I Pszenica ozima. Rok wpisania do: KRO *) LOZ **) 1 Bogatka Grupa jakości. Lp. Odmiana. 2 Figura Markiza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I Pszenica ozima. Rok wpisania do: KRO *) LOZ **) 1 Bogatka Grupa jakości. Lp. Odmiana. 2 Figura Markiza"

Transkrypt

1 I Pszenica ozima Pszenica ozima ma największe znaczenie spośród zbóż uprawianych w Polsce. Od wielu lat hodowla pszenicy zarówno w kraju, jak i za granicą wykazuje duży postęp. Świadczy o tym wpisywana co roku do Krajowego Rejestru duża liczba odmian o coraz lepszych parametrach ilościowych i jakościowych. Odmiany pszenicy ozimej znacznie różnią się między sobą wartością cech gospodarczo-użytkowych oraz reakcją na warunki klimatyczno-glebowe. Wybierając odmianę do siewu, rolnik musi wziąć pod uwagę różne kryteria - czy produkować ziarno jakościowe, czy paszowe? Inne są bowiem oczekiwania od odmian przeznaczanych na paszę, a inne w przypadku wykorzystania ziarna na cele młynarskopiekarskie. W pierwszym przypadku oczekiwana będzie przede wszystkim wysoka plenność oraz korzystne inne cechy rolnicze i niektóre użytkowe, w drugim zaś odpowiednie właściwości przemiałowe ziarna oraz wypiekowe mąki, decydujące o jakości ciasta i pieczywa. Istotne znaczenie mają również korzystne cechy rolnicze. Na potrzeby młynarsko-piekarskie powinny być uprawiane odmiany należące do grupy jakościowej i chlebowej. Na cele paszowe zaleca się uprawę odmian z grupy C (pozostałe, w tym paszowe). Należy jednak pamiętać, że o wartości technologicznej ziarna pszenicy, oprócz uwarunkowań genetycznych, decydują również czynniki zewnętrzne tj. warunki pogodowe jak i zastosowana agrotechnika. Nie w każdych bowiem warunkach klimatyczno-środowiskowych dana odmiana (o potencjalnie bardzo dobrej jakości) uzyska zadawalające wartości wskaźników przemiałowych czy wypiekowych. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2014 r. Lp. Odmiana Rok wpisania do: KRO *) LOZ **) 1 ogatka Figura Markiza Mulan Ostroga ***) amberka Natula Skagen Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) DNKO HR sp. z o.o. Choryń Kościan DNKO HR sp. z o.o. Choryń Kościan HR Strzelce sp. z o.o., Strzelce, ul. Główna 20 DNKO HR sp. z o.o. Choryń Kościan HR Strzelce sp. z o.o., Strzelce, ul. Główna 20 Małopolska H R sp. z o.o Kraków; ul. Zbożowa 4 Grupa jakości C

2 9 elenus 2009 RGT Semences Polska sp. z o.o Łysomice ul. Sadowa Komnata 2009 HR Smolice sp. z o.o Kobylin, Smolice KWS Ozon KWS Lochow Pl. sp. z o.o. Kondratowice Prusy, ul. Słowiańska 5 12 Fidelius DNKO HR sp. z o.o. Choryń Kościan 13 Jantarka 2010 DNKO HR sp. z o.o. Choryń Kościan 14 Torrild Linus 2011 RGT Semences Polska sp. z o.o Łysomice ul. Sadowa Patras 2012 DSV Polska sp. z o.o Wągrowiec ul. Straszewska storia 2012 Poznańska Hodowla Roślin sp. o.o Tulce; ul. Kasztanowa 5 18 Estivus Platin Praktik 2012 RGT Semences Polska sp. z o.o Łysomice ul. Sadowa Tulecka 2012 Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o Tulce; ul. Kasztanowa 5 22 Forum rtist 2013 DSV Polska sp. z o.o Wągro- Wiec ul. Straszewska Lavantus rktis 2013 DSV Polska sp. z o.o Wągrowiec ul. Straszewska KWS Livius 2013 KWS Lochow Pl. sp. z o.o. Kondratowice Prusy, ul. Słowiańska 5 27 Pengar Fakir 2013 Lantmȁ nnen SW Seed sp. z o.o Wrocław, ul. Terenowa 6g 29 Zunda DS. Odmiana litewska włączona do badań w ramach współpracy 30 Vikaras DS. Odmiana litewska włączona do badań w ramach współpracy *) Krajowy Rejestr Odmian. **) Lista Odmian Zalecanych. ***) Odmiana oścista ****) Odmiana pszenicy twardej C ****)

3 Tabela 3. grotechniczne i polowe warunki prowadzenia doświadczeń w 2014 r. Wyszczególnienie Krzyżewo Marianowo Szepietowo Podtrzcianka Stelmachowo Kompleks glebowy Klasa bonitacyjna gleby III b III b III a III b III b ph gleby 6,7 6,1 6,0 5,1 5,2 Zasobność gleby mg/100 g P K 2 0 Mg 27,0 17,9 7,1 24,2 15,4 4,2 30,5 15,5 7,7 13,9 9,4 3,4 9,2 14,8 8,1 Przedplon Groch pastewny Groch pastewny Groch pastewny Owies Rzepak ozimy Data siewu Data zbioru Nawożenie N na poziomie a 1 kg/ha N na poziomie a 2 kg/ha P kg/ha K 2 0 kg/ha DO Mn 2,5 l. asfoliar 36 Extra asfoliar 36 asfoliar 36 6 l. DO Cu 1,5 l. 2 x 10 l. 3 x 12 l. Nawożenie dolistne l/ha Insektycydy i EC 0,5 l. Herbicydy dawka Komplet 560 S.C. 0,5 l. Tomigan 250 EC 0,8 l. Sumi lpha 050 EC 0,25 l. Foliq mikro 1 l. Plonowit Z 1 l. Cyperkill 250 EC 0,1 l. Komplet 560 S.C. 0,5 l. Komplet 560 SC 0,5 l. Huzar ctiv 387 OD 1 l. Maraton 375 SC 4 l. Input 460 EC 1 l. Input 460 EC 1 l. Topsin 500 M SC 1,4 l. rtea 330EC 0,4 l. Yamato303 SE 1,7 l. Fungicydy dawka Falcon 460 EC 0,6 l. Tilt Turbo 575 EC 1 l. Falcon 460 EC 0,6 l. Reveller 280 SC 1 l. Prosaro 250 EC 0,85 l. Prosaro 250 EC 1 l. Prosaro 250 EC 0,8 l. ntywylegacz poziom a 2 Stabilan 750 SL 1,5 l. Cerone 480 SL 0,75 l. Moddus 250 EC 1 l. Cerone 480 SL 0,75 l. Cerone 480 SL 0,7 l.

4 Krzyżewo Marianowo Stelmachowo Szepietowo Podtrzcianka Średnia Odchylenie od wzorca (dt) % wzorca Tabela 4. Plon ziarna pszenicy ozimej w 2014 r. (dt. z ha) na poziomie a 1. Lp. Odmiana 2 1 (dt) Wzorzec dt z ha 94,4 87,9 93,8 85,3 60,4 84,4 x x 13,8 1 Figura 89,5 84,3 89,7 77,2 52,1 78,6-5, ,4 2 KWS Ozon 90,6 86,2 97,1 78,4 55,2 81,5-2, ,9 3 Patras 97,3 92,0 90,1 90,3 68,7 87,7 3, ,6 4 rtist 100,3 89,1 98,6 95,5 65,8 89,9 5, ,3 5 ogatka 87,7 79,7 75,5 76,1-8, ,4 6 Markiza 85,0 77,2 85,1 77,6-6, ,9 7 Mulan 102,5 89,5 88,3 88,6 4, ,3 8 Ostroga o/ 89,9 77,4 76,9-7, ,5 9 amberka 89,7 76,4 75,0 75,5-8, ,0 10 elenus 93,8 60,3 84,0-0, ,9 11 Komnata o,*/ 22,9 56,7 38,5 34,5-49, ,4 12 Natula 101,9 89,5 93,7 90,2 5, ,2 13 Skagen 89,9 85,9 83,3 81,5-2, ,1 14 Fidelius 77,8 79,0 71,4 71,2-13, ,4 15 Jantarka 80,1 81,9 61,4 77,9-6, ,3 16 Torrild 86,8 82,2 85,4 80,0-4, ,8 17 Linus 88,5 93,3 63,4 85,2 0, ,2 18 storia 98,4 87,7 58,1 84,8 0, ,6 19 Tulecka 92,4 88,8 59,2 83,6-0, ,7 20 Forum 103,5 85,6 93,5 86,5 2, ,6 21 Praktik 85,8 87,8 58,8 80,9-3, ,0 22 Platin 89,8 81,1 62,6 81,3-3, ,4 23 Estivus 90,6 81,7 61,0 81,2-3, ,9 24 Lavantus 91,7 87,0 99,9 85,2 0, ,4 25 rktis 75,5 76,9 96,4 75,3-9, ,0 26 KWS Livius 97,2 86,1 93,7 84,7 0, ,5 27 Pengar 87,3 87,7 95,7 82,6-1, ,0 28 Fakir 85,0 86,7 80,2 76,3-8, ,0 29 Zunda DS 93,1 83,2 81,4-3, ,7 30 Vikaras DS 73,0 72,9 66,2-18, ,3 Odmiany wzorcowe zaznaczono pogrubioną czcionką. o) Odmiana oścista. *) Odmiana pszenicy twardej.

5 Krzyżewo Marianowo Stelmachowo Szepietowo Podtrzcianka Średnia Odchylenie od wzorca (dt) % wzorca Tabela 5. Plon ziarna pszenicy ozimej w 2014 r. (dt. z ha) na poziomie a 2. Lp. Odmiana Wzorzec dt z ha 97,7 102,1 104,8 106,2 80,0 98,2 x x 1 Figura 90,0 96,5 99,2 104,8 69,2 91,9-6, KWS Ozon 93,5 101,1 116,9 111,6 78,7 100,3 2, Patras 102,5 106,5 95,5 102,8 83,9 98,2, rtist 104,8 104,3 107,9 105,5 88,2 102,1 4, ogatka 93,0 92,0 98,2 90,5-7, Markiza 91,9 95,7 110,6 95,5-2, Mulan 104,8 100,5 109,1 101,0 2, Ostroga o/ 94,2 86,1 88,4-9, amberka 91,6 90,0 113,4 94,5-3, elenus 99,7 81,5 99,9 1, Komnata o,*/ 48,2 68,6 71,5 58,9-39, Natula 102,8 99,5 110,5 100,4 2, Skagen 100,1 94,6 97,7 93,6-4, Fidelius 80,2 92,5 101,6 87,6-10, Jantarka 82,9 96,3 82,8 92,2-5, Torrild 91,2 93,1 105,4 92,8-5, Linus 94,3 105,2 87,0 100,4 2, storia 107,9 89,8 77,1 96,5-1, Tulecka 95,2 96,4 88,8 98,3, Forum 110,2 103,2 113,8 81,3 104,1 6, Praktik 89,6 102,4 81,0 95,9-2, Platin 90,2 99,9 91,3 98,7, Estivus 91,7 94,9 87,0 96,1-2, Lavantus 92,2 98,0 109,6 96,6-1, rktis 79,5 88,8 106,7 88,2-9, KWS Livius 103,2 101,1 103,3 99,2 1, Pengar 94,1 105,6 100,1 96,5-1, Fakir 87,1 100,3 108,6 95,3-2, Zunda DS 96,6 95,0 94,1-4, Vikaras DS 78,1 88,4 81,5-16,6 83 Odmiany wzorcowe zaznaczono pogrubioną czcionką. o) Odmiana oścista. *) Odmiana pszenicy twardej

6 Tabela 6. Średnie wyniki plonowania odmian pszenicy ozimej w latach (% wzorca) na poziomie a 1. Poziom a1 Lp. Odmiana Rok Lata Wzorzec dt z ha 75,5 65,6 84,4 75,2 75,0 1 Figura KWS Ozon Patras x rtist 107 x x 5 ogatka Markiza Mulan Ostroga o/ amberka elenus Komnata o,*/ Natula Skagen Fidelius Jantarka Torrild Linus storia x Tulecka x Forum 103 x x 21 Praktik x Platin x Estivus x Lavantus 101 x x 25 rktis 89 x x 26 KWS Livius 100 x x 27 Pengar 98 x x 28 Fakir 90 x x 29 Zunda DS 97 x x 30 Vikaras DS 78 x x Liczba doświadczeń o) Odmiana oścista. *) Odmiana pszenicy twardej.

7 Tabela 7. Średnie wyniki plonowania odmian pszenicy ozimej w latach (% wzorca) na poziomie a 2. Lp. Odmiana Rok Lata Poziom a2 Wzorzec dt z ha 89,1 76,8 98,2 88,0 87,5 1 Figura KWS Ozon Patras x rtist 104 x x 5 ogatka Markiza Mulan Ostroga o/ amberka elenus Komnata o,*/ Natula Skagen Fidelius Jantarka Torrild Linus storia x Tulecka 100 x x 20 Forum 106 x x 21 Praktik x Platin x Estivus x Lavantus 98 x x 25 rktis 90 x x 26 KWS Livius 101 x x 27 Pengar 98 x x 28 Fakir 97 x x 29 Zunda DS 96 x x 30 Vikaras DS 83 x x Liczba doświadczeń *) Odmiana pszenicy twardej. o) Odmiana oścista.

8 Wysokość roślin Wyleganie przed zbiorem Masa tysiąca nasion Dojrzałość woskowa **) Mączniak Septorioza liści Rdza brunatna Tabela 8. Ważniejsze cechy rolnicze odmian pszenicy ozimej i porażenie przez choroby w 2014 r. na poziomie a 1. Choroby L.p. Odmiana Poziom a1 cm Skala 9 0 g dni Skala 9 0 Skala 9 0 Skala 9 0 Wzorzec 96 8,3 46,4 x 7,8 5,9 7,5 1 Figura 109 7,5 45, ,0 6,4 6,3 2 KWS Ozon 86 9,0 46, ,3 5,4 7,8 3 Patras 93 7,8 49, ,8 6,4 8,0 4 rtist 94 8,8 44, ,3 5,4 8,0 5 ogatka 115 7,8 48, ,0 5,5 7,5 6 Markiza 110 9,0 45, ,0 5,8 7,0 7 Mulan 106 8,5 44, ,0 6,2 7,5 8 Ostroga o/ 103 9,0 46, ,0 6,8 8,0 9 amberka 103 8,3 43, ,0 5,8 8,0 10 elenus 92 8,5 41, ,5 5,5 6,5 11 Komnata o,*/ 93 9,0 47,0 8,5 5,5 7,0 12 Natula 113 8,8 47, ,5 6,3 7,5 13 Skagen 106 7,8 46, ,0 7,2 7,5 14 Fidelius 104 8,8 40, ,0 5,2 8,0 15 Jantarka 102 8,5 43, ,3 5,2 8,5 16 Torrild 101 9,0 40, ,0 6,5 7,0 17 Linus 90 9,0 40, ,0 6,0 8,3 18 storia 106 8,8 47, ,5 6,5 8,3 19 Tulecka 109 8,8 43, ,3 5,5 8,5 20 Forum 95 8,7 43, ,0 5,9 8,5 21 Praktik 86 9,0 38, ,8 5,2 8,3 22 Platin 98 9,0 42, ,8 6,0 8,0 23 Estivus 95 9,0 41, ,3 5,7 8,5 24 Lavantus 100 9,0 40, ,0 5,8 7,5 25 rktis 105 7,8 39, ,0 5,0 7,0 26 KWS Livius 112 9,0 48, ,0 7,0 8,0 27 Pengar 97 9,0 40, ,0 6,5 7,5 28 Fakir 101 9,0 41, ,0 5,7 8,0 29 Zunda DS 107 9,0 45,5 8,5 5,8 7,5 30 Vikaras DS 85 9,0 33,2 9,0 5,8 5,0 Liczba doświadczeń **) Na podstawie Listy Opisowej Odmian COORU.

9 Wysokość roślin Wyleganie przed zbiorem Masa tysiąca nasion Mrozoodporność **) Mączniak Septorioza liści Rdza brunatna Tabela 9. Ważniejsze cechy rolnicze odmian pszenicy ozimej i porażenie przez choroby w 2014 r. na poziomie a 2. Choroby L.p. Odmiana Poziom a2 cm Skala 9 0 g Skala 9 0 Skala 9 0 Skala 9 0 Skala 9 0 Wzorzec 92 8,9 48,0 x 8,8 7,1 8,4 1 Figura 104 8,5 46,6 5,0 8,8 7,5 7,8 2 KWS Ozon 83 9,0 48,1 4,0 8,8 7,0 8,8 3 Patras 91 9,0 50,9 4,0 8,8 7,6 8,5 4 rtist 91 9,0 46,5 4,0 9,0 6,4 8,8 5 ogatka 95 9,0 49,4 6,0 9,0 7,2 8,5 6 Markiza 99 9,0 47,1 5,0 9,0 7,0 8,0 7 Mulan 93 9,0 43,2 3,0 8,5 7,3 8,5 8 Ostroga o/ 97 9,0 44,5 6,0 8,5 7,8 9,0 9 amberka 97 8,3 46,1 3,0 9,0 7,0 8,5 10 elenus 89 8,8 42,5 2,0 9,0 7,0 7,5 11 Komnata o,*/ 91 8,8 55,0 8,5 6,5 7,5 12 Natula 93 9,0 46,2 4,5 7,5 7,2 8,5 13 Skagen 98 8,5 48,9 4,5 9,0 8,0 8,5 14 Fidelius 95 9,0 42,2 5,0 9,0 6,3 8,0 15 Jantarka 94 9,0 44,7 5,0 9,0 6,3 9,0 16 Torrild 91 9,0 41,6 4,0 9,0 6,8 8,0 17 Linus 88 9,0 41,2 4,0 8,5 7,0 8,8 18 storia 101 9,0 48,3 3,0 8,3 7,5 9,0 19 Tulecka 102 9,0 44,6 2,5 8,5 6,5 9,0 20 Forum 91 9,0 45,1 2,0 8,0 7,8 9,0 21 Praktik 84 9,0 40,0 4,0 8,5 6,5 9,0 22 Platin 97 9,0 39,4 4,0 8,3 7,3 8,5 23 Estivus 92 9,0 43,2 2,5 9,0 6,8 9,0 24 Lavantus 94 9,0 37,8 3,5 8,0 6,8 8,5 25 rktis 98 9,0 37,7 4,5 9,0 6,8 8,0 26 KWS Livius 104 9,0 48,2 3,5 8,0 8,0 9,0 27 Pengar 90 9,0 41,2 3,0 9,0 7,5 8,5 28 Fakir 97 9,0 42,6 4,5 9,0 7,7 8,5 29 Zunda DS 94 9,0 44,3 9,0 6,5 8,5 30 Vikaras DS 76 9,0 34,8 8,5 6,5 6,5 Liczba doświadczeń **) Na podstawie Listy Opisowej Odmian COORU.

10 Charakterystyka odmian (na podstawie listy opisowej odmian) RKTIS (2013). Odmiana jakościowa (grupa ), o wyróżniających się parametrach wypiekowych. Plenność średnia. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość prawie średnia (4,5 o ). Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na choroby podstawy źdźbła i fuzariozę kłosów dość duża, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i septoriozę plew średnia, na rdzę brunatną dość mała. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren przeciętna, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża. Zawartość białka duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. LVNTUS (2013). Odmiana jakościowa (grupa ). Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość mała do średniej (3,5 o ). Odporność na rdzę brunatną i brunatną plamistość liści dość duża, na choroby podstawy źdźbła, septoriozę liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia, na mączniaka prawdziwego dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała do bardzo małej, wyrównanie słabe do bardzo słabego, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. RTIST (2013). Odmiana chlebowa (grupa ). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość mała do średniej (4,0 o ). Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę plew dość duża, na choroby podstawy źdźbła i fuzariozę kłosów średnia, na brunatną plamistość liści i septoriozę liści dość mała. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. KWS LIVIUS (2013). Odmiana chlebowa (grupa ). Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość dość mała (3,5 o ). Odporność na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i septoriozę plew dość duża, na choroby podstawy źdźbła, septoriozę liści i fuzariozę kłosów średnia, na mączniaka prawdziwego dość mała. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin

11 kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. PENGR (2013). Odmiana chlebowa (grupa ). Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Zimotrwałość mała (3,0 o ). Odporność na rdzę brunatną duża, na mączniaka prawdziwego, septoriozę liści i septoriozę plew dość duża, na choroby podstawy źdźbła i fuzariozę kłosów średnia, na brunatną plamistość liści dość mała. Rośliny o przeciętnej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS dość duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. FKIR (2013). Odmiana chlebowa (grupa ). Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Zimotrwałość prawie średnia (4,5 o ). Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną dość duża, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny o przeciętnej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2013 r.

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2013 r. I Pszenica ozima Wzrost popularności uprawy pszenicy w Polsce polega na szerokim zastosowaniu zebranego ziarna, dużych możliwościach produkcyjnych w warunkach klimatycznych i glebowych naszego kraju oraz

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan I Pszenica ozima Pszenica jest najważniejszym pod względem gospodarczym zbożem w kraju, a jej forma ozima jest zbożem o największym areale uprawy w Polsce. Jest podstawowym surowcem w przemyśle młynarsko-piekarskim

Bardziej szczegółowo

1.1. Pszenica ozima B B. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) DSV Polska sp. z o.o Wągrowiec ul.

1.1. Pszenica ozima B B. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) DSV Polska sp. z o.o Wągrowiec ul. 1.1. Pszenica ozima Tabela 3 Pszenica ozima odmiany badane w 2018 r. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR 1 ) LOZ 2 ) 1 Patras 2012 2015 2 rtist 2013 2016 3 RGT Kilimanjaro 2014 2017 4 Formacja 2017 5 Ostroga

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do:

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do: Pszenica jara Pszenicy jarej uprawia się w Polsce znacznie mniej niż ozimej z uwagi na nieco mniejszą jej plenność. Jej znaczenie gospodarcze jest jednak duże ze względu na większą, niż w pszenicy ozimej,

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ Pszenica jara Pszenica jara jest szczególnie podatna na wpływ temperatury - wczesną wiosną korzystnie reaguje na niewielkie przymrozki, które są jej potrzebne do jarowizacji. Do wysokiego i wiernego plonowania

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2017 r. Rok wpisania do: KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan Grupa, jakości. Lp.

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2017 r. Rok wpisania do: KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan Grupa, jakości. Lp. I Pszenica ozima Znaczenie gospodarcze pszenicy jest bardzo duże, jest to cenione i powszechnie uprawiane zboże. Ziarno pszenicy wykorzystywane jest do wielu celów. Służy do produkcji mąki, z której powstaje

Bardziej szczegółowo

1.1. Pszenica jara. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) Grupa, jakości. Ostka Smolicka 1) SMH 87 2 ) 2011

1.1. Pszenica jara. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) Grupa, jakości. Ostka Smolicka 1) SMH 87 2 ) 2011 1.1. Pszenica jara Tabela 31 Pszenica jara odmiany badane w 2018 roku. Rok wpisania do: KR LOZ 1 Tybalt 2005 2007 2 Ostka Smolicka 1) 2010 2012 3 SMH 87 2 ) 2011 4 Mandaryna 2014 2018 5 Harenda 2014 2015

Bardziej szczegółowo

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento II Pszenżyto ozime Z danych statystycznych wynika, że powierzchnia uprawy tego gatunku, po drastycznych spadkach na początku ubiegłej dekady, w ostatnich latach systematycznie wzrasta. Nowe odmiany rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2014 roku. Rok wpisania do: KRO LOZ 1 Witon

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2014 roku. Rok wpisania do: KRO LOZ 1 Witon Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Powierzchnia uprawy i zbiory tego zboża charakteryzują się dużą dynamiką zmian. Aktualnie pszenżyto

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2016 r. Rok wpisania do: Hodowca (lub polski przedstawiciel KRO LOZ dla odmian zagranicznych)

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2016 r. Rok wpisania do: Hodowca (lub polski przedstawiciel KRO LOZ dla odmian zagranicznych) Pszenica jara Pszenica jara, ze względu na słabo rozwinięty system korzeniowy, posiada duże wymagania pokarmowe i glebowe. W konsekwencji posiada małą zdolność pobierania składników pokarmowych z gleby.

Bardziej szczegółowo

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r.

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r. Pszenżyto jare Pszenżyto jare ma najmniejsze znaczenie gospodarcze wśród wszystkich gatunków zbóż, gdyż jego uprawa zajmuje niewielki areał i w bilansie paszowym kraju nie odgrywa większej roli. Ziarno

Bardziej szczegółowo

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ VII Jęczmień jary Jęczmień odznacza się wśród zbóż jarych większą niezawodnością plonowania, z uwagi na mniejszą wrażliwość na czynniki klimatyczne, takie jak: niedostatek opadów, a także wzrastającą długość

Bardziej szczegółowo

1.1. Jęczmień ozimy. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR LOZ. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) 1 Souleyka

1.1. Jęczmień ozimy. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR LOZ. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) 1 Souleyka 1.1. Jęczmień ozimy Tabela 24 Jęczmień ozimy odmiany badane w 2018 roku. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR LOZ 1 Souleyka 2010 2013 2 KWS Meridian 2011 2014 3 Titus 2012 2015 4 Zenek 2013 2015 5 SU Melania

Bardziej szczegółowo

Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2016 roku.

Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2016 roku. II Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Powierzchnia uprawy i zbiory tego zboża charakteryzują się dużą dynamiką zmian. Aktualnie pszenżyto

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR Odmiana jakościowa (grupa A), o wyróŝniających się parametrach technologicznych. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność

Bardziej szczegółowo

VI Pszenica jara. Tabela 31. Pszenica jara odmiany badane w 2017 r. Rok wpisania do: KRO LOZ. Grupa, jakości

VI Pszenica jara. Tabela 31. Pszenica jara odmiany badane w 2017 r. Rok wpisania do: KRO LOZ. Grupa, jakości VI Pszenica jara Pszenica jara odgrywa mniejszą rolę w uprawie zbóż niż pszenica ozima ze względu na niższą plenność i zawodność plonów. Uprawa tego gatunku ma jednak duże znaczenie w niektórych rejonach,

Bardziej szczegółowo

Tabela 16. Żyto ozime odmiany badane w 2017 roku.

Tabela 16. Żyto ozime odmiany badane w 2017 roku. III Żyto ozime Ziarno żyta wykorzystywane jest wielokierunkowo. Według szacunków aż połowa corocznych zbiorów przeznaczana jest na cele paszowe, mimo że dla większości grup zwierząt jest to pasza nienajlepsza.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i Pszenica twarda ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do Krajowego Lp.

Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i Pszenica twarda ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do Krajowego Lp. Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Lp. Odmiana włączenia lat w Rejestru Odmian do LZO LZO w Polsce Kod kraju pochodzenia Adres

Bardziej szczegółowo

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2017 roku. Rok wpisania do: KRO LOZ 1 Pigmej

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2017 roku. Rok wpisania do: KRO LOZ 1 Pigmej II Pszenżyto ozime Pszenżyto jest przede wszystkim zbożem paszowym, a obecnie uprawiane odmiany są mało przydatne do wypieku chleba. Potencjalne możliwości plonowania pszenżyta są większe jak pszenicy

Bardziej szczegółowo

Tabela 28. Pszenica jara - badane odmiany w 2011 roku.

Tabela 28. Pszenica jara - badane odmiany w 2011 roku. Pszenica jara Powierzchnia uprawy i znaczenie pszenicy jarej w naszym kraju stopniowo się zmniejsza, niemniej jest to gatunek uprawiany głównie na ziarno przeznaczone na cele młynarsko-piekarskie, a także

Bardziej szczegółowo

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2013 roku.

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2013 roku. II Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Powierzchnia uprawy i zbiory tego zboża charakteryzują się dużą dynamiką zmian. Aktualnie pszenżyto

Bardziej szczegółowo

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do VIII Owies W przeciwieństwie do jęczmienia jarego, w krajowym rejestrze dominują odmiany rodzimej hodowli i są to w ponad 90% odmiany żółtoziarniste, jedna odmiana jest brązowoziarnista natomiast pięć

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Pszenica jara charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. 1 Bombona 2 Arabella 3 Izera

Bardziej szczegółowo

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r.

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą natomiast jest niższa cena ziarna na rynku.

Bardziej szczegółowo

Owies. Tabela 40. Owies odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do KRO LOZ

Owies. Tabela 40. Owies odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do KRO LOZ Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą natomiast jest niższa cena ziarna na rynku. Gatunek

Bardziej szczegółowo

Tabela 45. Owies odmiany badane w 2017 r.

Tabela 45. Owies odmiany badane w 2017 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą jest natomiast, niestety, niższa cena ziarna

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

III Żyto ozime. Rok wpisania do: KRO LZO. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) 1 Bosmo 2001

III Żyto ozime. Rok wpisania do: KRO LZO. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) 1 Bosmo 2001 III Żyto ozime Żyto dobrze wykorzystuje zapasy wody pozimowej, wyróżnia się najwyższą mrozoodpornością, jak również posiada najniższe wymagania w odniesieniu do gleby i przedplonu oraz dość dobrze znosi

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU ZBOŻA OZIME

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU ZBOŻA OZIME CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU Opracowanie zawiera: dla każdego gatunku opisy odmian uszeregowane w porządku alfabetycznym, przy nazwie odmiany podano

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2017/18 w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono trzy doświadczenia z pszenicą ozimą, które zlokalizowano w stacjach doświadczalnych:

Bardziej szczegółowo

LOZ 2019 uprawy ozime

LOZ 2019 uprawy ozime LOZ 2019 uprawy ozime 28 stycznia w Siedzibie Sejmiku w Szczecinie obradował wojewódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, który opracował Listę odmian zalecanych do uprawy na obszarze

Bardziej szczegółowo

Tabela 49. Pszenżyto jare odmiany badane w 2017 r.

Tabela 49. Pszenżyto jare odmiany badane w 2017 r. IX Pszenżyto jare Pszenżyto jare ma najmniejsze znaczenie gospodarcze wśród wszystkich gatunków zbóż, gdyż jego uprawa zajmuje niewielki areał i w bilansie paszowym kraju nie odgrywa większej roli. Ziarno

Bardziej szczegółowo

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w Polsce w 2009 roku wynosiła 337 tys. ha i była mniejsza o około 8 tys. ha w porównaniu z rokiem 2008.

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015 Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015 Pszenica ozima TONACJA (2001) Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - dość duża. Odporność na septoriozę liści i

Bardziej szczegółowo

Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne W roku do Krajowego rejestru wpisano cztery nowe odmiany pszenicy zwyczajnej jarej: Atrakcja, Fala, KWS Sunny, MHR Jutrzenka.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( ) ,DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 (2014-2016) Zeszyt 6 ( 18 ) Bukówka. pażdziernik 2016..

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2015roku powierzchnia uprawy pszenżyta

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Wstęp. Celem doświadczenia jest sprawdzenie przydatności do uprawy odmian form ozimych i jarych pszenicy przy późnym

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016 Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016 Pszenica ozima NATULA (2009) Rok włączenia do LOZ - 2011 Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - średnia. Odporność

Bardziej szczegółowo

w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego.

w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. uprawa aktualności 24 ZBOŻA. Nowe odmiany wpisane do Krajowego Rejestru Nowe odmiany zbóż ozimych W 2017 roku na podstawie badań rejestrowych prowadzonych w stacjach i zakładach doświadczalnych, należących

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima Uwagi ogólne W roku zarejestrowano 9 nowych odmian. Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się 83 odmiany z czego: 41 odmian zaliczono do grupy technologicznej jakościowej (A), 32 do chlebowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017(2015-2017) Bukówka.Grudzień 2017 Dolnośląski Zespół Porejestrowego

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS średnia łączna powierzchnia uprawy pszenicy ozimej w Polsce w latach 2009-2011 wynosiła ponad 1,9 mln ha, co stanowi

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 ( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 (2016-2018) Bukówka. Grudzień 2018 Dolnośląski Zespół

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2015

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w woj. lubelskim, Cicibór Duży

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław 4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław Uwagi ogólne Jesienią roku 2014 zostało zarejestrowanych 10 nowych odmian: Belissa, Florus, Franz, Honda, KWS Dakota, KWS Loft, Ohio, RGT Kilimanjaro,

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Pszenica ozima należy do zbóż o największym znaczeniu gospodarczym, ze względu na wszechstronność wykorzystania ziarna, jak najwyższy

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zbóż ozimych zalecanych do wysiewu w województwie świętokrzyskim na rok 2016

Lista odmian zbóż ozimych zalecanych do wysiewu w województwie świętokrzyskim na rok 2016 Lista odmian zbóż ozimych zalecanych do wysiewu w województwie świętokrzyskim na rok 2016 Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze jest prawnie

Bardziej szczegółowo

wg Listy Opisowej Odmian - COBORU

wg Listy Opisowej Odmian - COBORU wg Listy Opisowej Odmian - COBORU RZEPAK JARY FENJA - Odmiana populacyjna. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka ogólnego w suchej masie beztłuszczowej nieco mniejsza

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2015

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2015 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do KR Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z pszenicą jarą w 2011 roku przeprowadzono w trzech punktach. W SDOO Węgrzce przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. W strukturze zasiewów zbóż z mieszankami, udział jarej formy pszenżyta jest

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica ozima Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2013/14 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono cztery doświadczenia z pszenicą ozimą, które zlokalizowano w stacjach doświadczalnych:

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima - mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław

4. Pszenica ozima - mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław 4. Pszenica ozima - mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław Uwagi ogólne Na początku roku 2016 zarejestrowano 18 nowych odmian: 3 jakościowe chlebowe (Lindbergh, Mirek, Nordkap), 13 chlebowych (Bartosz, Bonanza,

Bardziej szczegółowo

Dobór odmian do doświadczeń PDO w województwie

Dobór odmian do doświadczeń PDO w województwie Dolnośląska Lista Zalecanych do uprawy odmian roślin uprawnych 2014 zboża i rzepak ozimy Dolnośląski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, spośród kilkudziesięciu odmian w każdym gatunku

Bardziej szczegółowo

Pawo. Todan. Algoso. Leontino. Pizarro. Trigold. Tulus. Cerber. Cyrkon. Elpaso. Fredro. Constant* Baltiko. Gniewko. Alekto. Borwo. Pigmej.

Pawo. Todan. Algoso. Leontino. Pizarro. Trigold. Tulus. Cerber. Cyrkon. Elpaso. Fredro. Constant* Baltiko. Gniewko. Alekto. Borwo. Pigmej. Tabela Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana * Rok wpisania do Krajowego Rejestru Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia DE DE FR Adres hodowcy lub jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA 2015 ( )

PSZENICA OZIMA 2015 ( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENICA OZIMA 2015 (2013 2015) Zeszyt 7 (17) Bukówka. Październik 2015. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław

Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne Jęczmień jary ma największe znaczenie wśród zbóż jarych w Polsce. W roku do Krajowego Rejestru wpisano aż 10 nowych odmian jęczmienia jarego - jedna

Bardziej szczegółowo

Żyto ozime. Rok wpisania do:

Żyto ozime. Rok wpisania do: Żyto ozime W ostatnim roku powierzchnia uprawy żyta ozimego w Podlaskiem znacznie spadła i aktualnie wynosi 77,6 tys. ha. stanowiąc 12,7 % zasiewów. Żyto dobrze wykorzystuje zapasy wody pozimowej, wyróżnia

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Wyniki.

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Wyniki. Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Celem badań było sprawdzenie plonowania odmian form ozimych i jarych pszenicy przy listopadowym terminie siewu, ich mrozoodporności,

Bardziej szczegółowo

PSZENICA JARA 2017( )

PSZENICA JARA 2017( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENICA JARA 2017(2015-2017) Bukówka.Październik 2017 Dolnośląski Zespół

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2015

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenica ozima 2015 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenica ozima

Bardziej szczegółowo

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia Tabela 1 Pszenica zwyczajna jara, jara. Odmiany badane. Rok zbioru Lp Odmiana Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce Rok włączenia do LZO Liczba lat na LZO Kod kraju pochodzenia Adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w woj. lubelskim, Cicibór 80,

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne W roku w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z jęczmieniem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głębokie, ZDOO Głodowo i HR Strzelce Grupa IHAR

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 6. Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2016/, w ramach PDO w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana

Tabela 1 Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana Tabela Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: - ostka * Henrik Rok wpisania do Krajowego Rejestru Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia jakościowe ( grupa A) chlebowe ( grupa B) FR AT pozostałe

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime - odmiany badane w 2011 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime - odmiany badane w 2011 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento Pszenżyto ozime Z danych statystycznych wynika, że powierzchnia uprawy tego gatunku w ostatnich latach systematycznie wzrasta. Wynika to ze stosunkowo niskich wymagań glebowych pszenżyta pozwalających

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o

Uwagi ogólne Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o Rozdział 4 Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o uregulowanym odczynie. Odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń ROZDZIAŁ 8 Pszenżyto jare Uwagi ogólne Ziarno pszenżyta przeznaczane jest w całości na paszę. Wykorzystuje się je bezpośrednio do żywienia wszystkich zwierząt gospodarskich w formie gniecionej lub w paszach

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Do opracowania dodane są doświadczenia

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław Uwagi ogólne Na początku roku 2017 wpisano do Krajowego rejestru 7 nowych odmian w tym: 4 jakościowe chlebowe (Formacja, KWS Firebird, KWS Spencer,

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2012/13 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono cztery doświadczenia z pszenicą ozimą, które zlokalizowano w stacjach doświadczalnych:

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO i ROLNICZEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2014 (2012-2014) Zeszyt 6 ( 16 ) wydawnictwo sto

Bardziej szczegółowo

w 2013 roku na przeciętnym poziomie agrotechniki. Jej przyrost na poziomie intensywnym wynosił 1,5-1,8 g. Celniejszym ziarnem cechowały się odmiany

w 2013 roku na przeciętnym poziomie agrotechniki. Jej przyrost na poziomie intensywnym wynosił 1,5-1,8 g. Celniejszym ziarnem cechowały się odmiany PSZENICA JARA Doświadczenia z pszenicą jarą prowadzono w Głubczycach, z poszerzonym doborem 17 odmian oraz w Bąkowie, Łosiowie i Pągowie z doborem wojewódzkim 9 odmian na dwóch poziomach agrotechniki.

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS powierzchnia uprawy formy ozimej pszenżyta w 2015 roku wynosiła ponad 1,3 mln ha i była podobna do lat poprzednich.

Bardziej szczegółowo

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce. Adres jednostki zachowującą odmianę, Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce. Adres jednostki zachowującą odmianę, Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia Pszenica zwyczajna jara Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w ubiegłych latach wynosiła ponad 300 tys. W roku Krajowy rejestr pszenicy zwyczajnej jarej wzbogacił się o jakościową odmianę chlebową (grupa

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy tego gatunku w Polsce miała tendencję wzrostową do roku 2009 (1277 tys. ha). Największą dynamikę wzrostu obserwowano

Bardziej szczegółowo

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. presji chorób jęczmienia ozimego. Odmianą z nieco większym porażeniem mączniakiem była

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. presji chorób jęczmienia ozimego. Odmianą z nieco większym porażeniem mączniakiem była 7. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2017/ w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i w Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2015/, w ramach PDO w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie

Bardziej szczegółowo

Lista Zalecanych odmian do uprawy (LOZ): 1. Tonacja 6. Linus 2. Bamberka 7. Patras 3. Natula 8. Praktyk 4. Skagen 9. Platin 5. KWS Ozon 10.

Lista Zalecanych odmian do uprawy (LOZ): 1. Tonacja 6. Linus 2. Bamberka 7. Patras 3. Natula 8. Praktyk 4. Skagen 9. Platin 5. KWS Ozon 10. Pszenica ozima Pszenica ozima ma największe znaczenie spośród zbóż uprawianych w Polsce. Według danych GUS średnia łączna powierzchnia uprawy tego gatunku w ostatnich latach wynosiła 1,8-1,9 mln ha. Największy

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima. Uwagi ogólne

Pszenica ozima. Uwagi ogólne Rok wpisu do KR Rok włącz do LZO Kod kraju pochodz. Pszenica ozima Uwagi ogólne Doświadczenie z pszenicą ozimą w województwie małopolskim w sezonie 2010/11 założono w trzech punktach: tj. SDOO Węgrzce

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA 2017( )

PSZENICA OZIMA 2017( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENICA OZIMA 2017(2015-2017) Bukówka.Grudzień 2017 Dolnośląski Zespół Porejestrowego

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2014

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2014 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2014 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI

Bardziej szczegółowo

Zboża ozime Zboża jare Ziemniak

Zboża ozime Zboża jare Ziemniak Małopolski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego Małopolski Urząd Marszałkowski w Krakowie Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych i Rolniczych w województwie małopolskim

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Pszenica ozima Uwagi ogólne

Rozdział 3 Pszenica ozima Uwagi ogólne Rozdział 3 Pszenica ozima Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą ozimą w roku przeprowadzono w 5-ciu punktach doświadczalnych reprezentujących różne rejony klimatyczno glebowe województwa.

Bardziej szczegółowo

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław 5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór, korzystny przedplon dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

Masa 1000 ziaren wynosiła średnio na przeciętnym poziomie agrotechniki 32,0g w 3-leciu i 30,0g w ostatnim roku. Na poziomie intensywnym notowano jej

Masa 1000 ziaren wynosiła średnio na przeciętnym poziomie agrotechniki 32,0g w 3-leciu i 30,0g w ostatnim roku. Na poziomie intensywnym notowano jej ŻYTO OZIME Doświadczenia z żytem ozimym prowadzono w Głubczycach z poszerzonym doborem 19 odmian oraz w Bąkowie i Łosiowie z doborem wojewódzkim 15 odmian na dwóch poziomach agrotechniki. W latach 2011

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław

4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław 4. Pszenica ozima mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław Uwagi ogólne Na początku roku 2018 zarejestrowano 11 nowych odmian: 4 jakościowe chlebowe (Apostel, Comandor, Euforia, Reduta), sześć chlebowych (Błyskawica,

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2018

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2018 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w woj. lubelskim, Cicibór 80,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 ( ) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015 r.

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 ( ) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015 r. DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 (2013-2015) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015

Bardziej szczegółowo

Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław

Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór oraz jest dobrym przedplonem dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

Lista Zalecanych Odmian do uprawy w województwie lubelskim w roku 2013

Lista Zalecanych Odmian do uprawy w województwie lubelskim w roku 2013 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w Lublinie Lista Zalecanych Odmian

Bardziej szczegółowo

Odmiany zbóż ozimych Wpisany przez Leszek Piechocki piątek, 02 września :59 -

Odmiany zbóż ozimych Wpisany przez Leszek Piechocki piątek, 02 września :59 - Odpowiednia do warunków środowiska odmiana jest jednym z głównych czynników warunkujących uzyskanie wysokich plonów. Najlepsze odmiany spośród badanych w doświadczeniach PDO umieszczane są na Liście Odmian

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN PSZENICY OZIMEJ W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN PSZENICY OZIMEJ W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN PSZENICY OZIMEJ W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim 1 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy tego gatunku w Polsce miała tendencję wzrostową do roku 2009 (1277 tys. ha). Największą dynamikę wzrostu obserwowano

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2017

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2017 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2017 zboża jare zboża ozime rzepak ozimy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Pszenżyto jare

Rozdział 8 Pszenżyto jare Rozdział 8 Pszenżyto jare Pszenżyto jare jest zbożem odznaczającym się większą tolerancją na słabe warunki glebowe i stanowiskowe od pszenicy jarej, dlatego też budzi ono coraz większe zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS powierzchnia uprawy formy ozimej pszenżyta w ostatnich latach wynosiła ponad 1,2 mln. ha. Udział pszenżyta ozimego

Bardziej szczegółowo