4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń"

Transkrypt

1 4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław Uwagi ogólne Na początku roku 2017 wpisano do Krajowego rejestru 7 nowych odmian w tym: 4 jakościowe chlebowe (Formacja, KWS Firebird, KWS Spencer, RGT Metronom) i 3 chlebowe (RGT Bilans, Owacja, Tytanika). Odmiany Frysky i KWS Kiran po badaniach przeniesiono z grupy technologicznej B do C. W roku 2016 z Krajowego rejestru skreślono na wniosek zachowującego 4 odmiany: Elipsa, Kranich, Meteor, Turkis, natomiast w roku 2017 odmianę Kohelia. Obecnie w Krajowym rejestrze znajduje się 110 odmian z czego: 1 zaliczono do grupy technologicznej elitarnej chlebowej (E), 52 odmiany zaliczono do grupy technologicznej jakościowej chlebowej (A), 44 do chlebowej (B), jedną na ciastka (K) i 12 do pastewnych lub innych (C). W województwie podkarpackim w sezonie 2016/2017 doświadczenia zostały założone w czterech miejscach: SDOO Przecław, ZDOO Nowy Lubliniec, ZDOO Skołoszów i PODR w Boguchwale. W Przecławiu, Nowym Lublińcu i w Boguchwale zostały założone doświadczenia z doborem wojewódzkim 29 odmian a w Skołoszowie z szerokim doborem 51 odmian. Odmiany, które uczestniczyły w doświadczeniach wojewódzkich należały do trzech grup technologicznych: A- pszenice jakościowe 11, B- pszenice chlebowe 16, C- pszenice pozostałe, paszowe -2. Doświadczenia przeprowadzone były według metodyki opracowanej w COBORU na dwóch poziomach agrotechniki. Wyniki doświadczeń Ze względu na łagodną zimę wszystkie odmiany pszenicy dobrze przezimowały bez strat w obsadzie roślin. Zima w sezonie 2016/2017 charakteryzowała się w większości niewielkimi temperaturami ujemnymi jak również średnią ilością opadów śniegu. Takie warunki nie sprzyjały wystąpieniu pleśni śniegowej. Stan roślin przed zimą był bardzo dobry. Podobnie określano stan roślin po zimie z wyjątkiem doświadczenia w Skołoszowie, gdzie średnia ocena była niższa i wyniosła 7,9. W roku bieżącym 2017 odmiany pszenicy ogólnie plonowały na przeciętnym poziomie agrotechniki a 1 niższej niż w roku poprzednim o 3,1 dt z ha, zaś na wysokim poziomie agrotechniki a 2 plony były zbliżone. W porównaniu z rokiem 2015 na poziomie a 1 średni plon był niższy o 11,8 dt z ha, a na poziomie a 2 różnica wyniosła 20,2 dt z ha. Najwyższy średni plon ziarna na poziomie a 1 osiągnęły odmiany w doświadczeniu w Skołoszowie, który wynosił 97,8 dt z ha i był wyższy o 4,8 dt z ha niż w Przecławiu i o 20,0 dt z ha niż w Boguchwale. Poziom plonowania odmian w Nowym Lublińcu był najniższy i wynosił 58,9 dt z ha. Na wyższym poziomie agrotechniki poziom plonowania był podobny. Najwyżej średnio plonowały odmiany w Skołoszowie 109,5 dt z ha, w Przecławiu plonowanie było niższe o 1,9 dt z ha. W Boguchwale średni plon ziarna odmian wynosił 95,0 dt z ha. W doświadczeniu w Nowym Lublińcu średnia plonowania odmian wynosiła 67,0 dt z ha. Niższe plony w Nowym Lublińcu były spowodowane gorszymi warunkami glebowymi /gleby lekkie/ jak również suszą, która wystąpiła w lecie. W roku 2017 na poziomie agrotechnicznym a 1 bez ochrony fungicydowej z odmian badanych trzy lata powyżej wzorca /średniej/ plonowały: Linus (A), RGT Kilimanajro (A), Artist (B). Z odmian badanych przez okres dwóch lat najlepiej plonowały: Delawar (A), Pokusa (B), których plonowanie oceniono na poziomie średnim lub nieco powyżej średniej. Z odmian badanych po raz pierwszy powyżej wzorca plonowały odmiany z grupy chlebowej: Bartosz, Dolores, Frysky i odmiana mieszańcowa Hybery F 1. Na wysokim poziomie agrotechniki a 2 na przestrzeni trzech lat wysoko plonowała odmiana Linus (A), RGT Kilomanjaro (A) i Artist (B) z badanych dwa lata tylko odmiana Pokusa (B) przekroczyła 100% wzorca. Odmiany w różnym stopniu reagowały na porażenia chorobami i tak w okresie trzech lat badań większą odporność /tolerancję/ wykazały na; mączniaka - Franz, Hondia, Tobak, Rotax ; rdzę brunatną - Hondia, RGT Kilimanjaro, Platin i Rotax ; septosterioza liści - Linus, Franz, KWS Dakotana, RGT Kilimanjaro i Rotax ; septosteriozę plew - Ostroga ; brunatną plamistość liści- Franz, KWS Dakotana, RGT Kilimanjaro i Belissa. Z odmian będących w badaniach dwa lata na; mączniaka - Delawar; rdzę brunatną - Delawar; septosteriozę liści - Delawar; brunatną plamistość liści - Florus. W bieżącym roku najwyższymi roślinami charakteryzowały się odmiany: Arkadia (A), Sailor (A) i Medalistka (B) a najniższymi: KWS Ozon (B) i LG Jutta. Wyleganie wystąpiło przed zbiorem. Na podstawowym poziomie agrotechnicznym a 1 wyległo 10 odmian. Wśród nich w największym stopniu wyległy odmiany: Ostroga (A) i Patras (A), Arkadia (A).

2 Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce Rok włączenia do LOZ Kod kraju pochodzenia Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2017 Lp. Odmiana Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej - - pełnomocnika w Polsce Ostroga DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń 27, Kościan 2 Arkadia 2011 DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń 27, Kościan 3 Linus FR RAGT Semences Polska sp. z o. o. ul. Sadowa 10A, Łysomice 4 Sailor 2011 DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń 27, Kościan 5 Patras DE DSV Polska sp. z o.o., ul. Straszewska 70, Wągrowiec 6 Franz 2014 DE Saaten - Union Polska sp. z o. o., ul. Straszewska 70, Wągrowiec 7 Hondia DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń 27, Kościan KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice, ul. Słowiańska 5, KWS Dakotana 2014 DE Prusy 9 RGT Kilimanjaro FR RAGT Semences Polska sp. z o. o. ul. Sadowa 10A Łysomice 10 Florus 2014 DE Saaten - Union Polska sp. z o. o., ul. Straszewska 70, Wągrowiec 11 Delawar 2015 DE Syngenta Polska sp. z o.o. ul Szamocka 8, Warszawa 12 Mulan DE Saaten - Union Polska sp. z o. o., ul. Straszewska 70, Wągrowiec 13 Fidelius AT DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń 27, Kościan KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice, ul. Słowiańska 5, KWS Ozon 2010 DE Prusy 15 Platin DE Saaten - Union Polska sp. z o. o., ul. Straszewska 70, Wągrowiec 16 Artist DE DSV Polska sp. z o.o., ul. Straszewska 70, Wągrowiec 17 Belissa Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR, Smolice 146, Kobylin 18 Tobak 2014 DE Saaten - Union Polska sp. z o. o., ul. Straszewska 70, Wągrowiec 19 Rotax 2014 DE Saaten - Union Polska sp. z o. o., ul. Straszewska 70, Wągrowiec 20 Pokusa 2015 Hodowla Roślin Strzelce sp. z o. o., Grupa IHAR ul. Główna 20, Strzelce 21 Bartosz 2016 DE Saaten - Union Polska sp. z o. o., ul. Straszewska 70, Wągrowiec 22 Bonanza 2016 DE Saaten - Union Polska sp. z o. o., ul. Straszewska 70, Wągrowiec 23 Dolores 2016 DE Syngenta Polska sp. z o.o. ul Szamocka 8, Warszawa 24 Hybery F FR Saaten - Union Polska sp. z o. o., ul. Straszewska 70, Wągrowiec 25 LG Jutta 2016 FR Limagrain Central Europe Societe Europeenne ul. Rataje 164, Poznań 26 Medalistka 2016 Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o., ul. Zbożowa 4, Kraków 27 Rivero 2016 DE Saaten - Union Polska sp. z o. o., ul. Straszewska 70, Wągrowiec Pozostałe/paszowe/ grupa C 28 Frysky 2016 FR 29 KWS Kiran 2016 DE Limagrain Central Europe Societe Europeenne, ul. Rataje 164, Poznań KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice, ul. Słowiańska 5, Prusy

3 Tabela 2. Pszenica zwyczajna ozima. Warunki polowe doświadczeń. Rok zbioru: 2017 ZDOO SDOO PODR ZDOO Miejscowość Skołoszów Przecław Boguchwała Nowy Lubliniec Powiat Mielec Jarosław Rzeszów Lubaczów Kompleks rolniczej przydatności gleby Klasa bonitacyjna gleby II IIIa II IVb ph gleby w KCl 5,92 7,42 5,49 6,70 Przedplon Rzepak ozimy Groch siewny Rzepak ozimy Groch na nasiona Data siewu (dzień, m-c, rok) Obsada nasion (szt/ m ²) 400 / 250* 400 / 250* 400 / 250* 450 / 300* Data zbioru (dzień, m-c, rok) VIII VII.2017 Nawożenie mineralne N na poziomie a 1 (kg/ha) N na poziomie a 2 (kg/ha) P 2 O 5 (kg/ha) K 2 O (kg/ha) Nawożenie dolistne preparatami wieloskładnikami na poziomie a 2 (l/ha) Insol 3-1,2 l Insol 3-2,0 l Plonvit Z - 1,0 l Plonvit Z - 1,0 l Basfoliar 36 Extra-3,0 l +Adob Mn 1,0 l +Adob Cu- 2,0 l Basfoliar 36 Extra-3,0 l+ Basfoliar S+amino-3,0 l + ADOB Zn 1,0 kg Plonvit Z 1,5 l Plonvit Z 1,5 l Środki ochrony roślin Zaprawa nasienna (nazwa) Dominic 060 FS Dominic 060 FS Dominic 060 FS Dominic 060 FS Herbicyd (nazwa,dawka/ha) Expert Met 56 WG - 0,35kg Huzar Activ 378 OD - Maraton 375 SC - 4,0 l Trinity 590 SC - 2,5 l Granstar Ultra SX 50 SG + 1,0 l Huzar Activ 378 OD - 1,0 l Huzar Activ 378 OD - 1,0 l Trend 90 EC - 60g+0,05% Insektycyd (nazwa,dawka/ha) nie stosowano Karate Zeon 050 CS - 0,1 l Karate Zeon 050 CS - 0,1 l Karate Zeon 050 CS - 0,1 l ( tylko na poziomie a 2 ) Fungicyd - pierwszy zabieg (nazwa,dawka/ha) Topson 500 SC-1,0 l Wirtuoz 520 EC-1,2 l Prosaro 250 EC-0,7 l Soligor 425 EC -1,0 l Boogie XPro 400 EC - 1,5 l Capalo 337,5 SE - 1,7 l Fungicyd - drugi zabieg (nazwa,dawka/ha) Tebu 250 EW Artea 330 EC - 0,5 l Fandango 200 EC - 1,0 l Soligor 425 EC - 0,8 l Regulator wzrostu (nazwa,dawka/ha) Antywylegacz 725 SL-0,8 l Moddus 250 EC-0,2 l Moddus 250 EC - 0,4 l Moddus 250 EC - 0,3 l Cuadro 250 EC - 0,4 l - zabiegu nie wykonano, szkodniki nie wystąpiły -* odmiana mieszańcowa

4 Tabela 3. Pszenica zwyczajna ozima. Wyniki ogólne doświadczeń. Rok zbioru: 2017 Lp. Cecha Skołoszów Przecław Boguchwała Nowy Lubliniec a 1 a 2 a 1 a 2 a 1 a 2 a 1 a 2 1 Stan roślin przed zimą (skala 9 o ) Stan roślin po zimie (skala 9 o ) 7, Martwe rośliny ( % ) Termin kłoszenia (dzień, m-c) Termin dojrzałości woskowej (dzień, m-c) Wysokość roślin (cm) 90,7 77,8 99,9 97,7 96,6 90,4 89,6 81,1 7 Wyleganie roślin w fazie dojrzałości mlecznej (skala 9 o ) Wyleganie roślin przed zbiorem (skala 9 o ) 9 9 8,9 9 7,8 8,6 8,7 9 9 Porażenie przez choroby: - pleśnią śniegową (skala 9 o ) mączniakiem (skala 9 o ) 7 8,2 7,7 8,3 7,4 8,7 7,4 8,6 11 -rdzą brunatną (skala 9 o ) 9 9 8,3 8,9 8,6 9 7,8 8,8 12 -septoriozą liści (skala 9 o ) 7,6 7,5 7,2 7,6 7,4 9 6,9 8,1 13 -septoriozą plew (skala 9 o ) 9 9 7,4 7,7 7,7 9 6,5 7,9 14 -choroby podstawy źdźbła /ocena kompleksowa/ (skala 9 o ) , fuzariozą kłosów (skala 9 o ) 7,6 7,9 8,9 8, brunatną plamistością liści (skala 9 o ) 8,1 8,3 8,6 8, ,1 8,8 17 -rdzą źdźbłową (skala 9 o ) 9 9 7,3 7, mączniakiem kłosów (skala 9 o ) 9 9 8,8 8, czernią kłosów (skala 9 o ) Masa 1000 ziaren (g) 48,1 48,3 42,6 43,3 40,5 43,8 42,0 49,9 22 Wilgotność ziarna podczas zbioru (%) 10,7 10,6 11,5 11,9 12,5 13,1 11,1 10,5 23 Plon ziarna (dt z ha) 97,8 109,5 93,0 107,6 77,8 95,0 58,9 67,0 Wyniki średnie z wszystkich badanych odmian a 1 przeciętny poziom agrotechnik i ; a 2 wysoki poziom agrotechniki Skala 9 : 9- oznacza stan najkorzystniejszy, 1 oznacza stan najmniej korzystny

5 Tabela 4. Pszenica zwyczajna ozima. Plon ziarna odmian w miejscowościach (% wzorca). Rok zbioru: 2017 Poziom a 1 Poziom a 2 Lp. Odmiana Nowy Skołoszów Przecław Boguchwała Skołoszów Przecław Boguchwała Lubliniec Wzorzec, dt z ha Nowy Lubliniec 97,8 93,0 77,8 58,9 109,5 107,6 95,0 67,0 1 Ostroga Arkadia Linus Sailor Patras Franz Hondia KWS Dakotana RGT Kilimanjaro Florus Delawar Mulan Fidelius KWS Ozon Platin Artist Belissa Tobak Rotax Pokusa Bartosz Bonanza Dolores Hybery F LG Jutta Medalistka Rivero Pozostałe, paszowe grupa C 28 Frysky KWS Kiran

6 Tabela 5. Pszenica ozima. Plon ziarna odmian (% wzorca). Lata zbioru: 2017, 2016, 2015 Mrozoodpor Poziom a 1 Poziom a 2 Lp. Odmiana ność Wzorzec, dt z ha 81,9 85,0 93,7 83,5 86,9 94,8 95,0 115,0 94,9 101,6 1 Ostroga Arkadia Linus Sailor 4, Patras Franz Hondia 5, KWS Dakotana RGT Kilimanjaro Florus Delawar Mulan Fidelius 4, KWS Ozon Platin Artist Belissa Tobak Rotax Pokusa Bartosz 3, Bonanza Dolores Hybery F1 3, LG Jutta 5, Medalistka 5, Rivero 3, Pozostałe, paszowe grupa C 28 Frysky KWS Kiran Liczba doświadczeń Wzorzec - wszystkie badane odmiany. Mrozoodporność wg Listy Opisowej Odmian 2017 COBORU wyższe stopnie oznaczają lepszą ocenę

7 Tabela 6. Pszenica zwyczajna ozima. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na przeciętnym poziomie agrotechniki - a 1,- skala 9 o (odchylenia od wzorca). Lata zbioru: 2017, Lp. Odmiana Liczba lat badań Mączniak Rdza brunatna Septorioza liści Septorioza plew Brunatna plamistość liści Wzorzec, (skala 9 o ) 7,4 7,5 8,2 8,0 7,3 7,1 7,2 7,4 7,9 7,6 1 Ostroga 3-0,9-0,7 0,4 0,1 0,3 0 0,8 0,5 0,2 0,2 2 Arkadia 3-2,3-2,1-0,2-0,5-0,3-0,9-0,2-0,3-0,9-0,6 3 Linus 3-0,3-0,2-0,6-0,3 0 0,5-0,4-0,1-0,1 0,2 4 Sailor 3-0,4-0,3 0,1-0,1 0-0, ,3-0,2 5 Patras 3 0,4 0,3-0,1-0,2-0,3 0,1 0-0,1-0,3-0,3 6 Franz 3 1 0,8-0,1 0,1 0,1 0,5-0,2-0,3 0,1 0,4 7 Hondia 3 0,9 0,7-0,2 0,3-1,2-0,3-0,2 0-0,1-0,1 8 KWS Dakotana 3-0,6-0,6-0,4-0,1 0,2 0,4 0-0,1 0,4 0,3 9 RGT Kilimanjaro 3 0-0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 0,1 0,1 0,2 0,4 10 Florus 2-0,4-0,1-0,2-0,1 0,2 0, ,2 0,3 11 Delawar 2 0,5 0,6 0,1 0,1 0,5 0, , Mulan 3-0,4-0,4-0,4-0,4 0,2 0-0,2 0,1 0,1 0,1 13 Fidelius 3 0,4 0,4-0,1 0-0,7-0,6-0,4-0,3-0,3-0,2 14 KWS Ozon 3 0,2 0,2-0,2 0-0,2-0,1-0,4-0,3 0, Platin 3-1,6-0,8 0,4 0,5 0,2 0,3-0,2 0 0,2 0,1 16 Artist 3-0,3-0,1 0, ,6 0,1 0-0,1-0,4 17 Belissa 3 0,1 0-0,1-0,7-0,7-0,5 0,5 0,1 0,4 0,3 18 Tobak 3 0,7 0,8-0,1-0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 19 Rotax 3 0,7 0,7 0,4 0,5 0,1 0,4-0,4-0,2 0,2-0,1 20 Pokusa 2-0,8-0,7-0,7-0,4 0 0,1-0,2-0,1-0, Bartosz 1 0-0,2 0,6 0,1 0,2 22 Bonanza 1 0,7 0,1-0,2-0,2-0,4 23 Dolores 1 0,9 0,1 0,3 0 0,2 24 Hybery F1 1 0,7 0,1 0,2 0,5 0,2 25 LG Jutta 1 0,9 0,4 0,3 0-0,4 26 Medalistka 1-1,8 0,3-0,5 0,1 0,4 27 Rivero 1 0,4 0,1 0 0,3-0,1 Pozostałe, paszowe grupa C 28 Frysky 1 0,9 0,4 0,2 0,5-0,1 29 KWS Kiran 1 0,1 0,3 0 0,1-0,3 Liczba doświadczeń Wyniki pochodzą tylko z tych doświadczeń w których dana choroba wystąpiła; wyższa wartość oznacza ocenę korzystniejszą. Liczba doświadczeń dla okresu odnosi się do odmian badanych trzy lata, dla odmian badanych dwa lata jest odpowiednio mniejsza

8 Tabela 7 Pszenica zwyczajna ozima. Ważniejsze właściwości rolniczo-użytkowe odmian (odchylenia od wzorca).lata zbioru: 2017, Lp. Odmiana Wyleganie (skala 9 o ) Wysokość roślin Masa 1000 ziarn Liczba (cm) (g) lat badań w fazie dojrzałości mlecznej przed zbiorem Poziom agrotechniki a 1 Wzorzec 9 8,9 8,4 7, ,7 43,3 43,4 1 Ostroga 3 0 0,1-1,9-1, ,1 4,8 2 Arkadia 3 0-0,7-0,9-0, ,6 2 3 Linus 3 0 0,1 0,6 0, ,1-2,3 4 Sailor 3 0-0,1 0,1 0, ,4 0,6 5 Patras 3 0 0,1-1,9-0, ,8 5,1 6 Franz 3 0 0,1 0,1-0, ,7 7 Hondia 3 0-0,1 0,6 0, ,8 4,3 8 KWS Dakotana 3 0 0,1 0, ,7-0,1 9 RGT Kilimanjaro 3 0 0,1 0,6 0, ,5 0,8 10 Florus 2 0 0,2 0, ,4-2,2 11 Delawar 2 0 0,2 0,4 0, ,7-5,8 12 Mulan 3 0 0,1-0,6-0, ,5-0,1 13 Fidelius 3 0 0,1-0,1-0, ,8 0,4 14 KWS Ozon 3 0 0,1 0,4 0, ,2 1,3 15 Platin 3 0-0,2 0,1 0, ,8-3,1 16 Artist 3 0 0,1 0, ,5 2,1 17 Belissa 3 0 0,1-0,1 0, ,6 0,5 18 Tobak 3 0 0,1 0, ,7-0,7 19 Rotax 3 0 0,1-0,1-0, , Pokusa 2 0-0,4-0,1-0, , Bartosz 1 0 0,4 2 0,8 22 Bonanza 1 0 0, Dolores 1 0 0,1-7 -0,1 24 Hybery F ,4 7 0,7 25 LG Jutta 1 0 0,4-9 -2,9 26 Medalistka 1 0 0,1 12 2,5 27 Rivero 1 0 0,6-1 -4,4 Pozostałe, paszowe grupa C 28 Frysky 1 0-0,1-4 -1,8 29 KWS Kiran 1 0 0,4-6 0,1 Liczba doświadczeń Wyleganie: wyniki pochodzą tylko z tych doświadczeń w których miało ono miejsce; wyższa wartość oznacza ocenę korzystniejszą Liczba doświadczeń dla okresu odnosi się do odmian badanych trzy lata, dla odmian badanych dwa lata jest odpowiednio mniejsza

9 Tabela 8 Pszenica zwyczajna ozima. Ważniejsze właściwości rolniczo-użytkowe odmian (odchylenia od wzorca).lata zbioru: 2017, Lp. Odmiana Wyleganie (skala 9 o ) Liczba lat Wysokość roślin (cm) Masa 1000 ziarn (g) w fazie dojrzałości mlecznej przed zbiorem badań Poziom agrotechniki a 2 Wzorzec 9 9 8,8 8, ,2 46,3 45,8 1 Ostroga ,3-0, ,5 4,9 2 Arkadia 3 0-0,5 0 0, ,3 3,3 3 Linus ,2 0, ,2 4 Sailor ,2 0, ,5 0,3 5 Patras ,5-0, ,3 6 Franz ,2-0, ,7-2,9 7 Hondia , ,2 8 KWS Dakotana ,2-0, ,4 0,2 9 RGT Kilimanjaro ,2 0, ,2 0,1 10 Florus 2 0 0,1 0,2 0, ,9-2,5 11 Delawar 2 0 0,1 0,2 0, ,9-4,8 12 Mulan , ,3-0,3 13 Fidelius ,2 0, ,7 1,7 14 KWS Ozon , ,4 2,0 15 Platin 3 0-0,1 0,2 0, ,7-3,2 16 Artist ,3-0, ,2 2,4 17 Belissa , ,4 1,1 18 Tobak ,2-0, ,4-1,8 19 Rotax ,5-0, ,3-3,5 20 Pokusa 2 0-0,2 0, ,5-0,9 21 Bartosz 1 0 0,2 5 1,9 22 Bonanza ,6 23 Dolores 1 0 0,2-2 -2,7 24 Frysky 1 0 0,2-3 -2,5 25 Hybery F ,3 3-1,5 26 KWS Kiran 1 0-0,3-2 1,2 27 LG Jutta 1 0 0, Medalistka 1 0 0,2 8 3,6 29 Rivero 1 0 0,2 1-5,2 Pozostałe, paszowe grupa C 24 Frysky 1 0 0,2-3 -2,5 26 KWS Kiran 1 0-0,3-2 1,2 Liczba doświadczeń Wyleganie: wyniki pochodzą tylko z tych doświadczeń w których miało ono miejsce; wyższa wartość oznacza ocenę korzystniejszą

10 Charakterystyka odmian pszenicy ozimej wpisanych do Krajowego rejestru w roku 2017 /COBORU - LOO 2017/ Formacja jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość prawie średnia ( 4,5 ). Odporność na septoriozę plew dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów średnia, na choroby podstawy źdźbła i septoriozy liści dość mała. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnia, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o. o. ul. Kasztanowa 5, Tulce KWS Firebrid Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość dość mała (3,5 ). Odporność na brunatną plamistość liści dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, septoriozy liści i septoriozy plew średnia, na rdzę brunatną i fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnia, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby duża. Reprezentant Hodowcy: KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice, ul. Słowiańska 5, Prusy KWS Spencer Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość prawie średnia (4,5 ). Odporność na ważniejsze choroby przeciętna. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby duża. Reprezentant Hodowcy: KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice, ul. Słowiańska 5, Prusy RGT Metronom Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność średnia. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość prawie średnia (4,5 ). Odporność na septoriozy liści dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia, na choroby podstawy źdźbła i rdzę brunatną dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby duża. Reprezentant Hodowcy: RAGT Semences Polska sp. z o. o., ul. Sadowa 10A, Łysomice RGT Bilanz odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość prawie średnia (4,5 ). Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, septoriozy liści, septoriozy plew i fuzariozę kłosów średnia, na rdzę brunatną i brunatną plamistość liści dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Reprezentant Hodowcy: RAGT Semences Polska sp.z o. o. ul.sadowa 10A Łysomice Owacja Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość prawie średnia (4,5 ). Odporność na mączniaka prawdziwego, septoriozy liści i fuzariozę kłosów dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i septoriozę plew średnia, na rdzę żółtą mała. Rośliny wysokie do bardzo wysokich, o malej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

11 Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o. o., Grupa IHAR, ul. Główna 20, Strzelce Tytanika odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość średnia (5,0 ). Odporność na brunatną plamistość liści dość duża, na choroby podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego średnia, na rdzę żółtą, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość mała, na rdzę brunatną - mała. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała do bardzo małej, wyrównanie ziarna słabe do bardzo słabego, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadanie duża. Zawartość białka i ilość glutenu dość małe. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. - DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń 27, Kościan

Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i Pszenica twarda ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do Krajowego Lp.

Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i Pszenica twarda ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do Krajowego Lp. Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Lp. Odmiana włączenia lat w Rejestru Odmian do LZO LZO w Polsce Kod kraju pochodzenia Adres

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima - mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław

4. Pszenica ozima - mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław 4. Pszenica ozima - mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław Uwagi ogólne Na początku roku 2016 zarejestrowano 18 nowych odmian: 3 jakościowe chlebowe (Lindbergh, Mirek, Nordkap), 13 chlebowych (Bartosz, Bonanza,

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław 4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław Uwagi ogólne Na początku roku 2018 zarejestrowano 11 nowych odmian: 4 jakościowe chlebowe (Apostel, Comandor, Euforia, Reduta), sześć chlebowych (Błyskawica,

Bardziej szczegółowo

1.1. Pszenica ozima B B. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) DSV Polska sp. z o.o Wągrowiec ul.

1.1. Pszenica ozima B B. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) DSV Polska sp. z o.o Wągrowiec ul. 1.1. Pszenica ozima Tabela 3 Pszenica ozima odmiany badane w 2018 r. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR 1 ) LOZ 2 ) 1 Patras 2012 2015 2 rtist 2013 2016 3 RGT Kilimanjaro 2014 2017 4 Formacja 2017 5 Ostroga

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima Uwagi ogólne W roku zarejestrowano 9 nowych odmian. Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się 83 odmiany z czego: 41 odmian zaliczono do grupy technologicznej jakościowej (A), 32 do chlebowej

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2017/18 w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono trzy doświadczenia z pszenicą ozimą, które zlokalizowano w stacjach doświadczalnych:

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan I Pszenica ozima Pszenica jest najważniejszym pod względem gospodarczym zbożem w kraju, a jej forma ozima jest zbożem o największym areale uprawy w Polsce. Jest podstawowym surowcem w przemyśle młynarsko-piekarskim

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław 4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław Uwagi ogólne Jesienią roku 2014 zostało zarejestrowanych 10 nowych odmian: Belissa, Florus, Franz, Honda, KWS Dakota, KWS Loft, Ohio, RGT Kilimanjaro,

Bardziej szczegółowo

Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne W roku do Krajowego rejestru wpisano cztery nowe odmiany pszenicy zwyczajnej jarej: Atrakcja, Fala, KWS Sunny, MHR Jutrzenka.

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Wstęp. Celem doświadczenia jest sprawdzenie przydatności do uprawy odmian form ozimych i jarych pszenicy przy późnym

Bardziej szczegółowo

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia Tabela 1 Pszenica zwyczajna jara, jara. Odmiany badane. Rok zbioru Lp Odmiana Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce Rok włączenia do LZO Liczba lat na LZO Kod kraju pochodzenia Adres jednostki

Bardziej szczegółowo

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław 5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór, korzystny przedplon dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Wyniki.

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Wyniki. Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Celem badań było sprawdzenie plonowania odmian form ozimych i jarych pszenicy przy listopadowym terminie siewu, ich mrozoodporności,

Bardziej szczegółowo

Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław

Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór oraz jest dobrym przedplonem dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2017 r. Rok wpisania do: KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan Grupa, jakości. Lp.

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2017 r. Rok wpisania do: KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan Grupa, jakości. Lp. I Pszenica ozima Znaczenie gospodarcze pszenicy jest bardzo duże, jest to cenione i powszechnie uprawiane zboże. Ziarno pszenicy wykorzystywane jest do wielu celów. Służy do produkcji mąki, z której powstaje

Bardziej szczegółowo

5. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W ciągu ostatniego dziesięciolecia powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego w kraju zwiększyła się niemal dwukrotnie. Jednak w strukturze zasiewów zbóż zajmuje tylko 2,7%.

Bardziej szczegółowo

Pawo. Todan. Algoso. Leontino. Pizarro. Trigold. Tulus. Cerber. Cyrkon. Elpaso. Fredro. Constant* Baltiko. Gniewko. Alekto. Borwo. Pigmej.

Pawo. Todan. Algoso. Leontino. Pizarro. Trigold. Tulus. Cerber. Cyrkon. Elpaso. Fredro. Constant* Baltiko. Gniewko. Alekto. Borwo. Pigmej. Tabela Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana * Rok wpisania do Krajowego Rejestru Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia DE DE FR Adres hodowcy lub jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

LOZ 2019 uprawy ozime

LOZ 2019 uprawy ozime LOZ 2019 uprawy ozime 28 stycznia w Siedzibie Sejmiku w Szczecinie obradował wojewódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, który opracował Listę odmian zalecanych do uprawy na obszarze

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław

Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne Jęczmień jary ma największe znaczenie wśród zbóż jarych w Polsce. W roku do Krajowego Rejestru wpisano aż 10 nowych odmian jęczmienia jarego - jedna

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR Odmiana jakościowa (grupa A), o wyróŝniających się parametrach technologicznych. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność

Bardziej szczegółowo

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Żyto ozime w strukturze zasiewów ustępuje w Polsce tylko pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym i udział ten wynosi około 16%. Do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce. Adres jednostki zachowującą odmianę, Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce. Adres jednostki zachowującą odmianę, Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia Pszenica zwyczajna jara Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w ubiegłych latach wynosiła ponad 300 tys. W roku Krajowy rejestr pszenicy zwyczajnej jarej wzbogacił się o jakościową odmianę chlebową (grupa

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Podkarpacki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Podkarpacki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych w województwie podkarpackim Pszenica ozima 2017 Przecław sierpień, 2017

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana

Tabela 1 Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana Tabela Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: - ostka * Henrik Rok wpisania do Krajowego Rejestru Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia jakościowe ( grupa A) chlebowe ( grupa B) FR AT pozostałe

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne W roku w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z jęczmieniem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głębokie, ZDOO Głodowo i HR Strzelce Grupa IHAR

Bardziej szczegółowo

Łódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Łódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Łódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie łódzkim Pszenica ozima 2019 Sulejów, sierpień

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2017

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2017 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenica ozima

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Rok wpisania do: KRO *) LOZ **) 1 Bogatka Grupa jakości. Lp. Odmiana. 2 Figura Markiza

I Pszenica ozima. Rok wpisania do: KRO *) LOZ **) 1 Bogatka Grupa jakości. Lp. Odmiana. 2 Figura Markiza I Pszenica ozima Pszenica ozima ma największe znaczenie spośród zbóż uprawianych w Polsce. Od wielu lat hodowla pszenicy zarówno w kraju, jak i za granicą wykazuje duży postęp. Świadczy o tym wpisywana

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do:

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do: Pszenica jara Pszenicy jarej uprawia się w Polsce znacznie mniej niż ozimej z uwagi na nieco mniejszą jej plenność. Jej znaczenie gospodarcze jest jednak duże ze względu na większą, niż w pszenicy ozimej,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce Wielkopolski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce ZBOŻA, RZEPAK OZIMY. Śrem Wójtostwo, styczeń 2019 Przewodniczący Wielkpolskiego

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim. Pszenica ozima 2018

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim. Pszenica ozima 2018 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim Pszenica ozima

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2015roku powierzchnia uprawy pszenżyta

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Springer. Pszenica jara

Krzysztof Springer. Pszenica jara Krzysztof Springer Pszenica jara Uwagi ogólne Lokalizacja i liczba doświadczeń w ostatnim trzyleciu jak i w roku była podobna. Udział pszenicy jarej zwyczajnej w latach 2009-2011 w krajowej strukturze

Bardziej szczegółowo

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne Rok wpisania Rok włączenia Kod kraju pochodzenia Orkisz ozimy Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z orkiszem ozimym w woj. małopolskim w r. założono w dwóch punktach - w SDOO Węgrzce oraz w IHAR Radzików

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko pomorskim przeprowadzono pięć doświadczeń z pszenżytem ozimym zlokalizowanych w SDOO Chrząstowo, Farol Falęcin, DANKO HR Choryń Zakład Sobiejuchy,

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim Pszenica ozima STACJA

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 6. Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2016/, w ramach PDO w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. W strukturze zasiewów zbóż z mieszankami, udział jarej formy pszenżyta jest

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL Pszenżyto jare Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z pszenżytem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głodowo, DANKO HR Choryń Zakład Sobiejuchy.

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Pszenica jara charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. 1 Bombona 2 Arabella 3 Izera

Bardziej szczegółowo

1.1. Pszenica jara. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) Grupa, jakości. Ostka Smolicka 1) SMH 87 2 ) 2011

1.1. Pszenica jara. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) Grupa, jakości. Ostka Smolicka 1) SMH 87 2 ) 2011 1.1. Pszenica jara Tabela 31 Pszenica jara odmiany badane w 2018 roku. Rok wpisania do: KR LOZ 1 Tybalt 2005 2007 2 Ostka Smolicka 1) 2010 2012 3 SMH 87 2 ) 2011 4 Mandaryna 2014 2018 5 Harenda 2014 2015

Bardziej szczegółowo

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento II Pszenżyto ozime Z danych statystycznych wynika, że powierzchnia uprawy tego gatunku, po drastycznych spadkach na początku ubiegłej dekady, w ostatnich latach systematycznie wzrasta. Nowe odmiany rejestrowane

Bardziej szczegółowo

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. presji chorób jęczmienia ozimego. Odmianą z nieco większym porażeniem mączniakiem była

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. presji chorób jęczmienia ozimego. Odmianą z nieco większym porażeniem mączniakiem była 7. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2017/ w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i w Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce Wielkopolski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce ZBOŻA, RZEPAK OZIMY. Śrem Wójtostwo, styczeń 2018 1 Przewodniczący Wielkpolskiego

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Wstęp Doświadczenie zostało założone w SDOO w Przecławiu. Celem doświadczenia było określenie reakcji odmian na opóźniony

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Do opracowania dodane są doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017(2015-2017) Bukówka.Grudzień 2017 Dolnośląski Zespół Porejestrowego

Bardziej szczegółowo

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul.

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul. Jęczmień ozimy Ozima forma jęczmienia jest uprawiana głównie z przeznaczeniem na cele paszowe. Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego była niewielka w skali kraju podobnie w woj. lubelskim. Ze względu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Pszenica ozima Uwagi ogólne

Rozdział 3 Pszenica ozima Uwagi ogólne Rozdział 3 Pszenica ozima Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą ozimą w roku przeprowadzono w 5-ciu punktach doświadczalnych reprezentujących różne rejony klimatyczno glebowe województwa.

Bardziej szczegółowo

10. Owies. Wyniki doświadczeń

10. Owies. Wyniki doświadczeń 10. Owies Uwagi ogólne W roku zarejestrowano dwie nowe odmiany: Harnaś i Amant (nagoziarnista). Obecnie w krajowym rejestrze znajdują się 23 odmiany oplewione w tym jedna o brązowym zabarwieniu plewki

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2013 r.

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2013 r. I Pszenica ozima Wzrost popularności uprawy pszenicy w Polsce polega na szerokim zastosowaniu zebranego ziarna, dużych możliwościach produkcyjnych w warunkach klimatycznych i glebowych naszego kraju oraz

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime mgr inż. Marek Kolb ZDOO Dukla

Pszenżyto ozime mgr inż. Marek Kolb ZDOO Dukla Pszenżyto ozime mgr inż. Marek Kolb ZDOO Dukla Uwagi ogólne Krajowy rejestr dla pszenżyta ozimego w roku wzbogacił się o siedem nowych odmian: trzy polskie (Avocado, Kasyno, Sekret) i aż cztery zagraniczne(elanto,

Bardziej szczegółowo

Masa 1000 ziaren wynosiła średnio na przeciętnym poziomie agrotechniki 32,0g w 3-leciu i 30,0g w ostatnim roku. Na poziomie intensywnym notowano jej

Masa 1000 ziaren wynosiła średnio na przeciętnym poziomie agrotechniki 32,0g w 3-leciu i 30,0g w ostatnim roku. Na poziomie intensywnym notowano jej ŻYTO OZIME Doświadczenia z żytem ozimym prowadzono w Głubczycach z poszerzonym doborem 19 odmian oraz w Bąkowie i Łosiowie z doborem wojewódzkim 15 odmian na dwóch poziomach agrotechniki. W latach 2011

Bardziej szczegółowo

Tabela 16. Żyto ozime odmiany badane w 2017 roku.

Tabela 16. Żyto ozime odmiany badane w 2017 roku. III Żyto ozime Ziarno żyta wykorzystywane jest wielokierunkowo. Według szacunków aż połowa corocznych zbiorów przeznaczana jest na cele paszowe, mimo że dla większości grup zwierząt jest to pasza nienajlepsza.

Bardziej szczegółowo

10. Owies Anna Durał ZDOO Dukla

10. Owies Anna Durał ZDOO Dukla 10. Owies Anna Durał ZDOO Dukla Uwagi ogólne W roku zarejestrowano dwie nowe odmiany: Elegant i Romulus. Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się 27 odmian oplewionych oraz 5 odmian nie oplewionych. Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2017

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2017 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenica ozima WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS średnia łączna powierzchnia uprawy pszenicy ozimej w Polsce w latach 2009-2011 wynosiła ponad 1,9 mln ha, co stanowi

Bardziej szczegółowo

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r.

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r. Pszenżyto jare Pszenżyto jare ma najmniejsze znaczenie gospodarcze wśród wszystkich gatunków zbóż, gdyż jego uprawa zajmuje niewielki areał i w bilansie paszowym kraju nie odgrywa większej roli. Ziarno

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ Pszenica jara Pszenica jara jest szczególnie podatna na wpływ temperatury - wczesną wiosną korzystnie reaguje na niewielkie przymrozki, które są jej potrzebne do jarowizacji. Do wysokiego i wiernego plonowania

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2015/, w ramach PDO w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie

Bardziej szczegółowo

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania.

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania. Jęczmień ozimy W 2014 roku Krajowy Rejestr Odmian obejmował 21 odmian jęczmienia ozimego. W doświadczeniach porejestrowych, realizowanych na terenie województwa łódzkiego w sezonie 2013-2014 badano 8 odmian

Bardziej szczegółowo

2. Pszenica ozima oprac. mgr Ilona śpiewak W województwie łódzkim pszenica ozima ma znaczny udział w strukturze zasiewów i stanowi około 11%.

2. Pszenica ozima oprac. mgr Ilona śpiewak W województwie łódzkim pszenica ozima ma znaczny udział w strukturze zasiewów i stanowi około 11%. 2. Pszenica ozima oprac. mgr Ilona śpiewak W województwie łódzkim pszenica ozima ma znaczny udział w strukturze zasiewów i stanowi około 11%. Forma ozima pszenicy ma znaczenie strategiczne jako surowiec

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 ( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 (2016-2018) Bukówka. Grudzień 2018 Dolnośląski Zespół

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 ( ) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015 r.

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 ( ) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015 r. DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 (2013-2015) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2013 Rok wpisania do Krajowego Odmiana

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2013 Rok wpisania do Krajowego Odmiana Tabela 1 i (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Odmiana włączenia do lat Lp. Rejestru Odmian w LOZ na LOZ Polsce Adres jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA 2015 ( )

PSZENICA OZIMA 2015 ( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENICA OZIMA 2015 (2013 2015) Zeszyt 7 (17) Bukówka. Październik 2015. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA 2017( )

PSZENICA OZIMA 2017( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENICA OZIMA 2017(2015-2017) Bukówka.Grudzień 2017 Dolnośląski Zespół Porejestrowego

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Jego udział w powierzchni uprawy pięciu podstawowych zbóż i mieszanek zbożowych wyniósł 1,7% natomiast powierzchnia,7

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2016 r. Rok wpisania do: Hodowca (lub polski przedstawiciel KRO LOZ dla odmian zagranicznych)

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2016 r. Rok wpisania do: Hodowca (lub polski przedstawiciel KRO LOZ dla odmian zagranicznych) Pszenica jara Pszenica jara, ze względu na słabo rozwinięty system korzeniowy, posiada duże wymagania pokarmowe i glebowe. W konsekwencji posiada małą zdolność pobierania składników pokarmowych z gleby.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3 Pszenica ozima

ROZDZIAŁ 3 Pszenica ozima ROZDZIAŁ 3 Pszenica ozima Doświadczenia porejestrowe z pszenicą ozimą w roku przeprowadzono w 5-ciu punktach doświadczalnych reprezentujących różne rejony klimatyczno glebowe województwa. Przedmiotem badań

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do KR Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z pszenicą jarą w 2011 roku przeprowadzono w trzech punktach. W SDOO Węgrzce przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

1.1. Jęczmień ozimy. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR LOZ. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) 1 Souleyka

1.1. Jęczmień ozimy. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR LOZ. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) 1 Souleyka 1.1. Jęczmień ozimy Tabela 24 Jęczmień ozimy odmiany badane w 2018 roku. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR LOZ 1 Souleyka 2010 2013 2 KWS Meridian 2011 2014 3 Titus 2012 2015 4 Zenek 2013 2015 5 SU Melania

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego.

Bardziej szczegółowo

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ VII Jęczmień jary Jęczmień odznacza się wśród zbóż jarych większą niezawodnością plonowania, z uwagi na mniejszą wrażliwość na czynniki klimatyczne, takie jak: niedostatek opadów, a także wzrastającą długość

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń ROZDZIAŁ 8 Pszenżyto jare Uwagi ogólne Ziarno pszenżyta przeznaczane jest w całości na paszę. Wykorzystuje się je bezpośrednio do żywienia wszystkich zwierząt gospodarskich w formie gniecionej lub w paszach

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Tabela 1 Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Roz zbioru 2017.

Pszenżyto ozime. Tabela 1 Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Roz zbioru 2017. Pszenżyto ozime Według danych GUS areał uprawy pszenżyta ozimego w ostatnich latach wyniósł 1,2 mln ha. Udział pszenżyta ozimego w strukturze zasiewów zbóż z mieszankami zbożowymi wyniósł ok. 15%. Pszenżyto

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( ) ,DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 (2014-2016) Zeszyt 6 ( 18 ) Bukówka. pażdziernik 2016..

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2012 Rok wpisania do Krajowego Lp.

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2012 Rok wpisania do Krajowego Lp. Tabela 1 i (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Lp. Odmiana włączenia do lat Rejestru Odmian w LZO na LZO Polsce Adres jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara - opóźniony termin siewu - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław

Pszenica ozima i jara - opóźniony termin siewu - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław Pszenica ozima i jara - opóźniony termin siewu - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław Uwagi ogólne Celem doświadczenia było sprawdzenie reakcji odmian na opóźniony jesienny siew. W doświadczeniu tym oceniano

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Rozdział 3 Pszenica ozima Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą ozimą w roku przeprowadzono w 5-ciu punktach doświadczalnych reprezentujących różne rejony klimatyczno glebowe województwa.

Bardziej szczegółowo

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 10. Owies Uwagi ogólne W 2018 roku w województwie warmińsko-mazurskim założono dwa doświadczenia z owsem: w ZDOO Rychliki i SDOO Wrócikowo. W ZDOO Rychliki badano większość odmian, które w 2018 roku znajdowały

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Pszenica ozima należy do zbóż o największym znaczeniu gospodarczym, ze względu na wszechstronność wykorzystania ziarna, jak najwyższy

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica ozima Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2013/14 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono cztery doświadczenia z pszenicą ozimą, które zlokalizowano w stacjach doświadczalnych:

Bardziej szczegółowo

w 2013 roku na przeciętnym poziomie agrotechniki. Jej przyrost na poziomie intensywnym wynosił 1,5-1,8 g. Celniejszym ziarnem cechowały się odmiany

w 2013 roku na przeciętnym poziomie agrotechniki. Jej przyrost na poziomie intensywnym wynosił 1,5-1,8 g. Celniejszym ziarnem cechowały się odmiany PSZENICA JARA Doświadczenia z pszenicą jarą prowadzono w Głubczycach, z poszerzonym doborem 17 odmian oraz w Bąkowie, Łosiowie i Pągowie z doborem wojewódzkim 9 odmian na dwóch poziomach agrotechniki.

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne Pszenżyto jare Uwagi ogólne Pszenżyto jare jest zbożem o mniejszym znaczeniu gospodarczym, w strukturze zasiewów województwa pomorskiego zajmuje ok. 2%, ale zaznacza się tendencja wzrostowa uprawy tego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Pszenżyto jare

Rozdział 8 Pszenżyto jare Rozdział 8 Pszenżyto jare Pszenżyto jare jest zbożem odznaczającym się większą tolerancją na słabe warunki glebowe i stanowiskowe od pszenicy jarej, dlatego też budzi ono coraz większe zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Jęczmień jary Jęczmień jary uprawiany jest w siewie czystym lub mieszankach zbożowych między gatunkowych ( z pszenicą jarą, owsem). Uprawa jęczmienia jarego w woj. lubelskim zajmuje drugą pozycję pod względem

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare/żyto jare

Pszenżyto jare/żyto jare Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego badano 5 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia

Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie w uprawie z pośród wszystkich zbóż jarych. Jego udział w powierzchni uprawy pięciu podstawowych zbóż i mieszanek zbożowych wynosi około 8,9%. Natomiast

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto jare/żyto jare

6. Pszenżyto jare/żyto jare 6. Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2016 roku na terenie województwa łódzkiego badano 6 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2016 roku.

Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2016 roku. II Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Powierzchnia uprawy i zbiory tego zboża charakteryzują się dużą dynamiką zmian. Aktualnie pszenżyto

Bardziej szczegółowo

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w Polsce w 2009 roku wynosiła 337 tys. ha i była mniejsza o około 8 tys. ha w porównaniu z rokiem 2008.

Bardziej szczegółowo

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2013/ w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Jęczmień ozimy 2017

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Jęczmień ozimy 2017 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Jęczmień ozimy 2017 WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2012/13 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono cztery doświadczenia z pszenicą ozimą, które zlokalizowano w stacjach doświadczalnych:

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław

Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne W roku do Krajowego Rejestru wpisano aż 8 nowych odmian jęczmienia jarego w tym pięć browarnych: Bente, Esma, Ovation, Xanthe, Accordine oraz trzy typu

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY. a 1 i 93,6 dt/ha na intensywnym a 2 poziomie agrotechniki. Słabiej jęczmień ozimy plonował

JĘCZMIEŃ OZIMY. a 1 i 93,6 dt/ha na intensywnym a 2 poziomie agrotechniki. Słabiej jęczmień ozimy plonował JĘCZMIEŃ OZIMY Doświadczenia z jęczmieniem ozimym prowadzono w Głubczycach, z poszerzonym doborem 14 odmian oraz w Bąkowie, Łosiowie i Pągowie z doborem wojewódzkim 11 odmian na dwóch poziomach agrotechniki.

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara Uwagi ogólne

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o uregulowanym odczynie. Odpowiednio wczesny siew

Bardziej szczegółowo

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 10. Owies Uwagi ogólne W roku w województwie warmińsko-mazurskim założono dwa doświadczenia z owsem: w ZDOO Rychliki i SDOO Wrócikowo. W ZDOO Rychliki badano większość odmian, które w roku znajdowały się

Bardziej szczegółowo