PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ"

Transkrypt

1 PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w Polsce w 2009 roku wynosiła 337 tys. ha i była mniejsza o około 8 tys. ha w porównaniu z rokiem W ostatnich latach znaczenie tego zboża w uprawie znacząco zmalało. W trzyleciu średni krajowy udział tej formy w strukturze zasiewów zbóż wynosił zaledwie 4,2 %. W 2011 roku zarejestrowano dwie nowe odmiany krajowej hodowli, odmianę pastewną Radocha i jakościową Arabeska. Obecnie krajowy rejestr liczy 25 odmian z tego 2 odmiany należą do grupy elitarnej (E), 18 do jakościowej (A), 4 do chlebowej (B) w grupie C (pszenica pozostała w tym pastewna) figuruje jedna odmiana- Radocha. Odmiany pszenicy jarej w większości pochodzą z hodowli krajowej, odmiany zagraniczne stanowią 20% wszystkich zarejestrowanych. Pszenica jara jest głównie uprawiana na ziarno przeznaczone na cele młynarsko-piekarskie. Odmiany formy jarej cechuje na ogół lepsza, w porównaniu z formą ozimą wartość wypiekowa. Pamiętać jednak należy, że odmiany o lepszej wartości technologicznej plonują zwykle gorzej niż odmiany typowo paszowe. Prace hodowlane idą jednak w kierunku poprawy parametrów technologicznych uzyskiwanego ziarna przy jednoczesnym podnoszeniu plenności odmian. Dobór odpowiedniej odmiany a także stworzenie jej dogodnych warunków agrotechnicznych pozwala na uzyskanie wysokich plonów o wysokiej jakości. O przydatności odmiany do uprawy w danym rejonie mogą decydować także cechy w obrębie których różnice między odmianami są największe i w szczególny sposób wyróżniają odmianę np ościstość kłosów (Bryza, Ostka Smolicka, Zadra). Odmiany takie mogą być szczególnie przydatne do uprawy na terenach w pobliżu lasu, gdzie występuje ryzyko szkód powodowanych przez zwierzęta. W sezonie 2011 na terenie naszego województwa założono 4 doświadczenia z 10 odmianami pszenicy jarej. Spośród badanych odmian 7 należało do grupy jakościowej (A), jedna do grupy chlebowej (B) i jedna do grupy pszenica pozostała w tym pastewna (C ). Odmiana SMH 87 należy do osobnego gatunku pszenicy twardej jarej. Pszenica twarda nie jest jeszcze gatunkiem powszechnie uprawianym w naszym kraju. Obecnie najbardziej zaawansowanymi programami hodowli pszenicy twardej dysponuje Hodowla Roślin Smolice Grupa IHAR. Pierwsza odmiana pszenicy twardej w krajowym rejestrze przeznaczona jest do produkcji makaronu i innych przetworów zbożowych. Doświadczenia zlokalizowane były w następujących jednostkach: - Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Seroczynie - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie O/ Płońsk* - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB w Radzikowie - DANKO Hodowla Roślin ZHR O/ Laski Warunki pogodowe w okresie wiosennym sprzyjały intensywnemu wzrostowi zbóż jarych. Porażenie roślin przez choroby grzybowe było w minionym sezonie mniejsze niż w roku poprzednim. W większym nasileniu wystąpiły w Laskach- mączniak prawdziwy, rdza brunatna, oraz w Radzikowie septorioza liści. Poziom plonowania poszczególnych odmian w doświadczeniach był bardzo zróżnicowany. Najlepiej plonowały w tym roku odmiany Tybalt, Hewilla, Kandela i Ostka Smolicka. Ogólnie najsłabsza okazała się odmiana Parabola. Najwyższe plony uzyskano w Radzikowie. Najsłabiej odmiany plonowały w Seroczynie

2 Tabela 1 PSZENICA JARA Odmiany badane. Rok zbioru 2011 Lp. Odmiana Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce Grupa wartości technologiczn. Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej- - pełnomocnika w Polsce TYBALT * 2005 A 2 HEWILLA * 2006 A 3 PARABOLA* 2006 A 4 KATODA* 2008 A 5 KANDELA * 2010 A 6 OSTKA SMOLICKA * 2010 A 7 ARABESKA * 2011 A 8 TRAPPE 2008 B 9 RADOCHA 2011 C Pszenica twarda jara Irena Szyld ul. Cieszyńska 11, PL Kalisz Małopolska Hodowla Roślin-HBP sp.zo.o Ul. Zbożowa 4, PL Kraków Małopolska Hodowla Roślin-HBP sp.zo.o Ul. Zbożowa 4, PL Kraków DANKO Hodowla Roślin Sp. z o. o. Choryń 27, PL Kościan DANKO Hodowla Roślin Sp. z o. o. Choryń 27, PL Kościan Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o Grupa IHAR Smolice 146, PL Kobylin DANKO Hodowla Roślin Sp. z o. o. Choryń 27, PL Kościan KWS Lochow Polska sp. z o. o. Kondratowice, ul. Słowiańska 5, PL Prusy Hodowla Roślin Strzelce sp.zo.o. Grupa IHAR ul. Główna 20, PL Strzelce 10 SMH 87 * 2011 Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o Grupa IHAR Smolice 146, PL Kobylin *-odmiana chroniona krajowym wyłącznym prawem hodowcy - 2 -

3 Tabela 2 PSZENICA JARA. Warunki polowe doświadczeń. Rok zbioru: 2011 Miejscowość SDOO DANKO HR IHAR MODR Seroczyn ZHR O/ Laski Radzików Poświętne Powiat Siedlce Grójec W-wa Zachód Płońsk Kompleks rolniczej przydatności gleby Klasa bonitacyjna gleby IVa IV IIIb II PH gleby w KCI 6,18 * * 6,55 Przedplon Łubin żółty Rzepak ozimy Rzepak ozimy Burak cukrowy Data siewu Obsada nasion (szt./m 2 ) Data zbioru Nawożenie mineralne N na poziomie a 1 (kg/ha) N na poziomie a 2 (kg/ha) P 2 O 5 (kg/ha) K 2 O (kg/ha) Nawożenie dolistne preparatami wieloskładnikowymi na poziomie a 2 Insol 3 1,0 l Insol 3 1,0 l Insol 3 1,0 l Insol 3 1,0 l Wuxal 1,0 l Plonowit Opty+ Tytanit-2+0,2 l Plonowit Opty-2 l (l/ha) Środki ochrony roślin Zaprawa nasienna (nazwa) Oxafun T Maxim 025 FS Vitavax 2000 FS Scenic 080 FS Herbicyd (nazwa, dawka) Chwastom Trio 540 Lintur 70 WG + Chwastox SL-1,5 l Extra 300 SL 150g+1,5 l Mustang 306 SE-0,6 l Mustang 306 0,6 l Insektycyd (nazwa, dawka) Fastac 100 EC-0,1 l Fastac 100 EC 0,15 l Fungicyd - pierwszy zabieg (nazwa, dawka) Fungicyd - drugi zabieg (nazwa, dawka) Karate Zeon 050 CS-0,1 l Fastac 100 EC 0,1 l Tylko poziom a 2 Sekator 125 OD-0,15 l Axial 100 EC+Adigor 440 EC 0,45+1,35 l Bi 58 Nowy 400 EC-1 l Falcon 460 EC-0,6 l Input 460 EC-1,0 l Amistar 250 SC -1,0l Input 460 EC-1 l Amistar 250 SC +Artea 330 EC 0,6 l +0,4 l Regulator wzrostu (nazwa, dawka) Cerone 480 SL-0,75 l * brak danych z miejscowości - nie zastosowano Prosaro 250 EC 1,0 l Mirage 450 EC- 1 l Fandango 200 EC Moddus 250 EC +Antywylegacz płynny 675 SL 0,2+0,75 l Cerone 480 SL-0,75 l Cerone 480 SL-0,75 l

4 Tabela 3. PSZENICA JARA.Wyniki ogólne doświadczeń. Rok zbioru: 2011 Seroczyn Laski Radzików Poświętne Lp. Cecha a 1 a 2 a 1 a 2 a 1 a 2 a 1 a 2 1 Termin kłoszenia (dzień, m-c) Termin dojrzałości woskowe j (dzień, m-c) * * Wysokość roślin (cm) 79,5 70,8 85,0 69,0 91,4 85,0 90,2 85,5 4 Wyleganie roślin w fazie dojrzałości mlecznej (skala 9 o ) 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 5 Wyleganie roślin przed zbiorem (skala 9 o ) 7,0 8,8 6,2 7,7 8,6 8,7 9,0 9,0 Porażenie przez choroby ( skala 9 o ) 6 Mączniak 9,0 9,0 6,5 8,5 8,3 8,4 8,0 8,9 7 Rdza brunatna 9,0 9,0 6,4 8,7 8,4 8,7 8,1 8,5 8 Septorioza liści 8,3 8,6 9,0 9,0 5,5 7,7 8,0 8,0 9 Septorioza plew 7,3 8,7 9,0 9,0 9,0 9,0 8,1 8,8 10 Fuzarioza kłosów 8,1 8,7 9,0 9,0 9,0 9,0 8,8 8,9 11 Masa tysiąca ziaren (g) 48,9 50,3 41,7 40,2 * * 45,7 48,6 12 Wilgotność ziarna podczas zbioru (%) 9,3 10,8 13,0 12,8 11,0 11,7 13,2 14,8 13 Plon ziarna (dt/ha) 53,2 56,7 59,7 74,1 84,5 88,7 64,6 75,8 Wyniki średnie ze wszystkich badanych odmian a 1 - przeciętny poziom agrotechniki; a 2 wysoki poziom agrotechniki Skala 9 o : 9 oznacza stan najkorzystniejszy, 1 oznacza stan najmniej korzystny * - brak danych - 4 -

5 Seroczyn Laski Radzików Poświętne Seroczyn Laski Radzików Poświętne Tabela 4 PSZENICA JARA. Plon ziarna odmian w miejscowościach (% wzorca). Rok zbioru: 2011 Poziom a 1 Poziom a 2 Lp. Odmiana Wzorzec dt/ha 53,2 59,7 84,5 64,6 56,7 74,1 88,7 75,8 Jakościowe (grupa A) 1 Tybalt Hewilla Parabola Katoda Kandela Ostka Smolicka Arabeska Chlebowe ( grupa B ) 8 Trappe Pozostałe ( C ) 9 Radocha Pszenica twarda jara 10 SMH Wzorzec: wszystkie badane odmiany - 5 -

6 Tabela 5 PSZENICA JARA. Plon ziarna odmian (% wzorca). Lata zbioru: 2011, 2011 Poziom a 1 Poziom a 2 Lp. Odmiana Wzorzec w dt/ha 65,5 63,2 55,2 64,4 61,3 73,8 73,2 69,2 73,5 72,1 Jakościowe (grupa A) 1 Tybalt Hewilla Parabola Katoda Kandela Ostka Smolicka Arabeska Chlebowe ( grupa B ) 8 Trappe Pozostałe ( C ) 9 Radocha Pszenica twarda jara 10 SMH Liczba doświadczeń Wzorzec: wszystkie badane odmiany - 6 -

7 Tabela 6 PSZENICA JARA. Porażenie odmian przez choroby na przeciętnym poziomie agrotechniki a 1 (odchylenie od wzorca skala 9 0 ). Rok zbioru 2011, 2011 Liczba Mączniak Rdza brunatna Septorioza liści Septorioza plew Fuzarioza kłosów Odmiana lat Lp. badań Wzorzec (skala 9 0 ) 7,6 7,0 7,6 6,7 7,3 6,2 7,7 7,3 8,1 7,7 1 Tybalt 3 0,9 0,8 0,9 1,5 0,1 0,5-0,2 0,1-0,6-0,2 2 Hewilla 3-0,6-0,4-1,3-0,5-0,1-0,1 0,3-0,2-0,1-0,2 3 Parabola 3 0,1 0,0-0,9-0,8 0,2 0,0 0,1-0,2-0,1 0,1 4 Katoda 3 0,2 0,0 0,1 0,0-0,1 0,0-0,2-0,2-0,1 0,0 5 Kandela 2 0,7-0,6-0,4-0,1 - -0,1 - Ostka 6 Smolicka 2-0,1-0,4 - -0,3-0,3-0,4-7 Arabeska 1 0,7 - -0,1 - -0,6-0,1 - -0,1-8 Trappe 3 0,1-0,2 0,4 0,4 0,7 0,5-0,2-0,1-0,1 0,1 9 Radocha 1-1,1 - -0,1 - -0,1-0,3 - -0,1-10 SMH ,9-0,1 - -0,6 - -0,2-0,4 - Liczba doświadczeń Wzorzec: wszystkie badane odmiany - 7 -

8 Nie wystąpiło Nie wystąpiło Nie wystąpiło Nie wystąpiło Tabela7 PSZENICA JARA. Ważniejsze właściwości rolniczo-użytkowe odmian. Rok zbioru: 2011, 2011 Lp. Odmiana Wyleganie (skala 9 0 ) Liczba lat w fazie dojrzałości Wysokość roślin (cm) Masa 1000 ziarn (g) przed zbiorem badań mlecznej Poziom agrotechniki a 1 Wzorzec 7,3 7,3 86,5 92,6 45,4 41,1 1 Tybalt 3-0,2 0,2-3,4-7,7 1,0 1,1 2 Hewilla 3-0,3-0,1 9,7 8,8 1,8 1,8 3 Parabola 3-0,1-0,2 1,0-0,5 4,1 4,8 4 Katoda 3 0,7 0,0 5,5 4,8 1,8 0,4 5 Kandela 2 0,2 - -1,3 - -1,6-6 Ostka Smolicka 2-0,4-4,0-1,1-7 Arabeska 1 0,9 - -0,4 - -3,3-8 Trappe 3 0,7 0,7-2,9-4,1-5,2-5,6 9 Radocha 1 0,1 - -0,9-1,5-10 SMH , ,4 - -1,4 - Poziom agrotechniki a 2 Wzorzec 8,4 8,0 77,6 83,9 46,4 43,2 1 Tybalt 3 0,3 0,3 0,2-6,0 0,5-0,1 2 Hewilla 3 0,1 0,2 5,5 5,4 1,2 1,2 3 Parabola 3 0,1-0,4 2,0 1,1 3,6 6,1 4 Katoda 3 0,5-0,4 3,5 3,6 1,3 0,1 5 Kandela 2-0,4-0,6-1,6-6 Ostka Smolicka 2 0,5-2,1-1,2-7 Arabeska 1 0,6 - -5,2 - -5,2-8 Trappe 3 0,6 0,4-1,3-2,6-5,4-5,6 9 Radocha 1-0,2 - -1,7-1,5-10 SMH ,2 - -5,6 - -0,2 - Liczba doświadczeń Wzorzec: wszystkie badane odmiany - 8 -

9 PSZENICA JARA CHARAKTERYSTYKA ODMIAN BADANYCH W ROKU 2011 (sporządzona na podstawie wieloletnich badań przeprowadzonych na terenie całego kraju) 1. TYBALT - Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na ważniejsze choroby średnia, przy dużej na mączniaka i dość dużej na rdzę brunatną. Rośliny niskie o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania średni, masa 1000 ziarn dość duża., gęstość w stanie zsypnym mała. Liczba opadania średnia, zawartość białka mała, wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Ilość glutenu dość duża. Plenność bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 2. HEWILLA - Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła średnia, na mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę liści dość mała. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn duża, gęstość w stanie zsypnym średnia. Liczba opadania i wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duże, zawartość białka średnia. Ilość glutenu duża do bardzo dużej. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 3. PARABOLA - Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na ważniejsze choroby średnia. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziarn bardzo duża, gęstość w stanie zsypnym średnia. Liczba opadania duża do bardzo dużej, zawartość białka duża, wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Ilość glutenu duża do bardzo dużej. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 4. KATODA Odmiana jakościowa ( grupa A ). Odporność na rdzę brunatną- duża, na mączniaka dość duża, na septoriozę liści średnia, na septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła dość mała. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn- dość duża, gęstość w stanie zsypnym- bardzo duża. Liczba opadania - duża do bardzo dużej, zawartość białka dość duża, wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Ilość glutenu duża. Wydajność ogólna mąki dość duża. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. 5. KANDELA - Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka, rdzę brunatną i żółtą- duża, na septoriozę liści i plew- średnia, na brunatną plamistość liści, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania-średni. Masa 1000 ziarn średnia, gęstość w stanie zsypnym- bardzo duża. Liczba opadania duża do bardzo dużej, zawartość białka duża, wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Ilość glutenu duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Plenność- dobra. 6. OSTKA SMOLICKA- Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na septoriozę plew- duża, na fuzariozę kłosów- duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła średnia, na mączniaka i brunatną plamistość liści- dość mała, na rdzę żółtą- bardzo mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia- średni, dojrzewania- dość późny. Masa 1000 ziarn duża, gęstość w stanie zsypnym- bardzo duża. Liczba opadania duża, zawartość białka średnia, wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Ilość glutenu średnia. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 7. ARABESKA - Odmiana jakościowa ( grupa A ). Odporność na rdzę brunatną- dość duża, na mączniaka i rdę żółtą duża, na septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów oraz brunatną plamistość liści średnia, na choroby podstawy żdźbła dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren - dość duża, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Odporność na porastanie w - 9 -

10 kłosie dość mała, liczba opadania duża. zawartość białka duża, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Plenność bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 8. TRAPPE - Odmiana chlebowa ( grupa B ). Odporność na rdzę brunatną i septoriozę liści dość duża, na mączniaka, septoriozę plew, fuzariozę kłosów, choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny są dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziarn- mała do bardzo małej, gęstość w stanie zsypnym- bardzo duża. Liczba opadania - duża do bardzo dużej, zawartość białka średnia, wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Ilość glutenu dość duża. Wydajność ogólna mąki dość mała. Plenność dobra do bardzo dobrej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. 9. RADOCHA- Odmiana pastewna (grupa C). Odporność na rdzę żółtą duża, na mączniaka prawdziwego, septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość mała, na pozostałe choroby średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania przeciętna. Zawartość białka duża. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 10. SMH 87- pierwsza odmiana pszenicy twardej jarej w krajowym rejestrze, przeznaczona do produkcji makaronu i innych przetworów zbożowych. Odmiana oścista. Odporność na rdzę brunatną i rdzę żółtą duża, na mączniaka dość duża, na septoriozę plew, fuzariozę kłosów, choroby podstawy źdźbła oraz brunatną plamistość liści średnia, na septoriozę liści dość mała. Rośliny niskie do bardzo niskich, o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania w niesprzyjających warunkach często poniżej 150 s. Zawartość białka duża do bardzo dużej, ilość glutenu duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Plenność na poziomie % wzorcowych odmian pszenicy zwyczajnej

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. W strukturze zasiewów zbóż z mieszankami, udział jarej formy pszenżyta jest

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2015roku powierzchnia uprawy pszenżyta

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Springer. Pszenica jara

Krzysztof Springer. Pszenica jara Krzysztof Springer Pszenica jara Uwagi ogólne Lokalizacja i liczba doświadczeń w ostatnim trzyleciu jak i w roku była podobna. Udział pszenicy jarej zwyczajnej w latach 2009-2011 w krajowej strukturze

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do:

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do: Pszenica jara Pszenicy jarej uprawia się w Polsce znacznie mniej niż ozimej z uwagi na nieco mniejszą jej plenność. Jej znaczenie gospodarcze jest jednak duże ze względu na większą, niż w pszenicy ozimej,

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ Pszenica jara Pszenica jara jest szczególnie podatna na wpływ temperatury - wczesną wiosną korzystnie reaguje na niewielkie przymrozki, które są jej potrzebne do jarowizacji. Do wysokiego i wiernego plonowania

Bardziej szczegółowo

1. NAWRA 3. TYBALT 5. OSTKA SMOLICKA 7. ARABESKA* 2. PARABOLA 4. TRAPPE 6. KANDELA * odmiana wstępnie rekomendowana

1. NAWRA 3. TYBALT 5. OSTKA SMOLICKA 7. ARABESKA* 2. PARABOLA 4. TRAPPE 6. KANDELA * odmiana wstępnie rekomendowana 5. Pszenica jara W doświadczeniach PDOiR prowadzonych na terenie województwa łódzkiego w roku 2011 testowano 13 odmian pszenicy jarej (27 odmian w Krajowym Rejestrze). Wśród badanych odmian znajdowało

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Wstęp. Celem doświadczenia jest sprawdzenie przydatności do uprawy odmian form ozimych i jarych pszenicy przy późnym

Bardziej szczegółowo

Tabela 28. Pszenica jara - badane odmiany w 2011 roku.

Tabela 28. Pszenica jara - badane odmiany w 2011 roku. Pszenica jara Powierzchnia uprawy i znaczenie pszenicy jarej w naszym kraju stopniowo się zmniejsza, niemniej jest to gatunek uprawiany głównie na ziarno przeznaczone na cele młynarsko-piekarskie, a także

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara Listy Odmian Zalecanych

5. Pszenica jara Listy Odmian Zalecanych 5. Pszenica jara Doświadczenia PDOiR z pszenicą jarą w województwie łódzkim były założone w Stacji Doświadczalnej w Sulejowie, Zakładzie Doświadczalnym w Lućmierzu i Hodowli Roślin w Strzelcach. W 2013

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Stwierdzona w czasie badań duża wartość gospodarcza tych odmian daje większą gwarancję uzyskania pożądanych efektów ekonomicznych.

5. Pszenica jara. Stwierdzona w czasie badań duża wartość gospodarcza tych odmian daje większą gwarancję uzyskania pożądanych efektów ekonomicznych. 5. Pszenica jara W doświadczeniach PDOiR prowadzonych na terenie województwa łódzkiego w roku 2012 testowano 13 odmian pszenicy jarej (27 odmian w Krajowym Rejestrze). Wśród badanych odmian znajdowało

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL Pszenżyto jare Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z pszenżytem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głodowo, DANKO HR Choryń Zakład Sobiejuchy.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( ) ,DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 (2014-2016) Zeszyt 6 ( 18 ) Bukówka. pażdziernik 2016..

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne W roku w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z jęczmieniem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głębokie, ZDOO Głodowo i HR Strzelce Grupa IHAR

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Od dwóch lat do opracowania zostały

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r.

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r. Pszenżyto jare Pszenżyto jare ma najmniejsze znaczenie gospodarcze wśród wszystkich gatunków zbóż, gdyż jego uprawa zajmuje niewielki areał i w bilansie paszowym kraju nie odgrywa większej roli. Ziarno

Bardziej szczegółowo

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO 6. Pszenżyto jare W 2013 roku Krajowy Rejestr Odmian liczył 10 odmian pszenżyta jarego i 1 odmianę żyta jarego. W doświadczeniach PDOiR założonych w 2013 roku na terenie województwa łódzkiego badano 4

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara Doświadczenia w Radostowie i Karzniczce zostały dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. Wyniki doświadczeń

Pszenica jara Doświadczenia w Radostowie i Karzniczce zostały dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. Wyniki doświadczeń Pszenica jara Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o uregulowanym odczynie. Odpowiednio wczesny siew może poprawić

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Już od trzech lat do opracowania dodane

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2016 r. Rok wpisania do: Hodowca (lub polski przedstawiciel KRO LOZ dla odmian zagranicznych)

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2016 r. Rok wpisania do: Hodowca (lub polski przedstawiciel KRO LOZ dla odmian zagranicznych) Pszenica jara Pszenica jara, ze względu na słabo rozwinięty system korzeniowy, posiada duże wymagania pokarmowe i glebowe. W konsekwencji posiada małą zdolność pobierania składników pokarmowych z gleby.

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Pszenica ozima należy do zbóż o największym znaczeniu gospodarczym, ze względu na wszechstronność wykorzystania ziarna, jak najwyższy

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Do opracowania dodane są doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Jego udział w powierzchni uprawy pięciu podstawowych zbóż i mieszanek zbożowych wyniósł 1,7% natomiast powierzchnia,7

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare/żyto jare

Pszenżyto jare/żyto jare Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego badano 5 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ JARY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ JARY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ JARY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień jary jest zbożem o dużym znaczeniu w uprawie, zajmując w strukturze zasiewów zbóż ponad 11 %. Na terenie naszego województwa

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto jare/żyto jare

6. Pszenżyto jare/żyto jare 6. Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2016 roku na terenie województwa łódzkiego badano 6 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne Rok wpisania Rok włączenia Kod kraju pochodzenia Orkisz ozimy Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z orkiszem ozimym w woj. małopolskim w r. założono w dwóch punktach - w SDOO Węgrzce oraz w IHAR Radzików

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Jęczmień jary Jęczmień jary uprawiany jest w siewie czystym lub mieszankach zbożowych między gatunkowych ( z pszenicą jarą, owsem). Uprawa jęczmienia jarego w woj. lubelskim zajmuje drugą pozycję pod względem

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU ZBOŻA OZIME

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU ZBOŻA OZIME CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU Opracowanie zawiera: dla każdego gatunku opisy odmian uszeregowane w porządku alfabetycznym, przy nazwie odmiany podano

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

ŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

ŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ ŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Żyto w porównaniu do innych gatunków zbóż posiada wiele zalet, między innymi toleruje wadliwe właściwości fizyczne i kwaśny odczyn gleby.

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan I Pszenica ozima Pszenica jest najważniejszym pod względem gospodarczym zbożem w kraju, a jej forma ozima jest zbożem o największym areale uprawy w Polsce. Jest podstawowym surowcem w przemyśle młynarsko-piekarskim

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS powierzchnia uprawy formy ozimej pszenżyta w 2013 roku wynosiła ponad 1052 tys. ha i była o około 232tys. ha większa

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara Uwagi ogólne

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o uregulowanym odczynie. Odpowiednio wczesny siew

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne Pszenżyto jare Uwagi ogólne Pszenżyto jare jest zbożem o mniejszym znaczeniu gospodarczym, w strukturze zasiewów województwa pomorskiego zajmuje ok. 2%, ale zaznacza się tendencja wzrostowa uprawy tego

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Pszenica jara charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. 1 Bombona 2 Arabella 3 Izera

Bardziej szczegółowo

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ VII Jęczmień jary Jęczmień odznacza się wśród zbóż jarych większą niezawodnością plonowania, z uwagi na mniejszą wrażliwość na czynniki klimatyczne, takie jak: niedostatek opadów, a także wzrastającą długość

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy tego gatunku w Polsce miała tendencję wzrostową do roku 2009 (1277 tys. ha). Największą dynamikę wzrostu obserwowano

Bardziej szczegółowo

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento II Pszenżyto ozime Z danych statystycznych wynika, że powierzchnia uprawy tego gatunku, po drastycznych spadkach na początku ubiegłej dekady, w ostatnich latach systematycznie wzrasta. Nowe odmiany rejestrowane

Bardziej szczegółowo

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul.

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul. Jęczmień ozimy Ozima forma jęczmienia jest uprawiana głównie z przeznaczeniem na cele paszowe. Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego była niewielka w skali kraju podobnie w woj. lubelskim. Ze względu

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2012 Rok wpisania do Krajowego Lp.

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2012 Rok wpisania do Krajowego Lp. Tabela 1 i (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Lp. Odmiana włączenia do lat Rejestru Odmian w LZO na LZO Polsce Adres jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS średnia łączna powierzchnia uprawy pszenicy ozimej w Polsce w latach 2009-2011 wynosiła ponad 1,9 mln ha, co stanowi

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR Odmiana jakościowa (grupa A), o wyróŝniających się parametrach technologicznych. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Żyto ozime w strukturze zasiewów ustępuje w Polsce tylko pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym i udział ten wynosi około 16%. Do Krajowego

Bardziej szczegółowo

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław 5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór, korzystny przedplon dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Wstęp Doświadczenie zostało założone w SDOO w Przecławiu. Celem doświadczenia było określenie reakcji odmian na opóźniony

Bardziej szczegółowo

OWIES WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

OWIES WYNIKI DOŚWIADCZEŃ OWIES WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i wyniki doświadczeń Powierzchnia uprawy owsa na w naszym kraju w roku 2015 wynosiła 630 tys. ha i była wyższa w porównaniu do dwóch wcześniejszych lat (wg danych

Bardziej szczegółowo

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 tys. ha. Zainteresowanie produkcją tego zboża systematycznie

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Tabela 1. Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Pszenżyto ozime Powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w ostatnich latach w województwie lubelskim systematycznie wzrastała. Niekorzystne warunki uprawy jakie wystąpiły w 2012 roku, ostra bezśnieżna zima

Bardziej szczegółowo

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania.

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania. Jęczmień ozimy W 2014 roku Krajowy Rejestr Odmian obejmował 21 odmian jęczmienia ozimego. W doświadczeniach porejestrowych, realizowanych na terenie województwa łódzkiego w sezonie 2013-2014 badano 8 odmian

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto jare 2016

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto jare 2016 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenżyto jare WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2013/ w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

2. Pszenica ozima (doświadczenie specjalne opóźniony termin siewu)

2. Pszenica ozima (doświadczenie specjalne opóźniony termin siewu) 2. Pszenica ozima (doświadczenie specjalne opóźniony termin siewu) Pszenica ozima jest rośliną o największym areale uprawy w naszym kraju, jej powierzchnia uprawy w ostatnich latach wynosi 1,8-2,0 mln

Bardziej szczegółowo

Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2016 roku.

Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2016 roku. II Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Powierzchnia uprawy i zbiory tego zboża charakteryzują się dużą dynamiką zmian. Aktualnie pszenżyto

Bardziej szczegółowo

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do VIII Owies W przeciwieństwie do jęczmienia jarego, w krajowym rejestrze dominują odmiany rodzimej hodowli i są to w ponad 90% odmiany żółtoziarniste, jedna odmiana jest brązowoziarnista natomiast pięć

Bardziej szczegółowo

Poletka doświadczalne w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.

Poletka doświadczalne w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Wyniki plonowania zbóż w sezonie 2014/2015 na podstawie doświadczeń prowadzonych metodami ekologicznymi w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach. W sezonie 2014/2015 w Pokazowym Gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015 Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015 Pszenica ozima TONACJA (2001) Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - dość duża. Odporność na septoriozę liści i

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016 Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016 Pszenica ozima NATULA (2009) Rok włączenia do LOZ - 2011 Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - średnia. Odporność

Bardziej szczegółowo

5. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W ciągu ostatniego dziesięciolecia powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego w kraju zwiększyła się niemal dwukrotnie. Jednak w strukturze zasiewów zbóż zajmuje tylko 2,7%.

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2012

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2012 LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Publikacja współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2015

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w woj. lubelskim, Cicibór Duży

Bardziej szczegółowo

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r.

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą natomiast jest niższa cena ziarna na rynku.

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2014 roku. Rok wpisania do: KRO LOZ 1 Witon

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2014 roku. Rok wpisania do: KRO LOZ 1 Witon Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Powierzchnia uprawy i zbiory tego zboża charakteryzują się dużą dynamiką zmian. Aktualnie pszenżyto

Bardziej szczegółowo

III Żyto ozime. Rok wpisania do: KRO LZO. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) 1 Bosmo 2001

III Żyto ozime. Rok wpisania do: KRO LZO. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) 1 Bosmo 2001 III Żyto ozime Żyto dobrze wykorzystuje zapasy wody pozimowej, wyróżnia się najwyższą mrozoodpornością, jak również posiada najniższe wymagania w odniesieniu do gleby i przedplonu oraz dość dobrze znosi

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzięki systemowi badań PDO możliwa jest ocena wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych. W roku Krajowy rejestr liczył 64 odmiany (33 browarnych i 31 typu pastewnego). W

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2015

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2015 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2014

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2014 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2014 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima Uwagi ogólne W roku zarejestrowano 9 nowych odmian. Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się 83 odmiany z czego: 41 odmian zaliczono do grupy technologicznej jakościowej (A), 32 do chlebowej

Bardziej szczegółowo

4. Żyto ozime 1. BRASETTO 4. DOMIR 7. STANKO 2. DAŃ. AMBER 5. MINELLO 8. VISELLO 3. DAŃ. DIAMENT 6. PALAZZO

4. Żyto ozime 1. BRASETTO 4. DOMIR 7. STANKO 2. DAŃ. AMBER 5. MINELLO 8. VISELLO 3. DAŃ. DIAMENT 6. PALAZZO 4. Żyto ozime Powierzchnia uprawy żyta ozimego jest znacząca i ustępuje jedynie pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym. W minionym trzyleciu żyto ozime zajmowało około 17% powierzchni uprawy wszystkich

Bardziej szczegółowo

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2013 roku.

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2013 roku. II Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Powierzchnia uprawy i zbiory tego zboża charakteryzują się dużą dynamiką zmian. Aktualnie pszenżyto

Bardziej szczegółowo

Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe

Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe Powierzchnia uprawy grochu zarówno form ogólnoużytkowych jak i pastewnych nie zwiększa się. Duże znaczenie roślin strączkowych w płodozmianie jest powszechnie uznawane

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2013 r.

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2013 r. I Pszenica ozima Wzrost popularności uprawy pszenicy w Polsce polega na szerokim zastosowaniu zebranego ziarna, dużych możliwościach produkcyjnych w warunkach klimatycznych i glebowych naszego kraju oraz

Bardziej szczegółowo

Program PDOiR w województwie Lubelskim w 2011 roku Zakres rzeczowy ważniejszych doświadczeń PDOiR w woj. Lubelskim w roku 2011.

Program PDOiR w województwie Lubelskim w 2011 roku Zakres rzeczowy ważniejszych doświadczeń PDOiR w woj. Lubelskim w roku 2011. Program PDOiR w województwie Lubelskim w roku Zakres rzeczowy ważniejszych doświadczeń PDOiR w woj. Lubelskim w roku. 1 2 Gatunek Jęczmień ozimy Pszenica ozima Doświadczenie finansowane ze środków budżetowych

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w woj. lubelskim, Cicibór 80,

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2011/, w ramach PDOiR w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY NA TERENIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2008/2009

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY NA TERENIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2008/2009 LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY NA TERENIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2008/2009 PSZENICA OZIMA LEGENDA (2005) Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność dość duża. Odporność na septoriozę plew -

Bardziej szczegółowo

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsc e

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsc e Tabela 14.1 Groch siewny. Odmiany badane. Rok zbioru:. Lp. Rodzaj ulistnienia Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsc e Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej

Bardziej szczegółowo

w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego.

w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. uprawa aktualności 24 ZBOŻA. Nowe odmiany wpisane do Krajowego Rejestru Nowe odmiany zbóż ozimych W 2017 roku na podstawie badań rejestrowych prowadzonych w stacjach i zakładach doświadczalnych, należących

Bardziej szczegółowo

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 7. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2012/ w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

Dobór odmian do doświadczeń PDO w województwie

Dobór odmian do doświadczeń PDO w województwie Dolnośląska Lista Zalecanych do uprawy odmian roślin uprawnych 2014 zboża i rzepak ozimy Dolnośląski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, spośród kilkudziesięciu odmian w każdym gatunku

Bardziej szczegółowo

8. Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

8. Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 8. Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzięki systemowi badań PDOiR możliwa jest ocena wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych. W roku krajowy rejestr liczył 59 odmian (31 browarnych i 28 typu pastewnego).

Bardziej szczegółowo

wg Listy Opisowej Odmian - COBORU

wg Listy Opisowej Odmian - COBORU wg Listy Opisowej Odmian - COBORU RZEPAK JARY FENJA - Odmiana populacyjna. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka ogólnego w suchej masie beztłuszczowej nieco mniejsza

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Groch siewny ma duże znaczenie w grupie roślin bobowatych, jako roślina jadalna i pastewna. Odgrywa bardzo ważną rolę w płodozmianie, jako roślina przerywająca częste następstwo

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Owies jary 2016

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Owies jary 2016 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Owies jary WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2011

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2011 Centralny Ośrodek Badań Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2011 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI GROCH

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys.

Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys. Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys. ha w stosunku do 2013 roku. Powierzchnia zakwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2013

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2013 BOBIK Doświadczenia z bobikiem prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2013 roku badano 7 odmian w 3 grupach (1 odmiana niesamokończąca wysokotaninowa, 5 odmian niesamokończących niskotaninowych

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime mgr inż. Marek Kolb ZDOO Dukla

Pszenżyto ozime mgr inż. Marek Kolb ZDOO Dukla Pszenżyto ozime mgr inż. Marek Kolb ZDOO Dukla Uwagi ogólne Krajowy rejestr dla pszenżyta ozimego w roku wzbogacił się o siedem nowych odmian: trzy polskie (Avocado, Kasyno, Sekret) i aż cztery zagraniczne(elanto,

Bardziej szczegółowo

Łubin wąskolistny. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Łubin wąskolistny. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Łubin wąskolistny Uwagi ogólne Aktualnie w KR znajdują się 24 odmiany łubinu wąskolistnego, które w większości badano w doświadczeniach PDO, realizowanych ze środków budżetowych. Odmiany te podzielono

Bardziej szczegółowo

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002 Kod kraju pochodzenia 12. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po dwuletnim okresie w 2011 i 2012 roku. Doświadczenia przeprowadzono w trzech punktach doświadczalnych: SDOO w Przecławiu,

Bardziej szczegółowo

Prezentowana lista z pewnością ułatwi rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania.

Prezentowana lista z pewnością ułatwi rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania. 3. Pszenżyto ozime W roku 2011 do krajowego rejestru wpisano sześć nowych odmian pszenżyta, w tym cztery o tradycyjnej wysokości roślin (Bereniko, Borowik, KWS Trisol, Maestozo) oraz dwie krótkosłome (Agostino

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uprawa grochu siewnego w Polsce ma długą tradycję. Gatunek ten odgrywa główną rolę w grupie roślin bobowatych, jako roślina jadalna i pastewna. Dużą wartość odżywczą białka

Bardziej szczegółowo

Lista Zalecanych Odmian do uprawy w województwie lubelskim w roku 2012

Lista Zalecanych Odmian do uprawy w województwie lubelskim w roku 2012 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w Lublinie Lista Zalecanych Odmian

Bardziej szczegółowo

Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa stanowi obecnie około 7% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie produkcją jest wciąż

Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa stanowi obecnie około 7% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie produkcją jest wciąż Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa stanowi obecnie około 7% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie produkcją jest wciąż niewielkie w stosunku do korzyści, jakie wynikają ze specyficznych

Bardziej szczegółowo

13. Soja. Uwagi ogólne

13. Soja. Uwagi ogólne 13. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2012, 2013 i 2014 roku. Doświadczenia w roku 2014 zlokalizowano w czterech punktach: SDOO Przecław, ZDOO

Bardziej szczegółowo

ŻYTO OZIME WNIKI DOŚWIADCZEŃ

ŻYTO OZIME WNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. ŻYTO OZIME WNIKI DOŚWIADCZEŃ Żyto w porównaniu do innych gatunków zbóż posiada wiele zalet, między innymi toleruje wadliwe właściwości fizyczne i kwaśny odczyn gleby.

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA LZO 2010

PSZENICA OZIMA LZO 2010 LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN NA OBSZARZE WIELKOPOLSKI PSZENICA OZIMA LZO 2010 LUDWIG Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność przeciętna. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Mrozoodporność

Bardziej szczegółowo