II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento"

Transkrypt

1 II Pszenżyto ozime Z danych statystycznych wynika, że powierzchnia uprawy tego gatunku, po drastycznych spadkach na początku ubiegłej dekady, w ostatnich latach systematycznie wzrasta. Nowe odmiany rejestrowane w ostatnich latach charakteryzują się na ogół wyższą plennością i lepszą zdrowotnością, co w połączeniu ze stosunkowo niskimi wymaganiami glebowymi i potencjalnymi możliwościami plonotwórczymi sprawia, że gatunek ten cieszy się coraz większym uznaniem rolników. Wartość paszowa zbliżona do pszenicy i jęczmienia (około 11 % białka), pozwala na wykorzystanie go w żywieniu tuczników i drobiu. W ostatnim czasie w województwie podlaskim obserwujemy uprawę tego gatunku na stałym poziomie około 68 tys. ha, ale coraz wyższym udziale w strukturze stanowiącym 14,4 % ogólnej powierzchni zbóż. Istnieje możliwość uprawy tego gatunku z dobrymi efektami na kompleksie żytnim słabym pod warunkiem zapewnienia dobrych przedplonów i doprowadzeniu ph gleby do 5,5. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Lp. Odmiana Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento Witon Pawo Moderato Baltiko k Gniewko k Grenado k Algoso Alekto k Leontino Pigmej k Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) HR Strzelce sp. z o.o Strzelce, ul. Główna 20 HR Strzelce sp. z o.o Strzelce, ul. Główna 20 HR Szelejewo sp. z o.o Piaski HR Szelejewo sp. z o.o Piaski HR Szelejewo sp. z o.o Piaski HR Strzelce sp. z o.o Strzelce, ul. Główna 20

2 12 Borwo k Pizarro Atletico k Tulus Elpaso Fredro Cerber Cyrkon Agostino k Bereniko Borowik KWS Trisol Maestozo Mikado k 2011 k Odmiana krótkosłoma. HR Strzelce sp. z o.o Strzelce, ul. Główna 20 HR Szelejewo sp. z o.o Piaski Saaten Union Pl. sp. z o.o Wągrowiec, ul. Straszewska 70 HR Strzelce sp. z o.o Strzelce, ul. Główna 20 HR Strzelce sp. z o.o Strzelce, ul. Główna 20 Lantmȁ nnen SW Seed sp. z o.o Wrocław, ul. Terenowa 6g HR Strzelce sp. z o.o Strzelce, ul. Główna 20 KWS Lochow Pl. sp. z o.o. Kondratowice Prusy

3 Tabela 11. Agrotechniczne i polowe warunki prowadzenia doświadczeń w 2012 r Wyszczególnienie Krzyżewo Marianowo Szepietowo Podtrzcianka Wszerzecz Kompleks glebowy Klasa bonitacyjna gleby III b IV b III a III b IV a ph gleby 6,3 5,6 6,2 4,9 5,5 Zasobność gleby mg/100 g P K 2 0 Mg 20,1 15,9 8,7 Przedplon Groch siewny Groch siewny groch pastewny owies 7,5 10,6 3,8 33,0 15,3 10,6 12,6 21,4 5,9 10,2 12,4 7,3 Mieszanka strączkowo-zbożowa Data siewu Data zbioru Nawożenie N na poziomie a 1 kg/ha N na poziomie a 2 kg/ha P kg/ha K 2 0 kg/ha Nawożenie dolistne l/ha Mikrovit Cu-80 1 l. Basfoliar 36 Extra Plonvit Z 1 l. 2 x 10 l. Insektycydy Decis 2,5 EC 0,5 l. Basfoliar 36 Extra 2 x 10 l. Herbicydy dawka Chisel 75 WG 60 g. Huzar 387 OD 1l. Komplet 560SC 0,5 kg. Ekolist Standard 2 x 4,5 l. Duett Ultra SC 0,6 l. Alert 375 SC 1 l. Soligor 425 EC 0,5 l. Fungicydy dawka Falcon EC 0,6 l. Artea 330 EC 0,5 l. Fandango 200 EC 1 l. Antywylegacz poziom a 2 Moddus 250 EC 0,6 l. Cerone 480 SL 1 l. Cerone 480 SL 1 l. Ekolist Z 2 x 1,0 l. Komplet 560 SC 0,5 kg. Sekator 125 OD 0,15 l.

4 Krzyżewo Marianowo Szepietowo Podtrzcianka Wszerzecz Średnia Odchylenie od wzorca % wzorca a 2 a 1 Tabela 12. Plon ziarna pszenżyta ozimego w 2012 (dt. z ha) na poziomie a 1. Lp. Odmiana Wzorzec 76,4 73,8 65,4 60,9 61,5 67,7 x x 12,4 1 Algoso 76,7 66,9 71,1 59,4 57,9 66,4-1, ,3 2 Borwo k 79,5 75,0 62,9 59,2 61,8 67,7 0, ,8 3 Elpaso 81,4 70,0 64,7 59,2 54,9 66,0-1, ,7 4 Fredro 72,9 79,6 62,0 64,2 64,7 68,7 1, ,5 5 Pawo 71,2 71,8 63,6 64,6-3, ,4 6 Witon 76,7 71,4 63,6 66,3-1, ,5 7 Moderato 69,9 43,1 41,3 47,2-20, ,3 8 Baltiko k 75,4 67,7 79,4 57,2 68,3 0, ,1 9 Gniewko k 74,2 70,3 66,0 59,6 65,9-1, ,4 10 Sorento 76,6 70,5 46,5 60,3-7, ,5 11 Alekto k 68,3 68,8 55,1 61,1-6, ,3 12 Grenado k 81,1 68,0 66,0 67,4-0, ,7 13 Leontino 61,5 69,3 49,7 55,9-11, ,3 14 Pigmej k 83,5 75,9 58,1 61,5 69,2 1, ,0 15 Pizarro 63,4 71,7 62,3 61,5-6, ,1 16 Atletico k 75,7 71,7 60,4 66,3-1, ,3 17 Tulus 76,8 65,2 58,2 61,0 60,5 64,3-3, ,0 18 Cerber 77,6 70,2 54,3 64,4-3, ,8 19 Cyrkon 75,4 72,4 55,6 64,8-2, ,3 20 Agostino k 82,0 71,0 64,6 69,7 2, ,1 21 Bereniko 68,8 67,9 48,0 58,8-8, ,1 22 Borowik 79,4 82,3 65,2 72,8 5, ,9 23 KWS Trisol 86,7 61,1 45,5 61,6-5, ,4 24 Maestozo 70,4 64,6 46,2 57,6-10, ,6 25 Mikado k 73,7 84,3 62,2 70,6 3, ,5 Odmiany wzorcowe zaznaczono pogrubioną czcionką. k Odmiana krótkosłoma.

5 Krzyżewo Marianowo Szepietowo Podtrzcianka Wszerzecz Średnia Odchylenie od wzorca % wzorca Tabela 13. Plon ziarna pszenżyta ozimego w 2012 (dt. z ha) na poziomie a 2. Lp. Odmiana Wzorzec 86,0 78,2 85,8 75,7 75,0 80,1 x x 1 Algoso 92,0 75,0 93,7 78,0 74,9 82,7 2, Borwo k 84,7 71,4 91,2 73,4 71,8 78,5-1, Elpaso 86,8 82,5 90,1 73,6 65,6 79,7-0, Fredro 81,4 88,2 72,4 75,8 78,3 79,2-0, Pawo 74,6 86,3 97,6 83,0 2, Witon 95,3 89,0 91,8 88,8 8, Moderato 80,8 50,4 62,9 61,5-18, Baltiko k 93,8 79,1 88,5 76,6 83,4 3, Gniewko k 81,9 82,4 94,6 70,6 81,3 1, Sorento 91,7 87,6 66,7 78,8-1, Alekto k 85,2 83,1 77,8 82,4 2, Grenado k 86,1 76,1 87,6 80,1-0, Leontino 84,0 78,1 70,2 74,2-5, Pigmej k 84,9 80,9 69,9 83,4 81,2 1, Pizarro 85,2 75,1 70,2 73,6-6, Atletico k 86,2 81,3 64,2 77,6-2, Tulus 92,4 79,2 84,1 77,7 82,9 83,3 3, Cerber 91,5 80,7 79,2 84,2 4, Cyrkon 86,2 91,7 67,1 82,1 1, Agostino k 87,7 84,2 79,2 83,8 3, Bereniko 79,8 80,8 66,8 75,9-4, Borowik 97,3 91,6 82,7 90,7 10, KWS Trisol 92,4 77,7 66,6 79,0-1, Maestozo 85,3 79,6 63,3 76,2-3, Mikado k 87,4 92,1 78,4 86,1 6,0 107 Odmiany wzorcowe zaznaczono pogrubioną czcionką. k Odmiana krótkosłoma.

6 Tabela 14. Średnie wyniki plonowania odmian pszenżyta ozimego w latach (% wzorca) na poziomie a 1. Lp. Odmiana Rok Lata Wzorzec, dt z ha 70,6 75,4 67,7 71,2 71,5 Poziom a1 1 Algoso Borwo k Elpaso x 95 4 Fredro x Pawo Witon Moderato Baltiko k Gniewko k Sorento Alekto k Grenado k Leontino Pigmej k Pizarro Atletico k Tulus Cerber x Cyrkon x Agostino k 103 x x 21 Bereniko 87 x x 22 Borowik 108 x x 23 KWS Trisol 91 x x 24 Maestozo 85 x x 25 Mikado k 105 x x Liczba doświadczeń k Odmiana krótkosłoma.

7 Tabela 15. Średnie wyniki plonowania odmian pszenżyta ozimego w latach (% wzorca) na poziomie a 2. Lp. Odmiana Rok Lata Wzorzec, dt z ha 92,0 89,1 80,1 87,1 84,6 Poziom a1 1 Algoso Borwo k Elpaso x 98 4 Fredro x Pawo Witon Moderato Baltiko k Gniewko k Sorento Alekto k Grenado k Leontino Pigmej k Pizarro Atletico k Tulus Cerber x Cyrkon x Agostino k 105 x x 21 Bereniko 95 x x 22 Borowik 113 x x 23 KWS Trisol 99 x x 24 Maestozo 95 x x 25 Mikado k 107 x x Liczba doświadczeń k Odmiana krótkosłoma.

8 Wysokość roślin Wyleganie przed zbiorem Masa tysiąca nasion Dojrzałość woskowa *) Mączniak Septorioza liści Rdza brunatna Tabela 16. Ważniejsze cechy rolnicze i porażenie przez choroby w 2012 r. na poziomie a 1. Choroby Lp. Odmiana cm Skala 9 0 g Dni Skala 9 0 Skala 9 0 Skala 9 0 Wzorzec 113 6,5 38,0 x 5,8 5,8 8,0 Poziom a1 1 Algoso 120 6,6 39, ,4 5,0 6,9 2 Borwo k 106 8,1 39, ,9 6,9 8,8 3 Elpaso 109 6,6 33, ,8 5,3 7,9 4 Fredro 116 4,6 40, ,2 6,0 8,3 5 Pawo 124 3,5 37, ,3 6,8 8,3 6 Witon 114 8,3 36, ,5 4,8 5,0 7 Moderato 125 4,2 32, ,8 5,7 8,7 8 Baltiko k 97 8,3 36, ,3 5,3 7,4 9 Gniewko k 103 7,8 37, ,0 5,6 7,1 10 Sorento 127 4,3 35, ,3 5,5 7,8 11 Alekto k 102 5,7 37, ,5 5,8 7,3 12 Grenado k 102 8,5 32, ,3 5,7 7,2 13 Leontino 119 5,5 37, ,7 5,8 8,7 14 Pigmej k 104 8,4 37, ,4 6,0 8,5 15 Pizarro 127 4,8 37, ,7 6,8 8,7 16 Atletico k 99 8,2 41, ,0 6,5 9,0 17 Tulus 116 5,5 40, ,0 6,7 8,4 18 Cerber 111 5,0 37, ,3 5,7 9,0 19 Cyrkon 107 5,5 40, ,8 5,8 9,0 20 Agostino k 100 6,0 38, ,0 6,3 8,7 21 Bereniko 119 2,5 32, ,3 6,5 8,2 22 Borowik 134 8,3 47, ,0 6,2 8,0 23 KWS Trisol 122 4,3 45, ,3 5,8 8,3 24 Maestozo 120 2,0 36, ,7 6,2 8,7 25 Mikado k 102 8,7 36, ,0 5,5 9,0 Ilość doświadczeń *) Na podstawie Listy Opisowej Odmian COBORU.

9 Wysokość roślin Wyleganie przed zbiorem Masa tysiąca nasion Mrozoodporność *) Mączniak Septorioza liści Rdza brunatna Tabela 17. Ważniejsze cechy rolnicze i porażenie przez choroby w 2012 r na poziomie a 2. Choroby Lp. Odmiana Poziom a2 cm Skala 9 0 g Skala 9 0 Skala 9 0 Skala 9 0 Skala 9 0 Wzorzec 107 6,7 40,6 x 7,4 7,5 9,0 1 Algoso 116 6,5 45,0 4,5 7,2 7,5 9,0 2 Borwo k 101 8,5 41,3 5,5 7,9 7,9 9,0 3 Elpaso 102 7,1 35,4 4,5 6,8 6,9 9,0 4 Fredro 108 4,6 40,7 4,0 7,8 7,6 8,9 5 Pawo 118 4,8 39,1 6,0 8,0 7,7 9,0 6 Witon 112 7,3 37,9 5,5 7,8 8,3 9,0 7 Moderato 122 4,2 33,3 5,0 5,3 7,0 9,0 8 Baltiko k 93 8,4 39,6 4,0 7,1 7,1 9,0 9 Gniewko k 98 8,0 39,6 4,0 8,0 7,0 8,9 10 Sorento 124 5,5 38,9 4,0 8,7 7,2 9,0 11 Alekto k 98 5,5 40,3 4,5 7,7 7,5 9,0 12 Grenado k 100 9,0 33,0 5,5 8,3 6,8 9,0 13 Leontino 117 5,7 37,2 4,0 7,3 7,0 9,0 14 Pigmej k 100 8,1 37,5 5,0 8,1 7,9 9,0 15 Pizarro 121 4,5 38,6 5,0 9,0 8,3 9,0 16 Atletico k 97 6,0 41,7 5,0 7,3 7,5 9,0 17 Tulus 111 5,7 44,5 4,5 8,0 7,6 9,0 18 Cerber 106 5,7 37,4 4,0 7,7 7,3 9,0 19 Cyrkon 101 6,5 44,3 3,5 7,2 7,5 9,0 20 Agostino k 95 6,2 38,6 4,5 8,8 7,3 9,0 21 Bereniko 112 4,7 35,1 4,0 8,8 7,3 9,0 22 Borowik 127 8,5 47,2 5,0 8,2 7,8 8,8 23 KWS Trisol 115 5,0 48,5 3,5 8,5 7,2 8,8 24 Maestozo 114 3,5 38,5 5,0 8,7 6,8 9,0 25 Mikado k 99 8,7 38,8 5,5 7,3 6,5 9,0 Ilość doświadczeń *) Na podstawie Listy Opisowej Odmian COBORU.

10 Charakterystyka odmian (na podstawie listy opisowej odmian) SORENTO (2002). Odmiana o dość małej mrozoodporności. Odporność na mączniaka, rdzę brunatną, rdzę źdźbłową i rynchosporiozę dość duża, na septoriozę liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym przeciętne. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania dość duże. Zawartość białka dość duża. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. PAWO (2002). Odmiana o dość dużej mrozoodporności. Odporność na rdzę brunatną duża, na mączniaka, septoriozę liści, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów dość duża, na rdzę źdźbłową, septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła przeciętna. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn i wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania średnie. Zawartość białka dość duża. Plenność dobra do bardzo dobrej. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. WITON (2002). Odmiana o dość dużej mrozoodporności. Odporność na mączniaka, rdzę źdźbłową, septoriozę liści, septoriozę plew, rynchosporiozęi choroby podstawy źdźbła średnia, na fuzariozę kłosów dość mała, na rdzę brunatną mała do bardzo małej, Rośliny przeciętnej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziarn mała do bardzo małej, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość mała, liczba opadania dość duża. Zawartość białka duża. Plenność dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. MODERATO (2004). Odmiana o średniej mrozoodporności. Odporność na rdzę brunatną bardzo duża, na mączniaka duża do bardzo dużej, na rdzę źdźbłową, septoriozę liści, i septoriozę plew duża, na fuzariozę kłosów dość duża, na rynchosporiozę średnia, na choroby podstawy źdźbła dość mała. Rośliny wysokie, o małej do bardzo małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn mała, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania przeciętne. Zawartość białka średnia. Plenność dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. BALTIKO (2006). Odmiana typu półkarłowego, o dość małej mrozoodporności. Odporność na mączniaka, septoriozę plew i fuzariozę kłosów

11 dość duża, na septoriozę liści, rynchosporiozę, i choroby podstawy źdźbła średnia, na rdzę brunatną i rdzę źdźbłową mała. Rośliny bardzo niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn dość mała, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna, liczba opadania dość mała. Zawartość białka średnia. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. GNIEWKO (2006). Odmiana typu półkarłowego, o dość małej mrozoodporności. Odporność na rdzę brunatną bardzo duża, na mączniaka i rdzę źdźbłową duża do bardzo dużej, na septoriozę liści duża, na septoriozę plew i rynchosporiozę średnia, na fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła dość mała. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziarn, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość mała, liczba opadania mała. Zawartość białka dość duża. Plenność dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. GRENADO (2007). Odmiana pastewna, typu półkarłowego. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki mniejszy niż średnio dla gatunku. Mrozoodporność dość duża. Odporność na mączniaka i na rdzę brunatną bardzo duża, na septoriozę liści duża, na septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość duża, na rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny bardzo niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn bardzo mała, wyrównanie słabe do bardzo słabego, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania średnie. Zawartość białka mała do bardzo małej. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. ALGOSO (2007). Odmiana pastewna, o normalnej wysokości roślin. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki większy niż średnio dla gatunku. Mrozoodporność średnia. Odporność na rdzę brunatną, septoriozę plew, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła średnia, na fuzariozę kłosów dość mała, na septoriozę liści mała, na mączniaka mała do bardzo małej. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn duża, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania średnie. Zawartość białka mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. ALEKTO (2008). Odmiana pastewna, typu półkarłowego. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki mniejszy niż średnio dla gatunku. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na mączniaka i rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na septoriozę liści, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów dość duża, na septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła

12 dość mała. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn dość mała, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. BORWO (2008). Odmiana pastewna, typu półkarłowego. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki mniejszy niż średnio dla gatunku. Mrozoodporność dość duża. Odporność na rdzę brunatną bardzo duża, na mączniaka i fuzariozę kłosów duża do bardzo dużej, na septoriozę liści i plew duża, na rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła dość duża. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania późny. Masa 1000 ziarn i gęstość w stanie zsypnym dość duże. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość mała, liczba opadania mała. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. LEONTINO (2008). Odmiana pastewna, o normalnej wysokości roślin. Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Mrozoodporność dość mała. Odporność na mączniaka duża do bardzo dużej, na septoriozę plew duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści i fuzariozę kłosów dość duża, na rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny przeciętnej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn i gęstość w stanie zsypnym dość duże. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania dość małe. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. PIGMEJ (2008). Odmiana pastewna, typu półkarłowego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki mniejszy niż średnio dla gatunku. Mrozoodporność średnia. Odporność na rdzę brunatną bardzo duża, na mączniaka i fuzariozę kłosów duża, na septoriozę liści i plew oraz rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła dość duża. Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziarn dość mała, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania średnie. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. PIZARRO (2008). Odmiana pastewna, o normalnej wysokości roślin. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki mniejszy niż średnio dla gatunku. Mrozoodporność średnia. Odporność na rdzę brunatną i septoriozę liści bardzo duża, na mączniaka duża do bardzo dużej, na septoriozę plew, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła dość duża, na fuzariozę kłosów średnia. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn i gęstość w stanie zsypnym dość małe. Odporność na

13 porastanie ziarna w kłosie dość mała, liczba opadania dość duża. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. ATLETICO (2009). Odmiana pastewna, typu półkarłowatego. Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki mniejszy niż średnio dla gatunku. Mrozoodporność średnia. Odporność na rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na mączniaka prawdziwego i septoriozę liści dość duża, na fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła przeciętna, na septoriozę plew mała. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość duża, liczba opadania duża. Zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. TULUS (2009). Odmiana pastewna, o normalnej wysokości roślin. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki mniejszy niż średnio dla gatunku. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na mączniaka, septoriozę plew i liści oraz fuzariozę kłosów dość duża, na choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren duża, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie mała, liczba opadania dość mała. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. CYRKON (2010). Odmiana pastewna, o normalnej wysokości roślin. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki mniejszy niż średnio dla gatunku. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność na rdzę brunatną duża, na choroby podstawy źdźbła dość dobra, na septoriozę liści i plew oraz rynchosporiozę przeciętna, na mączniaka prawdziwego i fuzariozę kłosów dość mała, na rdzę żółtą mała. Rośliny dość niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren przeciętna, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość mała, liczba opadania mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. ELPASO (2010). Odmiana pastewna, o normalnej wysokości roślin. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki mniejszy niż średnio dla gatunku. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na fuzariozę kłosów duża do bardzo dużej, na septoriozę plew duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną dość duża, na choroby podstawy źdźbła i septoriozę liści przeciętna, na rdzę żółtą dość mała, na rynchosporiozę mała. Rośliny o średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny do bardzo wczesnego, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren bardzo mała, gęstość w stanie zsypnym dość

14 duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. FREDRO (2010). Odmiana pastewna, o normalnej wysokości roślin. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki mniejszy niż średnio dla gatunku. Mrozoodporność przeciętna. Odporność na fuzariozę kłosów duża do bardzo dużej, na rdzę brunatną i septoriozę plew duża, na mączniaka prawdziwego, septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła przeciętna, na rdzę żółtą mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość duża, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. AGOSTINO (2011). Odmiana pastewna, typu półkarłowego. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści i plew duża, na rdzę źdźbłową, rdzę żółtą, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła dość duża. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. BERENIKO (2011). Odmiana pastewna, o normalnej wysokości roślin. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność na mączniaka prawdziwego bardzo duża, na rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na septoriozę liści i fuzariozę kłosów duża, na choroby podstawy źdźbła i septoriozę plew dość duża, na rynchosporiozę i rdzę żółtą średnia. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. BOROWIK (20118). Odmiana pastewna, o normalnej wysokości roślin. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na rdzę brunatną i septoriozę liści duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła dość duża, na septoriozę plew i rynchosporiozę średnia. Rośliny bardzo wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo duża,

15 wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania mała. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. KWS TRISOL (2011). Odmiana pastewna, o normalnej wysokości roślin. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Mrozoodporność mała. Odporność na mączniaka prawdziwego duża do bardzo dużej, na rdzę brunatną duża, na choroby podstawy źdźbła dość duża, na septoriozę liści, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów średnia, na septoriozę plew dość mała. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. MAESTOZO (2011). Odmiana pastewna, o normalnej wysokości roślin. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na mączniaka prawdziwego i septoriozę liści duża, na septoriozę plew, rdzę żółtą, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła dość duża. Rośliny wysokie do bardzo wysokich, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie, liczba opadania i zawartość białka średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. MIKADO (2011). Odmiana pastewna, typu półkarłowego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Mrozoodporność dość duża. Odporność na rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na rdzę żółtą i fuzariozę kłosów dość duża, na septoriozę liści i plew oraz rynchosporiozę średnia, na choroby podstawy źdźbła dość mała. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania i zawartość białka dość małe. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2013 roku.

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2013 roku. II Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Powierzchnia uprawy i zbiory tego zboża charakteryzują się dużą dynamiką zmian. Aktualnie pszenżyto

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime - odmiany badane w 2011 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime - odmiany badane w 2011 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento Pszenżyto ozime Z danych statystycznych wynika, że powierzchnia uprawy tego gatunku w ostatnich latach systematycznie wzrasta. Wynika to ze stosunkowo niskich wymagań glebowych pszenżyta pozwalających

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2014 roku. Rok wpisania do: KRO LOZ 1 Witon

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2014 roku. Rok wpisania do: KRO LOZ 1 Witon Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Powierzchnia uprawy i zbiory tego zboża charakteryzują się dużą dynamiką zmian. Aktualnie pszenżyto

Bardziej szczegółowo

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r.

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r. Pszenżyto jare Pszenżyto jare ma najmniejsze znaczenie gospodarcze wśród wszystkich gatunków zbóż, gdyż jego uprawa zajmuje niewielki areał i w bilansie paszowym kraju nie odgrywa większej roli. Ziarno

Bardziej szczegółowo

Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2016 roku.

Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2016 roku. II Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Powierzchnia uprawy i zbiory tego zboża charakteryzują się dużą dynamiką zmian. Aktualnie pszenżyto

Bardziej szczegółowo

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2017 roku. Rok wpisania do: KRO LOZ 1 Pigmej

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2017 roku. Rok wpisania do: KRO LOZ 1 Pigmej II Pszenżyto ozime Pszenżyto jest przede wszystkim zbożem paszowym, a obecnie uprawiane odmiany są mało przydatne do wypieku chleba. Potencjalne możliwości plonowania pszenżyta są większe jak pszenicy

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy tego gatunku w Polsce miała tendencję wzrostową do roku 2009 (1277 tys. ha). Największą dynamikę wzrostu obserwowano

Bardziej szczegółowo

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ VII Jęczmień jary Jęczmień odznacza się wśród zbóż jarych większą niezawodnością plonowania, z uwagi na mniejszą wrażliwość na czynniki klimatyczne, takie jak: niedostatek opadów, a także wzrastającą długość

Bardziej szczegółowo

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do VIII Owies W przeciwieństwie do jęczmienia jarego, w krajowym rejestrze dominują odmiany rodzimej hodowli i są to w ponad 90% odmiany żółtoziarniste, jedna odmiana jest brązowoziarnista natomiast pięć

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do:

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do: Pszenica jara Pszenicy jarej uprawia się w Polsce znacznie mniej niż ozimej z uwagi na nieco mniejszą jej plenność. Jej znaczenie gospodarcze jest jednak duże ze względu na większą, niż w pszenicy ozimej,

Bardziej szczegółowo

Tabela 16. Żyto ozime odmiany badane w 2017 roku.

Tabela 16. Żyto ozime odmiany badane w 2017 roku. III Żyto ozime Ziarno żyta wykorzystywane jest wielokierunkowo. Według szacunków aż połowa corocznych zbiorów przeznaczana jest na cele paszowe, mimo że dla większości grup zwierząt jest to pasza nienajlepsza.

Bardziej szczegółowo

III Żyto ozime. Rok wpisania do: KRO LZO. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) 1 Bosmo 2001

III Żyto ozime. Rok wpisania do: KRO LZO. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) 1 Bosmo 2001 III Żyto ozime Żyto dobrze wykorzystuje zapasy wody pozimowej, wyróżnia się najwyższą mrozoodpornością, jak również posiada najniższe wymagania w odniesieniu do gleby i przedplonu oraz dość dobrze znosi

Bardziej szczegółowo

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r.

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą natomiast jest niższa cena ziarna na rynku.

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy tego gatunku w Polsce miała tendencję wzrostową do roku 2009 (1277 tys. ha). Największą dynamikę wzrostu obserwowano

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2011/, w ramach PDOiR w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ Pszenica jara Pszenica jara jest szczególnie podatna na wpływ temperatury - wczesną wiosną korzystnie reaguje na niewielkie przymrozki, które są jej potrzebne do jarowizacji. Do wysokiego i wiernego plonowania

Bardziej szczegółowo

Prezentowana lista z pewnością ułatwi rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania.

Prezentowana lista z pewnością ułatwi rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania. 3. Pszenżyto ozime W roku 2011 do krajowego rejestru wpisano sześć nowych odmian pszenżyta, w tym cztery o tradycyjnej wysokości roślin (Bereniko, Borowik, KWS Trisol, Maestozo) oraz dwie krótkosłome (Agostino

Bardziej szczegółowo

1.1. Pszenica ozima B B. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) DSV Polska sp. z o.o Wągrowiec ul.

1.1. Pszenica ozima B B. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) DSV Polska sp. z o.o Wągrowiec ul. 1.1. Pszenica ozima Tabela 3 Pszenica ozima odmiany badane w 2018 r. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR 1 ) LOZ 2 ) 1 Patras 2012 2015 2 rtist 2013 2016 3 RGT Kilimanjaro 2014 2017 4 Formacja 2017 5 Ostroga

Bardziej szczegółowo

1.1. Pszenica jara. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) Grupa, jakości. Ostka Smolicka 1) SMH 87 2 ) 2011

1.1. Pszenica jara. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) Grupa, jakości. Ostka Smolicka 1) SMH 87 2 ) 2011 1.1. Pszenica jara Tabela 31 Pszenica jara odmiany badane w 2018 roku. Rok wpisania do: KR LOZ 1 Tybalt 2005 2007 2 Ostka Smolicka 1) 2010 2012 3 SMH 87 2 ) 2011 4 Mandaryna 2014 2018 5 Harenda 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2016 r. Rok wpisania do: Hodowca (lub polski przedstawiciel KRO LOZ dla odmian zagranicznych)

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2016 r. Rok wpisania do: Hodowca (lub polski przedstawiciel KRO LOZ dla odmian zagranicznych) Pszenica jara Pszenica jara, ze względu na słabo rozwinięty system korzeniowy, posiada duże wymagania pokarmowe i glebowe. W konsekwencji posiada małą zdolność pobierania składników pokarmowych z gleby.

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan I Pszenica ozima Pszenica jest najważniejszym pod względem gospodarczym zbożem w kraju, a jej forma ozima jest zbożem o największym areale uprawy w Polsce. Jest podstawowym surowcem w przemyśle młynarsko-piekarskim

Bardziej szczegółowo

Tabela 49. Pszenżyto jare odmiany badane w 2017 r.

Tabela 49. Pszenżyto jare odmiany badane w 2017 r. IX Pszenżyto jare Pszenżyto jare ma najmniejsze znaczenie gospodarcze wśród wszystkich gatunków zbóż, gdyż jego uprawa zajmuje niewielki areał i w bilansie paszowym kraju nie odgrywa większej roli. Ziarno

Bardziej szczegółowo

Owies. Tabela 40. Owies odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do KRO LOZ

Owies. Tabela 40. Owies odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do KRO LOZ Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą natomiast jest niższa cena ziarna na rynku. Gatunek

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017(2015-2017) Bukówka.Grudzień 2017 Dolnośląski Zespół Porejestrowego

Bardziej szczegółowo

Tabela 45. Owies odmiany badane w 2017 r.

Tabela 45. Owies odmiany badane w 2017 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą jest natomiast, niestety, niższa cena ziarna

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Rok wpisania do: KRO *) LOZ **) 1 Bogatka Grupa jakości. Lp. Odmiana. 2 Figura Markiza

I Pszenica ozima. Rok wpisania do: KRO *) LOZ **) 1 Bogatka Grupa jakości. Lp. Odmiana. 2 Figura Markiza I Pszenica ozima Pszenica ozima ma największe znaczenie spośród zbóż uprawianych w Polsce. Od wielu lat hodowla pszenicy zarówno w kraju, jak i za granicą wykazuje duży postęp. Świadczy o tym wpisywana

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2015/, w ramach PDO w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS powierzchnia uprawy formy ozimej pszenżyta w 2013 roku wynosiła ponad 1052 tys. ha i była o około 232tys. ha większa

Bardziej szczegółowo

Żyto ozime. Rok wpisania do:

Żyto ozime. Rok wpisania do: Żyto ozime W ostatnim roku powierzchnia uprawy żyta ozimego w Podlaskiem znacznie spadła i aktualnie wynosi 77,6 tys. ha. stanowiąc 12,7 % zasiewów. Żyto dobrze wykorzystuje zapasy wody pozimowej, wyróżnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 ( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 (2016-2018) Bukówka. Grudzień 2018 Dolnośląski Zespół

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS powierzchnia uprawy formy ozimej pszenżyta w 2015 roku wynosiła ponad 1,3 mln ha i była podobna do lat poprzednich.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU ZBOŻA OZIME

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU ZBOŻA OZIME CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU Opracowanie zawiera: dla każdego gatunku opisy odmian uszeregowane w porządku alfabetycznym, przy nazwie odmiany podano

Bardziej szczegółowo

VI Pszenica jara. Tabela 31. Pszenica jara odmiany badane w 2017 r. Rok wpisania do: KRO LOZ. Grupa, jakości

VI Pszenica jara. Tabela 31. Pszenica jara odmiany badane w 2017 r. Rok wpisania do: KRO LOZ. Grupa, jakości VI Pszenica jara Pszenica jara odgrywa mniejszą rolę w uprawie zbóż niż pszenica ozima ze względu na niższą plenność i zawodność plonów. Uprawa tego gatunku ma jednak duże znaczenie w niektórych rejonach,

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 6. Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2016/, w ramach PDO w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( ) ,DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 (2014-2016) Zeszyt 6 ( 18 ) Bukówka. pażdziernik 2016..

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 6. Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2012/, w ramach PDOiR w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń ROZDZIAŁ 8 Pszenżyto jare Uwagi ogólne Ziarno pszenżyta przeznaczane jest w całości na paszę. Wykorzystuje się je bezpośrednio do żywienia wszystkich zwierząt gospodarskich w formie gniecionej lub w paszach

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

3. Pszenżyto ozime Z uwagi na mroźną i bezśnieżną zimę w rejonie województwa łódzkiego zdyskwalifikowano doświadczenie w ZDOO Lućmierz i HR Strzelce

3. Pszenżyto ozime Z uwagi na mroźną i bezśnieżną zimę w rejonie województwa łódzkiego zdyskwalifikowano doświadczenie w ZDOO Lućmierz i HR Strzelce 3. Pszenżyto ozime W roku 2012 do krajowego rejestru wpisano sześć nowych odmian pszenżyta, w tym cztery o tradycyjnej wysokości roślin (Amorozo, Subito, Tomko, Torino) oraz dwie krótkosłome (Twingo i

Bardziej szczegółowo

Odmiany zbóż ozimych Wpisany przez Leszek Piechocki piątek, 02 września :59 -

Odmiany zbóż ozimych Wpisany przez Leszek Piechocki piątek, 02 września :59 - Odpowiednia do warunków środowiska odmiana jest jednym z głównych czynników warunkujących uzyskanie wysokich plonów. Najlepsze odmiany spośród badanych w doświadczeniach PDO umieszczane są na Liście Odmian

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2015roku powierzchnia uprawy pszenżyta

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS powierzchnia uprawy formy ozimej pszenżyta w 2016 roku wynosiła ponad 1,2 mln. ha. Udział pszenżyta ozimego w strukturze

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime mgr inż. Marek Kolb ZDOO Dukla

Pszenżyto ozime mgr inż. Marek Kolb ZDOO Dukla Pszenżyto ozime mgr inż. Marek Kolb ZDOO Dukla Uwagi ogólne Krajowy rejestr dla pszenżyta ozimego w roku wzbogacił się o siedem nowych odmian: trzy polskie (Avocado, Kasyno, Sekret) i aż cztery zagraniczne(elanto,

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR Odmiana jakościowa (grupa A), o wyróŝniających się parametrach technologicznych. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015 Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015 Pszenica ozima TONACJA (2001) Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - dość duża. Odporność na septoriozę liści i

Bardziej szczegółowo

Tabela 28. Pszenica jara - badane odmiany w 2011 roku.

Tabela 28. Pszenica jara - badane odmiany w 2011 roku. Pszenica jara Powierzchnia uprawy i znaczenie pszenicy jarej w naszym kraju stopniowo się zmniejsza, niemniej jest to gatunek uprawiany głównie na ziarno przeznaczone na cele młynarsko-piekarskie, a także

Bardziej szczegółowo

Pawo. Todan. Algoso. Leontino. Pizarro. Trigold. Tulus. Cerber. Cyrkon. Elpaso. Fredro. Constant* Baltiko. Gniewko. Alekto. Borwo. Pigmej.

Pawo. Todan. Algoso. Leontino. Pizarro. Trigold. Tulus. Cerber. Cyrkon. Elpaso. Fredro. Constant* Baltiko. Gniewko. Alekto. Borwo. Pigmej. Tabela Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana * Rok wpisania do Krajowego Rejestru Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia DE DE FR Adres hodowcy lub jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Pszenica jara charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. 1 Bombona 2 Arabella 3 Izera

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2013 r.

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2013 r. I Pszenica ozima Wzrost popularności uprawy pszenicy w Polsce polega na szerokim zastosowaniu zebranego ziarna, dużych możliwościach produkcyjnych w warunkach klimatycznych i glebowych naszego kraju oraz

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016 Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016 Pszenica ozima NATULA (2009) Rok włączenia do LOZ - 2011 Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - średnia. Odporność

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. W strukturze zasiewów zbóż z mieszankami, udział jarej formy pszenżyta jest

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO i ROLNICZEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2014 (2012-2014) Zeszyt 6 ( 16 ) wydawnictwo sto

Bardziej szczegółowo

Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne W roku do Krajowego rejestru wpisano cztery nowe odmiany pszenicy zwyczajnej jarej: Atrakcja, Fala, KWS Sunny, MHR Jutrzenka.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Pszenżyto jare

Rozdział 8 Pszenżyto jare Rozdział 8 Pszenżyto jare Pszenżyto jare jest zbożem odznaczającym się większą tolerancją na słabe warunki glebowe i stanowiskowe od pszenicy jarej, dlatego też budzi ono coraz większe zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 ( ) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015 r.

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 ( ) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015 r. DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 (2013-2015) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015

Bardziej szczegółowo

Dobór odmian do doświadczeń PDO w województwie

Dobór odmian do doświadczeń PDO w województwie Dolnośląska Lista Zalecanych do uprawy odmian roślin uprawnych 2014 zboża i rzepak ozimy Dolnośląski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, spośród kilkudziesięciu odmian w każdym gatunku

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2017 r. Rok wpisania do: KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan Grupa, jakości. Lp.

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2017 r. Rok wpisania do: KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan Grupa, jakości. Lp. I Pszenica ozima Znaczenie gospodarcze pszenicy jest bardzo duże, jest to cenione i powszechnie uprawiane zboże. Ziarno pszenicy wykorzystywane jest do wielu celów. Służy do produkcji mąki, z której powstaje

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS powierzchnia uprawy formy ozimej pszenżyta w ostatnich latach wynosiła ponad 1,2 mln. ha. Udział pszenżyta ozimego

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zbóż ozimych zalecanych do wysiewu w województwie świętokrzyskim na rok 2016

Lista odmian zbóż ozimych zalecanych do wysiewu w województwie świętokrzyskim na rok 2016 Lista odmian zbóż ozimych zalecanych do wysiewu w województwie świętokrzyskim na rok 2016 Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze jest prawnie

Bardziej szczegółowo

PSZENICA JARA 2017( )

PSZENICA JARA 2017( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENICA JARA 2017(2015-2017) Bukówka.Październik 2017 Dolnośląski Zespół

Bardziej szczegółowo

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. presji chorób jęczmienia ozimego. Odmianą z nieco większym porażeniem mączniakiem była

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. presji chorób jęczmienia ozimego. Odmianą z nieco większym porażeniem mączniakiem była 7. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2017/ w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i w Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto ozime Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń. Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Woj.

6. Pszenżyto ozime Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń. Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Woj. 6. Pszenżyto ozime Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Woj. Świętokrzyskim 6.1. Uwagi ogólne Obecnie Krajowy Rejestr liczy 48 odmian pszenżyta ozimego. Udział odmian zagranicznych utrzymuje

Bardziej szczegółowo

Średni plon odmian owsa w dt/ha w 2012r.

Średni plon odmian owsa w dt/ha w 2012r. Ocena odmian zbóż za sezon 2011/ roku na podstawie doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego prowadzonych w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach. W sezonie 2011/

Bardziej szczegółowo

w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego.

w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. uprawa aktualności 24 ZBOŻA. Nowe odmiany wpisane do Krajowego Rejestru Nowe odmiany zbóż ozimych W 2017 roku na podstawie badań rejestrowych prowadzonych w stacjach i zakładach doświadczalnych, należących

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys.

Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys. Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys. ha w stosunku do 2013 roku. Powierzchnia zakwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2014 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2014 ( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO i ROLNICZEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2014 (2012-2014) Zeszyt 2 ( 16 ) wydawnictwo sto

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Tabela 1 Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Roz zbioru 2017.

Pszenżyto ozime. Tabela 1 Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Roz zbioru 2017. Pszenżyto ozime Według danych GUS areał uprawy pszenżyta ozimego w ostatnich latach wyniósł 1,2 mln ha. Udział pszenżyta ozimego w strukturze zasiewów zbóż z mieszankami zbożowymi wyniósł ok. 15%. Pszenżyto

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Tabela 1. Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Pszenżyto ozime Powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w ostatnich latach w województwie lubelskim systematycznie wzrastała. Niekorzystne warunki uprawy jakie wystąpiły w 2012 roku, ostra bezśnieżna zima

Bardziej szczegółowo

LOZ 2019 uprawy ozime

LOZ 2019 uprawy ozime LOZ 2019 uprawy ozime 28 stycznia w Siedzibie Sejmiku w Szczecinie obradował wojewódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, który opracował Listę odmian zalecanych do uprawy na obszarze

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Do opracowania dodane są doświadczenia

Bardziej szczegółowo

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław 5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór, korzystny przedplon dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Pszenżyto ozime Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń

Rozdział 7 Pszenżyto ozime  Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń Rozdział 7 Pszenżyto ozime Uwagi ogólne Prowadzone w roku doświadczenia z pszenżytem ozimym zlokalizowane były w pięciu punktach doświadczalnych: Radostowo, Dębina, Lubań, Karzniczka i Wyczechy. W ZDOO

Bardziej szczegółowo

Poletka doświadczalne w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.

Poletka doświadczalne w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Wyniki plonowania zbóż w sezonie 2014/2015 na podstawie doświadczeń prowadzonych metodami ekologicznymi w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach. W sezonie 2014/2015 w Pokazowym Gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego.

Bardziej szczegółowo

Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław

Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór oraz jest dobrym przedplonem dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

1. Agostino 4. Meloman * 7. Pizarro 2. Borowik 5. Tomko 8. Subito 3. Fredro 6. Torino 9. Witon. * odmiana wstępnie rekomendowana

1. Agostino 4. Meloman * 7. Pizarro 2. Borowik 5. Tomko 8. Subito 3. Fredro 6. Torino 9. Witon. * odmiana wstępnie rekomendowana 3. Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Aktualnie pszenżyto ma znaczący udział w strukturze zasiewów, dzięki dużemu potencjałowi plonowania

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i Pszenica twarda ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do Krajowego Lp.

Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i Pszenica twarda ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do Krajowego Lp. Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Lp. Odmiana włączenia lat w Rejestru Odmian do LZO LZO w Polsce Kod kraju pochodzenia Adres

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław

Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne Jęczmień jary ma największe znaczenie wśród zbóż jarych w Polsce. W roku do Krajowego Rejestru wpisano aż 10 nowych odmian jęczmienia jarego - jedna

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2014

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2014 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2014 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI

Bardziej szczegółowo

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w Polsce w 2009 roku wynosiła 337 tys. ha i była mniejsza o około 8 tys. ha w porównaniu z rokiem 2008.

Bardziej szczegółowo

Masa 1000 ziaren wynosiła średnio na przeciętnym poziomie agrotechniki 32,0g w 3-leciu i 30,0g w ostatnim roku. Na poziomie intensywnym notowano jej

Masa 1000 ziaren wynosiła średnio na przeciętnym poziomie agrotechniki 32,0g w 3-leciu i 30,0g w ostatnim roku. Na poziomie intensywnym notowano jej ŻYTO OZIME Doświadczenia z żytem ozimym prowadzono w Głubczycach z poszerzonym doborem 19 odmian oraz w Bąkowie i Łosiowie z doborem wojewódzkim 15 odmian na dwóch poziomach agrotechniki. W latach 2011

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY NA TERENIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2008/2009

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY NA TERENIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2008/2009 LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY NA TERENIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2008/2009 PSZENICA OZIMA LEGENDA (2005) Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność dość duża. Odporność na septoriozę plew -

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne Pszenżyto jare Uwagi ogólne Pszenżyto jare jest zbożem o mniejszym znaczeniu gospodarczym, w strukturze zasiewów województwa pomorskiego zajmuje ok. 2%, ale zaznacza się tendencja wzrostowa uprawy tego

Bardziej szczegółowo

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 10. Owies Uwagi ogólne W roku w województwie warmińsko-mazurskim założono dwa doświadczenia z owsem: w ZDOO Rychliki i SDOO Wrócikowo. W ZDOO Rychliki badano większość odmian, które w roku znajdowały się

Bardziej szczegółowo

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 10. Owies Uwagi ogólne W 2018 roku w województwie warmińsko-mazurskim założono dwa doświadczenia z owsem: w ZDOO Rychliki i SDOO Wrócikowo. W ZDOO Rychliki badano większość odmian, które w 2018 roku znajdowały

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana

Tabela 1 Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana Tabela Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: - ostka * Henrik Rok wpisania do Krajowego Rejestru Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia jakościowe ( grupa A) chlebowe ( grupa B) FR AT pozostałe

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 OWIES. Plon ziarna odmian ( % wzorca). Lata zbioru 2012,2011,2010

Tabela 1 OWIES. Plon ziarna odmian ( % wzorca). Lata zbioru 2012,2011,2010 WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ZBÓŻ JARYCH I OZIMYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH W POKAZOWYM GOSPODARSTWIE EKOLOGICZNYM W CHWAŁOWICACH CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W RADOMIU Wstęp W roku w Pokazowym Gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

Materiał siewny: PSZENŻYTO Odmiany : JARE I OZIME Producent : Hodowla Roślin Strzelce. Hurtownia Materiałów Przemysłowych

Materiał siewny: PSZENŻYTO Odmiany : JARE I OZIME Producent : Hodowla Roślin Strzelce. Hurtownia Materiałów Przemysłowych Hurtownia Materiałów Przemysłowych FAZOT Więtczak i Wspólnicy Sp. Jawna Gnojno 30A 99-300 Kutno Materiał siewny: PSZENŻYTO Odmiany : JARE I OZIME Producent : Hodowla Roślin Strzelce 2 SPIS : Odmiany jare:

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko pomorskim przeprowadzono pięć doświadczeń z pszenżytem ozimym zlokalizowanych w SDOO Chrząstowo, Farol Falęcin, DANKO HR Choryń Zakład Sobiejuchy,

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do KR Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z pszenicą jarą w 2011 roku przeprowadzono w trzech punktach. W SDOO Węgrzce przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia Tabela 1 Pszenica zwyczajna jara, jara. Odmiany badane. Rok zbioru Lp Odmiana Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce Rok włączenia do LZO Liczba lat na LZO Kod kraju pochodzenia Adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2015

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w woj. lubelskim, Cicibór Duży

Bardziej szczegółowo

Lista Zalecanych Odmian do uprawy w województwie lubelskim w roku 2013

Lista Zalecanych Odmian do uprawy w województwie lubelskim w roku 2013 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w Lublinie Lista Zalecanych Odmian

Bardziej szczegółowo

Pszenżyta ozime siewne

Pszenżyta ozime siewne Pszenżyta ozime siewne 2017 www.dabest.pl 1 2 3 Pszenżyto PALERMO - stabilny, wysoki plon! Odmiana pszenżyta ozimego o bardzo wysokim i stabilnym plonie. Wykazuje nadzwyczajną zdrowotność, szczególnie

Bardziej szczegółowo

OWIES 2018 ( )

OWIES 2018 ( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku OWIES 2018 (2016-2018) Bukówka. Grudzień 2018 Dolnośląski Zespół Porejestrowego

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2011

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2011 Centralny Ośrodek Badań Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2011 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI GROCH

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2015

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2015 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DOŚWIADCZEŃ TERENOWYCH za rok 2013

WYNIKI DOŚWIADCZEŃ TERENOWYCH za rok 2013 Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa WYNIKI DOŚWIADCZEŃ TERENOWYCH za rok 2013 Opracowali: mgr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w woj. lubelskim, Cicibór 80,

Bardziej szczegółowo