Ivo Hammer Wiedeń, Austria Vienna, Austria

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ivo Hammer Wiedeń, Austria Vienna, Austria"

Transkrypt

1 1 Mteriły powierzchniowe mją znczenie! Wykończeni elewcji wyitnych dzieł rchitektury modernistycznej lt dwudziestych i trzydziestych XX wieku w Europie. Hitchcock-Johnson i osttnie dni Surfcing mterils mtter! Fcde finishes of outstnding modernist rchitecture in the 1920s nd 1930s in Europe. Hitchcock-Johnson nd Recent Studies Ivo Hmmer Wiedeń, Austri Vienn, Austri Z okzji przełomowej wystwy Architektur nowoczesn: wystw międzynrodow w 1932 roku w Museum of Modern Art (MoMA) w Nowym Jorku, Henry-Russel Hitchcock i Philip Johnson opulikowli książkę ztytułowną The Interntionl Style: Architecture Since 1922 (Styl międzynrodowy. Architektur od 1922 r.) 1. Kżdy, kto próuje zrozumieć znczenie mteriłów dl estetyki powierzchni rchitektury nowoczesnej, znjdzie w pulikcji Hitchcock-Johnson godne przypomnieni nietuzinkowe sugestie. Hitchcock i Johnson npisli tm: Chrkter powierzchni i ryły nie wyrż się tylko w ogólnym projekcie nowoczesnego udynku: w istocie mteriły smej powierzchni mją njwyższe znczenie 2. Jednk we współczesnej prktyce dwczokonserwtorskiej wciąż rkuje wiedzy i uwgi n temt mteriłów powierzchni rchitektonicznych. Argumenty Hitchcock i Johnson mogą służyć jko historyczn inspircj dl uświdomieni soie znczeni mteriłów, kolorów i powierzchni elewcji dl estetycznej koncepcji rchitektury ruchu nowoczesnego. Osttnie dni związne z konserwcją i resturcją wżnych dzieł klsycznego modernizmu, zprojektownych przez Wlter Gropius, Josef Frnk, Le Corusier, Ludwig Mies vn der Rohe i innych, ujwniły ogctwo mteriłów i rozwiązń technicznych; ogctwo nie tylko w prostych, ręcznie wykonnych powierzchnich poielonych wpnem. To zróżnicownie mteriłowe i estetyczne wykrczło poz to, co sformułowli Hitchcock i Johnson i, co ciekwe, nie znjduje miejsc w ustnych ni pisemnych koncepcjch współczesnych rchitektów, nie mówiąc już o dnich nd historią rchitektury. 1. Później dzieło to miło jeszcze kilk wydń, w tym osttnie z 1966 r.: Hitchcock Henry-Russell, Johnson Philip, The Interntionl Style, New York London 1966 (przyp. red. MJS). 2. Iidem, s Stuttgrt, Weissenhofsiedlung, dom jednorodzinny i dom liźniczy, proj. Le Corusier i Pierre Jenneret, Wysunięte tylne skrzydł odróżniją się kolorem jsnozielonym (Hitchcock-Johnson 1932, s ) 1. Stuttgrt, Weissenhofsiedlung, single house nd doule house, Le Corusier nd Pierre Jenneret, Projecting rer wings distinguished y eing pinted ple green, (Hitchcock-Johnson 1932, p ) 43

2 2. Grche koło St. Cloude, Will Stein, proj. Le Corusier i Pierre Jenneret, Dominuje kolor kremowoiły. W głęi trsów jedn ścin jest szr drug zielon, co podkreśl te płszczyzny (Hitchock-Johnson 1932, s. 117) 2. Grche ner St. Cloude, Stein House, Le Corusier nd Pierre Jenneret, The previling color is crem-white. At the ck of the terrces one wll is grey nd one green to emphsize the plnes, (Hitchock-Johnson 1932, p. 117) Stiuki (stucco) Hitchcock i Johnson Hitchcock i Johnson piszą dlej n stronie 50 swej książki: Wszechoecne stiuki, które ndl są znkiem rozpoznwczym współczesnego stylu, mją tę estetyczną zletę, że tworzą ciągłe, głdkie pokrycie. Słowo stucco (stiuk) określ w tym kontekście trdycyjny tynk lu orzutkę, skłdjący się z zprwy wpiennej, często pokryty wpnem, zwsze zrwiony, co wyjśnię później. Autorzy krytykują jednk chropowte tynki w swym nieco normtywnym podejściu, jko sprzeczne z celmi stylu międzynrodowego, stwierdzjąc, że: ( ) jeśli tynki są chropowte, wyrzistość projektu, ułtwijąc postrzegnie kutury udynku, jest osłion (...) i kontynuują: Chropowty tynk, ze względu n swoją fkturę i to, że przypomin stre udynki tynkowne, może sugerowć ciężr i msę. 3 Jeśli chodzi o kolory, Hitchcock i Johnson skłdją wżne oświdczenie: Zdecydownie preferowny jest nturlny kolor mteriłów powierzchniowych i nturlny metliczny kolor detli. Tm, gdzie metl jest pomlowny, ciemny neutrlny odcień minimlizuje pozorny ciężr rmy okn. N powierzchnich stiukowych iel lu odcień iłwy, nwet uzyskny z pomocą fry, jest odczuwny jko kolor nturlny 4 (il. 1). Dlsze słow Hitchcock i Johnson krytykują użycie tndetnych kolorów i wyrźnie wyprzedzją krytykę towrowo-estetycznej prezentcji fsd o jsnych, jskrwych kolorch, zwnych Volltonfre (kolor dodtkowy) w metforycznym języku 3. Iidem. 4. Iidem, s (niemieckich) firm, któr jest ktuln do dzisij 5 : W przeszłości użycie jskrwego koloru w Holndii i Niemczech miło zwrócić uwgę n nowy styl, le nie mogło długo pozostwć zdowljącym. Przestło zskkiwć i zczęło się nudzić: jego mechniczn ostrość i świeżość szyko stły się tndetne. Jeśli rchitektur m nie przypominć illordów, kolor powinien yć trwły zrówno pod względem technicznym, jk i psychologicznym. Co więcej, wyrźnie sztuczny kolor zyt ostro kontrstuje z nturlnym otoczeniem. Lepsze są jsne i neutrlne odcienie, które nie kontrstują ndmiernie z nturlnymi. 6 Tutj utorom liżej do trdycji rzemieślniczej niż do Le Corusier. Chociż ten osttni twierdził, że kolorowe mlownie jest zwyczjowe we wszystkich kulturch, jednocześnie wpisywł kolor iły w ideologiczną interpretcję: Bił fr jest solutn, wszystko wyrźnie się wyróżni, jk czerń n iłym, jest uczciw i niezwodn. 7 Chociż Hitchcock i Johnson nigdzie nie piszą o wpnie jko o frie i mterile koloryzującym, w przypdku willi Stein w Grche z 1928 r. wspominją n stronie 117, że dominującym kolorem jest kremowo-iły (il. 2). Nwet jeśli nie wiemy, czy powierzchni elewcji wielorodzinnego udynku mieszklnego Ludwig Mies vn der Rohe zudownego w Weissenhofsiedlung w Stuttgrcie (1927) ył pokryt przetrtym tynkiem wpiennym, to przyglądjąc się zmieszczonej 5. Hmmer 2002, 2003, 2010, Hitchcock Henry-Russell, Johnson Philip, The Interntionl Style, op. cit. s Le Corusier, L rt de cortif d ujourd hui, 1925, s. 193: Le lnc de chux est solu, tout s y de tche, s y e crit solument, noir sur lnc; c est frnc et loyl. 44

3 przez Hitchcock i Johnson n stronie 181 ich książki czrno-iłej fotogrfii możn rozpoznć nieregulrność powierzchni, któr jest wynikiem mteriłu i produkcji rzemieślniczej 8. Przypuszczlnie przedstwiony tmże n stronie 133 podwójny dom Otto Eisler w Brnie (1926) zostł pokryty przetrtym i chropowtym tynkiem z łyszczącymi droinkmi miki. Tynk ten, często używny w Brnie w ltch dwudziestych i trzydziestych, skłdł się z gotowej zprwy o nzwie BŘÍZOLIT 9. Według Hitchcock-Johnson dom dwóch rci Otto i Mořic Eislerów zostł wyłożony czerwonym sztucznym kmieniem, czyli prwdopodonie przetrtym czerwonym tynkiem cementowym 10 (il. 3). Jsne formy rchitektury J.J.P. Oud z jednej strony orz widoczn n przywołnych przez Hitchcock i Johnson zdjęcich nierówność i nieregulrność powierzchni tynku (s ) tworzą ciekwy kontrst. To smo dotyczy elewcji Domu dl Koiet Prcujących w Bzylei, zprojektownej przez Hns Schmidt (1927) (s ) orz Domu Strców we Frnkfurcie nd Menem, zprojektownego przez Mrt Stm, Werner Moser i Ferdynnd Krmer w ltch (s. 215) 11. Inne mteriły Hitchcock i Johnson piszą n stronie 51 swej książki o mlownym drewnie jko mterile do pokryci elewcji: Nie jest tk wytrzymłe jk kmień czy cegł, le (...) może przetrwć cłe stulecie, jeśli ędzie regulrnie mlowne. Nie ez powodu utorzy uwżją kmień nturlny, grnity i mrmur z njlepsze mteriły do okłdzin ściennych, podonie jk w dwnej rchitekturze. N przykłd konstrukcj wspornikow mgzynu Schocken w Chemnitz, zprojektownego przez Erich Mendelson w 1930 r. (s. 177), pozwl uzyskć efekt lekkości kmiennych płyt elewcji. Płyty zestowe, w przykłdzie podnym przez Hitchcock i Johnson n stronie 103, o odcienich złmnej ieli i zieleni, są dziś przestrzłe ze względów ekologicznych. Autorzy zkłdją jednk, że płyty wykonne z metlu i innych mteriłów ędą w przyszłości często wykorzystywne jko mterił do pokrywni elewcji. Postrzegją dekorcyjny efekt cieni drzew n flistych płytch luminiowych jko przyjemny. Jeśli chodzi o cegłę, utorzy zuwżją n stronie 52, że: Cegł jest z prktycznego punktu widzeni njrdziej stysfkcjonującym, niedro- 8. W związku z plnowną Międzynrodową Wystwą Architektury 2027 w Stuttgrcie, Urząd Ochrony Dziedzictw w Bdenii-Wirtemergii prcuje nd nowym dniem konserwtorsko-nukowym powierzchni rchitektonicznych posidłości Weissenhof; z dnych MonArch: (dostęp ), informcj od Dörthe Jkos 9. To optentowny system tynkrski przetrty zewnętrzny tynk wpiennocementowy z iskrzącymi droinkmi miki, stosowny trdycyjnie w ceglnych domch w (yłej) Czechosłowcji. Nzw hndlow (Břízolit) pochodzi od mist Horní Bříz (n północ od Pilzn), gdzie zostł wyprodukowny. Zzwyczj m kolor szrwy, możliwe są też inne kolory, ptrz proz.com/kudoz/czech-to-english/rchitecture/ rizolit.html, dostęp ; zocz tkże Zo. Dnzl Ruggero Tropeno, Structure, Mteril nd Color: The Buhus in Dessu nd the Budge Nursing Home in Frnkfurt m Min, Černá, Hmmer (wyd.) 2008, s (czeski, ng. i niem.). 3. Brno, dom liźniczy, proj. Otto Eisler, Nieregulrny wygląd powierzchni elewcji wskzuje n zstosownie porysownego tynku, prwdopodonie gotowej miesznki zprwy zwnej BŘÍZOLIT, z łyszczącymi droinkmi mik (Hitchcock-Johnson 1932, s. 133) 3. Brno, doule house, Otto Eisler, The irregulr surfce ppernce of the fçde indictes the use of scrtched plster, proly redy-mixed mortr clled BŘÍZOLIT with sprkling flecks of mic. (Hitchcock-Johnson 1932, p. 133) gim mteriłem powierzchniowym w powszechnym użyciu. ( ) Jednk z estetycznego punktu widzeni cegł jest niewątpliwie mniej zdowljąc niż inne mteriły, w tym tynk. I kontynuują dlej: Jeśli kolor zprwy jest zliżony do koloru cegły, cegły są stosunkowo równe pod względem wrtości i fktury, wzór wiązni nie musi yć uderzjąco widoczny (s. 51). Biorąc z przykłd Dom Werner w Hmurgu zprojektowny przez Krl Schneider w 1930 r. (s. 213), krytycznie zuwżją n stronie 53, że Użycie cegły m tendencję do ndwni mlowniczości, któr jest sprzeczn z podstwowym chrkterem stylu nowoczesnego, czyli z estetyką msy, regulrności i rku dekorcji (s. 52). Jednk w przypdku dużych udynków z njrdziej odpowiedni mterił uznją cegły: Poniewż cegł m trwły kolor i nie jest podtn n pęknie i zcieki, n dłuższą metę jest fktycznie lepsz estetycznie niż sztukteri dokonstrukcji wielkogrytowych. N poprcie tych słów odsyłją czytelnik do ilustrcji n stronie 161, przedstwijącej Jko Kol Fctory w Zürichu utorstw zespołu Kellermüller & Hofmnn z 1930 r. orz ilustrcji n stronie 185, przedstwijącej Lnge House w Krefeld, utorstw Ludwig Mies vn der Rohe z 1928 r. i n stronie 145, przedstwijącej Miejski Urząd Prcy w Dessu zprojektowny przez Wlter Gropius w 1928 r. (il. 4). Jednocześnie, w nwiązniu do XVIII-wiecznej rchitektury holenderskiej opowidją się z mniejszymi cegłmi (s. 53). Hitchcock i Johnson szczególnie luią płytki szkliwione. Piszą: W zkresie konstrukcji o średnim koszcie i średniej wielkości płytk szkliwion, ukłdn z ciągłymi łączenimi pionowymi i poziomymi, jest mteriłem mogącym konkurowć pod względem estetyki z pokryciem większymi płytmi (s. 53) i kontynuują dlej n nstępnej stronie: Prwidłowo ułożone płytki rdziej niż cegły ndją ciągły wzór powierzchni, podony do fktury tkniny; unikją wrżeni nośnej ściny murownej. Ich wzór jest rdziej regulrny niż zróżnicownie dwne przez nturlne mteriły stosowne w płytch pokryci (s. 54). 45

4 4. Krefeld, Dom Esters, fsd południow ze schodmi ogrodowymi, proj. Ludwig Mies vn der Rohe, ; ) zdjęcie: Hitchcock-Johnson 1932, s. 185; ) Zgodnie z trdycją rzemieślniczą, spoiny cegieł (wiąznie ngielskie) są zgęszczne do ksztłtu dchu tk, y yły zlicowne z dolną dchówką. Wnioskując z nlizy historycznej zdjęć orz n podstwie (niezfieryfikownych) ustleń wizulnych spoiny pierwotnie pomlowno n szro, dzięki czemu kontrst kolorystyczny między cegłą spoiną ył stonowny, inny np. niż w Domu Wolf w Guen (wiąznie flmndzkie, ptrz Riley- Bergdoll 2001, s. 204, ryc. 80) (fot. Ivo Hmmer, 2014) 4. Krefeld, Esters House, south fçde, with grden stircse, Ludwig Mies vn der Rohe, ; ) photo Hitchcock- Johnson 1932, p. 185; ) In ccordnce with the trdition of crftsmnship, the joints of the ricks (English ond) re compcted in roof shpe so tht they re flush with the lower tile. Due to historicl photos nd (unverified) visul findings, the joints originlly hve een pinted gry, so tht the color contrst etween the rick nd the joint ws sudued, different e.g. to the Wolf House in Guen (Flemish ond, see Riley- Bergdoll 2001, p. 204, fig. 80) (photo Ivo Hmmer, 2014) Autorzy polecją pustki szklne i zwrcją uwgę, że: Kiedy są one tej smej lu podonej wielkości, njlepiej komponują się estetycznie z innymi jednolitymi okłdzinmi, tkimi jk cegł czy płytk. Jko przykłd podją Pwilon Mist Brn n Wystwie w Brnie z 1928 r. zprojektowny przez Bohuslv Fuchs 12. Co się tyczy przezroczystego, półprzezroczystego i nieprzezroczystego szkł tworzącego rzem cłe ściny, utorzy uwżją je z yć może zyt kruche dl trwłej rchitektury (s. 54). Podsumowując swoją ocenę przydtności mteriłów powierzchniowych n elewcje udynków Modern Movement (modernizmu), Hitchcock i Johnson piszą w nstępujący sposó: Cegł wydje się njlepszym mteriłem n duże i niedrogie struktury udowlne, płytki są dore dl oiektów średniej wielkości, pokrycie większymi płytmi jest stosowne dl udynków o wyjątkowym znczeniu (s. 54). Z pewną wrżliwością i poczuciem prktyczności, które dziś postrzegmy jko niezwykłe, omwiją też inne mteriły powierzchniowe, w tym odcień ieli jko kolor mteriłu, nie mówiąc wszelko wyrźnie o wpnie jko jego skłdniku. Przykłdowo, w przypdku Willi Stein w Grche wyrźnie jk już wspomnino - wymieniją kremową iel jko kolor dominujący (s. 117). Niszczycielsk prktyk konserwcji Ale pomimo swojej wrżliwości, Hitchcok i Johnson osttecznie mją normtywne rozumienie powierzchni rchitektonicznych, które opier się n estetycznych ktegorich msy, regulrności i rku 12. Hitchcock Henry-Russell, Johnson Philip, The Interntionl Style, op. cit., s. 140 dekorcji. Nie ierze ono pod uwgę mterilności i dynmicznych elementów rzeczywistego wyglądu powierzchni, minowicie śldów ręcznej produkcji, nturlnego strzeni się i estetycznych konsekwencji nprw i innych ntropogenicznych ziegów. Podonie jk wielu dzisiejszych rchitektów i historyków rchitektury, nie mją oni pojęci o trdycji rzemieślniczej i związnej z nią trdycji renowcji. Ide trwłości jest osttecznie npędzn przekonniem, że współczesn nuk i technologi może rozwiązć wszystkie prolemy techniczne. Do tej pory trwłość tynków elewcyjnych i fr nie ył i nie jest ocenin według kryteriów zrównowżonego rozwoju, le rczej według czsu, w którym nie są zuwżlne żdne zminy w wrstwie powierzchniowej. Hitchcock i Johnson n stronie 50 wskzują n fkt strzeni się tynku i wpn: Wszystkie tynki (stucco), chropowte lu głdkie, są podtne n pęknie i zcieki; pomlowne jeszcze rzdziej zchowują swoją pierwotną powierzchnię i kolor. Tynk, podonie jk odsłonięty eton, nleży uznć z gorszy od rdziej solidnego pokryci, z wyjątkiem przypdków, gdy duż skl konstrukcji sprwi, że wdy, które pojwiją się z czsem, nie rzucją się w oczy. Dlej n tejże stronie zproponowli idelny mterił: Mterił tki jk tynk, le elstyczny i o szerokiej gmie kolorów, który mógły yć kłdziony n różnej zie, yły idelny - sugesti, któr zostł szeroko podjęt w prktyce konserwcyjnej, tkże 46

5 5. Vyorg / Viipuri, Biliotek, proj. Alvr Alto, , detl elewcji: (njprwdopodoniej) oryginln, żółtwoił, wygłdzon powierzchni, jk zweryfikowno wizulnie, zostł zchown pod osttnią gruą wrstwą fry, prwdopodonie zwierjącą iel tytnową i syntetyczną żywicę (1961?), któr tworzy łonę i z tego powodu odpd w postci dużych kwłków. Oryginln powierzchni jest ptynown i prwdopodonie przyciemnion z powodu znieczyszczeni powietrz (tworzenie się sircznów), widć co njmniej jedną wrstwę wylkłego żółtwoszrego poielni w celch nprwczych (fot. Ivo Hmmer 2012, przed niedwną odnową) 5. Vyorg / Viipuri, Lirry, Alvr Alto, , detil of the fçde: The (most proly) originl yellowish-white smoothed surfce, s visully verified, is preserved under the recent thick cot of pint, proly contining titnium white nd synthetic resin (1961?), which forms film nd for tht reson flls off in lrge clods. The originl surfce is ptinted nd proly drkened due to ir pollution (sulfte formtion), t lest one yellowish fded-gry repir whitewsh cn e seen38; (photo Ivo Hmmer 2012, efore recent restortion) w udownictwie powojennym i któr doprowdził do zniszczeni pierwotnych powierzchni. Wiele z udynków modernistycznych yło początkowo konserwownych i odnwinych przy użyciu trdycyjnych metod rzemieślniczych 13. Jednkże od lt sześćdziesiątych XX wieku zytkowe powierzchnie rchitektoniczne w większości pokrywne są tynkmi i frmi technicznie i estetycznie niespójnymi z oryginlną miesznką. Powierzchnie podczs remontu są poddwne normom oowiązującej technologii udowlnej. Normy te yły i ndl są określne przez krótkowzroczne klkulcje i stndrdy estetyczne jk dl towrów (Wrenästhetik) 14, zorientowne n ich nowość orz fizyczną i chemiczną niezgodność z oryginlnymi mteriłmi powierzchniowymi (such prefrykown zprw, cement, fry łonotwórcze). Od tmtej pory renowcj elewcji często wiąże się z uszkodzeniem lu zniszczeniem wielu elementów, przede wszystkim powierzchni 15 (il. 5). Czyszczenie często odyw się z pomocą inwzyjnych metod, które niszczą nie tylko ptynę, le tkże cienkie rwne wrstwy. Powierzchni jest njczęściej rozumin jko wymienn powłok konstrukcji 16, jko element wzjemnego oddziływni między udynkiem widzem. 13. Hmmer 2003, Według nszych dń konserwtorsko-nukowych elewcj domu Tugendhtów w Brnie zostł pomlown trzykrotnie żółtwym wpnem w ltch ; Hmmer Ivo, Mterility. History of the Tugendht House Conservtion-Science Study nd Restortion, [w:] Hmmer-Tugendht et l, 2014, s. 181, Hug Wolfgng-Fritz, Kritik der Wrenästhetik, Frnkfurt m Min Berger Lur, The Building tht Disppered. The Viipuri Lirry y Alvr Alto, Espoo Metzger Szmuk Niz, The plster in the White City of Tel Aviv. History, Technologies nd Dilemms, [w:] Cern / Hmmer (wyd.) 2008, s Prg, Dom Müller, proj. Adolf Loos i Krel Lhot, 1930, odnowiony tynk elewcji 1998 (fot. Ivo Hmmer 2013) 6. Prgue, Müller House, Adolf Loos nd Krel Lhot, 1930, fçde plster renewed 1998; (photo Ivo Hmmer 2013) Dążenie rchitektury ruchu nowoczesnego do oyci się ez dekorcji doprowdziło do tego, że oryginlne powierzchnie stły się tylko wspomnieniem, nwet w zytkch wpisnych n listę; nieozdoion powierzchni nie ył uwżn z część pierwotnej sustncji historycznej, le rczej z wymienny produkt rzemieślniczy. Oryginlny tynk elewcyjny słynnego domu Müller w Prdze, zprojektowny przez Adolf Loos i Krel Lhotę w 1930 r., nie zostł zkonserwowny, lecz oderwny w 2000 r. W grżu domu Müller znjduje się mły kwłek oryginlnego tynku (ok. 1x1 m) przeniesiony n nowe podłoże 17. W 1985 roku oryginln elewcj willi Tugendhtów zostł pomlown zprwą skłdjącą się ze sztucznej żywicy, cementu i wypełniczy, w tym pisku 18 (il. 6). Brk świdomości W tym smym okresie, w którym w Berlinie odywł się przełomow wystw Mies w Berlinie (2001 r.), której kurtormi yli Terence Riley i Brry Bergdoll, powierzchnie njwżniejszych dzieł Ludwig Mies vn der Rohe z czsów jego poytu w Berlinie uległy zniszczeniu lu dużym uszkodzeniom podczs remontów. W przypdku domu Urigów z 1917 r. rzemieślnik, który mienił się konserwtorem, stwierdził po zdniu oryginlnego kolorowego Edelputz (tynk rfinowny), że nie może on zostć zchowny 19 (il. 7). Zwód resturtor zytków, który może dć i ręcznie konserwowć nie tylko mlowidł ścienne i elementy dekorcyjne, le tkże historyczne tynki, eton i inne powierzchnie rchitektoniczne, jest mło znny w profesjonlnym świecie konserwcji rchitektury. W większości krjów nie m kdemickiej edukcji w tej dziedzinie, nwet w krjch tkich jk Holndi z ich ogtym dziedzictwem wyitnych oiektów modernistycznych 20. Niestety, nwet uznni 17. Zrekonstruowny tynk wydje się odzwierciedlć pierwotny wygląd, le oczywiście nie śldy historii, Ksndr 2000, s Hmmer 2014, s Brenne Winfried, Neuelserg. Bugeschichte und Wiederherstellung, [ w:] Crmer / Sck 2004, s De Jonge Wessel, Henket Huert-Jn, Historic Building Survey on Modern Movement Buildings, [w:] Meurs / vn Thoor (wyd.) 2010, s

6 7. Poczdm-Neuelserg, Dom Urig, proj. Ludwig Mies vn der Rohe, , elewcj zchodni: pozostłości oryginlnego czerwonwego cennego tynku (Edelputz) z porysowną powierzchnią pod lkonem nd rmą (fot. photos HAWK/ Hmmer, Dnnenfeldt, Knppe, Schck 2006) 7. Potsdm-Neuelserg, Hus Urig, Ludwig Mies vn der Rohe, , west fcde: Remins of the originl reddish precious plster (Edelputz) with scrtched surfce under the lcony ove the entrnce portl (photos HAWK/ Hmmer, Dnnenfeldt, Knppe, Schck 2006) specjliści, jk np. niektórzy członkowie DOCOMOMO ISC Technology uwżją, że resturtorzy zytków nie powinni yć regulrnie włączni do zespołu ekspertów przy pierwszej ocenie stnu zchowni zytków znjdujących się n liście 21. Jest to dl mnie tym rdziej niezrozumiłe, że rchitekci zjmujący się plnowniem muszą też korzystć z pomocy innych specjlistów, n przykłd inżynierów od wytrzymłości konstrukcji. Zpewne jeszcze trochę wody upłynie w Wiśle znim rchitekci uznją resturtorów zytków z równorzędnych prtnerów w interdyscyplinrnej współprcy. Studium konserwtorskie 22 N podstwie jkich wrtości i z pomocą jkiej metodologii dochodzimy do głęszej wiedzy o zytkch i lterntywch w postępowniu konserwtorskim? Spróujmy przenlizowć w tym kontekście kilk przytoczonych poniżej i ogólnie kceptownych złożeń. Zytki ucieleśniją i przedstwiją w swej mterilności przypisywną im niemterilną pmięć historyczną, rtystyczną lu inną kulturową, jednocześnie są w swej mterilnej sustncji znczącym przykłdem technicznego rozwiązni dziłń rtystycznych, rchitektonicznych, orgnizcyjnych i wykonwczych, które uwż się z historię kultury społeczeństw. Ochron zytków wpisnych n listę (Denkmle) m sens tylko wtedy, gdy zchown zostnie ich utentyczn mterilność. Śldy utentyczności zytku możn podsumowć w pięciu zsdniczych, powiąznych ze soą ktegorich: (1) mteriły i techniki (struktur, fktur), (2) przeznczenie, (3) ksztłt rchitektoniczny (Gestlt), (4) zminy ntropogeniczne oejmujące nprwy i (5) strzenie się. Resturtorzy zytków odgrywją szczególną rolę w definiowniu mterilności. Bdją zytki (w większości te z listy), czyli oiekty i udowle uznne z wrtościowe z punktu widzeni historii kultury. Swoje dni wykonują używjąc wszystkich odpowiednich metod historycznych, technicznych i empirycznych. 21. Dyskusje z roku 2019 n temt zsd ochrony etonu historycznego; zo. Götz / Hmmer Hmmer Opierjąc się n wiedzy historycznej i historii sztuki, określją i rozróżniją mteriły, techniki, powierzchnie i kolory zytków kultury we wszystkich fzch, te oryginlne jk i później dokonne zminy. Bdją i dokumentują stn i uszkodzeni. Rejestrują dorze zchowne części i w ten sposó tworzą punkt odniesieni dl oceny zjwisk strzeni. Poszukują czynników wpływjących n zniszczeni i osttecznie oprcowują metody konserwcji i renowcji, estetyczną prezentcję orz nprwę i konserwcję rękodzieł. Bdnie konserwtorskie definiujemy jko cłość dń interdyscyplinrnych prowdzonych przez konserwtorów i resturtorów zytków, historyków sztuki i rchitektury orz techników i przyrodników. Mją one zrówno cele poznwcze, jk i konserwtorskie (ryc. 8), dne uzyskne w wyniku nlizy podłoż mterilnego mją sens tylko wtedy, gdy zostną umieszczone w kontekście dń kulturowych. Njnowsze dni konserwtorskie ) Dessu / Niemcy, domy mistrzów, 1925, Wlter Gropius. Thoms Dnzl, główny konserwtor-resturtor Urzędu Ochrony Dziedzictw w Sksonii-Anhlt, odnosząc się do domu mistrz Klee-Kndinsky ego, krytykowł, że w ltch odpowiedzilne z to włdze udowlne zgodziły się n zniszczenie kolorów ez pozostwieni śldów umożliwijących ich odtworzenie orz zproowły gruntowny remont, tj. zniszczenie tynku elewcyjnego; zlekcewżyły tkże konieczność fchowych dń konserwtorskich orz ziegów konserwtorsko-resturtorskich 23. Opierjąc się n sukcesch w konserwcji średniowiecznych tynków w Austrii od r., Thoms Dnzl zżądł konserwcji tynków elewcyjnych w Buhusie w Dessu (1998 i nst.) orz odpowiednich wstępnych dń konserwtorskich i osttecznie postwił n swoim. W domu mistrzowskim Muche / Schlemmer Urząd d/s Dziedzictw zdołł w ltch po rz pierwszy zrelizowć tkie dni konserwtorskie i zezpieczyć cenne 23. Dnzl Hmmer

7 8. Brno, Will Tugendhtów, proj. Ludwig Mies vn der Rohe i Lilly Reich, , elewcj północno-zchodni: ) prók tynku (zdjęcie szer. ok. 15 mm) poielon wpnem z dronymi cząstkmi pisku jest tk cienk, że pisek tynku częściowo prześwituje; ) mikro-przekrój próki, w którym zwrc uwgę intensywny kolor ziren pisku (prwdopodonie z piskrni Brtčice) (HAWK/Hitzler 2004) 8. Brno, Tugendht House, Ludwig Mies vn der Rohe nd Lilly Reich, ; north-west-fçde, ) plster smple (photo c. 15 mm width); the whitewsh pigmentented with fine snd prticles is so thin tht the snd of the plster shows prtly through; ) micro-section of the smple; note the virnt color of the snd grin (likely from Brtčice snd pit); (HAWK/Hitzler 2004) przykłdy kolorów 25. N wygłdzonym, wpiennym tynku, ielonym techniką fresku, efekt zrysownych ksztłtów sześciennych zostł wzmocniony oszrmi pomlownymi deliktnym kolorem szrym (kzein wpienn lu silikt). Indywidulne kcenty rwne w kolorze żółtym (nitinol) i pomrńczowo-czerwonym (tlenek ołowiu) przyczyniją się do ożywieni elewcji 26 (il. 9). ) Stuttgrt / Niemcy, Weissenhofsiedlung, 1927, proj. Ludwig Mies vn der Rohe. Interwencje w ltch 1932/33, 1968 i 1987 w udynkch Weissenhofsiedlung w Stuttgrcie z 1927 r. doprowdziły do zncznych strt pierwotnych powierzchni. Pod kierunkiem Helmut Reichwld w ltch możn yło zezpieczyć i częściowo odtworzyć cen- 25. Dnzl Thoms, Konservierung, Resturierung und Rekonstruktion von Architekturoerflächen m Meisterhus Muche / Schlemmer, [w:] Gessler (wyd.) 2003, s Dnzl 2003, s Dessu, Buhus, domy mistrzów, proj. Wlter Gropius, : ) dom mistrz Klee-Kndinsky, fsd, detl. Oryginlny mterił - kolorow powierzchni skłd się z lekko hydrulicznego tynku wpiennego, który zostł wygłdzony zprwą wpienną nłożoną techniką l fresco, prwdopodonie zrwioną dronym piskiem. Pojwi się pod uszkodzeniem niedwno położonej fry (2000), któr prwdopodonie zwier żywicę syntetyczną i iel tytnową (fot. Ivo Hmmer); ) Dom mistrz Muche Schlemmer, fsd odresturown w 2002 r. w wyniku dń konserwtorskich (fot. Ivo Hmmer 2006) 9. Dessu, Buhus, Msterhouses, Wlter Gropius, ; ) Msterhouse Klee-Kndinsky, fçde, detil. The originl mteril-colored surfce consists of slightly hydrulic lime plster tht hs een smoothed together with lime slurry pplied l fresco, proly pigmented with fine snd. It ppers under the dmge of the recent pint (2000), which proly contins synthetic resin nd titnium white; photo: Ivo Hmmer; ) Msterhouse Muche Schlemmer, the fçde restored 2002 following conservtion-science study (photo: Ivo Hmmer 2006) 49

8 10. Stuttgrt, Weissenhofsiedlung, dom liźniczy, proj. Le Corusier i Perre Jenneret, 1927: ) próki oryginlnego tynku elewcyjnego przechowywne w Urzędzie ds. Dziedzictw Bdenii-Wirtemergii. Oryginlny tynk zostł zity w 1984 roku, kiedy elewcje yły odnwine i ocieplne (zdjęcie: HAWK / Hitzler 2004); ) ksonometri zprojektown przez Alfred Roth ze schemtem kolorystycznym elewcji wg Le Corusier; Reichwld 2008, s Stuttgrt, Weissenhofsiedlung, twin house, Le Corusier nd Perre Jenneret, 1927, ) smples of the originl fcde plster re kept in the Bden Würtemerg Heritge Office. The originl plster ws chipped off in 1984 when the fcdes were renovted nd thermlly insulted (photo: HAWK / Hitzler 2004); ) xonometry designed y Alfred Roth with colorscheme of the fcde included y Le Corusier; Reichwld 2008, p. 59, fig. 1 ne oryginlne powierzchnie n elewcjch podwójnego domu Le Corusier-Pierre Jenneret. Bdnie konserwtorskie dostrczyło dowodów, że oryginlny schemt kolorów ksonometrycznych zostł rzeczywiście wdrożony. Jednk ze względu n wcześniejsze strty w ltch , powierzchnie ścin możn yło prezentowć w formie podonej do oryginłu tylko przy użyciu fry siliktowej 27 (il. 10). c) Will Tugendhtów, Brno / Czechy ( ). Will Tugendhtów, zprojektown przez Ludwig Mies vn der Rohe i Lilly Reich, zostł wpisn n listę Świtowego Dziedzictw UNESCO w 2001 roku. Dzięki prywtnemu sponsorowi możliwe yło przeprowdzenie w 2003 roku plnownego od 15 lt dni konserwtorskiego. Njpierw oejrzłem tynk elewcyjny wrz z moimi studentmi z Hochschule für Angewndte Wissenschft und Kunst (HAWK) w Hildesheim orz z Thomsem Dnzl, który ył zngżowny jko wykłdowc. Okzło się, że przetrty tynk wpienno-cementowy zostł pomlowny cienką wrstwą wpn zrwionego miejscowym dronym piskiem, pochodzącym njprwdopodoniej z piskowni Brtčice, n południe od Brn. Zirn pisku o różnym zrwieniu ndły powierzchni jky impresjonistyczny efekt kolorystyczny z jsnym, żółtwym odcieniem ogólnym 28 (il. 11). 27. Reichwld 2008, s Hmmer Ivo, The Project of Conservtion/Restortion Reserch t Tugendht House Mterils nd Surfces of the Rendered Fcdes, Interior Wlls nd Pinted Wood, [w:] Cern / Hmmer (wyd.) 2008, s ; d) Wczesne prce Ludwig Mies vn der Rohe. W roku 2004, rzem z moimi studentmi strliśmy się dokonć podsumowni możliwości projektowych powierzchni elewcji we wczesnych prcch Mies vn der Rohe 29. Wstępne dni domu Riehl w Poczdmskim Neuelserg (1907/08), dokonne przez Pństwowy Urząd ds. Dziedzictw w ltch , ujwniły, że historyczny tynk pozostł w dużej mierze zchowny. Zwier on pył ceglny i jest porowty, le trwły. Powierzchni jest przetrt i pokryt rązowożółtym wpnem. Njprwdopodoniej mleko wpienne yło zrwione dronym piskiem i pyłem ceglnym. Kolor zostł zrekonstruowny w 2000 roku przy użyciu technologii wpiennej 30. Próki tynku elewcyjnego z domu Eichstädt w Berlinie (dtowne n 1923 r.) wykzły, że tynk, który zwierł pył ceglny, podonie jk w domu Riehl, zostł przetrty i wygłdzony w luźny sposó. Powierzchni jest pomlown cienką wrstwą wpn, zrwionego piskiem (i może zo. tkże, m.in. prce nstępujcych Autorów: Josef Jneček, Ttjn Byerová i Mrtin Griesser Stermschegg, Ing Blohm / Vness Kspr / Kirsten Luterwld / Silke Trochim / Nicole Thörner, Krol Byer / Zdeněk Štffen / Jiří Novotný / Rent Tišlová, Mrek Tichý i Miln Rk w tej smej pulikcji; Hmmer 2014, s Budynki Mies vn der Rohe z czsów jego poytu w Berlinie, domy Riehl (1907/1910), Perls (1911), Werner (1913), Urig (1915), Mosler (1924), Eichstädt (1921/22), kmienice przy Afriknische Strße (1926), dom Lehmkego (1932), uczniowie: Stefnie Dnnenfeldt, Vness Knppe, Ntlie Schck; Hmmer 2014 (op. cit., przypis 20), s. 252 i nst. 30. Zo. prce Jörg Limerg, Heiko Folkerts i Dorothei Fischer-Leonhrdt [w:] Crmer / Sck 2004, s

9 odroiną ceglnego pyłu). Fsd domu Moslerów w Poczdmie-Neuelsergu ( ) skłd się z cegieł z elementmi trwertynu. Spoiny pozornie niemlownej ceglnej ściny są misternie położone i ozdoione wygłdzoną, jsnożółto-szrą zprwą wpienno-cementową 31 (il. 12). e) Bdni uzupełnijące: tereny trgowe w Brnie. Firm udowln Moritz i Arthur Eisler z Brn zrelizowł udowę willi Tugendhtów. Podczs dń konserwtorskich willi przeprowdziliśmy uzupełnijące dni niektórych udynków w Brnie. Chcieliśmy zdoyć wiedzę o trdycji rzemieślniczej w tym mieście. N terench trgowych zchowły się niektóre udynki ze słynnej wystwy czechosłowckiej z 1928 roku; są one ndl w użyciu (il. 13,14). Jednym z dnych przez ns oiektów ył kwirni i kinotetr Emil Krlík. Udło nm się udowodnić, że pierwotnym tynkiem elewcji ył przetrty nturlny tynk wpienny z dużą ilością miki, czyli gotowy tynk BŘÍZOLIT 32. Dolne prtie ścin (ddo) i innych elementów pomocniczych zostły pokryte tynkiem ze sztucznego kmieni, którego powierzchnię strnnie wyrzeźił kmienirz. Ściny sąsiedniego pwilonu Pvl Jnák z Prskiej Szkoły Artystycznej w Prdze pokryto strtym tynkiem wpienno-cementowym i cienko pomlowno wpnem rwionym dronym piskiem, w stylu rdzo podonym do tego z willi Tugendhtów dw lt później! 33 c 11. Brno, Will Tugendhtów, proj. Ludwig Mies vn der Rohe i Lilly Reich, , trs n njwyższym piętrze ściny północno-wschodniej (fot. szer. ok. 13 cm) - tynk, w trkcie dń pilotżowych; wrstwy ieleni dodne później są usuwne wrstw po wrstwie z pomocą pneumtycznego mikrodłut: (od lewej do prwej) ) oryginln wrstw poieleni zrwion dronym żółtwym piskiem; ) dwie żółtwe wrstwy poielni silnie zwietrzłe przez znieczyszczenie powietrz (między rokiem); c) fr z 1985 roku zwierjąc cement i żywicę syntetyczną (fot. Ivo Hmmer 2011) 11. Brno, Tugendht House, Ludwig Mies vn der Rohe und Lilly Reich, , top floor terrce, north-estwll (photo c. 13 cm width), plstering, during pilot study; whitewsh lyers dded lter re removed lyer y lyer with pneumtic micro chisel: (from left to right) ) originl whitewsh pigmented with yellowish fine snd, ) two yellowish whitewsh lyers hevily wethered y ir pollution (etween 1945 nd 1965), c) pint from 1985 contining cement nd synthetic resin (photo Ivo Hmmer 2011) 31. Zocz prce Mrtin Gier i Cludii Mohn, Michel Zjonz i Rlf Dorn, Christoph Merzenich, [w:] Crmer / Sck 2004, s Zo. przypis Hmmer Ivo, Buildings on the Fir Grounds of Brno (1928) designed y Emil Králìk nd Pvel Jnák. Investigtion of the Mterility of Modern Movement Buildings, [w:] Cern / Hmmer (wyd.) 2008, s f) Dessu / Niemcy, Buhus, udynek Studio, 1926, proj. Wlter Gropius. Tynk elewcyjny prcowni Buhusu w Dessu utorstw Wlter Gropius (1926) pokryty jest, jk wykzły moje dni, nieco hydruliczną zprwą wpienną; ez czekni n jej wyschnięcie nniesiono wrstwę wpn zrwioną dronozirnistym piskiem. Wpno zo- 12. Poczdm-Belserg, Dom Mosler, proj. Ludwig Mies vn der Rohe, 1924; ) gzyms okpowy i ościeżnice okienne wykonne są z trwertynu; ) cegły są położone w spoinie flmndzkiej, łączeni wykonne z żółtwoszrej zprwy są przycięte precyzyjnie do poziomu cegieł (fot. Ivo Hmmer 2005) 12. Potsdm-Belserg, Mosler House, Ludwig Mies vn der Rohe, 1924; ) the eves cornice nd the window revels re mde of trvertine stone; ) the ricks re lid in Flemish ond, the joins consisting of yellowish grey mortr re cut precicely rcording to the level of the ricks; (photo Ivo Hmmer 2005) 51

10 13. Brno, tereny trgowe, Cfe -Kino, proj. Emil Králìk, 1928, dwniej otwrt loggi ściny południowo-wschodniej; oryginlny porysowny tynk typu BŘIZOLIT (fot. Ivo Hmmer 2005) 13. Brno, fir grounds, Cfe -Kino, Emil Králìk, 1928, former open loggi, south-est-wll; originl scrtched BŘIZOLIT plster (photo Ivo Hmmer 2005) stło lekko wygłdzone kielnią, co spowodowło połączenie (jk we fresku) między tynkiem zprwą wpienną. Ogólny kolor odpowid zstosownemu piskowi, dzięki czemu jest lekko żółtwy 34 (ii. 15). g) Wiedeń / Austri, will Beer, 1930, rch. Josef Frnk we współprcy z Oskrem Wlchem. W willi Beer, położonej w Wiedniu-Hietzing, któr jest głównym dziełem Josef Frnk z 1930 roku, znleźliśmy tynk elewcyjny, który jest mniej więcej identyczny z oryginlnym tynkiem elewcyjnym willi Tugendhtów. Jednk w domu Beer wpno zrwione piskiem yło nkłdne nieco gruiej. N zdjęciu elewcj wygląd olśniewjąco iło 35 (il. 16). h) Pryż / Frncj, Mison L Roche / Jenneret, , proj. Le Corusier i Pierre Jenneret. Powierzchni fsdy podwójnego domu L Roche / Jenneret, zprojektownego przez 34. Tropeno Ruggero, Structure, Mteril nd Colour: the Buhus in Dessu nd the Budge Nursing Home in Frnkfurt m Min, [w:] Cern / Hmmer (wyd.) 2008, s ; Hmmer Ivo, Dessu, Buhusgeäude, Fssde Prellerhus, Putz / Anstrich, zświdcz. eksperckie z 4 mrc, 2000 (niepulikowne). 35. Hmmer Brno, tereny trgowe, pwilon Szkoły Sztuki Przemysłowej w Prdze, proj. Pvel Jnák, 1928: filry skłdjące się z cegły w ukłdzie modułowym - dw dłuższe oki + ściągcz i trzy młe oki + dw ściągcze; poziome teowniki pomlowne n szro; ściny i stref impostów filrów zostł zkcentown żółtwoiłym wpnem n strtym rązowożółtym tynku zrwionym dronym piskiem (rdzo podon do elewcji Domu Tugendhtów) (fot. dzięki uprzejmości Ntionl Technicl Museum w Prdze, 1928) 14. Brno, fir grounds, pvilion of the Industril Art School Prgue, Pvel Jnák, 1928; pillrs consisting of visile rick displyed in module system: two long sides + perpend nd three smll sides + two perpends; horizontl T-rs pinted gry; the wlls nd the impost zone of the pillrs re ccented with yellowish-white whitewsh on grted rownish-yellow plster, tht is pigmented with fine snd, very similr to the fcde of the Tugendht House (photo: courtesy NTM Prgue, 1928) 52

11 15. Dessu, Buhus, Dom-studio, fsd wschodni: ) detl (czyszczony) Oryginln wygłdzon powierzchni z zprwy wpiennej z nturlnymi pęknięcimi skurczowymi. Powierzchni jest zgęszczn dzięki zstosowniu i wygłdzeniu zwiesiny wpiennej położonej metodą l fresco. Żółty przemyty pisek użyty jko kruszywo w zwiesinie tworzy ogólnie żółtwy odcień i dje nieco zirnistą powierzchnię (fot. Ivo Hmmer 2000); ) prók tynku z cementem typu ddo (wodoodporny). Chropowt, rązowwo-piskow zprw o szrym odcieniu leży n wygłdzonej zprwie wpiennej, któr jest wyrźnie zestrzł (fot. Ivo Hmmer 2000) 15. Dessu, Buhus, Studio house, est fçde; ) detil (clening proe) Originl smoothed surfce of lime mortr with nturl shrinking crcks. The surfce is condensed due to the lime slurry pplied nd smoothed l fresco. The yellow wshed snd used s ggregte of the slurry cretes n overll yellowish hue nd somewht griny surfce. Photo Ivo Hmmer 2000; ) smple of the ddo plster. The rough, rownish-snd-colored mortr with thin, gry coloring lies on smoothed lime slurry tht is clerly ptinted (photo Ivo Hmmer 2000) Le Corusier i Pierre Jenneret w 1923 roku, skłd się z wygłdzonego nturlnego tynku z żółtwego (wpiennego?) pisku, wpn i prwdopodonie iłego cementu; powierzchni tynku jest ciemniejsz niż wynikłoy to ze skłdu, prwdopodonie z powodu zsirczeni i spiekni 36 (il. 17). Podsumownie Przełomow pulikcj Hitchcock-Johnson z wystwy 1932 roku jest znkomitym źródłem informcji o mteriłch powierzchni dzieł współczesnej rchitektury i wrto o tym przypomnieć. Późniejsze dni nie dorównują niezwykłej wrżliwości utorów n mteriły i ich efekt powierzchniowy. Świdomość znczeni mteriłów i ich wyglądu znikł. Zmist tego, stereotypow ide iłych sześcinów (white cues) zjęł miejsce dni wyglądu eto- 36. Bdni konserwtorki zytków Ariel Bertrnd z okzji kmpnii resturtorskiej w 2008; zo.: Hmmer 2018, s Jestem rdzo wdzięczny Ariel Bertrnd z jej informcje. nu, który pochodzi z trdycji rzemieślniczej. Czrnoił fotogrfi odgryw istotną rolę w rozwoju tego sposou myśleni. Po drugiej wojnie świtowej trdycj rzemieślnicz ył wciąż żyw w wielu krjch świt, co mogliśmy dostrzec m.in. w zchwycjących rekonstrukcjch historycznych mist w Polsce. Wrz z wprowdzniem nowoczesnych mteriłów zstępczych od lt sześćdziesiątych XX wieku nie tylko zmierł trdycj rękodzieł, le tkże zpnowły stereotypowe idee dotyczące mteriłów i estetyki. Historyczne fsdy zniknęły pod nieskzitelnymi frmi z żywicy syntetycznej o jskrwych kolorch. Mogliyśmy nzwć to prwem tytnowej ieli, nwiązując do L Loi de Ripolin Le Corusier 37. Brk świdomości znczeni utentycznych mteriłów w utrzymniu zytków rchitektury w ogóle, więc tkże we współczesnej rchitekturze, doprow- 37. Tsiomis

12 16. Wiedeń-Hietzing, Will Beer, proj. Josef Frnk i Oskr Wlch, 1930: ) widok od strony północno-zchodniej. N elewcji północnej widoczne są śldy grnic rusztowni; zwrócić nleży również uwgę n rysunek cieni drzew n elewcji zchodniej (fot. MAK, Moderne Buformen 31, 1932, s. 90, fot. Julius Scher, Wiedeń); ) trs n dchu, strop wnęki do kąpieli słonecznych, oryginlny tynk elewcji o powierzchni strtej i ielonej, zrwiony piskiem, rdzo zliżony do powierzchni Willi Tugendhtów (fot. Ivo Hmmer / HABEAS 2017) 16. Vienn-Hietzing, Vill Beer, Josef Frnk nd Oskr Wlch, 1930, ) north-west view. The trces of the scffolding oundries cn e seen on the north fçde; Note lso the shdow drwing of the tree on the west fcde (photo: MAK, Moderne Buformen 31, 1932, p. 90 (photo: Julius Scher, Wien), ) roof terrce, ceiling of the sun-th niche, originl fcde plster with grted surfce nd whitewsh, pigmented with snd, very similr to the surfce of the Tugendht house (photo: Ivo Hmmer / HABEAS 2017) dził do wielkich strt i tkich rekonstrukcji powierzchni, które odpowidją stereotypowej idei white cues, nie pierwotnej mterilności. W ciągu osttnich 20 lt dni konserwtorskie i odpowidjące im środki konserwtorskie doprowdziły do nowych odkryć w oprciu o dowody z dń mteriłowych, które zmieniją nsz orz powierzchni rchitektonicznych oiektów modernizmu. Decydującym czynnikiem ył współprc konserwtorów zytków, rchitektów, nukowców i resturtorów zytków. 17. Pryż, Misons L Roche Jenneret, dom liźniczy, fsd, Le Corusier i Pierre Jenneret, ; dnie strtygrficzne powierzchni elewcji dokonne przez konserwtorkę zytków Ariel Bertrnd w 2008 r. Główn elewcj skłd się z wygłdzonego nturlnego tynku z żółtwego wpieni, wpn i (prwdopodonie) iłego cementu. Z uszkodzeń w tynku widć że powierzchni jest ciemniejsz niż skłd zprwy, prwdopodonie spowodowne skorupą gipsu powstłą w wyniku znieczyszczeni powietrz i spiekni wpieni. Późniejsze jskrwoiłe fry, zwierjące iel tytnową i żywicę krylową, odpowidją pnującym wówczs idełom nieskzitelnie iłych sześcinów (1970) (fot. dzięki uprzejmości Ariel Bertrnd) 17. Pris, Misons L Roche Jenneret, doule house, fçde, Le Corusier nd Pierre Jenneret, ; strtigrphic exmintion of the fcde surfce y the conservtor-restorer Ariel Bertrnd The min fcde consists of smoothed nturl plster of yellowish limestone-snd, lime nd (proly) some white cement. From the dmges of the plster it cn e seen tht the surfce is drker thn the mortr mtrix, proly cused y gypsum crust creted y ir pollution, nd sintering of the lime. The lter grish white pints, contining titnium white nd crylic resin, correspond to the then ruling stereotypicl ides of white, stinless cues (1970) (photos: courtesy of Ariel Bertrnd) Resturtorzy znleźli nie tylko rdzo zróżnicowne koncepcje polichromii. Zwykłe iłe powłoki również wykzywły odcień odpowidjący powszechnie używnym mteriłom, minowicie tkim jk wpno i - ze względów technicznych - tkże loklny pisek. Jsne kolory elewcji Tel Awiwu, Biłego Mist i Biłej Gdyni yły iłwe, kremowo-iłe. Trdycj rzemieślnicz i mteriły powierzchni z nią związnych ndły funkcjonlistycznym udynkom łgodność, piękno, które jest szczególnie uwypuklone przez pozwioną ozdó rcjonlność język formlnego. n 54

13 Biliogrfi Černá Ivet, Hmmer Ivo (red.), Mterility. Mterility (Sorni k pr ispe vku mezinárodni ho symposi o ochrne pmátek moderni rchitektury / Akten des interntionlen Symposiums zur Erhltung der Architektur des Neuen Buens. Brno - Brünn, , Brno-Hildesheim: Muzeum Me st Brn,Hornemnn Institut of HAWK w Hildesheim (wyd.), 2008 Dnzl Thoms, Rekonstruktion versus Konservierung? Zum resturtorischen Umgng mit historischen Putzen und Frnstrichen n den Buhusuten in Dessu, Denkmlpflege in Schsen-Anhlt, t. 7/1, 1999, ss Dnzl Thoms, Die mteriltechnischen Grundlgen der Architekturfrigkeit n den Buhusuten in Dessu und ihre Folgen für die resturtorische Prxis, Denkmlpflege in Schsen-Anhlt, t. 9/1-2, 2001, s Dnzl Thoms, Kunstputz (Edelputz) Kunststein (Betonwerkstein) Kunststeinputz (Steinputz) [w:] Die Bedeutung und Erhltungsprolemtik mterilfriger Gestltungen n Putzfssden des 19. und 20. Jhrhunderts, Pursche (wyd.) 2003, s Crmer Johnnes, Sck Dorothe e, Mies vn der Rohe. Frühe Buten. Proleme der Erhltung. Proleme der Bewertung, Peterserg 2004 Geessler August (red.), Gropius. Meisterhus Muche / Schlemmer. Die Geschichte einer Instndsetzung, Stuttgrt-Zürich 2003 Götz Mrko, Hmmer Ivo, Erhltung, Konservierung und Reprtur von Betonwerkstein, Steinputz und Edelputz m Beispiel der Fssdenoerflächen der Lessing-Loge in Peine von 1926, [w:] Doose Michel (red.), Denk-ml n Beton! Mteril, Technologie, Denkmlpflege, Resturierung, Berichte zur Forschung und Prxis der Denkmlpflege in Deutschlnd, 16, Peterserg-Imhof 2008, s Hmmer Ivo, Historische Verputze. Befunde und Erhltung, Resturtorenlätter, Bnd 4, Wien 1980, ss Hmmer Ivo, Proleme der Erhltung verputzter historischer Architektur, [w:] Biscontin Guido (red.), L intonco: stori, cultur e tecnologi, tti del convegno di studi (Bressnone, Juni 1985), Pdov 1985, s Hmmer Ivo, Conservtion of historicl renderings nd coopertion with rtisns. Two pilot projects in the Wchu / Austri, [w:] Biscontin Guido (red.), Superfici dell rchitettur. Le Finiture, tti del convegno di studi, Bressnone, VI.1990, Hmmer Ivo, Die mlträtierte Hut. Anmerkungen zum Umgng mit verputzter historischer Architekturoerfläche, Beiträge zur Erhltung von Kunstwerken, 7, Berlin: Resturtoren Fchvernd RFV, Hochschule für Bildende Künste Dresden, Resturtorenvernd Schsen (wyd.),1997, s Hmmer Ivo, Zur Nchhltigkeit minerlischer Beschichtung von Architekturoerfläche. Erfhrungen mit Kliwssergls und Klk in O sterreich, [w:] Minerlfren. Beiträge zur Geschichte und Resturierung von Fssdenmlereien und Anstrichen, Zürich: Institut für Denkmlpflege n der ETH (wyd.),1998, s Hmmer Ivo, Klk in Wien. Zur Erhltung der Mterilität ei der Reprtur historischer Architekturoerflächen, Resturo. Zeitschrift für Kunsttechniken, Resturierung und Museumsfrgen, 6, 2002, s Hmmer Ivo, Bedeutung historischer Fssdenputze und denkmlpflegerische Konsequenzen. Zur Erhltung der Mterilität von Architekturoerfläche (mit Biliogrphie und Liste von Konservierungsreiten), [w:] Pursche (wyd.) 2003, s Hmmer Ivo, Lime Cnnot e Sustituted! Remrks on the History of the Methods nd Mterils of Pinting nd Repiring Historicl Architecturl Surfces, [w:] K. Guttmeyer (red.), Colour on historicl fçdes from the Middle Ages to modern times: History, Reserch nd Conservtion issues, (Wrszw, Zmek Królewski, wrzesień 2010), Wrszw 2010, s (ngielski i polski) Hmmer Ivo, The mteril is polychrome! From interdisciplinry study to prcticl conservtion nd restortion: the wll surfces of the Tugendht House s n exmple, [w:] Gicint Jen (red.), L conservzione delle policromie nell rchitettur del XX secolo / Conservtion of Colour in 20th Century Architecture, Lugno 2012, s Hmmer Ivo, Mterility. Geschichte des Huses Tugendht Untersuchungen und Resturierung, [w:] Dniel Hmmer-Tugendht, Ivo Hmmer, Wolf Tegethoff, Hus Tugendht. Ludwig Mies vn der Rohe, Bsel-Berlin-München-Boston 2014, s Hmmer Ivo, Modern Movement Mterility. Remrks to Mening nd Methods of Preservtion, [w:] Preservtion of Monuments nd Culture of Rememrnce, using the exmple of Luwig Mies vn der Rohe, Heerlen: Schunck Heerlen (wyd.) 1916, s Hmmer Ivo, Weiß, lles weiß? Josef Frnks Hus Beer (1930) in Wien und seine Mterilität im Kontext des Diskurses üer die weißen Kuen, VDR Beiträge zur Erhltung von Kunst- und Kulturgut, 2, 2018, s (poprwion wersj ngielsk w Built Heritge, t. 4, 2 (2020) (wersj drukown i online: Hmmer Ivo, Mterilität und Konservierungswissenschft. Anmerkungen zu einem kulturwissenschftlichen Prolem / Mterility nd Conservtion- Science. Notes on culture studies prolem,[w:] im_mteril_ität / im_mteril_ity, Resturtorenlätter / Ppers in Conservtion, vol. 36, 2019, s Hirsch Roert, Exterior Plsterwork in Gdyni s Modernist Architecture nd its Preservtion, [w:] Mri Jolnt Sołtysik, Roert Hirsch (red.), 20th Century Architecture until the 1960s nd its Preservtion. Modernism in Europe. Modernism in Gdyni, Gdyni 2015, s Hitchcock Henry-Russel Jr., Johnson, Philip, The Interntionl Style: Architecture since 1922, Nowy Jork 1932 Koler Friedrich, Koller Mnfred, Frigkeit der Architektur, [w:] Rellexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, Bd. VII (Lieferung 1974/75), s Koller Mnfred., Plster nd colour in Austro-Itlin rchitecture round 1670, [w:] ICOM CC, Triennil Meeting Mdrid 1972 Ksndr Krel (red.), Vill Müller, Prgue 2000 Meurs Pul, von Thoor Mrie Therèse (red.), Sntorium Zonnestrl. History nd Restortion of Modern Monument, Amsterdm 2010 Pursche Jürgen, Mittellterliche Putze Bemerkungen zu Befunden in Regensurg, [w:] Petzet Michel (red.), Frige Architektur. Regenurger Häuser Buforschung und Dokumenttion, Areitshefte des Byerischen Lndesmts für Denkmlpflege, Bd. 21, München 1984, s Pursche Jürgen, Historische Putze. Befunde in Byern. Zu ihrer Typologie, Technologie, Konservierung und Dokumenttion, Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung, 2, 1988, z.1, s Pursche Jürgen (red.), Historische Architekturoerflächen Klk - Putz - Fre / Historicl Architecturl Surfces Lime - Plster Colour, ICOMOS Journls of the Germn Ntionl Committee, XXXIX, München 2003 (Interntionl Conference of the Germn Ntionl Committee of ICOMOS nd the Bvrin Stte Deprtment of Historicl Monuments München, Novemer 2002) Reichwld Helmut F., Surfces nd Colour Tretment of the Interior nd Exterior of the Doule House y Le Corusier nd Pierre Jenneret, [w:] Černá Ivet, Hmmer Ivo (red.), Mterility. Mterility (Sorni k pr ispe vku mezinárodni ho symposi o ochrne pmátek moderni rchitektury / Akten des interntionlen Symposiums zur Erhltung der Architektur des Neuen Buen (Brno - Brünn, ), Brno-Hildesheim: Muzeum Me st Brn,Hornemnn Institut of HAWK w Hildesheim, 2008, s Riley Terence, Bergdoll Berry, Mies in Berlin. Ludwig Mies vn der Rohe. Die Berliner Jhre , Monchium-Londyn-Nowy Jork 2001 Tsiomis Ynnis, Le Corusier. L Art de cortif d ujourd hui et l loi du ripolin [w:] Myrim Bouchrenc, Clude Leroy (red.), L nne e L esprit d une e poque, Pris: Presses universitires de Pris Nnterre, 2012, s Surfcing mterils mtter! Fcde finishes of outstnding modernist rchitecture in the 1920s nd 1930s in Europe. Hitchcock-Johnson nd Recent Studies Summry Hitchcock-Johnson s lndmrk exhiition 1932 puliction is remrkle source for deling with the mterils of the surfces of modern rchitecture, nd it is worth reclling it. The uthors remrkle sensitivity to mterils nd their surfce effect cn hrdly e found in lter reserch. The wreness of the importnce of the mterils nd their ppernce hs rther disppered. Rther, the stereotypicl ide of the White Cues hs tken the plce of the exmintion of the mteril se of ppernce, which is fed from the crft trdition. The lck nd white photogrphy plys n es- 55

UEK KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ LOGOTYP UCZELNI. Logtyp Uczelni

UEK KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ LOGOTYP UCZELNI. Logtyp Uczelni Logtyp Uczelni 5 Jednym z njwżniejszych elementów mjącym odróżnić Uniwersytet Ekonomiczny w Krkowie od innych uczelni jest logotyp, stnowiący element rozpoznwczy instytucji. N logotyp Uczelni skłdją się:

Bardziej szczegółowo

wersja podstawowa (gradient)

wersja podstawowa (gradient) księg znku wersj podstwow (grdient) Logo RAKU FILM w wersji podstwowej może występowć w dwóch wrintch, n jsnym (domyślnie - biłe tło) orz n ciemnym (domyślnie - czrne tło). Nleży unikć stosowni logo n

Bardziej szczegółowo

Logo pole ochronne. 1/2 a. 1/4 a

Logo pole ochronne. 1/2 a. 1/4 a 1/2 1/4 Logo pole ochronne Obszr wokół znku, w obrębie którego nie może się pojwić żdn obc form, zrówno grficzn jk i tekstow to pole ochronne. Do wyznczeni pol ochronnego służy moduł konstrukcyjny o rozmirze

Bardziej szczegółowo

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07.

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07. Instrukcj montżu Spółdzielni Melrsk RAMETA ZPCH 47-400 Rciórz, ul. Królewsk 50; Centrl:+48 (0) 3-453 9 50; Sprzedż:+48(0) 3-453 9 89; Serwis:+48(0) 3-453 9 80; www.rmet.com.pl Wygląd mel 4 5 3 Okuci i

Bardziej szczegółowo

WSTĘP CHARAKTERYSTYKA WZORNICTWA

WSTĘP CHARAKTERYSTYKA WZORNICTWA Annls of Wrsw University of Life Sciences SGGW Forestry nd Wood Technology No 74, 2011: 199-205 (Ann. WULS-SGGW, Forestry nd Wood Technology 74, 2011 Chrkterystyk ozdobnych drewninych posdzek w Muzeum

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły.

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły. Oprcownie ziorcze wyników nkiet przeprowdzonych wśród rodziców n temt koncepcji prcy szkoły szkoły. Termin i miejsce dń Zernie Rodziców dn. 22.09.2014r. Ankiet zostł oprcown w celu poznni opinii nuczycieli

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

Metoda kropli wosku Renferta

Metoda kropli wosku Renferta Metod kropli wosku Renfert Metod Renfert zwn jest tkże techniką K+B. Jej podstwowym złożeniem jest dążenie do prwidłowego odtworzeni powierzchni żujących zęów ocznych podczs rtykulcji. Celem jest uzysknie

Bardziej szczegółowo

O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych

O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych O pewnych zgadnieniach optymalizacyjnych Spis tresci 1 Spis tresci 1 W wielu zgdnienich prktycznych brdzo wżne jest znjdownie optymlnego (czyli njlepszego z jkiegoś punktu widzeni) rozwiązni dnego problemu. Dl przykłdu, gdybyśmy chcieli podróżowć

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Księga Identyfikacji Wizualnej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Księg Identyfikcji Wizulnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 1. Elementy bzowe 1.1. KONSTRUKCJA OPIS ZNAKU PSE 3 1.2. WERSJA PODSTAWOWA ZNAKU 4 1.3. WERSJE UZUPEŁNIAJĄCE 5 1.4. OPIS KOLORYSTYKI ZNAKU

Bardziej szczegółowo

Odbudowa estetyczna materiałem DiaFil. Przypadki kliniczne

Odbudowa estetyczna materiałem DiaFil. Przypadki kliniczne Opis przypdku Cse report Borgis Odudow estetyczn mteriłem DiFil. Przypdki kliniczne *Agt Zdziemorsk, Michł Fidecki, Elżiet Jodkowsk Zkłd Stomtologii Zchowwczej Wrszwskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane?

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane? INSTRUKCJA - Jk rozwiązywć zdni wysoko punktowne? Mturzysto! Zdni wysoko punktowne to tkie, z które możesz zdobyć 4 lub więcej punktów. Zdni z dużą ilość punktów nie zwsze są trudniejsze, często ich punktcj

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji Doradców Podatkowych

System identyfikacji Doradców Podatkowych System identyfikcji Dordców Podtkowych Spis treści Spis treści Stron 2. Podstwow wersj logo Krjowej Izby Dordców Podtkowych Stron 3. Kolory podstwowe Stron 4. Wersje negtywowe Stron 5. Wymirownie i pole

Bardziej szczegółowo

2. Tensometria mechaniczna

2. Tensometria mechaniczna . Tensometri mechniczn Wstęp Tensometr jk wskzywłby jego nzw to urządzenie służące do pomiru nprężeń. Jk jednk widomo, nprężeni nie są wielkościmi mierzlnymi i stnowią jedynie brdzo wygodne pojęcie mechniki

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie -isamopoczucie

Twoje zdrowie -isamopoczucie Twoje zdrowie -ismopoczucie Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Poniższ nkiet zwier pytni dotyczące Pn/Pni opinii o włsnym zdrowiu. Informcje te pozwolą nm zorientowć się, jkie jest Pn/Pni smopoczucie

Bardziej szczegółowo

Algebra Boola i podstawy systemów liczbowych. Ćwiczenia z Teorii Układów Logicznych, dr inż. Ernest Jamro. 1. System dwójkowy reprezentacja binarna

Algebra Boola i podstawy systemów liczbowych. Ćwiczenia z Teorii Układów Logicznych, dr inż. Ernest Jamro. 1. System dwójkowy reprezentacja binarna lger Bool i podstwy systemów liczowych. Ćwiczeni z Teorii Ukłdów Logicznych, dr inż. Ernest Jmro. System dwójkowy reprezentcj inrn Ukłdy logiczne operują tylko n dwóch stnch ozncznymi jko zero (stn npięci

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Kotary grodzące, siatki ochronne Kotary wewnętrzne

Kotary grodzące, siatki ochronne Kotary wewnętrzne 60 Kotry grodzące, sitki ocronne Kotry wewnętrzne Wózek prowdzący Szyn jezdn Profil 55 x mm Ukłd jezdny kotry grodzącej z przesuwem ręcznym Wózki pośrednie Łącznik szyny do dźwigr Szyn jezdn System mocowni

Bardziej szczegółowo

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI Firm AIB to prekursor nowoczesnych rozwiązń w dziedzinie udownictw. Dziłlność rozpoczęliśmy w 1992 roku, skupijąc się n produkcji innowcyjnych

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze WZORNIK IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze WZORNIK IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ WZORNIK IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ZASADY STOSOWANIA ZNAKU 3. WPROWADZENIE 4. WERSJA PODSTAWOWA ZNAKU 5. WERSJA UZUPEŁNIAJĄCA ZNAKU 6. WERSJA UPROSZCZONA ZNAKU 7. KONSTRUKCJA 8. POLE OCHRONNE 9. KOLORYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne Lbortorium nr 11 Temt: Elementy elektropneumtycznych ukłdów sterowni 1. Cel ćwiczeni: Opnownie umiejętności identyfikcji elementów elektropneumtycznych n podstwie osprzętu FESTO Didctic. W dużej ilości

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmin w prwie bilnsowym dr Gyöngyvér Tkáts Podmioty rchunkowości 1) Mikro jednostki jednostki mogące korzystć z uproszeń jednostki niemogące korzystć z uproszczeń 2)

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZALEŻNOŚCI PRZENIKALNOŚCI MAGNETYCZNEJ

BADANIE ZALEŻNOŚCI PRZENIKALNOŚCI MAGNETYCZNEJ ADANIE ZAEŻNOŚCI PRZENIKANOŚCI MAGNETYCZNEJ FERRIMAGNETYKÓW OD TEMPERATURY 1. Teori Włściwości mgnetyczne sstncji chrkteryzje współczynnik przeniklności mgnetycznej. Dl próżni ten współczynnik jest równy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ŚCIANKA DO DRZWI NATRYSKOWYCH ZOOM SC www.kerr.pl INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ŚCIANKA DO DRZWI NATRYSKOWYCH ZOOM SC Dziękujemy Pństwu z zkup nszego produktu. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak DNIE UKŁDÓW LOKD UTOMTYCZNYCH uor: Zigniew Tuzimek Oprcownie wersji elekronicznej: Tomsz Wdowik 1. Cel i zkres ćwiczeni Celem ćwiczeni jes zpoznnie sudenów z udową orz dziłniem zezpieczeń i lokd sosownych

Bardziej szczegółowo

Algorytmy graficzne. Filtry wektorowe. Filtracja obrazów kolorowych

Algorytmy graficzne. Filtry wektorowe. Filtracja obrazów kolorowych Algorytmy grficzne Filtry wektorowe. Filtrcj orzów kolorowych Filtrcj orzów kolorowych Metody filtrcji orzów kolorowych możn podzielić n dwie podstwowe klsy: Metody komponentowe (component-wise). Cechą

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 5.4 - Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL ` Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka uszkodzeñ wiæzadeæ krzyºowych w badaniu rezonansu magnetycznego

Diagnostyka uszkodzeñ wiæzadeæ krzyºowych w badaniu rezonansu magnetycznego Dignostyk uszkodzeñ wiæzdeæ krzyºowych w dniu rezonnsu mgnetycznego MRI dignostics of crucite ligments Zigniew Czyrny Crolin Medicl Center, Wrszw Streszczenie: W prcy omówiono zsdy rozpoznwni zerwñ wiæzdeæ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki krt A03 część A znk mrki form podstwow Znk mrki Portu Lotniczego Olsztyn-Mzury stnowi połączenie znku grficznego (tzw. logo) z zpisem grficznym (tzw. logotypem). Służy do projektowni elementów symboliki

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ LASEROWĄ. 88 Powłoki elektroiskrowe WC-Co modyfikowane wiązką laserową. Wstęp

POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ LASEROWĄ. 88 Powłoki elektroiskrowe WC-Co modyfikowane wiązką laserową. Wstęp Rdek N.,* Szlpko J.** *Ktedr Inżynierii Eksplotcji Politechnik Świętokrzysk, Kielce, Polsk **Khmelnitckij Uniwersytet Nrodowy, Khmelnitckij, Ukrin Wstęp 88 POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 3 2. Pojęcie Relacyjnej Bazy Danych PODSTAWY BAZ DANYCH Wykłd 3 2. Pojęcie Relcyjnej Bzy Dnych 2005/2006 Wykłd "Podstwy z dnych" 1 Rozkłdlno dlność schemtów w relcyjnych Przykłd. Relcj EGZ(U), U := { I, N, P, O }, gdzie I 10 10 11 N f f

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego

Podstawy programowania obiektowego 1/3 Podstwy progrmowni oiektowego emil: m.tedzki@p.edu.pl stron: http://rgorn.p.ilystok.pl/~tedzki/ Mrek Tędzki Wymgni wstępne: Wskzn yły znjomość podstw progrmowni strukturlnego (w dowolnym języku). Temty

Bardziej szczegółowo

Rekuperator to urządzenie

Rekuperator to urządzenie Rekupertor to urządzenie będące sercem cłego systemu wentylcji mechnicznej. Skłd się z zintegrownej obudowy, w której znjdują się dw wentyltory, w nszym przypdku energooszczędne. Jeden z nich służy do

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II. Klimatyzacja

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II. Klimatyzacja Mteriły pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Orzewnictwo, wentylcj i klimtyzcj II. Klimtyzcj Rozdził 1 Podstwowe włsności powietrz jko nośnik ciepł mr inż. Anieszk Sdłowsk-Słę Mteriły pomocnicze do klimtyzcji.

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/13. Propozycja punktowania rozwiązań zadań

KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/13. Propozycja punktowania rozwiązań zadań KONKURS MATEMATYCZNY dl uczniów gimnzjów w roku szkolnym 0/ II etp zwodów (rejonowy) 0 listopd 0 r. Propozycj punktowni rozwiązń zdń Uwg: Z kżde poprwne rozwiąznie inne niż przewidzine w propozycji punktowni

Bardziej szczegółowo

FDA2-12-T / FDA2-12-M

FDA2-12-T / FDA2-12-M 6 Opis Okrągłe klpy przeciwpożrowe odcinjące FDA2-12 stosowne w wentylcji ogólnej, jko zezpieczeni uniemożliwijące przedostwnie się dymu i ogni pomiędzy wydzielonymi sąsiednimi strefmi pożrowymi. Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Laura Opalska. Klasa 1. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnym i Sportowymi im. Bł. Salomei w Skale

Laura Opalska. Klasa 1. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnym i Sportowymi im. Bł. Salomei w Skale Trójkąt Pscl od kuchni Kls 1 Gimnzjum nr 1 z Oddziłmi Integrcyjnym i Sportowymi im. Bł. Slomei w Skle ul. Ks.St.Połetk 32 32-043 Skł Gimnzjum nr 1 z Oddziłmi Integrcyjnymi i Sportowymi im. Bł. Slomei w

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Żak. Zapisane w genach. czyli o zastosowaniu matematyki w genetyce

Małgorzata Żak. Zapisane w genach. czyli o zastosowaniu matematyki w genetyce Młgorzt Żk Zpisne w gench czyli o zstosowniu mtemtyki w genetyce by opisć: - występownie zjwisk msowych - sznse n niebieski kolor oczu potomk - odległość między genmi - położenie genu n chromosomie Rchunek

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

BIUROWIEC GDAŃSK ZASPA

BIUROWIEC GDAŃSK ZASPA BIUROWIEC GDAŃSK ZASPA www.tupproperty.pl Gdńsk to misto portowe, położone nd Morzem Błtyckim, u ujści Motłwy do Wisły nd Ztoką Gdńską, n Pobrzeżu Gdńskim. Centrum kulturlne, nukowe i gospodrcze orz wżny

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE STOPOWYCH KOMPOZYTÓW POWIERZCHNIOWYCH

ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE STOPOWYCH KOMPOZYTÓW POWIERZCHNIOWYCH 59/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 6, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Yer 6, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Ktowice PL ISSN 1642-58 ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE STOPOWYCH KOMPOZYTÓW POWIERZCHNIOWYCH C. BARON

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY GOTOWE DŹWIGARÓW DACHOWYCH

PROJEKTY GOTOWE DŹWIGARÓW DACHOWYCH Dwne: Centrlne Biuro Projektowo-Bdwcze Budownictw Wiejskiego 04-026 Wrszw 50, l. Stnów Zjednoczonyc 51 tel. 22-810-83-78; 22-810-64-89; fx; 22-810-58-97; e-il: isprol@isprol.pl ; www.isprol.pl PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Aprtur sterując i sygnlizcyjn Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Czujnik indukcyjny zbliżeniowy prcuje n zsdzie tłumionego oscyltor LC: jeżeli w obszr dziłni dostnie się metl, to z ukłdu zostje pobrn

Bardziej szczegółowo

Lista 4 Deterministyczne i niedeterministyczne automaty

Lista 4 Deterministyczne i niedeterministyczne automaty Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowni i Systemów Informtycznych Teoretyczne Podstwy Informtyki List 4 Deterministyczne i niedeterministyczne utomty Wprowdzenie Automt skończony jest modelem mtemtycznym

Bardziej szczegółowo

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt?

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt? D y s k u s j smoleńsk jko nierozwiązywlny konflikt? Wiktor Sorl Michł Bilewicz Mikołj Winiewski Wrszw, 2014 1 Kto nprwdę stł z zmchmi n WTC lub z zbójstwem kżnej Diny? Dlczego epidemi AIDS rozpowszechnił

Bardziej szczegółowo

Modelowanie 3 D na podstawie fotografii amatorskich

Modelowanie 3 D na podstawie fotografii amatorskich Edwrd Nowk 1, Jonn Nowk Modelownie D n podstwie fotogrfii mtorskich 1. pecyfik fotogrmetrycznego oprcowni zdjęć mtorskich wynik z fktu, że n ogół dysponujemy smymi zdjęcimi - nierzdko są to zdjęci wykonne

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

A B C ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNE ELEWACJI +7,36 +7,29 +7,29 +2,80 +2,80 +1,92 -0,02 -0,47 -0,47 ELEWACJA FRONTOWA +7,36 +7,36 +7,29 +2,80

A B C ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNE ELEWACJI +7,36 +7,29 +7,29 +2,80 +2,80 +1,92 -0,02 -0,47 -0,47 ELEWACJA FRONTOWA +7,36 +7,36 +7,29 +2,80 ZESTWIENIE MTERIŁOWO-KOLORYSTYCZNE ELEWCJI COKÓŁ - OKŁDZIN Z PŁYTEK KMIENNYCH - K. NTURLNY OPSKI - TYNK KRYLOWY - KOLOR CIEMNY PISKOWY TYNK MINERLNY - KOLOR KREMOWY STOLRK OKIENN - KOLOR CIEMNY DĄ 5 ŚLUSRK

Bardziej szczegółowo

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu Wymgni edukcyjne n poszczególne oceny z mtemtyki Kls pierwsz zkres podstwowy. LICZBY RZECZYWISTE podje przykłdy liczb: nturlnych, cłkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych orz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

Stow arzy szenie Osiedle Smulsko

Stow arzy szenie Osiedle Smulsko Stow rzy szenie 94-33 Łódź Łódź, dni 0 grudni 0r. Przedstwiciel Stowrzyszeni Hlin Husmn-Cieślk Pn Andrzej Owczrek Przewodniczący Rdy Miejskiej w Konstntynowie Łódzkim 9-00 Konstntynów Łódzki ul. Zgiersk

Bardziej szczegółowo

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję:

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję: YZNACZNIKI Do opisu pewnh oiektów nie wstrz użć liz. ie n przkłd, że do opisni sił nleż użć wektor. Sił to przeież nie tlko wielkość le i jej punkt przłożeni, zwrot orz kierunek dziłni. Zte jedną lizą

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY GOTOWE DŹWIGARÓW DACHOWYCH

PROJEKTY GOTOWE DŹWIGARÓW DACHOWYCH Dwne: Centrlne Biuro Projektowo-Bdwcze Budownictw Wiejskiego 04-026 Wrszw 50, l. Stnów Zjednoczonyc 51 tel. 22-810-83-78; 22-810-64-89; fx; 22-810-58-97; e-il: isprol@isprol.pl ; www.isprol.pl PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera

Wykład 6 Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera Wykłd 6 Dyfrkcj Fresnel i Frunhofer Zjwisko dyfrkcji (ugięci) świtł odkrył Grimldi (XVII w). Poleg ono n uginniu się promieni świetlnych przechodzących w pobliżu przeszkody (np. brzeg szczeliny). Wyjśnienie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA Mteriły do wykłdu MATEMATYKA DYSKRETNA dl studiów zocznych cz. Progrm wykłdu: KOMBINATORYKA:. Notcj i podstwowe pojęci. Zlicznie funkcji. Permutcje. Podziory zioru. Podziory k-elementowe. Ziory z powtórzenimi

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 3 inf Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy i rozszerzony Wyróżnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Do czego służą wektory?

Wprowadzenie: Do czego służą wektory? Wprowdzenie: Do czego służą wektory? Mp połączeń smolotowych Isiget pokzuje skąd smoloty wyltują i dokąd doltują; pokzne jest to z pomocą strzłek strzłki te pokzują przemieszczenie: skąd dokąd jest dny

Bardziej szczegółowo

f(x)dx (1.7) b f(x)dx = F (x) = F (b) F (a) (1.2)

f(x)dx (1.7) b f(x)dx = F (x) = F (b) F (a) (1.2) Cłk oznczon Cłkę oznczoną będziemy zpisywli jko f(x)dx (.) z fnkcji f(x), któr jest ogrniczon w przedzile domkniętym [, b]. Jk obliczyć cłkę oznczoną? Obliczmy njpierw cłkę nieoznczoną z fnkcji f(x), co

Bardziej szczegółowo

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P)

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P) Kls drug poziom podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych redukuje wyrzy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania maj 2017r. Zadania zamknięte

Rozwiązania maj 2017r. Zadania zamknięte Rozwiązni mj 2017r. Zdni zmknięte Zd 1. 5 16 5 2 5 2 Zd 2. 5 2 27 2 23 2 2 2 2 Zd 3. 2log 3 2log 5log 3 log 5 log 9 log 25log Zd. 120% 8910 1,2 8910 2,2 8910 $%, 050 Zd 5. Njłtwiej jest zuwżyć że dl 1

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 5.4 - Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Programy współbieżne

Programy współbieżne Specyfikownie i weryfikownie Progrmy współieżne Mrek A. Bednrczyk, www.ipipn.gd.pl Litertur wiele prc dostępnych w Sieci np.: http://www.wikipedi.org/ Specyfikownie i weryfikcj progrmy współieżne PJP Prosty

Bardziej szczegółowo

Równania i nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą

Równania i nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą 50 REPETYTORIUM 31 Równni i nierówności kwdrtowe z jedną niewidomą Równnie wielominowe to równość dwóch wyrżeń lgebricznych Kżd liczb, któr po podstwieniu w miejscu niewidomej w równniu o jednej niewidomej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła Opis / zstosownie XB jest płytowym, lutownym miedzią wymiennikiem ciepł przeznczonym do stosowni w ukłdch ciepłowniczych (tj. klimtyzcj, ogrzewnie, ciepł wod użytkow). Lutowne płytowe wymienniki ciepł

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i bezpieczeństwo

Projektowanie i bezpieczeństwo Projektownie i ezpieczeństwo Systemtyk Z Z-70.3-74 Możliwości Z Z-70.3-74 jest rdzo zróżnicowny. Zwier informcje zrówno n temt szkł jk i mocowń punktowych. Mocowni punktowe mogą yć montowne powyżej lu

Bardziej szczegółowo

Od lewej: piramida Chefrena, Wielki Sfinks, piramida Cheopsa.

Od lewej: piramida Chefrena, Wielki Sfinks, piramida Cheopsa. 1. Pirmidiotologi. W obfitej literturze przedmiotu podje się, że pirmid Ceops, lub też z ngielsk Wielk Pirmid (te Gret Pyrmid), zwier w swej konstrukcji pełną i szczegółową istorię rodzju ludzkiego od

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych i schemat oceniania zadań otwartych

Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych i schemat oceniania zadań otwartych Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętc i scemt ocenini zdń otwrtc Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętc 4 7 9 0 4 7 9 0 D D D Scemt ocenini zdń otwrtc Zdnie (pkt) Rozwiąż nierówność x x 0 Oliczm wróżnik i miejsc

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Podręcznik użytkownik system Windows Rozwiązywnie prolemów związnych z instlcją Wykz czynności kontrolnych przy rozwiązywniu typowych prolemów podczs instlcji. Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE RÓWNANIA NASGRO DO OPISU KRZYWYCH PROPAGACYJI PĘKNIĘĆ ZMĘCZENIOWYCH

ZASTOSOWANIE RÓWNANIA NASGRO DO OPISU KRZYWYCH PROPAGACYJI PĘKNIĘĆ ZMĘCZENIOWYCH Sylwester KŁYSZ *, **, nn BIEŃ **, Pweł SZBRCKI ** ** Instytut Techniczny ojsk Lotniczych, rszw * Uniwersytet rmińsko-mzurski, Olsztyn ZSTOSONIE RÓNNI NSGRO DO OPISU KRZYYCH PROPGCYJI PĘKNIĘĆ ZMĘCZENIOYCH

Bardziej szczegółowo

Wystawa fotograficzna Sto lat zmian krajobrazu Pienin

Wystawa fotograficzna Sto lat zmian krajobrazu Pienin Pieniny Przyrod i Człowiek 10: 119 131 (2008) Wystw fotogrficzn Sto lt zmin krjorzu Pienin Photogrphic exhiition on the theme The chnges in the Pieniny lndscpe over the lst 100 yers MACIEJ SZAJOWSKI Pieniński

Bardziej szczegółowo

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1

Wektor kolumnowy m wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze n=1 Wektor wierszowy n wymiarowy macierz prostokątna o wymiarze m=1 Rchunek mcierzowy Mcierzą A nzywmy funkcję 2-zmiennych, któr prze liczb nturlnych (i,j) gdzie i = 1,2,3,4.,m; j = 1,2,3,4,n przyporządkowuje dokłdnie jeden element ij. 11 21 A = m1 12 22 m2 1n 2n mn Wymirem

Bardziej szczegółowo

Integralność konstrukcji

Integralność konstrukcji 1 Integrlność konstrukcji Wykłd Nr 5 PROJEKTOWANIE W CELU UNIKNIĘCIA ZMĘCZENIOWEGO Wydził Inżynierii Mechnicznej i Robotyki Ktedr Wytrzymłości, Zmęczeni Mteriłów i Konstrukcji http://zwmik.imir.gh.edu.pl/dydktyk/imir/index.htm

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DRZWI NATRYSKOWE ANDREA www.kerr.pl 1 lutego 17 9:1:1 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DRZWI NATRYSKOWE ANDREA Dziękujemy Pństwu z zkup nszego produktu. Przed rozpoczęciem montżu

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU/UMOWA (Zawiera strony 1, 2, 3, Regulamin) ul. Szos Bydgosk 3 fx (56) 612 02 56 tel. (56) 612 02 63 tel. (56) 612 02 64 e-mil: m.mieszklsk@trgitorunskie.pl tel. 602 629 431 e-mil:.dzio@trgitorunskie.pl tel. 606 228 261 e-mil: zkpis@umk.pl Toruń,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowany przez: inż. Krystian Grzondziel, Uprawnienia

Przedmiar robót. Kosztorys opracowany przez: inż. Krystian Grzondziel, Uprawnienia Przedmir robót Nzw zmówieni: Przebudow budynku Szkoły Podstwowej nr 28 w Gliwicch przy ul. Strzody 4 w celu dostosowni do obowiązujących przepisów p.poż - Frgment 2 Adres obiektu budowlnego: Gliwice, ul.strzody

Bardziej szczegółowo

Normy PN-EN 288 (już wycofane) i ich zmodyfikowane

Normy PN-EN 288 (już wycofane) i ich zmodyfikowane Technologie Wyrne spekty dń szczelności (LT) spwnych kotłów grzewczych w fzie ich produkcji Brdzo istotnym zgdnieniem w procesie produkcyjnym kotłów centrlnego ogrzewni jest ich szczelność. Produkcj kotłów

Bardziej szczegółowo

Wyrównanie sieci niwelacyjnej

Wyrównanie sieci niwelacyjnej 1. Wstęp Co to jest sieć niwelcyjn Po co ją się wyrównje Co chcemy osiągnąć 2. Metod pośrednicząc Wyrównnie sieci niwelcyjnej Metod pośrednicząc i metod grpow Mmy sieć skłdjącą się z szereg pnktów. Niektóre

Bardziej szczegółowo

Księga Znaku. kampanii informacyjno - promocyjnej projektu Warszawski Węzeł Wodno - Rowerowy Pedałuj i Płyń (bike&sail)

Księga Znaku. kampanii informacyjno - promocyjnej projektu Warszawski Węzeł Wodno - Rowerowy Pedałuj i Płyń (bike&sail) Księg Znku kmpnii informcyjno - promocyjnej projektu Wrszwski Węzeł Wodno - Rowerowy Pedłuj i Płyń (bike&sil) Księg Znku A STANDARYZACJA ZNAKU 1 ZNAK KAMPANII - WERSJA PODSTAWOWA I JEJ ODMIANY 1.1 Znk

Bardziej szczegółowo

Określenie możliwości zastosowania drewna sosnowego na oprzyrządowanie odlewnicze do pracy w polu mikrofalowym

Określenie możliwości zastosowania drewna sosnowego na oprzyrządowanie odlewnicze do pracy w polu mikrofalowym A R C H I V E S o f F O U N D R Y E N G I N E E R I N G Pulished qurterly s the orgn of the Foundry Commission of the Polish Ademy of Sienes ISSN (1897-3310) Volume 14 Speil Issue 3/2014 49 54 10/3 Określenie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU

KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU Wrszw 2018 SPIS TREŚCI SYMBOLIKA MARKI 2 LOGO WERSJA PODSTAWOWA 3 SIATKA MODUŁOWA 4 OBSZAR OCHRONNY 5 WERSJA UZUPEŁNIAJĄCA 6 KOLORYSTYKA 8 TYPOGRAFIA 9 NIEDOPUSZCZALNE MODYFIKACJE

Bardziej szczegółowo