(19) PL (11) (13)B1

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(19) PL (11) (13)B1"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (19) PL (11) (13)B1 (51) IntCl7 C08L 23/06 C08J 3/03 (54) Sposób wytwarzania niejonowej emulsji polietylenowej (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 17/99 (73) Uprawniony z patentu: Instytut Cieżkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, PL (72) Twórcy wynalazku: (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 07/05 Wilhelm Tic, Kędzierzyn-Koźle, PL Ludwik Czesław Kosno, Kędzierzyn-Koźle, PL Jolanta Bubicz, Kędzierzyn-Koźle, PL Urszula Richter, Kędzierzyn-Koźle, PL PL B1 (57) Sposób wytwarzania niejonowej emulsji polietylenowej tworzącej powłoki o wysokim połysku i o dobrych własnościach użytkowych z wosku polietylenowego, który stapia się z emulgatorami w postaci oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych i oksyetylenowanych alkilofenoli, ewentualnie dodaje się oleju silikonowego i w' temperaturze 120 C podczas mieszania zobojętnia się 10%-owym roztworem wodorotlenku sodowego, a następnie wprowadza się wodę zdemineralizowaną w taki sposób, by temperatura w trakcie dozowania wody nie była niższa niż 100 C, otrzymaną mieszaninę homogenizuje się ogrzewając pod ciśnieniem do temperatury C, korzystnie C, w czasie minut, po czym schładza, znamienny tym, że części wagowych wosku polietylenowego o liczbie kwasowej 8-20, korzystnie mg KOH/g stapia się z częściami wagowymi oksyetylenowanego 18 molami tlenku etylenu alkoholu tłuszczowego i częściami wagowymi oksyetylenowanym 3 molami tlenku etylenu alkilofenole dodaje się 0-10 części wagowych oleju silikonowego, a następnie wprowadza się części wagowych wody zdemineralizowanej, otrzymaną mieszaninę homogenizuje się, schładza do temperatury C i dodaje części wagowych dyspersji akrylowo-styrenowej i/lub części wagowych lateksu butadienowo-styrenowego, 0-10 części wagowych czwartorzędowej soli alkiloamoniowej i 2-10 części wagowych alkoholu dwuwodorotlenowego.

2 Sposób wytwarzania niejonowej emulsji polietylenowej Zastrzeżenie patentowe Sposób wytwarzania niejonowej emulsji polietylenowej tworzącej powłoki o wysokim połysku i o dobrych własnościach użytkowych z wosku polietylenowego, który stapia się z emulgatorami w postaci oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych i oksyetylenowanych alkilofenoli, ewentualnie dodaje się oleju silikonowego i w temperaturze 120 C podczas mieszania zobojętnia się 10%-owym roztworem wodorotlenku sodowego, a następnie wprowadza się wodę zdemineralizowaną w taki sposób, by temperatura w trakcie dozowania wody nie była niższa niż 100 C, otrzymaną mieszaninę homogenizuje się ogrzewając pod ciśnieniem do temperatury C, korzystnie C, w czasie minut, po czym schładza, znamienny tym, że części wagowych wosku polietylenowego o liczbie kwasowej 8-20, korzystnie mg KOH/g stapia się z częściami wagowymi oksyetylenowanego 18 molami tlenku etylenu alkoholu tłuszczowego i częściami wagowymi oksyetylenowanym 3 molami tlenku etylenu alkilofenolu, dodaje się 0-10 części wagowych oleju silikonowego, a następnie wprowadza się części wagowych wody zdemineralizowanej, otrzymaną mieszaninę homogenizuje się, schładza do temperatury C i dodaje części wagowych dyspersji akrylowo-styrenowej i/lub części wagowych lateksu butadienowo-styrenowego, 0-10 części wagowych czwartorzędowej soli alkiloamoniowej i 2-10 części wagowych alkoholu dwuwodorotlenowego. * * * Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania niejonowej emulsji polietylenowej, 0 koncentracji 40%, z wosku polietylenowego oraz dodatków poprawiających połysk powłok uzyskanych na bazie tych emulsji, oraz odporność na rozwój organizmów mikrobiologicznych. Emulsja stosowana może być jako podstawowy składnik wyrobów chemii gospodarczej, np. past samopołyskowych do podłóg i mebli lub do otrzymywania środków zmiękczających 1innych preparatów dla przemysłu włókienniczego. Według znanych sposobów emulsje polietylenowe otrzymywane są przez wprowadzenie do wody, w temperaturze zbliżonej do temperatury wrzenia stopionego wosku polietylenowego utlenionego, wymieszanego wcześniej z emulgatorami i innymi dodatkami. I tak, według polskiego opisu patentowego nr wosk samoemulgujący otrzymany przez utlenienie powietrzem wosku polietylenowego zmieszanego z poliglikolem etylenowym do produktu o liczbie kwasowej mg KOH/g, wymieszany następnie z alkoholem butylowym emulguje się w zalkalizowanej i zawierającej środki powierzchniowo czynne wodzie o temperaturze C. Powyższym sposobem można emulgować wosk polietylenowy wysoko utleniony (LK = mg KOH/g), który posiada temperaturę topnienia nie przekraczającą 100 C, małą twardość, a jednocześnie ciemną barwę otrzymaną w wyniku długotrwałego utleniania wosku do wymaganej liczby kwasowej. Otrzymana w ten sposób emulsja posiada ograniczone zastosowanie ze względu na własności wosku polietylenowego, zawartość butanolu oraz małą odporność na twardą wodę i środowisko kwaśne. Według polskiego opisu patentowego nr niejonową emulsję polietylenową otrzymuje się z wosku polietylenowego o temperaturze topnienia 100 C i liczbie kwasowej zmieszanego z oksyetylenowanym tlenkiem etylenu alkoholem tłuszczowym i oksyetylenowanym alkilofenolem. Tak przygotowaną mieszaninę neutralizuje się w temperaturze 100 C roztworem alkalii lub amin, a następnie rozcieńcza zdemineralizowaną wodą. Tak przygotowane emulsje wodne charakteryzują się m ałą odpornością na rozwój organizmów mikrobiologicznych i zarażenia bakteriami oraz ograniczonymi własnościami użytkowymi, powłoki utworzone na bazie tych emulsji są mało elastyczne, mają tendencję do pę-

3 kania i charakteryzują się małym połyskiem koniecznym w zastosowaniu do past samopołyskowych do podłóg i mebli i w innych zastosowaniach. Celem wynalazku było opracowanie środka na bazie polietylenu, który stosowany może być jako podstawowy składnik wyrobów chemii gospodarczej, np. past samoporyskowych dając powłoki o wysokim połysku, będzie odporny na rozwój organizmów mikrobiologicznych i zarażenia bakteriami. Środek ten stosowany może być także do otrzymywania środków zmiękczających i innych preparatów dla przemysłu włókienniczego. Nieoczekiwanie okazało się, że taki środek można otrzymać w postaci emulsji na bazie wosku polietylenowego o temperaturze krzepnięcia powyżej 100 C i liczbie kwasowej z dodatkiem emulgatorów, wprowadzając do jego składu lateks butadienowo-styrenowy i/lub dyspersje akrylowo-styrenowe oraz czwartorzędowe sole alkiloamoniowe. Istota wynalazku polega na tym, że wosk polietylenowy o liczbie kwasowej 8-20, korzystnie mg KOH/g stapia się z dodatkiem części wagowych oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych i części wagowych oksyetylenowanych alkilofenoli na części wagowych wosku oraz oleju silikonowego w ilości 0-10 części wagowych, neutralizuje się w temperaturze C roztworem alkalii lub amin, a następnie rozcieńcza kondensatem pary wodnej lub zdemineralizowaną wodą w ilości części wagowych w taki sposób, by temperatura w trakcie emulgowania nie była mniejsza od 100 C. Po wprowadzeniu całej ilości wody mieszaninę homogenizuje się ogrzewając ją pod ciśnieniem do temperatury C, korzystnie C w ciągu minut. Tak przygotowany roztwór schładza się do temperatury C, dodaje się lateks butadienowo-styrenowy w ilości części wagowych i/lub dyspersji akrylowo-styrenowej w ilości części wagowych, czwartorzędowej soli alkiloamoniowej w ilości 0-10 części wagowych oraz 2-10 części wagowych alkoholu dwuwodorotlenowego. Otrzymana sposobem według wynalazku emulsja polietylenowa o charakterze niejonowym i koncentracji 40%, barwy białej do mleczno-beżowej, zachowuje stabilność i odporność na zarażenia bakteriami przez okres co najmniej 6 miesięcy, daje powłoki o dużym połysku i dobrych własnościach użytkowych. Emulsja daje stabilne roztwory z wodą twardą, wodą w zakresie ph od 3,5 do 11,5. Emulsja stosowana może być jako podstawowy składnik wyrobów chemii gospodarczej, np. past samopołyskowych do podłóg i mebli lub do otrzymywania środków zmiękczających i innych preparatów dla przemysłu włókienniczego. Przykład 1 Do mieszalnika ciśnieniowego ogrzewanego parą wodną wprowadza się 200 kg wosku polietylenowego o parametrach: temperatura kropienia 105 C, penetracja 2 m m '1, liczba kwasowa 14 mg KOH/g oraz 20 kg oksyetylenowanego 10 molami tlenku etylenu alkoholu tłuszczowego, 15 kg oksyetylenowanych 3 molami tlenku etylenu alkilofenoli i ogrzewa składniki do temperatury' 120 C. Następnie w trakcie mieszania wprowadza się 9,5 kg roztworu wodorotlenku sodowego o koncentracji 10% i 390 kg wody zdemineralizowanej tak ogrzewając składniki, by temperatura nie spadła poniżej 100 C. Mieszaninę ogrzewa się do temperatury 120 C i utrzymuje w tej temperaturze 60 min. Następnie otrzymaną emulsję schładza się w trakcie mieszania do temperatury 60 C i dodaje 30 kg dyspersji akrylowo-styrenowej o koncentracji 40% i 2 kg glikolu etylenowego. Przykład 2 Do mieszalnika ciśnieniowego ogrzewanego parą wodną wprowadza się 200 kg wosku polietylenowego o parametrach: temperatura kropienia 105 C, penetracja 2 m in'1, liczba kwasowa 14 mg KOH/g oraz 20 kg oksyetylenowanego 10 molami tlenku etylenu alkoholu tłuszczowego, 15 kg oksyetylenowanych 3 molami tlenku etylenu alkilofenoli i ogrzewa składniki do temperatury 120 C. Następnie w trakcie mieszania wprowadza 9,5 kg roztworu wodorotlenku sodowego o koncentracji 10% i 390 kg wody zdemineralizowanej tak ogrzewając składniki, by temperatura nie spadła poniżej 100 C. Mieszaninę ogrzewa się do temperatury 120 C i utrzymuje w tej temperaturze 60 min. Następnie otrzymaną emulsję schładza się w trakcie mieszania do temperatury 60 C i dodaje 30 kg lateksu butadienowo-styrenowego o koncentracji 40% i 2 kg glikolu etylenowego.

4 Przykład 3 Do mieszalnika ciśnieniowego ogrzewanego para wodną wprowadza się 250 kg wosku polietylenowego o parametrach: temperatura kropienia 105 C, penetracja 2 m m '1, liczba kwasowa 14 mg KOH/g oraz 30 kg oksyetylenowanego 10 molami tlenku etylenu alkoholu tłuszczowego, 22,5 g oksyetylenowanych 3 molami tlenku etylenu alkilofenoli, 5 kg oleju silikonowego Polsil OM3ÓO i ogrzewa składniki do temperatury 120 C. Następnie w trakcie mieszania wprowadza 9,5 kg roztworu wodorotlenku sodowego o koncentracji 10% i 490 kg wody zdemineralizowanej tak ogrzewając składniki, by temperatura nie spadła poniżej 100 C. Mieszaninę ogrzewa się do temperatury 120 C i utrzymuje w tej temperaturze 60 min. Następnie otrzymaną emulsję schładza się w trakcie mieszania do temperatury 60 C i dodaje 200 kg dyspersji akrylowo-styrenowej o koncentracji 40% i 6 kg glikolu etylenowego. Przykład 4 Do mieszalnika ciśnieniowego ogrzewanego parą wodną wprowadza się 250 kg wosku polietylenowego o parametrach: temperatura kropienia 105 C, penetracja 2 m m '1, liczba kwasowa 14 mg KOH/g oraz 30 kg oksyetylenowanego 10 molami tlenku etylenu alkoholu tłuszczowego, 22,5 g oksyetylenowanych 3 molami tlenku etylenu alkilofenoli, 5 kg oleju silikonowego Polsil OM3ÓO i ogrzewa się składniki do temperatury 120 C. Następnie w trakcie mieszania wprowadza 9,5 kg roztworu wodorotlenku sodowego o koncentracji 10% i 490 kg wody zdemineralizowanej tak ogrzewając składniki, by temperatura nie spadła poniżej 100 C. Mieszaninę ogrzewa się do temperatury 120 C i utrzymuje w tej temperaturze 60 min. Następnie otrzymaną emulsję schładza się w trakcie mieszania do temperatury 60 C i dodaje 200 kg lateksu butadienowo-styrenowego o koncentracji 40% i 6 kg glikolu etylenowego. Przykład 5 o parametrach: temperatura kropienia 105 C, penetracja 2 mm 1, liczba kwasowa 14 mg 9,5 kg roztworu wodorotlenku sodowego o koncentracji 10% i 590 kg wody zdemineralizowanej tak ogrzewając składniki, by temperatura nie spadła poniżej 100 C. Mieszaninę emulsję schładza się w trakcie mieszania do temperatury 60 C i dodaje 300 kg dyspersji akrylowo-styrenowej o koncentracji 40% i 10 kg glikolu etylenowego. Przykład 6 o parametrach: temperatura kropienia 105 C, penetracja 2 mm'1, liczba kwasowa 14 mg 9,5 kg roztworu wodorotlenku sodowego o koncentracji 10% i 590 kg wody zdemineralizowanej tak ogrzewając składniki, by temperatura nie spadła poniżej 100 C. Mieszaninę emulsję schładza się w trakcie mieszania do temperatury 60 C i dodaje 300 kg lateksu butadienowo-styrenowego o koncentracji 40% i 10 kg glikolu etylenowego. Przykład 7 o parametrach: temperatura kropienia 105 C, penetracja 2 m m '1, liczba kwasowa 14 mg 9,5 kg roztworu wodorotlenku sodowego o koncentracji 10% i 590 kg wody zdemine-

5 ralizowanej tak ogrzewając składniki, by temperatura nie spadła poniżej 100 C. Mieszaninę emulsję schładza się w trakcie mieszania do temperatury 60 C i dodaje 135 kg lateksu butadienowo-styrenowego o koncentracji 40%, 135 kg dyspersji akrylowo-styrenowej i 10 kg glikolu etylenowego. Przykład 8 o parametrach: temperatura kropienia 105 C, penetracja 2 m m '1, liczba kwasowa 14 mg 9,5 kg roztworu wodorotlenku sodowego o koncentracji 10% i 590 kg wody zdemineralizowanej tak ogrzewając składniki, by temperatura nie spadła poniżej 100 C. Mieszaninę emulsję schładza się w trakcie mieszania do temperatury 60 C i dodaje 135 kg lateksu butadienowo-styrenowego o koncentracji 40%, 135 kg dyspersji akrylowo-styrenowej, 5 kg czwartorzędowej soli alkiloamoniowej i 10 kg glikolu etylenowego.

6 Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz. Cena 2,00 zł.

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL PL 214177 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214177 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394360 (51) Int.Cl. B22C 1/02 (2006.01) C08L 91/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA,Kędzierzyn-Koźle,PL

PL B1. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA,Kędzierzyn-Koźle,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196969 (21) Numer zgłoszenia: 369882 (22) Data zgłoszenia: 03.09.2004 (13) B1 (51) Int.Cl. C08L 91/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(54) Tworzywo oraz sposób wytwarzania tworzywa na okładziny wałów maszyn papierniczych. (72) Twórcy wynalazku:

(54) Tworzywo oraz sposób wytwarzania tworzywa na okładziny wałów maszyn papierniczych. (72) Twórcy wynalazku: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167358 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 291734 (51) IntCl6: D21G 1/02 C08L 7/00 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 16.09.1991 C08L 9/06 Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2190940 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.09.2008 08802024.3

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 22/13

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 22/13 PL 219190 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219190 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 398920 (51) Int.Cl. C08F 8/06 (2006.01) C08J 11/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik:

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197375 (21) Numer zgłoszenia: 356573 (22) Data zgłoszenia: 10.10.2002 (13) B1 (51) Int.Cl. C10L 1/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 169370 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 285544 (22) Data zgłoszenia. 08.06.1990 (51) IntCl6 C11D 1/83 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178433 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 312817 (2 2 ) Data zgłoszenia: 13.02.1996 ( 5 1) IntCl6: D06M 15/19

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162995 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283854 (22) Data zgłoszenia: 16.02.1990 (51) IntCl5: C05D 9/02 C05G

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL EUROCERAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kędzierzyn-Koźle, PL

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL EUROCERAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kędzierzyn-Koźle, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208355 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384340 (51) Int.Cl. C08F 8/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 28.01.2008

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1. (21) Numer zgłoszenia: (54)Środek chwastobójczy

(13) B1 PL B1. (21) Numer zgłoszenia: (54)Środek chwastobójczy RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)166405 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 289448 (22) Data zgłoszenia: 15.03.1991 (51) IntCl6: A01N 37/22 A01N

Bardziej szczegółowo

(54)Enzymatyczny proszek piorący

(54)Enzymatyczny proszek piorący RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 164816 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 290431 Urząd Patentowy Data zgłoszenia: 24.05.1991 Rzeczypospolitej Polskiej (51) Int.Cl.5: C11D 1/83 (54)Enzymatyczny

Bardziej szczegółowo

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL PL 217050 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217050 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 388203 (22) Data zgłoszenia: 08.06.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 160056 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 276128 (22) Data zgłoszenia: 29.11.1988 (51) IntCl5: C09B 67/20 C09B

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13)B1

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13)B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186013 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 322705 (22) Data zgłoszenia: 15.10.1997 (51) IntCl7 C08L 95/00 (54) Środek

Bardziej szczegółowo

PL 210726 B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL

PL 210726 B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210726 (21) Numer zgłoszenia: 386595 (22) Data zgłoszenia: 25.11.2008 (13) B1 (51) Int.Cl. C08F 8/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. BIO-ECO-BET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krągola, PL BUP 17/11

PL B1. BIO-ECO-BET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krągola, PL BUP 17/11 PL 215356 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215356 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 390429 (22) Data zgłoszenia: 11.02.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 213904 B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji

PL 213904 B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji PL 213904 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213904 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390004 (51) Int.Cl. C25D 3/12 (2006.01) C25D 15/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370289 (51) Int.Cl. C01B 33/00 (2006.01) C01B 33/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)188540

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)188540 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)188540 ( 2 1) Numer zgłoszenia: 327365 (22) Data zgłoszenia: 09.07.1998 (13) B1 (51) IntCl7 C10M 169/04 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198634 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 363728 (22) Data zgłoszenia: 26.11.2003 (51) Int.Cl. C09D 167/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA,Kędzierzyn-Koźle,PL

PL B1. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA,Kędzierzyn-Koźle,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197906 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370723 (51) Int.Cl. C07C 211/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 15.10.2004

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14 PL 222179 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222179 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400696 (22) Data zgłoszenia: 10.09.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Sposób otrzymywania dwutlenku tytanu oraz tytanianów litu i baru z czterochlorku tytanu

Sposób otrzymywania dwutlenku tytanu oraz tytanianów litu i baru z czterochlorku tytanu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198039 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 350109 (51) Int.Cl. C01G 23/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 12.10.2001

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób otrzymywania cykloheksanonu o wysokiej czystości

(54) Sposób otrzymywania cykloheksanonu o wysokiej czystości RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)165518 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292935 (22) Data zgłoszenia: 23.12.1991 (51) IntCL5: C07C 49/403 C07C

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPO SPO LITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 158788 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2 1) Numer zgłoszenia: 276441 (22) Data zgłoszenia: 16.12.1988 (51) Int.Cl.5: C11D 3/386

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207732 (21) Numer zgłoszenia: 378818 (22) Data zgłoszenia: 18.12.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175992 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305151 (22) Data zgłoszenia: 23.09.1994 (51) IntCl6: C02F 1/26 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190161 (21) Numer zgłoszenia: 329994 (22) Data zgłoszenia: 30.11.1998 (13) B1 (51 ) IntCl7 C01B 15/023 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172296 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 302820 (22) Data zgłoszenia: 28.03.1994 (51) IntCl6: C08L 33/26 C08F

Bardziej szczegółowo

( 5 7 ) Sposób otrzymywania płynnej formy barwnika PL B1 C09B 45/06 C09B 67/36

( 5 7 ) Sposób otrzymywania płynnej formy barwnika PL B1 C09B 45/06 C09B 67/36 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188607 (21) Numer zgłoszenia: 330832 (22) Data zgłoszenia: 12.01.1999 (13) B1 (51) IntCl7 C09B 45/06 C09B

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY PL 169177 B1

OPIS PATENTOWY PL 169177 B1 PL0000350 RZECZPOSPOLITA POLSKA OPIS PATENTOWY PL 169177 B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Numer zgłoszenia: 295304 Data zgłoszenia: 16.07.1992 fe) IntCl 6 : C08L 23/10 Opis patentowy przedrukowano

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób przerobu zasolonych wód odpadowych z procesu syntezy tlenku etylenu

(54) Sposób przerobu zasolonych wód odpadowych z procesu syntezy tlenku etylenu RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186722 (21) Numer zgłoszenia: 327212 (22) Data zgłoszenia: 03.07.1998 (13) B1 (51) IntCl7 C07C 31/20 C07C

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182127 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 321896 (22) Data zgłoszenia: 14.02.1996 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(62) Numer zgłoszenia,

(62) Numer zgłoszenia, RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)175865 (21) Numer zgłoszenia: 326788 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia. 01.08.1994 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: C08G 12/40 (54) Sposób modyfikacji

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Puławy, PL BUP 20/09. BOLESŁAW KOZIOŁ, Puławy, PL WUP 07/11 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Puławy, PL BUP 20/09. BOLESŁAW KOZIOŁ, Puławy, PL WUP 07/11 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209148 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 384699 (22) Data zgłoszenia: 14.03.2008 (51) Int.Cl. C05G 3/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 06/18

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 06/18 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230908 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 423256 (51) Int.Cl. C08L 95/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.10.2017

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób oznaczania stężenia koncentratu syntetycznego w świeżych emulsjach chłodząco-smarujących

PL B1. Sposób oznaczania stężenia koncentratu syntetycznego w świeżych emulsjach chłodząco-smarujących PL 214125 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214125 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389756 (51) Int.Cl. G01N 33/30 (2006.01) G01N 33/26 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL BUP 09/13

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL BUP 09/13 PL 222738 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222738 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 396706 (22) Data zgłoszenia: 19.10.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Kompozycja przyprawowa do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu i sposób wytwarzania kompozycji przyprawowej do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu

Kompozycja przyprawowa do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu i sposób wytwarzania kompozycji przyprawowej do wyrobów mięsnych, zwłaszcza pasztetu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206451 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 371452 (51) Int.Cl. A23L 1/221 (2006.01) A23L 1/0522 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690923 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.02.0 0460002.8 (97)

Bardziej szczegółowo

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167526 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292733 (22) Data zgłoszenia: 10.12.1991 (51) IntCl6: C12P 1/00 C12N

Bardziej szczegółowo

STASTNIK POLSKA Sp. z o.o., (43) Zgłoszenie ogłoszono: Niepołomice, PL

STASTNIK POLSKA Sp. z o.o., (43) Zgłoszenie ogłoszono: Niepołomice, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182704 (2 1) Numer zgłoszenia: 316108 (22) Data zgłoszenia: 16.09.1996 (13) B1 (51) Int.Cl.7 A23L 1/317

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 17/ WUP 11/11. TADEUSZ JAGODZIŃSKI, Warzymice, PL BOGDAN MATERNOWSKI, Szczecin, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B BUP 17/ WUP 11/11. TADEUSZ JAGODZIŃSKI, Warzymice, PL BOGDAN MATERNOWSKI, Szczecin, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209915 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384383 (51) Int.Cl. C05G 3/00 (2006.01) B01J 2/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) (13) B 1 A61K 9/20. (22) Data zgłoszenia:

PL B1 (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) (13) B 1 A61K 9/20. (22) Data zgłoszenia: R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSK A (12) O P I S P A T E N T O W Y (19) P L (11) 1 7 7 6 0 7 (21) Numer zgłoszenia: 316196 (13) B 1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.03.1995

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178871 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307881 (22) Data zgłoszenia: 24.03.1995 (51) IntCl7: A61L 15/22 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL PL 215965 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215965 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384841 (51) Int.Cl. C07D 265/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 06/18

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 06/18 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230907 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 423255 (51) Int.Cl. C08L 95/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.10.2017

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1. (54) O lej silnikowo-przekładniowo-hydrauliczny BUP 17/96

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1. (54) O lej silnikowo-przekładniowo-hydrauliczny BUP 17/96 R Z E C Z PO SPO L IT A POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177596 (13) B1 (21 ) Numer zgłoszenia: 307320 (51) IntCl6: C10M 169/04 Urząd Patentowy R zeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.02.1995

Bardziej szczegółowo

Sposób otrzymywania kompozytów tlenkowych CuO SiO 2 z odpadowych roztworów pogalwanicznych siarczanu (VI) miedzi (II) i krzemianu sodu

Sposób otrzymywania kompozytów tlenkowych CuO SiO 2 z odpadowych roztworów pogalwanicznych siarczanu (VI) miedzi (II) i krzemianu sodu PL 213470 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213470 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 390326 (22) Data zgłoszenia: 01.02.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. ECOFUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL BUP 09/14

PL B1. ECOFUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL BUP 09/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230654 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 401275 (22) Data zgłoszenia: 18.10.2012 (51) Int.Cl. C10L 5/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203790 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 366689 (51) Int.Cl. C25D 5/18 (2006.01) C25D 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (61) Patent dodatkowy do patentu:

(12) OPIS PATENTOWY. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (61) Patent dodatkowy do patentu: R ZECZPO SPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 306329 (22) Data zgłoszenia: 16.12.1994 (61) Patent dodatkowy do patentu: 175504 04.11.1994

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób epoksydacji (1Z,5E,9E)-1,5,9-cyklododekatrienu do 1,2-epoksy-(5Z,9E)-5,9-cyklododekadienu

PL B1. Sposób epoksydacji (1Z,5E,9E)-1,5,9-cyklododekatrienu do 1,2-epoksy-(5Z,9E)-5,9-cyklododekadienu PL 212327 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212327 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383638 (22) Data zgłoszenia: 29.10.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206658 (21) Numer zgłoszenia: 355294 (22) Data zgłoszenia: 05.10.2001 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1663252 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.09.2004 04786930.0

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170477 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 298926 (51) IntCl6: C22B 1/24 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.05.1993 (54)

Bardziej szczegółowo

Środek do mycia naczyń

Środek do mycia naczyń R ZECZ POSPOL IT A (12 ) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 158807 POLSKA (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 276813 (51) IntCl5: C11D 1/86 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 29.12.1988 Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1. (51) IntCl6: PL B1 C22B 7/00 C01G 5/00. (54) Sposób odzyskiwania srebra z surowców wtórnych

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1. (51) IntCl6: PL B1 C22B 7/00 C01G 5/00. (54) Sposób odzyskiwania srebra z surowców wtórnych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)176329 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 308575 (22) Data zgłoszenia. 09.05.1995 (51) IntCl6: C22B 7/00 C01G

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 26/15. RENATA DOBRUCKA, Poznań, PL JOLANTA DŁUGASZEWSKA, Poznań, PL

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 26/15. RENATA DOBRUCKA, Poznań, PL JOLANTA DŁUGASZEWSKA, Poznań, PL PL 226007 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226007 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 417124 (22) Data zgłoszenia: 16.06.2014 (62) Numer zgłoszenia,

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 169151 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 297565 (2)Data zgłoszenia: 27.01.1993 (51) IntCl6 B01D 19/04 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego,Warszawa,PL

PL B1. Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego,Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200662 (21) Numer zgłoszenia: 351231 (22) Data zgłoszenia: 18.12.2001 (13) B1 (51) Int.Cl. A61K 8/97 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 21/10. MARCIN ŚRODA, Kraków, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 21/10. MARCIN ŚRODA, Kraków, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212156 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387737 (51) Int.Cl. C03C 1/00 (2006.01) B09B 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób kucia półfabrykatu zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie trójkątnym

PL B1. Sposób kucia półfabrykatu zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie trójkątnym PL 215504 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215504 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 395408 (22) Data zgłoszenia: 22.06.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. A-Z MEDICA Sp. z o.o.,gdańsk,pl BUP 10/02

PL B1. A-Z MEDICA Sp. z o.o.,gdańsk,pl BUP 10/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196986 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 343647 (22) Data zgłoszenia: 30.10.2000 (51) Int.Cl. A61K 8/23 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, PL BUP 19/07

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, PL BUP 19/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212850 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379103 (51) Int.Cl. C01B 19/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 06.03.2006

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)175891

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)175891 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)175891 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskie] (21) Numer zgłoszenia: 307698 (22) Data zgłoszenia: 15.03.1995 (51) IntCl6: C 0 8 J 11/04 C

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 05/12

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 05/12 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212507 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392207 (22) Data zgłoszenia: 23.08.2010 (51) Int.Cl. C08L 9/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL PL 220961 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220961 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 392982 (51) Int.Cl. C08G 59/14 (2006.01) C08G 59/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP96/05837

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP96/05837 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186469 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 327637 (22) Data zgłoszenia: 24.12.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL 211257 B1. SZCZEPANIAK STANISŁAW, Kielce, PL SZCZEPANIAK REMIGIUSZ, Kielce, PL 16.02.2009 BUP 04/09

PL 211257 B1. SZCZEPANIAK STANISŁAW, Kielce, PL SZCZEPANIAK REMIGIUSZ, Kielce, PL 16.02.2009 BUP 04/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211257 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383094 (22) Data zgłoszenia: 06.08.2007 (51) Int.Cl. C08K 5/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 218025 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 19.12.2011 BUP 26/11. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL BEATA CZARNECKA, Poznań, PL ANNA PERNAK, Poznań, PL

PL 218025 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 19.12.2011 BUP 26/11. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL BEATA CZARNECKA, Poznań, PL ANNA PERNAK, Poznań, PL PL 218025 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218025 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391493 (51) Int.Cl. A61K 6/027 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (51) IntCl6: C08L 21/00 C08L 23/06 C08L 23/12 C08J 9/06 C08K 5/20

(13) B1 PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (51) IntCl6: C08L 21/00 C08L 23/06 C08L 23/12 C08J 9/06 C08K 5/20 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177682 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306330 (22) Data zgłoszenia: 16.12.1994 (51) IntCl6: C08L 21/00 C08L

Bardziej szczegółowo

WUP 03/97 (74) Pełnomocnik: WarzybokTadeusz, Przedsiębiorstwo Usługowe i Produkcyjno-Handlowe. "INICJATOR Spółka z o o.

WUP 03/97 (74) Pełnomocnik: WarzybokTadeusz, Przedsiębiorstwo Usługowe i Produkcyjno-Handlowe. INICJATOR Spółka z o o. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 171229 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21)Numer zgłoszenia: 2 9 8 7 6 1 (22) Data zgłoszenia: 28.04.1993 (51) IntCl6 A61K 31/52

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania produktu mlecznego, zawierającego żelatynę, mleko odtłuszczone i śmietanę

PL B1. Sposób wytwarzania produktu mlecznego, zawierającego żelatynę, mleko odtłuszczone i śmietanę PL 212118 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212118 (21) Numer zgłoszenia: 365023 (22) Data zgłoszenia: 22.01.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. BIURO PROJEKTÓW "KOKSOPROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, PL BUP 24/04

PL B1. BIURO PROJEKTÓW KOKSOPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, PL BUP 24/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208766 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 360187 (51) Int.Cl. C10B 57/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.05.2003

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 10/10

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL BUP 10/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211051 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 386455 (22) Data zgłoszenia: 05.11.2008 (51) Int.Cl. C08L 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 336059 (22) Data zgłoszenia: 14.10.1999 (11) 188857 (13) B1 (51) IntCI7 C09D 163/00 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Kwasy α-hydroksymetylofosfonowe pochodne 2-azanorbornanu i sposób ich wytwarzania. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. Kwasy α-hydroksymetylofosfonowe pochodne 2-azanorbornanu i sposób ich wytwarzania. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL PL 223370 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223370 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 407598 (51) Int.Cl. C07D 471/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11) 181626 (21) Numer zgłoszenia: 313243 (22) Data zgłoszenia: 14.03.1996 (13) B1 (51 ) IntCl7 B09C 3/00 C04B

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 FIG BUP 20/ WUP 11/01 RZECZPOSPOLITA POLSKA

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 FIG BUP 20/ WUP 11/01 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 313466 (22) Data zgłoszenia: 23.03.1996 (19) PL (11) 182162 (13) B1 (51) IntCl7 B01J 10/00 C07B

Bardziej szczegółowo

PL B1. SZCZEPANIAK STANISŁAW, Kielce, PL SZCZEPANIAK REMIGIUSZ, Kielce, PL BUP 04/09

PL B1. SZCZEPANIAK STANISŁAW, Kielce, PL SZCZEPANIAK REMIGIUSZ, Kielce, PL BUP 04/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211258 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383093 (22) Data zgłoszenia: 06.08.2007 (51) Int.Cl. C08K 5/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami

PL B1. Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 231738 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 404416 (51) Int.Cl. B22C 1/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.06.2013

Bardziej szczegółowo

Emulex ES-12. A,, wydanie VII, data aktualizacji: r Przedsiębiorstwo Modex-Oil

Emulex ES-12. A,, wydanie VII, data aktualizacji: r Przedsiębiorstwo Modex-Oil Karta Katalogowa Produktu Olej Emulgujący do Obróbki Metali Emulex ES-2 DANE OGÓLNE Olej emulgujący do obróbki metali VECO Emulex ES-2 jest wysoko rafinowanym olejem mineralnym służącym do przygotowywania

Bardziej szczegółowo

Pakiet 4 Środki czystości

Pakiet 4 Środki czystości Oznaczenie sprawy: Wsz-II.4.291.43.2015 ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ FORMULARZ CENOWY po zmianie z dnia 30.07.2015r. Pakiet 4 Środki czystości KOD CPV 39830000-9 Średnie L.p. Nazwa asortymentu Cena zużycie na

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) PL B1 WZÓR 1. (57) 1. Sposób wytwarzania nowych N-(triaryloraetylo)-1-amino-2-nitroalkanów

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) PL B1 WZÓR 1. (57) 1. Sposób wytwarzania nowych N-(triaryloraetylo)-1-amino-2-nitroalkanów RZECZPOSPOLITA PO LSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)188455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 324913 (22) Data zgłoszenia: 17.02.1998 (51 ) IntCl7 C07C 211/56 (54)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP00/11206 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP00/11206 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199564 (21) Numer zgłoszenia: 355659 (22) Data zgłoszenia: 13.11.2000 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177342 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307868 (22) Data zgłoszenia: 23.03.1995 (51) IntCl6: D06F 39/00 D06F

Bardziej szczegółowo

PL B1. Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego,Warszawa,PL BUP 07/03

PL B1. Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego,Warszawa,PL BUP 07/03 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196811 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 349968 (51) Int.Cl. C08J 11/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 02.10.2001

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 168362 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 297024 (22) Data zgłoszenia. 14.12.1992 (51) IntCl6: B01D 19/04 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. TKW COMBUSTION Sp. z o.o. w upadłości,głowno,pl BUP 11/05

PL B1. TKW COMBUSTION Sp. z o.o. w upadłości,głowno,pl BUP 11/05 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203208 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363546 (51) Int.Cl. C10J 3/56 (2006.01) F23K 5/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. SPYRA PRIMO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów, PL BUP 23/

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. SPYRA PRIMO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów, PL BUP 23/ RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118993 (22) Data zgłoszenia: 30.04.2010 (19) PL (11) 66329 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu:

(73) Uprawniony z patentu: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATEMTGWY (19) PL (11) 183847 (51 ) Numer zgłoszenia: 317542 (22) Data zgłoszenia: 16.12.1996 (13) B 1 (51) IntCl7 C10C 3/02 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL

PL B1. EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 231013 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 412912 (51) Int.Cl. C10B 53/07 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 29.06.2015

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 R Z E C Z P O S P O L IT A P O L SK A (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186100 (13) B1 U rząd Patentow y R zeczypospolitej Polskiej (21 ) N u m er zgłoszenia: 323684 ( 22) D ata zgłoszenia: 11.12.1997 (51)

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1. Fig. 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(13) B1 PL B1. Fig. 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165831 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 289889 (51) IntCl5: B65D 1/02 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 1 2.04.1991 Rzeczypospolitej Polskiej (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób usuwania zanieczyszczeń z instalacji produkcyjnych zawierających membrany filtracyjne stosowane w przemyśle spożywczym

PL B1. Sposób usuwania zanieczyszczeń z instalacji produkcyjnych zawierających membrany filtracyjne stosowane w przemyśle spożywczym PL 214736 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214736 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388142 (51) Int.Cl. B01D 65/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182207 (21) Numer zgłoszenia: 314632 (22) Data zgłoszenia: 05.06.1996 (13) B1 (51) IntCl7 C09K 17/02 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania soli heparyny drobnocząsteczkowej z soli heparyny wysokocząsteczkowej

PL B1. Sposób wytwarzania soli heparyny drobnocząsteczkowej z soli heparyny wysokocząsteczkowej PL 214477 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214477 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 392984 (51) Int.Cl. C08B 37/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 16/16

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 16/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 228088 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 411011 (22) Data zgłoszenia: 21.01.2015 (51) Int.Cl. C08L 83/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo