Pszenica ozima. Uwagi ogólne

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pszenica ozima. Uwagi ogólne"

Transkrypt

1 Pszenica ozima Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2011/12 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono cztery doświadczenia z pszenicą ozimą, które zlokalizowano w stacjach doświadczalnych: Wrócikowo, Rychliki, Ruska Wieś oraz ZPD Bałcyny. W badaniach uczestniczyło 20 odmian spośród 83 znajdujących się w krajowym rejestrze i pięć odmian z katalogu wspólnotowego (CCA). W na Listę Zalecanyc h Odmian (LZO) wpisano odmiany Askalon, Bamberka, Natula, Skagen a wycofano: Bogatkę i Jengę. Aktualnie tworzą ją: Figura, Askalon, Bamberka, Natula, Skagen, Meteor, Mulan, Muszelka i Markiza. Doświadczenia założono w dwóch powtórzeniach. Były to doświadczenia dwuczynnikowe, gdzie pierwszym czynnikiem były odmiany, a drugim poziomy agrotechniki (dodatk owym czynnikiem w ZDOO Rychliki był przedplon zbożowy). Celem tych badań było sprawdzenie wartości gospodarczej odmian wybranych przez Wojewódzki Zespół PDOiR w warunkach naszego województwa oraz określenie ich reakcji na zróżnicowaną agrotechnikę. Doboru środków ochrony roślin do wykonywanych zabiegów dokonywali specjaliści prowadzący doświadczenia. Preparaty te były zarejestrowane w Polsce i znajdowały się w oryginalnych opakowaniach. Na obu poziomach agrotechnicznych w uzasadnionych przypadkach zwalczano również szkodniki. Wyniki doświadczeń W minionym sezonie wegetacyjnym plonowanie odmian było zróżnicowane w poszczególnych miejscowościach. Średnie plonowanie wszystkich badanych odmian wyniosło od 75,3 dt/ha do 103,6 dt/ha na przeciętnym poziomie agrotechniki (a 1 ), a na poziomie intensywnym (a 2 ) od 89,2 dt/ha do 117,5 dt/ha. Najwyższe rezultaty na obu poziomach uzyskano w Bałcynach (a 1 103,6 dt/ha ; a 2 117,5 dt/ha). We wszystkich punktach doświadczalnych odnotowano istotny przyrost plonu, który wynikał z zastosowania środków ochrony roślin i wyższego nawożenia na poziomie a 2. Najwyższą efektywność poziomu a 2 uzyskano w Ruskiej Wsi 22,1 dt/ha oraz Bałcynach 13,9 dt/ha, w Rychlikach i Wrócikowie średni przyrost plonu wyniósł tam odpowiednio 9,1 dt/ha i 5,8 dt/ha (tabela 3). W ostatnim roku na poziomie a 1, z odmian uczestniczących w badaniach, powyżej wzorca plonowały: Askalon, Bockris, Jenga, Mulan, KWS Ozon, Markiza oraz badane u nas pierwszy rok

2 Linus i Sailor które miały lepsze wyniki od wzorca we wszystkich miejscowościach i na obu poziomach. Natomiast na poziomie a 2 rezultaty korzystniejsze od wzorca miały: Askalon, Bockris, Mulan, KWS Ozon, Markiza oraz pierwszy rok badane Arkadia, Linus i Sailor. Stabilne wyniki plonowania powyżej wzorca na obu poziomach agrotechniki w trzyletnim cyklu badań osiągnęły odmiany Askalon, Skagen, Mulan i Markiza (tabela 5). Miniony rok okazał się niekorzystny pod względem zdrowotności roślin, gdyż występowały sprzyjające warunki dla rozwoju chorób liści i kłosów pszenicy ozimej. W największym nasileniu odnotowano objawy rdzy brunatnej, septoriozy liści i plew oraz fuzariozy kłosów. Stopień porażenia roślin przez poszczególne choroby analizowano na przeciętnym poziomie agrotechniki (bez ochrony fungicydowej). Wyniki tych obserwacji zamieszczone zostały w tabeli 6. Dość dobre oceny pod względem zdrowotności uzyskały odmiany Askalon i Oxal. Odmiany te wyróżniły się bardzo wysoką odpornością na większość chorób. Wyższą odporność na porażenie mączniakiem wykazały Oxal, Bogatka, Meteor, Muszelka, Jantarka i KWS Ozon. Natomiast zwiększoną podatnością cechowały się odmiany Baletka, Arkadia, Jenga i Linus. Na rdzę brunatną podatne okazały się Figura i Kampana. Brunatna plamistość liści wystąpiła w większym nasileniu u odmian: Muszelka, Bogatka i Sailor. Znaczne nasilenie objawów septoriozy liści odnotowano u odmian Baletka, Natula, Muszelka i Markiza, a w przypadku septoriozy plew u odmiany Muszelka i Baletka. Na fuzariozę kłosów zwiększoną podatność wykazały: Muszelka, Kampana oraz KWS Ozon. W ostatnim roku wystąpiła również u niektórych odmian rdza żółta, szczególnie podatne okazały się Markiza, Baletka, Arkadia, Natula oraz Bogatka. Objawy tej choroby zanotowano we Wrócikowie i Rychlikach. W ostatnim sezonie wegetacyjnym wylegnięcie roślin w fazie dojrzałości mlecznej wystąpiło tylko w ZDOO Rychliki. Większą podatnością na wyleganie w tej fazie wykazały się Figura, Bamberka, Arkadia i Baletka. Natomiast wyleganie przed zbiorem wystąpiło w Rychlikach i Ruskiej Wsi. Zwiększoną odporność wykazały Askalon, Linus, Oxal, Muszelka, Kampana, KWS Ozon oraz Markiza (tabela 7). Średnia masa tysiąca ziaren (MTZ) w roku była wyższa niż w roku poprzednim. Wyniki po ostatnim zbiorze to 43,4 g 49,2 g na poziomie a 1 i 41,6 g 50,8 g na poziomie a 2. Najwyższą MTZ na poziomie a 1 wyróżniły się KWS Ozon, Bogatka, Sailor oraz Jantarka i Bockris. Niższą masę ziarna miały Kampana, Baletka, Muszelka, Jenga oraz Askalon. Natomiast na poziomie a 2 pod względem wysokiej MTZ wyróżniły się odmiany Bogatka, Bockris i KWS Ozon, a najdrobniejsze ziarno miały Baletka, Muszelka, Kampana, Askalon oraz Meteor (tabela 7).

3 Tabela 1. Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana Kod kraju pochodzenia Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce* Rok włączenia do LZO Hodowca (jednostka prowadząca hodowlę zachowawczą lub dla odmian zagranicznych krajowy przedstawiciel) 1. Figura PL DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27; PL Kościan 2. Askalon DE 2009 Saaten-Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70; PL Wągrowiec 3. Baletka FR 2009 RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. Sadowa 10A; PL Łysomice 4. Bamberka PL 2009 Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. ul. Główna 20; PL Strzelce 5. Natula PL 2009 Małopolska Hodowla Roślin- HBP sp. z o.o. ul. Zbożowa 4; PL Kraków 6. Skagen DE 2009 Saaten-Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70; PL Wągrowiec 7. Bockris DE 2010 Saaten-Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70; PL Wągrowiec 8. Arkadia PL 2011 DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27; PL Kościan 9. Linus FR 2011 RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. Sadowa 10A; PL Łysomice 10. Oxal FR 2011 RAGT Semences Polska sp. z o.o. ul. Sadowa 10A; PL Łysomice 11. Sailor DE 2011 DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27; PL Kościan 12. Bogatka PL 2004 DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27; PL Kościan 13. Meteor DE Lantmännen SW Seed sp. z o.o. ul. Terenowa 6g; PL Wrocław 14. Jenga DE 2008 Saaten-Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70; PL Wągrowiec 15. Mulan DE Saaten-Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70; PL Wągrowiec 16. Muszelka PL DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27; PL Kościan 17. Kampana PL 2009 DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27; PL Kościan 18. Jantarka PL 2010 DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27; PL Kościan 19. KWS Ozon DE 2010 KWS Lochow Polska sp. z o. o. Kondratowice, ul. Słowiańska 5; PL Prusy odmiany pastewne (grupa C ) 20. Markiza PL Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR ul. Główna 20; PL Strzelce *- według Listy odmian roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce

4 Tabela 2. Pszenica ozima. Warunki polowe doświadczeń. Rok zbioru: Miejscowość SDOO Wrócikowo pow. Olsztyn ZDOO Rychliki pow. Elbląg ZDOO Ruska Wieś pow. Ełk ZPD Bałcyny pow. Ostróda Kompleks rolniczej przydatności gleby pszenny dobry pszenny dobry pszenny dobry pszenny dobry Klasa bonitacyjna gleby III b III b IV b III a ph gleby w KCl 6,83 5,19 6,09 - Przedplon bobik pszenica ozima łubin wąskolistny rzepak ozimy Data siewu Obsada nasion (szt./m 2 ) Data zbioru Nawożenie mineralne N na poziomie a 1 (kg/ha) N na poziomie a 2 (kg/ha P 2 O 5 (kg/ha) K 2 O (kg/ha) Nawożenie dolistne preparatami wieloskładnikowymi na poziomie a 2 (pierwszy zabieg) (nazwa, dawka/ha) Zboże Total Extra (3 kg) Basfoliar 36 Extra (10 l) Fertileader Tonic (1,5 l) Basfoliar (4 l) Nawożenie dolistne preparatami wieloskładnikowymi na poziomie a 2 (drugi zabieg) (nazwa, dawka/ha) Basfoliar 36 Extra (8 l) Basfoliar 36 Extra (10 l) Fertileader Vital-954 (3 l) Basfoliar (4 l) Środki ochrony roślin Zaprawa nasienna (nazwa) Funaben Plus 02 WS Funaben Plus 02 WS Funaben Plus 02 WS Funaben Plus 02 WS Snajper 600 SC (1,5 l); Legato Plus 600 SC Legato Plus 600 S.C. Maraton 375 SC + Puma Uniwersal 069 Herbicyd (nazwa, dawka/ha) (1,5l); Mustang 306 SE (1,5l); Expert Met 56 WG+ EW (1,2 l); Granstar 75 (0,5l) Gold 450 EC (1,2 l); Glean 75 WG (2 l+ 0,2 WG + Starane 250 EC Protugan 500 SC (3 l) kg+ 5g) (0,15 g+0,3 l) Insektycyd (nazwa, dawka/ha) Fastac 100 EC (0,1 l) Danadim 400 EC (0,5 l) tylko na poziomie a 2 Eforia 065 ZC (0,3 l) Karate Zeon 050 CS (0,1 l) Fungicyd pierwszy zabieg (nazwa, dawka/ha) Mondatak 450 EC (1 l) Duett Ultra 497 SC (0,6l) Lotus 750 EC (0,75 l); Bumper Super 490 EC (1 l) Helicur 250 EW (1 l) Fungicyd drugi zabieg (nazwa, dawka/ha) Soligor 425 EC (1 l) Sokół 460 EC (0,6l) Soprano 125 SC ( 1 l); Orius Extra 250 EW (0,5 l) Fandango 200 EC (1 l) Regulator wzrostu (nazwa, dawka/ha) Moddus 250 EC (0,4 l) Moddus 250 EC (0,4 l) Moddus 250 EC (0,4 l) Moddus 250 EC (0,4 l)

5 Tabela 3. Pszenica ozima. Wyniki ogólne doświadczeń. Rok zbioru: Lp. Wyszczególnienie Wrócikowo Rychliki Ruska Wieś Bałcyny a 1 a 2 a 1 a 2 a 1 a 2 a 1 a 2 1. Stan roślin przed zimą (skala 9 ) 5,1 5,2 7,0 7,0 8,3 8, Stan roślin po zimie (skala 9 ) 7,4 7, ,3 8,4 8,4 3. Martwe rośliny (%) ,4 10, Termin kłoszenia (data) Termin dojrzałości woskowej (data) Wysokość roślin (cm) Wyleganie roślin w fazie dojrzałości mlecznej (skala 9 ) 9 9 8,3 8, Wyleganie roślin przed zbiorem (skala 9 ) 9 9 3,3 3,3 5,6 5, Porażenie przez choroby (skala 9 ): -rdza żółta 8,2 9 8, mączniak prawdziwy 7,5 8,9 8,0 8,5 7,3 8,0 8,2 8,6 -rdza brunatna 7,9 9 7,3 8,6 7,8 9 8,6 8,9 -septorioza liści 6,8 8,5 7,0 7,9 7,2 8,0 8,5 8,6 -septorioza plew 7, ,4 7,9 8,2 8,5 -choroby podstawy źdźbła 9 9 8, ,9 8,2 -brunatna plamistość liści 8,9 9 8,6 8, fuzarioza kłosów 7,3 8, , Masa 1000 ziaren (przy wilgotności 14%) (g) 47,0 48,8 43,4 41,6 49,2 50,8 46,1 46,1 11. Wilgotność ziarna podczas zbioru (%) 17,4 17,5 14,9 14,6 14,6 15,4 15,6 15,6 12. Plon ziarna (przy wilgotności 14%) (dt/ha) 83,4 89,2 87,3 96,4 75,3 97,4 103,6 117,5 Wyniki średnie ze wszystkich badanych odmian a 1 przeciętny poziom agrotechniki; a 2 wysoki poziom agrotechniki Skala 9-9 oznacza stan najkorzystniejszy, 1 oznacza stan najmniej korzystny

6 Tabela 4. Pszenica ozima. Plon ziarna odmian w miejscowościach (% wzorca). Rok zbioru: (przy wilgotności ziarna 14%) Poziom a 1 Poziom a 2 Lp. Odmiana Wrócikowo Rychliki Ruska Wieś Bałcyny Wrócikowo Rychliki Ruska Wieś Bałcyny Wzorzec (dt/ha) 83,3 88,2 76,8 103,4 86,6 96,3 100,1 116,6 1. Figura w Askalon Baletka Bamberka Natula Skagen Bockris w Arkadia Linus Oxal Sailor Bogatka Meteor Jenga Mulan Muszelka w Kampana Jantarka KWS Ozon w pozostałe odmiany (grupa C ) 20. Markiza W - odmiany wchodzące w skład wzorca w roku

7 Tabela 5. Pszenica ozima. Plon ziarna odmian (% wzorca). Lata zbioru:, 2011, 2010 przy wilgotności ziarna 14% Liczba Mrozoodporność a 1 a 2 Lp. Odmiana lat badań Wzorzec (dt/ha) 87,9 80,4 80,9 84,2 83,1 99,9 91,9 93,5 95,9 95,1 1. Figura w Askalon 3 2, Baletka 3 4, Bamberka Natula 3 4, Skagen 3 4, Bockris w Arkadia Linus 1 3, Oxal Sailor 1 5, Bogatka Meteor 3 3, Jenga 3 2, Mulan Muszelka w 3 2, Kampana Jantarka KWS Ozon w pozostałe odmiany (grupa C ) 20. Markiza Liczba doświadczeń W - odmiany wchodzące w skład wzorca w roku i 2011; wzorzec w 2010 Tonacja, Figura, Bogatka, Muszelka

8 Tabela 6. Pszenica ozima. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na przeciętnym poziomie agrotechniki -a 1 (odchylenia od wzorca). Lata zbioru:, DTR Septorioza Septorioza Choroby Fuzarioza Rdza Liczba Mączniak Rdza brunatna (Brunat. plam. liści) liści plew podst. źdźbła kłosów żółta Lp. Odmiana lat badań Wzorzec (skala 9º) 8,0 8,0 7,7 7,5 8,8 8,2 7,2 7,2 7,2 7,3 8,3 8,3 7,8 7,8 8,9 1. Figura w 3-0,1-0,1-0,8-0,8 0,2 0,3-0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 2. Askalon 3-0,3 0,0 0,8 0,6 0,2 0,5 0,7 0,6 0,8 0,5 0,5-0,1 0,5 0,5 0,1 3. Baletka 3-0,8-0,7 0,2 0,5 0,0-0,2-0,5-0,8-0,4-0,4-0,3-0,4 0,3 0,2-1,4 4. Bamberka 3-0,2-0,2 0,2 0,5 0,0 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2-0,5-0,2 0,3 0,2 0,1 5. Natula 3-0,3-0,2 0,3 0,3-0,3-0,2-0,6-0,3 0,5 0,2-0,3-0,1 0,5 0,2-0,9 6. Skagen 3 0,0 0,1-0,1 0,1-0,3 0,2 0,5 0,5 1,1 0,8-0,3 0,0 0,8 0,7 0,1 7. Bockris w 2-0,3-0,3-0,2 0,2 0,2-0,5-0,3-0,8 - -0,4 8. Arkadia 1-2,1-0,3-0,2-0,3-0,1-0,0-0,0 - -1,6 9. Linus 1-0,6-0,6 - -0,3-0,2-0,3-0,0-0,8-0,1 10. Oxal 1 0,2-1,1-0,0-1,0-1,0-0,3-0,5-0,1 11. Sailor 1-0,2-0,1 - -0,5-0,4-0,0 - -0,3-0,8 - -0,4 12. Bogatka 3 0,2-0,1 0,1-0,3-0,5-0,2 0,3 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,5 0,3-0,6 13. Meteor 3 0,2 0,2 0,4-0,1 0,0-0,4 0,3 0,4 0,8 0,5 0,3 0,1 0,8 0,3 0,1 14. Jenga 3-0,7-0,5 0,2 0,4 0,2 0,7 0,8 0,9 0,8 0,6 0,0 0,0 0,8 0,8 0,1 15. Mulan 3-0,3-0,4 0,2 0,0 0,0 0,1-0,1 0,0 0,1 0,0-0,3-0,2 0,8 0,5 0,1 16. Muszelka w 3 0,2 0,3 0,2 0,5-0,5-0,3-0,5-0,3-0,5-0,6-0,3-0,2-0,8-0,6 0,1 17. Kampana 3 0,0-0,1-0,6-0,6 0,0 0,1-0,1-0,1 0,0-0,2 0,3-0,1-0,5-0,1 0,1 18. Jantarka 2 0,4-0,6-0,2 0,5 0,0-0,6 - -0,5-0,3-0,1 19. KWS Ozon w 2 0,3-0,3-0,0-0,3 0,4-0,1 - -0,3 - -0,3-0,1 pozostałe odmiany (grupa C) 20. Markiza 3 0,0 0,1-0,1 0,2 0,0 0,0-0,5 0,0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,8 0,5-2,1 Liczba doświadczeń Wyniki pochodzą jedynie z doświadczeń, w których wystąpiło dane zjawisko; wyższa wartość oznacza ocenę korzystniejszą W - odmiany wchodzące w skład wzorca w roku i 2011; wzorzec w 2010 Tonacja, Figura, Bogatka, Muszelka

9 Tabela 7. Pszenica ozima. Ważniejsze właściwości rolniczo-użytkowe odmian (odchylenia od wzorca). Lata zbioru:, Liczba lat badań Wyleganie (skala 9º) Wysokość roślin (cm) Masa 1000 ziaren (g) Lp. Odmiana w fazie doj.mlecznej przed zbiorem Poziom agrotechniki a 1 Wzorzec (skala 9º) 8,1 8,5 4,9 7, ,3 45,6 1. Figura w 3-2,6-1,5-1,4-0, ,1-0,4 2. Askalon 3 0,9 0,5 0,4 0, ,0-5,1 3. Baletka 3-1,6-0,8-0,9-0, ,7-7,1 4. Bamberka 3-2,1-1,0-1,4-0, ,0 1,1 5. Natula 3 0,9 0,5-0,6 0, ,3 0,1 6. Skagen 3 0,9 0,5-1,6-0, ,8-0,2 7. Bockris w 2 0,9 0,5-1, ,4-8. Arkadia 1-3,1 - -1, ,0-9. Linus 1 0,9-0, ,5-10. Oxal 1 0,9-0, ,7-11. Sailor 1 0,9 - -1, ,1-12. Bogatka 3-0,1 0,0-1,4-0, ,6 3,4 13. Meteor 3 0,9 0,5-1,6-0, ,1-4,9 14. Jenga 3 0,9 0,5-0,1 0, ,5-4,6 15. Mulan 3 0,9 0,5-1,4-0, ,0-0,6 16. Muszelka w 3 0,9 0,5 1,4 0, ,2-4,1 17. Kampana 3 0,9 0,5 1,6 0, ,0-6,2 18. Jantarka 2 0,4-0,3-1, ,4-19. KWS Ozon w 2 0,9 0,5 1, ,8 - Pozostałe odmiany (grupa C) 20. Markiza 3 0,9 0,5 0,9 0, ,9 0,6 Liczba doświadczeń Poziom agrotechniki a 2 Wzorzec (skala 9º) 8,1 4,5 7, ,9 46,7 1. Figura w 3-2,6-1,0-0, ,4 0,1 2. Askalon 3 0,9 2,0 0, ,7-4,2 3. Baletka 3 0,9-1,3-0, ,1-6,8 4. Bamberka 3-1,6-1,5-0, ,5 1,6 5. Natula 3 0,9-1,0-0, ,2 0,0 6. Skagen 3 0,4-1,0-0, ,5-0,4 7. Bockris w 2 0,9 0, ,6-8. Arkadia 1-0,1-1, ,2-9. Linus 1 0,9 1, ,6-10. Oxal 1 0,9 1, ,2-11. Sailor 1 0,9 0, ,1 - nie wystąpiło 12. Bogatka 3-0,1 0,0 0, ,1 4,0 13. Meteor 3 0,9-1,0-0, ,0-5,1 14. Jenga 3 0,9 0,0 0, ,2-4,4 15. Mulan 3 0,9-0,8-0, ,0-1,6 16. Muszelka w 3 0,9-0,8-0, ,1-5,3 17. Kampana 3 0,9 2,3 0, ,1-7,1 18. Jantarka 2 0,4-1, ,6-19. KWS Ozon w 2 0,9 1, ,2 - pozostałe odmiany (grupa C) nie wystąpiło 20. Markiza 3 0,9 0,8 0, ,2 0,3 Liczba doświadczeń Wyleganie - wyniki pochodzą jedynie z doświadczeń, w których wystąpiło dane zjawisko; wyższa wartość oznacza ocenę korzystniejszą w - odmiany wchodzące w skład wzorca w roku i 2011; wzorzec w 2010 Tonacja, Figura, Bogatka, Muszelka;

4. Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2012/13 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono cztery doświadczenia z pszenicą ozimą, które zlokalizowano w stacjach doświadczalnych:

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica ozima Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2013/14 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono cztery doświadczenia z pszenicą ozimą, które zlokalizowano w stacjach doświadczalnych:

Bardziej szczegółowo

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2013/ w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 7. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2012/ w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i Pszenica twarda ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do Krajowego Lp.

Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i Pszenica twarda ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do Krajowego Lp. Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Lp. Odmiana włączenia lat w Rejestru Odmian do LZO LZO w Polsce Kod kraju pochodzenia Adres

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2011/, w ramach PDOiR w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 6. Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2012/, w ramach PDOiR w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Od dwóch lat do opracowania zostały

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Już od trzech lat do opracowania dodane

Bardziej szczegółowo

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. presji chorób jęczmienia ozimego. Odmianą z nieco większym porażeniem mączniakiem była

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. presji chorób jęczmienia ozimego. Odmianą z nieco większym porażeniem mączniakiem była 7. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2017/ w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i w Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

Pawo. Todan. Algoso. Leontino. Pizarro. Trigold. Tulus. Cerber. Cyrkon. Elpaso. Fredro. Constant* Baltiko. Gniewko. Alekto. Borwo. Pigmej.

Pawo. Todan. Algoso. Leontino. Pizarro. Trigold. Tulus. Cerber. Cyrkon. Elpaso. Fredro. Constant* Baltiko. Gniewko. Alekto. Borwo. Pigmej. Tabela Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana * Rok wpisania do Krajowego Rejestru Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia DE DE FR Adres hodowcy lub jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima Uwagi ogólne W roku zarejestrowano 9 nowych odmian. Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się 83 odmiany z czego: 41 odmian zaliczono do grupy technologicznej jakościowej (A), 32 do chlebowej

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 6. Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2016/, w ramach PDO w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we

Bardziej szczegółowo

8. Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

8. Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 8. Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzięki systemowi badań PDOiR możliwa jest ocena wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych. W roku krajowy rejestr liczył 59 odmian (31 browarnych i 28 typu pastewnego).

Bardziej szczegółowo

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 10. Owies Uwagi ogólne W 2018 roku w województwie warmińsko-mazurskim założono dwa doświadczenia z owsem: w ZDOO Rychliki i SDOO Wrócikowo. W ZDOO Rychliki badano większość odmian, które w 2018 roku znajdowały

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana

Tabela 1 Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana Tabela Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: - ostka * Henrik Rok wpisania do Krajowego Rejestru Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia jakościowe ( grupa A) chlebowe ( grupa B) FR AT pozostałe

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzięki systemowi badań PDO możliwa jest ocena wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych. W roku Krajowy rejestr liczył 64 odmiany (33 browarnych i 31 typu pastewnego). W

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Do opracowania dodane są doświadczenia

Bardziej szczegółowo

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 10. Owies Uwagi ogólne W roku w województwie warmińsko-mazurskim założono dwa doświadczenia z owsem: w ZDOO Rychliki i SDOO Wrócikowo. W ZDOO Rychliki badano większość odmian, które w roku znajdowały się

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzięki systemowi badań PDOiR możliwa jest ocena wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych. W roku Krajowy rejestr liczył 65 odmian (35 browarnych i 30 typu pastewnego). W

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2015/, w ramach PDO w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Wyniki.

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Wyniki. Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Celem badań było sprawdzenie plonowania odmian form ozimych i jarych pszenicy przy listopadowym terminie siewu, ich mrozoodporności,

Bardziej szczegółowo

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne Rok wpisania Rok włączenia Kod kraju pochodzenia Orkisz ozimy Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z orkiszem ozimym w woj. małopolskim w r. założono w dwóch punktach - w SDOO Węgrzce oraz w IHAR Radzików

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne W roku w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z jęczmieniem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głębokie, ZDOO Głodowo i HR Strzelce Grupa IHAR

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko pomorskim przeprowadzono pięć doświadczeń z pszenżytem ozimym zlokalizowanych w SDOO Chrząstowo, Farol Falęcin, DANKO HR Choryń Zakład Sobiejuchy,

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2017/18 w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono trzy doświadczenia z pszenicą ozimą, które zlokalizowano w stacjach doświadczalnych:

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Do opracowania dodane są doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia Tabela 1 Pszenica zwyczajna jara, jara. Odmiany badane. Rok zbioru Lp Odmiana Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce Rok włączenia do LZO Liczba lat na LZO Kod kraju pochodzenia Adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Wstęp. Celem doświadczenia jest sprawdzenie przydatności do uprawy odmian form ozimych i jarych pszenicy przy późnym

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL Pszenżyto jare Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z pszenżytem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głodowo, DANKO HR Choryń Zakład Sobiejuchy.

Bardziej szczegółowo

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce. Adres jednostki zachowującą odmianę, Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce. Adres jednostki zachowującą odmianę, Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia Pszenica zwyczajna jara Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w ubiegłych latach wynosiła ponad 300 tys. W roku Krajowy rejestr pszenicy zwyczajnej jarej wzbogacił się o jakościową odmianę chlebową (grupa

Bardziej szczegółowo

8. Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

8. Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 8. Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzięki systemowi badań PDO możliwa jest ocena wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych. W roku Krajowy rejestr liczył 68 odmian (29 browarnych i 39 typu pastewnego).

Bardziej szczegółowo

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul.

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul. Jęczmień ozimy Ozima forma jęczmienia jest uprawiana głównie z przeznaczeniem na cele paszowe. Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego była niewielka w skali kraju podobnie w woj. lubelskim. Ze względu

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO 6. Pszenżyto jare W 2013 roku Krajowy Rejestr Odmian liczył 10 odmian pszenżyta jarego i 1 odmianę żyta jarego. W doświadczeniach PDOiR założonych w 2013 roku na terenie województwa łódzkiego badano 4

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto jare/żyto jare

6. Pszenżyto jare/żyto jare 6. Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2016 roku na terenie województwa łódzkiego badano 6 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Jęczmień ozimy 2017

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Jęczmień ozimy 2017 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Jęczmień ozimy 2017 WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

2. Pszenica ozima (doświadczenie specjalne opóźniony termin siewu)

2. Pszenica ozima (doświadczenie specjalne opóźniony termin siewu) 2. Pszenica ozima (doświadczenie specjalne opóźniony termin siewu) Pszenica ozima jest rośliną o największym areale uprawy w naszym kraju, jej powierzchnia uprawy w ostatnich latach wynosi 1,8-2,0 mln

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Jego udział w powierzchni uprawy pięciu podstawowych zbóż i mieszanek zbożowych wyniósł 1,7% natomiast powierzchnia,7

Bardziej szczegółowo

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Żyto ozime w strukturze zasiewów ustępuje w Polsce tylko pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym i udział ten wynosi około 16%. Do Krajowego

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2015roku powierzchnia uprawy pszenżyta

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare/żyto jare

Pszenżyto jare/żyto jare Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego badano 5 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania.

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania. Jęczmień ozimy W 2014 roku Krajowy Rejestr Odmian obejmował 21 odmian jęczmienia ozimego. W doświadczeniach porejestrowych, realizowanych na terenie województwa łódzkiego w sezonie 2013-2014 badano 8 odmian

Bardziej szczegółowo

rejestrowych oraz wyników PDO z roku zbioru R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie dwuletnich wyników doświadczeń

rejestrowych oraz wyników PDO z roku zbioru R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie dwuletnich wyników doświadczeń 6. Pszenica jara Opracowanie zawiera wyniki doświadczeń porejestrowych z jarymi odmianami pszenicy zwyczajnej z roku 2016 na tle wyników z lat 2014-2016. W omawianym sezonie wegetacyjnym w województwie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Springer. Pszenica jara

Krzysztof Springer. Pszenica jara Krzysztof Springer Pszenica jara Uwagi ogólne Lokalizacja i liczba doświadczeń w ostatnim trzyleciu jak i w roku była podobna. Udział pszenicy jarej zwyczajnej w latach 2009-2011 w krajowej strukturze

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Jęczmień jary Jęczmień jary uprawiany jest w siewie czystym lub mieszankach zbożowych między gatunkowych ( z pszenicą jarą, owsem). Uprawa jęczmienia jarego w woj. lubelskim zajmuje drugą pozycję pod względem

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto jare 2016

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto jare 2016 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenżyto jare WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne Pszenżyto jare Uwagi ogólne Pszenżyto jare jest zbożem o mniejszym znaczeniu gospodarczym, w strukturze zasiewów województwa pomorskiego zajmuje ok. 2%, ale zaznacza się tendencja wzrostowa uprawy tego

Bardziej szczegółowo

Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia

Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie w uprawie z pośród wszystkich zbóż jarych. Jego udział w powierzchni uprawy pięciu podstawowych zbóż i mieszanek zbożowych wynosi około 8,9%. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Pszenica ozima. Odmiany badane w województwie pomorskim. Rok zbioru: 2012.

Tab. 1 Pszenica ozima. Odmiany badane w województwie pomorskim. Rok zbioru: 2012. Tab. 1 Pszenica ozima. Odmiany badane w województwie pomorskim. Rok zbioru:. Rok Grupa Rok wpisu wartośc Adres jednostki zachowującej odmianę, włączenia do KRO i a w przypadku odmiany zagranicznej - w

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. W strukturze zasiewów zbóż z mieszankami, udział jarej formy pszenżyta jest

Bardziej szczegółowo

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław 5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór, korzystny przedplon dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Tabela 1 Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Roz zbioru 2017.

Pszenżyto ozime. Tabela 1 Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Roz zbioru 2017. Pszenżyto ozime Według danych GUS areał uprawy pszenżyta ozimego w ostatnich latach wyniósł 1,2 mln ha. Udział pszenżyta ozimego w strukturze zasiewów zbóż z mieszankami zbożowymi wyniósł ok. 15%. Pszenżyto

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2013 Rok wpisania do Krajowego Odmiana

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2013 Rok wpisania do Krajowego Odmiana Tabela 1 i (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Odmiana włączenia do lat Lp. Rejestru Odmian w LOZ na LOZ Polsce Adres jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Pszenżyto jare

Rozdział 8 Pszenżyto jare Rozdział 8 Pszenżyto jare Pszenżyto jare jest zbożem odznaczającym się większą tolerancją na słabe warunki glebowe i stanowiskowe od pszenicy jarej, dlatego też budzi ono coraz większe zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2016.

R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2016. 6. Pszenica jara oprac. mgr inż. Anna Mrozek W latach 2015-2017 w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego przeprowadzono 9 doświadczeń z odmianami pszenicy jarej. Doświadczenia zlokalizowane

Bardziej szczegółowo

2. Pszenica ozima Lista Zalecanych odmian do uprawy (LZO):

2. Pszenica ozima Lista Zalecanych odmian do uprawy (LZO): 2. Pszenica ozima Pszenica ozima jest rośliną o największym areale uprawy w naszym kraju, ze względu na duży potencjał plonowania oraz wszechstronne wykorzystanie ziarna. Powierzchnia uprawy pszenicy wynosi

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2012 Rok wpisania do Krajowego Lp.

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2012 Rok wpisania do Krajowego Lp. Tabela 1 i (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Lp. Odmiana włączenia do lat Rejestru Odmian w LZO na LZO Polsce Adres jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto jare 2017

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto jare 2017 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenżyto jare WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Masa 1000 ziaren wynosiła średnio na przeciętnym poziomie agrotechniki 32,0g w 3-leciu i 30,0g w ostatnim roku. Na poziomie intensywnym notowano jej

Masa 1000 ziaren wynosiła średnio na przeciętnym poziomie agrotechniki 32,0g w 3-leciu i 30,0g w ostatnim roku. Na poziomie intensywnym notowano jej ŻYTO OZIME Doświadczenia z żytem ozimym prowadzono w Głubczycach z poszerzonym doborem 19 odmian oraz w Bąkowie i Łosiowie z doborem wojewódzkim 15 odmian na dwóch poziomach agrotechniki. W latach 2011

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Wstęp Doświadczenie zostało założone w SDOO w Przecławiu. Celem doświadczenia było określenie reakcji odmian na opóźniony

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce Wielkopolski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce ZBOŻA, RZEPAK OZIMY. Śrem Wójtostwo, styczeń 2018 1 Przewodniczący Wielkpolskiego

Bardziej szczegółowo

9. Żyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

9. Żyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 9. Żyto ozime Uwagi ogólne W roku Krajowy rejestr (KR) zawierał 65 odmian żyta ozimego. W sezonie wegetacyjnym 2016/, w ramach PDO w województwie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Tabela 1. Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Pszenżyto ozime Powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w ostatnich latach w województwie lubelskim systematycznie wzrastała. Niekorzystne warunki uprawy jakie wystąpiły w 2012 roku, ostra bezśnieżna zima

Bardziej szczegółowo

Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne W roku do Krajowego rejestru wpisano cztery nowe odmiany pszenicy zwyczajnej jarej: Atrakcja, Fala, KWS Sunny, MHR Jutrzenka.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Owies jary 2016

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Owies jary 2016 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Owies jary WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

5. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W ciągu ostatniego dziesięciolecia powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego w kraju zwiększyła się niemal dwukrotnie. Jednak w strukturze zasiewów zbóż zajmuje tylko 2,7%.

Bardziej szczegółowo

1. NAWRA 3. TYBALT 5. OSTKA SMOLICKA 7. ARABESKA* 2. PARABOLA 4. TRAPPE 6. KANDELA * odmiana wstępnie rekomendowana

1. NAWRA 3. TYBALT 5. OSTKA SMOLICKA 7. ARABESKA* 2. PARABOLA 4. TRAPPE 6. KANDELA * odmiana wstępnie rekomendowana 5. Pszenica jara W doświadczeniach PDOiR prowadzonych na terenie województwa łódzkiego w roku 2011 testowano 13 odmian pszenicy jarej (27 odmian w Krajowym Rejestrze). Wśród badanych odmian znajdowało

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Stwierdzona w czasie badań duża wartość gospodarcza tych odmian daje większą gwarancję uzyskania pożądanych efektów ekonomicznych.

5. Pszenica jara. Stwierdzona w czasie badań duża wartość gospodarcza tych odmian daje większą gwarancję uzyskania pożądanych efektów ekonomicznych. 5. Pszenica jara W doświadczeniach PDOiR prowadzonych na terenie województwa łódzkiego w roku 2012 testowano 13 odmian pszenicy jarej (27 odmian w Krajowym Rejestrze). Wśród badanych odmian znajdowało

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara Listy Odmian Zalecanych

5. Pszenica jara Listy Odmian Zalecanych 5. Pszenica jara Doświadczenia PDOiR z pszenicą jarą w województwie łódzkim były założone w Stacji Doświadczalnej w Sulejowie, Zakładzie Doświadczalnym w Lućmierzu i Hodowli Roślin w Strzelcach. W 2013

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS średnia łączna powierzchnia uprawy pszenicy ozimej w Polsce w latach 2009-2011 wynosiła ponad 1,9 mln ha, co stanowi

Bardziej szczegółowo

10. Owies Anna Durał ZDOO Dukla

10. Owies Anna Durał ZDOO Dukla 10. Owies Anna Durał ZDOO Dukla Uwagi ogólne W roku zarejestrowano dwie nowe odmiany: Elegant i Romulus. Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się 27 odmian oplewionych oraz 5 odmian nie oplewionych. Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław

Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór oraz jest dobrym przedplonem dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( ) ,DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 (2014-2016) Zeszyt 6 ( 18 ) Bukówka. pażdziernik 2016..

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 ( ) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015 r.

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 ( ) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015 r. DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 (2013-2015) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015

Bardziej szczegółowo

Łubin wąskolistny. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Łubin wąskolistny. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Łubin wąskolistny Uwagi ogólne Aktualnie w KR znajdują się 24 odmiany łubinu wąskolistnego, które w większości badano w doświadczeniach PDO, realizowanych ze środków budżetowych. Odmiany te podzielono

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce Wielkopolski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce ZBOŻA, RZEPAK OZIMY. SDOO Słupia Wielka styczeń 2015 1 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego.

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Wg danych FAO STAT (2016) powierzchnia uprawy pszenżyta jarego w Polsce wynosi

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY. a 1 i 93,6 dt/ha na intensywnym a 2 poziomie agrotechniki. Słabiej jęczmień ozimy plonował

JĘCZMIEŃ OZIMY. a 1 i 93,6 dt/ha na intensywnym a 2 poziomie agrotechniki. Słabiej jęczmień ozimy plonował JĘCZMIEŃ OZIMY Doświadczenia z jęczmieniem ozimym prowadzono w Głubczycach, z poszerzonym doborem 14 odmian oraz w Bąkowie, Łosiowie i Pągowie z doborem wojewódzkim 11 odmian na dwóch poziomach agrotechniki.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Owies jary 2017

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Owies jary 2017 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Owies jary WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Żyto ozime. Uwagi ogólne

Żyto ozime. Uwagi ogólne Żyto ozime Uwagi ogólne Doświadczenie z żytem w sezonie 2014- założono w trzech punktach doświadczalnych: w Karzniczce, Wyczechach i w Lubaniu. Oceniano w nich 17 odmian (10 mieszańcowych, 7 populacyjnych).

Bardziej szczegółowo

rejestrowych oraz wyników PDO z roku zbioru R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie dwuletnich wyników doświadczeń

rejestrowych oraz wyników PDO z roku zbioru R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie dwuletnich wyników doświadczeń 3. Pszenżyto ozime oprac. mgr inż. Iwona Michalska Pszenżyto ozime ma znaczący udział w strukturze zasiewów, dzięki dużemu potencjałowi plonowania oraz dobrej wartości pokarmowej, staje się coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

1. Ella 5. KWS Orphelia 9. Salome 2. KWS Atrika 6. Oberek 10. Skald 3. KWS Irina 7. Penguin 11. Soldo 4. KWS Olof 8. Podarek

1. Ella 5. KWS Orphelia 9. Salome 2. KWS Atrika 6. Oberek 10. Skald 3. KWS Irina 7. Penguin 11. Soldo 4. KWS Olof 8. Podarek 7. Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Jest zbożem o wszechstronnym zastosowaniu. Ziarno jest wykorzystywane na cele paszowe, zarówno do sporządzania mieszanek

Bardziej szczegółowo

10. Owies. Wyniki doświadczeń

10. Owies. Wyniki doświadczeń 10. Owies Uwagi ogólne W roku zarejestrowano dwie nowe odmiany: Harnaś i Amant (nagoziarnista). Obecnie w krajowym rejestrze znajdują się 23 odmiany oplewione w tym jedna o brązowym zabarwieniu plewki

Bardziej szczegółowo

Soja. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Soja. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Soja Uwagi ogólne W ostatnich latach wzrasta zainteresownie uprawą soi, gatunku stosunkowo nowego dla rolnika, który w Polsce nie był uprawiany na szeroką skalę. Aktualnie w Krajowym rejestrze (KR) znajduje

Bardziej szczegółowo

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w Polsce w 2013 roku wynosiła ponad 270 tys. ha. Udział pszenicy jarej w strukturze zasiewów w roku

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń ROZDZIAŁ 8 Pszenżyto jare Uwagi ogólne Ziarno pszenżyta przeznaczane jest w całości na paszę. Wykorzystuje się je bezpośrednio do żywienia wszystkich zwierząt gospodarskich w formie gniecionej lub w paszach

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław

Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne Jęczmień jary ma największe znaczenie wśród zbóż jarych w Polsce. W roku do Krajowego Rejestru wpisano aż 10 nowych odmian jęczmienia jarego - jedna

Bardziej szczegółowo

Groch siewny. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Groch siewny. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Groch siewny Uwagi ogólne Aktualnie w KR znajduje się 25 odmian. Zostały podzielone na dwie grupy: - ogólnoużytkowa- którą stanowią odmiany wąsolistne o średniowysokich roślinach, białych kwiatach i żółtych

Bardziej szczegółowo

8. Owies oprac. inż. Monika Kaczmarek

8. Owies oprac. inż. Monika Kaczmarek 8. Owies oprac. inż. Monika Kaczmarek Na podstawie badań GUS, powierzchnia uprawy owsa w 2017 roku w Polsce wynosiła około 0,5 mln ha, co stanowi 7,1 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017(2015-2017) Bukówka.Grudzień 2017 Dolnośląski Zespół Porejestrowego

Bardziej szczegółowo

1.1. Pszenica ozima B B. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) DSV Polska sp. z o.o Wągrowiec ul.

1.1. Pszenica ozima B B. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) DSV Polska sp. z o.o Wągrowiec ul. 1.1. Pszenica ozima Tabela 3 Pszenica ozima odmiany badane w 2018 r. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR 1 ) LOZ 2 ) 1 Patras 2012 2015 2 rtist 2013 2016 3 RGT Kilimanjaro 2014 2017 4 Formacja 2017 5 Ostroga

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys.

Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys. Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys. ha w stosunku do 2013 roku. Powierzchnia zakwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim Owies STACJA DOŚWIADCZALNA

Bardziej szczegółowo

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2013

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2013 BOBIK Doświadczenia z bobikiem prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2013 roku badano 7 odmian w 3 grupach (1 odmiana niesamokończąca wysokotaninowa, 5 odmian niesamokończących niskotaninowych

Bardziej szczegółowo

Prezentowana lista z pewnością ułatwi rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania.

Prezentowana lista z pewnością ułatwi rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania. 3. Pszenżyto ozime W roku 2011 do krajowego rejestru wpisano sześć nowych odmian pszenżyta, w tym cztery o tradycyjnej wysokości roślin (Bereniko, Borowik, KWS Trisol, Maestozo) oraz dwie krótkosłome (Agostino

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO i ROLNICZEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2014 (2012-2014) Zeszyt 6 ( 16 ) wydawnictwo sto

Bardziej szczegółowo

4. Żyto ozime Powierzchnia uprawy żyta ozimego jest znacząca i ustępuje jedynie pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym. W minionym trzyleciu żyto

4. Żyto ozime Powierzchnia uprawy żyta ozimego jest znacząca i ustępuje jedynie pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym. W minionym trzyleciu żyto 4. Żyto ozime Powierzchnia uprawy żyta ozimego jest znacząca i ustępuje jedynie pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym. W minionym trzyleciu żyto ozime zajmowało około 17% powierzchni uprawy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Rzepak jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2011

Tabela 1 Rzepak jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2011 Tabela 1 Rzepak jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2011 Rok wpisania do Rok Liczba Kod Lp kraju - Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany Odmiana Krajowego Rejestru włączenia do lat w.

Bardziej szczegółowo