych reprezentujących różne rejony klimatyczno glebowe województwa. Przedmiotem badań

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2013 Rok wpisania do Krajowego Odmiana

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2013 Rok wpisania do Krajowego Odmiana Tabela 1 i (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Odmiana włączenia do lat Lp. Rejestru Odmian w LOZ na LOZ Polsce Adres jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul.

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul. Jęczmień ozimy Ozima forma jęczmienia jest uprawiana głównie z przeznaczeniem na cele paszowe. Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego była niewielka w skali kraju podobnie w woj. lubelskim. Ze względu

Bardziej szczegółowo

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania.

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania. Jęczmień ozimy W 2014 roku Krajowy Rejestr Odmian obejmował 21 odmian jęczmienia ozimego. W doświadczeniach porejestrowych, realizowanych na terenie województwa łódzkiego w sezonie 2013-2014 badano 8 odmian

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS średnia łączna powierzchnia uprawy pszenicy ozimej w Polsce w latach 2009-2011 wynosiła ponad 1,9 mln ha, co stanowi

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2012/13 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono cztery doświadczenia z pszenicą ozimą, które zlokalizowano w stacjach doświadczalnych:

Bardziej szczegółowo

1.1. Jęczmień ozimy. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR LOZ. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) 1 Souleyka

1.1. Jęczmień ozimy. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR LOZ. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) 1 Souleyka 1.1. Jęczmień ozimy Tabela 24 Jęczmień ozimy odmiany badane w 2018 roku. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR LOZ 1 Souleyka 2010 2013 2 KWS Meridian 2011 2014 3 Titus 2012 2015 4 Zenek 2013 2015 5 SU Melania

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń ROZDZIAŁ 8 Pszenżyto jare Uwagi ogólne Ziarno pszenżyta przeznaczane jest w całości na paszę. Wykorzystuje się je bezpośrednio do żywienia wszystkich zwierząt gospodarskich w formie gniecionej lub w paszach

Bardziej szczegółowo

Łódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Łódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Łódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie łódzkim Pszenica ozima 2019 Sulejów, sierpień

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego.

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara - opóźniony termin siewu - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław

Pszenica ozima i jara - opóźniony termin siewu - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław Pszenica ozima i jara - opóźniony termin siewu - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław Uwagi ogólne Celem doświadczenia było sprawdzenie reakcji odmian na opóźniony jesienny siew. W doświadczeniu tym oceniano

Bardziej szczegółowo

Tabela 16. Żyto ozime odmiany badane w 2017 roku.

Tabela 16. Żyto ozime odmiany badane w 2017 roku. III Żyto ozime Ziarno żyta wykorzystywane jest wielokierunkowo. Według szacunków aż połowa corocznych zbiorów przeznaczana jest na cele paszowe, mimo że dla większości grup zwierząt jest to pasza nienajlepsza.

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL Pszenżyto jare Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z pszenżytem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głodowo, DANKO HR Choryń Zakład Sobiejuchy.

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015 Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015 Pszenica ozima TONACJA (2001) Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - dość duża. Odporność na septoriozę liści i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Pszenżyto jare

Rozdział 8 Pszenżyto jare Rozdział 8 Pszenżyto jare Pszenżyto jare jest zbożem odznaczającym się większą tolerancją na słabe warunki glebowe i stanowiskowe od pszenicy jarej, dlatego też budzi ono coraz większe zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko pomorskim przeprowadzono pięć doświadczeń z pszenżytem ozimym zlokalizowanych w SDOO Chrząstowo, Farol Falęcin, DANKO HR Choryń Zakład Sobiejuchy,

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Pszenica ozima należy do zbóż o największym znaczeniu gospodarczym, ze względu na wszechstronność wykorzystania ziarna, jak najwyższy

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2015

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2015 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenica ozima

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Tabela 1 Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Roz zbioru 2017.

Pszenżyto ozime. Tabela 1 Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Roz zbioru 2017. Pszenżyto ozime Według danych GUS areał uprawy pszenżyta ozimego w ostatnich latach wyniósł 1,2 mln ha. Udział pszenżyta ozimego w strukturze zasiewów zbóż z mieszankami zbożowymi wyniósł ok. 15%. Pszenżyto

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Jęczmień ozimy 2017

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Jęczmień ozimy 2017 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Jęczmień ozimy 2017 WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim. Pszenica ozima 2018

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim. Pszenica ozima 2018 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim Pszenica ozima

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Jęczmień jary Jęczmień jary uprawiany jest w siewie czystym lub mieszankach zbożowych między gatunkowych ( z pszenicą jarą, owsem). Uprawa jęczmienia jarego w woj. lubelskim zajmuje drugą pozycję pod względem

Bardziej szczegółowo

wg Listy Opisowej Odmian - COBORU

wg Listy Opisowej Odmian - COBORU wg Listy Opisowej Odmian - COBORU RZEPAK JARY FENJA - Odmiana populacyjna. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka ogólnego w suchej masie beztłuszczowej nieco mniejsza

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016 Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016 Pszenica ozima NATULA (2009) Rok włączenia do LOZ - 2011 Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - średnia. Odporność

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Jego udział w powierzchni uprawy pięciu podstawowych zbóż i mieszanek zbożowych wyniósł 1,7% natomiast powierzchnia,7

Bardziej szczegółowo

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ VII Jęczmień jary Jęczmień odznacza się wśród zbóż jarych większą niezawodnością plonowania, z uwagi na mniejszą wrażliwość na czynniki klimatyczne, takie jak: niedostatek opadów, a także wzrastającą długość

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim Pszenica ozima STACJA

Bardziej szczegółowo

Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2016 roku.

Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2016 roku. II Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Powierzchnia uprawy i zbiory tego zboża charakteryzują się dużą dynamiką zmian. Aktualnie pszenżyto

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO i ROLNICZEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2014 (2012-2014) Zeszyt 6 ( 16 ) wydawnictwo sto

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2012 Rok wpisania do Krajowego Lp.

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2012 Rok wpisania do Krajowego Lp. Tabela 1 i (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Lp. Odmiana włączenia do lat Rejestru Odmian w LZO na LZO Polsce Adres jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2016 r. Rok wpisania do: Hodowca (lub polski przedstawiciel KRO LOZ dla odmian zagranicznych)

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2016 r. Rok wpisania do: Hodowca (lub polski przedstawiciel KRO LOZ dla odmian zagranicznych) Pszenica jara Pszenica jara, ze względu na słabo rozwinięty system korzeniowy, posiada duże wymagania pokarmowe i glebowe. W konsekwencji posiada małą zdolność pobierania składników pokarmowych z gleby.

Bardziej szczegółowo

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w Polsce w 2009 roku wynosiła 337 tys. ha i była mniejsza o około 8 tys. ha w porównaniu z rokiem 2008.

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima. Uwagi ogólne

Pszenica ozima. Uwagi ogólne Pszenica ozima Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2011/12 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono cztery doświadczenia z pszenicą ozimą, które zlokalizowano w stacjach doświadczalnych:

Bardziej szczegółowo

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2013/ w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław

Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne W roku do Krajowego Rejestru wpisano aż 8 nowych odmian jęczmienia jarego w tym pięć browarnych: Bente, Esma, Ovation, Xanthe, Accordine oraz trzy typu

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2015

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2015 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN PSZENICY OZIMEJ W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN PSZENICY OZIMEJ W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN PSZENICY OZIMEJ W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim 1 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY. a 1 i 93,6 dt/ha na intensywnym a 2 poziomie agrotechniki. Słabiej jęczmień ozimy plonował

JĘCZMIEŃ OZIMY. a 1 i 93,6 dt/ha na intensywnym a 2 poziomie agrotechniki. Słabiej jęczmień ozimy plonował JĘCZMIEŃ OZIMY Doświadczenia z jęczmieniem ozimym prowadzono w Głubczycach, z poszerzonym doborem 14 odmian oraz w Bąkowie, Łosiowie i Pągowie z doborem wojewódzkim 11 odmian na dwóch poziomach agrotechniki.

Bardziej szczegółowo