Wprowadzenie do elektrokardiografii P. Strumiłło

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do elektrokardiografii P. Strumiłło"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do elektrokardiografii P. Strumiłło Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej

2 2 electron - kardia - grapho bursztyn - serce - pisać The Bakken

3 Początki elektrofizjologii 3 Galvani zauważa w 1791 r. ruch kończyn martwej żaby po podaniu bodźca elektrycznego Luigi Galvani ( ) 1798)

4 Początki elektrofizjologii 4 Alessandro Volta ( ) 1827) postuluje, że prąd elektryczny występuję tylko w metalach Carlo Matteucci w 1842 roku demonstruje istnienie rytmicznych bioprądów w sercu żaby Emil Reymond w roku 1848 używa pojęcia potencjał czynnościowy do opisu pobudzenia elektrycznego komórek

5 Pierwsze rejestracje EKG 5 The Bekken D.Waller ( ) i jego rejestrator EKG z 1887 r.

6 Potencjał spoczynkowy komórki 6 Potencjał spoczynkowy Błona komórkowa 10 Na + -90mV - + Galwanometr 1 K + 1 Na + 10 K +

7 Depolaryzacja komórki Bodziec elektrochemiczny (n.p. z sąsiedniej komórki) zaburza równowagę potencjału spoczynkowego komórki i rozpoczyna się depolaryzacja komórki K + K + 7 Na + Na + K + Na + Na+ K + K +

8 Depolaryzacja komórki 8 Potencjał czynnościowy komórki K + K + depolaryzacja 20mV repolaryzacja -90mV 2 ms Na + Na + K + Na + Na+ dla większości komórek K + K +

9 Depolaryzacja komórki 9 Potencjał czynnościowy komórki K + K + depolaryzacja 20mV repolaryzacja -90mV 200 ms! Na + Na + K + Na + Na+ dla komórek serca K + K + W komórkach serca istnieje ponad 10 różnych prądów jonowych

10 Depolaryzacja tkanki mv Galwanometr Fala depolaryzacji Nie mamy bezpośredniego dostępu do komórek Pojedyncza komórka

11 Depolaryzacja tkanki mv Elektrody Galwanometr Tkanki przewodnik objętościowy

12 Odwrotny problem elektrokardiografii (diagnoza) 12 Diagnozowany organ Problem odwrotny Θ -1 : Y X Przestrzeń sygnałów Diagnoza medyczna Θ: X Y Problem prosty Elsevier 2002 Y Sygnały i obrazy serca

13 Przykładowe rejestracje EKG 13

14 Elektrokardiogram 14 ~7500 litrów dziennie! SA node AV node P R 0.1s T 1mV Q S P -R S -T Q -T Linia izoelektryczna

15 Układ bodźcotwórczy 15 węzeł zatokowo- -przedsionkowy prawa odnoga pęczka Hisa prawy przedsion ek włókna Purkiniego prawa komora lewy przedsion ek lewa komora węzeł przedsionkowo- -komorowy pęczek Hisa lewa odnoga pęczka Hisa slajd: P. Romaniuk P. Romaniuk, Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej

16 Budowa sygnału EKG 16 Przedsionki Rozkurcz Skurcz Rozkurcz Komory Rozkurcz Skurcz Rozkurcz Aktywacja węzła zatokowego Rozprzestrzenianie się pobudzenia po m. przedsionków slajd: P. Romaniuk P. Romaniuk, Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej

17 Budowa sygnału EKG 17 Przedsionki Rozkurcz Skurcz Rozkurcz Komory Rozkurcz Skurcz Rozkurcz Aktywacja węzła przeds.-komor. Rozprzestrzenianie się pobudzenia po m. przedsionków slajd: P. Romaniuk P. Romaniuk, Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej

18 Budowa sygnału EKG 18 Przedsionki Rozkurcz Skurcz Rozkurcz Komory Rozkurcz Skurcz Rozkurcz Aktywacja węzła przeds.-komor. Aktywacja pęczka Hisa slajd: P. Romaniuk P. Romaniuk, Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej

19 Budowa sygnału EKG 19 Przedsionki Rozkurcz Skurcz Rozkurcz Komory Rozkurcz Skurcz Rozkurcz Aktywacja pęczka Hisa Aktywacja obwodowych włókien Purkiniego Aktywacja odnóg pęczka Hisa slajd: P. Romaniuk P. Romaniuk, Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej

20 Budowa sygnału EKG 20 Przedsionki Rozkurcz Skurcz Rozkurcz Komory Rozkurcz Skurcz Rozkurcz slajd: P. Romaniuk Rozprzestrzenianie się fali depolaryzacji po mięśniach komór Depolaryzacja komórek mięśni komór P. Romaniuk, Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej

21 Układ bodźcotwórczy 21 Częstotliwość własna oscylatorów 70 /min 40 /min 20 /min węzeł zatokowo- -przedsionkowy węzeł przedsionkowo- -komorowy Włókna Purkiniego slajd: P. Romaniuk pobudzanie generatora P. Romaniuk, Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej

22 Prawidłowa praca 22 Samoistne pobudzenie w węźle zatokowo- -przedsionkowym węzeł przedsionkowo- -komorowy Włókna Purkiniego okres własny okres własny slajd: P. Romaniuk P. Romaniuk, Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej

23 Przerwa w przewodzeniu impulsów 23 Samoistne pobudzenie w węźle zatokowo- -przedsionkowym Samoistne niesynchronizowne pobudzenie w węźle p.-k. Włókna Purkiniego okres własny okres własny P. Romaniuk, Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej

24 Ojciec nowoczesnej elektrokardiografii Willem Einthoven ( ) 24 Einthoven Foundation

25 Galwanometr strunowy Einthovena 25 Einthoven Foundation

26 Rejestracje EKG Einthovena 26 ~1 mv Einthoven Foundation

27 Rejestracje EKG Einthovena 1903 r Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny w 1924 roku za wyjaśnienie mechanizmu elektrokardiogramu

28 Trójkąt Einthovena (odprowadzenia kończynowe) 28 Serce jest dipolem elektrycznym I III

29 I II III

30 Trójkąt Einthovena (odprowadzenia kończynowe - dwubiegunowe) 30 V V I = V L V R II = V F V R III = V F V L - III + V F

31 Augmented limb leads Odprowadzenia kończynowe jednobiegunowe 31 V avr =V R (V F +V L )/2 avl =V L (V R +V F )/2 avf =V F (V R +V L )/2 + avl - V F R R

32 Odprowadzenie przedsercowe 32 V 1 V 3 V 2 V V 6 4 V 5 Vj Aarhus University Hospital, Denmark RV LV = VVj - VCT, where: j = {1, 2,..., 6} V CT =(V L +V R +V F )/3 V CT

33 Papier elektrokardiograficzny 33

34 Krzywa EKG - interwały i segmenty 34 Zobacz równieŝ :

35 12 kanałowy zapis EKG - przykład 35 QTc = QT RR ( sec) - Interwał QT uwzględniający szybkość rytmu serca (zakres prawidłowy <0.3, 0.44> )

36 Rejestracja EKG źródła zakłóceń 36 ~1-3 mv

37 Przykłady zakłóceń EKG amplituda [mv] Zakłócenia sieciowe amplituda [mv] czas [s] czas [s] Zakłócenia mięśniowe 0.6 amplituda [mv] czas [s] Zakłócenia wolnozmienne tzw. pływanie linii P. Romaniuk, Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej

38 Zakłócenia sieci energetycznej 38 Dominujące zakłócenie (pole bliskie) λ/2π = 50Hz Pole elektryczne Pole magnetyczne P. Romaniuk, Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej

39 39 Zakłócenia - pole elektryczne pacjent 220V AC Z 2 Z 3 Z 4 Ekranowanie przewodów pacjenta części wejściowej Z 1 P. Romaniuk, Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej

40 Zakłócenia - pole magnetyczne 40 Zjawisko B S S i = B s Minimalizacja pola przekroju Pole przekroju podczas pomiaru P. Romaniuk, Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej

41 Sygnał wspólny Amplituda [mv] Zakłócenia sieci 20ms Czas [ms] Sygnał różnicowy a) amplituda [mv] czas [s] 500ms P. Romaniuk, Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej

42 Sygnał wspólny Amplituda [mv] Zakłócenia sieci Amplituda ok. 150mV 20ms Czas [ms] Sygnał różnicowy a) amplituda [mv] Amplituda 1-5mV czas [s] 500ms P. Romaniuk, Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej

43 Sygnał wspólny Amplituda [mv] Amplituda ok. 150mV Zakłócenia sieci 20ms częst. 50Hz Czas [ms] Sygnał różnicowy a) amplituda [mv] Amplituda 1-5mV czas [s] 10uV znaczące szczegóły 500ms P. Romaniuk, Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej 43

44 Rzeczywisty wzmacniacz pomiarowy 44 V + + V out V - _ V out = k u (V + -V - ) + CMRR(V + + V - ) CMRR [ ang.common mode rejection ratio ] Współczynnik tłumienia składowej wspólnej CMRR = 10e -5-10e -6 P. Romaniuk, Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej

45 Sterowanie prawej nogi 45 * V out _ Poprzez sterowanie możliwe jest dodatkowe zmniejszenie składowej wspólnej P. Romaniuk, Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej

46 Bezpieczeństwo podczas pomiarów 46 Zagrożenia Kontakt urządzeń elektrycznych z pacjentem Mała rezystancja przejścia (specjalizowane elektrody z żelem) Możliwość uszkodzenia się urządzenia Nawet uszkodzone urządzenie nie powinno stanowić zagrożenia dla pacjenta! P. Romaniuk, Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej

47 Bezpieczeństwo podczas pomiarów 47 Wymagania dopuszczalny prąd podczas normalnej pracy 0.1mA dopuszczalny prąd podczas awarii pojedynczego elementu 1mA szczegółowe przepisy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej oraz normy dotyczące aparatury biomedycznej P. Romaniuk, Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej

48 Stosowane środki bezpieczeństwa 48 Izolacja galwaniczna - transoptory (sygnał analogowy, cyfrowy) - wzmacniacze izolacyjne - przetwornice DC-DC (zasilanie) ograniczenie prądu pacjenta (rezystory szeregowe na wejściu) małe napięcie zasilania (3V, 6V) zasilanie bateryjne (urządzenia przenośne) brak elementów przewodzących, do których mógłby się dotknąć pacjent P. Romaniuk, Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej

49 Aparat pomiarowy EKG 49 ku = Zabezp pieczenie Filtr górnoprzepustowy Filtr dolnoprzepustowy ADC ku = Izolacja galwaniczna P. Romaniuk, Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej

50 Zaburzenia w pracy serca - arytmie Zaburzenia w pracy serca nazywamy arytmiami. 50 Arytmie można dzielić względem ich umiejscowienia w sercu: Przedsionki (migotanie i trzepotanie przedsionków, patologiczny stymulator Węzeł przedsionkowo-komorowy (tachykardia, Komory serca (przedwczesny skurcz komorowy, migotanie komór, węzły ektopowe Bloki przewodzenia: Pierwszego stopnia (w przedsionkach) Drugiego stopnia (między przedsionkami i komorami) Trzeciego stopnia (w komorach, e.g. bloki gałęzi)

51 Trajektorie fazowe utworzone z sygnału EKG 51 Rytm prawidłowy Migotanie komór serca przecięcie Poincare t=40ms t i + t t=70ms t i + t t i t i

52 Model pobudzenia elektrycznego tkanki mięśniowej serca 52 Rytm normalny

53 Skutki niedokrwienie mięśnia sercowego atak serca 53 Heartpoint ataków serca rocznie w Polsce! Obszar niedokrwienia

54 Migotanie komór atak serca 54 Migotanie komór

55 MIT-BIH Explorer demo 55

56 Wytwarzanie sygnału EKG na podstawie zapisów cyfrowych sztuczny pacjent 56 Zapisy cyfrowe sygnałów EKG System wykonany dla ITAM Zabrze Analogowy sygnał EKG

57 Wielokanałowe EKG duża liczba przewodów 57 Schiller CNSystems Duża liczba przewodów

58 Bezprzewodowa rejestracja EKG 58 Transeiver stacji bazowej Transeiver pacjenta Jednorazowe elektrody System LifeSync ECG

59 System telekardiologiczny 59 Centralny ośrodek medyczny (serwer www + analiza EKG) Zapisy EKG Wyniki analiz... Reynolds Stacje klienckie (regionalne ośrodki medyczne)

60 Mapa czynności elektrycznej serca CNRG Copyright 2000 Meridian Medical

61 Implantowany defibrylator J 36 cm 3

62 Zdalna detekcja rytmu serca za pomocą radaru 62 Detection of Human Breathing and Heartbeat by Remote Radar S. Ivashov, V. Razevig, A. Sheyko, I.Vasilyev Remote Sensing Laboratory, RUSSIA

63 Metody diagnostyczne w kardiologii 63 Echokardiografia ACCF Koronarografia Aarhus University Hospital MRI Yale University Badania radioizotopowe R. McLeod BSM EKG zapis aktywności elektrycznej serca PZWL Badania hemodynamiczne Fonokardiografia PZWL

64 Sztuczne serce 64

Wprowadzenie do elektrokardiografii Paweł Strumillo, Piotr Romaniuk

Wprowadzenie do elektrokardiografii Paweł Strumillo, Piotr Romaniuk Wprowadzenie do elektrokardiografii Paweł Strumillo, Piotr Romaniuk 2 electron - kardia - grapho bursztyn - serce - pisać The Bakken Początki elektrofizjologii 3 www.geocities.com/bioelectrochemistry/

Bardziej szczegółowo

Analiza i Przetwarzanie Biosygnałów

Analiza i Przetwarzanie Biosygnałów Analiza i Przetwarzanie Biosygnałów Sygnał EKG Historia Luigi Galvani (1737-1798) włoski fizyk, lekarz, fizjolog 1 Historia Carlo Matteucci (1811-1868) włoski fizyk, neurofizjolog, pionier badań nad bioelektrycznością

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektrokardiografii część 1

Podstawy elektrokardiografii część 1 Podstawy elektrokardiografii część 1 Dr med. Piotr Bienias Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie ELEKTROKARDIOGRAFIA metoda rejestracji napięć elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Układ bodźcoprzewodzący

Układ bodźcoprzewodzący ZABURZENIA RYTMU I PRZEWODZENIA II KATEDRA II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 2014 Układ bodźcoprzewodzący Węzeł zatokowo-przedsionkowy Węzeł przedsionkowo-komorowy Pęczek Hisa lewa i prawa odnoga Włókna

Bardziej szczegółowo

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 6 elektrod przedsercowych V1 do V6 4 elektrody kończynowe Prawa ręka Lewa ręka Prawa noga Lewa noga 1 2 Częstość i rytm Oś Nieprawidłowości P Odstęp PQ Zespół QRS (morfologia,

Bardziej szczegółowo

Układ bodźcoprzewodzący ZABURZENIA. Prawidłowa generacja i przewodzenie impulsów RYTMU I PRZEWODZENIA

Układ bodźcoprzewodzący ZABURZENIA. Prawidłowa generacja i przewodzenie impulsów RYTMU I PRZEWODZENIA Układ bodźcoprzewodzący ZABURZENIA RYTMU I PRZEWODZENIA Węzeł zatokowo-przedsionkowy Węzeł przedsionkowo-komorowy Pęczek Hisa lewa i prawa odnoga Włókna Purkinjego II KATEDRA KARDIOLOGII CM CM UMK UMK

Bardziej szczegółowo

Aktywność elektryczna serca. Elektrokardiografia.

Aktywność elektryczna serca. Elektrokardiografia. Ćw. M3 Zagadnienia: Aktywność elektryczna serca. Elektrokardiografia. Podstawy elektrodynamiki. (Pole elektryczne, pole magnetyczne, oddziaływanie ww pól z ładunkami, dipole) Podstawowe prawa przepływu

Bardziej szczegółowo

Introduction to Electrocardiography P. Strumillo

Introduction to Electrocardiography P. Strumillo Introduction to Electrocardiography P. Strumillo Prezentacja multimedialna współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Fizjologia układu krążenia II. Dariusz Górko

Fizjologia układu krążenia II. Dariusz Górko Fizjologia układu krążenia II Dariusz Górko Fizyczne i elektrofizjologiczne podstawy elektrokardiografii. Odprowadzenia elektrokardiograficzne. Mechanizm powstawania poszczególnych załamków, odcinków oraz

Bardziej szczegółowo

Metody diagnostyczne w kardiologii. Elsevier 2002

Metody diagnostyczne w kardiologii. Elsevier 2002 Metody diagnostyczne w kardiologii Θ: X Y Elsevier 2002 Y 1 Statystyka chorób serca - leczenie choroby serca s główn przyczyn zgonów na wiecie: 30.3% z 55.9 mln zgonów w 1999 r. [WHO] w Polsce notuje si

Bardziej szczegółowo

Analiza sygnału EKG i modelowanie pracy serca

Analiza sygnału EKG i modelowanie pracy serca Paweł Strumiłło Analiza sygnału EKG i modelowanie pracy serca 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 211/215, bud. B9 tel. 042 636 0065 www.eletel.p.lodz.pl, ie@p.lodz.pl Diagnoza medyczna - zagadnienie odwrotne

Bardziej szczegółowo

EKG w stanach nagłych. Dr hab. med. Marzenna Zielińska

EKG w stanach nagłych. Dr hab. med. Marzenna Zielińska EKG w stanach nagłych Dr hab. med. Marzenna Zielińska Co to jest EKG????? Układ bodźco-przewodzący serca (Wagner, 2006) Jakie patologie, jakie choroby możemy rozpoznać na podstawie EKG? zaburzenia rytmu

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE EKG, ZABURZENIA RYTMU SERCA RC (UK)

MONITOROWANIE EKG, ZABURZENIA RYTMU SERCA RC (UK) MONITOROWANIE EKG, ZABURZENIA RYTMU SERCA Zagadnienia Wskazania i techniki monitorowania elektrokardiogramu Podstawy elektrokardiografii Interpretacja elektrokardiogramu formy NZK groźne dla życia zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiografia: podstawy i interpretacja

Elektrokardiografia: podstawy i interpretacja Elektrokardiografia: podstawy i interpretacja Podstawy EKG 1887 rok- Waller dokonał bezpośredniego zapisu potencjałów serca. 1901 rok- galwanometr strunowy Einthovena pozwolił na rejestrację czynności

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE Rodzaj kształcenia Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

FIZJOLOGICZNE I PATOFIZJOLOGICZNE PODSTAWY INTERPRETACJI EKG. Aleksandra Jarecka

FIZJOLOGICZNE I PATOFIZJOLOGICZNE PODSTAWY INTERPRETACJI EKG. Aleksandra Jarecka FIZJOLOGICZNE I PATOFIZJOLOGICZNE PODSTAWY INTERPRETACJI EKG Aleksandra Jarecka CO TO JEST EKG? Graficzne przedstawienie zmian potencjałów kardiomiocytów w czasie mierzone z powierzchni ciała Wielkość

Bardziej szczegółowo

Dodatek A Odprowadzenia i techniki rejestracji badania EKG. 178

Dodatek A Odprowadzenia i techniki rejestracji badania EKG. 178 Dodatki Dodatek A Odprowadzenia i techniki rejestracji badania EKG. 178 Dodatek B Związki zachodzące w sercu i ich wpływ na zmiany pola elektrycznego oraz związany z tym proces tworzenia elektrokardiogramu

Bardziej szczegółowo

Część 1. Podstawowe pojęcia i zasady wykonania i oceny elektrokardiogramu

Część 1. Podstawowe pojęcia i zasady wykonania i oceny elektrokardiogramu Podstawy EKG Część 1. Podstawowe pojęcia i zasady wykonania i oceny elektrokardiogramu Wojciech Telec telec@ump.edu.pl EKG Elektrokardiograf to bardzo czuły galwanometr - wykonuje pomiary natężenia prądu

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA DO ĆWICZEŃ Z BIOFIZYKI DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU LEKARKIEGO W SEMESTRZE LETNIM 2011/2012 ROKU.

ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA DO ĆWICZEŃ Z BIOFIZYKI DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU LEKARKIEGO W SEMESTRZE LETNIM 2011/2012 ROKU. ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA DO ĆWICZEŃ Z BIOFIZYKI DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU LEKARKIEGO W SEMESTRZE LETNIM 2011/2012 ROKU. B1 CIŚNIENIE JAKO WIELKOŚĆ BIOFIZYCZNA, CIŚNIENIE A FUNKCJE PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

SYMULATOR EKG. Bartłomiej Bielecki 1, Marek Zieliński 2, Paweł Mikołajaczak 1,3

SYMULATOR EKG. Bartłomiej Bielecki 1, Marek Zieliński 2, Paweł Mikołajaczak 1,3 SYMULATOR EKG Bartłomiej Bielecki 1, Marek Zieliński 2, Paweł Mikołajaczak 1,3 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 2. Państwowy Szpital im. Ludwika Rydygiera w Chełmie 3. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Przedsionkowe zaburzenia rytmu

Przedsionkowe zaburzenia rytmu Przedsionkowe zaburzenia rytmu 4 ROZDZIAŁ Wstęp Załamki P elektrokardiogramu odzwierciedlają depolaryzację przedsionków. Rytm serca, który rozpoczyna się w węźle zatokowo-przedsionkowym i ma dodatnie załamki

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTA CENIA PODYPLOMOWEGO PIEL GNIAREK I PO O NYCH

CENTRUM KSZTA CENIA PODYPLOMOWEGO PIEL GNIAREK I PO O NYCH RAMOWY PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO (Nr 03/07) Program przeznaczony dla pielęgniarek i położnych Warszawa, dnia 28 maja 2007 2 2 AUTORZY WSPÓŁPRACUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sygnałów napięciowych biomedycznych

Rejestrator sygnałów napięciowych biomedycznych Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA METROLOGII studenckie koło naukowe "ECART" Opiekun naukowy: dr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH RAMOWY PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO Program przeznaczony dla pielęgniarek i położnych AUTORZY WSPÓŁPRACUJĄCY Z CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Bardziej szczegółowo

EKG Zaburzenia rytmu i przewodzenia cz. II

EKG Zaburzenia rytmu i przewodzenia cz. II EKG Zaburzenia rytmu i przewodzenia cz. II Karol Wrzosek KATEDRA I KLINIKA KARDIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Mechanizmy powstawania arytmii Ektopia Fala re-entry Mechanizm re-entry

Bardziej szczegółowo

Aktywność elektryczna serca

Aktywność elektryczna serca Aktywność elektryczna serca 1 Serce budowa 2 Budowa serca 3 Układ bodźcotwórczo bodźcoprzewodzący serca 4 Układ włókien mięśniowych w sercu 5 Rozchodzenie się fali depolaryzacyjnej w przedsionkach PP-prawy

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i analiza sygnału EKG

Rejestracja i analiza sygnału EKG Rejestracja i analiza sygnału EKG Aparat do rejestracji czynności elektrycznej serca skonstruowany przez W. Einthovena. Proszę zauważyć w jakich miejscach na ciele zbierana jest sygnał. Rozchodzenie się

Bardziej szczegółowo

BIOSENSORY SENSORY BIOMEDYCZNE. Sawicki Tomasz Balicki Dominik

BIOSENSORY SENSORY BIOMEDYCZNE. Sawicki Tomasz Balicki Dominik BIOSENSORY SENSORY BIOMEDYCZNE Sawicki Tomasz Balicki Dominik Biosensor - jest to czujnik, którego element biologiczny oddziałuje z substancją oznaczaną, a efekt jest przekształcany przez zespolony z nim

Bardziej szczegółowo

Analiza zapisu elektrokardiograficznego

Analiza zapisu elektrokardiograficznego 134 funkcję elektryczną serca można wyrazić w postaci dipola, czyli najprostszego generatora prądu składającego się z bieguna dodatniego i ujemnego. Dipol znajduje się w geometrycznym środku trójkąta utworzonego

Bardziej szczegółowo

EKG (Elektrokardiogram zapis czasowych zmian potencjału mięśnia sercowego)

EKG (Elektrokardiogram zapis czasowych zmian potencjału mięśnia sercowego) 6COACH 26 EKG (Elektrokardiogram zapis czasowych zmian potencjału mięśnia sercowego) Program: Coach 6 Projekt: na ZMN060c CMA Coach Projects\PTSN Coach 6\EKG\EKG_zestaw.cma Przykład wyników: EKG_wyniki.cma

Bardziej szczegółowo

EKG elektrokardiografia. Elektroniczna aparatura medyczna 1 Wykład - 4

EKG elektrokardiografia. Elektroniczna aparatura medyczna 1 Wykład - 4 EKG elektrokardiografia Elektroniczna aparatura medyczna 1 Wykład - 4 1 EKG Elektro Kardio Grafia 2 Historia 3 Historia 4 Historia 5 Historia 6 Historia 7 Serce 8 Budowa serca 9 Układ bodźcotwórczo bodźcoprzewodzący

Bardziej szczegółowo

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Zawał serca ból wieńcowy p30 min +CPK +Troponiny Zawał serca z p ST STEMI ( zamknięcie dużej tętnicy wieńcowej) Z wytworzeniem załamka Q Zawał serca bez pst NSTEMI Zamknięcie

Bardziej szczegółowo

Analiza sygnałów biologicznych

Analiza sygnałów biologicznych Analiza sygnałów biologicznych Paweł Strumiłło Zakład Elektroniki Medycznej Instytut Elektroniki PŁ Co to jest sygnał? Funkcja czasu x(t) przenosząca informację o stanie lub działaniu układu (systemu),

Bardziej szczegółowo

Dwiczenie laboratoryjne nr 9: ELEKTROKARDIOGRAFIA (EKG) A. ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA

Dwiczenie laboratoryjne nr 9: ELEKTROKARDIOGRAFIA (EKG) A. ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA Dwiczenie laboratoryjne nr 9: ELEKTROKARDIOGRAFIA (EKG) Cel dwiczenia: Celem dwiczenia jest zapoznanie się z budową i obsługą urządzeo do rejestracji i monitorowania sygnałów EKG oraz wykonanie pomiarów

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego bloki wiązek Intraventricular comduction delay fascicular blocks

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego bloki wiązek Intraventricular comduction delay fascicular blocks 56 G E R I A T R I A 2014; 8: 56-61 Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 06.05.2013 Zaakceptowano/Accepted: 20.12.2013 Zaburzenia przewodzenia

Bardziej szczegółowo

Ładunek elektryczny. Żabie udka Luigi Galvaniego. Pole elektryczne. Prawo Coulomba. Biofizyka, Położnictwo 2017/18, W.

Ładunek elektryczny. Żabie udka Luigi Galvaniego. Pole elektryczne. Prawo Coulomba. Biofizyka, Położnictwo 2017/18, W. Oddziaływanie prądu na organizm, pomiary bioelektryczne Wykład 3 Oddziaływanie prądu na organizm, pomiary bioelektryczne Prąd elektryczny Własności elektryczne ciał Bioimpedancyjny pomiar zawartości tkanki

Bardziej szczegółowo

Zablokowane pobudzenie przedwczesne przedsionkowe poziom bloku

Zablokowane pobudzenie przedwczesne przedsionkowe poziom bloku Franciszek Walczak, Robert Bodalski Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie STRESZCZENIE Niniejsza praca jest komentarzem do ryciny 13. zamieszczonej w Forum Medycyny Rodzinnej (2007;

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kozłowski, Krzysztof Łucki Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, II Katedra Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dariusz Kozłowski, Krzysztof Łucki Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, II Katedra Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Wpłynęło: 13.09.2009 Zaakceptowano: 13.09.2009 Elektrokardiografia w schematach (część 3) zaburzenia rytmu serca (częstoskurcze)

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia przewodzenia międzyprzedsionkowego Disorders of the interatrial impuls conduction

Zaburzenia przewodzenia międzyprzedsionkowego Disorders of the interatrial impuls conduction 162 GERIATRIA 2011; 5: 162-166 Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 13.05.2011 Zaakceptowano/Accepted: 20.05.2011 Zaburzenia przewodzenia

Bardziej szczegółowo

Wykład 3. Oddziaływanie prądu na organizm, pomiary bioelektryczne. Zakład Biofizyki CM UJ

Wykład 3. Oddziaływanie prądu na organizm, pomiary bioelektryczne. Zakład Biofizyki CM UJ Wykład 3 Oddziaływanie prądu na organizm, pomiary bioelektryczne Oddziaływanie prądu na organizm, pomiary bioelektryczne Prąd elektryczny Własności elektryczne ciał Potencjał czynnościowy Pomiary EKG Pomiar

Bardziej szczegółowo

DIPOLOWY MODEL SERCA

DIPOLOWY MODEL SERCA Ćwiczenie nr 14 DIPOLOWY MODEL SERCA Aparatura Generator sygnałów, woltomierz, plastikowa kuweta z dipolem elektrycznym oraz dwiema ruchomymi elektrodami pomiarowymi. Rys. 1 Schemat kuwety pomiarowej Rys.

Bardziej szczegółowo

Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia. zajecia 8 :

Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia. zajecia 8 : Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia zajecia 8 : 19.11.15 Kontakt: michaladammichalowski@gmail.com https://mmichalowskiuwr.wordpress.com/ I gr 08:30 10:00 II gr 10:15 11:45 III gr 12:00 13:30

Bardziej szczegółowo

Fizjologia czlowieka seminarium + laboratorium. M.Eng. Michal Adam Michalowski

Fizjologia czlowieka seminarium + laboratorium. M.Eng. Michal Adam Michalowski Fizjologia czlowieka seminarium + laboratorium M.Eng. Michal Adam Michalowski michal.michalowski@uwr.edu.pl michaladamichalowski@gmail.com michal.michalowski@uwr.edu.pl https://mmichalowskiuwr.wordpress.com/

Bardziej szczegółowo

Ładunek elektryczny. Żabie udka Luigi Galvaniego. Pole elektryczne. Prawo Coulomba -q 1. Oddziaływanie prądu na organizm, pomiary bioelektryczne

Ładunek elektryczny. Żabie udka Luigi Galvaniego. Pole elektryczne. Prawo Coulomba -q 1. Oddziaływanie prądu na organizm, pomiary bioelektryczne Oddziaływanie prądu na organizm, pomiary bioelektryczne Wykład 3 Oddziaływanie prądu na organizm, pomiary bioelektryczne Prąd elektryczny Własności elektryczne ciał Potencjał czynnościowy Pomiary EKG Pomiar

Bardziej szczegółowo

EKG. Zjawiska elektryczne w izolowanym włóknie m. sercowego

EKG. Zjawiska elektryczne w izolowanym włóknie m. sercowego Zjawiska elektryczne w izolowanym włóknie m. sercowego Pomiędzy wnętrzem komórki a jej powierzchnią w stanie spoczynku utrzymuje się różnica potencjałów. Spoczynkowy potencjał błonowy -90 mv > wnętrze

Bardziej szczegółowo

(L, S) I. Zagadnienia. 1. Potencjały czynnościowe komórek serca. 2. Pomiar EKG i jego interpretacja. 3. Fonokardiografia.

(L, S) I. Zagadnienia. 1. Potencjały czynnościowe komórek serca. 2. Pomiar EKG i jego interpretacja. 3. Fonokardiografia. (L, S) I. Zagadnienia 1. Potencjały czynnościowe komórek serca. 2. Pomiar EKG i jego interpretacja. 3. Fonokardiografia. II. Zadania 1. Badanie spoczynkowego EKG. 2. Komputerowa rejestracja krzywej EKG

Bardziej szczegółowo

Wielkością i kształtem przypomina dłoń zaciśniętą w pięść. Położone jest w klatce piersiowej tuż za mostkiem. Otoczone jest mocnym, łącznotkankowym

Wielkością i kształtem przypomina dłoń zaciśniętą w pięść. Położone jest w klatce piersiowej tuż za mostkiem. Otoczone jest mocnym, łącznotkankowym Wielkością i kształtem przypomina dłoń zaciśniętą w pięść. Położone jest w klatce piersiowej tuż za mostkiem. Otoczone jest mocnym, łącznotkankowym workiem zwanym osierdziem. Wewnętrzna powierzchnia osierdzia

Bardziej szczegółowo

Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora

Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora Dr n. med. Aleksander Maciąg Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej II Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie 1 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

ELEKTROKARDIOGRAFIA UKŁAD KRĄŻENIA. Joanna Grabska-Chrząstowska

ELEKTROKARDIOGRAFIA UKŁAD KRĄŻENIA. Joanna Grabska-Chrząstowska ELEKTROKARDIOGRAFIA UKŁAD KRĄŻENIA Joanna Grabska-Chrząstowska EKG Na początek trochę teorii UKŁAD KRĄŻENIA UKŁAD KRĄŻENIA UKŁAD KRĄŻENIA BUDOWA SERCA ETAPY PRACY SERCA UKŁAD KRĄŻENIA PŁODU I NOWORODKA

Bardziej szczegółowo

Krzywa EKG patologiczna- Gromadne ekstrasystole pochodzenia komorowego

Krzywa EKG patologiczna- Gromadne ekstrasystole pochodzenia komorowego SPIS TREŚCI Str. PRZEDMOWA... 5 Część I OGÓLNE KONCEPCJE UKŁADÓW HYBRYDOWYCH ANALIZUJĄCYCH ZABURZENIA RYT MU SERCA... 23 1. Algorytmy wykrywania zaburzeń rytmu serca... 25 2. Podstawy teoretyczne automatycznego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawy fizyczne elektrokardiografii... 11. 2. Rejestracja elektrokardiogramu... 42. 3. Ocena morfologiczna elektrokardiogramu...

SPIS TREŚCI. 1. Podstawy fizyczne elektrokardiografii... 11. 2. Rejestracja elektrokardiogramu... 42. 3. Ocena morfologiczna elektrokardiogramu... SPIS TREŚCI 1. Podstawy fizyczne elektrokardiografii.............................. 11 Wstęp................................................................ 11 Ogólny opis krzywej elektrokardiograficznej...................................

Bardziej szczegółowo

Fizjologia układu krążenia

Fizjologia układu krążenia Fizjologia układu krążenia Ćwiczenie II. l. Badanie fizykalne serca a/ oglądanie klatki piersiowej - punkty i linie orientacyjne, ocena kształtu, budowy klatki piersiowej /symetria, wysklepienie, ruchomość

Bardziej szczegółowo

układu krążenia Paweł Piwowarczyk

układu krążenia Paweł Piwowarczyk Monitorowanie układu krążenia Paweł Piwowarczyk Monitorowanie Badanie przedmiotowe EKG Pomiar ciśnienia tętniczego Pomiar ciśnienia w tętnicy płucnej Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego Echokardiografia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska Przewodnicząca Zespołu; Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

A61B 5/0492 ( ) A61B

A61B 5/0492 ( ) A61B PL 213307 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213307 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383187 (22) Data zgłoszenia: 23.08.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Elektromiograf NMA-4-01

Elektromiograf NMA-4-01 Urządzenie przeznaczone do badań neurologicznych i neurofizjologicznych w dziedzinie sportu i medycyny. Elektroneuromiograf z możliwością badania potencjałów wywołanych mózgu 2, 4 lub 5-kanałowe urządzenie

Bardziej szczegółowo

Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze przedsionkowe Narrow QRS tachycardias atrial tachycardias

Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze przedsionkowe Narrow QRS tachycardias atrial tachycardias POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Wpłynęło: 6.11.2007 Poprawiono: 9.11.2007 Zaakceptowano: 10.11.2007 Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze przedsionkowe

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kozłowski, Krzysztof Łucki Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, II Katedra Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dariusz Kozłowski, Krzysztof Łucki Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, II Katedra Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Wpłynęło: 13.09.2009 Zaakceptowano: 13.09.2009 Elektrokardiografia w schematach (część 2) zaburzenia przewodzenia i

Bardziej szczegółowo

Pacjent ze stymulatorem

Pacjent ze stymulatorem Choroby Serca i Naczyń 2008, tom 5, nr 4, 221 226 E K G W P R A K T Y C E Redaktor działu: dr hab. med. Rafał Baranowski Pacjent ze stymulatorem Ewa Piotrowicz, Rafał Baranowski Instytut Kardiologii im.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroniczna aparatura Medyczna

Laboratorium Elektroniczna aparatura Medyczna EAM - laboratorium Laboratorium Elektroniczna aparatura Medyczna Ćwiczenie ELEKTROKARDIOGRAF Opracował: dr inŝ. Piotr Tulik Zakład InŜynierii Biomedycznej Instytut Metrologii i InŜynierii Biomedycznej

Bardziej szczegółowo

Analiza czasowo-częstotliwościowa sygnału EKG

Analiza czasowo-częstotliwościowa sygnału EKG BIULETYN WAT VOL. LVIII, NR 1, 29 Analiza czasowo-częstotliwościowa sygnału EKG ANDRZEJ PIENIĘŻNY Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Radioelektroniki, -98 Warszawa, ul. S. Kaliskiego 2 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

P U Ł A P K I EKG w codziennej praktyce lekarza rodzinnego

P U Ł A P K I EKG w codziennej praktyce lekarza rodzinnego P U Ł A P K I EKG w codziennej praktyce lekarza rodzinnego Dariusz Kozłowski II Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdański Uniwersytet Medyczny Pułapki w ocenie rytmu Ocena rytmu serca W PRZEDSIONKACH

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia przewodzenia zatokowo-przedsionkowego Disorders of the sino-atrial impuls conduction

Zaburzenia przewodzenia zatokowo-przedsionkowego Disorders of the sino-atrial impuls conduction 224 GERIATRIA 2011; 5: 224-230 Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 13.05.2011 Zaakceptowano/Accepted: 20.05.2011 Zaburzenia przewodzenia

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego bloki odnóg pęczka Hisa Intraventricular conduction delay bundle branch blocks

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego bloki odnóg pęczka Hisa Intraventricular conduction delay bundle branch blocks 56 GERIATRIA 2012; 6: 56-62 Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 19.03.2012 Zaakceptowano/Accepted: 23.03.2012 Zaburzenia przewodzenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Fazy przetwarzania i analizy biosygnałów. Źródła biosygnałów. Wprowadzenie do Informatyki Biomedycznej

Wprowadzenie. Fazy przetwarzania i analizy biosygnałów. Źródła biosygnałów. Wprowadzenie do Informatyki Biomedycznej Wydział Informatyki PB Wprowadzenie Wersja 1.12 Wprowadzenie do Informatyki Biomedycznej Wykład 13: Przetwarzanie i analiza biosygnałów Marek Krętowski pokój 206 e-mail: m.kretowski@pb.edu.pl http://aragorn.pb.bialystok.pl/~mkret

Bardziej szczegółowo

CECHY MIĘŚNIA SERCOWEGO

CECHY MIĘŚNIA SERCOWEGO CECHY MIĘŚNIA SERCOWEGO HISTOLOGICZNE włókna mięśniowe są cieńsze niż w mięśniu szkieletowym jądra komórkowe leżą w środku włókna, a nie na obwodzie jest zespólnią komórkową (syncytium) posiada rozgałęzienia

Bardziej szczegółowo

PAKIET I-poz.1 Oddział Kardiologii Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodami (Podstawowy) Producent: Nazwa/numer katalogowy: Kraj pochodzenia:

PAKIET I-poz.1 Oddział Kardiologii Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodami (Podstawowy) Producent: Nazwa/numer katalogowy: Kraj pochodzenia: PAKIET I-poz.1 Oddział Kardiologii Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodami (Podstawowy) Kraj pochodzenia: 1 Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) 2 Waga max. 30 [g] Do 30 g 10 pkt powyżej

Bardziej szczegółowo

Budowa i zróżnicowanie neuronów - elektrofizjologia neuronu

Budowa i zróżnicowanie neuronów - elektrofizjologia neuronu Budowa i zróżnicowanie neuronów - elektrofizjologia neuronu Neuron jest podstawową jednostką przetwarzania informacji w mózgu. Sygnał biegnie w nim w kierunku od dendrytów, poprzez akson, do synaps. Neuron

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA 2006: 139 142 (przypadek 32); 143 146 (przypadek 33). PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS część I

Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS część I R O Z D Z I A Ł 6 Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS część I June Edhouse, Francis Morris Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS może powstawać w różnych mechanizmach. Może być zarówno częstoskurczem

Bardziej szczegółowo

Elektrostymulacja i defibrylacja serca. Elektroniczna aparatura medyczna 1 Wykład - 8

Elektrostymulacja i defibrylacja serca. Elektroniczna aparatura medyczna 1 Wykład - 8 Elektrostymulacja i defibrylacja serca Elektroniczna aparatura medyczna 1 Wykład - 8 1 Zaburzenia pracy serca Zbudowany z wyspecjalizowanych włókien mięśniowych, inicjowanie i koordynacja skurczów komór

Bardziej szczegółowo

Modelowanie wektora magnetycznego serca na podstawie jonowych prądów komórkowych

Modelowanie wektora magnetycznego serca na podstawie jonowych prądów komórkowych Modelowanie wektora magnetycznego serca na podstawie jonowych prądów komórkowych Wstęp Podstawy modelu komórkowego Proces pobudzenia serca Wektor magnetyczny serca MoŜliwości diagnostyczne Wstęp Przepływający

Bardziej szczegółowo

zapis i interpretacja elektrokardiogramu

zapis i interpretacja elektrokardiogramu zapis i interpretacja elektrokardiogramu Maciej Jodkowski kurs specjalistyczny Załamek P - powstaje podczas depolaryzacji przedsionków - kąt nachylenia osi elektrycznej zwykle ~ 60% (granice normy: 0 do

Bardziej szczegółowo

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI Ćwiczenie 12 : Badanie pracy serca metodami EKG i FKG I. Zagadnienia do opracowania. 1. Budowa oraz mechanizm

Bardziej szczegółowo

Jaki aparat EKG wybrać? Czy warto mieć aparat EKG z opisem automatycznym?

Jaki aparat EKG wybrać? Czy warto mieć aparat EKG z opisem automatycznym? Choroby Serca i Naczyń 2014, tom 11, nr 6, 354 357 E K G W P R A K T Y C E Redaktor działu: dr hab. n. med. Rafał Baranowski Jaki aparat EKG wybrać? Czy warto mieć aparat EKG z opisem automatycznym? How

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska Przewodnicząca Zespołu; Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Katedra Onkologii i Środowiskowej

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ EKG INSTRUKcjE dla lekarzy OpISUjących WyNIKI badania EKG

KWESTIONARIUSZ EKG INSTRUKcjE dla lekarzy OpISUjących WyNIKI badania EKG KWESTIONARIUSZ EKG Instrukcje dla lekarzy opisujących wyniki badania EKG KWESTIONARIUSZ EKG Instrukcje dla lekarzy opisujących wyniki badania EKG Opracowanie: Prof. Witold A. Zatoński i zespół projektu

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT RADIOELEKTRONIKI. Rok akademicki 2006/2007

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT RADIOELEKTRONIKI. Rok akademicki 2006/2007 P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT RADIOELEKTRONIKI Rok akademicki 2006/2007 PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA MARCIN ANDRZEJ DĘBIŃSKI BEZPRZEWODOWE

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA, 2006: 135 138 (przypadek 31) i 147 150 (przypadek 34) PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Prezentacja do wykładu dla EMST - ITwE Semestr zimowy Wykład nr 10 Prawo autorskie Niniejsze

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt. Załącznik nr 2 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt. Nazwa..., Typ..., Model. Kraj pochodzenia..., Rok produkcji Lp. Parametr/Warunek Warunek graniczny /Nie A. Aparat ekg

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektroniki i miernictwa

Laboratorium elektroniki i miernictwa Numer indeksu 150946 Michał Moroz Imię i nazwisko Numer indeksu 151021 Paweł Tarasiuk Imię i nazwisko kierunek: Informatyka semestr 2 grupa II rok akademicki: 2008/2009 Laboratorium elektroniki i miernictwa

Bardziej szczegółowo

Wejścia analogowe w sterownikach, regulatorach, układach automatyki

Wejścia analogowe w sterownikach, regulatorach, układach automatyki Wejścia analogowe w sterownikach, regulatorach, układach automatyki 1 Sygnały wejściowe/wyjściowe w sterowniku PLC Izolacja galwaniczna obwodów sterownika Zasilanie sterownika Elementy sygnalizacyjne Wejścia

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Artefakty w spoczynkowym badaniu EKG to się zdarza i może sprawiać problemy

Artefakty w spoczynkowym badaniu EKG to się zdarza i może sprawiać problemy Choroby Serca i Naczyń 2013, tom 10, nr 3, 164 168 E K G W P R K T Y C E Redaktor działu: dr hab. n. med. Rafał aranowski rtefakty w spoczynkowym badaniu EKG to się zdarza i może sprawiać problemy rtifacts

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiografia w schematach (część 4) - ostre zespoły wieńcowe Electrocardiography in scheme (part 4) - acute coronary syndromes

Elektrokardiografia w schematach (część 4) - ostre zespoły wieńcowe Electrocardiography in scheme (part 4) - acute coronary syndromes Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 13.03.2010 Zaakceptowano/Accepted: 20.03.2010 Elektrokardiografia w schematach (część 4) - ostre

Bardziej szczegółowo

Ewa Lewicka Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdański Uniwersytet Medyczny

Ewa Lewicka Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdański Uniwersytet Medyczny Ewa Lewicka Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdański Uniwersytet Medyczny II Konferencja Edukacyjna Czasopisma Anestezjologia Intensywna Terapia Sopot, 4-5.04.2014 Stymulator serca Kardiowerter-defibrylator

Bardziej szczegółowo

Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze węzłowe Narrow QRS tachycardias nodal tachycardias

Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze węzłowe Narrow QRS tachycardias nodal tachycardias POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Wpłynęło: 25.03.2008 Zaakceptowano: 28.03.2008 Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze węzłowe Narrow QRS tachycardias nodal

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017.

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017. Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017. w1. Platforma elearningowa stosowana na kursie. w2. Metodyka eksperymentu fizycznego - rachunek błędów.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE. Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami

Załącznik Nr 3 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE. Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami Strona 1 z 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE Załącznik Nr 3 do siwz Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami 1 Rok produkcji min. 201r. 2 Waga poniżej 80

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE Strona 1 z 7 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE Załącznik Nr 2 do siwz Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami 1 Nazwa, nr katalogowy, producent 2 Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Interaktywne wykresy. Interaktywne histogramy. Analiza granicznych wartości w zapisie EKG. Pełne dostosowanie do indywidualnych potrzeb

Interaktywne wykresy. Interaktywne histogramy. Analiza granicznych wartości w zapisie EKG. Pełne dostosowanie do indywidualnych potrzeb HOLTER EKG nowość 2 Holter EKG NOWe MOŻLIWOŚCI w DIAGNOSTYCE holterowskiej btl-08 Holter EKG Nowy holter BTL to jakość, niezawodność, łatwość obsługi oraz zapewnienie pacjentowi komfortu badania. BTL Holter

Bardziej szczegółowo

Elektropotancjały mięśni i nerwów Elektroniczna aparatura medyczna 1 Wykład - 5

Elektropotancjały mięśni i nerwów Elektroniczna aparatura medyczna 1 Wykład - 5 Elektropotancjały mięśni i nerwów Elektroniczna aparatura medyczna 1 Wykład - 5 EMG Elektro Mio Grafia ENG Elektro Neuro Grafia ELEKTROMIOGRAFIA rejestracja potencjałów czynnościowych mięśni (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1. Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH. 1. Aparat EKG 1 szt

Pakiet nr 1. Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH. 1. Aparat EKG 1 szt Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-32/15 Załącznik nr 1.1 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty Pakiet nr 1 I. Aparat EKG 1 szt II. System holterowski EKG : rejestrator EKG 4 szt; zestaw komputerowy z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2.8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiografia w ratownictwie

Elektrokardiografia w ratownictwie Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Elektrokardiografia w ratownictwie WIADOMOŚCI PODSTAWOWE Do skurczu włókien mięśnia sercowego dochodzi wskutek depolaryzacji błony komórkowej. W warunkach spoczynkowych

Bardziej szczegółowo

Słupskie Prace Biologiczne

Słupskie Prace Biologiczne Słupskie Prace Biologiczne Nr 12 ss. 295-330 2015 ISSN 1734-0926 Przyjęto: 25.11.2015 Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku Zaakceptowano: 25.02.2016 OCENA WYDOLNOŚCI UKŁADU

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroniczna aparatura Medyczna

Laboratorium Elektroniczna aparatura Medyczna EAM - laboratorium Laboratorium Elektroniczna aparatura Medyczna Ćwiczenie REOMETR IMPEDANCYJY Opracował: dr inŝ. Piotr Tulik Zakład InŜynierii Biomedycznej Instytut Metrologii i InŜynierii Biomedycznej

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia rytmu serca. Monika Panek-Rosak

Zaburzenia rytmu serca. Monika Panek-Rosak Zaburzenia rytmu serca Monika Panek-Rosak załamek P depolaryzacja przedsionków QRS depolaryzacja komór załamek T repolaryzacja komór QRS < 0,12 sek PR < 0,2 sek ROZPOZNAWANIE ZAPISU EKG NA MONITORZE 1.

Bardziej szczegółowo

Częstoskurcze z szerokim zespołami QRS algorytm podstawowy Broad QRS complex tachycardia basic algorithm

Częstoskurcze z szerokim zespołami QRS algorytm podstawowy Broad QRS complex tachycardia basic algorithm 295 G E R I A T R I A 2010; 4: 295-300 Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 20.10.2010 Zaakceptowano/Accepted: 26.10.2010 Częstoskurcze

Bardziej szczegółowo